ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KURBAN KESMEK / ADAK ADAYAN ADAĞINDAN YİYEBİLİRMİ / İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 16.05.2023
Okunma : 2458

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI NEDİR ?

     ETİ HELAL OLAN HAYVANLARIN EVSAFI NEDİR ?

     KURBAN OLMAYACAK HAYVANLARIN EVSAFI NEDİR ?

     KURBAN OLACAK HAYVANLARIN EVSAFI NEDİR ?

     KURBAN KESMEDE ORTAKLIK YAPABİLMEK NEDİR ?

     KURBANI KESME ZAMANI NEDİR ?  

     KURBANLIK HAYVANLAR VE KESERKEN TEKBİR GETİRMEK NEDİR ?

     TEKBİR GETİRMEDEN HAYVAN KESMEK NEDİR ?

     KURBANIN DAĞITIMI NEDİR ? 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ATİRE KURBANI NEDİR ?

     ADAK ADAMANIN YASAK OLDUĞU NEDİR ?

                                   

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Diyorki, Size Din Olarak İslam Dinini Beğendim, İslam Dinini Seçtim,

Size Dininizi, İslam Dinini Kemale erdirdim, Size, İslam Dininin Niymetini tamamladım,

Sonradan, Din ve İbadet adına, Hurafeler ve Bidatlarla kendinizce tamamlayabileceğiniz

Hiçbir Eksikliği bırakmadım,” der,

 

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     ETİ HELAL OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                  MÜ’MİNUN SURESİ AYET 79

“ Kimine Binesiniz, Kimini Yiyesiniz, diye Yumuşak Başlı Hayvanları Sizin için Yaratan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ETİ HELAL OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                  HAÇ SURESİ AYET 30,

“ Size Haram olarak Bildirilenlerden başka, Bütün Hayvanların Eti Helal Kılınmıştır,”der,      

 

     ETİ HELAL OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                  MAİDE SURESİ AYET 96

“ Size yiyecek olmak üzere Deniz Avından yakaladıklarınızı yemek te, Helal kılınmıştır,” der,

 

     ETİ HELAL OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                  MÜMİNUN SURESİ AYET 51

“ Helal ve Temiz olan şeylerden yiyin, içinki, Güzel, İyi İşlerle, Çalışmalarla, Amellerle iştigal edebilesiniz,” der,

 

     ETİ HELAL OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                  HACC SURESİ AYET 34

“ Biz her Ümmet için Kurban kesme yapıp verdik, Kurban kesme kıldık, Allah'ın kendilerine Rızık olarak verdiği

Hayvanların üzerine Allahın Adını Zikretsinler, Ansınlar,”der,

 

     ETİ HELAL OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                  MAİDE SURESİ AYET 4

“ İşte Size Temiz Şeyler Helal kılındı, Yine Zaruret halinde kaldığınızda, Sizden Önceki Kitap Ehlinin,

Musevi ve Hiristiyanların Kestiği Temiz Hayvan Etlerinden yiyebilirsiniz, Sizin Kestiklerinizde Onlara Helaldir,” der,    

 

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                ENAM SURESİ AYET 145

“ Domuz Eti ve Bütün Azaları, Organları Haram kılınmıştır, Kan yemek, içmek Haram kılınmıştır,

Eti Helalde olsa, Murdar olmuş, Ölmüş, Leş olmuş ve Leş olan Etlerin yenmesi Haram kılınmıştır,

Allahın adı Zikredilmeden kesilmiş hayvanların etleri haram kılınmıştır,

İşte bunlar Pisliktir, Murdardır, Çirkeftir, Lakin, Ölümcül Zaruret halinde, Başkalarına Zarar vermemek,

Sınırı aşmamak, sadece ölmeyecek kadar olmak şartıyla, bunlardan yemek mecburiyetinde kalanları,

Merhamet edip bağışlayan Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Domuz Eti, Kan, Boğulmuş, Vurulmuş, Boynuzlanmış, Düşerek ölmüş veya başka şekilde ölmüş Hayvanların,

Vahşi Hayvanların öldürüp yediğinden kalan Leş etleri, Allah tan başkası adı zikredilerek kesilen veya Avlanan

Hayvanların Leş Etileri yemek Size, Mutlak Haram kılındı,

  Ancak ve Ancak, Çok Zaruri halde iseniz, Açlıktan ölecek duruma geldiyseniz,

bu Haram kılınmış Etlerden Ölmeyecek kadar yemenizde sakınca yoktur,

  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                HAÇ SURESİ AYET 36 

“ Kurbanlık Hayvanların, Deve ve Sığırları, Davarları, Allahın Size Olan Nişaneleri, Helalleri Kıldık,

O Kurbanlıklardan Kurban Keserken, Üzerlerine Allah Zül Celali Zikrediniz,

yani Bismillahu Allahü Ekber diyerek Tekbir getiriniz,

O Kurbanın Etinden, Kendiniz Rızık olarak yiyiniz diye, Kurban yaptık,

Yoksulları, Fakirleride doyurun, Sizden İsteyenede, İstemeyenede İkram edin, O Kurbanın Etinden yedirin,” der,

 

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                ENAM SURESİ AYET 118 ve 121

“ Üzerine Allah Zül Celalin İsmi Tekbir getirilerek kesilmiş olanlardan ( yapılmış olanlardan ) yiyiniz,

Üzerine, Allah Zül Celalin İsmi Tekbir getirilerek kesilmemiş olanlardan, ( yapılmamış olanlardan ) yemeyiniz,

zira bu Murdar olmuştur, Fasıklıktır, ”der,

 

     ETİ HARAM OLAN HAYVANLARIN EVSAFI                TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 266

  Sahabeden İbni Ömer, İbni Abbas ve Ebu Salebe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Pislik Yiyen Hayvanların, Kanca Tırnaklı olan, Pençeli olan, Azı Dişi olan, Leş Yiyen, Vahşi, Yırtıcı Hayvanların,

Etini yemekde, Sütünü içmekte Haram kılınmıştır, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      İBRAHİM SURESİ AYET 5

“ Allahın Sizin için Önemli kıldığı Günleri Hatırlayasın,

Şüphesiz, O Günlerde, Sabredenler, Şükredenler için Nice İbretler vardır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      HACC SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celalin, Size Rızık olarak verdiği Kurbanlık Hayvanları, Size belirlediğimiz ve bildirdiğimiz Günlerde,

Kurban Bayramı günlerinde, Allah Zül Celalin Adı ile, Tekbir Getirerek kurban edin,

Kestiğiniz Kurbanınızdan, Yoksulları ve Fakirleri doyurun, Sizde O Kurbandan yeyin,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      HACC SURESİ AYET 34

“ Biz her Ümmet için Kurban kesme yapıp verdik, Kurban kesme kıldık, Allah'ın kendilerine Rızık olarak verdiği

Hayvanların üzerine Allahın Adını Zikretsinler, ansınlar,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      EBU DAVUD HADİS No 2201 

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amelleriniz, İbadetleriniz, İşleriniz, Çalışmanız Niyetlerinize göredir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      HAÇ SURESİ AYET 37

“ Kestiğiniz Kurbanların Ne Etleri, Nede Kanları Allah Zül Celale ulaşmaz,

Ancak ve Ancak, Sizin Allah Zül Celale olan Takvanız Allah Zül Celale erişir ve Samimiyetinize göre kabul görür,

  Her Kim Allah Zül Celalin Nişanesine, Kurban Kesmek Emrine, Riayet eder Saygı gösterirse,

Kurbanı, Tekbir getirerek keserse, Allah Zül Celalin Takvası Onun Kalbindedir,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      BAKARA SURESİ AYET 284

“ İçinizdeki Niyetinizi açıklasanızda, gizlesenizde,

Allah Zül Celal onu bilir ve Onunla Sizi Hesaba çekecektir,  der, 

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      RAMUZ EL HADİS NO C3 S240 H1

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kurban Kesmek Bana Farz, Size Vacipdir, Vitir Namazı Kılmak Bana Farz, Size Vacipdir,

Cuma Namazına gitmezden önce Gusul yapmak, Bana Farz, Size Sünnettir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN KURBAN KESMEK      İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S538 H8

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, Kurban Kesmeye gücü yettiği halde, Kurban Kesmezse, Bizim Mescidlerimize,

Namazgahımıza gelmesin, ( Kendini Müslümanlardan sayıpta kendini aldatmasın ) “ dedi der,

 

 

     KURBAN KESİLEBİLECEK HAYVANLAR         HAÇ SURESİ AYET 34    

“ Her Ümmet için, Kendilerine Helal Rızık olarak verdiğimiz, Kurbanlık Hayvanlardan,

( Deve, Sığır ve Davarlardan) Allah Zül Celali Zikrederek Kurban kessinler,” der,

 

     KURBAN KESİLEBİLECEK HAYVANLAR         KEVSER SURESİ AYET 2 

“ Rabbinin Emrettiği Namazı Kıl ve Nahır Hayvanlarından,

( Ehli olan, yetiştirilen Hayvanlardan, Kurbanlık Hayvanlardan ve Kurban olacak şekilde )

Kurbanı, Rabbin için, Rabbin Adına Kes, Rabbin için, Rabbin Adına Kurbanın Kanını Akıt, “ der,

 

     KURBAN KESİLEBİLECEK HAYVANLAR         HAÇ SURESİ AYET 36 

“ Kurbanlık Hayvanların, Deve ve Sığırları, Davarları, Allahın Size Olan Nişaneleri, Helalleri Kıldık,

O Kurbanlıklardan Kurban Keserken, Üzerlerine Allah Zül Celali Zikrediniz,

yani Bismillahu Allahü Ekber diyerek Tekbir getiriniz,

O Kurbanın Etinden, Kendiniz Rızık olarak yiyiniz diye, Kurban yaptık,

Yoksulları, Fakirleride doyurun, Sizden İsteyenede, İstemeyenede İkram edin, O Kurbanın Etinden yedirin,” der,

 

     KURBAN KESİLEBİLECEK HAYVANLAR         İSRA SURESİ AYET 59

“ Biz Semud Kavmine Deve vermiştikte, Onlar Ona Zulmetmişlerdi,” der, 

 

     KURBAN OLMAYACAK HAYVANLARIN EVSAFI        BAKARA SURESİ AYET 66 ve 68

“ Musa (as) Kavmine, Allah Zül Celal Size ( Kurban olarak ) Bir Sığır Kesmenizi emretti,”

“ O ( Kurban olması için) keseceğiniz Sığır, Ne çok Taze, Çok Genç olan, Yaşını doldurmamış olan bir Sığırdır,

Nede, Çok ihtiyar, artık çok zor yürüyebilen, Topal olan, Gözü körlenmiş, kusurlanmış olan bir Sığır değildir,” der,   

 

     KURBAN KESİLEBİLECEK HAYVANLAR         MAİDE SURESİ AYET 27

“ Ademin İki oğlunada, Kabilede, Habilede, birer Kurban vermelerini emrettik, ( Kabil, Kurban olarak,

Nerede en bozulmuş berbatlaşmış bir ürünü varsa onları topladı, Allaha Kurban olarak vermişti,

Habil, Kurban olarak, En Güzel, En hoş, En sağlıklı ve En sevdiği Kuzusunu Allaha Kurban olarak vermişti,)

sadece ( En Güzel, En hoş, En sağlıklı ve En sevdiği Kuzusunu veren Habilin,) Kurbanı kabul ettik,

ötekinin, Kabilin Kurban diye verdiklerini kabul etmedik, Kabil, onun yüzünden kardeşini öldürmüştü, “ der,

 

     KURBAN KESİLEBİLECEK HAYVANLAR         SAFFAD SURESİ AYET 102, 103, 104, 106, 107 ve 108

“ İbrahim Aleyhisselam, Rabbim Bana bir Oğul Lutfetki, Onu Sana Kurban edeyim diye Rabbine Dua etti,

Bizde İbrahime Bir oğul, İsmail Aleyhisselamı Lutfettik, İsmail Aleyhisselam Koşup oynama çağına erişince,

İbrahim Aleyhisselama bir Rüya ile yaptığı Duasını hatırlattık, İbrahim Aleyhisselam, Oğlu İsmail Aleyhisselama,

Yaptığı Duayı ve Rüyasını, Yavrum Ben Rüyamda Seni Kurban ediyordum diye anlatınca, İsmail Aleyhisselam,

Sadakat ve İtaatle Babacığım, Sana Emredileni yap, İnşallah Beni İtaat eden ve Sabredenlerden bulacaksın

dedi, İbrahim Aleyhisselamda, İsmail Aleyhisselamda, Rabbine Sadakat ve İtaat ederek, Teslim olarak,

İsmail Aleyhisselamı Kurban etmek için yatırınca, İbrahim Aleyhisselama Bu Yaptığın Senin için Ap açık ve

Çok Zor olan bir İmtihandı diye Vahyettik, İbrahim Aleyhisselama Oğlu İsmail Aleyhisselamı Kurban etmesi

yerine, Gökten Bir Kurbanlık Koç İndirdik, O Koçu Kurban etmesini Vahyettik,

Sonradan geleceklerede böylece Kurban kesmelerini Emrettik, “ der, 

 

 

     KURBAN OLMAYACAK HAYVANLARIN EVSAFI        NESAİ HADİS No 4302

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki yaşını geçmeyen Deve ve Sığırlardan hayvanları kurban etmeyiniz, “ dedi der,

 

     KURBAN OLMAYACAK HAYVANLARIN EVSAFI        NESAİ HADİS No 4296

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kurbanlık hayvanların göz ve kulaklarının kusurlu olup olmadığına iyice bakmamızı emretti,

Kulağı yarık ve delik olanlarla önden ve arkadan kesik olan hayvanları kurban etmememizi emretti, “ der,

 

     KURBAN OLMAYACAK HAYVANLARIN EVSAFI        RUDANİ HADİS No 3919

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süt veren, Nesil veren, Doğuran veya Doğurabilecek olan, çoğalacak olan, Sizin için bereketlenecek olan,

Dişi Hayvanları Kesmeyiniz, Kurban etmeyiniz, “ dedi der,

 

 

     KURBAN OLACAK HAYVANLARIN EVSAFI                EBU DAVUD HADİS No 2797

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Davarlardan Bir Yaşını doldurmamış olanları Kurban etmeyiniz, Lakin Davarlardan Altı ayını doldurmuş olupta,

Bir yaşında imiş gibi gösteren, Koyunu Kurban edebilirsiniz “ dedi der,

 

     KURBAN OLACAK HAYVANLARIN EVSAFI                CAMİUSSAGIR HADİS No 572

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kurbanlıklarınızı iyisinden seçiniz. Çünkü onlar Sıratta sizin bi­neklerinizdir, “ dedi der,

 

     KURBAN OLACAK HAYVANLARIN EVSAFI                NESAİ HADİS No 4293

  Sahabeden Berra Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu dört şey Kurban edilecek Hayvanda olursa, O Hayvan Kurbanlık Hayvan değildir, Kurban olmaz,

1. Tek gözü tamamen kör olan hayvan, 2. Hasta olduğu tamamen belli olan hayvan,

3. Topal olan hayvan, 4. Ayağı kırık veya sakat olan sakat edilmiş olan hayvan, “ dedi, Ben Allah Rasulune

Kurban edeceğim hayvanın boynuz ve dişleri eksik olanlarını Kurban etmeyi hoş görmüyorum dedim,

Allah Rasulu cevaben bana “ Hoş görmediğini kurban etme,  Fakat başkasına da haram kılma,” dedi der,

 

     Kurban Kesmek, Allah Zül Celalin, Adem Aleyhisselama, Oğlu Habil Aleyhisselama,

İbrahim Aleyhisselama ve Allah Rasulu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme olan Emir Sünnetidir,

    Allah Zül Celal Adem Aleyhisselama Oğulları Habil ve Kabilin Birer Kurban vermelerini Emretti,

    Kabil, Ziraat yapıyordu, Kurban olarak,

nerede en bozulmuş, berbatlaşmış, kokuşmuş bir ürünü varsa onları topladı, Allaha Kurban olarak verdi,

    Habil Aleyhisselam, Hayvan Besiciliği yapıyordu, Kurban olarak,

En Güzel, En hoş, En sağlıklı ve En sevdiği Kuzusunu Allaha Kurban olarak verdi,

     Allah Zül Celal, Kabilin bozulmuş, berbatlaşmış, Kokuşmuş Zerzevatını Kabul etmedi,

Habil Aleyhisselamın En Sevdiği ve Kurban olarak verdiği Kuzusunu Kurban olarak kabul etti, daha sonrası

     İbrahim Aleyhisselam, “ Yarabbi Bana Bir oğul verki Onu Sana Kurban edeyim “ diye Allaha Dua ettiğinde,

Allahta Ona İsmail Alşeyhisselamı verdi, İbrahim Aleyhisselam Oğlu İsmail Aleyhisselamı Kurban etmek üzere

Minaya götürdü, İsmail Aleyhisselamı Kurban ederken, Allah, Cebrail Aleyhisselama Emretti ve

Habil Aleyhisselamın Büyümüş çok şahane bir Koç olmuş olan Kuzusunu, İbrahim Aleyhisselama indirdi ve

“ Kurban olarak Bunu Kes, Kanını Akıt, “ diye Emretti,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kurban edilecek hayvanlar,  çok açık ve net olarak bildirilmişken,

“ Tavuk ve Deve Kuşu da, Kurban edilebilir “ derler, İslam Dinini Tahrip ederler, zekeriyya beyazcı

 

     İslam Dininde Kurban, Koyun, Keçi, Dana, Sığır ve Deve gibi Yenmesi Helal olan İşkembeli Hayvanlardır,

Kokuşmuş Zerzevat sıkanların, Kokuşmuş Zerzevatları değildir, 

 

     Kurban kesilebilecek Hayvanlar, Ehli olan ve yetiştirilmiş olan hayvanlardandır,

Etinin yenilmesi Helal olan, Av ile Avlanılan Yabani Hayvanlar Kurbanlık Hayvan değildir,

yani Kurbanlık Hayvan Av Hayvanlarından değildir,

Av Hayvanı Kurban olmaz, Kurbanlık Hayvanda Av Hayvanı değildir,

 

 

     KURBAN KESMEDE ORTAKLIK YAPABİLMEK                      RUDANİ HADİS No 3831

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Koyun, Keçi gibi Küçükbaş hayvanlarda, Ortaklık olmaz,

O Kurban sadece Tek Ev halkının kurbanıdır, “ dedi der,

 

     KURBAN KESMEDE ORTAKLIK YAPABİLMEK                      NESAİ HADİS No 4316

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor,

Kurban Bayramında Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle beraberdik, 

Allah Rasulu ile Kurban Bayramı Kurbanı Niyetiyle, Bir Deveye On kişi ortak olarak Kurban Kestik,

Bir Sığırı da Yedi kişi ortak olarak Kurban kestik “ dedi der,

 

     Büyük baş Hayvanlarda Kurban kesmeye ortak olmak demek,

Ortak olanların tamamının ve sadece ve sadece Kurban Bayramı Kurbanı kesmek niyetiyle ortak olmalarıdır,

Zira Niyette Ortaklıktır, Ortak olanlardan biri dahi, Kurban Bayramı Kurbanı haricinde bir niyeti,

Hastalık Kurbanı, Şükür Kurbanı, Akika Kurbanı, Adak Kurbanı,

Ceza Kurbanı kesmek gibi bir niyeti varsa, O Ortaklık Kurban Bayramı Kurbanı kesme ortaklığı olmaz,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Kurban Bayramında, Kurban Ortaklığı yapma Şeklinin,

Allah Rasulu tarafından Hadislerde belirlenmiş olduğu halde, Akika, Şükür, Ceza veya Adak Kurbanları içinde

Kurban Bayramı Kurbanına Ortak olunabilr diye fetva verirler, Kurbanı Tahrip ederler, nihat hatipoğluymuş,  

 

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   HAÇ SURESİ AYET 28  

“ Allah Zül Celalin, Size Rızık olarak verdiği Kurbanlık Hayvanları, Sizin için belirlediğimiz Günlerde,

Kurban Bayramı günlerinde, Allah Zül Celalin Adı ile, Tekbir Getirerek kurban edin,” der, 

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   BUHARİ HADİS No 780

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Kurbanlıklarını Mekkeye Sevk eden Ashab,

O Gün Haccı Müfred Niyeti ile İhrama girip Telbiye getirmişlerdi,  Allah Rasulu O Ashabına,

“ Hac İhramınızı, Umre İhramına Tahvil ediniz, İlk önce Umre İhramına giriniz, Kabeyi Tavaf ettikten Sonra,

Safa ve Merve arasında Say ediniz, Saçınızı kestirerek Umreyi tamamlayıp İhramdan Çıkınız,

Sonra Arafata çıkış gününe kadar İhram şartı olmaksızın, Mekkede oturabilirsiniz,

  Tevriye günü, Zil Hiccenin Sekizinci günü, Haccı Müfred Niyeti ile veya Haccı Temettü Niyeti ile

Mekkede İhrama girdikten sonra, İhramda iken, Hacı olup İhramdan çıkıncaya kadar İhram Yasaklarına,

yani Sizin için sair günlerde Helal olduğu halde, İhramlı iken Haran olan şeylere Özenle Dikkat ediniz,

Tevriye günü, Zil Hiccenin Sekizinci günü, Mekkeden Arafata Çıkınız, O Gece Arafatta Geceleyin, Arafatta,

Arefe günü, Zilhiccenin Dokuzuncu günü, Kurban Bayramından birgün önce,

Haç İbadetinin (Olmazsa olmaz) Farzı için, Arafatta Vakfe Yapınız, Akşamına, Arafattan Müzdelifeye

Taş toplamaya gidiniz, Müzdelifede Sabah Namazından Sonra Vakfe yaptıktan sonra,

Kurban Bayramının Birinci Günü, Zihiccenin Onuncu Günü Sabahı,

Şeytana Taşlarınızı attıktan sonra, Kurbanınızı kesiniz, Haç Tavafınızı, Haç Semahınızı Yapınız,

Tıraş olup Size Farz olan Haç İbadetinizi tamamlayınız,” dedi der,

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   MÜSLİM HADİS No 1977

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize, “ Kimin Kurban kesilebilecek bir hayvanı olurda,

Onu Kurban Bayramında, Kurban olarak kesecek olduğunda, Zilhicce ayının Giriş Hilali göründüğünden,

Zilhiccenin Birinci Gününden, Kurbanların Kesileceği Zilhiccenin Onucu gününe kadar,

O Kurbanlık olarak ayrılan Hayvanın Yününü, Derisini, Boynuzunu, Tırnağını kesmesin, “ dedi der,

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   RUDANİ HADİS No 3845

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kurban Kesme günleri, Kurban Bayramının, Birinci günüyle, sonraki İki Günüdür, “dedi der,

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   CAMİUSSAGIR HADİS No 675

  Sahabeden Abdullah Bin Kurat (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal katında günlerin en büyüğü, Kurban Bayramının Birinci ve İkinci günüdür, “ dedi der,

 

     Zil Hiccenin Sekizinci günü, yani Kurban Bayramından İkigün öncesi, Tevriye günüdür,

Tevriye günü aynı zamanda Teşrik Tekbirlerinin başlama günüdür,

     Zilhiccenin Dokuzuncu günü, Arefe günü, yani Kurban Bayramından birgün öncesidir,

     Zihiccenin Onuncu Günü Sabahı, Kurban Bayramının Birinci Günüdür, Kurban Kesimi başlama günüdür,   

Kurban Kesme günleri, Kurban Bayramının, Birinci günüyle, sonraki İki Günüdür,

Tevriye Gününden başlamak üzere, Kurban Bayramının Arefesi ve Kurban Bayramının Üç günü

Teşrik Tekbirleri günüdür, yani Farz Namazlardan sonra “ Allahüekber Allahüekber,

La İlahe İllallahu Vallahu Ekber, Allahuekber Ve Lillahil Hamd “ diyerek Tekbir Getirilir, 

 

     KURBANI KESME ZAMANI                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 3099

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muteber olan Ramazan Orucu, Hep beraber aynı günde turmaya başladığınız Oruçtur,

Muteber olan İftar, İftar vakti girdiğinde aynı anda ettiğiniz İftardır, Muteber olan Ramazan Bayramınız,

Hep beraber aynı günde Ramazan Bayramı yaptığınız gündür, Muteber olan Kurban Bayramınız,

Hep beraber aynı günde Kurban Kestiğiniz gündür, “ dedi der, Ebu Davud 2324

 

      KURBANI KESME ZAMANI                  TİRMİZİ HADİS No 1493

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ademoğlu, Kurban kesme gününde,  Allah Adına Kurban kesip,

Kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir, Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında

hemen kabul olunur, Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı Gönlünüz Sıkıntılı değil, Hoş olsun, “ dedi der,

 

      KURBANI KESME ZAMANI                  MÜSLİM HADİS No 1960 ve 1961

  Sahabeden Cündeb Bin Süfyan ve Berra Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

 “ Kurban Bayramı sabahında Bayram Namazını kıldırdı, Bayram Namazını bitirip Selam verdikten sonra,

Bayram Namazından Önce Kesilmiş Kurbanları gördü, Kim Kurbanını Bayram Namazı kılınmazdan önce kesti

ise, O Kurbanın yerine yenisini kessin, Bayram Namazını kılmadıkca, Hiç Kimse Kurban Kesmesin, “ dedi der, 

 

      KURBANI KESME ZAMANI                  BUHARİ HADİS NO 515 ve 516

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kurban Bayramı Namazından sonra verdiği Hutbede, “ Bu Günde, Kurban Bayramının İlk Gününde,

İlk yapılacak şey, Kurban Bayramı Namazını Kılmak, arkasından Bayram Hutbesini vermektir, Dinlemektir,

Hutbeden sonra, Evlerinize gidip Kurbanınızı kesmek olacaktır, Her Kim Söylediğim Şekilde yaparsa,

Sünnetimi yerine getirmiş olur, Her Kimde, Kurban Bayramı Namazından önce, Kurbanını keserse,

O Kesim, Kurban Bayramı Kurbanı olmaz,  “ dedi der,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Kurban Bayramı Kurbanı Kesmenin Kazası olmadığı halde,

Kurbanın, Kurban Bayramı Namazından Sonra Kurban Bayramı Günlerinde kesilebileceği belirtilmiş olduğu

halde, Kurban Bayramından önce ve sonra kesilmiş olanların Kurban Bayramı Kurbanı olmadığı belirtildiği

halde, Bayram Namazından öncede kesilebilir diye fetva verirler,

Pek yüksekten atan Din İşleri Yüksek kuruluymuş

 

 

     KURBANI KESERKEN TEKBİR GETİRMEK,               NAHL SURESİ AYET 98

“ Kuran okumaya başlarken, Namaz Kılmaya başlarken, diğer İbadetlerinizi yapmaya başlarken,

Her Hangi bir işinize başlarken, Ağuzu Besmele çekerek, Niyetle Şeytanın Sizi Sapıtmasından

Allah Zül Celalin Rahmet ve Mağfiretine Sığının, “ der,

 

     KURBANI KESERKEN TEKBİR GETİRMEK,               RUDANİ HADİS No 3846

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kurban Bayramında Kurban etmek için, Boynuzlu, Siyah Tırnaklı,

Siyah Gözlü, Karnının altı Siyah olan bir Koç getirilmesini emretti, Koç getirildiğinde, “ Ya Rabbel Alemiyn,

Bu Koçu, Muhammed ve Ailesinden, Muhammedin Ümmetinden kabul et, dedi ve

Bismillahu Allahü Ekber diye Tekbir getirerek Kesip Kurban etti, “ der,

 

     KURBANI KESERKEN TEKBİR GETİRMEK,               NESAİ HADİS No 4311

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kurban Bayramında,

Boynuzlu İki Koçu, Kurban keserken, Tekbir getirerek, Koçu yere yatırdı, Dizini Koçun Boynuna koydu,

Besmele çekerek, Bismillahu Allahü Ekber diyerek, Kendi eliyle keserek Kurban etmişti, “ der,

 

     KURBANI KESERKEN TEKBİR GETİRMEK,               NESAİ HADİS No 4342

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Kurban Bayramında Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle

beraberdik, Allah Rasulu İki tane Boynuzlu alaca Koç Kurban etmişti, Kurbanı Keserken,

Tekbir getirdi Hayvanı yatırdı, Dizini hayvanın boynuna basıp Bismillahu Allahü Ekber diyerek,

Besmele çekerek Her ikisini de kendisi kesmişti, ” der,

 

     KURBANI KESERKEN TEKBİR GETİRMEK,               RAMUZ EL HADİS No C6 S500 H11

  Sahabeden Umran İbni Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kızı Fatımaya, “ Ya Fatıma Kalk Kurbanının yanında hazır bulun, Zira Kurbanının İlk damlayan kanı ile,

Her Günahın Affolunulur, “ dedi der,

 

     KURBANI KESERKEN TEKBİR GETİRMEK,               RUDANİ HADİS No 3903

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Cariye Kadınlardan biri Koyunları otlatıyordu,

Ölmekte olan bir koyunu görüp ve onu kesmişti,

Allah Rasulune, bunun yenip yenilemeyeceği sorulduğunda, “ Yiyebilirsiniz”  dedi der,

 

     Allah Rasulunun Sözlerinde, Sünnetinde, Kadının, Kurbanı Kesmesi diye bir şey yokken,

Kadında, Kurban kesimi yapabilir diye fetva verirler, İslam Dinini Tahrip ederler,

Pek yüksekten atan, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleriymiş, Allah Rasulunun Kızı Hz Fatıma, Allah Rasulunun

Hanımları, Sahabe olan kadınlar, Kurban Kesimi yapmışmıdır, Deliliniz Nedir ? 

 

 

     TEKBİR GETİRMEDEN HAYVAN KESMEK                 MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah'tan başkası namına hayvan kesene, Allah lanet etsin,

Bid'adci barındırana ve Asli İbadetini bırakıp Bidad İbadet uyduranlara, Allah lanet etsin,

  Annesine babasına lanet edene, Allah lanet etsin, Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara,

veya yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etsîn,” dedi der,

 

      TEKBİR GETİRMEDEN HAYVAN KESMEK                ENAM SURESİ AYET 118 ve 121

“ Üzerine Allah Zül Celalin İsmi Tekbir getirilerek kesilmiş olanlardan ( yapılmış olanlardan ) yiyiniz, Üzerine,

Allah Zül Celalin İsmi Tekbir getirilerek kesilmemiş olanlardan, ( yapılmamış olanlardan ) yemeyiniz, “ der,

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

    Bir Kurban Bayramında biri, Kurban keserken Kurbanlık Hayvanı elinden kaçmış Oda arkasından

kovalamaya başlamış, epey kovaladıktan sonra bir yerde kıstırdığında Tekrar birden kaçmasını önlemek için,

Elindeki Bıçağını, “ ………….. neyeetiminin Hayvanı, Kaçtın kaçtın ama genede seni yakaladım işte” diyerek

Küfürlü sözleri ile Hayvanın Sırtına saplamış, sonrada zaptettiği Hayvanı kesmiş,

     Bunu gören Hafız dedem, O Adama,

“ İlk Önce Git İmanını yenile, Zira O Hayvanı, Küfürle, Allahtan Başkası Namına kestiğin için İmandan çıktın,

İkinci olarak, Havyana atılacak İlk Bıçak Darbesinden Önce Allah Zül Celalin Adı Tekbir getirilerek söylenmesi

Şarttır, daha birde Sen Tekbir getirmek yerine Küfrettin, O Hayvan Küfür üzere kesilmiş olduğundan,

Kurbanında, O Hayvanın Etide Murdar oldu, artık O Et ne Yenilebilinir Nede dağıtılabilir,

Ancak ve ancak O Hayvanın etini Köpeklere verebilirsiniz, Sen İmanını yeniledikten sonra

yeni bir Kurbanlık hayvan alıp tekrar Kurban olarak kesmelisin ” diyerek İkaz etmiş,

 

 

     KURBANIN DAĞITIMI                            HAÇ SURESİ AYET 36 

“ Kurbanlık Hayvanların, O Kurbanın Etinden, Kendiniz Rızık olarak yeyiniz diye, Kurban yaptık,

Yoksulları, Fakirleride doyurun, Sizden İsteyenede, İstemeyenede İkram edin, O Kurbanın Etinden yedirin,” der,

 

     KURBANIN DAĞITIMI                             MÜSLİM HADİS No 1317

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana, “ Kurbanlık Hayvan Beslenmesini, yada alınmasını,

Allah için alınan ve Kesilen Kurbanın Etleriyle, Derilerini ve Bağırsaklarını, Fakirlere, İhtiyaç sahiplerine,

Komşularımıza, Akrabalarımıza, Misafirlerimize Taksim etmemizi İkram etmemizi, Tasadduk etmemizi,

Bir kısmınıda Ailenizin yemesini Emretti,  ( Kurbanınızı Siz Kesemiyorsanız) Kasaba Kestirdiğiniz Kurbanlığınızın

Kesim ücretini, Etinden, Derisinden yada Bağırsağından değil, Haricen olarak verilmesini Emretti, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN ATİRE KURBANI                      TİRMİZİ HADİS No 1518

  Sahabeden Mıhnef Bin Süleym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Müslümanlar gücü yeten her aile için her yıl bir Kurban birde Atîre Kurbanı kesilmelidir,

Atîre nedir bilir misiniz ? Atire Kurbanı Recep ayı içinde kesilecek olan Kurbandır “ dedi der,

 

    Gücü yeten Müslümanlar için, Recep ayının 26 günü Miraç Gecesi Gündüzünde kesilecek olan

Atire Kurbanı, Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, Sünnetinde olan Kurban İbadetlerinden biridir,

Allah Rasulunden, Günümüze gelinceye kadar İlmihallerimize alınması unutulmuş Bir Sünnet, Kurban İbadetidir,

Allah Rasulunun ifadesi ile Öldürülmüş, unutulmuş Sünnettir, Ona göre değerlendirin, 

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN AKİKA KURBANI                      TİRMİZİ HADİS No 1515 ve 1516

  Sahabeden Selman Bin Amir Ed Dabbi (ra) ve Sahabe Kadınlardan Ümmü Kürz (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Erkek çocuğun doğumuyla beraber İki Akika Kurbanı ( Doğum Kurbanı ) vardır,

Kız Çocuğunun doğumuyla beraber Tek koyun, Akika Kurbanı ( Doğum Kurbanı ) vardır,

Doğan Çocuklarınız için Akika kurbanı kesiniz ve Çocuklarınızdan her türlü eziyeti gideriniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN AKİKA KURBANI                      TİRMİZİ HADİS No 2832

  Sahabeden Ebu Amir Bin Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yeni doğan çocuğa en fazla yedinci günde isim verilmesini,  Doğan Çocuk için Akika Kurbanı kesilerek,

Çocuğa gelebilecek eziyeti, kem şeyleri kaldırın, ” dedi der,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kurban Bayramında, Kurban İbadetinin Şekli : Allah tarafından Ayetlerle belirlenmiş olduğu halde,

sadece Doğan bir Çocuk için kesilecek olan Akika kurbanının kesilmeyerek,

parasının yoksullara dağıtılması olan serbestliği, Kurban Bayramı Kurbanı içinde bir serbestlik olarak

göstererek,“ Keseceğiniz Kurbanın bedelini yoksullara dağıtarak kurban İbadetinizi yapabilirsiniz “ derler,

yaşar nuri öztürkce

 

 

     ADAK ADAMANIN YASAK OLDUĞU                HAC SURESİ AYET 29

“ Adak Kirlerinizi giderin, Adaklarınızı yerine getirin, “ diye emreder,

 

     ADAK ADAMANIN YASAK OLDUĞU                MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 1497

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adak ta bulunmayın, Adak adamayın, Şüphe yok ki, adak adama,

Kaderde olacak olan hiçbir şeyi geri çevirmez.

Adak Adama ile Sadece Hırs Sahibi olan Cimriden birşeyler çıkartır, " dedi der,

 

     ADAK ADAMANIN YASAK OLDUĞU                BUHARİ HADİS No 2064

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nezir yapanın, Adak Adayanın Adağı, Allah Zül Celalin Ademoğluna Takdir etmediği bir şeyi getirmez,

Lâkin Âdemoğlu kendi kendini, Nezir etmeğe, Adak adamaya sürükler,

Allah Zül Celal Bu Takdîri ile, Nezrettiği Adadığı şeyi, O Adak sahibinden bir şekilde çıkartır, “ dedi der,

 

    ADAK ADAMANIN YASAK OLDUĞU                 DARİMİ HADİS No 2340

  Sahabeden Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor, Sahabeden Ukbe'nin kızkardeşi Bir Adak adamış,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına gelerek, Adak adamanın durumunu sordu,

Allah Rasulu," Şüphe yok ki, Allah Zül Celalin, Sizin Adadığınız Adağa ihtiyacı yoktur,

Lakin bir Adak adamış olan ( adağı olsada olmasada ) Kurbanlık sıfatı taşıyan hayvanlardan,

Kağbe halkına bir Kurbanlık göndersin, O Adağını yapsın “ dedi der,

 

     ADAK ADAMANIN YASAK OLDUĞU                TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 249 ve 250

  Sahabeden Said Bin El Müseyyeb (ra) anlatıyor, Sahabeden Ukbe'nin kızkardeşi Bir Adak adamış,

“ Sizden Her Kim, Bir Adak yapmayı Aklından geçirirse, Mutlak olarak Adak Adamıştır,

Adak Adamanın Yükümlülüğü, Yemin etmiş olmanın Yükümlülüğü ile aynıdır,

( Yemin Mutlak olduğu gibi Adak adamakta Mutlaktır, )

Her Kim, Yapabileceği bir şeyi Nezretmiş, Adamışsa, Onu yerine getirsin, Yapsın,

   Adak Adamak, İki Şekildir, Birincisi, Allah Zül Celale, İtaatı ifade eden Helal olan bir Şeyi Adak adamışsa

derhal yerine getirilmesi şart olur, İkincisi ise, Günahı Adamış olan şekildir,

Yerine getirilmediği gibi, Yemin Etmiş olmanız kefareti gibi Kefaret verilir, Yoksul Bir gün doyurulur, “ dedi der,

 

    ADAK ADAMANIN YASAK OLDUĞU                 DARİMİ HADİS No 2337

  Sahabeden Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adak Adamak, Allaha Söz verilipte yerine getirilmeyi gerektiren bir Borçtur, 

Diğer Kişilere olan Borçlarını ödemen nasıl gerekli bir Şart ise,

Allaha olan Borcunu da ödemen O kadar Şarttır “  dedi der,

 

     İslam Şeriatında meşru olmayan bir şeyi yapmak veya İslam Şeriatında Meşru olan bir şeyi yapmamak için

yemin etmek, Cehalet Sapıklığından başka bir şey değildir, böyle bir şekilde yemin edenler,

Fakir bir muhtaca bir gün karnını doyurabilecek kadar bir sadaka vermelidir, 

 

     Adak Adamak, Cehalet Sapıklığından başka bir şey değildir,

Zira Adak adamak, Allah Zül Celallin Gaybına Şart koşmaktır,

onun için Adak adamayı ve yanlış yere yemin etmeyi Aklınızdan dahi geçirmeyin, Aklınızdan dahi geçtiği

takdirde, Allaha ayrıca Borçlanmış olursunuz, Zira Allah Zül Celal, Alacağını Tahsil edendir,

 

      Adak adamak Cahalet Sapıklığı adeti olduğu için, Gaybın Kendisine ait olduğu Allah Zül Celalle şart koşmak

Allah Zül Celalle Pazarlığa girmek olduğu için, Müçtehid İslam Alimleri, İmamı Azam, İmam Şafi, İmam Malik,

İmam Ahmed Bin Hambel, Adak adayanın, Adadığını adağı yerine getirmesinden,

yani Adadığı Kurbanı Kesmesinden sonra, bir cezai müeyyide olarak,

O Adağından Ne Kendisi Ne de Ailesi faydalanamaz, diye içtihad etmiştir,

O Adak Kurbanın etinden yiyemez İçtihat hükmünü vermişlerdir,

 

     Adak adamak, Sadece ve sadece bir kurban kesmeyi adamak değildir, Namaz Oruç gibi

diğer İbadet şekillerindende adak adama yapılabilmektedir, Adak adanmış, Lakin Süresi veya Miktarı

zikredilmemiş düşünülmemiş olduğunda, O adanan adak nasıl yerine getirilebilecektir, ?

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektot, (1869-1949 )

Bir Yangın esnasında, ani bir dua ile, “ bu yangından kurtulursam, gücümün yettiği kadar

ard arda oruç tutacağım” diyerek Adak adamış olan biri, Hafız Dedeme gelerek,

“ Gücün yettiği ard arda tutulabilecek Oruç Miktarı ne kadardır,

Yoksa Ben Ömür Boyu Oruçmu Tutmak zorundayım, “ diye sormuş,  

Hafız Dedem cevaben, “ Gücün yettiğince, bıkmadan, usanmadan, caymadan ve ard arda tutabileceğin Oruç,

Bir Aydır, Zira Allah Zül Celal Ard arda tutulacak Orucu, Sadece Ramazan ayında ve Bir ay olarak Emretmiştir,

Veya yine Gücün yetebiliyorsa, Ramazanda Kasten Oruç Yeme Cezası olan Ard arda İki ay Oruç Tutabilirsin,

Bunlardan birini seçip yaptığında, Adağını yerine getirmiş olursun,

Ömür Boyu Oruç Tutmak diye bir şey adanmış Olamaz,

Zira Allah Zül Celal, daha fazlasını yüklememiştir, “ diyerek cevap vermiş,

 

 

     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

 

    Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Sözü ve Sünnetinde Kurban ibadeti en ince ayrıntısına kadar bildirilmişken,

“ İslamda, Hayvan kesmek gibi bir İbadet yoktur, Kurban Kesmek Hayvan Katliamı yapmak demektir der,”

 Yaşar Nuri Öztürkce, 

 

 

     DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, 

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Başkalarından kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

      HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim