ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA SOSYAL ADALET, GASP, HIRSIZLIK CEZASI, KISASA KISAS İGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 1576

     İSLAM DİNİ KAYNAKLARINDA SOSYAL HUKUK ve ADALET İLKELERİ HÜKMİYETİ NEDİR ?

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI NEDİR,?

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI NEDİR ?

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR ?

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR ?

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ NEDİR ?

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              ALİ İMRAN SURESİ AYET 110

“ İşte Size İndirdiğimiz Bu Kitap Kuranı Kerimle, Bu Din İslamiyetle, Allah Zül Celale İman Etmekle,

İnsanlar için çıkarılmış Kötülüklerden, Çirkeflerden, Faydasız şeylerden Nehyedenler,

Engelleyenler, Uzaklaştıranlar, Koruyanlar, İyilikleri, Güzellikleri, Hak ve Adaleti Emredenler, yapanlar,

uygulayanlar, En Hayırlı Ümmettir, En Hayırlı Ümmet kılındınız,,

  Sizden Önceki Kitap Ehlide, Yahudi ve Hiristiyanlarda, Bu İndirdiğimiz, Kitap Kuranı Kerime, Bu İslam Dinine,

İman etmiş olsalardı, Hayırlı Ümmetten olurdu,

Lakin Onlar, Fasıklıkları ile, İnkarcılıkları ile, Ruhbanlıkları ile, Allah Yolundan, Ümmet yolundan çıkmışlardır,” der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              MÜMTEHİNE SURESİ AYET 8

“ Sizi Yurdunuzdan Çıkarmayanlara, Dinizin Hakkında Sizinle Savaşmayanlara, İyilik yapmaktan,

Adaletli davranmaktan, Men etmez, Zira Allah Zül Celal Adaletli Olanları Sever,” der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              HADİD SURESİ AYET 25

“ İnsanların, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti yerine getirebilmesi için,

Hak, Hukuk, Yargılama ve Adalet Ölçünüzü, Kitabınız Kuranı Kerimle beraber

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İndirdim, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

Hak Hukuk ve Adaleti, Size En güzel Şekilde Beyan etti, Açıkladı,”der,    

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              CASİYE SURESİ AYET 20

“ Kuranı Kerim, İnsanlara Hak ve Adaleti, Kurtuluş yollarını ve huzuru gösteren kanıtlar vermektedir,

Kuranı Kerim, İnananlara ve İman edenlere kesin olarak bir kılavuz ve Rahmettir “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              LOKMAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Kuranı Kerimin Ayetlerinde, Sizin için Hikmetler ve Faziletler vardır,  Hikmetlerle ve Faziletlerle doludur,

Güzel davranış içinde bulunmak isteyenlere yol gösterici, öğretici, araştırıcı ve Rahmet olarak indirilmiştir “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              ŞUURA SURESİ AYET 17

“ Allah O durki : Hak, Sosyal Hukuk ve Adalet için, Kuranı Kerimi bir Ölçü olarak indirdi “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Bir Hüküm olarak indirdik “ der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              NAHL SURESİ AYET 102

“ Deki : İnananları, İman edenleri sağlamlaştırmak ve Müslümanlara yol gösterici Rahmet , Müjde olmak üzere,

Her şeyi açıklayan Kuranı Kerim Şeriatını, Hak ve Adalet gereğince indirdi “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              NİSA SURESİ AYET 105 ve 108

“ Biz Bu Kuranı Kerimi Size İndirdikki, İnsanlar arasında, Allahın Sana gösterdiği gibi, Adaletle Hüküm veresin,

Sakın Ha, Hainlerin, Haksızlık yapanların, Zorbaların, Gazsbcıların, Savunucusu olma,”

“ Zira bunlar, Sosyallik, Çağdaşlık, İlericilik, Modernlik, gibi söylemlerle Kendilerini, İyi, Güzel,

Mükemmel birileri olarak gösterip, Hainliklerini, Düzenbazlıklarını, Çirkefliklerini İnsanlardan gizlerler,

Lakin Allah Zül Celalden gizlenemezler,”  der, 

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              ENFAL SURESİ AYET 25

“ Fitneden, Fesattan Sakının, Sakının ki, Çıkaracağınız veya çıkarmaya sebep olacağınız Fitnenin çirkefi,

İçinizden sadece Masumlara erişmekle kalmaz, O Aynen Size, Zulmedenlere, Zulmetmiş olanlara da dönecektir,

Zira, Azabı Mutlak Şiddetli olan, Allah Zül Celal dir,”der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              NİSA SURESİ AYET 58

  Bütün İşlerin ve Devlet idaresi İşlerinin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

“ Allah Size : Emanetleri, ( yani Her türlü işinizi ve Devlet İdaresi işlerini, ) Mutlaka,

Bıranşında bilgili ve Uzman olan Ehline vermenizi Emreder,

İnsanlar arasında bir Hükme varırken, Adaletle Hüküm vermenizi Emretti, “der

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkakki Allah Zül Celal, Ayetleri ( ve Rasulunun Sözleri ) ile Size, Adaletli olmayı,

İyiliklerde bulunmayı, Yakınlarınıza Bakmayı emretti, Toplumu kalkındırmak için çalışmayı emretti,

Öncelikle Akrabalarınıza, Yakınlarınıza, iyilik yapmayı, Yakınlarınızı, koruyup gözetmeyi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Haksızlık yapmanızı, Adaletsizlik yapmanızı, Her Türlü Fenalığı, Kötülüğü, Çirkeflikleri, Azgınlıkları, Sapıklıkları,

Sapkınlıkları, Her türlü Edepsizliği, Hayasızlığı, Fuhşiyatı, Mutlak olarak Men etti, Yasakladı, Haram Kıldı,

 ( Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı, Yasaklardan, Haramlardan,

Başınıza gelecek olarak gördüğünüz Felaketlerden Musıbetlerden kaçar gibi kaçınmanızı emretti,)

Hayasızlıklardan, Görsel ve Fiziksel Fuhşiyattan, Fenalıklardan, Azgınlıklardan korunabilmeniz için,

Düşünmeniz ve anlamanız için, Sistemler, İlkeler verendir,

  Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Size, Edep ve Haya ile Doğru Kılık Kıyafet seçebilesiniz diye,

Doğru şekilde Hareket edebilesiniz diye, Düşünesiniz, anlayasınız diye, Size Öğüt, Fikir verdi, “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              KAMER SURESİ AYET 17

“ Andolsuki Biz, Öğüt alabilmeniz, Fikir alabilmeniz, Düşünebilmeniz için, Kuranı Size Kolaylaştırdık,

Hiç Aranızda Kuranı Kerimle Düşüneniniz yokmudur, ? ” der, 

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              ENFAL SURESİ AYET 58

“ Şayet Size bir kavmin Hıyanet etmesinden, Nifak çıkarmasından Endişelenirseniz, korkarsanız,

Ona göre Tedbir alınız, Şayet Hıyanet ederlerse, Nifak çıkarırlarsa, sen de onlara karşı

Hıyanetlerinin karşılığını veresin, Zira Allah Zül Celal Hıyanet edenleri, Hainleri, Nifak çıkaranları sevmez,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              TEVBE SURESİ AYET 5

“ Merhamet Edene Mutlak Merhamet eden Allah Zül Celaldir,

Zulmedene Mutlak Zulum edecek olanda Allah Zül Celaldir,  ” der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              NİSA SURESİ AYET 115

“ Kime, Kendisine Kuranı Kerimle, Allah Zül Celalin Peygamberi Allah Rasulu ile,

Doğru olanın Hak olanın besbelli edildikten sonra, Kuranı Kerime, Allah Rasulune Karşı çıkarsa,

Müminlerin, Müslümanların yoluna, Doğru olana, Hak olana Karşı çıkar Muhalif olursa, Şakidir, Çirkeftir,” der, 

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/413 H 18

  Sahabeden ve Beşinci Halife Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zayıf Kimselerin, Kuvvetlilerden Haklarını eziyet görmeden alamadığı Bir Millete,

Aralarında Hak ve Adaletle Hükmedilmeyen Bir Millete, Hürmet edilmez, Merhamet olunmaz “ dedi der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              RAHMAN SURESİ AYET 60

“ İyiliğin, İyiliklerinizin Karşılığı İyiliktir, ( Kötülüğün, Kötülüklerinizin Karşılığı, Aynen Kötülüktür,” der, 

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              BAKARA SURESİ AYET 143

“ Sizi, Bütün İnsanlığa, Bütün İnsanlık üzerine, Hak ve Adalet Örneği ve Hak olanın Şahitleri Kıldık,

Hakkıyla İman eden ve İman Ettiği gibi Yaşayan ve İbadet eden Bir Ümmet Kıldık, “ der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              BAKARA SURESİ AYET 106

“ Sizin anlayabilmeniz için, Size Son Kitap olarak Kuranı Kerim gönderilmiştir

Biz daha iyisini veya benzerini göndermedikce,

Kur'anı Kerimin tek bir ayetini dahi Unutturmayız, Sildirmeyiz, Yürürlükten kaldırmayız,

Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal Her Şeye Kadir Olandır,“ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsan topluluklarına, yapmaları, uymaları

gereken, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için

Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde, Amellerininde, Çalışmalarınında

Hükümlerini Şeriatla belirledik,

  Toplum ve İnsan haklarını, Temek Hak, Hürriyet ve Adaleti açıklayan,

( Suçluya ceza vermekten önce Suçtan caydırıcı olan veya Suç işlemiş olanları Islah edici,

Topluma kazandırıcı, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi  ) ŞERİATI verdik ve İbadet şekillerini belirledik,

  Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek

çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız, Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye

kalkmayın, Şüphesiz Sen, Hak, ( Sosyal Hukuk ) ve Adalet adına Doğru üzerindesin,

Onun için İslam Dininin işlerinde Seninle asla çekişemezler “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              MAİDE SURESİ AYET 48 ve 49

“ Sizlere, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi olan Şeriatı bir yol olarak belirledik,

Tüm İnsanlar arasında bu Şeriat üzere, ( Sosyal Hukuk ve Adaletle ) Hükmet,

Sana gelen ( Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi ) Şeriattan ayrılma,

Sizden olmayan ve Size düşman olanların keyiflerine uyma,

Allahın Sana gönderdiği ( Sosyal Hukuk ve Adaletten ) Şeriattan, ( çeşitli kavram bunalımları ile )

Doğrudan,  Seni şaşırtıp sapıklığa düşürme isteklerine dikkat et “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              HAÇ SURESİ AYET 72

“ Münafıklara, İslam Dinini Çağdışı gören ve kabul etmeyen Kafirlere : Hak, Hukuk ve Adaleti açıklayan,

( İnsanın, Toplumun ve Toplumların, Sosyal olarak bir arada nasıl yaşaması gerektiğini bildiren,

Asli medeniyetin ne olduğunu bildiren,) Ayetlerimiz okunduğu zaman,

Münafıkların ve Kafirlerin yüzlerinde hoşnutsuzluk, iki yüzlülük ve Kin belirdiğini görürsünüz ve anlarsınız “ der.

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              TEVBE SURESİ AYET 32

“ Kafirler, Münafıklar, Ateistler, Allah Zül Celalin Hak ve Adaletini, Ağızları ile aşağılamaya,

ortadan kaldırmaya, Yok etmeye çalışmaktadırlar, Onlar bunun için Ne kadar çalışsada,

Allah Zül Celal Hak ve Adaletini Tamamlayacaktır, “ der,

 

    SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI               TİRMİZİ HADİS No 3038

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hak ve Adaleti bulmak, Doğruyu araştırmaktır, Doğruyu araştırın, Karşılıklı anlaşma ile Orta yolda gidin, 

Müminin başına gelen her sıkıntı, O Müminin Günahlarına Kefarettir, “ dedi der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              TİRMİZİ HADİS No 3040

  Sahabeden Ebu İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bencillik, İnsan Ruhunda her zaman vardır, Karşılıklı anlaşma her zaman en iyi yoldur “ dedi der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/ 37 H 26

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime İnançtandır, İmanın Temel şartlarındandır, “ dedi der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              DARİMİ HADİS No 2529

  Sahabeden Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İslam Dininde, Haksız ve Geçersiz Andlaşma, Hüküm yapmak yoktur, Hatta ve Hatta, Cehaletle, Hainlik ve

Hıyanetle yapılmış olan, haksızlıklarala yapılmış olan ve ortaya çıkan ve dahi geçerliliğinin görülemeyeceği bir

Devletler arası andlaşma, İslam Dininin Sağlamlığını ve Ciddiyetini daha iyi bildirir, “ dedi der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              MÜSLİM HADİS No 2580

  Sahabeden Ebu Salim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Müslümanın Kardeşidir, Müslümana Zulmetmez, Müslümanı Tehlikeye atmaz,

Ona Haksızlık etmez, Onu Haksızlığada bırakmaz,

Kim, Bir Müslümanın bir ihtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, bir Sıkıntısını giderirse,

Hacetini giderirse, Allahta Onun İhtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, Sıkıntısını, Hacetini giderir,

Kim, Darda kalana kolaylık gösterirse, Allahta ona kolaylık gösterir,

Kim, Müslüman kardeşine yardım eder, yardım etmeye devam ederse, Allahta ona yardım eder ve devam eder,

Kim, Bir Müslümanın ayıbını örterse, Allahta, Dünyada ve Ahirette onun ayıbını örter, “ dedi der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/518 H 25

  Sahabeden Ömer İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zalim Birisine, Ümmetimden, Ey Zalim, Sen Zulmediyorsun demekten korktuklarında,

Artık O Toplumun düzelmesinden, ( Gelişmesinden, Huzurlu olmasından, İstikrarlı olmasından,

Sosyal Adaletli bir Toplum olmasından ) Ümit kalkmıştır, Ümit kalmamıştır “ dedi der,

 

     SOSYAL HUKUK ve ADALET ANLAYIŞI              EBU DAVUT HADİS No 3597

  Sahabeden Yahya Bin Raşid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimin Şefaati ( Şahitliği ), Allahın Emri olan Hadlerden (Cezalardan ) birinin yerine getirilmesine engel olursa,

Allaha karşı gelmiş olur, Kim, Müminde olmayan bir Sıfatı, Mümin hakkında söylerse,

Kim. Haksız olduğunu bile bile, bir şeyde dava ederek mücadele ederse,

bu mücadeleden vaz geçinceye kadar Allahın Gazabındadır “ dedi der,

 

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         ŞUURA SURESİ AYET 40

“ Kötülüğün Cezası, Kötülüğün yapıldığı şekli ile Cezalandırmaktır, “ der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         HAÇ SURESİ AYET 60 

“ Kime, Bir Zulum yapılırsa, Zulmu yapana, Zulmu yaptığı şekilde Ceza verilmesidir, “ der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         NAHL SURESİ AYET 126 

“ Eğer Ceza verecekseniz, Size yapılan Zulmun aynısı ile Ceza verin, bu daha hayırlıdır “ der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         ENAM SURESİ AYET 160

“ Kim, Bir kötülük yaparsa, Yaptığı kötülüğün dengiyle, Aynısı ile Cezalandırın,

Ne bir eksik Ne bir fazla ceza ile haksızlığa uğratmayın, Sizde Haksızlığa uğramayın, “ der.

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         MAİDE SURESİ AYET 45

“ Sizlere Cezalandırma ölçüsü olarak, İnsanların Gözünü çıkaranlara karşılık, Göze Göz, 

İnsanların Dişini kıranlara karşılık, Dişe Diş, İnsanların Burunu kıranlara karşılık, Buruna Burun, 

İnsanların Kulağını kesenlere, koparanlara karşılık, Kulağa Kulak,

İnsanları yaralayanlara karşılık, aynı şekilde Yaralamayı, İnsanları öldürüp Canını alanlara karşılık,

O Katilinde, Teröristinde Canını almayı, Cana Can,(Malınıza karşılık Mal,) Ödeşme olarak, Kısas olarak yazdık,”der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         BAKARA SURESİ AYET 179 ve 178

“ Ey İslam Dinine İman Edenler, Ey Temiz Akıl Sahipleri, Öldürülmere, Bozgunculara, Teröristlere, Anarşistlere,

Darplara, Gasplara, Dolandırılmanıza, Uğradığınız Haksızlıklara, Zulumlere karşı,

Kısas yapmanızda sizin için Hayat vardır,”

“ Size Hayat olması için, Cezalandırmada Kısas yapmanız Size farz kılındı, Hüre Hür, Köleye Köle, Kadına Kadın,

Erkeğe Erkek, Her Ne Zarar gördü iseniz aynı Misliyle, Örfünüz gereğince Örfünüzünde tatbik edilmesiyle,

Cezalandırmada, Kısas yapmanızda sizin için Hayat vardır, Kısas yapmanız Size farz kılındı, 

Kısas Yapmanız, Acınızı, Kederinizi, Zararınızı hafifletmek için, Size Rabbinizden bir Rahmettir,

Umulurki, Sahsi, Toplumsal ve Suç işleyecekler, Suç işlemekten Sakınsınlar, Caysınlar,

Kısas yapmak sizin için savunma ve korunmadır,” der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         BAKARA SURESİ AYET 194

“ Size Kim Saldırdıysa, Terör ve Kundakcılık yaparak Sizi Katlediyorsa,

Sizde Onun Sizi Katlettiği şekilde yaptığı saldırının aynı şekliyle karşılık verin,” der

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         BAKARA SURESİ AYET 193

“ Bir Fitne, kargaşa, Kundaklama, Terör kalmayıncaya kadar,

İslam Dini, Sizin Üzerinizde ve Onlarında üzerinde Hakim oluncaya kadar,

Fitnecilerle, kargaşacılarla, Kundaklamacılarla, Teröristlerle Savaşın, Kafirlerle Savaşın,

  Zira Onlar Güçleri yettiğince, Sizi İslam Dininden döndürünceye kadar,

Sizinle Savaşmaktan, hiçbir zaman geri durmayacaklardır,” der

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         BAKARA SURESİ AYET 191

“ Onları, Fitne ile, Kargaşa ile, Kundaklama ile, Terör ile Size Savaş açan,

Sizi Öldüren, Katleden Teröristlere, Terör çıkaranlara, Savaş açarak Yurdunuzdan çıkarın,

Sizi çıkarmaya çalıştıkları Yurdunuzdan çıkarın, Topluma zarar vermeyecek şekle getirin,

Islah olmazlarsa, Teröristleri nerede yakalarsanız, Sizde Onları öldürün, İdam edin, Onların Cezası böyledir,

Zira, Doğru olmayan haberler, Düşünceler veya Sansasyonel söylemler ile,

Toplumda, Fitne, Fesat, Nifak ve Terör meydana getirmek, Gıybet, Dedikodu, Koğuculuk,

Paparazzi, Bozgunculuk yapmak, Adam öldürmekten daha kötüdür,

Fitne, Kargaşa, Kundaklama, Terör, Size karşı Savaştan daha kötüdür,” der

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         MAİDE SURESİ AYET 33

“ Allaha ve Rasulune Karşı Savaş açanların, Yeryüzünde Fitne Fesat çıkaranların, Bozgunculuk çıkaranların,

Toplumda Terör çıkararak İnsanları Katledenlerin Cezası,

İlk önce Islah olabilmeleri için, Yeryüzünde başka bir yere sürgün edilip Hapsedilmeleridir,   

Islah olmadıkları taktirde, Terör çıkartamayacak, İnsanları katledemeyecek şekilde,

( Toplum içinde tanınmalarını sağlayacak şekilde )

Ellerinin ve Ayaklarının Çaprazlama kesilmesi suretiyle Cezalandırın, Bununlada Islah olmadıkları taktirde,

Fitneye, Fesata, Nifağa, Koğuculuk ve Bozgunculuk ve Terör yapmaya devam ettikleri takdirde,

Mutlak Öldürülmeleri, İdam edilmesidir, Onları Hiç Acımadan İdam ediniz,

Bu Cezaları O Teröristlere bir Zillet olarak verinki, Başkalarını kendilerine taraftar yapamasınlar,

Onların Ahiretteki Cezası ise, Cehennemdir,” der, 

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         NİSA SURESİ AYET 91

“ İçinizden yada dışınızdan Bir Takım Kimseleri Gurupları göreceksiniz,

Sizin içinizde Huzursuzluk Kargaşa Terör çıkarmaktan çekinmeyenleri,

Toplumun, Milletin, Huzurunu bozup yok etmeye çalışan, Teröristleri,

Toplumda Fitne, Kargaşa ve Terör için davet çıkaranları bulduğunuz, yakaladığınız yerde Öldürün, yok edin,

İşte Bu Size, Fitneciler, kargaşacılar, Kundaklamacılar, Teröristler için Çok açık bir Fermandır, “ der,   

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         TEVBE SURESİ AYET 12

“ Küfür Öncülerini, Nifak, Fitne, Kargaşacı, Bozguncu Teröristleri Hemen Öldürün İdam edinki,

Arkalarından Kendilerine taraftar toplamasınlar, Taki Saldırganlıklarından,

Öldürmekten vazgeçinceye kadar, “ der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         BAKARA SURESİ AYET 216

“ Size Onlarla Savaşmak, Onları öldürüp yok etmek Farz kılındı, gerçi bu Size Hoş gelmeyebilir,  

Lakin bu şekil Sizin için hayırlı olandır, “ der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         NESAİ HADİS No 3955

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Dikkat ediniz, Benden sonra, Toplumunuz içinde, Fitne, Fesat, Nifak, Koğuculuk, Bozgunculuk, Karışıklık,

Terör ve Kötülükler olacaktır,  Ellerini kaldırarak, Muhammet Ümmetini Parçalamak, Devlet Düzenini bozmak

gayesi ve uğrunda birleşen, Toplumu Kamplara bölerek, Toplumu Cepheleştirerek, Toplumun bir bölümünü

Toplumdan Tecrit ederek, Toplum içinde Fitne, Fesat, Nifak, Karışıklık çıkaranları, Toplumun Huzurunu Bozanlar,

Topluma Zarar verenler, Kim olursa olsun, Mutlaka Onu bu fiili yapamaz şekle getirin yada İdam edin “ dedi der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S43 H6

  Sahabeden Abdullah Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Siz Müslümanların birliğini bölmek ve tefrika çıkarmak isteyen biri çıkarsa, onu hemen İdam edin “ dedi der,
 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         ESBABI VURUDİL HADİS HADİS No 101 v 100

  Sahabeden İbni Abbas ve Ubade Bin Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ İslam Dininde, Hiçbir Kimseye Zarar vermek ve Zarara uğratmak yoktur,

Zalimlik yaparak, Gasbcılık yaparak, Kundakcılık yaparak, Katliam yaparak Başkalarına Zarar verenin,

Hiçbir yerde ve hiçbir şeye Hakkı yoktur, “ dedi der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         NESAİ HADİS No 4708

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Her Kim, Terör çıkarırsa, bile bile Kasten Adam Öldürürse, Ona Ölümle, İdamla Kısas yapılır,

Kim böyle bir Katile, Kısas yapılmasına engel olursa, Allah’ın, Meleklerin ve Tüm insanların laneti onlar

üzerinedir, Onun Tevbesi kabul edilmez, Onun Fidyesinide kabul edilmez, “ dedi der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         İBNİ MACE HADİS No 2540

  Sahabeden Ubade Bin Es Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey müslümanlar Sizi,  Allah'ın Suçlara Tayin ettiği Had cezâlarını, İster Size Yakınınız olsun,

İster Yakınınız olmasın, İster Tanıdığınız olsun, İster Tanımadığınız olsun,

Suçluyu Cezalandırmayı, Suçun hakkına gore dosdoğru şekilde İnfaz ediniz,

Hiçbir Kınayanın kınaması, Size Cezayı uygulamaktan geri durdurmasın, caydırmasın, “ dedi der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         TABERANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem ,

“ Bağışlanabilir ve Bağışlanmayacak olan Günah vardır, Bağışlanabilir ve Bağışlanamaz Suç vardır, 

Bağışlanabilir Günah, Allah ile Kul arasında kalan Günahtır,

Bağışlanmayan ve Suç Günah Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,  

Bağışlanamaz, Kişinin yanına kar bırakılamaz, Kişinin yanına bırakılmayacak Suç,

İnsanlara Zulum yapma Suçudur,” dedi der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         CAMİUSSAGIR HADİS No 704

  Sahabeden Cüz Bin Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Affedilebilecek kadar bir Kusur, Bir Hata, Bir Suç varsa Affediniz, Bir Kusura, Bir Hataya,

Bir Suça Ceza verecekseniz,  Suç Miktarınca Ceza veriniz, Daha fazla yada Eksik değil, Zira Bu Hal, Kusurdan,

Hatadan, Suçtan caydırıcılık yapmaz, Devamlı O Kusurla, Hata ile, Suç ile Muhatap kalırsınız, “ dedi der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         BAKARA SURESİ AYET 190

“ Size Karşı Savaş açanlarla, Allah Yolunda Savaşın, Çarpışın, Lakin Haksız bir saldırıda bulunmayın,

Zira Allah Zül Celal Haksız Saldırıyı Men eder ve Haksız saldırı yapanları sevmez,” der

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         MAİDE SURESİ AYET 50

“ Allah Zül Celal, Kendini Bilen Bir Toplum için,

Allah Zül Celalden daha güzel Hüküm verebilecek olan Kimdir, ? diye soruyor “ der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         TEVBE SURESİ AYET 5

“ Merhamet Edene Mutlak Merhamet eden Allah Zül Celaldir,

Zulmedene Mutlak Zulum edecek olanda Allah Zül Celaldir,  ” der,

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         BUHARİ HADİS No 1978

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah el Beceti (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Merhamet etmeyen, Merhametli olmayan Kimseye, Merhamet olunmaz,

( Sizde Merhamet etmeyiniz )” dedi der.

 

     KISASA, KISAS YAPMA CEZASI                         KAMER SURESİ AYET 4 ve 5

“ Nice Haberlerle, Kendinizdeki Kötülüklerden, Suçlarınızdan, Vahşetinizden Size, Caydırıcılık gelmedimi, ?

“ İşte Bunlar Üstün olan Hikmettir, Lakin Bu Uyarılara kulak dahi vermiyorsunuz, ” der,

 

     İdam Cezası, Zina ve Fuhuş Cezası, İnsan Yaşam Hakları ve Avrupa Birliğine Uyum Yasaları adı altında

kaldırılmıştır, Lakin Şu Sorunun cevabı Bu Millete verilmemiştir,

“ Irza geçenin, Tecavüzcünün, Sapıkların, Hırsızların, Gaspcıların, Mafyanın, Caninin, Tinercilerin, Ayyaşların,

Teröristlerin katlettiği İnsanların, Irzına geçtiği İnsanların İnsan olarak Yaşama Hakkı yokmuydu ?

 

     Şimdi buna Çağdaş dangalaklar “ Bu nasıl Vahşiliktir, O İnsanında Yaşam Hakkı vardır” derler ya,

Peki, O Vahşiliği, Katliamı daha önce yapan kimdir, Katledilenin yaşamaya hakkı yokmuydu,?

böyle bir Ceza ile karşılığını bulmayan suçlar nasıl önlenebilir, ?

Sizin Kadınınızı, Annenizi, Babanızı, Kardeşinizi biri bu şekilde öldürüldüğünde ve Cezası hafifce verildiğinde,

Sosyal Adalet yerini bulurmu, ? Sizin içiniz rahatlarmı, ?

Bir daha Vahşilik, Katliam, suçunun işlenmemesine engel olurmu ? , Vahşilik, Katliam Suçundan Caydırırmı, ?

 

 

     HIRSIZLIK, GASP OLMAYAN NEDİR                  İBNİ MACE HADİS No 2300  

  Sahabeden Ebu Said Hudri ve Abdullah bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Hayvan Sürüsüne rastlayıp, Sürüdeki hayvanların sütünden içmek ihtiyacı olduğunda,

Sürünün Çobanını, Üç defa Yüksek sesle çağırın, Çoban size müsaade ettiğinde hayvanların sütünden için,

Şayet çoban orada değilse, Sütü sağıp götürmeksizin açlığını giderecek kadar Hayvanların sütünden içilebilir,

  Bir Meyve bahçesine rastlayıp, bahçedeki meyvelerden yemek ihtiyac olduğunda,

Bahçe sahibini Üç defa yüksek sesle çağır, Bahçe sahibi müsaade edince bahçedeki meyvelerden yenebilir,

Şayet Bahçe sahibi orada değilse, bahçenin meyvelerini götürmeksizin meyvelerden yenebilir,” dedi der,         

 

     HIRSIZLIK, GASP OLMAYAN NEDİR                  İBNİ MACE HADİS No 2298

  Sahabeden Abdad Bin Şürahbil (ra) anlatıyor, Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı gelmişti,

Aç kaldığımdan dolayı Medinede bir bahçeye girerek, O bahçenin mahsulünden karnımı doyurdum,

birazda Ceblerime koydum, Bu arada bahçe sahibi geldi, Bahçe sahibi beni yakalayıp dövdü ve elbisemi aldı,

Bahce Sahibi Allah Rasulune gelip “ Bu adam benim bahçeme girerek hırsızlık yaptı “ diye benden davacı oldu,

Ben de Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in yanına varıp O'na bu durumu anlattım,

Allah Rasulu, Davacı olan adama şu ifadeleri söyledi,

“ O Aç iken, Sen ona, onun karnını doyuracak bir şey vermedin,

O Cahil iken, Sen ona bir şey öğretmedin, Nafakasını kazanmak için ona çalışacak bir iş vermedin,

( Eğitim ve Öğretim vermedin veya Eğitim ve Öğrenimine engel oldun diyerek

sorumluluğun ve haksızlığın kimde olduğunu ortaya çıkardı )” der.

 

 

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR                       BUHARİ HADİS No 1889

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zina eden Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Zina edemez,

Hırsızlık yapan Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Hırsızlık yapamaz,

Bir Malı Zimmetine geçiren Kimse, Mümin Müslüman biri olduğu halde, Zimmetine geçiremez,

Halkın gözleri önünde Rüşvet alan, Mü'min olarak Rüşvet alamaz,

Bir kimse, Mümin Müslüman olduğu halde, Kamu Malına, Toplum Malına, İhanet yapamaz, Haksızlık yapamaz,

Alkollü İçki kullanan Kimse, Mümin ve Müslüman biri olduğu halde, Alkollu İçki kullanamaz, “ dedi der,

 

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/29 H 11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kim, Çalınmış bir Malı, Çalınmış olarak bildiği halde satın alırsa,

Hırsıza ortak olur, Hırsızlık yapmış olur “ dedi der,

 

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/ 256 H 2

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine Ait olmayan bir şeyin, Kendisine Ait olduğunu İddia eden Kimse,  Müslüman değildir “ dedi der,

 

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3568

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Bir Hırsızlık Malı, Çalıntı Bir Malı satın alırsa,

O Hırsızın Suçunada, Cezasınada ortak olmuş olur, “ dedi der,

 

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR                       İBNİ MACE HADİS No 2331

  Sahabeden Semüre Bin Cündüp (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Malı Çalınan, Çalınan Malını Bir Satıcının elinde bulursa, O Malı geri alma hakkına sahiptir,

Satıcı, O Mal için verdiği bedeli ancak, kendisne O malı satan kişiden Tahsil edebilir, “ dedi der,  

 

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR                       TİRMİZİ HADİS No 1287

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolculuk yapan kimseler meyve bahçelerinin yanından geçerlerken meyvelerden ihtiyaç kadar yiyebilir,

fakat ceplerine ve kaplarına dolduramazlar “ dedi der,

 

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR                       MÜNZİRİ HADİS No C/ 6 S/18 H 23

  Sahabeden Safvan Bin Süleyman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Anlaşma yaptığı kimseye ( Ecnebi de olsa ) Haksızlık yapar, Hakkını eksik verirse,

Gücünün yetmediği sorumluluk ve yükü yüklerse, bir varlığını Gasp ederse,

Kıyamet günü Onun Davacısı Benim, “ dedi der,

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı, Kendini, Karşısındakinin yerine,

Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak, Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         MAİDE SURESİ ATET 38

“ Allah Zül Celal, Erkek yada Kadın Yada Kız, Hırsızlık yapanları, Hırsızlığı Mesleği haline getirmiş olanları,

Hırsızlık yapamayacak hale getirin, ( Toplum içinde tanınmalarını sağlayacak şekilde )

Onların, Hırsızlık yapanların, Ellerini Kesin, “ der, 

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/13 H 18

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım : Açlıktan ( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım,

Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ( Münafıklık ) ne kötü şeydir, ne Acıdır “ dedi der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         DARİMİ HADİS No 2309

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sadece Açlıktan dolayı, bir Meyve yiyecek bir şey çalan Hırsız için, Had cezası, El Kesmek yoktur “ dedi der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         İBNİ MACE HADİS No 2596

  Sahabeden Abdullah bin Amr bin el As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ağacı veya Tarlası üzerinden çalınıp götürülen mahsulun değeri Hırsıza ödettirilir,

Lakin, Mahsuller toplandıktan sonra, çalınıp götürülürse, Hırsızın Elini kesmek vardır,

Hırsızlık yapan, Aç kaldığından dolayı mahsulden yiyerek çalmış olursa, mahsulden bir şey alıp götürmezse,

Had cezası uygulanmaz, Bir Koyun sürüsünden, bir Koyun çalana El kesme cezası vardır,” dedi der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         BUHARİ HADİS No 2088

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hırsızın eli, Elli Rubu Dinar,

( Yani Elli Altın ) ve daha ziyade kıymette bir Mal çaldığı zaman kesilir, “ dedi der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         METALİBUL ALİYE HADİS No 1822

  Sahabeden Abdullah El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim Hırsızlık yaparsa, Hırsızlığı mesleği haline getirmiş olanın, Elini Kesin,  

Hırsızlıktan vaz geçmeyip Tekrar Hırsızlık yaparsa, Bu defa Ayağını kesin, “ dedi der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         KAMER SURESİ AYET 4 ve 5

“ Andolsunki, Gelmiş ve Geçmiş Kitaplarla Haberler vererek,

kendisinde Kötülükten Çirkeflikten Caydırıcı olan Nice Hükmiyetler verdik,”

“ Bunlar Üstün olan Hükmiyetlerdir,

Lakin yine Çoğunluğunuza bu uyarıların fayda olduğunu anlamak istemiyorsunuz,” der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         TİRMİZİ HADİS No 1394

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Üzerinde gümüşten ziynet eşyası olan bir cariye yolda giderken,

Bir Yahudi onu yakalayıp başını taşla ezip öldürerek ziynet eşyalarını gasp etmişti,

O Cariyeye ölmeden Son anlarında ulaşıldı ve Allah Rasûlunun yanına  getirildi, Allah Rasulu O Cariyeye

“ Seni kim öldürmek istedi “ diye sordu, Cariye başı ile işaret ederek Yahudi’nin adını söyledi,

O Yahudi yakalandı ve suçunu da itiraf etti. Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

O Yahudi’nin başın da aynı şekilde iki taş arasında ezilmesine Hüküm verdi ve Emretti ve Yahudinin Başı,

O Yahudinin Başı, Cariyenin Başını Taşla ezdiği gibi Taşla ezildi,” dedi der,

 

 

     Şimdi buna Çağdaş dangalaklar “ Bu nasıl Vahşiliktir, Bir İnsanın başı Taşla ezilerek öldürülürmü,

O İnsanında Yaşam Hakkı vardır” derler ya, Peki, O Vahşiliği, Katliamı daha önce yapan kimdir,

Katledilenin yaşamaya hakkı yokmuydu,? böyle bir Ceza ile karşılığını bulmayan suçlar nasıl önlenebilir, ?

Sizin Kadınınızı, Annenizi, Babanızı, Kardeşinizi biri bu şekilde öldürüldüğünde ve Cezası hafifce verildiğinde,

Sosyal Adalet yerini bulurmu, ? Sizin içiniz rahatlarmı, ?

Bir daha Vahşilik, Katliam, suçunun işlenmemesine engel olurmu ? , Vahşilik, Katliam Suçundan Caydırırmı, ?

 

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         DARİMİ HADİS No 2307

  Allah Rausulun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Kureyşli Asil Aillerden olan Mahzümlü bir Kadın Hırsızlık yaptı,

Hırsızlık yaptığı için Had cezası, yani Elinin kesilmesi cezası verilmesi Kureyşli Asil Aileleri üzmüştü,

Kureyşli Asil Ailelerden ve Sahabeden olan Usame Bin Zeyd, 

Allah Rasulunden, Hırsızlık yapan Kadın hakkında, Had Cezasının uygulanmaması istedi,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana “ Had Cezası Allahın belirlediği bir Cezadır,

Allahın belirlediği Bir cezanın verilmemesi için, Affı için, Aracılıkmı ediyorsun “ diye sordu ve devamederek,

“ Sizden öncekiler ancak bundan dolayı yok olup gitmişlerdi,

Sizden Ünceki Ümmetler, içlerinde Soylu, Asil ve Yüksek makamda bulunan biri hırsızlık yaptığında onu

Cezalandırmaz serbest bırakır, ona ceza uygulamazlardı, Zayıf, Gücsüz herhangi biri Hırsızlık yaptığında ise

ona cezayı uygularlardı. Allah'a andolsun ki, şayet Muhammed'in kızı Fâtıma da hırsızlık yapsa,

onun da elini keserim, Kızım Fatımaya da Had cezasını uygularım,”  dedi der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         MÜSLİM HADİS No 1685 ve 1688

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

“ Had, yani Hırsızın Elinin Kesilmesi cezası, Çalınan Malın O Toplumda

Değerli bir Kıymette olduğunda ve Hırsızlığı bir alışkanlık, Geçim yolu haline getirene, uygulanır,

O Toplumda değersiz veya değeri çok az olan bir Malı çalan için değil, dedi,

  Mekkenin Soylu Ailelerinden Mahzûm kabilesinde, başkalarına ait eşyaları

Hırsızlığı bir alışkanlık ve geçim yolu edinen bir Kadın vardı, O Kadın Yaptığı Hırsızlığınıda İnkar ederdi,

  Bir gün yine bir Hırsızlık yapmıştı, Allah Rasulude İndirilen Had Cezası ayeti gereğince,

O Kadının Elinin Kesilmesi Cezasını Emretti, Ailesi Sahabeden Usame Bin Zeyde gelerek,

Allah Rasulune, O Kadının Mekkenin Soylu Ailelerinden olduğu için,

O Kadının Elinin Kesilmemesini istediklerini söylemesini istediler, Allah Rasulune bu iletildiğinde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Ey Nas, Sizden Öncekiler, Aralarından Soylu bir Hırsızlık yaparsa, Onu Cezalandırmazlar,

Soylu olmayan Zayıf bir Hırsızlık yaparsa, Onu Cezalandırırlardı, Had Cezasını Uygularlardı,

Allahta Onları Bu yüzden Helak Etmişti,  Allaha yemin olsun ki, Benim Kızım Fâtıma dahi hırsızlık etse,

Mutlaka Kızımında elini keserdim,” dedi der,

 

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR                         TABERANİ HADİS No 104

  Sahabeden Urve bin Zübeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Suçluluğunun tesbit veya cezalandırılması için, Mahkemeye, Kadıya, ( Yani Hakim ) huzuruna çıkarılan

Suçlunun, Suçunun Affedilmesi veya Cezasının kaldırılması için aracılık edene de,

Suçlu olarak kendisine aracılık edilene de Allah lanet eder, “ dedi der,

 

 

     Allah Rasulunun, “Allaha yemin olsun ki, Benim Kızım Fâtıma dahi hırsızlık etse,

Mutlaka Kızımında elini keserdim,” Sözüne, Hadisine, Bu Nasıl bir Vahşiliktir, diyerek İtiraz ettiğinizi duyar

gibiyim, Lakin, Allah ve Rasulu Sizin Halinizi, Sizden daha iyi bilmektedir,

Allah ve Rasulunun, Sözüne İtiraz eden, İmansızlığa gider, İmanını kaybeder, buna göre hareket ediniz,  

 

     Hırsızlıkta uygulanacak olan Had cezası, El Kesme Cezası, Suçluya Ceza vermekten önce,

O Suçun işlenmesini caydırmaktır, yani Hırsızlık yapacak olan kişinin, Çalacağı Malınmı daha kıymetli olduğunu

Yada Elininmi daha kıymetli olduğunu düşünmesini sağlamaktır, Şayet yinede Hırsızlık yapar ve buna devam

ederse, Bu ceza ile Toplum Vicdanını rahatlatmaktır, Ayrıca Bu Hırsızın Toplumca Tanınmasını sağlamaktırki,

Toplum Ona göre kendini Emniyete alsın, korusun,

 

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, Suçu işlerlerse,

Bu Suçların Cezası ayrı ayrıdır, İslam Dini hükümlerinde, Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık,

Toplumsal yapıyı bozduğu için İbret olsun diye Cezaları çok ağırdır,

Toplumdan başka bir yere Sürgün, Teçrit edilme cezası, Hapis Cezası, Dövmek cezası ve İdam Cezası vardır,

Cezaların çok ağır olmasının amacı ise, İlkönce Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık,suçunu

yapmaktan caydırmak, şayet buna rağmen Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, suçları işlendiğinde, 

Cezaların ağırlığı ile Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamaktadır,

Bu Cezaların ağırlığı nedenini, Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, Felaketi başınıza gelip,

Suçluya verilen Ceza Sizin içinizi, Toplumun içini rahatlatmadığı zamanmı anlayacaksınız ? 

 

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, Suçunu işlerlerse,

Şuçun işlendiğini Soruşturma ve İspat etme taraflara aittir,  Onları Dövmek, Terbiye etmek,

Aile ve Toplum Büyüklerine aittir, Yargılama ve Recm Cezasını vermek ve uygulamak,

Mahkemelere, Devlete Aittir,

 

     Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık Suçlarına, Şimdiki yasalarımızda Hapis cezası vardır,

Lakin, Malı çalınana, Gasp edilene, Kapkaç edilene, Dolandırlana bunlar yetmiyormuş gibi birde

Ödediği vergilerle Hapisteki, Hırsızı, Gaspcıyı, Kapkaçcıyı, Dolandırıcıyı, Sapıkları, beslemek ve barındırmak

zorunda kalıyor, Senin, Malı çalısın, Gasp etsin, Kapkaç etsin, Dolandırsın,

Sonrada Onu Vergilerinle besle ve Barındır, Hapise Çırak olarak giren Usta olmuş olarak,

kaşarlanmış olarak çıksın ve karşına geri gelsin, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Polis, Hırsızlık, Gasp, Kapkaç yapanları yakalayarak karakola getirse dahi,

Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Malı Çalınandan, Evi Soyulandan önce Tahliye edilmektedir, 

Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, Darp ve Cinayet olmadan yapılmış olursa Cezası çok hafiftir,

Hırsızlık, Gasp, Kapkaç yapmayı Kamusal görevi olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor,

Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık,

felaketimi gelmesi lazım ? Sizin Evinize Hırsız girdimi ? Evinize Hırsız girdiğinde anlarsınızda vakit geçmiş olur,

 

     Zaten İnsan Hakları adı altında, Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların,

Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri Suçlara Ceza vermek dahi, Kanunen yasak hale getirilmiş

olduğundan, O Nevi Suçları İşleyen Suçluları, Toplumumuz yakalayıp Devletin Polisine teslim ettiklerinde,

Devletin Polisi, O Suçluyu ya hemen, yada arkalarından salıvermekte, yada Çok hafif bir ceza vermekteler,

yada Mahkemede Yasalar önünde, Suçlu Haklı çıkmaktadır,

Polis, Asker, Terör çıkaranları ve yapanları karakola getirse dahi,

Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Terör yapılandan, Katliam yapılandan önce Tahliye edilmektedir,

Terör çıkarmayı, Katliam yapmayı Kamusal görev olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor,

Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Terör ve Katliam felaketimi gelmesi lazım ?

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmaktadır,

 

     Temel Hak ve Hürriyetleri Sulandıran, Avrupa Birliği, Zırhlı Basınımız, Medyamız,

Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerin, Mafyanın,

Terörist Canilerin işledikleri Yaptıkları suçları Vahşet olarak değilde,

Şeriattaki Cezaları Vahşet ve Çağ dışı olarak göstermiyolarmı ?

 

      Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,   

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,  

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza istemiyorlarmı ?

 

      Sizin Kadınınıza, Annenize, Kız Kardeşinize, biri Irzına geçtiğinde vede öldürdüğünde,

Cezası hafifce verildiğinde, Siz kabul edermisiniz, Sizin içiniz rahatlarmı, ? Sosyal Adaletiniz yerini bulurmu, ?

Bir daha O suçun işlenmemesine Suçtan caydırmasına Emsal teşkil edermi, ?

 

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   İSRA SURESİ AYET 33

“ Kim Zulmen Öldürülürse, Onun Mirascısı öldürülenin hakkını arar, Ancak bu Hak arama, Yargılama,

Hükmünü verme, Cezalandırma ve Kısasın yapılması yetkisi, Şahsın kendisine yada Mirascılarına verilmemiştir,

Hak ve Adaleti yerine getirme, Yargılama ve cezalandırma yetkisi, Devletin Mahkemelerine verilmiştir “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   BAKARA SURESİ AYET 178

“ Kısasa Kısa yapmada, Her Kim Ölenin, Kardeşi, Babası, Anası tarafından, bir Diyet karşılığında

İnfazdan vazgeçerse, Örfe uygun olarak O Diyetin ödenmesiyle İnfazdan vazgeçilebilir,

İşte bu Kısas Yapmanız, Acınızı, Kederinizi, Zararınızı hafifletmek için, Size Rabbinizden bir Rahmettir,

Umulurki, Sahsi, Toplumsal ve Suç işleyecekler, Suç işlemekten Sakınsınlar, Caysınlar,

Kısas yapmak sizin için savunma ve korunmadır,” der,

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   NİSA SURESİ AYET 59

“ Elçiye ( Hak ve Adalet adına Yetki verilmiş Hakimlere ) İtaat edin,

Şayet, aranızda herhangi bir anlaşmazlığa düşerseniz, O Davayı alıp Elçiye ( Hakime ) götürün,

Bu daha iyi bir yoldur, Sonuç bakımından daha güzeldir “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   MAİDE SURESİ AYET 44

“ Alimler, Hakimler ve İdareciler, Kendilerine verilen İlmi, Hak ve Adaleti korumakla Görevlendirilmiştir,

Ey Alimler, Ey Hakimler ve İdareciler, Hak ve Adaleti, Kendi Menfaatiniz karşılığında satmayın “der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   SAAD SURESİ AYET 26

“ İnsanlar arasında Hak ve Adaletle Hüküm ver, Hak ve Adalet hususunda Keyfi veya İdeolojik tercihte

bulunma, Hak ve Adalet kanunlarına uymayan davalar için, Hak ve Adalet kanunlarına uyuyormuş gibi

Yargı kararı vermeyin, Hak ve Adalette ve Yargıda, Tercih belirten Keyfilik olamaz “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 23

“ Kendilerine Hak ve Adaletle hüküm vermeleri için yetki verilmiş olanlar, Hakimler,

İdari Makam Yetkisi sahipleri, İnsanlar arasında Hak ve Adaletle Hüküm versin diye çağrıldıkları halde,

Onlardan bir Topluluk, Kendilerince uydurdukları inançlar, İdeolojiler ile Hak ve Adaletten yüz çeviriyorlar,

Hak ve Adaleti sadece kendileri bilir, kendileri hüküm verir zannediyorlar “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   BAKARA SURESİ AYET 44

“ Siz, Hak ve Adaleti bildiğiniz halde, İnsanlara İyiliği, Hak ve Adaleti Emrettiğiniz halde,

Kendiniz, Hak ve Adaletle İş yapmayı unutuyorsunuz, Aklınızı kullanmıyormusunuz ? “ der.

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   İBNİ MACE HADİS No 2537

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adaletli bir Devlet Başkanının, ( Adaletle Yargı Hükmü veren Bir Hakimin ) Bir günü, Altmış senelik

İbadetinden daha hayırlıdır, İşlediği Suçu ile, Yargılanması ile Cezayı hak etmiş olan Suçluya,

Hakkı olan cezayı tatbik etmek, uygulamak, Kırk gün yağan yağmurun, Yer Yüzünü temizlediğinden,

daha iyi temizler,” dedi der,

 

     CEZALANDIRMA YETKİSİ                                   TİRMİZİ HADİS No 1394

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Üzerinde gümüşten Ziynet eşyası olan bir Kadın yolda giderken,

Bir Yahudi onu yakalayıp başını taşla ezip ziynet eşyalarını Gasp etmişti,

O Kadına, ölmeden Son anlarında ulaşıldı ve Allah Rasûlunun yanına getirildi,  Allah Rasulu O Cariyeye

“ Seni kim öldürmek istedi “ diye sordu, Cariye işaret ederek Yahudi’yi gösterdi,

O Yahudi yakalandı ve suçunu da itiraf etti. Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

O Yahudi’nin başın da aynı şekilde iki taş arasında ezilmesine Hüküm verdi ve Emretti,

O Yahudinin Başıda, kendisinin O Kadının Başını Taşla ezdiği gibi Taşla ezilerek İdam edildi, ” der,

 

     Şimdi buna Çağdaş dangalaklar “ Bu nasıl Vahşiliktir, Bir İnsanın başı Taşla ezilerek öldürülürmü,

O İnsanında Yaşam Hakkı vardır” derler ya, Peki, O Vahşiliği, Katliamı daha önce yapan kimdir,

Katledilenin yaşamaya hakkı yokmuydu,? böyle bir Ceza ile karşılığını bulmayan suçlar nasıl önlenebilir, ?

Sizin Kadınınızı, Annenizi, Babanızı, Kardeşinizi biri bu şekilde öldürüldüğünde ve Cezası hafifce verildiğinde,

Sosyal Adalet yerini bulurmu, ? Sizin içiniz rahatlarmı, ?

Bir daha Vahşilik, Katliam, suçunun işlenmemesine engel olurmu ? , Vahşilik, Katliam Suçundan Caydırırmı, ?

 

     Öldürülenin hakkını aramak Kan davası ile değil, Devletin Mahkemelerinde Dava yolu ile olur,

Şuçun işlendiğini İddia ve Deliller getirerek, Şahitler getirerek İspat etme taraflara aittir,

Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Dolandırıcılık, Suçunu işlerse,

Şayet Adam Öldürme, Terör ve Katliam yapmak Suçunu işlerlerse,

Onları Dövmek, Terbiye etmek, Aile ve Toplum Büyüklerine aittir,

Bu Suçları işleyenlerin, Soruşturmasını, Yargılamasını ve İspatını yapmak,

Kısas, Recm ve İdam Cezasını vermek ve uygulamak,

bir daha Terör ve Katliam yapamaz duruma getirmek, Devletin Mahkemelerine Aittir,

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde “ Şeriatın kestiği Parmak acımaz “ diye açıklanıyor.

Şeriattaki İdam Cezasına, Recm Cezasına Vahşet Diyenler, Teröristin yaptığı Katliam Vahşet değilmidir ?    

 

     ŞERİAT yani İSLAM DİNİ : anlamaya ve yaşamaya çalışanlara : Öğretici, Eğitici, İşlerinde yol gösterici,

Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaletin yerine getirilmesini sağlayıcı,

İnsana, İnsan Olmayı öğretici, Şahsi ve Toplumsal Suçları belirleyici, İşlenen Suçlara, Ceza vermekten önce,

Cezalandırıcı olmaktan önce, Şahsı, Suç işlemekten caydırıcı ve Islah edici bir,

Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemidir, Toplum İçinde, bir Suç işlenmişse, O Suç'a verilen cezalar,

O Suça Eşdeğer Cezalar olduğu için, yaptığı Suçu yanına kar olarak bırakmaz,

Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet esasından, Toplum Vicdanını rahatlatıcıdır,

 

     İslam Dini Şeriatında, Fuhuşun, Zinanın, Irza geçmenin, Tecavüzlerin, Sapıklığın, Hırsızlığın, Gaspcılığın, 

Terörist Canilerin, Toplumsal yapıyı bozduğu, İnsan Nesebinin devam sürecinin yok ettiği için Cezaları çok

ağırdır, Toplumdan başka bir yere Sürgün, Teçrit edilme cezası, Hapis Cezası, Dövmek cezası ve İdam Cezası

vardır, Cezaların çok ağır olmasının amacı ise,

İlkönce : Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık, Hırsızlık, Gaspcılık, Tinercilik, Mafyacılık,

Terörist Canilik, suçunu yapmaktan caydırmaktır, bu kadar ağır cezalara rağmen bu suçlar işlendiğinde,

Cezaların ağırlığı ile Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamakdır,

 

     İslam Dininde : Toplumdaki İnsanların Temel Hak ve Hürriyetleri ile Toplum düzeni esas olduğundan,

Toplumun Bekası için, Toplumda Terör çıkarmak veya çıkartmak en büyük Suç sayılmıştır,

Terör suçundan caydırmak içinde an ağır cezalar konulmuştur,

Amaç, Suçluyu cezalandırmaktan önce, O Suçtan caydırmaktır,

Ceza verirkende, Toplum Vicdanını rahatlatmaktır.

 

     Terör çıkarmada, Bozgunculuk çıkarmada, uygulanacak olan Had cezası, İdam Cezası,

Suçluya Ceza vermekten önce, O Suçun işlenmesini caydırmaktır, yani Toplumda Terör çıkaracak olan kişinin,

Çıkaracağı Terörmü daha kıymetli olduğunu, Yada Kendi Canının mı daha kıymetli olduğunu düşünmesini

sağlamaktır, Şayet yinede Terör çıkarır ve Katliam yaparsa ve buna devam ederse,

Bu ceza ile Toplum Vicdanını rahatlatmaktır, Ayrıca Bu Teröristlerin Toplumca Tanınmasını sağlamaktırki,

Toplum Ona göre kendini Emniyete alsın, korusun,   

     Zaten İnsan Hakları adı altında, Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların,

Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri Suçlara Ceza vermek dahi, Kanunen yasak hale getirilmiş

olduğundan, O Nevi Suçları İşleyen Suçluları, Toplumumuz yakalayıp Devletin Polisine teslim ettiklerinde,

Devletin Polisi, O Suçluyu ya hemen, yada arkalarından salıvermekte, yada Çok hafif bir ceza vermekteler,

yada Mahkemede Yasalar önünde, Suçlu Haklı çıkmaktadır,

 

     Toplumda Terör çıkaranlara, Katliam yapanlara, Toplumsal Haklarını Arıyorlar,

Hak aramak, Temel Hak ve Hürriyetlerdendir, İnsan Haklarındandır gibi, yapılmış olursa Cezası çok hafiftir,

     Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerrin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri

Suçlar, Toplum Düzenini ve Huzurunu bozan Suçlar olduğu halde, Ceza Yasalarımız,

Bu Suçlara İnsan Hakları diyerek Bu Suçlara Eşdeğer ceza vermemekle, Bu Suçlara verilen Cezaları,

İnsan Hakları adı altında Çok hafif Cezalar olarak tutmakla, Bu Suçlara verilen Cezalar,

Bırakın Suçtan caydırıcı olmasını, Suçlara Teşvik etmektedir,

     Toplumda Terör çıkaranlara, Katliam yapanlara, Toplumsal Haklarını Arıyorlar,

Hak aramak, Temel Hak ve Hürriyetlerdendir, İnsan Haklarındandır gibi Kavramlarla,

Temel Hak ve Hürriyetleri Sulandıran, Avrupa Birliği, Zırhlı Basınımız, Medyamız, Teröristlerin yaptıklarını

Vahşet olarak değilde, Şeriattaki Cezaları Vahşet ve Çağ dışı olarak göstermiyorlarmı ? 

 

     Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza verilmesini,

Suçlunun tam anlamıyla cezalandırılmasını ve Toplum vicdanının rahatlatılmasını ve

Suçtan caydırıcı bir şeyler yapılmasını istemekte değillermi ? 

 

     İdam Cezası, İnsanın Yaşam Hakkı elinden alınamaz diyen Avrupa Birliğine uyum yasaları nezdinde

Türk Ceza Kanunumuzdan kaldırılmıştır, Lakin halen Şu Sorunun cevabı Bu Millete verilmemiştir,

Toplumdaki İnsanları Katletmiş, İnsanları Hunharca öldürmüş Teröristin, İnsan olarak yaşama hakkı varda,

Teröristin, Hunharca Katlettiği, Öldürdüğü İnsanların, İnsan olarak yaşamaya hakkı yokmuydu ?

“ Irza geçenin, Tecavüzcünün, Sapıkların, Hırsızların, Gaspcıların, Mafyanın, Caninin, Tinercilerin, Ayyaşların,

Teröristlerin katlettiği İnsanların, İnsan olarak Yaşama Hakkı yokmuydu ?

Kaldıki Bu Teröristlere Maddi ve Manevi finansmanını yapan, Himayesini yapan, Onları besleyen de

Avrupa Birliği olduğu aşikar değilmidir ?

 

    PKK Terörist başı, Yanına gelip giden Avukatlar ile, PKK yı ve TBMM sindeki PKK vekillerini yönetmiyormu, ?

Milletin ödediği vergilerle,  24 saat başında Nöbet tutan Asker ve Doktor ile,

Yiyeceklerini kontrol eden çeşnici başı ile,  İmralı adasının sahibi olmadımı ?

Bu Sefahat Çankayadaki Cumhurbaşkanında dahi yoktur,

 

     Terör ve Katliam suçlarına, Şimdiki yasalarımızda Hapis cezası vardır,

Lakin, Terör yapılana, Katliam yapılana bunlar yetmiyormuş gibi birde

Ödediği vergilerle Hapisteki, Teröristi, Katliamcıyı beslemek ve barındırmak zorunda kalıyor,

Sana Terör yapsın, Seni Katliamla öldürsün, Onun geride kalanlarıda, Ödediği Vergilerinle Teröristi, Katliamcıyı

Hapiste Besleyip barındırsın, besle ve Barındır, Hapise Çırak olarak giren Usta olmuş olarak, Azılanmış olarak

kaşarlanmış olarak çıksın ve karşına geri gelsin, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık, Hırsızlık, Gaspcılık, Mafyacılık, Terörist Canilik,

Suçu yapanlara, Şimdiki yasalarımızda da Hapis cezası vardır, Lakin,

Irzına geçilen, Tecavüz edilen, Sapıklığa uğrayan, Mafyanın, Terörist Caninin kurbanları, mağdur olanlar,

bu mağdurluğu yetmiyormuş gibi birde Ödediği vergilerle Hapisteki, Kedinin Irzına geçeni,

Kendine Tecavüz edeni, Sapıkları, Mafyacıları, Terörist Canileri beslemek ve barındırmak zorunda kalıyor,

Senin Irzına geçsin, Seni Katletsin, Senin Malını Talan etsin, Sonrada Onu,

Ödediğin Vergilerinle besle ve Barındır, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmakta değillermi ? 

 

     Polis, Asker, Terör çıkaranları ve yapanları karakola getirse dahi,

Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Terör yapılandan, Katliam yapılandan önce Tahliye edilmektedir, 

Terör çıkarmayı, Katliam yapmayı Kamusal görev olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor,

Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Terör ve Katliam felaketimi gelmesi lazım ?

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Terörizim, Katliam, Suçu işlerlerse,

Şeriatta Bu Suçların Cezası, Toplumsal yapıyı bozduğu için İbret olsun diye Cezaları çok ağırdır,

Cezaların çok ağır olmasının amacı ise, İlkönce Terör ve Katliam suçunu yapmaktan caydırmak,

şayet buna rağmen Terörizim ve Katliam suçları işlendiğinde, Cezaların ağırlığı ile,

Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamaktadır,

Bu Cezaların ağırlığı nedenini, Başınıza Terör ve Katliam Felaketi gelip,

Suçluya verilen Ceza Sizin içinizi, Toplumun içini rahatlatmadığı zamanmı anlayacaksınız ?

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

Zorbalıktır, Despotluktur, Temel Hak ve Hürriyet ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar,

Toplum Vicdanını rahatlatıcı olan, Sosyal Hukuk Yasalarımıdır ?

 

     Cenabı Hak, Hak ve Adalet ilkeleri olan Kuranı Kerim ayetlerinin, kesinlikle değiştirilemez olduğunu,

değiştirmeye kalktığınızda, Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk diye bir şey kalmayacağını

açık ve net olarak bildirmiştir. Hak, Adalet ve Sosyal Hukukun yolu Tek tir,

Şayet Gerçekten Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk ilkelerine ulaşmak,

Hak, Adaleti ve Sosyal Hukuğu yerine getirmek istiyorsanız,

Yine Kuranı Kerimdeki Hak ve Adalet İlkelerini bulursunuz.

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasalar , ŞERİAT Yasasıdır.

Hak, Adalet, Sosyal Hukuk üzere olmayan yasalar zaten yasa değildir, Zorbalıktır, Despotluktur, Diktatörlüktür.

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olmayan yasalar, Toplum vicdanını rahatlatıcı olan hukuk yasalarımıdır ?

 

     ŞERİATIN , yani İSLAM DİNİNİN : Temel Hak, Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Adalet esasları özeti bunlardır,

ŞERİAT = Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet, Demokratik ve Laik Cumhuriyettir,

Laiklik, Demokratiklik, Cumhuriyetcilik, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet İlkeleri = ŞERİATTIR,

 

     ŞERİATTA, yani İSLAM DİNİNDE,

İbadet İşlerinin yerine getirilmesi, Şahıslara ait bir yükümlülüktür,

kendi isteğinle İbadetlerini yerine getirir veya getirmez,

bu konuda Şahıslara herhangi bir zorlama yada kısıtlama yoktur,

Toplum İdaresinde, Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukukun,

Sosyal Adaletin ve Diğer İdari Devlet işlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

Toplum Düzeyinde Devlet düzenine ait bir yükümlülüktür,

 

     İbadet yapmakta, Temel Hak ve Hürriyetleri, Sosyal Hukuku,

Sosyal Adaleti ve Diğer İdari Devlet işlerinide yerine getirmek :

Allah nezdinde, İslam Dini Nezdinde, Şeriat Nezdinde, İnsanlar için bir Zorunluluktur,

 

     Anayasamızın 1, 2, 38, 36, 37, 9, 140, 138, 153, 11, 10. maddeleri

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           BAKARA SURESİ AYET 2

“ O Kuranı Kerim, Onda, Asla Şüphe veya bir Eksiklik yoktur,

O Kuranı Kerim, İslam Dinine İman eden ve İslam Dinini Yaşamaya çalışanlar için, İnsan Olmak İsteyenler için,

Sosyal Bir Yaşam Yolu bulmak isteyenler için, Bir Yol göstericidir “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           YUSUF SURESİ AYET 111

“ O ( Kuranı Kerim ) Kendinden öncekileri tastik eden, her şeyi açıklayan, bir Kitaptır,

( Kuranı Kerime ) İman eden Toplumlar için, Bir Rahmet, Bir Hidayet ve Yol göstericidir “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           TAHA SURESİ AYET 2 ve 3 

“ Kuranı Kerimi, Güçlük ve Zorluk çekesiniz diye değil,

Ancak, Allahın, Sevgisini, Dostluğunu, Şefkatini, Merhametini, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şifasını,

Hak ve Adaletini kaybetmekten korkanlar için, bir öğüt, Yol gösterici ve Kolaylık için indirdik “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           CASİYE SURESİ AYET 18

“ (İnsanlar arasında Sosyal Hukuku ve Sosyal Adaleti düzenleyici, Hukuk Sistemi olmak üzere )

Size ŞERİATI verdik “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           DARİMİ HADİS No 3318

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhe yokturki, Kuranı Kerim, Allahın Nuru ve Şifanın kendisidir,

O Kendisine sarılan için Koruyucu ve Kurtarıcıdır “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No C/1 H/597

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah : Kuranı Kerimde gösterdiği yol üzerinde, Gönlü Zengin,

Kendi halinde, İşiyle gücüyle ve İbadetiyle uğraşan Kulunu sever “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S74 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kur'anı Kerim, Helâl, Haram, Muhkem, Muteşabih ve Emsal olmak üzere, Beş vecih üzerine inmiştir,

O halde siz Helâl olanlar ile amel edip, Haram olanlardan sakının ve Muhkemata uyun,

Muteşabihata iman edin, Emsalden de ibret alın, Kur'anın irabına, ifadesindeki inceliği ve görebilmek ve 

Farzlar  Hududlarına, Sınırlarına tabi olunuz, ” dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           MÜSLİM HADİS No 2526

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlardan Bazılarını, Kendileri O Şeyin içine girinceye kadar, Onunla muhatap oluncaya kadar, 

Onunla ilgileri, faydaları oluncaya kadar, İçine düşünceye kadar, Yardımlaşma konusunda, isteksiz olduklarını

ve hoşlanmadıklarını görürsün,  Onlar Size karşı başka bir yüzle, Sizin arkanızdan başka bir yüzle bakarlar,

Yüzünde hesap başka, İçinde hesap başka, İki yüzlü İnsanları görürsünüz,

Şüphesiz İnsanların En Kötüleri, İki yüzlü kimselerdir, 

   Müslüman olmazdan, İman etmezden önce Cehalet devrinde İçide Dışıda bir olan İyi olan Kimseler, 

Müslüman olduğunda, İslam Dinini Öğrendiklerinde, İslam Dininde daha Hayırlı Kimselerdir, dedi “ der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           TABARANİ HADİS No 349

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimin Hüküm verdiği şeyler hakkında, Kuranın Hükmünü ortadan kaldırmak için yapılan Tartışmalar

Allah Azze ve Celleye Küfürdür, İslam Dinine İmanı kaybeder, Kafir olur, Dahada ilerisi Münafık olur “ dedi der,

 

     KURANI KERİMİN HER KONUDA YOL GÖSTERİCİLİĞİ           TABARANİ HADİS No 498

  Sahabeden Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kim Kur'ân'dan bir âyeti dahi inkar ederse, O Ayetin Hükmünü kabul etmezse, O artık Kâfir olmuştur,“ dedi der,

 

     ŞERİAT yani İSLAM DİNİ : anlamaya ve yaşamaya çalışanlara : Öğretici, Eğitici, İşlerinde yol gösterici,

Temel Hak ve Hürriyetlerin, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaletin yerine getirilmesini sağlayıcı,

İnsana, İnsan Olmayı öğretici, Şahsi ve Toplumsal Suçları belirleyici, İşlenen Suçlara, Ceza vermekten önce,

Cezalandırıcı olmaktan önce, Şahsı, Suç işlemekten caydırıcı ve Islah edici bir,

Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemidir, Toplum İçinde, bir Suç işlenmişse, O Suç'a verilen cezalar,

O Suça Eşdeğer Cezalar olduğu için, yaptığı Suçu yanına kar olarak bırakmaz,

Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet esasından, Toplum Vicdanını rahatlatıcıdır,

 

     Cenabı Hak, Hak ve Adalet ilkeleri olan Kuranı Kerim ayetlerinin, kesinlikle değiştirilemez olduğunu,

değiştirmeye kalktığınızda, Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk diye bir şey kalmayacağını

açık ve net olarak bildirmiştir. Hak, Adalet ve Sosyal Hukukun yolu Tek tir,

Şayet Gerçekten Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk ilkelerine ulaşmak,

Hak, Adaleti ve Sosyal Hukuğu yerine getirmek istiyorsanız,

Yine Kuranı Kerimdeki Hak ve Adalet İlkelerini bulursunuz.

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasalar , ŞERİAT Yasasıdır.

Hak, Adalet, Sosyal Hukuk üzere olmayan yasalar zaten yasa değildir, Zorbalıktır, Despotluktur, Diktatörlüktür.

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olmayan yasalar, Toplum vicdanını rahatlatıcı olan hukuk yasalarımıdır ?

 

 

     ANAYASAMIZIN 6. maddesi :

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir,

Türk Milleti : Egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, Yetkili organları eliyle kullanır,

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz,

Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz der.

 

     ANAYASAMIZIN 7. maddesi :

Yasama Yetkisi, Türk Milleti adına : Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, Bu Yetki devredilemez der.

 

     ANAYASAMIZIN 8. maddesi :

Yürütme Yetkisi ve Görevi : Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından,

Anayasaya ve Kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir der.

 

     ANAYASAMIZIN 137. maddesi :

Kamu hizmetlerinde, herhangibir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, Üstünden aldığı emri :

Yönetmelik, Tüzük, Kanun ve Anayasa Hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez der.

 

     ANAYASAMIZIN 5. maddesi :

Devletin Temel Amaç ve Görevleri, Türk Milletinin Bağımsızlığını ve Bütünlüğünü, Ülkesinin bölünmezliğini,

Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak, Kişilerin ve Toplumun Refah, Huzur ve Mutluluğunu sağlamak,

Kişinin : Temel Hak ve Hürriyetlerini, Sosyal Hukuk Devleti ve Adalet İlkeleri ile bağdaşmayacak suretle

Sınırlayan, Siyasal ve Sosyal engelleri kaldırmaya çalışmak,

İnsanın : Maddi ve Manevi Varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır der.

 

     Anayasamızın 6, 7, 8, 137, 5,  maddeleri

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Sosyal Hukuk ve Adalet Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Sosyal Hukuk ve Sosyal Adaleti, istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim