ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TEVBE İSTİĞFAR ETMEK / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 09.09.2023
Okunma : 1472

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR HÜKMİYETİ NEDİR ?

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR,

     MERHAMETLİ OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR,

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR,

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                     MAİDE SURESİ AYET 5

“ Kalplerinizin, Kasıtlı olarak yaptığı Günahlar Hatalarda vardır,

Kalplerinizin, Kasıtsız olarak yaptığı Günahlar Hatalarda vardır,   

Kasıtsız olarak Sehven Hataen yaptığınız Günahlarınızda, Hatalarınızda Üzerinize bir günah yoktur,

( Kasıtlıda, Kasıtsızda yaptığınız Hata ve Günahlarınıza Tevbe ve İstiğfar ediniz,) ” der, 

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                     KIYAMET SURESİ AYET 14 ve 5

“ Her İnsan Kendi Nefsine Tanıktır,”

“ Lakin İnsan, Nefsine yenik düşmesiyle İlersindede Günah işlemeye devam edecektir,” der 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara Öyle davran,

İn­sanların sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                 RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/157 H/4 

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendi nefsin hakkında bildiğin, Kendi Nefsinin dahi kabul etmeyeceği şeyleri, insanlara yapmayın, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2322   

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Zül Celal,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Bir Müslüman Kardeşinin Açlığıyla ilgilenir, Onu doyana kadar yedirir, kanıncaya kadar içirirse,

Allah Zül Celalde O yaptığını, Onun Günahlarının Affına sebeb kılacaktır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR      RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/37 H/15

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizler Birbirinizi Affedinizki, Kıyamet gününde, Mahşer gününde,

Allah Zül Celalde Sizlerin Günahlarını Affetsin,” dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 1970

  Sahabeden Rebi Bin Haseym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Gizlilikler, İnsanlara Gizli kalır, Gizli Günahlar Gizli kalır, İnsan Günah işlediğinin farkında bile olmaz,

Gizliliklerde, Gizli Günahlarda, Allah Zül Celale Ayandır, O Her Gizli olanıda Gizlenenide,

Gizli olduğundan haberi dahi olmayanın Gizlisindende haberdardır, Mutlak Bilendir,

Gizli Günahlarınızın dahi, Affını, Mağfiretini, Devasını, Çaresini, Allah Zül Celalden arayın,

Gizli olan, Gizli olmayan, Farkında olduğunuz veya olmadığınız Günahlarınızın tek devası,

bir daha yapma­mak üzere Nadim olarak Tüm Samimiyetinizle, Benliğinizle,

Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar yapmaktır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2489

  Sahabeden Ebu Eyyub (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Şayet Sizler, Günah İşlemeyecek Kimseler olabilecek olsa idiniz, Allah Zül Celal, Mutlak Sizi giderir,

Günah işlediğinde, Rabbine Mahcubiyetle Tevbe İstiğfar edecek, Bağışlanma isteyecek Topluluklar getirir,

Onlarda Rabbine Mahcubiyetle Tevbe istiğfar ettiğinde Onları Bağışlayacaktır, ” dedi der,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    TEVBE SURESİ AYET 104

“ Kullarının, Kötü Amellerinden, Kötülüklerinden, Çirkef Amellerinden, Hatalarından, Günahlarından dönerek,

İtiraf ederek, Mahcubiyetle Af ve Hidayet istemeleri karşılığında, Tevbelerini kabul edecek olan,

Sadakalarını Kabul edecek olan, Mutlak Tevvab, Mutlak Rahiym olan Allah Zül Celaldir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ENAM SURESİ AYET 54

“ Herkim Bir Mümin, Mümine, bilmeyerek, hataen, nefsinin kışkırtmasına uyarak,

bir kötülük, bir günah işlediğinde, sonra arkasından Mahcubiyetle Kendini düzelterek, Tevbe İstiğfar ederse,

Rabbiniz İşte Onların üzerine Rahmetini Yazacaktır,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 135

“ Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar edip Tevbe İstiğfarlarının kadul edileceği İnsanlar Onlardırki,

İşledikleri bir Günah üzerinde, O Günahı, Küçümseyerek, Önemsiz görerek, alay ederek,

Günahlarını, Günah Saymamazlık yapmazlar, Bu Günah olmaz demezler,

Günahı, Küçük görmezler, Bile Bile, Israr etmezler, O Günahta devam etmezler,

  Onlar, Çok Çirkin, Fahiş Bir Günah işleyip, Nefislerine Zulmettikleri Zamanda dahi,

Hemen Allah Zül Celale dönüp, Zikredip, Tevbe İstiğfar ederler, Allahtan Bağışlanma dilerler,

Zira Sizleri, Allah Zül Celalden başka Kim Bağışlayabilir, ? ” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1816

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günah işlemeye devam ettiği halde, Dilinin ucuyla Allaha Tevbe İstiğfar eden Kimse,

Allah Zül Celalle Alay eden, Dalga geçen Kimsedir, ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    BUHARİ HADİS No 2143

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Fâcir kişi, Günahkar Kişi, Günahlara batmış olan Kişi, Ne yaptığını Ne Olduğunu bilemez olan duruma gelmiş

olan Kişi, Yaptığı, İşlediği ve Kendince çok Önemsiz gördüğü Bütün Günahlarını,

Burnunun üstüne konan bir sinek gibi zanneder, akıbetini hiç düşünmez, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3245

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin gözünüzde küçük olsada, Hiçbir günahı hafife almayın, Zira ısrarla işlemiş olduğunuz küçük günah,

Küçük kalmaz, Tevbe İstiğfar ettim diyede büyük günahınızı sildim sanmayın, ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR  

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2276

“ Sahabeden Bilal Bin Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Hatanın, Günahın, Kusurun,

İtirazın, Küçüklüğüne bakmayın, bu Hata, Günah, Kusur, İtiraz ile, Kime İsyan ettiğinize bakınınız, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 477 / 31

  Sahabeden Abdullah İbni Kuvays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Hoş gelen fakat İslam Dininin Yasakladığı, Haram Kıldığı, Nehyettiği,

Bir şeye karşı tutkunluğun, Seni Kör ve Sağır eder, Onun Sana ve İmanına verdiği Zararı,

Tahribatı göremez olursun ve O Zarardan Tahribattan da Kurtulamayacaksınız, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 79

  Sahabeden Abdullah Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Sakının, Sakının, Sakının, Günahları, Size küçük gösteren şeylerden Sakının,

Çünkü Küçük gördüğünüz Günahlarınız birikip birikip, Nihayet Sizi Helak edecektir, " dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün Müminlerde, İnsanlarda görecek ve bilecektir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    BAKARA SURESİ AYET 33

“ Allah Zül Celal,  Açıkladığınızıda, açıklamadığınızıda,

Kendinize dahi itiraf edemediğiniz İçinizde gizlediğiniz Niyetlerinize kadar, Bilendir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsunki İnsanı, yani Sizi Biz Yarattık, Size, Can Damarınız, Şah Damarınızdan daha yakınız,

Nefsinizin, Nefis Şeytanınızın, Kendinize Neler Fısıldadığını Sizden daha iyi biliriz, “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    MÜMİN SURESİ AYET 19

“ Gözlerin Hain, Şehvetli bakışınıda, Gönüllerin gizlediği arzularıda Mutlak Bilen Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    YUNUS SURESİ AYET 82

“ Suçluların, ( Edep, Haya ile giyinmeyenlerin ) hoşuna gitmesede,

Allah Sözleri ile, Gerçeği açığa çıkarandır “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NAHL SURESİ AYET 125

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Kendinin yolunda yürüyenleri, Doğru yolda yürüyenleri,

Doğru olanları ve Allah Zül Celalin yolundan sapanları, Sapıtanları, Sapıtmışları Çok iyi bilir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NECM SURESİ AYET 32

“ Kendi aklınızla, Bence diyerek Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın, İşte Bunun için Tevbe İstiğfar yapınız,

Büyük Günahlardan, Çirkeflerden Sakınırsanız, kaçınırsanız, Küçük Günahlarınızı Karşınıza çıkarmayız,

Allah Zül Celal, Sizi Topraktan yarattığında, Siz Annenizin Karnında henüz Cenin ikende, Sizi Sizden iyi bildiği gibi,

Büyük Günahlardan, Çirkeflerden Sakınanları, Kaçınanları daha iyi bilendir, ” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    MÜSLİM HADİS No 2142

  Sahabeden Berra (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinizi Temize çekmeyin, Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın,

Zira Allah Azze ve Celle Sizin Ne Kadar Temiz olup olmadığınızı gayet iyi bilendir, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ŞUURA SURESİ AYET 47

“ Yevmi Mahşer günü, Hesap Günü, Size kaçabileceğiniz, saklanabileceğiniz, Gizlenebileceğiniz,

bir Sığınak yoktur, Sizin, işlediğiniz herhangi bir Günahı, Suçu Reddetme, İnkar etme imkanınızda yoktur, “ der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ŞUARA SURESİ AYET 11

“ Her Kim Bir Kötülük, Bir Haksızlık yaparda, Sonra O Kötülüğü veya Haksızlığı düzeltirse,

İyiliğe Güzelliğe çevirirse, O Kimse için Allah Zül Celal Daha Merhametli ve Daha Bağışlayıcı olandır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    TAHA SURESİ AYET 82

“ Mutlakki, Hiç Şüpheniz olmasınki, İman edip, Salih Emeller işleyenlerin, Doğru yolda gidenlerin,

Günahlarından, Hatalarından Tevbe İstiğfar edenleriniz için,  Gaffarım, Bağışlayanım,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    HADİD SURESİ AYET 28

 “ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman ve İbadet edenler,

 Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Şifasını, Hidayetini, Bereketini, Rahmetini Kaybetmekten Korkunki,

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Edinki, Allah Zül Celal Size Rahmetinden İki Kat Rahmet Versin,

Rahmeti yolunda yürüyebileceğiniz Bir Nur versin ve Sizi Af ve Mağfiretle Bağışlasın, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    FURKAN SURESİ AYET 70 ve 71

“ Allah Zül Celal, Mutlak Merhamet sahibi ve Bağışlayıcı olandır, İman edip, Salih, Güzel, İyi, Hoş,

Amel davranışlar ile, Tevbe İstiğfar edenlerin, Kötü amellerini, Günahlarını Af ve Mağfiret eder,

Kötülüklerinin cezasını, Günahlarının cezasını, İyiliklere çeviririz,”

“ Zira, Tevbe İstiğfar edip, Salih Amel işlemeye gayret gösterirseniz,

Tevbe İstiğfarlarınız, kabul edilmiş olarak Allah Zül Celale yükselebilir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    MÜLK SURESİ AYET 12  

 “ Muhakkak ki Rabbinden Gıyaben korkanlar için, büyük bir Mağfiret ve Mükâfat vardır,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ZUMER SURESİ AYET 53

“ Ey Hadlerini aşmakla, Günahkar olmuş ve Kendi Nefislerine Zulmetmiş Kullarım,

Allah Zül Celal olan Benim, Rahmetimden Sakın Ha, Ümidinizi Kesmeyin, Hiç Şüpheniz olmasınki,

Nadimlikle Tevbe İstiğfar edenleri, Çok Bağışlayıcı ve Merhamet edici olan Benim,

Bütün Günahlarınızı Affedebilecek olan Benim,”der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ŞURA SURESİ AYET 25

“ Sizin Kötü ve günah olarak yaptıklarınızı bilen, Kötülüklerinizden Günahlarınızdan vazgeçip,

Kötülükleriniz ve Günahlarınızdan Mahcubiyetle Tevbe istiğfar ederseniz, Tevbe istiğfarınızı kabul edecek olan,

Kötülüklerinizi affedebilecek olan, Allah Zül Celaldir,” der,    

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 147

“ Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar edip Tevbe İstiğfarlarının kadul edileceği İnsanlar Onlardırki, Mahcup olarak

Rabbimiz, İşlediğimiz Günahlarımıza, Taşkınlıklarımıza, Ayaklarımızın, Nefislerimizin Direttiklerine karşı

Kafirler güruhundan çıkmamız için Bize yardım et, Bizi Bağışla deyiniz,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    HUUD SURESİ AYET 5 ve 3

“ Rabbiniz Allah Zül Celal, Neyi gizlediğinizi bilendir, Rabbiniz Allah Zül Celale, Nadim olarak, Pişman olarak,

Bir daha Yapmamak azmi ile Tevbe İstiğfar ve Hamd edin, Rabbinizden Mağfiretinizi isteyin,

Allah Zül Celalde Sizi, Dünyadaki Ömrünüzün sonuna kadar Huzurlu yaşatsın, “ der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NAHL SURESİ AYET 119

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Cahillikle Bir Kötülük, Bir Günah işleyen, Daha sonrada ardından Nadimlikle,

Pişmanlıkla, Mahcup olarak Mahcubiyetle, Rabbi Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar edip Kendini düzelteni,

Tevbe İstiğfarından sonra Bağışlayacak ve Çok Merhametli olan olan, Allah Zül Celaldir, “ der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NİSA SURESİ AYET 106

“ Bildiğin, Bilmediğin Bütün Günahların Hataların için, Allah Zül Celale, Nedametle ve devamlı

Tevbe ve İstiğfar ile Bağışlanma dile, Allah Zül Celalin Rızasını kazanmak için, Allah Zül Celale Hamd et,

Allah Zül Celal, Mutlak Esirgeyen ve Bağışlayandır, “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NEML SURESİ AYET 11

“ Müminlerden Her Kim bir Haksızlık yaparda, Bir Kötülük yaparda, Bir Günah yaparda,

Bu Yaptığı kötülükleri, günahları, haksızlıkları İyiliğe çevirirse, Tevbe İstiğfar etmiş olur,

Mutlakki, Merhametlilerin dahada Merhametlisi olan, Bağışlayanların dahada Bağışlayıcısı olan Allah Zül Celaldir,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NİSA SURESİ AYET 16,

“ Şayet Tevbe edip, Kendilerini Islah ederlerse, Kendilerini Islah ettiklerinide Toplumunuza İspat ederlerse,

Onların Cezasını kaldırın, Zira Allah Zül Celal Tevbeleri çokca kabul eden ve Çok Merhametli olandır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    MÜ’MİN SURESİ AYET 55

“ Allah Zül Celalin Vaadi Haktır, Sabah akşam, Hamd ile, Şükür ile Tesbihatla Rabbini Zikret,

Sabrederek Her Günahından dolayı Tevbe istiğfar et, Allah Zül Celalden Mağfiret olunmanı isteyiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    HUD SURESİ AYET 3

“ Sizi Belili bir Süreye kadar yaşatan, Rabbinize Tevbe İstiğfar ediniz,

Tevbe İstiğfarla Rabbinizden Mağfiretinizi isteyin, Rabbinizde, Her Fazilet Sahibine layık olduğu ihsanı versin,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    BAKARA SURESİ AYET 58

“ Rabbimizden Dileğimiz Bağışlanmaktır diyerek Rabbinize Secde ederek, Secde Kapısıyla,

Rabbinmizin Bağışlanma Kapısından girin, Hatalarınızı, Kusurlarınızı Bağışlayayım,

Sizin Üzerinize Niymetlerimi artırayın,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NUH SURESİ AYET 10 ve 11

“ Rabbinizi Devamlı Zikir ile, Rabbinizden Af ve Mağfiret dileyin, Tevbe ve İstiğfar edinki,

Rabbiniz Size Bereket getiren, Bolluk getiren, Refah getiren, Şifa getiren, Bol bol Yağmur göndersin, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    HUUD SURESİ AYET 52

“ Ey İnsanlar, Günahkarlar olarak arkanızı dönüp gitmeyin, Gelin Rabbinize Tevbe İstiğfar edin ve

Rabbinizden Mağfiret dileyinki, Üzerinize Gökten Bol Bol Bereket indirsin,

Kuvvetinize Kuvvet Katarak Çoğaltsın,” der,     

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    TEVBE SURESİ AYET 28

“ Şayet Allah Zül Celalin, Rahmetini, Hidayetini, Sevgisini, Şifasını, Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korkarak,

Yoksul kalmaktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan korkarak,

Allah Zül Celalin Lutfundan yardım istediğinizde, Kendide dilerse,

Sizi Lutfu ile Yoksulluktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan kurtarandır, Lutfu ile Zengin edendir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    RAAD SURESİ AYET 30

“ Ey İnsanoğlu, Sana Vahyettiğimiz Kitab, Kuranı Kerimi Okuyasın,

Vahyettiğimiz Kitap, Kuranı Kerimi Okumayanlara, Rahmana Küfredip duranlara,

O, Rahman Benim Rabbimdir, Ondan Başka İlah yoktur, olamaz,

Ben Ancak ve Mutlak Ona Tevbe İstiğfar ederim, Ben Ancak ve Mutlak Ona Tevekkül ederim deyiniz, ” der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    RAAD SURESİ AYET 21 ve 20

“ Onlarki, Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerim Hükümlerine, Rasulune ve Rasulunun Hükümlerine, İslam Dinine,

İman edip Amellerinde Riayet edilmesi emredilen şeylere, Yapınız denilenlerin yapılmasına,

Yapmayınız denilenlerin yapılmamasına Riayet ederler, Mahşer Sorgusu Hesabındaki Kötü Hallerinden korkarlar,

O Kötü Halleri için Tevbe İstiğfar ederler, Rabbine Saygılı olurlar,”

“ Ben Mümin Müslümanım diyerek Rabbine verdikleri Ahitlerini yerine getirirler,

Rabbine Olan Ahitlerini bozmazlar,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2272

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin yanlışlıkla yaptıkları, Unutarak işledikleri veya

yap­maya zorlandıkları şeylerin günahı kaldırılmıştır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR             RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 69 H 10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dört kişinin Amel defteri yeniden başlar, Müşrik Müslüman olunca, Hasta iyi olduğunda,

Mağfiret ümid eden kimse Cuma'dan dönünce, Hacı hacdan dönünce,” dedi der,
 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2375

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminlerin başına öyle bir zaman gelecek ki, Kişi acizlikle, nefsin gayri meşru arzularına uyarak

Allah'a isyan arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakılacaktır,

O zamana eren Müslüman, Böyle bir acizlikle Allaha İsyan ettirilmekle zorlandığında, 

Kendini Zorlayanların Zulmunden kurtulabilmek için, Acizliği ile Al­lah'a isyan ettim demeyi tercih edebilir,”dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    TABARANİ HADİS No 71

  Sahabeden Selmânı Fârisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günah vardır, bağışlanmaz, Günah vardır, kişinin yanına bırakılmaz, Bağışlanmayacak günah

Allah'a Eş ve ortak koşmaktır, Kişinin yanma bırakılmayacak günah, insanların başkalarına zulmetmesidir,

Günah vardır bağışlanabilir. Bağışlanabilecek olan günah ise Allah ile kul arasında kalan günahtır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2988

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günahlarınızın kefareti, Pişmanlık, Nadimlik, Mahcubiyet duymaktır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    DARİMİ HADİS No 2781

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Zül Celal Samimiyetle Mahcup olarak, Mahcubiyetle Tevbe edenin tevbesini kabul edecektir, " dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1982

  Sahabeden Mesrak (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Tenha bir yere çekilerek, Tek başına kalarak Günahlarını, Hatalarını hatırlaması, Günah ve Hataları için,

Mahcubiyetle Allah Zül Celalden Af ve Mağfiret dilemesi, Tevbe ve İstiğfarı Ne güzeldir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR              İ,MÜNZİRİ HADİS No C3 S470 H4 S468 H1

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Size Hastalığınızıda, Şifanızıda bildireyimmi? Hastalığınız Günahkar olmanız, Günahlara Batmanızdır,

Şifanızda, Günahlarınız, Hatalarınız Ne kadar Çok olsada, Tüm Benliğiniz ve Samimiyetinizle olan Nedametle,

Mahcubiyetle Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar etmektir, Zira Allah Zül Celal Günahların Hataların çokluğuna değil,

Tüm Benliğiniz ve Samimiyetinizle olan Nedametinize, Mahcubiyetinize bakar “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1831

  Sahabeden Ubeyd Bib Kaab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gerçek Tevbe, Günahı, Hatayı, Kusuru işlediğin anda Pişmanlıkla, Nadimlikle Mahcubiyetle Allahta İstiğfar etmen,

Sonrada O Günahı, Hatayı, Kusuru bir daha işlememek için azim ve gayretli olmaktır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    RUDANİ HADİS No 9745

  Sahabeden El Abdas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Mümin Müslüman, Allah Zül Celalin Sevgisini, Mahcubiyetle Şefkatini, Bereketini, Rahmetini,

Mağfiretini, Hidayetini, Şifasını Kaybetmek korkusu ile,  Allah Zül Celali Zikredip, Kalbi, Derisi ürperip Titrediğinde,

Ağacın Yapraklarını döktüğü gibi, O Müminin Günahları Dökülür “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1816

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günahından, Hatasından, Kusurundan Samimi Pişmanlıkla, Mahcubiyetle Tevbe İstiğfar eden Kimse,

Onu İşlememiş sayılır, ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 3193

  Sahabeden Ebul Cün (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminin Allah Zül Celale, İçtenlikle, Samimiyetle, Pişmanlık ve Nadimlikle, bir daha aynı Günaha, Hataya,

Kusura düşmemek azmi ve gayreti ile, Mahcubiyetle Tevbe ve İstiğfar etmesi,

  Allah Zül Celali, Çocuk hasreti, Çocuk Şefkati, Çocuk Merhameti ile içi yanan lakin Çocuğu olmayan birinin

Çocuğu olmasından, Baba veya Anne olmasından, katbekat daha fazla hoşnud eder,

Allah Zül Celal Hoşnud oluncada, O Kişinin Günahlarını yazan İki Meleğe, O Günahları yazmayı unutturur, ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 296

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, İşlediği Günahından, Hatalarından, Kusurlarından, Nedametle,

Pişmanlıkla Mahcubiyetle Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar ettiğinde,

Allah Zül Celal, O İnsanın Günahlarını, Hatalarını yazan Hafaza Meleklerine, O Günahları, Hataları unutturur,

O İnsanın, O Günahları O Hataları işlediği Uzuvlarına unutturur, İşlediği yerdeki İzlerinide Yok eder,

Taki, O İnsanın, O Günahları ve Hataları aleyhinde Şahitlik edecek bir şey kalmayana kadar, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    MUHAMMED SURESİ AYET 19

“ Kendi Günahların Hataların için, Mümin olan Erkekler için,

Mümin olan Kadınlar için bağışlanmanı dileyerek dua ediniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NUH SURESİ AYET 28

“ Bana, Babama, Anama, Mümin olarak Evime Girene, İman etmiş olan Erkeklere ve Kadınlara

Mağfiret et diyerek Tevbe İstiğfarla Dua ediniz” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    İBRAHİM SURESİ AYET 41

Rabbenağfirliy Veli Valideye Velil Mü’miniyne Yevma Yekuumul Hisaab,”

Ya Rabbel Alemiyn, Herkesin Hesaba çekileceği Mahşer Gününde,

Rahmetinle Beni, Anamı ve Babamı ve Bütün Mümimleri Bağışla diye dua ediniz,” der,     

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR

NUH SURESİ AYET 28 ve İSRA SURESİ AYET 24

“ Ya Rabbel Alemiym, Beni Anamı, Babamı, Mümin olarak Evime girenleri, Bütün Mümin Erkekleri,

Bütün Mümin Kadınları, Af ve Mağfiret et, Küçükken Bana Kol Kanat gerip Beni korudukları, Büyüttükleri,

Terbiye ettikleri gibi, Sende Anne ve Babama Af ve Mağfiret et “ diye Dua ediniz “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ENFAL SURESİ AYET 4

Inde Rabbihim ve Mağfiretun ve Rızkun Keriym ” Mağfiret ve Kerim Olan Rızık Allah Zül Celaldendir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    BUHARİ HADİS No 2155

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Tahiyyatın Sonundada, Sair Zamandada “ Allahümme Rabbenâ Atinâ Fiddünya Haseneten ve Fil Ahireti

Haseneten ve Kınâ Azâbennâr,” Ya Rabbel Alemiyn, Bize Dünyamızda İyilikler, Güzellikler İhsan eyle,

Ahiretimizdede, İyilikler Güzellikler İhsan eyle, Sana, Habibin Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman eden Bizleri Cehennem Azabından Af ve Mağfiret eyle,  diye Dua ediniz “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR       RAMUZEL HADİS HADİS No C5 S441 H12

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kimse, Tevbe ve İstiğfara Mülazemet ettiğinde, Devam ettiğinde,

Allah Zül Celal Ona Her darlığından Bir çıkış yolu verecektir, Her kaygısından Azade edecektir,

Hiç Ummadığı yerlerden Rızıklandıracaktır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    RUDANİ HADİS No 9540

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Samimi olarak Allah Zül Celale Tevbe ve İstiğfara devam ederse, Allah Zül Celal Onun için,

Her Sıkıntıdan bir Çıkış yolu ve Her Kederine Bir Ferahlık ve Çare kılar,

O Kulunu Ummadığı yerlerden Rızıklandırır, “ dedi der,

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1701

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne ve Babanıza karşı olan İyilikleriniz, Onları Hoşnud etmeniz Ömrünüzü Uzatır, Ömrünüzü Bereketlendirir,

Yalan Söylemeniz, başkalarını vedahi kendi kendinizi dahi aldatmanız, Rızkınızı, Kazancınızı yok eder,

Allah Zül Celalin Kullarına İki kaderi, İki kazası Kazası vardır, Biri değişir, diğeri değişmez,

Her Daim, Allah Zül Celale Nadimlikle Tevbe ve İstiğfarla, Zikirle, yapılan Dualar,

Kazayı ve Musibeti geri çevirir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S121 H3

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Güzelce Abdest alır, İki Rekat Namaz Kılar, Allah Zül Celale Hamdedersen,

Peygamberlere Selat Selam getirsen, Kendin için, Annen ve Baban için, Ailen için,

Kadın Erkek Bütün Müslümanlar için, Dua edersen, Allah Zül Celalden Mağfired dilersen,

Senden Can Sıkıntısı, Ruhi Bunalım, Gam ve Keder geçer, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1701

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Zül Celalin Kullarına İki Kaderi, İki Yazısı, İki Kazası vardır, Biri değişir, diğeri değişmez,

Yalan Söylemeniz, başkalarını vedahi kendi kendinizi dahi aldatmanız, Rızkınızı, Kazancınızı yok eder,

Anne ve Babanıza karşı olan İyilikleriniz, Onları Hoşnud etmeniz Ömrünüzü Uzatır, Ömrünüzü Bereketlendirir,

Her Daim, Allah Zül Celale Nadimlikle Tevbe ve İsyiğfarla, Zikirle, yapılan Dualar,

Kazayı ve Musibeti geri çevirir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR        EDEBÜL MÜFRED BUHARİ HADİS No 35

  Sahabeden Ebu Useyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle, Anam Babam öldükten sonra,

Onlara yapabileceğim bir iyilik, bir görev varmıdır diye sorduk, Allah Rasulu cevaben,

“ Onlara, Allah Zül Celalden Af ve Mağfiret dileme Duasında bulunmak,

Varsa Vasiyetlerini yerine getirmek, Onların Arkadaşlarını, Dostlarını Ziyaret etmek, İkramda bulunmak,

Ana ve Babadan Akraba olduğun kimselerle Akrabalık ilişkisini Ziyaretleri devam ettirmektir, “ dedi der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR       RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/99 H/9

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,  Allah Rasûlu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Cennette olan birinin derecesi yükseltir, Derecesi yükseltilen ise,

Yarabbi bu derecemin yüksekliği nereden ileri gelmektedir diye sorduğunda,

Allahta Ona, Çocuğun Namaz kıldı, Senin için Tevbe istiğfar ve

Dua etti de onun için Derecen yükseltildi, diye cevab verir “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1146

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Müminin Cennetteki Derecesi yükseltildiğinde, O Mümin Bu derecemin yükselmesi nedendir diye

soracaktır, Ona Evladın Senin için yaptığı Tevbe İstiğfarlardan ve Dualardan denilecektir,” dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    BUHARİ HADİS No 2142

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vallahi Ben Muhakkak, Günde Yetmiş kereden fazla, Allah Zül Celale Tevbe ve İstiğfar ediyorum, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1815

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Her an Tevbe ve İstiğfar ediniz, Hiç Şüpheniz olmasınki,

Bende Günde Yüz Defa Allah Zül Celale Tevbe ve İstiğfar ediyorum, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3242

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çıktığım hiç bir Sabah yoktur ki, O günde yüz kere istiğfarda bulunmuş olmayayım,”dedi der,

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2378

  Sahabeden Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ım, Sen­sin Rabbim, Senden başka hiçbir İlâh yoktur, Beni Sen yarattın, Ben Se­nin kulunum,

Gücüm yettiğince Sana verdiğim söz ve vaad üzere­yim, Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınıyorum,

Senin üzerimdeki nimetlerini ve benim yaptığım günahları itiraf ediyorum,

Günahları Senden başka hiç kimse bağışlaya­maz, Günahları­mı bağışla, diye dua ederek Tevbe İstiğfar etmek,

Tevbe ve istiğfarların efendisidir,” diye Tevbe istiğfar yapardı der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 916

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Günahlarımı, Bilgisizliğimi, İşlerimdeki israfımı, Senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı

bağışla, Ya Rabbel Alemiyn, Hata ile yaptı­ğım kusurları, kasten yaptığım kusurları, şaka ile ve ciddî olarak

iş­lediğim kusurlarımı Affet, Bütün bunlar bende vardır, Ya Rabbel Alemiyn, işleyip önde gönderdiğim,

henüz işlemeyip geride bıraktığım, gizli veya açık­tan yaptığım kusurlarımı bağışla, diye Tevbe İstiğfar ederdi, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 886

  Sahabeden Şekele (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Kulağımın Şerrinden, Gözümün Şerrinden, Dilimin Şerrinden, Kalbimin Şerrinden,

Şehvetimin Şerrinden Sana Sığınırım,” diye Tevbe İstiğfar ederdi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                 CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirinki,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Size Güvenilip İtibar edildiğinde,

O Güveni ve İtibarı zedeleyecek şekle dahi girmeyinki, Haramların her türlüsünden sakınınki,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyunki,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçininki, İnsanlar Arasında Selamı yayınki,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde olki, Teheccüd Namazına Riayet et Kılki,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayınki,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranınki, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayınki,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyinki, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    TEVBE SURESİ AYET 112

“ Hakkıyla Tevbe İstiğfar edenler, ibâdet edenlerdir, Hamd edenlerdir, Rükû' edenlerdir, Secde edenlerdir,

Namazlarını Kılanlardır, Ma'rufu emredenlerdir, Münkeri nehyedenlerdir,

Allah'ın hududlarınca korunanlar yaşayanlardır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    BAKARA SURESİ AYET 54

“ Nefsinizin İsteklerini Allah için Öldürerek, Rabbinize Tevbe ve İstiğfar edin,

İşte Bu şekil Tevbe İstiğfar, Rabbiniz katında, Sizin için Hayırlı olandır,”der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ZARİYAT SURESİ AYET 18

“ Onlarki, Seher vakitlerinde de istiğfar ederler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    NİSA SURESİ AYET  64

“  Günahları Sorumsuzca işleyerek, Umursamazca Günahları küçük görerek, Kendilerine Zulmedenler,

Allah Zül Celale Samimiyetle, Nadilikle Tevbe ederek Bağışlanma isteselerdi,

Allahın Rasulude Onlar için, Allah Zül Celalden Bağışlanma isteseydi,

Allah Zül Celali Mutlakki, Mutlak Merhametli, Mutlak Affedici ve Mutlak Bağışlayıcı olarak bulurlardı, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    MÜSLİM HADİS No 127

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz ki Ümmetim, Gönüllerinden geçirdiği, veya yapmayı düşündüğü Günahları, Hataları,

Dilleri ile söylemedikçe veya Fiilen yapmadıkça, Günahları, Hataları Allah Zül Celal bağışlayacaktır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    FURKAN SURESİ AYET 70

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden, İyi Amellerde İyi davranışta

bulunmaya gayret eden Müminler, Müslümanlar, Bir Günah bir Hata yapıpta,

Nedametle, Pişmanlıkla Tevbe İstiğfar etmek için Allah Zül Celale yönlendiklerinde,

Çok ama Pek Çok Bağışlayıcı, Affedici, Mağfiret edici Allah Zül Celal,

Onların Hatalarını, Kötülüklerini, Günahlarını, Kendilerine Af ile Mükafata çevirecektir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 256

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İnsan, İslam Dinine İman Edip, Müslüman olduktan sonra, İslam Dininin Olmazsa olmaz Gereklerini,

İbadetlerini, yerine getirdiğinde, Allah Zül Celal, O İnsanın, daha önce işlediği bütün kötülüklerini, İnkarcılığını affeder,

Sonrada, Yaptığı Amellerinin karşılığını, O İnsana Katmanları ile Mükafat verecektir, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS 1185

  Sahabeden Hasanı Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Mümin Bir Kul Bir Günah işlediğinde, Günahını bildiğinde, İşlediği Günahını devamlı hatırında tutarak,

İşlediği Günahından dolayı Nadim olarak ve Üzülerek, Allah Zül Celale Tevbe ve İstiğfar ederse

ve bir daha aynı günahı işlememeye gayret gösterirse,

Allah Zül Celal Onun Tevbe ve istiğfarını kabul edip Cenneti ile Mükafatlandıracaktır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1185

  Sahabeden Hasanı Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,“ Mümin bir Kul işlediği

bir günahı ile Cennete girebilir, Bu Şöyledir, İşlediği Günah Daim Hatırındadır, O günah için Tevbe İstiğfar eder,

ve bir dahi O günahı yapmaya tevessül etmez, böylece Cennete girecektir,“dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3099

  Sahabeden Urve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ancak ve ancak Bağışlanan Kişi Rahatlayacak ve Rahata kavuşacaktır, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    FURKAN SURESİ AYET 71

“ Ancak ve Ancak, Tevbe İstiğfar edip, Salih, iyi, güzel davranışta bulunanların Tevbe İstiğfarı,

Kabul edilmiş Tevbe İstiğfar olarak Allah Zül Celale çıkabilir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    KASAS SURESİ AYET 67

“ İslam Dinine İman edip, Salih Ameller işleyen ve Tevbe İstiğfar edenler,

Kurtuluşa erenlerden olmayı Umabilir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1193

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Kişinin, Kendi Fikri ile Ameline Güvenmesi, Onun Yetmiş yıllık Amelini boşa çıkaracaktır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    CİN SURESİ AYET 20 ve 22

 “ Ancak ve Mutlak Rabbiniz Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar edin, Dua edin,

“ Ondan başkada Sığınacak bulamazsınız, Allahtan Başkasıda Sizi Kurtaramaz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 141

“ İşte Bunlar, Tevbe İstiğfar ve Salih Ameller, Kafirlerin arasından, Sizin Seçilip kendinizi Tertemiz kılmanız içindir,

Yoksa Siz, Salih Amelsiz ve Tevbe İstiğfarsız, Cennete Girebileceğinizimi zannediyorsunuz ?” der,    

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN TEVBE İSTİĞFAR                    EBU DAVUD HADİS No 3093

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Allah Zül Celalin İnşikak Suresi Ayet 8 de “ Kolay hesaba çekilecekler ”

kimlerdir diye sordum, “ Mümin bir Müslümana Bir musıbet isabet ettiğinde,

O Mümin Kul, O Musıbetin, Allah Zül Celalin Kendisini İmtihan için Taktiri sonucu kendisine isabet ettiğini bilip

Sabrederse, İşlemiş olduğu Günahlarına, Suçlarına, Kefaret olur, Onlardan hesaba çekilmez dedi,

  Nisa Suresi Ayet 123 de “ Kötülük yapan Cezasını çeker” Sözü,

Kulun, Günahlarından Hesaba çekilmesi değildir, Amellerin Allah Zül Celale arzedilmesidir,

Zira, Günahlarından Mahşerde, İnceden inceye, Hesaba çekilecek kimse, Mutlaka azaba uğrayacaktır,” dedi der,

 

 

     MERHAMETLİ OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                        TEVBE SURESİ AYET 5

“ Merhamet Edene Mutlak Merhamet eden Allah Zül Celaldir,

Zulmedene Mutlak Zulum edecek olanda Allah Zül Celaldir,  ” der,

 

     MERHAMETLİ OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                        MÜSLİM SELAM HADİS No 154 ve 155 / 2245

  Sahabeden Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ve Ebu Tahir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fahişe Bir Kadın, Sıcak bir günde, Bir Köpeğin, Çok Susadığını, Susuzluktan dilini sarkıtarak, Su arayarak

bir Kuyunun etrafında Dolandığını gördü, Susuzluğu O Köpeği Ölecek duruma getirmişti,

  O Fahişe Kadın, O Köpeğe Merhamet edip, Kuyuya indi, Ayakkabısına su doldurup, Kuyudan Köpek için Su çıkardı,

O Köpeğe Su Verdi, Köpeğin Susuzluğunu giderdi,

Allah Zül Celal, Ben, Merhametli olanlardan, Mutlak Merhametli olanım, Merhametlilerin Merhametlisi Benim,

Mutlak Merhamet edenim, Bana Şirk koşmamış, Bana Asi gelmemiş, Bana Nankörlük etmemiş olana,

Büyük Günahları işlemiş olanlara Merhamet edecek olan Benim dedi,

O Fahişe Kadına Merhamet etti, O Fahişe Kadını  Af ve Mağfiret etti,”dedi der,

 

     MERHAMETLİ OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                        BUHARİ HADİS No 1978

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah el Beceti (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Merhamet etmeyen, Merhametli olmayan Kimseye, Merhamet olunmaz, ( Sizde Merhamet etmeyiniz )” dedi der.

 

     Allah Rasulunun Bu Sözü, Fahişeliğe müsaade ediyor gibi algılanmasın,

İnadına Görsel Fuhuş yapabilme özgürlüğünüze müsaade ediyor değildir,

İnadına Fahişelik Özgürlüğüde değildir, Zira Hanginizde Şefkat ve Merhamet var, ?

Kendinize dahi, Şefkat ve Merhamet eden değilsiniz.

 

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     ARAF SURESİ AYET 201, 203 ve 3

“ Muhakkakki, Allah Zül Celalin yanında, En değerli olanınız,

Kendi kendinizi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan, Samimiyetle, Allahın Sevgisini,

Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten korkanlarınızdır,

 “ Şeytandan bir vesvese geldiğinde, Düşünürler ve Basiretlerine Sahip olurlar, Düşünerek Basiretlerini

kaybetmezler, Bu Kuranı Kerim, Size Rabbiniz tarafından gönderilen, İmanınız için Bir Hidayet ve Basiretlerdir,

“ Rabbinizden İndirilen Kuranı Kerimden Ne kadar az öğüt alıyorsunuz ?” der

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     GURREUL HİKEM HADİS No 2443

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Daim, Allah Zül Celalden, Korku ve Ümidi Kalbinden Çıkarma, Allah Zül Celale İtaat et,

ve Her Daim, Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar et, “ dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     TUHEFUL UKUL HADİS No 112 ve 161

 Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Sadık (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Korku ve Ümit, birlikte olmadıkca, Mümin olamazsın,

Korktuğun ve Ümit ettiğin için Amel etmedikcede, Korkulu ve Ümitli olamazsın,

  Mümin Daima İki korku arasında olmalıdır,

Birincisi,          Geçmiş Günahlarından dolayı Allah Zül Celalden Korku,

İkincisi,            geriye kalan Ömründe, hangi Tehlikelere, Günahlara düşeceğini bilmediği korkusudur,

Mümin bir Kişi Korkarak Sabahlamalı, Korkarak akşamlamalıdır, Zira Bu şekilde bir Korku olmazsa,

Çekinmeden, Utanmadan, Hayasızca Günah ve Haramları işler, Salih Ameller işlemez, ” dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     CAMİUSSAGIR HADİS No 3348

  Sahabeden Saad Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müminin kalbinde, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan,

Samimiyetle olan Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek

korkusu, Korku ve Ümit etmek ile olursa, Allah Zül Celal Onu Korktuklarından Emin Kılar, Cesaret verir,

Ona Umduğunuda verecektir,” dedi der,

 

     Siz, Size karşı bir suç işleyeni kötülük yapanı çirkefleşeni, Şayet Mahcubiyeti olmazsa Affedermisiniz ?

 

     Şirvani Cami İmam Hatibi, Müderris Arıllı Hüseyin Nail Hoca dan bir Anekdot (      -  1963 ) 

     Hayatı boyunca Fahişelik yapmış, belkide Fahişelik yapmaya zorlanmış, Fahişelik Yapmak zorunda kalmış,

bir Kadının, Nadimlikle, Pişmanlıkla yaptığı, Tevbe İstiğfarını duyduğunda,

O Kadına, “ Şu Nadimlikle, Pişmanlıkla Yaptığın Tevbe ve İstiğfarı Bana ver, Bende Sana Bütün İlmimi

vereyim,” diyerek, Nadimlik ve Pişmanlıkla yapılan Tevbe İstiğfarın Ne Hükmiyette,                        

ve Ne Kadar değerli olduğunu izah etmiş,    

 

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     ZÜMER SURESİ AYET 53 

“ Ey Nefislerine uyup ta Sınırlarımı aşan kullarım, Rabbiniz olan Benim Rahmetimden umudunuzu kesmeyin,

Şayet Nadim olarak Bana yönelirseniz, Bütün Günahlarınızı bağışlar, Hatalarınızı affeder, Mağfiret ederim,

Şüphesiz ki Ben Allah Zül Celal, Mutlak Merhametliyim, Mutlak Acıyanım, Mutlak bağışlayanım, “ der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2598

  Allah Rasulunun Hanımlşarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Amellerinde, Allah Zül Celale Çokca Tevbe ve İstiğfar edenlere, Müjdeler vardır, “ dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     TİRMİZİ HADİS No 2526

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Senin yanındayken kalplerimiz yumuşuyor dünyayı istemiyor ahiret ehlinden olmaya çalışıyoruz.

Fakat senin yanından çıkıp ailelerimiz arasına karışıp çocuklarımızın kokusunu aldığımızda

kendimizi değişmiş buluyoruz, Bize ne oluyor, bundaki durumumuz nedir diye sorduk, Allah Rasulu bize,

“ Siz her vakit benim yanımdan çıktığınız şekilde olsaydınız, Melekler sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi,

Sizler hiç günah işlemeyebilecek olsaydınız,  Allah Günah işleyen, Günahlarından dolayı Tevbe İstiğfar eden,

Tevbe İstiğfarları ile onların Günahlarını affedeceği bir toplum yaratırdı, “ dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     TİRMİZİ HADİS No 3538

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz Tüm varlığını Kaybettiği durumda iken tekrar bulduğunda nasıl sevinirse,

Sizden biriniz, Günahlarından Hatalarından dolayı Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar etmesi,

Allah Zül Celali, Tüm Varlığını kaybettikten sonra bulan O Kişiden çok daha fazla sevindirir, ” dedi der,

 

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     ARAF SURESİ AYET 156

“ Allah Zül Celal, Benim Gazabım vardırki, Onu İsabeti İkarcılaradır,

Benim Rahmetim vardırki, Rahmetim Her Şeyi Kaplayan ve Kuşatandır, Benim Rahmetim, Her şeyi Kuşatmıştır,

Rahmetimi, Benim Ayetlerime İman edenlere, Emirlerime ve Yasaklarıma Riayet ederek korunanlara,

Zekatını Verenlere Müşahhas kıldım.”der,    

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     TİRMİZİ HADİS No 3543

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İmtihan ve İnsanları yarattığında, Kendini Mükafat ve Cezalandırma konusunda

İnsanlara şöyle tanıtmıştır, İnsanları Mükafatlandırmak veya Cezalandırmak hususunda,

Benim Rahmetim, Gazabımı Kuşatmıştır, geçmiştir,” dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     RAMUZEL HADİS No C/2 S/160 H/2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Kitab-ı Evvelde, Levhi mahfuzda, " Muhakkak ki Ben Allah Zül Celalim,

Benden başka İlah yoktur, Benim Rahmetim, Gazabımdan Büyüktür,

Her Kim ki, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in (s.a.v)

O'nun kulu ve Rasulü olduğuna Şehaded ederse, ona Cennet vardır diye Yazmıştır, " dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 421

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rahmetimi Yüz Bölüme ayırdım, Dünyaya sadece Bir bölümünü indirdim,

Doksandokuz Bölümünü Kendi katımda bıraktım, Yanında bıraktığım Doksandokuz Rahmetimi ise,

Yevmi Mahşerde, Samimi olarak İman ve İbadet eden Kullarıma Rahmet etmek için ayırdım,

  Yeryüzüne İndirdiğim Yüzde Bir Rahmetim ile ki, Anne Yavrusuna Şefkat gösterir,

İnsanlar Birbirlerine Merhamet ederler, Vahşi Hayvanlar dahi birbirlerine Şefkat ederler, “ dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 419

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğunu, Bebeğini, Göğsüne bastırıp Emziren Kadının, Hatta ve Hatta Çocuğuna, Bebeğine duyduğu

Şefkatten dolayı, Rastladığı Her Çocuğu ve Bebeğini kucaklayan, Göğsüne bastıran, Şefkat eden Kadının,

Çocuğunu, Bebeğini Ateşe atacağına ihtimal verirmisiniz, ? İşte Allah Azze ve Celle Zül Celal, Mümin Kullarına,

Kadının Yavrusuna olan Şefkatinden Çok Daha fazla Şefkatli ve Merhametlidir “ dedi der,

 

     GÜNAHINIZA PİŞMAN NADİM OLMAK TEVBE İSTİĞFARDIR                     TİRMİZİ HADİS No 3540

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olarak, Sen bana Dünya dolusu kadar

Hatalarla Günahlarla gelsen, Senin Günahların Hataların Göğün bulutlarına ulaşsa bile,

Sen bana Tevbe İstiğfar ettiğin, Benden Bağışlanma Dilediğin, Duâ ettiğin ve Benden Ümid kesmediğin sürece

Senin Hatalarını Günahlarını bağışlarım ve Günahlarının Hatalarının çokluğuna hiç aldırış etmem,

şüphesiz seni dünya dolusu bağışlanma ile karşılayacağım, ” dedi der,

 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     ALİ İMRAN SURESİ AYET 195

“ Allah Zül Celalki,  Nadimlikle Tevbe ve İstiğfarlarınız için, Erkek olsun, Kadın olsun, Sizden hiçbirinizin

Salih Amellerini Zayi etmeyeceğim, Onların Samimiyetle ve Nadimlikle olan Tevbe İstiğfarlarınıza karşılık,

Günahlarınızı Örteceğim,” der,   

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     ENFAL SURESİ AYET 29

“ Ey İman edenler, Allah Zül Celale ve Rasulune Karşı gelmekten sakınmaya çalışırsanız ki,

Günahlarınızı Aşikar etmeyip örterseniz,  

Allah Zül Celal Size bir Furkan verecek, Sizin Günahlarınızı Örtecek, Sizi Bağışlayacaktır,” der,    

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     NİSA SURESİ AYET 31

“ Şayet Siz, Yasakladığımız Büyük Günahlardan Sakınırsanız, Günahlarınızı örterseniz,

( Günahlarınızı Başkalarına söyleyip duyurmazsanız, aşikar etmeyip, Onları Günahlarınıza ortak etmezseniz,)   

Diğer Kusurlarınızı, Günahlarınızı da Biz Örteriz, Mahşerde Önünüze çıkarmayız,

( Diğer Günahlarınız içinde aynı şekildedir,) ” der,

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     ANKEBUT SURESİ AYET 7

“ İman edip Salih Ameller işleyenlerin, İmanında ve Amelinde Samimi olanların elbette Kötülüklerini

Günahlarını örteriz, Onlara Yaptıkları şeylerin Çok Daha güzeli ile karşılık veririz,”der,

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     ZÜMER SURESİ AYET 35

“ Yapmış olduğunuz En Kötü Günahlarınızı bile, ( Şayet Siz Günahlarınızı aşikar etmeyip Tevbe İstiğfarla,

iyi Güzel Amellerle örterseniz,) Allah Zül Celalde, İyi güzel Amellerinizi Kefaret sayıp Günahlarınızı örtüp Affedip,

İşlemiş olduğunuz güzel amellerinize göre en mükemmel şekilde karşılığını size verecektir,” der, 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     HUD SURESİ AYET 114

“ Muhakkakki, Yaptığınız iyilikleriniz Yaptığınız Kötülüklerinizi örter, Giderir,

bu Düşünüp Tevbe İstiğfar edenler için bir öğüttür,” der,

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     BAKARA SURESİ AYET 187

“ Eşiniz, Sizin ( Şehvetiniz ) için bir örtüdür, Sizde Onların ( Şehveti ) için bir Örtüsünüz,

Allah Zül Celal, Nefsinizin Şehvetine Hakim olamayacağınızı, Nefsinize Güvenemeyeceğinizi bildiği için,

Nefsinizin Şehvetine uğradığınızda, Şayet Allah Zül Celale Nefsinizin Şehvetinden dolayı Mahcubiyetle

Tevbe İstiğfar ederseniz, Tevbelerinizi, Kabul edebilecektir,”der,  

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR      ALİ İMRAN SURESİ AYET 193 ve 194

“ Rabbimiz, Rabbinize İman ve İtaat edin, diye İmana ve İtaate çağıran Davetcin Rasulunu İşittik,

ve Mutlak İman Ettik, “ Rabbimiz, Kötülüklerimizi, Çirkefliklerimizi Ört, Bizim Günahlarımızı Bağışla,

Sana Salih olan Kullarının arasına al, “ Kıyamet Günü, Kötülüklerimizle, Çirkefliklerimizle, Günahlarımızla

Bizi Rezil Rüsvay etme, Rabbimiz, Bize Peygamberlerin vasıtası ile vaat ettiklerinde ver,

Sen Mutlak, Verdiğin Sözden dönmezsin,( diye Tevbe İstiğfar ediniz,)” der,    

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     TAHRİM SURESİ AYET 8

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman ve İbadet edenler,

Allah Zül Celale Samimi olarak, Nadim olmak, Pişman olmak, Mahcup olmak azmi ve kararlılığı ile

Kendinizi ve Nefsinizi terbiye ederek, Nasuh bir Tevbe İstiğfarla, Tevbe edinizki,

Allah Zül Celal, Bilerek veya bilmeyerek, unutarak yada hataen, yaptığınız Hatalarınızı, Günahlarınızı,

Kötü hallerinizi Örtsün, Sizi, Mahşer Gününde Utandırmasın ve Sizi Mükafatlandırsın,

Zira Allah Zül Celal Samimi olarak Yapılan Tevbe İstiğfarları Kabul eder, “ der, 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     RAAD SURESİ AYET 22

“ Onlarki, Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerim Hükümlerine, Rasulune ve Rasulunun Hükümlerine, İslam Dinine,

İman edip Amellerinde Rabbinin Rızasını dileyerek Namazlarını Kılanlar, Kendilerine verdiğimiz Kazançlardan

İhtiyaç içinde olanlara İnfak edenler, Rabbinin Rızasını dileyerek Sabredenler, Gizli ve Açık Çirkinliklerini

Kötülüklerini, Çirkeflerini, Güzel Amelleri ile yok ederler, Dünya hayatının, işte bu şekilde olan Güzel Amellerinin

Güzel Akıbeti karşılığı onlaradır,” der,  

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ Allah Zül Celal, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Vahyederek İndirdiği Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman Edenlerin, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale İbadet edenlerin,

Doğru ve Dürüst olarak İyi Ameller, İşler yapmaya çalışanların, Alış verişlerini, Ticaretlerini,

İşlerini düzeltir ve bereketlendirir, Kötü Hallerini, Hatalarını, Günahlarını Örter ve

Mahşer Hesabındaki Durumlarını düzeltir, “ der,    

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     TALAK SURESİ AYET 5

“ Her Kim Mümin Müslüman, Allah Zül Celalin Hidayetini, Rahmetini, Mağfiretini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

Samimi olarak korkarsa, Allah Zül Celalde Onun Günahlarını, Kötülüklerini örter, Onun Mükafatını çoğaltır,” der 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     CAMİUSSAGIR HADİS No 2893

  Sahabeden Enes bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Allah Zül Celal, Ben dünyada Müslüman bir kulu­mun örttüğüm bir kusurunu,

âhirette ortaya çıkarıp onu rezil ve rüsvay etmeyecek kadar büyük kerem ve af sahibiyim,”dedi der,

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     MÜSLİM HADİS No 2590

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Bir Müslüman, Ağır veya Hafif Bir Günah işlediğinde, yaptığında, İşlediği bu günahını Aşikar etmeyip,

Günahını örter, gizlerse ve Bu işlediği günahından dolayı Pişmanlıkla,  Allah Azze Celle ye Tevbe İstiğfar ederse

Allah Azze ve Celle de, Kıyamet gününde, Hesap Gününde O Kişinin Günahını örter, gizler,” dedi der,  

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     İBNİ MACE HADİS No 225

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Kim, bir müslümanın dünya Sıkıntılarından bir Sıkıntısını giderirse, 

Allah ondan Ahiret günü Sıkıntılarından bir Sıkıntısını giderecektir,

  Kim de bir Müslümanın Hatalarını giderir, eksiklerini tamamlarsa, aşikar etmeyip örterse,

Allahta onun, dünya ve Ahirette hatalarını giderir, eksiklerini tamamlar, aşikar etmeyip örter,

  Kim, bir fakir borçluya kolaylık gösterirse, Allah ona dünyada ve Ahirette kolaylık gösterir,

  Kim, Din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır,

  Kim bir yola giderek onda ilim ararsa, bu çalışması sebebi ile Allah ona Cennet’e giden yolu kolaylaştırır,

  Allah’ın evlerinden birisinde toplanıp Kuran okuyarak onu birbirine öğreten her Cemaatı melekler ziyaret eder,

onların etrafını dönerler, o toplumun üzerine iç huzuru ve rahatı iner, ilahi rahmet onları kaplar,

katında bulunan melekler yanında Allah onları övgü ile anar,

  Ameli yüzünden geri kalan bir kimse nesebinin şerefi ile Sorgudan kurtulamaz,

(yani Geçmişinizin veya başkasının Amelinin iyi olması Ahiret Hesabından sizi kurtarmaz ) “ dedi der, 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/533 H 10

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Her Kim Allah Zül Celale Sadece ve sadece Diliyle İman etmeye Müslüman olmaya kalkarsa,

İmanını Yaşantısından çıkarırsa, İnsanlar, Müslümanlar arasında Kötülük yaparsa,

İnsanların, Müslüman Kardeşinin Ayıbını araştırır ve Ortaya koyarsa,

Allahta Onun Ayıplarını, Kendi Kendisinin Sakladığı gizlediği Ayıplarını Kusurlarını, Ortaya koyacaktır,

Kendince En iyi şekilde gizlensede, Onu Gizlendiği Yerde ve Şekilde, Rezil ve Rüsvay edecektir, “ dedi der,

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     TABARANİ HADİS No 446

  Sahabeden Ebu Katade (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

" Ümmetimin hepsinin Günahları Affedilebilecektir, Ancak Mucâhirûn bunun dışındadır, dedi,

Ey Allah'ın Rasulü, Mucâhirûn kimdir ? diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben,

" Kişi bir Günah işler, O Günahını Kimse görmediği ve bilmediği halde, Allah Zül Celalde Onun Günahını Örttüğü

Halde, Ben şöyle şöyle bir Günah yaptım, İşledim diye ve Hatta Günahını En ince ayrıntısına kadar,

İnsanlara anlatıp Aşikar edenin Günahlarını, Allah Zül Celal Tekrar Tekrar açığa çıkaracaktır, Aşikar edecektir,

O Günahı ve O Günahın Ona verdiği zararları, Tekrar Tekrar verecektir, " dedi der,

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     İBNİ MACE HADİS No 2554

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına Bir Adam geldi ve Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi, Allah Rasulu duymazlıktan geldi,  

Adam İkinci kez, Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi, Allah Rasulu yine duymazlıktan geldi,

Adam Üçüncü kez, Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi, Allah Rasulu yine duymazlıktan geldi,

Adam Dördüncü kez, Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi,

  Nihayet Adam Zina ettiğini Allah Rasulune Dört kere İkrar etmiş olunca, Aşikar edince,

Allah Rasulu Adamın Recmedilmesini Emretti, Adam Recmedilmeye, Taşlanmaya başlandığında

Taşlanmanın verdiği ızdıraba dayanamayıp geri kaçtı, Diğer Bir Adam Onu yakalayıp Kafasına vurarak öldürdü,

Bu Allah Rasulune anlatılınca, “ Neden O Adamın peşini bırakmadınız, Belki, Allaha Tevde İstiğfar edecek,

Allahta Onun Tevbesini kabul edecekti, “ dedi der, 

 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     BAKARA SURESİ AYET 187

“ Hanımınız, Sizin ( Şehvetiniz ) için bir örtüdür, Sizde Onların ( Şehveti ) için bir Örtüsünüz,

Allah Zül Celal, Nefsinizin Şehvetine Hakim olamayacağınızı, Nefsinize Güvenemeyeceğinizi bildiği için,

Nefsinizin Şehvetine uğradığınızda, Şayet Allah Zül Celale Nefsinizin Şehvetinden dolayı Tevbe İstiğfar ederseniz,

Tevbelerinizi, Kabul edebilecektir,”der,  

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     MÜNAFİKUN SURESİ AYET 9

“ Artık Her kim, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edip, Salih Ameller işler,

Allah Zül Celalin Emrettiği, Allah Rasulunun gösterdiği İbadetleri O Şekilde ve samimiyetle yapmaya çalışırsa,

Allah Zül Celalde Onun Büyük Küçük Bütün Günahlarını, Hatalarını, Kusurlarını Örter, Mağfiret eder,

Altlarından Irmaklar akan ve Orada Ebedi olarak kalacakları Cennetlere koyar, İşte asıl Kurtuluş budur,” der,

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     HAŞR SURESİ AYET 7

“ O Peygamber, Muhammed ( sav), Size Ne verdiyse alın, Ne Söylediyse Dinleyin,

Size Helaller, Ameller, İbadetler olarak Ne yapacağınız konusunda söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, Musıbetten kaçar gibi kaçının, Sakının,

Allah Zül Celalin Azabından Korkun, Zira Allah Zül Celalin Azabı Aklınızın alamayacağı kadar şiddetlidir,  “ der, 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     RAAD SURESİ AYET 6

“ İnsanlara Yapmış oldukları Zulumler için dahi, Allah Zül Celale Nadim olarak Tevbe ve İstiğfar eden İnsanları,

Af ve Mağfiret edebilecek olanda, Amansız Bir Azabı verecek olanda Allah Zül Celaldir, “ der,  

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     ENFAL SURESİ AYET 33

“ Tevbe İstiğfar Edenler, Tevbe İstiğfar Ettiğinizi Günah ve Hatalarınıza geri dönmediğiniz Sürece,

Allah Zül Celal Azab edecek değildir,” der, 

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR

ALİ İMRAN SURESİ AYET 193 ve 194

“ Rabbimiz, Rabbinize İman ve İtaat edin, diye İmana ve İtaate çağıran Davetcin Rasulunu İşittik,

ve Mutlak İman Ettik, “ Rabbimiz, Kötülüklerimizi, Çirkefliklerimizi Ört, Bizim Günahlarımızı Bağışla,

Sana Salih olan Kullarının arasına al, “ Kıyamet Günü, Kötülüklerimizle, Çirkefliklerimizle, Günahlarımızla

Bizi Rezil Rüsvay etme, Rabbimiz, Bize Peygamberlerin vasıtası ile vaat ettiklerinde ver,

Sen Mutlak, Verdiğin Sözden dönmezsin,( diye Tevbe İstiğfar ediniz, )” der,    

 

     GÜNAHLARINIZI ÖRTMEK, AŞİKAR ETMEMEK TEVBE İSTİĞFARDIR     MAİDE SURESİ AYET 12

“ Allah Zül Celal, Bana, Rasulume, İslam Dinine Şüphesiz İman ettiğiniz Taktirde, Namazınızı kıldığınız taktirde, 

Zekatınızı verdiğiniz taktirde, Mallarınızı, Kazançlarınızı Benin Size Emrettiğim şekilde güzelce Sarf ettiğiniz

Taktirde, Ben Mutlak Sizinle Beraberim, Sizin Günahlarınızı, Hatalarınızı Kusurlarınızı Mutlak Örterim,

Önünüze çıkarmam, Sizi Mağfiret eder, Sizi Cennetime korum,

Lakin Dosdoğru Yolumdan Sapanlara, Sapıtmışlara, Küfredenlere böyle bir karşılığım yoktur,” der,

 

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük, Namus ve Erdem timsali gibi

görünen bir Söz, “ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Verdiğini, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin,

Nasıl bir Sapıklık olduğunu, Allah ile Alay etmek olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ?

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       MÜMİN SURESİ AYET 19

“ Gözlerin Hain, Şehvetli bakışınıda, Gönüllerin gizlediği Arzularıda Mutlak Bilen Allah Zül Celaldir, “ der, 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsunki İnsanı, yani Sizi Biz Yarattık, Size, Can Damarınız, Şah Damarınızdan daha yakınız,

Nefsinizin, Nefis Şeytanınızın, Kendinize Neler Fısıldadığını Sizden daha iyi biliriz, “ der, 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       NAHL SURESİ AYET 125

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Kendinin yolunda yürüyenleri, Doğru yolda yürüyenleri,

Doğru olanları ve Allah Zül Celalin yolundan sapanları, Sapıtanları, Sapıtmışları Çok iyi bilir, “ dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       BAKARA SURESİ AYET 33

“ Allah Zül Celal,  Açıkladığınızıda, açıklamadığınızıda,

Kendinize dahi itiraf edemediğiniz İçinizde gizlediğiniz Niyetlerinize kadar, Bilendir, “ der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       NECM SURESİ AYET 32

“ Kendi aklınızla, Bence diyerek Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın, İşte Bunun için Tevbe İstiğfar yapınız,

Büyük Günahlardan, Çirkeflerden Sakınırsanız, kaçınırsanız, Küçük Günahlarınızı Karşınıza çıkarmayız,

Allah Zül Celal, Sizi Topraktan yarattığında, Siz Annenizin Karnında henüz Cenin ikende, Sizi Sizden iyi bildiği gibi,

Büyük Günahlardan, Çirkeflerden Sakınanları, Kaçınanları daha iyi bilendir, ” der, 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       MÜSLİM HADİS No 2142

  Sahabeden Berra (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinizi Temize çekmeyin, Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın,

Zira Allah Azze ve Celle Sizin Ne Kadar Temiz olup olmadığınızı gayet iyi bilendir, “ dedi der, 

 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       LOKMAN SURESİ AYET 33

“  Sizi, Allah Zül Celalin Affına güvendirerek, Dünya Hayatınız ve Sizi aldatıcıların aldatması, Sizi aldatmasın, 

Sakın ha Dünya hayatının ve Kadınların Şehvetine aldanıpta ziyana uğrayanlardan olmayasınız,

Aldatıcıların aldatması ile Salih Amelsizlikle, Allah Zül Celin Affına güvenip aldanmayın,”der

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       NİSA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celal, Sizin Tevbe İstiğfarlarınızı kabul etmek istiyor,

Şehvetiniz ise, Sizi Doğru olandan, Doğru olan yoldan, büyük bir sapıtmayla sapıtmanızı istiyor, 

Şehvetine Uyanlar, Ne istediklerini biliyorlarmı ? “ der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       CAMİUSSAGIR HADİS No 332

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günahlarınızı, Hatalarınızı düzeltmezseniz,  Size Zarar verecektir ve Sizi Tahrib edecektir,

Günahlarınızı, Hatalarınızı Düzeltmediğiniz  vedahi Günahlarınızı ve Hatalarınızı Topluma Aşikar ettiğinizde,

Toplumunuza Zarar verecektir, Toplumunuzu Tahrib edecektir, “ dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       TUHEFUL UKUL HADİS No 169

Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Sadık (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günahlarının Bağışlanmasını isteyen, Edep ve Haya Perdesini Yırtmamalıdır,

Allah Zül Celalden Uzun Ömür isteyen, İşlerini, Amellerini Doğru düzgün yapmalıdır, ” dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/12 H/5

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Ümmetim üzerinde,  Allah Zül Celale Gizli Şirk koşmanızdan ve Gizli Şehvetinizden korkuyorum”  dedi,

Yanında bulunan Sahabeler " Ey Allahın Rasulu, Gizli Şirk ve Gizli Şehvet Nedir ? diye sordular,

  Allah Rasulu  " Ne Güneşe, Ne Aya, Ne Taşa ve Ne de Putlara tapmayacaksınızda Lakin,

Amellerinizi Riyakarlıkla yapmanız, Gizli Şirkinizdir,  

  ( Süslenmiş ve Gösterişliliği ile, Gayet Serbest Hareketleri ile, Dekolteliği ve Açık Saçıklığı ile,

Giyinik Çıplaklığı ile Dişiliğini Sergileyen, Kendini Teşhir eden ) Kadınlar, Gözünüze göründüğünde,

üzerinize Nefsani Arzularınıza bir Şehvet Gelir, Arız olur, İşte bu Gizli Şehvetinizdir,

  Oruçlu olarak Sabahlarsınızda, Oruçlu olarak Akşamlayamazsınız,

Zira Gözünüze Görünen ( Giyinik Çıplak Kadınlardan ) üzerinize gelen Gizli Şehvet, Orucunuzu Bozar,” dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/194 H 10 ve 11

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud ve Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle bir Bakış yokturki, Kalplerinizin içinde Şeytani, Nefsani Arzular ( Cinsel arzular ) uyandırmasın,

Şeytanın onda bir Emeli ve Amacı olmasın, Gözleri, gördüğü halde Kör gibi yapmasın, Kalplerinizi katılaştırmasın,

( Edepsizliğiniz ve Hayasızlığınız ) Gözlerinizle Günah yapmanıza, Göz Zinası yapmanıza galip gelir,

Ya İffetinizi muhafaza eder, Haramlara bakmaktan Gözlerinizi sakınırsınız,

Yahut Allah, Yüzlerinizin Şeklini değiştirecektir,“ dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       AHZAB SURESİ AYET 30

“ Ey Peygambere Tabi olan, Peygamberin söylediklerine uyan Hanımlar, Kadınlar, Kızlar,

Sizden Her Kim, Açık Saçık Giyimiyle, Kılık Kıyafeti ile, Hal ve Hareketleri ile, Giyinik Çıplak olarak

Fuhuş Meydana getirirse İşte Onlara Azab, En Az İki Kat olunacaktır,” der,

 

    Yani, Açık Saçık Kılık Kıyafet Giyinen, Şehvetleri üzerlerine Çeken Kadınlar ve Kızların,

Birinci Azabı, Hayasızlıklarından olacağıdır,

İkinci Azabı,   Erkeklerin Şehvetini, Kendi Fahişeliğine çekip, Onlarında Günaha girmesine sebep oldukları için

Olacağıdır, ve dahi Ramazanda Oruç Tutan Erkeklerin Oruçlarını bozdukları için Azap olunacağıdır, 

 

     Hayasızlık, İffetsizlik, Namussuzluk, Edepsizlik, 

Erkeğin, Karizma diye, Kadının Şıklık, Modernlik diye Kendi Cinselliğini Teşhir etme Hastalığıdır,

Cinselliğini Teşhir eden Kadınları ve Erkekleri, Rontgenleme, Cinsellik Hastalığıdır, 

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, Edepsiz, Hayasız bir şekilde

Tüm Cinselliğini teşhir eden karşısındaki Şuh bir Kadına karşı, “ Benim Şehvetim, Cinsel Arzularım uyanmıyor,

Benim Kalbim Temiz, Ben O Kadını bir birey olarak görüyorum “ diyen Erkeğin bu ifadesi ne kadar doğrudur ?

Bir Erkek olarak, Benimde Kalbim Temiz, Lakin Nefis Şeytanım, Cinsel  Arzu Şeytanım Temiz değil,

Zaten Hiç Kimse Kendi Nefis Şeytanının, Cinsel Arzu Şeytanının, Temiz olduğunuda iddia edemez,

 

     Evinden Sokağa çıkarken, Şeffaf, Taransparan, İnce, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan giydiği Elbiselerle

Açılıp saçılan, Süslenen, Cezbedici Parfüm kullanan Kadınlar Kızlar, Giyinik oldukları halde Çıplaktır, 

 

     Şimdi Bugün Kadınlarımız, Giyinik oldukları halde Kadınlar,

Kocasından başkaları için Süslenmekte, Açılıp Saçılmakta değillermi ?

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi

gerekirken, Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde,

Cinselliklerini Kocasından başkasına teşhir ederlerse, Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olurlarsa,

Kocasına karşı Küfranı Niymet etmekte değillermi ?  Bu olgu, Şimdiki Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi kavram kargaşaları Bu değilmidir ?

 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       KALEM SURESİ AYET 35

“ Günahlarına, Hatalarına, Kötülüklerine Mahcub olarak Tevbe İstiğfar edip Düzeltmeye çalışanları,

Teslimiyet gösterenleri, Mahcubiyet duyman Suçlularla Kötülerle, Çirkeflerle Fasıklarla bir tutmayız ?”der

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       NİSA SURESİ AYET 17

“ Allah Zül Celalin kabul ettiği Tevbe, Ancak ve Ancak, O Kimseler içindirki, bilmeyerek Büyük bir Günah işleyip,

Çok geçmeden, O Büyük Günahı için Mahcup olarak, Mahcubiye üzere Nadim olup

Tevbe İstiğfar edenler içindir, “ Allah Zül Celal, bilmeyerek, Hataen kötülük yapıp, günah işleyip,

hemen tevbe edenlerin tevbesini kabul edendir,   

( Allah Zül Celal, İşte Bu Tevbeleri kabul edendir, kafanıza uydurduğunuzla değil,) ” der

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       MUVATTA  AHLAK HADİS No 17

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Al­lah'a hiç bir şeyi Ortak, Eş koşmayan her Müslüman Affedilecektir,

Ancak Müslüman din kardeşi arasında Küslük, Kin, Hased, Düşmanlık olan Müslüman Affedilmez,” dedi der

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       NİSA SURESİ AYET 18

“ Bile bile, Günahlarını Önemsiz görenlerin, Bile bile Günah işleyip duranların,

  Bile Bile, Büyük Günahları İşlemeye Devam edenlerin,

  Bile bile, Günahları işlemekte Israrlı olarak devam edenlerin,

  Bile bile, Kötülükleri, Çirkefleri, Günahları işleyip duranların,

  Samimiyetsiz olanların, Tevbe İstiğfarı kabul değildir,

Kötülükleri, Çirkefleri, Günahları işleyip dururken, Kendisine Ölüm Anı gelip çattığında Tevbe İstiğfar edenlerin,

Tevbe İstiğfarı Kabul değildir,

  İman etmeden, İmansız ve dahi Kafir olarak Ölenlerin Tevbe İstiğfarıda kabul değildir,

  Taki Kendisine Ölüm gelmiş olduğunda, işte Ben Şimdi İman ve Tevbe ettim deseler,

aynen Kafir olarak ölen Kimselerin Tevbeleri gibi Kabul edilmeyecektir,

İşte onlar için biz, elem verici bir azâb hazırlamışızdır, Allah Aliym'dir, Hakîm olandır,”der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       RAMUZEL HADİS No C/2 S/148 H/1

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz, Hilei Şeriyeli Alışveriş yapar ve Cihadı da terk ederseniz, Üzerinize öyle bir Zilletler verilir ki,

Hileyi, Aldatmayı, Hıyaneti, Hainliği terk edip, Doğruluk ve Dürüstlük Cihadına dönmedikçe ve Allah Zül Celleye

Tevbe İstiğfar etmedikçe, Bu Zilletlerden kurtulamazsınız, Tevbe, İstiğfarınızda kabul edilmeyecektir,”dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       AHZAB SURESİ AYET 73

“ Allah Zül Celal, Sadece ve Sadece,

Mümin olan Erkeklerin, Mümin olan Kadınların, Tevbe ve İstiğfarlarını Kabul edecektir,

Mümin olmayan, Müslüman olmayan, Müşrik olan, Münafık olan, Erkek ve Kadınların değil, “ der, 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       AALİ İMRAN SURESİ AYET 129

“ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah Zül Celalin Yarattığıdır, Allah Zül Celal Ğafûur'dur, Râhiym'dir,

Tevbe İstiğfarla Bağışlanma Dileyeni, Allah Zül Celal bağışlayacaktır,

İnkar ve Şirk Koşanlara, Allah Zül Celali dinlemeyenleri, dileyerek azâb edecektir,” der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN TEVBE İSTİĞFAR       İSRA SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celale, Günahlarınızdan, Hatalarınızdan, Kusurlarınızdan, Asiliğinizden dolayı Tevbe İstiğfar ederseniz,

Tevbe İstiğfarınız nedeni ile Allah Zül Celal Size Merhamet edecektir, Şayet Tevbe İstiğfar etmezseniz,

Allah Zül Celal Dilediği gibi Azab edecektir,” der, 

 

     Bu Ayetlerdeki Nadimlik, Nademetle Tevbe istiğfar, Allah Zül Celale ve Rasulune Muhabbetle, Mahcubiyetle

Tevbe istiğfardır, Sadece dil ile ağızdan Tevbe İstiğfar değildir, Adli Kontrolle Serbest kalmak değildir,

Nasılki Siz Suçunu kabul edip Mahcubiyetle Özür dileyeni suçunu telafi etmeye çalışanı affediyorsanız,

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Affıda aynı şekilde olacaktır,

     Zira Siz, Hiç Mahcubiyet duymayan birini affedermisiniz ? 

Siz, Size karşı bir suç işleyeni kötülük yapanı çirkefleşeni, Şayet Mahcubiyeti olmazsa Affedermisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim