ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  YAHUDİLEŞMEK / HİRİSTİYANLAŞMAK / İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER,
Eklenme : 31.08.2023
Okunma : 1964

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ. MUSA ve TEVRATI TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ. İSA yı VE İNCİLİ TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULU HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI NEDİR ?

     ALLAH RASULUNUN, KENDİNİ ve İSLAMI TANIMLAMASI NEDİR ?

     MUHARREF TERATIN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI NEDİR ?

     MUHARREF İNCİLİN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI NEDİR ?

 

     YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAK NEDİR, ?

     FAİZLİ İŞLERLE İŞTİGAL ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK, DEVAK ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

     YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     DİN DİYE, SADECE HİKAYE VE KISSA ANLATMAK VEYA DİNLEMEK,

     YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     TARİKATLARA AYRILMAK, RUHBANLIK YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     FETVA ARAMAK, FETVA VERMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     YAHUDİLERİ, HİRİSTİYANLARI DOST EDİNMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUSA yı ve TEVRATI TANIMLAMASI       HUD SURESİ AYET 96

“ Andolsunki, Musa yı Pek Aşikar bir delil Ayetlerimizle, Peygamber olarak gönderdik,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUSA yı ve TEVRATI TANIMLAMASI       NİSA SURESİ AYET 153

“ Kitap Ehli Musevilerin Yahudileri, Rasulum, Peygamberim, Hz Musa ya açık bir Delil, Tevratı verdik,

Hz Musa, Kavmine, Size çok açık Delillerle ( Tevratın Hükmiyetiyle ) geldim dediği halde,

Onlara İndirdiğimiz Tevratı kabul etmeyip, Rasulum Hz Musadan,

Gökten, Kendilerine uygun olan, Yeni bir Kitap indirmeni istedilerdi,” der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUSA yı ve TEVRATI TANIMLAMASI       ENAM SURESİ AYET 91

“ Ey Yahudiler, Musa Aleyhisselamın Size, Aydınlık ve Hidayet vermek üzere getirdiği Tevratı,

Parça parça kağıtlara çevirdiğiniz, İşinize gelen kısımlarını açıkladığınız, Uyguladığınız,

İşinize gelmeyen kısımlarını gizlediğiniz, sakladığınız, Hükmiyetini değiştirdiğiniz, Tahrip ettiğiniz Tevratı,

Size Kim gönderdi,”der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUSA yı ve TEVRATI TANIMLAMASI       BAKARA SURESİ AYET 87

“ Andolsun Musaya O Kitabı Tevratı verdik, Musadan Sonrada Ard arda Peygamberler gönderdik,

Musadan sonra, Meryem Oğlu İsayı, Ruhul Kudusle Apaçık Mucizelerle destekleyip Peygamber olarak gönderdik,

( Ey Yahudiler,)  Şimdi İşinize gelmeyen emirlerle gelen Peygambere Kafa mı Tutuyorsunuz,?” der,    

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ İSA yı ve İNCİLİ TANIMLAMASI     HADİD SURESİ AYET  27

“ Meryem Oğlu İsayı, İncille gönderdik,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ İSA yı ve İNCİLİ TANIMLAMASI     SAF SURESİ AYET 6

“ Meryem oğlu İsa Kavmine : Ey İsrail oğulları, ( Ey Yahudiler ) Ben Size Allahın bir Peygamberiyim,

Benden önce gelen ve Musa Aleyhisselama indirilen ve dahi sizinde onu Tahrip ettiğiniz Tevratı Doğrultucu olarak

gönderildim,  Benden sonra  ( Ahir Zaman Peygamberi olarak ) gelecek olan

Ahmet adında bir Peygamberi müjdeleyici olarak geldim, demedimi ? “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ İSA yı ve İNCİLİ TANIMLAMASI     NİSA SURESİ AYET 171

“ İsa Mesih, Sadece ve Sadece Allahın Rasulu ve Peygamberidir, O Hz Meryeme bir Ruh ile atılmıştır,

Ey Ehli Kitap, Dininizde Taşkınlık, Sapkınlık, Sapıklık yapmayın,

Allah Zül Celal Çocuk doğuran Kadın gibi değildir, Nede Ne Doğrulmuştur,

Hz İsa Mesih, Ne Allahın oğludur, Nede Kutsal Ruh dediğiniz İlah değildir,

Hz İsa Mesihi Allahın Oğlu, Kutsal Ruh demek gibi sapkınlığınıza Kendi yararınız için son verin,

Allah Üçtür demeyin, Allah Mutlak Tek olandır,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ İSA yı ve İNCİLİ TANIMLAMASI     MAİDE SURESİ AYET 116

“ Allah Zül Celal, İsa Aleyhisselama, “ Ey Meryem oğlu îsâ, sen mi İnsanlara,

“ ( İsa Allahın Oğludur, Allah Üçüncünün üçüncüsüdür,) Beni ve Annemi, Allah'tan başkaca iki ilâh edininmi,” dedin

İsa cevaben Demişti ki, Tenzih ederim Seni, hak olmayan bir sözü söylemek bana yaraşmaz,

Şayet ben, onu söylemişsem, Sen onu elbette bilirsin, Sen benim içimde olanı bilirsin,

ama ben Senin zâtında olanı bilemem, Doğrusu görülmeyeni en iyi bilen Sensin, Sen,”der,      

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ İSA yı ve İNCİLİ TANIMLAMASI     MAİDE SURESİ AYET 17

“ Allah Zül Celal, Dilediğini Dilediği şekilde Yaratandır, Allah Her Şeye Kadiri Mutlak olandır,

Meryem oğlu İsa Mesihtir, Allahın Oğludur diyenler Mutlakki Kafir olmuşlardır,” der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ İSA yı ve İNCİLİ TANIMLAMASI     MAİDE SURESİ AYET 72 ve 73

“ İsa Aleyhisselam Onlara Hiristiyanlara, Benim de Rabbim, Sizin de Rabbiniz olan Allah Zül Celale İbadet edin,

Andolsunki, Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah, Meryemin Oğlu İsa, Mesihtir diyerek,

Allah, Üçüncünün Üçüncüsüdür diyerek,  Allah Zül Celale ortak koşan Hiristiyanlar, elbette Kafir olmuşlardır,

Onların gidecekleri yerde ancak ve ancak Cehennemdir,” der,    

 

     ALLAH RASULUNUN, HZ İSA yı  TANIMLAMASI             RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 456 H 4    

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Valllahi Meryem oğlu, adil bir hükümdar olarak inecek, Haçı kıracak, Hınzırı öldürecek, Cizyeyi kaldıracak,

İnsanları Mala davet edecek, Hiç kimse O Mala sahip olmak için çıkmayacak. Deveye lüzum kalmayacak,

Düşmanlık, Boğazlaşma ve Hasedleşme bitecek, ”dedi der,
 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 MAİDE SURESİ AYET 44, 47 ve 49

“ Mutlakki, Müslüman olan Peygamberlere, Hz Musa Aleyhisselama ve Kavmi Yahudilere Tevratı biz İndirdik ki,

Allahın Kitabını korusunlar, Onunla Hükmetsinler,

  Meryem Oğlu İsa yada, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratı, Doğrultucu olarak İncili İndirdik,

İncil Ehli Hiristiyanlarda Allahın Kitabını korusunlar, Onunla Hükmetsinler,

  Ey Muhammet Aleyhisselam Sana da, Yahudilerin Tahrip ettikleri Tevratı, Hiristiyanların Tahrip ettikleri İncili,

Doğrultucu olarak Kuranı Kerim İndirildi, Biz Onlarada Size de Her biriniz için Şeriatı bir Hak yolu Tayin ettik,

  Allah Zül Celal dileseydi Sizi Tek Ümmet yapardı, Yahudilerin de, Hiristiyanların da,

Hiç Kimsenin Beklentilerine, Arzularına, Heveslerine, İhtiraslarına, Kargaşalarına oyunlarına gelipte

Seni Saptırmalarına dikkat et, Sana gelen Hak olan, Nur olan, Adil olan Şeriattan Sapma, 

Artık Her Kim Allahın İndirdiği ile Hükmetmezse, Kafirlerin Ta kendisidir,

  Bilesinizki  Onlar, Sizinde Onlar gibi Fasıklardan olmanızı istiyorlar, buna çalışıyorlar,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI     BAKARA SURESİ AYET 85

“ Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Yahudiler Kendilerine İndirilen Tevratın, Hiristiyanlar Kendilerine İndirilen İncilin,

İşlerine gelen kısmına inanıp, işlerine gelmeyen kısmını inkar edip tahrip ettiler,

“ Ey Yahudi ve Hristiyanlar, Sizler, Size Gönderdiğim Kitablarınızın, Tevratın ve İncilin,

İşinize gelen Kısmına İnanıp, İşinize gelmeyen kısmını inkar edip değiştirmedinizmi ?

Onlar, Kötülük ve Düşmanlık yapmak, Kitablarını Tahrip etmek konularındada birbirlerine arka çıkmakta değillermi ?

Allah Zül Celal Yaptıklarınızdan habersiz değildir,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI           AALİ İMRAN SURESİ AYET 70

“ Ey Ehl-i Kitâb, Gördüğünüz halde, Anladığınız halde, niçin Allah'ın Ayetlerini inkâr ediyorsunuz? ”

“ Ey Ehl-i Kitâb, niçin Hakkı Bâtıla karıştırıyor ve Bile bile hakkı gizliyorsunuz,? ” diye soruyor,

“ Ey Ehl-i Kitâb, Siz gerçeği gördüğünüz halde, Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek,

îmân edenleri ve iman edecek olanları niçin ondan çeviriyorsunuz,? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.”der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 MAİDE SURESİ AYET 43

“ Tahrif ettiğiniz Tevratım yanınızda iken dahi, zira onda yinede Allahın hükmü olduğu halde,

Rasulum Seni, Kendi aralarındaki bir Muhakemeleşmeden yana Nasılda Hakim Tayin ediyorlardı,

( Şayet fıkara aciz biri bir suç işlerse o sucun cezası Recmedilme ise hemen uygularlar, Şayet Zenginlerden

soylulardan biri ise Recimi bir bahanelerle uygulamazlardı ) Onlar Hem Kendi Kitabında olandan Yüz Çevirirler,

Hemde Kuranı Kerim ve Senden Yüz Çevirmekteler, Zira Onlar, İnanıcı İman edici Hak yola gelici değillerdir,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 BAKARA SURESİ AYET 113

“ Yahudilerde, Hiristiyanlarda kendilerine indirilen kitabı okurlar,

Hiristiyanlar, İncili okurlar, Yahudiler Doğruluk üzere değildir derler, 

Yahudiler, Tevratı okurlar, Hiristiyanlar Doğruluk üzere değiller derler,

Kitablarını bilmeyenlerde, birbirleri hakkında tıpkı, Onların söylediklerini, söylediler, sapıttılar, sapıklaştılar “der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 61 ve 63

“ Size Dininiz için Gerekli İlim ve ilim olan Kitap, Kuranı Kerim geldikten sonra, Seninle İslam Dini hakkında,

Tartışacak olanlara deki, Allah Katında Makbul olan Din, Kabul edeceği Din,

Yahudilikmi ? Hiristiyanlıkmı ? İslammı ?

  Gelin, Oğullarımızı, Oğullarınızı, Kadınlarımızı, Kadınlarınızı, Kendimizi, Kendinizi Çağıralım Lanetleşelim,

Şayet biz Yahudiler olarak, Doğru ve Dürüst olarak, Allah Zül Celalin Makbul Dininde değilsek,

Allah Zül Celalin Laneti Üzerimize olsun deyiniz,    

Şayet biz Hiristiyanlar olarak, Doğru ve Dürüst olarak, Allah Zül Celalin Makbul olan Dininde değilsek,

Allah Zül Celalin Laneti Üzerimize olsun deyiniz,    

Şayet biz Müslümanlar olarak, Doğru ve Dürüst olarak, Allah Zül Celalin Makbul olan Dininde değilsek,

Allah Zül Celalin Laneti Üzerimize olsun diyelim,    

Allahın Lanetinin Yalancılar Sapıklar, Sapıtmışlar, İnkarcıların olmasını dileyelim de,

  Muhakkakki, Allah Zül Celal, Hak olandan yüz çevirenleri, Bozguncuları, İnkarcıları Mutlak bilendir,  ” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI     BAKARA SURESİ AYET 79

“ Onlarki Vay Hallerine, Allah Zül Celalin Kitabı Tevratı Tahrip eden Yahudiler, Kendilerince Tevrat diye,

Allah Zül Celalin Kitabı İncili Tahrip eden Hristiyanlar, Kendilerince İncil diye,

Kendi elleriyle Tevrat ve İncil yazdılar, Bu Yazdıklarımız Allah Katındandır dediler,

Vay artık Elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, kazandıkları Vebal yüzünden Onlara,” der

 

     ALLAH RASULUNUN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                        DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla, Fitne Fesatlarının ortaya çıkmamasından

Mevkilerinin altüst olmasından korkan, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili,

Allah'ın Kitâb'ını kendi görüşlerine göre Değiştirdiler, Değiştiremediklerinide gizlediler, Allaha Muhalefet ettiler,

Amelleriyle Allahın Kitabını değiştirip, karşı geldiler, aykırı işler yapma, hile yapma yollarına saptılar,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

Yahudilerde, Hiristiyanlarda, Allahın Kitabı Tevratın ve İncilin açıklanmaması, anlaşılmaması gizlenmesi,

açığa çıkarılmaması hususunda yardımlaştılar ve yardımlaşmaya devam edecekler, 

İşte bunlar, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti, “dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 BAKARA SURESİ AYET 106

“ Ey Yahudiler Tevrattaki, Ey Hiristiyanlar İncildeki, Ayetlerden hangisini yürürlükten kaldırırsanız,

veya gizler unutturursanız, Tahrib ettiğinizin Mislini, Doğrusunu ve daha hayırlısını indirir göndeririz,

Bilmemekte inkar ettiğiniz şey, Allah Zül Celalin Her Şeye Mutlak Kadir, Kudretinde olmasıdır,”der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 BAKARA SURESİ AYET 91

“ Onlara, Yahudi ve Hiristiyanlara, Allah Zül Celal Ne İndirdiyse İman edin dediğimizde,

Onlar, Yahudi ve Hiristiyanlar, Biz Kendimize İndirilene İman Ederiz dediler ya,

Yahudilere indirdiğimiz Tevratı, Hiristiyanlara indirdiğimiz İncili Tahrib ettikleri için,

Tahrib ettikleri Tevratı ve İncili, Doğrultucu olarak gelen Vahiy Kuranı Kerimdir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 AHKAF SURESİ AYET 4

“ Şayet Siz Doğru söyleyen Kimselerden iseniz, Kurandan önce İndirilmiş Kitaplarınızın asılını getirin,

Kuranı Kerimin İlminden bir Eser getirin,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 HUD SURESİ AYET 17 ve 20

“ O, Kuranı Kerim, Ondan önceki, Rehber ve Rahmet olarak gönderilen ve Tahrif ve Tahrip ettiğiniz

Musanın Kitabı Tevratı, ( İsanın Kitabı İncili ) Doğrultuyor, Onları yine Allah Zül Celalden gelen kitap olarak

Şahitlik ediyor, İşte Onlar, ( Gerçek Tevrata İman edenler, Gerçek İncile İman edenler )

Kuranı Kerime ve İslam Dinine İman ederler,”

“ ( Gerçek Tevrata İman edmeyenler, Gerçek İncile İman etmeyenler ) Kuranı Kerimin Doğruluğunu göremezler,

Kuranı Kerimi işitmeyede Tahammül edemezler,”  der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 MAİDE SURESİ AYET 68

“ Ey Ehli Kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar, Rabbinizden Size indirilen Tevratı ve İncili Tam ve Eksiksiz olarak

Kendinizde uygulamadıkca, Tabii olmadıkca, Rabbinizden Size indirilen Tevratın ve İncilin Esaslarına Tam olarak

uymadıkca ve dahi Tahrip ettikce, Hiristiyanlar, Doğruluk Dini üzerinde değilsiniz,

( Ey Muhammed AS ) Rabbinden Sana İndirilen Kuranı Kerim, O Sapıtmış Ehli Kitabın, Fasıklığını, Azgınlığını,

İnkarını dahada çok artıracak, kudurtucaktır,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                 CUMA SURESİ AYET 5

“ Kendilerine Tevrat verildiği halde, O Tevratı Kendi Fikirlerine, Kendi İdeolojilerine göre Tahrip edip, Değiştirip

taşıyanların durumu, Kitaplar Taşıyan Eşekler gibidir,” der,

    

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       EN'AM SURESİ AYET 20 ve 113

“ Bir Peygamber ve Kitap göndermediğimiz bir Kavim yoktur, Her Kavme Bir Peygamber ve Kitap ile

Kendilerinden daha sonra, Ahir Zamanda gelecek olan Son Peygamberi ve Son Kitabı bildirdik,

Ahir Zamanda gelecek olan Son Peygamberi ve Son Kitabı, Kendi oğullarını tanır gibi, tanırlar

 “ Kendilerine Bir Peygamber gönderdiğimiz ve Kitap İndirdiğimiz Topluluklar,

Kuranı Kerimin, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 146

“ Kendilerine Kitap verdiğimiz Ümmetlerin, Yahudi ve Hristiyanların Din Adamları, Hahamları, Papazları,

İslamın Son Peygamberi Hz Muhammed AS. Oğullarını Tanır gibi tanırlarda,

Lakin, bu Hak olan Gerçeği, çok iyi bildikleri halde gizlerler,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULUNU TANIMLAMASI          AALİ İMRAN SURESİ AYET 31ve 32

“ Rasulum, Yahudi ve Hiristiyanlara ve diğerlerinde deki,

Şayet gerçekten Allah Zül Celali seviyor ve Allaha İman ve İtaat ediyorsanız,

Bana uyun, Banada Tabi olunki, Banada İtaat edinki, Beni kabul edinki, Allahta Sizi Sevsin,

  Rasulum Deki, Allaha ve Rasulu olan Bana İtaat edinki,

Zira Allah Allaha ve Rasulune İtaat etmeyen Yahudileri, Hiristiyanları, Kafirleri sevmez,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULUNU TANIMLAMASI          SEBE SURESİ AYET 45

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselamı Yalanlayanlar, İnkar edenler,

Önceki Rasullerimide Yalanlamış İnkar etmiş olur,

Rasullerimi İnkar edenler, Allah Olan Beni İnkar etmiş olur, Beni İnkar edenin Hali Nasıl olur,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, RASULUNU TANIMLAMASI          FETİH SURESİ AYET 13

“ Her Kim, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Kitabı Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman etmezse, Kafirdir, Kafirler içinde Çılgın bir Cehennem hazırlanmıştır,” der,

 

     ALLAH RASULUNUN, KENDİNİ ve İSLAMI TANIMLAMASI               MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 123

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Yahudi Ümmetinden olsun, Hiristiyan Ümmetinden olsun,

Kuranı Kerimi duyupta, Beni duyupta Kuranı Kerime ve Bana İman etmeden,

İtaad etmeden Ölen Kimse Cehennemliktir, “ der,

 

    Yani, Din Seçimi Sizin keyfiyetinizde değil, O Dini gönderenim keyfiyetine ve seçimine göredir,

İslam Dini geldikten sonra ve dahi Allah Zül Celal “ Benin Katımda kabul edilecek Din İslamdır, “ dedikten sonra

önemli olan Allaha iman etmek değilmidir diyerek, Ben Yahudiliği veya Hiristiyanlığı veya başka bir dini

seçiyorum, gibi bir seçeneğiniz yoktur, Zira Seçtiğiniz Dini kabul edecek olan Siz değil Allah Zül Celaldir,

 

 

     ALLAH RASULUNUN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                        DARİMİ HADİS No 9

  Sahabeden Nufeyr El Hadrami (ra) ve Cabir Bin Abdullah (ra) Ebu Salih (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ahir Zaman Kitabı, Son Kitap Kuranı Kerimin geleceği,

Gelmiş Geçmiş Ümmetlerin Bütün Kitablarında ve Tevrat ve İncil Tahrip edilip değiştirilmezden önceki,

Tevrat ve İncilin aslında, “ Kendisiyle Kör gözleri açacağım, Sağır kulakları açacağım,

Perdeli kalpleri açacağım, Işık verici, Aydınlık verici, Yeni bir Kitap indireceğim yazılıydı,  “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                        DARİMİ HADİS No 7

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Son ve Ahir Zaman Peygamberi olarak geleceğim, Gelmiş Geçmiş Ümmetlerin Bütün Kitablarında ve

Tevrat ve İncil, Tahrip edilip değiştirilmezden önceki, Tevrat ve İncilin aslında,

Onun doğumu Mekke'dir, Hicret yeri Taybedir  ( yaniş Medine'dir),

Onda Kötü vasıfların hiçbiri yoktur, O, kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez, aksine affeder ve bağışlar,  

Mülkü ( Kendinden bir Parca olarak nitelediği Torunu Hz Hüseyinin Kabri, ) Şam'dadır,

Onun adı Ahmet, Mahmut Muhammed Mustafadır, O Allah'ın Son Elçisi, Son Peygamberidir, 

  Onun ümmeti, Çok Hamd edicilerden dir, Onlar Bollukta ve Darlıkta Her Daim Allaha Hamd ederler,

Onlar her yerde Allah Azze ve Celleyi bulurlar, Her yerde her mevkide Allaha şükrederler,

Belleri üzerine izar kuşanır, güzel ve temiz giyinirler, Vucud Uzuvlarını, Organlarını, El ve Ayaklarını temizlerler,

Onlar İbadet vakitleri için Güneşi gözetlerler, Namaz Vakti gelince Çağırıcıları Göğün boşluğunda

Namaz için Çağrı yapar, Her yerde Namazlarını kılarlar,  Namaz kılarken, Savaşlarında Saf tuttukları gibi

Saf tutarlar, Onların, geceleyin Göğün Boşluğunda Arı uğultusu gibi Zikirleri vardır, diye yazılıydı, “ dedi der,

 

     MUHARREF İNCİLİN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI                 BARNABAS İNCİLİ BÖLÜM 72 

“ İsa cevap verdi, “ Kalbiniz üzüntü çekmesin, korkmayın da; çünkü sizi ben yaratmadım,

fakat sizi yaratmış olan yaratıcımız Allah, Sizi koruyacaktır,

Bana gelince, ben şimdi, dünyaya selâmet getirecek olan Allah'ın Elçisi'nin yolunu hazırlamak için

dünyaya gelmiş bulunuyorum. Fakat, sakın ola ki, aldatılmayasınız, çünkü, benim sözlerimi alıp,

benim Kitabım İncili kirletecek, Tahrip edecek pek çok Sahte Peygamber ve Hiristiyan Din Adamları gelecektir,

dedi, O zaman, Andreâs dediki, Muallim, bize bazı işaretler söyle ki, onu bilelim, İsa cevap verdi,

Sizin zamanınızda gelmeyecek, fakat, sizden birkaç yıl sonra, Kitabım İncilin hükümsüz kılınacağı, O kadar ki,

ancak otuz kadar mü'minin kalacağı bir zamanda gelecektir,

Bu zamanda Allah dünyadakilere acıyacak ve bu bakımdan Son Elçisi'ni, Peygamberini gönderecektir,

O Elçisi'nin, Peygamberinin üzerinde Her Zaman bir bulut duracak,

buradan onun Allah'ın seçilmiş bir kulu olduğu bilinecek ve O'nunla tanınacaktır,

Dinsizlere karşı büyük bir güçle gelecek ve yeryüzünde puta tapıcılığı yıkacaktır,

Ve, ben de seviniyorum ki, onunla Allah tanınıp, ta'zim edilecek ve ben de gerçek olarak tanınacağım,

ve benim insandan öte olduğumu söyleyenlerden öç alacaktır, Bakın, size diyorum ki,

ay çocukluğunda ona uyku verecek ve büyüdüğünde o ayı ellerine alacaktır, “ dediği halde,

 

    MUHARREF TEVRATIN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI                        HEZEKİEL B12 AYET 23 ve 27 

Egemen Rab, Ben Bu Değişe Son vereceğim, Bundan böyle İsrail de bir daha söylenmeyecek,

Her Görümün yerine geleceği Günler yaklaştı,  Ey İnsanoğlu ve İsrail Halkı, Onun gördüğünü görün,

Peygamberlik Sözleri de, Uzak gelecekle Uzak günler için, ilgili diyor, “ dediği halde,

 

    MUHARREF TEVRATIN, HZ MUHAMMEDİ TANIMLAMASI                      YEREMYA B5 AYET 13 ve B29 AYET 29

“ Her Şeye Egemen Rab diyorki, Peygamberler Laf Ebesidir, Tanrının Sözü Onlarda değildir,

Aranızdaki Peygamberlere aldanmayın, Kulak asmayın, ”  diyerek

 

Tevratı ve Museviliği nasıl tahrip ettiklerini ve Dinlerini Nasıl bir Yahudilik Dini yaptıklarını göstermi yormu ?

 

 

     ALLAH  RASULUNUN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                  ANKEBUT SURESİ AYET 47 ve 49

“ Size İndirdiğimiz Kitabımız Kuranı Kerimi ve Kuranı Kerimdeki Ayetlerimizi,

Ancak Kafirler, Münafıklar, Zalimler, Zulmedenler Bile Bile İnkar ederler,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 100

“ Ey İslam Dinine İman eden Müslümanlar, Sizden önce, Kendilerine Kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlara

Uyarsanız, İslama İmanınızdan sonra Sizi İslam Dininden döndürüp Kafir yaparlar,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 69

“ Muharref Ehli Kitap, Muharref Yahudiler ve Hiristiyanlar, Sizi İslam Dininden Saptırmak itiyor,

Halbuki, Kendi Kendilerini Saptırıyorlar, Sapıtıyorlar, farkında dahi değiller,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 85

“ Ey Yahudi ve Hristiyanlar, Sizler, Size Gönderdiğim Kitablarınızın, Tevratın ve İncilin, İşinize gelen Kısmına İnanıp,

İşinize gelmeyen kısmını inkar edip değiştirmedinizmi ? Allah Zül Celal yaptıklarınızdan Habersiz değildir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 161

“ Mutlakki, Ayetlerimizi İnkar etmiş olanlar, Ayetlerimize İtaat etmemiş, İman etmemiş olanlar,

Kafir olarak Ölecek Kimselerdir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 110

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine İnanan ve İman edenler, İyiliği Emredenler, Kötülükten Çirkeften Nehyedenler,

Siz İnsanlar için çıkarılmış En Hayırlı Ümmetsiniz, Ehli Kitaptan, Önceki Ümmetlerden, Yahudi ve Hristiyanlardan,

İslam Dinine İman edenlerde var, Lakin Pek Çoğu Yoldan çıkmıştır, Şayet O, Kitap Ehlide, Yahudi ve Hristiyanlarda,

İslam Dinine İnanıp İman etseydi Kendileri için Hayırlı olurdu,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 113

“ Allah Zül Celalin, İman etmiş olmalarını ve ibadetlerini kabul etmiş olması

Yönü ile Kitap Ehlinin Hepsi, Yahudiler, Hiristiyanlar ve Müslümanlar Müsavi değildir, Yani aynı ve Eşit değildir,

Zira Kitap Ehlinden, İman etmiş olmaları ve ibadetlerinin kabul edilecek olması yönünden,

İstikamet üzere olan, Doğruluk ve Hakikat üzere olan, Sadece ve Sadece tek Ümmet vardır,

  O Ümmetki, Gecenin bir vaktinde Allahın Ayetlerini okuyarak, Secdeye kapanan Ümmettir,

yani Müslümanlardır,” der, 

 

     Zira Yahudi ve Hiristiyanlar Namazı reddetmiş olmaları ile Secde de yapmazlar,      

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       HUD SURESİ AYET 24

“ Kuranı Kerime, İslam Dinine İman eden Müminlerin, Müslümanların durumu Gören, İşiten

Doğrulayan ve İman edendir, İslam Dinine İman etmeyen Kafirlerin, Ehli Kitap Yahudi ve Hiristiyanların durumu,

Kör olan, Sağır olan, Yalanlayan, İnkar edendir, Yahudi ve Hiristiyanlarla, Mümin Müslümanlar

Hiç Eşit olabilirmi ? Hala düşünmeyecekmisiniz ? ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       HAC SURESİ AYET 17 ve 69

“ Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulu Muhammed Aleyhisselama İslam Dinine Şüphesiz İman Edenler,

Ateşe Tapanları Mecusileri, Yıldıza Tapanları Sabiileri, Yahudi olanları, Hiristiyan olanları, Allaha Şirk Koşanları,

Kıyamet Gününde, Mahşer Gününe, Allah Zül Celal bunların aralarını ayıracak,

Kimin Ne olduğunu ortaya çıkaracaktır, Zira Allah Zül Celal Her Şeyinize Şahittir,”

“ Deki, Allah Zül Celal, Mahşer Günü, Sizin ve Bizim İman edişimiz hakkında hükmünü verecektir,  der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       CASİYE SURESİ AYET 28

“ O Gün, Kıyametten sonra ki Maşer Sorgusu ve Yargısı ğünü,

Her Ümmet, Kendilerine Gönderdiğiniz Kitabın Aslı ile Mahşer Sorgusuna çağrılacaktır,

Ve dahi İman etmiş olamalarıda, Amelleride, Asli Kitabına göre kabul yada reddedilecek,

İmansızlıklarının, ve Çirkefliklerinin Cezalarıda verilecektir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 79

“ ( Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah Zül Celalin Kendilerine indirdiği kitaplarını, Tevrat ve İncildeki Hükümleri

beğenmiyerek kabul etmedikleri reddettikleri inkar ettikleri için ) Allah Zül Celalin Kendilerine İndirdiği Tevrat yerine

Allah Zül Celalin Kendilerine İndirdiği İncil yerine, Bu Yazılı olan Kitap, Yahudilerin Tevratın, Hristiyanların İncilin,

Hükümlerini Kendi istek ve arzularına göre, Kendi çıkarlarına menfaatlerine göre, Kendi inkarlarına göre yazıp,

İşte bu Yazılı olan Kitap Allah Katındandır derler ya, Vay artık Elleriyle Kitap, Kendilerine göre uydurdukları Tevratı ve

İncili yazanları ve bu Yazdığımız Kitap Allah katındandır diyenlerin haline,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       DARİMİ HADİS No 475

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud  (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden önceki Ehli Kitap, Sizden Önceki Kavimler, Allahın onlara gönderdiği Kitabı bırakarak,

Kendi Din Adamlarının Allahın Kitabına dair yazdıklarına itibar ettikleri için Helak olacaklar, “der,

 

 

     İlk Vahiyden, yani, Oku Ayetinden, Son Vahye kadar, Yani Allahtan gelen Son Vahiyde, Maide Suresi Ayet 3 de,

“ Allah Zül Celalin, Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ Ayetine kadar,

23 yıl süren bir zaman sürecinde, Ayet Ayet inen ve İndirildiği anda Bizzat Allah Rasulu tarafından Kırk Vahiy Katibine

yazdırılan Sahabelerin Hafızasına aldırılan, İslam Dininin Tamamlanan Kitabı Kuranı Kerim Ayetleri,

 Allah Rasulunun Hakka yürümesi akabinde,

İlk Halife Hz, Ebu Bekir Sıddyk (Ra) Başkanlığında, Kırk Vahiy Katibi ve Bütün ve Hafız Sahabeler Şurasında,

Allah Tarafından Vahyedilen, Bütün Sureler, Allah Rasulunun yazdırdığı sıra ile,

Ayet Ayet sıralanmış şekli ile yazılarak Kitap haline getirildi,

Kitap halindeki, Bu İlk Kuranı Kerim, Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Hazinesindedir,

bu günde Dünyanın heryerinde mevcuttur, Ve Hepside birbirinin aynıdır,

en ufak bir Tahribat yoktur, zatende yapılamaz, Yapılması Mümkün değildir,   

 

     İslâmın Peygamberi Hz Muhammed, özel olarak seçtiği 40 Vahiy Kâtibine,

Cenabı Hak, Ayetleri Vahiy ettiği anda, Sure ve Ayet sıralarına göre yine Bizzat İslâm Dininin Peygamberi

Hz Muhammed tarafından yazdırıldı ve Sahabelerin Hafızalarına aldırıldı ve Kıyamete kadarda,

Kuran Kurslarında Hafızların, Hafızalarına aldırılmaya devam edecektir,

 

     Hepsi Hristiyan oldukları halde ; KATOLİK, ORTODOKS, PROTESTAN ve SÜRYANİ

Mezheplerinin İncillerinin ayrı ayrıdır, tek benzerlik gösteren noktası Hepsinde Ruhbanlık vardır.

İslam Dininde Ruhbanlık yoktur. İslamdaki Mezheplerin hepsinde ve Dünyanın neresine giderseniz gidin

Kuranı Kerim Ayetleri değişmez değiştirilemez, Kuranı Kerim Dünyanın her yerinde,

noktasına ve virgülüne varıncaya kadar aynıdır.

 

     Tevratın Yahudi Hahamlarca nasıl Tahrip edlidiğinin ispatı, Eski Ahit, Yeni Ahit diye ayrı ayrı olmasıdır,

Hiriristiyan Papazların İncili Nasıl Tahrip ettiklerinin ispatı, Hiristiyan oldukları halde,

KATOLİK, ORTODOKS, PROTESTAN ve SÜRYANİ Mezheplerinin İncillerinin ayrı ayrı olmasıdır,

Tarihte İznik Konsulu diye tanımlanan yerde Hiristiyan Papazların Toplanıp Sayısı belli olmayan İncilleri

tek incile indirme çalıştayında MATTA, MARKOS, LUKA, ve YUHANNA İncilleri birbirine eklenerek

tek İncil yapılmaya çalışılmıştır, Papalığın Reddettiği ve Bu İncillerin arasına alınmayan birde Barnabas İncili

vardır tek benzerlik gösteren noktası Hepsinde Ruhbanlık vardır, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

 

     Yahudiler ve Hiristiyanlar Kendilerindede Farz olan Namazı gizleyip kaldırdılar,

Orucun şeklini mahiyetini kendilerine göre değiştirdiler,

Zekat ve Sadakanın mahiyetini sadece kendilerinden olanlara iyilik yapmak olarak değiştirdiler,

Edep ve Haya yı kaldırdılar, canı isteyenin canı istediğinle Fuhuş yapması, Sosyal yaşamın gereği gördüler,

Faizi,  Alkollu içkiyi Helal kıldılar,

 

     Yahudiler ve Hiristiyanlar, Tevratın ve İncilin aslında, Ahir Zamanda gelecek olan Peygamberin ve Kitabın

bilgileri, Yani Son Din, İslam Dininin, Son Kitap Kuranı Kerimin, Son Peygamber Hz Muhammedin geleceği

mevcut olduğu halde, Son Din olan İslama, Son Kitap olan Kuranı kerime,

Son Peygamber olan Hz. Muhammed Aleyhisselama İman etmediler,

Yahudi Ruhban Din Adamları Tevratı, Hiristiyan Ruhban Din Adamları, İncili Tahrip ettikleri,

Yok ettikleri ve değiştirdikleri için, Şimdiki Mevcut Tevratta ve İncilde bunlar yoktur, çıkarılmıştır,

 

   “ Kuranı Kerim Allah Kelamıdır, Onun için Kuranı Kerimde ve Hz. Muhammedin Hadisleri hükümlerinde

herhangibir değişiklik yapılamaz ve tartışılamaz, “ denilen Kuranı Kerimin ve Hz Muhammedin bu Bağlamından

kurtulun ki, Sizinle tartışalım ve görüşelim diyen 2008 yılındaki Vatikan Papalığı ve Kardinalleri,

Allah Kelamı olan Tevratın ve İncilin, Papazlar tarafından nasıl değiştirildiğinin ispatı değilmidir ?

 

            Yahudilikte :    Yahudilik Dini olan Museviliğe kabul edilme standardı olan,

                                   Sonradan Yahudi ve Musevi olunmaz, Yahudi Musevi doğulur gibi,

                                   Patrik, Haham ve Papazlara Diz çökmek ve Secde etmek gibi,

           

            Hiristiyanlıkta : Hiristiyanlık Dinine girmeyi kabul demek olan Vaftiz edilme gibi,

                                   Dinden çıkarılmak demek olan Afaroz edilme gibi,

                                   Günah Çıkartma, Kutsanma ve Kutsama, Kutsallık addederek İkonaları öpmek gibi,

                                   Ayinlerde Sadece Papazın İncil okuyup İbadet etmesi diğerlerinin Papazı seyretmesi gibi,

                                   Kutsama ve Kutsanma ile Ruhbanlığı icad ettiler,

 

     İslam Dininin Asliyetinde : Papalık, Papazlık, Rahibelik, Mollalık, Şeyhlik, Müritlik, Tarikat Liderliği,

Tarikat Dedeliği ve Babalığı gibi Din Adamlığı Ruhbanlık Sıfatları ve Kurumları yoktur,

İslam Dinine atfedilen, yapıştırılmaya çalışılan, Şeyhlik ve Müritlik Kavramının aslı,

Şeyhlik Öğretmenliktir, Müritlik Öğrenciliktir, Kesinlikle Ayet ve Hadisleri terk edip,

Ruhban Din Adamlarına tabi olmak değildir,

 

     Yahudi Hahamlar Tevratı, Hiristiyan Papazlar İncili tahrip edip,

Tevrattaki ve İncildeki Şer i Hukuğu tahrip edip, kendilerine göre değiştirdiler,

İndirildiği dönemden sonra Yahudi Hahamlarının ve Hristiyan Papazlarının kendince uydurarak

Tahrip ve Tahrif ederek yazdığı, Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ve Hristiyanlığın Kitabı İNCİL de,

Suç ve Cezayı bildiren Hükümler, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemini bildiren Hükümler,

Yargı ve Cezalandırmanın Devlet İdaresine ait olduğu Hükümler,

Devlet İdaresi işlerinin, Şekli ve Zamanı belirtilmiş İbadet işlerinden ayrı olduğu Hükümler yoktur,

Hahamların ve Papazların, Ruhban Din Adamlarının, Din adına İcad ettikleri Suçlar ve Cezalar vardır.

Kendi kafalarında uydurdukları Din kuralları ile Suç icad edip, Halkı cezalandırdılar,

Bu Vakıa Tarihe “ ENGİZİSYON MAHKEMELERİ “ vahşeti diye geçmiştir

Yahudiliğin üzerine gelen Hiristiyanlıkta, Yahudilerin Hristiyanlığı reddedip,

Hz. İsa Peygamber zannettikleri dönek Havariyi Çarmıha gererek öldürme Vahşiliğinide biliyorsunuz,

 

    Yahudiler ve Hiristiyanlar kendilerini Üstün Irk Üstün İnsan ilan etmedilermi ?

    Kendi Irkını üstün gören, Kendi Irkından başkasına yaşama hakkı tanımayan,

İngiliz, Fransız, Ermeni, İspanyol, Alman, Rus, Yunanlı ve Yahudiler gibi Kendi Irkından olmayan Milletleri

köleleştiren, Sömürgeleştiren VAHŞİ bir Medeniyet kurdular ve halen devam etmekteler, 

Sonrada, Toplumsal Sevgi, Saygı ve Hoşgörü diyerek, Medeniyetler arası uzlaşma diyerek, 

kavram kargaşaları ile yeni bir şeyler üretmeye çalışmakta gibi gözükmeye devam etmekteler,

Tarihteki Haçlı Savaşları Kimlere karşı ve Kimlerin İttifakı ile çıkarılmıştır, ?

Buğünkü durumda Tarihtekinden farklı bir şeymidir, ? 

 

   “ Kuranı Kerim Allah Kelamıdır, Onun için Kuranı Kerimde ve Hz. Muhammedin Hadisleri hükümlerinde

herhangibir değişiklik yapılamaz ve tartışılamaz, “ denilen Kuranı Kerimin ve Hz Muhammedin bu Bağlamından

kurtulun ki, Sizinle tartışalım ve görüşelim diyen 2008 yılındaki Vatikan Papalığı ve Kardinalleri,

Allah Kelamı olan İncilin, Papazlar tarafından nasıl değiştirildiğinin ispatı değilmidir ?

 

     Toplumumuz içinde, Din Adamlığı Sıfatı kullananlar, bugün aynı şekilde beyanatta ve açıklamalarda bulunup,

Allahın Kitabını ve Rasulunun hadislerini, İslam Dininin Hükümlerini, Hükmiyetlerini Kendi menfaatlerine göre

değiştirmiyorlarmı ?

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       YUNUS SURESİ AYET 108

“ Rasulum De ki, Ey İnsanlar, Size Rabbinizden Son Hak Kitap olan Kuranı Kerim gelmiştir,

Artık, Kim, Kuranı Kerimle doğruluğa gelirse, ancak kendisi için gelecektir,

Kimde, Kuranı Kerimden Sapar veya reddederse O da ancak kendi aleyhinde sapıtacaktır,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 64

“ Deki, Ey Ehli Kitap, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Sizinle Bizim aramızda, Doğrulayıcı olan, ortak bir söze,

Hak olan Söze, Kuranı Kerime, Muhammed aleyhisselama, İslam Dinine İman etmeye gelin, Yüz Çevirmeyin, ” der

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       HUUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir, Artık Siz Müslüman olmuyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       SAAF SURESİ AYET 7

“ İslam Dinine İman etmeye Çağrıldığı halde,

İslam Dinine İman etmeyenlerden daha Zalim ve Kafir Kim olabilir,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 161

“ Mutlakki, Ayetlerimizi İnkar etmiş olanlar, Ayetlerimize İtaat etmemiş, İman etmemiş olanlar,

Kafir olarak Ölmüş Kimselerdir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 121

“ Kendilerine verdiğimiz Kitabı, Kuranı Kerimi, Ayetlerini, gereğince okuyanlar varya,

İşte Onlar Gerçekten İnanır ve İman ederler,

  Kuranı Kerimi İnkar edenler, Kuranı Kerim ayetlerinin hükmünü değiştirenler Ziyana uğrayanlar olacaktır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       NİSA SURESİ AYET 47

“ Ey Kitap Ehli Yahudiler, Elinizdeki Tahrip Ettiğiniz Tevratı geri doğrultucu olarak gönderdiğimiz bu Kitaba,

Kuranı Kerime İman edin, Cumartesi Halkını Lanetlediğimiz gibi, Sizide Lanetlemeden, İman edin dedik,

Lakin Onlar İman etmediler,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       MAİDE SURESİ AYET 13 ve 14

“ Yahudi ve Hiristiyanlar, Kitaplarının Kelimelerini, Hükümlerini değiştirdikleri, Tahrip ettikleri için,

Kalpleri Katılaştı, Uyarıldıkları şeylerden İnkara gittiler, Çok Azı hariç Hainlik edip İnkar ettiler, 

Sözlerini bozdukları için Onları Lanetledim,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 89

“ Onlara Allah Tarafından, Daha önce kendilerine gönderilmiş ve kendilerinin tahrip ettikleri kitabı doğrultucu

Yeni bir Kitap ( Kuranı Kerim ) geldiğinde, O Kitabı ( Kuranı Kerimi ) Tanıdıkları halde, Kendilerinede gelen

Kuranı Kerimi İnkar ettiler, Kafirlerden oldular, İşte Onlar Bunun için Lanetlendiler, ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       NİSA SURESİ AYET 52

“ Allah Zül Celal, Kimi Lanetlerse, Ona Artık Hiçbir yardımcı, Kurtarıcı yoktur, Çıkar bir yol Bulamazsın,” der,  

 

    Yani, Din Seçimi Sizin keyfiyetinizde değil, O Dini gönderenim keyfiyetine ve seçimine göredir,

İslam Dini geldikten sonra ve dahi Allah Zül Celal “ Benin Katımda kabul edilecek Din İslamdır, “ dedikten sonra

önemli olan Allaha iman etmek değilmidir diyerek, Ben Yahudiliği veya Hiristiyanlığı veya başka bir dini

seçiyorum, gibi bir seçeneğiniz yoktur, Zira Seçtiğiniz Dini kabul edecek olan Siz değil Allah Zül Celaldir,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI           BAKARA SURESİ AYET 83

“ Biz İsrail oğulları Yahudilere, Allahtan başka İlah Yoktur, Namazınızı Kılın, Zekatınızı verin diye emretmiş ve

İsrail oğullarından, Allahtan başkasını Tanrı olarak kabul etmeyeceğiz, Allaha Şirk Koşmayacağız,

Allaha Aracılar koymayacağız, Annemize Babamıza İyilikle Güzellikle davranacağız,

Öncelikle Akraba ve Hısımlarımızdan başlamak üzere Öksüzlerimize, Yetimlerimize, Çaresizlerimize sahip çıkıp

yardım edeceğiz, İnsanlara Güzel sözler söyleyip, Güzel Davranacağız, Namazlarımızı Kılacağız,

Zekatlarımızı Vereceğiz ifadesinde ve şeklinde İsrail oğullarından, Yahudilerden Söz almıştık,

Sözlerinde duracaklarınıda Ahit etmişlerdi,

Hz Musa Zamanında Yahudilerden Çok Azı hariç, Neredeyse Tamamına yakın olan kısmı,

Allaha olan Bu Sözlerinden, Ahitlerinden döndüler, Halende dönmekteler,

İslam Dinine İman edenlerdende aynı Sözü almıştık, Lakin Verdiğiniz Sözden,

Pek azınız hariç, Sözünüzden döndünüz ve Halende Sözünüzden dönmektesiniz,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                     BAKARA SURESİ AYET 91 ve 93

“ Onlara, Allah Size Ne indirdi ise, ( Kuranı Kerime ve Muhammed Aleyhisselama ) İman edin denildiğinde,

Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Biz ancak Kendimize İndirilene,( Yahudiler Kendileri Tahrip ettikleri Tevratımıza,

Hİristiyanlar Kendileri Tahrip ettileri İncilimize ) İman ederiz deyip, Kendi Kuranı Kerimi İnkar edmedilermi, ?

Oysa, Tahrip edilmemiş olan Gerçek Tevratı, Tahrip edilmemiş olan Gerçek İncili, Tastik eden Vahiy,

Kuranı Kerimdir,” “ İşte Size yeni indirdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime Sarılın, ve Onu dinleyin dediğimizde,

O Yahudiler ve Hristiyanlar, Duyduk, Dinledik, Sonrada O Kuranı Kerime,

O İslam Dinine İsyan Ettik demedilermi, ?”  der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                      BAKARA SURESİ AYET 85 ve 93

“ Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Yahudiler Kendilerine İndirilen Tevratın, Hiristiyanlar Kendilerine İndirilen İncilin,

İşlerine gelen kısmına inanıp, işlerine gelmeyen kısmını inkar edip tahrip ettiler,

“ Ey Yahudi ve Hristiyanlar, Sizler, Size Gönderdiğim Kitablarınızın, Tevratın ve İncilin,

İşinize gelen Kısmına İnanıp, İşinize gelmeyen kısmını inkar edip değiştirmedinizmi ?

Onlar, Kötülük ve Düşmanlık yapmak, Kitablarını Tahrip etmek konularındada birbirlerine arka çıkmakta değillermi ?

Allah Zül Celal Yaptıklarınızdan habersiz değildir,”

“ Ey Kendisine Müslümanım Diyenler, Sizde Yahudi ve Hristiyanlar gibi,

Kitabınız Kuranı Kerimin ve Rasulumun Sünnetinden, İşinize geleni kabul edip, İşinize gelmeyeni İnkar edip

değiştirip Yahudileşmiş, Hristiyanlaşmış olmayın, Allah Zül Celal yaptıklarınızdan Habersiz değildir,”

“ Zira, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi, Hal ve Hareketlerinizle, Duyduk, Dinledik, İsyan ettik demiş olmayınız,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI           TEVBE SURESİ AYET 69

“ Ey Münafık Kitap Ehli, Sizde Tıpkı Kendinizden Öncekileri gibisiniz, Sizde Batağa dalanlar gibi Batağa daldınız,

Önceki İnkar edenler gibi İnkar edenlerden oldunuz, İşte İnkar edenlerden olduğunuz için,

Dünyada Ahiret için Yaptığınız bütün iyi Amellerinizde, İyilikleriniz de yok olup gidecektir,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI           BAKARA SURESİ AYET 161

“ Mutlakki, Ayetlerimizi İnkar etmiş olanlar, Ayetlerimize İtaat etmemiş, İman etmemiş olanlar,

Kafir olarak Ölmüş Kimselerdir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI           HADİD SURESİ AYET 29

“ Sapıtmış olan Kitap ehli Böylece, Allah Zül Celalin Lutfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini iyi bilsinler,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI           NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudiler gibi, Tevrata, Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

  Ey Dinle, Dinlemez olası, Allahım ( Yahudi ve Hiristiyanlıktaki gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi Siz öğrenin, İslama ve Rasulume İman edin,

Namaz kılın, Oruç Tutun, Zekat verin, Hacca gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin,

Edepli ve Hayalı olun, Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)  Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik,

Lakin Bizi Raina et, Gözet, İyilikler ver diyen Yahudiler gibi olmayın, Zira Yahudiler bunları reddetti,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ?  

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       YUNUS SURESİ AYET 84 ve 87

“ Musa Aleyhisselam Kavmine ( Yahudilere ) Dediki, Ey Kavmim, Siz Allaha ve Rasulune İman Etti iseniz,

Artık Müslümanlardan oldunuz, Artık Allah Zül Celale Güvenin, Emrinden Çıkmayın,

  Evlerinizi Kıbleye Karşı yapın, Namazlarınızı Kılın,

müminlerden olarak Allah Zül Celalin Müjdelerini bekleyin, dedi, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       ENBİYA SURESİ AYET 94

“ İnanmış İman etmiş olarak İnsanlığa Zarar vermeden, Sapıtmadan, 

İnsanlığın yaşamına yararlı faydalı işler yapanların emekleri inkar edilmeyecek zayi edilmeyecektir,

Hiç Şüpheniz olmasınki Biz Onlarıda yazmaktayız,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       YUSUF SURESİ AYET 56

“ İyilik edenlerin, Salih Amelde olanların, Salih İtikadda olanların, Salih İman etmiş olanların, Salih İmanını,

Salih Amellerini, İyiliklerini Zayi etmeyiz, Yok Saymayız, Rahmetimizi Dileyenlere, Rahmetimize Talip olanlara,

Dileyen Kişilere, Dilediği kadar Nasip ederiz,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       BAKARA SURESİ AYET 62

“ Saabi ilikten sonra, Yahudilik gelinceye kadar, Saabi ilerden,

Yahudilikten sonra, Hiristiyanlık gelinceye kadar, Yahudilerden,

Hiristiyanlıktan sonra, İslam Dini gelinceye kadar Hiristiyanlardan,

Ahiret gününe, İman edip ve Salih Ameller işleyen Müminlere,

Rableri katında İmanlarının Karşılığı, Kat be Kat Mükafadlarla vardır, 

İslam Dini geldiğinde, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Ahiret gününe,

İslam Dinine Mutlak İman edip ve Salih Ameller işleyen

Müminlere, Rableri katında İmanlarının Karşılığı, Kat be Kat Mükafadlarla vardır,

İşte onların, hiçbir korkusu Endişesi olmayacaktır, Onlar Mahzun olmayacaklardır, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, YAHUDİ ve HİRİSTİYANLARI TANIMLAMASI                       MAİDE SURESİ AYET 69

“  Muhakkakki, Sabiilerden, Yahudilerden, Hiristiyanlardan, Allaha ve Rasullerine İnanan İman edenlerden,

Ahiret Gününe İman edenlerden, Salih Amel İşleyenler, ( Yani Allah Zül Celalin, Biz Müslümanlara Farz kıldığı gibi,

Bütün Ümmetlerede Farz kıldığı, Namazlarını kılmış oldukları zaman, Zekatlarını vermiş oldukları zaman,

Oruçlarını Tutmuş oldukları zaman, Hacca gittikleri zaman,) İyi ve Güzel Amellerde bulundukları zaman,

İşte Onlara asla Korku ve Mahzunluk olmayacaktır,” der,  

 

     ALLAH RASULUNUN, TEVRATI ve İNCİLİ TANIMLAMASI                BUHARİ HADİS No 1679

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Kitap, ( Yani Yahudi ve Hiristiyanlar, ) Kendilerine indirilmiş olan Tevratı ve İncili okurlar,

Müslümanların üzerine Tefsir ederler, Lakin, Siz, Ne Ehli Kitabın, ( Yahudi ve Hiristiyanların, Tevrattan ve

İncilden olan ) Sözlerini, Ne Tastik ediniz, Nede Tekzib ediniz, Tastikte etmeyiniz, Tekzibte etmeyiniz,

Sadece ve Sadece, Biz, Muhammed Aleyhisselama ve Muhammed Aleyhisselama İndirilen

Kitab Kuranı Kerime, İslam Dinine İman ettik deyiniz, “dedi der,

 

     Allah Zül Celal İslam Dininde Diğer Ümmetlere Farz kıldığı Namazı, İslam Ümmetinden hariç kılmış değildir,

İslam Ümmetine Farz kıldığı Namazı Diğer Ümmetlerede Farz kılmıştı, İslamın aslında bir değişiklik yoktur,

İslam Dininde belirlenmiş ve Farz kılınmış İbadetler Diğer Ümmetlerde, Yahudi ve Hiristiyanlarda da var idi,

Lakin Onlar Onu Tahrip etti ve Reddettiler,

     Allah Zül Celalin İndirdiği Kitaplara İman edenlerin, Gönderdiği Peygamberlerine İman edenlerin,

Hiçbir Kitabı ve Peygamberi inkar etmek, Kabul etmemek gibi bir sapıklığı olamaz,

Zira Allah Zül Celalin gönderdiği Kitaplarda, Peygamberlerde Hepsi İslam Dini üzeredir,

birini inkar etmek, kabul etmemek Hepsini inkar etmek kabul etmemektir, 

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      AALİ İMRAN SURESİ AYET 144

“ Muhammed Aleyhisselam, Mutlak bir Rasuldur, Bir Peygamberdir,

Muhammed Aleyhisselamdan öncede Peygamberler gönderdik ve Aranızdan gelip gittiler,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      MAİDE SURESİ AYET 15

 “ Ey Ehli Kitap, Yahudi ve Hiristiyanlar, Rasulum, Peygamberim, Muhammed Aleyhisselam Sizede geldi,  

Kitaplarınızda gizledikleriniz, değiştirdikleriniz, Tahrip ettikleriniz şeyleri açıklayan,

Allahtan Bir Nur ve Apacık Bir Kitabla, Kuranı Kerimle geldi,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      NİSA SURESİ AYET 79

“ Rasulum, Biz Seni Bütün İnsanlara, İnsanlığa bir Elçi, Bir Peygamber olarak gönderdik,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      ENBİYA SURESİ AYET 107

“ Ey Muhammet, Senide ancak Müjdeleyici, Uyarıcı ve Alemlere Rahmet olarak gönderdik “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      AHZAB SURESİ AYET 40

“ O Peygamber, Muhammed Aleyhisselam, Benim Rasulum ve Peygamberleriminde Sonuncusudur, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      AHZAB SURESİ AYET 40

“ Allahın Sizin için seçtiği ve gönderdiği En son Din, İslam Dinidir,

Allahın Sizin için seçtiği ve gönderdiği En Son Peygamber, Hz. Muhammed Peygamberlerin sonuncusudur,

Hz. Muhammed İslam Dininin Peygamberidir, Peygamberlerin sonuncusudur,

Kuranı Kerim İslam Dininin Kitabıdır, Allahın gönderdiği Kitapların sonuncusudur “der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      KASAS SURESİ AYET 68

“ Allah Dilediğini yaratır, Dilediğini Peygamber olarak seçer,  Bir Milletin içinden, Peygamber Seçimi ve

Gönderimi, Gönderilen Kitabın Lisanının Seçimi,  Allahtan başkasına ait değildir “ der. 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      BAKARA SURESİ AYET 176

“ Yahudiler ve Hiristiyanlar, Kitablarını Tahrip etiler, Hak olandan, Doğru olandan, uzaklaştılar, Hak olanı Anlamaz,

Ve inkarcılık peşine düştüler, Allah Zül Celal Kitabı Kuranı Kerimi işe bu Hak Sebeble indirmiştir,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          FETİH SURESİ AYET 29 ve 29

“ Mutlak olarak bilinizki, Muhammed Aleyhisselam, Allah Zül Celalin Kulu ve Rasuludur,”

“ Gelmiş ve Geçmiş Bütün Dinlerden, Yahudilikten, Hiristiyanlıktan, İslam Dinini Üstün kılmak üzere,

Peygamberi, Hz.Muhammedi, Hidayet ile, Hak bir Kitap ve Hak bir Din ile, İslam Dini ile gönderen, Allahtır “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          TEVBE SURESİ AYET 33

“ Müşrikler, Ehli Kitap Yahudi ve Hiristiyanlar Hoşlanmasalarda, Allah Zül Celal, İslam Dinini

Daha önceki Sabiliğe, Yahudiliğe, Hiristiyanlığa Üstün kılmıştır, Üstün kılmakla beraber, Rasulu Muhammed AS,mı

Hidayet ve Hak Dini, İslam Dini ile Gönderen Allah Zül Celaldir, ” der, 

 

    ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI              FETİH SURESİ AYET 28

“ Kitabı Kuranı Kerimi, Rasulu Muhammed Aleyhisselamı, İslam Dinini,

daha önce gönderdiği bütün Dinlere Üstün kılarak, Hak Din ile,

Size Hidayet olarak gönderen Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      TEVBE SURESİ AYET 111

“ ( Tahrif olmamış olan ) Tevrat, ( Tahrif olmamış ) İncil, ( Tahrif edilemeyecek olan ) bu Kuran,

Allahın Kendi üzerine yüklendiği Hak bir Vaattir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      ENBİYA SURESİ AYET 106

“ Şüphesiz, Allah Zül Celale Kulluk eden Gönderdiği Kitaplara, Peygamberlere İman eden ve Kitaplara göre,

Peygamberlere göre Salih Ameller işleyenlere yeterli bir öğüt, yeterli bir kanaat, yeterli bir ilim vardır,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      ŞUARA SURESİ AYET 196

“ Kuranı Kerimde bildirilenler, Önceki Ümmetlerin Kitaplarında da vardı, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      FETİH SURESİ AYET 29

“ Yahudiler Tahrib etmezden önceki Tevrattaki Vasıflarda,

Hiristiyanlar Tahrib etmezden önceki İncildeki Vasıflarda, Kuranı Kerimdeki Vasıflar Aynıdır,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      İSRA SURESİ AYET 77

“ Bu Kuranı Kerim, Senden önce gönderdiğimiz Peygamberlerinde Yasasıdır,

Bizim Kitabımızda ve Kanunlarımızda hiçbir değişiklik bulamazsın “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      İSRA SURESİ AYET 107

“ Rasulum Deki, Siz Kuranı Kerimi ve Hz Muhammedi, İster tanıyın ister tanımayın, ister inanın ister inanmayın,

Daha önce bir Peygamber ve bir Kitap göndererek ( Sosyal Yaşam biçimi olan Allahın Vahiy Emirlerini )

bu bilgileri verdiğimiz Kavimlere, Milletlere, Kuranı Kerim okunduğu zaman,

O Kavimler, Milletler derhal Kuranı Kerimi kabul eder ve Allaha Seçde eder “ der.

( Bu Ayet Seçde Ayetidir, Okunduğunda veya işitildiğinde Seçde etmek Şarttır )

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      NEBE SURESİ AYET 28

“ Ey Rasulum, Biz Seni, Bütün İnsanlığa, Ancak ve Mutlak, Uyarıcı ve Müjdeleyici olarak gönderdik,

Lakin İnsanlığın Pek Çoğunluğu bunu bilmemekte, anlamamakta ve İnkar etmekte direttiler,” der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      NİSA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat eden, İman eden, Bana İtaat ve İman etmiş olur,

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat etmeyen, İman etmeyen, Bana İtaat ve İman etmiş olmaz,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      NİSA SURESİ AYET 136

“ Ey, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammet Aleyhisselama, İslam Dinine İman edecekler,

Allah Zül Celale, Rasulu Muhammet Aleyhisselama, ve Rasulune İndirdiği Kitap Kuranı Kerime,

Daha Önce Gönderdiği Peygamberlerine ve Kitapların varlığına, Allahın Meleklerine ve Ahiret günü

Mahşer Hasabının yapılacağına İman edin ve Tastik edin, Zira Her Kim bunları kabul etmezse, Reddetmiş olur,

Ve dahi Sapıklardan, Sapıtmışlardan, İnkarcılardan, Kafirlerden olur,” der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      BAKARA SURESİ AYET 161

“ Mutlakki, Ayetlerimizi İnkar etmiş olanlar, Ayetlerimize İtaat etmemiş, İman etmemiş olanlar,

Kafir olarak Ölecek Kimselerdir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, HZ MUHAMMEDİ ve KURANI TANIMLAMASI                      SAF SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamla,

İslam Dinine Çağrıldığınız, Davet edildiğiniz halde, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama

İman ve İtaat Etmeyenlerden daha Zalim, daha Kafir, Daha Münafık Kim olabilir, “diye soruyor, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          YUNUS SURESİ AYET 108

“ Rasulum De ki, Ey İnsanlar, Size Rabbinizden Son Hak Kitap olan Kuranı Kerim gelmiştir,

Artık, Kim, Kuranı Kerimle doğruluğa gelirse, ancak kendisi için gelecektir,

Kimde, Kuranı Kerimden Sapar veya reddederse O da ancak kendi aleyhinde sapıtacaktır “ der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          ALİ İMRAN SURESİ AYET 3

“ Ey Muhammed : Kuranı Kerimden önce İndirilen Kitapları Sana bildiren Allah, Tevratı ve İncilide indirmişti,

Ey Muhammed Sanada, Gerçek ve Son Kitap olarak Kuranı Kerimi İndirdi “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          LOKMAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Kuranı Kerimi, Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve Rahmet olarak indirdik,

  Bunlar Hikmetlerle dolu Kuranı Kerimin Ayetleridir, Güzel davranış içinde bulunmak isteyenlere,

yol gösterici, öğretici, araştırıcı ve Rahmet olarak indirilmiştir “ der.

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                        FURKAN SURESİ AYET 33 ve 32

“ Yahudilerin, Hristiyanların, Ateistlerin, İnkar edenlerin, Akıl Sapıklarının Getirdiği her batıl soruya karşı,

Batılı Yok edecek Misalleri Örnekleri getirmek için, Neylere işaret ettiğini ve Neyler anlattığını,

Neylere Adres verdiğini kolayca anlayasınız, Hükümlerini rahatlıkla çıkarasınız, Sağlamca anlayasınız diye,

Biz Kuranı Kerimi, İslam Dinini Size,  Ayet Ayet, Sure Sure ve Yavaşca indirdik, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          MÜRSELAT SURESİ AYET 50

“ Kuranı Kerimden Sonra, İslam Dininde Sonra Artık Amel edecek ve

Amellerin kabul olunacağı bir Din ve Kitap Yoktur,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          ALİ İMRAN SURESİ AYET 19   

“ Mutlakki ve Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          ALİ İMRAN SURESİ AYET 86

“ Her Kim İslamdan başka bir din ararsa, O Ondan kabul edilmeyecektir,”der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          ENBİYA SURESİ AYET 92 ve 93

“ Ben Sizin Mutlak ve Tek olan Rabbinizim, Bu Din, İslam Dini, Mutlak Tek olarak Sizin Dininizdir,

O Halde, Mutlak Tek olan Bana, Mutlak Tek olarak Size verdiğim Dininizle İslam Dini ile Bana Kulluk edin,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          HUUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir, Artık Siz Müslüman olmuyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

    Yani, Din Seçimi Sizin keyfiyetinizde değil, O Dini gönderenim keyfiyetine ve seçimine göredir,

İslam Dini geldikten sonra ve dahi Allah Zül Celal “ Benin Katımda kabul edilecek Din İslamdır, “ dedikten sonra

önemli olan Allaha iman etmek değilmidir diyerek, Ben Yahudiliği veya Hiristiyanlığı veya başka bir dini

seçiyorum, gibi bir seçeneğiniz yoktur, Zira Seçtiğiniz Dini kabul edecek olan Siz değil Allah Zül Celaldir,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          AALİ İMRAN SURESİ AYET 20

“ Daha önce Kendilerine Kitap verilenler, Ehli Kitab olanlar, Tevrat Ehli Museviler, İncil Ehli Hiristiyanlar,

Ve dahi Kitap verilmemiş olanlar, Kendi fikirleri ile, ileri sürdükleri şartlar ile,

İslam Dinine İman etmek hususunda, Seninle tartışmaya girenlere, Münakaşaya girenlere,

Ben Kendi Özümü, Allah Zül Celale uygunluğa teslim ettim ve İslam oldum,

Siz İslamı Kabul etmeyecekmisiniz, Şayet İslama girerseniz Hidayete ermiş olursunuz, de,

Zira Sana düşen, ancak ve ancak, İslamı Tebliğ etmektir,” der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          GAŞİYE SURESİ AYET 21 ve 22

“ Ey Muhammed, ( ve İslamı Tebliğ ediciler,) Senin görevin, İnsanlara sadece İslam Dinini anlatmaktır,

Sen, İnanmayanları, İman etmeyenleri, Zorla İman ettirebilecek değilsiniz, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİN, KURANI KERİMİ ve İSLAMI TANIMLAMASI                          ENAM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt eder seçerse,

yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti Farazi Körlükle görmezden gelir,

Seçmezse, Seçici olmazsa Zararı kendisinedir “ der.

 

     Yahudilikte ve Hiristiyanlıkta, Dini Öğrenmek, Dini İbadetleri yapmak, Dini Hükmiyetleri yerine getirmek,

Ayin Yapmak, Sadece ve sadece Ruhban Hahamlara, Papazlara, Piskoposlara aittir,

Sade vatandaş bunlar olmadan Dini hiçbir şey yapamaz,

     İslam Dininde ise, Dinin Öğrenilmesi, Dini İbadetleri yapılması, Dini Hükmiyetleri yerine getirilmesi,

Herkese Ferden aittir, Ferdi bir Mükellefiyettir, Zira İslam Dininde Ruhbanlık Yoktur,  

 

     İman etmek ve İmanlı kalmak veya Kafir olmak, Kafir kalmak Kader değildir,

Zira Kafir olmak yada Müslüman olmak Kaderiniz değildir, Sizin seçiminizdir,       

İman etmek veya İmansız olmak, Kafir olmak Kaderinizi Kendi Seçiminizle değiştirebilirsiniz,

 

     Şayet Allah Zül Celal, Sizin İman Etmeyeceğinizi, Kafir olarak Yahut Musevi veya Hiristiyan olarak

kalacağınızı Taktir etmiş olsaydı, Tekrar Tekrar Kitaplar ve Peygamberler Göndermezdi, 

 

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        RAAD SURESİ AYET 36

 “ İndirdiğimiz Kuranı Kerime, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükümlerine, Sevinçle İman ve İtaat edenlerde vardır,

Kuranı Kerimle, Kuranı Kerimdeki Ayetlerin Hükümleri ile, Hizipleşerek, Yok sayanlarda, İnkar edenlerde vardır,

Ayetlerin Hükümleri ile Hizipleşenler, Alay edenler, Yok Sayanlar, Şirk Koşmuş olmaktadır, “ der,

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız, Şeriatın

Hükümlerini yok saymayın, kendinize göre hükümleştirmeye veya hükümsüzleştirmeye kalkmayın“ dediği halde,

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz,

Allah Zül Celalin Ayetlerini Hükümsüzleştirmek, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, ”der,

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        FATIR SURESİ AYET 40

“ Kuranı Kerimden Başka Bir Kitapmı verdikte, Bence deyip, İslam Dinini Kendi Akıllarına göre ölçenler,

Kendi Görüşlerini, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Rasulunun Emirlerinden üstün görüyorlar,

Onlar, Kendi Kendilerini ve Kendi gibi Düşünenleri aldatmaktan başka bir yapamazlar, “ der, 

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        ZÜMER SURESİ AYET 65

“ Yemin Olsunki, Amellerinde, Kendi görüşlerini, Allah Zül Celalin Ayetlerinin ve Rasulunun Sözlerinin

Hadislerinin önüne geçirip Şirk koşmuş olanların, Kendi Görüşlerini Hüküm olarak kabul ederek

Şirk koşmuş olanların, Amelleri, İbadetleri Boşa gidecektir, Mutlak suretle kendi kendilerini Sapıtmışlardır, “ der,

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        RAMUZEL HADİS No C/1 S/76 H/2

  Sahabeden Avf İbni Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların içinde Dinini Akılları ile ölçen kimseler kadar zararlı olanı, Felaket olanı yoktur, Bence diyerek,

Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılarlar, Haram ettiğini de Helâl ederler, Şirk Koşmuş olurlar “ dedi der,
 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        MİŞKATUL MEŞABİH HADİS No 167

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Kuranı Kerimi ve Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetimi, Kendi Hevasına, Arzu ve Emellerine

göre uyduran, sonrada ona uyan, Şirk koşmuş olduğundan Mümin değildir,”dedi der,

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        MAİDE SURESİ AYET 77 

“ İslam Dininin Haddini aşmayın, İslam Dinini, Kendinize ve çevrenizdekilere uydurmayın,

Daha öncede, Sapan ve Birçoklarını Saptıran, İslam Dinin Doğrusunu kaybettirenlere uymayın “ dediği halde,

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Konuşmasını Eğip bükerek, İkna edici olmaya çalışarak,

Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşmuş olmakla,

Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi, Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

   Ey Dinle, Dinlemez olası,

“ Allahım, Emrini işittik, Lakin Emirlerine İsyan ettik ama, Bize Raina et, İyilikler ver,” diyen Yahudiler gibi olmayın,

  ( Yahudi ve Hiristiyanlar gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenerek, İslama ve Rasulume İman edin, Namazınızı kılın, Orucunuzu Tutun, Zekatınızı verin,

Haccınıza gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin, Edepli ve Hayalı olun,

Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)

  Zira Yahudiler bunları reddetti, İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ? ”  

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dedi der, 

 

     BENCE BÖYLE DAHA İYİ OLUR DİYEREK, ALLAH VE RASULUNUN HÜKMİYETİNİ DEĞİŞTİRMEK,

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        SEBE SURESİ AYET 5

“ Allah Zül Celal diyorki, Ayetlerimizi Hükümleştirmeye çalışanlar, Hükümsüz bırakmaya çalışanlar,

Hükümsüzleştirmek için Yarışanlara, Pek ama çok şiddetli elem verici Amansız bir Azap Hazırlamışızdır,”der,

 

     Bence diyerek hükümü kaldırmak, değiştirmek, yok saymak Yahudileşmek veya Hiristiyanlaşmaktır,  

 

 

     FAİZLİ İŞLERLE İŞTİGAL ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

BAKARA SURESİ AYET 275, 276, 278 ve 279

“ Üzerine Faiz Hesaplanıp eklenen Alış Verişlerde, Ticarette, yahud Bir Borç verme karşılığında alınan ve verilen

Faiz,  Mutlak Haramdır ve dahi Faiz üzerinden yapılan iştigallerde,  Mutlak Haramdır,

  Şayet  Allaha ve Rasulune Gerçekten ve Samimi olarak İman ediyorsanız, Faizli Alış Verişlerden,

Faiz üzere yapılan işlerden, Faizli iştigallere girmekten sakının,  önceki işlerinizden dolayı Faizli Alış Verişe

girmiş iseniz, Faiz üzerinden bir iş üzerinde iseniz,  Faiz almışsanız, O Faizli Alışverişin, İşin geri kalan kısmını

almayın, bırakın, Zira Faizli İştigallere devam edenler, Cehennemle Azablanacaktır, 

  Faizli işlerle iştigal edenler, Allah Ticareti Helal Kıldı, Faiz alıp vermekte, Alış veriş gibidir derler,

Lakin, Faizli Alış Verişleriniz, Faiz üzerinden olan işleriniz, Rızkınızı, Kazancınızı Mahveder,

Kazancınızın Bereketini, Huzurunuzu ve Sıhhatinizi Yok eder,

Allah, Haramda ve İnkarda direnenleri Helak eder,

  Faizli Alış Veriş yapanlar, Faiz karşılığında Borç verenler veya Borç alanlar, Faiz üzerinden İştigal yapanlar,

Allah Zül Celalle ve Rasulu ile Savaşa girmiştir, Allah ve Rasulu ile Şavaşa girenin durumu nasıl olur ?

  Faizli Alışverişler yapmaya, Faiz üzerinden İşler, İştigaller yapmaya devam ederseniz, Allah Zül Celalin

Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini kaybettiğinizin farkında dahi olamayacaksınız, “ dediği halde,

 

     FAİZLİ İŞLERLE İŞTİGAL ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

METEALİBUL ALİYE HADİS No 1359

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim alışverişte bir Müslümanı aldatırsa, O bizden değildir, O kıyamet günü Yahudilerle birlikte haşrolunacaktır,

Zira Yahudiler, insanlar arasında Müslümanları en çok aldatanlardır,” dedi der,

 

     FAİZLİ İŞLERLE İŞTİGAL ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

İBNİ MACE HADİS No 2274 ve 2275

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faiz, Yetmiş Üç Çeşittir, Yetmiş Üç Çeşit Günahtır, Yetmiş Üç Çeşit Felakettir,

Bu Felaketlerin, Günahların En hafifi, Kişinin Annesi ile Zina etmesi Felaketi gibidir, “ dediği halde,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT                MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

YASANIN TEKRARI B 23 A 20 NEHEMYA B 5 A 11 LEVİLİLER B 25 A 36, 45 ve 46

“ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,

Sahibi ve Efendisi olarak Onları Satın alabilirsiniz, Yabancılardan, Yahudi olmayanlardan Faiz alabilirsiniz,

Lakin Yahudi kardeşinizden almayacaksınız, Kendi Halkınızdan, aranızda yaşayan, yoksul olan bir Yahudiye,

ödünç, borç bir para verirseniz, O na ( O Yahudiye ) Tefeci gibi davranmayacaksınız,

verdiğiniz borcun üzerine faiz ekleyip almayacaksınız, O Yahudiden Faiz almayacaksınız,

İsrailli Yahudi Kardeşine Efendilik etmeyecek ve Sert davranmayacaksın,

Yahudi Kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin, Böyle yapınki, kendinize Mülk edinmek için gireceğiniz ülkeyi,

el attığınız her işte, Tanrıdan korkki, Tanrınız Rab Sizi Kutsasın, “ dediği gibi,

 

     HİRİSTİYANLARIN TAHRİP ETTİĞİ İNCİL                 LUKA  B 19 A 23

“ Neden, Paranı Faiz getiren bir yere vermedin, Bende geldiğimde Paramı Faizi ile geri alırım, “ dediği gibi,

 

     Faiz kazancı elde etmekle, Rüşvet almak veya vermekle kazanç elde etmekle,

Yolsuzluk vurgunculuk veya dolandırıcılık yapmakla, yahut Kazanmadan, Kazancınız elimize geçmeden,

Akılsız ve yersiz harcama yaparsanız, Para Harcamaya kalkarsanız,

Hileli üretim, İmalat ve Ticaret yapmakla, Hıyanet yapmakla para kazanmaya çalışırsanız,

Yaptığınız harcamalarda Modernlik diye Fuhuş meydana getirseniz,

Kendi gücünüzü ve Kazancınızı aşan, Lüks Tüketim yaparsanız,

“ Nasıl olsa Taksitle diyerek “ Tüketiminizi, Kredi Faizli harcama ile, Kredi Kartı taksitlendirmesi ile yaparsanız,

İşinizi, İş yerinizi, Yatırımlarınızı,  Faizli Borç ile kurar, Borçlanırsanız,

Allah Zül Celalin Kuranı Kerimdeki, Allah Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Faiz Mutlak Haramdır Emrini,

İnkar etmiş olmakla, Faizli alış verişe, Faizli iştigallere girmek devam etmekle, Yahudileşmemiş,

Hiristiyanlaşmamış olursunuz, 

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmaktır, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecburiyetiniz vardır,

 

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK, DEVAK ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK, DEVAK ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

MAİDE SURESİ AYET 90,

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar,

  “ İnnemel Hamru, Vel Meysiru, Vel Ensabu, Vel Ezlamu, Ricsun Min Ameliş Şeytaan,”

  Alkollu İçkiler, uyuşturucu içecekler ve Yiyecekler, Tabiyeti itibari ile Mutlak Haramdır,

Alkollu İçki içmek, Uyuşturucu İçecekler içmek, Yemek, Mutlak Haramdır,

  Kumar, Fal ve Şans okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak,

Kumar oynamak oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile, Emeksiz Kazanç aramak,

Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Dikili Taşlar, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler Heykeller Büstler yapmak,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere Büstlere Yönelmek, Şeytan işi birer pisliktir,

Mutlak Haram ve Yasaktır, Bunlardan Kaçının, Sakınınki, Sukuna ve Kurtuluşa erebilesiniz,”der

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK, DEVAK ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

MAİDE SURESİ AYET 3

“ Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak, Kumar oynamak oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Bunların Hepsi, Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK, DEVAK ETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

MAİDE SURESİ AYET 91

“ Şeytan, Nefis Şeytanınız, İçki ve Kumarla, Sizi Allah Zül Celalden, Rasulunden uzaklaştırır

ve Namaz kılmaktan alıkoyacak, Namaz kıldırmayacak, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat ettirmeyecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmak olduğu halde, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecbur olduğunuz halde,

Yahudiler, Hiristiyanlar gibi Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango

oynamak, oynatmak, Alkollu İçki içmekl, Resimler, Heykeller yapmak, Dikli Putlara, Totemlere Yönelmek,

Müslümanım diyenlerin Yahudileşmesidir, Hiristiyanlaşmasıdır, 

 

     Allah tarafından gönderilmiş Hak Dinlerin Özelliği aynı anlamları taşır,

Yani Hepsinde Ahiret İnancı ve Allaha Yaklaşım ve Ulaşım şekli, Samimi olmak Takvası vardır,

Budistlikde olan, Budaya Secde etmek, Mirvanaya Ulaşmak ifadesi, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir,

Firavunlukta olan, Firavuna Seçde edmek, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir ve

İkinci Hayatın varlığı inancı, Ahiret İnancını taşımaktadır, Bugünkü Budizmin ve Firavunluğun Putperestlik

olması, İnsanların Resim ve Heykellere yönelmesi ile ortaya çıkmıştır, Fotoğraflara ve Suretlere yönelmekle,

  Fal bakmak baktırmakla, Kumar oynamak oynatmakla, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmakla,

Alkollu İçki içmekle, Resimler, Heykeller yapmakla, Dikli Putlara, Totemlere Yönelmekle, Müslümanım

diyenlerde Budizme, Firavunluğa, Yahudiliğe ve Hiristiyanlığa doğru gitmek değilmi ?

 

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

HAŞR SURESİ AYET 7

“ Allah ve Rasulunun, Size verdiği ve bildirdiği şeyleri tereddütsüz olarak alın,

Size, Neyleri yasaklamışsa, kesinlikle onlardan uzaklaşın, “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

İ.MÜNZRİ HADİS No C/5 S/249 H/7

  Sahabeden İlyas İbni Kurre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ, İslam Dininin Tamamıdır, İffetli ve Namuslu olmak

İmanın Temel Şartlarındandır, “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

HUD SURESİ AYET 108

“ Artık Kim Doğru yola gelirse, Edep ve Hayâ ile İman ve İbadet yaparsa, ancak kendisi için yapar,

Kimde Saparsa, ancak kendisi için sapar,  Allahtan, Rasulunden, İnsanlardan ve Kendinden Utanma Duygusunu,

EDEP ve HAYÂ yı kaybettiysen, İstediğin Her şeyi, Gayet Meşru bir Şeymiş gibi yaparsın “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

BUHARİ MÜFRED HADİS No 1313

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Hayâ ve İman, birbirine yapışıktır, Bir Bütün olarak Birlikte bulunurlar ve birbirine bağlıdır,

Bunlardan biri ortadan kaldırılınca yok olunca, diğeride ortadan kalkar Yok olur, “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

İBNİ MACE HADİS No 4181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Şübhesiz, Her Dinin, İman edenlerine özgün bir Huyu, Karakteri, Ahlakı vardır,

İslam Dinine İman edenlerin, Yani Benim Ümmetimin, Diğer Ümmetlere, Yahudilere ve Hiristiyanlara

Tek farklılığı, Karakterinde, Kılık ve Kıyafetinde, Hal ve Hareketlerinde  Ahlakında,

EDEB ve HAYA  sıdır, UTANMASI dır, Edep ve Haya ile İman ve İbadet etmesidir,

Edep ve Haya Kanunlarına Riayet etmesidir,  “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

BUHARİ HADİS No 95

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

“ Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Dünyada Nice Kadın, Kız olacakki, Giyinik oldukları halde,

Zahirleri ( Görünüşleri ) Çıplak olacak, ( Cinsel Cazibeli ve Çekici olmaya gayret edecekler,)

Saçlarını şekil şekil yapacaklar, ( Kıyafetlerini, Vucudunu Teşhir edecek biçimde seçip giyecekler, )

Açılıp saçılmaları ile, Cinsel Cazibeleri ile, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini üzerlerine çekecekler,“ dedi der,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

MÜSLİM HADİS No 125 / 2128

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza, Kızlarınıza dikkat ediniz, Zaman gelecek, Kadınlarınız, Kızlarınız, Evinden dışarı çıkarken,

Süslenmekle, Makyaj yaparak, Güzel Çekici bir Yüzle dışarı çıkmakla, Saçlarını Şekil Şekil yapmakla,

Baş Örtülerini Deve hörgücü gibi yükseltmekle, yolda Kırıta Kırıta Salına salına yürümekle,

Kendini Cazip kılmakla, Çekici kılmakla, Giyinik Çıplak olacaklar,

Kocasından başka Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini üzerlerine çektikleri için, Fuhuş meydana getirdikleri için,

Böyle Kadınlar ve Kızlar, Cennete giremeyecek, Cehennemlik olacaklardır,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No  637

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Acemlerin, Müslüman olmayanların, Edepsiz ve Hayasız olan Kıyafetlerini giy­inmekten Sakının, “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/308 H/15

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kılık Kıyafetinde, Sosyal yaşantısında ) Başka Milletlere benzemeye Özenen Bizden değildir, “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye

( Hiristiyanlara)  benzemeyin, Edepsizlik ve Hayasızlıkla, Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Müslümanlardan değildir, “dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

EBU DAVUD HADİS No 4031

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim. Bir Millete benzemeye özenirse, Onlar gibi yaşamaya başlarsa, O da Onlardan sayılır “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

İBNİ MACE HADİS No 3994

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemin ederimki gelecek zamanda Siz, Yahudi ve Hristiyan, Milletlerin yaşantılarına,

Açık saçık Kılık Kıyafetlerine ( Çağdaş Millet, İlerici Millet, Modern Millet, Şık Millet, Asil Bir Millet, Özgür Millet,

Serbest Millet diyerek özenerek) Tıpatıp uyacaksınız, Hatta Onlar ( Çağdaşlık ve İlericilik diyerek )

bir Kertenkele deliğinden girseler dahi, Sizde gireceksiniz,

( İslam Dininin Hükümlerine Gericilik, Yobazlık, Çağdışılık diyeceksiniz ) ve

Kendi kendinizi Helak edeceksiniz , “ dediği halde,

 

     EDEP ve HAYAYA RİAYET ETMEMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

RAMUZ EL HADİS No C2 S127 H8 

  Sahabeden Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kavim ( yani Millet), Bir Başka Kavmi, Milleti, ( Allah Zül Celale Asi olan, İsyan eden, İman etmeyi,

İbadet etmeyi reddeden, Edep ve Haya yı Reddeden ve Edepsizlikte ve Hayasızlıkta ileri giden Bir Milleti,

Çağdaş Millet, İlerici Millet, Modern Millet, Şık Millet, Asil Millet, Özgür Millet, Serbest Millet diyerek özenerek)

Çok sevdi ve bu sevgidede çok aşırıya gitti, bunun yüzünden O Kavim, O Millet Kendi Kendini Helak etmiş oldu,

  Bir Kavimde ( yani Millette), Bir Başka Kavmi, Milleti, ( Allah Zül Celale Sevgi ve Muhabbetle, Edep ve Haya ile

İman eden ve İbadetlerini yapan, Çağdışı Millet, Gerici Millet, Yobaz Millet, Paspal Millet, diyerek özenerek)

Kibirlilik ve Üstünlük taslayarak O Kavmi, Aşağı ve Hor gördü, bundada çok aşırıya gitti, bunun yüzünden

O Kavim, O Millet Kendi Kendini Helak etmiş oldu, Siz Başka Kavimlere karşı böyle olmayın,

Kendi Kendinizi Helak eden olmayın, ” dediği halde,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                2. SAMUEL B1 AYET 24 de,

Ey İsrail Kızları, Yahudi Kızları, Al Renkli Süslü Giysilerle, Bezenmiş, Cazip, Cezbeden Giysilerle Donanın, 

Tanrı Rab böyle diyor, “  diyen, Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                HEZEKİEL BÖLÜM 13 AYET 18 ve 21

“ Her Kese Bilek bağı, Her Boyda Baş Örtüsü Dikip, Yapan Kadınların Vay Başına, Kendi Canlarını korurken,

İsrail Halkının Canını Tuzağamı düşüreceksiniz, Örtülerinizi yırtacak, Halkımı Elinizden kurtaracağım,”

diyen, Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     Baş Örtüsünü Bir Tuzak kurma olarak gösteren, Baş Örtüsünü reddeden, Açık Saçık giyinen Yahudi gibidir,

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmak olduğu halde, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecbur olduğunuz halde,

Yahudilerin, Hiristiyanların yaşantısına uymak, tıpatıp onlara benzemek, Onların Kılık kıyafetini giyinmek

Onların yaptığını yapmak, Onlar gibi Hayasızlaşmak, Allahtan ve Kuldan utanma duygusunu yok etmek

Yahudileşmektir, Hiristiyanlaşmaktır, 

 

     Bir İnsanın Kendine gerçekten Müslüman diyebilmesinin şartı,

İslam Dininin Edep ve Haya Kanunlarına tam olarak uyması, yaşaması ve yaşatması zorunludur,

Ben Müslümanım dediği halde Edep ve Haya Kanunlarına riayet etmeyen,

Edep ve Haya Kanunlarını yaşamayan, Yaşatmayan, İslam Dininin Edep ve Haya kanunlarını,

çeşitli kavramlar adı altında kendi kafasına göre uyduran,

Müslümanım deyipte, Edep ve Haya kanunlarına riayet etmeyen vedahi kendine uyduran da,

Yahudi ve Hiristiyanlar gibidir, İslam Dini ve Müslümanlıkla hiçbir alakaları yoktur,

ancak kendi kendine müslümanım diye geçiniyordur, Kelimenin tam anlamıyla Müslümanın Yahudisidir,

Yani, Ben Müslümanım dediği halde Müslümanlıkla alakası olmayan bir şekilde,

Hristiyan ve Yahudi gibi yaşamaya çalışmak, Onlara benzemeye çalışmak, Müslümanın Yahudisi değilde nedir ?

 

     Bu Gün Ben Müslümanım Diyenlerde, Çeşitli Kavram Kargaşaları içinde, İslam Dininin Olmazsa olmaz olan,

Edep ve Haya Kanunlarına Riayet etmedikleri için, Önemsemediği için,

Edep ve Haya Kanunlarını Reddettikleri için, Dinleri başka, Yaşantıları başka Milletler olarak çıktılar,

Yahudinin Asli Yahudiliğini bilmediği gibi, Hiristiyanın Asli Hiristiyanlığını bilmediği gibi,

Müslüman olanda Asli Müslümanlığını Bilmez, Bilemez duruma geldi,

Ben Müslümanım diyenin, Yahudilerden, Hiristiyanlardan, Ateisten, Putperesten, farkı kaldımı ?

 

     Yahudiliğin Kitabı Tevratta, Hiristiyanlığın Kitabı İncilde, bu Benzer Edep ve Haya Kanunları vardır,

sonradan kendilerine uydurdukları, Edep ve Haya ya Riayet etmededikleri için, Edep ve Haya yı Reddettikleri

için, Dinleri başka, yaşantıları başka Milletler olarak ortaya çıktılar ve Dinlerini Tahrip ettiler,

Şimdi size şöyle bir soru sorayım, Şayet Mahşer yerinde, Hesap yerinde, Mümin olanları,

Mümin olmayanlardan ayırt etme görevi Size verilse, Bu ayırt etme hesabını nasıl yapabileceksiniz ? 

Şimdi biz, Çağdaşlaşma, Modernleşme, Şıklaşma, Özgürlük gibi kavramlar adı altında,

Tamamen Yahudilere ve Hiristiyanlara benzemek,

Onlar gibi olmak için Var gücümüzle çalışıyor ve Gayret ediyoruz.

 

    Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selemin, “( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde Edepsizlik ve

Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla, Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Müslümanlardan değildir, “ dediği ifadeyi şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Yani : Su olmadan Yaşam, Hayat olamayacağı gibi, Allaha olan İmanın, İnancın, İbadetin İçinde,

Edep ve Haya olmazsa, İman da, İnanc ta, İbadet te olmaz, ve dahi Müslümanlıkta olmaz,

Yahudinin Yahudiliği gibi, Hiristiyanın Hiristiyanlığı gibi, Yahudilerin ve Hiristiyanların yaşantısına benzeyerek,

Onlardan bir farkınız olmaksızın Müslüman olunmaz,

Sadece dilinizle Ben Müslümanım diyerek Müslümanlık olmaz, Müslümanlık O Kadar ucuz bir şey değildir,

 

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

YASİN SURESİ AYET 69

“ Biz Size İbadet diyerek yapabileceğiniz yada İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz,

İlahi, Gazel, Kaside, Şiir, Değiş, Mani veya Türkü öğretmedik, İbadetleriniz, İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya

Türkü okumak veya Türkü veya İlahi Söylemek değildir” dediği halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

LOKMAN SURESİ AYET 6

“ İnsanlardan kimileri, insanları Allah yolundan saptırmak için, Allah Azze ve Celenlin Kanunları Hükmüyle alay

etmek için, İnsanları, Kur’ânı Kerimi, İslam Dinini dinlemekten, İslam Dininin İbadetlerinden alıkoymak için,

Masal hikâye Şarkı, Türkü gibi eğlence türünden boş sözlerle Meşgul olurlar, Söylerler, Dinlerler, Alırlar

Satarlar, Sanat ve Sanatkarlık Maskesinin arkasında, İnanç önderliği Maskesinin arkasında, Masallarla

Hikayelerle, Menkıbelerle, Değişlerle, Şarkı ve Türküyle İnsanları aldatırlar, “ dediği halde, 

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

NESAİ HADİS No 708

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescidlerde Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulu olan Kendisinin Hadislerinden Sözlerinden ve

Sünnetinden başka şeyleri, İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz, İbadet diyerek yapabileceğiniz,

İlahi, Gazel, Değiş, Şiir, okumayı, Türkü okumayı yasakladı ”  dediği halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/456 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beni Hak ile Yaratan Allah'a yemin ederim ki, Benden sonra ümmetimin içinde Fetret ve Bidad devri olacak,

O devirde Kasideyi, Değişi, Şiiri, Kur'anı Kerimin yerine tutacaklar kabul edecekler, “ dediği halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

İ.MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 9

“ Camilerde, İbadet yerlerinde, Asli Bilgiler yerine, Malayağni, yani Boş şeyler, Hikayeler, Masallar, anlatılırsa,

İnsanlar İbadetlerinin asli kurallarını bırakıp Çalgı aletleri ile İbadetlerini Eğlence ve oyun gibi yaparsa,

İlim, İnsanlığa, Millete, Dine hizmet için değil Çok para kazanmak, yüksek makamlara gelmek, için öğrenilirse,

Yeni Nesil Geçmiş nesillerine Hakaret eder ve kötülerse, Felaket ve Musibetler gelir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar, Başka Mahluklara dönerler “ dediği halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

ARAF SURESİ AYET 51

“ Dünya Hayatı Onları aldattı, Onlarki, Dinlerini Bidatlerle, bir eğlence ve oyun haline getirdiler, “ dediği halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

ENBİYA SURESİ AYET 2

“ Rablerinden Kendilerine gelen Kuranı Kerimi, Eğlenerek dinliyorlar, Eğlence ediyorlar, “ dediği halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

ENAM SURESİ AYET 70

“ Dünya Hayatı Kendilerini aldattığı için, Dinlerini, Bir Oyun ve Eğlenceye çeviren,

Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen Kimseleri bırak, “ dediği halde, 

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

MÜMİNUN SURESİ AYET 115

“ Allahın Sizi, İbadet diye Boş Bir Oyun ve Eğlence yapmanız için yarattığımı zannediyorsunuz ? “

diye sorduğu halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Arzularını, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen,

( Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen ) İnsanları görmedinizmi ?

Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ diye sorduğu halde,

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

HAKKA SURESİ AYET 41

“ Hiç Şüpheniz, kuşkunuz olmasınki, Biz Kuranı Kerimi, Şerefliler Şereflisi, Muhammed Aleyhisselama

Bir Söz olarak indirdik, Muhammed Aleyhisselam Bir Şair değildir, Kuranı Kerim, Bir Şair Sözü değildir,

Bu Kadar Az İman Etmekle, Haala Şiir, İlahi, Kaside, Gazel, Nağme, Mani,

Değiş söylemekte inatmı ediyorsunuz, “ diye sorduğu halde, 

 

     SAN’AT DİYE ŞARKI, TÜRKÜYÜ İBADET YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

RAMUZ ELHADİS No C/5 S/404 H/7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Kur'anı Okuduğu ve öğrendiği Halde, Cehennemi hak emişse,

Allah Zül Celalin Kuranı Kerimini,  Ayetlerini, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, İbadetleri,

oyun ve oyuncak haline getiripte hak etmiştir, “ dediği halde,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                MEZMURLAR 1 B 68

Ayet 26, 25 B 49 AYET 4 ve B 59 A 17 ve 16, B61 AYET 1 ve 8,

( Sana, Senin Emrettiklerinle, Vahyettiklerinle değil ) Özdeyişlere Kulak vereceğim, Lirle Yorumlayacağım

Bilmecemi, Gücüm Sensin, Sana Sevgimi, Sana ( Kendi yazdığımız ) Ezgilerle, Deyişlerle,

İlahilerle söyleyecek ve Övecek göstereceğim, Ey Sizler, İsrail Oğulları ve İsrail Oğulları arkasından gelenler,

Toplantılarınızda, ( Cemlerinizde ) Tanrıya, Başta Okuyucular, arkada Çalgıcılar, Ortada Tef Çalan Kızlar ile, 

Telli Sazlar ile, Tanrınıza Övgüler Sunun, “diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki gibi,

 

     Yahudi Hahamların Havrada, Hiristiyan Papazların Kilisede yaptığı Ayinlerde,

Tevratı ve İncili sadece kendileri okuyup diğerlerinin Hahamı yada Papazı seyretmesi gibi,

Camilerdede Kuranı Kerimi Sadece ve Sadece Din Görevlilerinin okuması, diğerlerinin Din görevlilerini

seyretmesi Yahudileşmek, Hiristiyanlaşmaktır, 

     Yahudi Hahamların Havrada, Hiristiyan Papazların Kilisede yaptığı Ayinlerde, İlahi okumaları gibi,

Camilerde İlahi, Mevlid, Gazel, Değiş, Şiir, Kaside okumak, Yahudileşmek Hiristiyanlaşmaktır, 

 

 

     DİN DİYE, SADECE HİKAYE VE KISSA ANLATMAK VEYA DİNLEMEK

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        MÜSLİM HADİS No 7

   Sahabeden Abdullah Bin, Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Deryada, Arzda Mahbus İnsan suretinde Şeytanlar vardır, Bunların, Sizlerin yanına çıkması ve

Sizlere Kurandan İmanınızın, Amelinizin Ahkamı yerine, Sadece ve Sadece Geçmiş Kavimlerin kıssalarını

okuması yakındır, “ dediği halde,

 

     DİN DİYE, SADECE HİKAYE VE KISSA ANLATMAK VEYA DİNLEMEK

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 240

  Sahabeden Avi Bin Malik El Eşcel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Benin Sözlerimi, Hadislerimi, Kıssa ve Hikaye olarak Vaaz etmeyiniz,

Emir veya Vaazu Nasihat Sevdasında olarak, Memur veya Rivayet Sevdasında olarak,

Kıssa ve Hikaye olarak Vaaz etmeyiniz,

( Zira, İslam Dininin Hiçbir Hükmü, Masal veya Hikaye Kısası değildir, ) “ dediği halde, 

 

     DİN DİYE, SADECE HİKAYE VE KISSA ANLATMAK VEYA DİNLEMEK

YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/174 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Dininizi Masallaştırarak Hikayeleştirerek Sadece ve Sadece Kıssa anlatıcılarından sakınınız,

Anlattıklarında, Takdim ederler, Tehir ederler, Karıştırırlar ve Sizi Hatalara, Sapıklığa düşürürler, “ dediği halde,

 

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmak olduğu halde, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecbur olduğunuz halde, Kuranı Kerimdeki

Sadece ve sadece geçmiş Kavimlerinin Kıssalarını anlatmak, Yahudileşmektir, Hiristiyanlaşmaktır, 

 

     İslam Dininin Ameli noktaları Olmazsa olmazlarının anlatılıp dinlenilmesi şart iken,

Sadece ve Sadece, Kuranı kerimdeki, Geçmiş Ümmetlerinin kıssalarını anlatmak ve dinlemek Bidadtır,

Zira Sadece ve Sadece Kıssa anlatmak veya dinlemek, Ameli Konuları reddetmek, yok saymaktır,

 

 

     TARİKATLARA AYRILMAK, RUHBANLIK YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

HADİD SURESİ AYET 27

“ ( Allah ile Kul arasına Vasıta olarak icad ettikleri, Din adamlığını, İnanç Önderliğini ) Ruhbanlığı,

Biz Onlara yazmamıştık, Ruhbanlığı, Din Adamlığını, İnanç Önderliğini, Siz İcad ettiniz,

Ruhbanlığı ( Din Adamlığını, İnanç Önderliğini ) İcad edenler, sapıtmış ve yoldan çıkmıştır “ dediği halde,

 

     TARİKATLARA AYRILMAK, RUHBANLIK YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

METEALİBUL ALİYE HADİS No 2964

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her geçen yıl insanlar mutlaka bir Bidat, Yalan ve Uyduma İbadetler çıkaracak ve bir Sünnetimi,

Size gösterdiğim Asıl İbadetleri öldürecekler, 

Bidad, Yalan ve Uydurma İbadetleri yaşatacaklardır,“ dediği halde,

 

     TARİKATLARA AYRILMAK, RUHBANLIK YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “diye sorduğu halde,

 

     TARİKATLARA AYRILMAK, RUHBANLIK YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

diye sorduğu halde,

 

     TARİKATLARA AYRILMAK, RUHBANLIK YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile,

Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ? dediği halde,

 

     TARİKATLARA AYRILMAK, RUHBANLIK YAPMAK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

İBNİ MACE HADİS No 3992

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Kitap Ümmetlerinden Yahudiler, Bid adlerle Yetmişbir Tarikata, ayrıldı,

Bunlardan bir Tarikat Cenneti kazandı, Diğer Yetmiş Tarikat Cehennemi kazandı,

  Ehli Kitap Ümmetinden Hiristiyanlar, Bid adlerle Yetmişiki Tarikata ayrıldı,

Onlardan bir Tarikat Cennetti kazandı, Diğer Yetmişbir Tarikat Cehennemi kazandı,

  Allah Zül Celale Yemin ederimki,Benim Ümmetimde Bid adlerle, Yetmişüç Tarikata ayrılacaktır,

Bu Tarikatlardan sadece Biri Cenneti kazanacak, Diğer Yetmişiki Tarikatın kazancı, Cehennem olacaktır, dedi,

Yanındaki Sahabeler, Cenneti veya Cehennemi kazanacak olan Tarikatlar hangisidir diye sordu,

  Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Peygamberleri olan Benim, Sözlerimin Hadislerimin ve Sünnetimin yolundan giden,

Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Sünnetimin yolundan ayrılmayan Tarikat, Cenneti kazanacaktır,

  Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Benim Sünnetimin, Sözlerimin, Hadislerimin Hilafına olan Tarikatlar,

Cehennemi kazanacaktır, Çünkü Bunlar, Ruhbanlıkla Allaha Eş koşacaklar,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Benim Sünnetimi değiştirecekler, İslam Dininin içine Hurafeler, Bid adlar sokacalar,

Şu İbadet vardır, Şu İbadet yoktur, Şu İbadet, Şu şekildede olur diyecek ve

uydurdukları şekiller onları sadece ve sadece Cehenneme götürecektir,” dediği halde,

 

     İmanınızda, Amelinizde, İbadetinizde, Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin Ayetlerinde Emrettiği gibi,

Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde Emrettiği ve Sünnetinde gösterdiği gibi olmalıdır,

 

 

     FETVA ARAMAK, FETVA VERMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

EL KAAFİ HADİS No 96

  Sahabeden Ebu Abdullah Caferi Sadık anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu İki şeyden uzak durunuz, Zira Onlar Sizin Feketiniz, Helakınız nedenidir,

1 ) Bilgisizce Kulluk ve İbadet etmekten uzak durunuz,

2 ) Kişisel görüşünüze dayanarak Fetva vermekten ve Fetva aramaktan, almaktan uzak durunuz, “ dedi der,

 

     FETVA ARAMAK, FETVA VERMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     FETVA ARAMAK, FETVA VERMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, 

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

    Hoca Efendiler, Proflar, Doçentler, İlim Adamları olarak bilinen Zatı muhteremler,

İslam Dininin Olmazsa olmazlarını anlatmak yerine Devamlı Kıssalar, Hikayeler, Masallar anlatmakta,

Olmazsa olmazları, Ahkam Olan İslami Hükümleri dahi Kıssa, Hikaye ve Masal Yapmakta, 

Zira İslam Dini, Allah Zül Celalin Dini olmaktan çıkarılmış, Din Adamlarından Alo Fetva dini yapıldı,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından bilgi öğrenmek, yaşamak yerine başkalarından,

kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

 

     Yani, Kendisine bir konu hakkında soru sorulduğunda, O Konuya Fetva veren Kimse,

Allah Zül Celalin O Konu hakkındaki Ayetlerini, Allah Rasulunun O Konu hakkındaki Hadislerini zikretmeden,

Anlatmadan, söylemeden, Kendi görüşüne göre Fetva verirse, İşte onlardan Uzak durunuz der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Başkalarından kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmak olduğu halde, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecbur olduğunuz halde,

Yahudiler, Hiristiyanlar gibi, Ruhban Din Adamlarının Fetva vermesi,

Ruhban Din Adamlarından Fetva almak peşinde koşmak

Müslümanım diyenlerin Yahudileşmesidir, Hiristiyanlaşmasıdır, 

 

 

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

BAKARA SURESİ AYET 83

“ Biz İsrail oğulları Yahudilere, Namazı Kılın, Zekatı verin dye emretmiş ve İsrail oğullarındanda,

Yahudilerdende, Sizdende Namazı kılacağınıza, Zekatı vereceğinize dair Söz almıştık,

  Siz Müslümanlardanda aynı sözü almıştık,

Verdiğiniz Sözden  Pek azınız hariç, Sözünüzden döndünüz ve Halende Sözünüzden dönmektesiniz,” dediği halde, 

 

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

BAKARA SURESİ AYET 93 ve 94

“ Kendilerine İndirdiğimiz Tevrata, Musa Aleyhisselema Museviliğe, ve İncile, İsa Aleyhisselama, Hristiyanlığa,

ve daha sonra yine kendilerinede indirdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime, Rasulu Muhammed Aleyhisselama,

Onu Dinleyin, Bütün kuvvetinizle onlara sarılın, İman edin, İtaat edin dedik de,

O Yahudiler, O Hiristiyanlar, ( Sonrada Müslümanım dedikleri halde, Müslüman olduğunu zannedenler,

Kuranı Kerimdeki ve Allah Rasulunun Sözlerindeki işlerine, menfaatlerine gelmeyen hükmiyetlere, buzamanda, bunlar artık mecburiyetler ve ihtiyaçlardır, zamanın şartlarıdır diyerek hükmiyetlerin hükmiyetini kabul etmiyerek )

“ Duyduk, Dinledik, ve İsyan ettik demedilermi ? ”

“ Şayet Sizler, İman Etmiş Mümin Kimseler iseniz,

Bu Çirkinlikleri, bu inkarlari, bu isyanları Size, İmanınızmı Emrediyor,” diye soruyor,   

 

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR 

RUM SURESİ AYET 32 ve 31

 “ Dinlerini Parça parca edip, İbadetlerin işlerine gelmeyen kısımlarını yok sayanlar gibi Müşriklerden olma,

Allah Zül Celale Gönül verin, Allah Zül Celalin Gazabından Sakının, Namazlarınızı kılın ve Kılmaya Devam edin,

Namazınızı Kılmamakla Müşriklerden olusunuz, “ dediği halde,

 

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR 

MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 743

  Sahabeden Ebu Basra el Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Namaz İbadeti, Sizden Önceki Ümmetlerede, Yahudilerede, Hiristiyanlarada Farz kılınmıştı,

Lakin Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Namaz İbadetini Reddettiler, Kılmadılar, Yok ettiler, Zayi ettiler,

Nankörlük ettiler, Her Kim, Namazına Allah Zül Celal için Devam ederse, Ona Allah Zül Celalin Mükafatı,

Aklınızın ve Hayalinizin alamayacağı kadar büyüktür, " dedi der,

 

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR 

NESAİ HADİS No 444 ve İBNİ MACE 1399

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sitretul Müntehaya, Allahın Makamına, Mi'râca çıkarıldığımda,  Allah, Ümmetime Elli Vakit Namaz Farz kıldı,

Ben bu Elli Vakit Namaz ile Miraçtan dönerken, Musa Aleyhisselâmla karşılaştım,

Musa Aleyhisselam, Allah Zül Celal Ümmetine Neyi Farz kıldı diye bana sordu,

Ben de, Bana ve Ümmetim üzerime Elli Vakit Namaz Farz kılındı, dedim,

Musa Aleyhisselam, Ben, Benim Ümmetim İsrailoğullarından, Yahudilerden Ben neler neler çektim,

Benim Ümmetim, Namazı Kılmak istemediler, Reddettiler ve Kılmadılar ve Sapıklaştılar,” dedi der, 

 

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C /1 H / 314

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ümmetin Üzerine Beş Vakit Namazı Farz kıldım,

Beş Vakit Namazı, Vakitlerinde kılmaya devam eden Müminleride, Cennetime koyacağımı Ahdettim,

Lakin, Namaz Vakitlerine Önem vermeyenlere, Namaza devam etmeyenlere, Namazlarını kılmayanlara,

böyle hiç bir Ahdim yoktur, “ dediği halde, Ebu Davud

 

     NAMAZ KILMAMAK, NAMAZI REDDETMEK, YAHUDİLEŞMEK veya HİRİSTİYANLAŞMAKTIR

NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Konuşmasını Eğip bükerek, İkna edici olmaya çalışarak,

Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşmuş olmakla,

Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi, Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

   Ey Dinle, Dinlemez olası,

“ Allahım, Emrini işittik, Lakin Emirlerine İsyan ettik ama, Bize Raina et, İyilikler ver,” diyen Yahudiler gibi olmayın,

  ( Yahudi ve Hiristiyanlar gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenerek, İslama ve Rasulume İman edin, Namazınızı kılın, Orucunuzu Tutun, Zekatınızı verin,

Haccınıza gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin, Edepli ve Hayalı olun,

Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)

  Zira Yahudiler bunları reddetti, İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ? ”  

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dedi der, 

 

     Allah Zül Celal İslam Dininde Diğer Ümmetlere Farz kıldığını İslam Ümmetinden hariç kılmış değildir,

İslam Ümmetine Farz kıldığını Diğer Ümmetlerede Farz kılmıştı, İslamın aslında bir değişiklik yoktur,

İslam Dininde belirlenmiş ve Farz kılınmış İbadetler Diğer Ümmetlerde, Yahudi ve Hiristiyanlarda da var idi,

Lakin Onlar Onu Tahrip etti ve Reddettiler,

 

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmak olduğu halde, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecbur olduğunuz halde,

Allah Zül Celalin Kuranı Kerimdeki Namaz Kıl Emrini, Allah Rasulunun Namaz Kıl Emrini, İnkar etmiş olmakla

Namaz kılmamak, Yahudileşmektir, Hiristiyanlaşmaktır, 

 

 

     YAHUDİLERİ, HİRİSTİYANLARI DOST EDİNMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

MÜMTEHİNE SURESİ AYET 1

“ Ey, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler, 

Allah Zül Celale Düşman olanlar, Sizede Düşman olanlardır, böyle Kimseleri Dost edinmeyiniz, “ der,

 

     YAHUDİLERİ, HİRİSTİYANLARI DOST EDİNMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

MÜMTEHİNE SURESİ AYET 9

“ Sizinle Dininiz hakkında savaşanlarla, Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle,

Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle

Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

     YAHUDİLERİ, HİRİSTİYANLARI DOST EDİNMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

MAİDE SURESİ AYET 51 ve 57

 “ Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Yahudileri ve Hiristiyanları Dost edinmeyiniz,

Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Sizden öceki Kitap verilmiş olupta daha sonra

Dinlerini Putlaştıran, Totemleştiren Kafirleri İslam Dini ile Alay edenleri Eğlence konusu edenleri Dost edinmeyin, 

  Kafirlerden, Münafıklardan veya İslam Dini ile Alay edenlerden, İslam Dinini Oyun Eğlence yapanlardan,

Dost edinmeyin, Zira Onlar Fasıklıkta, Fitne Fucurda, Kargaşada, Anarşide, Terörde Birbirlerinin dostudurlar,

  Ey Müslümanlar, Yahudi ve Hiristiyanları, Ateistleri, İslamı Dinini İnkarcıları ve İslam Dinini Bozucu olanları,

Müslümanlardan daha ziyade olarak Dost edinmeyin, Müslümanlardan daha üste Dost olmayın,

Hiç Şüpheniz olmasınki, Onlar Birbirlerinin Dostudur, Hiçbir Zaman ve Şekilde Sizin Dostunuz olmazlar

olmayacaklardır, Sizden Herkim, Onlarla Müslümanlardan daha ziyade Dost olursa, O da Onlardandır,

Sizden Her Kim Onları Dost edinirse, O da Onlardan yani Fasıklardan olmuş olur,” der, 

 

     YAHUDİLERİ, HİRİSTİYANLARI DOST EDİNMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

BAKARA SURESİ AYET 217

“ Onlar, Yahudi ve Hiristiyanlar, Güçleri yettiğince Sizi Dininizden döndürünceye,

Sizin Dininizi İslamı, Sizde Yok edinceye kadar, Sizinle, Her Türlü alanda Savaşmaktan geri durmazlar,

Siyasi, Ekonomik, Biyolojik, Askeri ve diğer Saldırılarla Sizi Yok etmek İslamı Yok etmek için Savaşırlar,” der, 

 

     YAHUDİLERİ, HİRİSTİYANLARI DOST EDİNMEK, YAHUDİLEŞMEK VE HİRİSTİYANLAŞMAKTIR,

ALİ İMRAN SURESİ AYET 28

“ Mümin olanlar, Mümin olanları bırakıpta, İslamı Reddedenleri, İnkarcıları, İslama Düşman olanları, Kafirleri

Dost edinmesin, Zira Kim, İslam Dinine düşman olanları Dost edinirse, Allah ile bir Dostluğu kalmaz “der,

 

      Günümüzdeki Bir Hoca efendi olarak bilinen ve Cemaat oluşturmuş olan Fetullah Gülen,

” La İlahe İllallah tan sonra, “Muhammeder Rasullah” demek, Yahudileri ve Hiristiyanları gücendirmemesi,

içitmemesi için, Muhammeder Rasullah demek, gerekli değildir, deyip, Kutsi Hadisle Belirlenmiş olan Ezan dan,

“ Muhammeder Rasullallah ” Muhammed Aleyhisselama İman İfadesini çıkarıp,

ve İslamın İlk Şartını İnkar etmiş ve Dinden Tard etmiş oldu,

Dikkat ediniz Sizde Ona Uyarsanız, İslamdan Tard etmiş, Yahudileşmiş veya Hiristiyanlaşmış olursunuz,  

 

     Dinler arası diyalog diyerek, “ Yahudi ve Hiristiyanları İncitmemek için,

Muhammeder Rasul Allah,” demeye gerek yoktur, “ Muhammeder Rasul Allah,” demesenizde olur ”  diyerek

İslama Girişin, İslama İman edişin, İslamı Kabul edişin birinci şartı, başlangıcı olan Kelimei Tevhidi Tırpanlayıp,    

İslama İman etmiş olmada Birinci ve Başlangıç Şartı olan Kelimei Tevhidi kaldırıp, İslamı Katleden,

Siyonist Fetullah Hocaefendi, Fetö Çirkefi, Siyonist Tuzaklamanın bir devamı değilmidir, ?

Bu Siyonist Tuzaklaması artık gayet açık ve net olarak ortaya çıkmışken, “ Muhammeder Rasul Allah,”

demeye gerek yoktur demekle İslam Dininin Rasulunu Peygamberini Reddettirmek olduğu halde,

İslam Dinini Bozmak olduğu halde hala Hocaefendi diyerek arkasından gidebilmektedirler,    

 

     İslam Dini geldiği halde, Allah Rasulu Hz Muhammede, İslam Dinine İman etmeyip Saabilikte, Yahudilikte,

Hiristiyanlıkta kalıp, iyi Amel yapanların durumu ile Müslüman olduğu halde İslam Dinine İmanının Şartlarını

yerine getirmeyenlerin, Edep ve Haya ya riayet etmeyenlerin, Faizli işlerle iştigal edenlerin,

İbadetlerini yapmayanların, Şaki olanların durumu yine Allah Zül Celalin Adaletine aittir,

Zira, İslam Dinine İmanının Şartlarını yerine getirmeyenlerin, İslam Dininin İbadetlerini yerine getirmeyenlerin,

Edep ve Hayaya Riayet etmeyenlerin, Fuhuşa ve Fuhuş çıkarmaya devam ettiklerinin dahi farkında

olmayanların, Alkollu içkiye devam edenlerin, Faizli işlere hiç aldırmadan devam edenlerin,

Müslümanın Yahudisi ve Hiristiyanı gibi olanların,

Allah Zül Celal karşısındaki yeri, Yahudi ve Hiristiyanlardan farklı olabilirmi ?   

 

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      MAİDE SURESİ AYET 55 ve 56

“ Ey Müslümanlar, Sizin Asıl Dostunuz, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Rükülarını yapıp Namazlarını Kılan, Zekatlarını veren Mümin Müslümanlardır,

  Ve dahi Her Kimin Dostu, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam olursa,

Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Taraftarları Mutlak Galip gelecektir, ” der,

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      MAİDE SURESİ AYET 54

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allah Zül Celal Mutlakki, Onların Allahı Sevdiği, Allahında Onları Sevdiği,

İyi, Dürüst, Doğru İnsanlara, İbadetinde olan İnsanlara karşı Yumuşak olan, Merhametli olan,

Hiçbir Kınayıcının Kınamasından korkmayan, Allah Yolunda Cihad edip, Kafirlere, Fasıklara, Anarşistlere,

Teröristlere, Kafirlere karşı Onurlu ve Şiddetli olan, Müslüman Mümin bir Toplum getirecektir,  

Allah Zül Celal Mutlak Her şeyi bilendir, Mutlak İhsan sahibi olandır, Dilediğine İhsan edendir,

İşte Bunlar Allahın Sizin üzerinize Lutfudur,” der, 

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      ALİ İMRAN SURESİ AYET 110

“ İnsanlara, İnsanlığa, İyilik, Güzellik, Doğruluk, Dürüstlük, Hayır yapın,

İnsanlara, İnsanlığa, Faydalı olmaya, Fayda vermeye Bakınki, Emri Bin Mağruf yapınki,

 İnsanların, İnsanlığın, Kötülükten, Çirkeflikten, Zorbalıktan, Hilelerden, Fitne Fesatlardan kurtulması için,

Kötülükten, Çirkeflikten, Zorbalıktan, Hilelerden, Fitne Fesatlardan uzaklaştırmaya çalışıp,

Nehiy Anil Münker yapınki, İnsanlık için En İyi Ümmet olabilesiniz,

  Şayet Ehli Kitap olan Yahudiler ve Hiristiyanlar da böyle yapmış olsalardı, Kedileri için Hayırlı olurdu,

Onlardan pek azı iman etmiş olduğu halde, Çok Pek çoğunluğu Allahın yolundan sapıtmışlardır, ” der,

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      TABERANİ HADİS No 90

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki, Muhakkak ki Allah, İslam Dinini, İslam Dininden Nasibi olmayan Kavimlerle,

Milletler ilede kuvvetlendirir, Evet, Allah'ın hikmetine binaen İslam Dinini, Günahkâr, Hatta Dinsiz kimselerin,

Allahın Yarattığı ilimleri bulmalarından açığa çıkarmalarından,

Faydalı ilim geliştirme vesilesi ile de kuvvetlendirir,

Fakat O Dinsiz kimsenin niyetinde İslama hizmet düşüncesi olmadığından Allah onu Cehenneme atar,

Müslümanların böyle kimseleri iyi tanımaları, " İslama hizmet ediyor " diye onu Bir Müslümanmış gibi ve

hatta Bir Müslümandan daha fazla sevmemeleri gerekir,“ dedi der,

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1507

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Gayri Müslimlere, Kafirlere, Ataistlere karşı dahi Ahlakını, davranışını güzelleştir ki,

Salih Kimselerin varacağı yere varasın, Ahlakını, Davranışlarını güzelleştireni, Cennetime yerleştireceğim,

Yanıma yaklaştıracağım,” dedi der,

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Uydurulmuş bir Bidad, Haksızlık, bir Adaletsizlik,

bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk, bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin, buna gücü yetmez ise,

Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla ) onu düzeltsin,

bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek (

 Beni ilgilendirmez demek, Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği,

İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği, İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der.

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini, İbadetlerini, Sözlerimden,

Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin, Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim,

Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce,

çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz, Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli

değildir demek, Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve İbadet

edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,

  Dininizi, İmanınızı, ( Hak ve Hürriyetlerinizi ) Ne yıkar, Ne Yok eder, Biliyormusunuz, ?

Geçmişte, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili, Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

  O Ruhban Din Adamları, Amelleriyle, Allahın Kitabını değiştirerek, Allaha Muhalefet ederek, karşı gelerek,

aykırı işler yaparak, Mevkilerinin altüst olmasından, Fitne Fesatlarının ortaya çıkmaması için Toplulukların

hile yapma yollarını araştırdılar, Bunun için Allah'ın Kitâb'ını yorumlarıyla Değiştirdiler,

Değiştiremediklerinide Gizlediler, Bu yaptıkları, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti “ dedi der,

 

     YAHUDİLEŞME, HİRİSTİYANLAŞMA İLE MÜCADELE                      MÜSLİM HADİS No 50

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra, Yapmadıklarını söyleyen ve Emrolunmadıklari şeyleri yapan,

İbadetlerin asıllarını Bidadlerle değiştiren, yapan, bir takım kötü nesiller meydana çıkacak,

Alim Sıfatında, Din Adamlığı Sıfatında, İnanç Önderleri sıfatında, Fasık Adamlar meydana çıkacak,

İşte kim bunlarla Eliyle mücâdele ederse O Mü'mindir,

Kim onlara karşı diliyle mücâdele ederse O da Mü' mindir,

Kim onlara karşı kalbiyle mücâdele ederse, O da Mü'mindir,

Onlarla Mücadele etmeyenin Kalbinde İman yoktur, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim