ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KUL HAKKI / MAHŞER HESABI SORGUSU YARGISI / İLE İLGİLİ AYET ve HADİSLER,
Eklenme : 12.09.2023
Okunma : 6170

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME NEDİR ?

     ANA, BABA HAKKI NEDİR ?

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI NEDİR ?

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI NEDİR ? 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI NEDİR ?

     KOMŞULUK HAKLARINEDİR ?

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ NEDİR ?  

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR ? 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLMEK  AHİRET SORGUSU NEDİR ?

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI NEDİR ?

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU NEDİR ?

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU NEDİR ?

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR ?

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR ?

 

İnsanoğlu

 Cennette Ne var Ne yok, Cennette kendine neler verilecek vs devamlı bunların Hesabını yaparda,

Cennet için Mahşerde Hesaba çekileceğini hesabetmez, Düşünmez, ! ! !

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

     Herkes Kendi Hakkını, Kendince Çok iyi hesap ederde, Kendisinin başkalarına haksızlık ettiğini hiç düşünmez, !!!

 

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      NAHL SURESİ AYET 90

“ Allah, Ayetleri ile Size, Düşünmeniz ve uygulamanız için, Sistem, İlkeler verendir,“ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      ŞUARA SURESİ AYET 183

“ İnsanların, Temel Hak ve Hürriyetlerini :

( İbadet, Eğitim ve Öğrenim, Ticaret, Adalet ve Milletin İradesine göre Yönetim Hakkı gibi Hak ve

Hürriyetlerini) Kısıtlamayın, Yasaklamayın, Bunları kısıtlayarak, Yasaklayarak, Yeryüzünde bozgunculuk

yapmayın, karışıklık çıkarmayın, Toplumda Terör ve Gerginlik meydana getirecek fiillerde bulunmayın “ der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      RUM SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celal Size Kendinizden Misal, Örnek verdi,

Size, Rızık Kazanç, Hak ve Hürriyetler olarak verdiğimiz şeylerde,

Birbirinizin, Hak ve Hürriyetine dokunmaktan, Gasp etmekten çekindiğiniz, Ortak yaşam alanlarınız yokmu, ?

  Elleriniz altındaki Köle gibi çalıştırdığınız İşçilerinizden, Ortaklarınız yokmu, ?

Sizinle Eşit derecede olan, Birbirinizi Saydığınız Saygı duyduğunuz gibi, Onlarada Saygı duymazmısınız, ?

Şayet, Ortak Yaşam alanlarınızda, Birbirinizin Hak ve Hürriyetlerine dokunmaktan, Gasp etmekten çekindiğiniz gibi,

Ortak Yaşam alanlarınızda, Diğer İnsanlarında Hak ve Hürriyetlerine dokunmaktan, Gasp etmekten çekinirseniz,

Onlarda Sizin kadar Refah yaşamasa bile normal bir yaşam yaşar, Zira Onlarda Yaşamda, Sizinle Eşittir,

  ( Sizinle aynı bölgede, aynı yerde, Aynı memlekette yaşayan, aynı işte çalışan,

Aynı Hak ve Hürriyetler yaşamına sahip olan, Toplumsal yaşam alanlarında ortak olarak yaşadığınız,

Sizin, Onların yaşam sınırlarına, Onlarında Sizin yaşam sınırlarınıza dokunmaktan Gasp etmekten çekindiğiniz

Ortak Yaşam alanlarınız yokmu, ? İşte Onlarla, Ortak yaşan alanlarını Nasıl kullanıyorsanız, Aynı onun gibi,

Kişisel Haklar ve Hürriyetler, Toplumsal Haklar ve Hürriyetler, Keyiflerinize göre, Sınırsız ve Sonsuz değildir, 

Birinin Hak ve Hürriyetinin başladığı yerde ve Noktada, Diğerinin Hak ve Hürriyetleri biter,

Diğerinin Hak ve Hürriyetlerine Dokunulamaz, Tecavüz Gasp edilemez,

  Senin kendine Hak saydığın Özgürlüğünün Sınırsızlığı, Hadsizliği, Hudutsuzluğu, Görgüsüzlüğün olmasın,

Diğerini kendine karşı kışkırtıcı ve kışkırtan olmasın, Kendine Tahrik ettirmesin,

Zira, O kendine Hak saydığın Özgürlüğün Sınırsızlığı, Hadsizliği, Hudutsuzluğu,

Senin Felaketin, Senin Musıbetin olmasın, )

  İşte Biz, Düşünen ve Akleden Toplumlar için, Allahın Ayetlerini böyle açıklıyoruz,” der.

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      TİRMİZİ HADİS No 2120

  Sahabeden Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Hak Sahibine Hakkını vermiştir,” dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/213 H 11

  Sahabeden Amir Bin Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eşinizle Güzel geçinin, Güzel davranın, Zira Sadakatli bir Eş Size bir Emanettir,

Dikkat ediniz, Sizin, Eşiniz üzerinde Haklarınız, Eşinizinde Sizin üzerinde Hakları vardır,

Emanetinize ne şekil davrandığınız ise Mahşer hesabında Size Sorulacaktır “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      EBU DAVUT HADİS No 2783

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şahısların, İnsanların Hak ve Hürriyetlerini Gasp edip almaktan sakının “ dedi der,

 

     HAK ve HÜRRİYET KISTASLARI NEDİR ?      BUHARİ HADİS No 1654

  Sahabeden Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi bilinizki, Birbirinizin Kanını dökmek, Birbirinizi öldürmek, ( Hak ve Hürriyetleri Gasp etmek )

Namuslara Selbetmek, Kesin olarak Yasaktır ve Haramdır,

  Kişinin, Hak ve Hürriyetlerinin : Cebren ve Hile ve Zorla Gasp edilmesi yasaklanmıştır,

Birbirinizin Boynunu vuracak suretle,

( Birbirinizi Öldürmekle, Malları Gasp etmekle, Temel Hak ve Hürriyetleri Gasp etmekle )

Dalalete, Fitneye, Nifağa, Toplumda Terör çıkmasına sebep olabilecek Vahşete düşerek,

İslam Dini öncesi, CEHALET ÇAĞINA dönmeyiniz “ dedi der.

 

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   SAAD SURESİ AYET 25

“ Mutlakki, Cemiyette, Toplumda Yaşayanların, birbirlerine Haksızlık Ederler, Ettiler, Ediyorlar,  

Toplumdaki, Cemiyetteki İnsanların, ( Birbirlerini Tanısınlar Tanımasınlar, birbirlerini görsünler görmesinler,)

Mutlaka ve Mutlaka Birbirlerine Haksızlığı vardır, Birbirlerine Hakları geçer ve geçmiştir,” der,

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Kul Hakkına giren Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,  

KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 955

  Sahabeden Vehb İbnü Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar Sizden ayrı değildir, İnsanlar Sizden ayrılabilecek değildir, Sizde İnsanlardan ayrılabilecek değilsiniz,

İnsanların Size ihtiyaçları vardır, Sizinde Diğer İnsanlara İhtiyacınız vardır,

  İnsanların arasında Adabınız, İşiten bir Sağır, Gören Bir Kör, Konuşabilen lakin Sukut edici olmanızdır,

( yani Her işittiğinizi, Her gördüğünüzü, Her konuştuğunuzu düşünüp değerlendirmeden,

doğru olup olduğunu anlamadan herhangi bir şekilde karşı bir harekette bulunmayınız ) “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   HAKKA SURESİ AYET 18

“ O Gün, Mahşer Günü, Sorgulanma, Hesap ve Yargılanma için Hepiniz Allah Zül Celale Arz olunacaksınız,

Öyleki, Gizli Hiçbir Haliniz Saklı kalmayacaktır,” der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   NAHL SURESİ AYET 93

“ Mutlakki, Kıyametten Sonra Mahşer Gününde Bütün yaptıklarınızdan Sorumlu olacak ve sorgulanacaksınız,”der, 

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Kıyamet Günü, Mahşer Hesabında,

Bütün Yaptıklarınızdan Sorumlu olarak Hesap vereceksiniz, “ der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   ALİ İMRAN SURESİ AYET 30

“ O Gün, Mahşer Günü, Her Nefis Ne yapmışsa, Ne Hayır işlemişse, Ne Kötülük işlemişse,

Onların Hepsini önünde hazır bulacaktır,” der

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 3446

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul bir adım dahi atsa, Allah O Adımı hangi gaye ile attığını mutlaka soracaktır,”dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 457

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerde Hesaba çekilen Kişiye, Malının Hesabı sorulacağı gibi,

Şayet Devlet idaresinde veya Çalıştığı işyerindeki Makamının, Memuriyetinin, Görevinin,

İşciliğinin verdiği yetki ile, Ne yaptığının Hesabıda sorulacaktır,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3245

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biliniz ki, Mahşer günü kul öldüğü hal üzere diriltilecektir,

Dikkat edin, Muhakkak ki Allah size Bütün yaptıklarınızın hesabını soracaktır, Hatta sizden birinizin,

kardeşinin elbisesine dokunmasını ( Kazarekte olsa zarar vermesini ) dahi soracaktır,”dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TABARANİ HADİS No 11

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Mahşerde, Hesap gününde, Makam ve Mevki sahibi, Yetki sahibi kullarını huzurunda durdurarak,

Ona verdiği Malının, Servetinin hesabını sorduğu gibi, Makamında iken Yetkilerini,

Ne şekilde kullandığının hesabını da soracaktır, O Hesaba göre Cezasını veya Mükafatını görecektir ” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başkasına zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

Başkasına Güçlük çıkarana, Zorluk çıkarana, Allah ta Güçlük ve Zorluk çıkaracaktır,” dedi der,

 

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   ŞURA SURESİ AYET 39

“ İnsanlardan birine veya bir bölümüne Bir Musıbet, Bir Kaza, Bir Afet, Bir Hastalık, Bir Zarar geldiği zaman,

O Musıbetin, O Kazanın, O Afetin, O Zararın, O Hastalığın giderilmesi için Birbirinizle yardımlaşınız, “ der,  

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   HUD SURESİ AYET 144

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Sevginiz, Saygınız, Hoşgörünüz, İyilikleriniz, Kötülüklerinizi Yok edecektir, “ der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 1574

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlarla Sürtüşmekten Sakının, Zira Sürtüşmek İyi Hasletleri örter kaldırır,

Çirkinlikleri, Çirkeflikleri Yer yüzüne çıkarır,”  Hased etmekten, Düşmanlık güdmekten Sakının,

Zira Hased ertmek, Düşmanlık beslemek, Ateşin Odunu Yaktığı gibi, İyiliklerinizi Yakıp Yok edecektir,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,     RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/37 H/15

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizler Birbirinizi Affedinizki, Kıyamet gününde, Mahşer gününde,

Allah Zül Celalde Sizlerin Günahlarını Affetsin,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 3759

  Sahabeden İbni Cerir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Merhamet etmeyene merhamet edilmeyecektir, Bağışlamayan, Bağışlan­mayacaktır,”dedi der,

 

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 367

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bineğinizle bir yolculuğa çıktığınızda, konaklayarak Bineklerinizi ve kendinizi dinlendirip koruyun,

Bineklerinize, Kendinize ve Yoldakilere karşı Şeytanlar olmayın, “ dedi der

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TABARANİ HADİS No 557

  Sahabeden Ebu Hureyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslümanların gelip geçtiği yol üzerine abdest bozarsa, Yolu bozarsa,

Allahın, Meleklerin ve Bütün İnsanların Laneti, O İnsanın Üzerine olsun, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara, Tahrip edenlere veya

kasten yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etti, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah'tan başkası namına hayvan kesene, Allah lanet etsin,

Bid'adci barındırana ve Asli İbadetini bırakıp Bidad İbadet uyduranlara, Allah lanet etsin,

Annesine babasına lanet edene, Allah lanet etsin, Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara,

veya yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etsîn,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TİRMİZİ HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hamza (ra) ve İbrahim Nehai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bina ve Yol inşaatı yapmak, Tamamen sorumluluk yüklenen bir iştir, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 1575

  Sahabeden Ebu Saad El Hudn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların gelip geçtiği yollarda oturarak, yolu tıkamaktan, yolu kapatmaktan, yolu bozmaktan,

yolu tahrip etmekten sakınınız, Şayet Yol üzerinde oturmak durumunda kaldığınızda,

O zamanda Yolun Hakkınıda veriniz, Yolun Hakkı Şunlardır, Yoldan gelip geçenlerin Selamını almak,

Muhabbetle karşılık vermek, İnsanlara İyiliği gösterip ve yapmak, Kötülükleri önlemek, Harama bakmamak,

Yolda oturmakla, İnsanlara Sıkıntı vermemektir,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TİRMİZİ HADİS No 1355 ve 1356

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahçe ve Tarlalar arasında yeni yollar açmanız gerektiğinde, Yolun genişliğini Yedi Zira olarak yapınız,

Yolu geniş tutunuz, Yol açma ve Yol Genişliği hakkında ihtilâf ettiğiniz zaman,

Yoldan Rahatca gelip geçilmesi için Yolları Geniş yapınız, Yolun Genişliğini, Yedi Zira daha, geniş ediniz,

  Olaki geçici olarak Yolu kazmak, Yola çukur açmak zorunda kalırsanız,

Sonra O Yolu en düzgün şekilde kapatmak, Yoldan geçenlere, Eziyet veren şeyleri yol üstünden kaldırmak,

gidermek, Yoldaki Çukurları doldurup, Engebeleri, Engelleri düzeltmek, İmanınızın Temel şartındandır,“dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MÜSLİM HADİS No 58

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine, İslam Dininin Olmazsa olmaz Şartlarına İman etmek, Yetmiş Küsür Şubedir,

Bunların En Başı ve Olmazsa olmazı, “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah “ Kelimeyi Tayyibedir,

En Sonuncusu, En az değer kesbedeni ise, Yoldan gelip geçen İnsanlara Eziyet verecek,

Zarar verecek, Engel olacak şeyleri yoldan kaldırmak ve Yolu Düzeltmektir, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MÜSLİM HADİS No 2618 / 1914

  Sahabeden Ebu Berze ve Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu Bana, İnsanların faydalanacağı, Onlarla Benimde faydalanacağım bir şey öğret? Diye sordum

Allah Rasulude, ” Müslümanların, İnsanların, Hayvanların geçtiği yolda, Onlara Eziyet veren şeyleri gider,

Yolları düzelt, dedi, Bir Adam Yolda giderken Yolun üzerinde Dikenleri, Dalları, Pisliği, Hafriyat artığını gördü,

Bunların, yoldan geçenlere Zarar vereceğini görerek, Dikenleri ve Dalları yoldan aldı ve zararsız bir kenara

koydu, Allahta O Kula Teşekkür etti, Bütün Günahlarını Affetti ve Cennetine koydu, dedi “ der,    

 

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MERYEM SURESİ AYET 68

“ Andolsunki Sizleri Mahşer gününde, Sorgu, Hesap, Yargı gününde, Şeytanlarınız ile birlikte toplayacağız,”der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   ZÜMER SURESİ AYET 30 ve 31

“ Mutlakki, Sen de Öleceksin, Onlarda Ölecektir,”

“ Mutlakki, Hiç Şübheniz olmasınki Siz, Rabbinizin huzurunda, Mahşer Sorgusu ve Hesabı Gününde,

Birbirinizden Davacı olacaksınız, Birbirinizle Muhakemeye duracaksınız,” der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün İnsanlarda, Müminlerde, görecek ve bilecektir, “ der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   SEBE SURESİ AYET 26

“ Rabbiniz, Hepinizi Mahşerde, Sorgu gününde Bir araya Toplayacak, getirecek,

Sonrada Mutlak Hak Hükmü ile Aranızdaki Birbirinize olan Haklarınızı ayırıp verecektir,

Zira Mutlak Hak ile Hüküm verecek olan Allah Zül Celaldir,” der,    

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   NAHL SURESİ AYET 25

“ Kıyametten sonra, Allah Zül Celalin Adaletinin tecelli edeceği Mahşer gününde, Sorgu Gününde,

Hesap gününde, Sorgusunda, Hesaba çekilmesinde Kendi Günahlarını Tam olarak yüklendiği gibi,

Karşılıklı Hesaplaşma sonucunda, Sapıttıkları, Aldattıkları, yaptığı Haksızlıkları ile, 

Zarar verdikleri İnsanların Günahlarından Yükleneceklerdir,” der,     

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 2612

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Affetmeyeceği Zulum, Kulların Birbirlerine yapmış oldukları Zulümdür,

Allah Zül Celal Mutlak, Mazlumun Hakkını, Ona Zulmedenden alacak ve Ona verecektir,”dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 1635

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar Allah Zül Celalin Hışmından korkunuz, Zira Kim Kime, Kim Bir Mümine Zulmederse,

Allah Zül Celal, Yevmi Mahşer gününde, Mutlak ondan, Zulmedenin İntikamını alacaktır,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TİRMİZİ HADİS No 2419

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ O Mahşer Hesabı Günü, Öyle bir Hesap ve Muhakeme Günüdür ki,  

O Mahşer Gününde, O Hesap Gününde, Tüm Haklar, Hak Sahiplerine verilecektir,

Boynuzsuz Hayvan dahi, Boynuzlu Hayvandan Hakkını alacaktır, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   İBNİ MACE HADİS No 203

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Toplum için, İnsanlık için, iyi bir Çığır, bir İlim açarsa,

( İnsanlığın ve Toplumun faydalanması için bir keşif, bir icad yaparsa,

Toplumun ve İnsanlığın, Rahat ve Sosyal yaşanması için Bilimi geliştirerek bir Çağ açarsa ) Ölüp Gittiğinde dahi,

Toplum ve İnsanlık O Çığırdan, Çağdan yararlanırsa, Ona açtığı Çığırın mükafatı  Sadakayı Cari ,

Devam eden Sadaka olarak, kat kat fazlası ile verilecektir,

  Kim : Toplum için, İnsanlık için, kötü bir Çığır, Çağ açarsa,

Toplumun ve İnsanlığın zarar gördüğü kötü bir Çığır açarsa, Ölüp Gittiğinde dahi,

( Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Fıskı Fucur olan Paparazzi ve Magazinsel yaşam, Terör olan bir çağ açarsa)

Onada açtığı Kötü Çığırın, Çağın cezası tam ve eksiksiz olarak verilecektir,

O Kötü Çığırdan gidenlerin cezasının bir mislide O kötü Çığırı açana yüklenecektir, “ dedi der.

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TİRMİZİ HADİS No 2418

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müflis Kimse, İflas etmiş olan Kimse, Kimdir biliyormusunuz, “ diye sordu, Bizler,

Malını, Parasını, Servetini kaybetmiş kimsedir diye cevap verdik, Allah Rasulu

“ Sizin bu dediğiniz Dünya hayatındadır, Asıl Müflis Kimse Ahiret hayatında kendi kendini bulacaktır,

  Ümmetimin Müflisi, O Kimsedirki, Mahşer gününe, Hesap gününe, Kıldığı Namazlarıyla, Tuttuğu oruçlarıyla,

Verdiği Zekatlarıyla, Hayırlı Amelleriyle, Sövdüğü, Gıybetini yaptığı, Zina isnadında bulunduğu,

Haksız olarak Mal yediği, Haksız yere vurduğu, Haksız yere Kan akıttığı, İşlediği Günahlarıyla, Gelecektir,

O Kişi İşte bu Dünyadaki Amellerinin Hesabını vermeye oturtulacaktır,

  İşlediği Günahlarına, Hatalarına Kusurlarına karşılık, İşlediği İbadetlerinden, İşlediği Hayırlı

Amellerinden takas edilecektir, bunlar İşlediği Günahlarını, Hatalarını, Kusurlarını karşılamadığında,

Dünyada iken Sövdüğü, Gıybetini yaptığı, Zina isnadında bulunduğu, Haksız olarak Mal yediği,

Haksız yere vurduğu, Haksız yere Kan akıttığı Kimselerin, Günahlarının, Hatalarının, Kusurlarının

ona yüklenmesiyle devam edilecektir, Sonucunda Cehennemi kazanacaktır,

İşte Müflis olan, İflas etmiş olan Kimse budur, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2328

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem yanındaki Sahabilere,

“ Her İnsan, Mahşer Gününe, Kıldığı Namazlarla, Tuttuğu Oruçlarla, Verdiği Zekat ve Sadakalarla,

Yaptığı Farz ve Nafile İbadetlerle gelecekte, Dünya Hayatında iken, Başkalarına Haksızlık yapanların,  

başkalarının Malını Gasbedenlerin, Ona Buna Sövmüş olanların, Ona Buna Zina İftirası atmış olanların,

Haksız yere Kan Dökmüş adam öldürmüş veya Dövmüş olanların İbadetleri,

Bu Zulmettiği İnsanlara Taksim edilip verilecektir,  O İnsanın İbadetleri, Zulmettiği ve kendisinden

Alacaklı Kimselerin Haklarını Karşılamayıp tükendiğinde, Zulmettiği, ve Kendisinden Alacaklı olan Kimselerin

Günahları, O Kimsenin üzerine yüklenecektir, Sonrada kalan Cezasını çekmek üzere Cehenneme atılacaktır,

İşte O Kişi, Mahşer hesabında Geri dönüşü olmayan bir şekilde İflas etmiştir,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TİRMİZİ HADİS No 2419

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametten sonra, Mahşer Gününde, Hesap gününde Ne Dinar Nede Dirhem bulunamayacaktır,

Dünya Hayatında iken başkalarına haksızlık etmiş olan, başkalarının hakkını yemiş olan Hesaba çekilen

kimsenin, İyilik ve Sevapları varsa onlar alınıp, Haksızlık ettiği, Hakkını yediği O Kimseye verilecektir,

  Şayet Sevapları yoksa, Haksızlık ettiği, Hakkını yediği kimsenin günahları, Haksızlık edene, Hak yiyene

yüklenmek, Haksızlık edilenin, Hakkı yenilenin Günahları azaltılmak suretiyle hesaplaşma tamamlanacaktır,

Mal ve Namus meselesinde bir kulun bir kardeşinde bir hakkı bulunur da,

Onlar Dünya hayatında iken Helalleşirse,  Allah o kuluna Rahmet etsin, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 137

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametten Sonra, Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Huzura getirildiğinde,

Sen, ( Edepsizliğin ve Hayasızlığınla ) Şu Gün Şu kötülüğü yaptın, Şu Gün Şu kötülüğü yaptın denildiğinde,

Sizde Evet diyerek yaptıklarınızı kabul edecek, İnkar dahi edemeyeceksiniz,

  Küçük ve Büyük Günahlarınızın, Kötülüklerinizin Kendinize gösterilmesine Amansız bir korku ile

bakacaksınızda, Yaptığım Kötülüklerimin yanında iyiliklerimde vardı, Lakin onları burada neden göremiyorum

dediğinizde, Yaptığınız İyi Amellerinizin Nasıl Yok olduğunu göreceksiniz, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Hiçbir Günahkar, Karşılıklı hesaplaşma sonucu, yaptığı zulumler ve haksızlıkların hesaplaşılmasından

Ve karşılığının alınmasından hariç, Hiç Kimse Bir Günahkarı Günahından kurtaramayacaktır,”der

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TABARANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmânı Fârisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günah vardır, bağışlanmaz, Günah vardır, kişinin yanına bırakılmaz, Bağışlanmayacak günah

Allah'a Eş ve ortak koşmaktır, Kişinin yanma bırakılmayacak günah, insanların başkalarına zulmetmesidir,

Günah vardır bağışlanır. Bağışlanacak olan günah ise Allah ile kul arasında kalan günahtır, “ dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   RUDANİ HADİS No 10008

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Günah Zulmu yapması Üç türlüdür,

Birincisi,          Bence diyerek İbadetlerde Kendi Fikrini Üstün görmek, Baba, Oğul, Ruhul Kudus gibi veya

                        Putlar, Aracılar koymak, Allaha Şirk Koşmak, Allah Zül Celalin affetmeyeceği Zulumdür,

İkincisi,            Kulun, Kendisi ve Rabbi arasında olan Günah Zulmu, İbadetlerini Amellerini yerine getirmemekle,

                        Kendi Kendine yaptığı Zulumdür, Allah Zül Celal, Dilerse Bağışlar, Dilemezse bağışlamaz,

Üçüncüsü,      Kulların Birbirlerine karşı yaptıkları Zulumdür,

                        Bu Zulumden dolayı, Allahın, Ödeşmeyi Kendisiyle değil, Ödeşmeyi Kullarına bıraktığı Zulumdür,

                        Kulların Birbirlerine yaptıkları Zulmu, Birbirlerine Ödetmedikce, Mahşer Hesabını bitirmeyeceği

                        Allahın Ödeşmeye karışmayacağı Zulumdür,” dedi der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CAMİUSSAGIR HADİS No 2204

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kusurlarınız, Niteliğine göre Üç Deftere kaydedilmektedir,

  Birinci Deftere Kaydedilen Kusurlarınız,

Terk ederek Tutmadığınız Oruclarınız, Terk ederek Kılmadığınız Vakit Namazlarınız gibi,

Allah ile Sizin aranızda olan İbadetlerinizdir, Haramlara bulaşmakla Kişinin Kendi Nefsine yaptığı Zulümlerdir,

Allah Zül Celal Nadimliğinize, Samimiyetinize göre Affedip Cezalandırmaktan vazgeçebilir, 

  İkinci Deftere Kaydedilen Kusurlarınız,

Kulların Kendi aralarında yaptığı Haksızlıklar ve Zulümlerdir, Bu Haksızlıklar ve Zulümler,

Zulmetmiş olandan, Zulmedilmiş olana Hakkının verilmesidir, Hakların alınıp Hak Sahibine verilmesidir,

Hiçbir şeyin karşılığının verilmeden bırakılmamasıdır, Mükafatsa Mükafattır, Ceza ise Cezadır,

  Üçüncü Deftere Kaydedilen Kusurlarınız,

Fiillerinizle, Sözlerinizle, Davranışlarınızla, Allaha Şirk Koşmalarınızdır,

Şayet Ölmezden önde bu durumunuzu düzeltmezseniz,

Allah Zül Celal Bu Defterdeki Amellerinizden Hiçbirini Affetmeyecektir,” dedi der,  

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   MUVATTA  AHLAK HADİS No 17

 Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Bence diyerek Kendi Fikrini Allah Zül Celalin ve Rasulunun yerine geçirmeyip,

Al­lah'a hiç bir şeyi Ortak, Eş koşmayan her Müslüman Affedilir,

Ancak Müslüman din kardeşi arasında Küslük, Kin, Hased, Düşmanlık olan Müslüman Affedilmeyecektir,” dedi der

 

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   BAKARA SURESİ AYET 48

“ Hiçbir Kimsenin, Hiçbir Kimseye yardım edemeyeceği, Bir yardım, bir koruma, bir Meded veremeyeceği,

Hiçbir Kimseden kurtulması için, kurtulabilmesi için bir Fidye alınmayacağı, Hiç Kimsenin Kayırmasının olmayacağı,

Hiçbir Kimsenin Hiçbir Kimsenin yerine bir şey ödeyemeyeceği, Öyle Bir Günden,

Mahşer Sorgusu ve Mahşer Hesabı Gününden Korkun,” der,    

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   ENBİYA SURESİ AYET 1

“ Sizler için, İnsanlar için, Mahşer Hesabı Yaklaşmakta, Yaklaşıyor, Yaklaştı,

Sizler ise, Onlar ise Gaflet içinde habersizmiş, Hesaba çekilmek yokmuş gibi sapıtmışlıktadırlar,”der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   ALİ İMRAN SURESİ AYET 71

“ Niçin, Hak olanı, Doğru olanı, Adaletli olanı, Haksız olanla, Yalan olanla, Adaletsiz olanla karıştırıyor,

değiştiriyor, bile bile gerçeği gizlemeye çalışıyorsunuz,? “ der.

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   CASİYE SURESİ AYET 22  

“ Allah Her Şeyi, Yerli yerince yarattı ki Herkes, Yaptığının karşılığını görsün” der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   HAÇ SURESİ AYET 7

“ Hiçbir Şüpheniz olmasınki, Mutlak ki Kıyamet ve Mahşer hesabı gelecektir, 

Mahşer Hesabınız için, Kabirlerinizden Tekrar Diriltileceksiniz, ( Şüpheniz olsa, Sizce neyi değiştirebilir,)” der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   BAKARA SURESİ AYET 44

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Hakkaniyeti, Kul Haklarını Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Hiç Akıllanmayacakmısınız ?” der,

 

     KUL HAKKINDAN MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME,   TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden olmuş olur,”der,  

 

 

    “ Boynuzsuz Hayvan dahi, Boynuzlu Hayvandan Hakkını alacaktır,” ifadesini, bir anlamaya çalışalım,

İnsana verilen Akıl, İrade, Sorumluluk, Düşünmek, gibi değerler, Sadece İnsana verilmiş değerler değilmidir, ?

Allah Zül Celal, Hayvanlara bunları vermişmidir ki, Allah Rasulu bu şekilde söylüyor, 

O Zaman Bu İfadeler bize çok Farklı ve Tekidli bir Hükmiyet veriyor değilmidir,? Şimdi anlamaya başlayalım,

 

     Bu Hak, Düşünmediğin, Düşünceli olmadığın için, Tanıdığın, Tanımadığın,

Gördüğün, Görmediğin İnsanların, Senin Üzerinde, Tazmim Hakkının doğmasıdır,

     Misal, Herhangi bir işin için Kazıpta Çukur olarak bıraktığın yoldan,

geçenlerin, O Çukura düşmesi neticesinde gördüğü zararlarının TAZMİMİ Hesabıdır,

     Aracını Uygunsuz şekilde Park etmekle yolu tıkayanın, kapatanın verdiği zararın Tazmimi Hesabıdır,   

     Herhangi bir yerde olay çıkarıp, çıkardığın olayla, Kişilere ve Topluma verdiğin MAGANDALIK zararlarının

TAZMİMİ nin Hesabıdır, daha bunlar gibi Zararların O Kişiden Tazmim edilmesi hesabıdır,

    Şayet Birine Zulmetmişseniz, Birinin Sizde alacağı varsa, Onu Mahşer Hesabına bırakmadan O Zulmunüzü

Telafi ediniz, O Borcunuzu ödeyiniz, Zira Mahşere kalırsa Pişmanlığınız Size bir çare olmayacaktır,                

 

     Yol Kenarına, Yolu kapatacak şekilde park etmiş Arabanın yanından

ya geçemediği yada zorlukla geçtiği için O Arabanın sahibine Sinirlenir, hatta Küfrederde,

Kendisi Yol kenarına park ederken yolu kapattığını, oradan geçenlerinde kendisine küfredeceğini hiç düşünmez, 

Deve Kuşu gibi Kafasını sokar, Kıçından haberi olmaz,

     Düşünüp Hareket etmeyi hep Karşıdan bekler, başkasından bekler, aynı şeyi kendisi düşünmez,

O düşüncesizin yaptığının aynısını yapar, Lakin, Başkasının düşüncesiyle değil,

Kendi düşüncenle öğrenir ve anlarsın, Adam olursun, kazanırsın, kurtulursun, 

 

     Bugün Toplumumuzda, Eğitim Sistemimizde Yolda nasıl gidilip gelinir öğretilmesi olmazsa olmaz şart iken,

bu öğretim verilmiyor, bu öğretimin yerine Okulların önüne Araçların geliş ve geçişini zorlaştıran Tümsek

yapılıyor, Kedi, Köpek dahi kakasını yaparken kazdığı yeri geri aynı şekilde kapatırken, düzeltirken, 

Biri Yolu kazdığında olduğu gibi bırakıyor, hiç aldırış dahi etmiyor,

Lakin O yerden kendisi geçerken O yolun Çukurlarından kendiside zarar görüyor ve şikayet ediyor,

Yollar bozuk ve çukur halde tutuluyor, yolda bir kazı yapıldığı zaman tekrar düzeltilmiyor,

Sanki, Yolları dahada bozmak ve daraltmak için çalışılıyor, Bütün Yollarımız, Ölüm Çukurları ve Tümsekleri ile

dolu Bugün Şimdi Gelip Geçtiğiniz yollarınıza bakın ve Ne kadar İmanızın ne kadar kaldığını görün ! ! !

 

     Şimdi oturun biraz düşünün, çok basit bir amel olarak görünen Yukarıdaki Hadisin Mahiyetinden,

Sizin Ömrünüzdeki Amelinizde Kaç Tane var ? Yolu Düzeltmekmi var veya sebeb olup düzelttirmekmi var, ?

Yada Yolu bozmak veya Sebep olup bozdurtmakmı var ? Sizce karşılığı ne olacaktır ?

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız dedem Yolda yürürken, Yolun ortasında durup, yolu kapattığını dahi düşünmeden

Sohbet eden İki Kişiyi gördüğünde, “ İki Kişi bir olup Yolun ortasında durup sohbet ederek Yolu kapatmayın,

Yoldan geçecek olana engel olmayın,

Zira Yolun Hakkı, farkında olmadan dahi Yolu Kapatmak değil, Yolu Açık tutmaktır,” diye ikaz etmiş,  

 

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

     Hafız Dedem birgün eve gelirken, Eve Yemeklik Sebze almak için Pazara uğramış, Bir Sebze Tezgahının

önünde durmuş ve Satıcıya, Biberin, Patlıcanın ve Domatesin Fiatını sormuş ve Satıcıdan bir Okka Biber,

Bir Okka Patlıcan ve Bir Okka Domates istemiş, Satıcı, Biberi, Patlıcanı, Domatesi En iyilerinden

Diri olanlarından seçerek vermiş, Hafız Dedem Satıcıya, “ Tezgahta kalan diğer Biberlerin, Patlıcanların ve

Domateslerin Fiatı ne kadar,”  diye sormuş, Satıcı, “ Hocam Diğerlerininde Fiatı Aynı Fiattır,

Ben Sadece Size özel olarak seçerek verdim”  demiş, Hafız Dedem, “ Benim için özel olarak seçildiği

ve dahi Fiatınında aynı Fiat olması, Kalan Sebzeleri alanların Hakkının Bana geçmesidir,

Ben Bunun Hesabını Yevmi Mahşerde veremem” diyerek, O Sebzeleri gerisin geri Tezgaha boşaltmış ve

Banada, Seçmeden ver diyerek İkaz etmiş,   

 

 

     ANA, BABA HAKKI           ENFAL SURESİ AYET 1

“ İslam Dini üzere olan Ana, Baba ve Kardeşliğini Canlı tutunuz, ”  der,

 

     ANA, BABA HAKKI           LOKMAN SURESİ AYET 14

“ Anne ve Babanıza İtaat etmenizi emrettik, Allah Zül Celale, Anne ve Babana da Şükret diye Emrettik,”der,    

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/317 H/5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çetinlik ve kolaylık halinde de, fakirlik ve zenginlik zamanında da, neş'eli ve kederli halinde de,

aleyhinde bir tercih yapıldığında da, Söz dinlemeye ve itaat etmeye bak,”dedi der,
 

     ANA, BABA HAKKI           İSRA SURESİ AYET 23 ve 24

“ Rabbiniz, Sadece ve Sadece Kendisine Kulluk etmenizi, Anaya ve Babaya İyi ve Hoş davranmanızı,

Annen yada Baban yada Her ikisi, Sen yanlarında olduğun halde İhtiyarladıklarında,

Sözü Onlara Sakın Sert Söyleme, Sakın Ana ve Babanızı Azarlamayınız,

Ana ve Babana, Öf bile deyip Onların Kalbini kırmayınız, Onlara Güzel ve Yumuşak Söz söyle,

  Anan, Baban, Seni Küçükken nasıl koruyup kollayıp Şefkatle yetiştirip büyütüp Terbiye ettilerse,

Sende Ana ve Babanın İhtiyarlık Zamanında Merhametle Onlara Kol Kanat ol,

Onların İhtiyacını görünüz, Ana ve Babanınız Gönlünü Hoş tutunuz, “ der,  

 

    ANA, BABA HAKKI            RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S401 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Bir kimse Anne ve Babasını Hoşnud ederse, Allah Zül Celali Hoşnud etmiş olur,

Anne ve Babasını kızdırırsa, Allah Zül Celali Kızdırmış olur” dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           TİRMİZİ HADİS No 1899

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbinin Senden Razı olması, Ana ve Babanın Razılığı iledir, Ana ve Babanızın, Sizden Razı olması iledir,

Rabbinin Sana Gazâb ve Hışmı, Ana veya Babanın Sana Gazâblanması ve Hışmı iledir,

Ana ve Babanın Öfkesi, Rabbinin Sana olan Öfkesidir, “ dedi der,

 

 

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                BAKARA SURESİ AYET 228

“ Kocanın, Hanımı üzerinde Hakları olduğu gibi, Hanımlarında Kocası üzerinde Hakları vardır,

Kocanın, Hanımı üzerindeki Hakları, Hanımınınkine göre, bir derece daha fazladır, “ der,

 

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                NİSA SURESİ AYET 34

“ Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmıştır,

Erkekleri, Kadınları üzerine İdareci ve Hakim kılmıştır,

  Koca, Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Mehir vermesi ve

Ailesinin İaşelerini, giyimlerini ve barınmasını temin etmekle mükelleftir,

  Erkekler, Hanımının ve Ailesinin geçimi, İaşesi, Giyimi, Barınması için çalışması, Kazanç sağlaması nedeniyle

Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine, Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir,

  Koca, Ailenin Reisi olduğu için, Dürüst ve Erdemli Kadınlar, Kocasına gerçekten itaatli olanlardır,

Allah Zül Celal, Kendi haklarını nasıl koruyorsa,  Kadınlarda, Kocasının yokluğunda,

Kocasının ve Kendisinin, Ar ve Namusunu, İffetini, Irzını, Sırlarını, Malını ve Evini korumakla mükelleftir,

  Allah Zül Celal Erkekleri, Kadınlar üzerine, İdareci ve Hakim kıldığı için,

Erkekleri, İmamet, Cihad, Miras payındaki farklılığı gibi işlerde Kadınlara Üstün kılmıştır, ” der,

 

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                BAKARA SURESİ AYET 187

“ Siz, Hanımınız için bir Örtüsünüz, Hanımınız da, Sizin için bir Örtü dür,

Hanım, Kocasına bir Örtüdür, Koca, Hanımına Örtüdür,

( yani, Aile içinde olan Mahrem şeylerin, Aile dışına çıkartılmaması, İfşa edilmemesi için bir Örtüdür,)

Allah Zül Celal Ayetlerini böyle açıklıyorki, Sakınıp Korunasınız,” der,   

 

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                NİSA SURESİ AYET 5

“ Hanımlarınıza Güzelce davranın, Hanımlarınızla güzelce, Hoşca geçinin, Onlara Sözü, Güzelce Söyleyin,

( Hanımlarınızda Size Güzel davransın, Size Sözü Güzellikle söylesin, Sizinle Hoşca geçinsin, ) ” der

 

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                İBNİ MACE HADİS No 1857 ve 1977

  Sahabeden Ebu Usame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kocası Kendisinin Yüzüne baktığında, Temizliği, Güzelliği, Güler Yüzlülüğü ile Kocasını Neşelendirmesidir,

Kocasını Ferahlandırmasıdır, Kocası yanında değil iken, Kocasının hoşuna gitmeyecek hallerden kaçınması,

Kendisini, Namusunu, İffetini koruması hususunda Allah Zül Celalden Korkmasıdır,

Kocasına Herkesten daha Samimi olarak davranmasıdır, Kocası kendisinden Ne isterse,

Allah Zül Celalin Emirleri dahilinde Kocasına İtaat etmesidir, Kocasının Malını korumasıdır,

Müslüman Mümin Bir Erkek, Allahtan Korkan, Saliha Bir Hanımdan daha hayırlı bir şeye sahip olmuş olamaz,

Sizin En Hayırlı, En İyi olanınız, En Salih olanınız, Ailesine,

Kocası Hanımına, Hanımı Kocasına karşı En İyi Olanlarınızdır “ dedi der,

 

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3163

  Sahabeden Abdullah Bin Ebu Hasan (ra) ve Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Şu Dört Şey İnsanı Mutlu eder, Eşinin Kendisiyle uyumlu olması,

Çocuklarının ve Kardeşlerinin Edepli, Terbiyeli Ahlaklı, Eğitimli, Saygılı, Sevgili ve Salih Kimseler olması,

Rızkının, Kazancının Kendi Memleketinde, Ülkesinde, Milletinde olması, İnsanı Mutlu eder, “ dedi der,

 

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 BAKARA SURESİ AYET 187

“ Siz, Hanımınız için bir Örtüsünüz, Hanımınız da, Sizin için bir Örtü dür,

Hanım, Kocasına bir Örtüdür, Koca, Hanımına Örtüdür,

( yani, Aile içinde olan Mahrem şeylerin, Aile dışına çıkartılmaması, İfşa edilmemesi için bir Örtüdür,)

Allah Zül Celal Ayetlerini böyle açıklıyorki, Sakınıp Korunasınız,” der,   

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 İBNİ MACE HADİS No 1851 

  Sahabeden Süleyman Bin Amir Bin El Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Kocası üzerindeki hakları, Kadının Kılık kıyafeti, Yemesi, içmesi, barınması konularında

gücü yettiği kadar Hanımlarına iyi bakmasıdır, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 279

  Sahabeden Muavye İbni Hayde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Ne yerseniz Yediğinizden ve yediğiniz ölçüde Hanımlarınıza yedirmenizdir,

Nasıl Giyiniyorsanız aynı şekilde giydirmenizdir, Nerede İkamet ediyor oturuyorsanız, aynı yerde,

aynı evde İkamet ettirmenizdir, Barındırmanızdır, Yaptıkları iş hoşunuza gitmediğinde, Hanımınızı aşağılayarak

yüzlerine karşı dahi, Ne çirkin iş yapıyorsun dememenizdir, Güzellikle, Hoşlukla düzeltmenizdir,

Hanımınıza, Sen Çirkin bir kadınsın dahi dememenizdir, aşağılamamanızdır, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 RIYAZIHUSSALİHİN HADİS No 278

  Sahabeden Amir İbni Ahvas El Cüşeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashâbım, Hanımlarınıza İyi ve Güzel davranmanızı Vasiyet ediyorum, Vasiyetimi tutunuz,

Zira Hanımlarınız, Sizin İdarenize ve Himâyenize verilmişlerdir, Şunu iyi Bilinizki,

Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır, 

  Onların sizin üzerinizdeki hakları,

Giyim kuşam ve Yeme içme konularında kendilerine iyi imkânlar sağlamanızdır “ dedi der,

 

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      RAMUZEL HADİS HADİS No C2 S138 H14

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Nasıl ki, Ananın, Babanın

Çocukları üzerinde hakları varsa, Çocuklarının da Anası ve Babası üzerinde hakları vardır, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S276 H 6

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evladın, Çocuğun Babası üzerindeki Hakları, Babasının Kendisine, İslam Dinince Anlamı Güzel olan

Bir İsim vermesidir ve ona ancak Helal Kazanç kazanarak yedirmesidir,” dedi der,

 

 

     KOMŞULUK HAKLARI,               NİSA SURESİ AYET 36

“ Ananıza, Babanıza, Akrabalarınıza, Yetimlerinize, Akraba olan Komşularınıza, Akraba olmayan Komşularınıza,

Arkadaşlarınıza, Yoksullara, Sahibi olduğunuz, yanınızda çalıştırdığınız Hizmetinizde bulunan İşcilerinize,

( Kölelerinize ) Yolda Kalmışlara, Muhtaçlara, İyilikler ediniz, Güzellikler ediniz, Yardımlaşmalar ediniz,

İyi ve Hoş davranınız, Allah zül Celal, İyilikleri ile, Güzellikleri ile, Yardımlaşması ile Övünenleri, Kibirlenenleri

sevmez, Sadece ve Sadece Allah’a kulluk edin ve Allahtan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın,” der, 

 

     KOMŞULUK HAKLARI                CAMİUSSAGIR HADİS No 1939

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Komşuluk Üç türlüdür, 

Birincisi           Akraba olmayan ve Gayri Müslim olan Komşudur ve Sizde Komşuluk Hakkı vardır,

İkincisi             Müslüman olan Komşudur, Sizde Hem Müslümanlık Hemde Komşuluk Hakkı vardır,

Üçüncüsü       Hem Müslüman olan, Hem Akraba olan, Hem Komşu olan Komşunun,

                        Sizde, Hem Müslümanlık, Hem Akrabalık, Hemde Komşuluk Hakkı vardır, “ dedi der,

 

 

    DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                         EN”AM SURESİ AYET 165

 “ Sizi Yeryüzünde İmtihan etmek için, Sizi Yeryüzünün Halifeleri,

( Devlet Başkanları, Devlet İdarecileri olarak, ) Kiminizi Kiminizden,

( Seçmiş ve Seçilmiş olmakla ) Yetkili kılan Allahtır “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    YUNUS SURESİ AYET 14

“ Yeryüzünde Sizi, Halifeler, ( Devlet Başkanları )  yaptıkki, Nasıl davranacağınızı görelim “ der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    HUCCURAT SURESİ AYET 9

“ Hak ve Adalete Riayet ediniz, Hak ve Adaletli olmaktan şaşmayınız,

Zira, Allah Zül Celal Adaletli olanları sever,”

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    BUHARİ HADİS No 487

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Her biriniz Râî siniz, Elinin altında ne varsa onu Lâyıkı ile Muhâfaza etmekle bakmakla

Mükellefdir, Her biriniz Elinin altındakinden Mes`uldür, Devlet adamları birer Râîdir,

( Seçmiş veya Seçilmiş olmakla veya Tayin edilmiş olmakla, Yöneticiler ve Amirlersiniz ) ve

Raiyyesinden Mes`uldür, ( Her Biriniz, İdaresi altındakilerden Sorumludur,

Seçtiğinizden veya Seçilmiş olmanızdan, Tayin edilmiş olmanızdan dolayı Sorumlusunuz, )

Erkek, Ailesinin İdarecisidir, Ailesinden sorumludur, Kadın, Kocasının evinde idarecidir, Evinden sorumludur,

Hizmetkâr olan, Efendisine ait Malın, İşci olan, İşverenine ait Malın, Memur olan, Devlete ait olan Malın,

Râîsidir ve Elinin altındakinden Mes`uldür, Evlat, Babasına âid malın Râîsidir ve Elinin altındakinden Mes`uldür,

Velhâsıl, Her biriniz Râî ve Her biriniz Raiyyesinden Mes`uldür, Sorumludur, Mahşer gününde çekileceğiniz

hesaba hazırlanın, Sorumluluğunu yerine getiren Kurtuluşa erenlerdendir, “ dedi der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 485 / 1

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Yöneticilik, İdarecilik Allahın verdiği (Toplumsal ) bir Emanettir,

Bu Emanet, Görevini Hak ve Adaletle yerine getirmeyenler için, Kıyamet gününde, Pişmanlık ve Rezilliktir,

Ancak Kim, İdareyi üslenir, ve İdareciliğini Hak ve Adalet ölçüleri içinde hakkıyla yerine getirirse,

Zulum Yapmazsa, Sorumluluğunu, Üzerindeki Yetkisi ile tam olarak yerine getirirse, Pİşmanlık ve Rezillik

görmez, fakat İdareciliği hakkıyla yapacak kimse çok zor bulunur “ dedi der.

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2119

  Sahabeden El Carud ve Ala Bin El Hadrami (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Müslümanlar,  Allah'dan hakkıyla sakının, yalnız olan ve ortağı bulunmayan Allah'dan sakınmanızı

emrettim. İdarecilerinizin size karsı iyi davranmasını, hak ve adaletle aranızda idarecilik yapmasını,

aranızda, Allah Zül Celalin Kur'an-ı Kerim'de indirdiği adaletle hükmetmenizi emrettim,

   Sizede, İdarecilerinizin adaletle hükmetmesi ve merhametle muamele etmesi durumunda

İdarecinize itaat etmenizi, dediklerini yapmanızı emrediyorum,

   İdarecilerinizin adaletle hükmetmesi ve merhametle muamele etmesi durumunda söylediklerine itaat edin ve

Onlara en güzel şekilde destek ve yardımcı olun, Zira,

  Allah'ın ve O'nun Rasûlü'nün, Genelde bütün insanlar, Özelde sizin üzerinizde itaat konusunda ve ahdine,

kendisine verilen sözü yerine getirme konusunda farz bir hakkı olduğu gibi,

Müslümanların kendi idarecileri üzerinde bu konuda farz bir hakları vardır.

  Yani, Genelde bütün insanların, Özelde Onları Seçimleriyle İş Başına getirenlerin,

Müslümanların kendi idarecileri üzerinde, Farz bir Hakları olduğu gibi,

  Devlet Başkanlarınızın, Devlet İdarecilerinizin, Ahidlerine, yani Size verdiği Sözlere göre,

Onları Seçiminizle, Onlara vermiş olduğunuz Sözü yetirme getirme konusunda,          

Devlet İdarecilerinize İtaat konusunda, Devlet İdarecilerinizin,

Özelde sizin üzerinizde, Farz bir Hakları vardır,

Zira Allah Zül Celal, Taate İtaatle Riayet eden kullarından Razı olur, ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdareciler, Yöneticiler, Amirler, Yetki Sahipleri,

Allah sizi dünyaya kendi sistemini yürütesiniz diye halife olarak göndermiştir,

Allah Azze ve Celle Sizin Ne yapacağınızı ve Ne yaptığınızı görmektedir,

  Dünya yemyeşil Çekici ve Tatlıdır, Dünyalıklara ve Kadınlara karşı dikkatli olun,

bu iki şey sizi Allah’ın yolundan şaşırtabilir,

Dikkat edin!, Hakkı bilen kişinin, Hakkı, Doğruluğu söylemesine engel olan şey, insanlardan korkusudur,

Devlet başkanının zulüm ve haksızlığından daha büyük zulüm ve haksızlık yoktur,

  Dikkat edin insanlardan kimileri, Çok Çabuk Öfkelenir, Çok çabuk Öfkesinden vazgeçer, Öfkesine Hakim olur,

Kimilerinin Öfkelenmesi geç olur, fakat Çabucak Öfkesinden vazgeçer, Öfkesine Hakim olur,

Dikkat edin! Onlardan kimileri de Çok Çabuk Öfkelenir ve Öfkesine yenilir,

Dikkat edin! Bunlar içerisinde en hayırlı olanı çabucak Öfkesini yenendir,

Dikkat edin bunlar içerisinde en şerli olan Çok Çabuk Öfkelenen ve öfkesine yenilen kimsedir,

hepsi birbirine karşı bir ibrettir. Dikkat edin, Uyanık olun! Öfke, insanın kalbindeki bir kor parçası gibidir,

Gözleri kızarır boyun damarları şişer, Her kim böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa sırt üstü toprağa yatsın,

  Dikkatli olun! İnsanlar arasında kimileride vardır ki vermesi de istemesi de güzeldir,

Yine bu insanlardan bir kısmı da vardır ki istemesi güzel ödemesi kötüdür,

Yine bazıları da ödemesi güzel, istemesi kötüdür, Bunların hepsi birer ibrettir,

Dikkat edin! Onlar arasında istemesi de vermesi de kötü olanlar vardır,

Gözünüzü açın onların en iyileri istemesi de vermesi de güzel olandır,

Onların en kötüleri ise istemesi de vermesi de kötü olandır, “ dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 157

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabile Reisi, Cemaat Reisi, Devlet Reisi Yöneticisi olmak Haktır, İnsanlara Lazımdır,

Lakin Devlet İdarecileri, Çekişme ile, Hizipcilik ile iş Başına gelir ve Çekişme Hizipcilik yaparlarsa,

Milleti aldatırlarsa, Millettende, Devlet İdarecilerine karşı Çekişme, Hizipcilik yaparlarsa, 

Ekseriyeti Cehennemliktir, “ dedi der, E.Davud

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    TABARANİ HADİS No 11

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Mahşerde, Hesap gününde, Makam ve Mevki sahibi, Yetki sahibi kullarını huzurunda

durdurarak, Ona verdiği Malının, Servetinin hesabını sorduğu gibi, Makamında iken Yetkilerini,

Ne şekilde kullandığının hesabını da soracak, O Hesaba göre Cezasını veya Mükafatını görecektir ” dedi der,

 

     DEVLET İDARECİLİĞİ YETKİSİ                                    ENFAL SURESİ AYET 53 ve 46

“ Bir Millet, yalan uydurma hile fitne nifak ve bozgunculuk yapmadıkca, kendilerinde bulunan doğruluğu,

dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, güzel meziyetleri ortadan kaldırmadıkca,

Allahta O Millete verdiği Niymetleri bolluğu Bereketi eksiltmez ve değiştirmez,

Allah O Milletin üzerinden ekonomik darlığı, işsizliği, huzursuzluğu, istikrarsızlığı ve Bereketsizliği kaldırır,

  Lakin : Yalan uydurmalar, hile, fitne, nifak, bozgunculuk, yolsuzluk, vurgunculuk,Haksızlık Adaletsizlik yapılırsa,

Hak ve Adalet yerini bulmazsa, Allah O Millete, İşsizlik, huzursuzluk, istikrasızlık ve bereketsizlik verecektir,”

“ ( Muhalefette olması gerek diyerek ) Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin,

Toplum içinde huzursuzluk kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmayın, Devletiniz içinde kargaşa çıkarmayın,

Zira korkuya kapılıp Devletinizin Gücünü ve Devletinizi kaybedersiniz,

( Devletini Kaybedenlerin Halini Görmüyormusunuz ? ) der.

 

 

DİKKATİNİZİ ÇEKİYORSA, SİZ de dahil, HERKES BİR KULDAN KENDİSİNE BİR ZARAR GELDİMİ

KUL HAKKI NI GAYET İYİ BİLİR ve KUL KAKKINDAN KONFERANS VERİR,

LAKİN, ALLAH ZÜL CELALİN  KENDİ ÜZERİNDEKİ HAKKINI HİÇ DÜŞÜNMEZ !!!

 

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI             TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI            

GURREUL HİKEM HADİS No 4780, 2167 ve 2266

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Allah Zül Celal, Kullarının Haklarını, Kendi Hakkına Öncü kılmıştır,

Kulların Haklarını yerine getirmeye çalışan Kimse,

Allah Zül Celalin Haklarınıda Yerine getirmeye çalışan Kimse demektir,

“ İnsanın, Azmi Çabasıyla beraberdir, Kişinin değeri, Kavrayışlı Zekalı oluşuyladır,

Yüzünün Güzelliği veya Mal Zenginliğiyle değil,” dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         CAMİUSSAGIR HADİS No 528

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada iken Hiç Umursamadan gayet serbestce, İçki Müptelası olanın, Faizli işlerle iştigal edenin,

Faiz alıp verenin ve yiyenin, Yetimin Malını yiyenin, Anne ve Babasına İsyankar olanın,

Cehennemde Cezalarını çekmedikce, Cennete koymaması ve Cennet Niymetlerinden tattırmaması,

Allah Zül Celalin Sizin üzerinizdeki Hakkıdır,” dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         MÜSLİM HADİS No 5777

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulum yapmayı, Kendime Haram kıldım,

Kullarımında birbirlerine Zulum yapmasını ve Haksızlık yapmasını Haram kıldım,

Sakın Birbirinize Zulum ve Haksızlık yapmayın, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         İ.MÜNZRİ HADİS No C/5 S/249 H/7

  Sahabeden İlyas İbni Kurre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Haya, İslam Dininin Tamamıdır, İffetli ve Namuslu olmak İmanın Temel Şartlarındandır, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         BUHARİ MÜFRED HADİS No 1313

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Haya ve İman, birbirine yapışıktır, Bir Bütün olarak Birlikte bulunurlar ve birbirine bağlıdır,

Bunlardan biri ortadan kaldırılınca yok olunca, diğeride ortadan kalkar Yok olur, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Haya etmeyince, Edebinle ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yapsanda, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Haya olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         TİRMİZİ HADİS No 2004

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Edep ve Haya, Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır, İnsanların Cehenneme girmelerine sebep olan

Amel,  Ağzındaki Dilini ve Cinsel organını, Edepsizlik ve Hayasızlıktan sakınmamasıdır, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI            

AHMED BİN HANBEL MÜSNED HADİS No 35 / 77

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına Bir Kişi geldi ve

İman ve Günah Nedir diye sordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celale Samimi olarak inanmak ve İtaat etmek, İbadet etmek, İyilik yapmak,

Edep ve Haya Seni sevindiriyorsa, İşte bu İmandır,

Günah ise, İşlediğin bir kötülük, Sana yapıldığında, Seni Üzüyorsa, Senin Nefsin dahi onu kabul etmiyorsa,

İşte O Edepsizlik ve Hayasızlık olan, Günah olan şeydir, Onu hemen Terk edersen, Sen Müminsin demektir,”dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         CAMİUSSAGIR HADİS No 1937

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet, Edep ve Hayasız, İffetsiz olanlara Haramdır, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/443 H/5

  Allah Rasulunun Hanınmlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kimsenin, İmanının İnancının içinde,  Edep ve Haya olmazsa,

İmanıda, İbadetide, Dinide olmaz, İmanının içinde Edep ve Haya olmayan Cennete giremez, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler, Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve

 Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir, ( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan,

Can Damarınızdan daha yakındır ) Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi

Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi,

( Kendi Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini, Emellerini kendinize yönlendirin, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı,

Sapıklığı ve Sapıtmışlığı, En Çirkefliği Nasıl olduğunu anlarsınız) İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin üzerinizdeki Hakkı, Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi,( Ölümünden önce, Mahşer hesabından, önce kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla )

Nefsini sorguya ve hesaba çeken, Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                         ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Haya dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     RABBİN ALLAH ZÜL CELALİN SENİN ÜZERİNDEKİ HAKKI                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, Hesabınızı kolaylaştıracak şey,

Nefislerinizi En Büyük Arzolunuş Hesabına çekmeniz ve onun için tartmış olmanızdır,“dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

 

     KULLARIN ALLAH ZÜL CELAL ÜZERİNDEKİ HAKKI              FETHUL BARİ HADİS No 2856

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kulları üzerindeki Hakkı, Kulların Allah Zül Celale ve Rasulune Kayıtsız Şartsız İman etmeleri,

Allah Zül Celalin Yapmanızı emrettiği Amelleri Fiilleri yapmaları, Yapılmamasını Emrettiği Amelleri Fiilleri

yapmamaları, Allah Zül Celalin Emrettiği ve Benin Sizlere bildirdiğim ve gösterdiğim şekilde

Sadece ve sadece Allah Zül Celale İbadet etmeleri, İbadetlerinde ve Amellerinde, Hiçbir Şekil ve Şartta,

Bence böyle olmalıdır diyerek kendi fikirlerini dahi Allah Zül Celale, Şirk koşmamalarıdır,

  Kulların, Allah Zül Celal üzerindeki Hakkı, Allah Zül Celale ve Rasulune Kayıtsız Şartsız İman etmelerinden,

Allah Zül Celalin Yapmanızı emrettiği Amelleri Fiilleri yapmalarından, Yapılmamasını Emrettiği Amelleri Fiilleri

yapmamalarından, Allah Zül Celalin Emrettiği ve Benin Sizlere bildirdiğim ve gösterdiğim şekilde

Sadece ve sadece Allah Zül Celale İbadet etmelerinden, İbadetlerinde ve Amellerinde,

Hiçbir Şekil ve Şartta, Bence böyle olmalıdır diyerek kendi fikirlerini dahi Allah Zül Celale Şirk koşmamalarından

sonra, Allah Zül Celalin Kendilerine Azab etmemesidir,” dedi der,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENBİYA SURESİ AYET 1

“ İnsanlar için, Mahşer Hesabı Yaklaştı,

Onlar ise Gaflet içinde habersizmiş, Hesaba çekilmek yokmuş gibi sapıtmışlıktadırlar,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAÇ SURESİ AYET 7

“ Hiçbir Şüpheniz olmasınki, Mutlak ki Kıyamet ve Mahşer hesabı gelecektir, 

Mahşer Hesabınız için, Kabirlerinizden Tekrar Diriltileceksiniz, ( Şüpheniz olsa, Sizce neyi değiştirebilir,)” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 93

“ Mutlakki, Kıyametten Sonra Mahşer Gününde Bütün yaptıklarınızdan Sorumlu olacak ve sorgulanacaksınız,”der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TARIK SURESİ AYET 4

“ Hiçbir Nefis Yokturki, başında kayıt eden bir Muhafızı olmasın,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RAAD SURESİ AYET 11

“ Her İnsanın, Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın, İslam Dininin Emirlerini,

İbadetlerini yerine getirip getirmediğini, Yasaklarından, Mutlak Haramlarından kaçınıp kaçınmadığını

gözetleyen, Önünden ve Arkasından, Onu Takip Edenleri ve Kayıt edenleri vardır, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KAAF SURESİ AYET 17 ve 18

“ Sağınızda ve Solunuzda, Sizin yanınızda mevcut olan, her daim Tebit ve Tesbit etmekle görevli,

Haazır ve Naazır bir Gözcü, İyi ve Kötü Bütün Söylediklerinizi, bütün yaptıklarınızı, Kaydeden İki Melek vardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNFİTAR SURESİ AYET 11 ve 12

“ Onlar Kiramen Katibiyn Melekleridir, “ Onlar, Siz Ne yaparsanız Kaydederler,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUNUS SURESİ AYET 61

“ Yerlerde ve Göklerde hiç bir zerre Allah Zül Celalden gizli değildir, daha küçüğü de, daha büyüğü de

Siz Ne işte bulunsanız, Siz ne iş yapsanız, Kur'an'dan ne okusan yaptıklarınıza

daldığınızda mutlaka Biz üzerinizde şahidiz, Şüpheniz olmasınki, apaçık bir defterde kayıt edilmektedir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NEBE SURESİ AYET 40

“ O Gün Kişi, Ellerinin Ne Takdim ettiğine bakacak, görecek, ” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KEHF SURESİ AYET  49

“ Amel Defterleriniz ortaya konulduğunda, Günahkarların, İsyankarların, İnkarcıların, Kafirlerin,

Münafıkların Amel Defterlerinde yazılanlardan Dehşete düştüklerini göreceksin, der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İSRA SURESİ AYET 71

“ Amel Defterleriniz Elinize verildiğinde, Amel Defterinizi okuyacaksınız,

En küçük bir Haksızlığa uğratılmadığınızıda göreceksiniz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 111

“ O Gün, Mahşer Hesabı Günü, Her Nefis, Her İnsan Kendi kendini kurtarmak için çabalar durur,

Ve Biz Her Nefsin, Her İnsanın, Mahşer Hesabı sonucunda Dünyada iken yaptıklarının karşılığını

Tam ve Eksiksiz olarak veririz, Hiç Kimseye, Zulum yoktur,

İyiliğe İyilik bulacaktır, Kötülüğüne Kötülük bulacaktır,“ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey İnsanlar, Elleriniz ile yaptıklarınız için Hesap vereceğiniz, Allah Zül Celalin Gazabından korkunuz,

Onun için Mahşer Gününüz için, Mahşer Sorgunuz için, Dünyada Yaşam Gününüzden,

Ahirete Ne Hazırladığınıza, Ne Gönderdiğinize Bakın, Zira Allah Zül Celal, Sizin Ne Düşündüğünüzden,

Ne Yapıp Ne Ettiğinizden Haberdardır ve Mahşerde Onu bulacaksınız,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey Allaha ve Ahiret Gününe İman Edenler, Allah Zül Celalin Rahmetini, Mağfiretini kaybetmekten korkun,

Dünya Yaşamınızda iken, Yarınınız için, Mahşer Sorgunuz ve Yargınız için Ne yaptığınıza ve Ne gönderdiğinize

Bakın Dikkat edin, Zira Allah Zül Celal Yaptıklarınızdan haberdardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 4540

  Sahabeden Ma'kil bin Yesâr El Müzenî (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Bazıları, Müdahin olan kimselerdir,” dedi, Müdahin Nasıl Kimsedir diye sorduk,

Allah Rasulu, “ Emri Bin Mağruf, Nehiy Anil Münker yapmayan, Doğruyu Doğruluğu emretmeyen, 

Kötülüklerden, Yanlışlardan, Yasaklardan, Haramlardan Nehyetmeyen Sakındırmayan Kimsedir,  

  Gönüllerinden Kuranı Kerimi, Elbiselerini çıkardıkları gibi çıkardıklarında,

Kuranı Kerimde O Kimselerin Kalplerinden Çıkar, Allahtan Korkmaz hale gelirler,

Onlar artık Kurandan başka Şeylerle Meşgul olurlar, O Kimselerin Dünyalık işleri, Hırs ve Tamahkarlıkla olur,

 

    MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2283

  Sahabeden Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Dünyada, Sanki Ebedî kalacakmış gibi hareket edenler, Zenginliği, Malı Mülkü, Siz yaratamazsınız,

Zira Sizin Dünyadaki Ömrünüzde, Dünyadaki Mallarda, Dünyadaki Zenginlikte, Baki değildir,

  Nasıl ki, Babanızın Sulbünden, Annelerinizin Rahmine, Rahimlerden Dün­yaya,

Belirlenmiş Ömrünüzden sonra Eceliniz ile, Dünyadan Kabre, Kabirden Mahşere, Hesap sorulmaya,

Mahşerden de, Ya Cennet yada Cehennem olan, vedahi bir Daha Ölüm olmayan

Ebedî bir Hayata nakledileceksiniz, " dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İBRAHİM SURESİ AYET 48

“ ve onlar, İnsanlar, Mahşer Hesabını vermek üzere Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar,”der,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3314

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ebu Bekir Sıddıyk  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan oğlunun Hiçbir Organı yokturki, Onun Hayasızlığından, Dilinin Hayasızca konuşmalarından,

Hayasızca davranışından ( Hesap Gününde ) Sizden Şikayetci olmasın, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NUR SURESİ AYET 24

“ O gün, Mahşer Günü, Sorgu Günü, Dilleriniz, Elleriniz, Ayaklarınız, Yapmış olduklarından,

Söylemiş olduklarından dolayı, lehinize yada aleyhinize şahitlik edeceklerdir,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FUSSILET SURESİ AYET 20, 22 ve 23

“ Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında dile gelip,

Sizin Lehinize veya Aleyhinize Şahidlik edecekler, Siz Bir Günah işlerken, Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz

yaptıklarınız bütün şeyler hakkında Aleyhinize Şahidlik etmesinden gizlenebileceğinizimi Zannediyorsunuz, ?

Sizin Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında aleyhinize Şahidlik ettiklerinde,

Niçin Aleyhime Şahidlik ediyorsunuz diye soracaksınızda, Onlar Size,

“ Bizi Her şeyi Konuşturan Allah Zül Celal konuşturuyor, Sizide Yaratan O dur ve

Şimdi Ona Hesap veriyoruz diyecekler, “ der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2667

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanı Öldükten sonra Diriltmeye Kadir olduğu gibi,

İnsanın Vucud Organlarınıda Tek Tek Konuşturmaya Kadir dir,

  Mahşer Hesabınızda, Ağzınız, Lisanınız Mühürlenecek, Vucud Organlarınızın her birine ayrı ayrı

“ Sen Konuş, Neler yaptırıldınız anlat,“ denilecek, Organlarınız Tek Tek Dile gelecek,

Senin O Organa, neler yaptırdığını Tek Tek anlatacak,

  İnsanların Dilleri, Elleri, Ayakları, Tüm Uzuvları, Dünyada iken onlara neler yaptırıldıklarını anlatacak,

İnsanların Lehine veya Aleyhine Şahitlik yapacaklardır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TİRMİZİ HADİS No 2407

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Sabah Kalktığınızda, Bütün Organlarınız Size Yalvararak şöyle demekteler,  

Bizim için, Allah Zül Celale Sorumluluk bilinci içinde ol, Zira Biz, Seninle ayaktayız, Sen Doğru olursan,

Bizde Doğru oluruz, Sen Sapar Sapıtırsan, Doğru olmazsan, Bizde Doğru olamayız demekteler,

( Lakin Hiç Kimsenin, bunları duymaya, Niyeti dahi olmayacaktır, ) “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1758

  Sahabe Kadınlardan Rabia El Curaşi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinde yaşadığınız, Ayağınızı Bastığınız Yer, İşlediğiniz Hayır Yada Şerrin Haberini verecektir,

Günah işlemekten kaçınmaya gayret etmekle, Ayak bastığınız Yerin,

Sizin Kötülüğünüzün Şahitliğinden korununuz,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜLK SURESİ AYET 11

“ Böylece Günahlarınızı İtiraf edecekler,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUNUS SURESİ AYET 30

“ İşte böylece Herkes Önceden Ne yapmış olduğunu görecek ve bilecektir,”

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 28

“ Neyi, Ne Maksatla yaptığınızı, Mutlak bilen Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     Yani, Nasılki bugün Parmak izleriniz, Ayak izleriniz, Kan İzleriniz, Saç Kılınız, Tükrüğünüz Sizin lehinize

veya Aleyhinizde delil olarak sizi Mahkum ettiriyor yada Tedavi ediyorsa Mahşerde de aynen öyle olacaktır,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NUR SURESİ AYET 54

“ Rasulum Deki, Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklenen Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin üzerinize yüklenendir, Allah Zül Celale Tüm Benliğinizle İtaat edin,

Peygamberine Tüm Benliğinizle İtaat edin, Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulursunuz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki Mahşer Gününde, Sorgu, Yargı ve Hesap gününde,

Bütün yaptıklarınızdan Sorumluluğunuzla, Sorgu, Yargı ve Hesaba çekileceksiniz,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZUHRUF SURESİ AYET 43 ve 44

“ Şüphesiz Sana Doğru yol olan ve Size Vahyedilen Kuranı Kerimin Hükmiyetine, İslam Dininin Hükmiyetine sarıl,”

“ Kuranı Kerim Sizin Yaşantınız içinde İbadetleriniz içinde bir Hükmiyettir,

ve Zira Mahşer Sorgusu gününde, Kuranı Kerimin, İslam Dininin Hükmiyetinden Sorguya çekileceksiniz,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RİYAZUHUSALİHİN HADİS No 116

  Sahabeden Cabir İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her İnsan, Yaşamındaki Halleri, Amelleri, Yaptığı İşleri ile ve Ne iş üzere ve Nasıl Öldü ise,

Mahşerde, Hesap yerinde aynı şekilde Diriltilecek ve Hesaba çekilecektir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU           AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2321 ve 2320

  Sahabeden Raşid Bin Saad ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Niymet, Kişinin Mutlu, Huzurlu olmasıdır, Asıl Zenginlik, Bedeninin Sıhhatli olmasıdır,

İçinde bulunduğunuz Emniyetinizdende, Mutluluğunuzdanda, Huzurunuzdanda, Sıhhatinizdende

Hesaba çekileceksiniz, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TABARANİ HADİS No 522

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu Kıyamet sonrası Mahşer günü şu beş şeyden sorulmadıkça Mahşer Hesabı bitirilmeyecektir,

Birincisi           Gençliğinde Neler öğrendiğini, Gençliğini Nerelerde geçirip tükettiğinden hesap vermedikce,

İkincisi             Ömrünü Nerede geçirdiğinden ve tükettiğinden hesap vermedikce,

Üçüncüsü       Kazancını, Malını, Nereden ve Nasıl kazandığının hesabını vermedikce,

Dödüncüsü     Kazancını, Malını, Nerede ve Nasıl harcadığından tükettiğinden, hesap vermedikce,

Beşincisi         Doğru İlimden, Doğru Öğrendiği ile, Ne derece Doğru Amel yaptığının, İş yaptığının hesabını

                        vermedikce, Mahşer Hesabınız bitirilmeyecektir,“ dedi der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       DARİMİ HADİS No 543

  Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilen hiçbir Kişi,

Ömrünü nerede ve ne için tükettiği, Öğrendiği İlmi ile, Bilgisi ile ne yaptığı, malını nereden kazanıp nereye

harcadığı, vücûdunu ne için yıprattığına dair, Mahşer Hesabına çekilmeden, Mahşer Hesabında aklanmadan,

Cehennemden, Aklın alamayacağı Sınırsız ve Sonsuz Azaptan kurtulamayacaktır, “ dedi der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜRSELAT SURESİ AYET 35 ve 36

“ Bugün Hiç Kimsenin Konuşamayacağı bir gündür,” “ Kendilerine İzin verilmezki Mazeret beyan edemezler,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZİLZAL SURESİ AYET  7 ve 8

“ Her Kim Zerre Miktarı Hayırlı bir şey yapmışsa, Amel Etmişse, Ona Karşılığı Katmanları ile verilecektir,

“ Her Kim, Zerre Miktarı Bir Şer işlemişse, Bir Kötülük işlemişse, Onada Cezası aynen verilecektir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NEML SURESİ AYET 89 ve 90

“ O Gün, Mahşer Sorgunuz günü, Her Kim Bir Mümin, Salih Amellerle, İyiliklerle gelirse,

Ona O İyiliklerinden daha iyisi verilecektir,” “ Her Kimde İnkarıyla, Kötülükleriyle gelirse,

Onada yaptığı kötülüklerin cezası verilecektir,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KASAS SURESİ AYET 84

“ Her Kim Salih, İyi bir Amel getirirse, Ona Getirdiğinde çok daha üstün karşılığı verilecektir,

Herkimde, Kötü bir Amel getirirse, Onada Ancak yaptığı kötülük karşılığı kadar ceza verilecektir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENAM SURESİ AYET 160

“ Her Kim, Salih bir Amel getirdiğinde, O, getirdiği Salih Amelin En az On Katı vardır,

Her Kim, Şer, Kötü bir Amel getirirse, O, Sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır,  

Hiç Kimse Haksızlığa uğramaz, Uğratılmazlar, Zulmedilmezler,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENBİYA SURESİ AYET 47

“ O Gün, Mahşer Günü, Mahşer Sorgunuz ve Yargınız için, Aklınızın ve hayalinizin alamayacağı Doğrulukta

Mahkemeler kuracağız, Hiçbir Kimse, Hiçbir şekilde Haksızlığa uğratılmayacaktır,

İyi Amellerindende, Çirkef Amellerindende Yaptığı Her Ne varsa, En Ufak dahi Ne Varsa, O Yaptığını getirir,

Lehine veya Aleyhine Mahkeme edeceğiz, Hesap Görücü, Mahkeme edici olarak Biz Kafiyiz,”der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YASİN SURESİ AYET 45

“ Önünüzdeki Kaydedenlerin, Arkanızdaki Kaydedenlerin, Kaydettiklerinden korkmazmısınız,?

Kaydedilenlerden korkup işlemeyinki, Size Rahmet edilsin,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 25

“ Geleceğinde Hiçbir Şüphe olmayan günde, Mahşer Gününde, Kendilerini bir araya topladığımız vakit,

Hiçbir Kimseye, Hiçbir şekle Zerre miktarı kadar dahi haksızlık edilmeden,

Herkese Ne kazandıysa ( İyilik yapıp kazandıysa iyiliğinden, Şakilik yaptıysa, Şakiliğinden yana Ne kazandıysa,)

Mükafatının yada Ceza olan Azabının tamamen verileceği vakit, Haliniz Nasıl olacaktır,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TUUR SURESİ AYET 12 ve 11

“ Onlarki, Daldıkları Bataklıklarda oynayıp dururlar, Vaylarki O Günün, Mahşer Gününün,

Mahşer Sorgusu Gününün, Dehşetini anlamak istemeyenlerin haline,”der,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MERYEM SURESİ AYET 39

“ Rasulum, Mahşer Hesabı gününde, İnsanların Pişmanlık içinde boğulacağı, İşin bitmiş olacağı,

Amel işlemenin bitmiş olacağı günden, İnsanları İkaz et, Gafletlerinden Uyar,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FATIR SURESİ AYET 18

“ Hiç Kimse En yakını, Anası, Babası, Evladıda olsa, Akrabasıda olsa ( birini kurtarabileyim diyerek,)

Bir Başkasının Günahını Yüklenmez, Yüklenemez,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ABESE SURESİ AYET 36

“ O Günde, Mahşer Gününde, Hesap gününde, ( Edepsizliğinin, Hayasızlığının, Çirkefliğinin, Günahlarının,

Hatalarının ortaya çıkması ile ) Evlat, Ana ve Babasından kaçacaktır,

Ana ve Baba Evladından kaçar, Kardeş Kardeşinden kaçacaktır,

Koca Hanımından Kaçacaktır, Hanım Kocasından kaçacaktır, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       LOKMAN SURESİ AYET 33

“ Öyle Bir Günden, Kıyamet ve Mahşer Hesabı Gününden Korkun ki,

O Günde, Baba Anne Çocuğuna bir koruma ve kollama yapamayacaktır,

Çocukta Anne ve Babasına koruma ve kollama yapamayacaktır, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       LOKMAN SURESİ AYET 33

“ Ey İnsanlar Rabbinizin Gazabından Sakının, Rahmetine Koşun,

Öyle bir günden Korkunki, Mahşer Sorgunuzdan korkunki, O Gün, Baba, Evladına hiç bir fayda veremez,

Çocukta Babasına bir fayda verebilecek değildir, Onun içindirki,

Sakın ha Dünya hayatının Şehvetine aldanıpta ziyana uğrayanlardan olmayasınız,

Salih Amelsizlikle, Allah Zül Celin Affına güvenip, Şeytanın ve Aldatıcıların aldatmasına aldanmayın,”der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 929

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mahşer Gününde, Amel Defterleriniz Size verilip, Alın Amel Defterinizi okuyun denildiği zamanda,

Mahşer Gününde, Amellerinizin Mizan Hesabı yapıldığı, İmanınızın, Amellerinizin olup olmadığı,

Salih Amellerinizin mi Çok oluğu, Şaki Amellerinizinmi Çok olduğu Hesabı Bitirilmedikce,

  Mahşer Gününde, Cehennem üzerine kurulmuş olan Sırat ın, Çengellerinden, Dikenlerinden,

kurtulup, kurtulamadığını görünceye kadar, Hiç Kimse, Kimseyi Hatırlayamaz, “ dedi der,

 

     Yani Bugün Sağlığınızda, Anne Baba, Çocuğu Haksızda olsa dahi,

Sanki Kendini Ateşe atarmış gibi, Ölümüne Çocuğunu Savunuyor ya, Ona Faydalı olmaya çalışıyor ya, yada,

     Ana veya Baba Halsız olsa, Evladı Evlatları Sanki Kendini Ateşe atarmış gibi Ölümüne Ana Babasını

Savunur ya, Faydalı olmaya çalışır ya, O Mahşerde, O Cehennemi gördüğünde bunların Hiç biri kalmaz,

Zira Orada Ölüm Dahi Yok tur, Herkes Bir Birine Düşman olur, Her Kes Kendi Kendinin Derdine düşer ve

Kendi aleyhine olan her şeyden kaçmaya çalışır, Lakin Kaçışta Kurtuluşta Yoktur,  

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZUHRUF SURESİ AYET 67

“ Dünyada iken birbirlerine teklifsiz dost olanlar dahi, O günde,

Mahşer gününde birbirlerine düşman olacaklardır,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       BAKARA SURESİ AYET 48

 “ O Günki, Hiç Kimse, Kimsenin yerine bir şey ödeyemez, Hiçbir Yardım yapamaz,” der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       DUHAN SURESİ AYET 41

“ O Gün, Dostun, Dostuna hiçbir faydası olmaz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SEBE SURESİ AYET 42

“ İşte O Gün Birbirinize ne bir Menfaatiniz nede bir Zararınız dokunamaz, Birbirinize Faydanız olamaz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RUM SURESİ AYET 12 ve 13

“ Mahşerde Hesap Saati gelip çattığında,  Allah Zül Celal haricinde, Allah Zül Celale Bence diyerek Kendi Fikrinizi

Allah Zül Celale ve Rasulune Üstün Koştuklarınızdan, Ortak koştuklarınızdan,

Size Şefaat edecek ve Sizi kurtaracak olan yoktur, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ŞURA SURESİ AYET 9

“ Müminlere Asıl Dost, Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ARAF SURESİ AYET 196

“ Muhakkak Sizin Dostunuz, Size Kitabınızı ve Rasulunuzu göndermiş indirmiş olan Allah Zül Celaldir,

Ve O, Ancak ve ancak Salih olarak İman edenleri, Salih olarak İbadet edenleri Dost edinir,” der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MAİDE SURESİ AYET 55 ve 56

“ Sizin Asıl Dostunuz Allah Zül Celal ve  Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Sonra, Rükü ederek Namazlarını Kılan, Zekatlarını Yerli Yerince veren Müminlerdir,”

“ Her Kim Allah Zül Celali ve Allah Rasulunu Dost edinirse, Mutlak Doğru Dostu edinmiş olur,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ Rabbin Allah Zül Celal, Rasulu Muhammed Aleyhisselama ve İndirilen Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman edip Salih Amel işleyenlerin, Günahlarını örtecek, durumlarını düzeltecektir,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUNUS SURESİ AYET 62

“ İyi Bilinizki, Allah Zül Celale Dost olanlar üzerine, Korku, Üzüntü, Keder, Mahzunluk Yoktur, Olmayacaktır,

Onlar Mahzun ve Eksiklik içindede olmayacaklar, işte bu Onlara Allahın Vadidir,” der, 

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNFİTAR SURESİ AYET 19

“ O Gün, Hiç Kimsenin, Başkası için Hiçbir Şeye Sahip olmadığı bir gündür,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FATİHA SURESİ AYET 4

“ O, Din Gününün, Mahşer Hesabı Gününün Meliki, Hükümdarı Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNFİTAR SURESİ AYET 19

“ O Gün, Hüküm Allah Zül Celalindir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3520

  Sahabeden Ebu Bekre ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim bir Mümin, Allah Zül Celalin Hükmiyetine Samimiyetle Muhabbetli olursa,

Allah da Kıyamet Gü­nü onu yüceltecektir,”dedi der,

 

     Ya Rabbel Alemiyn, O Günden Önce, Dünyada iken, Kendi Hükmüm, Kendime dahi Çare olmadığı gibi,

Hiç Kimsenin Hükmü, Kendine dahi Çare olamayacağı O Gündede,

Mahşerde Hüküm Vermeyi, Ne Güzel Kendine almışsın, Zira Kendi Hükmüm Kendime dahi Çare olmuyor, 

     Zira Siz, Dünyada iken, Daha Dünyada yaşıyor iken, Kendinizce verdiğiniz bir Hüküm, Size Bir Çare oldumu ?,

Size Telafi veren bir Çare oldumu ?

     Çare, Ancak ve Mutlak Senin ve Rasulunun Hükmündedir,

Hüküm Sahibinin, Adaletini, Rahmetini, Hikmetini, Şimdi Anlayabildinizmi ?

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       EMBİYA SURESİ AYET 1 ve 3

“ Hesaba çekileceğiniz Gün yaklaşmaktadır, Hala Gaflet içinde Haberiniz yokmuş gibi Durmaktasınız,

Kalplerinizi, Oyun ve Eğlence ile, Boş ve Faydasız şeylerle Meşgul etmektesiniz,” der 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       LOKMAN SURESİ AYET 6

“ İnsanların Ekseriyet Çoğunluğu, Oyunlar, Eğlenceler kurarak, Boş Sözlerle Boş şeylerle Vakitlerini geçirirler,

Boş Şeylere daldıkları içinde, Allah Zül Celalin Yolundan Sapıtırlar,

  Ey İnsanlar, Kendinizi, Faydalı şeylerden, Hayırlı şeylerden engelleyen, yaptırmayan, Boş eğlencelere

Boş şeylere, Size Maddi ve Manevi bir faydası olmayan şeylere rağbet etmeyiniz,

Paranızı, Malınızı, Kazancınızı, Rızkınızı Boş şeylerle Boş eğlencelerle heba etmeyiniz, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENBİYA SURESİ AYET 1

“ İnsanlar için, İmanlarının, Amellerinin, Hesablarının sorgulanma Vakti, Mahşer vakti yaklaşmaktadır,

Lakin İnsanlar O Mahşer Sorgusu, Yargısı ile Cezalandırılması veya Mükafatlandırılması gününden Gaflet içindeler,

Hiç Düşünmüyorlar, Düşünmekte istemiyorlar, Hiç Anlamıyorlar, Anlamayada çalışmıyorlar,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUSUF SURESİ AYET 107

“ Allah Zül Celalin Azabından Darlığından, Yok etmesinden, Başınıza Felaketler getirmesinden,

Ansızın Beklemediğiniz bir vakitte Başınıza Kıyametin gelmesinden, Farkında Olmadığınız ve Olamayacağınız

halde, Güven içindemisiniz, Nasıl bir Güven içindesiniz, Neyinize Güveniyorsunuz, ? “ diye soruyor,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yetecek, “ der.

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celal, Sizin, Ne Düşündüğünüzden, Ne İşlediğinizden haberdardır ve

Sizden iyi bilmektedir, Elleriniz ile yaptıklarınız için Hesap vereceğiniz, Allah Zül Celalden korkun,

Onun için Herkes, Ahirete Ne Hazırladığına baksın, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İBNİ MACE HADİS No 54

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Mahşerdeki Sorgunun, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim,

                        Bunlar ve bunları bilebilmek ve Bilinmesi için gerekli İlimler,

                        Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Bunlardan, Ayet ve Hadislerin Bildirdiklerinden çıkarılan İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, ( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan ) Bilgilerin Bilinmesi,

                        Öğrenilmesi ( Yani Kıssalar, Hikayeler,) fazlada Zaruri değildir,

                        Önemli ve Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1636

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim, bilmediklerinizden ziyade, Bildiklerinizle Nasıl ve Ne derece Amel ettiğinize bakın,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 1948

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyadaki kısıtlı ömrünüzde Amel yapmak var, Hesap Yok,  Ahirete, Sonsuz Ömre geçişte,

Mahşerde, Hesap var, ( Cehennemden çıkabilmek, Cennete girebilmek için ) Amel yok, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 509

  Sahabeden Ebul Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ademoğlu, Ayakların Dünyadan kayıp Kabre gittiğinde, Dünyadaki Sevgilin Seni Terk ettiğinde,

Yakınlarının Sana Veda ettiğinde, Sen Ne Ailene dönebileceksin, Nede Amelini artırabileceksin,

Pişman olmadan önce Ahiret için artırmaya bak, Zira oradaki Pişmanlığın sana çare olmayacak, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENAM SURESİ AYET 32 ve 50

“ Hiç Aklınızı kullanmazmısınız, ? Hiç Aklınızı kullanarak Düşünmezmisiniz ? “ diye soruyor, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAKKA SURESİ AYET 42

” Kuranı Kerim Ayetleri ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerini, Ne kadar az Düşünüyorsunuz “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ALİ İMRAN SURESİ  AYET 7

“Allah Zül Celalin Ayetlerini,  Ancak ve Ancak Aklı Selim Sahiplerinden başkası Derin Derin Düşünmez, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MUHAMMED SURESİ AYET 24

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Hiç Düşünmüyorlarmı ? Anlayışları üzerinde Kilitmi var ?

Hiçbir Hakikat ve Doğruluk, Gönüllerine girmiyor ? “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, size hesap ba­kımından yarın,

en kolay gelen şey, nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve onun için tartmanızdır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TABARANİ HADİS No 450

  Sahabeden ve 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kişi, Sahibini doğru yola götüren, kötülükten sakındıran bir ilimden daha faziletli bir kazanç elde etmemiştir,

Kişinin İlmi ve Bilgisi ile Ameli Doğruluk istikameti üzere olmadıkça, Dinide Doğruluk üzere olamaz,“ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Kalbinde, İlimden, Bilimden, Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir,

İlimden, Bilimden Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin,

Sakın, Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67 

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( Ölümünden önce, Kıyametten, Mahşer hesabından önce,

kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 307

  Sahabeden Hasen ül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendi Nefsine Hakim olandır, Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekendir,

Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekenlere, Mahşer gününde, Hesap gününde kolaylık vardır,“ dedi der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 206

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllı kimse, Nefsinin burnunu yerlere sürten, ( Nefsinin İsteklerini kendisine yönelten ) ve

Ölüm ötesi için, Ahireti için çalışan kimsedir, Âciz kimse ise, Ahmak Kimse ise, Hiç Hesap yapmadan,

Muhakeme yapmadan, Nefsinin Heva ve Arzusuna uyan, Allah'tan da Bağışlanmasını uman kimsedir " dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUNUS SURESİ AYET 82

“ Hoşunuza gitmese de, Allah, Sözleri, Ayetleri ile gerçeği açığa çıkarandır “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ARAF SURESİ AYET 172

“ Kuranı Kerimde Size Bildirdiğimiz Emir ve Yasakları, İbadetleri,

Rasulumun Size Bildirdiği ve gösterdiği Emir ve Yasakları ve İbadetleri,

Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilirken, Bunlardan haberimiz yoktu diyemeyesiniz diye yazdık, “ der,    

 

     Mahşerde ilk önce İmanınızın olup olmadığından sorulacaksınız,

daha sonra İmanınızın şartlarını yerine getirip getirmediğiniz sorulacaksınız,

İmanınızın Şartlarına göre İbadetlerinizi Amellerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden sorulacaksınız,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZÜMER SURESİ AYET 68

“ Sur a üflendiğinde, Kıyamet Vakti geldiğinde, Kıyamet kopacaktır, Göklerde ve Yerde Ne varsa yıkılacaktır,

Sonra Sur a İkinci Kez Üflendiğinde, İnsanlar Kabirlerinden kalkacak,

Birbirlerine bakışıp durarak, Mahşer yerinde, Sorgu yerinde toplanacaklar,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YASİN SURESİ AYET 51

“ Sur a, İkinci kez üflenildiğinde, Kabirlerinizden, Rabbinize doğru Mahşer sorgusu için

Akın Akın getirileceksiniz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SAAFFAT SURESİ AYET 19, 22, 20, 21, 22, 23

“ Sur, a Üflemek, Mutlak Bir Sesten ibarettirki, O Mutlak Ses ile, Bütün Canları alınmış olan bütün Ölülerin,

Gözleri Derhal Anında açılacak,” Sonra, Eşlerinizle, Taptığınız şeylerle, Yaptığınız Zulumlerinizle

Mahşere Toplanacaksınız, İşte bu gün, Hesap Günüdür denilecek,”

İyi olanınızı, Kötünüzü ayıt etme günüdür, Onları Sırat a, Cehennem Köprüsüne götürün,

Orada, Sorguya çekileceklerdir denilecek,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HUD SURESİ AYET 104

“ Biz o günü, ancak belirli bir süreye kadar erteleyeniz,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜMİNUN SURESİ AYET 16

“ Kıyametten sonra, Mahşer Gününe, Sorgu, Yargı ve Hesap gününe çıkarılmak için diriltileceksiniz,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜ’MİN SURESİ AYET 16

“ O Gün, mahşer Sorgusu Günü, Kabirlerinizden Fırlayarak kalkacaksınız,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SECDE SURESİ AYET 11

“ Sizin Canınızı ve Ruhunuzu almak üzere görevlendirdiğimiz ve Canınızı alırken

Yerini, Zamanını ve Şeklini Çeşitli sebebler Halk ederek verdiğimiz, Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam,

Yeri, Zamanı ve Şekli ile Canınızı alacaktır ve Sonrada Mahşer Zamanı, Hesaba çekilme Zamanınız geldiğinde,

Hesabınızın görülmesi için Diriltilip Rabbinize döndürüleceksiniz, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       EMBİYA SURESİ AYET 35

“ Sizi, Bir İmtihan olarak, Kötülüklerle ve İyiliklerle deneyeceğiz, Her İnsan Ömrünü tamamlayıp,

Ölümü tadacaktır ve Hepiniz, Hesaba çekilmek için bize döndürüleceksiniz, “ der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FUSSILET SURESİ AYET 54

“ Rabbinize Mutlak döndürüleceğinizi İyi biliniz, Hiç En ufak bir Şüpheniz dahi olmasın, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MERYEM SURESİ AYET 95

“ Kıyamet Günü Mahşer günü, Herkes Onun Huzuruna, Allah Zül Celalin Huzuruna, Tek Tek gelecektir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SEBE SURESİ AYET 40

“ O Gün, Mahşer Günü, Sorgu Sual Günü, Hep Birlikte Mahşerde Toplanacaksınız,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TAHA SURESİ AYET 55

 “ İnsanı Topraktan Yarattık ve Bizce Belirli bir Süre sonunda Toprağa tekrar döneceksiniz,

Sizi O Topraktan Tekrar Diriltip Hesap Sorgunuz için, Mükafatlandırmak veya

Cezalandırmak için çıkaracağız,“der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RAAD SURESİ AYET 2

“ Dünyadaki Amellerinizden dolayı Mahşerde Rabbinize Hesap vermek için,

Rabbinizin Huzuruna Çıkarılacağınızı İyi biliniz, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAÇ SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Sizin Öldü diyerek Kabirlere koyduğunuz İnsanları, Kabirden başlayan Ebedi Alemde

Mutlak olarak diriltmektedir ve O Günkü, Mahşer günü geldiğinde, Mutlak Hesaba çekileceksiniz, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       GAŞİYE SURESİ AYET 25 ve 26

“ Mutlak Dönüşünüz Rabbinizedir,” Mutlak Rabbinize Hesap vereceksiniz,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ARAF SURESİ AYET 8 ve 9

“ O Gün ( Mahşer Günü ) Amellerinizi tartacak Terazi Hak tır, Kimin Tartısı Ağır gelirse işte O kurtulandır,

 Ayetlerimizi inkar edip, kendine zulmedenler, kendini ziyana sokanlardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KIYAMET SURESİ AYET 24

“ O Gün İnsanların Çoğunluğunun, Salih Ameller işleyenler in Yüzleri,

Korkundan Asık ve Perme Perişandır, Umutsuz ve Korkmuş, Biçardır, ” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ABESE SURESİ AYET 40, 41 ve 42

“ Yüzler vardırki, Kapkaradır, Karanlıklar gibidir, İşte Onlar, Kafirler ve Haktan Sapanlardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KIYAMET SURESİ AYET 23 ve 22

“ Salih Ameller işleyenler O Gün Rabbine bakar, O Gün Onların Yüzleri Işıl Işıl Parlayacaktır,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNSAN SURESİ AYET 10 ve 11

“ Biz O Korkunç Dehşetli bir günle karşılaşmamak için Rabbimizden korkarız diyerek İman etmiş ve

Salih Amel işlemiş olanları,” “ Allah Zül Celal O Günün Dehşetinden Fenalığından korur,

 Onların Yüzlerine Parlaklık, Gönüllerinede Sevinç verecektir,”der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ALİ İMRAN SURESİ AYET  106

“ O Gün, Mahşer Hesabınız Sorgusu ve Yargısında, Bazılarınızın Yüzleri ağaracak,

Mahşer Sorgusu ve Yargısından Temiz Çıkanların Yüzleri gülecek,

Azaptan kurtuldukları ve Cennet Niymetlerine kavuştukları için Mutlu olacaklar,

Bazılarınında Yüzleri Kararacak, Mahşer Sorgusu ve Yargısından Çirkeflikleri ile çıkanların,

Cennetten Mahrum kaldıkları, Cehennemi ve Azabı kazandıkları için Yüzleri Çirkeflerin Çirkefi olacak,

İşte İman etmemeniz ve dahi İnkarda diretmeniz ve sabit kalmanız neticesi,

Cehennem Azablarını tadın görün ve yaşayın denilecektir,” der,   

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       EBU DAVUD HADİS No 3093

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Allah Zül Celalin İnşikak Suresi Ayet 8 de bildirdiği,

“ Kolay hesaba çekilecekler” kimlerdir diye sordum, “ Mümin bir Müslümana Bir musıbet isabet ettiğinde,

O Mümin Kul, O Musıbetin, Allah Zül Celalin Kendisini İmtihan için Taktiri sonucu kendisine isabet ettiğini bilip

Sabrederse, İşlemiş olduğu Günahlarına, Suçlarına, Kefaret olur, Onlardan hesaba çekilmez dedi,

Nisa Suresi Ayet 123 de “ Kötülük yapan Cezasını çeker” Sözü, Amellerin Allah Zül Celale arzedilmesidir,

Kulun, Günahlarından Hesaba çekilmesi değildir, Yevmi Mahşerde, Günahlarından dolayı,

İnceden inceye, Hesaba çekilen kimse, Mutlaka azaba uğrayacaktır,” dedi der,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ŞEMS SURESİ AYET 9

“ Nefsini temizleyen, Kolay Hesabtadır, Elbette Kurtuluştadır, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              İNŞİKAK SURESİ AYET 5, 6 ve 8

“ Dünya Hayatında iken, Rabbini dinleyen, Rabbine İman eden, Rabbinin Hak yolunda gitmeye çalışan İnsan,

Rabbine karşı, İbadetlerini ve Amellerini, İşlerini Doğru yapmaya Çabalayan, gayret gösteren Mümin Müslüman,

Kolay Bir Hesapla Hesaba çekilecektir, “ der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ALA SURESİ AYET 8

“ Müminleri En Kolay Yola Müyesser kılacağız,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              LEYL SURESİ AYET 10

 “ Biz de onlara, İman etmiş ve Amelini İmanı ile yapmış olan Mümin Müslümanlara,

En güç olanı Kolaylaştıracağız,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 307

  Sahabeden Hasen ül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendi Nefsine Hakim olandır, Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekendir,

Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekenlere, Mahşer gününde, Hesap gününde kolaylık vardır,“ dedi der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1836

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Seninle Akrabalık, Komşuluk, Arkadaşlık bağlarını koparanla İyi Münasebetini sürdürmeye çalışırsan,

Sana vermeyene Allah için verirsen, Sana Zulmedeni Allah için Affedersen,

Allah Zül Celal, Sana Mahşer Hesabını Kolaylaştırır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ARAF SURESİ AYET 156

“ Allah Zül Celal, Benim Rahmetim, Sevgim Her şeyi Kuşatmıştır ” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              BAKARA SURESİ AYET 105

“ Allah Zül Celal, Mutlak Lutuf sahibidir, Rahmetini, Müminlere, İman etmiş olanlara Tahsis etmiştir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              FATIR SURESİ AYET 2

“ Allah Zül Celal, Rahmetinden, İnsanlara Neyi açarsa, Artık O Rahmeti kısabilecek olan yoktur,

Allah Zül Celal, Rahmetinden, İnsanlara Neyi Kısarsa, Artık Ona Rahmet verebilecek olan yoktur,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ARAF SURESİ AYET 156

“ Allah Zül Celal, Benim Gazabım vardırki, Onu İsabeti İkarcılaradır,

Benim Rahmetim vardırki, Rahmetim Her Şeyi Kaplayan ve Kuşatandır,

Rahmetimi, Benim Ayetlerime İman edenlere, Emirlerime ve Yasaklarıma Riayet ederek korunanlara,

Zekatını Verenlere Müşahhas kıldım.”der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              TEVBE SURESİ AYET 71

“ İyiliği Emreden, Kötülükten ve Kötü işlerden Vazgeçiren, Vazgeçirmeye çalışan, Namazlarını Kılmakla,

Zekatlarını vermekle, Allah Zül Celale ve Rasulune İtaat eden, Erkek ve Kadın Müminler,

Birbirlerinin Velisidir, İşte Böyle Müminleri Allah Zül Celal, Rahmeti ile Yargılayacaktır, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ZUMER SURESİ AYET 53

“ Ey Hadlerini aşmakla, Günahkar olmuş ve Kendi Nefislerine Zulmetmiş Kullarım,

Allah Zül Celal olan Benim, Rahmetimden Sakın Ha, Ümidinizi Kesmeyin, Hiç Şüpheniz olmasınki,

Nadimlikle Tevbe İstiğfar edenleri, Çok Bağışlayıcı ve Merhamet edici olan Benim,

Bütün Günahlarınızı Affedebilecek olan Benim,”der,   

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1853

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kendisini, Dünyada iken Dost edinen bir Kulunu, Başkasının Dostluğuna Terk Etmez,

Her Kim bir Müslüman, Dünyada iken, Mümin Bir Kulun Kusurunu örterse, aşikar etmezse,

Allahta Onun Kusurlarını örter, Aşikar etmez,

  Allah Zül Celal, İslamdan Nasibi olan Kimseyi İslamdan Nasipsiz olan Bir kimse ile bir tutmayacaktır,

İslamdan Nasip demek, Namazını Kılmak, Orucunu Tutmak ve Zekatını vermektir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1029

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşer gününde, Hesap gününde, Allah Zül Celal Kulunu öylesine bir Hesaba çekerki,

Mimin Bir Kuluna, Bir Kötülüğü gördünde Niçin Engel olmadığını dahi Soracaktır,

Sonrada Rahmetiyle Onun Kalbine, “ Ya Rabbel Alemiyn, Ben Kötü İnsanlardan ayrılarak Sadece ve sadece

Sana Ümit bağladım” cevabını vermesi için İlham edecektir,”dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              BUHARİ HADİS No 1973

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rahmetimi, Sevgimi, Yüz Bölüme ayırdım, Dünyaya sadece Bir bölümünü indirdim,

Doksandokuz Bölümünü Kendi katımda bıraktım, Yeryüzüne İndirdiğim Yüzde Bir Rahmetim, Sevgim ile ki,

Anne Yavrusuna Şefkat gösterir, İnsanlar Birbirlerine Merhamet ederler,

Vahşi Hayvanlar dahi birbirlerine Şefkat ederler, Yanında bıraktığım Doksandokuz Rahmetimi, Sevgimi ise,

Yevmi Mahşerde, Samimi olarak İman ve İbadet eden Kullarıma Rahmet etmek için ayırdım “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              NUR SURESİ AYET 20

“ Allah Zül Celal, Şefkatlilerin En Şefkatlisi, Merhametlilerin En Merhametlisidir,

Allah olan, Rab olan Benim, Müminlerin Üzerine, Rahmetim Lutfum olmasaydı, Haliniz nice olurdu ?” der,

 

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  MÜZEMMİL SURESİ AYET 15

“ Mutlakki, Size Tanıklık ve Şahitlik edecek bir Peygamber gönderdik,” der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  BURUC SURESİ AYET 3

“ Şahitlik Edene, ve Şahitlik edilene Andolsun ki,” der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  BAKARA SURESİ AYET 143

“ Allah Zül Celal, Samimiyetle İman edenlerin İmanını Zayi etmez,

Bütün İnsanlık, Hak ve Adalet için Hakkın Şahitleri olacaktır,” der,  

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  HADİD SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden ve dahi İbadetlerini Yapanlar,

İşte Onlar, Rabbinin Yanında, Sözü ve Özü Doğru olan Şahitlerdir,” der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğun gibi, ( Edep ve Hayanızda ) Kendi kendini dahi aldatmayan Doğrulukla, Doğru ve Dürüst Olun,

 Allah, Her işinizde, yaptıklarınızı görendir, “ der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  HAC SURESİ AYET 78

“ Allah Zül Celal Sizin Sahibinizdir, Allah Zül Celal Ne güzel bir Yardımcıdır,

Allah Rasulunun Size Şahit olması için, İnsanların Size Şahit olması için, Sizinde İnsanlara Şahit olmanız için,

Artık Namazınızı Kılın, Zekatınızı verin, Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın

Emirlerine Sımsıkı sarılın, “ der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  NİSA SURESİ AYET 85

“ Her Kim Güzel bir İlime, Güzel bir İşe, Güzel bir Mesleğe, Güzel bir Doğruluğa Dürüstlüğe Sahip olursa,

Onun, O İlimden, O İşten, O Meslekten, O Doğruluktan yana bir Söz Payı olacaktır,“ der, 

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  DARİMİ HADİS No 522

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, İlmine, Mesleğine göre bir İş yapmak için, Kimi Bir İşe Çağrılıpta Ne iş yaptığı, Kıyamet Gününde,

Mahşer Günüde, Yaptığı O İş, Kendisine bağlanacaktır, Sonra Onları Durdurun denilecek,

Onlar O İşleri Mesleğine göre Nasıl yaptığına dair O İşlerinden Sorguya Çekilecektir denilir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  İBNİ MACE HADİS No 60

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Yevmi Mahşerde, Hesab Gününde, Mahşer Hesabını vererek Allah Zül Celalin Güvenci içine giren ve

Cehennem Azabından kurtulan Mümin Kimseler, Kendilerinin İmanlı olarak bildiği ve İbadetlerini yerine getirdiğini

bildiği ve Tanıdığı Kimselerin, Dünyada iken, Haklarım diyerek almak uğruna, Arkadaşları ile, Dostları ile,

Müminler ile, İnsanlar ile yaptıkları Çekişmeleri, Tartışmaları ve Husumetleri nedeni ile Cehenneme atılmış

olduğunu ve Cehennem Azabı gördüklerini gördüğünde, Allah Zül Celale, Ey Rabbimiz, Bu Kardeşlerimizde,

Bu Arkadaşlarımızda, Bizlerle Beraber İman etmişlerdi, Bizlerle Beraber Namaz Kıldılar,

Bizlerle Beraber Oruç tuttular, Bizlerle Beraber Haç yaptılar, Lakin Onlar Cehenneme atılmışlar derler,  

  Allah Zül Celal ise Onlara, Cehenneme gidin ve Onlardan İmanlı olarak tanıdıklarınızı tutup Cehennemden

çıkarın, diyecek, O Müminler, O Kimseler, Cehenneme giderek, Dünyada İken Sadece ve Sadece

Allah Zül Celale Seçde ettikleri için Cehennem Ateşinin Yüzlerini Yakıp Tanınmaz hale getiremediği,

Arkadaşlarını, Dostlarını, Müminleri Cehennemden çıkaracaklar, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3517

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Siz, Allah Zül Celalin Yeryüzündeki Şahitlerisiniz, Siz Mümin Bir Kimi Hayırla Söylerseniz, İyi Söylerseniz,

Cennet Ona Vacip olur, Siz Kimi, Kötü olarak söylerseniz, Onada Cehennem Vacip Olur, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/63 H /2

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Müslüman olarak Vefat eden biri, Kabrine defnedilirken,  Arkadaşlarından, Komşularından En Az İki Kişi,

“ Biz O Kişi hakkında, Hayırlı bir Kimse olduğundan başka bir şey bilmiyoruz,

Biz O Vefat edenin Arkadaşlığından, Komşuluğundan Razıyız “ diye Şahitlik yaparlarsa, 

  O Vefat eden Kişi Allahın İlminde, Hayırlı bir Kimse olmadığı halde, Günahkar bir Kimse olduğu halde, 

Allah Zül Celal, Kabir Sorgusu yapacak olan Meleklerine Emrederki,

“ Vefat eden Kulum hakkında, Şu İki Arkadaşının, Komşusunun Şahitliğini Kabul ediniz,

O Vefat eden Kulum hakkında, Benim İlmimde mevcut olan durumunu dikkate almayınız,

Bende Vefat eden O Kulumu, Kabir Azabından Af ve Mağfiret ettim ” dedi der,

 

    Yani, En az İki Arkadaşınızın, Komşunuzun, Arkadaşlığınızdan, Komşuluğunuzdan Razı olmaları ile,

Allah Zül Celal Rahmetiyle, Sizin için kendi hakkından vazgeçmektedir,  Yevmi Mahşerde, Hesaba Çekileceğiniz

Gündede, Allah Zül Celal Rahmeti ile Muhtemelen böyle olacağı kuvvetle muhtemeldir,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 2984

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, ( İslam Dini Emir ve Yasakları, Dini İbadetleri, Amelleri konusunda,  

Allah Zül Celalin Ayetlerinin ve Rasulu olan Benim Sözlerimin, Hadislerimin, Sünnetlerimin Hilafına,

Bence diyerek ) kişinin kendi görüşünü kabul etmesi, onunla Amel etmesi ve Gururlanması 

Kendi Görüşünü Allah Zül Celale Şirk koşmasıdır, ( İslam Dininin Emirleri Muhalefetine Amel yapmasıdır,)

Her Kim, Ben Alimim, Çok Bilgiliyim, her şeyi Biliyorum derse, O Cahildir, Eçheldir, Cahillerin Cahilidir,

Her Kim de, Kendi görüşüyle ( Bence diyerek ) Ben Cennetliğim derse, O Cehennemliktir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2219

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,“ Allah Zül Celal, Mahşer Günü, Hesap Günü Hükmünü verinceye kadar,

Hiç Kimseyi, Bu Cennetliktir, Bu Cehennemliktir, diye Allahın yerine geçip yargılamaya kalkmayın, “ dedi der,

 

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     YUNUS SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celalin İzni olmadan Hiç Kimse, Hiç Kimseye Şefaat edemez, “ der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     BAKARA SURESİ AYET 255

“ Allah Zül Celalin İlminden, Allah Zül Celalin İzni olmadan, Kim Şefaat edebilir ? “ diye soruyor,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     MERYEM SURESİ AYET 87

“ O Gün Mahşer günü, Rahmanın Katından Ahd Almış Kimseden başkası Şefaat etme hakkına sahip değildir,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NECM SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celal, Dileyip Razı olduğu Kimseye İzin vermeden önce, Hiç Kimsenin Şefaati bir işe yaramaz,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     TAHA SURESİ AYET 109

“ O Gün, Mahşer Sorgusu günü, Rabbinin, Sözünden Hoşnut olduğu ve İzin verdiği Kimseden başkasının,

Şefaati Fayda vermez,”der,  

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     BAKARA SURESİ AYET 105

“ Allah Zül Celal Mutlak Ekber olan Lutuf Sahibidir, Rahmetini Dilediği Kimseye, Dilediği şekilde Tahsis eder,”der

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     ZUHRUF SURESİ AYET 86

“ Ancak ve ancak, Hakkın Gönderdiği Kuranı Kerimin hükmiyetine bilerek Şahitlik edenler, Şefaat edebilir,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     ENAM SURESİ AYET 57

“ Mutlak Hak Olanla, Batıl olanı, Mutlak ayırd eden, Mutlak gerçeği açığa çıkaran, anlatan,

Mutlak Hüküm sahibi Allah Zül Celaldir,” der,     

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NEBE SURESİ AYET 38 ve 39

“ Mahşer Günü Hesap Günü, Rûhlar ve Melekler, sıra sıra dururlar, Ancak Rahmân'ın,

Allah Zül Celalin izin verdiği konuşabilir, o da doğruyu söyler ve Rabbine Varan bir Yol Tutar,  “ der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/61 H/10

  Sahabeden Avf İbni Malik (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametten sonra, Mahşer, Hesaba çekilme gününde, Peygamberlerin imamı, Hatibi ve Şefaat sahibi Benim,

Bunu öğünmek için söylemiyorum.” dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1534

Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Mahşer Gününde, Hesap Gününde, Şefaat edecek olanlar,

Peygamberler, Sonra Alimler, Sonrada Şehitlerdir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NESAİ HADİS No 2060

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşer günü, Hesap Günü, Ümmetimden bazıları Hesabı Sol tarafından görülen kimselerin arasına

atılacak, O Zaman Ben, Ey Rabbim, Onlar Benim Ashabımdandır diyeceğim, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/4 S/308 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden iki sınıfa şefaatim olmayacaktır, Zalim kalbli umera, ( Zalim Devlet yöneticileri ve Memurlarına)

ve dinde her aşırı giden, Aşırılığı ile kendi kendini ve insanları dinden çıkaran Müfrid kimseye,”dedi der,
 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     İ,MÜNZİRİ HADİS No C1 S119 H6 S140 H34

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada iken, Kendini vede Başkalarını, Hak yola veya Sapıklık yoluna çeviren, Mahşerde, Hesap yerinde,

aynı şekilde, Hak yola yada Sapıklık yoluna çeviren olduğu şekilde diriltilecek, Haşrolunacaktır, Dünyada iken

İlimiyle Amel eden Alime, İnsanların Hesabına Şefaat etmek için burada Dur bekle denilecek,“dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     DARİMİ HADİS No 388

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey ilim sahipleri, İminizle Amel edeniz, İlminizle Çalışınız, Çünkü Alim, İlim Adamı, Bilim Adamı,

ancak, İmiyle, Bilimi ile, Amel edendir, Çalışandır, Ameli, Çalışması, İlmiyle, Bilimiyle uygun olandır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     TEVBE SURESİ AYET 113

“ Cehennem ashabı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra,

akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek Peygambere ve Mü'minlere yaraşmaz,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     CAMİUSSAGIR HADİS No 776

 Sahabeden Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi Anlamaya çalışarak okuyunuz, Zira Kuranı Kerim, Kendisini anlamaya çalışarak okuyanlara,

Mahşer günü Şefaat etmek için gelecektir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2949

 Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

 “ Kur'ân şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir. Şikayetçi olacak ve şikayeti doğru kabul edilecektir,

Onu kendisine rehber edeni o Cennete götürecektir. Arkasına atanı ise Cehenneme sürükleyecek­tir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 3 S 227 H 9

 Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'an-ı Kerim şefaatçidir ve şefaati makbuldur, Riayet etmiyenlere ise hasım olarak isbatı vücud edecektir.

Kim ki, Kur'an'ı öne alırsa, Kur'an onu Cennete götürür.

Kim de arkasına bırakırsa onu da Cehenneme sürer,”dedi der,
 

     Yevmi Mahşerde Kuranı Kerim, Size Şahitlik yapacaktır, Şahidiniz olacaktır,

Kuranı Kerimin Şahitliği, “ Bu Zaat, Kuranı hiç okumadı, veya Sadece Papağan gibi okudu,

Kuranı anlamaya hiç çalışmadı,” şahitliğinin neticesi ne olur, ?

Kuranı Kerimin Şahitliği, “ Bu Zaat Kuranı okudu, anlamaya çalıştı, gayret etti, Lakin Hataları var Hatalar yaptı,”

Şahitliğinin neticesi ne olabilir ? 

 

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 3 S 219 H 14

 Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Oruçlarla Kur'anı Kerim, kıyamet gününde kula şefaatçı olurlar, Oruç der ki: "Ey Rabbim! Ben onu gündüz

yemekten ve şehvetlerden men ettim. Sen onun hakkında benim şefaatimi kabul et."

Kur'anda şöyle der: "Ey Rabbim! Ben onu geceleyin uykudan men ettim.

Öyle ise Sen de, benim, onun hakkındaki şefaatimi kabul et. "Ve de şefaatleri kabul olunur,”dedi der,
 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/216 H/12

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Şehidler, Aile efradından Yetmiş Kişiye Şefaat edeceklerdir, “ dedi der,

 

     Şefaat, Allah Zül Celalden Başkasının Affı ve mağfireti değildir,

Allahtan Başka Hiç Kimse Af ve Mağfiret edebilecek değildir,

     Şefaat, Allah Zül Celalin, Kullarını Muhatap alması ve Kullarını, Kullarına sormasıdır,

O Kulu Hakkında Diğer bir Kulunun Reyini almasıdır, Bu Allah Zül Celalin Rahmetindendir.

     Sakın Ha Sakın, Şefaati Kendinize bir garanti gibi görmeyin, Zira Allah ve Rasulune Samimi değil iseniz,

Samimiyetsizliğiniz Günahlarınızı örtmeyecek ve dahi Şefaat edilmeyeceksiniz demektir,

 

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              TUUR SURESİ AYET 17

“ Günahlardan, Haramlardan Kendini koruyanlar, Korunanlar için,

Cennetlerde Sonsuz Niymetler, Mükafatlar vardır,” der,  

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              KALEM SURESİ AYET 3

“ Cenneti Kazananlar için, Sınırsız ve Sonsuz ve Kesintisiz Mükafadlar vardır, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              SAFFAT SURESİ AYET 54

“ Sizlere Mükafaad için yaratacaklarımızın bitip tükenmesi yoktur ve Sonsuzdur, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              AHKAF SURESİ AYET 19

“ Dünyada İşlediklerinizden,yaptıklarınızdan dolayı, herkesin dereceleri vardır,

Şayet Cenneti kazanmış iseniz, Cennette dereceleriniz vardır, Şayet Cehennemlikseniz dereceleriniz vardır,

Bu dereceler hiçbir şekilde ve şartta haksızlığa uğratılmamanız ve yaptıklarınızın,

hak ettiği karşılığını vermek içindir,” der,     

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              ZUHRUF SURESİ AYET 69,70,71,72,68

“ Ayetlerime, Kitabım Kuranı Kerime İman edip, Müslümanlardan olan kullarım,

Siz ve Eşleriniz, ağırlanacağınız Cennetime giriniz, “

“ Canlarınız ne çekiyorsa, gözleriniz, gönülleriniz neyden hoşlanıyorsa Cennette o vardır,

Orada ebedi olarak kalacaksınız, orada size hiçbir korku, endişe ve rahatsızlık olmayacaktır,

İşte imanınızla yaptığınız Salih amellerinize, ibadetlerinize karşılık vaat edilen Cennet budur,” der,   

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              VAKIA SURESİ AYET 35

“ Cenneti kazanan Hanımlarınızı, Sizin için Yeniden Yaratacağım, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              SAFFAT SURESİ AYET 49, 50 ve 52

“ Edep ve Haya Sizin için Mutlak bir Hatırlatmadır,

Fuhuşa ve Zinaya Gitmemek Sizin için Mutlak bir Hatırlatmadır,

Fuhuştan, Zinadan Edep ve Haya ile Korunanlar için, Kapıları kendilerine Sonsuza kadar açılan ADN Cennetleri

güzel bir Gelecek için beklemektedir, Yanlarında Bakışlarını sadece ve sadece Eşine yönlendiren

kendileri ile yaşıt olan Eşleri vardır, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              RAAD SURESİ AYET 23 de

Cenneti Kazananlar, Cenneti Kazanmış Babası ile, Annesi ile, Eşleri ile, Çocukları ile birlikte olacaklar, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              NİSA SURESİ AYET 57

“ İman edip Salih Amel işleyenleri Ebedi olarak kalacakları, altından Irmaklar akan Cennetlere koyacağız,

Onlara Orada Tertemiz Hanımlar vardır,” der, 

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              BAKARA SURESİ AYET 25

“ En Temiz En Güzel En Hoş Hanımlar, Ebedi olarak kalacağınız Cennette Sizi beklemektedir, “ der,

 

     Yani Dünyadaki Hanımlarınız Cennetteki Hanımlar gibi tertemiz değildir, anlamınıda anlayın, 

 

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              BUHARİ HADİS No 1342

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet Ehli olan, Cenneti Kazanan Erkeklerin her birinin İki Kadını, Zevcesi, Hurisi olacaktır,

Bu Kadınlarının, Yüzünün ve Vucudunun Güzelliğini, Gençliğini, Çekiciliğini, Letafetini, Tüm Dişiliğini,

Cinsel arzusunu, Siz Nasıl arzu ediyorsanız, Size öyle yaratılacak, Sizin Arzu ettiğiniz hayalinizden dahi

geçemeyecek Tatlı bir şekilde, Sadece ve Sadece Size görünecek, Başkalarına, Size göründüğü şekilde değil,

   Onlar ağızlarından, burunlarından ve bedenin sâir yerlerinden Size Pis olan bir şey çıkmayacak,

Size karşı Çirkefleşmeyecektir, O Kadınların Teri dahi Misk kokusudur,  Kokuları Sizin arzularınızı Şaha kaldıran,

Sizi Kamçılayan güzel Kokudan, Parfümden çok çok daha güzel bir Parfümdür,

   Dünyadaki Kadın, Dünyadaki Ne kadar Süslenmek için Güzelleşmek için Kozmetik kullansada,

Ne Kadar Süslensede, Nekadar Güzel görünsede, Ne kadar Şuh, Çekici ve Tatlı görünsede,

Cennetteki Kadınlarınızın Güzelliğinin Tatlılığının yanından dahi geçemezler,  

   Cennet Ehlinin Yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki Nurlu Sûrete benzer,

Cennet Ehli arasında, Ne bir İhtilaf, Ne bir Düşmanlık, Nede Başka bir Kadını veya Erkeği daha güzel görerek,

keşke benim Kadınımda, veya Benim Erkeğimde öyle olsaydı diye bir Hasedleme olmayacaktır, 

Gönülleri bir gönül, Allah ve Rasulu için Sevgi ve Muhabbet olacaktır,

Onlar sabah, akşam Allahı Tesbîh edecekler, Allahı Tesbih etmekten, Zevkü Vâab olacaklar,

Onlar Allahı Tesbih etmekten Zevkü Vâab oldukca, Allahta Onlar için daha yeni şeyler yaratacaktır, “ dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 2545

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennetteki Hanımlarınızın, Hurilerinizin Tenleri Kılsız, Tüysüz ve Pürüzsüz olacaktır,

Gözleri Size Aşk ve Şevk veren şekilde Sürmelidir, Cennetteki Hanımlarınızın Gençlikleri Hiç Tükenmeyecek,

Sizin arzu ettiğiniz yaş ve güzellikte olacak ve Güzellikleri hiç solmaksızın Sizin için artacaktır, ” dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 2550

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenneti kazanan Kadın ve Erkek, arzu ettiği Hangi güzellikte ve Kuvvette olmak isterse,

Cennette O Güzellikte ve Kuvvette olacaktır, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin anlamı, Cenneti Kazandığınız taktirde,

Erkeğe Hanımı, kendisinin arzuladığı kadar Güzel ve Tatlı olacak, Erkeklere Eş olarak verilecek olan

Kadınlar, Kızlar, Kendisinin arzuladığı kadar Güzel ve Tatlı olacak, Erkek Arzuladığı Gençlik ve Kuvvette olacak,

Çünkü Allah Size Onu, O şekilde Yaratacak, Dünyada gördüğünüz ve görebileceğiniz, Şeffaf, Transparan, İnce,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan, Cinselliği dışarı fışkırtan, Erkeklerin Şehvetlerini üzerlerine çeken,

En Güzel, En çekici, En cezbedici, En Şuh, En Şehvetli, En Arzulu Kadınlar ve Kızlar karşılaştırmasında,

Cennetteki Kadınların Güzelliği, Tatlılığı, Cezp ediciliği, Şuhluğu,

Arzulu ve Şehvetli güzellikleri karşısında, Kesinlikle Köpek Leşi kadar dahi güzel değildir,

Cennete ise, bırakın Köpek Leşini, Aklınıza Hayalinize gelemeyecek kadar en ufak bir pislik dahi giremez,   

 

     Dünyada iken, Gençlik ve Güzellik bakımından, Başka Kadınları, Kızları, Hasedleyen Kadınlar ve Kızlar,

Cennetteki Kendi Gençliği ve Güzelliği karşısında Başka bir Kadının yada Kızın Güzelliğini Hasedleyerek

bakmayacaklar, Bende O Kadınlar ve Kızlar gibi, O Kadınlar ve Kızlar kadar Güzel olsaydım

demeyecekler, O Kadar Güzel ve Tatlı olacaklardır, 

 

     Cenneti kazanmış Erkeklere, Dünyadaki Hanımı Cenneti kazanamadığı ve Hanımı Cennette olmadığı için

Hanımı Cehennemde olduğu için verilecek olan veya Dünyadaki Hanımı ile birlikte verilecek olan,

Hurilerin, yani Cennet Kadınlarının çokluğu, Dünyada iken Tüm Cinselliğini,

Tüm Dişiliğini, Teşhir ederek, Dışarı Fışkırtarak, Başka Erkeklerle Görsel Fuhuş yapan Hanımızın

Cehennemde olmasından dolayı olsa gerektir, Bir de Sakın ha, Cenneti Kazanmış Erkeklere, İki Dünya Kadını

Ve Yetmiş Huri varda, Cenneti Kazanmış Kadınlara İki Dünya Erkeği ve Yetmiş Huri Erkeği yokmudur  ? gibi bir

Sapıklaştırma ve Sapıtma düşüncesine kapılmayın,

Cennetin Hesabını, Sadece Sahibi olan Allah Zül Celale bırakın,

 

     Siz Yinede Cennet veya Cehennemin nasıl olduğu hesabını yapmaya kalkışmayın,

Aklınızı, Tahayyülünüzü fazla zorlamaya kalkışmayın, Buna Sizin Aklınız ve Tahayyülünüz hesaba yetmez,

 

Ziya Paşanın ifadesi ile “ İdraki Meali bu Küçük Akla gerekmez, Zira bu Terazü, Bu kadar Sıkleti Çekmez,

 

     Siz, Edep ve Hayanızın derecesi hesabında Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin ve Habibi Rasulu Ziişanın

Huzuruna, Çıkmaya yüzünüz varmıdır yokmudur, Huzura Çıkabilecekmisiniz, Çıkamayacakmısınız ?

Onun hesabını yapmaya, anlamaya çalışın, 

Zira bu hesabın yapılacağı ve anlayacağınız vakitte, Sizin Vaktiniz geçmiş olacak,

 

     Tam Oruca alıştık, Ramazan Bitti, Tam Bayrama alıştık, Bayram Bitti, Tam Hayata alıştık, Ömür Bitti,

Nihai ve Bitmeyecek Ömürle Bayram, Mahşer Hesabından, Yüz Akıyla Çıktığımız zamanki Bayramdır,

Nihai Bayramınız Mübarek olsun, 

 

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ANKEBUT SURESİ AYET 23

 “ Her Kimki , Allah Zül Celale kavuşmayı Düşünmeyenlere,  Allah Zül Celalin Ayetleri ile Alay edenlere,

Allah Zül Celali ve Ayetlerini İnkar edelere, Allah Zül Celalin Huzuruna çıkmayı, Hesap vermeyi yok sayanlara,

Allah Zül Celalin Rahmeti Yoktur, Onlara Cehennemde Sınırsız ve Sonsuz bir Azab vardır,  “ der,  

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 SAFFAD SURESİ AYET 58

“ Onlar için, Allah Zül Celalin Emirlerini ve Haramlarını İnkar edenler için, Edepsiz ve Hayasız olanlar için,

Fuhuş ve Zinayı yapanlar için, Çeşit Çeşit Azablar hazırlamıştır, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 SAAFFAT SURESİ AYET 18 ve 10

“ Gıybet Yapanlar, Sizler Çok Aşağılanmış olarak Diriltileceksiniz,

“ Kulak Hırsızlığı, Gıybet yapanları, Mutlak Yakıcı Bir Alev Takip edecektir,” der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 SAFFAD SURESİ AYET 39

“ Kendiniz yapmış olduğunuz şeylerden, çirkeflerden başka bir şey için cezalandırılmayacaksınız,” der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 MUVATTA  CEHENNEM HADİS No 1 ve 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Cehennem Ateşi,

Dünyadaki en yüksek şiddetteki Ateşten, Altmışdokuz Kat tan, Yetmiş Kat tan daha fazla Şiddetli kılındı,

Siz Cehennem Ateşinin, Dünya Ateşi gibimi, Kırmızı olan Renktemi zannediyorsunuz ? Cehennem Ateşi,

Zift gibi, Katran gibi, Zifirin Zifiri Şiddetinde (azap olunana çıkmamaya yapışan ) Simsiyah bir Ateştir, “ dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 BUHARİ HADİS No 2055

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ehlinin en hafif azab göreni, Ayağının altına konan ateşten, Beyni kaynayandır.

Cehennem Ehlinin bazıları topuğuna kadar ateşe girmiş olarak azab görür.

Bazısı ise dizlerine kadar ateşte olarak azab görür, Bazısı da Göğsüne kadar ateşte olarak azab görür.

Bir kısmı ise tamamen ateşe batmış olarak azab görür,” dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 AHMET BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 107

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Azabından bir bölümki, Cehennemdekilerin Başından aşağı, Hararetini ölçemeyeceğiniz,

Hararetine dayanamayacağınız Kaynar Sular boşaltılır, Bu Kaynar Sular, Cehennemdekilerin Kafalarını deler,

Karınlarına ulaşır, Kafataslarının, Karındakilerin hepsini O hararetle eritir ve ayaklarından çıkarken,

Cehennemlikler, Erimiş bir Pelte gibi olurlar, daha sonra tekrar eski durumlarına getirilir,

Cehennem azabı, Hiç kesintiye uğramadan Sonsuz biçimde devam edecektir, “ dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 İBRAHİM SURESİ AYET 16 ve 17

“ Cehennemde onlara, Su yerine İrin içirilecektir, İrini İçmeye yutmaya çalışacaklar, İrin Boğazlarına yapışacak,

Onun arkasından daha şiddetli bir azap gelecektir, Her yanlarından Ölüm gelecek, Ölümün geldiğine,

Ölüm kurtuluşumuz olacaktır diyerek sevinecekler, Lakin, Ölmeyeceklerdir,

Zira Ölüm Sadece ve Sadece Dünyadadır, “ der,   

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ALA SURESİ AYET 13

“ O Ateşe girdiğinizde, Cehennemde Ne ölecek, Ne de Yaşam bulabileceksiniz,” der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 NİSA SURESİ AYET 56

“ Cehennemdekilerin, Derileri Ateşten kavruldukca, Derilerini yeniler, Cehennem Azabını devam ettiririz, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 KALEM SURESİ AYET 33

“ İşte Azab Böyledir, Ahirette Cehennem Azabı ise Daha büyüktür,

Sınırsız ve Sonsuzdur, Keşke anlasalardı,“ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 YUNUS SURESİ AYET 51

“ Habibim, Rasulum Onlara Deki, Azab Başınıza geldikten Sonramı bu Azabların varlığına İnanacaksınız ? “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 NAHL SURESİ AYET 107

“ İşte Bu Azaplar, Onların, Dünya hayatını, Şehevi Arzularını, Dinine tercih etmelerinden,

İman Etmeyen Toplulukların, Doğruluğu, Hidayeti görmek istememelerinden dolayıdır,” der

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ENFAL SURESİ AYET 51

“ İşte Bu Azablar, Kendi Ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır, Allah Zül Celal Katiyetle Zulmedici değildir, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 KAF SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulmedici değilim “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 182

“ Allah Zül Celal, Katiyetle Kullarına Zulmedici değildir,

Bu Azablar, Kendi ellerinizle işlediğiniz Çirkeflerinizin karşılığıdır,  “ der

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal, İnsanlara Zulmedici değildir, Lakin İnsanlar, Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için Kendi Kendilerine Zulmetmektedirler, “ der,  

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ZÜMER SURESİ AYET 26

“ Bu Suretle, Allah, Onlara, Edep ve Haya ile yaşamayanlara, Dünya hayatında Bu Rezilliği tattırdı,

Ahiret Azabı, dahada büyüktür, Keşke anlasalar, bilselerdi “ der,

 

     Cehennemde, bu Azapları Cezaları çekerken, Bayılma, Ölüm ve Yok olma yoktur,      

Sürekli ve Sonsuz zaman olarak Azap ve Ceza vardır, Devamlı Fetva peşinde koşanlar, alın Size bir Fetva,

Allah Rasulunun Hadisinde gayet açık ve Net olarak belirttiği Cehennem Ateşine, Azabına, Cezasına

Ne kadar dayanıklı iseniz, O Kadar Edepsizlik ve Hayasızlıklar yapabilirsiniz,

 

     Edepsizlik, Hayasızlık olan, Utanmazlık olan, Karşı Cinse yada kendi Cinsine Cezbedtiren,

Cinsel arzu ve istek olan, Fuhuş yapmak, Zina yapmak, yaptırmak veya hazırlamak Cezası olan Azap,

Cehennem Ateşi, Sizleri Bizleri İmtihan için Şehvetle Örtülüdür,

Siz Dünyada iken Herhangi bir İmtihana girdiğinizde, Size Sorulacak sorular örtülmüş gizlenmiş değilmidir,

İmtihana girip çıktıktan sonra İmtihanınızın neticesine göre istediğinize kavuşabilmek yada

mahrum kalmak yokmudur, Kaldıki İmtihanlarda Kopye çekmek Suç olduğu kadarda zordur,

Allah Zül Celal ise Size, daha İmtihana girmeden veya İmtihandan çıkmadan,

İmtihanınızın Neticelerini Sizin Nefsinizin Kabul edip etmeyeceğine göre Kopyesini veriyor,

 

     Siz Yinede Cennet veya Cehennemin nasıl olduğu hesabını yapmaya kalkışmayın,

Aklınızı, Tahayyülünüzü zorlamaya kalkışmayın, Buna Sizin Aklınız ve Tahayyülünüz hesabı yetmez,

 

     Ziya Paşanın ifadesi ile “ İdraki Meali bu Küçük Akla gerekmez, Zira bu Terazü, Bu kadar Sıkleti Çekmez,”

 

     Siz, Edep ve Hayanızın derecesi hesabında Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin ve Habibi Rasulu Ziişanın

Huzuruna, Çıkmaya yüzünüz varmıdır yokmudur, Huzura Çıkabilecekmisiniz, Çıkamayacakmısınız

Onun hesabını yapmaya, anlamaya çalışın,

Zira bu hesabın yapılacağı ve anlayacağınız vakitte, Sizin Vaktiniz geçmiş olacak,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Mahşer Hesabı budur, 

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim,  Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz, Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur, 

 

     Burada, Dünyada iken, Devletlerin koyduğu Beşeri Kanunlara göre hareket etmezseniz,

gerek kabul edilmeme gereksede cezalandırma müeyyideleri olduğunu herkes iyi bildiği gibi, 

Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, İlk Önce Edep ve Haya ile olan İmanınızdan başlamak üzere,

İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz günde, İman ettiğim ve Yaptığım İbadetlerim dediğiniz

İmanınız ve İbadetleriniz, Şeriat Kanunlarına uygun olursa kabul edilecektir,  Şeriat Kanunlarına uygun değilse

O İmanınız ve İbadetleriniz Suratınıza çarpılacaktır, İmanınızın Varlığını yada Yokluğunu İmdi Hesap edin,

Daha Sonra Amellerinizin ve İbadetlerinizin Kabul edilebilirliğine geçin,

 

     Yevmi Mahşer, Hesap günü, İlk Önce Edep ve Haya ile olan İmanınızdan başlamak üzere,

İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz gün gelmeden burada

Adisyonlarınızın Hesabını iyi yapın, Zira Adisyonları hesaplama Zamanınız Mahşerde geçmiş olacak,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim