ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KADER NEDİR / KADER DEĞİŞİR Mİ DEĞİŞMEZMİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 12.09.2023
Okunma : 2422

     KADER NEDİR, ?

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     KADER NEDİR,                           KAMER SURESİ AYET 49

“ Allah Zül Celal, Hiç Şüpheniz olmasınki, Her Şeyi Kader üzere yarattım,” der,

 

     KADER NEDİR,                           AHZAB SURESİ AYET 38

“ Allah Zül Celalin, Kulları hakkında olan Emri, Taktir edilmiş bir Kaderdir,” der,

 

     KADER NEDİR,                           HİCİR SURESİ  AYET 21

“ Her şeyin Kaderi yalnız bizim yanımızdadır ve ancak onu, Kaderiniz ölçüsünde indiririz,” der,

 

     KADER NEDİR,                           EBU DAVUD HADİS No 2532

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dört Şey İman etmiş olmanın şartındandır,

Birincisi,          “ Lâ ilahe illallah, Muhammederrasulallah,"diyerek İslama İman etmiş bir Müslümana,

                          El ve Dil uzatmaktan, Onu aşağılamaktan, Onun Meşru işine sıkıntı vermekten uzak durmak,

                          İşlediği bir Günahtan dolayı, Kafir ilan etmemek,

                          Yahudiler, Hirisitiyanlar gibi Dinden Aforoz etmemek, Düşkün İlan etmemek,

İkincisi,              Allaah Zül Celalin Emrettiği şekilde Cihad etmek,

Üçüncüsü,        Bir yerde Müslümanlara İdareci olduğunda, Adaletli bir idareci olmak,     

Dördüncüsü,     Allah Zül Celalin, Onun için yarattığı Kaderine İman etmek,”dedi der,

 

     KADER NEDİR,                           MİŞKATÜL MEŞEBİH HADİS No 113

  Sahabeden Ebud Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Kuluna Beş Şeyin Taktirini Neticelemiştir,

1 Dünyaya gelişini ve Ecelini, Ömrünü Ne müddetle ve nasıl yaşayacağı ve zamanını taktir etmiştir,

2 Hayırlı olan Amelini, Şer olan Amelini taktir etmiştir,

3 Nerede Doğup, Nerelerde yaşayacağını, Nerelerde kalacağını taktir etmiştir,

4 Hastalık ve Musıbetli hallerini taktir etmiştir,

5 Helal olan Rızkınıda, Haram Olan Rızkınıda taktir etmiştir,

   Kulun, Helal veya Haramdaki seçimi, kendi Neticesine aittir,” dedi der, 

 

     KADER NEDİR,                           METEALİBUL ALİYE HADİS No 2932 ve 2933

  Sahabeden İbni Mesud ve Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aranızda, Kader diye Yıldızlardan haber çıkarma konuşulmaya başladığında, konuşulduğunda,  

Ashabımın kusurları araştırılıp eleştirildiğinde, Allah için SUSUN,”dedi der,  

 

     KADER NEDİR,                           METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Bilmedikleri, Bilemeyecekleri halde, Kaderi tartışmak, Kadercilik yapmakla, Kaderiyecilik yapmakla Ümmetim,

Kendi Kendilerini Helak edeceklerdir,” dedi der,

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              LEYL SURESİ AYET 4, 5, 6, 7, 8 ve 10

“ Doğrusu, Sizin Çalışmalarınız Bölüm Bölümdür, Başka başkadır, Çeşit Çeşittir,  

" Her Kim, Allah Zül Celalin Ayetlerine, Rasulunun Sözlerine, İslam Dinine Samimiyetle İman edip

Kabul ve Tastik edip, Kazancından İhtiyaç sahiplerine güzellikle Allah için İnfak eder,

Günahlardan kaçınır sakınırsa, Biz de ona, Hayır ve kolaylık yoluna, Cennet Yoluna En kolaya Muvaffak kılarız,

" Her Kimde, Kendini Allahtan Zengin, Mağrur, Müstağni görüp, İman etmeye Cimrilik ederse,

Allah Zül Celalin Ayetlerini, Rasulunun Sözlerini, İslam Dinini Reddederse, İnkar ederse,

Bizde Ona, Çirkeflikler, Kötülükler yapabilmenin, Cehennem ve Azabını kazanabilmenin, aslında En Güç olanı,

En Zor olanı, Zoru başarabilmenin Yolunu, Sapıklaşmayı ve İnkar edebilmeyi kolaylaştırırız,” der,  

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              CAMİUSSAGIR HADİS No 1701

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Zül Celalin Kullarına İki Kaderi, İki Yazısı, İki Kazası vardır, Biri değişir, diğeri değişmez,

Yalan Söylemeniz, başkalarını vedahi kendi kendinizi dahi aldatmanız, Rızkınızı, Kazancınızı yok eder,

Anne ve Babanıza karşı olan İyilikleriniz, Onları Hoşnud etmeniz Ömrünüzü Uzatır, Ömrünüzü Bereketlendirir,

Her Daim, Allah Zül Celale Nadimlikle Tevbe ve İsyiğfarla, Zikirle, yapılan Dualar,

Kazayı ve Musibeti geri çevirebilir, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAMUZ EL HADİS No C1 S27 H11

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kaderinizin, Kazası hükmü infaz oluncaya, yerine gelinceye kadar, Akılınız gider, ( Gözünüz Görmez olur )

Kaderinizin, Kaza hükmü yerine geldikten sonra, Aklınız yerine geldiğinde, Nedamet göstersenizde,

( Gözünüz Görmeye başlasada ) Pişman olsanızda, Netice değişmez, “ dedi der,

 

 

   Şimdide Bu Konuda yaşadığım benden bir anekdot dinlermisiniz,

“ Bir Kurban Bayramı Arefesinde Kurban Pazarına gidip Kurbanlığımı aldım

yanımızdaki Kasabın Kurban Kesme Yerine getirip koydum, Kurbanlığın üzerine  

“ aziz “ diye İsmim yazıldı ve O Kurbanın artık Bana ait olduğu belirlenmiş oldu,

Bayram Namazından Sonra Kurbanın Kesimi için Kasabın yerine geldim,

Bayram Namazından Çıkıp Kurban Kestireceklerin hepside Kurbanları yanında olarak ayrıca gelince,

Kesim yerinde izdiham oldu, Neredeyse Kavga çıkacaktı, Bende Kendi Kurbanımı Kendim keseyim,

bu izdihamdan kurtulayım diyerek, Kendi Kurbanımı aldım ve Kestim,

Tam Bitiriyordumki, oradakilerden biri, “ Benim Kurbanım nerde, Benim Kurbanım yok,” diye seslenmeye başladı,

Benim bir Arkadaş yanıma geldi ve bana, “ aziz Abi Senin Kurbanlığın içerde duruyor,

Sen Hangi Kurbanlığı Kestin” diye sordu, Ben üzerinde aziz yazan Kendi Kurbanımı aldım ve Kestim diyerek

İçeri girip Kurbanlıklara baktığımda üzerinde aziz yazan Benim Kurbanlık duruyordu, Kestiğim Deride gitmişti,

Benim Kurbanım nerede diyerek seslenen arkadaşa, Senin Kurbanın üzerinde Ne yazıyordu diye sordum,

O Benim Kurbanın üzerinde “ 4212 ” yazıyordu dedi, yani ben Kader Kazası ile “ 4212 ” yi “ aziz ” okuyarak

O arkadaşın kurbanını alıp kesmişim, O Kurbanın Sahibine, Arkadaşım bir yanlışlıkla Senin Kurbanını alıp kestim,

Senin Kurbanın Kaç Kilo idi diye sordum, 77 kilo olduğunu söyleyince,

Benim Kurbanım 62 kilo idi 15 Lilo Farkını sana Vereyim,

Sen bunu Kurban et Helalleşelim dedim ve O Arkadaşta Helalleşmemi Kabul etti, Helalleştik,”

Yani Kaderin Kazası İnfaz oluncaya kadar, Gözümün Görmez oluşunu, Aklımın Durmuş oluşunu gördüm,       

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              İNŞİRAH SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allah Zül Celal, Her Güçlüğünüzden sonra Size Sizin için, Bir Kolaylık yaratandır,

Mutlak Her Güçlükle beraber Bir Kolaylık yaratılmıştır, Her Güçlüğün beraberinde bir Kolaylığı vardır, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “

Herkes ne İş yapmak için Azmederse, Azmettiği O iş için kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              EBU DAVUD HADİS No 4694

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Saadet ehline, İyilik işlemenin yolu, Şakilerin ehline de, Kötülük işlemenin yolu kolaylaştırılmıştır,

Çalışınız, Her Kim, Ne iş yapabilmek üzere yaratıldı ise, O kendine Kolaylıkla eriştilecektir,

Allah Zül Celal, Her İnsanın Dünyaya gelişinden gidişine kadar yapacağı her şeyi Mutlak bilendir,

Allah Zül Celal, Her İnsanın Bedbahtmı, Bahtiyarmı olacağını, Mutlak bilmektedir,

Onun için dirki, İnsanlardan hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun Cennetteki veya Cehennemdeki yerini

Levhi Mahfuzda Yazmamış olsun, Herkesin, Her Şeyi Levhi Mahfuzda yazılmıştır,” dedi Oradakilerden biri,

Allah Rasulune, Saadet Ehli olarak yazılmış olan Cennete gidecek, Şekavet Ehli olarak yazılmış olan

Cehenneme gidecek olduğuna göre, Her şeyimiz Yazgımız üzerine olacağına göre,

Herhangi Bir Amel yapmamıza gerek yok değilmidir, dedi,

Allah Rasulu Leyl Suresi 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 Ayetleri okuyarak cevap verdi,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              TİRMİZİ HADİS No 2135

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkesin, Yapmak için Azmettiği İşi, kendisine kolaylaştırılmıştır, Azmettiği işi kolaylıkla başaracaktır,

Mutluluk ehlinden olan Kimse, Şüphesiz mutluluk için çalışıp çabalayacaktır,

Bedbahtlık ehlinden olan Kimse, Bedbahtlık için çalışıp çabalayacaktır, ” dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              İBNİ MACE HADİS No 90

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Hayır yapmaktan, Bir iyilik yapmaktan, Bir ihsanda bulunmaktan, Hayırlı bir Dua yapmaktan başka bir şey,

Ömrü arttırmaz ve Dua’dan başka bir şey Kaderi geri döndürmez, Şüphesiz Müminler işlediği günahlar

yüzünden Rızkından Kazancından Mahrum bırakılacaktır, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/5 S/510 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rızıklarınızı, Kazançlarınızı, Hacca gidecekleri, Ecelinizi,

Berat Gecesi olan, Şaban Ayının 15 ci gecesinde, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesinde,

Sabah Ezanı vaktine kadar (yeniden) yazdırır,“dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 3237

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” Sadaka vermekte acele ediniz, Zira Bela ve Musibetler,

Sadakanın önüne geçemez, “ dedi der, Camiussagır Feyzul Kadir (3 / 195)

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              CAMİUSSAGIR HADİS No 2480

  Sahabeden Amir Bin Afvan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanın verdiği, yaptığı Sadaka, Ömrünü Bereketlendirir,

Huzurlandırır, Uzatır, Kötü Ölümü önler,” dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/208 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hastalığına Deva bulmak, Şifa bulmak Kaderinde Maduddur, Yazılıdır, 

Tedavi olmak için İlaç bulmak, İlacı kullanabilmek, Allah Zül Celalin Dilemesi ve izni iledir,

İlacın Devası, Şifası Allah Zül Celalin dilediğine Deva ve Şifa olur, Dilemediğine değil, “ dedi der,

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ENAM SURESİ AYET 40

“ Başınıza gelen veya gelebilecek bir Musıbetin, Belanın kaldırılması için,

Şayet Sadece ve Sadece Mutlak Kadir olan Allah Zül Celale Dua eder yalvarırsanız,  

Allah Zül Celalde kabul eder ve Dilerse, Kaldırılmasını istediğiniz Musıbeti, Belayı kaldırabilir,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ENAM SURESİ AYET 61 ve 63

“ Size Koruyucular Gönderen, Mutlak olan Allah Zül Celaldir,

“ Gizli ve Aşikar olarak, Yalvararak Korunmanız ve kurtulmanız için Allah Zül Celale Dua edin,

Karanın ve Denizin Karanlıklarından, Musıbetlerden, Çirkeflerden Sizi,

Mutlak olan Allah Zül Celalden başka kim kurtarabilir,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAMUZ EL HADİS No C4 S374 H2

  Sahabeden Ubade İbni Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Karada ve Denizde telef olan mal, Zekatın verilmemesinden dolayı olmuştur,

Onun içi malınızı zekatla koruyun, Hastanızı Sadaka ile tedavi edin, Belayı'da Dua ile karşılayın,

Muhakkak ki "Dua" indirilene de indirilmeyene de fayda verir,

İndirilenden açar kurtarır, indirilmeyeni tutar, “ dedi der,

 

     Sadaka, Başınıza gelebilecek kazaları def eder,

Bertaraf eder, Küçük veya büyük, çok kaza geçirmişsinizdir, hani O anda, Allah Esirgedi, Korudu dersiniz,

Gözünüzle gördüğünüz ve şahit olduğunuz bu korunmalardan, Esirgenmelerden hariç olan,

Başınıza gelebilecek olan, fakat gelmeyen esirgendiğiniz, korunduğunuz ve bundan farkında olmadığınız,

Kaza ve Belalarda vardır, bunlarıda, Cenabı Hak Size Ahirette gösterecektir, 

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              SECDE SURESİ AYET 11

“ Sizin Canınızı ve Ruhunuzu almak üzere görevlendirdiğimiz ve Canınızı alırken

Yerini, Zamanını ve Şeklini Çeşitli sebebler Halk ederek verdiğimiz, Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam,

Yeri, Zamanı ve Şekli ile Canınızı alacaktır, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              CAMİUSSAGIR HADİS No 442

 Sahabeden Ebu İzze (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir Kulunun Nerde ve Ne Şekilde ölmesini Takdir ettiğinde,

O Kulun Oraya gitmesi için bir Sebep, bir İhtiyacınıda beraberinde yaratandır, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S27 H 12

  Sahabeden Ebu Garre El Huzeli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kulunun Ölüm Vakti gediği zaman, O Kimsenin Vefat edeceği Yerde ve Zamanda,

O Kimse için bir İhtiyaç Halk eder Yaratır ve O Kimse Vefat edeceği yere, Hiç farkında dahi olmadan,

O Zamanda ve O Şekilde O Yere gider, Azrail Aleyhisselamda  Allah Zül Celalin Emri üzere,

O Kulun Ruhunu ve Canını alır ve Sadece Dünyadaki Ölümü gerçekleşecektir, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              FATIR SURESİ AYET 11

“ Bir Canlı ya, Ömrünün verilmesi, Ömrünün azaltılması veya uzatılması,

Mutlak Allah Zül Celalin Emri iledir, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ENBİYA SURESİ AYET 40  

“ Ölüm Anınız öyle Ani gelirki, Artık Ne Onu Reddede bilirsiniz, Nede Size Bir Mühlet verilir, 

Tayin ettiğimiz Ecelinizi bir an dahi geciktiremezsiniz, Bir an önceye alamazsınız,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ALİ İMRAN SURESİ AYET 145

“ Ölüm, Belirli bir Süre ile yazılmıştır, Allah Zül Celalin, Sizin için Ölüm takdir zamanı gelmeden ve

Allah Zül Celalin izni olmadan, hiçbir Kimseye Ölmek yoktur, “ der,  

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              MÜMİN SURESİ AYET 67

“ Bizce Tayin edilen Belli bir vakte kadar Yaşatır, Öldürürüz, İçinizden Kimilerini İhtiyarlayıncaya kadar

yaşatırız, Ömrünü Uzatırız, Kimilerinide, Daha Ergenlik çağına gelmeden Öldürürüz, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ENAM SURESİ AYET 60

“ Gece olunca Sizi Ölü gibi Uyutan, Sonra Sabahında Uyandırıp kaldıran, Sonra yapıtlarınız işlerle,

Size tayin etiğimiz Ömrünüzü tamamlayan, Sonra Ölümünüzle Dönüşünüz O na olan,

Sonra Yaptıklarınızı, İyi isede, Çirkef isede, Size Katmanları ile karşılığını verecek olan

Mutlak Allah Zül celaldir,” der,  

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              KEHF SURESİ AYET 10, 18, 25

“ O Gençleri, Ashabı Kehfi, Sığındıkları O Mağarada Yüzyıllarca uyuttuk, Uykuda oldukları halde,

Sen onları uyanık sanırsın, Onlar O Mağarada, Üçyüzdokuz yıl kaldılar “der

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ANKEBUD SURESİ AYET 14

“ Seçtiğimiz, Nuh ( AS ) mı, Elli yaşında Kavmine Elçim olarak Peygamberim olarak gönderdim,

Elli Yılı, Peygamberliğinden önce, 950 Yılı Peygamberlik olmak üzere,

Kavminin Arasında Tam 1000 yıl kaldı,”der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              YASİN SURESİ AYET 68

“ Kiminize Uzun Ömür Tayin ve Taktir etsekte, Ömrünüzü Uzatsakta, Ömrünüzü Uzattığımız gibi,

Ölümle, Yaratılışınızı tersine çeviren, Biziz, Hala Akledip Düşünmezmisiniz ? “ der,

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              BELED ( İNSAN ) SURESİ AYET 2, 3 ve 10

“ Ben İnsanı Karmaşık atık bir Lahza Sudan, Yarattım,

“ Kuşkusuz Kendi isteğinizle, Kendi İradenizle, İman edip Şükredici yolda olmanızıda,

İmanı İnkar edip, Nankörlük edip Küfredici yolda olmanızıda gösterdim,

Onu İmtihan etmek için İşiten ve Gören ve Düşünen yaptım,

Kendi İsteği ile, İman Edici, Şükredici olabilmesi veya Nankörlük yapıp İnkarcılardan olabilmesi için

“ Biz İnsana İki Yoluda ( İman Etmeyide, İnkar etmeyi İmansızlığı da) gösterdim,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              HAÇ SURESİ AYET 5

“ Ey İnsanlar Bilinizki, Allah Zül Celal Sizi, İlk önce Topraktan yarattı,

Sonra bir Nutfe ( Yumurta ve Sperm Kök Hücresi ) haline getirdi,

Sonra O Nutfelerden, ( Kök Hücre Yumurtanın ) üzerine indirdiğimiz, ( Erkeğin Meni ) Suyundaki Titreşen

( Kök Hücresi Sperm ile ) birleştirip Dölleriz, ( Rahimlerde ) Birbiriyle böylece aşılarız,

Sonra (Rahimlerde ) bir Alak ( Embiriyo ) yaparız, Sonra ( Rahimlerde ) Biçimlenen bir Çiynem Et haline

getiririz, Dilediğimizi Dilediğimiz süreye kadar Rahimlerde tutarız, Bebek olarak geliştiririz,

Sonra Kadının karnı kabarır ve Onun Karnından Sizin için, Erkek ve Kız Bebekler olarak çıkarırız,

Sonra, Güçlenme ve Kendi kendini idame ettirmek için, Kabiliyet vermek için,

O Bebeği, Çocukluktan, Ergenliğe, Ergenlikten Gençliğe Büyütürüz, Sonra içlerinden kimini Çocuk iken öldürür,

Kimilerinide, Ömrünün en Kötü çağına, İhtiyarlık, Güçsüzlük, Muhtaçlık çağına varıncaya kadar yaşatır

Öldürürüz, Sonra Tekrar Toprağa dönderir Onu Çürütürüz de, Toprağın içinde, Sen onu Yok olmuş görürsün, 

Sizlere Açık ve Net olarak vedahi İnkar edemeyeceğiniz şekilde ve Biçimde gösteririz, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              BUHARİ HADİS No 546

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gaybın Anahtarlarını Allah Zül Celalden başkası bilemez,  Yağmur Bulutlarının gelip gelmeyeceğini,

gelişi ile Yağmurun yağıp yağmayacağını, Kadın Rahimlerinde Neler olduğunu, Nelerle Buluştuğunu, Nefislerin

Yarın Ne olacağını, Hayırmı, Şermi Kazanacağını, Nefisler, Ne Zaman Nerde ve Nasıl şekilde öleceğini,

Allah Zül Celalden başkası bilemez, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2919 ve 2918

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğin Bedeninde Nutfesi yaratıldığında, Kadının Rahminde Yumurtası yaratıldığında,

Erkeğin Nutfesi Kadının Rahmine döküldüğünde, Allah Zül Celalin Rahimler Meleği,

“ Ey Rabbim, Bu yaratılan İnsan, Erkekmi olacak, Dişimi olacak” diye Allah Zül Celale sorar,

Allah Zül Celal de Erkek ve Dişi Hükmünü verip Meleğine bildirir,

sonra, Melek, Ey Rabbim, Bunun Bahtı Nasıl olacak, diye sorar, Allah Zül Celal, O Melekle,

O Kaderi, O İnsanın İki Gözünün arasına yazdırır, O Cenine Şaki kişiliği ve kaderini,

Said kişiliğini ve Kaderini yazdırır, Onun Bütün yaşamında nasıl olacağını,

Karşılaşacağı her şeyi, başına neler geleceği Hükmünü verir,  ” dedi der,     

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              BUHARİ HADİS No 1324

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Kendisine Doğrular bildirilen, Kendiside Doğru söyleyen,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, İnsanın Hilkatinden Atvârından, Yaratılışından haber verdi,

“ İnsanın Hilkati, Atvarı, Yaratılışı, Baba Mebdeinden, Ananın Karnında Kırk Gün toplanır, Sonra O maddeler,

Kırk gün kadar zamân içinde katı bir kan pıhtısı hâlini, Müdga, Cenin, yani bir çiğnemlik Et halini alır 

Sonra, İnsan gibi Vucud azaları hasıl olur, Sonra, Üçüncü ayın sonunda, Dördüncü ayın başında,

Dördüncü Tekamül Tavında, Devam eden Yaratılışın Tamamlanması için,  Allah Zül Celal bir Melek gönderir,

Tekâmül eden Müdgaya, O Cenine, Doğumunu, Onun Ne işle iştigal edeceğini, Rızkını, Şaki veya Said Bir

Kimsemi olacağını, İmanlı birimi, İmansız birimi olacağını, Kaderini, Ecelini yazmasını emreder,

Melek, O Ceninin Fıtratına, Şaki kişiliğinide, Said kişiliğinide yazar, ( Yani Her İnsanın İki Kişiliği vardır,)

Melek, Cenine bunları yazdıktan sonra, O Cenine Ruhu verilir, O cenin artık Tam bir İnsan olur, 

O Çocuk Doğup Akıl Baliğ yaşa geldikten, Doğru ile Yanlışı seçebilme yaşına geldikten sonra,

O Çocuk, Said bir kişiliği ile, Doğru Ameller yaparsa, Cennetlik olanların Amelini yaparsa,

Cennete girmesi için, Onunla Cennet arasında sadece birkaç kulaç, birkaç adım mesafe kalır,

Yok şayet, Şaki bir kişiliği ile, Haram olan, Yasak olan şeyleri yaptığında ve sakınmadığında,

Doğru amelleri yapmadığında, Cehennemliklerin Amelini yapmaya başladığında Cehennem ile onun arasında,

birkaç kulaç, birkaç adım mesafe kalır, Bu Ona verilen Ömür süresince devam eder,

Ömrünün sonunda Şaki olarak ölürse Cehenneme gider, Said bir kişi olarak ölürse, Cennete gider,

O Meleğin, O,  Anne karnında iken yazdığı yazısı tahakkuk eder, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              İBNİ MACE HADİS No 82

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Ensar’dan Ergenlik Çağına ermeden Vefat eden bir Çocuğun, Cenaze Namazı kılınması için getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Ey Allahın Rasulu, Ne Mutlu O çocuğa, Günah işleme çağına ermeden,

Hiçbir Kötülük ve Günah işlemeden, Vefat eden bu Çocuk Cennet kuşlarından bir kuştur değilmi ? diye sordum,

   Allah Rasulu, Allah Zül Celal, Hiçbir İnsanı Cehennem için Yaratmış değildir,

Zira, Allah Zül Celal, İnsanı, Cennette Yarattı,

Sonra İnsanları, Cennet ve Cehennem İmtihanları için Dünyaya gönderdi,

Cennet yolu Seçimide, Cehennem yolu Seçimide Kula aittir,

Dünyadan Ya tekrar Cennete döner, yada Cehennem yolunu seçerse Cehenneme gider,

  İnsan oğlu, Fıtratındaki, Kendisine yazılmış olan Şaki Kişiliğine yönelen bir kişilik taşıyorsa,

Cehennem için yaratılmış olur,

  İnsan oğlu, Fıtratındaki, Kendisine yazılmış olan Said Kişiliğine yönelen bir kişilik taşıyorsa,

Cehennem için yaratılmış olur,

  Çocuklar,  Ana ve Babasının henüz Bellerinde iken ( vede doğumlarından sonra, Ana ve Babanın Çocuklarına

verecekleri Terbiyeye göre,) Bazılarını Cennet için Yaratılmış olur, Bazılarıda Cehennem için Yaratılmış olur,

( Ebebeyni Şayet İslam Terbiyesi verecekse O Çocuk Cennette gider,

Ebebeyni Şayet Sapıklık Sapıtmışlık Terbiyesi verecekse, Cehenneme gider, )

  Allah Rasulu cevaben bana, Ya Aişe dedi, “ Şu söylediğin sözü ben dahi söyleyemen, Susman daha uygun olur,

Zira ancak ve ancak, Kimin Ne Hal içinde olduğunu ve olacağını bilen Allah Zül Celaldir,” dedi der, 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ENAM SURESİ AYET 134

“ Sizin için Taktir ve Tayin edilenler, Size Vaat edilenler, Şaki kişiliğinizden yada Said kişiliğinizden,

İyi tarafınızdan yada kötü tarafınızdan, Mutlak Sizin seçiminizle gelecektir, Siz Onun önüne geçemezsiniz,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              FATIR SURESİ AYET 8

“ Kötü ve Çirkin şeyleri Süsleyip Güzel gösterenler, Yaptığı Kötü ve Çirkin şeyleri, Güzel ve Hoş gören Kimseler,

Vehimlerini, Kötü şeylerini, Kötü Amellerini, Aklı ile Güzel ve Hoş görmeyen Kimselerle,

Gerçeği gören Kimselerle, Bir olurmu ?

  Allah Zül Celale, Kuranı Kerim Ayetlerine, Rasulumun Sözlerine, Hadislerine, Sünnetlerine

Gönlünü açmayan Kişiyi, Allah Zül Celal Sapıklık içinde bırakır, Gönlünü açan Kimseyi, Doğru yoluna iletir,

Allah Zül Celal Herkesin Niyetini ve Ne yaptığını ve Ne Yapacağını Bilendir, “ der,

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              HUD SURESİ AYET 105

“ İnkarcı olan, Allahın Yapınız dediklerini yapmayan, Yapmayınız dediklerini yapanlar Şakidir, Bedbahtır,

Bedbah olacaklardır, Allahın Yapınız dediklerini yapanlar, Yapmayınız dediklerini yapmayanlar Saidtir,

Saidler Mutlu olacak Mutlu kalacaklardır,” der,  

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 12

  Sahabeden Abbas İbni Abdülmuttalip (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İyilik ve Kötülükleri Takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı,

  Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenâbı Hak bunu yapılmış ve Mükemmel bir iyilik olarak kaydeder,

Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa, Cenâbı Hak O iyiliği Katmanları ile başlayıp

Yedi yüz Misliyle, katmanlarıyla kat kat fazlasıyla Ona Mükafat yazacaktır,

Kim bir kötülük yapacakken vazgeçerse, Cenâbı Hak bunu Mükemmel bir iyilik olarak kaydedecektir,

Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa,

Cenâbı Hak O fenalığı Sadece bir günah bir hata olarak yazacaktır, “ dedi der,

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              TİRMİZİ HADİS No 2141

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sağ elinde bir Kitap, Sol elinde bir kitap olarak geldi ve 

Sağ Elimdeki Kitapta Cennete gidecek İnsanların Sonuncusuna kadar İsimleri yazılıp toplanmıştır,

Sol Elimdeki Kitapta Cehenneme gidecek İnsanların Sonuncusuna kadar isimleri yazılıp toplanmıştır,

bunların sayısı artıp eksilmeyecektir, dediğinde,

Cennet ve Cehenneme gidecekler önceden tamamlanmış ve bitirilmiş ve Kitaba yazılmış ise, 

Bizim Çalışıp Çabalamamız ne işe yarar, diye sordular,

Allah Rasulu “ Cennetiniz veya Cehenneminiz Levhi Mahfuzda yazılmış olmasına rağmen,

Olsun yinede Siz, İyi Ameller, iyi İşler yapmaya çalışın, İmanınızda ve Amellerinizde,

İstikamet üzere Dosdoğru olun, Hayırlı Amellerinizi artırın, Allah Zül Celale yaklaşmaya çalışın, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çalışınız, İşlerinizi ve İbadetlerinizi bırakıp kaderiyecilik yapmayınız, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              MÜSLİM HADİS No 2647 / 7 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Saadet Ehlinede, Şekavet Ehlinede, Herkesin Azmederek yapacağı İşi, Ameli, Kendisine kolaylaştırılmıştır,

Saadet Ehline, İyilik Ehline, Saadet Ehlinin Ameli, Çalışması Müyesser olacaktır,

Şekavet, Kötülük Ehline ise, Şekavet, Kötülük Ehlinin Amelî müyes­ser olacaktır,

Amel etmek, Çalışmak için Herkese imkân ve Vakit verilmiştir,

Siz Saadet Ehli gibi Çalışmaya devam ediniz, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              TİRMİZİ HADİS No 2333

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünya Hayatında, Sağlıklı zamanında, Dünyada garip bir yabancı gibi, yada garip bir yolcuymuşsun gibi ol,

Sabaha eriştiğinde, Akşamı görebileceğini dahi zannetme, Kendini Ölmüşlerden say,

Dünya Malına, Dünya Yaşamına, Dünya Hayatına aşırı bağlanma, Yaşadığın sürece, Çok çalış,

Hasta olmadan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalığın için hazırlık yap, Yine çok çalış,

Ölümünden önce Ahiretin için de Hazırlık yap, Böyle yapmazsanız, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              BELED SURESİ AYET 10

“ Biz İnsana İki Yoluda ( İman Etmeyide, İnkar etmeyi İmansızlığı da) gösterdik,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              İNSAN SURESİ AYET 3

“ İmanı İnkar edip, Nankörlük edip Küfredici yolda olmanızıda gösterdik,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              SAAD SURESİ AYET 20

“ Sizin Mülkünüzü, İmanınızı kuvvetlendirmek için, Size, Hak olanı Batıldan, Hak olmayan Sapıklıktan,

Sapıtmışlıktan, ayırt edebilme kabiliyeti, irade verdik,”der,   

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              BEYHAKİ HADİS No 10/205

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Şeyiniz, ( Yaratılışınızdan ) Belirlemiş olduğunuz bir Kader üzeredir,

Bir Kişinin Dünyalık işleri yapmasıda, Ahireti için İbadetlerini Amellerini yapmakda,

Arzulu ve istekli olmasıda, acizlik göstermeside, Kişinin Kaderindendir,” dedi der,

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              NUR SURESİ AYET 54 ve 62

“ Rasulum Deki, Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklediğim Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin üzerinize yüklediğim sorumluluktur,  Allah Zül Celale Tüm Benliğinizle İtaat edin,

Peygamberine Tüm Benliğinizle İtaat edin, Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulursunuz,

  Mümin Olanlar Ancak ve Ancak Onlardırki, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat edenlerdir, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              LEYL SURESİ  AYET 12

“ Ancak ve ancak Gölünü Rabbine açanı, Doğru yola İletmek Allah Zül Celale aittir, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              MERYEM SURESİ AYET 76

“ Gönlünü Tüm Samimiyetiyle Allah Zül Celale açana, Allah Zül Celal daha çok Hidayet, Anlayış verir, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              İNŞİRAH SURESİ AYET 1

“ Sen Göğsünü, Gönlünü, Samimiyetini, Allah Zül Celale Açtında,

Allah Zül Celal Göğsünü, İlim, Hikmet, Huzur, Edep ve Haya ile Doldurup Genişletmedimi ? “ diye soruyor,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Ancak ve ancak Gölünü Rabbine açana, İman etmeyi sevdirir ve O İmanı Onların Kalbine

Bir Ziynet, Fevkalade bir Güzellik yapar, Size, Küfrün, İsyanın, Asiliğin, Kötülüklerin, Günahların, Haramların,

Çirkeflerin, Fasıklığın, Bir Musıbet olduğunu gösterendir, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ENAM SURESİ AYET 125 ve 36

“  Ancak ve ancak, Kendi kendini dahi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ve Gönlünü,

Sevgisini Allah Zül Celale açanlar, Kuranı Kerimi dinleyenler, Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun,

İslam Dinine, Davetini kabul eder ve İman eder,

  Artık Her Kim, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak, Sevgisini Allah Zül Celale

açarsa, Doğru ve Güzel olana gelmek isterse, İslamın Kapıları Sonuna kadar Ona açılır,

  Artık Her Kimde Sapmak, Sapıtmak isterse, Onun Göğsüde, sanki Göğe çıkıyormuş gibi tıkanır, darlanır,

Kapanır, üzerine Çirkefler Çökertilirde O, Çirkefleri, Güzellikler Rahatlıklar Hoşluklar olarak görür,

  Ancak, ( Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ) Kuranı Kerimi dinleyenler,

Allah Rasulunun, İslam Dinine, Davetini kabul eder, İman eder “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              SEBE SURESİ  AYET 32

“ Siz Gönlünüzü Allah Zül Celale atçınızda, Hidayete gelmek istedinizde,

Biz Sizi Hidayetten Gerimi çevirdik, “ der, 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              YUNUS SURESİ AYET 100

“ Gönlünü, Samimiyetini Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına açmayan Kimseler, İman edemezler, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAAD SURESİ AYET 27

“ Rasulum Deki, Allah Zül Celal Kendisine Gönül vermede Samimi olanı Hidayete erdirir,

Gönül vermede Samimi olmayan Sapıklığını artırır, İmanını İnkar etmiş olur, “der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak  Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

istiyeceksinizki, Gönlünüzü buna açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der.

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ZUHRUF SURESİ AYET 36 ve 37

“ Her Kim Mümin Müslüman, Rahmanın Zikrinden Yüz Çevirene, Zikiri küçümseyene, Alay edene,

Bir şeytan musallat ederiz, artık onun arkadaşıda, yoldaşıda şeytan olur,

“ Şeytan onları doğru yoldan çıkarmış olduğu halde, onlar kendilerinin doğru yolda olduğunu zanneder, ” der,   

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              EN'AM SURESİ AYET 104

 “ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt eder seçerse,

yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti Farazi Körlükle görmezden gelir,

Seçmezse, Seçici olmazsa Zararı kendisinedir “ der.

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2934

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Ey Allah'ın Rasulu, Kadere iman nedir ? " diye soruldu, Allah Rasulu “ Allah Zül Celale Mutlak İman etmek,

Ondan başka kimsenin zarar ya da fayda veremeyeceğine İman etmektir,

  İnsanların, kendi iradeleri ile Kendi seçimleri ile, Cennetlik, Yada Cehennemlik olacaklarını bilip İman etmektir, 

  Ümmetim içinde Öyle kimseler olacak ki, bunlar Kader konusunda farkında olmadan,

Yahudi ve Hıristiyanların Kaderi inkar ettikleri gibi inkar edecekler,

  Bazı insanlar Allah Şer dışında her şeyi takdir etmiştir derler,

Hayır, yani iyilikler Allah Zül Celalden, Şer, yani kötülükler ise, İblis'ten, Şeytandandır derler,

Bu düşünceyle Allah'ın Kitabını okurlar, İman ve marifet ( yani hakikat bilgisine) erdikten sonra

kendi kendilerinin dahi farkında olmadan, hem Allah'ı, hem Kaderi Hemde Kur'ân'ı inkar etmiş olurlar,

  Bunlardan niceleri, Ümmetim içinde, Laf kalabalığı ile, Kin ve Düşmanlık çıkaracaklardır,

İşte Onlar Ümmetimin Zındıklarıdır, O zamanda Yöneticileride Halka zulmedecektir,

Onun için O zamanda, Mü'minin Sevinci az, Üzüntüsü büyük olacaktır,” dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              FUSSILET SURESİ AYET 36

“ Şeytandan bir düşünce, seni dürttüğünde, Şeytani bir düşünce geldiğinde,

Ahlaki olmayan kötü bir düşünce geldiğinde, Hemen Allah Zül Celale Sığın,

Zira Her Şeyi Mutlak Gören, İşiten Bilen Allah Zül celaldir,”der,    

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/156 

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Hem Şeytanlar İlham eder, Hemde Melekler İlham eder,

Şeytanın İlhamı, Çirkeften, Çirkef Ahlaktan, Hayasızlıktan, Tehditten, İnkar etmekten, Haksızlıktan geçer,

Meleklerin İlhamı, Hayırlı olandan, İyilik olandan, Edep ve Hayalı Güzel Ahlaktan, Hakkaniyetten geçer,

Her Kim, Kalbinde Meleklerin İlhamını duyuyorsa, O Duyduğunun Allah Zül Celalden olduğunu bilsin,

( Nefsinin Arzu ve İsteklerini kendisine yönelt, Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği şeyler, Kendine yapılmasını istemediğin şeylerdir, Şerler, Çirkefler, Kötülükler,

Hayasızlıklar, İşte bunlar, Şeytanın Size olan İlhamıdır, O şeyleri yapmaktan sakınınız,

Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde, Nefsinin Kabul ettiği şeyler, Hayırlar, İyilikler,

Güzellikler, Kendinede yapılmasını kabul ettiğin şeylerdir, İşte O, Meleklerin İlhamıdır, )

Her Kim, Kalbinde Şeytanların İlhamını duyarsa, Ağuzu Besmele ile Şeytanlardan, 

Allah Zül Celalin Korumasına Sığınsın, “ dedi der, Tirmizi,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              AHZAB SURESİ  AYET 43

“ Allah Zül Celal Kullarına Karşı Çok Ama Çok Merhametlidir, Öyleki, Allah Zül Celal ve Melekleri,

Sizleri İmansızlıktan İman edebilmeniz için, Karanlıktan aydınlığa çıkabilmeniz için,

Çirkeften Kurtuluşa çıkmanız için Sizin Üzerinize Devamlı Dua etmekteler,”der,  

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              MÜNZİRİ HADİS No C/3 S 171 H 18

  Sahabeden Es Samit Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Sana Taktir ettiği hiçbir şeyden dolayı, Allahı,

Kötü ve Çirkef olan bir anlayışla İtham etmeyiniz “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAMUZ EL HADİS No C1 S18 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alemlerin Rabbi Olan Bana Hüsnü Zanda, Güzel Zanda bulunun,

Zira Ben Kulunun, Benim Hakkımdaki Zannına göre, ona Muamele edeceğim, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2935

  Sahabeden İbni Abbas, Ma'mer ve Zührî (ra) anlatıyor, İnkarcılardan, Puta Tapanlardan bir Adam,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Allah dileseydi Babalarımız ve Biz Putlara Tapmaz,

Haramları Yasaklarıda çiğnemezdik, dedi, Allah Rasulu,

“ Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve sadece tahminde bulunuyorsunuz,

Onlara Bize karşı çıkarabileceğiniz bir bilginiz var mı? Acizlik de, Akıllılık da Kaderdendir,

Üstün delil Allah'ın delilidir, Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,

Kader hakkında konuşmaktan sakının, Kadercilik konusunda fikir beyan edenler ahmakca konuşmaktadır,

Kul olan, Rabbini Sınayamaz, Kulunu Sınayan, Ancak ve ancak Rab olan Allah Zül Celaldir,” dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              KEHF SURESİ AYET 29

“ Artık dileyen İman eder, Dileyen İnkarında, Küfründe Kafirliğinde kalır,” der,

 

     İman etmek ve İmanlı kalmak veya Kafir olmak, Kafir kalmak Kader değildir,

Zira Kafir olmak yada Müslüman olmak Kaderiniz değildir, Sizin seçiminizdir,       

İman etmek veya İmansız olmak, Kafir olmak Kaderinizi Kendi Seçiminizle değiştirebilirsiniz,

 

     Şayet Allah Zül Celal, Sizin İman Etmeyeceğinizi, Kafir olarak Yahut Musevi veya Hiristiyan olarak

kalacağınızı Taktir etmiş olsaydı, Tekrar Tekrar Kitaplar ve Peygamberler Göndermezdi, 

 

     Allahın neyi : yapın diyerek helal kıldığı ve neyi yapmayın diye haram kıldığı,

bu şekil yaparsanız sizin için iyi olur, şu şekil yaparsanız sizin için felaket olur dediği,

Kuranı Kerimin diğer Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz Muhammedin diğer hadisleri ile

Tam ve Doğru olarak öğrenildiğinde, değerlendirildiğinde anlaşıldığında, Seçme ve Seçilme Hakkının,

Akıl ve Mantıkla ve Düşünme yolu ile Doğruyu bulduracak Çoktan seçmeli Test usulu bir Seçim Sistemi olduğu

görülür. Doğruyu seçersen karşılığı budur, yanlışı seçersen karşılığı budur der.

Bu Çoktan seçmeli test usulunde, yanlış cevaplarla insanı aldatan çoktan seçmeli test usulu değildir.

 

     Allah Zül Celal Her Ceninin Fıtratına, Şaki kişiliğinide, Said kişiliğinide yazar, yani İki yoluda gösterendir,

Sizi Yaratırken birde, Size Basiret, İrade verir, Düşünme ve Düşünmek zamanı verendir,

İradenize göre Direksiyonu hangi tarafa çevirirseniz, Başınıza gelecek olan bellidir,

İşte Kaderiniz budur, yani Allah Zül Celal Hiç Kimseyi Şaki olarak, yada Cehennemlik olarak yaratmış değildir,

İmanlı veya İmansız olacağınız sadece ve sadece kendi seçiminize aittir,

Allah Zül Celal Sizin Hangi yolu, Şaki bir kişiliğimi, Said bir Kişiliğimi seçeceğinizi bilendir, 

 

    Allah : İnsanlara Doğruyu ve Yanlışı ayırt edebilmek Seçim yapabilmek için Akıl ve İrade vermiş,

Doğruyu, İyiliği, Güzelliği ve Hidayeti bulabilmeyi, Yanlışı ayırt ederek seçerek seçici olabilmeyi,

Aklımıza ve İrademize bağlamış bırakmıştır. İnsan İradesinin içinde olmadığı bir Kader anlayışı,

Allah Zül Celale Hakaret ve Küfürdür, Doğru yu Dürüstlüğü İyiliği, Güzelliği ve Hidayeti Samimi olarak

isteyeceksiniz, seçici olacaksınızki, Allahta Sizi Doğruluğa, Dürüstlüğe, Güzelliğe ve Hidayete kavuştursun,

Allah Sizi, Doğru veya Kötü yola zorla getirmez, Sizi kendi İradenizin, kendi seçiminizin akıbetine terk eder.

Seçici olmak, Dönemsel bir zaman sürecine tabi değildir, Her kararınızda, Her fiilde, Her an seçici olmak şarttır.

 

   Allah Rasulu, “ İnsanoğluna, Hem Şeytanlar İlham eder, Hemde Melekler İlham eder,

Şeytanın İlhamı, Çirkeften, Çirkef Ahlaktan, Hayasızlıktan, Tehditten, İnkar etmekten, Haksızlıktan geçer,

Meleklerin İlhamı, Hayırlı olandan, İyilik olandan, Edep ve Hayalı Güzel Ahlaktan, Hakkaniyetten geçer,” der,

Allah Rasulunun Sözünü Aklınızda Tutun, Seçiminiz Meleklerin İlhamımıdır,?  Şeytanın İlhamımıdır, ?

Seçiminizi yanlış yapmanız Kader değildir, Kendi seçiminizdir, Seçiminizden Sonrası Kader dir.

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ALİ İMRAN SURESİ AYET 182

“ Allah Zül Celal, Katiyetle Kullarına Zulmedici değildir,

Bu Azablar, Kendi ellerinizle işlediğiniz Çirkeflerinizin karşılığıdır,  “ der

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              KAF SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulmedici değilim “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              ENFAL SURESİ AYET 51

“ İşte Bu Azablar, Kendi Ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır, Allah Zül Celal Katiyetle Zulmedici değildir, “ der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal, İnsanlara Zulmedici değildir, Lakin İnsanlar, Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için Kendi Kendilerine Zulmetmekteler, “ der,  

 

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              CAMİUSSAGIR HADİS No 1389

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İmanın Hikmet ve Büyüklüğünü, Kuvvetini, Huzurunu ve Refahını,

Kaygıyla, Üzüntüyle ve Şüpheyle, Kaderine itiraz etmemeye yerleştirmiştir,” dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              CAMİUSSAGIR HADİS No 2068

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kendisine Bir Musıbet, Hastalık, Darlık, Yokluk geldiğinde Sabır gösterip,

Allah Zül Celalin Emrine Teslim olmayan, Allah Zül Celalin Takdirine Rıza göstermeyen,

Her İşinin Sonunu Allah Zül Celale Havale etmeyen, Allah Zül Celale güvenmeyen,

Allah Zül Celale İman etmiş değildir, yani İmanı yok durumundadır, “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RAMUZ EL HADİS HADİS No C 6 S 514 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Kaderime inanan İman eden, yazıma razı olan, rızkıma kanaat eden,

Benim için şehvetini terk eden genç, işte o Benim indimde meleklerimden gibidir,”dedi der,
 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              HAC SURESİ AYET 11

“ İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder, Şöyle ki,

Kendisine bir iyilik dokunursa, bir kazanç gelirse buna pek memnun olurda Allah Zül Celale Hamdetmediğinde,

bir Musibete, bir kazaya, bir hastalığa, bir afete uğradığı zaman çehresini değiştirip, İslam Dininden, İmanından

İnancından yüz çevirdiğinde, İşte O, İmtihanını kaybetmiştir, Dünyasını da, Ahiretini de kaybetmiştir,

İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir,” der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              RUDANİ HADİS No 7631 ve 7632

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah ve Ubey Bin Kaab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kaderinizin, Hayrınızada, Şerrinizede, Başınıza gelecek olanın, Mutlaka geleceğini,

Başınıza gelmeyecek olanında gelemeyeceğini, Hiç Kimsenin buna engel olmaya güç getiremeyeceğine,

Allah Zül Celalin Taktir ettiğini bilip, İnanıp İman etmedikce, İman etmiş olamaz, “

   Kade­re iman etmedikçe başına gelmesi takdir olu­nanın mutlaka geleceğine, gelmemesi takdir olunanın da

mutlaka gelmiyeceğine iman et­medikçe Allah Zül Celal İmanını senden kabul etmez.

Bu Kadere inanç ve İman dışında bir inanç üzerinde Öldüğünde behemehal cehenneme girersin. “ dedi der,

 

     KADER NEDİR, DEĞİŞİRMİ DEĞİŞMEZMİ ?              FECİR SURESİ AYET 29. 28 ve 30

“ Allah Zül Celalin, Size Tayin etmiş olduğu İbadetlere,

( Namaz, Ramazan Orucu, Haç ve Zekat İbadetine) Razı olunki, ( Bunlar yerine Başka Ritueller icat etmeyinki)

Siz Allahtan Razı olunki,  Allah Zül Celalden Razı olarak Allaha İtaat edinki,

Allahın tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde Allah Zül Celale İbadet edinki,

Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile, Allahta, Sizin Allaha olan İmanınızdan, İbadetlerinizden Razı olsun,

“ Rabbinle Karşlılıklı Rızalaşmaya girerek, Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile,

Amellerinle, İbadetlerinle, Çalışmalarınla, İşlerinle, Sosyal yaşamınla, Rabbinle devamlı Rızalaşma içinde Ol ki,

Sen Rabbinden Hoşnud ve Razı Olki, Rabbin Senden Hoşnud ve Razı olsunki, Rabbinin Cennetine girebilesin,

( Zira Rabbinin Cennetine giremeyen, Rabbinin Cehennemine girer, ) “ der, 

 

    Siz Allahın Emrettiği Namaz İbadetine ve Diğer İbadetlere,

Allahın Emrettiği Amellere, Sizin için Tayin ettiği Kadere ve Rızka Razımısınız ? Değilmisiniz ?

Siz Allahın Size tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde olan İbadetlere Razı olmazsanız,

Allahta Sizden Razı olmaz,

 

     Yani, İnsanın, Allah Zül Celalin Kendisi için yarattığı Kaderine Razı olması,

İmtihanını, İmanını kazanmasıdır, Kaderine Razı olmaması, İsyankar olması, İsyan etmesi,

İmtihanını, İmanını kaybetmesi dir, 

 

     Bir Filmin Senaryosunu yazan ve Yönetmenliğini yapan, O Filmde Neler olup biteceğini bilen değilmidir,?

Yani, Sizin Senaryonuzu, Ne yapıp edeceğinizi, Sizden önce bilen, Allah Zül Celalin Mutlak Kudretidir,

     Kader, Allah Zül Celalin, Yarattıkları için Kayda almış olduğu, Bir Film gibidir,

O Filmde Kaydedilmiş olanı değiştirebilir, Kaydedilmiş olan, bitmiş olan bir kaydı değiştirebilme Kudreti,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin Kudretidir,

 

     Kaza Kavramı, Sadece ve Sadece Trafik Kazası değildir, Kaderinizdeki bir Hükmün yerine gelmesi Kaza dır,

Yani Her Kaza dan Sonra Ölüm Yoktur, Kim, Kaza yapmayı ister,

Zira, Kaza Yapmayı isteme İradesi Hiç Kimsede yoktur, ,  

Kaderinizin Her Kaza İnfazında, Kişi, Kendini Doğru bir şey yapıyor zanneder,

Kader Kazasını, İrade eden, Yapan, Yaptıran Allah Zül Celalin Kendi Taktiridir,

 

     Değişebilen Kaderinizde vardır, Değişmeyecek olan Kaderinizde vardır,

 

     Değişmeyen Kaderiniz,

Irkınız, Kız yada Erkek olacağınız, Hangi Anne ve Babadan ve Ne zaman Doğacağınız,

Ne Miktar Kazanç elde edebileceğiniz, Hangi Hastalığa yakalanacağınız,

Nerde ve Ne Şekil Öleceğiniz değişmez, ( Kız yada Erkek olmayışınız, Orta Cins oluşunuz, Allahtan değil,

Kaderinizden değil, Anne ve Baba olarak, Kız çocuğu Erkek gibi giydirip yetiştirmenizle,

Erkek Çocuğu Kız gibi giydirip yetiştirmenizle, Size aittir,)

 

     Değişebilen Kaderiniz,

Kazandığınızdan Ne kadar fayda görebileceğiniz, Hastalıklardan nasıl iyileşebileceğiniz,

Başınıza gelen Bir Musibetin Size ne kadar zarar verebileceği, Ömrünüzün Nekadar olacağıdır,

 

     Herhangi bir Seçim yapmak durumunda kaldığınızda, Karşınızda en az İki seçenek bulunduğudur,

Herhangi Bir Fikir, Düşünce, İdeoloji ve Seçim Sizin açınızdan iyi gözükebilir, Lakin

Ne Şekil Zarar yada Yarar verebileceğini hesaplamak zorundasınız,

 

     Değişen Kaderiniz, İradenize göre seçim yapabilmenizdir, Kaderiniz Seçiminizden sonrasıdır, 

Değişmeyecek olan Kaderiniz, Kaza ve Musıbet kaderinizdir, ancak Allah Zül Celal hafifletebilir,

 

     Yani, Her Musibetin, Her Sıkıntının, Her Umutsuzluğun ve Çaresizliğin arkasında, Bir Umut, Bir Çare vardır,

Musibetin, Sıkıntının, Umutsuzluğun, Çaresizliğin Çaresini Yalnızca ve yalnızca Allah Zül Celalden isteyiniz, 

 

     Seçiminizi yanlış yapmanız Kader değildir, kendi seçiminizdir, Seçiminizden sonrası Kader dir.

Seçme sorumluluğunda yanlış bir seçim yaptığınızda, Keşke demenin hiç bir anlamı ve dönüşü yoktur.

 

     Değişen Kaderiniz, Sadece ve Sadece Sizin Seçiminize, İradenize bağlı olduğu halde dahi,

Yinede Kaderinizin Değişen yönünü ve İlersini Siz göremez ve bilemezsiniz, 

Çünkü O Sedece ve Sadece Allah Zül Celale Aittir,

Ancak ve ancak, geçmişinizi hatırlayıp, Şimdiki durumunuzu bilebilirsiniz,

 

     Allah Zül Celale İstiğfarla, Teslimiyetle, Allah Zül Celalin Emirleri ve Yasaklarına Riayet ederek yaşamakla,

veya yaşamamakla, Anne Babanızı Hoşnud etmekle veya etmemekle, Rızıklar, Kazançlar artabildiği gibi

eksilebilirde, Ömür Uzayabildiği gibi Kısalabilirde, Lakin bunu Allah Zül Celalden başkası Taktir edemez,

yapamaz, Kadere İman edeyim derken, Seçim yapamamayı Kadere yüklemek,

Allah Zül Celalin Bize, Kendi İradesinden verdiği İradeyi Yok saymak tekrar sapıtmaya ve İmansızlığa gider,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim