ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA BOŞANMA / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 21.10.2023
Okunma : 2379

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ NEDİR?

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA NEDİR ?

     BOŞANMADA HAKLI SAYILAN HALLER NEDİR ?

     YARGITAYIN BOŞANMA NEDENLERİ SAYDIĞI HALLER KARARLARI ?

     BOŞANMA HÜKMİYETİ NEDİR ?

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU NEDİR ?

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ NEDİR ?

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK NEDİR ?

     BOŞANDIKTAN SONRA ÇOCUĞUN VELAYETİ NEDİR ?

     BOŞANMADA İSLAM HUKUKU EŞLER ARASI NAFAKA NEDİR ?

     BOŞANMADA İSLAM HUKUKU NAFAKA ÖLÇÜSÜ NEDİR ?

     BOŞANDIKTAN SONRA VARİSLİK NEDİR ?

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

Rabbin ve Rasulun Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli olasın, Hakkını veresin,

Anana Baba Haklarıma, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eşin Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Çocuk Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Komşu Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Akraba Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

İnsan ve diğer Mahlukat Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eğitim Öğretim Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Mesleğin Haklarına, İşin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Doğruluk Dürüstlük Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Devletin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Kendine yapılmasını Kabul etmediğin bir hareketi, Sende Başkasına yapmayasın,

Yani, Haklıda Olsan, Kendini Yontasın, Kendine Yontmayasın,

Tahammül Edilen Değil, Tahammül Eden Olasın,

Alacağına Yavuz olduğun gibi, Vereceğinede Yavuz Olasın,

Sende, Hakkı Olanın Hakkını Verki, Sende Hakkını alabilesin,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   NECM SURESİ AYET 45

“ Erkeği, Hanımına Koca olması için Yaratan,   Kadını, Kocasına Hanım olması için Yaratan,

Erkeği ve Kadını, Birbirine Eş olması için Yaratan, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   RUM SURESİ AYET 21

“ Kendileriyle karşılıklı Sevgi Saygı ve Muhabbetle ısınacağınız, huzura kavuşacağınız Eşlerinizi Yaratan,

Eşinizle aranızda Sevgi, Saygı, Muhabbet ve Rahmet Yaratan,

Eşinizle Sizin aranızın ısınması için Sevgiyi, Saygıyı, Muhabbeti Aranıza koyan, Allah Zül Celaldir,

Bu Ayetlerle düşünen Milletler için, O Ayetlerde alacakları dersler vardır, “ der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   NİSA SURESİ AYET 1

“ İnsanları Tek, bir Nefisten yaratan, Ondan da Eşini yaratan, İnsan Zürriyetini, Erkek ve Kadından yaratıp

devam ettiren, Kadın ve Erkeğin Nikahla, Evlenip bileşmeleri ile Akrabalık bağlarını bağlayan ve

Sizin üzerinizde Mutlak Yaratıcı ve Gözetici olan Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                    NİSA SURESİ AYET 19

“ Ey İman Edenler, Olabilirki Eşinizin bazı şeylerinden hoşlanmasanızda,

Eşinizle geçimli olmaya ona karşı iyi ve güzel davranmaya gayret ediniz,

Zira bu Davranışınıza karşılık, Allah Zül Celal, Sizin için, Eşinizde birçok Hayır Halk edecek,

Bir çok Hayır Yaratacaktır,” der, 

 

    EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                    NİSA SURESİ AYET 34

“ Allah Zül Celal, insanlardan bir kısmını diğerlerine Üst kılmıştır, Üstünüzdür, Üst tür, Üste dir,  

Allah Zül Celal, Erkekleri, İmamet, İdarecilik, Cihad, Miras gibi işlerde, Kadınlar üzerine Üst vazifede Yarattım der, 

Allah Zül Celal, Kocayı, Hanımı üzerine Üst kılmıştır, Erkekler, Kadınlar üzerine, İdareci ve Hakim kılınmıştır,

  Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine, Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir, Koca, Aile Reisi olarak

Hanımlarının ve Ailesinin Geçimlerini, İaşelerini, Giyimlerini, Barınmalarını Temin etmekle Mükelleftir,

  Koca, Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Nikah Mehri vermekle de Mükelleftir,

Kadınlarda, Kocasının yokluğunda, Kocasının ve Kendisinin, Ar ve Namusunu, İffetini, Irzını, Sırlarını,

Malını ve Evini korumakla mükelleftir, Dürüst ve Erdemli Kadınlar, Kocasına gerçekten itaatli olanlardır,” der,

 

    EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3163

  Sahabeden Abdullah Bin Ebu Hasan (ra) ve Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Şu Dört Şey İnsanı Mutlu eder, Eşinin Kendisiyle uyumlu olması,

Çocuklarının ve Kardeşlerinin Edepli, Terbiyeli Ahlaklı, Eğitimli, Saygılı, Sevgili ve Salih Kimseler olması,

Rızkının, Kazancının Kendi Memleketinde, Ülkesinde, Milletinde olması, İnsanı Mutlu eder, “ dedi der,

 

     İmamı Azamın İfadesi ile,

“ Evlilik hayatının ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmeden evlenmeyiniz,

Önce İlim tahsilinde bulunun, sonra helal olan yoldan çalışıp nafakanızı kazanın, sonrada evlenin,”der

 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/98 H/10

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Koca Hanımına, Kadın da, Kocasına baktığında, Ellerini ellerine aldıklarında,

Allah Zül Celal de Onlara Rahmet Nazarı ile bakar,  Günahlarını Onların Parmakları arasından döker “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/90 H/5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah, Kadının Kocasıyla, Kocanın Hanımıyla Lâtifleşmesinden hoşlanır ve bundan dolayı

Her ikisine de Mükafat yazar ve Rızıklarını, Kazançlarını Helâlinden artırır, “dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   TUHEFUL UKUL HADİS No 191

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyri Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cihadı, Kocasına İyi ve Uyumlu bir Eş olmasıdır,  Şefkatli ve Merhametli olmak Dinin Yarısıdır,

İyiliğin En güzeli, Dindar olan kimseye yapılandır, Güzsüzlerin Cihadı, Hac İbadetidir,

İktisatlı olan asla Fakir ve Hakir olmaz, Sadaka vermekle, Rızkınızın Size İnmesini sağlayın,

Zira Allah Zül Celal, Mümin Kullarının Rızkını, Zannettikleri yoldan ulaştırmayı değil,

Rızıklarını, Kazançlarını Ummadıkları yerden vermeyi taktir etmiştir, “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 1594

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem, Beni Kızı Fatıma ile Nikahladığında, Evlendirdiğinde,

Bana, Evin Dış işlerini yapmamı, Fatıma ya, Evin İç işlerini yapmasını Emretti,” der

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3767 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Mümin Kadınların, Evlerinin işlerini yaparken çektikleri sıkıntı,

Allah yolunda Cihad eden Mücahidlerin Cihadı gibidir, “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   EBU DAVUD HADİS No 2988

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyri Hz Ali (ra) anlatıyor,

Size, Kendimden ve Eşim den, Allah Rasulunun Kızı Fatımadan bahsedeyim,

Fatımanın Elleri, Un yapmak için değirmen çekmekten Nasırlaşmıştı, Su Tulumu ile Sırtında Eve Su taşımaktan,

Beli bükülmüştü, Evi Süpürüp temizlemekten devamlı Üstü başı tozlanır kirlenirdi,

bir gün Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Hizmet etmek üzere Hizmetci Köleler gelmişti,

Bende Fatımaya, Babanın yanına gitsen, Ev işlerinde Sana yardımcı olacak bir Hizmetci Köle istesen dedim,   

Fatıma, Allah Rasulunun yanına gitti, fakat yanında bulunanlardan utanarak eve geri döndü,

Allah Rasulu Ertesi gün Kızı Fatımanın evine geldi, Fatımaya, İhtiyacın neydi, söylemeden geri gittin, dedi,

Fatıma Sukuut ediyordu, Bunun üzerine Ben, Ey Allahın Rasulu, Fatımanın Elleri, Un yapmak için değirmen

çekmekten Nasırlaştığından, Su Tulumu ile Sırtında Eve Su taşımaktan, Beli büküldüğünden,

Evi Süpürüp temizlemekten devamlı Üstü başı tozlanıp kirlendiğinden, kendisini bu sıkıntılardan kurtarması için,

Senden Hizmetci bir köle istemesini söylemiştim, dedim, Allah Rasulu Kızı Fatımaya,

“ Ey Fatıma, Allahtan Kork ve Rabbinin Emrini yerine getir ve Efendinin, Kocanın Hizmetini gör,

bu halin, Senin için Hizmetcilerden daha hayırlıdır, ” dedi,

Fatıma Allah Rasulune, Ben Allah Zül Celaldende, Allah Rasulundende Razıyım dedi, “ der.

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   ŞARANİ HUKUKUL UBUVVET HADİS No S 138

   Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

Kızı Fatıma ile Beni Evlendirdiği Nikahladığında, Kızı Fatımaya,

“ Ey Kızım Fatıma, Ali, Şu Andan İtibaren Senin Kocandır,  Artık Onunla Akşamlayıp, Onunla Sabahlayacaksın,

  Kızım Fatıma, Bilki, En Hoş Şeylerin En güzeli, Kocana karşı Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmandır,

Zira, Koca Fıtratı, Kendisi için Bakımlı, Güzel ve Alımlı olmanı ister ve bundan hoşlanır,

  Ümmetimin Hanımlarıda yine iyi bilsinki, Sadece Kocasına karşı Bakımlı, Güzel ve Alımlı olsunlar, 

Zira, Koca Fıtratı, Sizin sadece kendileri için Bakımlı, Güzel ve Alımlı olmasını ister bundan hoşlanır,

  Kocalar, Sizde iyi Bilinizki, Sizin için, Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmasını istediğiniz Hanımlarınız,

Sizinde, Kendileri için Güzel ve Bakımlı olmanızı isterler ve bundan hoşlanırlar,

  Kocan Sana bir şey emrettiğinde, Senden bir şey istediğinde, Kocana İtaat et, Emrini ve İsteğini yerine getir,

Sen, Kocana Cariye gibi İtaatkar, Hizmetkar Olki, Kocanda Sana, Köle gibi Hizmetkar olsun,

Birbirinize Muhabbetiniz, Sevginiz, Aşkınız, Birbirinizden Vazgeçilmezliğiniz artsın,

( Yani, Sen Kocana Karşı Yumuşak başlı ve Anlayışlı Olki, Kocanda Sana Yumuşak başlı ve Anlayışlı olsun,

Sen Kocana karşı diklenmeki, Kocanda Sana karşı diklenmesin, )” dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1491

  Sahabeden İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hanımlar, Kocanıza karşı Davranışlarınıza dikkat ediniz, Zira Kocanıza İtaat etmenizle,

Kocanızla Meşru dairede uyumlu olmanızla, Davranışlarınızla Kocanızı Hoşnut etmenizle, Ona Onur vermenizle,

Kocanıza Ona İtaat etmeniz, Cennetiniz olacaktır,

  Kocanıza İtaatsizliğiniz, Kocanızla uyumlu olmamanız, Davranışlarınızla Kocanıza Eziyet etmeniz,

Kocanıza Asi olmanız, Cehenneminiz olacaktır,” Allah Rasulunun Aynı Sözünü Koca tarafına çevirirsek,

“ Beyler, Hanımlarınıza karşı Davranışlarınıza dikkat ediniz, Zira Hanımınızın Size İtaati ile

Meşru dairede Hanımınla uyumlu olmanız, Davranışlarınızla Hanımınızı Hoşnut etmeniz, Cennetiniz olacaktır,

  Hanımınız Size İtaat ettiği halde, Hanımınızla uyumlu olmamanız, Davranışlarınızla Hanımınıza Eziyet etmeniz,

Hanımınıza karşı Asi olmanız, Cehenneminiz olacaktır,” dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   İBNİ MACE HADİS No 1853

  Sahabeden Abdullah Bin Ebi Evfa (ra) anlatıyor, Muaz Bin Cebel, Allah Rasulunun yanına gelerek,

Allah Rasulune Seçde edince, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Muaz Bin Cebele çok Öfkelendi,

“ Bu Nedir Ey Muaz”  diye sordu, Soru karşılığında Muaz Bin Cebel ise,

“ Ben Şama gittiğimde, Şamdakilerin Reislerine, Hükümdarlarına, İnanç Önderlerine Secde ettiklerini gördüm,

Şam dan Geldiğimde Bende Zâtınıza Seçde etmeyi arzu ettim ve Size Seçde ettim “ diye cevap verdi.

Bu cevaba karşılık olarak, Allah Rasulu,

“ Rükü ve Secde, Sadece ve Sadece Allah Zül Celal içindir, Sadece ve Sadece Allaha yapılır,

Allahtan Başkasına Rükü ve Secde edilemez, ( Saygı göstermek diye ) Secde edilen Ben dahi olsam,

Banada Secde edilemez, Sizi, Allahtan başkasına, Rükü ve Secde etmeyi Men ederim,

Sakın birdaha böyle bir şey yapmayın,

  Şayet Allahtan Başkasına Secde edilebilecek olsaydı, Kadının Kocasına İtaati hususunda,

Kadının Kocasına Secde etmesini Emrederdim, “ dedi der,

 

     Şimdi Günümüzde, Evlenen Kızına yada Oğluna, Allah Rasulunun bu tavsiyesini yapan varmı ?

Yada “ Kocana Sözünü geçir, Kendini ezdirme, Hanımını Kendinin üstüne çıkarma “ gibimi tavsiye ediliyor, ? 

Bunun karşılığındada Ailede Huzur ve Geçim oluyormu ? yoksa Çirkeflikler neticesi

Şiddet ve boşanmalar artmıyormu ?

 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   EBU DAVUT HADİS No 4018

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek, Hanımı haricindeki Kadınlara Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Kadın, Kocası haricindeki Erkeklere Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Erkek Hanımı haricindekilere, Kadın Kocası haricindekilere,

Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbını Belirginleştiren Kılık Kıyafet giyemez,

Erkekler ve Kadınlar, aynı yerde ve aynı mekanda,

Mahrem yerleri Çıplak ve birbirlerini görecek şekilde duramaz,

Erkek, diğer bir erkeğin Mahrem yerlerine bakamaz, Kadında, diğer bir Kadının Mahrem yerlerine bakamaz,

Erkek, diğer bir Erkekle, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz,

Kadın, diğer bir kadınla, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz, Bunlar Sapıklıktır ” dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   TİRMİZİ HADİS No 2793 ve 2792

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) ve Ebu Said Elhudri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğe, Hanımından başka Kadının Avret yerleri Haramdır,

Kadına, Kocasından başka Erkeğin Avret yerleri Haramdır,

  Erkeğin, Başka bir Erkeğin Avret yerlerine bakması Haramdır,

Kadının, Başka bir Kadının Avret yerlerine bakması haramdır, 

  Bir Örtü veya yatak içersinde veya Ayakta iken, Kadının Kadına, yada Erkeğin Erkeğe,

yada Erkek Hanımı haricindekine, Kadın Kocası haricindekine,

Vucudlarını birbirlerine dokunduracak şekilde sokulması, yatması Zinadır, Haramdır,  

  Kadın, Çıplak şekilde Başka bir Kadının Vucuduna dokunup birlikte olması yatması, Zinadır, Haramdır,

Erkeğin, Çıplak şekilde Başka Bir Erkeğin Vucuduna dokunup birlikte olması, yatması, Zinadır, Haramdır,

  Erkek, Hanımı haricindeki bir Kadının Vucudunu, Kadın Kocası haricindeki bir Erkeğin Vucudunu

görüyormuşcasına vasıflandırıp birlikte olması Haramdır,

Bu Haller Sapıklıktır, Bu Haller Zina yapmaktır “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına, Cinselliği ve Cinsel Organları, Kocasının Emaneti kılınmıştır,

( Kocaya Cinselliği ve Cinsel Organı, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Cinselliğiniz ve Cinsel organlarınız, Eşlerin birbirine Emanetidir,

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır,” dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2126

  Sahabeden Süleyman Bin Yesar (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların En Şerlisi, En Kötüsü, ( Müminim, Müslümanım dediği halde,) Açılıp Saçılmalarıyla Erkeklerin

Şehvetini üzerine çeken Kocasının Emanetine Hıyanet eden Kadınlardır,

Zira Onlar Tam anlamıyla Münafıklık sıfatındadırlar, dikkatli olun,” dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 275

  Sahabaden Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Lokman Aleyhisselama, İnsanların En Şerlisi, En Çirkefi, En Zulum yapanı, En Zarar vereni Kimdir ? diye

Sorulduğunda, Lokman Aleyhisselam, “ İnsanların kendisini günah işlerken görmelerine aldırmayan kimsedir,

diye cevab verdi “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Kadınlara benzemeye çalışan Erkekler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Erkeklere benzemeye çalışan Kadınlar, 

Annesinin, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyenler,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini, Yabancı Erkeklerin Bakışlarından Kıskanmayanlar,

Korumayanlar, Deyyus Kimselerdir,

Böyle Kimseler, ( İbadetinde, Taatinde olsalar dahi ) Cennete giremeyeceklerdir, “dedi der, 

 

     Deyyus’un Ne demek olduğunu biliyorsunuzdur, Bilmiyorsanız bir bilene sorun,

onun cevabını bana söyletmiş olmayın,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   NESAİ 3177   EBU DAVUD HADİS No 2049

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına Bir adam geldi,

Allah Rasulune, “ Benim Nikahımda Çok Güzel olan bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü,

Süslenir Püslenir, Açık Saçık giyinir, Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir eder, Çok Serbest hareket eder,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmıyor, ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulu,“ Onu Boşa” dedi, Adam, O Hanımım Çok güzel, Onsuzluğa dayanamam,

Nefsimin Arzularıda Onun peşinden gider dedi,

Allah Rasulu,“ Ona, Açık Saçık Giyinmesinin, Kendini Teşhir etmesinin, Çok Serbest hareket etmesinin,

Erkeklerle Sıkı Fıkı olmasının, Kendini Sakınmamasının, Çok Kötü Bir Huy olduğunu ve bu Huylarından

Vazgeçmesini söyle, Zorlada olsa Ona Sakınmayı öğret, O Hanımından bir süre daha faydalan,

Şayet bu Kötü Huylardan Vazgeçmezse, Öylece devam ederse, O Kadınla Evli kalma, O Kadını Hemen Boşa,

Zira Yabancı Erkeklerle Sıkı Fıkı olan, Kendini Yabancı Erkeklerden sakınmayan Kadınlar,

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olduğundan, Başka Erkeklerde faydalanmaktadır, " dedi der,  

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 217

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Hanımının dahi, Süslenmesine, Gösterişli olmasına fazla düşkün olma, Zira İffetli, Namuslu ve Temiz bile olsa,

Evinden dışarı çıktığında, Süslenmesi ve Gösterişli olması nedeni ile, Senin yüzünden, Erkeklerin Şehvet dolu

bakışlarına uğrar, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini, üzerine çeker, Senin yüzünden

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olur, Sonra O Bakışlara katlanamazsın, Sen bunu kaldırabilirmisin,  “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/538 H/2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Saad Bin Ebu Vakkas, “ Karımın yanında yabancı bir erkek görürsem,

Hiç acımadan Onu Kılıcımla vururum “ dediğinde, Diğer Sahabeler Saada biraz şaşkınlıkla bakmışlar dıda,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “  Saadın, Eşini, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini Kıskanmasına,

Korumasına, Neden Şaşırıyorsunuz ? Müminin, Kıskanç, Kıskanır olmaması, Kötülükleri, Çirkin halleri,

Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılınan şeyleri işlemesidir, yapmasıdır, Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celalde,

Kıskançtır, Kıskanır, Sizin olabileceğinizden daha Kıskançtır, Allah Zül Celal Korur, Koruyandır,

Sizin olabileceğinizden daha koruyandır, Allah Zül Celalin Kıskanması, Koruması ise,

Gizli ve Aşikar olan Kötülükleri, Çirkin halleri, Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılmasıdır, “ dedi der,

 

     Kıskançlık Lisanımıza Hasedlemek, Çekememezlik, gibi Sapıkca bir anlamla geçmiştir,

Yukarıdaki Allah Rasulunun Sözüne göre, “ Kıskançlık,” Hasedlemek değil, Korumak ve Korunmaktır,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   AHZAP SURESİ AYET 53

“ Allah Zül Celal, Hak olanı, Gerçek olanı, Sizin içinizde gizlediklerinizi, Hayasızlıklarınızı dile getirmekten,

Söylemekten Utanmaz, Utanması gerekenler Ancak ve Mutlak Sizler olmalı değilmisiniz, ? ” der, 

 

 

     Eşinizle Nikahlanmış olmanın, yani Nikahın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Erkeğin Ailesinin Geçimini sağlaması Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Cinsel Bağlılık Hükmiyetidir,

 

     Eşinizle Boşanmış olmanın, yani Boşanmanın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Cinsel Boşanmış olma Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Devlet Nufus Kütüğüne kaydedilmiş olan Resmi Boşanmadır,  

                       

     Boşanmayı Sadece Ağzınızla,“ Boş Ol, Boş Ol, Boş Ol,” diye tekrarlamak ve

Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş olan Boşanma, Boşanma değildir,

Bu Şekil, Sadece ve Sadece Hanımınızın, Kocanızın Cinsel yönünü Sana Haram kılar,

Tekrar Nikah Tazelemeden, Hanımın Sana Helal olmaz,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA, NİKAH AKDİ HÜKMİYETİ, 

Eşine, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu için, Sadakatli olmak ve Sadakatli kalacağına, Sadakat Yemini etmektir,

NİKAHLANMA, SADAKAT YEMİNİDİR, Nikahınız, Dilinizdeki, Sözünüzdeki Laf Kalabalığı Oyuncak değildir,

Eşler arası, Sevgi Saygı ve Hoşgörüyü, Muhabbeti ancak ve mutlak Sadakat getirir, başka bir şey değil,

 

     Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakatli olan, Ne Huzursuz olur, Nede Şiddet görür,

Ne de Eşinden Boşanma durumuna düşer, Sadakatli olan, Kendini teşhir etmeyen, Hiçbir Kadın yada Kız,

Ne Cinsel Tacize, Ne Tecavüze uğrar, Nede Şiddet görür, 

 

     Yukarıda okuduğunuz Ayet ve Hadislere göre,

Mahremiyet, Namus ve İffet Kavramlarının ifadesi Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahip olduğunuz,

Sahibi olduğunuz bazı Azalarınızın, Organlarınızın, Cinselliğinizin kullanım hakkı size ait değildir, 

     Hanımlar, Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece Kocanıza aittir,

     Erkekler,  Erkekliğiniz, Cinselliğinizin, Erkekliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

 

     Erkekler, Erkekliğinizin, Erkek Cinselliğinizin kullanım Hakkı, Sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

Erkekliğinizi, Erkek Cinselliğinizi, Çapkınlık, Zamparalık, Flört etmek gibi, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Hanımınızdan başka Kadınlara

sergileyemez ve Teşhir edemez ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük, Özgürlüğünüz değildir, olamaz,

Zira Hiçbir Kadın Fıtratı bunu kabul etmez, sonra Hanımının sizden boşanması veya

Size Boynuz takması nereden çıkıyor diye aramayın,  

 

     Hanımlar, Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin, kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

Güzelliğinizi, Cinselliğinizi, Dişiliğinizi, Şıklık, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam, Çağdaş yaşam, Modern yaşam,

Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Kocanızdan başka Erkeklere sergileyemez ve Teşhir edemezsiniz,

ve kullanamazsınız, bu Özgürlük, Özgürlüğünüz değildir,

Kadına Özgürlük, Kocasına Boynuz Taktırmak değildir, olamaz, Zira Hiçbir Erkek Fıtratı bunu kabul etmez,

Kadın Önce Hanım Olmalıdır, sadece ve sadece Kocasına karşı Hoş, Güzel, bakımlı, Çekici ve Dişi Olmalıdır,

sonra Kocanızın sizden boşanması veya Size Boynuz takması nereden çıkıyor diye aramayın,  

Kadınlara karşı Şiddet ve Tecavüz nereden çıkıyor diye aramayın,

 

     Haberlerden izliyorsunuzdur, bunun sonu, Kıskançlık ve Namus Cinayetlerine kadar gitmektedir,

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkının

size ait olmadığını, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi

gerekirken, Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde,

Cinselliklerini Kocasından başkasına teşhir ederlerse, Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olurlarsa,

Kocasına karşı Küfranı Niymet etmekte değillermi ?  Bu olgu, Şimdiki Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi kavram kargaşaları Bu değilmidir ?

 

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük, Namus ve Erdem timsali gibi

görünen bir Söz, “ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Verdiğini, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin,

Nasıl bir Sapıklık olduğunu, Allah ile Alay etmek olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ? 

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini,

Kılık Kıyafet seçiminizi, Edep ve Haya dahilinde olarak, Örfünüze göre Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde,

Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren, 

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren,

Kadının ve Erkeğin, Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini,

Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

Kabul etmenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul ediyorum ve ona göre hareket ediyorum demektir,

Kabul etmemenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul etmiyorum demektir,

Bu Korunmayı kabul etmeyen ise, kendisine gelecek, Maddi ve Manevi zararların tahribatını kabul etmiş olur,

 

     Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakatli olan, Ne Huzursuz olur, Nede Şiddet görür,

Ne de Eşinden Boşanma durumuna düşer, Sadakatli olan, Kendini teşhir etmeyen, Hiçbir Kadın yada Kız,

Ne Cinsel Tacize, Ne Tecavüze uğrar, Nede Şiddet görür, 

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        NİSA SURESİ AYET No 35

“ Karı, Koca arasının açılması, Geçimsizlik varsa, Didişme varsa, Kavga Geçimsizlik varsa,

Erkek ve Kadın tarafından Ehil olan birer Hakem gönderin,

Hakemler, ( Hakimler ) Karı ve Kocanın aralarını Islah edebilmeleri ve birleştirebilmeleri

yada ayrılmaları ( Boşanmaları ) hususunda kararları, hükümleri geçerlidir,

Hakemlerin ( Hakimlerin ) Karı Koca ile arasını ayırmak

( Boşanmasına Hüküm vermek ) yada yeniden birleştirmek için yetkileri vardır,

  Şayet Karı ve Koca, birbirleri ile olan Küslüğü, Dargınlığı bırakıp Barışmak isterlerse, Barışırlarsa,

Allah Zül Celal, O Küslük, O Dargınlık, yerine güzel hoş ve neşeli bir geçim verecektir,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        NİSA SURESİ AYET No 130

“ Şayet Geçimsizlikten Didişmeden, Kavga gürültüden çirkeflikten yana Birbirleri ile Islah olunmuyorsalar,

Eşler Ayrılabilirler, Boşanabilirler, Eşler ayrıldıklarında, Boşandıklarında,

Allah Zül Celalin geniş Lutfundan, Kendilerini Muhtaç bırakmamasını dilesinler, İstesinler,

Zira Allahın Lutfu Mutlak geniş ve Hikmeti Mutlak büyüktür, ” der,  

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1499

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Mümin, Karı, Kocayı barıştırmak için gayret ederse, Hak uğrunda, 

Allah yolunda canını feda etmiş bin Şehidin Mükatı kadar Mükafata nail olur,

Bu uğurda attığı her adıma karşılık, oruç ve kıyam ile geçen bir yıllık Mükafat kazanacaktır, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim bir karı kocanın arasını bulmaya çalışırsa, Allah yolunda gerçek Şehid olan Bin Şehid sevabını verir,

attığı her adım için oruç ve namazla dolu bir yıllık ibadet sevabı yazacaktır,”dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        TABARANİ HADİS No 482

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

” Kadını, Kocasından Boşanmak için kışkırtan, Kocayı, Hanımından Boşanmak için Kışkırtan,

Karı Kocanın arasını bozan Müslüman değildir,“ dedi der,
 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        AHZAB SURESİ AYET 52

“ Sadece Güzellikleri Daha çok hoşuna giden Kadınlar olsada, Hanımınızı Başka Kadınlarla değiştirmek,

Hanımınızı boşayıp Sadece daha güzel diye başka Kadınla evlenmek, Size Helal değildir, “ der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1771

  Sahabeden Ebu Musa  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evleniniz, ve Sadece Şehvetiniz, Cinsel Zevkleriniz için boşanmayınız,

Şüphe yokki Allah Zül Celal Şehvetine, Cinsel zevklerine çok düşkün olan Er­kek ve Kadınları sevmez,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        TABARANİ HADİS No 325

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Evli olan bir Kadın,

Başka bir Erkekle evlenmek isteyerek, Yuvasını yıkarak, Kocasının kendisini boşanmasını isteyemez,

  Evli olan bir Erkek, Başka bir Kadınla evlenmek isteyerek, Yuvasını yıkarak,

Hanımının kendisini boşanmasını isteyemez,“ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        MÜSLİM HADİS No 1413

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Bir Kadın, Evli olan Bir Erkekle Evlenebilmek için, O Erkeğin, Hanımından Boşanmasını isteyemez,

Bir Erkek, Evli olan Bir Kadınla Evlenebilmek için, O Kadının, Kocasından Boşanmasını isteyemez,

Sen Hanımından veya Kocandan Boşan, Onunla Ben Evleneceğim diyemez,

  Aynı Kıza yada Kadına biri Talip olduğu zaman, bir Başkası O Talipliği cevabı reddolunmadan,

O Kızın yada Kadının üzerine, Talip olmaz, Dünür gönderemez, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        İBNİ MACE HADİS No 1859

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadece ve Sadece Güzellikleri için, Bir Kadınla yada Kızla Evlenmeyiniz,

Çünkü onların bu kendi güzelliğinden böbürlenmesi, kibirlenmesi, Kocasını Günahkar ve Asi yapar,

Sadece ve Sadece Malları ve Zenginliği için Bir Kadınla yada Kızla Evlenmeyiniz,

Çünkü Onun Malları ve Zenginliği, Onları ve Sizi azdırabilir, Günahlara, Şerlere sokabilir,

 Lâkin Dindar olan, Dinini Bilen Kızlar ve Kadınlar Onlar gibi değildir,

Siz Dinini Bilen Kızlardan veya Kadınlardan Evlenin, “ dedi der,

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        DARİMİ HADİS No 2274

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

“ Boşanmayı gerektirici bir durum ortaya çıktığında, Evliliği sürdürmeyi yada Boşanmayı,

Allah Rasulu, Biz Hanımlarada, bir hak olarak bırakmıştı “ der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        İBNİ MACE HADİS No 2018

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi Bilinizki, Allahın Sizin için Helal kıldığı şeyler içinde, Allahın En Sevmediği Helal, Boşanmadır, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1643

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal nezdinde, Talaktan, Boşanmaktan daha Kötü bir fiil yoktur,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        MUHTARUL EHADİSİN NEBEVİYYE No 228

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evleniniz, ( Zaruretten, olmayan, Keyfiyetten olan, şekillerde ) Boşanmayınız,

Zira ( Zaruretten, olmayan, Keyfiyetten olan, şekillerde ) Boşanmalar olunca, Arz Titrer Sarsılır,

( Allah Zül Celal, Arzı, yani Dünyayı Sarsar, Depremler olur,) ” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        TİRMİZİ HADİS No 1186

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kocasından Sebebsiz yere Boşanmak isteyen Kadınlar Münafık olmuş olurlar “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1549

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi biliniz ki, Allah ve Rasulü, Çirkefleşerek haksız yere Kocasından boşanmaya kalkışan kadınlardan uzaktır,

Yine iyi bilin ki Boşanma hakkını kendisinden talep edecek kadar hanımına eziyet eden Kocadanda

Allah ve Rasulü uzaktır, Hangi kadın kocasına eziyet ederse, Kocasının Hükmiyetine karşı gelir diklenirse,

Kocasına Huzursuzluk verirse, Kocasını Kendisinden Razı etmedikce, Kocasını Hoşnud etmedikce,

Allah Zül Celal, O Kadının, Ömür Boyu kıldığı Hiçbir Namazlarını, Ömür Boyu Tuttuğu Hiçbir Oruçlarını,

Ömür Boyu Gecelerini İbadetle geçirmiş olsa bile, Hiçbir İbadetlerini, Köleler Azad etmesini,

Allah Yolunda Cihad etmesini bile Hiçbir Amelini Kabul etmeyecektir, Hiçbir Amelinin Mükafatını Yazmayacaktır,

Kocasına Eziyet eden, Hükmiyetine karşı gelen, Kocasına diklenen, Huzursuzluk veren Kadına,

O Fasiye Cennetini uygun görmez, O Kadın Ateşe giren olacaktır,     

  Erkek de Hanımına karşı zalim ve Eziyetkâr birisi ise, Günah ve azap onun için de aynıdır, Zira, Allah Zül Celal,

Yetime karşı kötü davranışa öfkelendiği kadar, Kadına kötü davrananada aynı şekilde öfkelenir,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNUNDA BOŞANMA                        İBNİ MACE HADİS No 2275

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Boşanmayı gerektiren bir şey olmadığı halde,

Kocasından Boşanma isteğinde Bulunan veya Boşanan Kadına, Cennetin Kokusu Haramdır”  dedi der,

 

 

     BOŞANMADA HAKLI SAYILAN HALLER                     MUVATTA  TALAK HADİS No 28

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlendiği Erkekte, Delilik, Bir Eksiklik olduğu çıktığında, Kadın, Kocası ile Nikahlı kalmada Muhayyerdir,

Dilerse kocası ile Nikahlı olarak yaşamına devam eder,

Dilerse Kocasından Talak yapabilir, Boşanabilir “ dedi der,

 

     BOŞANMADA HAKLI SAYILAN HALLER                     MUVATTA TALAK HADİS No 18

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Karısına yaklaşmamaya Yemin ederde, Hanımına yaklaşmaz sa,

Kadınında, Nikahı Fesh etme ( Talak yapma Boşanma ) Hakkı vardır “ dedi der,

 

     BOŞANMADA HAKLI SAYILAN HALLER                     MUVATTA  TALAK HADİS No 74

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kadınla Nikahlanıp, Evlenip Cinsî iliş­kiye Muktedir olamıyan bir kocaya bir sene mühlet verilir,

Bu süre içersinde, Hanımıyla İlişki kurmaya Muktedir olamazsa, Kadının Kocasında Talak yapma, Boşanma,

Kocasından ayrılma hakkı vardır, Birbirlerinden ayrılabilirler,

Bir Adam, Karısını besleyip geçimini ( Barınmasını ve İaşesini ) Sağlayamazsa, Boşanma hakkı vardır, “ dedi der,

 

     Bu Hadislerin hükmiyetini sadece Hanımlar için anlamakla kısırlaştırmayınız, Koca lar içinde aynı şekildedir,

Yani Eşler Birbirine karşı aynı şekildedir,  

 

     Bu Konuda, Eşler arasında Boşanma sebebi olarak 2008 yılında Yargıtayında bir Yüksek Yargı kararı vardır,

 

     Şeriatta, Şer i Hukukta, Hanımın Kocasına, Allah Zül Celal ve Rasulu için, SADAKATLİ olması ile,

Kocasının Sağlığında, Kocasının Tüm Malının kullanımı Hanımınada aittir,

Kocasının Vefatından sonra Miras payı hakkına göre kendi mülkiyetine geçer,

     Kocasının Sadakatsizliği sonucu yani, Kocanın Başka Kadınlarla Fuhuş yapması, Hanımını Fuhuşa zorlaması,

Kumar oynaması, Ayyaş olup Hanımına Zulmediyor olması gibi Boşanma olduğunda,

Kocanın Malının Yarısı Hanımındır,

     Hanımın Sadakatsizliği sonucu yani, Hanımın Başka Erkeklerle Fuhuş yapmış olması,

Kocasının Malını Başka erkeklerle yiyor olması gibi nedenlerle boşanma olursa, Kadının hiçbir mal alma hakkı yoktur, 

Lakin günümüzdeki boşanmalardaki durumlar nedir ?

 

 

     YARGITAYIN BOŞANMA NEDENLERİ SAYDIĞI,  BOŞANMA HAL KARARLARI ?

 

     Tarihte Orta Çağdaki adı, Haçlı Birliği, Çanakkale, İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetleri,

Atatürkün tanımlaması ile, Müstevliler olan, Şimdiki adı Avrupa Birliği olan, İngilizlerin, Fransızların, Almanların,

Türkiye Cumhuriyeti Devletine Direktifleri olan, Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları,

Avrupa Birliği Uyum Müktesabatı Kanunları adı altında, yani Avrupa Birliği Emretti diye ve dahi 1985 nden beri

Avrupa Birliğine girmek için kendini parçalayan, bizim İdaremizinde, Meclisimizinde,

O Avrupa Birliği Uyum Yasaları, Türkiye Halkınına uygunmu değilmi incelemeksizin, aynen kabul edilmesi ile,

 

     “ Şayet Evlilik Boşanma ile biterse, Evlilikte alınmış Mallar,

       Evin, Araba gibi, Yarısı Kadının Hakkıdır,” diye çıkarılan kanunlar ile,

       Kadına Şiddeti önleme yasaları diye, “ Kadının Beyanı Esastır,” diyen Kanunun çıkarılması ile

       Kadına Kanunen dahi Dokunulmazlık veren kanunlar ile

 

     Haberlerden takip etmektesiniz

     Güya Kadına Şiddeti önleme Sözleşmesi diye, aslı Kadının Sadakatsizliği ve Kadının Şiddete uğraması,

     Kadın Cinayetlerinin nedeni olan İstanbul Sözleşmesinden sonra, 

 

     Evlenmek Ne Kadar Normal ve Yasal bir Şey ise, Boşanmakta, O Kadar Normal ve Yasal bir şeydir diyerek,

     2006 Yılında Eşiyle Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Boşanma istemi ile dava açan bir kadının,

Mahkemede boşanma davası görülürken, Hakim, Kadının Şiddetli geçimsizlik gerekcelerini dinledi,

Kocasının, Boşanma davası gerekcelerine olan cevabını dinledi,

Kadının Şiddetli geçimsizlik dediği gerekcelerinin,

Kocasına karşı Sevgisiz, Saygısız Hoşgörüsüz davranmak,

Kılık Kıyafetine Eşinin hassasiyeti ile dikkat etmemek,

Kocası Evde yokken Erkek arkadaşlarını evine almak veya onlarla yanlız başına dolaşmaya çıkmak,

olduğunu görünce, Kadına Eşine Karşı, Sevgi ile, Saygı ile, Hoşgörü ile davran,

Kılık Kıyafetini, Eşinin Hassasiyetine dikkat ederek seç,

Kocan evde yokken Erkek arkadaşlarını evine alma onlarla yalnız başına gezme diyerek

ailenin boşanmaması için kadına nasihatte bulundu, Kadın ise,

Hakim bey, Benim Bedenim, Benin Kararım, Kılık Kıyafetime ve davranışlarıma dokunamazsınız,

Ben bu Söylediklerinizi yaparsam Kocamdan niye Boşanayım “ dedi, Hakimde Onları boşadı,

Bu bir Fıkra değildir, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde geçen bir boşanma davasıdır, 

 

     Lakin 2008 Yılında Yargıtayın tam aksi yönünde Yargı kararları ile,

Kılık Kıyafet şekline, Eşin İsteğinin bir baskı olarak görüldüğü ve Boşanma nedeni olarak sayıldığı yönünde,

Yüksek Yargı kararı ile, Yargı Kararları bir çelişme, çekişme ve Keşmekeşlik arenasına dönmüştür,

 

     2008 Yılında Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Kocanın, Hanımının geldiği gittiği yerlerde hareketlerini kontrol etmesi,

Kocanın, Hanımının Kılık Kıyafet şekline karışmasına, yolda giderken Hanımını, kontrol etmek gayesi ile izlenmesini,

Kocanın, Hanımından İsteği, bir baskı oluşturmasıdır, Israrlı Takip suçudur, Boşanma nedeni olarak Ağır Kusurdur,”

diyerek ” Boşanma nedeni ve Ağır Kusur olarak ağır kusur olarak hükmolundu,

 

     2021 yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Kocanın Annesini Hergün ziyaret etmesi,” Boşanma nedeni ve Ağır Kusur olarak ağır kusur olarak hükmolundu,

 

     2021 yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Kocanın, Hanımına verdiği Ek Kredi kartını iptal ettirmesi,”

Boşanma nedeni ve Ağır Kusur olarak ağır kusur olarak hükmolundu,

 

     2021 yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Hanımının isteği dışında birlikte olma,” Boşanma nedeni ve Ağır Kusur olarak ağır kusur olarak hükmolundu,

 

     2023 yılında,  birinci evliliğinde almış olduğu bir Evi Satıp, birinci hanımından olan oğluna,

Sermaye olarak vermesi, ikinci evliliğinde, Boşanma nedeni ve Ağır Kusur olarak ağır kusur olarak hükmolundu,

Evin Satışından alınan Bedelin Yarısının, İkinci evliliğindeki boşandığı kadına verilmesine hükmolundu, 

 

     2006 Yılında Yargıtayın “ Evlilik devam etsede boşanma ile sonuçlansada, Kadına talılan Takılar kadınındır,”

yargı kararı ile, kadının bunları alıp gidip dostu ile yemesine Kocasına Cinnet geçirtmesine Ceza yok !!!

 

     2023 yılında, Evliliğinin birinci ayında, Üç aylık Hamile olduğu ortaya çıkan Hanımının,

evlenmezden önce Dostundan Hamile kaldığını sonrada kendisi ile Evlendiğini öğrenen Koca,

Mahkemeye Nikahın iptali ve Boşanma davası açtı, Mahkeme Nikahı İptal edip Boşadı Lakin,

Dava Yargıtaya gittiğinde,

     Yargıtay, “ Kadının Evlenmezden önce Hamile olması, Nikahın İptali ve Boşanma Nedeni değildir,” diyerek

Yerel Mahkemenin Kararını bozdu, Nikahın İptali ve Boşanması Yok sayıldı,     

Yani Kadının Sadakatsizliğini Boşanma nedeni olarak kabul etmedi ve boşanma nedeni değildir kararı verdi,

Kadının dostu ile birlikteliğinden, Kocasına Cinnet geçirtmesine Ceza yok !!!

 

     Yine 2021 yılında, İki Çocuğu ile Kocasını Terk ederek Dostuna kaçan bir Kadın,

Dostundan Peydahladığı İki çocuğu daha Kaçtığı Kocasının Nufusuna kaydettirdi,

Lakin bir mahkemesi dahi olmadığı gibi, Kocasına Cinnet geçirtmesine Ceza yok !!!

 

     Yine 2021 Yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile,

“ Kocam tarafından, Dövüldüm, Bana Şiddet uyguladı diyerek, Kocasını Öldüren Kadın,

Yargıtay Kararı ile, Kadının, Cinayeti Ağır Tahrik altında işlenmiş olduğundan, Darp ve Şiddet Mağduru sayılarak,

Kocasına Cinnet geçirmesine Ceza yok !!! Kocasını Öldüren Kadına, Berat verildi, Ceza verilmeden Tahliye edildi, 

 

     Televizyon Kadın Tartışma proğramlarına çıkan kadınlar,

Televizyonda Kocasına O Çocuk Senden değil diyor, Lakin Hiçbir Muhakemeye ve cezaya tabi olmuyor,

Kocasına Cinnet geçirtmesine Ceza yok !!!

 

     Yine aynı şekilde bir televizyon proğramında, Kendisinden boşanmak isteyen kocasına karşı,

Sadakatini ispatlamak için, İkiz Çocukları için DNA testi yaptırılmasını istiyor, Lakin DNA Testinin sonucu

İki Çocuğunda Babasının başka olduğu çıkıyor, Bu kadınada Herhangi bir Ceza YOK !!! 

 

     Çirkefleşmiş bir Kadın, yada Kız, “ Bu Beni Taciz etti, ” dese, “ Kadının Beyanı Esastır “ kanunu ile

O Erkeğin Kanunen Savunma hakkı dahi yok !!!  hemen Nezarete atılıyor, Nezarettende Hapise atılıyor,

 

     Evlilikte alınmış Malların, Evin, Arabanın, Şayet Evlilik Boşanma ile biterse, Yarısı Kadının Hakkıdır diyen

     Kanunumuzla, Kadın Kocasından Boşanıp, Aldığı bu Malları ve Nafakayı Dostu ile beraber yiyip,

     Kocasına İhanet eden, Kocasını aldatan, Kocasını Boynuzlayan,

     Kocasına Cinnet geçirten Kadına, Cinsel Özgürlük diye Ceza yok,!!!

 

     Evli olduğu halde, bir başkasından, Gayri Meşru Çocuk Peydahlıyan Kadına Ceza Yok,!!!

     Bekar olduğu halde Erkek arkadaşından, Gayri Meşru Çocuk Peydahlıyan Kıza Ceza Yok,!!!

     Yeni doğmuş bebeğini, Canlı Canlı Çöp Kutusuna atan, Canlı Canlı Mezara gömen Kadınlara Ceza yok, !!!

     Gayri Meşru Çocuğunu yolda doğurup Yola atan Kadına Ceza Yok !!!

 

     Kocaya Uzaklaştırma Cezası var, Kadının Kocasıyla Uyumlu olması Kanunu Yok !!!

     Kedi Köpek Hayvan Hakları var, Koca Hakları ve Aile Hakları Yok !!!

     Aile ve Toplum Ahlakı Katledilmesine Ceza Yok, !!!

 

     Siz, Anne ve Babanız, Nesebiniz, belli olmadan doğmayı, Dünyaya gelmeyi, Bu şekilde doğmayı,

Kendi Nefsinize kabul edermisiniz ? Böyle Bir Anne ve Babadan Doğmayı kabul edenmisiniz ?  

 

     2021 yılında Duruşma Salonuna, Mini etekle giren Avukata, Duruşma Hakiminin,

“ Avukat Hanım, Duruşmaya gelirken Lütfen Mini etek giymeyiniz”  ikazına, Avukat Bayan tarafından Hakime,

Etek boyu ölçümü davası Açılmış, O Duruşma Hakimine, Kadınların Etek Boyuna itiraz ettiği için

2,5 yıl Hapislik cezası verildi, Daha Sonrada Başka bir yere Sürgün edildi, 

 

     Yine 2021 yılında “ Bekar veya Dul Bayanlara Ev Kiraya vermem” diyen Bir Ev Sahibine,

Evi kiralamak isteyen Genç Dul Bir Kadın tarafından açılan Davada, Ev Sahibine, 3 yıl Hapis Cezası verildi,

 

     Yine 2021 yılında, bir Kuaförde Saçını kestirip Saç yaptıran bir Kadın, “ Saçım istediğim gibi olmadı” diyerek

mahkemeye ceza davası açtı, Kuaför, Mahkemeden İkibuçuk Milyon TL Para Cezası verildi,

2021 yılında Ormanları yakana 40,000 Tl ceza verildi aradaki fark nasıl bir farktır, ?

 

Kadının, Kendi evinde Çocuğuna bakması, Kölelik oluyo, Başkasının Çocuklarına bakması, Çalışan Kadın oluyo, !!

Kadının, Kocasına Yemek yapması, İkramda bulunması, Kölelik oluyo,

Kadının, Başkasına Yemek yapması, İkramda bulunması, Çalışan Kadın oluyo, !!

Kadının, Kocasının Evini temizlemesi Kölelik oluyo, Kadının, Başkasının Evini temizlemesi, Çalışan Kadın oluyo,!!

Kadının, Evinin Bulaşığını, Evinin Çamaşırını yıkaması Kölelik oluyo,

Kadının, Başkalarının, Bulaşığını, Çamaşırını yıkaması, Çalışan Kadın oluyo, !!

Kadının, Sadece Kocasına Süslenmesi, Kocasına güzelleşmesi, Alımlı olması Kölelik oluyo,

Kadının, Başkasına süslenmesi, Güzelleşmesi, Alımlı olması, Çekici ve Cezbedici olması,

Kadının, Bakımlı bir Kadın olması, Modernlik ve Çalışan Kadın oluyo,!!

Kadının, Çalıştığı işverenine itaatkar olması, Güzel çalışması oluyo, Kocasına Asi olması Kadın Hakları oluyo,!!

Kocasına Yorgun, Kocasına Paspal olan Kadın, Çalışan Kadın oluyo, 

Kadının, Kocasıyla oynaşması Kölelik oluyo,

Kadının, Başkalarıyla oynaşması, Modernlik, Çağdaşlık ve Eğlence oluyo,!!

Kadının, Dostu, Kadının Erkek arkadaşı oluyo, Kocasını Boynuzlaması, Cinsel Özgürlüğü oluyo,

Kocasına Cinnet geçirtmesi, Kadına Şiddet oluyo, !! Yani Garabeti biraz anlatabildimmi, ?  

 

     Bu Çirkefliklerin Hepsi, Kadın Hakları, Atatürk ve Cumhuriyet Kazanımları ve Sözde Cumhuriyet Kadını oluyor,

bu Çirkef Çağdaşlığa katkı için Muazzam Gayret sarfedilmeye devam ediliyor,

1997 28 Şubat Sürecinde dahi Kadın Hakları diye böyle Çirkeflikler yoktu,

     İşte Bunlar ve Bu gibi Yargıtay Kararları, Mahkemelerde “ Emsal Karar “ olarak aynen devam etmektedir,

Kanunen dahi Kadının Dokunulmazlığının ve bu Adaletsizliklerin, İşte Bu Çaresizliklerin,

İşte bunların Kadına Şiddet, Kadın Cinayetleri olarak önünüze geldiğini görmeyecek kadar körmüsünüz, ? 

İşte bunlarla, Kadına Şiddet olayları, Kadın Cinayetleri çıkmakta ve artmakta değilmi ?

Kadınlar ve Kızlar, Kanunen dahi dokunulamaz kadar Serbest hale getirilmeye devam edilirse

bunları daha Çoook göreceğiz, 

 

     Edep, Haya, İffet ile Sadakatli Bir Kıza, 150 aday talip olur, ancak bir tanesi alabilirdi,

Huzurlu bir aile olarak Ömürlerini tamamlarlardı, Zira O kızlar, Edep, Haya, İffet ile Sadakatli idiler,

     Şimdi ise, Bir Kız Sınırsız özgürlüğü ile, 150 kişi ile oynaşıyor, Onu Ancak bir Ahmak alırda, O da fazla sürmez,

En iyi ihtimalle Boşanır,  Zira artık, Edep, Haya, İffet ile Sadakat yok, kalmadı, 

 

    “ Yirmisinde Tomurcuk Gül dür, Otuzunda Cazgırdır, Kırkında Cazgırı Ekberdir, 50 sinde Şeytanın Yoldaşıdır,

Zira Ağzından çıkan Kelam Senin için Çirkeftir,”

 

    Delikanlı Gençler, Romantik olucam diye Tek Taş yüzük alıp, önünde diz çökerek evlenme teklifi yapacakmısınız, ?

Evlenme teklifini böyle yaptığınız taktirde, işte bu bütün fitnelerin hepsi sizinde başınıza gelecek demektir,  

Kadınların Fitnesini, Sadakatsizliğini Şimdi anlayabildinizmi ?

 

Dünya Kadınlar Günü var,                 Lakin,  Dünya Erkekler Günü Yok, !!!,

Kadın Hakları Günü var,                    Lakin, Erkek Hakları Günü Yok, !!!

Emekci Kadınlar Günü var,               Lakin,  Emekci Erkekler Günü Yok, !!!,

Çalışan Kadınlar Günü var,                Lakin, Çalışan Erkekler Günü Yok, !!!

Kadınlar için Sevgililer Günü var,      Lakin, Erkekler için Sevgililer Günü Yok, !!!

Feminist Kadınlar Günü var,              Lakin,  Feminist Erkekler Günü Yok,!!!  

Özgür Kadınlar Günü var,                  Lakin, Özgür Erkekler Günü Yok,!!!

Kadının Özgürlük Gücü var,              Lakin,  Erkek Özgürlük Gücü Yok,!!!

Kadınlara Özgürlük Anlayışı var,        Lakin, Erkeklere Özgürlük Anlayışı Yok, !!!

Kadın Sığınma Evleri var,                  Lakin, Erkek Sığınma Evleri Yok, !!!

Kadına Destek hattı KADES var,       Lakin, Erkek Destek hattı EDES yok !!!         

Kadına Şiddete Hayır Haftası var,     Lakin, Kocasına Çirkefleşmeme, Erkeğe, Şiddete Hayır Haftası yok, !!!

Kadınların Fitnesini Çirkefini Şimdi anlayabildinizmi ?

 

     KILIK KIYAFET seçimi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine göre yapılmak zorundadır,

     EDEP ve HAYA İBADETİ, Kadının Kızın tabiatındaki, Cinselliğini örterek, Cinselliği gizlemektir,

Kılık ve Kıyafeti ile Kadın yada Kız, Cinselliğini, Dişiliğini örtmüyor, gizlemiyor ise,

Makyajı ile Kokusu ile Kendine cezp ettiriyor ise, O şekil Kılık Kıyafeti, Hal ve Hareketi,

Sizin için Bir Fitne, Musibet, Felaket ve Bela olacaktır,  

 

     2006 yılında Gazetelerde Seri Tecavüz ve Cinayetler haberleri devamlı manşet oldu,

Lakin hiç Kimse bunun nedeninin neden kaynaklandığını düşünmedi,

daha sonra Seri Tecavüzleri ve Cinayetleri yapan yakalandı, Emniyetteki sorgusunda bu Tecavüzcü Katil, ifadesinde

“ Kendine Çok Özgür, Çok Serbest, Parfümüyle Güzel Kokan ve Süslenen, Makyajlı, Dekolte, Teşhirci, Davetkar,

Tahrikkar, İsterik, Açık Saçık olanlar, Tüm Dişiliğini, Tüm Şehvetini Fışkırtan, Kendini Hiç Sakınmayan,

Kadınlar ve Kızlar, Beni kendime hakim olamayacağım kadar Ağır Tahrik ediyor,

bende Güzel kokan, Süslenen Kadınları Kızları Takip ediyor, Kendini savunabileceği ve yardım isteyebileceği bir yer

ve zaman olmadığı anı yakalayınca Tecavüz ediyor ve Onu Öldürüyordum ve Bundan Çok büyük Zevk alıyorum”

dedi de, Lakin yinede Hiçbir Kadınımız yada Kızımız bunun kendileri içinde bir anlam taşıdığını düşünmedi,   

     Hala Günümüzde sadece Tecavüz ve Irza geçenin suçlu olduğu düşünülmekte, lakin onu Tecavüz ve Irza

geçmeye teşvik eden hallerin, yani Açıklık Saçıklık Özgürlüğünün buna neden olduğu düşünülmemektedir,

Tarihten beri daha önceleride aynen oldu, bundan sonrada aynen olacağı kesindir,

 

     Kadınlar, Hanımlar, İslam Dini Şeriatı ve Erkekler tarafından Gasbedilmiş Hangi Haklarınız varki,

Kendinizce Haklar İcad ederek, Kadın Hakları diyerek, Eşitlik diyerek,

Bitmez Tükenmez ayrılıkcı isteklerde bulunuyorsunuz, Lakin Genede Doymuyorsunuz,

Doymak bilmez isteklerinizin, karşılığı Size Ne olarak dönüyor Hiç Bakmazmısınız ? 

 

     Allah Rasulunun “  Siz Kadınlar, Aklınız Eksiktir, Dininiz Eksiktir, Siz Kadınların, Aklınızı kullanabildiğinizi ve

Dininizi tamamlayabildiğinizi Görmedim, Ey Kadınlar, Gerçek aklı Zabtedersiniz, durdurursunuz,

Gerçek aklınızı kullanmazsınız, Saçlarınızı şekil şekil yaparsınız, Açılıp saçılmanız ile Zahiriniz,

Görünüşleriniz Çıplaktır, bu şekil Kadınlara ve Kızlara, Hiçbir şekilde Güvenlik, Huzur, Ferahlık ve

Manevi Koruma yoktur “ ifadesini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? !

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini,

Kılık Kıyafet seçiminizi, Edep ve Haya dahilinde olarak, Örfünüze göre Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde,

Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren, 

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren,

Kadının ve Erkeğin, Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini,

Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

Kabul etmenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul ediyorum ve ona göre hareket ediyorum demektir,

Kabul etmemenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul etmiyorum demektir,

Bu Korunmayı kabul etmeyen ise, kendisine gelecek, Maddi ve Manevi zararların tahribatını kabul etmiş olur,

 

     Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını,

Kadının yaya Çocuğun Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin nedenlerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Kadınların ve Kızların, Dekolte Giyinmesi, Kenini, Dişiliğini, Şehvetini Teşhir etmesi, Kendi Dişiliğine, Şehvetine,

Kendine Davet etmesi, Kendine Tahrik etmesi değilde Nedir ?

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi

gerekirken, Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde,

Cinselliklerini Kocasından başkasına teşhir ederlerse, Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olurlarsa,

Kocasına karşı Küfranı Niymet etmekte değillermi ?  Bu olgu, Şimdiki Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi kavram kargaşaları Bu değilmidir ?

 

     Kadının, Kızın, Toplum içinde, Edepsiz, Hayasız ve Namussuz bir şekilde kılık kıyafet giymesini istemek,

Kadını, Kızı bu şekilde görmek istemek, Çağdaşlık, Modernlik, İlericilik ve dahi Laiklik değildir olamaz,

ancak ve ancak CİNSEL VAHŞİLİKTİR, Neden hep Kadın ve Kız Kıyafetleri,

Kadının ve Kızın Cinselliğini, Dişiliğini teşhir etmek yönünde tasarlanmaktadır ?

Kılık Kıyafet Seçimi ile, Hal ve Hareketleri ile, Konuşmaları ile, Kendi Dişiliklerine davet etmiş olumuyorlarmı, ?

Kılık Kıyafeti Şehveti ile olan Kadın ve Kızlara, Şehvetiyle Hareket eden Kadın ve Kızlara, Şehvetle Hareket ederler,

 

     Kadınların ve Kızların, Dekolte Giyinmesi, Kenini, Dişiliğini, Şehvetini Teşhir etmesi, Kendi Dişiliğine, Şehvetine,

Kendine Davet etmesi, Kendine Tahrik etmesi değilde Nedir ?

 

     Bunu, Siz, Kendi Hanımınız ve Kızınız için Kabul edenmisiniz ?

Kadınınızın, Kızınızın bu konuda düzgün bir düşüncesi olduğunu söyleyebilirmisiniz ?

Buna, Çağdaşlık, İlericilik, Cumhuriyet Kazanımları diyebilirmisiniz ?

 

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          NİSA SURESİ AYET No 130

“ Şayet Geçimsizlikten Didişmeden, Kavga gürültüden çirkeflikten yana Birbirleri ile Islah olunmuyorsalar,

Eşler Ayrılabilirler, Boşanabilirler, Eşler ayrıldıklarında, Boşandıklarında,

Allah Zül Celalin geniş Lutfundan, Kendilerini Muhtaç bırakmamasını dilesinler, İstesinler,

Zira Allahın Lutfu Mutlak geniş ve Hikmeti Mutlak büyüktür, ” der,  

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          TAHRİM SURESİ AYET 5

“ Şayet, Geçimsizlikten, Didişmeden, Kavga Gürültüden, Islah olmayışından yana Mecbur kalıp boşandığınızda,

Olaki Rabbiniz, Size, Geçimsiz olmayan, Didişmeyen, Kavga gürültü yapmayan, ıslah olan,

Bakire olandan, Dul olandan, Kulluğunu yapıp Namaz kılanından, Oruç Tutanından,

Tevbe İstiğfar edeninden, Allah Zül Celale, Rasulune ve Size Gönülden İtaat edeninden,

Size, Sizden daha Hayırlı olan Mümin Müslüman olan Eşler verebilir,” der, 

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          BAKARA SURESİ AYET 231

“ Hanımınızdan Boşandığınızda, İddet Bekleme süresi içinde kendilerini iyilikle tutun,

Barınmasını, Korunmasını ve İaşesini sağlayın, Onların Haklarına, tecavüz etmeyin,

Onlara herhangi bir şekilde Zarar vermeyin, İddet Bekleme Sürelerini bitirdiklerinde,

iyilikle, güzellikle, O başka bir Erkekle Nikahlanabilecek Hürriyette Salıverin,” der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          BAKARA SURESİ AYET 229

“ Boşadığınız Hanımınız, Boşanma İddetini bitirdiğinde, Ya artık onu iyilikle tutun, Yani tekrar Nikahlanın,

Yada iyilikle, güzellikle O başka bir Erkekle Nikahlanabilecek Hürriyette Salıverin, Mehirini geri almak Helal değildir

  Boşandığınız Aynı Hanımınızla, ( Tekrar Nikahlanıp ) Tekrar Boşanabilmek, En Fazla İki defadır,  

Tek Talak, Bir defa Boşanmış olmak, Hanımının başka Erkekle Nikahlanacak Hürriyette Salıverdiğin Boşamadır,

Kocanın, Başka bir Kadınla yada kızla Nikahlanıp Evlenebilecek Hürriyette Salıverdiğin Boşanmadır,”der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          BUHARİ HADİS No 1836

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor,  Ensardan Sehl in Kızı Habibe, Allah Rasulune gelerek,

Kocası hakkında, Kocam Sabit Bin Kays ile ( Geçimsizlik nedeni ile ) Evli Kalmamız İmkansız dedi,

Allah Rasulude, Sabit Bin Kays a dönerek, “ Bak Zevcen ( Karın ) Neler söylüyor “ dedi,

Habibe, ( Kocasının Sabit Bin Kays ın cevap vermesini beklemeden )

Kocam Sabit Bin Kays ın, Bana Mehir olarak verdiklerinin hepsi yanımda, dilerse hepsini geri veririm dedi,

bu karşılıklı konuşmaların üzerine Allah Rasulu, Habibe nin Kocası Sabit Bin Kays a,

“ Habibe ye, Mehir olarak verdiklerini AL, Bir Kadın, Kocasına ( Nikahı yapılırken aldığı ) Mehirinin daha

fazlasını vererek ayrılabilir ( Boşanabilir ) dedi, Sabit Bin Kays ta, ( Karısı Habibe ye Mehir olarak verdiklerini )

geri aldı, Habibe Kocasından ayrılarak ( Nikahı Fesh edilip Boşanarak ) Ailesinin ( Anne ve Babasının )

yanına döndü,” der,

 

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          BAKARA SURESİ AYET 229

“ Nikahlanırken verdiğiniz Mehiri, Boşanırken geri almak Helal değildir,

Ancak, Kadın Mehrini geri vererek Kocasından boşanmak istemesinde Her iki tarafada bir Günah yoktur, “ der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          NİSA SURESİ AYET 20 ve 21

“ Şayet Hanımınızdan boşanıp, başka bir kadınla Nikahlanmak istediğinizde, Önceki Hanımına,

Yüklerle Mehir vermiş olsan dahi, O Mehirden en ufak bir şeyi dahi geri almayınız,”

“ ( Ey Erkekler ) Hanımınız Sizden Kuvvetli Bir Teminat ( Mehir ) almışken, 

Hanımınızla Kaynaşıp Karı Koca olduktan sonra, verdiğiniz Mehri Nasıl alabilirsiniz, der,  

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          BUHARİ HADİS No 1323

“ Kızla yada Kadınla Evlenilirken, Nikah yapılırken, gücünüz yettiği kadar Mehirin,

Kıymetli maddi bir varlığın, Kıza yada Kadına verilmesi, Kızın yada Kadının hakkıdır,

Kızı yada Kadını bu hakkından mahrum etmek, Mehir vermemek, Zulümdür “ dedi der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          TABERANİ HADİS No 74

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Meymune El Kendi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

 “ Bir Kimse, Bir Kızla yada Kadınla Evlenirken, Kızın yada Kadının kabul ettiği Mehri vermeyi söz verdiği halde,

Kafasında, Kadını yada Kızı aldatarak, O Mehri vermemek, Ödememek düşüncesi varsa,

vedahi O Mehrini Ödemeden Ölürse, Allahın Huzuruna Zinakar olarak çıkacaktır, “ dedi der,

 

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          TARIK SURESİ AYET 14

“ Muhakkakki Kuranı Kerim, Hak olanla Batıl olanı Sizin için ayıran Size bildirendir,

Kuranı Kerim Bir Oyun ve Eğlence aracı veya Kitabı değildir, “ der,  

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          ENBİYA SURESİ AYET 2

“ Rabbinden Kendilerine gelen Kuranı Kerimi, Eğlenerek dinliyorlar, Eğlence ediyorlar, “ der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          MÜMİNUN SURESİ AYET 115

“ Bizim Sizi, İbadet diye Boş Bir Oyun ve Eğlence yapmanız için yaratıldığınızımı zannediyorsunuz ? “ der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          HİCİR SURESİ AYET 3

“ Onlar Dünyayı Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olarak tanıdılar,

Bu Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olan Amellerinin karşılığını

yakında bilecekler “ der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          METEALİBUL ALİYE HADİS No 3095

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gafile şaşmak gerek, Dünyalık peşinde koşana Şaşarım, Kahkahalarla Gülene Şaşarım,

Kılık Kıyafetinde Giyinik olanlara Şaşarım, Oyun ve Eğlence peşinde olanlara şaşarım,

Zira Ölümünüz peşinizde olduğu halde, Gaflet içindesiniz,

Bu Yaptıklarınızla Gafletleriniz, Allah Zül Celali Memnun mu eder, yoksa Öfkelendirdi mi düşünmezsiniz, “ dedi der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          İBNİ MACE HADİS No 2039

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Üç Şey vardırki, Şakasıda Ciddii dir, Ciddiyetide Ciddii dir,

Bu Üç Şeyin birincisi, Nikahlanmak, İkincisi, Boşanmak,

Üçüncüsü, Recat,tir, ( yani, Üçüncü Talaktan önce Eşime geri döndüm demek,) ” dedi der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          MUVATTA  TALAK HADİS No 82

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sarhoş Olan, Kendini bilmez Şarhoş halde iken dahi Hanımına, Seni Boşadım derse, Talak yaptım derse,

Talak yapmış olur, Boşanmış olur, Sarhoş halde İken, Birini öldürürse, Kendisine Kısas uygulanır, “ dedi der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          METEALİBUL ALİYE HADİS No 1659

  Sahabeden Ubade Bin Es Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Zamanında,

Bazıları Kölesine, Seni Azad ettim, Sen artık Hürsün der, sonrada Seninle Şaka yaptım oyun yaptım derdi,

Bazıları Birisine, Seni Kızımla Nikahladım der, sonrada Seninle Şaka yaptım oyun yaptım derdi,

Bazıları Hanımına, Seni Boşadım benden Boşsun der, sonrada Seninle Şaka yaptım oyun yaptım derdi,  

  Allah Rasulu bunlar karşısında, Üç şeyde, Köle Azad etmede, Nikahlamada, Talak ta,

Kim Bunları Şaka olsun, Oyun olsun diye dahi söylese, Söylediği şeyin Hükmiyeti yerine gelmiş olur,”dedi der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          İBNİ MACE HADİS No 2017

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bazı Kimselere Ne oluyor, ( Akıllarından Zorlarımı var ) Allahın Kanunları ile oynuyorlar, Onlardan birisi,

Eşine Seni Boşadım diyebiliyor, Sonra Ona Tekrar Dönüş yapıyor, Sonra Tekrar Seni Boşadım diyor,

Ona tekrar dönüş yapabiliyor,” dedi der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          İ.AZAM MÜSNED HADİS No 286 / 5

  Sahabeden Ebu Burde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şu adamların ne Sıkıntıları var ki, eşlerine artık seni boşadım dedikten sonra pişman olup,

Seni geri aldım diyerek, Allah'ın çizmiş ol­duğu sınırlarla oynama cüretini nereden alıyorlar “ dedi der,

 

     Eşinizle Nikahlanmış olmanın, yani Nikahın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Erkeğin Ailesinin Geçimini sağlaması Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Cinsel Bağlılık Hükmiyetidir,

 

     Eşinizle Boşanmş olmanın, yani Boşanmanın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Cinsel Boşanmış olma Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Devlet Nufus Kütüğüne kaydedilmiş olan Resmi Boşanmadır,  

                       

     Boşanmayı Sadece Ağzınızla,“ Boş Ol, Boş Ol, Boş Ol,” diye tekrarlamak ve

Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş olan Boşanma, Boşanma değildir,

Bu Şekil, Sadece ve Sadece Hanımınızın, Kocanızın Cinsel yönünü Sana Haram kılar,

Tekrar Nikah Tazelemeden, Hanımın Sana Helal olmaz,

     Nikahı Boşamayı Ağzınıza bir oyuncak ettiğiniz için, Cezai bir müeyyide ile, Nikah Tazelemek,

Nikah Tazelerkende, Hanımının Tekrar belirleyeceği ve Her Seferinde İki Kat artırabileceği Mehiri verip

Nikah Tazelemekle Helal olur, Nikah Tazelemeden, Hanımınla Cinsel ilişkiye girmek, Zina yapmak olur,

Yani Nikah Tazelemek, Tek taraflı ve Beleş değildir,

 

     Nikah Tazelerken, Tekrar İman etme şartlarını yerine getirdikten vedahi bir dahi yapmamak azmi ve ahdiyle

Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar ettikten sonra,

Erkeğin Kusurundan dolayı Nikah düşmüş yok olmuş ise, Hanımından Af dilemesi ile Cezası,

Hanımının Tekrar belirleyeceği ve Her Seferinde İki Kat artırabileceği Mehiri verip Nikah Tazelemekle Helal olur,

Kadının Kusurundan dolayı Nikahı düşmüş yok olmuşsa, Kadının Kocasından Af dilemesi ile Cezası,

Ziynetlerini, Kefaret olarak Tasadduk etmesi, ve dahi 60 Gün Peşpeşe Kefaret Orucu tutmasından sonra

Nikah tazeleyip Kocası Kendisine Helal olur, Yani Nikah Tazelemek, Tek taraflı ve Beleş değildir,

Yani, Kendi Canınızı Nasıl koruyor ve sakınıyorsanız,

İmanınızada, Nikahınızada O derece dikkat edip, Korumakla Mükellefsiniz,

 

     Üç Kere Boşanmak demek, Boşanmanızın, Devletin Nufus Kütüğüne Üç Kere Kaydedilmiş,

Üç Kere İlan edilmiş boşanmadır, Üç kere yapılmış olan Boşanmadır,

Bunun haricindeki Boşanma, Allah Rasulunun İfadesindeki

“ Helal olan Nikah Nikahın İlan edilmesidir, Haram olan Nikah, Nikahın Gizli yapılamasıdır, “ dediği

Boşanmanında, İlan edilmemiş, Devletin Nufus Kütüğüne kaydedilmemiş olması,

Gizli Boşanma olup, Haram olan boşanmadır, 

 

     Boşanmayı Sadece Ağzınızla,“ Boş Ol, Boş Ol, Boş Ol,” diye tekrarlamak ve Devletin Nufus Kütüğüne

Kaydedilmemiş olan Boşanma, Boşanma değildir, Bu Şekil, Sadece ve Sadece Hanımınızın, Kocanızın

Cinsel yönünü Sana Haram kılar, Tekrar Nikah Tazelemeden, Hanımın Sana Helal olmaz,

Nikahı Boşamayı Ağzınıza bir oyuncak ettiğiniz için, Cezai bir müeyyide ile, Nikah Tazelemek,

Nikah Tazelerkende, Hanımının Tekrar belirleyeceği ve Her Seferinde İki Kat artırabileceği Mehiri verip

Nikah Tazelemekle Helal olur, Nikah Tazelemeden, Hanımınla Cinsel ilişkiye girmek, Zina yapmak olur,

 

     Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş olan Boşanma olmadığı zaman,

Boşanmamış olduğu halde, Hanımı ile Zina yapmış olunur, Doğan Çocukta, Zina Çocuğu olur,

Zina Çocuğunun özelliği ise, Anasına, Babasına, Ailesine, Toplumuna, Milletine Devletine

Asi ve İsyankar olmasıdır, Bu Durum Bugün görüldüğü şekilde değilmidir ?

 

     Nikah Kıyılırken, Nikahın Olmazsa olmaz şartı olan Mehir vermek, Mehir almak, Talak, Boşanma,

Camilerde, Cuma Vaazlarında, Cuma Hutbelerinde dahi söylenmemekte anlatılmamakta,

anlatılmadığı içinde bilinmemektedir, Bu Ayetlerden ve Hadislerden anlaşılması gereken asli hüküm,

Evlilik, Nikah ve Boşanma devamlı ağzınızda dolaştırabileceğiniz bir oyuncak değildir,

Evliliğiniz süresince Nikahınız konusuna çok pek çok, dikkat etmeniz gerekliliğidir,

 

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          MÜCADELE SURESİ AYET 3 ve 4

“ Hanına Zıhar yapanlar, Sen Benim Annem gibisin diyenler, ( Boş ol Boş ol Boş ol deyipte ) sonra O sözünden

dönüp vazgeçip, tekrar hanına dönenlerin, Hanımıyla Temas etmeden önce,

Ya Bir Köleyi Hürriyetine kavuşturması, Ya Altmış Fakiri Bir Gün boyunca doyurması,

“ Ya İki Ay Ara vermeksizin Oruç Tutması, Size Allah Zül Celalin Koyduğu Kefaretidir,” der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          METALİBUL ALİYE HADİS No 1650 ve 1652

  Sahabeden İbni Mesud ve İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Erkek, Hanımına, Boşanma kararın kendi elinde, Boşanmanı kendin tayin et,

Seni Anne, Babanın yanına gitmene serbest bırakıyorum, dese, bu Talak hükmüne girer,”

  Şayet Kişi, Bu ifadeyi, Talak, Boşanma niyeti ile söylerse Talak Hükmündedir,

Şayet Talak Niyeti ile söylememişse, uygunsuz bir Yemin Kefaretini ödemesi gereklidir,” dedi der,

 

    BOŞANMA HÜKMİYETİ                           MUVATTA TALAK HADİS No 18

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Eşine yaklaşmamaya Yemin ederde, Yemininin Kefaretini verirse, bu Talak, Boşanma değildir, 

Bu Yeminin Üzerinden İddet Süresi Dört ay geçinceye kadar, Ettiği Yemin, Talak, Boşanma değildir,

İddet Süresi Dört Ay sonra Yeminin, Kefaretini vererek Yeminini bozarsa, Bu Yemin Talak Boşanma değildir,

Edilen Yemin üzerinden Dört Ay geçip ve Yemin bozulmasa, Talak yapılmış Boşanılmış olur, “ dedi der,

 

     BOŞANMA HÜKMİYETİ                          METEALİBUL ALİYE HADİS No 1643

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet bir adam da Hanımına, Sen Allahın izniyle Boşsun dese, Bu Talak, Allah Zül Celal indinde

Gerçekleşmemiş olduğundan, ( Kefaretini Ödemek Şartıyla ) bu boşamanın istisnası, geri dönüşü vardır,” dedi der,

 

 

     BOŞANMANIN İLAN EDİLMESİ                        İBNİ MACE HADİS No 1896 ve 1895

   Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve

Sahabeden Muhammed Bin Hatip (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sahabelere “ HELAL NİKAH ile, HARAM, NİKAH, YASAK NİKAH, arasındaki fark nedir, diye sordu,

Sahabeler, bunu ancak Allah ve Rasulu bilir dediler, Allah Rasulu Cevaben,

HARAM NİKAH, Nikahın Topluma duyurulmamasıdır, Gizli şekilde Nikah yapılmasıdır, Evlenilmesidir,

HELAL NİKAH, Nikahın Topluma İlan edilmesi, Duyurulmasıdır, Nikahınızın Haram Nikah olmaması için,

Nikahınızı Gizli değil, Kimsesiz değil, Kalabalık yerlerde yapın, Nikahınızın yapıldığının belli olması için,

( Halkı rahatsız etmeyeçek ve Edepsiz ve Hayasız olmaka şartıyla ) Def çalınız,

Nikahınızı, Evlenmenizi, Düğününüzü, Halka duyurun, ” dedi der,

 

     BOŞANMANIN İLAN EDİLMESİ                        MUVATTA NİKAH HADİS No 26

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Huzuruna,

Sadece Bir Erkek ve Bir Kadının Şahitliği ile kıyılan bir Nikah, Evlilik Davası getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bu Gizli kıyılan Bir Nikahtır, Nikah Akdolunmuş olmaz,

Böyle Gizli Nikahla Evlenenleri görürsem, Onları Recmederim “ dedi der,

 

     BOŞANMANIN İLAN EDİLMESİ                        TİRMİZİ HADİS No 1202

  Sahabeden Said Bin Cübeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Bir Adam gelerek, Ey Allahın Rasulu, Birimiz karısını Zina ederken görürse ne yapması gerekir ? diye sordu,

Allah Rasulu Sustu, Cevap vermedi, O adam daha sonraki günlerde tekrar Allah Rasulune gelerek,

Ey Allahın Rasulu Sana sorduğum O konuyla imtihan olunuyorum, Seni hak ile gönderene yemin ederim ki,

Hanımımı Zina ederken gördüğüm hakkında yalan söylemiyorum dedi,

Allah Rasulu, O Adamın Hanımının Zina yaptığını gördüğünü söylemesinden sonra, O Adamın Hanımını çağırdı,

O Adamın Hanımına Kocasının doğru söyleyip söylemediğini sordu, Kadın, Hayır dedi, seni gerçekle gönderen

Allah’a yemin ederim ki kocam doğru söylemedi dedi, Allah Rasulu Tarafların doğru söyleyip söylemedikleri

konusunda, “Kendi eşlerini Zina ile suçlayan, fakat kendilerinden başka Şâhidleri olmayan kimseler,

Eşlerden her birinin, Allaha Yemin ederek ve Allahı Şahit göstererek, Kendisinin mutlaka doğru söylediği

hakkında Dört kere ayrı ayrı Yemin ile Şahitlik eder, Kadın Zina etmediği hakkında,

Erkekte Hanımını Zina ederken gördüğü hakkında Beşinci defa Yemin ederek,

Şayet Doğruyu söyleyenlerden değilseler, Allahın Lanetinin kendi üzerimize olsun derlerse,

Dünya Yargısında Kadının Üzerinden Zina Suçu Recm Cezası kalkar,

Ahiret Yargısında ise Yalan Yere Yeminin bir Hükmiyeti yoktur,

Yalan yere yapılan Yeminler orada Apaçık ortaya çıkar, “ diyen Nur Sûresinin 6, 7, 9 ve 8. Ayetlerini okudu,   

Dünyadaki Zina Suçu Cezasının Azabının, Ahiretteki Cezasından Azabından daha hafif olduğunu söyledi,

Allah Rasulu Sonra, Kadının Kocasına,  Kendisinin gerçekten doğru söylediği konusunda dört kere yemin

edermisin dedi, Kocada Dört kere Yemin etti ve, Beşinci yemininde, şayet yalan söylüyorsam,

Allah’ın laneti kendi üzerime olsun dedi, Sonra Allah Rasulu Kadına, Kendisinin gerçekten doğru söylediği

konusunda dört kere yemin edermisin dedi, Kadında Dört kere Yemin etti ve Beşinci yemininde,

şayet yalan söylüyorsam, Allah’ın laneti kendi üzerime olsun dedi,

Allah Zül Celali Şahit göstererek Karşılıklı Yeminlerin yapılmasından sonra Allah Rasulu,

Karı Kocayı Boşadı, Kadının Üzerinden, Recm yapılma cezasını kaldırdı “ der,

 

     Şimdiki Nikah, Şer i Nikah, Resmi Nikah olarak ayrı ayrı kıyılmaktadır, Şer i Nikah Dini Nikahtır,

Resmi Nikah, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikahtır, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde,

Resmi Nikah, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah Kıyma yetkisi, Belediyelere verilmiştir,

Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş bir Nikah, Allah Rasulunun İfadesine göre,

Gizli Kıyılmış Batıl olan Nikah Hükmündedir, Şer i Nikahla olmayan bir Evlilikte,

bile bile Zina yaptırmak hükmüne, Mutlak Haram olan bir Nikah hükmiyetine girmektedir,

 

     Nikahın batıl olması demek, Nikahın Yok olması demektir, Nikah olmayıncada,

Nikahlı olduklarını zannettikleri halde Eşler Zina yapıyor demektir,

Şer i Nikahta, Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilen Resmi Nikahta, aynı anda yapılmak zorundadır, 

 

     Resmi Nikah Kıymak, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah Kıyma yetkisi, Devletin Yetkisinde olduğu için,

Boşanılırkende, Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilen Boşama Yetkisi, Devletin Yetkisinde olduğu için,

Karı Koca olan Kadın ve Erkek İslam Dinine göre Boşanmadan Başka biri ile Nikahlanamaz,

 

     Yani, Boşanmak demek, Boşanmanızın, Devletin Nufus Kütüğüne kaydedildiği boşanmadır,

Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilmeyen Boşanma, Boşanma değildir, Boşamış veya Boşanmış olmazsınız,

Zira, Şer i olarak Boşanma, Kadının Üç İddet süresi bekledikten sonra, Boşanmanızın,

Devletin Nufus Kütüğüne kaydedildiği, Hanımınızın, Bir Başka Erkekle, Kocanızın Bir Başka Kadınla

Evlenmesinde, Nikahlanmasında Hür olduğu Boşanmadır,

 

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hanımı üzerinde İlk En büyük Hak sahibi, Kadının Kocasıdır,

Erkeğin üzerindeki İlk ve En büyük Hak Sahibi, Erkeğin Annesidir Sonra Babasıdır,  “ dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     MUVATTA  HADİS No 51

  Sahabeden Nafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Vasisi olduğu birine, Oğluna yada kızına, Evlenmeye, Nikahlanmaya İzin vermişse,

Oda Nikahlanmışsa, Boşanabilmek hakkı onundur,

Boşanabilme hakkı, Kısmen veya Tamamende olsa, bir Başkasının elinde değildir, “ dedi der, 

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     MUVATTA NİKAH HADİS No 5

  Sahabeden 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kızlar yada Kadınlar, Anne ve Babasının veya Ailesinden Söz Sahibi olan Velisinin izni veya

O yerin, Mülki Amirinin Müsadesi olmadan evlenemezler “ dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU      RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/181 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Kız veya Kadın, Babasının ve Annesinin, Velisinin, izni olmadan Evlenmişse,

O Kızın veya Kadının Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur,

Zifaf olmuşsa O Kızın veya Kadının Mehir hakkı vardır, Bir Kızın veya Kadının Babası veya Anası yoksa,

O Kızın veya Kadının Velisi Sultandır, Devlet Başkanıdır, “ dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     İBNİ MACE HADİS No 1879

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Velisinin İzni olmadan Nikahlanmış Kızın yada Kadının Nikahı Batıldır, Nikahı Yoktur,

Velisinden izin alınmadan kıyılan nikâhtan sonra, şayet, koca onunla cinsel temasta bulunursa,

bu teması sebebi ile ona mehrinin tamamı öder, Eğer velîler, Kızın veya Kadının Evlendirme işinde ihtilâfa

düşerlerse, O Kızın veya Kadının Velisi artık, Devlet Başkanıdır, Mülki Amirdir,” dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Tenim Eddari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyadan sakının ! Dünyadan sakının, !

Durum şu ki, Müslümanlık, başkasıyla değil, ancak Cemâatle olur.

Cemâat de, başkasıyla değil, ancak Devletle olur,

Devlet de, başkasıyla değil, ancak Nizam lara itaatle olur, “ dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     CAMİUSSAGIR HADİS No 1165

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan İnsanın Kurdudur, Kurdun, Sürüsünden ayrılan Kuzuyu gözeterek kaptığı gibi,

Şeytanda, İslam Cemaatinden ayrılanı gözetir,  Ayrılıktan sakının, Aranızda Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık

çıkarmayın, Aranızda, Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık yeşermesine katiyetle müsade etmeyin,

İslam Topluluğundan, İslam Cemaatinden ayrılmayın, “ dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     METALİBUL ALİYE HADİS No 1616

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Bir kadın gelerek,

Babam hastalandı, Babamın yanına gitmek için Kocamdan izin istedim, Kocam Müsaade etmedi,

ne yapmalıyım diye sordu, Allah Rasulu “ Kocanı Dinle ve Ona İtaat et ” dedi,

Daha Sonra Kadının Babası Vefat etti, Kadın, Babamın Cenazesine gitmek için Kocamdan izin istedim,

Kocam Müsaade etmedi, ne yapmalıyım diye sordu, Allah Rasulu “ Kocanı Dinle ve Ona İtaat et, dedi ve

Kocanı Dinleyip, Kocana İtaat etmenden dolayı, Allah Zül Celal, Babanın Günahlarını Affetmiştir,

( Sanada Bir O kadar Mükafat vermiştir)  “ dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     TAÇ TERCÜMESİ HADİS No 1000

  Sahabeden Abdullah Müşarun İleyh (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme geldim,

Nikahımda ve Kendisini sevdiğim Bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü, Süslenip Püslenip, Açık Saçık giyinip,

Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir ettiğinden, Çok Serbest hareket ettiğinden,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmadığından,

Bana, Anneme ve Babama Sevgili ve Saygılı olmadığından, Babam Ondan hoşlanmıyor, dedim,

Allah Rasulu, Baban Hanımından Hoşlanmadığında Haklıdır, O Hanımını Boşa dedi, Bende Boşadım, “ der, 

 

    yukarıdaki Hadisler Hükmiyetine göre, Nikah Akdinizle, Kocanız Hakkı,

Anne ve Baba Hakkı ile beraber gelmektedir,

 

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     İBNİ MACE HADİS No 1896 ve 1895

   Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve

Sahabeden Muhammed Bin Hatip (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sahabelere “ HELAL NİKAH ile, HARAM, NİKAH, YASAK NİKAH, arasındaki fark nedir, diye sordu,

Sahabeler, bunu ancak Allah ve Rasulu bilir dediler, Allah Rasulu Cevaben,

HARAM NİKAH, Nikahın Topluma duyurulmamasıdır, Gizli şekilde Nikah yapılmasıdır, Evlenilmesidir, ” dedi der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     İ.AZAM MÜSNED HADİS No 262 / 8

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kızlarından birine Talip olunduğunda, Kızının yanına gider,

“ Ey kızım, Bir Erkek Seni Sevmiş ve Kendisine Eş olarak istedi ve Seninle Evlenmek istiyor,

Senin O Taliplinle Evlenmeye, Nikahlanmaya Gönlün, İsteğin varmıdır, diye sorar,

Kızının Rızasının olup olmadığını sorar, Kızı evlenmek istediğini belirtince,

( Nikah Duasını okuyup)  Onların Nikahını kıyar Evlendirirdi,“der,

 

     NİKAH KIYMA ve BOŞAMA YETKİSİ, İSLAM MEDENİ KANUNU     MUVATTA NİKAH HADİS No 26

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Huzuruna,

Sadece Bir Erkek ve Bir Kadının Şahitliği ile kıyılan bir Nikah, Evlilik Davası getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bu Gizli kıyılan Bir Nikahtır, Nikah Akdolunmuş olmaz,

Böyle Gizli Nikahla Evlenenleri görürsem, Onları Recmederim “ dedi der,

 

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              TALAK SURESİ AYET 4

“ Ey Nebi, Hamile olmayanlarda İddet Bekleme süresi, Üç Hayz olma ayıdır,

Hamile olanlarda İddet Süresi ise, Çocuğu doğuruncaya kadardır,

Boşananlar Boşanırken, Hanımın İddet vaktine, Bekleme vaktine göre,

Sizden Hamile olup olmadığının anlaşılma zamanından sonra Kesin olarak Boşanabilirsiniz,

Allah Zül Celal Sizin için bir Kolaylık verecektir, bunu Siz Bilemezsiniz,” der,

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              TALAK SURESİ AYET 1,

“ Boşandığınız Hanımın İddeti, Bekleme Süresi içinde, Onları Evden çıkarmayınız, Kendiside Çıkmasın,” der,

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              TALAK SURESİ AYET 2

“ Hanımınızdan, Eşinizden Boşandığınız vakit, İddet Süresini Sayın ve Bekletin,

Bu İddet Süresi bekleme içinde Belki Eşler arasında yeniden bir Sevgi, Saygı ve Muhabbet oluşabilir,

Şayet tekrar Sevgi ve Muhabbet doğarsa, Onları tekrar Nikahlayabilirsiniz,

Aranızda tekrar bir Muhabbet doğarsa, onunla tekrar Nikahlanıp güzelce tutup devam edebilirsiniz,   

  İddet Süresinin Sonuna vardığınızda, tekrar Sevgi ve Muhabbet doğmazsa, Olmazsa,

Onlardan Güzellikle ayrılın, O başka bir Erkekle Nikahlanabilecek Hürriyette Salıverin,

Boşanmanızda En az İki Kişiyi Şahit tutun, Şahitliğide, Allah için Doğru yapın,

Allah Zül Celale ve Ahiret Gününe İman edenler için öğütlenen budur,

İyi Bilinizki Bu Sınırlar,  Allah Zül Celalin Sınırlarıdır, “der,

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              TALAK SURESİ AYET 6

“ Boşandığınız Hanımın İddetleri, Bekleme Süreleri içinde, İkamet ettiğiniz yerde oturtun,

Şayet Gebe iseler, Doğum yapıncaya kadar bekleyin ve Geçimlerini sağlayın, 

İddetleri süresi içinde ( Karı Kocaymış gibi Cinsi Münasebette bulunup) Onlara Zarar vermeyin,

İyi Bilinizki Bu Sınırlar,  Allah Zül Celalin Sınırlarıdır, “der,

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              EBU DAVUT HADİS No 2246 

  Sahabeden Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Boşanmada, Kadınların İddet beklemesi sırasında, Kadının Hamile olduğu görüldüğünde,

Kadınları, Çocuğunu doğuruncaya kadar yanınızda tutunuz, “ dedi der,  

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              BUHARİ HADİS No 1830 

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, İbni Ömer, Hanımını Hayz halinde iken boşamıştı, bu olay

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme arz edildiğinde, “ Oğlun Abdullaha söyle, Hanımı Evine geri dönsün,

Hanımı Evine döndüğünde, Hanımına Cinsi suretle yaklaşmaksızın, Hayzının temizliğinden sonra,

Tekrar Hayz olana kadar Evinde beklesin, Hayzının temizliğinden sonra, Tekrar Hayz olana kadar Evinde

beklesin, Şayet aralarında tekrar Sevgi ve Muhabbet doğarsa Tekrar Nikahlanıp Aile hayatına devam etsin,

Aralarında tekrar Sevgi ve Muhabbet doğmazsa boşanıp Ehli evine göndersin,

  İşte bu Sınırlar, Kadının İki Hayz ve Temizlenmesi zamanı, Kocanın Kadını Tatlik etmesi,

Koruması için Allah Zül Celalin Emrettiği İddet Müddetidir, “ dedi der,

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              BAKARA SURESİ AYET 228

“ Boşanmış veya Kocası Ölmüş Kadınlar, Allah Zül Celalin, Rahimlerinde yarattığı, bir Çocuğun olup olmadığını

görmek için, Ancak Üç İddet zamanı geçtikten sonra Başka bir Erkekle Nikahlanabilir, Evlenebilirler,”der

 

     BOŞANIRKEN İDDET BEKLEME SÜRESİ                              MUVATTA TALAK HADİS No 52 

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kocasının nerede olduğunu bilmeyen, Kocasının izini kaybeden ( Kocasından bir haber alamayan ) bir Kadın,

Dört Yıl, Dört Ay, On Gün İddet bekler, bundan sonra yeniden Evlenebilir “ dedi der,

 

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       BAKARA SURESİ AYET 228

“ Erkeklerin Hanımlarının üzerinde Hakkı olduğu gibi, Hanımlarınında Kocası üzerinde Hakları vardır,

Erkekler Hanımlarının üzerinde bir derece daha fazla hak sahibidir,

  Boşanan taraflar, Şayet barışıp tekrar Birbirleriyle Nikahlanmak Evlenmek isterlerse,

Boşandığı Eşi ile Evlenmeye daha fazla hak sahibidir,  ” der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       BAKARA SURESİ AYET 231

“ Hanımınızdan Boşandığınızda, İddet Bekleme süresi içinde kendilerini iyilikle tutun,

Barınmasını, Korunmasını ve İaşesini sağlayın, Onların Haklarına, tecavüz etmeyin,

Onlara herhangi bir şekilde Zarar vermeyin, İddet Bekleme Sürelerini bitirdiklerinde,

iyilikle, güzellikle, O başka bir Erkekle Nikahlanabilecek Hürriyette Salıverin,” der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1673

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenneti kazanabilmiş Kadın, Ahiret Hayatında, Dünyadaki En Son Nikahlı Eşine Ait olacaktır, “ dedi der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S142 H 1

  Sahabe Kadınlardan Meymune (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbine, Allah Zül Celale Edep ve Haya ile İman ve İbadet eden, Güzel Ahlaklı olan ve Kocasına Irzı, Malı,

hususunda İhanet ve Hıyanet etmeyerek Cenneti kazanan Kadının, Kocasıda Allah Zül Celale Edep ve Haya ile

İman ve İbadet ederek Cenneti kazanmışsa, Cennettede Onun Kocası olur, Şayet Koca Cenneti

kazanamamışsa, Cehennemde ise, Allah Zül Celal, O Kadını Cennette Bir Şehid ile Evlendirilecektir, “ dedi der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       BAKARA SURESİ AYET 229

“ Boşadığınız Hanımınız, Boşanma İddetini bitirdiğinde, Ya artık onu iyilikle tutun, Yani tekrar Nikahlanın,

Yada iyilikle, güzellikle O başka bir Erkekle Nikahlanabilecek Hürriyette Salıverin, Mehirini geri almak Helal değildir

  Boşandığınız Aynı Hanımınızla, ( Tekrar Nikahlanıp ) Tekrar Boşanabilmek, En Fazla İki defadır,  

Tek Talak, Bir defa Boşanmış olmak, Hanımının başka Erkekle Nikahlanacak Hürriyette Salıverdiğin Boşamadır,

Kocanın, Başka bir Kadınla yada kızla Nikahlanıp Evlenebilecek Hürriyette Salıverdiğin Boşanmadır,”der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       BAKARA SURESİ AYET 230

“ Nikahlandığınız, Evlendiğiniz Eşinizden Boşandığınızda

Boşandığınız Eşinizle Tekrar Nikahlanabilmek, Evlenebimek Hakkınız, En Fazla Üç Keredir,

  Şayet, Eski Eşinize Üçüncü Kez Tekrar dönüp, Tekrar Nikahlandığınızdan, Evlendiğinizden sonra,

Üçüncü kere, Boşanırsanız, O Kadın, Bir Başka Erkekle Nikahlanıp, Karı Koca olmadan,

O Nikahlandığı, Evlendiği Koca Onu Boşamadan, Artık Tekrar Eski Eşiyle Nikahlanamaz Evlenemez,

  Üçüncü Kez Aynı Kocası ile Evlenen, Nikahlanan Kadın, Kocasından Üçüncü Kez Boşandığında,

Başka Bir Erkekle Evlenip, Karı Koca olmadan ve Karı Koca olduktan sonra,

Kocası Ölüp Dul kalmadan, yahud O İkinci Kocası da Onu boşamadan ve Üç İddet Zamanı geçmeden,

Tekrar İlk Kocası ile Nikahlanması, Evlenmesi Helal olmaz, Haramdır,

  Kocasından Üçüncü kez Boşanan Kadın, Bir başka Erkekle Nikahlanıp, Evlendikten, Karı koca olduktan sonra,

O Erkek O Kadını Boşarsa, Kadının Önceki Kocasına dönebilmesi, Önceki Kocası ile Evlenebilmesi Helal olur,

İşte Bunlar Allah Zül Celalin, Sizin için olan Hududlarıdır,

  Allah Zül Celalin Ayetlerini, Ayetleri Hükümlerini Oyuncağınızmış gibi oynamaya kalkmayın,

Allah Zül Celal, Ayetleri ve Ayetler Hükümleri ile Amel edip etmediğinizi bilendir,

 ( Zira Taraflar Üçüncü kez boşandıklarında, Boşanmayı, Bir Adet ve Oyun haline getirdiklerinden,

Allah Zül Celalin Hudutlarını Çiğnediklerinden Bu Onlara aşağılayıcı bir cezadır,) ” der,  

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       İBNİ MACE HADİS No 1932

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe ( ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına Kadınlardan Temime El Kuraziyye adında bir kadın gelerek,

Ey Allahın Rasulu, İlk Kocamla, Üç kez Evlendim, Üç kez Boşandım, Sonra, Başka Bir Erkekle Evlendim,

fakat Evlendiğim Erkeğin Erkekliği Elbise saçağı gibi gevşek, Erkeklik görevini yapamıyor, beni doyurmuyor,

dedi, Bunun üzerine Allah Rasulu Gülümseyerek O Kadına,“ Sen İlk Kocanamı dönmek istiyorsun,? “diye sordu,

O da Evet dedi, Allah Rasulu “ Üç kez Boşanmadan sonra, Başka biri ile Evlendiğin Kocan, Senin Balcağızından

tatmadıkca, O da Seni, Kendisi boşamadıkca, İlk kocanla tekrar evlenmen mümkün değildir, “ dedi der,

( İşte Bu Onlar için Aşağılayıcı Ağır Bir Ceza dır, )

 

    BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                                    MUVATTA NİKAH HADİS No 30

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cariye, Üç Talakla Boşadıktan sonra, O Cariye, Başka bir adamla Evlenip O da Onu boşamadan,

O Cariye İlk Kocasına helal olmaz, ( O Cariye ile Nikahlanılamaz, ) “ dedi der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       METALİBUL ALİYE HADİS No 1664

  Sahabeden İbni Cüreyç (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Belirli Bir Tarih güderek veya gütmeyerek, Boşanma Vaadi ile Evlenenin, Nikahı Yoktur, “ dedi der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       METALİBUL ALİYE HADİS No 1645

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç Talak, Üç Boşanma ile Boşandığı Kocasına tekrar dönüp Evlenebilmesi için,

Boşanmış Kadınla bu Gaye için Evlenen Kişi, On veya Yirmi yıl bu şekildeki Nikahla beraber yaşasalar dahi,

O Kadın Zanidir, Zina yapan Kadındır, O Erkek Zinakardır, Zina yapan Erkektir, “ dedi der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       TİRMİZİ HADİS No 1119 ve 1120

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Üç defa Boşandığı Hanımı ile tekrar evlenmek için Nikah Hullesi

yaptıran Kocayada, Kendisi için Hülle yapılan Kadınada, Bu Hulle Nikahı için,

O Kadınla Hulle Nikahı ile Evlenen Kocayada, Allah Zül Celal Lanet etti " dedi der,

 

     BOŞANDIĞI EŞİ ile TEKRAR EVLENEBİLMEK                       NESAİ HADİS No 3363

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlk kocasına dönebilmek için bir başka bir Erkekle yapmacık geçici Nikah Hullesi yapana ve yaptırana

Lanet etmiştir, “ dedi der,

 

     Resmi Nikah Kıymak, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah Kıyma yetkisi, Devletin Yetkisinde olduğu için,

Boşanılırkende, Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilen Boşama Yetkisi, Devletin Yetkisinde olduğu için,

Karı Koca olan Kadın ve Erkek İslam Dinine göre Boşanmadan Başka biri ile Nikahlanamaz,

     Yani, Boşanmak demek, Boşanmanızın, Devletin Nufus Kütüğüne kaydedildiği boşanmadır,

Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilmeyen Boşanma, Boşanma değildir, Boşamış veya Boşanmış olmazsınız,

Zira, Şer i olarak Boşanma, Kadının Üç İddet süresi bekledikten sonra, Boşanmanızın,

Devletin Nufus Kütüğüne kaydedildiği, Hanımınızın, Bir Başka Erkekle, Kocanızın Bir Başka Kadınla

Evlenmesinde, Nikahlanmasında Hür olduğu Boşanmadır,

 

     Hulle Yapmak kavramı, Üç kez Boşandığı Hanımı ile tekrar evlenebilmek için, Üç Kez Boşanan Hanımını

bir başka erkek ile, Ondan geri Boşanmasını şart koşarak yapılan Nikah tır, tersi durumda vardır,

Üç Kez Boşandığı kocasına geri dönebilmek için, Bir başka Erkekle geri boşamasını şart koşarak yapılan

Nikahtır, Nikahı Hileye ve oyuncağa çevirmek olduğu için Allah Zül Celalin Lanetindedir,

çok aşağılayıcı bir cezadır, anlayanlara ! ! !

 

 

     BOŞANMADA İSLAM HUKUKU EŞLER ARASI NAFAKA                   TALAK SURESİ AYET 7

“ İmkanı geniş olan, Kazancı elde eden Eş, İmkanının genişliğine göre,

Kazancının durumuna göre Eşine, Geçinebileceği bir Nafaka versin “der,

 

     BOŞANMADA İSLAM HUKUKU EŞLER ARASI NAFAKA                   BAKARA SURESİ AYET 241

“ Boşanmış Eşlerinin, Eşine Geçimlerini sağlamak için Örfe uygun şekilde bir geçim payı, Nafaka vermek,

Allahtan Korkanlar üzerine, Boşadığı Eşi üzerine bir borçtur “ der,

 

     BOŞANMADA İSLAM HUKUKU EŞLER ARASI NAFAKA                   DARİMİ HADİS No 2281

  Sahabeden ve ikinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Eşinden Üç defa boşanmış Kadının, Kocasından Mesken ve Nafaka isteme hakkı vardır, " dedi der,

 

 

     BOŞANMADA İSLAM HUKUKU NAFAKA ÖLÇÜSÜ                           MÜSLİM HADİS No 1714

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Rasulu Ekremin yanına gelerek, “ Eşim Gerçekten Çok Çimri bir Adamdır, Eşim Bana ve Çocuklarıma yetecek

Nafakamızı yeterince vermiyor, Kocamın haberi olmadan, Kocamın isteyerek vermesi dışında,

Kocamın malından almamda bir günah varmıdır ? “ diye soran Kadına, Allah Rasulu Ekremin cevabı, 

Senin ve Çocuklarının geçimini temin edecek, geçinmenize kafi gelecek

yetecek miktarda Nafakanı al, “ dedi der,

 

     BOŞANMADA İSLAM HUKUKU NAFAKA ÖLÇÜSÜ                           METEALİBUL ALİYE HADİS No 1549

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi kadın da para veya belli bir şey karşılığında eşinden boşanmaya kalkarsa,

Allah'ın meleklerin, elçilerin ve bütün insanların lanetini hak eder, Ölüm meleği ona geldiği zaman,

Cehenneme Girenlerle Baş başa Cehenneme gir, diyecektir, “ dedi der,

 

 

     BOŞANDIKTAN SONRA VARİSLİK                               MUVATTA TALAK HADİS No 44

  Sahabeden İbni Şihab ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç Talak ilede boşanılsa, Kadın Kocasına Varis olur, Kocasının Mirasını alır, “ dedi der,

 

     Boşanmayı isteyen taraf Erkek olduğunda,

Boşanmaya dair geçimsizlik, Erkeğin Keyfiyetinden kaynaklandığında, 

Kadının, Tekrar evleninceye kadar Geçimini, Barınmasını ve İaşesini sağlamak için,

Kendisini Boşayan Kocasından Nafaka isteme ve alma hakkı var olduğu gibi,

O Kocanın Ölümünden Sonrada O Kocanın Mirasını alır,

 

 

     BOŞANDIKTAN SONRA ÇOCUĞUN VELAYETİ                     MÜSLİM HADİS No 1506

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun Velayetinin, Para yada Mal karşılığı satılmasını, Nehyetti, Yasak etti, Haramdır, “ dedi der,

 

     BOŞANDIKTAN SONRA ÇOCUĞUN VELAYETİ                     EBU DAVUT HADİS No 2276

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Sahabeden bir Kadın, Kucağında Süt Emen çocuğu ile birlikte gelerek,

Kocam Beni Boşadı, Şimdide Bu Çocuğu benden almak istiyor, Bunun Hükmü nedir diye sordu,

Allah Rasulu Cevaben, Başka Bir Erkekle Evlenmediğin sürece, Bu Çocuğun yanında kalmasına,

Sen, daha layıksın, daha hak sahibisin dedi ve çocuğu annesine verdi,” der,  

 

     BOŞANDIKTAN SONRA ÇOCUĞUN VELAYETİ                     MUVATTA TALAK HADİS No 35

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, “ Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına,

Bir Adam Hanımı ile gelerek, Hanımımdan doğan Çocuk, Benim Çocuğum değildir diye Yemin ederek,

Hanımıda, Doğan Çocuk Kocamın Çocuğudur diye Yemin ederek, Kadın ve Koca birbiriyle Lanetleşti,

Allah Rasulude, Onları birbirinden ayırdı ( Boşadı ) Çocuğun Velayetini Annesine verdi “ der,

 

     BOŞANDIKTAN SONRA ÇOCUĞUN VELAYETİ                     İBNİ MACE HADİS No 2351

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Boşanan Çiftin Bir Oğlu vardı, Allah Rasulu Ona “ Biri Senin Babandır, Diğeri Senin Anandır,

hangisini diliyorsan Onun elinden tut ve Onunla git dedi, Sonrada,

  Boşanan Eşler arasında, Çocuklarından Ergenlik çağına varmamış, girmemiş yaşta olanlar,

Babasının veya Annesinin Velayetini Tercih edebilmek, dilediğini seçmek hususunda serbesttir,

Çocuklar Ana veya Babasının Velayetini tercih edebilmeleri hususunda serbesttir, “ dedi der,

 

     İslam Dini gelmeden önce Kadınların, Kadının, Kocasından boşanabilmesi gibi bir hakkı yoktu,

Kocasında Boşanabilme hakkını,  Kocası ile Evli iken veya Kocasından Boşandıktan sonra,

Nafaka alabilme hakkını, Bırakın Boşandığı Kocasından Nafaka alabilmesini,

Boşanmada, Boşayan taraf için boşadığı tarafa, Geçimini sağlayabilmesi için Nafaka verilmesi şartını

Evlilik süresince kazanılmış malların Eşler arası paylaşım hakkını,

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden çok Net anlaşılacağı üzere, İSLAM DİNİ getirmiştir, başka gelişimler değil,

Medeni olarak nitelendirdiğiniz hangi Hukuk sisteminde, Kadına bu kadar Hak ve değer verilmiştir ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Anayasamızın 12. Maddesinin,

“ Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler : Kişinin :

Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarını da ihtiva eder, “ dediği hükmü,

 

     Anayasamızın 50. maddesinin,

“ Küçükler ve Kadınlar, ( Kılık ve Kıyafet) Çalışma şartları bakımından, Özel olarak korunurlar “ dediği hükmü,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allah Zül Celalin Evlilik hakkında koyduğu Kanunları kabul etmiyorum, İstemiyorum, demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim