ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  FUTBOL VE SOSYAL MEDYA TAKİBİ / ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 15.08.2023
Okunma : 20394

     DEVAMLI FUTBOL YORUMU YAPMAKLA, DEVAMLI SOSYAL MEDYADA GEZMEKLE

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK  NEDİR ?

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK NEDİR ? 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     HADİD SURESİ AYET 20

“ Dünya Hayatınızı, Bir Oyundan, Oyalanmadan, Eğlenceden, Süslenmekten, Zevklenmeden,

Mal çoğaltma yarışından İbaretmi sanıyorsunuz,?

  İyi Bilesinizki, Mutlak Bilesinizki, Şaşırmayasınızki, Sapıtmayasınızki,

Dünya Hayatı, Şeytanla beraber olanlara, aldatan bir Zevklenmeden başka bir şey değildir,”der,   

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     LOKMAN SURESİ AYET 6

“ İnsanların Ekseriyet Çoğunluğu, Oyunlar, Eğlenceler kurarak, Boş Sözlerle Boş şeylerle Vakitlerini geçirirler,

Boş Şeylere daldıkları içinde, Allah Zül Celalin Yolundan Sapıtırlar,

  Ey İnsanlar, Kendinizi, Faydalı şeylerden, Hayırlı şeylerden engelleyen, yaptırmayan, Boş eğlencelere

Boş şeylere, Size Maddi ve Manevi bir faydası olmayan şeylere rağbet etmeyiniz,

Paranızı, Malınızı, Kazancınızı, Rızkınızı Boş şeylerle Boş eğlencelerle heba etmeyiniz, “ der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     İNŞİRAH SURESİ AYET 7 ve 8

“ Yapacak bir işin kalmadığı, Boş kaldığın vakitte boş durmayınız, Kalkınız, Ya Faydalı başka bir İşle meşgul olunuz,

yada İbadetinizi artırınız, Başka bir İbadete yöneliniz, Çalışmakla ve İbadet etmekle yorulunuz,

Vaktinizi boş yere harcamayınız, faydasız olan şeylerle ziyan etmeyiniz, Rabbinle Meşgul olunuz, ”der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     MÜMİNUN SURESİ AYET 3

“ Gerçek Mümin Müslümanlar Onlardırki, Boş şeylerden, Anlamsız şeylerden, Bir Fayda ve Yarar sağlamayan,

Boşa Vakit öldürmek ve Boşa Para harcamak olan şeylerden Uzak dururlar, “ der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     MÜMİNUN SURESİ AYET 3, 2 ve 1

“ O Müminlerki,  İbadetlerinde Huşu içindedirler, Boş ve Faydasız olan şeylerden uzak durular, Yüz çevirirler,

İşte Onlar, Gerçek Felaha, Kurtuluşa erenler olacaktır, “ der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TİRMİZİ HADİS No 2317 

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Luzumsuz, Faydasız Boş şeyleri terk etmek, İlgilenmemek, İslama İman etmiş olmanın Fıtratındandır, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     GURREUL HİKEM HADİS No 4542

Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kedini ilgilendirmeyen bir şey hakkında konuşman, Düşünüp anlamadan bilmeksizin Sorulana cevap vermen,

Kendini devamlı ortaya atman, İnsanın Ahmaklığındandır, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     BUHARİ MÜFRED HADİS No 785

  Sahabeden Enes İbni Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben, Boş, Faydasız Oyun ve Eğlenceden Beriyim, Boş, Faydasız Oyun ve Eğlence Benden değildir “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3211

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İslam Dini hükümlerinde, Hiçbir Faydası ve yararı olmayan, hatta zararı olan en azından vakti boşa geçirmek

ve boşa para harcamak olan boşa zaman harcamak, Ziyan etmek olan, Boş şeylerle Benim ilgim yoktur,

Boş işlerinde Benimle ilgisi yoktur, Benim, Oyun oynamakla, Oyalanmakla ilgim yoktur,

Oyun oynayanların, oyalananlarında benimle ilgisi yoktur, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TABERANİ HADİS No 341

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zamanınız daraldığında, İnsanların Mal ve Para kazanmak için, Hırsları arttığında,

Bu Hırsla Cimrilikleri arttığında, İnsanların, Malayağni, Boş şeyleri, Aslı Astarı olmayan şeyleri,

Ne kendisine, Nede Topluma faydası olmayan şeyleri, konuşmaları gittikce arttığında,

Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     RUM SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celal Sizi, Bebek olarak Gücsüzce Yaratandır, Sonra Ergenliğe ve Yetişkinliğe geldiğinizde,

O Güzsüzlüğünüzün arkasından Size Güç Kuvvet verendir,

Sonra onun arkasından, İhtiyarlık verip Sizi yine Güçsüz ve Kuvvetsiz kılandır,” der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK    

KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 2 ve 3

  Sahabeden Amir İbni Meymun El Evdi ve Guneym İbni Kays (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beş Şey gelmeden O Beş Şeyin Kıymetini çok çok iyi biliniz,

1, Size Onulmaz bir Hastalık gelmezden önce, Onulmaz Hastalıktan korunmaya çalışınız,

2, Geçip gittikten ve hiçbir şekilde geri dönmeyecek olan Boş Zamanlarınızda, fayda verecek şeylerle uğraşınız,

3, İhtiyaçların için, Başkalarına Muhtaç olmadan önceki, Kudretinin, Zenginliğinin, Kıymetini çok çok iyi biliniz,

4, Size İhtiyarlık gelmeden önce, Gençliğinizde, İhtiyarlığınızın Muhtaciyeti için çalışınız,

5, Size Ölüm gelmezden önce, Ahiret Hayatınızı kazanmak için, çalışınız,    

ve işte Bunlara göre hareket ediniz, çalışmalarınıza bunlara göre şekil veriniz, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 188

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın İnsanlara İki Nimeti vardır, Bunlar boş Vakti ve Sıhhatidir,

Lakin, Gaflette ve dalalette olan, Oyunlar ve Eğlencelere dalan İnsanlar ve

İnsanla­rın çoğu bunların kıymetini bilmez, " dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     BUHARİ HADİS No 2019

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Allah Zül Celalin verdiği İki Nimet vardır ki, bunlar İnsanın Sıhhatli iken,

Sıhhatinin değerini bilmesi, Sıhhatinin bozulmaması için gerekeni yapması ve

Boş vakitleri Zamanlarını, Kendisine ve çevresindekilere faydalı bir vakte zamana çevirme konularında,

insanların çoğu bu nimetleri doğru kullanabilmede Kendi kendini aldatmaktadır, “ dedi der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

  Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( Ölümünden önce, Kıyametten, Mahşer hesabından, önce kendi kendini dahi

aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken, Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası

içinde çalışandır, Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TİRMİZİ HADİS No 2307

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Yaşamının Lezzetleri kesip koparan, Maddi olan her şeyinizi, Kudretinizi Dünyada bırakan, 

Dünyadan ayrılma vaktiniz olan, Size verilen İmtihan Sürenizin bitişi olan ve Ansızın gelip Sizi yakalayan,

Ölümü Çokca hatırlayın, Hiçbir şekilde Aklınızdan çıkarmayın, ” dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK                 AHMED BİN HAMBEL HADİS No 2283

  Sahabeden Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Dünyada, Sanki Ebedî kalacakmış gibi hareket edenler, Sizin Dünyadaki Ömrünüzde, Dünya Baki değildir,

Siz Belirli Ömrünüzden sonra Eceliniz ile Bir yerden başka yere Nakledileceksiniz,

Nasıl ki Babanızın Sulbünden, Annelerinizin Rahmine, Rahimlerden Dün­yaya, Dünyadan Kabre,

Kabirden Mahşere, Hesap sorulmaya, Mahşerden de Ya Cennet yada Cehennem olan,

vedahi bir Daha Ölüm olmayan Ebedî bir Hayata nakledileceksiniz, " dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S331 H9

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam Bana geldi ve " Ya Muhammed (s.a.s.) dilediğin kadar yaşa, öleceksin,

 İstediğini sev nihayet ondan ayrılacaksın, İstediğini yap, nihayet onun hesabını vereceksiniz, " dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TABARANİ HADİS No 522

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu, Kıyamet sonrası Mahşer günü,

Hesap günü şu beş şeyden sorulmadıkça Mahşer Hesabı bitirilmez,

Birincisi           Gençliğinde Neler öğrendiğinden, Gençliğini Nerelerde geçirip tükettiğinin hesabını vermedikce,

İkincisi             Ömrünü Neylerle geçirdiğinin ve tükettiğinin hesabını vermedikce,

Üçüncüsü       Kazancını, Malını, Nereden ve Nasıl kazandığının hesabını vermedikce,

Dördüncüsü    Kazancını, Malını, Nerede ve Nasıl harcadığından tükettiğinin, hesabını vermedikce,

Beşincisi         Doğru İlimden, Doğru Öğrendiği ile, Ne derece Doğru Amel yaptığının, İş yaptığının hesabını

                        vermedikce, Mahşer Hesabı bitirilmeyecektir,“ dedi der

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 206

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllı kimse, Nefsinin burnunu yerlere sürten, ( Nefsinin İsteklerini kendisine yönelten ) ve

Ölüm ötesi için, Ahireti için çalışan kimsedir, Âciz kimse ise, Ahmak Kimse ise, Hiç Hesap yapmadan,

Muhakeme yapmadan, Nefsinin Heva ve Arzusuna uyan, Allah'tan da olma­dık şeyleri uman kimsedir " dedi der,

 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     LOKMAN SURESİ AYET 6

“ İnsanlardan kimileri, insanları Allah yolundan saptırmak için, Allah Zül Celalin Kanunları Hükmüyle alay

etmek için, İnsanları, Kur’ânı Kerimi, İslam Dinini dinlemekten, İslam Dininin İbadetlerinden alıkoymak için,

Masal hikâye Şarkı, Türkü gibi eğlence türünden boş sözlerle Meşgul olurlar, Söylerler, Dinlerler, Alırlar

Satarlar, Sanat ve Sanatkarlık Maskesinin arkasında, İnanç önderliği Maskesinin arkasında, Masallarla

Hikayelerle, Menkıbelerle, Değişlerle, Şarkı ve Türküyle İnsanları aldatırlar, “ der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     YASİN SURESİ AYET 69

“ Biz Size İbadet diyerek yapabileceğiniz yada İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz,

İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya Türkü öğretmedik,

İbadetleriniz, İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya Türkü okumak veya Türkü veya İlahi Söylemek değildir “ der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 25 H38

  Sahabeden Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Def, Davul, Ud, Gırnata gibi Çalgı aletleri çalarak, oyun ve eğlencelere dalarak vakit öldürmeyi Nehyetti,“ der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     RAMUZ EL HADİS No C3 S225 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Name Söylemek, Kafiyeli Şiir Söylemek, Şarkı Söylemek, Bunlarla Oyun ve Eğlenceye dalmak,

Kalbinizde Nifak yeşertecek ve büyütecektir, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3211

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benin Oyunla, Oyalanma ile bir ilgim yoktur, Benim Boş bir İşle, Boş Laflarla Faydasız laflarla işim yoktur,

Oyunla ve Oyalanma ile, Boş bir İşle, Boş Laflarla Faydasız laflarla uğraşanların benimle ilgisi yoktur,

Bir Müslümanın Oyunla, Oyalanma ile, Boş bir İşle, Boş Laflarla Faydasız laflarla ile ilgisi olmamalıdır,” dedi der

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TİRMİZİ HADİS No 2315

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İnsanları güldürmek için,

Laf ebeliği yapıp, Yalanlar ve Boş Sözler dizenlere, Söyleyenlere Yazıklar olsun, Yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TİRMİZİ HADİS No 1282

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, İslam Dini gelmezden önceki Çehalet ve Sapıklık Çağında,

Masal Hikâye Şarkı Türkü gibi eğlence türünden boş sözler Söylenir, Dinlenir,  Alınır, Satılırdı,

Şarkıcılık, Rakseteme, Dansözlük ve benzeri işleri yapan Köle Kadınlar ve Köle Erkekler Alınıp Satılırdı, 

Onları Satın alanlar Onların Şarkı söylemesi, Dansözlük yapması ile Eğlenir eğlendirir ve Para kazanırlardı,

Sanat ve Sanatkarlık sözleri ile Masallarla Hikayelerle, Şarkı ve Türküyle İnsanlar aldatılır, avutulurdu,

Lokman Suresi 6 cı Ayet Nazil olduğunda, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Şarkıcılık yapan veya

Rakseden Dansözleri Satın almayın Satmayın, Köle Kadınlara ve Köle Erkeklere Şarkı Türkü Öğretip

Sanatçı haline getirmeyin, onların alım satımıyla veya onlar vasıtasıyla kazanılan parada hayır yoktur,

Helal değil, Haramdır, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK         CAMİUSSAGIR HADİS No 1014 ve 1908

  Sahabeden Ebu Ümame ve ikinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Konuşmalarınızda, Nağme söylemelerinde, Sanat yapıyorum diye yapmacık hareketleri,

konuşmaları, yasak etmiştir, Şarkıcı Kadının, Sanatım diyerek Şarkı söylemesi,

Şarkı söylediğinden dolayı para alması, Onlara bakılması Haramdır, “ dedi der,  “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     DARİMİ HADİS No 2534

  Sahabeden Numan İbni Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Muhakkakki, Herkesin Hükümran olduğu, Sahibi olduğu, girilmesini, Çiynenmesini istemediği yasaklamış

olduğu, Mahremi olduğu bir alanı vardır, Allah Azze ve Celleninde, Hükümran olduğu, Sahibi olduğu,

girilmesini ve Çiynenmesini yasakladığı Şeyleri Haramlardır,

  Helâl bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında ise, halktan birçok kimsenin, helâl mı, haram mı olduğunu

bilmediği şüpheli şeyler vardır. Artık kim şüpheli şeylerden sakınırsa, o dinini ve ırzını kurtarmış olur.

Kim de şüpheli şeylerin içine düşerse, haramın içine düşmüş olur, “ dedi der

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     HAKKA SURESİ AYET 41

“ Hiç Şüpheniz, kuşkunuz olmasınki, Biz Kuranı Kerimi, Şerefliler Şereflisi, Muhammed Aleyhisselama

Bir Söz olarak indirdik, Muhammed Aleyhisselam Bir Şair değildir, Kuranı Kerim, Bir Şair Sözü değildir,

Haala Şiir, Nağme, Değiş söylemekte inatmı ediyorsunuz, “ der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     RAMUZ EL HADİS No C3 S226 H3

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namus ve İffetinizde Gayretli olmak imandandır, Kadınların, Erkeklerle bir arada Eğlenmesi,

( Birbirlerinin Hanımlarına Kızlarına bakması ) Sizin İmanıza Nifak edecektir, Nifak Sokacaktır,

Sizi İman etmiş olmaktan çıkartacaktır, “dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3347

  Sahabeden Şüheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Keriminde, Benim Sözlerim Hadislerimde,

Haram Kılınan şeyleri Helal gören Kimsenin, İslam Dinine İmanı ve Ameli yok olacaktır, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     METEALİBUL ALİYE HADİS No 3095

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gafile şaşmak gerek, Çünkü Onlar yaptıklarıyla, Oyun ve Eğlenceleriyle, Gaflet içindedir,

Dünyalık peşinde koşana Şaşmak gerek, Çünkü Ölüm Onun peşinizdedir, Kahkahalarla Gülene Şaşmak gerek,

Zira Allah Zül Celali Memnun mu eder, yoksa Öfkelendirdi mi düşünmeyeceksiniz, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TEVBE SURESİ AYET 45

“ Allaha ve Ahiret Gününe İnanmayanların Kalpleri daima ve hep İşkilli dir, İşkilli oldukları içinde,

Şüpheleri içinde bocalayıp durmaya devam edeceklerdir,” der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 9

“ Camilerde, İbadet yerlerinde, Asli Bilgiler yerine, Malayağni, yani Boş şeyler, Hikayeler, Masallar, anlatılırsa,

İnsanlar İbadetlerinin asli kurallarını bırakıp Çalgı aletleri ile İbadetlerini Eğlence ve oyun gibi yaparsa,

İlim, İnsanlığa, Millete, Dine hizmet için değil Çok para kazanmak, yüksek makamlara gelmek, için öğrenilirse,

Yeni Nesil Geçmiş nesillerine Hakaret eder ve kötülerse, Felaket ve Musibetler gelir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkacaklar, Başka Mahluklara döneceklerdir, “ dedi der,

 

     Gaflet içinde olan Oyun ve Eylenceden kasıt, Size bir fayda, bir yarar, bir Kazanç sağlamayan,

Toplumunuza bir fayda, bir yarar, bir Kazanç sağlamayan, Milletinize bir fayda, bir yarar, bir Kazanç

sağlamayan, Vaktinizi, Paranızı Gençliğinizi, Sıhhatinizi boşa harcamak olarak yaptığınız ve yapılan şeylerdir,

Bunların başındada Bugün İtibari İle Futbol ve Taraftarlığı ve adına Sanat ve Sanatkarlık dedikleri,

Şarkı, Türkü, Şarkıcı, Türkücü taraftarlığıdır,

 

     Zamanın Kölelerinin, Para ile Alınıp Satılan Futbolcuların, Para vererek Maçlarını Taraftar olup seyretmekle,

Futbol Taraftarı olmakla, Her daim Futbol konuşmakla, Slogan atmakla, Spormu yapmış oluyorsunuz, ?

Şarkıcı, Türkücü taraftarı olmakla, Her daim Şarkıcı Türkücü konuşmakla, Şarkı Türkü söylemekle,

Sanatcımı olmuş oluyorsunuz, ? Onlar Sizin üzerinizden Para kazanıyor, Siz Ne Kazanıyorsunuz, ?

Bunlardan Size Bir Fayda Bir Kazanç varmıdır, ?  

Sosyal Medyada Onları takip etmekle Sosyalleşmişmi oluyorsunuz ?,

Bu Taraftarlığın Size ve Milletinize, İnsanlığa bir Faydası varmıdır ?

Bunlar Boş şeyler olduğu gibi, Zamanınızı, Kazancınızı Boş yere harcamaktan başka bir şey ifade ediyormu ?  

 

     Futbolcu, Popcu, Şarkıcı, Türkücülerin, Mankenlerin, Toplumuna, Milletine, İnsanlığa Ne Faydası olmuştur ?

Nasıl Zehirlendiğinizi haala görmek istemiyormusunuz ?

 

     Bunlar Esrar Eroin veya diğer uyuşturucu maddelerden dahada

felaketler getirir, Zira Esrar, Eroin veya uyuşturucu maddeler, sadece onu içeni zehirler,

Vaktini, Ömrünü ve Varlığını yok eder,  Futbol, Şarkı ve Şarkıcı taraftarlığı ise, Bütün Toplumu, Bütün Milleti,

Bütün İnsanlığı Zehirler, Vaktini Ömrünü ve Varlığını Yok eder, Hiçbir Gelişme ve bilgi vermediği gibi

Olanıda Yok eder, Bu Bugün gördüğünüz gibi değilmidir, Bilimde, Teknikte, Tıpta, Teknolojide ne kadar varsınız,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerde geçen,

“ Masal Hikâye Şarkı Türkü gibi eğlence türünden boş sözleri Alınır, satılırdı,

Şarkıcılık, Rakseteme, Dansözlük ve benzeri işleri yapan Köle Kadınlar ve Köle Erkekler alınıp satılırdı, 

Sanat ve Sanatkarlık sözleri ile Masallarla Hikayelerle, Şarkı ve Türküyle İnsanlar aldatılır, avutulurdu,

Onları Satın alanlar Onların Şarkı söylemesi, Dansözlük yapması ile Eğlenir eğlendirir ve Para kazanırlardı,

Köle Kadınlara ve Köle Erkeklere Şarkı Türkü Öğretip Sanatçı haline getirmeyin, ” İfadesinin bu günkü anlamı,

Şarkıcıların, Türkücülerin, Dansözlerin, Futbolcuların, Bonservisi, Sözleşmesi, Anlaşması bedeli, adı altında,

Alınıp satılmaları, Bonservisi, Sözleşmesini, Anlaşmasını alanın, Onu tamamen satın almış olduğundan

Başka bir yerde çalışmasına izin vermemesi, Kanunende yasaklanması Modern ve Çağdaş Kölelik değilmidir ?

 

     Şimdi İnsanlarımızdaki gelişim, İş bulabilme Geçim sağlayabilme şekli, ya Futbolcu, ya Popcu, Şarkıcı,

ya Türkücü, ya Mankenlik gibi Şöhret olmaya yönelmekte değillermi ? ,

 

      1980 lerin Fantazi Müzik Şarkıcısı, Coşkun Sabah, 2010 yılında, 

“ Ben Hayatımı Şarkı Besteleyerek, Şarkı söyleyerek kazandım, Lakin Kızımın Şarkıcı, Türkücü olmasını

istemem, Zira, Kızlar ve Kadınlar, Şarkıcılığı, Türkücülüğü Edepleri ile yapamazlar, yaptırmazlar,

ille Açılıp saçılacaktır, Kendini, Dişiliğini sergileyen Dekolte kıyafetler giyecektir,

böylede olunca Onu gören Bütün Erkeklerin Cinsel arzularını üzerine toplayacaktır,

bu Benim kabullenebileceğim bir durum değildir, “ demedimi ?

Söylediği Konu Üzerindeki Hassasiyetinin, Diğer İnsanlarımızada Örnek olması diliyorum,

 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     MAİDE SURESİ AYET 90,

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar,

  “ İnnemel Hamru, Vel Meysiru, Vel Ensabu, Vel Ezlamu, Ricsun Min Ameliş Şeytaan,”

  Alkollu İçkiler, uyuşturucu içecekler ve Yiyecekler, Tabiyeti itibari ile Mutlak Haramdır,

Alkollu İçki içmek, Uyuşturucu İçecekler içmek, Yemek, Mutlak Haramdır,

  Kumar, Fal ve Şans okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak,

Kumar oynamak oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile, Emeksiz Kazanç aramak,

Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Dikili Taşlar, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler Heykeller Büstler yapmak,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere Büstlere Yönelmek, Şeytan işi birer pisliktir,

Mutlak Haram ve Yasaktır, Bunlardan Kaçının, Sakınınki, Sukuna ve Kurtuluşa erebilesiniz,”der

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak, Kumar oynamak oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Bunların Hepsi, Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     MAİDE SURESİ AYET 91

“ Şeytan, Nefis Şeytanınız, İçki ve Kumarla, Sizi Allah Zül Celalden, Rasulunden uzaklaştırır

ve Namaz kılmaktan alıkoyacak, Namaz kıldırmayacak, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat ettirmeyecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     BAKARA SURESİ AYET 219

“ Rasulum, Sana Alkollu içkiden ve Kumardan soruyorlar, Onlara Deki,

Alkollu İçkide ve Kumarda, Kendinize, Menfaatinize bir takım fayda ve Kazanç görüyormuş gibi olsanızda,

Her ikisininde Size, Telafi dahi edilemez Çirkefleri, Zararları ve Tahribatları vardır, Bunları görmüyormusunuz, ?

( Zira Alkollu içki, Kumar, Devamlı Futbol, Oyun ve oyunlar, Sosyal Medya müptelalığı

İmanınızı ve ibadetlerinizi yok eden bir iştigaldir, )

Allah Zül Celal Ayetlerini böylece açıklıyorki, umulurki düşünürsünüz, “ der

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     CAMİUSSAGIR HADİS No 3347

  Sahabeden Şüheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Keriminde, Benim Sözlerim Hadislerimde,

Haram Kılınan şeyleri Helal gören Kimsenin, İslam Dinine İmanı ve Ameli yok olacaktır, “ dedi der,

 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     MÜMİNUN SURESİ AYET 115

“ Bizim Sizi, İbadet diye Boş Bir Oyun ve Eğlence yapmanız için yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz ? “ der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     ARAF SURESİ AYET 51

“ Dünya Hayatının Sefahati, Şatafatı, Cezbediciliği Sizi aldatmakta,

Sizlerki, Dininizi Bidatlerle, bir Oyun ve Eğlence haline getirdiniz, “ der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     EMBİYA SURESİ AYET 1 ve 3

“ Tüm İnsanların Hesaba çekileceği Gün yaklaşmaktadır, Hala Gaflet içinde Haberiniz yokmuş gibi Durmaktasınız,

Kalplerinizi, Oyun ve Eğlence ile, Boş ve Faydasız şeylerle Meşgul etmektesiniz,” der 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     ENAM SURESİ AYET 70

“ Dünya Hayatı Kendilerini aldattığı için, Dinlerini, Bir Oyun ve Eğlenceye çeviren,

Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen Kimseleri bırak, “ der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kin ve Nefretlerini, Bid adlerini,

Kendi Fikrini ( Bence diyerek ), Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanları görmedinmi ?

Bu Açıkca Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, Yoksa Sen, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsun ?

Onlar Hayvanlar gibidir, Hayvanlardan daha aşağılık Sapıklardır, “ der.

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     HİCİR SURESİ AYET 3

“ Onlar Dünyayı Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olarak tanıdılar,

Bu Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olan Amellerinin karşılığını

yakında bilecekler “ der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     NİSA SURESİ AYET 142

“ Allah Zül Celal, Onların İbadet diye yaptıkları Oyunlarını, Başlarına geçirecektir, “ der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     TUUR SURESİ AYET 12 ve 11

“ Onlarki, Daldıkları Bataklıklarda oynayıp dururlar, Vaylarki O Günün, Mahşer Gününün,

Mahşer Sorgusu Gününün, Dehşetini anlamak istemeyenlerin Vay Vaylar haline,”der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     RUM SURESİ AYET 6

“ İnsanların içinde Çoğunlukla Gaflet içindeki İnsanlar vardıki, Oyun ve Eğlence edinmek için,

Boş Sözleri, Ahiretine ve Dünyasına fayda vermeyecek Sözlerle, şarkılarla, Türkülerle meşgul olurlar,

işlerle meşgul olurlar bunları alır satarlar, sonrada bu bilgisizliklerinden Allah Zül Celalin yolundan kendilerini

sapıtırlar, işte onlar için aşağılayıcı, Aklınızın ve Tahayyülünüzün alamayacağı Helak edici bir azap vardır,” der,   

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     LOKMAN SURESİ AYET 6

“ Ayetlerimizi, İslam Dinini, Bir Oyun Bir Eğlence edinenler için, Çok Büyük Azablar hazırladık, “ der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     RAMUZ ELHADİS No C/5 S/404 H/7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Kur'anı Okuduğu ve öğrendiği Halde, Cehennemi hak emişse, Allah Zül Celalin Kuranı Kerimini,

Ayetlerini, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, İbadetleri, oyun ve oyuncak haline getiripte

Cehennemi hak etmiştir, “ dedi der, 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ BOŞ ve FAYDASIZ ŞEYLERLE GEÇİRMEK     ANKEBUT SURESİ AYET 64

“ Ahiret Yurduki, İşte asıl Hayat ve Eğlence oradadır, Keşke anlamak, Hesaplamak isteselerdi,

( çeşitli kavram kargaşaları ile) Reddetmeselerdi, Öğrenselerdi, Bilselerdi, “ der,

 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     NUR SURESİ AYET 31 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

  Saçınız, Omuzunuzdan Bileklerinize kadar Ziynet yerleriniz, 

Boynunuz, ( Göğüsleriniz, Baldır ve Bacaklarınız,) Avret bölgelerinizdir, Mahrem Yerlerinizdir,

  Boyununuzdan ( göğüslerinizide örtecek saklayacak kadar, )

Omuzunuzdan Bileklerinize kadar olan Ziynet yerlerinizi, ( Kollarınızı, Göğüslerinizi, Dişiliğinizi,

Cinselliğinizi, dışarı fışkırtarak, Yabancı Erkeklere Teşhir Etmeyin,)  Göstermeyin,

  Baş Örtülerinizi  ( Türbanınızı, ) Yakalarınızın, Boyunlarınızın üzerinden

( Göğüslerinizi kapatacak şekilde ) Salıp, Boyununuzu, Gerdanınızı ( Göğüslerinizle beraber ) örtün, Gizleyin,

  Ayaklarınızı, Yere vurarak, Topuklarınızdan Ses çıkartarak yürümeyin,

Erkeklerin Şehvet dolu Bakışlarından Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Esirgeyip Koruyunuz,

  Sizlere Haram olan Erkeklere bakmayın, Bakışlarınızı Yumun, Edepsizliklere, Hayasızlıklara,

Haram ve Yasak olan şeylere, Gözlerinizi dikmeyin, Bakmayın, İlgilenmeyin,

Bu şekilde hareket etmeniz, Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Koruyabilmeniz için,

Kendiniz için daha temiz, daha yararlı bir davranıştır “ der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     AHZAP SURESİ AYET 32

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kocanızdan Başka Erkeklerle, Cilveli, Şuh bir Eda ile Konuşmayın,

( Cinselliğinize, Kendinize Cezb edecek şekilde,) Söz Söylemeyin, Kırıtmayın,

  Ey Kadınlar, Cilveli, Şuh bir Eda ile Hareket ederek, Konuşarak, Şarkı Türkü söyleyerek Erkekleri,

Kendinize Çezbedmeyin, Dişiliğinize, Cinselliğinize Davet etmeyin,

Sözünüzü dosdoğru bir şekilde söyleyin, ( Sadece ve Sadece Kocanıza karşı Şuh ve Cilveli olun,)

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinizde, Fıtratınızda olan ( Modern Giyim, Şık Kılık Kıyafet adı altında,

Güzel Görünmek, Süslenmek adı altında, Gizli ve Çok ama Çok bulaşıcı olan, Bulaştıkca da dahada sapıttıran,

Bir Hastalık, Kendi Güzelliğinizi, Kendi Dişiliğinizi,) Kendinizi Teşhir etme Hastalığınız vardır,

( Kendinize Kılık Kıyafetiniz sorulduğunda, “ Kılık Kıyafetimde Ne varki,” diyerek cevap verdiğiniz,    

Kendi Güzelliğinizi, Kendi Dişiliğinizi, Kendinizi Teşhir etme Hastalığınız vardır,)

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinizdeki, Fıtratınızdaki Cinsellik, Dişilik Hastalığınız ile,

( Evinizin dışında, Eşinizden başkalarına Güzel, Cinsel Cazibeli Dişi görünmek için,

Makyaj yapmayın, Parfüm kullanmayın, Tırnak uzatmayın, Modernlik, Şıklık diyerek, Şıllık olmakla, Cinselliğinizi,

Dişiliğinizi Hayasızlıkla Gerdire Gerdire Açıp Saçıp, Teşhir edip,) 

Kalbinde, ( Kendini Teşhir eden Kadınları ve Kızları, Rontgenleme) Hastalığı bulunan Erkeklerin,

Gözlerine yedirip, Göz Zinası, Göz Fuhuşu Yapmayın, Yaptırmayın, Edepli ve Haya lı olun,” der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız,  Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadınlarınıza, Kızlarınıza Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını

öğretin, ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin,) Kadınlarınıza, Kızlarınıza, Nur Suresinin

Ahkamını öğretin ( Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken ) Yazı yazmayı öğretmeyin,

Kadınları, İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın, “ dedi der,

 

     Hayasızlık, İffetsizlik, Namussuzluk, Edepsizlik, 

Erkeğin, Karizma diye, Kadının Şıklık, Modernlik diye Kendi Cinselliğini Teşhir etme Hastalığıdır,

Cinselliğini Teşhir eden Kadınları ve Erkekleri, Rontgenleme, Cinsellik Hastalığıdır, 

Şer i İfadesi ile Göz Zinası yapmak ve Yaptırmaktır,

 

18  Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedem Kızı Hayriye Halama,

“ Kızım, Çarşıda Pazarda Alış veriş yaparken Satıcıyla uzun uzun konuşma,

Kocanın Yakın arkadaşı dahi olsa Yabacı Erkeklerle Uzun uzun konuşma, Konuşmanı olabildiğince kısa kes,

Zira Senin Sesin dahi Na’Mahremdir,” diyerek İkaz etmiş,   

 

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     FURKAN SURESİ AYET 72

“ İslam Dinine İman edenler Onlardırki, Dünya ve Ahireti için faydası olmayan boş bir şeye rastladıkları zaman

onunla ilgilenip vakit öldürmezler, Vakarları, İslama olan Samimiyetleri ile oradan uzaklaşırlar,” der.

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     KASAS SURESİ AYET 55

“ İslam Dinine İman edenler Onlardırki, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Sevmediği bir Söz, Boş Faydasız bir Söz,

Zararlı olan bir Söz, Küfür olan, Müstehcen olan bir Söz duydukları zaman, O Boş, Faydasız olan, Zararlı olan,

Müstehcen olan, Küfür olan, Sözlerden yüz çevirirler, düzeltmeye çalışırlar, düzelmezlerse arkalarını dönüp giderler,

  O Boş, Faydasız olan, Zararlı olan, Müstehcen olan, Küfür olan, Sözlerden Yüz çevirmeyip,

Bunlara devam edenlere, Biz Cahilleri, Boş İnsanları, arkadaş edinmeyiz,

Bizim İşlerimiz Bize, Sizin İşleriniz Size deyiniz,” der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     İBNİ MACE HADİS No 54

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim,

                        Bunlar ve bunları bilebilmek ve Bilinmesi için gerekli İlimler,

                        Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Bunlardan, Ayet ve Hadislerin Bildirdiklerinden çıkarılan İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, ( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan ) Bilgilerin Bilinmesi,

                        Öğrenilmesi ( Yani Kıssalar, Hikayeler,) fazlada Zaruri değildir,

                        Önemli ve Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     VAKTİNİ, ÖMRÜNÜ, FAYDALI ŞEYLERLE GEÇİRMEK                     TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C5 K1 H15

  Sahabeden Haris El Aver (ra) anlatıyor, Mescide girdiğimde, İnsanların Mescide Dedikoduya, Gıybete,

Malayağni, Boş Şeylere dalmış olduklarını gördüm, Bunu Allah Rasulunun Damadı ve

Ehli Beyti Hz Ali ( ra) anlattım, Hz. Ali (ra), Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Dedikodudan, Gıybetten, Malayağni şeylerden, yani Boş şeylerden uzak durunuz,

Dedikoduya, Gıybete, Malayağni şeylere, yani Boş şeylere Rağbet ederseniz, Aranızda Fitne ve

Çirkefler Zuhur eder Çıkar, Dedikoduya, Gıybete, Malayağni, Boş Şeylere dalmak yerine,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi okuyun, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde,

Sizden öncekilerin ve Sizden Sonrakilerin haberleri vardır,

Kendi yaşadığınız Zamanınızla ilgili Hükümler Bilgiler vardır,

Kerim Hükümlerine uyduğunuz sürece Sapıtmazsınız,

  Kuranı Kerim, Hidayete ermeniz Sapıklığa düşmemeniz için, Hidayetinizle Sapıklığınız arasında Hakemdir,

Kuranı Kerimin Ciddiyetle Hidayetini yakalayamadığınız taktirde, Sapıklığa düşmenizin Şakası yoktur,

  Her Kim Kuranı Kerim Hükümlerinden Başka bir yerde Hak ve Adalet ararsa, Hidayet ararsa,

Allah Zül Celalden ve Kuranı Kerimden Sapıtmıştır,

Her Kim Kendini, Kuranı Kerimin Hükümleri ile Kendini Hükümlendirirse, Hak ve Adaleti ve Doğruluğu bulur,

  Her Kim Azgın olan Bir İnsan veya İnsanlar yüzünden Kuranı Kerimi Okumayı, anlamayı bırakırsa,

Allah Zül Celal Onuda, Onlarıda Helak edecektir, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Sosyal ve Manevi İbadet Kanunlarıdır,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Kanunlarıdır,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

 Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

 Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Kılık Kıyafetimde Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim