ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ZİKİR YAPMAK / ZİKİR NASIL YAPILIR / İLE İLGİLİ AYET ve HADİSLER,
Eklenme : 31.08.2023
Okunma : 1861

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR YAPMAK HÜKMİYETİ NEDİR ? 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR,

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR,

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK YARDIM TALEBİDİR,

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKTUĞUNUZDAN KORUNMAKTIR,

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR,

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞÜKRETMEKTİR,

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR,

     ZİKİR NASIL YAPILIR,

     ZİKİR NERDE YAPILIR,

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR,

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 HİCİR SURESİ AYET 9

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Size Zikir olan Kuranı Kerimi Biz İndirdik, Mutlak Onu Koruyacak olanda Biziz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 SAAFFAT SURESİ AYET 1 ve 3

“ Saflar halinde dizilip, Allah Zül Celalin yolunda Zikir edenlere, Zikir Okuyanlara Andolsun,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  MÜZEMMİL SURESİ AYET 8

“ Rabbin Allah Zül Celale Gölünü aç, Bütün Gönlünle Rabbini Devamlı Zikret, Rabbin Allah Zül Celale yönel,“der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ANKEBUD SURESİ AYET 45

“ Allah Zül Celali Zikretmek, Büyük bir İbadettir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 ALA  SURESİ AYET 1

“ Yaratan Rabbinin Adını, Zatını, Sıfatlarını, Tesbihatla Zikiredin, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  VAKIA SURESİ AYET 96

“ Yüceler Yücesi olan, Azametliler Azametlisi olan Rabbini,

Rabbinin İsimleriyle, Adıyla, Sıfatlarıyla, Anın, Hatırlayın, Tesbihatla Zikiredin “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  FURKAN SURESİ AYET 58

“ Mutlak Diri ve Mutlak Ölümsüz olan, Allah Zül Celale Güvenin, Tevekkel olun,

Allah Zül Celali, Hamd ile Tesbihat ediniz, Zikrediniz” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  HİCİR SURESİ AYET 98

“ Rabbinizi, Hamd ile Tesbihatla Zikrediniz, ve Rabbinize Secde edenlerden olunuz,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  AALİ İMRAN SURESİ 41

“ Rabbini, Sabah Akşam Her Daim, Tesbihatla Zikret,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ZARİYAT SURESİ AYET 55

“ Sen, Rabbin Allah Zül Celali Zikret, Rabbin Allah Zül Celali Zikretmen,

Mümin Müslüman olan size Faydadır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  MÜ’MİN SURESİ AYET 55

“ Allah Zül Celalin Vaadi Haktır, Sabah akşam, Hamd ile, Şükür ile Tesbihatla Rabbini Zikret,

Sabrederek Her Günahından dolayı Tevbe istiğfar et, Allah Zül Celalden Mağfiret olunmanı iste,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 ENFAL SURESİ AYET 45

“ Allah Zül Celali Çokca Zikredinizki, Kurtuluşa eresiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ENFAL SURESİ AYET 2

“ Mü'minler ancak onlardır ki, Allah Zikredildiğini duydukları Zaman, Allahı Zikrettikleri Zaman Kalpleri Titrer,

Allah'ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman îmânları artar ve Rabbine tevekkül ederler,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ENBİYA SURESİ AYET 19 ve20

“ Allaha Dost olmaya çalışanlar, Allaya Yakın olmaya çalışanlar,  Allaha Kulluk yapmaktan, Ne Çekinirler,

Nede Yorulurlar,” “ Gece Gündüz Tesbihatla Allah Zül Celali Zikrederler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ALİ İMRAN SURESİ AYET 191

“ Onlarki, Allahın Varlığına ve Birliğine İman edenler, Mümin Müslümanlar, Ayaktayken, Otururken, Dinlenirken,

Her durumda, Allahı Düşünürler, Her Daim Allah Zül Celali Zikrederler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ARAF SURESİ AYET 205

“ Rabbini Kendi Nefsin içinde Sabah Akşam Zikret, Allahı Zikirden Gafil olanlardan olma,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  BAKARA SURESİ AYET 152

“ Allah Zül Celal, Siz Beni Zikredin Anın ki, Şükredici olunuzki, Nankörlük etmeyinki,

Bende Sizi Zikredeyim,“der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S326 H 12

  Sahabeden Ebu Hind Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Beni taatımla Zikredin, Ben de sizi Mağfiretimle Zikredeyim,

Kim ki Beni Muttaki olarak Zikrederse, ahdim olsun, ona mağfiret ederim,

Kim de Beni asi olarak İsyan ile Zikrederse ahdim olsun ki, onu azabımla Zikrederim,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  RAMUZ EL HADİS No C6 S517 H 3

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Kulumun üzerine Benimle meşgul olmak, ( Her Daim Beni Zikretmek Beni Hatırlamak )

Galib olursa, onun talebini ve lezzetini Zikrimde kılarım, Böylece O Bana, Ben de Ona Aşık oluruz,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  BUHARİ HADİS No 2183

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Ben Kulumun benim için zannettiği gibiyim,

Kulum Beni, İçinden yahut Aşikare Zikrettiğinde, Andığında, Muhakkak Bende Onunla olurum, Anarım,

Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben Ona Bir Arşın, On Karış yaklaşırım,

Kulum Bana Bir Arşın yaklaşırsa, Ben Ona bir Kulaç yaklaşırım,

Kulum Bana Yürüyerek gelirse, Ben Ona Koşarak gelirim, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  RAMUZ EL HADİS No C1 S27 H1

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kulum Beni Zikrettiğinde, Onun kalbinde Yakıyn Sıdk hasıl eder,

Onun kalbini koruyan, bir Muhafaza olurum, O kimsenin kalbini selim, lisanını sadık,

ahlakını müstakim, kulağını işitici ve gözünü de görücü kılarım, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  TABARANİ HADİS No 703

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allahı devamlı Zikrederse, Anarsa,  Allah da onu devamlı Anar,

Zira, Allah Zül Celal Kur'ân'da, “ Beni Zikredin ki, Ben de sizi Rahmetimle Anayım'' der,

" Her Kim Allaha Dua ederse, Allah Zül Celal Mutlaka kendisine cevap verecektir,

Çünkü Allah Kur'ân'da,“ Bana Dua edin, size cevap vereyim“ der,

" Her Kim Kendisine verilen Nimetlere gerçek manada Şükreder, Hamd ederse, daha fazlası verilecektir,

Çünkü Allah Kur'ân'da, “ Gerçek Manada Şükrederseniz, Hamd ederseniz daha çok veririm, der,

  Her Kim istiğfar etmekle Günahlarına, Hatalarına Suçlarına Tövbe ederse O bağışlanacak Affedilecektir,

Çünkü Allah Kur'ân'da,“ Rabbinizden Af dileyin, Çünkü O çok bağışlayıcıdır, Affedicidir “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  RUDANİ HADİS No 9745

  Sahabeden El Abdas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Mümin Müslüman, Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Bereketini, Rahmetini, Mağfiretini,

Hidayetini, Şifasını Kaybetmek korkusu ile,  Allah Zül Celali Zikredip, Kalbi, Derisi ürperip Titrediğinde,

Ağacın Yapraklarını döktüğü gibi, O Müminin Günahlarıda Dökülür “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/147 H 39

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Bana Nasihat et dedim,

Allah Rasulude, “ Sana, Allaha, Onu görüyormuş gibi İman ve İbadet etmeyi,

Her Taşın, Her Ağacın, Her Şeyin yanında, Yaratanı hatırlamayı düşünmeyi, Allahı Zikretmeyi,

Allaha Asi olmaktan sakınmayı, Doğru ve Dürüst sözlü olmayı, Kuranı Kerimim Ayetlerini anlamaya çalışmayı,

Ahiret sevgisi ile Kötülüklerden uzaklaşarak Ahirete hazırlanmayı,

Anlaşmalarına bağlı kalarak aynen yerine getirmeyi,

Emanete Hainlik ve Hıyanetlik yapmamayı, Yetimlere Merhametli olmayı,

Müslüman Kardeşine Çirkin laf söylememeyi, Yalancıyı doğrulamamayı, Doğru konuşanları yalanlamamayı,

Öfke ile kimseye surat asmamayı, Tatlı, Güzel ve anlaşılır bir Lisanla konuşmayı,

Tanıdığın Tanımadığın herkese Allah Selamı vermeyi, Fitne ve Fesat çıkarmamayı, Komşu Haklarını korumayı,

İdarecilerinin Amirlerinin Doğru, Meşru Emirlerine İtaat ederek bağlı kalmayı,

Adil İdareci ve Amirine Asi olmamayı, Hayalperest olmamayı,

Bir hata yapınca hemen Güzel İşler Güzel Şeyler yaparak O hatayı telafi etmeyi,

Kendini, Garip bir yolcuymuş gibi ölmüşlerden saymayı, Tavsiye ederim “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  İNŞİRAH SURESİ AYET 7 ve 8

“ Boş kaldığın vakitte, Yine kalk bir başka işe yönel, bir Başka bir İbadete yönel, boş durma,

Çalışmakla ve İbadet etmekle yorul, vaktini boş yere, faydasız olan şeylerle ziyan etme, ”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 ARAF SURESİ AYET 205

“ Rabbinin Hidayetini, Rahmetini, Merhametini, Şefkatini, Mağfiretini, Korumasını, Şifasını, Bereketini,

Kaybetmekten Korkarak, Sadece ve Sadece Rabbine Yalvararak,

Rabbini, Kendi içinden Yüksek olmayan bir sesle, bağırıp çağırmaksızın, Def Dümbelek çalmaksızın,

Gazel Maani Söylemeksizin, Kendinize Oyun Eylence Yapmaksızın, Sabah Akşam, Her Daim Tesbihatla Zikret,

Rabbinizi Kendiniz için Zikrediniz, Kendi kendinize Hıyanet eden Ahmaklardan Gafillerden olmayınız,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  TAHA SURESİ AYET 99 ve 100

“ Süpheniz olmasınki, Size Katımızdan Bir Zikir verdik,” “ Her Kim, Zikretmekten, Zikirden Yüz çevirirse,

Şüphesiz O, Kıyamet günü, Mahşer Sorgusu günü, bir Günah ile Yüklenmiş olacaktır,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S45 H14

  Sahabeden Nuaym El Gatafani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celali Anmayan, Zikretmeyen İnsan Ne Kötüdür,

Arzu ve İstekleri, Kendisini küçük düşüren Alay edilecek hale getiren İnsan Ne kötüdür, “ dedi der,

 

    İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 348

  Sahabeden Ebu Celed (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Musa Aleyhisselama, Ey Mûsâ, Beni Zikrettiğin zaman, Azaların, Kalbin Titresin,

Bana münâcaatta bulunduğun zaman Bana yöneldiğin zaman,

Titreyen bir kalp ve doğru bir li­sanla yakarışta bulun, Beni zikrettiğin vakit dilini kalbine tabi kıl,

Zikirin esnasında sükunet içerisin­de ol, Nef­sini kına, çünkü Nefis kınanmaya en müstehak olandır,

Benim huzurumda kıyama durduğun vakit küçük, zelil bir kul gibi dur,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ZUHRUF SURESİ AYET 36

“ Her Kim Mümin Müslüman, Allah Zül Celali, Rahmanını, Zikir etmekten İmtina ederse, yüz çevirirse,

Zikir Yapmayı Küçümserse, Faydasız görürse, Zikirle Alay ederse, Şeytan Ona Musallat olur,

O da Şeytanın Arkadaşı olur, Zira O Kendine Allah Zül Celali değil, Şeytanı Arkadaş yapmış olur “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  MÜCADELE SURESİ AYET 19

“ Şeytan Onları İstila eder, ve Onlara Allah Zül Celali Zikretmeyi unutturur ve Şeytanın Taraftarı olurlar,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ZUHRUF SURESİ AYET 37

“ Şeytan onları doğru yoldan çıkarmış olduğu halde, onlar kendilerinin doğru yolda olduğunu zanneder, ” der,   

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  MÜMİNUN SURESİ AYET 110

“ Siz Onlara, ( Seytanlaşmış olanlara ) gülüyorsunuzda, Lakin

Onlar Size, Allah Zül Celal olan Beni, Zikretmeyi unutturmadılarmı ?” diye soruyor,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  RAAD SURESİ AYET 15 ve 13

“ Göklerdekiler ve Yerlerdekiler Sabah Akşam, Allahı Zikrederler,

Gölgeleri de İstesede İstemesede, Allah'a Secde ederler,”

“ Melekler, Allahın Muhabbetini kaybetme korkusu ile, Gök gürültüsü Hamd ile,

Allah Zül Celali Tesbih ile Zikrederler,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  HAÇ SURESİ AYET 18

“ Göklerde ve Yerlerde olanlar, Güneş, Ay, Yıldızlar, Dağlar, Ağaçlar, Hayvanlar Gece gündüz hiç durmaksızın

Allah Zül Celali Tesbihatla Zikrederler, Allah Zül Celale Secde Ederler,”der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ENBİYA SURESİ AYET 19 ve 20

“ Göklerde ve yerde ne varsa O'nun Yarattığıdır, Katında olanlar O'na kulluk etmekten Usanmazlar,
” Gece gündüz hiç durmaksızın Allah Zül Celali Tesbihatla Zikrederler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  NUR SURESİ AYET 41

“ Görmüyormusun, Göklerde ve yerde bulunanlar, Göklerde saf saf uçan Kuşlar, Allah'ı Tesbihatla Zikir etmektedir,

Her biri kendi Duasını ve Tesbihatını bilir, Allah Zül Celalde onların yaptıklarını bilendir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  İSRA SURESİ AYET 44

“ Yedi Gök, Arz ve Kainat ve Bunların içindeki Mahlukatların hepsi Kendi dilinde

Allah Zül Celali Tesbihatla Zikir ederler, Allah Zül Celali Tesbihatla Zikir etmeyen Hiçbir Mahlukat yoktur,

Lakin Siz onların Tesbihatını Zikrini anlamazsınız, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  NUH SURESİ AYET 10 ve 11

“ Rabbinizi Devamlı Zikir ile, Rabbinizden Af ve Mağfiret dileyin, Tevbe ve İstiğfar edinki,

Rabbiniz Size Bereket getiren, Bolluk getiren, Refah getiren, Şifa getiren, Bol bol Yağmur göndersin, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1182

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuşlar, Sabaha çıktıklarında Rabbini Tesbih, Teşbih ve Zikrederler,

Rabbinden Günlük Rızıklarını dilerler,” dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  NİSA SURESİ AYET 103

“ Namaz İbadetiniz, Müminlerin üzerine, Sizin üzerinize, Belirli Vakitleri ile ve Rasulumun Size gösterdiği şekilde

Farz kılınmış bir İbadetinizdir, Namazınızı Rasulumun Size gösterdiği gibi, Tam Adabı ve Erkanı ile Kılın,

 Sefer halini bitirdiğinizde, Savaş halinde Korkudan kurtulduğunuzda,

Namazlarınızı Tam Rekatları ve Tam Erkanı ile kılın, 

 Namaz Kılarken, Namazınızı kıldıktan sonra, Gerek Ayaktayken, Gerek Yürürken, Gerek oturup istirahat ederken,

Gerek Yanınız üzere yatıp İstirahat ederken, Hep Allah Zül Celali Zikredin,” der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 RAMUZ EL HADİS No C3 S225 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nefsim Kudretinde olan Allah Zül Celale Yemin ederim ki, Kur'an okumak ve Allah Zül Celali Her Daim

Zikir etmek tıpkı suyun Nebatatı büyütmesi gibi, Kalbinizde İmanızı büyütecektir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 RAMUZ EL HADİS No C2 S110 H7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İbrahim (a.s.) Allah Zül Celale, “ Yarabbi sana Hamd edenin Mükâfatı nedir,? ” diye sordu,

Allah Allah Zül Celal,  “Hamd Şükrün başıdır ve arşa çıkarılır,” diye cevap verdi,

İbrahim (a.s.) “ Seni Tesbihatla edenin Mükafatı nedir,” diye sordu,

Allah Zül Celal, “ Tesbihatla Beni Zikretmenin Mükâfatını ancak Ben veririm. Kul bunu anlamakta acizdir.” dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 HAŞR SURESİ AYET 24

“ En Güzel ve Zikredilecek İsimler Allah Zül Celalindir, O Yoktan, Hiçbir Tasarım olmadan Şekil veren,

Birbirine Uygun olarak ve Mutlak En düzgün Yaratandır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  ARAF SURESİ AYET 180

“ Mutlak En güzel isimler Allah Zül Celalindir, O Halde Allahı, İsimlerini ile Zikredin ve O'na O İsimlerle Dua edin,

O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın, Onlar, yaptıklarının cezalarını göreceklerdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 FATIR SURESİ AYET 10

“ Ona, Allah Zül Celale, Allah Zül Celalin belirlediği Hoş olan Kelimeler, Zikir yükselir,

Ona, Allah Zül Celale, Allah Zül Celalin belirlediği Salih Ameller yükselebilir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  HAÇ SURESİ AYET 35

“ Müminler, Müslümanlar, İslam Dinine İman edenler Onlardırki,

Allahın İsmini Zikrettikleri, Söyledikleri, Duydukları zaman, Kalb leri Titrer ve Namazlarını Kılarlar “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2424

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“

Allah Zül Celalin Doksan Dokuz İsmi vardır, Onları kim Ezberleyerek devamlı Zikrederse Cennete girer,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  TİRMİZİ HADİS No 3507

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Doksandokuz ismi, Esmaül Hüsnası vardır, Allah Zül Celal O durki,

Allahtan başka gerçek ilah yoktur ancak Allah Zül Celal vardır, Kim bunları öğrenir ve hayatı boyunca,

Allah Zül Celali tanıyarak yaşar ve hayatını bu iman ve yaşayış üzere bitirirse, inşallah Cennete girer,

Gafillerden Sapıklardan olma,  Cehenneme gireceklerden olma, Cennete gireceklerden Ol,

“ En Güzel İsimler, Sıfatlar Allah Zül Celalindir,  Allahın İsimlerini En iyi şekilde Öğren ve Hafızana yerleştir,

Sonra O İsimler üzerine Hakkıyla Amel etmeye, O İsimlerle Allah Zül Celali Daim Zikretmeye gayret göster,

Zikir İbadetinin Manası Allah Zül Celali Anlamaktır, dedi ve 

Allah Zül Celalim İsimlerini ve Manalarını teker teker saydı,

 

EHAD            Zatında, Sıfatlarında, Varlığında, Şeriki, Bir Eşi, Ortağı, Benzeri, Dengi dahi olmayan, olamayan

                        Doğmayan, Doğrulmamış ve Doğurmamış Mutlak Tek olandır,  

 

EVVEL           Varlığının ve Tekliğinin başlangıcı olmayan Mutlak Ezelin, Mutlak Önceliğin sahibi olandır,

 

AHİR BAKİY Varlığının ve Tekliğinin Başlangıcı ve Sonu olmayan, Mutlak Ahirin, Evvelin,

                        Mutlak Varlığın ve Sonsuzluğun sahibi olandır, Varlığının Mutlak Sonu olmayandır,

 

ALİYM            Gizli olan, Aşikar olan Bütün İlimleri, Bilimleri Eksiksiz Bilendir,

                        Mutlak lmin ve Bilimin sahibi olandır, Kendisinin Üstünde İlim ve Bilim sahibi olmayandır, 

 

HAK               Varlığı Mutlak olandır, Değişmeyendir, Değiştirilemeyendir,

 

KUDDUS       Mutlak Eşsiz olandır, Tek olandır, En Üstün olan Kudret sahibidir,

                        Hiç Hata yapmayandır, Gaflette bulunmayandır, Acizlik ve Eksiklik göstermeyendir,

 

MELİK                       Mutlak Hükümdar olandır, Mutlak Yönetici olandır, Kendine Hükümdarı Yöneticisi olmayandır,             

 

VALİY                         Kainatı Mutlak Teklikle İdare edendir,

 

ZAHİR            Varlığını Mutlak Delillerle gösteren, açıklayan, Aşikar edendir,

 

BATIN            Varlığı, Cismi ile Mutlak gizli olandır, Mutlak Erişilemeyendir,

 

AZİZ               Mutlak Yüceler Yücesi olandır, En Yüksek, En Yüce ve Şerefli olandır ve Şeref verendir,

                        Mağlup edilmesi, aşağılanması Mutlak Mümkün olmayandır,

 

AZİYM            Mutlak Yücelik, Mutlak Büyüklük Mutlak Azamet Sahibi olandır,

 

EKBER          Mutlak En Yüceliğin, En Büyüklüğün, En Eşsizliğin, Tek Sahibi olandır,

 

MECİD           Şanı, Zatı, Efali, Mutlak Şerefli, Yüce olandır,

 

MÜTEALİY    Zatı Yarattıklarından Her Hal ve Tavırdan Mutlak Yüce olandır, 

 

ALİYYÜL ALA           Mutlak Güzel Mükemmel olandır, Kendisinden Daha Güzeli Mükemmeli olmayandır,

 

CEBBAR       Mutlak Kudretin Sahibi olandır, Her Derdin Caresi Mutlak Onda olandır,

                        Dilediğini Mutlak Kudretle yapandır, Kendisinden başka Sonsuz Kudret Sahibi olunamayandır,

 

MÜTEKEBBİR          Her Şeyden Büyük olandır, Ekber olandır, Sonsuz Büyüklük Sahibi olandır,

                                    Kendisinden daha Büyüklüğe sahip olunamayandır,

 

BEDİY            Mutlak Yoktan Var edendir, Yaratandır, Anlaşılması imkansız olan Alemleri,

                        Yeri, Göğü, Güneşi, Semavatı, Kainatı, Bütün Mahlukatı, Sistemleri İcad eden Yaratandır,

 

HAY                Mutlak Dirilik sahibi olandır, Mutlak Hayat sahibi olandır, Ölümü olmayandır, 

 

RAB               Yaratılmış olmayandır, Yerin, Göğün, Güneşin, Semavatın, Kainatın Rabbidir,

                        Her şeyi Mutlak Kendisi Yaratandır,

 

HALIK            Her Şeyi Mutlak Yoktan Var edendir, Mutlak Yoktan Yaratandır,

                        Kendisinden Başka Yaratan ve Yaratıcı olmayandır,

 

BARİ              Yaptığı Yarattığı Her şeyi Başka bir Modele Bakmaksızın ve Birbirine uygun olarak

                        Mutlak En düzgün yapan ve Yaratandır,

 

MUSAVVİR    Mutlak Tasvir edendir, Tasarlayandır, Hususiyet verendir, Mutlak Sanat Sahibi olandır,

                        Kendisinden başka daha yüce Tasarım, Tasvir ve Sanat sahibi olmayandır,

  

MUBDIY         Yarattıklarını Herhangi bir madde olmaksızın, Örnek olmaksızın ve Mutlak İlk yaratandır,

 

MUKSIT         Her Yarattığını Yerli yerince, Birbirine uygun olarak Yaratandır,

                        Mutlak Değerde ve Mutlak Adaletle Yaratandır, 

 

MUHYİ           Yarattıklarına Mutlak Can verendir, Ruh verendir, Sağlık verendir, Hayat verendir,

                        Kendisinden başka, Can verebilecek, Ruh verebilecek, Sağlık verebilecek,

                        Hayat verebilecek olmayandır,

 

MÜMİYT        Can verdiği, Ruh verdiği Mahlukların Mutlak Ölümünü yaratandır,

                        Kendisinden başka Ölüm verebilecek olmayandır,

 

MUIYD           Yaratıklarını Yok ettikten sonra, Canını aldıktan sonra,

                        Tekrar Mutlak Yaratacak Diriltecek olandır, 

 

BAIS               Mutlak Yaratandır, Can verendir, Ruh verendir, Can verdiği Ruh Verdiği, Ömür verdiği Kullarını

                        Ölümünden sonra tekrar aynı şekilde diriltendir, Canını ve Ruhunu tekrar verendir,

                        Kulları arasından seçtiklerini, Kullarına Elçi, Peygamber gönderendir, 

 

KABİYD         Kullarını Mutlak Kendisine dönderen, Canlarını Ruhlarını alandır,

                        Kullarını Darlıkla, Bollukla, İmtihan edendir, Kullarının Rızkını genişleten ve Daraltandır,

 

BASIT            Açan, Genişleten, Ferahlatan, Ömür verendir, Zamanı Tayin edendir,

 

CAMİ              Dilediklerini, Dilediği zaman ve Dilediği yerde Dilediği şekilde Mutlak Toplayandır, 

 

RAŞİD            Bütün işleri, Her şeyi, Mutlak bir Nizam, Mutlak bir Hikmet üzere sonunu Takdir edendir,

 

HASİYB         Mutlak Hesabın sahibi olandır, Mutlak Hesap soracak olandır, Mutlak hesabı görecek olandır,

                        Yarattığı Kullarına Mutlak Ömür, Hesap edendir, Tayin ededir, Yaşamı boyunca yapıp ettiklerini,

                        Tahayyülünüze sığmayacak kadar en ince ayrıntısına, teferruatına, maksadına kadar

                        Kendisinden başka Mutlak hesap göremeyecek olandır,

 

VEKİYL          Bütün Kullarına Bütün işlerinde Vekil olandır, Mutlak Düzenleyen, Düzenletendir,   

                        Sonuçlandırandır,

 

VELİY             Kendisine Samimi Dost olan Kullarına Mutlak Dost ve Yardımcı olandır,

 

VEDUD          Mutlak Sevilen Sevendir, Mutlak Dost olunan, Dost olandır,

                        Kendisine Samimi olan Kullarını Mutlak Sevendir,

 

KAVİY            Mutlak Sonsuz, Hudutsuz, Ölçülemeyecek olan Güç, Kudret ve Kuvvet sahibi olandır,

 

METİYN         Zafiyete, Zayıflığa düşmeyen, Düşürülemeyen, Sarsılamayan Mutlak Sağlam ve Doğru olandır,

 

RAHMAN       Bütün Mahlukata Sevdiğinede Sevmediğinede, Sevgisini veren,

                        Mutlak Rahmet edendir, Esirgeyendir, Koruyandır,

                        Kendisinden başka Esirgeyen, Koruyan olunamayandır, 

 

RAHİYM         Mutlak Merhamete sahip olandır, Merhametinin Sınırı olmayandır, Alemlere Merhamet edendir,

                        Ebedi Niymetler vererek Mükafatladırandır,

 

RAUF             Mutlak Merhamet sabibi olan, Mutlak Şefkat sahibi olan, Acıyan Esirgeyendir, Koruyandır, 

 

SELAM          Mutlak Korunmada olandır, Mutlak Koruyandır, Saadet, Mutluluk, Huzur verendir,

                        Hiçbir şeyin Zarar veremeyeceğidir,

 

MÜMİN           Kendisine Samimiyet ve Muhabbetle İman edenlere Hidayet ve Emniyet verendir,

                        Kendisinden Başka İman edecek İlah olmayandır,

 

MÜHEYMİN   Mahlukatını Mutlak gözetleyendir, Denetleyendir, 

                        Kendisinden başka Gözetleyen Denetleyen olmayandır,

 

MUKİYT         Her yarattığı Kulunun, Her İhtiyaç sahibinin Azığını, Yiyeceğini, İhtiyaçlarını Mutlak verendir,

                        Kendisinden başka veremeyecek olandır, Her şeyin Hakkını Koruyandır,

 

REZZAK        Mahlukata Rızkını, Kazancını Hak ile Mutlak Takdir ve Tayin edendir,

                        Mahlukatın Rızkını, Kazançlarını, Faydalanacakları şeyleri Mutlak verendir,

                        Kendisinden Başka Rızık, Kazanç Takdir ve Tayin eden ve verecek olmayandır,

 

KERİYM         Mutlak Cömertlik Sahibi olandır, Cömertliği, tahayyülünüze dahi gelemeyecek kadar

                        eksilmeyendir, Cömertliği Her zaman Daim olan Mutlak Devam edendir, 

 

GANİY            Mutlak Zengin olandır,           

 

MALİKİL MÜLK        Vermekle, Verdiği eksilmeyendir, Verdiğininde, Verileninde Mutlak Sahibi olandır,

 

VEHHAB        Mutlak İhsan eden Çeşit Çeşit Verendir, Kendisinden Başka İhsan edici olmayandır,

 

ZÜL CELAL   Mutlak güzellik ve Sonuz İkram sahibi olandır,  

 

MUĞNİY        Hiçbir şeye İhtiyacı olmayan, Bütün İhtiyaçları Mutlak kendinde olandır, 

                        Kullarına Tayin ve Takdir ettiği Rızkı, Kazancı, Kulunun Talep ettiği yollardan,

                        Kulu, Helal yoldan, Meşru yoldan Talep edene, Helal yollardan Mutlak verendir,

                        Haram yoldan, Gayri Meşru yollardan Talep edene, Haram yollardan Mutlak verendir,

                        Çeşitli yollardan verendir, Her tülü yoldan verendir, Zengin edip, Zenginlikle İmtihan edendir, 

 

MUHSIY         Her yapılanın ve Yapılacak olanın, Yapabilinecek olanın Mutlak Miktarını Sayısını bilendir,

 

VARİS            Mülkün, Servetin Mutlak Sahibi olandır,

 

DARR             Darlık verendir, Daraltan Sıkan Elem veren şeyleri Yaratandır, 

 

NAFİ               Hayır verici, Genişletici, Rahatlatıcı, Fayda ve Menfaat verici şeyleri yaratandır, 

 

MUCİP           Kulunun Davetine, Kendisine yönelmesine Mutlak İcabet edendir, Karşılık verendir,

                        Samimi Kulu Kendisine yönelip bir şey istediği zaman

                        Dünyada yada Ahirette Mutlak verecek olandır, Kendisinden daha İcabet sahibi olmayandır,

 

ŞAFİY             Mutlak Şifa verendir, Ondan ve Onun dilemesinden başkasının

                        Şifa vermesi, Tedavi edebilmesi yok olandır,  

 

MACİD           Kullarına Yardımı Mutlak olandır,

 

ŞEKÜR          Kullarının Bütün Samimiyetiyle, Benliğiyle Kendi Rızası için yaptığı İşlere, Amellere,

                        Katmanları ile karşılık verecek olan, Mutlak Teşekkür edilmeye Sahib olandır,

 

HAMİYD         Kullarının Var olabilmenin Bütün kudretiyle, Mutlak Hamd edilecek,

                        Şükredilecek olandır, Övülecek olandır,

 

FETTAH         Her türlü Zorlukları Kolaylaştırandır, Güçlükleri yok edendir, Mutlak Yollar Çareler açandır, 

                        Kendisinden başka Zorlukları Güçlükleri Mutlak yok eden olmayandır,

 

KADİYR         Dilediğini, İstediğini, Dilediği ve İstediği gibi yapmaya Mutlak olandır,

                        Mutlak İktidar sahibi olandır, Mutlak Güç ve Kudret sahibi olandır,

 

SAMED          Zorlukları, Güçlükleri, Izdırabları girebilecek Hacetleri verebilecek olan Mutlak Tek olandır,

 

MANİY           Dilemediği, İstemediği şeyin meydana gelmesine engel olandır, yaptırmayandır, 

 

MUKTEDİR   Mutlak Kuvvet, Mutlak Kudred sahibi olan Dilediği ve İstediği gibi Tasavvur edendir, 

 

HAFİD            Kendisine karşı gelenleri, Alçakları, Aşağılıkları, Alçaltandır, Aşağı indirendir, Aşağılık yapandır,

 

RAFİ               Kendisine Aşık olanları Dost Olanları, kendisine yükselten, yüceltendir,

 

MUIZ              Mutlak İzzetli olandır, Yüce olandır, İzzet verendir, Yüceltendir,

 

SEMİ              Her şeyi Vasıtasız, Aracısız ve Araçsız olarak Duyulamayanıda Mutlak Duyan, İşten ve Bilendir,

                        Kendisinden saklanılamayandır, 

 

BASIYR         Her şeyi Vasıtasız, Aracısız ve Araçsız olarak Görülemeyenide, Mutlak Görendir,

                        İçinizde sakladığınızı gören ve bilendir, Kendisinden Mutlak gizlenilemeyendir, 

 

HAKEM          Her şeye Mutlak Hakim olan ve Başka Hiçbir Hüküm vericinin tahayyülüne dahi gelemeyecek

                        kadar Hak olanı Hükümleri ile yerine getirendir, Her Şeyin Hakkını Tam olarak verendir, 

 

HAKİM           Hükümleri, Emirleri, İşleri Mutlak Güzellik ve Hikmetli olandır, 

 

ADİL               Her şeye Mutlak Adaletli, Adil olandır, Mutlak Adaleti ile Zulum yapmayandır,

                        Adaletle Hüküm verirken Hiçbir Şeye İhtiyacı olmayandır,

 

KAYYUM       Bilinen Bilinmeyen her şeyin varlığı, Mutlak kendisine bağlı olandır, Kainatı idare edendir,

 

VACİD            Dilediğini Dilediği An Mutlak bulandır, Mutlak Ezeli, Öncesi, Ebedi, Sonrası olmayandır,

 

CELİYL          Mutlak Yasak koyucu olandır,  Mutlak Emir Sahibi olandır,

 

LATİF             Her şeyin,Her işin Mutlak inceliğini Zerafetini bilen, Nasıl yaptığına Müdahale edilemeyecek

                        olandır, Kullarının Sezemeyeceği şekilde dahi, Kullarına Fayda ve Koruma verendir,

 

HABİR            Her şeyin, Her işin İç yüzünü, Gizli taraflarını Mutlak Bilen ve Haberdar olandır,

 

HALİM            Kullarının Küçük Cezalarını Dünyada iken veren, Büyük Cezalarını Ahirete kadar Tehir eden,

                        Kullarını Mutlak İmtihan edendir,

 

KAHHAR       Kendinse karşı gelene Mutlak Ceza verendir, Mutlak Kahreden Azab edendir,

                        Azabı Cezayı Mutlak yerine getirendir, Kendisinden başka Cezalandırıcı Azab edici olmayandır,

             

MÜNTEKIM   Kendisine Asi olanlara, Mutlak Adaleti ile Müstehak oldukları Hak ettikleri Cezayı verendir,

                        Samimi Mümin Kullarının İntikamını Mutlak alandır,

 

MUZIL            Zillete Düşmeyendir, Düşürülemeyendir,  Kendisine Zillet edeni Mutlak Zillete Düşürendir,

                        Aşağılık edendir, Hakir edendir,

 

MUKADDİM Dilediğini önce yapan, Öne alan Mutlak Kudrettir,

 

MUAHHİR      Dilediğini sonraya bırakan arkaya bırakan Tehir eden Mutlak Kudrettir, 

 

SABR             Mutlak Sabırlı olandır, Acele etmeyendir, Mutlak Mühlet verendir, Fırsat verendir,

 

TEVVAB        Günahlarına Hatalarına Tüm Samimiyetiyle Tevbe eden Kullarının

                        Tevbesini Kabul eden Nihayetsiz Affendendir,

 

GAFUR          Samimiyetle, Günahlarına Hatalarına Tevbe edenlere, Affı Nihayetsiz Sonsuz olandır,

 

GAFFAR        Mutlak Af sahibi olandır, Affı Mutlak Sonsuz olandır, Kendisinden başka Affedecek olmayandır,

                        Affı Mağfireti, Bağışlaması Mutlak geniş olandır,

                        Tüm Samimiyetinizle dahi Tahayyülünüze gelemeyecek kadar Nihayetsiz olandır,

 

HAFIZ             Her Şeyi Hıfzında olandır, Kaydedendir, açıklayacağı zamana kadar saklayandır Muhafaza edendir,

                        Mutlak Unutmayan ve Unutturmayandır, 

 

NUR               Alemlerini Nurlandırandır, Kendisine Samimi olan Simalara, Zihinlere, Gönüllere Nur verendir

                        Rahatlatandır, Genişletendir Gönüllere Huzur ve Mutluluk verendir, 

 

HADİY            Samimi Kullarını Hidayete erdirendir, Hayırlı yollarla Kulunu, Muradına kavuşturandır,

 

BERR             Vaad ettiğini Mutlak yerine getirendir, Vaadinde Mutlak olandır,

 

RAKİYB         Her Varlık üzerine Gözcü olandır, Gözetlemede, Kontrol etmede, Karşılığını vermede

                        Mutlak Rakipsiz olandır,                                    

 

VASİ               Tahayyülünüze dahi gelemeyecek olan Bütün Vasıfların, Sıfatların Mutlak Sahibi olandır,

                        Her Şeyi Himaye edendir, İhata edendir, Kuşatandır,

 

ŞAHİD            Her Şeyin Mutlak Şahidi olandır,

 

ALLAH           Kendisinden başka Mutlak İman ve İbadet edilecek olmayandır,

                        Ulihiyete, Yüceliğe Mahsus bütün Sıfatlar Mutlak kendisinde toplayandır,

                        En Güzel İsimler Mutlak Onun olandır, İsimlerinin İsmi Azamıdır,

                        Sayılan En Güzel isimleri ve Bütün İsimleri içinde toplayandır,  “ dedi der, camiussagır 1320

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 FATİHA SURESİ AYET 1

Bismillaahir Rahmaanir Rahiiym,” Mutlak Rahman ve Rahim olan Allah Zül Celalin İsmi ile başla,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 HAŞR SURESİ AYET 24

“ Hü Vallaahül Haalikul Baariul Musavviru Lehul Esmaa ul Hüsnaa ”

En Güzel ve Zikredilecek İsimler Allah Zül Celalindir, O Yoktan, hiçlikten yaratandır,

daha önce Hiçbir Tasarımın olmadığı şekilde tasarlayan Şekil verendir,

Birbirine Uygun olarak ve Mutlak En düzgün Yaratandır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  HAŞR SURESİ AYET 22

“ Hu Vallahülleziy La İlaahe İllaa Huu, Aalimul Gaybi Veş Şahaadeh,

Mutlakki, Allah Zül Celalden başka İlah yoktur, olamaz, O Gayba Mutlak Şahit olandır,” der,    

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  HAŞR SURESİ AYET 23

“ El Melikül Kuddusus Selaamül Mü’minul Müheyminul Aziyzul Cebbaarul Mütekebbir,

Subhaanallaahu Ammaa Yuşriküün,” O Mutlak Meliktir, Yücedir, Selamet verendir, Emniyet verendir,

Gözetendir, Üstündür, Zorluklara Mutlak Zor olandır, Eşi Olmayan, Münezzeh Mutlaktır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 BAKARA SURESİ AYET 255

Allaahu Laa İlaahe İllaa Huu, El Hayyul Kayyuum,”

Allahtan Başka İlah olamaz, O Mutlak Hay, Mutlak Diri olandır, Mutlak Kayyum, Mutlak İdareci olandır,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 HADİYD SURESİ AYET 3

Hüvel Evvelü, Vel Ahiru, Vez Zahiru, Vel Baatın, ” Mutlak Evvel olandır, Mutlak Sonsuz olandır,

Mutlak Zahir olandır, Mutlak bilendir, “der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 BAKARA SURESİ AYET 255

Hüvel Aliyyul Aziiym,” O, Mutlak Yüce olandır, Azamet sahibi olandır,”der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 HAÇ SURESİ AYET 62

Ennallaahe Hüvel Aliyyul Kebiiyr,”  Bir Küçüğü olmayan, Mutlak Büyüklük Sahibi olan,

Mutlak Yücelik Sahibi olan Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 RAAD SURESİ AYET 9

“ Kebiyyrul Müteaal,” Mutlak Büyüklük Mutlak Yücelik Sahibi Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 15

Vallahu Basıyrun Bil İbaad,” Mutlak Gören ve İbadet edilecek olan Allah Zül Celaldir, ” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 TEVBE SURESİ AYET 97

Vallahu Aliyymun Hakiiym “ Mutlak bilen ve Mutlak Hakim olan Allah Zül Celaldir,”der,  

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 TAHA SURESİ AYET 114

Feteaala llaahul Melikül Hak,” Mutlak Hak ile Mutlak Melik, Mutlak Hüküm veren Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 LOKMAN SURESİ AYET 28

“ İnnallahe Semiyy’un Basııyr,” Mutlak Gören, Mutlak İşiten Allah Zül Celaldir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 BAKARA SURESİ AYET 115

“ İnnallaahe Vaasıun Aliyym,” Tahayyülünüze dahi gelemeyecek olan Bütün Vasıfların, Sıfatların

Mutlak Sahibi olandır, Her Şeyi Himaye edendir, İhata edendir, Kuşatandır, ve Her şeyi bilendir,” der

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 HAC SURESİ AYET 40

“ İnnallahe Le Kaviyyun Aziiyz” Mutlak Güç Kuvvet ve İzzet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 AHZAB SURESİ AYET 55

“ İnnallaahe Kaane Aala Külli Şey in Şehiiyda,” Her Şeye Daima Mutlak Şahid olan Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 BAKARA SURESİ AYET 259

“ Ennallaahe Aalaa Külli Şey’in Kadiiyr,” Mutlak Kudret Sahibi olan Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 SEBE SURESİ AYET 50

“ İnnehuu  Semiiyun Kariiyb,” Mutlak İşiten ve Mutlak Yakın olan Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 HUUD SURESİ AYET 90

İnne Rabbiy Rahiymun Veduud “ Mutlak Şefkatli, Merhametli olan ve Mutlak Seven,

Rabbin Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 YUSUF SURESİ AYET 39

“ Emillaahul Vaahidul Kahhaar,” Mutlak Tek ve Cezalandırıcı, Kahredici olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 NUR SURESİ AYET 35

“ Yehdillaahu Li Nuuriyehu Men Yeşaa’ “ Mutlak Nur ve Hidayet veren Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 AHZAB SURESİ AYET 52

“ Ve Kaanallahu Aala Külli Şey’in Rakiybaa,” Mutlak Yakın olan ve Mutlak Gözetleyen Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                 BAKARA SURESİ AYET 163

“ Ve İlahiküm İlahün Vahid, La İlahe İlla Hüverrhmanurrahiym,”

Sizin İlahınız, Mutlak Tek olasn Allah Zül Celaldir, Ondan başka Mutlak Tek olan İlah Yoktur,

Allah Zül Celal ki, O Sizin Üzerinize Rahman ve Rahiym dir, ” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  CAMİUSSAGIR HADİS No 822

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ La İlaahe İllallaah, Muhammeder Rasulallaah ” Kelimei Şehadeti söyleyebilmekten

alı koyan bir engel çıkmadan, Kelimei Şehadeti Çokca Zikrediniz,

Yine, Kelimei Şehadeti Ölmek üzere olan Kimselerinize, Hastalarınıza Telkin ediniz” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H4

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gizli verilen Sadaka, Size olacak Azabın Gadabını söndürür, Sılai Rahim Ömrü Bereketlendirir,

Hayır yapan, İyilik yapan fena ölümden kurtulur, “Lâa ilâhe İllaIlaah, Muhammder Rasulallaah“ Zikri,

Başınıza gelebilecek 99 Belâyı defeder ki, Bunların En aşağısı Gam, Keder ve Tasadır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ZİKİR                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S58 H9

  Sahabeden Hakem İbni Ümeyr (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Subhanellah" dediğinde sen Allah'ı zikretmiş olursun. Allah da seni anar. "Elhamdülillah" dediğinde,

Allah'a şükretmiş olursun. O da sana ihsanını artırır. "Lâ ilâhe illallah" dediğinde, işte o öyle bir kelimei tevhiddir ki,

kim bu kelimeyi şeksiz, tereddüdsüz, kibirsiz ve zulüm yapmaksızın söylerse, Allah onu ateşten azad eder.”dedi der
 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               ENBİYA SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yerlerde ve Göklerde Her Ne varsa,

Gece Gündüz devamlı Allah Zül Celali Tesbihatla Zikrederler, hiç ara vermezler, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               CAMİUSSAGIR HADİS No 1182

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuşlar, Sabaha çıktıklarında Rabbini Tesbih, Teşbih ve Zikrederler,

Rabbinden Günlük Rızıklarını dilerler,” dedi der,

 

     Bir Gece Yarısından Sonra Kalkınız, Dışarı çıkınız, Size Serin ve Tertemiz gelen Havanın Zikrini dinleyiniz,

Cırcır Böcekleriniz Esmaul Hüsna Tesbihatı Zikrini dinleyiniz, Seher vaktinde Kuşların Tesbihat Zikrini dinleyiniz,

Allah Zül Celal Hakkı için Sadece Onları Dinlemek dahi Sizin için bir Zikirdir ve

Nasıl bir Huzur aldığınızı göreceksiniz,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               İHLAS SURESİ AYET 1

Kul Hüvallaahu Ehad, Allaahüs Samed, ” Mutlak Tek olan, Mutlak Muhtaç olmayan,

Zorlukları, Güçlükleri, Izdırabları girebilecek Hacetleri verebilecek olan Mutlak Tek olandır,

Mutlak Yardımcı olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               SEBE SURESİ AYET 24

Yerzukukum Mines Semaavaati vel Ardı,” Yerden ve Göklerden Mutlak Rızık verendir, ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               ENFAL SURESİ AYET 4

Inde Rabbihim ve Mağfiretun ve Rızkun Keriiym

Mutlak Mağfiret ve Kerim Olan Rızık Allah Zül Celaldendir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               ZARİYAT SURESİ AYET 58

İnnallaahe Hüver Rezzaaku, Zül Kuvvetil Metiiyn, ” Mutlak Sağlam Kuvvet sahibi olan,

Mutlak Rızık veren, Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               MAİDE SURESİ AYET 114

Verzuknaa ve Ente Hayrur Razıkııyn,” Mutlak Rızık verendir, Rızık verenlerin Rızık verenidir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               HAÇ SURESİ AYET 83

Ennallahe Enzele Minessemaai Maaen” Gökten Sizin için Yağmur İndiren Allahtır,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               BAKARA SURESİ AYET 195

İnnallaahe Yuhibbul Muhsiniiyn ” Mutlak Güzellik veren ve İhsan eden Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               RAAD SURESİ AYET 26

 “ Allahu Yebsutur Rızka Limen Yeşaau ve Yakdiru,”

Allah Zül Celal,  Bir Kimseye, Dilediğinde Rızkı, Kazancı Genişletir, Dilediğindede Daraltır,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               BAKARA SURESİ AYET 245

Vallaahu Yakbidu ve Yebsutu,”Allah Zül Celal, Sizi İmtihan için Darlıkta verendir, Genişlikte verendir,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               TAHA SURESİ AYET 131

Ve Rızku Rabbike Hayrun Ve Eb Kaa,”Rabbinin Verdiği Rızık Daha hayırlı ve Devamlı olandır,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               ALİ İMRAN SURESİ AYET 26

Kulil laahümme Melikül Mülk,” Mülkün, Canların, Malların, Zenginliğin, Mutlak Sahibi olan,

Verdiğide kendinin olandır, dilediğinde geri alandır, Verdiğide, Aldığıda Kendisinin olandır,  ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               SEBE SURESİ AYET 26

Ve Hüvel Fettaahul Aliiym, ” Mutlak İlmiyle bilen ve Mutlak Kolaylık açan, Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               BAKARA SURESİ AYET 263 

Vallaahu Ganiyyun Haliiym,” Allah Zül Celal, Mutlak Suretle hiçbir şeye ve Varlığa ihtiyacı olmayan,

Mutlak Zengin ve Yumuşak ve Rahatlatıcı olan, Mutlak Haliymdir,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               NECİM SURESİ AYET 48

Ve Ennehü Hüve Eğnaa Ve Eknaa,” Size Sermaye verip, Zengin edende Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               HUUD SURESİ AYET 73

İnnehuu Hamiiydun Meciiyd,” Allah Zül Celal Mutlak Çömert olan ve Mutlak Hamd edilecek olandır,” der 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               RAHMAN SURESİ AYET 27

Rabbike Zül Celaali Vel İkraam,” Mutlak Güzellik ve İkram Sahibi Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               İBRAHİM SURESİ AYET 8

Fe İnnallaahe Le Ganiyyun Hamiiyd,” Mutlak Zenginlik ve Mutlak Hamd edilmek Allah Zül Celalindir,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               NİSA SURESİ AYET 32

Ves Elullaahe Min Fadlihii,”  Ne İstiyorsanız, Allah Zül Celalin Fazlından, Lutfundan isteyin, “ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               TEVBE SURESİ AYET 59

Se Yu’ Tiiynallaahu Min Fadlihi ve Rasuuluhu,” Bize Allah Zül Celal yeter,

Allah Zül Celal ve Rasulu Bize Lutfundan yine verir, Biz Sadece ve Yalnızca Allah Zül Celale Rağbet ederiz,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               HAÇ SURESİ AYET 63

“ İnnallaahe Latiiyfun Habiiyr,” Mutlak Lutuf sahibi olan, Mutlak Haberdar olan, Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               HADİS SURESİ AYET 21

“ Vallaahu Zül Fadlil Aziiym,” Mutlak Lutuf Sahibi olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               BAKARA SURESİ AYET 153

İnnallahe Maas Saabiriiyn,” Allah Mutlak, Sabredenlerle Beraberdir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               TEVBE SURESİ AYET 28

“ Şayet Allah Zül Celalin, Rahmetini, Hidayetini, Sevgisini, Şifasını, Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korkarak,

Yoksul kalmaktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan korkarak,

Allah Zül Celalin Lutfundan yardım istediğinizde, Kendide dilerse,

Sizi Lutfu ile Yoksulluktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan kurtarır, Hatta Lutfu ile Zengin eder,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S435 H9

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Her gece Vakıa Suresini okursa, Fakirliğe Muhtaçlığa düşmez, Rızkı Kazancı Bollaşır, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK RIZIK TALEBİDİR               TAHA SURESİ AYET 124 ve 130

“ Kim : Allahı Zikretmekten, Sadece Allaha İbadet etmekten, Hak ve Adalet üzere iştigal etmekten yüz çevirirse,

Hak ve Adaletle, Doğruluk ve Dürüstlükle alay ederse, Hak ve Adaleti kendi çıkarına uydurursa,

Onlar için, Sorunlu, İstikrasız, Darlaştırılmış ve Bereketsiz bir geçim vardır,

  Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini Tesbihatla Zikir et,

Gece Sâ'atlerinden bir kısmında ve gündüzün taraflarında da Rabbini Tesbihatla Zikretki, Memnun olasın, “ der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK YARDIM TALEBİDİR                      FATİHA SURESİ AYET 5

İyyaa Kenag büdü ve İyyaa ke Nestaiiyn” Ancak Sana Kulluk eder ve Ancak Senden yardım isteriz,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK YARDIM TALEBİDİR                      BAKARA SURESİ AYET 286

Ente Mevlaa na Fensurnaa,” Mutlak Mevlamız, Dostumuz Sevgilimiz, Yardımcımız

Sensin Ya Rabbel alemiyn,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK YARDIM TALEBİDİR                      BAKARA SURESİ AYET 214

Elaa İnne Nasrallaahi Kariiyb,” Allah Zül Celalin Yardımı Gerçekten Mutlak yakın olandır,” der

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK YARDIM TALEBİDİR                      AALİ İMRAN SURESİ AYET 173

Hasbunallaahu ve Nigmel Vekiiyl,” Bize Allah Zül Celal Yeter, O Ne Güzel Vekildir,” der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK YARDIM TALEBİDİR                      ENFAL SURESİ AYET 40

“ Nigmel Mevlaa ve Nigmen Nasııyr ” Allah Zül Celal Ne Güzel Dost Ne Güzel Yardımcıdır,” der

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK YARDIM TALEBİDİR                      CAMİUSSAGIR HADİS No 506, 1963, 1962

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre, ve Ebu Sabit ve

Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zorlu bir Belaya, Müşkülata, Çaresizliğe düştüğünüzde,

“ Bismillahirrahmaanirrahiiym, La Havle velaa Kuvvete İllaa Billaahil Aliyyil Aziiym,

Hasbiyallaahu ve Nigmel Vekiiyl, ve Nigmel Mevlaa ve Nigmen Nasııyr, ” Zikrini ve Duasını yapın,  

“ Rahman ve Rahim Olan Mutlak Allah Zül Celaldir, Güç Kuvvet ve Mutlak Kudret, Mutlak Yüce ve

Ekber olan Allahımdır, Allah Zül Celal Bize Vekildir, Kafidir, O Ne güzel Vekildir, Ne Güzel yardımcıdır,”

“ Yaradanıma olan Ümidim bana yeter, Dünyamdan Dinim Bana Yeter,” sözünü dediğinde,

O Söz Onu Söyleyen için, Korkan için, bir Emniyet kaynağıdır,

Allah Zül celal Bu Zikir ve Dua ile, her türlü belayı geri çevirir veya hafifletir, ” dedi der,

 

        Bir başka Selatü Selam ile Zikir,

“ Allaahümme Salli Aala Seyyidinaa, Muhammedin, Selaaten Tünciiyna, Bihaa, Min Cemiiyil

Ahvaali vel Aafaat, ve Takdıylenaa Biha Min Cemiiyil Haacat, ve Tutahhirinaa bihaa Min Cemiiyisseyyiaat,

ve Terfağnaa bihaa Eğlad Derecaat, ve Tubelligunaa Bihaa Eksal Igayaat,

Min Cemiiyil Hayraatı, Fil Hayaati Bagdel  Memaat, Bi Rahmetike Ya Erhamerrrahimiiyn,

Hasbunallaahi ve Nilvel Vekiiyl, Hasbunallaahi ve Nilvel Vekiiyl, Hasbunallaahi ve Nilvel Vekiiyl,

Nigmel Mevlaa ve Nigmen Nasııyr,”

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      BAKARA SURESİ AYET 239

“ Korktuğunuzdan Emin ve Selamette olmak için Allah Zül Celali Zikredin,” der

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      ENAM SURESİ AYET 61

“ Allah Zül Celalki, Kulları üzerinde Mutlak Hakim olandır, Size Koruyucular Gönderendir,”der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      YUSUF SURESİ AYET 64

“ Fallaahu Hayrun Haafizan,” Mutlak Koruyucu olan, Muhafaza eden, Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      RAMUZ EL HADİS No C2 S164 H 3

  Sahabeden İbrahim İbni Muhammed İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden birine bir sıkıntı veya musibet geldiğinde, " Laa ilaahe İllaa Ente Subhaaneke

İnnii Küntü Minezzaalimiyn." Zikri ile Dua ederse, o kimseden o musibet kaldırılır, “ dedi der,

 

    ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR       BAKARA SURESİ AYET 262

La Havfun Aleyhim Velaahüm Yahzenuun,” Gönül İncitmeyenlere, Yaptığı iyiliği Başa kakmayanlara,

Allah yolunda çalışıp gayret edenlere, İnfak edenlere, Diğerlerinin Korkulu olduğu gibi Endişeli olduğu gibi,

Buhranlı olduğu gibi, Hiçbir Korku yoktur, Hiçbir Endişe yoktur, Hiçbir Buhran yoktur,

Onlar, diğerleri gibi, Mahzun ve Kederlide olmayacaklar,

Rabbi Katındaki karşılığı, Mükafadları çok daha fazla ve güzeldir,” der, 

 

    ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR       YUNUS SURESİ AYET 62

“ Ela İnne Evliyaa ellahi La Havfun Aleyhim Velahüm Yahzenuun,”

İyi Bilinizki, Allah Zül Celale Dost olanlar üzerine, Allahtan Başkasının Korkusu ve Korku yoktur,

Onlar Mahzun ve Eksiklik içindede olmazlar, işte bu Onlara Allahın Vadidir,” der, 

 

    ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR       RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S11 H 8

  Sahabeden Cübeyr İbni Mutım (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Ey Cübeyr, Bir Sefere, Yolculuğa veya Evininden dışarı çıktığında, arkadaşlarının hal itibariyle,

en iyisi ve azık itibariyle de en çoğa sahip olanı olmaktan hoşlanır mısın ? diye sordu, Bende Evet dedim,

bunun üzerine Allah Rasulu bana, “Bir Sefere, Yolculuğa veya Evinizden dışarı çıktığında,

Şu beş Sureyi, Kafirun Suresini, İza Cae Nasrullahi Suresini, İhlas Suresini, Felak Suresini,

Kul Ağuzu Rabbin Nas Suresini devamlı Oku, Zikret, Her Sureye Besmele ile başla ve Bitir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      CAMİUSSAGIR HADİS No 592 ve 593

  Sahabeden Ebu Ümame ve Sahabe Kadınlardan Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Dua ederken, Duaların kabul edilmesine neden olan Allah Zül Celalin İsmi Azamından sonra

Dua ediniz, Allah Zül Celalin İsmi Azamı Şu Üç Surededir, Bakara Suresi, Ali İmran Suresi ve Taaha Suresidir,”

“ Allah Zül Celalin İsmi Azamı, Bakara Suresi 163 Ayet, ( Yani Ayetel Kürsi ) ve

Ali İmran Suresi birinci ve İkinci Ayettir,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR     TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/48

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Sabah Kalktığında, Ayetel Kürsiyi okursa, Akşama kadar,

Akşam Okursa, Sabaha kadar, Allah Zül Celalin Himayesi altında bulunur, “ dedi der, Tirmizi

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      FETHUL BARİ HADİS No 2311

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yatağına girdiğinde, Sabahleyin Kalktığında, Her Zaman Ayetel Kürsiyi Okuyana, Ayetel Kürsi ile Zikir yapana

Allah Zül Celal Bir Koruyucu gönderir, Akşamdan Sabaha kadar, Sabahtan Akşama kadar

Artık Şeytan Ona yaklaşamaz, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      RAMUZEL HADİS No C/4 S/326 H/1

  Sahabe Kadınlardan İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde, Nazar deymesi için Sekiz ayet vardır,

O Sekiz Ayet, Fatiha Suresi ve Ayetel Kürsidir, Mümin bir Kul O ayetleri okuyup,

O Ayetlerle Allah Zül Celalden Esirgenme Korunma istediğinde, O Gün O Mümin Kula Nazar deymez,” dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR          CAMİUSSAGIR HADİS No 1114 ve 1962

  Sahabeden Avf Bin Malik ve Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi İşinde olursa olsun, Tedbir almayanı, Tedbirli olmayanı, Allah Zül Celal Kınar,

Her işinizde tedbirli olun ve Tedbire göre hareket edin, Tedbirinizi aldıktan ve Tedbirinize göre hareket ettikten

sonra, " Hasbiyallahu ve Niymel Vekiyl “ Benim Vekilim Allah Zül Celaldir, O Beni Yaratandır,

Beni Yaratan Allah Zül Celalden Ümidim, Dinim, Bana Kafidir, Allah Ne Güzel Vekildir, Zikri ile Teslimiyet yapınız,

Zira, " Hasbiyallaahu ve Nigmel Vekiiyl “ Zikri, Her Korkudan Sizin için bir Emniyettir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR         RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nemrud tarafından Ateşe atılırken, Hz. İbrahim Aleyhisselam, “ Hasbiyallaahu ve Nigmel Vekiiyl ”

Benim Vekilim Allah Zül Celaldir, Bana Allah Kafidir, Allah Ne Güzel Vekildir, Zikri ile

Teslimiyet yapmıştı,“dedi der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK KORKUDAN KORUNMAKTIR      BUHARİ HADİS No 588

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz Gece uyuyunca, Şeytan Onun Boynunun köküne Düğüm Düğümler, Şayet O Kimse,

Gece uyanıp, Abdest alıp, Teheccüd Namazı kılar, Kuran okur, Tesbih ve Tehlil ederse,

Allah Zül Celali Zikrederse, Şeytanın, Onun Boynunun köküne vurduğu Düğümlerin hepsi çözülür ve O Kimsenin

üzerinden, Şeytanın Düğümleri çözüldüğü için, Gönlü Hoş ve Huzurlu olarak, Neşeli olarak Sabaha Nail olur,

Her Kimde böyle yapmaz ise, Şeytanın Onun Boynunun köküne vurduğu düğümlerle, Gönlü kapanık,

İç dünyası kararık, Huzursuz, Sıkıntılı ve Buhranlı olarak, Uyuşuk ve dermansız olarak,

Beyni Şişmiş ve donuk olarak Sabaha nail olur, Gün Boyu, Yaşamı boyu böylece devam eder, “ dedi der,

 

     Yani, Her Rahatlığın Kendine Güvenin arkasında, Bir Rahatsızlık ve Korku olduğu gibi, 

Her Musibetin, Her Sıkıntının, Her Umutsuzluğun ve Çaresizliğin arkasında, Bir Umut, Bir Çare vardır,

Allah Zül Celale Muhabbetiniz, Allah Zül Celalin Muhabbetini, kaybetmekten korku ve Ümit arasında olsun,  

Musibetin, Sıkıntının, Umutsuzluğun, Çaresizliğin Çaresini Yalnızca ve yalnızca Allah Zül Celalden isteyiniz,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Tevekkel olunuz,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  YUNUS SURESİ AYET 57

Ve Şifaaun Limaa Fis Suduur,”  Sinelerdeki Hastalıklara Mutlak Şifa veren Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  ŞUARA SURESİ AYET 80

Ve İzaa Meridtü Fehüve Yeşfiiyn,” Hastalara Mutlak Şifa veren Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  HAÇ SURESİ AYET 35

“ Müminler, Müslümanlar, İslam Dinine İman edenler Onlardırki,

Allahın İsmini Zikrettikleri, Söyledikleri, Duydukları zaman, Kalb leri Titrer ve Namazlarını Kılarlar “ der, 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  RAAD SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celale İman etmiş olan İnsanların Kalbi, Ancak ve ancak Allah Zül Celali Her Daim Zikretmekle

Mutmain olur, Huzur bulur, Doyar, Olgunlaşır, Kuvvet Bulur, Teskin olur ve Şifa bulur, ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  ZÜMER SURESİ AYET 23 ve 22

“ Derileriniz, Kalpleriniz, Gönülleriniz, Hastalıklarınız, Ancak ve Mutlak Allah Zül Celali Zikretmek ve

Allah Zül Celale Dua etmek ile yumuşar, Şifa bulur, İyileşir,”  

“ Allahı Zikretmek hususunda Kalpleri Katılaşmış Taşlaşmış olanların Vay Haline Vaylar Haline,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  ZÜMER SURESİ AYET 45

“ Allahın Zül Celal Zikredildiği zaman,

İslam Dinine İman etmeyenlerin, Kafirlerin, Münafıkların Yürekleri, Kalpleri sıkışır, daralır, Harab olur,”der

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S462 H1

  Sahabeden Abdurrahman İbni Cafer (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Zamanınızda İstiğfarla Mağfiret dileyiniz ve dahi Sıkıntılı, Buhranlı olduğunuz zamanlarda,

Allahümmeağfirli, Allaahümme tecaavez annii, Allahüm maağfu fe inneke Afüvvün Gafuarur Rahiiym,

Elhamdülillaahi Rabbil Alemiiyn, La ilaahe illallaahü haalimül keriym, Subhaanallaahi Rabbil Arşil keriym,

  Tesbihat Zikrini yapınız, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S11 H 4

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve Sizde bir İfrit, Ruhi Bunalım Hastalığı, Desise, Sıkıntı,

Buhran olduğunda veya olmaması için, Ayetel Kürsi Ayetini Devamlı Zikrediniz Okuyunuz “ dedi der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  EL KENZ HADİS No C 1 S 112

  Sahabeden Übey Bin Kaab (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ruh Hastalığına, Sıkıntısına tutulmuş bir Arabi getirildi, Allah Rasulu getirilen Arabiye,

Fatiha Suresini, Bakara Suresinin İlk Dört Ayeti ile 163 cü Ayeti ve Ayetel Kürsiyi ve Son Üç Ayetini,

Ali İmran Suresinin 18 ci Ayetini, Araf Suresinin 3 cü Ayetini, Saffat Suresinin İlk On Ayetini,

Haşr Suresinin Son Üç Ayetini, İhlas, Felak ve Nas Surelerini okudu,

Allah Zül Celalden O Arabiye Şifa vermesi için Dua etti, Ruh Hastalığına tutulmuş olan Arabi,

kendisinde hiçbir Ruh hastalığı kalmamış olarak, Şifa bulmuş olarak kalkıp gitti, “ der,    

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                  İ,MÜNZİRİ HADİS No C2 S42 H16

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Gece İbadetine kalkmak,

Gece Allah Zül Celali Zikir etmek, Hastalığın Vucudunuzdan atılmasına, Şifa bulmanıza sebebtir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 642

  Sahabeden ve 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allanın Zik­rine Sanlın, Zira Allahın Zikiri Sizin için Şifadır,

İnsanları anmaktan sakının, Çünkü O şekil Hastalıktır, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞİFADIR                              TABARANİ HADİS No 142

  Sahabeden Cabir ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Yerde ve Her Şekilde Kim “Lâilâhe İllaIlah, Muhammder Rasulallah“ Allah'tan başka ilâh yoktur,

Zikrini yapan, Allahı Zikreden, Amel eden, Çalışan, İbadet eden Kula, Allah Azze ve Celle Azap etmez,

Kul, Her Yerde ve Her Şekilde Allahı Zikretmekle, Amel etmekle, Çalışmakla,

Sadece Allaha İbadet etmekle, Azabtan kurtulur,  kendisine Dünyalık bir Eziyet Zarar, Hastalık,

Azap dokunduktan sonra da olsa Zikir, Ona ömrünün kalan kısmına fayda verir “ dedi der,

 

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak, Devamlı Zikirde bulunan, Devamlı Kuran okuyan için Şifadır,

Sadaka vermek, Sadaka veren İnsan için, Şifadır, Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan

Samimi Doğrulukla İman etmişseniz, Sadakayı elinden geldiği kadar, Çokca veren, Çok az hasta olur,

Tedavisinde bu şekilde yaparsa Şifasını bulur,

 

     Ruhi Hastalıkta olan, Sıkıntılı olan, Buhranlı olan, Mümkün olduğu kadar Sadaka vermeye çalışırsa,

Devamlı Allahı Zikrederse, Kuran okumaya devam ederse, O Sadakaları ile, O Zikirleri ile, O Kuran okuması ile,

O Hastalığından, Sıkıntısından, Buhranından kurtulur Rahatlar ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

 

     Dikkat edin, Bunları Tedavi ve Şifa için,  Allah ve Rasulu Ziişan söylüyor, Kalbinizde en ufak bir şekilde

“ Sadaka verme ile, Kuran okuma ile, Zikir ile, Dua ile Hasta Nasıl iyileşir, Nasıl Tedavi olur ”

gibi bir düşünce oluşursa, artık Sizi iyileştirecek, Şifa bulduracak, Tedavi edecek hiçbir şey yoktur,

Aldığınız Tıbbı ilaçlardanda Tedavi olamazsınız, Zira Size Şifayı veren İlaçlar değil,  Allah Zül Celaldir,  

 

     Şirvani Cami İmam Hatibi, Müderris Arıllı Hüseyin Nail Hoca dan bir Anekdot (      -  1963 ) 

Hastalığının çok ağır Izdırabından “ Ah Anam, Yandım Babam” diyerek ah edip, inleyip, söylenen bir hastaya,

“ Bu şekil söylenmen, Ah etmen, İnlemen, Izdırabını azaltmaz, Izdırabını daha çok artırır, Şifada olmaz,

Izdırabına karşılık Söylenmek yerine, Izdırabına Meded olacak olan, Deva verecek olan,

Şifa verecek olan, “ Allahümme Şafi Lutfullah” diyerek Tesbihatla, Şafi olan Allah Zül Celali Zikredersen,

Izdırabın azalır, Ecelin gelmedi ise Mutlak Şifa verir, diyerek ikaz etmiş

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak ve Devamlı Zikirde bulunan,

Devamlı Kuran okuyan İnsan ve Dua eden için Şifadır, Ruhi Sıkıntının, Bunalımın, Depresyonun,

Sinirliliğin, Akresifliğin, Panik ataklığın, Kapalı yerde kalma korkusunun,

Tek ve Tek, Ancak ve Ancak çaresi, Şifası, Devası, Kurtuluşu, Zikir İbadetidir,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Elinden geldiği Zikri Çokca yapan,  Allah Zül Celali Devamlı Zikreden, Devamlı Kuran okuyan İnsan,

Ruhi Hastalıklardan Hasta olmaz, yada Çok az hasta olur,

Tedavisinide bununla yaparsa, Şifasını bulur ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

     Ben Ruhi Bunalımımdan, Depresyonumdan, Sinirliliğimden, Akrisifliğimden, Panik Ataklığımdan,

Çaresizliğimden, Her okumaya başlayışımda, 313 Ayetel Kürsiyi Bir Bardak suya Peş peşe okuyup, Zikir yapıp,

Şifayı ve Devayı  Allah Zül Celalden dileyerek içtim, Ben Bunlarla Şifa Buldum ve Şahidim Ya Siz ?

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞÜKRETMEKTİR               TEGABUN SURESİ AYET 17

Vallaahu Şeküürun Haliiym,” Mutlak Şükredilen ve Mutlak Haliym olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞÜKRETMEKTİR               ALİ İMRAN SURESİ AYET 144

Ve Seyeç Zillaahuş Şaakiriyn,” Mutlak Şükredilen ve Mükafatlandıran Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK ŞÜKRETMEKTİR               FATIR SURESİ AYET 34

İnne Rabbenaa Le Gafuurun Şeküür, ” Mutlak Şükredilen ve Mutlak Bağışlayıcı olan, Allah Zül Celaldir,” der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR              BUHARİ HADİS No 768

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Haç İbadetini yaparken, “ Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, Lebbeyke, Lâ Şerîke leke, Lebbeyk,

İnnel Hamde Venni`mete Leke vel Mülk, Lâa Şerîke Lek,”  diyerek Telbiye getirdi ve

Haç İbadetinde Bizede bu şekilde Telbiye getirmemizi Emretti, der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR             BULUĞUL MERAM HADİS No 1571

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Yüz defa, “ Elhamdü Lillaahi Rabbil Alemiiyn”( Alemlerin Rabbi olan Allah Zül Celale Hamd Olsun,)

Diye Zikir yaptığında, Denizler ve Denizlerin Köpüğü kadar Günâhları, Hataları olsa affedilir, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR              DARİMİ HADİS No 1312  

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Rukûlarınında " Sübhaane Rabbiyel Aliyyil Azîiym,” Secdelerinde " Sübhaane Rabbiyel Aliyyil A’ğlâa,”

( Yüce Rabbimi Tesbih ederim, Zikrederim) Tesbihatını yapmıştı,“ der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR              BUHARİ HADİS No 439

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rüküdan Kalkarken “ Semi Allaahu Hulimen Hamideh, Rabbenaa Lekel Hamd,” derdi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR              DARİMİ HADİS No 1360

  Sahabeden Ebû Zerr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Namazın ardından, Otuz üç defa Sühanallah, Otuz üç defa Elhamdülillah, Otuz üç defa Allahü Ekber

Tesbihatı ile Allah Zül Celali İsimleri ile Tesbîh edin, Allah Zül Celale Tekbir getirerek Hamdedin,

Bu Tesbihatı, Bu Zikiri, " Allaahü Ekber Kebiiyran Vahiden Laa İlaahe İllallaahu Vahdehuu Lâa Şeriiyke Leh,

Lehul Mulkü ve Lehul Hamdu, ve Hüve Alâa Külli Şey'in Kadiiyr,

Subhaanalahu Vel Hamdu Lillaahi velaa İlaahe İllallaahü, Vallaahü Ekber,

velaa Havlevelaa Kuvvete, İllaa Billaahil Aliyyil Aziiym, İllaa Billaah, Subhaanallahi vebi Hamdihii,”

Duası ile bitirin, “  der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR              NESAİ HADİS No 1600

  Sahabe Kadınlardan Rabia Bin Kaab Bin El Eslemi (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Gece Teheccüd Namazı için kalktığında, Zikir ve Dua yaparken, Uzun uzun, Tekrar tekrar,

“ Subhaanallaahi Rabbil Aalemîiyn, Subhaanallaahi vebi Hamdihîi ” Zikiri ile bitirerek ve Dua yapardı

Zira  Allah Zül Celal ençok bundan hoşlanır, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR              TABARANİ HADİS No 303

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Subhaanallaahu vel Hamdu Lillaah velâa İlaahe İllallaahu Vallaahu Ekber,

velaa Havlevelâa Kuvvete İllâa Billaahil Aliyyil Aziiym “

 (Güç, Kuvvet ve Azamet ancak ve ancak Allah Azze ve Cellenindir) " Zikrini Devamlı yapın,

Muhakkakki, Bu Zikir, Doksan dokuz çeşit sıkıntıyı ve Ruhi hastalığı defeder, kaldırır,

Bunların en küçüğü, Üzüntü ve Fakirliktir “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK HAMDETMEKTİR              BUHARİ HADİS No 595

  Sahabeden Ubade Bin Es Saamit (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Mümin Müslüman, Gecenin bir kısmında uykusundan kalkıp,

Abdestini alıp, Teheccüd Namazını Kılıp, Arkasından,

Laa İlaahe İllallaahu Vahdehuu Laa Şeriiykeleh,

Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Alaa Külli Şeyin Kadiiyr,

Subhaanallaahi, Velhamdü Lillaahi, Laa İlaahe İllallaahu Vallaahu Ekber,

La Havlevela Kuvvete İllaa Billaahil Aliyyil Aziiym,

Allahümmeağfirliy veli Valideyye Velil Müminiyne Yevme Yeküünül Hisaap,

İllaa Billaah, Subhaanallaahi vebi Hamdihii,” Zikrinden sonra

Allah Zül Celale Gönülden Münacatla, Dua ederse, Duası Reddedilmez, İcabet alır, “ dedi der,

 

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3242

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çıktığım hiç bir Sabah yoktur ki, O günde yüz kere Tevbe istiğfarda bulunmuş olmayayım,”dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        BAKARA SURESİ AYET 37

İnnehuu Tevvaa bur Rahiiym,” Mutlak Rahim Merhamet sahibi olan,

Tevbeleri Kabul eden Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        BAKARA SURESİ AYET 143

“ İnnallaahe Rauufur Rahiiym,”  Mutlak Şefkat ve Merhamet sahibi olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        HAÇ SURESİ AYET 60

İnnallaahe Le Afuvvun Gafuur, ” Mutlak Affedici, Bağışlayıcı olan ve Affeden Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        BAKARA SURESİ AYET 199

Vestağfirullaah, İnnallaahe Gafuurur Rahiiym,” Rabbine yönelip, İstiğfar edenleri, Mutlak olan Mağfiretle

Mağfiret edendir, Mutlak Rahim, Merhamet sahibi Bağışlayıcı olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        İBRAHİM SURESİ AYET 41

Rabbenağfirliy Veli Valideyye Velil Mü’miniyne Yevme Yekuumul Hisaab,”

Ya Rabbel Alemiyn, Herkesin Hesaba çekileceği Mahşer Gününde,

Rahmetinle Beni, Anamı ve Babamı ve Bütün Mümimleri Bağışla,” der,     

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        CAMİUSSAGIR HADİS No 395

  Sahabeden Haris Et Teymi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazını ve Akşam Namazını kıldıktan sonra, Hiçbir Kimseyle konuşmadan, Yedi defa,

“ Allahümme Encirnaa Minennaar, “ Ya Rabbel Alemiyn Beni Cehennem Azabından koru, Zikirini yaptığınızda, 

Allah Zül Celal, Sizin için, Koruyucu Bir Berat yazar, “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        ALİ İMRAN SURESİ AYET 8

İnneke Entel Veahhaab,”Mutlak olan Rabbine yönelip, Dilek dileyenlerin dileğini,

Dua edenlerin Duaları Kabul edendir, ” der,

 

     ALLAH ZÜL CELALİ ZİKRETMEK TEVBE İSTİĞFARDIR        İBRAHİM SURESİ AYET 40

 “ Rabbena ve Tekabbel Duaa” Ya Rabbel Allemiyn, Dualarımı Kabul et,” der,

 

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              SAAD SURESİ AYET 17

“ Mutlak olan Rabbinize, Tesbihat Zikirle yöneliniz,” der,   

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              İSRA SURESİ AYET 46

“ Rabbini, Kuranı Kerimdeki İsimleriyle, Sıfatlarıyla Tek olarak Zikret,” der, 

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2424

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“

Allah Zül Celal Mutlak Tektir ve Tek olanı sever,” dedi der,

 

   ZİKİR NASIL YAPILIR                                TİRMİZİ HADİS No 3486

  Sahabeden Abduullah Bin Amir (ra) ve Sahabe Kadınlardan Yüseyre Binti Yasir (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Zikir Tesbihatını Parmaklarıyla çekerdi,

“ Ey Kadınlar topluluğu parmaklarınızla Zikir Tesbihatı çekiniz, Tesbihat yapınız, O parmaklar da Zikir Çekmekle

Mes’uldür, Parmaklarınız Size Şahidlik yapmak üzere konuşturulacaklardır, ” dedi der,

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              ARAF SURESİ AYET 205

“ Rabbinin Hidayetini, Rahmetini, Merhametini, Şefkatini, Mağfiretini, Korumasını, Şifasını, Bereketini,

Kaybetmekten Korkarak, Sadece ve Sadece Rabbine Yalvararak,

Rabbini, Kendi içinden Yüksek olmayan bir sesle, bağırıp çağırmaksızın, Def Dümbelek çalmaksızın,

Gazel Maani Söylemeksizin, Kendinize Oyun Eylence Yapmaksızın, Sabah Akşam, Her Daim Tesbihatla Zikret,

Rabbinizi Kendiniz için Zikrediniz, Kendi kendinize Hıyanet eden Ahmaklardan Gafillerden olmayınız,” der,

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              BUHARİ HADİS No 1254

  Sahabeden Ebu Musa El Eş ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle yanımızda diğer

Sahabelerle birlikte bir yolculukta idik, Her Vadi üzerine yükseldikce, Yokuş çıktıkca,

Topluca Sesimizi Mutadından daha ziyade olarak, Yüksek sesle, Tekbir ve Tehlil getirirdik, Zikir yapardık,

Allah Rasulu bu hareketimize karşılık, “ Ey Naas, Canınıza acıyın, Tekbir ve Tehlil yaparken, Zikir yaparken,

Sesinizi yükseltmeyin, Niye Bağırarak Tekbir ve Tehlil yapıyorsunuz, ?

Siz Sağır Birini, Tekbir ve Tehlil ediyor değilsiniz, 

Zikrini yaptığınız, Dua ettiğiniz Allah Zül Celal, Mutlakki Sizinle beraberdir, Size Şah Damarınızdan yakındır,

O Sizi bilen ve işitendir,” dedi der,

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 252

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Zikir Yaparken, Dua ederken, Yüksek Sesle, Avaz Avaz bağırmaktan,

Teganni, Belagat yapmaktan kaçının,”dedi der,

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              TİRMİZİ HADİS No 3461

  Sahabeden Ebu Musa El Eş ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zikir İbadetinizde, Sesinizi yükseltmeyin, Zikir İbadetinizi Sessiz yapın, Sizin Rabbiniz Sağır değildir,

Uzakta da değildir, Yanı başınızda ve aranızdadır, Rabbiniz Allah Sizi duyar, “ dedi der,    

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 54 v 83

  Sahabeden Cabir Bin Semure ve Saad Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sabah Namazını kıldıktan sonra yatmadan oturup, Güneş doğuncaya kadar Zikir Yapınız,  

Yaptığınız veya yapacağınız Zikirlerin, En hayırlısı ve Allah Zül Celalin En hoşuna gideni, Gizli yapılan Zikirdir,

Rızkın, Kazancın en Hayırlısı, kişi­ye yetecek kadar olanıdır, " dedi der,

 

     İslam Dininde İnsanların Zikir İbadetini nasıl yapmaları gerektiği,

gayet açık ve net olarak belirtilmiştir, bunun dışındaki Zikir İbadeti şekilleri kesinlikle İbadet değil, Foklordür,

Kandil gecelerinde, İlahi ve Gazel okutmak, İlahileri ve Gazelleri, İbadet yerine yapmak,

kesinlikle İbadet değildir,

     Ruhbanlık esası ile yapılanmış sapıtmış tarikatların, Aczimendi, Kadiri, Cerrahi, Sofilik gibi Tarikatların,

İnsan Şuurunu kaybedercesine, Tef çalarak yaptıkları RİTUEL, HAYDIRIHOP Zikir Fokloru, Kesinlikle,

İslam Dininin İbadetlerinden değildir, Bidattır,

 

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           RUDANİ HADİS No 9205

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinde Allah Zül Celalin Zikredildiği Ev, Diri olan Güzel olan Evdir,

İçinde Allah Zül Celalin Zikredilmediği Ev, Ölü Evdir, Şer Evidir,“dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           RAMUZ EL HADİS No C2 S196 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Evinizde Kur'an okunduğunuzda, Evinizi Melekler doldurur, Şeytanlar Evinizden kaçar,

Evinize, Ev Halkına Ferahlık, Huzur, Sukunet ve Bereket gelir, Hayır çok, Şer az olur,

Evinizde Kuran okumadığınızda, Evinizi Şeytanlar doldurur, Melekler gider,

Ev Halkına Darlık, Buhran, Sıkıtı gelir, Hayır yok olur, Şer çok olur, “ dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           RAMUZ EL HADİS No C3 S80 H10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Evlerinizde Kuranı Kerimi Çokca okuyunuz, İçinde Kuranı Kerim okunmayan Evde Hayır yok olur, Şer Çok olur,

İçinde Kuranı Kerim Okunmayan Ev, İçinde bulunanları Sıkar, Buhran verir, Ev Halkı Bunalımlı olur, “ dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           CAMİUSSAGIR HADİS No 780

  Sahabeden Salsal Bin Delehmes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Evlerinizde, ( İş Yerlerinizde ) Bolca Kuranı Kerim okuyunuz,

Evlerinizi ( İş yerlerinizi ) Virane Kabirlere çevirmeyiniz, “ dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           HAŞR SURESİ AYET 2

“ Ey Akıl Sahibi Mümin Müslümanlar, Evlerinizi Kendi Ellerinizle Harap Etmeyiniz,” der,   

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           NUR SURESİ AYET 36

“ Mescidler, Camiler, Allahın Evleridir, Onların içinde,

Sabah Akşam Allah Zül Celali, İsimleri ile Tesbih ederler, Zikrederler,” der,  

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           METEALİBUL ALİYE HADİS No 3383

  Sahabeden Ala Bin Ziyad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet Bahçelerine koşun, “ dedi, Ey Allah'ın Rasulu Cennet bahçeleri nerededir diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben, " Zikir Halkalarıdır, " dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           ZUHRUF SURESİ AYET 13

“ Bineklerinize, Araçlarınıza bindiğinizde, üzerlerine yerleştiğinizde, bunları Sizin için yaratan ve

Sizin hizmetimize veren Allah Zül Celali Tesbihatla Zikrediniz,

Zira bu binekleri, araçları yapabilmenizi size veren Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           NUR SURESİ AYET 37

“ Alışverişleriniz, Ticaretiniz, Dünyalık işleriniz Size, Namaz Kılmayı ve Zekatınızı vermeyi,

Allah Zül Celali Zikretmeyi unutturmasın, “ der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           TUUR SURESİ AYET 48

“ Her Oturuşunda, Her Kalkışında Hamd İle Tesbihatla, Rabbini Zikret,

Rabbinin Hükmüne Sabret, Zira Sen Daima Rabbinin Önündesin,” der,    

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 189

  Sahabeden Abdullah Bin Bişir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allahı Anlama Zikrini

Dilinizden ve Kalbinizden eksik etmeyiniz, İnsanların En Hayırlısı Ömrü uzun ve Ameli güzel olandır, " dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1023

  Sahabeden Ata (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Devamlı Allah Zül Celali Zikreden kimseye, Yıldırım İsabet etmez, “ dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2037

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Kişinin Kalbi Allah'ı Zikrettiği müddetçe, Çarşıda olsa bile Namazda sayılır, " dedi der,

 

     ZİKİR NERDE YAPILIR                           İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S6 H3

  Sahabeden Ebu Kesir İbni Yahya (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ayakta dururken, Otururken, Çarşıda, Pazarda, Mecliste, her yerde ve her şekilde,

Allah Zül Celali Zikre devam ettiğinizde, Namaz İbadetinde gibi kabul edilirsin, “ dedi der,

 

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                ALİ İMRAN SURESİ AYET 41

“ Sabah Akşam, Her daim, Sizi Yaratan Rabbinizi Tesbihatla Zikredin, “ der, 

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                TUR SURESİ AYET 49

“ Gecenin ( Gündüze yakın kısmından ) Yıldızların batışına, kaybolmasına kadar

Allah Zül Celali Tesbihatla Tesbih Et,” der, 

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                RUM SURESİ AYET 17 ve 18

“ Sabaha erdiğiniz zamanda, Akşama erdiğiniz Zamanda, Öğleye erdiğiniz zamanda,

İkindi vaktine erdiğiniz Zamanda, Hamd ile Tesbihat yapın, Hamd ile Tesbihad Allah Zül Celale Mahsustur,”der,

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                KAAF SURESİ AYET 39

“ Güneşin Doğuşundan önce, Güneşin Batışından Önce, Hamd ve Şükür ile Rabbini Tesbihatla Zikir Et,” der,

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                KAAF SURESİ AYET 40

“ Secdelerinde ve Gecenin bir Bölümünde Allah Zül Celali Tesbihatla Zikir et,” der,

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                TAAHA SURESİ AYET 130

“ Güneşin Doğmasından önce, ( Sabah Namazından Sonra Güneş Doğuncaya kadar,)

Güneşin Batmasından önce, ( Akşam Ezanı okunmazdan önce ) Rabbine Tesbihatla Hamd ve Zikir Et ki,

  Gecenin Bir Kısım Vakitlerinde, Gündüzün İki ucunda, Rabbine Tesbihatla Hamd ve Zikir Et ki,

Hoşnutluğa eresin,” der,

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                ENBİYA SURESİ AYET 19 ve 20

“ Onun Katında Olan Müttakiler, Ona, Allah Zül Celale Kulluk etmekten Ne Çekinirler, Nede Yorulurlar,

“ Gece Gündüz, Alaah Zül Celali Tesbihatla Zikrederler Usanmazlar,” der

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                TABARANİ HADİS No 783

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz. Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Her Kim Sabah namazını kıldıktan sonra, Güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederse,

bu Zikir kendisi için mutlaka Cehenneme karşı bir örtü olacaktır, “ dedi der,

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 203

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Sen Beni Sabah Namazından ve İkindi Namazından sonra bir saat Zikret,

İkisinin arasındaki vakitte ben sa­na yeterim, “ dedi der,

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S110 H 7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İbrahim Aleyhisselam  Allah Zül Celale, Seni Tesbihat edenin Mükafatı Nedir ? diye sordu,  Allah Zül Celal,

Bana Tesbihatın Mükafatını Ancak Ben veririm, Lakin Kulum, Dünyada iken bunu anlamaktan Acizdir, “ dedi der,

 

     ZİKİR NE ZAMAN YAPILIR                                BUHARİ HADİS No 465

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Her Namazdan sonra Zikir Etmek vardır,  Allah Rasulunun

Namazlarından Sonra Zikir Seslerini duyduğumda, Allah Rasulunun Namazı bitirdiğini anlardık, “ der,

 

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              BUHARİ HADİS No 2142

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vallahi Ben Muhakkak, Günde Yetmiş kereden fazla, Allah Zül Celale Tevbe ve İstiğfar ediyorum, “ dedi der,

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              CAMİUSSAGIR HADİS No 1815

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale Her an Tevbe ve İstiğfar ediniz, Hiç Şüpheniz olmasınki,

Bende Günde Yüz Defa Allah Zül Celale Tevbe ve İstiğfar ediyorum, “ dedi der,

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              CAMİUSSAGIR HADİS No 2967

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Hani (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celali, Yüz defa Allahüekber ile Takdis et, Allah Zül Celali Yüz defa Sübhanallah ile Takdis et,

Allah Zül Celale yüz defa Elhamdülillah ile Hamd et, Tesbihatla Zikret,” dedi der,

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 339 H 4

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              CAMİUSSAGIR HADİS No 2541

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma günü bana seksen defa salavat getirirse, seksen yıllık küçük günahları affedilir,”dedi der,

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              İBNİ MACE HADİS No 1387

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, 

“ Ey Amcam Abbas, Günahların evvelini, âhirini, eskisini, yenisini, hatâsını, kasıtlısını, küçüğünü, büyüğünü,

gizlisini, açığını, Kum Dağları gibi olmuş Günahları, Allah Azze ve Cellenin bağışladığı,

On, On, On Hasleti sana bildireyimmi ?  Dört Rek'at Bir Sünnetim olan bir Namaz vardırki,

Bu Tesbihat Namazıdır, Gücü yeten, Hergün Bir kez Tesbihat Namazı kılsın,

Her gün kılmaya gücün yetmezse, Haftada bir kez Cuma günü Tesbihat Namazı kılsın,

Haftada Birkez kılmaya Gücün yetmezse, Ayda Bir kez Tesbihat Namazı kılsın,

Şayet Ayda Bir kez kılmaya gücün yetmezse, Yılda bir sefer Tesbihat Namazı Kılsın,

Yılda Bir Sefer Tesbihat Namazı kılamayan, Ömründe Bir kez Tesbihat Namazı kılsın,

  Tesbihat Namazının Her Rekatında Fatiha ile bir Sûre okunduktan sonra,

Rüküya gitmeden önce ONBEŞ defa, “Subhanallahu vel Hamdü Lillâhi ve Lâ İlâhe İllâllahü vallahü Ekber,”

Zikrini Tesbihat yaparsın, Sonra Rükû edersin, Rükûda, Rükü Tesbihatından sonra ON defa Tesbihat yaparsın,

Rüküdan Kalktığında, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın, Birinci Secdeye gittiğinde, Secde Tesbihatından sonra,

ON defa aynı Tesbihatı yaparsın, Birinci Secdeden Başını kaldırdığında, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın,

İkinci Secdeye gidersin, Secde Tesbihatından sonra, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın,

İkinci Secdenden kalkınca, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın, Bir Rekattaki Tesbihat, Yetmiş Beş defadır,

Bu Dört Rekatlı Namazda 300 kez Tesbihat yapılmış olur, “ dedi der, 

 

     ZİKİR NASIL YAPILIR                              DARİMİ HADİS No 1360

  Sahabeden Ebû Zerr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Namazın ardından, Otuz üç defa Sühanallah, Otuz üç defa Elhamdülillah, Otuz üç defa Allahü Ekber

Tesbihatı ile Allah Zül Celali İsimleri ile Tesbîh edin, Allah Zül Celale Tekbir getirerek Hamdedin,

Bu Tesbihatı, Bu Zikiri, " Allaahü Ekber Kebiiyran Vaahiden Laa İlaahe İllallaahu Vahdehuu Lâa Şeriiyke Leh,

Lehul Mulkü ve Lehul Hamdu, ve Hüve Alâa Külli Şey'in Kadiiyr,

Subhanalaahu Vel Hamdu Lillaahi velaa İlaahe İllallaahü, Vallaahü Ekber,

velaa Havlevelaa Kuvvete, İlla Billaahil Aliyyil Aziiym, İllaa Billaah, Subhanallaahi vebi Hamdihii,”

Duası ile bitirin, “  der,

 

     Allah Zül Celalin Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Hadislerinde gösterilen Zikir Zamanları,

Sabah Namazını kıldıktan sonra ve Yatsı Namazını kıldıktan sonra biraz uzunca Zikir yapmak,

Vakit Namazlardan sonra kısa zikir yapmak zaman olarak belirtilmiştir,

bu zamanların haricinde zaman ayırıpta zikir yapmak biraz zor gibi gözüktüğü halde,

Zikir yapmak için belirli bir Mekana mecburiyet yoktur,

mesala Sabahleyin İşinize, Okulunuza veya başka bir yere giderken, yolda yürürken Tesbihatla

Zikir yapabilirsiniz, Tesbihatla Zikir yaparkende, ölçü olarak 33 lü küçük bir Tesbih kullanabilirsiniz,

Her Zikri 33 kere yapabilirsiniz

 

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  AHZAB SURESİ AYET 56

“ Allah Zül  Celal ve Bütün Melekleri, Muhammed Aleyhisselama Salat ve Selam etmektedir,

Ey İman Eden Müminler, Sizde Muhammed Aleyhisselama Her daim Selat Selam etmekte Özen gösteriniz,“ der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  TİRMİZİ HADİS No 484

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet günü, Mahşer Günü, Hesap Günü, Müminlerden bana en yakın olacak olanları,

“ Allahumme Salli, Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âlihi Seyyidina Muhammed,” diyerek

Bana en çok Selatü Selam, Selavat getirendir “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  DARİMİ HADİS No 1348

  Sahabeden Kaâ'b bin Ücra (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Namazın Tahiyyatında, Rekat veya Son oturuşunda, Banada Selavat getiriniz, Selam veriniz “ dedi,

Biz de, Ey Allahın Rasulu Biz sana nasıl Selavât getireceğiz " diye sorduk, O da şöyle dedi,

“ Namazda Selavat getirmek ve Bana Selam vermek şöyledir ,

" Allahumme Salli, Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âlihi Seyyidina Muhammed,

Kemâ Salleyte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahim, İnneke Hamîdun Mecîd, 

  Allahümme Bârik, Alâ Muhammedin ve Alâ Âlihi Muhammed,

Kemâ Bârekte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahiym, İnneke Hamîdun Mecîd,”  Selavatını getirin, dedi

Allah Rasulu Selavattan sonra İstediğin duayı seç ve oku, Bunları yaptığın okuduğun yerine getirdiğin zaman,

artık namazı bitirsin dedi, Bizde Evet Ellahın Rasulu Sana nasıl Selat ve Selâm verileceğini öğrendik,“ der,

 

     Allah Rasulune Selavatın Getirmenin Manası,

Allahım, Muhammed'e İbrahim'in âline Selât ettiğin gibi, İbrahim'in âline feyiz ve bereket ihsan ettiğin gibi.

Muhammed'in âline Salât et, Şüphe yok ki, sen Hamîd ve Mecîdsin,

bütün Hamdlar, bütün azamet ve şerefler sana mahsustur,

Muhammed'e ve Muhammed'in âline feyiz ve bereket ihsan eyle, Şüphe yok ki, sen Hamîd ve Mecîdsin, der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  İ,MÜNZİRİ HADİS No C3 S505 H1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Adım Anıldığında, Söylendiğinde, Bana Selatü Selam, Selavat, Getirin, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  TABARANİ HADİS No 760

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kulağınız Çınladığında dahi, beni hatırlayıp bana Selatü Selam, Selavât getirin,“ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 333

  Sahabeden Ebu Humeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescide, Camiye girdiğinizde ve Çıktığınızda dahi, Bana Selatü Selam, Selavat getirin,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1026

  Sahabeden Amir İbni Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Her Kim Bir Mümin Bana

Salavat getirirse, Meleklerde Onun için Bana getirdiği Selatü Selam, Selavat kadar, Selavat getirir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 821 ve 820

  Sahabeden Uz. Haşar ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana Çokca Selatü Selam, Selavat getiriniz, Allah Zül Celalden Benim için, Vesile Makamını isteyiniz,

Zira Bana verilecek Vesile Makamı ve Bana Getirdiğiniz Selatü Selam, Selavatlar,

Rabbim katında Sizin için Şefaat sebebidir,

“ Cuma Günü ve Gecesi Bana Çokca Selatü Selam, Selavat getirene,

Yevmi Mahşerde Lehinde Şahitlik ve Şefaatinde bulunacağım,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2541

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma günü bana seksen defa salavat getirirse, seksen yıllık küçük günahları affedilir,”dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2488

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana Selatü Selam getiriniz, Zira Bana getirdiğiniz Selatü Selamlar, Sizin için Berekettir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  GURREUL HİKEM HADİS No 4149

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale bir Hacetini iletmek istediğinde, Dua ettiğinde,

Önce Allahın Rasulu olan bana Selatü Selam, Selavat ediniz, ardından Hacetinizi isteyiniz, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  TİRMİZİ HADİS No 3476

  Sahabeden Fedale Bin Übeyd  (ra) anlatıyor, Mescidde oturmakta iken bir adam geldi Namaz kıldı sonra

“ Allah’ım beni bağışla bana acı,” diye Duâ etti, Bunun üzerine Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

O Adama , “ Ey namaz kılan, Dua etmekte acele ettin, Namaz kılıp oturduğun vakit Allah’a layık olduğu şekilde

Allaha Hamd et sonra banada Selatü Selam, Selavat getirip sonra Duânızı yapınız,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S381 H 6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Rasulu ve Habibi olan bana, Selatü Selam getirilmeden yaptığınız Dualara, Gökler Perde olur,

Ancak Bana Selatü Selam getirdiğinizden sonra, Allah Zül Celale yaptığınız Dualarda, Göklerin Perdesi yırtılır,

ve Duanız Allah Zül Celale yükselir, Bana Salatü Selam getirmezseniz, Duanız geri döner, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  TİRMİZİ HADİS No 486

  Sahabeden 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale yaptığınız Duanızın sonunda, Allah Zül Celalin Rasulu olan Bana Selatü Selam,

Selavat getirmezseniz, Yaptığınız Dua, Yerle Gök arasında bir yerde durdurulur,

O Duanızdan Allah Zül Celal katına hiçbir şey yükselmez,

( yani Duanızın kabul olunmayacağı muhtemeldir ) “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNE SELATU SELAM GETİRMEK                  İ,MÜNZİRİ HADİS No C3 S513 H14,16 ve 39

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Nerede olursanız olun, Bana Selatü Selam ediniz,

Selatü Selamınız Mutlak bana gelir, Her Ne Zaman Bana Selatü Selam getirirseniz,

Allah Zül Celal Bana Ruhumu iade eder, Bende Sizin Selatü Selamınıza karşılık veririm,

Benim Adın anıldığında Söylendiğinde, Bana Selatü Selam getirmeyenin Burnu yerde Sürünsün,

Burnu yerde Sürünsün, Burnu yerde Sürünsün,  

Her Dua Bana Selatü Selamla Perdelidir, Bana Selatü Selam olmazsa, Dualarınız kabul görmez, “dedi der,

 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim