ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  HAÇ / HACCA GİTMEK / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 16.05.2023
Okunma : 1944

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇCA GİTMEK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ NERESİDİR ?

     HAÇ ZAMANI, NEDİR ?

     HAÇ veya UMRE İÇİN NİYET ve İHRAMA GİRMEK, NEDİR ?

     İHRAMA GİRİŞLE, İHRAM YASAKLARI, NEDİR ?

     ARAFAT VAKFESİ, NEDİR ?

     MÜZDELİFE VAKFESİ, NEDİR ?

     ŞEYTAN TAŞLAMA, NEDİR ?

     HAÇ KURBANI KESMEK           NEDİR ? 

     TIRAŞ OLMAK, NEDİR ?

     HACERUL ESVED NEDİR, NEDİR ?

     FARZ OLAN HAÇ TAVAFI NEDİR ?

     TAVAFIN BAŞLANGICI, NEDİR ?

     TAVAF ve SAY NASIL YAPILIR ?  

     TAVAF NAMAZI, NEDİR ?

     FARZ OLAN HAÇ TAVAFI, NEDİR ?

     HAÇTAKİ HATALI DURUMLAR, NEDİR ?

     HAÇ CIN ZARURETLERİ, NEDİR ?

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN UMRE YAPMAK, NEDİR ?

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN HAÇ ve UMRE YAPMAK, NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ALLAHIN MÜBAREK KILDIĞI GÜNLER ve GECESİ               İBRAHİM SURESİ AYET 5

“ Allahın Sizin için Önemli kıldığı Günleri Hatırlayasın,

Şüphesiz, O Günlerde, Sabredenler, Şükredenler için Nice İbretler vardır,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ     ALİ İMRAN SURESİ AYET 96

“ Bütün Alemlere ve İnsanlara, Hidayet kaynağı yönü, Kıble olarak tayin ettiğim Beyt,

Mekkede ki Beyt, Mabet, İlk kurdurduğum Mabettir,” der,  

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ     HAÇ SURESİ AYET 27 ve 29

“ İnsanlar, Müslümanlar için, Kabe de Haç yapmayı ilan et, Hac Yapmaya çağır,

Yakından, Uzaktan, Yaya veya Bineklerle, Vasıtalarla, Haccetmek için Kağbeye gelsinler,

Kağbeyi Hac için Tavaf, Semah etsinler, Maddi ve Manevi Kirlerinden arınsınlar,  “ der

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ     TEVBE SURESİ AYET 3

“ Haccetmek günü, Allah Zül Celal ve Rasulu Tarafından İnsanlara Bir İlandır,”der,   

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ     ALİ İMRAN SURESİ AYET 97

“ Önceki Rasulum İbrahime yapmasını emrettiğim ve Yanında Onun Ayak izi, Makamı bulunan Beytullaha,

Kağbeye gitmeye gücü, kudreti olan herkesin, bir Yol bulup gidebilenlerin, Beytullaha,

Kağbeye gidip Haccetmesi, Allah Zül Celalin Sizin üzerinizdeki Hakkıdır, “ der,    

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin İbadetinize, Namazınıza, Orucunuza, Haccınıza Muhtaç değildir “ der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ     FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,  

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır,

  

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ YERİ     BAKARA SURESİ AYET 158

“ Her Kim, Kıblegahınız olan Allahın Beyti, Kağbeyi, Haccederken veya Umre Yaparken,

Kabeyi Tavaf ettikten sonra, Safa Tepesi ve Merve Tepesi ve Bu İki Tepenin arasını

Haç veya Umre Sayı yapmanız için Allah Zül Celalin Size Mihenkleridir,”der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ               BUHARİ HADİS No 25

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Amellerin ve İbadetlerin hangisi daha Efdâldir, bizim için vebaldir " diye sorduk, Allah Rasulude,

" Allâha ve Resûlüne ( Aracılık vazifesi üslenen Ruhbanlık olmadan ) İmân,

Allah yolunda, Malıyla, Emeğiyle, Bilgisiyle, Canıyla Cihâd etmek,

İçine Günah ve Riyâ, Gösteriş karışmamış, Makbûl olmuş, Hac, İbadetidir, “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ               METEALİBUL ALİYE HADİS No 1372

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Bir adam gelip, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Hac etmem gerekiyor, Lakin Borcumda var Ne yapmalıyım, diye sordu, Allah Rasulu cevaben,

“ Önce Borcunu Öde” dedi der,  

 

    İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ                RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S252 H14

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Haç İbadetiniz Hasıl olduğu zaman, Bir An Önce Haçca gitmekte acele ediniz,

Zira hiç biriniz başına ne Hastalık veya Ne iş gelecek önceden bilemez,

Haç İbadetinden yana Borçlu kalırsınız, dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN BEŞİNCİSİ HAÇ               BUHARİ HADİS No 768

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Haç İbadetini yaparken, “ Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, Lebbeyke, Lâ Şerîke leke, Lebbeyk,

İnnel Hamde Venni`mete Leke vel Mülk, Lâ Şerîke Lek,”  diyerek Telbiye getirdi ve

Haç İbadetinde Bizede bu şekilde Telbiye getirmemizi Emretti, der,

 

     Telbiyenin Tercümesi, Yâ Rab! Davetine İcâbet ettim, Her Emrini İfâ için Dîvânına, Huzuruna geldim,

Allahım ! Sen`in Her davetine İcâbet etmem, Benim Kulluk borcumdur, Sen`in Eşin ve Ortağın ( Sana aracılık

Vazifesi üslenen Ruhbanlık ) yoktur, Allâh`ım! Bütün varlığımla Sana yöneldim, Hamd etmem,

Yalnız Senin içindir, Niymeti, Ancak Sen verirsin, Mülk de, Ancak ve ancak Senindir,

Ya Rab, Senin Eşin ve Ortağın ( Sana aracılık Vazifesi üslenen Ruhbanlık ) olmadığına,

Bütün Benliğimle İman ve İtaat ederim, “ der,

 

 

     HAÇ ZAMANI                   BAKARA SURESİ AYET 189

“ Rasulum Sana, Doğuş halindeki Aylardan soruyorlar, Deki,

Onlar, Doğuş halindeki Ay Hilalleri, ve devamındaki Ay Şekilleri, ( Doğuş ve Batış halindeki Güneş )

İnsanlar için, Haç, Oruç, Kurban, Namaz ve vakitli bildirilen İbadetleriniz ve

Beşeri Hayatınıza, Yaşamınıza Vakit Ölçüleridir,”der, 

 

     HAÇ ZAMANI                   TEVBE SURESİ AYET 3

“ Haccetmek günü, Allah Zül Celal ve Rasulu Tarafından İnsanlara Bir İlandır,”der,   

 

     HAÇ ZAMANI                   BAKARA SURESİ AYET 197

“ Haccetmek, Haç İbadetiniz, Bizim Tayin edip Size bildirdiğimiz,

Yılın Malumunuz olan Ayında ve Malumunuz olan Sayılı günlerindedir,

( Bilinizki Siz, Ahirette Haç İbadetindeki gibi Haşrolunacaksınız, Toplanılacaksınız,)  ” der,

 

     HAÇ ZAMANI                   BAKARA SURESİ AYET 198

“ Bu Haç Günlerinde, Arafat Gününde, Arafattan inerken, Meşaril Harem de, Kağbede,

Devamlı Allah Zül Celali Zikredin, ” der,

 

     HAÇ ZAMANI                   BUHARİ HADİS No 780

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Telbiye günü,

( Zil Hiccenin Yedinci günü,) Haccı Müfred veya Haccı Temettü Niyeti ile Mekkede İhrama giriniz,

İhramda iken, Hacı olup İhramdan çıkıncaya kadar İhram Yasaklarına,

yani Sizin için sair günlerde Helal olduğu halde, İhramlı iken Haran olan şeylere Özenle Dikkat ediniz,

  Terviye günü, ( Zil Hiccenin Sekizinci günü,) Mekkeden Arafata Çıkınız, O Gece Arafatta Geceleyin,

  Ertesi gün, Arafat günü, Arefe günü, ( Zilhiccenin Dokuzuncu günü,) Kurban Bayramından birgün önce,

Haç İbadetinin (Olmazsa olmaz) Farzı için, Arafatta Vakfe Yapınız,

  Akşamına, Arafattan Müzdelifeye Taş toplamaya gidiniz,

Müzdelifede Sabah Namazından Sonra Vakfe yaptıktan sonra,

  Kurban Günü, Bayramın Birinci Günü, ( Zihiccenin Onuncu Günü Sabahı,)

Taşlarınızı Şeytana attıktan sonra, Kurbanınızı kesiniz, Haç Tavafınızı, Semahınızı Yapınız,

Tıraş olup Size Farz olan Haç İbadetinizi tamamlayınız,” dedi der,

 

Yani “  Telbiye günü, İhrama Giriş Günü ( Zil Hiccenin Yedinci günü,)

            Terviye günü, ( Zil Hiccenin Sekizinci günü,) Mekkeden Arafata Çıkma günü,

            Ertesi gün, Arafat günü, Arefe günü, ( Zilhiccenin Dokuzuncu günü,) Arafat Vakfesi Günü,

            ( Zihiccenin Onuncu Günü Sabahı,) Kurban Kesme Günü, ( Bayramın Birinci Günü,)

Zilhicce Ayı ve Zilhiccenin bu Günleri haricinde Haccetmek, Haç olmaz, der,

 

 

     HAÇ veya UMRE İÇİN NİYET ve İHRAMA GİRMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S62 H10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İhrama girecek kimse, Alt kısmı için " İzar " bulamadığında, Don giysin,  Ayağına Üstü açık olan

bir Nalın bulamadığında da, Topukları ve Üstü kesilerek açılmış olan Papuç giysin,” dedi der,

 

     HAÇ İÇİN NİYET ETMEK ve İHRAMA GİRMEK                      BUHARİ HADİS No 773

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Selem, “ Hacca gelirken Sizden Her Kimin beraberinde, Hedyi ( yani Kurbanı )

yanında değilse yada yoksa, Hac İhramını, Umre İhramına Tahvil edip İlk önce Umre yapsın,

Beraberinde Heydi bulunanlar, Hac İhramını, Umre İhramına Tahvil etmesin, Direkt Haccını yapsın,

Yani Haccı Kıran niyetiyle İhrama girsin, “ dedi der,

 

     HAÇ İÇİN NİYET ETMEK ve İHRAMA GİRMEK                      BUHARİ HADİS No 775

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Selem ile beraber Haç için yola çıkarken,

Allah Rasulu Direkt Hac Niyeti ile Haccı Kıran Niyeti ile Hac İhramına girdi

Allah Rasulu Bize, “ Direkt Hac, Haccı Kıran Niyeti ile İhrama giren, Umre ile Hac cı birleştirmeye Niyet eden

Hacılar, Kurban Bayramının İlk günü, Hac İbadetlerini bitirmeden İhramdan çıkamazlar, “ dedi der,

 

 

     HAÇ veya UMRE İÇİN İHRAMA GİRİŞLE, İHRAM YASAKLARI                    BAKARA SURESİ AYET 197

“ Haccetmek, Haç İbadetiniz, Bizim Tayin edip Size bildirdiğimiz,

Yılın Malumunuz olan Ayında ve Malumunuz olan Sayılı günlerindedir,

  Her Kim, Bu Günlerde, İhrama girerek Haç İbadetine başlarsa, Haccı veya Umresi bitinceye kadar,

İhram Yasakları olarak, Başkaları ile Kavga etmemeniz, Kargaşa çıkarmamanız ile

Günahlardan Sakınmaya Özen gösteriniz,

Ayrıca sair zaman helaliniz olan Hanımınızla Cinsel Birleşmeniz Yasaktır,

Bu Haç Günlerinde, Devamlı Allah Zül Celali Zikredin, ” der,

 

     HAÇ veya UMRE İÇİN İHRAMA GİRİŞLE, İHRAM YASAKLARI                    HAC SURESİ AYET 30 ve 32

“ Her Kim, Gerek Günlük yaşantısında, Gerek Hac için Mekkeye, Kağbeye geldiğinde,

Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın, Yapmanız için veya yapmamanız için Yasaklarına,

Emirlerine, Saygı gösterirse, Bu Kendisi için Rabbinin Katında Hayırlı olandır,”

“ Her Kim Allahın Nişanelerine Saygı gösterdikce, İşte bu Onun Takvasıdır,” der,    

 

     HAÇ veya UMRE İÇİN İHRAMA GİRİŞLE, İHRAM YASAKLARI                    MÜSLİM HADİS No 1216 ve 1217

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haç yada Umre İbadeti için İhrama giren ve hala ihramlı oldu halde Kimseye, İhramsızken Helal olduğu halde,

İhrama girdikten sonra Yasak olan, Haram olan, İhram Yasakları vardır, Helali olan Hanımı ile Cima etmesi,

İhram Yasaklarındandır, Haçcın olmazsa olmazı olan Arafata, Zekerlerinizden Meni Damlayarak gelmeyin,

Haç İbadetinizi yerine getirdikten, İhramdan çıktıktan sonra, Hanımlarınızla Cima yapabilirsiniz,

Siz, Haç ve Umre İbadetinizi,  Allah için, Allah'ın Emrettiği vecihle, Emrettiği şekilde tamamlayın,” dedi der,  

 

     HAÇ veya UMRE İÇİN İHRAMA GİRİŞLE, İHRAM YASAKLARI                    BUHARİ HADİS No 756

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” Haç İbadetini yaparken,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin Rızasını isteyerek, İhramlı iken İhram Yasakları dahilinde,

Hanımı ile Cinsi Münasebette bulunmayarak, Tarıkı Taatten Huruç etmezse,

( yani Allah Zül Celalin Emrettiği ve Allah Rasulu olan benim size gösterdiğimden Dışarı çıkmazsa,)

O Mümin Kimse, Anasından Günahsız bir şekilde doğduğu gibi, Yeni bir Hayata başlamış olur “ dedi der,

 

     HAÇ veya UMRE İÇİN İHRAMA GİRİŞLE, İHRAM YASAKLARI                    BUHARİ HADİS No 767 ve 769

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Haç İbadetini yaparken, Terviye günü, ( Arefe günüden bir gün önce)  Haç Niyeti ile İhrama girdi,

Kabeyi Tavaf ettikten sonra, Arafata çıktı,( Allah Rasulu Arafata çıkışından, Arefe Günü Arafat Vakfesi yapıp,

Akşamından Arafattan Müzdeliye çıkıp, Geceyi Müzdelifede gecirip, Sabah Namazından sonra Müzdelife

Vakfesini yapıp, Müzdelifeden, Minaya Cemarata Şeytan taşlamaya inip, Şeytan Taşlamadan sonra,

Minada Kurbanını kesinceye kadar, ) Kabeye yaklaşmadı,

  Bizlere, “Kurbanınızı kestikten sonra, Kabeyi Tavaf edin, Tavaf Namazınızı kılın,

Safa ve Merve arasında Say edin, Say bitiminde, Saçlarınızı kestirip İhramdan çıkabilirsiniz,

İhramdan çıkmakla Hanımınızla Cinsi münasebette bulunabilmeniz,

Mutad olan Elbiselerinizi giyebilmeniz, Helal olur, “ dedi der,  

 

 

     HAÇ için OLMAZSA OLMAZ ARAFAT VAKFESİ                      FETHUL BARİ HADİS No 4521

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Mekkede Haç İçin İhrama girinceye kadar, İhramlı olmadığı halde Kabeyi Tavaf edebilir,

Haç için Arefe gününden, Arafat Gününden önce, Haç için İhrama girsinler,

( Öğlen Namazı girme vaktinde, Öğlen Namazını kılmadan ) Arafata hareket edilip, Arafata çıksınlar,

Arafata gelindiğinde, ( Öğlen ve İkindi Namazları, Cemi Tehir Cemi Takdim yapılarak kılsınlar,)

  İkindi Namazından, Güneş Batıncaya kadar, Haccın Olmazsa Olmaz Farzı, Arafat Vakfe si yapsınlar,

Allah Zül Celalden Af ve Mağfiret isteyerek Dua etsinler,

  Hacılar, Güneş Batarken ( Akşam Namazı kılınmadan ) Arafattan çıkıp Müzdelifeye Sel gibi Aksınlar,

Müzdelifede, ( Akşam ve Yatsı Namazlarını, Cemi Tehir ve Cemi Takdim yapılarak kılsınlar, ) Sonra,

Sabaha kadar Sürekli Allah Zül Celali Zikredip, Tahlil ve Tekbir Getirsinler, ( Sabah Namazını kıldıktan sonra)

İnsan Seli gibi, Şeytan Taşlamaya, Cemarata aksınlar, Şeytanı Taşlasınlar,  “ dedi der,   

 

     HAÇ için OLMAZSA OLMAZ ARAFAT VAKFESİ                      TİRMİZİ HADİS No 2975

  Sahabeden Abdurrahman Bin Yamur (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haç İbedetinin olmazsa olmazı, Arefe Günü Arafatta olup Arafat Vakfe Duası yapmaktır,

Haç İbedetinin olmazsa olmazı, Arefe Günü Arafatta olup Arafat Vakfe Duası yapmaktır,

Haç İbedetinin olmazsa olmazı, Arefe Günü Arafatta olup Arafat Vakfe Duası yapmaktır,

Her Kim Arefe Gününden, Bayran Günü Fecri doğuncaya kadar, Bayram Feçri doğuncaya kadar, Arafata gelip,

Arafat Vafesi yapan Haç İbadetine yetişmiş olur, ( Arafat Vakfe Duası yapmayanın Haç İbadeti olmaz )

Arafattan Sonra, Müzdelifede Sabah Namazından sonra Müzdelife Vakfe Duası vardır,

Müzdelife Vakfe Duasından sonra ise, Minada Şeytan Taşlama Günü Üç gündür  “ dedi der, 

 

     HAÇ için OLMAZSA OLMAZ ARAFAT VAKFESİ                      TİRMİZİ HADİS No 940

  Sahabe Kadınlardan İkrime (ra) ve Haccac Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim bir yeri kırılır, Sakatlanır veya Hastalanır da O yıl Haç için ( Arafatta) Vakfe yapamaz ise,

Daha sonra Tekrar Haç yapması gerekir, ” dedi der,

 

 

     MÜZDELİFE VAKFESİ                            TİRMİZİ HADİS No 885

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Haç İbadetini yaparken, Arefe günü Arafatta “ Burası Arafattır, Burası Haç İbadetinin Farzı olan

Vakfe yapılacak yerdir, “ dedi ve Haç Vakfesi yaptı, Sonra Güneş Batarken, Arafattan Müzdelifeye gitmek için

hareket etti, Müzdelifeye geldiğinde, İlk öce Akşam Namazı arkasından Yatsı Namazını birlikte kıldırdı,

Müzdelifede iken Sabah Namazını kıldıktan sonra Müzdelifede “ Kuzah “ denilen yerde,

“ Burası Kuzah tır, Vakfe yapılacak yerdir, “ dedi ve Müzdelife Vakfesi yaptı,

Sonra Müzdelifeden ( Şeytana taş atmak için taş topladı, ) Şeytan Taşlama yerine “ Cemarata “ geldi

Şeytana attı, Sonra Minaya geldi ve “ İşte Burası Minadır, Kurban Kesme yeridir, “ dedi ve Haç Kurbanını kesti,

Sonra Kabeye geldi ve Haç Tavafı, Haç Semahı Tavafı yaptı,

sonra Zemzem kuyusuna geldi ve Zemzem İçti,” der,

 

 

     ŞEYTAN TAŞLAMA                                 TİRMİZİ HADİS No 901

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akabe cemresi ( Büyük Şeytan ) denilen yere gelince ( Şeytanın ) orta yerinde durdu,

Kabeye yönelerek Cemreyi sağ kaşı hizasına aldı sonra Şeytana yedi taş attı,

Her taş atışında “ Bismillahu Allahu Ekber ” diyerek Tekbir getirdi, “der,

 

     ŞEYTAN TAŞLAMA                                 TİRMİZİ HADİS No 894 ve 893

  Sahabeden Cabir ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zil Hiccenin Onuncu Günü, yani Kurban Bayramının ilk günü,

Cemeratı, Şeytanı, Güneş doğduktan sonra Kuşluk Vaktinden, Öğlen Vaktine kadar Taşlar, diğer günler ise

güneşin batıya Öğlen vaktinden sonra Taşlardı, Haç İbadetini yaparken Ailesinden zayıf olanları

Müzdelife’den Cemerata öncelikle gönderdi ve onlara İlk gün Taşını

“ Güneş doğmadan önce Şeytanı Taşlamayın ” dedi der,

 

     ŞEYTAN TAŞLAMA                                 TİRMİZİ HADİS No 889

  Sahabeden Abdullah Bin Ya Mer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Minâ’da kalma ( Şeytan taşlama ) süresi üç gündür, acele edip memleketine dönmek için

sadece iki gün Minada kalan günahkar sayılmaz, üç günden fazla Minada kalan Dördüncü gün yine

( Şeytana Taş atarsa ) Günahkar olmaz,” dedi der,

 

 

     HAÇ KURBANI KESMEK                                   BAKARA SURESİ AYET 196 

“ Allah İçin, Haç İbadetini ve Umreyi Tam yapın, Tamamlayın,

Haçta Kurban kesme yeri Minaya varıp, Kurbanınızı Kesinceye kadar, Başınızı tıraş etmeyin,

( Haç için Haç zamanında Arefe günü Arafata çıkmayı, Arafatta Vakfe yapmayı, Arafattan Müzdeliyeye gelerek,

Müzdelife Vakfesi yapmayı, Müzdelifeden, Hz. İbrahimin Sünneti olarak taş toplamayı,

O Taşları Minaya gelerek, Cemeratta, Şeytana atmayı, O Taşlarla, Nefislerinizin Şeytanını Taşlamayı,

Şeytanı Taşladıktan sonra, Kurban kesin yeri Mina da, Haç Kurbanınızı kesmeyi, Kurbanınızı Kestikten Sonra,

Kağbede Haç Tavafınızı, Haç Semahınızı, Safa ve Merve arası Haç Say ınızı,

Haç Yürüyüşünüzü yaptıktan sonra Tıraş olarak İhramdan çıkmayı ) Sırasıyla ve Tam Yapın,” der,

 

     HAÇ KURBANI KESMEK                       KEVSER SURESİ AYET 2 

“ Rabbinin Emrettiği Namazı Kıl ve ( Kurbanlık Hayvanladan ve Kurban olacak şekilde )

Kurban Kes, Kurbanın Kanını Akıtın, “ der,

 

     HAÇ KURBANI KESMEK                       HAÇ SURESİ AYET 34    

“ Her Ümmet için, Kendilerine Helal Rızık olarak verdiğimiz, Deve ve Sığırlardan ( Davarlardan )

Kurbanlık Hayvanlardan, Allah Zül Celal adına Kurban kessinler,” der,

 

     HAÇ KURBANI KESMEK                       HAÇ SURESİ AYET 29

“ Haç için, Kurban Adaklarını yerine getirsinler, Kirlerini giderip Temizlensinler, Beyti Atikte, Beyti Haremde,

Haç Tavafı yapsınlar,” der,     

 

     HAÇ KURBANI KESMEK                       HACC SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celalin, Size Rızık olarak verdiği Kurbanlık Hayvanları, Size belirlediğimiz ve bildirdiğimiz Günlerde,

Kurban Bayramı günlerinde, Allah Zül Celalin Adı ile, Tekbir Getirerek kurban edin,

Kestiğiniz Kurbanınızdan, Yoksulları ve Fakirleri doyurun, Sizde O Kurbandan yeyin,” der, 

 

     HAÇ KURBANI KESMEK                                   BAKARA SURESİ AYET 196

“ Haç İbadetinizde, Kesecek Haç kurbanı bulamazsa, Haç Kurbanı kesemez se,

Haç İbadetinde iken, Üç gün,  Haç İbadetinden Evinize döndükten sonra Yedi gün,

Toplam On gün olmak üzere Kefaret Orucu tutsun, Bu Ailesi ile birlikte Mescidi Haremin bulunduğu

Mekke şehrinde oturmayanlar, İkamet etmeyenler, Haç İbadetine Başka yerlerden gelenler içindir, “ der,

 

     HAÇ KURBANI KESMEK                                   BUHARİ HADİS No 772

  Sahabeden Ebu Musa El Eş ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, bir görev ile

beni Yemene Göndermişti, Yemende görevimi bitirip, Allah Rasulunun ( Veda ) Haccına katılmak için Yemenden

dönüşümde, Bahta denilen mevkide Allah Rasulune yetişdim ve İhrama girdim, Allah Rasulu bana

“ Ne Niyetle İhramlamdın, Yanında Kurbanın varmı,? “ diye sordu, Bende Yanımda Kurbanım yoktur diye cevap

verdiğimde, Allah Rasulu, Bana “ Umre Niyeti ile, Kabeyi Tavaf etmemi, Safa ile Merve arasında Say etmemi ve

İhramdan çıkmamı “ Emreyledi, Sonra, “ Kitabullah Bize, Umre ile Haccı tamamlamamızı, emrediyor,

Haç Kurbanınızı kesinceye kadar İhramdan çıkmayınız, “ dedi der,  

 

 

     TIRAŞ OLMAK                                                     FETİH SURESİ AYET 27

 “ Saçlarınızı Tıraş etmiş Kısaltmış olarak Mescidi Hareme giriniz, “ der, 

 

 

     HACERUL ESVED NEDİR                                  TİRMİZİ HADİS No 961

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyamet Günü, Hesap Günü, Allah Zül Celal Hacerül Esvedi Mahşer yerine getirecek,

Hacerül Esvedin İki gözü olacak görecek, bir dili olacak konuşacak,

kendisine istilam edenlere Şâhidlik yapacaktır, ” dedi der,

 

     HACERUL ESVED NEDİR                                  TİRMİZİ HADİS No 877

  Sahabeden İbni Abbas ve Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Hacerül Esved, Sütten daha beyaz olarak Cennet’ten inen ve Cennet Yakutlarından bir Nurlu Yakuttu,

Adem Oğlunun ( pevasızca ) Günahları Hataları, Hacerül Esvedi kararttı, Allah Onun Nurunu aldı, Şayet

Hacerül Esvedin Nuru kararmamış alınmamış olsaydı, Doğu ile Batı arasını (Güneş) gibi aydınlatırdı,“ dedi der,

 

     HACERUL ESVED NEDİR                                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S460 H7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rüknü Yemaniye yetmiş melek memur edilmiştir,

Kim " Allahümme innî es'elüke affe vel afiyete fid dünya vel ahireti, Rabbena âtina fid dünya haseneten

ve fil ahireti haseneten vekına azaben nâr." Diyerek dua ederse onlar " Amin" derler,

Kim Haceri Esvedi eli ile Mesh ederse, Rahmanı ile Müsafaha yapmış olur,” dedi der,

 

 

     HAÇÇIN FARZI, TAVAF YAPMAK,                     HAÇ SURESİ AYET 29

“ Haç için, Kurban Adaklarını yerine getirsinler, Kirlerini giderip Temizlensinler,

Beyti Atikte, Beyti Haremde, Haç Tavafı yapsınlar,” der,     

 

     HAÇÇIN FARZI, TAVAF YAPMAK,                     HACC SURESİ AYET 26

“ Tavaf edenler, Namaz için Kıyama duranlar, Namaz için Rükü edenler, Namaz için Secde edenler için

Mabedimi, Beytimi, Kağbenizi Temiz Tutun,” der,

 

     HAÇÇIN FARZI, TAVAF YAPMAK,                     TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 454 ve 455

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haç İbadetinizde, Veda Tavafını yapmadan Memleketinize dönmeyiniz,

Veda Tavafını yapacağı zamanda, Hayız haline giren Kadın, Veda Tevafını yapamaz,

Hayızlı Kadın, Veda Tavafını yapmasından Affedilmiştir, “ dedi der,

 

     HAÇÇIN FARZI, TAVAF YAPMAK,                     TİRMİZİ HADİS No 866

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Haç İbadetini yaparken,

Her kim Kabe’yi ( Haç İbadetinde veya Umre İbadetinde ) Elli sefer Tavaf ederse, Tavaf Semahı yaparsa,

Annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir, “ dedi der,

 

     TAVAFIN BAŞLANGICI                                       BUHARİ HADİS No 795

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Tavaf etmeğe başlayacağında, Hacerül Esvedi Sol tarafına alır, Sağ elini kaldırıp Elinin içini

Haceri Esvede çevirerek, Haceri Esvede İstilam ederek, Selamlayarak başlardı, “ der,

 

     TAVAF ve SAY NASIL YAPILIR                           TİRMİZİ HADİS No 856

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Haç İbadetini yaparken,

Mekke Mescidi Haremde, Kabede, Tavafa başlama yeri olarak Kabede Hacerül Esvedi Sol tarafına alıp,

Sağ Elini kaldırıp Sağ Elinin Avucu Hazerul Esvede yönelik olarak Hacerul Esvedi istilam etti, Eliyle Selamladı,

Kabenin etrafında ( Kabeye bakarak ) İlk Üç Şaftını ( Üç Turunu)  hızlı şekilde

yürüyerek, Sonraki Dört Şaftını (Dört Turunu) normal şekilde yürüyerek,

Kabenin etrafında Toplam Yedi Şaft, (Yedi Tur) dönerek, Haç Tavafı, Haç Semahı yaptı,

sonra Hz İbrahim makamının arkasına geçti ve “ İbrahimin makamını Namazgah edinin ” dedi ve

iki Rekat Tavaf Namazı kıldı, sonra Hacerül Esvede gelerek istilam etti, eliyle selamladı,

Sonra Safa tepesine çıktı, “ Safa ve Merve Allah’ın Mesafelerindendir ” dedi,

Sonra Safa Tepesi ve Merve Tepesi arasında, Safa Tepesinden Merve Tepesine Dört kere gidiş Üçkere geliş

olmak üzere Say yaptı, yürüdü ve Say yapma yürüyüşünden Merve Tepesinde bitirdi ve oradan

( Tıraş olarak Haç İbadetini Tamamladı ve İhramdan ) çıktı,”  der, 

 

     TAVAF ve SAY NASIL YAPILIR                           BUHARİ HADİS No 256

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Umre ve Haç, İhram ile, Beyti Muazzamayı, Kabeyi Yedi kere dönüp Tavaf edip, Tavaf Bitiminde,

Makamı İbrahim arkasında bir yerde İki Rekat Tavaf Namazı kılıp, Safa ve Merve arasında,

Yedi Kere Say etmek, ( yani Safadan Merveye 3 kere gidip,

Merveden 3 kere gelip, Tekrar Merveye gidip, Say yapmayı bitirip ) İhramdan Çıkmaktır, “ dedi der, 

 

    TAVAF NAMAZI                                                    İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S7 H1 ve 5

  Sahabeden Ubeyd İbni Abdullah ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beytullahı bir kere Tavaf etmek, Semah Tavafı yapmak, Beytullah etrafında Yedi Şaft, Dönmektir,

Yedi kere dönmektir, Tavafın Şaftları, Dönüşleri sırasında konuşulmaz, “ Subhanallahu vel Hamdülillahi,

vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber vela, Havlevela, Kuvvete İlla Billah,” Zikri yapmaktır, 

Sonucu Şaftan sonra İki Rekat Tavaf Namazı kılmaktır, “ dedi der,

 

     Hac İbadetinin Kısaca sıralama tarifi, Zilhiccenin Sekizinci günü Hacca Niyetle İhrama girip,

Arafata çıkmak, Zilhiccenin Dokuzuncu günü, Kurban Bayramının Arefe Günü, Arafatta Vakfe yapmak,

Akşamına Müzdelifeye gitmek, Geceyi Müzdelifede geçirip Sabah Namazından Sonra Müzdelifede Vakfe

yapmak, Vakfeden sonra Minaya gitmek, Zilhiccenin Onuncu günü sabahı,

yani Kurban Bayramının birinci günü sabahı Minada Cemerata Taş atıp, Minada Hac Kurbanını kesip,

Kabede Hac Tavafı ve Say ını yapıp, Tıraş olduktan sonra Hac İbadetini tamamlamış olarak

İhramdan çıkmaktır, Hac Günleri haricinde, Hac İbadeti olmaz,

Bu Günler haricindekiler, Umre yapmaktır, Zira Hac Günlerini tayin eden, Allah Zül Celal ve Rasuludür,       

 

     HAÇ CIN ZARURETLERİ                                              TİRMİZİ HADİS No 945

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Haç İbadetini yaptığım günlerinde Hayız oldum, Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Kabeyi Tavaf etmek dışında Tüm gerekenleri yap diye emretti ” der,

 

    HAÇ CIN ZARURETLERİ                                   BUHARİ HADİS No 774

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Safiyye (ra) anlatıyor,

Haç yaparken Hayız olmuştum, Hayz olduğum içinde Kabeyi Tavaf edememiştim, Haçcın bitiminde

Teşrik Geceleri başlamış ve herkes Medineye dönmeye başlamıştı, Halkı Yolundan alıkoyacağımı zannederek,

Allah Rasulune, Ben Tavaf edemedim diye söyledim, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayızlı olmak, Veda Tavafı yapmaktan sakıttır, haydi yola koyulabilirsiniz, “ dedi der,

 

     HAÇTAKİ HATALI DURUMLAR,                                     TİRMİZİ HADİS No 885

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Haç İbadetini yaparken bir adam daha geldi ve “ Ey Allahın Rasûlü Ben tıraş olmadan Haç Tavafını, Semahını 

yapıverdim durumum nedir diye sordu, Allah Rasûlu “ Tıraş ol Saçını kısalt zararı yoktur ”  dedi,

Başka bir adam geldi “ Ey Allahın Rasûlü, Şeytanı Taşlamadan önce Haç Kurbanını kestim durumum nedir diye

sordu, Allah Rasûlu “ Şeytana Taşını at zararı yoktur, “ dedi der,

 

     HAÇTAKİ HATALI DURUMUN CEZALARI         MÜSLİM HADİS No 1216 ve 1217

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haç İbadetinde iken, Hanımı ile Çima eden kimseye, bir Hediy,

Yani Haç Kurbanından ayrıca bir Kurban cezası vardır, “ dedi der, 

 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN UMRE YAPMAK                      BUHARİ HADİS No 780

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

Haç için Kurbanlıklarını Mekkeye Sevk eden Ashabına,

“ Hac İhramınızı, Umre İhramına Tahvil ediniz, İlk önce Umre İhramına giriniz, Kabeyi Tavaf ettikten Sonra,

Safa ve Merve arasında Say ediniz, Saçınızı kestirerek Umreyi tamamlayıp İhramdan Çıkınız,

Sonra Arafata çıkış gününe kadar İhram şartı olmaksızın, Mekkede oturabilirsiniz, dedi, daha sonra

Ashab, O Gün Haccı Müfred Niyeti ile İhrama girip Telbiye getirmişlerdi, ” der,  

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN UMRE YAPMAK                      BUHARİ HADİS No 774

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Haçcın bitiminde Teşrik Geceleri başlamış ve herkes Medineye dönmeye başlamıştı, Allah Rasulune,

Ey Allahın Rasulu, Herkes Bir Haç ve Bir Umre ile Medineye dönüyor, Ben ise sadece bir Haç ile dönüyorum,

Diyerek şikayet etim, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Öyle ise, Kardeşinle beraber, Mikat yeri olan

Ten`îm"e git, orada Umre İhramına gir, Sonra Kabeyi Tavaf et, Sonra Safa ve Merve arasında Say et,

İhramdan Çık, Umreni yapmış olarak Medineye Dön, “ dedi der, 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN UMRE YAPMAK                      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 1809

  Sahabeden Ukbe Bin Abdülgafur (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazını Cemaatle kılmak bir Haç gibidir, Yatsı Namazını Cema­atle kılmak, Bir Umre gibidir,"dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN UMRE YAPMAK          RAMUZ EL HADİS No C2 S198 H12

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Namazına Erken gitmek, Ümmetimin fıkarasının haccıdır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN UMRE YAPMAK          İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S15 H15

  Sahabeden Hatıb (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabrimde beni Ziyaret eden, Hayatımda iken Beni Ziyaret eden gibidir, “ dedi der, 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN UMRE YAPMAK          RAMUZ EL HADİS No C6 S503 H8

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Bir Zaman gelecekki, Haç ve Umre İbadetine, Ümmetimin Zenginleri, Seyahat, Turistik gezi için gidecekler,

Orta Hallileri, Ticaret yapmak için gidecekler, Fakir olanları, Dilencilik yapmak için gidecekler,

Din Adamları ise, Riya ve Gösteriş için gideceklerde, Haçları, Umreleri boşa olacaktır, " dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN HAÇ ve UMRE YAPMAK                    BAKARA SURESİ AYET 233

“ Şayet Doğan Çocuklarınızı, Başka bir Kadına Emzirtmek isterseniz,

Vereceğinizi, Onların, Emzirmeye verdiğiniz Kadının, İaşesini ve Giyeceklerini,

Geleneğinize ve Geçim Şartlarına uygun olarak verdikten sonra bunda Size bir Günah yoktur,

Varislerinize düşende, yine Aynı Borçtur,

Zira, Herkes, Ancak Gücüne ve Muhataplığına göre Mükellef olur,” der,  

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN HAÇ ve UMRE YAPMAK                    MÜSLİM HADİS No 1340

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Genç bir Kadının Mahremi olmadan, Yanında Kocası yoksa, Babası, Dedesi, Erkek Kardeşi, Kayın Babası,

Amcası, Dayısı, Oğlu, Süt Oğlu, Damadı, Erkek olan Öz Yeğeni, Erkek Torunu gibi biri olmadan,

Nikahı Yasak olan, Birinci derece Erkek Akrabasından biri olmadan, Bir Kadının, ( Haç İbadeti için dahi olsa )

Üç Günlük veya daha fazla bir yolculuğa çıkması Helal Olmaz,“dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN HAÇ ve UMRE YAPMAK                    BUHARİ HADİS No 1260

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir Erkek, yanında Mahremi olmayan bir Kadınla yada Kızla,

Yanında Nikahı Yasak olan, Birinci derece Erkek Akrabasından biri

( Kocası, Dedesi, Babası, Kayın Babası, Amcası, Dayısı, Erkek Kardeşi, Oğlu, Süt Oğlu, Damadı,

Erkek olan Öz Yeğeni, Erkek Torunu gibi biri olmayan,) Bir Kadınla yada kızla, Sakın tenhâ bir yerde,

Yalnız başlarına bir yerde bulunmasın, Hiç bir kadın da kendisiyle berâber bir mahremi bulunmaksızın

sakın sefer etmesin, yolculuğa çıkmasın, dedi,  Allah Rasulunun bu Nehyi, Yasağı üzerine,

Ashâb`dan bir kişi Allah Rasulne, Yâ Rasûlallah, Ben bir Gazâya Cihada çıkmak hazırlandım,

Zevcemde, Hanımımda yalnız başına Haccetmek üzere yola çıkmıştır, ben ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulude, “ Haydi sen Haccetmek üzere Zevcenin, Hanımının yanına git,

Zevcenle, Hanımınla beraber Haccet, Haç vazifeni, Haç İbadetini yap, “ dedi der,

 

     Kadınlar için Hacca Gitme Farziyeti, Zengin olmak tan sonra,

Hacca beraber gidebileceği bir Mahremi ile Farz dır, Mükellefiyeti, Bir Mahremi iledir, Yoksa Mükellef değildir,

     Ancak ve Ancak, Bir Erkek Bebeği, Süt Emme Çağında iken, Kendisi Emzirmişse,

O Çocuk Onun Süt oğlu olur, Namahremlik kalkar,  

    Kadının, Kız kardeşleri tarafından, Emzirilmiş olursa, Süt Yeğeni olur Namahremlik kalkar,

Ancak ve Ancak Kendi evladı veya Damadı olmadığı yerde, Süt Oğlu veya Süt Yeğeni ile Hacca veya Umreye

gidebilir, yoksa gidemez, Giderse Kimin sınırlarında gittiğinin hesabını Mahşer günü kendisi verecektir,   

 

     Allah Zül Celal, ve Allah Rasulu Mükellefiyetlerimizi belirli Şartlara göre belirlemiş ve tayin etmişken,

İmam Şafiye atfederek, Kadınlar kendi aralarında Gurup kurarak,

Hacca ve Umreye yanlarında bir Mahremi olmadan gidebilirler, diye fetva verirler, İslamı Tahrip ederler,

Pek yüksekten atan Din işleri Yüksek kuruluymuş,

     İmam Şafi, O Konuda Ayetin ve Hadisin dediğinden başka bir şey diyebilirmi, ?

bu Tamamen İslamı Tahrip etmek için sonradan uydurulup İmam Şafiye yapıştırılandır,  

 

     Bu Ayet ve Hadislerdeki mananın anlamını, nedenini, herkes biraz düşünürse, kendince birkaç sebeb

bulabilir, Hayaller olmasa, Gerçekler ortaya çıkmaz, Gerçekler olmasa, Hayaller ortaya çıkıp gerçekleşmez,

Yani, Kadınlar, Kızlar ve Çocuklar Özel olarak korumaya muhtaçtır,

buna rağmen yolculuğa çıkan Kadın için, çıktığı yolda güvenlik yoktur, Türk Filimlerindeki Mevzuları hatırlayın,

 

     İslam Dininin Temel İbadetlerinden olan Haç İbadeti ve Haç ibadetine benzer olan Umre İbadeti için,

Yaygın bir söylenti olan ve mantık bakımından insanlara hoş bir şeymiş gibi gelen birtakım sözler vardır,

Bu sözler, “ Memlekette bu kadar Fakir varken Niye Haçça  ve Umreye gidip Arapları Zengin ediyorlar,

Hacca ve Umreye zevk için gidiyorlar boşa para harcıyorlar, Haç ve Umre paraları ile Arabları Zengin

edeceklerine, O paraları Memlekette bulunan Fakirlere versinler, bence bu daha sevaptır, “ gibi sözler diyerek,

sanki çok mantıklı ve manalı bir şeyler keşfetmiş gibi gururla buna devam ederler,

Hadisteki Hükmiyeti Bugün Haç ve Umreye gidenleri görüpte anlayamıyormusunuz ?i

Zira Hacca Umreye gidiyor, Kendisinde Edep ve Haya yok, Hacca Umreye gidiyor, Kendisine İbadet yok,

 

     Fakirler, Güçsüzler, Muhtaçlar için, Zekat, Sadaka ve Sadakayı Cari İbadetini koyanın, Tayin edenin,

Allah Zül celalin Kendisi olduğu gibi, Haç ve Umre İbadetini koyan ve Tayin edende,  Allah Zül Celalin kendisidir,

Şayet Sadece Fakirlere, Güçsüzlere Muhtaçlara Zekat ve Sadaka fonksiyonu İbadet olarak yeterli olsa idi,

Allah Zül Celal, Haç ve Umre İbadetini koymaz ve Tayin etmezdi,

Haç ve Umre İbadetine bu şekilde yorum getirenlere, bu Yorumları Haram olduğu gibi, Şayet Fakirlerden,

Güçsüzlerden, Muhtaçlardan da bu şekilde düşünen var ise,

O aldıkları Zekat veya Sadaka da Kendilerine Haram olur, Kaldıki, bu sözleri sarfedenler,

Deniz kıyılarındaki Karpuz Tarlalarını seyretmek için, Hayvani Zevk için, Plajlara Tatil Köylerine gitmiyorlarmı ?

O Sözleri Sarf edenler, Zekatlarını ve Sadakalarını veriyorlarmı,? Size söylediklerini kendileri yapıyormu ?

cevabı bana değil, Allah Zül Celalin Kendisine verin,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap ta budur, 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S21 H2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim için En Çok korktuğum, En ziyade korktuğum, Nefsinin Hevasına, Arzularına, Heveslerine kapılması,

Nefsinin Cimriliğine Kapılarak Zekatı, Sadakayı vermemesi Nefsine İtaat etmesi ve

Dini İbadetleri konusunda, Her Nefis Sahibinin, Kendi Fikrini beğenmesidir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, 

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Başkalarından kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim