ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA / TERÖRLE MÜCADELE / TERÖRÜN CEZASI / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 17.05.2023
Okunma : 2258

     İSLAM DİNİNDE, TERÖRLE MÜCADELE, ve TERÖRÜ CEZALANDIRMA ÖLÇÜSÜ NEDİR ?

     TERÖR ün KATİYETLE HARAM OLUŞU NEDİR ?

     TOPLUM İÇİNDE TERÖR ÇIKARMANIN KARŞILIĞI NEDİR ?

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK NEDİR ?

     TERÖRİSTİN CEZASI NEDİR ?

     CEZALANDIRMA YETKİSİ KİMDEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der,  

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     TERÖR ün KATİYETLE HARAM OLUŞU                      ENAM SURESİ AYET 151 ve 25

“ Sizi Öldürmeye kastedmediği halde ve Haksız yere, Allahın Size yasakladığı Cana Kıymayın, Öldürmeyin,

Kötülüklerin, Suçların, Teröreün açığınada kapalısınada yaklaşmayın,

“ Öyle bir Fitneden Terörden sakınınki, O Fitne, Terör, İçinizden sadece zulmedenlere, Terörü çıkartanlara

erişmekle kalmaz, Toplumun Tamamına sirayet eder ve Toplumu ve İnsanlığı perişan edecektir,” der,

 

     TERÖR ün KATİYETLE HARAM OLUŞU                      ŞURA SURESİ AYET 40 ve 42

“ Kötülüğün, Çirkefliğin, Zumlun Cezası, Aynen Onun gibi bir karşılıkladır,” 

“ Yeryüzünde, İnsanlara Haksızlıkla Zulmedenlere, İnsanlara Taşkınlık yapanlara,

İnsanlar arasında Terör çıkaranlara, İnsanları Katledenlere, Gidecekleri yolda, Çok Elim, Acı bir Azap vardır,” der

 

     TERÖR ün KATİYETLE HARAM OLUŞU                      NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse, İnsan değildir,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, O Kafir olarak Ölecektir," dedi der,

 

     TERÖR ün KATİYETLE HARAM OLUŞU                      CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü karakterli, dili bozuk, cimri ve korkak olması ( İdeolojik karakterli olması ) Çirkeflik olarak ona yeter,

Irkçılığa çağıran İnsan değildir, ırkçılık için savaşan, İnsan de­ğildir, ırkçılık üzere ölen İnsan değildir,“ dedi der,

 

     TERÖR ün KATİYETLE HARAM OLUŞU                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim, Üç Şey yüzünden, Kadercilik yapmak, Ruvaybıda ( Kişiliksiz, Sağlam ve Doğru olmayan,) 

Hain insanlara İtibar etmek ve Kişiliksiz Milliyetcilik yüzünden, Kendi Kendilerini Helak edeceklerdir,”dedi der, 

 

     Yani, Mumin olanı sevmemek, Kibirlenmektir, Kendini Üstün görmektir, Kendini Üstün gören ise,

Allah Rasulunun İfadesine göre, Müslümanlardan değildir,

 

 

     TOPLUM İÇİNDE TERÖR ÇIKARMANIN KARŞILIĞI                         ENFAL SURESİ AYET 46

“ Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin, Toplum içinde huzursuzluk,

kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmayın, Yoksa, Korkuya kapılıp Devletinizi kaybedersiniz “ der,

 

     TOPLUM İÇİNDE TERÖR ÇIKARMANIN KARŞILIĞI                         ZUHRUF SURESİ AYET 58

“ Kavgacı, Tartışmacı, Çekişmeci Toplumlara, daha ziyade çekişme, daha ziyade sapıklık verilir, “ der,

 

     TOPLUM İÇİNDE TERÖR ÇIKARMANIN KARŞILIĞI                         TİRMİZİ HADİS No 3253

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Hidayet yolunu, doğru yolu saptıran, sapıtan sapıklığa giren Toplumlarda, kendi aralarındada,

Ancak ve Mutlak, Kavga, Tartışma, Çekişme vardır, “ dedi der,

 

     TOPLUM İÇİNDE TERÖR ÇIKARMANIN KARŞILIĞI                         RUDANİ HADİS No 9783

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, ( Kendi aralarındaki çekişmeden dolayı )

Terörist katil, neden öldürdüğünü, maktul de neden Öldürüldüğünü bilemeyecek, " dedi der,

 

     TOPLUM İÇİNDE TERÖR ÇIKARMANIN KARŞILIĞI                         RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/256 H 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yahudiler, Sizlerle, Sizlerin arasında devamlı Mukâtele edeceklerdir,

Sizin aranızdan Provakatörlerle, Aranızda Terör çıkarmak için devamlı Mümin Müslümanlara musallat olacaklardır,

Öyle bir zaman gelecekki, Yahudiler Size Mukatele ettiklerinde, Musallat olduklarında, Savaş açtıklarında,

Sizi Öldürmeye geldiklerinde, Yahudilerden biri, Bir Taşın arkasına gizlense,

O Taş, Ey Allahın Mümin Kulu, Bir Yahudi, Benim arkama gizlenmiştir,

Seni Katletmek isteyen O Yahudiyi Sen Öldür, diyerek dile gelecek “ dedi der, 

 

     Yukarıdaki Ayetlerin ve Hadislerin neyi ifade ettiklerini şimdi anlamaya çalışalım,

Tarihteki bütün Devletlerimiz İç karışıklıklar, kargaşalar, çekişmeler ve istikrarsızlıklar nedeni ile

kaybedilmiştir, Meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra, Demokrasi diyerek çıkardıkları iç ve dış karışıklıklarla,

bu günkü adı Avrupa birliği olan Müstevliler tarafından Yurdumuzun işgaline ve Osmanlı Devletini yıkılmasına

kaybedilmesine, Jön Türklerin, İttihatcıların çekişmeleri karışıklıkları sebep olmadımı ?

 

    Daha önce Kimyasal Silah üretiyor diyerek Irak a Ambargolar koyan Amerikanın,

( kimyasal silah diye bir şey bulundumu haberiniz varmı ? )

sonra Irakın Kuzeyinde ve Güneyinde Uçuşa yasak bölge ilan eden, Çekiç Güç yerleştiren Amerikanın,

daha sonra Irakı işgal eden, yönetimi değiştiren Amerikanın, Irakta, Şiii, Sünni ve Kürtler ayrılığı körükleyerek,

iç karışıklık çıkaran Amerikanın, Halka katliam yaptıran Amerikanın, kendi yaptığı Teröristlik değilmiş gibi

“ biz Iraktan çıkarsak, Petrol Teröristlerin eline geçer diyen Amerikanın,

Sözde Kürt Devletini ilan eden Peşmerge PKK ya, el altından Silah, Cephane ve saldırılar için

İsrail Askerleri ile birlikte Peşmerge PKK ya,  Askeri eğitim veren Amerikanın,

Sözde Kürt Devletinin Sınırlarını Türkiyenin yarısından ve İranın yarısından geçirerek çizdikleri

Türkiyeyide, İranıda aynen Irakta olduğu gibi parçalayıp istikrarsız ve köle olan bir devletler projesi,

Büyük Ortadoğu Projesinin haritasını Resmen ilan eden Amerikanın,

İran Uranyum zenginleştiriyor, Nükleer Santral yapıyor, Nükleer santralda Nükleer Silah yapacak,

İranın Nükleer Silah yapmasını engellemeliyiz diyerek Dünya Ekonomsini karıştıran Amerikanın,

aynı senaryoları Türkiye yi parçalamak içinde planladığını hala anlamak istemiyormusunuz ?

Güya Terörle, Teröristlerle Mücadele eden Amerika, Bizim PKK ile olan Terör Mücadelesini neden engelliyor, ?

 

     Afganistan Halkı, Irak Halkı, Tunus Halkı, Mısır Halkı, Libya Halkı, Suriye Halkı, , Amerikanın, İngilizlerin

Demokrasi ve Özgürlük yalanı kışkırtması ile, Devletlerine Baş Kaldırıp Devletlerini kaybetmedilermi ? 

 

     Hizbul Vahşi Terörü, Hizbul Tahrir Terörü, Elkaide Terörü, nasıl oluyorda kendi kendine çıkıyor ve

hiç bir İz bırakmadan tekrar kayboluyor, Hizbul Vahşi Terörünü, Hizbul Tahrir Terörünü, Elkaide Terörünü

besleyip büyütenler, İslam Dinini Sosyal yaşantısı ile Maneviyatını yaşamaya çalışan İnsanlarmıdır,

Yoksa Sizinde ve Herkesinde bildiği gibi, Kendini Dünyanın Jandarmalığına çıkarmış olan

Amerika ve İngiliz Siyaseti Terörümüdür ?

Bu Teröristlerin arkasından gelip, Çeşitli kavram kargaşaları ile Milletimizi kamplara bölenler kimlerdir ?

 

     Sözüm Ona,

Amerika, Rusya, Dingiltere, İsrail, Fransa, Almanya, Belçika, Terörizmle mücadele ediyorlarda,  

Neden Terörist dediklerinin ellerindeki Silahlar, Amerikanın, Rusyanın Silahları, Roket atarları çıkıyor,

Ellerindeki Mayınlar, Bombalar, Neden Fransanın, Almanyanın, Belçikanın Mayınları çıkıyor,

Bu Silahları, Mayınları, Roket atarları, Terör örgütlerimi imal ediyor, ? 

Yoksa bu silahları el altından kendilerimi O Teröristlere veriyor,? Bi düşünün,

 

     Saygı, Sevgi, ve Hoşgörü, Hak ve Adalet, Özgürlük ve Barış isteyenler, bunlardan bahsedenler,

Kişisel Özgürlüğü, Sorumsuzluk, Sevgisizlik ve Saygısızlık olarak yapmıyormu, ?

Sansasyon, Kargaşa, Nifak, Bozguncululuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör çıkarıyormu ?

Haksızlık ve Adaletsizlik yapmıyormu, ? Acaba Neden, !

     Neden hep Halkın ve Milletin içinde çıkan, Kargaşayı, Hizipciliği, Terörü Faşist Şövenist Söylemlerle,

Barış, Kardeşlik diye Pankart açanlar, Provakotörlerden çıkıyor ?

 

     Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör, Haksızlık, Adaletsizlik,

Devlet yönetimleri Yetkili ve Amirlerindedir, Bunlarla İktidar olur ve İktidarlarını devam ettirirler,

Kendisine Komşu olan yada uzakta olan Devletlerde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk,

Hizipleşme, Gerginlik, Terör, Haksızlık, Adaletsizlik çıkarmak için Terörist besler, Teröre destek verir,

Aynen, Aksiyon Filmlerdeki ve Televizyon dizilerindeki gibi !

 

     Halkların Kendisinde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör,

Haksızlık, Adaletsizlik yoktur, Bunlar olsa idi, Dünya Ülkelerinin hiç birinde ve birbirine Komşu olan ve

geçmişte çok büyük savaşlar yapmış olan Ülkeler arasında, Turizim olamazdı,

Yani Halklar Birbirine Rahatca gidip gelemez ve Ticaret yapamazdı,  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

olarak, Temel Hak ve Hürriyetler, Gelişmiş olan Bütün Anayasalarda Mevcut olduğu halde, Hiçbir Anayasa ve

İnsan Hakları Beyannamelerinde İnsan Sevgisi, Saygısı ve Hoşgörü adına bir Kanun Maddesi yoktur,

Bu Sadece ve Sadece İslam Dini Şeriatında mevcuttur,

 

     Mehmet Akif Ersoyun ifadesi ile “ Girmedikce Bir Millete Tefrika, Oraya Düşman giremez,

                                                         Toplu vurdukca Yürekler, Onları, Tank Top Tüfek sindiremez “

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin    “ Huzursuzluk, Kargaşa, İstikrarsızlık çıkarmayın, yoksa Devletinizi  

                                                         kaybedersiniz “ dediği ifadeyi şimdi anladınızmı ?

 

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        NEML SURESİ AYET 70

“ Teröristlerin, Düşmanların, Senin üzerine kurdukları Tuzaklardan ötürü Sıkıntılı olma,

Teröristlere karşı, Mahzun ve Çaresizmiş gibide durma,” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        BAKARA SURESİ AYET 190, 192 ve 216

“ Size Karşı Savaş açanlarla, Allah Yolunda Savaşın, Çarpışın, Lakin Haksız bir saldırıda bulunmayın,

Zira Allah Zül Celal Haksız Saldırıyı Men eder ve Haksız saldırı yapanları sevmez,

  Bir Fitne, kargaşa, Kundaklama, Terör kalmayıncaya kadar,

İslam Dini, Sizin Üzerinizde ve Onlarında üzerinde Hakim oluncaya kadar,

Fitnecilerle, kargaşacılarla, Kundaklamacılarla, Teröristlerle Savaşın, Kafirlerle Savaşın,

  Zira Onlar Güçleri yettiğince, Sizi İslam Dininden döndürünceye kadar,

Sizinle Savaşmaktan, hiçbir zaman geri durmayacaklardır,

  Size karşı Fitne ve kargaşa ilede olsa, Kundaklama ilede olsa, Terörlede olsa, Size Savaş açıp,

Sizi Yurdunuzdan çıkarmaya çalışanlara, Savaş açarak Yurdunuzdan çıkarın,

Zira Fitne, Kargaşa, Kundaklama, Terör, Size, Savaştan daha kötüdür,” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        TEVBE SURESİ AYET 14 ve 15

“ Allah Zül Celalin Yasak ve Haram kıldığı Cana Haksız yere Kıyanlarla,

Fitne, Fesat, Nifak, Terör çıkaranlarla, Savaşınki, Allah Zül Celal Sizin Ellerinizle Onlara Cezasını versin,

Onları Rezil Rüsva etsin, Yardımıyla Sizi Onlara Muzaffer kılsın,

Kabarmış Yüreklerinizi teskin etsin, Müminlerin Yüreklerini Ferahlandırsın,

İman Edenlerin Göğüslerine Şifa versin, “ der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        ALİ İMRAN SURESİ AYET 156

“ Sefere yahud Savaşa, Terörle Mücadeleye çıkan Kardeşleriniz için, İnkarcıların dediği gibi,

Şayet bizim yanımızda olsalardı, Ölmezlerdi, Öldürülmezlerdi demeyin,

Zira Dilediğini Dilediği kadar yaşatıp ve dilediği şekilde canını alan Allah Zül Celaldir,

  Yakınlarınızın Ölümünü, Sizin içinize bir Hasret Sancısı, Hasret Yarası olarak koyanda Allah Zül Celaldir,” der,    

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        ALİ İMRAN SURESİ AYET 159 ve 160

“ Bir Şey için, Bir Kere Azmettiğinde, artık Allah Zül Celale güven,

Zira Allah Zül Celal kendine güvenenleri sever, Mümin olanlar, Ancak Allaha güvenip dayansınlar,

Şayet Allah Zül Celal Sizi yardımsız bırakacak olursa, artık Size yardım edebilecek Kimdir ?

Allah Size Yardım ederse, Sizi yenebilecek olan yoktur,  ” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        MAİDE SURESİ AYET 51 ve 57

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Yahudileri ve Hiristiyanları Dost edinmeyiniz,

Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Sizden önceki Ehli Kitap gibi Dinlerini Putlaştıran,

Totemleştiren Kafirleri İslam Dini ile Alay edenleri Eğlence edenleri Dost edinmeyin, 

Zira Onlar Fasıklıkta, Fitne Fucurda, Kargaşada, Anarşide, Terörde Birbirlerinin dostudurlar,

  Sizden Her Kim Onları Dost edinirse, O da Onlardan yani Fasıklardan olmuş olur,” der, 

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        MÜMTEHİNE SURESİ AYET 8 ve 9

“ Dininiz hakkında, Sizinle savaşmayan Dininize hakaret etmeyen, Sizi Yurdunuzdan çıkarmayan

kimselere karşı iyilik etmekten, Onlara Hak ve Adaletli bir şekilde davranmaktan, Allah Sizi men etmez,

Çünkü Allah, Hak ve Adaletli şekilde davrananları ve hareket edenleri sever, Dininiz hakkında savaşanlarla,

Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle, Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya

Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/134 H/7

  Sahabeden Hubeyde (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Müşriklere karşı, Müşriklerden yardım istemeyiniz, Düşmanlarınıza karşı,

İslam olmayanlardan yardım istemeyiniz, “ dedi der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 1558

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bedir Gazası Savaşı için Cihada çıktığında,

Henüz Müslüman olmayan, Müşriklerden Cesaret ve Bahadırlığı ile tanınan bir adam,

Savaşta Müslümanlara yardım etmek için, Müslümanlara katıldı,

Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, O Adama, “ Allaha ve Rasûlüne İman ediyormusun ? ”

diye sorduğunda, adam hayır dedi, Allah Rasulu O adama Cevaben, “ O halde geri dön bir Müşrikten yardım

isteyecek değilim, Allaha ve Rasulune İman Etmeyenlerden, Müminlere yardım olamaz “ dedi der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        DARİMİ HADİS No 2454

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu bir savaşa gideceği zaman, gideceği yeri söylemez, başka bir yere gider gibi görünürdü,

düşmanının alakasını başka yere çekerdi, Düşmanına sezdirmezdi, Stratejisini ve harekatlarını,

Düşmanından gizlerdi, Müslümanlarada Savaşın özelliğine göre hazırlanmalarını söylerdi,  “ der,

 

     Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz PKK Terörü ile Savaş halinde olduğu halde,

Genel Kurmayın Hükümetle, Hükümetin Genel Kurmayla, Basın ve Medya yolu ile haberleşmesi

Basın ve Medya önünde açıklama yapılması neticesi, Silahlı kuvvetlerimizin

PKK Teröristlerine karşı nasıl önlem aldığı ne kadar asker gönderdiği, anında Yazılı ve Görsel Basında,

Televizyonlarda açıklanmakta, Askerimizin nerde ve nasıl bir Harekat yapacağını bilen Teröristler,

aynı yerlerinde dururlarmı ?

Onun içinde Teröristler İmha edilememektedir, Uçaklarımız Boş dağları bombalayıp gelmekte değimliydi ?,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        MAİDE SURESİ AYET 55 ve 56

“ Ey Müslümanlar, Sizin Asıl Dostunuz, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Rükülarını yapıp Namazlarını Kılan, Zekatlarını veren Mümin Müslümanlardır,

  Ve dahi Her Kimin Dostu, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam olursa,

Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Taraftarları Mutlak Galip gelecektir, ” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        RAMUZ EL HADİS No C3 S260 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Muamelenizde olursa olsun, İşinde, Davranışında olursa olsun Hile yaparsanız, Hıyanet yaparsanız,

Ahid veripte, Söz veripte, Anlaşıpta, Ahdinize, Sözünüze, Anlaşmanıza uymazsanız, Bozarsanız,

Milletine, Devletine, Doğrulukla idame eden Hükümetinize İsyan ve Asilik çıkarırsanız, İsyan yaparsanız,

Göreceği Zararı, Darlığı, Geçimsizliği, Huzursuzluğu, İstikrasızlığı Kendi eliyle hazırlamıştır,

Zararı kendine aittir, Bedelini Kendisi ödeyecektir, “ dedi der,

 

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S242 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Anaya Babaya Asi olmanın, Onların Bedduasının, Devletine Karşı Asi olmanın,

İki Büyük Günahın Ukubetini, Karşılık olan Cezasını Dünyada Tacil eder, Acele olarak verecektir,” dedi der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S263 H8

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Anaya Babaya Asi olan, Ana Babasını Çemkirip atan, Onların Kalplerini kıran, Onları Huzursuz ve Mutsuz eden,

( Protesto ediyorum diyerek) Haksız yere ( Hükümetine ) Bayrak ( Pankart ) çekenler,

Ve bunlara önayak olanlar, Zalime yardımcı olarak onunla beraber gezenler,

Muhakkak ki bunları yapanlar Cürüm işlemiştir, Allah Zül Celal " Onlar Benim İntikamıma Müstehak olurlar,

Mutlak, O Mücrimlerden intikam alacağım," dedi der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        MAİDE SURESİ AYET 52

“ Kalplerinde Fitne Fucur, Kargaşa, Anarşi, Terör, Fasıklık bulunanlar kendi aralarında,

Fasıklar, Yahudiler, Hiristiyanlar, Kafirler Kendi aralarında aralarında, başımıza bir felaket, Fitne Fucur,

Kargaşa, Anarşi, Terör, gelmesinden korkuyoruz diyerek,

Müslümanların üzerine, Fitne Fucur, Kargaşa, Anarşi Terör yayarlar,

  Umulurki Allah Zül Celal, Kendi Katından Bir Emir getirecek,

İslamın Galibiyeti ile, Size Onların üzerine Bir Fetih ihsan edecek,

Fasıklar, Yahudiler, Hiristiyanlar, Kafirler, Müslümanlar üzerine kurdukları, Fitne Fucurun, Kargaşanın, Anarşinin,

Terörün belasına düşecekler, İçlerinde gizlediklerinden pişman olacaklar, ” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        MAİDE SURESİ AYET 54

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allah Zül Celal Mutlakki, Onların Allahı Sevdiği, Allahında Onları Sevdiği,

İyi, Dürüst, Doğru İnsanlara, İbadetinde olan İnsanlara karşı Yumuşak olan, Merhametli olan,

Hiçbir Kınayıcının Kınamasından korkmayan, Allah Yolunda Cihad edip, Kafirlere, Fasıklara, Anarşistlere,

Teröristlere, Kafirlere karşı Onurlu ve Şiddetli olan, Müslüman Mümin bir Toplum getirecektir,  

Allah Zül Celal Mutlak Her şeyi bilendir, Mutlak İhsan sahibi olandır, Dilediğine İhsan edendir,

İşte Bunlar Allahın Sizin üzerinize Lutfudur,” der, 

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        HUUD SURESİ AYET 85 ve 113

“ Yeryüzünde, Fitne Fesat çıkararak Bozgunculuk, Fenalık, Kargaşa, Terör yapmayın,

İnsanların Mallarınada Densizlik etmeyin, ( Molotoflarla, Bombalarla Kundaklamayın,)

  İnsanlara Zulum yapanlara, Kundakcılık yapanlara, Terör yapanlara,

Yakınlık, Sempatizanlık ve Hoşgörü göstermeyin, ” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        TEVBE SURESİ AYET 5

“ Müşriklerin, Teröristlerin, Bütün Geçit yerlerini Tutun Kapatın, Hapsedin,

Terörlerinden vazgeçmedikleri sürece, Onları Nerde yakalarsanız Öldürün,

  Merhamet Edene Mutlak Merhamet eden Allah Zül Celaldir,

Zulmedene Mutlak Zulum edecek olanda Allah Zül Celaldir,  ” der,

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        NİSA SURESİ AYET 75 ve 76

“ Yarabbel Alemiym, Hem Bize Katından bir Kurtarıcı Gönder, Bize Tarafından bir Dost Gönder,

Bizlere Zulum yapan Bu Zalim Teröristleri Memleketimizden Çıkar diyeceksinizde,

  Size Ne oluyorki,  Allah Zül Celal yolunda, Erkekler, Kadınlar, Çocuklar Ezilenler olarak,

Canlarınızla, Mallarınızla, İlminizle, İslami Fikirlerinizle, İslami Siyasetinizle Savaşa çıkmıyorsunuz,

  Şeytanın Taraftarlarına karşı, Taguta karşı, Teröristlere karşı,

Canlarınızla, Mallarınızla, İlminizle, İslami Fikirlerinizle, İslami Siyasetinizle Savaşın, ” der

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        ALİ İMRAN SURESİ AYET 111

“ Sayet, Cesur ve Cesaretli olursanız, Düşmanlarınız, Sizin Ordunuzla savaşsalar dahi Size galip gelemezler,

Size eziyetten başka bir şey veremezler, Siz karşılarında sağlam durdukca,

Size Arkalarını dönüp Fareler gibi kaçmıyorlarmı,” der.

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        HUUD SURESİ AYET 82

“ Ne Zamanki Emrimiz geldi, Onların, ( Teröristlerin,) Üzerlerine,

Pişirilmiş, İstif edilmiş Çamurdan Taşlar Yağdırdık,”der, 

 

     TERÖRLE MÜCADELE ETMEK                        FİL SURESİ AYET 1, 3, 4, 5 ve 2

“ Rabbin, ( Kabeyi yıkmak için gelen ) Fil Sahiplerinin, ( Teröristlerin,) üzerine,

Gagalarında, Pişirici, Kavurucu, Mahvedici, Helak edici Çamur taşıyıp atan, Ebabil Kuşlarını göndermedimi ?

Nihayet O Kuşlar, Gagalarındakini Onların üzerine bırakıp Onları, Pişirip, Kavurup, Mahvedip Helak etmedimi ?

Onların, Emellerini Gayelerini Hiziplerini Başlarına geçirmedimi ?    

 

     Ya Rabbel Alemiyn, İslamın Sancaktarı Olan Osmanlı Ecdadımız, Milletimizden sonra,

Gayet iyi biliyorumki, Kadınlarımız ve Erkeklerimizle Hepimizin, Edepsizliğimizle, Hayasızlığımızla,

Senin Ayetlerine ve Rasulunun Sözlerine duyarsızlığımızla,

Senin Emrettiğin Dinini, Bence diyerek Kendi Görüşümüze, Fikrimize, İdeolojimize uydurmakla,

Doğru ve Dürüst olmayışımızla, Düzenbaz ve Hilekar oluşumuzla, Her Türlü Faizi Kendimize Meşru kılmakla,

Mahşerde Huzuruna çıkıp Hesap vermeyi hiç aklımıza dahi getirmemekle, Bu Terör Belasını Hak Ediyoruz,

     Ya Rabbel Alemiyn, Aymazlığımızdan, Akılsızlığımızdan, Çirkefliğimizden,

Bizim bu Terör Belasından kurtulmaya gücümüz yetmiyor,    

     Ya Rabbel Alemiyn, Sen Aydırıcısın, Sen Kuvvet vericisin, Sen Hidayet vericisin,

Bizlere Akıl ver, Aydırma ver, Kuvvet ver, Hidayet Ver,

     Ya Rabbel Alemiyn, Fil Ordusu ile Kabeyi yıkmaya gelen ve Ebrehe ve Ordusunun üzerine,

Gagalarında, Pişirici, Kavurucu, Mahvedici, Helak edici Çamurdan taşıyıp atan Ebabil Kuşlarını gönderip,

Ebrehe ve Ordusunu Pişirip, Kavurup, Mahvedip, Helak ettiğin gibi,

PKK Belasının, Tüm Kadrosunun ve Militanlarının, Destekleyip büyütenlerinin, Üzerimize salanların üzerinede,

Ebabil Kuşlarını gönder, Onları, KAHHAR ismi Şerifinle Kahreyle, Helak eyle,

Bizi bu Bela ve Musıbetten kurtar ve Dahi Bizlere, Aydırma Aklı, Hidayet İhsan eyle,

( Rabbimden Kabulu için ) 

 

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         ŞUURA SURESİ AYET 40

“ Kötülüğün Cezası, Kötülüğün yapıldığı şekli ile Cezalandırmaktır, “ der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         HAÇ SURESİ AYET 60 

“ Kime, Bir Zulum yapılırsa, Zulmu yapana, Zulmu yaptığı şekilde Ceza verin, “ der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         NAHL SURESİ AYET 126 

“ Eğer Ceza verecekseniz, Size yapılan Zulmun aynısı ile ceza verin, bu daha hayırlıdır “ der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         MAİDE SURESİ AYET 45

“ Sizlere Cezalandırma ölçüsü olarak, İnsanların Gözünü çıkaranlara karşılık, Göze Göz, 

İnsanların Dişini kıranlara karşılık, Dişe Diş, İnsanların Burunu kıranlara karşılık, Buruna Burun, 

İnsanların Kulağını kesenlere, koparanlara karşılık, Kulağa Kulak, İnsanları yaralayanlara karşılık,

aynı şekilde Yaralamayı, İnsanları öldürüp Canını alanlara karşılık, O Katilinde, Teröristinde Canını almayı,

Cana Can, ( Malınıza karşılık Mal, ) Ödeşme olarak, Kısas olarak yazdık,”der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         BAKARA SURESİ AYET 179 

“ Ey İman Edenler, Öldürülenler hakkında, Kısas Size Farz kılındı, Kısas, Size Rabbinizden bir hafifletme ve

Rahmettir, Ey Akıl Sahipleri, Kısasta, Sizin için Hayat vardır, Umulurki, Suç işlemekten Sakınırlar, Cayarlar,

Terörden, Anarşiden, Bozguncululardan, Dolandırıcılardan, Gaspcılardan ancak bu şekilde korunabilirsiniz, “ der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         ENAM SURESİ AYET 160

“ Kim, Bir kötülük yaparsa, Yaptığı kötülüğün dengiyle, Aynısı ile Cezalandırın,

Ne bir eksik Ne bir fazla ceza ile haksızlığa uğratmayın, Sizde Haksızlığa uğramayın, “ der.

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         MAİDE SURESİ AYET 33

“ Yeryüzünde, Allah ve Rasûlü ile savaşanların, Toplumda, Hak Düzeni bozmaya çalışan

Rezil ve Rüsvay adamların, Fitne, Fesat, Nifak, Koğuculuk, Bozgunculuk ve Terör yapanların ve meydana

getirenlerin cezası, Ya aynı fiili tekrar yapamayacak şekilde bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleri,

yada ( Toplum içinde tanınmalarını sağlayacak şekilde ) Ellerinin ve Ayaklarının Çaprazlama kesilmesi suretiyle

Cezalandırılmasıdır, Fitneye, Fesata, Nifağa, Koğuculuk ve Bozgunculuk ve Terör yapmaya devam ettikleri takdirde,

Onlara Hiç Acımadan İdam edin, “ der.

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         BAKARA SURESİ AYET 191

“ Onları, Sizi Öldürmeye kalkan, Terör çıkaran Kafirleri, nerede yakalarsanız,

Topluma zarar vermeyecek şekle getirin yada İdam edin, Sizde Onları öldürün, Onların Cezası böyledir,

Onlarla Savaşmak, Onları öldürüp yok etmek, Farz kılındı, gerçi bu Size Hoş gelmez,

Lakin bu şekil Sizin için hayırlı olandır, “ der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         TEVBE SURESİ AYET 12

“ Küfür Öncülerini, Terör Öncülerini, Nifak, Fitne, Kargaşacı, Bozguncu Teröristleri Hemen Öldürün İdam edinki,

Arkalarından Kendilerine taraftar toplamasınlar, Taki Saldırganlıklarından,

Öldürmekten vazgeçinceye kadar, “ der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         NİSA SURESİ AYET 91

“ İçinizden yada dışınızdan Bir Takım Kimseleri Gurupları göreceksiniz,

Sizin içinizde Huzursuzluk Kargaşa Terör çıkarmaktan çekinmeyenleri,

Toplumun, Milletin, Huzurunu bozup yok etmeye çalışan, Teröristleri,

Toplumda Fitne, Kargaşa ve Terör için davet çıkaranları bulduğunuz, yakaladığınız yerde Öldürün, yok edin,

İşte Bu Size, Fitneciler, kargaşacılar, Kundaklamacılar, Teröristler için Çok açık bir Fermandır, “ der,   

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         NESAİ HADİS No 3955

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Dikkat ediniz, Benden sonra, Toplumunuz içinde, Fitne, Fesat, Nifak, Koğuculuk, Bozgunculuk, Karışıklık,

Terör ve Kötülükler olacaktır,  Ellerini kaldırarak, Muhammet Ümmetini Parçalamak, Devlet Düzenini bozmak

gayesi ve uğrunda birleşen, Toplumu Kamplara bölerek, Toplumu Cepheleştirerek, Toplumun bir bölümünü

Toplumdan Tecrit ederek, Toplum içinde Fitne, Fesat, Nifak, Karışıklık çıkaranları, Toplumun Huzurunu Bozanlar,

Topluma Zarar verenler, Kim olursa olsun, Mutlaka Onu bu fiili yapamaz şekle getirin yada İdam edin “ dedi der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S43 H6

  Sahabeden Abdullah Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Siz Müslümanların birliğini bölmek ve tefrika çıkarmak isteyen biri çıkarsa, onu hemen İdam edin “ dedi der,
 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         ESBABI VURUDİL HADİS HADİS No 101 v 100

  Sahabeden İbni Abbas ve Ubade Bin Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ İslam Dininde, Hiçbir Kimseye Zarar vermek ve Zarara uğratmak yoktur,

Zalimlik yaparak, Gasbcılık yaparak, Kundakcılık yaparak, Katliam yaparak Başkalarına Zarar verenin,

Hiçbir yerde ve hiçbir şeye Hakkı yoktur, “ dedi der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         MAİDE SURESİ AYET 50

“ Allah Zül Celal, Kendini Bilen Bir Toplum için,

Allah Zül Celalden daha güzel Hüküm verebilecek olan Kimdir, ? diye soruyor “ der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         TEVBE SURESİ AYET 5

“ Merhamet Edene Mutlak Merhamet eden Allah Zül Celaldir,

Zulmedene Mutlak Zulum edecek olanda Allah Zül Celaldir,  ” der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         BUHARİ HADİS No 1978

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah el Beceti (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Merhamet etmeyen, Merhametli olmayan Kimseye, Merhamet olunmaz,

( Sizde Merhamet etmeyiniz )” dedi der.

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         NESAİ HADİS No 4708

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Her Kim, Terör çıkarırsa, bile bile Kasten Adam Öldürürse, Ona Ölümle, İdamla Kısas yapılır,

Kim böyle bir Katile, Kısas yapılmasına engel olursa, Allah’ın, Meleklerin ve Tüm insanların laneti onlar

üzerinedir, Onun Tevbesi kabul edilmez, Onun Fidyesinide kabul edilmez, “ dedi der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         İBNİ MACE HADİS No 2540

  Sahabeden Ubade Bin Es Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey müslümanlar Sizi,  Allah'ın Suçlara Tayin ettiği Had cezâlarını, İster Size Yakınınız olsun,

İster Yakınınız olmasın, İster Tanıdığınız olsun, İster Tanımadığınız olsun,

Suçluyu Cezalandırmayı, Suçun hakkına göre dosdoğru şekilde İnfaz ediniz,

Hiçbir Kınayanın kınaması, Size Cezayı uygulamaktan geri durdurmasın, caydırmasın, “ dedi der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         TABERANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem ,

“ Bağışlanabilir ve Bağışlanmayacak olan Günah vardır, Bağışlanabilir ve Bağışlanamaz Suç vardır, 

Bağışlanabilir Günah, Allah ile Kul arasında kalan Günahtır,

Bağışlanmayan ve Suç Günah Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,  

Bağışlanamaz, Kişinin yanına kar bırakılamaz, Kişinin yanına bırakılmayacak Suç,

İnsanlara Zulum yapma Suçudur,” dedi der,

 

     TERÖRİSTİN CEZASI                                         CAMİUSSAGIR HADİS No 704

  Sahabeden Cüz Bin Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Affedilebilecek kadar bir Kusur, Bir Hata, Bir Suç varsa Affediniz, Bir Kusura, Bir Hataya,

Bir Suça Ceza verecekseniz,  Suç Miktarınca Ceza veriniz, Daha fazla yada Eksik değil, Zira Bu Hal, Kusurdan,

Hatadan, Suçtan caydırıcılık yapmaz, Devamlı O Kusurla, Hata ile, Suç ile Muhatap kalırsınız, “ dedi der,

 

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 İSRA SURESİ AYET 33

“ Kim Zulmen Öldürülürse, Onun Mirascısı öldürülenin hakkını arar, Ancak bu Hak arama, Yargılama,

Hükmünü verme, Cezalandırma ve Kısasın yapılması yetkisi, Şahsın kendisine yada Mirascılarına verilmemiştir,

Hak ve Adaleti yerine getirme, Yargılama ve cezalandırma yetkisi, Devletin Mahkemelerine verilmiştir “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 NİSA SURESİ AYET 59

“ Elçiye ( Hak ve Adalet adına Yetki verilmiş Hakimlere ) İtaat edin,

Şayet, aranızda herhangi bir anlaşmazlığa düşerseniz, O Davayı alıp Elçiye ( Hakime ) götürün,

Bu daha iyi bir yoldur, Sonuç bakımından daha güzeldir “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 MAİDE SURESİ AYET 44

“ Alimler, Hakimler ve İdareciler, Kendilerine verilen İlmi, Hak ve Adaleti korumakla Görevlendirilmiştir,

Ey Alimler, Ey Hakimler ve İdareciler, Hak ve Adaleti, Kendi Menfaatiniz karşılığında satmayın “der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 SAAD SURESİ AYET 26

“ İnsanlar arasında Hak ve Adaletle Hüküm ver, Hak ve Adalet hususunda Keyfi veya İdeolojik tercihte

bulunma, Hak ve Adalet kanunlarına uymayan davalar için, Hak ve Adalet kanunlarına uyuyormuş gibi

Yargı kararı vermeyin, Hak ve Adalette ve Yargıda, Tercih belirten Keyfilik olamaz “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 23

“ Kendilerine Hak ve Adaletle hüküm vermeleri için yetki verilmiş olanlar, Hakimler,

İdari Makam Yetkisi sahipleri, İnsanlar arasında Hak ve Adaletle Hüküm versin diye çağrıldıkları halde,

Onlardan bir Topluluk, Kendilerince uydurdukları inançlar, İdeolojiler ile Hak ve Adaletten yüz çeviriyorlar,

Hak ve Adaleti sadece kendileri bilir, kendileri hüküm verir zannediyorlar “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 BAKARA SURESİ AYET 44

“ Siz, Hak ve Adaleti bildiğiniz halde, İnsanlara İyiliği, Hak ve Adaleti Emrettiğiniz halde,

Kendiniz, Hak ve Adaletle İş yapmayı unutuyorsunuz, Aklınızı kullanmıyormusunuz ? “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 İBNİ MACE HADİS No 2537

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adaletli bir Devlet Başkanının, ( Adaletle Yargı Hükmü veren Bir Hakimin ) Bir günü, Altmış senelik

İbadetinden daha hayırlıdır, İşlediği Suçu ile, Yargılanması ile Cezayı hak etmiş olan Suçluya,

Hakkı olan cezayı tatbik etmek, uygulamak, Kırk gün yağan yağmurun, Yer Yüzünü temizlediğinden,

daha iyi temizler,” dedi der,

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                 TİRMİZİ HADİS No 1394

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Üzerinde gümüşten Ziynet eşyası olan bir Kadın yolda giderken,

Bir Yahudi onu yakalayıp başını taşla ezip ziynet eşyalarını Gasp etmişti,

O Kadına, ölmeden Son anlarında ulaşıldı ve Allah Rasûlunun yanına getirildi,  Allah Rasulu O Cariyeye

“ Seni kim öldürmek istedi “ diye sordu, Cariye işaret ederek Yahudi’yi gösterdi,

O Yahudi yakalandı ve suçunu da itiraf etti. Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

O Yahudi’nin başın da aynı şekilde iki taş arasında ezilmesine Hüküm verdi ve Emretti,

O Yahudinin Başıda, kendisinin O Kadının Başını Taşla ezdiği gibi Taşla ezilerek İdam edildi, ” der,

 

     Şimdi buna Çağdaş dangalaklar “ Bu nasıl Vahşiliktir, Bir İnsanın başı Taşla ezilerek öldürülürmü,

O İnsanında Yaşam Hakkı vardır” derler ya, Peki, O Vahşiliği daha önce yapan kimdir,

Ölenin yaşamaya hakkı yokmuydu,? böyle bir seza ile karşılık bulmayan suçlar nasıl önlenebilir, ?

Sizin Kadınınızı, Annenizi, Babanızı, Kardeşinizi biri bu şekilde öldürüldüğünde ve Cezası hafifce verildiğinde,

Sosyal Adalet yerini bulurmu, ? Sizin içiniz rahatlarmı, ?

Bir daha O suçun işlenmemesine Suçtan caydırmasına Emsal teşkil edermi, ?

 

     Öldürülenin hakkını aramak Kan davası ile değil, Devletin Mahkemelerinde Dava yolu ile olur,

Şuçun işlendiğini İddia ve Deliller getirerek, Şahitler getirerek İspat etme taraflara aittir,

Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, Suçunu işlerse,

Şayet Adam Öldürme, Terör ve Katliam yapmak Suçunu işlerlerse,

Onları Dövmek, Terbiye etmek, Aile ve Toplum Büyüklerine aittir,

Bu Suçları işleyenlerin, Soruşturmasını, Yargılamasını ve İspatını yapmak,

Kısas, Recm ve İdam Cezasını vermek ve uygulamak,

bir daha Terör ve Katliam yapamaz duruma getirmek, Devletin Mahkemelerine Aittir,

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde “ Şeriatın kestiği Parmak acımaz “ diye açıklanıyor.

Şeriattaki İdam Cezasına, Recm Cezasına Vahşet Diyenler, Teröristin yaptığı Katliam Vahşet değilmidir ?    

 

     ŞERİAT yani İSLAM DİNİ : anlamaya ve yaşamaya çalışanlara : Öğretici, Eğitici, İşlerinde yol gösterici,

Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaletin yerine getirilmesini sağlayıcı,

İnsana, İnsan Olmayı öğretici, Şahsi ve Toplumsal Suçları belirleyici, İşlenen Suçlara, Ceza vermekten önce,

Cezalandırıcı olmaktan önce, Şahsı, Suç işlemekten caydırıcı ve Islah edici bir,

Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemidir, Toplum İçinde, bir Suç işlenmişse, O Suç'a verilen cezalar,

O Suça Eşdeğer Cezalar olduğu için, yaptığı Suçu yanına kar olarak bırakmaz,

Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet esasından, Toplum Vicdanını rahatlatıcıdır,

 

     İslam Dini Şeriatında, Fuhuşun, Zinanın, Irza geçmenin, Tecavüzlerin, Sapıklığın, Hırsızlığın, Gaspcılığın, 

Terörist Canilerin, Toplumsal yapıyı bozduğu, İnsan Nesebinin devam sürecinin yok ettiği için Cezaları çok

ağırdır, Toplumdan başka bir yere Sürgün, Teçrit edilme cezası, Hapis Cezası, Dövmek cezası ve İdam Cezası

vardır, Cezaların çok ağır olmasının amacı ise,

İlkönce : Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık, Hırsızlık, Gaspcılık, Tinercilik, Mafyacılık,

Terörist Canilik, suçunu yapmaktan caydırmaktır, bu kadar ağır cezalara rağmen bu suçlar işlendiğinde,

Cezaların ağırlığı ile Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamakdır,

 

     İslam Dininde : Toplumdaki İnsanların Temel Hak ve Hürriyetleri ile Toplum düzeni esas olduğundan,

Toplumun Bekası için, Toplumda Terör çıkarmak veya çıkartmak en büyük Suç sayılmıştır,

Terör suçundan caydırmak içinde an ağır cezalar konulmuştur,

Amaç, Suçluyu cezalandırmaktan önce, O Suçtan caydırmaktır,

Ceza verirkende, Toplum Vicdanını rahatlatmaktır.

 

     Terör çıkarmada, Bozgunculuk çıkarmada, uygulanacak olan Had cezası, İdam Cezası,

Suçluya Ceza vermekten önce, O Suçun işlenmesini caydırmaktır, yani Toplumda Terör çıkaracak olan kişinin,

Çıkaracağı Terörmü daha kıymetli olduğunu, Yada Kendi Canının mı daha kıymetli olduğunu düşünmesini

sağlamaktır, Şayet yinede Terör çıkarır ve Katliam yaparsa ve buna devam ederse,

Bu ceza ile Toplum Vicdanını rahatlatmaktır, Ayrıca Bu Teröristlerin Toplumca Tanınmasını sağlamaktırki,

Toplum Ona göre kendini Emniyete alsın, korusun,  

     Zaten İnsan Hakları adı altında, Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların,

Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri Suçlara Ceza vermek dahi, Kanunen yasak hale getirilmiş

olduğundan, O Nevi Suçları İşleyen Suçluları, Toplumumuz yakalayıp Devletin Polisine teslim ettiklerinde,

Devletin Polisi, O Suçluyu ya hemen, yada arkalarından salıvermekte, yada Çok hafif bir ceza vermekteler,

yada Mahkemede Yasalar önünde, Suçlu Haklı çıkmaktadır,

 

     Toplumda Terör çıkaranlara, Katliam yapanlara, Toplumsal Haklarını Arıyorlar,

Hak aramak, Temel Hak ve Hürriyetlerdendir, İnsan Haklarındandır gibi, yapılmış olursa Cezası çok hafiftir,

     Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerrin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri

Suçlar, Toplum Düzenini ve Huzurunu bozan Suçlar olduğu halde, Ceza Yasalarımız,

Bu Suçlara İnsan Hakları diyerek Bu Suçlara Eşdeğer ceza vermemekle, Bu Suçlara verilen Cezaları,

İnsan Hakları adı altında Çok hafif Cezalar olarak tutmakla, Bu Suçlara verilen Cezalar,

Bırakın Suçtan caydırıcı olmasını, Suçlara Teşvik etmektedir,

     Toplumda Terör çıkaranlara, Katliam yapanlara, Toplumsal Haklarını Arıyorlar,

Hak aramak, Temel Hak ve Hürriyetlerdendir, İnsan Haklarındandır gibi Kavramlarla,

Temel Hak ve Hürriyetleri Sulandıran, Avrupa Birliği, Zırhlı Basınımız, Medyamız, Teröristlerin yaptıklarını

Vahşet olarak değilde, Şeriattaki Cezaları Vahşet ve Çağ dışı olarak göstermiyorlarmı ? 

 

     Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza verilmesini,

Suçlunun tam anlamıyla cezalandırılmasını ve Toplum vicdanının rahatlatılmasını ve

Suçtan caydırıcı bir şeyler yapılmasını istemekte değillermi ? 

 

     İdam Cezası, İnsanın Yaşam Hakkı elinden alınamaz diyen Avrupa Birliğine uyum yasaları nezdinde

Türk Ceza Kanunumuzdan kaldırılmıştır, Lakin halen Şu Sorunun cevabı Bu Millete verilmemiştir,

Toplumdaki İnsanları Katletmiş, İnsanları Hunharca öldürmüş Teröristin, İnsan olarak yaşama hakkı varda,

Teröristin, Hunharca Katlettiği, Öldürdüğü İnsanların, İnsan olarak yaşamaya hakkı yokmuydu ?

“ Irza geçenin, Tecavüzcünün, Sapıkların, Hırsızların, Gaspcıların, Mafyanın, Caninin, Tinercilerin, Ayyaşların,

Teröristlerin katlettiği İnsanların, İnsan olarak Yaşama Hakkı yokmuydu ?

Kaldıki Bu Teröristlere Maddi ve Manevi finansmanını yapan, Himayesini yapan, Onları besleyen de

Avrupa Birliği olduğu aşikar değilmidir ?

 

    PKK Terörist başı, Yanına gelip giden Avukatlar ile, PKK yı ve TBMM sindeki PKK vekillerini yönetmiyormu, ?

Milletin ödediği vergilerle,  24 saat başında Nöbet tutan Asker ve Doktor ile,

Yiyeceklerini kontrol eden çeşnici başı ile,  İmralı adasının sahibi olmadımı ?

Bu Sefahat Çankayadaki Cumhurbaşkanında dahi yoktur,

 

     Terör ve Katliam suçlarına, Şimdiki yasalarımızda Hapis cezası vardır,

Lakin, Terör yapılana, Katliam yapılana bunlar yetmiyormuş gibi birde

Ödediği vergilerle Hapisteki, Teröristi, Katliamcıyı beslemek ve barındırmak zorunda kalıyor,

Sana Terör yapsın, Seni Katliamla öldürsün, Onun geride kalanlarıda, Ödediği Vergilerinle Teröristi, Katliamcıyı

Hapiste Besleyip barındırsın, besle ve Barındır, Hapise Çırak olarak giren Usta olmuş olarak, Azılanmış olarak

kaşarlanmış olarak çıksın ve karşına geri gelsin, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık, Hırsızlık, Gaspcılık, Mafyacılık, Terörist Canilik,

Suçu yapanlara, Şimdiki yasalarımızda da Hapis cezası vardır, Lakin,

Irzına geçilen, Tecavüz edilen, Sapıklığa uğrayan, Mafyanın, Terörist Caninin kurbanları, mağdur olanlar,

bu mağdurluğu yetmiyormuş gibi birde Ödediği vergilerle Hapisteki, Kedinin Irzına geçeni,

Kendine Tecavüz edeni, Sapıkları, Mafyacıları, Terörist Canileri beslemek ve barındırmak zorunda kalıyor,

Senin Irzına geçsin, Seni Katletsin, Senin Malını Talan etsin, Sonrada Onu,

Ödediğin Vergilerinle besle ve Barındır, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmakta değillermi ? 

 

     Polis, Asker, Terör çıkaranları ve yapanları karakola getirse dahi,

Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Terör yapılandan, Katliam yapılandan önce Tahliye edilmektedir, 

Terör çıkarmayı, Katliam yapmayı Kamusal görev olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor,

Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Terör ve Katliam felaketimi gelmesi lazım ?

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Terörizim, Katliam, Suçu işlerlerse,

Şeriatta Bu Suçların Cezası, Toplumsal yapıyı bozduğu için İbret olsun diye Cezaları çok ağırdır,

Cezaların çok ağır olmasının amacı ise, İlkönce Terör ve Katliam suçunu yapmaktan caydırmak,

şayet buna rağmen Terörizim ve Katliam suçları işlendiğinde, Cezaların ağırlığı ile,

Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamaktadır,

Bu Cezaların ağırlığı nedenini, Başınıza Terör ve Katliam Felaketi gelip,

Suçluya verilen Ceza Sizin içinizi, Toplumun içini rahatlatmadığı zamanmı anlayacaksınız ?

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

Zorbalıktır, Despotluktur, Temel Hak ve Hürriyet ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar,

Toplum Vicdanını rahatlatıcı olan, Sosyal Hukuk Yasalarımıdır ?

 

     Cenabı Hak, Hak ve Adalet ilkeleri olan Kuranı Kerim ayetlerinin, kesinlikle değiştirilemez olduğunu,

değiştirmeye kalktığınızda, Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk diye bir şey kalmayacağını

açık ve net olarak bildirmiştir. Hak, Adalet ve Sosyal Hukukun yolu Tek tir,

Şayet Gerçekten Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk ilkelerine ulaşmak,

Hak, Adaleti ve Sosyal Hukuğu yerine getirmek istiyorsanız,

Yine Kuranı Kerimdeki Hak ve Adalet İlkelerini bulursunuz.

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasalar , ŞERİAT Yasasıdır.

Hak, Adalet, Sosyal Hukuk üzere olmayan yasalar zaten yasa değildir, Zorbalıktır, Despotluktur, Diktatörlüktür.

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olmayan yasalar, Toplum vicdanını rahatlatıcı olan hukuk yasalarımıdır ?

 

     ŞERİATIN , yani İSLAM DİNİNİN : Temel Hak, Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Adalet esasları özeti bunlardır,

ŞERİAT = Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet, Demokratik ve Laik Cumhuriyettir,

Laiklik, Demokratiklik, Cumhuriyetcilik, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet İlkeleri = ŞERİATTIR,

 

     ŞERİATTA, yani İSLAM DİNİNDE,

İbadet İşlerinin yerine getirilmesi, Şahıslara ait bir yükümlülüktür,

kendi isteğinle İbadetlerini yerine getirir veya getirmez,

bu konuda Şahıslara herhangi bir zorlama yada kısıtlama yoktur,

Toplum İdaresinde, Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukukun,

Sosyal Adaletin ve Diğer İdari Devlet işlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

Toplum Düzeyinde Devlet düzenine ait bir yükümlülüktür,

 

     İbadet yapmakta, Temel Hak ve Hürriyetleri, Sosyal Hukuku,

Sosyal Adaleti ve Diğer İdari Devlet işlerinide yerine getirmek :

Allah nezdinde, İslam Dini Nezdinde, Şeriat Nezdinde, İnsanlar için bir Zorunluluktur,

 

     Anayasamızın 1, 2, 38, 36, 37, 9, 140, 138, 153, 11, 10. maddeleri

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Temel Hak ve Hürriyetlerini, Toplumda İnsan Haklarını,

Sosyal Yaşam Biçimini, Toplumun Huzurunu, istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Egemenlik, Yasama ve Senato haklarını istemiyorum

kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, Yargı ve Cezalandırma sistemini istemiyorum kabul etmiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk, Hak ve Adaleti, Toplumun Huzurunu, Toplumda İnsan Haklarını, Sosyal Yaşam Biçimini,

Reddediyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluk ve Dürüstlüğü, Yürütme ve Devletine İtaat haklarını istemiyorum, kabul etmiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim