ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ALLAHA / ve / RASULUNE / İTAAT ETMİŞ OLMAK / İGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 15.05.2023
Okunma : 875

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE,  İTAAT ETMİŞ OLMAK NASIL OLUR,

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               AHZAP SURESİ  AYET 21

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler ve İbadetlerini yapmaya

çalışanlar için, Allah Zül Celali Zikredenler için, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerinde,

Yaşantısında, İbadetlerinde, Alışverişinde, Sizler için Güzel Örnekler vardır, Sizler için Doğru örneklerdir, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               HADİD SURESİ AYET 25

“ Andolsunki, Aranızda Hak ve Adaleti yerine getirebilmeniz için Peygamberimizi,

Beraberinde Kitabı ve Ölçüyü, ( Peygamberin Sözlerinide, Hadislerinide ) indirdik,

Açık Delillerle Size gönderdik, İşte Bunlar, Peygamberi görmeden,

Allah Zül Celalin Dinine İbadet ve Hizmet edenleri belirlemek içindir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Bilinizki, Allah Zül Celal ve Rasulu İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               AALİ İMRAN SURESİ AYET 101

“ Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed AS, İçinizde iken, Sizinle beraber iken,

Size Allah Zül Celalin Ayetlerini okurken, Nasıl oluyorda İnkar ediyorsunuz, Nasıl oluyorda Sapıtıyorsunuz, ”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               ENFAL SURESİ AYET 20, 21, 27 ve 22

“ Ey îmân edenler, Allah ve Rasulunu Dinleyip, Allah'a ve Rasûlüne itaat edin,

Dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin, Yüz çevirmiş olanlardan olmayın,”

“ Hem   dinlemedikleri halde, dinledik diyenler gibi de olmayın,”

“ Ey îmân edenler, İtaatsizlikle Allah'a ve Rasulune ihanet etmeyin, zira Bile bile kendinize hıyanet etmiş olursunuz,” 

“ Zira, Allah katında İnsanların en kötüsü, Akletmeyen, Düşünmeyen, Yüz çevirmiş olan Sağır ve Dilsizlerdir,”der,
 

    ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Yasaklarına, Yapmayınız dediklerini Yapmakla,  Haramlarına yaklaşmakla,

Yapınız dediklerini Yapmamakla, Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Sözünün Emirlerinin önüne Geçmeyiniz,”der

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               AHZAB SURESİ AYET 34

“ Size olan Kuranı Kerim Ayetlerini ve Rasulumun Size Söylediği Sözlerini, Hadislerini, Sünnetlerini,

devamlı Okumaya devam edin, devamlı hatırınızda tutun, Hatırlayın, Aklınızdan, Düşüncenizden,

Yaşamınızdan çıkarmayın, Kendinizden eksik etmeyin ve İtaat edin, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               HADİD SURESİ AYET 6

“ Allah Zül Celalin Ayetlerine ve Rasulunun Sözlerine Hadislerine İtaat edin,” der

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Bence söyle daha iyi olur gibi Kendi görüşü olamaz,

Her Kim Kendi Görüşünü, Kendi Fikrini, Allah ve Rasulunun Hükmiyetinin önüne geçirir ve yaparsa,

Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar etmiş olur, Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya

kalkmayın,”  Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               MUHAMMED SURESİ AYET 33

“ Ey İman Edenler, Allah Zül Celalin Emirlerine İtaat edinki,

Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emirlerine İtaat edinki, Amellerinizi kendi elinizle boşa çıkarmayın,“  der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               TEGABUN SURESİ AYET 12

“ Allaha İtaat edin, Rasulune İtaat edin, Rasulumun görevi, Sana apaçık bir Tebliğdir,

Allaha ve Rasulune İtaatten, Bence diyerek kendi kanaatinizle Yüz çevirmiş, sapıtmış olmayın,”der 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               ENFAL SURESİ AYET 46

“ Allah Zül Celalin Ayetlerine ve Rasulunun Sözlerine Hadislerine İtaat edin ve Birbirinizle Çekişmeyin,

Sonra Hüsrana uğrarsınız, ” der

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NİSA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat eden, İman eden, Bana İtaat ve İman etmiş olur,

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat etmeyen, İman etmeyen, Bana İtaat ve İman etmiş olmaz,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NİSA SURESİ AYET 65

“ Rabbine Andolsunki, Aranızda çekiştiğiniz Hükümlerde, Rasulumu Hakem yapıp,

Sonrada, Rasulumun verdiği Hükmiyete karşı, içlerinde bir sıkıntı duydukca,

Rasulumun verdiği Hükmiyete Tam Bir Teslimiyetle Boyun eymedikce, İtaat etmedikce, İman etmiş olamazlar,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NUR SURESİ AYET 54 ve 62

“ Rasulum Deki, Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklediğim Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda Sizin üzerinize yüklediğim sorumluluktur,  Allah Zül Celale Tüm Benliğinizle İtaat edin,

Peygamberine Tüm Benliğinizle İtaat edin, Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulursunuz,

“ Mümin Olanlar Ancak ve Ancak Onlardırki, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat edenlerdir, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               EN”AM SURESİ AYET 36

“ Ancak, ( Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ) Kuranı Kerimi dinleyenler,

Allah Rasulunun, İslam Dinine, Davetini kabul eder, İman ve İtaat ederler “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NİSA SURESİ AYET 25

“ Allah Zül Celal, Sizin İmanınızı, İman etmiş olmanızı, İmanında Samimi olanları, Sizden daha iyi bilendir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NESAİ HADİS No 4126

  Sahabeden Temim Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dini Nasihattır ve İslam Dinine Samimi olmak demektir,

  Kulun, Allahı Ortaksız, Eşsiz ve Mutlak Tek Yaratan olarak tanıyıp bilmesi, İman etmesi,

Allah’ın kendini tanıttığı gibi inanarak hayatını sürdürüp Samimi olması demektir,

Kulun Allahın Kitab’ını Allah tarafından tarif edildiği gibi bilmesi, öğrenmesi, yaşaması,

başkalarına öğretmede Samimi olması demektir,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin, Allahın Peygamberi olduğuna İman etmek ve Samimi olarak,

örnek alarak kabul etmesi, İslam Dinini O’nun gibi yaşamayı prensip edinmede Samimi olması demektir,

  İslam Dini Nasihati, Sosyal Adalet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Yaşam biçimini tam ve eksiksiz olarak,

İnsanlara bildiren bir Nasihattır, İlkelerdir,

Bu İlkeler içinde, Müslüman idarecilere her konuda itaat ve yardımda bulunmada Samimi olması demektir,

  Diğer tüm Müslümanlara her konuda yardımcı olması, Cennet’e götüren yolları göstermesi, Nasihat etmesi

Samimi olması demektir, ” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               AALİ İMRAN SURESİ AYET 31ve 32

“ Rasulum deki, Şayet gerçekten Allah Zül Celali seviyor ve Allaha İman ve İtaat ediyorsanız,

Bana uyun, Banada Tabi olunki, Banada İtaat edinki, Beni kabul edinki, Allahta Sizi Sevsin,

  Rasulum Deki, Allaha ve Rasulu olan Bana İtaat edinki,

Zira Allah Allaha ve Rasulune İtaat etmeyenler, Yahudidir, Hiristiyandır, Kafirdir,

Allah Zül Celal Yahudileri, Hiristiyanları, Kafirleri sevmez,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               İBNİ MACE HADİS No 1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Size Neyi Emrettimse onu alınız, onu yapınız, ona sarılınız ve Sizi Neyi Nehyettimse, Yasakladımsa

Ondan da vazgeçiniz, kaçınınız, kaçınız, Onu kesinlikle yapmayınız, Yoksa İmanınız elinizden gidecektir,”dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               BUHARİ HADİS No 2172

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Allah Rasulu olan Bana, Benim Söylediklerime, Gösterdiklerime, Yapınız veya Yapmayınız

dediklerime, Sünnetlerime, İtâ'at ederse, bunlara göre davranırsa,  Allah'a itâ'at etmiş olur,

  Her kim de, Allah Rasulu olan Bana, Benim Söylediklerime, Gösterdiklerime, Yapınız veya Yapmayınız

dediklerime, Sünnetlerime, İtâ'at etmezse, bunlara göre davranmazsa,  Allah'a Asi olmuş olur, İsyan Etmiş olur,

Allaha İtaat in ve Allaha Asi olmanın İsyan etmenin ne demek olduğunu ve

karşılığını herkes iyi Bilsin, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               FECİR SURESİ AYET 29. 28 ve 30

“ Rasulumun göstermesi ile Size Tayin etmiş olduğu İbadetlere,

( Namaz, Ramazan Orucu, Haç ve Zekat İbadetine) Razı olunki, ( Bunlar yerine Başka Ritueller icat etmeyinki)

Siz Allahtan Razı olunki,  Allah Zül Celalden Razı olarak Allaha İtaat edinki,

Allahın tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde Allah Zül Celale İbadet edinki,

Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile, Allahta, Sizin Allaha olan İmanınızdan, İbadetlerinizden Razı olsun,

“ Rabbinle Karşlılıklı Rızalaşmaya girerek, Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile,

Amellerinle, İbadetlerinle, Çalışmalarınla, İşlerinle, Sosyal yaşamınla, Rabbinle devamlı Rızalaşma içinde Ol ki,

Sen Rabbinden Hoşnud ve Razı Olki, Rabbin Senden Hoşnud ve Razı olsunki, Rabbinin Cennetine girebilesin,

( Zira Rabbinin Cennetine giremeyen, Rabbinin Cehennemine girer, ) “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               HAŞR SURESİ AYET 7

“ O Peygamber, Muhammed ( sav), Size Ne verdiyse alın, Ne Söylediyse Dinleyin,

Size Helaller, Ameller, İbadetler olarak Ne yapacağınız konusunda söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, Musıbetten kaçar gibi kaçının, Sakının,

Allah Zül Celalin Azabından Korkun, Zira Allah Zül Celalin Azabı Aklınızın alamayacağı kadar şiddetlidir,  “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               ENFAL SURESİ AYET  13 de

“ Her Kim, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed (SAV) me, karşı gelirse, Yapınız dediklerini yapmayıp,

Yapmayınız dediklerini yaparlarsa, İtaat etmezlerse, Allah Zül Celalin Onlara Dünyadaki Cezasıda Çetindir,

Ahiretteki Cezası Çok daha Çetindir, Sadece ve sadece Dünyadaki Azaba dayanamadığınız halde,

Ahiretteki Azaba nasıl dayanacaksınız “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               CASİYE SURESİ AYET 6

“ İşte Size İmanınız, İbadetleriniz, Amelleriniz ve Çalışmalarınız, İştigalleriniz konusunda

Allah Zül Celalin Ayetleri, İşte Size Allah Rasulunun Sözleri, Hadisleri,

Artık Bundan Sonra İnanacak başka bir Sözünüz varmıdır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               FATIR SURESİ  AYET 43

“ Öncekilere verilen Sünnetlerden başka bir şeymi bekliyorsunuz,

Zira Allah Zül Celal, Sünnetini Tebdil etmiştir, Onun Sünnetinde kat’a bir sapma yahud değişiklik olmaz,

Allah Zül Celalin, Rasulu ile Üzerinize Tebdil ettiği Sünnet Kanunları değiştirmeye Cüret etmeyiniz, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               DARİMİ HADİS No 594 ve 593 

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra), Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Vahiy Meleği olan Cebrail Aleyhisselam, Bana Kur'an'ı indirdiği gibi

Sünnetlerimide indirdi, “ Sözlerim, Hadislerim ve Sünnet lerim vardır, Sözlerim, Hadislerim Sünnetlerim,

Kur'an'ı Kerimi Açıklayıcıdır, anlatıcıdır, İzah edicidir, Kuranı Kerimdeki Ayetlere Hüküm vericidir,

Kuranı Kerimde Ayetler vardır, Sözlerime, Hadislerime Sünnetlerime Hüküm vericidir,

Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim vardır, Kuranı Kerimdeki Ayetlere, Hüküm vericidir,” dedi der

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               TUHEFUL UKUL HADİS No 171

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Amel edilmesi Hidayet, Terk edilmesi Sapıklık olan,

Farz niteliğinde olan Sünnetlerimdir, İkincisi, Amel edilmesi Faziletiniz olan,

Yapmadığınızda, yapamadığınızda hata sayılmayan ( Nafile) Sünnetlerimdir,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               DARİMİ HADİS No 595

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki çeşittir, Birincisi,  Bu Sünnetimi almak yapmak farzdır,

Bu Sünnetimi bırakmak Bidat uydurmak yapmak Haramdır, Bu Sünnetimi Kasten terk etmek Kafir olmaktır,

İkinci Sünnetim ki, bu Sünnetimi almak yapmak Fazilettir, ” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               TABARANİ HADİS No 252

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlardan biri, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim ve Benim Sözlerim,

Hadislerim, Sünnetimdir, Diğeri Ailem, Ehli Beytim ve Ashabım, Sahabilerimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 2058

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlara Sımsıkı sarıldıkca, Onlardan ayrılmadıkca,

Onlarla Düşündükce, Onlarla Çözüm aradıkca, Proplemlerinizi Onlarla çözdükce, Yoldan Sapmazsınız,

Onlar, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 3080

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Yanımdakilere Hadis Dersi verirken, Hadis anlatırken biri geldi ve

Bize yalnız Kurân'dan bahset, Biz Kur'ân'dan başkasını istemiyoruz, dedi, Bunun üzerine

“ Söyle bakalım, Sen ve Arkadaşların sadece Kur'ân'a müracaat ettiğinde, Kuranda, Öğle namazının Kaç rekât,

İkindi namazının Kaç rekât, Akşam namazının Kaç rekât olduğunu, ve İlk iki Rekâtta kıratta bulunacağının

açıklamasını bulabiliyormusun, ? Söyle bakalım, Sen ve arkadaşların yalnız Kur'ân'a müracaat ettiğinde,

her 200 koyunda 5 koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar Sığırda şu kadar, zekat verilmesi gerektiği

hükmünü bulabiliyormusun? Söyle bakalım, Sen ve arkadaşların Kur'ân'a müracaat ettiğinde,

Beytullah'ın yedi defa tavaf edileceği, Safa ile Merve arasında say yapılacağı açıklamasını bulabiliyormusun ?

Kuranı kerimde Emredilenlerin Nasıl yapılacağını zamanlarını, şekillerini, Allah Zül Celal,

Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile vermiştir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 2911

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ın Otoritesi, O'nun Kitabı Kuranı Kerim ve Peygamber'i olan Benim Sünnetim, Sözlerimdir,

Her Kim, Sözlerim ve Sünnetim Otoritesini aşağılarsa, Sözlerim ve Sünnetim Hükmiyetini ortadan kaldırsa

Allah Zül Celal Onu Helak edecektir,”dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1357

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Emanet olarak bıraktığım Ehli Beytimin ve Sünnetlerimin durumu, Hz Nuh un Gemisi gibidir,

O Gemiye binen kurtulur, Binmeyen Helak olacaktır,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               BUHARİ HADİS No 796

  Sahabeden Hz Ömer (ra ) anlatıyor, Sünnetlerin Tarifi ve Şekli Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme Aittir,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sünnetlerini Bizzat yapmış ve göstermiştir, Hakiki, Samimi Gerçek

Müslüman olanlar, Allah Rasulunun Sünnetlerini terk etmeyi, yapmamayı Sevemez “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 175

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim İslam Dinine İman eden Bir Mümin, Benim Sünnetimi, Benim Sözlerimi, Benim Hadislerimi Sever ve

Bunlara göre İtikat ve Amel ederse, Allahın Rasulu olan Beni Sevmiştir,

Beni Sevende, Benimle Beraber Cennettedir “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               İ.MÜNZİRİ C1 S112 H15 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Sünneti yapmazsanız Günah yoktur gibi ifadeyle, Sünnetlerimi Önemsemeyen, Önemsizleştiren,

Hükümsüzleştiren,) Sünnetimden Yüz Çeviren, Sünnetimi Reddeden, Benden değildir,

Müslümanlardan değildir “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               İBNİ MACE HADİS No 12 ve 42

  Sahabeden El Kindiy (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süslü koltuklarına yaslanmış oturan Kimselere, Benim Hadislerimden biri okunurda,

O Kişi, “ Bizlerle,  Sizler arasında Allahın Kitabı Kuranı Kerim vardır,

Kuranı Kerimde bulduğumuz Helal olarak bulduğumuz şeyleri, Helal kabul ediyoruz,

Haram olarak bulduğumuz şeyleri Haram kabul ediyoruz, Hadis, Kuranı Kerimde bulunan Hükümlerin dışındadır,

Onun için Hadislere ve Sünnetlere İtibar etmeyiz ” diyecekleri zaman yakındır,

  Ey İman Edenler, Sizleri İkaz ediyorum, Kuranı Kerimdeki Helal ve Haram, Bütün Hükümler Haktır,

Benim Hadislerimdeki, Sünnetimdeki Helal ve Haram Bütün Hükümler Haktır,

Benim, Helal ve Haram kıldığı şeylerde, Allahın Helal ve Haram kıldığı şeylerdir,

Kuranı Kerim Ayetleri ve Hadislerim, Sünnetlerim arasında bir ayrım yoktur, yapılamaz,

İslam Dininde Dayanağı kaynağı olmayan, İslam Dinine İhdas edilen, şeylerden SAKININ,

Benden Sonra İslam Dini adına Her İhdas edilen Şeyler, Bid attir, Sapıklıktır, Sapıtmışlıktır,

Çünkü bunlar Dalalettir, Bid at, İbadetlerde, Allaha Yalan Söylemektir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

     Allah Rasulunun İfadelerini biraz anlamaya gayret gösterirsek, Allah Rasulunun,

Farz olan İbadetlerin Önünden ve arkasından Yaptığı Sünnetleri Farz Niteliğinde olan Sünnetlerdir,

Bu Nevi Sünnetlerin Yok sayılması veya kasten terki Küfürdür, Kafir olmaktır,

     Allah Rasulunun, Farz niteliğinde olmayan Sünnetleri, Herhangi bir Farz olan İbadete bağlı olmayan,

Sosyal Yaşam üzere olan Sünnetleridir, Bu Nevi Sünnetler, Allah Rasulunun İfadesi ile Fazilettir,

Günümüz Yaşantısına görede, Huzur, Güven, Sağlık, Sıhhat ve Berekettir,

Şimdi Sizce Hangi Sünnetin Terki halinde Siz Ne kaybediyorsunuz onu düşündünüzmü ?   

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim