ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ALKOLLU İÇKİ KULLANMAK / İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.10.2023
Okunma : 12701

     İSLAM DİNİNDE ALKOLLU İÇKİ ve UYUŞTURUCU KULLANILMASI YASAĞI HÜKMİYETİ NEDİR ?

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI NEDİR ?

     ALKOLLU İÇKİNİN TEDAVİDE KULLANILAMAYACAĞI NEDİR ?

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE ZARARLI OLDUĞU NEDİR ?

     ALKOLLU İÇKİ İÇENLERİN GÖRÜNTÜSÜ NEDİR ?

     ALKOLLU İÇKİNİN ADININ DEĞİŞTİRİLEREK KULLANILMASI NEDİR ?

 

 

    İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Diyorki, Size Din Olarak İslam Dinini Beğendim, İslam Dinini Seçtim,

Size Dininizi, İslam Dinini Kemale erdirdim, Size, İslam Dininin Niymetini tamamladım,

Sonradan, Din ve İbadet adına, Hurafeler ve Bidatlarla kendinizce tamamlayabileceğiniz

Hiçbir Eksikliği bırakmadım,” der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   BAKARA SURESİ AYET 219

“ Rasulum, Sana Alkollu içkiden ve Kumardan soruyorlar, Onlara Deki,

Alkollu İçkide ve Kumarda, Kendinize, Menfaatinize bir takım fayda ve Kazanç görüyormuş gibi olsanızda,

Her ikisininde Size, Telafi dahi edilemez Çirkefleri, Zararları ve Tahribatları vardır, Bunları görmüyormusunuz, ?

( Zira Alkollu içki ve Kumar, İmanınızı ve ibadetlerinizi yok eden bir İçecek ve iştigaldir, )

Allah Zül Celal Ayetlerini, hükmiyetlerini açıklıyorki, umulurki düşünürsünüz, “ der

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   MÜMİNUN SURESİ AYET 51

“ Helal ve Temiz olan şeylerden yiyin, içinki, Güzel, İyi İşlerle, Çalışmalarla, Amellerle iştigal edebilesiniz,” der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 1755

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Eymen (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sakın Ha Sakın, içkiye yaklaşmayın, Zira içki her türlü Kötülüğün, Çirkeflerin anahtarıdır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 472

  Sahabeden Cafer Bin Cürfas Burkan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki Bütün Çirkeflerin, Pisliklerin anahtarıdır, Kadınlar, Şeytanın Şehvet Tuzağıdır,

Çirkeflerin başlangıcı, Ahireti boş verip Dünyayı sevmek, Dünyanın Çirkef Zevklerine dalmaktır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3255

  Sahabeden İbnul Ayyuş (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kul Alkollu içki içmedikçe, İmanında Dininde bir genişlik ve huzur içerisinde bulunmaya de­vam edecektir,

Kul İçki içtiğinde, Allah Onun üzerindeki himayesini kaldıra­caktır, artık Dostu, Kulağı, Gözü, Ayağı Şeytan olacaktır,

Şeytanda onu her kötü­lüğe sürükleyecek ve her iyilikten geri çevirecektir,

O Alkollu İçki kullananı Şerliğe, Murdarlığa atacaktır, ”dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   MÜSLİM HADİS No 168

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkış Mucizesinden, Şöyle anlatı, Ben İsra Gecesi Miraca çıkarılırken, Cebrail Aleyhisselam Bana,

Birinin İçinde Alkollu İçki, Şarap olan Diğerinin içinde Süt olan iki Kase getirdi,

Ben Süt olan Kaseyi Tercih ettim ve içtim, Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam Bana,

Sen Fıtratında olanı içeceği Tercih ettin, Fıtratına Hidayet olunduğun İçeceği Tercih ettin,

Şayet, Şarabı almış ve İçmiş olsaydın Ümmetin azardı, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   NESAİ HADİS No 5633

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçilmesi yada yenilmesi Haram olan Şeyin Kaynatılması, Pişirilmesi, O Şeyi Helal kılmaz “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3107

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biliniz ki içecekler, Üzüm, Hurma, Bal gibi yiyeceklerden üretilir,

Bunlardan süresi geçeni, bayatlayanı, Fermante edilerek sarhoş edici hale getirileni içkidir

içilmesi helal değildir, İçki içilen sofraya oturmayın, Sakın kendinizi alçaltmayın,” dedi der, 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   DARİMİ HADİS No 2098

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Allaha ve Ahiret gününe İman ediyorsa, yani Ben Müslümanım diyorsa,

Şarap içilen bir Masaya oturmasın ve O Yemeğe katılmasın,

İçinde herhangi bir şekilde Şarap, Alkollu İçki olan Yemeği yemesin “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   NESAİ HADİS No 5572

  Sahabeden ve üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sizden önceki Ümmetlerden İçki İçmeyen, Kötülük yapmayan, Fuhuşa bakmayan İbadetinde Abid olan bir adam

vardı, Lakin Zengin ve İhtiraslı ve Güzel ve dahi Fahişelikten Zevk alan bir Kadın,

Senin Şahitliğine ihtiyacımız var diyerek Hizmetcisini gönderip O Abid Adamı Köşküne çağırdı,

Köşke girdiklerinde, Her kapıdan içeri girişte Hizmetci Kapıları Kilitliyordu, Nihayet Abid Adam Kadının yanına

girdiğinde, Kadının yanında, bir Kap içinde İçkiler ve Onun arkasında bir çocuk vardı,

Kadın, Abid Adama, Ben Seni buraya Seninle Birlikte Cinsel ilişki kuralım Benimle birlikte olasın diye getirdim dedi

Ya Şu İçkilerden içersin, Ya Şu Çocuğu Öldürürsün, Yada Benimle Cinsel birleşim yapacaksın,

yoksa seni serbest bırakmayacağım dedi, Abid adam, Kendince En Ehveni gördüğü,

“ Peki bana Sadece Şu İçkiyi ver Sadece Onu içeyimde buradan kurtulayım,” dedi, İçkiyi alıp içti,

Daha sonra İçkinin verdiği Sarhoşluk aymazlığı ile O Kadınla Zina etti, sonrada Çocuğu öldürdü,

  İşte bunun içindirki, İçkiden uzak durunuz, İçki içmek, İmanınızla yan yana durmaz, içki içmek İmanınızı öldürür,

Zira İçki içmek, Artık anlayabildiğiniz se, Bütün Kötülüklerin, Çirkeflerin Başıdır, Anasıdır,” dedi der,   

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   RAMUZELHADİS No C/3 S/205 H/14

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Alkollu İçki Bütün Kötülükleri

Fuhuşları İçki doğurur, Alkollu içki içen kimse Annesi ile, Teyzesi ile Halası ile Zina yapmış gibi olur, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   RAMUZ EL HADİS No C5 S423 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Kızını veya Efradı Ailesinden birini, Alkollu içki içene verirse, Onunla evlendirirse,

Hem Dünyada iken Hemde Ahirette, Kendi Kızını, Kendi Eli ile,  Ateşe atmış, Cehenneme atmış, 

Azaba atmış olur “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   MUVATTA  TALAK HADİS No 82

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sarhoş Olan, Kendini bilmez Şarhoş halde iken dahi Hanımına, Seni Boşadım dese, Talak yaptım dese,

Talak yapmış olur, Boşanmış olur, Sarhoş halde İken, Birini öldürürse, Kendisine Kısas uygulanır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN AYDIRMAZLIĞI                   TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/7 H/745

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki içmeye devam edenlere, Selam dahi vermeyiniz, Hasta olduklarında dahi Ziyaretine gitmeyiniz,

Öldüklerine Cenaze Namazlarını dahi kılmayınız, “ dedi der, 

 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN TEDAVİDE KULLANILAMAYACAĞI                     DARİMİ HADİS No 2101

  Sahabeden Alkame Ebu Vail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki, Şarap, Kesinlikle Tedavi edici bir İlaç, Şifa değildir, İlaç yapımında kullanılamaz,

Aksine, Çok büyük Hastalıklar ve Felaketler getirir “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN TEDAVİDE KULLANILAMAYACAĞI                     TİRMİZİ HADİS No 2046

  Sahabeden Alkame Ebu Vail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçkinin hiçbir çeşidi, İlaç değildir, Sizin için Şifa değildir, Size ancak ve ancak Dert getirir “ dedi der,  

 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE ZARARLI OLDUĞU             MÜSLİM HADİS No 2002

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, yanına bir adam geldi ve

Memleket­lerinde içtikleri Mısırdan veya Arpadan yapılan Bira denilen bir içkinin Haram olup olmadığını sordu,

Allah Rasulude, “ Ona, Bu dediğiniz ve İçtiğiniz şey Sarhoşluk verirmi ? diye sordu, Adamda evet dedi,

Allah Rasulude, “ Her sarhoşluk veren İçecek, Yiyecek yada koklanılan şey haramdır,

Müskirat, Sarhoşluk veren İçecek, Yiyecek yada koklanılan Her Şey, Tıynetül Habâl dır, dedi,

Orada bulunan Sahabeler, hep birlikte, Allah Rasulune Tıynetül Habâl nedir ? diye sordular,

Allah Rasulude, “ Tıynetül Habâl, “ Cehennemdekilerin Teridir, 

Cehennemdekilerin Azap görürken çıkardıkları dışkılarıdır, Usareleridir,”  dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE ZARARLI OLDUĞU             MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/173 H 5

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizi ve Sizin Sağlığınızı Mahveden, Zararlı Yiyecek ve İçeceklerden sakınınız, korununuz “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE ZARARLI OLDUĞU             İ,AZAM MÜSNED HADİS No 477 / 31

  Sahabeden Abdullah İbni Kuvays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Hoş gelen fakat İslam Dininin Nehyettiği, Yasakladığı, Haram Kıldığı,

Bir şeye karşı tutkunluğun, Seni Kör ve Sağır eder, Onun Sana ve İmanına verdiği Zararı,

Tahribatı göremez olursun ve O Zarardan Tahribattan da Kurtulamazsın “ dedi der,

 

     TER, Vucudun içinde kalması, dışarı atılmaması neticesinde, Vucudun İç organlarını parçalayan,

Mahveden bir Asit Muhteviyatı olup, Terleme yolu ile Vucuttan atılan bir dışkıdır, Ter Şayet Vucuttan atılmazsa,

Beyin Hücrelerini, Karaciyer Hücrelerini, Böbrek Hücrelerini, Dalak Hücrelerini, Mahvetmekte öldürmekte ve

Bu organların Görev yapamaz duruma getirir, Alzaymır Hastalığını, Börek Fonksiyonlarının ölmesi hastalığını,

Hepatit A, B ve C Hastalıklarını, Diabet Hastalıklarını meydana getirir, Bırakın Teri dışarı atmayı,

Bu Teri içtiğinizde durum Ne olur ? Tıynetül Hahal ve Sizi Mahveden Zararlı Yiyecek ve İçeceklerden korununuz

denilen ifadeyi, şimdi daha iyi anladınızmı ?  

 

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENLERİN GÖRÜNTÜSÜ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 1767 ve 1769

  Sahabeden El Eşec El Asari Abdülkays ve Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Abdülkays ve Kabilesi, Yüzleriniz sararmış, Yüzlerinizin rengi değişmiş, Karınlarınız şişmiş,

Damarlarınız açığa çıkmış, görüyorum, nedendir ? " diye sordu,

  Bizde, Ey Allah'ın Rasulu, Biz kirli bir çevrede oturuyoruz ve İçtiğimiz Şıra, içimizi adeta paramparça ediyor, 

yüzümüze yansıyan budur, diye cevap verdiğimizde, Allah Rasulu,

“ ( Cevrenizi temizleyiniz ve Temiz bir Çevrede oturunuz ) Sarhoşluk veren ( Vucudunuza zarar veren )  her şey

( Her Şıra ) haramdır,  İçine Şıra konulan kaplar, içindeki şırayı helal kılmaz,( Alkollenmiş Şıra ) İçki içip,

Sarhoş olmanızla, Birbirinizle didişir, birbirinize düşer, birbirinizi vurur, yaralarsınız öldürürsünüz,

O Halde Size yarayışlı olan, ( Size Zarar vermeyen ) şeyleri içiniz, " dedi,

biz de ( Alkollu )  Şıra içmekten vazgeçtik, “ der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENLERİN GÖRÜNTÜSÜ                  MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/153 H/29

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal adıyla Yemin ederimki, Benim Ümmetimden bazı İnsanlar gelecekki,

Faizli Alış veriş yapma Sapıklığını, Faizli hesaplar Üzerinden İş yapmak Sapıklığını,

Haram olan şeyleri Helal sayma Sapıklığını, Gecelerini, Oyun Eğlence ile geçirmek Sapıklığını,

  Alkollu içki içmek Sapıklığını, Nikahsız Karı Koca Hayatı yaşamak,

Metres hayatı yaşamak Fuhuş ve Zina Sapıklığını,  ( Kadınlarının, Sokakta Yatak kıyafeti Gecelik gibi,

yani inceliği ve parlaklığı ile Vucudunu teşhir eden Saten kumaştan, Kadın kıyafeti gibi,

Kadın Vucudunu hissettiren İnce ve Parlak Deriden Kadın Kılık Kıyafet gibi, ) İpekli Elbiseler giyinmek

Sapıklığını, Meşru bir şeymiş, Helalmiş gibi görecekler, Onlar, Maymunlar ve Domuzlar gibidir “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENLERİN GÖRÜNTÜSÜ                  BUHARİ HADİS No 1892

  Sahabeden Ebu Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkak, Ümmetimden bir takım Zümreler türeyecek gelecekki, Bunların Kadınları Cinselliğini Teşhir eden

( Erkeklerin Cinsel arzularını üzerlerine çeken, ) İpekli elbîseler giymeyi,

( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini, Dekolte kıyafetler giyerek Görsel ) Fuhuş yapmayı,

Alkollu İçki, Şarab içmeyi, ( Şans oyunları diyerek, Piyango, Loto, Toto, Borsa gibi adlar altında ) Kumar

oynamayı, Def, Dümbelekler, Çalgı aletleri çalarak, Çengi ve Çiğâna ile ( Dansöz Kadınlarla ve Dans eden

Erkeklerle Dans ederek Edepsizliği ve Hayasızlığı Sosyal Özgürlük sayarak ) Eğlenmeyi,

Zinâ etmeyi ve Fuhuş yapmayı, ( Çağdaşlık ve Sosyal İhtiyaçlar olarak görecek, ) Helâl ve Mübâh sayacaklar,

   Merhametsiz, Hodgâm Zümreler, Dağ Mesîrelerine, ( Deniz Evlerinde, Yazlık Evlerinde,

Tatil Köylerinde, Lüks Otellerde, Animasyonlar diyerek ) Sefahat ve Zevkü sefa içinde yaşayacaklar,

  Onlara âit İş yerlerinde koyun sürüsü gibi çalışanlar, Onlara İş yapanlar, Ücretlerini alacaklarını almak için,

Yahut İhtiyaç sahibi olan biri, ihtiyacını görmek için Sabah Akşam onların yanlarına gidecek Lakin,

bu duygusuz ve Beyinleri Nasırlaşmış, ( Beyinleri Betonlaşmış, Katılaşmış İnsanlar)  O yanlarına gelenlerin,

Acizliğinin karşısında Kendilerini daha büyük ve erişilmez görecek, Kibirlenecek,

Yanlarına gelenlere, Haydi, bugün git, yarın gel diyerek dalga geçecekler alay edecekler,

Allah Azze ve Celle O İnsanları, Maymun ve Domuz sûretlerine tebdîl eder, 

Maymunlar ve Domuzlar şekline dönderir, Onlarda Maymunlar ve Domuzlar gibi yaşarlar, “ dedi der, 

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENLERİN GÖRÜNTÜSÜ                  TABERANİ HADİS No 113

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden ve İnsanlardan, Alkollu İçki içerek, Yemek yiyerek, Eğlenmek için bir araya geldikleri

gecenin sabahında, Maymun ve Domuza benzeyerek kalkarlar “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENLERİN GÖRÜNTÜSÜ                  İBNİ MACE HADİS No 4020

  Sahabeden Ebu Malik El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden bir taife, içkiyi ismini değiştirerek içecek, Çalgıcı, Şarkıcı kadınlarla,

Çalgı çalıp Şarkı söylemekle eğlenip azıp sapıtacaklar, Allah Azze ve Celle bunları,

Maymun ve Domuz suretine getirmiştir, Onları Cehennemin Dibine batıracaktır, “ dedi der, 

 

     Erkeğinin, Kadınını, Kızını, Çocuğunu sakınmadığı, Korumadığı Tek Mahlukat, Domuzdur,

Yukarıda Ayet ve Hadislerde geçen “ Onlar Domuzlar gibidir, Domuzlara benzerler “

“ Allah Yüzlerinizin Şeklini değiştirir, Domuzlara benzetir, Çocuğunuzunda Kılık Kıyafetine Dikkat ediniz, “

İfadesini Şimdi anlayabildinizmi ? Hiç Domuzlaşan, Maymunlaşan, İnsanlar, Erkekler, Kadınlar Görmedinizmi ?

Hiç Domuza benzeyen İnsanlar görmedinizmi ? İpekli Elbise giymek Erkelere Haram ve Yasaktır,

Kadınlara Helal dir, Lakin Kadının, İpekli Elbiseyi, Evinden dışarıda ve Kendini Teşhir eden biçimde giymesi

Yasak ve Haramdır,  Siz Domuzmusunuz ? O halde O Şekilde Giyinmeyiniz, O Halde Edepsiz ve Hayasız olan

Kılık Kıyafetle  Sokağa çıkmayınız, Çıkartmayınız,  Ayet ve Hadislerde Yasaklanan Haram kılınan fiilleri

yapmayınız, Zira Sizin Kadınınıza, Çocuğunuza O şekilde bakılmadığınımı Zannediyorsunuz ?

Cinsel Kadın ve Çocuk Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını, Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Nasıl Tecavüz ettiklerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN ADININ DEĞİŞTİRİLEREK KULLANILMASI                    ENAM SURESİ AYET 148

“ Sizin yanınızda, Bizim Yasak ve Haram kıldıklarımızı, Temize çıkaracak, Helal kılacak bir bilgimi var ?

Sizler, Sadece Zanlarınıza uyuyorsunuz, Sadece ve sadece saçmalıyorsunuz,

Saçmalayarak söylediklerinize, ispat etmeye çalıştıklarınıza, Kendiniz dahi inana biliyormusunuz,” der,    

 

     ALKOLLU İÇKİNİN ADININ DEĞİŞTİRİLEREK KULLANILMASI        DARİMİ HADİS No 2106

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Muhakkakki Ümmetimden, İslam Dininin Hükümlerini tersine

çevrilmesi ile olacaktır, Haram olan Helal sayılacak, ( Haramı Helal saymayı, Sosyal bir üstünlük olarak,

Çağdaşlık olarak görecek, İnsanlar gelecektir,) O Zamanda, İnsanlar Alkollu İçkinin İsmini değiştirerek,

Alkollu İçkiyi başka bir isimle adlandıracak, ( Bira, Likör, Vermut, Martini, Şampanya gibi bunların

Alkol oranı çok düşük, bu İnsanı Sarhoş etmez diyerek ) Alkollu İçkiyi Helal bir içecek sayacaklardır, “ dedi der, 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN ADININ DEĞİŞTİRİLEREK KULLANILMASI        İBNİ MACE HADİS No 3384

  Sahabeden Ebu Ümame El Bahit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Ümmetimden, Bazı Zümreler, Alkollu İçkinin adını değiştirerek,

( Bira, Likör, Vermut, Martini, Şampanya gibi bunların Alkol oranı çok düşük, bu İnsanı Sarhoş etmez diyerek )

İçmedikce, Kullanmadıkca, Geceler ve Gündüzler bitip, Tükenmeyecek, ( Zaman daralmayacak ) “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN ADININ DEĞİŞTİRİLEREK KULLANILMASI                    MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

 

     Alkollu İçkiye Helal olacakmış gibi Fetva verenler

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Her türlü şekilde, Alkollu İçki İçmek ve kullanmak, Kesin olarak yasaklanmış, Haram kılınmışken,

“ Alkollu İçki ile yapılan yemekte, Alkollü İçkinin özelliği yok sayılır, Alkollü İçki ile Yemek yapılabilir ve

yenebilir “ diyerek Haram olan bir metayı Helal kılarlar, İslam Dinini Tahrip ederler, yaşar nuri öztürkce

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Alkollu içkinin her çeşidinin ve en az miktarınında Haram olduğu, Yasak olduğu gayet açık, net ve anlaşılır

olarak Kesin olarak belirtilmişken, “ Sarhoş etmeyen İki kadeh Alkollu içki haram değildir “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, yaşar nuri öztürkce

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Alkollu içi kullananın İmanının ve İbadetlerinin kabul edilmeyeceği Kesin ve Net olarak belirtilmişken,

“ Alkollu İçki İçenin Kıldığı Namaz Namaz Borcundan düşer, Namazının sadece mükafatı yoktur, “ derler,

Cübbeli Ahmet Hocaymış

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Oruç Nedir, Ne değildir, Ne için tutulur, Adabı Nedir,  Çok açık ve Net bir şekilde belirtilmişken,

Alkollu İçki kullanma, Alkollu İçki kullanarak İbadet yapma kesin olarak yasaklanmış ve haram kılınmışken,

Allah Rasulunun “  Alkollu İçkinin zerresi dahi vucudunuzdan çıkmadan Sizin Oruç ve Hiçbir İbadetiniz olmaz “

dediği halde, Ramazan Ayı Yılbaşına rastladığında, Yılbaşı gecesi Alkollu içki kullananlara,

“ Alkollu içki kullandıktan sonra ağzınızı çalkalayıp, Orucunuzu tutabilirsiniz, “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, Eski Namaz kıldırma memurluğu Başkanı mehmet nuri yılmazca

 

    Vucuda alınan bir şey ise, vucuttan tamamen enaz Kırk gün içinde ancak atılır,

Ramazan ise ancak Otuz gündür,

 

 

     DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, 

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından bilgi öğrenmek, yaşamak yerine başkalarından,

kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

 

     Allah tarafından gönderilmiş Hak Dinlerin Özelliği aynı anlamları taşır,

Yani Hepsinde Ahiret İnancı ve Allaha Yaklaşım ve Ulaşım şekli, Samimi olmak Takvası vardır,

Budistlikde olan, Budaya Secde etmek, Mirvanaya Ulaşmak ifadesi, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir,

Firavunlukta olan, Firavuna Seçde edmek, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir ve

İkinci Hayatın varlığı inancı, Ahiret İnancını taşımaktadır,

Bugünkü Budizmin ve Firavunluğun Putperestlik olması, İnsanların Resim ve Heykellere yönelmesi ile ortaya

çıkmıştır, Fotoğraflara ve Suretlere yönelmekle, Fal bakmak baktırmakla, Kumar oynamak oynatmakla,

Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmakla, Alkollu İçki içmekle, Resimler, Heykeller yapmakla,

Dikli Putlara, Totemlere Yönelmekle, Müslümanım diyenlerde

Budizme, Firavunluğa, Yahudiliğe ve Hiristiyanlığa doğru gitmek değilmi ?

 

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        MAİDE SURESİ AYET 87

“ Ey İman edenler, Allahın Size Helal kıldığı Temiz Güzel Şeyleri Haram kılmayın,

Allahın Size Haram kıldığı, Pis, Çirkef, Murdar şeyleride Helalmiş gibi kılmayın,

Allahtan Korkun, Bu konularda ve bunun gibi konularda aşırılığa gitmeyin,” der, 

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        NİSA SURESİ AYET 43

“ Ey İman Edenler, Kendisi Murdar olan, Sizide Murdar edecek olan,

Ne Söylediğinizi, Ne yaptığınızı bilmez hale getiren, kendinizi kaybettiren şeyler içip, kullanıp

Alkollu İçki içip, Namaz kılmaya kalkmayın, “ Namaz kılmak ayrı, İçki kullanmak ayrı demeyin,

( İki Tek atarım Namazımıda kılarım demeyim,) Alkollu içkiden sakının,

Namazlarınızı, İbadetlerinizi ve Kendinizi Yok eden, Alkollu İçkiye Katiyetle yaklaşmayın,”der

“ Zira Ayetin başında Allah Zül Celal “ LA ” Katiyetle hayır diyor,

Alkollu İçki İçen, Uyuşturucu kullanan Kendini Bilmezin, İmanınıda, İbadetlerinide kabul etmem demektedir,” der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1779

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Alkollu içki içenin,

Alkollu içkiden, vücudunda bir şey kaldıkça, Var oldukça Allah Zül Celal namazını kabul etmiyecektir, dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İBADETİNİN KABUL OLUNMAYACAĞI                    DARİMİ HADİS No 2097

  Sahabeden Abdullah İbni Deylemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Şarap, Alkollu içki icerse, Onun Kırk gün İbadetleri kabul olunmaz,

Alkollu içki içmeyi terk eder, ve bir daha Alkollu içki içmemeye yemin eder, Allaha Tövbe ederse,

Allah Tövbesini kabul eder, Kimde Alkollu içki İçmeye devam ederse, Tövbesinin kabul edilmediği gibi,

Allah Ona, Kıyamet günü, Cehennemliklerin vucudundan çıkan, İrin ve benzeri şeyleri içirecektir “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1765

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " ( Alkollu İçkileri içmeyip )

Dökünüz, Zira Alkollu İçkiler, Allah Zül Celale ve Ahiret gününe iman Etmemiş Kişinin içeceğidir, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2991

  Sahabe Kadınlardan Berra Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bu ümmetten şu on sınıf, yüce Allah'ı inkâr eden kâfirlerden olur,

1) Alkollu îçki içen,

2) Sihir yapan,

3) Fitne için çaba gösteren,

4) Müslümanlarla müca­dele halinde olan kâfirlere silah satan,

5) Müslümanların ortak malını zimmetine geçiren,

6) Nikahı düşmeyen bir yakınıyla evlenen,

7) Hanımını Kızını yabancı Erkeklerden kıskanmayan,

8) Kadına arkadan yakla­şan,

9) Zekât vermeyen,

10) îmkânı olduğu halde ( Araplarımı Zengin edeceğim diyerek ) Hacca gitmeden ölen,”dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        RAMUZEL HADİS No C/5 S/423 H/5

  Sahabeden Şüreyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Kendi arzusu ve isteği ile Zina ederse imandan çıkacaktır, Alkollu içki içerse, imanı ondan gidecektir,

Bir kimse halk nazarında iyi olan bir şeyi yağma ederse, Bozarsa, imanı ondan gidecektir,” dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        BUHARİ HADİS No 1889

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zina eden Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Zina edemez,

Hırsızlık yapan Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Hırsızlık yapamaz,

Bir Malı Zimmetine geçiren Kimse, Mümin Müslüman biri olduğu halde, Zimmetine geçiremez,

Halkın gözleri önünde Rüşvet alan, Mü'min olarak Rüşvet alamaz,

Alkollü İçki kullanan Kimse, Mümin ve Müslüman biri olduğu halde, Alkollu İçki kullanamaz, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/10 H/11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Zina, Fuhuş, Tefahuş yapan, Alkollu İçki içen Kimsenin İmanını,

O Kimsenin Üzerindeki Gömleğini çıkardığı gibi Çıkarır alır ve O Kimse İmansız olarak Ölecektir, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        RAMUZEL HADİS No C/3 S/205 H/13

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki bütün kötülüklerin Anasıdır, Her Kim Alkollu içki içerse, Alkollu İçkiyi içtiği günden itibaren,

Allah onun Kırk gün namazını kabul etmez, Bir kimse Alkollu İçki içtiği halde iken,

Karnında Alkollu içki varken ölürse İmansız olarak Ölecektir, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        MAİDE SURESİ AYET 100

“ Rasulum Deki, Pis, Çirkef, Murdar olanın çokluğu veya verdiği keyifler, Çok olsa bile,

Pis. Çirkef, Murdar olan bir şey, Temiz ve Helal olan bir şey bir olmaz,

Ey Akıl Sahipleri Bunun için Allahtan Korkunuz ki, Kurtulanlardan olasınız,” der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        MAİDE SURESİ AYET 91

“ Şeytan, Nefis Şeytanınız, İçki ve Kumarla, Sizi Allah Zül Celalden, Rasulunden uzaklaştırır

ve Namaz kılmaktan alıkoyacak, Namaz kıldırmayacak, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat ettirmeyecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇENİN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                        BAKARA SURESİ AYET 219

“ Rasulum, Sana Alkollu içkiden ve Kumardan soruyorlar, Onlara Deki,

Alkollu İçkide ve Kumarda, Kendinize, Menfaatinize bir takım fayda ve Kazanç görüyormuş gibi olsanızda,

Her ikisininde Size, Telafi dahi edilemez Çirkefleri, Zararları ve Tahribatları vardır, Bunları görmüyormusunuz, ?

( Zira Alkollu içki ve Kumar, İmanınızı ve ibadetlerinizi yok eden bir İçecek ve iştigaldir, )

Allah Zül Celal Ayetlerini böylece açıklıyorki, umulurki düşünürsünüz, “ der

 

     Alkollu içki ile, Uyuşturucu ile, Kendinizi bilmez iken, Küfredip, Allah Zül Celali inkar etmiş olur ve

İmanınız gider kaybolur, Yani : Zina edenle, Hırsızlık yapanla, Alkollü içki icenle,

Zimmet İrtikap suçu işleyenlerle, İslam Dinine İman etmekle, İbadet yapmala ve Manevi değerlerle 

yanyana durmaz, Bu dört durumdada, Kişi Dinden çıkmış, Allaha Asi olmuştur,

Allaha Asi olmakta devam eden Bir kimsenin, İmanının ve Tövbesinin, Allah tarafından kabul

edilmeyeceği ve Bu durumlara iken Öldüğü zaman ise Müslüman olarak ölmeyeceği muhakkaktır,

 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     MAİDE SURESİ AYET 90,

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar,

  “ İnnemel Hamru, Vel Meysiru, Vel Ensabu, Vel Ezlamu, Ricsun Min Ameliş Şeytaan,”

  Alkollu İçkiler, uyuşturucu içecekler ve Yiyecekler, Tabiyeti itibari ile Mutlak Haramdır,

Alkollu İçki içmek, Uyuşturucu İçecekler içmek, Yemek, Mutlak Haramdır,

  Kumar, Fal ve Şans okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak,

Kumar oynamak oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile, Emeksiz Kazanç aramak,

Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Dikili Taşlar, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler Heykeller Büstler yapmak,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere Büstlere Yönelmek, Şeytan işi birer pisliktir,

Mutlak Haram ve Yasaktır, Bunlardan Kaçının, Sakınınki, Sukuna ve Kurtuluşa erebilesiniz,”der

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak, Kumar oynamak oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Bunların Hepsi, Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak,

oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     EBU DAVUT HADİS No 3685

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sarhoş edici, olan Darıdan, Buğdaydan, Arpadan, Hurmadan, Üzümden, Baldan,

( Ve sair Katı veya Sıvı Her türlü şeyden yapılan) Gubeyra denilen, Değişik isimler verilen,

Her Türlü Alkollu İçki, Yasaktır, Haramdır,  Kumar Oynamak, Oynatmak, Kumar Oynanan araçlarla vakit

geçirmek, Müslümana, Mümin olana Yasaktır ve Haramdır “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     MÜSLİM HADİS No 1998

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme gelerek,

Meşrubatı, İçmeleri, Yemeleri, Koklamaları Haram olan şeyleri sordular, Allah Rasulu cevaben,

“ Sekir eden, Dübba eden, Müzeffet eden, Hantem eden, yani Sarhoşluk veren,

Aklı ve Muhakemeyi kaybettiren, Kullanıldığında Kendine, Ailesine, Topluma zarar ziyan veren,

Ailede, Toplumda Huzur ve Güveni yok eden, Alkollu İçkiler, Uyuşturucu Bitkiler ve Türevleri,

Kesinlikle Haram ve Yasaktır, Sizin İçin Felakettir,

İçine İçki konulan, İçki İçilen Bardak, Kadeh, Kupa, Şişe, Küp, Tuluk, Testi, Fıçı ve bunun gibi Kaplarında

kullanılması Müslümana, Mümin olana yakışmaz, Mutlak Haramdır ve Yasaktır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S33 H51

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu Bütün İçecekler Şaraptır, Sarhoş eden Bütün İçecekler Şaraptır, Şarap Haramdır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     MÜSLİM HADİS No 2003

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Aklı, Şuuru kaybettiren,

Her şey Alkollu İçkidir, Sarhoşluk veren Her şey Alkollu İçkidir, Sarhoşluk veren Her şey Haramdır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     İBNİ MACE HADİS No 3393

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Çoğu Sarhoşluk veren, Aklı, Şuuru kaybettiren, Her İçkinin, Her Şeyin, Az Miktarıda Haramdır,” dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     İ.AZAM MÜSNED HADİS No 423 / 34

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sarhoş edecek şeyler, Alkollu İçki yada Uyuşturucudan, İster Az olsun, İster çok olsun içilmesi,

kullanılması Haram kılınmıştır ” dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/463 H/5

   Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanete riayet etmeyenin İmanı yoktur, Dini Yoktur, Abdesti olamayanın Namazı Yoktur,

Namazı olmayanın, İslam Dinine İmanı Yoktur, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/22 H/31

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bence İçki o Kadarda zararlı değildir demek ifadeniz, Kendi ifadenizi, 

Allah Zül Celalin Hükmiyetine Şirk, Ortak koşmuş olmaktır, “ dedi der, 

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     RAMUZEL HADİS No  C/1 S/72 H 2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail (a.s.) geldi ve dedi ki, Eşhedü Billah, Eşhedü Billah, Eşhedü Billah, Allaha Şehadet ederimki, 

Ya Muhammed (sav.) İçkiye devam eden, Puta tapan, Putperest gibidir,

Allah Zül Celalin Mahşer Hesabı Huzuruna, Putperest gibi çıkacaktır “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1782

  Sahabeden Osman Bin Ebul As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulune, İçki tiryakisi olmanın ölçüsü nedir ? " diye sorduk, "

Üç yılda, her yıl bir defa, içki içse dahi, İçki Tiryakisidir,

İçki tiryakisi olan Cennete girmeyecektir,” diye cevap verdi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1881

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki Mübtelası olan, Alkollu içkiyi bırakmayana,  Anaya ve Babaya İtaatsiz olana, 

Hanımını, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini, Ailesini, Edep ve Haya ile Başka Erkeklerin Şehvet dolu bakışlarından

kıskanmayan, Sakınmayan, korumayan, hatta bunu Hoş bir şey olarak kabul eden Deyyusa,

Allah Zül Celal Cennetini Haram kılmıştır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                  RAMUZ EL HADİS No C1 S69 H4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne ve Babasına Asi olan, Anne ve Babasını Devamlı İnciten Hor Gören, Anne ve Babasını Hoşnud etmeyen,

Faizli İşlerle İştigal etmeye, Alkollu İçki içmeye devam eden, bırakmayan,

Haksızlıkla Başkasının veya Yetimlerin Mallarını Gasbeden Yiyen, Cennete Giremeyecektir, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 528

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada iken Hiç Umursamadan gayet serbestce, İçki Müptelası olanın,

Faizli işlerle iştigal edenin, Faiz alıp verenin ve yiyenin, Yetimin Malını yiyenin, Anne ve Babasına İsyankar olanın,

Cehennemde Cezalarını çekmedikce, Cennete koymaması ve Cennet Niymetlerinden tattırmaması,

Allah Zül Celalin Sizin üzerinizdeki Hakkıdır,” dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİNİN KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU                     MAİDE SURESİ AYET 91

“ Şeytan, Nefis Şeytanınız, İçki ve Kumarla, Sizi Allah Zül Celalden, Rasulunden uzaklaştırır

ve Namaz kılmaktan alıkoyacak, Namaz kıldırmayacak, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat ettirmeyecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     Hisse senedi Borsasında, Borsada Şirket Hissesi satın almak, O Şirkete aldığı Hisse kadar Ortak olmaksa,

O Şirket Faizle kazanç elde etmiyorsa, Aldığınız hisse nispetinde O Şirket Size Senelik Kar payı dağıtımı yapıyorsa

Sizde Seneden seneye bekleyip Kar payını alabiliyorsanız bunda bir sakınca yoktur, 

     Lakin, Borsada Bir şirketin Hissesini alıp, O Hisseyi, Hisse değeri yükselince satmak, düşünce almak gibi,

Tam anlamıyla Borsada Kağıt alımı satımı yapmak gibi Borsacılık oynuyorsanız,

Bunun hükmiyeti Tam anlamıyla Kumar oynamaktır Kumarında ne olduğunu biliyorsunuz,   

 

     Alkollu İçki içmekle, Fal bakmak baktırmakla, Kumar oynamak oynatmakla, Şans oyunları Piyango oynamak,

oynatmakla, Resimler, Heykeller yapmakla, Fotoğraflara ve Suretlere yönelmekle, Dikli Putlara, Totemlere

Yönelmekle, Müslümanım diyenlerde Budizme, Firavunluğa, Yahudiliğe ve Hiristiyanlığa doğru gitmek değilmi ?

 

 

     ALKOLLU İÇKİ ve SATIŞININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU   NESAİ HADİS No 5616

  Sahabeden İbni Tavus (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki, Şarap yapan kimseye, yada yerlere, Şarap yapılacak olan Üzüm ve benzeri Mahsul Satmayınız,

Satışından kazanılan Para Helal değildir “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ ve SATIŞININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU   MÜSLİM HADİS No 2004

  Sahabeden Yahyâ Ebû Ömer Nehâi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme gelip,

Şarab alıp satmanın ve o hususta ticaret yapma, Helalmi Haramı diye sordular, Allah Rasulude Onlara, 

“ Siz Müslüman mısınız ? diye sordu, Onlarda Evet dediler, Allah Rasulude Onlara,

Onun içilmesini Haram kılan Allah, Satılmasını da Haram kılmıştır

İçilmesi haram kılınan, yasaklanan, ( Katı, Sıvı, Toz veya Koku olan,  her Türlü sarhoş edici ve uyuşturucu olan,)

şeyleri, Alıp Satmak veya ticaretini yapmak Yasaktır, Haramdır,  

Alkollu içki alışı, satışı, İmalatı, taşınması Haramdır, kesinlikle yasaktır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ ve SATIŞININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU   EBU DAVUT HADİS No 3674

  Sahabeden Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu içkiye, Dağıtımını yapana, Garsonluğunu yapana, Satana, Alana, İmal edene, Taşıyana,

Kendisi için taşıtana, Satın alana, Satın aldırana, Alkollu İçki Ticaretinden kazanılan parayı yiyene,

Alkollu İçkiyi içene, Allah Zül Celal Lanet Etti “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ ve SATIŞININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU   EBU DAVUD HADİS No 3488

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Bir Şeyi yemeyi içmeyi Haram kıldığında,

O Şeylerin, Yapılmasını, Alımını, Satımını, Taşınmasını ve Ondan elde edilen kazancı da Haram etmiştir,

“ Allah Zül Celal Yahudilere Hayvanların İç Yağını Yemeyi Haram kılmıştı, Bunun üzerine Yahudiler,

Yemeleri Haram kılınan İç yağlarını Yemek yerine, Ticaretini yapıp kazandıklarını yemeye başladıklarında,

Allah Zül Celalde Yahudilere Lanet etti,” dedi der,

 

     Alkollu İçki Yapımı, İçimi, Kullanılması, Alımı Satımı Bütün Ümmetlere Mutlak Haram ve Yasak olduğu gibi,

Sadece Yahudilere İç Yağı haram olduğu halde İç Yağının Ticaretini yapmakla Allah Zül Celal Yahudileri

Lanetlediğine göre, Alkollu İçki İçmeyen Birinin, Alkollu İçki Yapması, Onu alıp Satması, Ticaretini yapmasıda

Alkollu İçki İçmek kadar Mutlak Haramdır, Yahudilere olduğu gibi Allah Zül Celalin Laneti Onun Üzerindedir,  

 

 

     ALKOLLU İÇKİ KULLANANIN CEZASI                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 51 H 7

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçki içenlere “ Had ” tatbik ediniz. Tekar içerlerse gene “ had ” tatbik ediniz. Yine içerlerse yine “ had ” tatbik ediniz.

Gene de içerlerse o zaman onları katlediniz.” Dedi der,
 

     ALKOLLU İÇKİ KULLANANIN CEZASI                         DARİMİ HADİS No 2111

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Şarap, Alkollu İçki içerse, Kim, Sarhoş, Ayyaş olursa, İçkiden vazgeçirmek için,

Onu Kırk kamçı vurarak dövün, İkinci defa Sarhoş olduğu zaman Onu Altmış Kamçı vurarak dövün,

Üçüncü defa Sarhoş olduğu zaman Onu Seksen kamçı vurarak dövün, Cezalandırın,

Bu Cezalara rağmen Şarap, Alkollu İçki içmeye, Sarhoşluktan, Ayyaşlıktan vazgeçmeyerek,

İçkiye devam ederek ve artık Topluma Zarar verdiğinde, yani Dördüncüsünde,

O Şarap, Alkollu İçki içeni, bir daha Şarap, Alkollu içki içemez ve Topluma zarar veremez hale getirin,

O Sarhoşun, Ayyaşın boynunu vurun, İdam edin, 

Allahın, Cezalandırma hususundaki tavsiyelerinden ayrılmayın, “ dedi der,

 

    Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Zina, Alkollu içki Şarap içerek Sarhoş olma Suçu işlerlerse,

Şuçunun işlendiğini Soruşturma ve İspat etme taraflara aittir, Onları Dövmek, Terbiye etmek,

Aile ve Toplum Büyüklerine aittir, Yargılama ve Recm Cezasını vermek ve uygulamak,

Mahkemelere, Devlete Aittir,

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmakta değillermi ? 

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmaktadır,

Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,   

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,  

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza istemekte değillermi, ?

 

     Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,  

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza verilmesini,

Suçlunun tam anlamıyla cezalandırılmasını ve Toplum vicdanının rahatlatılmasını ve

Suçtan caydırıcı bir şeyler yapılmasını istemekte değillermi ? 

 

     Alkollu içki Şarap icerek ve Sarhoş olanlar için, “ O Sarhoşun, Ayyaşın Boynunu vurun, İdam edin “ Cezası

Size biraz Vahşilik gibi gelebilir, fakat şunu gözünüzün önüne getirin öyle düşünün, Bugün, Alkollu içki içerek

Sarhoş ve Ayyaş olarak Trafiğe çıkan ve Sarhoşluğu ve Ayyaşlığı ile Trafik kazası yapan,

Kedisi ile hiç alakaları olmayan insanları Trafik Kazası ile Katleden ve Sonrada Sarhoştum görmedim

diyerek bu Katliamdan hiçbir ceza almadan kurtulan Sarhoşlar Ayyaşlar, Topluma zarar veren

Toplumu katleden değillermi, Bunu Sizin bir yakınınızı, Çocuğunuzu,  Anneni veya Babanı,

Bir Sarhoşun Katlettiğindemi anlayacaksınız ?

Bunu Sizin bir yakınınıza, Hanımınıza, Kızınıza, Bir Sarhoşun Irzına geçtiğindemi anlayacaksınız ? 

 

     Alkollu İçki, Şarap içerek, Kendi Beynini uyuşturarak, Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz,

Sapıklık Suçu yapanlara,  Şimdiki yasalarımızda da Hapis cezası vardır, Lakin, Irzına geçilen, Tecavüz edilen,

Sapıklığa uğrayana, bunlar yetmiyormuş gibi birde Ödediği vergilerle Hapisteki, Ayyaşı, Irzına geçeni,

Tecavüz edeni, Sapıkları, beslemek ve barındırmak zorunda kalıyor,

O Ayyaş, Senin Çocuğunu, Anneni veya Babanı Katletsin,

Kızının, Hanımının, Annenin, Senin, Irzına geçsin, Sonrada Onu Vergilerinle besle ve Barındır,

Hapisten çıktığındada dahada kaşarlansın, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerrin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri

Suçlar, Toplum Düzenini ve Huzurunu bozan Suçlar olduğu halde, Ceza Yasalarımız,

Bu Suçlara İnsan Hakları diyerek Bu Suçlara Eşdeğer ceza vermemekle, Bu Suçlara verilen Cezaları,

İnsan Hakları adı altında Çok hafif Cezalar olarak tutmakla, Bu Suçlara verilen Cezalar,

Bırakın Suçtan caydırıcı olmasını, Suçlara Teşvik etmektedir,

     Zaten İnsan Hakları adı altında, Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların,

Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri Suçlara Ceza vermek dahi, Kanunen yasak hale getirilmiş

olduğundan, O Nevi Suçları İşleyen Suçluları, Toplumumuz yakalayıp Devletin Polisine teslim ettiklerinde,

Devletin Polisi, O Suçluyu ya hemen, yada arkalarından salıvermekte, yada Çok hafif bir ceza vermekteler,

yada Mahkemede Yasalar önünde, Suçlu Haklı çıkmaktadır,

     Polis, Asker, Terör çıkaranları ve yapanları karakola getirse dahi,

Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Terör yapılandan, Katliam yapılandan önce Tahliye edilmektedir,

Terör çıkarmayı, Katliam yapmayı Kamusal görev olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor,

Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Terör ve Katliam felaketimi gelmesi lazım ?

 

     Alkollu İçki kullanan Birinin Trafiğe çıkması araç kullanması neden yasak ?

 

     Modernlik, Çağdaşlık, İlericilik, Sosyal İhtiyaç ve Eğlence diyerek Alkollu İçki kullananların,

Trafikte yaptığı Katliam gibi Kazaları, Ne ile İzah edebilirsiniz ?

Magandalar, Neden Hep Alkollu içki kullananlardan çıkıyor ?

 

     Ülkemizin En Modern ve Çağdaş Kurumları olan Eğitim Kurumlarında ve Türk Silahlı Kuvvetleri

Asker Eğitim Kışlaları Kantinlerinde Alkollu içki satışı ve içki kullanımı neden yasak ?

 

     Görev başında iken Alkollu İçki kullanılması, Alkollu birinin Görev başında bulunması,

İdari Kanun ve Yönetmeliklerimize göre Disiplin cezası verilen Suç teşkil etmiyormu ?

 

     Alkollu Birinin Mahkemelerde Şahitlik etmesi, neden kabul edilmiyor dersiniz ?

     Alkollü içki kullanmak, Modernlik, Çağdaşlık, İlericilik olarak görülüyorsa ?

Demokratiklik ve Özgürlükler olan bir Rejim olduğu söylenen Ülkemizde,

Seçim Zamanı, yani Oy kullanılması gereken günde, Alkollü içki satışının ve kullanılmasının yasak olması,

Alkollü İçki kullanılan Eğlence yerlerinin, Oy kullanma süresince kapatılması, Nedendir ?

 

     Alkollü İçki kullanmanın Şahsın kendisine ve Topluma Zarar verdiği için,

Alkollu İçki Kullanılmasının fiziksel zararlarını Topluma anlatan, Alkollu İçkilerle Mücadele eden,

Devletimiz tarafından Maddi ve Manevi olarak desteklenen, Türkiye Yeşilay Derneği Neden Var ?

 

     Alkollu İçkinin, Şahıslara ve Topluma verdiği zararları tedavi etmek için kurulmuş

Rehabilitasyon Tedavi Merkezleri neden Var ?

 

     Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet Hukuk Sisteminde, Bireysel veya Toplumsal olarak

Suça yönlendiren hiçbir şey, Temel Hak ve Hürriyet değildir olamaz, Arasıra keyif verici materyallerdir diyerek,

Şans oyunları diye, azıcık Kumar, Felekten bir gece çalmak diye, Bireysel olarak azıcık aldığınız Alkol,

Fuhuş ve Fahişeliğe, Irza geçmeye, Tecavüzlere, Cinayetlere, Cinnet geçirmelere,

Toplum Huzurunu ve Aile Düzenini ve Huzurunu bozmaya yönlendiren ve

Suç işlemeye yönlendiren nedenler teşkil etmiyormu ?

 

     Keyif veren azıcık alkol, Şans oyunları dedikleri azıcık Kumar, azıcık Flört etmek, Fuhuş değilldir,

Modernliktir, Çağdaşlıktır, İlericiliktir, hiçbir zarar vermez dedikleri şeylerin,

Bireysel veya Toplumsal olarak nelere yol açtığını hiç düşündünüzmü ?

     Bu Eğlence sayılan Yasaklar ve Suçlar, Temel Eğitim ve Öğretimde Maneviyatla Öğretilmek zorundadır,

Oyun ve Eğlence ve Özgürlük sayılan ve Toplumun Huzurunu bozan şeylerin,

Şeriatta, İslam Dininde, Çok miktarı Yasak ve Haram olan şeylerin, Az Miktarıda bunun için Yasak ve Haramdır,

Allah Zül Celal, İçkili iken yaptığınız İbadetlerin hiçbirini kabul etmeyeceğini,

Alkollu içki kullananın cezasınıda vereceğim demektedir,

 

     Alkollü İçki kullanmak, Nasıl Medeni Bir hak olarak görülüyorsa,

Alkollü İçki Kullanmamakta En Az O Derece Sosyal bir Hak tır, Yobazlık veya Gericilik yada Dincilik değildir,

Asıl, Soyunu Reddeden Sosyal Demokratların “ Alkollü İçki Kullanmak Medeniyettir “ sözleri ve fiilleri

Yobazlık ve Gericiliktir, Yasaklar ve buna bağlı Suçlar, Kanun, Polis yada Asker ile önlenemez,

Toplumun Huzurunu bozan ve Toplumda Anarşi ve Terör çıkmasına meydan veren Suçlar,

Bu Suçlara ait yasaklar, Manevi Eğitim ve Öğretimle birlikte verilmediğinden hiç bir anlam ifade etmemektedir,

Topluma bu Yasakları nedenleri ile veren, Topluma, Maneviyat veren, Huzur veren,

Toplumun Sıhhatini sağlayan bu İlkeler, Kuranı Kerim Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Muhammedin Hadislerinde, ŞERİAT, Bireysel ve Sosyal Yaşam ve Hukuk Sistemi olarak bildirilmiştir,

İşte Medeniyet ve İnsanlık budur.

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis varmı ?

 

     İslam Dini, Başkalarının Hak ve Hürriyetine tecavüz ederek, başkalarının Hak ve Hürriyetlerini ortadan

kaldırma yetkisi vermez, aksine bu fiili, Toplumsal Suçların en büyüğü olarak nitelendirir,

Yukarıda belirtilen Ayet ve Hadislerden gayet açık ve net olarak anlaşılacağı üzere,

Toplumda : Sosyal Yaşam ve Din Kuralları, birbirine tam olarak girifttir,

 Sosyal Yaşam ve Din Kuralları birbirinin içindedir, birini diğerinden, Çağdaşlığa, Laikliğe veya kişisel özgürlüğe

uymuyor diyerek ayıramazsınız, ancak bu kaide ile birlikte, Toplumda Sosyal Yaşam ve Din kuralları,

Tam ve Doğru olarak değerlendirilebilir, Toplum ve İnsan Gelişir, Kalkınır ve İleriye gider, aksi mümkün

değildir, Toplumda : Sosyal Yaşam ile Din Kurallarını birbirinden ayırdıktan ve soyutladıktan sonra,

Toplumdaki İnsanların, birbirine Saygılı, Samimi, Doğru ve Dürüst olmasını bekleyebilirmisiniz ?

 

     Toplumumuza, Inkılap Kanunumuz olan Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği Eğitim ve Öğretim verilmediğinden,

Temel Eğitim ve Öğretimde Maneviyatla öğretilmediğinden, Toplumumuzu dejenere eden,

Huzurunu bozan bu Toplumsal Suçlar, Toplumumuzda halen bir eğlence olarak işlenmeye devam etmektedir,

Bu Eğlence sayılan Yasakları ve Suçları, Suç ve Ceza Kanunları ile önlemeniz mümkün değildir,

Geçmişe bakarsanız görürsünüz,

 

     Bütün Dünya Devletlerinin : Kanunla ve Yüksek Maddi ve Manevi Cezalarla uyguladığı ve

Toplumun Huzurunu bozan SUÇ olan Yasaklar,

Kamuya ait yerlerde, Kamusal Alanda, Trafikte, Alkollu İçki, Uyuşturucu kullanma yasağı, Suçları ve Cezaları,

Toplumu Dejenere eden, Huzurunu bozan ve Eğlence sayılan, Fuhuş Yasağı, Suçları ve Cezaları,

Toplumu Dejenere eden, Huzurunu bozan ve Eğlence sayılan, Kumar Yasağı, Suçları ve Cezaları,

Toplumu Dejenere eden, Huzurunu bozan, Görevi ve Yetkiyi kötüye ve çıkarına kullanmak olan,

İrtikap, Rüşvet, Yolsuzluk, Hırsızlık gibi Suçlar ve Cezaları, Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sıhhat üzere, Toplum Düzeni ve Huzuru üzere,

Maddi ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Alkollu içkinin Mutlak Haramlığı

ile ilgili Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Alkollu İçkinin ve Alkollu İçkiyi kullananların Topluma ve Millete verdiği felaketlerin, Tahribatların,

Tecavüzlerin, Ayyaşların Milletin Irzına geçmesinin önlenmesini istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ? 

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim