ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İNSANIN EVRİMİ / KUANTUM FİZİĞİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 12.06.2023
Okunma : 589

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ NEDİR ?

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ NEDİR ?

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     BURUC SURESİ AYET 13

“ O Allah Zül Celal, Yok tan, Hiçlikten Yaratandır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     HAŞR SURESİ AYET 24

“ Hü Vallaahül Haalikul Baariul Musavviru Lehul Esmaa ul Hüsnaa ”

En Güzel ve Zikredilecek İsimler Allah Zül Celalindir, O Yoktan, hiçlikten yaratandır,

daha önce Hiçbir Tasarımın olmadığı şekilde tasarlayan Şekil verendir,

Birbirine Uygun olarak ve Mutlak En düzgün Yaratandır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     MERYEM SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, bir işin olmasını istedi mi, ona sâdece, ol, der, o da oluverir,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     NAHL SURESİ AYET 40

“ Allah Zül Celal, bir şeyin olmasını istediği zaman ona, sözümüz sâdece, Ol, demektir ve O da hemen oluverir,”der

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     MÜ’MİN SURESİ AYET 68

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyi yapmak isteyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,” der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     YASİN SURESİ AYET 82

“ Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını dileyince, Sadece ve Sadece Ol diye Emreder, O da anında oluverir,” der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     AALİ İMRAN SURESİ AYET 47

“ Allah Zül Celal, Bir Yaratmayı dilediğinde, Ona Sadece Ol der, O da O anda olur,

Allah Zül Celal, Dilediğini, Dilediğinde, Dilediği gibi Yaratandır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     BAKARA SURESİ AYET 117

“ Yerleri, Gökleri, Yer ile Gök arasındakileri, Yok tan Var eden, Yaratan, Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal, Bir Şeyin olmasını murad ettiğinde, dilediğinde,

Sadece ve sadece Ol der, O da anında olur,” der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     NUH SURESİ AYET 14

“ Mutlak Kudreti ile Kainatı ( Evreni ) ve Sizi, Yaratan Allah Zül Celaldir,

Lakin Yaratılmayı, Yaratılmanızı anlayabilmeniz için Size,

Yaratmasını, Ayetlerinde Aşama, Aşama, Safha Safha Anlatmıştır,” der,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      TARIK SURESİ AYET 5

“ İnsan, Neyden yaratıldığına bir baksın,” der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NUH SURESİ AYET 14

“ O, Allah Zül Celal, Kainatı ve Sizi, Aşama, Aşama, Safha Safha Yaratmıştır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      YASİN SURESİ AYET 6 ve 36

“ Toprağı Yarattım, O Ölü olarak gördüğünüz Toprak, Diridir,

Sizin Ölü olarak gördüğünüz Toprak ta Sizin İçin Allah Zül Celalin bir Ayetidir,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUM SURESİ AYET 20

“ Allahın Ayetlerinden biride, Sizi, Topraktan Yaratmasıdır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      HAÇ SURESİ AYET 5

“ Ey İnsanlar Bilinizki, Allah Zül Celal, Sizi, İlk önce Topraktan yarattı,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ENBİYA SURESİ AYET 30

“ Suyu Yarattım, Her Canlı olanı Sudan Yarattım, “ der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NAHL SURESİ AYET 4

“ O, Allah Zül Celal ki, İnsanı Bir damla Su dan, Bir Damla Nutfeden Yarattı,” der,   

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      SAFFAT SURESİ AYET 11

“ Ben İnsanı, yapışkan bir Çamurdan Yarattım,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MÜMİNUN SURESİ AYET 12,

“ Andolsun ki, İnsanı, Süzme Çamur, bir Özden Yarattım,” der
 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      HİCİR SURESİ AYET 26 ve 28

“ Andolsun ki, Ben İnsanı, Değiştidirdiğimiz, Pişmemiş Kuru Cıvık bir Çamurdan,

Kokuşmuş, Kokuşan Balçık Çamurundan Şekillendirip Yarattım,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      HİCİR SURESİ AYET 33

“ Andolsun ki, Biz İnsanı, İnsanı Pişmiş Çamur gibi kupkuru bir Balçık Çamurundan Şekillendirip yarattım,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      SECDE SURESİ AYET 7

“ İnsanı Yaratmaya bir Çamurdan başlayan, Yarattığı Her Şeyi, Mükemmel Yaratan Allah Zül Celaldir,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      BAKARA SURESİ AYET 256

“ Mutlak Hay olan, Kayyum olan Yoktan var eden, Tasarlayıp Yaratan,

İnsanın İlk Önce Ruhunu Yaratan, İnsanın Canını Yaratan,  Yarattığı İnsana Ruhunu veren, Can, Hayat ve veren,

Yarattıklarının idaresini Mutlak kendisi yapan, Allah Zül Celaldir, Hiç Kimse, Mutlak ve ancak, Allah Zül Celalin,

Sizin bilmenizi dilediği kadar İlimden başkaca, hiçbir şeyi kavrayamaz,” der,  

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      YUNUS SURESİ AYET 56

“ Yarattığı İnsana Can veren, O Canı alan, Mutlak Allah Zül Celaldir,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 3457

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan ve İnsanoğlunun Atası Adem Aleyhisselam için Toprağı Yarattı,

Sonra, O Toprağı Çamur haline getirdi, Sonra Çamur, Kara balçık oluncaya kadar öyle bıraktı,

Sonra, Balçık Çamura İnsan Şeklini verdi, Sonra, İnsan Şeklindeki Balçık Çamuru,

Kurumuş Pişmiş oluncaya kadar öylece bıraktı, Sonra,  Allah Zül Celal,

İnsan Şeklindeki Kurumuş Pişmiş Balçık Çamura Ruhunu ( İyi ve Kötüyü ayırt etme, Sorumluluğu ) verdi,

Ruhun, İlk Canlandırdığı yer, Göz ve Geniz oldu, Hapşırdı, 

Sonra Allah Ademin Avucunu açtı, Âdem'in zürriyetinden gelecek olan herkesi Avucunda gösterdi,

Allah ona, Rabbine Hamd etmesini Emretti,” dedi der,

 

 

     Allah Zül Celalin, “ Ben İnsanı Süzme Çamur bir Özden, Pişmemiş Kuru Cıvık bir Çamurdan,

Değiştidirdiğimiz Kokuşmuş, Kokuşan Balçık Çamurundan Şekillendirip Yarattım,” demesi

Bu günkü kimyasal ifadesiyle, Hidro Karbon değilmidir,? Hidro Karbonu anladınız ve Et olarak icad ettiniz,

Lakin Can ve Ruh verebilirmisiniz ?  

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattıki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında deneneceksiniz,  “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ARAF SURESİ AYET 10

“ Andolsun ki, Sizi, Yaratıp Yeryüzüne ( Dünyaya ) indirip yerleştiren Benim,”der

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      TAHA SURESİ AYET 123

“ Allah Zül Celal, Onlara, Şeytana ve Ademoğluna, Yani İnsanlarla artık Cennetten kovuldunuz,

Şeytana ve Ademoğluna, Birbirinize Düşman olarak, Cennetten Çıkartılıp, Dünyaya İndirileceksiniz,

Ademede ve Havvayada, Bir Kısmınız Bir Kısmınıza Düşman olarak Cennetten Çıkartılıp, Dünyaya İndirileceksiniz,

( Dünyada, Artık Şeytanla ve Hanımlarınızla İmtihandasınız ) dedik,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MÜMİNUN SURESİ AYET 79

 “ Sizi, Yeryüzünde de Yaratıp Türeten Allah Zül Celaldir,”der,  

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      FATIR SURESİ AYET 28

“ Görmezmisinki Yeryüzünde yürüyen Canlılar, Türlü Türlü Renkleri, Irkları farklı olan İnsanlar,

Türlü Türlü Cinsleri Renkleri farklı olan Hayvanlar, Davarlar, Allah Zül Celalin Ayetleridir,” der

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUM SURESİ AYET 20, 22 ve 23

“ Allahın Ayetlerinden biride, Sizi Topraktan Yaratmasıdır, Sizi, Yeryüzüne Çoğalan Yayılan İnsanlar olmanızdır,  

“ Allahın Ayetlerinden biride, Dillerinizi, Renklerini, Irklarınızı, Farklı Farklı oldurmasıdır,

“ Gecede Uyumanız, Gündüzde Allahın Lutfundan Nasip aramanızdır,” der   

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ARAF SURESİ AYET 69

“ Allah Zül Celaldir ki, Sizi Nuh Kavminden sonra, Onlardan Fazla Boy Pos olarak yaratandır,

Halifeler Yöneticiler yapandır, Allah Zül Celalin Nimetlerini Düşünesinizki Şükredesiniz, Felaha eresiniz,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      EBU DAVUD HADİS No 4693

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanın Atası olan Adem Aleyhisselamı, yani İnsanı, Yeryüzünün her tarafından olan

bir Avuç Topraktan Yarattı, Bunun içindirki, İnsan, Yeryüzü Renkleri ve Karakterleri kadar değişik şekillerde

Vucuda gelir, Onun için İnsanların Renkleri, Kimi Kızıl, Kimi Beyaz, Kimi Zenci, Kimileride bunların Melezleridir,

İnsanların Tabiatları Karakteride yine Toprak gibidir, Kimileri Yumuşak huyludur, Kimileri Sert huyludur,

Kimileri İyi Huyludur, Kimileri Kötü huyludur,” dedi der,

 

    Hani, İnsanoğlu Bazen Pişkin Pişkin laf eder, Bazende Çiy Çiy Laf eder ya Çamur misali gibi olur ya

Çoğu insalar İşte tamda bu, değilmi ?  

 

     Allah Zül Celal Dünyaya gelecek İnsanların Tümünü aynı anda yarattı,

Lakin, İlk Can vereceği ve Dünyaya Göndereceği İnsanı, Adem Aleyhisselam olarak seçti,

Elbetteki Mutlak Keyfiyet kendisine aittir, başkasına değil,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      LEYL SURESİ AYET 3

“ Erkeği ve Dişiyi, Yaratana Andolsun “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      LOKMAN SURESİ AYET 28

“ Sizin Yaratılmanız da, Diriltilmenizde, ancak Tek bir Nefis tir,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ZÜMER SURESİ AYET 6

“ Ey İnsanlar, Sizi tek bir Nefisle, Tek Bir Nefisten Yaratan,

Erkeği ve Dişiyi birbirine Şehvet Arzusu ile Yaratan, Erkeği ve Dişiyi Var eden,  

( yani Şehvet Arzusunu Yaratılışınıza, Fıtratınıza koyan, Erkekleri, Kadınlara karşı Şehvet Arzusuyla,

Kadınları, Erkeklere karşı Şehvet arzusuyla Yaratan,) Sonra Ondanda Eşine Yaratan,

  Sonra Sizi Ana Karnında Üç Karanlık içinde bir Yaratılıştan Yaratılışla, diğer yaratılışa geçirerek

Yaratmaya devan eden, Mutlak Yaratıcı olan Rabbiniz Allah Zül Celaldir,

Mülk O'nundur, O'ndan başka ilâh yoktur,” der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUM SURESİ AYET 21,

“ Allahın Ayetlerinden biride, Sizin Nefsinizden, Sizin Bedeninizden Sizin için Hanım Eşler yaratmasıdır,

Allahın Ayetlerinden biride, Aranızdaki Sevgi, Şefkat ve Acıma duygusudur,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NİSA SURESİ AYET 1

” Ey İnsanlar, Sizi tek bir Nefisle Yaratan, Ondanda Eşini Yaratan

ve İkisinden Sayılamayacak miktarda Erkekler ve Kadınlar yaratmaya devam eden Rabbinizin,

Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Şifasını kaybetmekten Korkun “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      TARIK SURESİ AYET 5, 6 ve 7

“ İnsan, Neyden yaratıldığına bir baksın, Erkeğin Beli arasından, Kadının Göğüs Kafesi arasından çıkan,

Atık bir Suyun içindeki bir Nutfeden ( Kök Hücreden ) Yaratıldı,“der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      FATIR SURESİ AYET 11

“ Allah Zül Celal Sizi, Bir Topraktan yarattı, Sonra Sizi, Cinsiyetinizi, Erkek ve Dişi olarak Çiftler Kıldı,

Sonra Sizi, Erkek ve Kadının attığı, Bir Damla Atık Sudan Yarattı,

  Bir Dişinin, Döllenmesi, Gebe kalması ve Doğurması, Mutlak Allah Zül Celalin Emri iledir,

Allah Zül Celalin Emri ve Taktiri olmadan, Ne Bir Dişi Hamile kalabilir, Nede Doğurabilir, “ der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ARAF SURESİ AYET 189

“ Sizi Tek Bir Nefisten, Yaratan, Gönlüne Hoş Gelecek Eşinide, Ondan yaratan,

O Eşine yaklaşıp Sarıldığında, Eşine Hafif bir Yük Yükleten, bir Müddet geçtikten sonra,

Yüklenen Eşin Yükü dahada ağırlaşıp, Size Bir Evlat vermiş olan,

Allah Zül Celale Şükredenlerden ve Hamd edenlerden olun, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RAMUZEL HADİS HADİS No C 1 S 27 H 8

  Sahabeden Malik İbni Hureyris (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kalu Belada Yarattığı İnsanı, Dünyaya gelişi vaktinde, Erkek Hanımına yakın olur,

Erkeğin Suyu Kadının Her Damar ve Sinirinde cereyan eder, Yedinci Gün olduğunda,

Allah Zül Celal, O Suyu birleştirir ve O Bebek Cenin i olur,

Sonra Onu Annesinin karnında hazırlayıp, İnsan biçiminde Terkib eder,“ dedi der,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUM SURESİ AYET 54

“ Sizi ve Diğer Tüm Canlı Mahlukatı bir Za' dan,

Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ALAK SURESİ AYET 2

“ Sizi, bir Za' dan, Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NAHL SURESİ AYET  4

“ Allah Zül Celal İnsanı, Birbiriyle Aşılanan bir Nutfeden, ( Kök Hücreden ) yarattı, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NAHL SURESİ AYET  8

“ Şu anda bilimediğiniz ve dahi gelecekte dahi bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak olandır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      TARIK SURESİ AYET 5, 6 ve 7

“ İnsan, Neyden yaratıldığına bir baksın, Erkeğin Beli arasından, Kadının Göğüs Kafesi arasından çıkan,

Atık bir Suyun içindeki bir Nutfeden ( Kök Hücreden ) Yaratıldı,“der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NECM SURESİ AYET 45, 46 ve 47

“ Erkeği ve Dişiyi, Allah Yarattı, Hiç Şüphe yokturki, Erkeğin ve Dişinin attığı,

Pek Zayıf Pek Cılız ) bir KÖK ( Hücreden ) Yaratmaya devam etmektedir,

Tekrar yaratmaya devam etmekte Allah Zül Celal için zor birşey değildir, “der

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      BUHARİ HADİS No 1816

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın, ( yani ) Havva Anneniz, Adem Aleyhisselamın, Eğe Kemiği ( İliği Kökünden) Yaratılmıştır,” dedi der,

 

     Allah Zül Celalin Bu Ayette Za diye tanımladığı bildirdiği, Bu Günkü Blimin ulaştığı seviyeye göre tercümesi,

Birbirinden Çok Farklı olan, bir başka yaratığın, başka cinslerinkine uymayan, uymayacak, uydurulamayacak olan,

Değişmeyen, değişmeyecek, değiştirilemeyecek, değişime uğramayacak, uğratılamayacak olan,

Değişip başka tür ve başka cins canlı olmayacak, olamayacak olan,

DNA, RNA, GEN, KROMOZOM Sayısı dizilimi ve yapısı ile KÖK Hücreden, KÖK Hücre yapılandırılması ile

Yaratan  ALLAH ZÜL CELAL dir, der,

 

     Allah Zül Celalin,“ Sizi, bir Za' dan, Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir,“

     Allah Rasulunun, “ Kadın, Havva Anneniz, Şüphesizki, Adem Aleyhisselamın Eğe Kemiği ( İliği Kökünden )

Yaratılmıştır, “ dediği, Kadının, Kaburga Kemiği İliği Kök'ünden Yaratılışı, İnsanlığa bir Adres vermektedir,

Görevini yapamaz duruma gelmiş, İnsan organlarının tedavisinde, Kısırlık Tedavisinde, Gözlerdeki Körlüğün

Tedavisinde, Kanser Tedavisinde, Organ Nakli ve KÖK Hücre Tedavisi, Tıb Biliminin, henüz yeni ulaştığı bir

gelişmedir, Şimdi 1400 yıl önceki karanlık diye karalanmaya çalışılan İslam Dini,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve  Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, Genetik Biliminin Mendel tarafından

Keşfinden Çok öncesinde bildirilmiştir, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerin,

Nasıl Bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ALAK SURESİ AYET 2

“ Allah Zül Celal, İnsanı Pıhtılaşmış kandan yarattı,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MÜMİNUN SURESİ AYET 13 ve 14

” Sonra da onu Nutfe haline getirip, sağlam bir yere yerleştiririz,”

” Sonra Nutfeyi bir kan pıhtısı haline getiririz, O kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaparız,

Bir çiğnemlik et parçasını kemik olarak yaratırız, Kemiklere de et giydiririz,

sonra onu apayrı bir yaratık yaparız, Allah Zül Celal Ne Güzel Mutlak Yaratandır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      HAÇ SURESİ AYET 5

“ Ey İnsanlar Bilinizki, Allah Zül Celal Sizi, İlk önce Topraktan yarattı,

Sonra bir Nutfe ( Yumurta ve Sperm Kök Hücresi ) haline getirdi,

Sonra O Nutfelerden, ( Kök Hücre Yumurtanın ) üzerine indirdiğimiz, ( Erkeğin Meni ) Suyundaki Titreşen

( Kök Hücresi Sperm) ile birleştirip Dölleriz, ( Rahimlerde ) Birbiriyle böylece aşılarız,

Sonra ( Rahimlerde ) bir Alak ( Embiriyo ) yaparız, Sonra ( Rahimlerde ) Biçimlenen bir Çiynem Et haline getiririz,

Dilediğimizi Dilediğimiz süreye kadar Rahimlerde tutar, Sonra Kadının karnı kabarır ve Onun Karnından Sizin için,

Bebek olarak geliştiririz, Erkek ve Kız Bebekler olarak çıkarırız,

Sonra, Güçlenme ve Kendi kendini idame ettirmek için, Kabiliyet vermek için,

O Bebeği, Çocukluktan, Ergenliğe, Ergenlikten Gençliğe Büyütürüz, Sonra içlerinden kimini Çocuk iken öldürür,

Kimilerinide, Ömrünün en Kötü çağına, İhtiyarlık, Güçsüzlük, Muhtaçlık çağına varıncaya kadar yaşatır

Öldürürüz, Sonra Tekrar Toprağa dönderir Onu Çürütürüz de, Toprağın içinde, Sen onu Yok olmuş görürsün, 

Sizlere Açık ve Net olarak vedahi İnkar edemeyeceğiniz şekilde ve Biçimde gösteririz, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MÜMİNUN SURESİ AYET 12

“ Andolsunki İnsanın Üreme Yaratılışında, Çamurdan Süzme, Bir Nutfeyi, ( Kök Hücre Spermi )

Sağlam bir Karar yerine ( Rahime ) gönderir, Sonra O Nutfeyi, bir Alaka ya ( Embiriyoya ) çeviririz,

( Embiriyoyu ) bir Çiynemlik Ete çeviririz, O ( Embiriyoyu ) Kemiklere çeviririz, O Kemiklere Tekrar Et giydiririz,

İnsanı ancak ve Mutlak Biz Yaratırız, Tasarlayanların ve Yaratanların Mutlak En Yücesi, Allah Zül Celaldir, “ der,    

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C6 S502 H7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, Erkek ve Kadının Menisindeki ( Kök Hücreden ) yaratıldı, Erkek menisi kalındır,

Erkeğinkinden Kemikler ve Sinirler yaratılır, Kadının Menisi, İnce bir Nutfedir,

Kadınınkindende, Vucudun Eti ve Kanı yaratılır, “ dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MÜSLİM HADİS No 310, 311, 312 ve 315

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Süleym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına geldim,

Allah Rasulunun yanında Hanımlarından Müminlerin Annesi Aişe (ra) yanındaydı,

Ben Allah Rasulune, Erkeklerin Uykusunda İhtilam olması gibi, Kadınlarda İhtilam olmuyormu, diye sordum,

Bu sorum üzerine Aişe (ra) bana, Ya Ümmü Süleym Kadınları Kepaze etin, Allah Senin Hayrını versin, dedi,

Allah Rasulu, Aişeye dönerek, “ Allah Seninde Hayrını versin, Genç Kadınlar buna dahada dikkat etmelidir,

Kadınlarda, Kızlarda Uykusunda İhtilam olur ve Cünüp olur, Gusul lazım gelir, Gusul etmelidir, “ dedi,

Ben bunu Allah Rasulune sormaktan utanmıştım ama, yinede Allah Rasulune tekrar bir şey daha sormam

icap etti, Ben, Allah Rasulune, Kadınlarla, Erkeklerin İhtilam olmasında benzerlik varmıdır ? diye sordum,

Allah Rasulude, “ Evet Benzerlik vardır, Erkeğin Menisi koyu beyaz bir sudur,

Kadının Menisi ise Sarımtırak bir sudur,  Bunlar Anne Rahminde bir araya geldiğinde,

Erkeğin menisi kadınınkine galip gelirse, Allah'ın izni ile Doğan Çocuk Erkek olur,

Kadının menisi, Erkeğin menisine galip gelirse, Allah'ın izni ile Doğan Çocuk Kız olur,

Çocuğun,  Anne yada Babasına benzemesi ondan ileri gelir, “ dedi der,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      SAAD SURESİ AYET 20

“ Sizin Mülkünüzü, İmanınızı kuvvetlendirmek için, Size, Hak olanı Batıldan, Hak olmayan Sapıklıktan,

Sapıtmışlıktan, ayırt edebilme kabileyeti, Hikmet verdik,”der,   

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      BUHARİ HADİS No 1324

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Kendisine Doğrular bildirilen, Kendiside Doğru söyleyen,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, İnsanın Hilkatinden Atvârından, Yaratılışından haber verdi,

“ İnsanın Hilkati, Atvarı, Yaratılışı, Baba Mebdeinden, Ananın Karnında Kırk Gün toplanır, Sonra O maddeler,

Kırk gün kadar zamân içinde katı bir kan pıhtısı hâlini, Müdga, Cenin, yani bir çiğnemlik Et halini alır 

Sonra, İnsan gibi Vucud azaları hasıl olur, Sonra, Üçüncü ayın sonunda, Dördüncü ayın başında,

Dördüncü Tekamül Tavında, Devam eden Yaratılışın Tamamlanması için,  Allah Zül Celal bir Melek gönderir,

Tekâmül eden Müdgaya, O Cenine, Doğumunu, Şaki ve Said Kişiliğini, Kaderini, Ecelini,

Rızkını ve Onun Ne işle iştigal edeceğini, yazmasını emreder,

  Melek, O Ceninin Fıtratına, Şaki kişiliğinide, Said kişiliğinide yazar, Melek, Cenine bunları yazdıktan sonra,

O Cenine Ruhu verilir, O cenin artık Tam bir İnsan olur, ( Yani Her İnsanın İki Kişiliği, İki Kaderi vardır, )

  O Çocuk Doğup Akıl Baliğ yaşa gelince, Doğru ile Yanlışı seçebilme yaşına gelince, herhangi bir işte, Amelde,

Şaki Kişiliği ile Said Kişiliği arasında seçim yapacaktır,

  Şaki kişiliğini seçerde, Haram olan, Yasak olan şeyleri yaptığında ve sakınmazsa, Doğru amelleri yapmazsa,

Cehennemlik amel yapmış olur,

  Said Kişiliğini seçerde, Helal olan şeyleri yaptığında, Haramlardan sakındığında, Doğru amelleri yaptığında

Cennetlik amel yapmış olur, Her yaptığı işte, Şaki Kaderi ile Said kaderi arasında seçim yapmış olur, 

O Meleğin, O Çocuğa Ana karnında yazdığı yazı tahakkuk eder, Bu Ona verilen Ömür süresince devam edecektir,

Ömrünün sonunda Şaki olarak ölürse Cehenneme gider, Said bir kişi olarak ölürse, Cennete gider,” dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      İBNİ MACE HADİS No 82

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Ensar’dan Ergenlik Çağına ermeden Vefat eden bir Çocuğun, Cenaze Namazı kılınması için getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Ey Allahın Rasulu, Ne Mutlu O çocuğa, Günah işleme çağına ermeden,

Hiçbir Kötülük ve Günah işlemeden, Vefat eden bu Çocuk Cennet kuşlarından bir kuştur değilmi ? diye sordum,

   Allah Rasulu, Allah Zül Celal, Hiçbir İnsanı Cehennem için Yaratmış değildir,

Zira, Allah Zül Celal, İnsanı, Cennette Yarattı,

Sonra İnsanları, Cennet ve Cehennem İmtihanları için Dünyaya gönderdi,

Cennet yolu Seçimide, Cehennem yolu Seçimide Kula aittir,

Dünyadan Ya tekrar Cennete döner, yada Cehennem yolunu seçerse Cehenneme gider,

  İnsan oğlu, Fıtratındaki, Kendisine yazılmış olan Şaki Kişiliğine yönelen bir kişilik taşıyorsa,

Cehennem için yaratılmış olur,

  İnsan oğlu, Fıtratındaki, Kendisine yazılmış olan Said Kişiliğine yönelen bir kişilik taşıyorsa,

Cehennem için yaratılmış olur,

  Çocuklar,  Ana ve Babasının henüz Bellerinde iken ( vede doğumlarından sonra, Ana ve Babanın Çocuklarına

verecekleri Terbiyeye göre,) Bazılarını Cennet için Yaratılmış olur, Bazılarıda Cehennem için Yaratılmış olur,

( Ebebeyni Şayet İslam Terbiyesi verecekse O Çocuk Cennette gider,

Ebebeyni Şayet Sapıklık Sapıtmışlık Terbiyesi verecekse, Cehenneme gider, )

  Allah Rasulu cevaben bana, Ya Aişe dedi, “ Şu söylediğin sözü ben dahi söyleyemen, Susman daha uygun olur,

Zira, Kimin Ne Hal içinde olduğunu Ancak Allah Zül Celal bilendir,” dedi der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MİŞKATÜL MEŞEBİH HADİS No 113

  Sahabeden Ebud Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Kuluna Beş Şeyin Taktirini Neticelemiştir,

1 Dünyaya gelişini ve Ecelini, Ömrünü Ne müddetle ve nasıl yaşayacağı ve zamanını taktir etmiştir,

2 Hayırlı olan Amelini, Şer olan Amelini taktir etmiştir,

3 Nerede Doğup, Nerelerde yaşayacağını, Nerelerde kalacağını taktir etmiştir,

4 Hastalık ve Musıbetli hallerini taktir etmiştir,

5 Helal olan Rızkınıda, Haram Olan Rızkınıda taktir etmiştir,

   Kulun, Helal veya Haramdaki seçimi, kendi Neticesine aittir,” dedi der, 

 

     Cehenneme gitme veya Cennete girebilme yargısı Ancak ve Ancak ve Mutlak Allah Zül Celalindir,

Allah Zül Celal Her Ceninin Fıtratına, Şaki kişiliğinide, Said kişiliğinide yazar, yani İki yoluda gösterir,

Sizi Yarattığında birde, Size Basiret, İrade verendir, Düşünme ve Düşünmek zamanı verendir,

İradenize göre Direksiyonu hangi tarafa çevirirseniz, Başınıza gelecek olan bellidir, İşte Kaderiniz budur,

     İmanlı veya İmansız olacağınız sadece ve sadece kendi seçiminize aittir,

Allah Zül Celal Sizin Hangi yolu, Şaki bir kişiliğimi, Said bir Kişiliğimi seçeceğinizi bilendir, 

yani Allah Zül Celal Hiç Kimseyi Şaki olarak, yada Cehennemlik olarak yaratmış değildir,

 

 

     Allah Rasulunun, İfade ettiği gibi, “ Her Doğan Çocuk, İslam Dini Fıtratı, İslam Dini üzere doğar,

Sonra Anne ve Babası, O Çocuğu, Yahudileştirir veya Hiristiyanlaştırır veya Mecusileştirir, Kendi Dinine yöneltir,”

 

     Müslümanın Yahudiliği, Müslümanın Hristiyanlığı Dinine yöneltirler,

Din Konusunda, İnanç konusunda, Vicdan konusunda, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Sözüne değil,

Kendi Aklının, Kendi Fikrinin Üstünlüğü kabulu, Ateistlik, Deistlik Dinine yöneltirler,  

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik Dinine yöneltirler,

     Çocuk, Akıl Baliğ, Akıl yaşına geldiğinde, kendi seçimini, Kendi iradesi ile, kendisi seçebilir, yapabilir

yaşına geldiğinde, Ebebeynininden aldığı Dinde, aynı şekilde devam ederse,

İslam Dininin Sahibi Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Dini olmayan şekilde devam ederse, Nereye gider ?

Bana değil Kendinize sorun,

 

     Soyunu Reddeden, Soyunu Silen Demokratlar, Laiklik, Herkesin Dinini seçmesi ve yaşaması özgürlüğüdür derler,

Lakin, Kendilerince İcad ettikleri Laiklikle, Laiklik Dinine inanırlar, Zira, kendilerince uydurdukları Laiklik Dininde,

İslam Dinine Amansız derecede alerjileri olduğu için, İslam Dini hariç, bütün inanışlar ve hareketler serbesttir,

İslam dedinizmi, Hemen Dini Siyasete alet etmeyin derler,

Zira, Bu Kavramların peşinde koşanların, Allah ve Rasulunu Dini ile, İslam ile, Bağdaşıklıları varmı ?

 

    Ziya Paşanın İfadesi ile, “ Ainesi iştir Kişinin, Laafa bakılmaz, Görünür Aklı, Kişinin Sinesinde,”     

 

     Allah Rasulunun, “ Her Doğan Çocuk, İslam Dini Fıtratı, İslam Dini üzere doğar, Sonra Anne ve Babası,

O Çocuğu, Yahudileştirir veya Hiristiyanlaştırır veya Mecusileştirir, Kendi Dinine yöneltir,”

sözünü şimdi iyi anladınızmı ?   

 

     Laiklik Kavramı Yazımın LAİKLİK ve İslamda Devlet Rejimi bölümündedir,

     Laiklik, Kavramını Birde Allah Zül Celal, Kuranı Kerim ve Allah Rasulunden dinleyin,

Söyledikleri gibi olmayan, Soyunu Reddeden, Soyunu Silen Demokratlardan değil,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      AALİ İMRAN SURESİ AYET 6

“ Sizi Rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka hiç bir ilâh yoktur. O, Azîz'dir, Hakim'dir.”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      İNFİTAR SURESİ AYET 7 ve 8

“ İnsanı Yaratan, İnsanın Organlarına Ölçülü Biçim veren,

Ölçülü Biçimde birbirine Ekleyen, Allah Zül Celaldir, “der

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MÜRSELAT SURESİ AYET 23

“ İnsanı ve Organlarını En güzel biçimde Biçimlendireniz, Ne Güzel Biçimlendireniz,” der, 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      SECDE SURESİ AYET 9

“ İnsanı Yaratan, İnsanı, Daha önce Hiçbir Örneği ve Benzeri olmaksızın Tasarlayan,

İnsana Biçimini veren, Her Şeyinizi, Her Azanızı Mutlak Mükemmel ve Güzel yapan,

Size Gözler, Kulaklar ve Gönüller Yaratıp, İnsana Şeklini veren, Mutlak Yaratan,

Sonra O İnsana, Kendi Sıfatlarından bir Terkip le Yarattığı İnsana Ruh veren Allah Zül Celaldir,

Ne Kadar az Şükrediyorsunz,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      CASİYE SURESİ AYET 26

“ Sizlere, Kendilerine Gözler, Kulaklar ve Kalbler verdik” der

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      BELED SURESİ AYET 8 ve 9

“ Biz, Onlarada ( Kafirlerede ), Sizede ( Müminlerede ) İki Göz vâr etmedik mi ?”

“ Bir Dil ve İki de Dudak vermedikmi,”der

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      MÜMİNUN SURESİ AYET 78

“ Sizin için Kulağınızı, Gözlerinizi, Gönüllerinizi yaratan Allah Zül Celaldir,

Siz Hiç Bunlar için Şükretmezmisiniz, ?” der,  

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      TEGABUN SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal, Size Suret verip Suretlerinizi en güzel şekilde yapmıştır, Dönüş ancak O'nadır,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      BUHARİ MÜFRED HADİS No 457

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıl Kalptedir, Merhamet Karaciğerdedir, Esirgeğiş Dalaktadır, Nefes Akciğerdedir, “ dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      TUHEFUL UKUL MÜFRED HADİS No 124

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Sadık (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Suyun Tadı, Hayattır, Ekmeğin Tadı, Kuvvettir, Aklın Merkezi, Beyindir, Sertlik ve Merhamet Kalptedir,

Bedenin Zafiyeti veya Kuvveti, Böbrek yağlarınızın azalıp çoğalmasından ileri gelir,” dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUDANİ HADİS No 7481

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mide, Bedenin havuzudur, Damarlar ona gelirler, Mide sağlıklı olursa damarlar da sağ­lıklı olur,

Mide hasta olursa damarlar da hasta olur,” dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2953

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Elleriniz Askerî cenahlarınızdır, Ku­laklarınız muhafızdır, Gözleriniz gözcüdür, Diliniz Tercümandır,

Ayaklarınız sürücüdür, Karaciğeriniz Şefkatinizdir, Dalak gülmenizdir, Böbrekleriniz helilenizdir,

Akci­ğeriniz Nefesinizdir, Kalbiniz vucudunuzun hükümdarıdır, Askerleri vardır,

Hükümdar düzgün olunca askerleri de düzgün olur, O bozulunca da askerleri de bozulur,” dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      İNSAN SURESİ AYET 28 ve 30

“ İnsanı, İnsanın Mafsallarını, Organlarını Biz Yarattık, Mafsallarını Sıkıca bağladık, 

Dilediğimiz zamanda, Onları Benzerleriyle değiştiririz,

“ Organlarınızın Mutlakki İlim ve Hikmet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUUM SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celalki, Sizi Ananızdan doğuşunuzda güçsüz olarak, kendi kendinin ihtiyacını göremez bir Bebek olarak

yaratmış Ananıza vermiştir, Güçsüzlükten Bebeklikten sonra, Çocukluk, Ergenlik, Gençlik, Yetişkinlikle

Kuvvetli kılandır, Kuvvetliliğin ardından güçsüz, hatta kendi ihtiyacını dahi göremez yardıma muhtaç

İhtiyar haline getirendir, O, dilediğini yaratan Alîm ve Mutlak Kadir olandır,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ŞUURA SURESİ AYET 49 ve 50

“ Göklerin ve Yerlerin Mülkü Allah'ındır, Dilediğini yaratır,

Dilediğine dişiler, kızlar bağışlar, verir, dilediğine de erkekler bağışlar, verir,”

” Dilediğine hem dişi, hem erkek olmak üzere çift olarak verir,

Dilediğini de kısır bırakır, Mutlak ki O, Aliym'dir, Kadiyr'dir,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ZARİYAT SURESİ AYET 28, 29 ve 30

“ İbrahim Aleyhisselamın yanına gelen Melekler, İbrahim Aleyhisselama Bir Oğul Müjdelediler,”

İbrahim Aleyhisselamın Hanımı Ben Kısır bir Kocakarıyım, Benim Nasıl Çoçuğum olur dedi,”

“ Evet Bu böyledir, Rabbin Buyurdu, O Hikmet sahibi olan ve her şeyi Bilen ve her şeye Kudreti yetendir,” der,  

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ENBİYA SURESİ AYET 89 ve 90

“ Hani, Zekeriyyâ da, Rabbına “ Rabbim, Bizi Tek başıma bırakma,

Sen Vârislerin en hayırlısısın,” diyerek Niyaz etmişlerdi, Dua etmişlerdi, ” 

“ Onlar, hayırlı şeylerde yarışıyorlar, Bize İtaatkarlardı, Korku ve Ümitle, Umarak Bize yalvarıyorlardı,

Bizde Çocuğunuz olması için Duasını Kabul ettik, Kendisini ve Eşini Islah ettik,

( Tedavi ettik, Eşini Çocuk doğuracak duruma getirdik, )

Zekeriya ( Aleyhisselama ) Oğlu Yahya (AS) armağan ettik,“der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUM SURESİ AYET  27

“ Rasulum Deki, İlk defa Yaratmayı yapan ve sonrada Yaratmayı Tekrarlayan,

Tekrar Tekrar Yaratan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ANKEBUD SURESİ AYET 19

“ Görmüyormusunuz, Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Cevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      FATIR SURESİ AYET 13

“ Siz bir Çekirdek Zarını dahi, İdare edecek veya değiştirebilecek Kudrete sahip değilsiniz,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ENAM SURESİ AYET 95

“ Taneyi, Çekirdeği ( Her Varlığın, Her Yaratılanın, DNA sını, RNA sını, GENLERİ ni ayrı ayrı olarak )

Mutlak Yaratan, Allah Zül Celaldir,” der,

 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NAHL SURESİ AYET  4

“ Allah Zül Celal İnsanı, Bir Damla Sudan, Birbiriyle Aşılanan bir Nutfeden, ( Kök Hücreden ) yarattı, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      SECDE SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celal, İnsan ve Soyunu, Belinizden Süzülen bir Özden, Atıp gittiğiniz, değersiz bir Sudan,

Yaratmaya devam etmektedir,” der,  

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RUM SURESİ AYET  27

“ İlk defa Yaratmayı yapan ve sonrada Yaratmayı Tekrarlayan, Tekrar Tekrar Yaratan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      FATIR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celal, Yaratmada, Dilediği kadar yaratıp yaratmasını artırandır, O Her şeye Mutlak Kadir olandır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      ANKEBUD SURESİ AYET 19

“ Görmüyormusun ki , Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Çevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır, “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NECM SURESİ AYET 45, 46 ve 47

“ Erkeği ve Dişiyi, Allah Yarattı, Hiç Şüphe yokturki, Erkeğin ve Dişinin attığı,

Pek Zayıf Pek Cılız ) bir KÖK ( Hücreden ) Yaratmaya devam etmektedir,

Tekrar yaratmaya devam etmekte Allah Zül Celal için zor birşey değildir, “der

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      VAAKIA SURESİ AYET 58 ve 59

“ Attığınız Meninizi Görmüyormusunuz,? Yoksa Meniyi Sizmi Yaratıyorsunuz, Yaratan Benmiyim,” der 

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      NECM SURESİ AYET 46 ve 47

“ Atılan Meniden, Döl Yatağına Bir Nutfe Girdiği Zaman,

Şüpheniz olmasınki, Tekrar Yaratmak dahi Allah Zül Celalin Kendisine aittir, ” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      FUSSILET SURESİ AYET 47

“ Allah Zül Celalin Emri ve Takdiri olmadan, Ne bir Tohum yeşerir, Ne bir Dişi Gebe kalır, Nede Doğurabilir,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RAAD SURESİ AYET 8

“ Rahimlerin, Her Dişinin Neyi yüklendiğini, Neyini Eksiltip Neyini artırdığını

Mutlak Yaratan Sadece Allah tır “ der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına Cinsel Organı, Kocasının Emaneti kılınmıştır, ( Kocaya Cinsel Organı, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır, ” dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      BUHARİ HADİS No 546

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gaybın Anahtarlarını Allah Zül Celalden başkası bilemez,  Kadın Rahimlerinde Neler olduğunu,

Nelerle Buluştuğunu, Yağmur Bulutlarının gelip gelmeyeceğini, gelişi ile Yağmurun yağıp yağmayacağını,

Nefislerin Yarın Ne olacağını, Hayırmı, Şermi Kazanacağını,

Nefislerin, Ne Zaman Nerde ve Nasıl şekilde öleceğini, Allah Zül Celalden başkası bilemez, “ dedi der,

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 186

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Ahiret Gününe İman eden Ümmetimden, Erkeklerinden, Kadınlarından Hiç Kimse, Sakın Hamama,

Peştamalsiz girmesin, ( yani Edep yeri, Avret yeri açıkta olduğu veya açılabileceği şekilde girmesin, )

Allaha ve Ahiret Gününe İman eden Ümmetimin Kadınlarından Hiç Kimse, Sakın Hamama girmesin,” dedi der,    

 

     İNSANIN EVRİMİ SAFHALARI NEDİR ?                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S354 H 14

  Sahabe Kadınlardan Sumame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal yaratacağı canı yaratır, Çocuk yaratılacak olacak Meniyi,

Bir kayanın üstüne döksen, Allah Zül Celal yaratacağı Çocuğu yine yaratır, “ dedi der,

 

     Bu Konudaki Hazin olaylardan duyduğunuz oldumu ?  Gece Erkeklere, Gündüz Kadınlara olan Hamamlarda !

Gece Hamamında, Bir Erkeğin Oturduğu yerde Taşın üzerine Attığı Menisi,

Gündüz Hamamında Hamama giren ve Tesadüfen O Taşın üzerine oturan Bakire Bir Kızı Hamile Bırakmadımı ?

 

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        SAFFAT SURESİ AYET 11

“ Ben İnsanı, Kendilerini yapışkan bir Çamurdan yarattım,

Yaratılış bakımından, İnsanmı daha kudretlidir, ? ( Evrimi İddia eden) Kendilerimi daha Kudretlidir, ?

Yarattıklarımızmı daha kudretlidir,? Mutlak Yaratan Allah Zül Celalmi daha Kudretlidir, ? “ der,

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        YASİN SURESİ AYET 79

“ Deki, Onları İlk defa yaratan Kudret, ikinci defa Yaratmaya da, Diriltmeye de mutlak Kadir olandır,”der,

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlıyorsunuz ?, diye soruyor, 

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        KEHF SURESİ AYET 37

“ Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratıp sonunda da seni insan kılığına koyanı, inkâr mı ediyorsunuz,? ” der

 

    YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ                     AALİ İMRAN SURESİ AYET 59 ve 60

“ Mutlakki, Meryem Oğlu İsa nın Yaratılışı, İlk İnsan Ademin Yaratılışı ile aynıdır,

Allah Zül Celal, Yok tan Var eden, Yoktan Yaratandır,  Allah Zül Celal, Bir Yaratmayı murad ettiğinde, dilediğinde,

Sadece ve sadece Ol der, O da anında olur, ve Allah Zül Celal Toprağı, Toraktan Ademi ve İsayı yarattı,”

“ Bu Mutlak Gerçek Rabbindendir, O Halde ( İnsan, Tek hücrelilerin Evrimleşmesi ile

Maymundan gelmiştir diyenlerden,) Şüphecilerden, Şüpheleri ile İnkarcılardan olma,” der, 

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        TUR SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celali ve Yaratmasını İnkar edenler,!!!  Siz Bir Yaratıcı olmadanmı yaratıldınız, ?

Kainatın ve Kendilerinin bir Raslantı sonucu ilemi, ( Evrim Sonucu ilemi,) meydana geldiğinizi zannediyorsunuz, ?

Kainatı ve İnsanı Yaratan Kendilerimidir, Kendilerimi Yarattılar, Yaratılan Kendileri değilmidir,” der,

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        YASİN SURESİ AYET 78

“ Bu, Çürümüş Kemikleri Kim diriltebilecekmiş diyen O Sapıklar, Sapıtmışlar,

Kendi Yaratılışını Unutanlar, Unuttumuda, ( Unutmanız Mümkün dahi değildir,

Maymun ve Öncesi nereden ortaya çıktı izah edemeyen Sapıtmış Sapıklar,

İnsan Maymundan Evrimleşmiştir diyerek, ) Bize, Size Örnek vermeye kalkışıyor,? ” der,

 

    YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ                     BAKARA SURESİ AYET 65

“ Cumartesi günü halkından, ( İsrailoğullarının, Yahudilerin, ) İçlerinden Hadlerini aşanları elbette bilmekteyiz,

İşte O gün Hadlerini aşan topluluklara, Hadlerini aşmalarından dolayı, Aşağılık Maymunlar olun dedik,”der

 

    YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ                     ARAF SURESİ AYET 166

“ Böylece onlar, Serkeşlikleri ile Kendilerine yasak edileni yapmakta ısrar edince, Aşağılık Maymunlar olun, dedik,

Onlarda anında Topluca Maymunlar oldular,”der,

 

    YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ                     TİYN SURESİ AYET 4 ve 5

“ Allah Zül Celal, Muhakkakki, İnsanı Emsalsiz biçimde, Ehsani Takviym olarak ve İnsan Sevgisi ile Yarattım,”

“ Sonra İnsanların çoğunluğu, kendi kendilerini, Aşağılıkların aşağılığına cevirdi “ der,

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        BUHARİ HADİS No 1369

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsrail Oğullarının, Yani Yahudilerin, Çirkeflikleri olmasaydı,

Kadındaki, ( Sınırsız Özgürlük ve Doyumsuzluk Hırsı, Cinsel Arzu doyumsuzluğu,

Kıyafetime karışma doyumsuzluğu hırsı, ) Hayasızlığı olmasaydı,

Kadın, Hiçbir Zaman Kocasını aldatmazdı, Kocasına Hıyanet etmezdi,

Yemekleriniz Ekşiyerek bozulmazdı, Et Kokmazdı,” der,

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        BAKARA SURESİ AYET 66

“ İşte bu İbret olsun diye ( Yahudilerden bir kısmına ) verdiğimiz Cezayı, sizden Öncekiler ve sizden Sonrakiler için

bir ikaz, bir ders bir nasihat yaptıkki, haddinizi aşmayıp Kendinizi koruyasınız,” der,

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        BAKARA SURESİ AYET 73

“  Allah Zül Celal, Ayetlerini, Size böylece gösterendir, Belki Aklınızı Başınıza alıp toplarsınız,” der

 

    YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ                     FATIR SURESİ AYET 3

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalden başka bir Yaratıcımı Var, ? Mutlakki Allah Zül Celalden başka Yaratıcı Yoktur,

O Halde Nasıl oluyorda, Kendinizi Hak olandan çeviriyorsunuz, ? Çevriliyorsunuz, ?” der,

 

     YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARIN EVRİM TEORİSİ        ENBİYA SURESİ AYET 18

“ İşte Biz Gerçeği, Hakikati, Batılın, Uydurmanın, Sapıtmışlığın Tepesine, böyle indiririz de onun beynini parçalar,

O Zaten Yoktur, Faraziyenizdede O, yok olup gitmeye Mahkumdur, hiç cevap vermediğiniz, Allahı İnkarınızdan,

Allah'a yakıştırdıklarınızdan dolayı yazıklar olsun size,”der,

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     BURUC SURESİ AYET 13

“ O Allah Zül Celal, Yok tan, Hiçlikten Yaratandır,” der,

 

     İNSANIN EVRİMİ NEDİR ?                     NUH SURESİ AYET 14

“ Mutlak Kudreti ile Kainatı ( Evreni ) ve Sizi, Yaratan Allah Zül Celaldir,

Lakin Yaratılmayı, Yaratılmanızı anlayabilmeniz için Size,

Yaratmasını, Ayetlerinde Aşama, Aşama, Safha Safha Anlatmıştır,” der,

 

     Allah Zül Celalin Bu Ayette Za diye tanımladığı bildirdiği, Bu Günkü Blimin ulaştığı seviyeye göre tercümesi,

Birbirinden Çok Farklı olan, bir başka yaratığın, başka cinslerinkine uymayan, uymayacak, uydurulamayacak olan,

Değişmeyen, değişmeyecek, değiştirilemeyecek, değişime uğramayacak, uğratılamayacak olan,

Değişip başka tür ve başka cins canlı olmayacak, olamayacak olan,

DNA, RNA, GEN, KROMOZOM Sayısı dizilimi ve yapısı ile KÖK Hücreden, KÖK Hücre yapılandırılması ile

Yaratan  ALLAH ZÜL CELAL dir, der,

 

            MODERN BİLİM,

            “ O, Allah Zül Celal, Kainatı ve Sizi, Aşama, Aşama, Safha Safha Yaratmıştır,” Ayetine,

            İNSANIN YARATILIŞ SAFHALARINA, EVRİM diyor,

            MODERN BİLİM,

            “ Ey İnsanlar Bilinizki, Allah Zül Celal Sizi, İlk önce Topraktan yarattı,”

            “ Can veren, O Canı alan, Mutlak Allah Zül Celaldir,”

            “ Sonra O İnsana, Kendi Sıfatlarından bir Terkip le Yarattığı İnsana Ruh veren Allah Zül Celaldir,” Ayetlerine,

            İnsanın Topraktan Yaratılmasına, İnsana Can ve Ruh verilmesine,

            İnsan Uzaydan gelen Yıldız Tozları ve Karanlık Madde Kuvvetinden,

            Bilinmeyen Madde Kuvvetinden, oluşmuştur diyor,

            “ ( Adem İle Havva Ananızla, Cennetten Çıkartılıp,) Dünyaya İndirildiniz,” Ayetine,

            İnsan Dış uzaydan gelmiştir diyor, 

            TABİAT, BİYOLOJİ KANUNLARI diye nitelendiriyor,

           

            Allah Zül Celal Ol Deyince Mutlak Oluverir, Allah Zül Celalin Safha ile yaratışı, Zaman vermek değilir, 

            Zaman Kavramı Allah Zül Celal için değil, Bizim içindir,

            Zira, Modern Bilim ve İnsan, İnsanın Yaratılışındaki Gelişimindeki Safhaları,

            ancak ve ancak, Zaman Kavramı sürecinde anlayabilir, 

            Ayetlerdeki bildirilenler ve Modern Bilimin yeni ulaştığı safhalar değilmidir ?

            İNSANIN, YARATILMIŞ olduğunu İspatlamıyormu ? 

 

            Yaratılıştaki Safhalar, Katiyetle bir Tesadüf ve Raslantı değildir,

            Yaratılıştaki Safhalar, Başka bir şeyden Değişimle Var olmak, Evrimleşmek değildir,

            Zira Yaratılışın DNA sı, RNA sı, Kromozomları, Kök Hücreleri, birbiriyle çok farklıdır, aynı değildir,

değişim göstermez, Göstermemiştir, Gösterseydi şimdiye kadar tekrar değişimler ortaya çıkması gerekmezmiydi, ?

YARATMAK ise, Ancak ve Mutlak Allah Zül Celale aittir, Evrimlere değil,  

 

     İnsan ve diğer tüm canlılar, Sapık Evrim Teorileri ve Evrimlerle değil, Allah Zül Celalin Kudreti ile var olmuştur,

Kendiliğinden ve Tesadüflere bağlı olarak uydurulan Evrim Teorilerine göre değil,

 

     Elementler Tablosunu Biliyorsunuz, Elementler, Atomundaki Proton sayısı ile Element teşkil eder,

Aynı Gurup Element olduğu halde, birbirine benzediği halde,

Altın Atomunun Proton sayısı 79 dur, Bakır Atomunun Proton Sayısı 29 dur,

Proton Sayısı 50 olan Kalay Atomunun, 50 Protonunu, Bakır Atomuna ekleyebilip Altın yapmanız yapabilmeniz

mümkün olmadığı gibi, Milyar Yıllar gecsede, Bakır Atomu Protonları Evrimleşip Altın olmadığı gibi, 

Proton Sayısı 80 olan Cıva Atomundan, 1 Proton eksiltebilip, Evrimleşip veya başka bir şekille

Cıvayı, Altın yapabilmeniz mümkün olmadığı gibi, Canlılarda, Kromozom Sayıları ile Türlerini ve Cinslerini teşkil eder,

 

     İnsanların Kromozomu 46 dır, Maymun Kromozomu  ise 48 dir,

Maymunun Kromozom sayısını Gerek Evrimle, Gerek başka bir şekille 2 eksilerek İnsan olamayacağı gibi,

İnsanın Kromozom sayısını, Gerek Evrimle, Gerek başka bir şekille 2 artırarak Maymun olması mümkün değildir,

Allah Zül Celal, Canlıları, İnsanı ve Maymunu Kromozom Sayısına Türleştirmiş Cinsleştirmiş Yaratmıştır,

Hani Çirkef Yalan, “ İnsan Maymundan Türemiştir,”  İddiası varya, İspatlayabildilermi ?

     Tam Aksine, Maymunların büyük bir Bölümü, Maymunlaşan Çirkef Yahudilerden Türemiştir,

Yani Yahudi Piçi Çharls Darvin, Kendi Soyu Maymunlardan geldiği için, İnsan Nesli Maymundan evrimleşerek

gelmiştir, Sapıklığını ortaya atmış, Bugün Bilim ve İlim bunun bir büyük ve çirkef bir yalan olduğunu ispatladığı

halde, Halen Onun Soyundan olanlarda Bunu Devam ettirmeye çalışmaktalar,

Yazıklar olsunki, Bizim Milli Eğitimimiz Halen Bu Evrim Teorisini,

Zorunlu Eğitim ve Öğretimimizde Ders olarak okutmaktadırlar,

      Bilim ve İlim Ne Kadar gelişirse gelişsin ve dahi geliştikce, Ancak ve ancak Allah Zül Celalin

Kuranı Kerim Ayetleri ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini Hadisleri Hükümlerini Tastik

eder, İspatlar, Dogma diyerek, Ayet ve Hadisler Hükümlerini, Kendi Akıllarını Ayet ve Hadislerden Üstün gören,

Sapıkların, Sapıtmışların, İnkarcıların İddialarını, Yalanlarını, Düzenlerini, Düzenbazlıklarını ise Yok eder,

Dünya Bilim Tarihinde, 2 Kromozomu eksilerek İnsanlaşan Maymun Varmı ?

 

     Dünya yüzeyinde Evrimin, Tek Hücreli Bakterilerden başlayıp Atmosferdeki Gazların bunlardan geldiği iddia

Edilmekteler, Bu Bakterilerinde Dış uzaydan Gök Taşları ile Dünyaya geldiğini söylemekteler,

Peki Bu Tek Hücreli Bakteriler, Dış uzaydan geldi ise, Canlılıklarını nereden aldılar ? 

Bu Tek Hücreli Bakteriler nasıl oluyorda Kendi kendilerine Dünyaya gelebiliyorlar ?

Tamam Doğrudur, Bakteriler Gaz üretir Atmosferin Ozonosfer tabakasıda Siano Bakterilerin Fotosentezle ürettiği

Oksijen gazlarından, Oksijen 3 olarak tabakalaşmıştır, Bakteriler ayrıca Metan Gazıda üretir,

Metan gazının ise Atmosferde bugün Sera etkisi ile Küresel ısınma yaptığı bilinmekte olup,

Lakin, Metan Yanıcı bir Gazdır, Atmosfere Bir Ateş veilip Bu Gazın yakılması ile Sera etkisi giderilemezmi ?

 

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  YUNUS SURESİ AYET 34

“ Deki, Allah Zül Celal, Yaratmak istediğini Yaratandır, Yarattığına bir Ömür Süresi verendir,

Ömür süresi dolduğunda öldürendir, Ölümünden sonra, Çevirip Çevirip Yeniden Yaratandır,

Tekrar Tekrar Yaratan, İlk Yaratmasını Tekrar edendir,”der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  YUNUS SURESİ AYET 49

“ Her Yaratılanın bir Süresi vardır, Her Ümmet için bir süre vardır, Her İnsan için bir Süre vardır,

Süreleri dolunca, Ne bir an geciktirilir, ne de öne alınırlar,” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                   RUUM AYET 8

“ Allah Zül Celal, Gökleri, Yeri ve ikisinin arasında bulunanları, ancak hak ile ve Belirli bir Ömür süre ile yaratmıştır,

Doğrusu Rablarına kavuşmayı inkâr edenler, insanların çoğu Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi ?” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  HUUD SURESİ AYET 61

“ Ondan başka Yaratıcı İlah olmayan Allah Zül Celal, İnsanı Topraktan İnşa etti, Yarattı, Dünyaya İndirdi,

Size Kendi tayin ettiği Süre ile, Dünyada Bir Ömür Sürmeye Memur Etti,” der,  

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  HUUD SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celale Tevbe edin, Mağfiret dileyin, Fazilet dileyinki, Layık olduğunuz İhsanını versin,

Size Tayin ettiği Ömür süresince, Güzel Güzel yaşatsın,” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  MÜMİN SURESİ AYET 67

“ Bizce Tayin edilen Belli bir vakte kadar Yaşatır, Öldürürüz, İçinizden Kimilerini İhtiyarlayıncaya kadar

yaşatırız, Ömrünü Uzatırız, Kimilerinide, Daha Ergenlik çağına gelmeden Öldürürüz, “ der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  ALİ İMRAN SURESİ AYET 145

“ Ölüm, Belirli bir Süre ile yazılmıştır, Allah Zül Celalin, Sizin için Ölüm takdir zamanı gelmeden ve

Allah Zül Celalin izni olmadan, hiçbir Kimseye Ölmek yoktur, “ der,  

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  SECDE SURESİ AYET 11

“ Sonra Kendisine Sizin Canınızı ve Ruhunuzu almak üzere görevlendirdiğimiz ve Canınızı alırken

Yerini, Zamanını ve Şeklini Çeşitli sebebler Halk ederek verdiğimiz, Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam,

Yeri, Zamanı ve Şekli ile Canınızı alacaktır, “ der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  ENBİYA SURESİ AYET 40  

“ Ölüm Anınız öyle Ani gelirki, Artık Ne Onu Reddede bilirsiniz, Nede Size Bir Mühlet verilir, 

Tayin ettiğimiz Ecelinizi bir an dahi geciktiremezsiniz, Bir an önceye alamazsınız,” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  BURUC SURESİ AYET 13

“ Allah Zül Celal, İnsanı, Yok tan Yaratandır, Öldürüp Sonra tekrar Diriltecektir,” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  YASİN SURESİ AYET 44

“ Ancak Tarafımızdan Bir Rahmet Bir Zamana kadar Yaşatmak başka,! ,”der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  SAFFAT SURESİ AYET 79

“ Bütün Alemlerden, Nuh a Selam olsun”der,  

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  ANKEBUD SURESİ AYET 14

“ Seçtiğimiz, Nuh ( AS ) mı, Elli yaşında Kavmine Elçim olarak Peygamberim olarak gönderdim,

Kavminin Arasında Tam Bin Sene Yaşadı,”der.

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 353 H 2

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nuh (a.s.)'ı Allah kavmine Peygamber olarak gönderdiğinde O, 250 yaşında idi, 950 sene kavmi arasında,

Tufandan sonra da 250 sene daha yaşadı,( Yani Nuh Aleyhisselam 1450 Yıl yaşamıştır,) dedi der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  KEHF SURESİ AYET 10, 18, 25

“ O Gençleri, Ashabı Kehfi, Sığındıkları O Mağarada Yüzyıllarca uyuttuk, Uykuda oldukları halde,

Sen onları uyanık sanırsın, Onlar O Mağarada, Üçyüzdokuz yıl kaldılar “der

 

     Kehf Suresi Ayet 10, 18, 25 de “ 309 yıl bir mağarada uyuttuk “ diye ifade edilen mağara,

Eshabı Kehf Mağrası olup, Yedi Uyurlar Mağarası olarakta bilinmektedir,

Bu Mağaranın, Tarsus veya Elbistanda olduğu sanılmaktadır,  

 

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  KASAS SURESİ AYET 45

“ Biz, daha nice Nesiller yarattık, Onların Ömürleri Uzadıkca uzadı,” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  FATIR SURESİ AYET 11

“ Bir Canlı ya, Ömrünün verilmesi, Ömrünün azaltılması veya uzatılması,

ancak ve Mutlak ki bu Kudret, Allah Zül Celalindir, Allah'a pek kolaydır,” der

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  İNSAN SURESİ AYET 30

“  Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  YASİN SURESİ AYET 68

“ Bununla Beraber, Kimin Ömrünü uzatıyorsak, Yaratılışta, Onun Ömrünü Tersine Çevirebileniz,

Uzun Ömürlüleri Kısa, Kısa Ömürlüleri Uzun Halk etmeye Ancak ve Mutlak Biz Kadiriz, Siz değil,

Hala Akledip Düşünmezmisiniz ? ” der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2107 ve 2106

  Sahabeden İbni Ömer ve Ebu Bekre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminlerin En Hayırlısı, En İyisi, Ahlakı ve Ameli güzel olmakla Ömrü Uzun olandır,

İnsanların En Şerlisi, En Kötüsü, Ahlakı ve Ameli kötü olmakla Ömrü Uzun olandır,” dedi der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1701

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kullarına İki Kaderi, İki Yazısı, İki Kazası vardır, Biri değişir, diğeri değişmez,

Yalan Söylemeniz, başkalarını vedahi kendi kendinizi dahi aldatmanız, Rızkınızı, Kazancınızı yok eder,

Anne ve Babanıza karşı olan İyilikleriniz, Onları Hoşnud etmeniz Ömrünüzü Uzatır, Ömrünüzü Bereketlendirir,

Her Daim, Allah Zül Celale Nadimlikle Tevbe ve İsyiğfarla, Zikirle, yapılan Dualar,

Kazayı ve Musibeti geri çevirir, “ dedi der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/5 S/510 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Şaban Ayının 15 ci gecesinde, Berat Gecesinde ve

Ramazan ve Kurban Bayramı gecesinde, Rızıklarınızı, Kazançlarınızı, Hacca gidecekleri, Ecelinizi,

Sabah Ezanı vaktine kadar (yeniden) yazdırır,“ dedi der,

 

     İNSANIN ÖMÜR SÜRESİ                                  TABARANİ HADİS No 655

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

“ Saadet ehline saadet işlemenin yolu, Kötülük ehline de kötülük işlemenin yolu kolaylaştırılmıştır, 

Allah Zül Celal, Her İnsanın Dünyaya gelişinden gidişine kadar yapacağı her şeyi bilmektedir,

Her Kimin Bedbaht veya Bahtiyar olacağını, Allah Azze ve Celle Muhakkak bilmektedir,

Sizden hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun Cennetteki ve Cehennemdeki yerini yazmamış olsun,

Her Kim olursa olsun Her Şeyi Levhi Mahfuzda yazılmıştır, Levhi Mahfuzda yazılmış olmasına rağmen,

Olsun, yinede Siz, İyi Ameller, iyi İşler yapmaya çalışın, “ dedi der,

 

     Allah Zül Celale İstiğfarla, Teslimiyetle, Allah Zül Celalin Emirleri ve Yasaklarına Riayet ederek yaşamakla,

veya yaşamamakla, Anne Babanızı Hoşnud etmekle veya etmemekle, Rızıklar, Kazançlar artabildiği gibi

eksilebilirde, Ömür Uzayabildiği gibi Kısalabilirde,

Lakin bunu Allah Zül Celalden başkası Taktir edemez, yapamaz,

 

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                ZÜMER SURESİ AYET 42

“ Ölüm ile Canlarınızı ve Ruhlarınızı alan Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                VAKIA SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, Ben onları, ( İnsanı ) yeni bir Yaratılışla Yaratacağım,”der,

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                YASİN SURESİ AYET 79

“ Deki, Onları İlk defa yaratan Kudret, ikinci defa Yaratmaya da, Diriltmeye de Mutlak Kadir olandır,” der,  

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                VAKIA SURESİ AYET 47

“ Hani, Öldüğümüzde, Toprak ve Kemik Yığını olduğumuzda mı, biz mi yeniden mi diriltileceğiz, derlerdi Ya,”der

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                ARAF SURESİ AYET 57

“ İşte, Ölüp, Toprak olup Çürüdüğünüzdede Sizleri tekrar diriltip çıkaracağız,

Taki, iyice düşünüp anlayasınız, İbret alasınız,” der,  

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                RUDANİ HADİS No 9974 ve 9973

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan Ölüp Kabre konulduğunda, İnsanoğlunun Kuyruk Sokumu hariç, Her Yerini Toprak yiyip bitirecektir,

Nihayet Çürüyüp Toprak olmayan bir yeri kalmayacaktır,

 ( Mahşer, Hesaba çekilme Yeniden Diriliş gününde,) Allah Zül Celal, Gökten Yağmur indirecek,

Toprakta Çürüyen O İnsanoğlu, Mahşer gününde, Kuyruk Sokumundan,

Topraktan yeşeren Sebze gibi, Tekrar yeniden Yaratılıp diriltilecektir,” dedi der,

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                KAF SURESİ AYET 15

“ Allah Zül Celal, Ben Kainatı ve Sizi, İlk Yaratmadan Acizmi kaldımki, Tekrar Yeniden Yaratmaya Aciz kalayım,

Benim Yaratma Kudretimden, Nasıl olurda Kuşku duyarsınız, Tekrar yeni bir yaratılıştan şüphe içindemisiniz,“ der,

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                LOKMAN SURESİ AYET 28

“ Sizin, Dünyanın Sonuna kadar gelmiş geçmiş bütün İnsanların, Tekrar yaratılması, yeniden Diriltilmesi de

Tek bir kişinin Tekrar yaratılması, Diriltilmesi gibidir, Mutlak ki, Allah Zül Celal Semi'dir, Basiyr'dir,”der,

 

     ÖLÜMDEN SONRA YARATILMAK NEDİR ?                İNSAN SURESİ AYET 30

“ Allâh Zül Celal dilemedikçe siz dileyemezsiniz, “der,

 

     Tekrar çevrilip Yaratılmak, Reerkanasyon demek değildir, Zira Reerkarnasyon dedikleri, Hinduların

Tekrar dünyaya gelişi başka bir mahlukat olarak gelindiğine inanırlar, yani İnsan, Hayvan olarak gelirmiş, ! ! !

 

     İnsan Canı, Ölümlüdür, Ölür, Ölecektir, İnsanın Ruhuna Ölüm yoktur, yani Can Ölür, Ruh Ölmez,

CAN, RUHU Hissetmez, Lakin RUH, Canın hissettiklerinden, Aklınızın alamayacağı kadar fazlasını Hisseder,

Kabir Azabı, Canınıza değil, Ruhunuza olacaktır, Zira Canı yananın, Canının Yanması, bir müddet sonra geçer,

Lakin Ruhu Yanan, hiçbir zaman rahatlamaz,

Allah Zül Celalin, “ Ben İnsanı yeniden yaratacağım” demesi bunu size ispatlamıyormu ?

 

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     ENBİYA SURESİ AYET 107

“ Ey Muhammed, Seni, ancak Uyarıcı ve Müjdeleyici, Alemlere Rahmet olarak gönderdik “ der.

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     VAKIA SURESİ AYET 75

“ Yıldızların yerleri üzerine Yemîn olsun, “der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     SAFFAD SURESİ AYET 6

“ Dünya Göğünü ve Onun Ötesini, Çekici bir Süsle Yıldızlarla Süsledik,” der,  

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     FURKAN SURESİ AYET 61

“ Gökte Burçları Var eden, Yaratan Allah Zül Celaldir,”der,  

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     HİCİR SURESİ AYET 16

“ Andolsun ki Biz, Gökte Bucaklar yaptık ve onları Görenler için donattık,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     ZARİYAT SURESİ AYET 7

“ Geçilip gidilebilecek Yollara, Hareli Yollara, Yörüngelere sahip olan Göğe Andolsun,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     İNŞİKAK SURESİ AYET 19

“ Siz, Mutlaka, Tabakadan, Tabakaya, Bucaklardan, Bucaklara geçeceksiniz,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     İSRA SURESİ AYET 4

“ Mutlak bir Yükselişle Yükseleceksiniz,”der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     NAHL SURESİ AYET 16

“ İşaretleri aldığınızda, Yıldızlara gidecek yolları bulacaksınız,”der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     MÜMİNUN SURESİ AYET 17

“ Andolsunki, Biz Sizin Üzerinize Yedi Yol Yarattık, Yaratılmaktan, Nasıl Habersiz olursunuz,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     SAAD SURESİ AYET 10

“ Gökleri ve Yeri ve Her İkisi arasında bulunanları Yaratan Malikül Mülk olan Allah Zül Celaldir,

Yerin ve Göğün bucaklarından geçebilmek yükselebilmek Sizin için Ancak Sebebler, Vasıtalar iledir,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     NAHL SURESİ AYET 8

“ Atları, Katırları ve Merkebleri, Sizin için binek hayvanı olarak yaratan Allah Zül Celaldir,

Bilmediğiniz daha nice şeyleri Yaratandır,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     YASİN SURESİ AYET 41 ve 42

“ Onlar biçin Bir delilde, Bizim Onların Neslini, Bir Gemiye ( Taşıyıcı araca ) doldurup taşımamızdır,”   

“ Yine Kendileri için Gelecekte de, öncekileri taşıdığımız Gemi gibi, Binecek şeyler ( Araçlar,) Yaratmamızdır,” der 

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     FATIR SURESİ AYET 16

“ Allah Zül Celal, Dilerse, isterse, yepyeni bir yaratık getirir, sizi giderir,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     ENAM SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celal, Yeri delmeğe ve Göğe Merdiven dayamaya gücünüz yettiğinde

diğer Ayetlerimide göreceksiniz, Lakin Yinede Yüz Çevirmeye devam edecekler vardır,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     ZÜMER SURESİ AYET 63

“ Yerlerin ve Göklerin Kilitleri, Anahtarları Onun, Allah Zül Celalin Kudretindedir,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     RAHMAN SURESİ AYET 33

“ Ey Cin ve İnsan Toplulukları, Göklerin ve Yerin, Bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yetttiğinde,

Geçip Gideceksiniz, Göklerin ve Yerin Çevresinden, Bucaklarından, ( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz,

Göklerin ve Yerin Bucaklarından, Ancak, Allahın Kudreti ve İlmi sayesinde olan Büyük bir Güçle

( Işık Hızını aşarak ) geçeceksiniz, “ der

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     İNSAN SURESİ AYET 30

“ Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     YUSUF SURESİ AYET 105 

“ Göklerde ve Yerde Nice Ayetler vardırki, Onların yanından geçersiniz, Onlara Bakarsınızda,

yüzünüzü ondan çevirip gidersiniz, O Ayetlerimizin Birer İlim ve Bilim olduğunu

düşünüp anlamaya çalışmazsınız, “ der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Onlar ki, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler, Mümin Müslümanlar, Ayaktayken, Otururken, Dinlenirken,

Her durumda, Allahı Düşünürler, Göklerin ve Yerlerin Yaratılışı üzerinde düşünürler “ der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     FUSSILET SURESİ AYET 53

“ Ufuklarda, Görebildiğiniz Son Noktalarda, Kendi Nefislerinizde, Ayetlerimizi gösterdik,

Kuranı Kerim Ayetlerinin, gerçek olduğunu, ( Dogma diye adlandırdıkları asılsız bir şey olmadığını ) bilsinler “ der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     NEML SURESİ AYET 38 ve 40

“ Hz Süleyman, Ey Ulular, Hanginiz bana Melikenin Tahtını getirebilir, diye sordu,

Kitaptan İlmi olan Biri, Ben Onu Sana, Gözünü açıp kapamadan önce getiririm, dedikten sonra,

Süleyman, Aynı anda Melikenin Tahtını Yanına gelmiş olarak gördü, ve Bu Rabbimin Lutfundandır dedi,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     DUHAN SURESİ AYET 38 ve 39

“ Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım,

“ Biz Onları Hak olan bir şeyden başkaca yaratmadık, Lakin, İnkarcılar, Kafirler bunu anlamak istemezler,” der,

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     NEML SURESİ AYET 84

“ Benim Ayetlerimi, İlmen Kavrayamadığınız için Yalanlıyorsunuz ?, diye soruyor, 

 

     EVRENDE İNSANDAN BAŞKA CANLI VARMI ?                     TİRMİZİ HADİS No 2332

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yaşadığınız Zamanınız Bereketsizleşip, Bir Senelik Zamanınız, Bir Ay Zaman gibi daraldığında,

Bir Aylık Zamanınız, Bir Hafta Zaman gibi daraldığında,

Bir Haftalık Zamanınız, Bir Günlük Zaman gibi daraldığında,

Bir Günlük Zamanınız, Bir Saatlik Zaman gibi daraldığında,

Bir Saatlik Zamanınız, Bir Saman alevi yanması zamanı kadar daraldığında, Kıyametiniz kopmuş demektir,”dedi der

 

     Allah Rasulunun Bu Sözünü Zamanımız Kuantum Fiziğine göre tercüme edersek,

“ Bir Saman Alevinin yanıp sönmesi kadar bir zamanda, Bir Saatlik Yol kat etmeden,   

Bir Saatlik Zamanda, Bir Günlük Yol kat etmeden,

Bir Günlük Zamanda, Bir Haftalık Yol kat etmeden,

Bir Haftalık Zamanda, Bir Aylık Yol kat etmeden,

Bir Aylık Zamanda, Bir Senelik Yol kat etmeden, Kıyamet Kopmayacaktır,” dedi der, 

 

       Ayetlerde “ 309 yıl bir mağarada uyuttuk “ diye ifade edilen mağara,

Eshabı Kehf Mağrası olup, Yedi Uyurlar Mağarası olarakta bilinmektedir, Tarsusta, Yahud Elbistanda

Bulunmaktadır, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bilimi henüz bu Sürati yakalayabilecek,

İnsan Ömrünü dondurabilecek bilgiye ulaşamamıştır, Çağların gelişmesine göre,

Bu Adreslerin en iyi bir şekilde anlaşılmasına göre ulaşabilecektir, 

 

      Yukarıdaki Ayet ve Hadisler de diğer bir Adreste ise, Dünya Aleminden başka Alemlerin olduğu,

İnsan Irkından Başka Yaratılanların olduğu, Allah Zül Celalin Yaratması ile,

İnsanın Bilimi ve Teknolojiyi geliştirmesi ile yapılabilecek bir vasıta, Gemi ile Işık Hızını geçebileceği,

Yüzbinlerce Işık yılı ile ölçülebilen Uzaklıklara Gezegenlere gidebileceği,

Bu Yıldızlara ve Gezegenlere giderken İnsan Ömrünün belirli bir süre uyutulabileceği uzayabileceği bildirilmektedir,

 

      Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bilimi henüz bu Sürati yakalayabilecek,

İnsan Ömrünü dondurabilecek bilgiye ulaşamamıştır, Allah Zül Celalin İzni ile, Çağların gelişmesine göre,

Bu Adreslerin iyi bir şekilde anlaşılmasına göre ulaşabilecektir,

 

     MODERN BİLİM, 2017 yılında KUANTUM FİZİĞİ Uzay Bilimi Adamları bir Teori ile,

“ Işık Hızına ulaşınca, İnsan Zamanda yolculuk yapmaya başlamış olacak, Uzayda bu hızla geçen Bir Günlük

Zaman ile, Dünyada Bir Yıl geçmiş olacak diyor, Uzaydaki Kara delikler ve Beyaz delikler vasıtası ile

Işık hızından daha süratli olan bir hızla çok kısa bir sürede diğer galaksilere gidilebileceğini söylemekteler,

 

     Allah Zül Celale İstiğfarla, Teslimiyetle, Allah Zül Celalin Emirleri ve Yasaklarına Riayet ederek yaşamakla,

veya yaşamamakla, Anne Babanızı Hoşnud etmekle veya etmemekle, Rızıklar, Kazançlar artabildiği gibi

eksilebilirde, Ömür Uzayabildiği gibi Kısalabilirde, Lakin bunu Allah Zül Celalden başkası Taktir edemez, yapamaz,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Yaratılış Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz, İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim