ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TİCARET YAPMAK / İLE İGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 12.09.2023
Okunma : 4274

     TİCARET HAKKI  NEDİR ?

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR,?

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK NEDİR,?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     TİCARET HAKKI              HİCİR SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yeri, Dünyayı Sizin için Yaydık, Üzerine Dağlar Ovalar Yaylalar yerleştirdik, Dağlarda, Ovalarda, Yaylalarda

Her şeyden, Her Bitkiden Bitirdik, Yetişmesini sağladık, Sizin için Rızık, Kazanç, Geçim Yolları yaptık, “ der,

 

     TİCARET HAKKI              BAKARA SURESİ AYET 148

“ Herkesin : Yöneldiği, Üretimini yaptığı,Ticaretini yaptığı, Eğitimini yaptığı, Çalıştığı, Geliştirdiği bir yönü vardır,

O Halde, Sizin için Hayırlı olan, Kazançlı olan en güzel geleceği hazırlama ve yapma işlerine koşun,

Nerede olsanız, Ülkeleriniz ayrı ayrı, Irklarınız ayrı ayrı olsa, Lisanınız ayrı ayrı olsa dahi,

Allah, Sizi bir araya getirir “ der.

 

     TİCARET HAKKI              LEYL SURESİ AYET 4

“ Yemin olsunki, İşleriniz, Ticaretiniz, başka başkadır “ der,

 

     TİCARET HAKKI              CUMA SURESİ AYET 10

“ Yeryüzüne dağılın, Allahın Sizin için verdiklerinden, Geçim sağlamak,

Üretim ve Ticaret yapmak, Lutfundan Nasibinizi arayın “ der.

 

     TİCARET HAKKI              İSRA SURESİ AYET 20

“ İnsanlardan Müslüman Olanlarada, Müslüman Olmayanlarada,

Allahın, Rızık ve Kazanç vermesi kesilmez, “der.

 

     TİCARET HAKKI              MÜLK SURESİ AYET 21

“ Allah, Size verdiği Rızkı, Kazancı, kesiverse : Size Rızık ve Kazanç verebilecek olan, Kimdir ? der,

 

     TİCARET HAKKI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1775 ve 2453

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     TİCARET HAKKI              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/25 H 3

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan İbadetleri eda ettikten yaptıktan sonra, Helal Rızık, Kazanç için çalışmak, Farz kılınmıştır “ dedi der,

 

     TİCARET HAKKI              BUHARİ HADİS No 967

  Sahabeden Mıkdam İbni Madi Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Elinin Emeği ile Meşru olan kazandığından daha temiz, daha helal bir kazanç elde etmiş olamaz,”dedi der,

 

     TİCARET HAKKI              TİRMİZİ HADİS No 1358

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yediğinizin en Helali, kendi kazancınızdan yediğinizdir,

Çocuklarınız da Sizin kazançlarınızdandır, Çocuğunuzun Kazandığından Yemekte aynen öyledir “ dedi der,

 

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               ŞUARA SURESİ AYET 182, 181, 183 ve 184

“ Doğru Ölçekle Ölçün, Doğru Terazi ile Tartın,” “ Ölçeği Tam Tutun, Eksiltip Hak Yiyenlerden olmayın,”

“ ( Alış veriş yaparken, Ticaret yaparken) İnsanların, Halkın eşyasının Değerini düşürmeyin,”

“ Zira, Sizden öncekileri Helak Ettiği gibi, Sizi de Helak edecek olan Allah Zül Celalden Korkun,”der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               BUHARİ HADİS No 986 ve 989

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Mıkdam Bin Kerib (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da, Mal Kabz edilmeden, Ölçülüp, Tartılıp,

Parası ödenmeden, Alınır satılırdı, Allah Rasulu Bu Tüccarlara bir Memur tayin etti ve Gönderdi ve,

“ Malların, Ölçülüp, Tartılıp, Parasını ödemeden alınıp, Pazara nakledip getirmeden, Malların alındıkları yerde

satılması ve Teslim edilmesi Yasaktır, Aldığınız veya Sattığınız Mallarınızı Ölçünüz, Tartınızki,

İntifaınız, Bereketlensin, Çoğalsın, “ dedi der, 

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               EBU DAVUT HADİS NO 3436

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, diğerinizin Satışı üzerine,  ( ben daha ucuz ve daha iyi satarım diyerek ) Satış teklifinde bulunup,

onun ticaretini bozmasın, Satılacak Mal, Çarşıya inip, Malın Fiyatı Çarşıda belli olmadan,

Malı daha ucuza almak yada Satanın malını daha Ucuza kapatmak için, Satıcıyı yolda karşılamayın “ dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               TİRMİZİ HADİS No 1220, 1221, 1222 ve 1223

  Sahabeden İbni Mesud, Ebu Hureyre ve Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satılık bir Eşyasını veya Ürününü, Pazar yerine götüren birinin, henüz Pazar yerine gelmeden,

yolda karşılayıp Eşyasının veya Ürününün Satın alınması yasaktır,

  Pazara getirilmekte olan malları, Yolda karşılayıp satın almak yasaktır,

Her Kim bu şekilde bir alışveriş yaparsa, Mal sahibi pazara geldiğinde satıp satmamakta serbesttir,

  Şehirlide olsa,  Aynı Şehirdende olsa, Köylüde olsa Aynı Köydende olsa,

Bir Mal, Satın alınıp Bedeli ödenmeksizin Satılamaz, 

  Şehirli, Şehir dışından gelenlerin mallarını, Onlar adına satıp simsarlık yapmasınlar,

insanları yapacakları alışverişlerde serbest bırakın, Allah onları birbirlerinden Kazançlandırır, ” dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               BUHARİ HADİS No 1010 ve 1012

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında Mahsüller, Ağaç üstündeyken, Henüz olgunlaşmamışken,

bu ağaçtan çıkacak mahsül şu kadar miktar gelir tahmini ile Ağaç üstünde tahmin edilerekte alınır satılırdı,

Lakin Ağacın üzerinde ve olgunlaşmamış Mahsullere bazen, Bir Hastalık, bir afet gelir ve Ağaç üzerindeki

Mahsül olgunlaşmadan dökülür telef olurdu, bunun üzerine Allah Rasulu,

“ İdrak etmemiş, Olgunlaşmamış, Toplanmamış, Tartılıp ölçülmemiş Mahsülü Tahmin üzere

Mübaya etmekle, Alıp Satmakla, Alıcı ve Satıcı arasında, Çokca Davalaşılır, Muhaseme, Husumet çıkar,

Zuhur eder, bir daha bu şekil Mubaya, Alım Satım yapmayınız, “ diye yasakladı, Allah Rasulu sonra devamla,

“ Haydi Söyleyin, Henüz olgunlaşmadan, toplanmadan ve ölçülüp tartılmadan satılan Mahsül, Bir Afetle Telef

olduğunda, Bu Mahsülü satan, Mahsülünü sattığı kardeşinden bedelini Hangi ve Ne hakla alabilir,” dedi der,

    

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               BUHARİ HADİS No 737

  Sahabeden Ebu Humeyd El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile birlikte

Bir yolculukta idik, Rasulu Ekrem ile Vadiul Kura denilen beldeye geldiğimizde, Kendi Bahcesinde çalışan,

Bahcesinden Hurma toplayan bir Kadını gördük,  Allah Rasulu O Kadına Bize,

“ Şu Bahceden çıkabilecek hurma miktarını tahmin ediniz, “ dedi,

Kadın ve Biz, Bahceden çıkabilecek Hurma Miktarını On Vesk olarak tahmin ettik,

Allah Rasulu, Bahcesinde çalışan Hurma toplayan Kadına,

“ Bahcenden Ne Kadar miktar Hurma çıktığını Ölç Tart, Hurmaların ne kadar miktar oldu, “ diye sordu,

Kadın Hurmaları ölçtü tarttı, Hurmalar On Vesk geldi, ( Bizler O Hurmaların bedelini ödeyerek aldık, ) “ der, 

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               İBNİ MACE HADİS No 2204

  Sahabe Kadınlardan Kayle (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Bir şey almak istediğimde, vereceğim fiattan düşük bir fiat teklif eder daha sonra

azar azar artırarak satın alacağım fiata çıkarım,

Bir malı satmak istediğim zamanda, satacağım fiattan yüksek bir fiat söyler,

sonra azar azar inerek satacağım fiata inerim, dedim,     

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem bana,  “ Öyle Yapma dedi,

Sen Bir Malı almak istediğinde, alabileceğin fiatı teklif et,

Bir Malı satacağın zamanda, Sana verilsin veya verilmesin, Değeri olan Satmak istediğin Fiatı söyle,” dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               İ.AZAM MÜSNED HADİS No 338 / 18

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Satış içersine iki Satış Fiatı koyarak satış yapmayı Nehyetti,

Müşteriden borç para almak, Ön Ödeme almak şartiyle Mal satmak

Aldığı malın parasını ödemeden ve Malı teslim almadan satarak Fırsatcılıkla Kâr etmeyi Yasaktır  “ dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               İ.AZAM MÜSNED HADİS No 28 / 8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Satın aldığı bir Malı, Yiyecek Maddesini, Teslim almadan bir başkasına satmasın,

Satar veya alırsa Faizli Alış verişe girmiş olur, “ dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               EBU DAVUD HADİS No 3382

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Darda kalmışın malını ( düşük fiyattan ) satmak ve satın almak,

Sonu bilinmeyen, Olgunlaşmamış, Bitmemiş bir İşi satmak, Parasını almak ta Faizdir ve yasaktır “dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               TABARANİ HADİS No 536

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

zamanında İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları yükseldi ve Halk

Ey Allahın Rasulu İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları için fiyat ayarlaması yap "

dediler, Allah Rasulu cevaben “ Şüphesiz Malları Ucuzlatıp veya Pahalandıran, Rızkı, Kazancı Genişleten veya

Daraltan Allah'tır,  Ben Rabbime, Haksız Bir kazancın, Bir haksızlığın, Bir fırsatcılığın, Ne Irz, Ne de Mal ile ilgili

olarak, Benden Talep edecek bir kimse bulunmadığı halde, Rabbime kavuşmayı isterim, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Tersi durumu Yani Malın Pazara Çok Erken getirilmesi durumuda 

aynı hükümdedir, Satıcının Malının fiatını Gerçek değerinden aşağıya düşürmeyin,

Bugün alış verişlerimizde biz hangi şekli yapıyoruz ?

 

 

    TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                    BAKARA SURESİ AYET 282

“ Ey İman edenler, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman,

( Bir İş yaptırmaya veya yapmak için anlaştığınız zaman, Bir Anlaşma yaptığı zaman

Alış Veriş yaptığınız zaman, İthalat, İhracat yaptığınız zaman ve Her türlü işlerinizi, )

bir sözleşme ile yazılı bir Anlaşma olarak yapın “ der.

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   NİSA SURESİ AYET 128

“ Karşılıklı Anlaşma yapmak, anlaşmak, Siziz için En iyi, En faydalı, En Hayırlı yoldur,  der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   İSRA SURESİ AYET 34

“ Söyleyipte O şekil olmadığınız, Bilmediğiniz, Şeylerin ardına Fanatik taraftar, Anlayışsız taraftar olarak

düşmeyin, Yazılı veya Yazısız olan Ahitlerinizi, Anlaşmanızı, yerine getirin, Haksızlık ve Hukuksuzluk yapmayın,

Zira Verilen Sözde, Ahdinizde, Şahsi ve Toplumsal Sorumluluğunuz vardır, “ der, 

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   İSRA SURESİ AYET 35

“ Zira bir sözleşmeyi, bir Anlaşmayı, Bir Ahidinizi yazılı olarak yapmanız, Sonuç, Netice itibarıyla daha güzeldir,

Sizin için daha hayırlıdır, “ der.

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MAİDE SURESİ AYET 1

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulune, Kuranı Kerime, İslam Dinine İman edenler, Bir Sözleşme yaptığınız zaman,

Bir Söz verdiğiniz Zaman, Bir Ahit yaptığınız zaman, İmanınızın bir gereği olarak Sözleşmenizi, Sözünüzü,

Ahitinizi yerine getiriniz, “ der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TEVBE SURESİ AYET 4

“ Bir Anlaşma, Sözleşme yaptığınız zaman,Size Karşı Ahitlerinde bir Eksiklik yapmamış olanlara,

Yaptığınız Anlaşmanın, Sözleşmenin Süresi doluncaya kadar onu Yerine getirin,

Mutlakki Allah Zül Celal Sözünde, Anlaşmasında Duranları, Müttakileri sever,  

  Anlaşma yaptığınız Müşriklerden olurda, O Müşrik olandan,

Sizin Aleyhinize birine Yardımda bulunan Müşrikler ve Anlaşmasına uymayanlar, bunun dışındadır,” der,   

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TEVBE SURESİ AYET 7

“ Bir Anlaşma, Sözleşme yaptığınız zaman, Size Karşı doğru durulduğunda, Sizde Onlara karşı Doğru durun,

Allah Zül Celal, Mutlakki, Hainlik yapmaktan sakınanları sever,” der, 

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜMİNUN SURESİ AYET 8

“ Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TİRMİZİ HADİS No 2713

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Bir Mektup, Bir Anlaşma yazdığı zaman, ( Sözde İlkesel olan şeylerin, Özde kalabilmesi için,

Temel Hak ve Hürriyetlerinizin Teminat altına alınabilmesi için, )

Onu anlaşılır ve Okunaklı yazsın,  Çünkü bu ihtiyacın giderilmesi için en başarılı yoldur “ dedi der,

 

    TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                    NESAİ HADİS No 3875

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Altın veya Gümüşle bedelle boş araziyi kiralamak caizdir, Bir kimse bir kimseye mudarebe usulü para

kazanmak üzere malını ve parasını teslim ederken şöyle sözleşme yapmalıdır,

Bu sözleşmeyi falan oğlu falan kendi istek ve arzusu ile yetki vererek falan ve filan kimse için yazmıştır,

Sen kendi isteğinle falan yılın falan ayı ve falan gününde on bin dirhemi eksiksiz ve tam olarak bana verdin,

Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyarak gizli ve açık her durumda emaneti aynen iade edeceğimi,

bu emanet parayla ticaret maksadıyla istediğim yerden istediğim zaman peşin ve veresiye istediğim şekilde,

kendi görüş ve düşüncemle her şeyi alıp satabilirim, Sözleşmeye uygun bir şekilde ister kendim, istersem vekil

kılacağım biri vasıtasıyla bu sermayeye para kazandırmak için verilen süre içerisinde gayret edip çalışacağım.

Elde edilen kar yarı yarıya olacaktır, yarısı sermaye sahibinin yarısı da her türlü çalışmayı yapan benim için

Olacaktır, Bu on bin dirhemi sağlam ve tam olarak filan gün filan ayda senden teslim aldım,

sözleşmedeki şartlar dahilinde kullanacağım ve benim idaremdedir, Falan ve filan kişiler de buna şahittirler,

Parayı veren ticaretin sadece peşin veya sadece veresiye olmasını isterse onu da sözleşmeye koyabilir veya

borca verilmeyip peşin alım satım yapılmasınıda kayda geçirebilir, şeklinde sözleşme yapılabilir, dedi ve

başka şekillerde ortaklık sözleşmesi şöyle yapılabilir,

  Bu Ortaklık Kanuni yeterlilik ve bilinçleri yerinde olarak falan, falan ve filan kimsenin katılımıyla kurulmuştur,

Bu Ortaklık Mufavada Ortaklığı değildir, Üç kişi otuz bin dirhem Sermaye koyarak bu Ortaklığı meydana

Getirmişlerdir, Ortaklardan her biri on bin dirhem koyarak sermayelerini birbirine eklemişlerdir,

Bu otuz bin dirhem aralarında kurdukları üç ortaklığın ortak sermeyesi olmuştur,

Ortaklar Allah’a karşı sorumluluk bilinci içersinde ve birbirlerinin emanetlerini koruma prensibi ile

çalışacaklardır, Bu sermaye ile uygun gördükleri malları satın alacaklar veya tek başlarına bile olsa kendi

aralarında, bu ticareti devam ettireceklerdir, Bu ticaret nakit para ile olabileceği gibi vade ile de olabilecektir,

Bunu yaparken ortaklardan hiç biri bir diğerinden izin alıp danışması şartlara bağlıdır,

isteyen istediği şekilde alışverişlerini yapabilir, birlikte yapmak zorunluluğu yoktur,

kendi başına yapabileceği gibi arkadaşları adına da yapma imkanına sahiptirler,

Bu alışverişi kendisi yapabileceği gibi diğer iki arkadaşı adına da yapabilir,

Bir kişiyi bağlayan durum diğer iki kişiyi de bağlar, Belirtilen sermayeye göre az veya çok kâr aralarında

Bölüştürülür, Her türlü masraf yine sermayeler oranında bölüştürülür,

Bu sözleşme aynı sözcüklerle üç nüsha olarak hazırlanmış birisi falana diğeri filana,

üçüncü diğer kişiyede verilmiştir, Sözleşmeyi imza edenler, Falan, falan ve filan, şeklinde

ortaklık sözleşmesi yapılabilir “ dedi der,

 

    TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                    NESAİ HADİS No 3866

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Hz. Muhammedin zamanında yapılan yazılı bir anlaşma,

Bir Araziyi kiralayıp, sonradan Arazi Sahibi ile anlaşamadıkları için, Arazi Sahibi ile Araziyi kiralayan

kavga ediyorlardı, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara,

“ Böyle kavga edecekseniz arazilerinizi kiraya vermeyiniz ” dedi,

Sahabeden Ebu Abdurrahman (ra) Arazi kiralamasında sözleşme yapılsın dedi ve

Sözleşmenin Tarafların kabul etmesi ve anlaşması üzere şöyle olabilir dedi,

  Falan memleketin falan bölgesinde etrafı dört bir yandan şu sınırlarla çevrilmiş olan arazinin tamamı

Su kanallarıyla ağaçsız ve ekinsiz boş olarak belli şartlar içerisinde Arazi sahibi tarafından,

Kiracı durumundaki şahsa teslim edilmiştir,

   Kiracı, Bu şartlarda bu yazışmayla sınırları belli arazilerini bana teslim etmiş oluyorsun,

Tüm haklarıyla su kanalı ve sulama teşkilatıyla düz araziyi hiçbir ağacı ve ekini olmaksızın bir yıl süreyle,

şu ayın şu gününden başlayıp şu ayın şu gününde bitmek üzere ekmem için bana teslim edilmiştir,

  Bu sözleşmedeki hususlara riayet edilerek sınırları belirlenmiş bu arazi parçası senenin uygun zamanlarında

benim istediğim ve arzu ettiğim şekilde buğday, arpa, susam, pirinç, pamuk, yaş sebzeler, bakla, nohut,

bezelye, mercimek, hıyar, acur, karpuz, havuç, şalgam, turp, soğan, sarımsak, baklagiller ve kokulu bitkiler ve

bunların dışında da yaz ve kış her şeyi ekebilirim, 

   Tüm Çekirdek, Tohumlar ve Masrafalar Arazi sahibine Sana aittir,

Diğer yapılacak şeyler Kiracı olan bana aittir, Bu konuda çalışmak bana aittir,

Kendim çalışırım, yardımcılarım işçilerimle çalışırım sana çalışmak yok,

Bu işleri ben kendim de yürütebilirim, Hayvanlarım ve aletlerimle ürünün en iyi olması için çalışacağım, der,

   Araziyi işletmek ürünü artırmak için gerekli su kanalları açmak, gerektiğinde gübrelemek, sulamak,

ürünleri toplamak, biçmek, harmanlamak, dövüp savurmak Kiracı olan bana, Masraflar Arazi sahibine sana

aittir, Bu süre içerisinde Allah’ın verdiği ürünlerden sözleşme şartlarına uygun hareket edildikten sonra çıkan

ürünün, Dörtte üçü Arazi sahibine sana ait olup Tohumun karşılığıdır,

  Allah’ın verdiği ürünün dörtte biri kiralayana ait olmak üzere, işçilerimle ve aletlerimle çalışmamdan dolayı

bana aittir, araziyi sulamanın karşılığıdır,

  Bu sözleşmedeki şartlarla bu araziyi senden filan gün, filan ayda ekip dikmek üzere teslim aldım,

Mülkiyet hakkı benim değildir, Arazi Sahibinindir, Sadece sözleşme uyarınca ekip dikme görevi benimdir,

Sözleşme süresi bitince arazi aynen teslim edilecektir, Sözleşme süresi bitince beni ve benim sebebimle

orada bulunan her çalışanı çıkarabilirsin, Bu sözleşmeyi falan ve filan da okumuş ve şahit olmuşlardır,

  Kendi arzu ve yetkisiyle Bu mukavelename, Arazi sahibi ile bu araziyi ekecek olanla yapılmıştır,

filan oğlu filanın Kiracının, Arazi sahibi falan oğlu falanla bu sözleşmeyi

Filan oğlu Filanın Şahitlikleri ile İki Nüsha olarak yapılıp yazılmıştır,

dediği şekilde yazılı olarak Mukavelename, Sözleşme yapılmıştı “ der, 

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   DARİMİ HADİS No 2617

  Sahabeden Nafî'bin Abdullah anlatıyor, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Hayber Toprağında Çiftcilik yapmaları ve oradan çıkacak Ekinin Mahsulun, Hurmanın Yarısı karşılığında

Hayber ahalisi ile iş sözleşmesi yapmıştı “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   FETHUL BARİ HADİS No 2720 ve 2730

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer, ve Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Hayber Feth edildikten sonra, Hayber deki Tarlalardan bazılarını, bizzat Çalışarak Ekip dikmeleri,

çıkan Mahsulun yarısını alabilmeleri karşlığında, Hayberli Yahudilerle Yarıcılık sözleşmesi yapmış,” ve

Allah Rasulu, Allah Zül Celal, Onları Yerlerinde bıraktığı sürece, Bizde Onları Yerlerinde bırakırız demişti,

Abdullah İbni Ömer, Hayberdeki Hurmalıklara gittiğinde, Hayber Yahudilerinin saldırısına uğramış,

Hayber Yahudileri, Abdullah İbni Ömerin Elini ve Ayağını kırmıştı, bunun üzerine Hz Ömer,

Hayberli Yahudilere, Sahip oldukları Mal, Deve ve Deve Palanı, İp gibi eşyaları vererek,

Hayberli Yahudileri, Hayberden Sürgün edip çıkardığında, Hayberli Bir Yahudi olan Ebul Hukayk

Hz Ömere, Ey Müminlerin Emiri, Muhammed Bizim burada kalmamıza müsade edip mallarımız karşılığında

bizimle anlaştığı halde sen bizi buradan nasıl çıkarabilirsin dediğinde, Hz Ömer O Yahudiye, Allah Rasulu

Müslümanlara saldırıp Zarar vermemeniz karşılığında Sizinle anlaşma yapmıştı, Allah Rasulu zamanındada

Şimdide, Hayber Toprağında Siz Yahudilerden başka Müslümanların Düşmanı yoktur,

Şimdi ise Müslümanlara saldırıp Zarar verdiniz, “ Muhammed bizi buradan çıkarmamıştı,

Sen Bizi buradan nasıl çıkartırsın dediğin sözle, Sen Yalan Söylüyorsun, “ der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 567

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminler, Aralarında kabul ettikleri Şartlara, Anlaşmalara bağlıdır, “ dedi der, E.Davud, Tirmizi,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TABARANİ HADİS No 767

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

” Allah Zül Celal, Bazı şeylerinizi, Cizdiğiniz Bazı sınırlarınıza ( kendi ellerinizle yaptığınız Ahitlerinize,

Şartnamelerize, ) uymanızı, Size Farz kılmıştır, ( Yani, kendi hesabınızda ahdettiğiniz, Sınır koyduğunuz,

Şart koştuğunuz şeyleri yerine getirmenizi Farz kılımıştır ) Onlara azami dikkat edin, Onları Çiğnemeyin,

Onlara uymaya kendinizi zorlayın, Onları bozmak için kendinizide zorlamayın,

Allah'tan bir Rahmet olarak Ruhsat Şartlarınıza uyun, “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TİRMİZİ HADİS No 1366

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Her kim Sahibinden izinsiz olarak, bir kimsenin toprağını ekerse ona ekinden bir hak yoktur,

sadece yaptığı masraflar kendisine ödenir, “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜSLİM HADİS No 2606

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

 “ Söylediklerime Dikkat edin, Size, Allah Azze ve Celle yanında yazılan Gerçek Ahdin Ne olduğunu söylüyorum,

Şüphesizkî, Kişi doğru Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Doğrucu yazılır,

Yalan Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Yalancı yazılır, Yalancılık,

Allah Azze ve Celle yanında ve İnsanlar arasında alıp yürüyen Koğuculuk yapmak demektir,” dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜSLİM HADİS No 1533

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kiminle alış veriş yaparsan, Aldatmaca yoktur, Hile ve Hıyanet emek yoktur,

Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir, “ dedi der.

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   EBU DAVUT HADİS No 3383

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Ortağın biri Diğerine, Ortaklığında, Anlaşmasında, Sözleşmesinde, Ticaretinde, Hıyanet etmedikce,

Hainlik etmedikce, Üçüncü Ortakları Benim, Ortaklardan biri diğerine Hıyanet ettiği zaman,

Ben Onların Ortaklığından çıkarım “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜNZİRİ HADİS No C/ 6 S/18 H 23

  Sahabeden Safvan Bin Süleyman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Anlaşma yaptığı kimseye ( Ecnebi de olsa ) Haksızlık yapar, Hakkını eksik verirse,

Gücünün yetmediği sorumluluk ve yükü yüklerse, bir varlığını Gasp ederse,

Kıyamet günü Onun Davacısı Benim, “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 181

  Sahabeden Osman Bin Affan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alırken, Satarken, Borcunu öderken veya Alacağını isterken, Yumuşak davranan, güzel davranan kişiyi,

Allah Zül Celal Cennetine koysun,” diye dua ederdi,” der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TABARANİ HADİS No 511

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bizi aldatan, Müslümanları aldatan, İnsanları aldatan, Bizden değildir, Müslümanlara, İnsanlara,

Alış verişlerinde, Sair işlerinde, Anlaşmalarında, Davalarında, Tuzak ve Hile kuranlar Cehennemdedir,“ dedi der,
 

     Ata Sözlerimiz Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri “ Söz Uçar, Yazı Kalır “ diye tefsir eder ve açıklar,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler , Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

 “ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim