ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SADAKAYI CARİYE NEDİR / SADAKA ÇEŞİTLERİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 20.09.2023
Okunma : 2251

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKANIN ÇEŞİTLERİ ve SADAKAYI CARİ NEDİR ?

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI, NEDİR ?

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ, NEDİR ?

     AĞAÇ DİKMEK, KURAK ÇORAK YERLERİ BAYINDIR HALE GETİRMEK NEDİR ?

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN VAKIF, NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKANIN ÇEŞİTLERİ                  ALİ İMRAN SURESİ AYET No 92

“ Siz sevdiğiniz şeylerden Allahın Rızası için başkalarına harcamadıkça

gerçek erdemliliğe ve hayra ulaşmış olamazsınız,” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              NİSA SURESİ AYET 114

“ Yoksullara, Güçsüzlere, İhtiyaç sahiplerine Maddi bir şeyler vermekte, Müşkülatlarını gidermekte,

Bir İyilik yapmakta, İnsanlığın Faydası için çalışmakta, Yahut Küs olan, Dargın olan, Hasım olan,

Düşman olan İnsanların Arasını düzeltmekte bir Sadakadır,

Allah Zül Celalin Rızasını kazanmaktır, Karşılığını ise Katbe Kat Allah Zül Celal verecektir, ” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              NİSA SURESİ AYET 149

“ Size yapılan bir Kötülüğü bağışlamanızıda, Müminler için Mükafatı çok büyük olan Bir Sadaka kıldık,

İşte Bu Allah Zül Celale Sadakatinizden dolayıdırki, Allah Zül Celal Hesaplayamayacağınız derecede büyük

Mükafatlarla Mükafat verecektir, Huzur Verecektir, “ der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              İNSAN SURESİ AYET 8 ve 9

“ Onlarki, Düşküne, Yetime, Esire seve saeve yemek yedirirler,

Bir Karşılık, Bir Teşekkür beklemeksizin, Sırf Allah Rızası için yediriyoruz derler,” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 250

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Küs olan, Dargın olan İki kişinin arasını düzeltmen, ( haklarında adaletle hükmetmen) Senin için bir Sadakadır,

Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü yüklemesine yardım etmen Senin için bir sadakadır,

Güzel Söz söylemek Senin için bir sadakadır, Namaza giderken attığın her adım Senin için bir sadakadır,

Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman Senin için bir sadakadır, “ dedi der,

 

    İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ               TABARANİ HADİS No 95

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Herhangi bir şekilde, Kendine yapılan bir haksızlığı affedersen,

Senin için bir Sadakadır, Sen affedersen, Allah Zül Celal Senin İzzetini artırır,

Affedin ki Allah da sizi Aziz kılsın “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              RAMUZ EL HADİS No C2 S106 H 10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanın her yaptığı kendisi için bir Sadakadır ve Sadaka Mükafatı alır,

Yolun üzerinden İnsanlara Hayvanlara zarar veren bir şeyi kaldırırsan Senin için bir Sadakadır,

Sana yol soran Birine Gideceği Yolunu Tarif edersen bu Senin için bir Sadakadır,

Lâfını anlatamayana, Lafını Proplemini anlatması için yardım edersen Senin için bir sadakadır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              TİRMİZİ HADİS No 1956

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güler yüzlü olmanız, Mümin Kardeşinizin yüzüne gülümseyerek bakmanız sadakadır,

İyi şeyleri emredip kötülüklerden sakındırmak sadakadır,

Yabancısı olduğu bir bölgedeki kimseye yol göstermek, yardımcı olmak sadakadır,

Ağma olanlara, Gözünden rahatsız olan bir kimseye yardımcı olmanız Sadakadır,

Yollardan insanların gelip geçmesine engel olabilecek taş, kemik, diken gibi şeyleri kaldırmak sadakadır,

Kendi kabından ihtiyacı olan bir kimsenin kabına bir şeyler boşaltıvermekte yine sadakadır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 3477

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlarla Hoş Geçinmek, bir Sadakadır,”dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 3490

  Sahabeden Hasanı Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara Güleryüzle Selâm vermen, bir Sadakadır,”dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/115 H 2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Yolunda kullanmak için bir At, Bir Aracı olurda,

O Atın, Aracın, hakkını verir, Bakımını ve onarımını yapar, Sırtlarındaki yük haddini ( İstiap haddini ) aşmazsa,

Yolda kalanları, Aynı yöne gidenleri, aracına almakla, O Atın veya Aracın, Manevi Zekatı, Sadakası olan,

Allahın Hakkını verirse, İşte O Zaman O At,O Araç, Sahibini Kazalardan ve Günahlardan koruyan bir Perde olur,

İşte bu, O Kimseyi, Kazalardan ve Günahlardan korunmak için bir perdedir, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              BUHARİ HADİS No 713

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Müslümana, Sadaka vermesi Vaciptir, “ dedi,

Allah Rasulune, Sadaka verecek bir Malı olmayan Ne yapabilir diye sorduk,

“ Kendi Emeğiyle, Çalışmasıyla kazanırsa, Hem Kendi Nefsine faydalı olur, Hemde Sadaka verebilir “ dedi,

Şayet Çalışacak bir kazanç yolu bulamazsa Ne yapabilir diye sorduk, Allah Rasulu, cevaben,

“ Bedeni Bir Yardıma ihtiyaç duyan birine yardım etsin, Mazlum olana, Zulum gören, Zulme uğrayan birine,

Zulumden kurtulması için yardım etsin, “dedi, Böyle bir yardım yoluda bulamazsa Ne yapabilir diye sorduk,

Cevaben “ Hayır Konuşsun, Hayır işlesin, Nefsini Hayırsızlıktan Esirgesin,

İşte Bunları yapanlar için Sadakadır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              TABARANİ HADİS No 452

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Âdemoğlunun da 360 Mafsal, Eklem yeri vardır, Her eklem yeri için her gün bir Sadaka vermesi gereklidir,

Her birinizin her eklem yeri için bir Sadakası vardır, Her ' Subhanallah ' diiye Zikirde bulunmak bir Sadakadır,

Her ' Elhamdülillah ' diye Zikirde bulunmak bir Sadakadır, Her ' Allâhü Ekber ' diye Zikirde bulunmak bir

Sadakadır, Her ' Lâilâhe illallah ' Zikirde bulunmak bir Sadakadır, İyiliği tavsiye etmek bir Sadakadır,

Kötülüğe engel olmak bir Sadakadır,

Kıldığın iki rekat Kuşluk Namazı, Bütün Azalarınız için bir Sadakadır," dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 3023

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Sadaka verecek bir şeyi olmayanın, İş bilene, ( Bir Yardıma ihtiyacı olana ) yardım etmesi,

ya da Elinden bir şey gelmeyenin işini görmesi Onun için bir Sadakadır,

  Dilinize Sahip olmak, Dilinizden Kem Sözleri, Kırıcı Sözleri çıkartmak, ( Gıybet, Dedikodu yapmamak )

Kişinin Kendisine verebileceği en güzel sadakadır, “ dedi der, 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 267

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yoksulların işlerine yardım eden kimse, Kocası Ölmüş Dul olan Namuslu ve İffetli Kadınlara,

Yine Namuslu ve İffetlice yardım eden Kimse, Allah yolunda Cihâd eden Kimseler gibidir,

O kimse tıpkı geceleri durmadan Namaz kılan, Gündüzleri hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir ” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              İBNİ MACE HADİS No 2431

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarıldığım gece Cennet'in kapısı üzerinde " Sadaka karşılığına on misli mükafat vardır,

Borç verme karşılığına on sekiz misli mükafat vardır ." ifâdesinin yazılı olduğunu gördüm,

Bunun üzerine Cebrail'(as) ma, Borç vermenin sadakadan üstün olmasının hikmeti nadir ? diye sordum,

Cebrail (as) cevaben, “ Sadaka dilenen kişi, yanında ihtiyacına yetecek kadar bir şeyler bulunduğu haldede

dilenir, Fakat borç isteyen kimse, ancak ihtiyacı kadar borç ister, borçlanmak ister, “ dedi der,

 

    İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ               TABARANİ HADİS No 278 

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Borç verme, Darda kalmışın İhtiyacını gidermek, bir Sadakadır,

Kim, Bir Darda kalmış İhtiyaç sahibine Borç verir, Yolda kalmışa yardım eder, yolunu şaşırmışa kılavuzluk

yaparsa, Köle, Esir Bir İnsanı Hürriyetine kavuşturmuş kadar Mükafat alır, dedi  “ der

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              MUVATTA SADAKA HADİS No 7

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Dilenci­likten Sakınırsa, Dilencilik yapmazsa, Allah da onu İffetli ve Şerefli kılar, 

Kim, Kanaatle Zenginliği ile Tok gözlü olursa, Allah kendisini zengin kılar,

Her kim, Maddi yokluğuna Sabretmeyi kendisine kabul ettirirse,  Allah kendisine Sabretme kudretini verir,

Hiç Kimseye, Sabretme Kudretinden daha hayırlı, daha geniş ve daha büyük bir Nimet verilmemiştir, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 368 H 10

  Sahabeden ve 2 ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkak ki dirilerin ölülere hediyesi, onlar için istiğfar ve onlar için sadakadır.
  Kabirdeki Ölünüz, boğulmak üzere olan kimseye benzer, Ölen, Babadan, anadan, çocuktan veya sağlam dosttan

Dua bekler. O, duaya kavuştuğunda bu ona dünya ve içindekilerden daha sevgili olur,

Allah Azze ve Celle kabir ehline, dünya ehlinin duasından dağlar gibi idhal eder,” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2222

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Salih olan Kimseleri hatırlamak, Onları Hayırla yaad etmek Sadakadır,

Ölümü Hatırlamak, Öleceğini aklından çıkarmamak Sadakadır,

Kabre gireceğini hatırlamak, aklından çıkarmamak Sadakadır,

Böyle Sadakalar, Günahlarınıza Kefarettir, Bile bile, Aşikare Günah işlemenize engel olur ve

Sizi Cennete yaklaştırır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 3407

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ne olur, bir sadaka vereceğinde, vereceği sadakayı, Müslüman olan anne babası adına versin,

Böylece anne ve babası onun sevabına nail olur, kendisi de bir o kadar sevap kazanır,

Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez.” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              RAMUZ EL HADİS No C4 S371 H4

  Sahabeden Mikdam İbni Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ailene yedirdiğin senin için sadakadır, Çocuğuna yedirdiğin senin için sadakadır,

Hadimine yedirdiğin senin için sadakadır, Kendine yedirdiğin de, senin için bir sadakadır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              TİRMİZİ HADİS No 1965

  Sahabeden Ebu Mesud El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Çoluk Çocuğuna, Ailesine yaptığı harcamalar da, O Kişinin Sadakasıdır ” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 1719

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Kişinin Ailesine, Çocuklarına ve Malına yönelik yaptığı her türlü harcama ona sadakadır,

Kişinin, Irzını, Namusunu koruması için yaptığı her türlü harcama kendisine sadakadır,

Günah olmayan her türlü harcamanız,  Allah katında Sizin için Sadakadır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              RUDANİ HADİS No 2785

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Muharrem Ayı Aşure günü, Çoluk çocuğunun nafa­kasına elinden geldiği kadar bol harcarsa,

Allah senenin kalan kısmında O Kişinin Rızkına kazancına olağanüstü bir geniş­lik, çoğalma ihsan eder,"dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2040

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hanımlar, Kocanıza hizmetiniz, İtaatiniz, Ailenize hizmetiniz, Sizin için bir Sadakadır,” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ             METEALİBUL ALİYE HADİS No 1720

  Sahabeden ve 2 ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Mümin Kadının, Hamile kalmasından doğum yapmasına,

Çocuğunu Emzirip Sütten kesmesine kadar her aşama, Mümin Kadının Cihadıdır, ( Kendisi için Bir Sadakadır, )

Allah yolunda Cİhâd eden kişiyle aynı Mükafatı alacaktır,

Şayet bu zaman zarfında ölürse ona Şehit Mükafatı vardır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 121

  Sahabeden Ebu Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah size Sadaka İbadetinizi türlü şekillere girdirdi ve Her halinizi bir sadaka imkanı olarak bahşetti,

Allah Zül Celali Her Tesbih edişiniz Zikir edişiniz Sizin için Sadakadır,

Her Tekbir getirmeniz Sizin için bir Sadakadır, Her Tahmid bir Sadakadır, Her Tehlil bir Sadakadır,

İyiliği emretmek Sizin için bir Sadakadır, Kötülükten sakındırmak, Menetmek bir Sadakadır,

Size yapıldığında Nefsinizin dahi kabul etmediği ve Sizin için Felaket olan, Size Haram olan,

Zinaya, Fuhuşa gitmemek için, ( Cinsel ihtiyacı için) Eşiyle birlikte olması dahi bir Sadakadır, ” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA ÇEŞİTLERİ              MÜSLİM HADİS No 1620

  Sahabeden ve 2 ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadaka alan Kişi, O Sadakayı Ziyan edecek bir kişi olda dahi,

Sadakayı veren ve Sadakayı alanın Sadakayı ne yaptığını Takip eden Kişi,

O verdiği Sadakayı geri almak isterse, Sadakayı Geri alırsa, Kustuğunu yiyen Köpekler gibidir “ dedi der,

 

     Sadaka İbadeti, Allah Zül Celale olan Sadakatten ileri geldiği için,

Sadaka şekli ve Tutarı için bir ölçü verilmemiştir, Bir Ölçüye veya sadece bir Şekle bağlanmamıştır,

Zira Sadakat, Hiçbir Kimsenin bir Ölçü ve Şekil tayin edemeyeceği kadar değerlidir, Sadakatin değerini,

Ölçmeye kalkarsanız sadece Tek bir şekle bağlamaya çalışırsanız, Sadakat Yok olur, Sadakada aynen öyledir,

 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI                   TALAK SURESİ AYET 7

“ Rızkı, Kazancı Geniş olan, Rızkının, Kazancının Genişliği gibi bolca İnfak etsin, Sadaka versin,

Rızkı daralmış olan, Kısılmış olan, Allahın Ona verdiğinden, verebileceği kadar İnfak etsin, Sadaka versin,

Zira Allah Zül Celal, Kişiye ne kadar vermişse, ancak ona taktir ettiğinden İnfak ve Sadaka teklif eder,

Allah Zül Celal Her Zorluktan, Her Darlıktan sonra, Bir Kolaylık, Bir Genişlik Yaratacaktır,” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI                   BAKARA SURESİ AYET No 196 ve 268

“ İçinizden Hasta olan, Başında Bir Rahatsızlığı bulunan Kimse, Sadaka versin, Bir Kurban kesip dağıtsın,

Oruç tutsun, Fıtır Sadakası, Fitre Sadakası versin, Sadaka vererek, Kurban Keserek, Oruç Tutarak,

Özrünü karşılayacak, Giderecek bir şey yapsın, Şeytan Sizi, Fakirlik Muhtaçlık ile korkutur,

Size Çimriliği Emreder, Dikkatli olunuz, “ der, 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI                   BUHARİ HADİS No 749

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğinde, Kadınında, Çocuklarında, Küçüklerinde, Büyüklerinde, Köle olanında, Hür olanında,

Ayrım olmaksızın, Müslüman olan herkesin, Zekâtı Fıtırı, ( yani İnsan Bedeni Zekatı olan Fitre Sadakasını )

vermeyi, Vâcib kıldı, ve Sadakayı Fıtırın, Ramazan Bayramı Namazın dan önce verilmesini emretti, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI                   METEALİBULALİYE HADİS No 867  

Allah Rasulunun Kızı, Ehli Beyti ve Müminlerin Annesi Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, “ Ailenizden, Küçük, Büyük veya Yanında bulunan veya bulunmayan,

Geçimini, İaşesini karşıladığınız herkes için, Fitre Sadakası vardır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2303

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Fıtır sadakası, oruç tutan için boş söz ve günahlardan temizliktir, Fakirler için îse bir rızıktır,

Fıtır Sadakasını, Bayram namazından önce ödeyen kişi için o makbul bir sadakadır,

Namazdan sonra ödeyen kimse için ise normal bir sadaka olur, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1292

  Sahabeden İbni Cerir  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan ayında Tutmuş olduğunuz Farz Orucunuz, Gökle Yer arasında asılı durur,

Ancak Fıtır sadakanızı verdiğiniz vakit Allah Zül Celalin huzuruna yükseltilir, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN FİTRE SADAKASI                   MAİDE SURESİ AYET  89

“ Ailenize Yedirdiğiniz ve Onları Giydirdiğinizin ortalamasından hesaplayıp veriniz” der, 

 

     Fitre Sadakası Bedenin Zekatı olduğu hesabtadır, Fitre Sadakasının Miktarı,

Aile Reisinin veya Kişinin, Bir günlük İaşe harcama bedeli kadardır,

     Fitre Sadakası Sadece Zenginlere Mahsus bir Sadaka değildir,

Fitre Sadakası alacak kadar fakir olanda, Aldığı Fitre Sadakaları ile Kendinin ve Ailesinin Fitre Sadakasını

vermekle Mükelleftir,   

 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    NİSA SURESİ AYET No 85

“ Her Kim Güzel bir şeye aracılık ederse, Ona O işin Mükafatından güzel bir pay vardır,

“ Her Kim Çirkef bir şeye aracılık ederse, Onada O işin Çirkefliğinden Büyük bir Azap vardır,

Zira Allah Zül Celal, Her şeyin Hakkını gözetip Karşılığını verendir,” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                     MÜRSELAT SURESİ AYET 6, 4, 5, 3 ve 1

“ Özrünüzü düzeltmek ve Uyarı için,” “ Seçip Ayıranlara,” “ Sonra bir Öğüt bırakanlara,” “ ve yaydıkca yayanlara,”

“ Birbiri ardınca Gönderilenlere Andolsun,” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    MÜRSELAT SURESİ AYET 2, 3,15,1 ve 36

“ Derken, Büküp devirenler için,” “ ve yaydıkca yayanlara,”

“ O gün, Devirenlerin, Yalanlayanları İnkara saptırıcıların vay haline,” “ Hüküm Gününe,” “ Andolsun,”

“ Kendilerine, İzin verilmezki Özür Beyan etsinler,” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    DARİMİ HADİS No 565

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsan ölünce her ameli kesilir, biter, sadece üç şeyden ameli kesilmez, bitmez devam eder,

Sadakayı Cari, yani Kendisi için Devam edecek Sadaka olan, İnsanların istifade edebileceği,

Faydalanabileceği Bir İlim bırakanın, Hastahane, Okul, Mabet, Yol, Köprü ve Bir İlim gibi Eser bırakanın,

Kendisine hayır duada bulunacak olan hayırlı Evlat bırakanın, Ameli kesilmez, bitmez, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    TABARANİ HADİS No 42

  Sahabeden Nubeyt Bin Şerıyt (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların ve Diğer Mahlukatın faydalandığı Her iyilik, Onu yapan için bir Sadakayı Caridir “ dedi der, 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 259

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ En Cömert olanınız Kimdir bilirmisiniz, Bir Adamdırki, Bir Kimsedirki, İlim talim edip öğrenendir,

sonrada O ilmi öğretendir, Yayıp Neşredendir, İlimi Neşredip Başkalarınada öğretmiş olan Alimdir,

sanki Tek başına bir Ümmetmiş gibi gelecektir,” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    İBNİ MACE HADİS No 203

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Toplum için, İnsanlık için, iyi bir Çığır, bir İlim açarsa,

( İnsanlığın ve Toplumun faydalanması için bir keşif, bir icad yaparsa,

Toplumun ve İnsanlığın, Rahat ve Sosyal yaşanması için Bilimi geliştirerek bir Çağ açarsa )

Toplum ve İnsanlık O Çığırdan, Çağdan yararlanırsa, Ona açtığı Çığırın mükafatı,

Sadakayı Cari olarak, Devam eden Sadaka olarak, kat kat fazlası ile verilecektir,

  Kim : Toplum için, İnsanlık için, kötü bir Çığır, Çağ açarsa,

Toplumun ve İnsanlığın zarar gördüğü kötü bir Çığır açarsa,

( Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Fıskı Fucur olan Paparazzi ve Magazinsel yaşam, Terör olan bir çağ açarsa)

Onada açtığı Kötü Çığırın, Çağın cezası tam ve eksiksiz olarak verilecektir,

O Kötü Çığırdan gidenlerin cezasının bir mislide O kötü Çığırı açana yüklenecektir,” dedi der.

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    TİRMİZİ HADİS No 1951ve 1952

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) Eyüp Bin Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir kimsenin, Çocuğuna iyi bir Terbiye vererek ( Küçüklerimize şefkat eden,

Büyüklerine Saygılı olan şekilde ) Çocuğunu eğitmesi, O Müslüman için Sadakayı Caridir, Devam eden Sadakadır,

Hiçbir Anne ve Baba çocuğuna güzel bir Terbiyeden daha üstün bir şey daha veremez, Miras bırakamaz” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKAYI CARİ                    İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan

iki gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim,

Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak ölürse, O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş,

Takva ve Şehadet üzerine, Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     İslam Dinini Direkt Kendi Kaynaklarından, öğrenmek ve öğretmek için,

Anlam ve Hüküm sıralamasına göre Getirip yazmaya gayret ettiğim Yukarıdaki Ayet ve Hadisler,

Benim Kızıma ve Oğluma onlarında abu evladına Vasiyetimdir,

 

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        RAAD SURESİ AYET 4

“ Yeryüzünde Birbirine Komşu olan Kıtalar, Toprak Parçaları var ettik,  

Üzerinde Üzüm bağları, Çatallı çatalsız hurma ağaçları, Çeşitli ekinler vardır, Hepsi de aynı su ile sulanır,

Lakin lezzetçe onları birbirinden ayrı kılmışızdır, Şüphesiz ki bunlarda, akleden bir kavim için âyetler vardır,” der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                       ABESE SURESİ AYET 24, 26, 25, 27, 28, 29, 30,31 ve 32

“ İnsan Ne Yiyeceğine bir baksın,” ” Toprağı iyiden iyiye yardık,”

“ Biz o suyu, Bereket veren Yağmuru üzerine bol bol indirdik,” “Böylece orada, Toprağın üzerinde tane bitirdik”

“ Üzüm ve yonca,” “Zeytin ve hurma,” “Sık ve bol ağaçlı bahçeler,” “ Meyve ve mer'âlar,”

“ Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir,” der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        MÜMİNUN SURESİ AYET 19, 20 ve 21

“ Sizin için hurmalıklardan, üzümlüklerden nice bağlar ve bahçeler yaptık ki,

içlerinde sizin için birçok yemişler vardır, Onlardan yiyesiniz,”

“ Tur-u Sina'da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da var ettik,”

“ Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır, Onların karınlarındakinden süzüp size Süt içiririz,

Sizin için onlarda daha birçok faydalar vardır, ve onlardan yiyesiniz,” der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        MUVATTA CİHAD HADİS No 10 

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Harpte, Cihatta, Kadınların, Çocukların ve İhtiyarların, ( Harp ile ilişkisi olmayan İnsanların,

Sizinle Harp etmeyen İnsanların ) Öldürülmeleri veya Zulmedilmeleri yasaktır,

Meyve veren ağaçların kesilmeleri ( Tarım alanlarının tahrip edilmesi, Ormanların Yakılması ) yasaktır,

Mamur yerlerin ( Yerleşim alanlarının, Evlerin ) yıkılmaları tahrip edilmeleri yasaktır,

Koyun ve Develerden, ( Eti için beslenen hayvanlardan ) sadece yemek için kesin, ( telef etmeyin ) “ dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3401 ve 2861 

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Muavye Bin Hayde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Avlanan Her Hayvan, Kesilen Her Ağaç, Onların Allah Zül Celale olan Tesbihat Zikrinin kesilmesi demektir,

“ Faydalı olan, Yararlı olan, Meyva veren Ağacı Boş yere keseni, Odun yapmak için keseni,

Allah Zül Celal, Cehennem Ateşine yöneltecektir, “ dedi der,

 

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        BUHARİ MÜFRED HADİS No 481

  Sahabeden Abdullah İbni Selam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametin koptuğunu görsen dahi, Elinde dikebileceği bir Fidanı olan Onu Diksin, “ dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        DARİMİ HADİS No 2613

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Mübeşşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hiçbir müslüman yoktur ki, bir ağaç dikerse ve onun meyvesinden bir insan veya bir hayvan,

yahut bir kuş yerse, ona bundan dolayı Sadakayı Cari Sevabı, Devam eden Sadaka Mükafatı verilecektir, " dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        MÜSLİM HADİS No 1552

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bİr müslüman bir ağaç dikerse, Bir Ekin Ekerse O ağacın Meyvasından, O Ekinin Mahsülünden,

İnsanların yediğide, Hayvanların yediğide, Kuşların yediğide,

O Müslüman için mutlaka Sadakayı Cari, Devam eden Sadaka olur, 

O ağacın, O Ekinin çalınan Meyvesi, Mahsülü dahi, O Müslüman için Mutlaka Sadakayı Cari olur, 

Mutlaka O Müslüman için Sadayı Caridir Devam eden Sadakadır,

Devam eden Sadaka Mükafatı verilecektir,” dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        DARİMİ HADİS No 2610

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim ölü bir yeri bayındır hale getirerek canlandırırsa veya bir İlim, Bilim açarsa, O yerde O İlimde,

O Bilimde, Ona Rızık, Kazanç ve Mükafat Sevap vardır, Rızıkını arayan canlılar ondan ne yerlerse,

O İlimden faydalanırlarsa, Ona Sadakayı Cari, yani kendisi için Devam eden Sadaka Mükafatı verilecektir,” dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        TABARANİ HADİS No 510

   Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'a güvenerek ve Mükafatını Allah'tan bekleyerek, Ölü bir toprak parçasını ekilip biçilen bir hale getiren

kimseye, O Sadakayı Cari olur, Allahın Ona yardım etmesi ve O Sadakayı Mübarek kılması,

Allah Azze ve Celle üzerine bir Hak olur, “ dedi der,  

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        İAZAM MÜSNED HADİS No 469 / 23

  Sahabeden Ebu Büreyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayırlı bir İş yapılmasına, Faydalı bir İş yapılmasına, Kılavuzluk yapan Yol gösteren, Kolaylık veren,

O Hayırlı işi, Faydalı işi Yapan gibidir, Onun gibi Mükafata Nail olur “ dedi der, 

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 17

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle beraber bir yolculukta idik,

İki Kabrin yanından geçerken durdu “ Bu Kabrin içindekiler, sadece Büyük Günahları nedeni ile azab

görmüyorlar, Biri İnsanların Gıybetini yaptığı için, Diğeri İdrardan sakınmadığı için Azab görüyorlar,” dedi,

Sonra İki Yaş Hurma dalını ( yahud ) İki Hurma fidanını Kabirlerin üzerine dikti ve“ Bu Dallar, ( Bu Fidanlar)

Yaş Kaldıkları veya kurumadıkları sürece, Kabrin içindekilerin Azabı Hafifletilir,“dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1750

  Sahabeden Ubeyd Bin Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Gücü yettiği şeyde Gayretli olandır,

Gücü yetmediği şeyde ise, “ Yapamadım ” diye O şeyi yapabilmek için Hasret çekendir,” dedi der,

 

 

     Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, “ Bir Maymun, Sinoptan başlayıp, daldan dala atlayarak,

hiç yere inmeden Amamura kadar gidebilirdi,”

“ Yavuz Sultan Selim Han, Mercidabık Seferine giderken, Ordusunu, Antep Ormanlarında dinlendirdi,

Antep Ormanlarıki, Antebe girişten, Antepten çıkıncaya kadar, Güneşi görmedik,” der,

Yani, Anadolu Ormanları, YAĞMUR ORMANLARI idi,

 

     Sultan Fatih, İstanbul ormanlarındaki ağaçların Kerestesi ile Tophaneden Halice, kadar Kızak yaptırıp,

O Kızaklarla Kadırgalarını, Tophaneden, Halice indirip İstanbulu Feth etmedimi ?

sonrada ne kadar ağaç kesildi ise, 3 katını tekrar diktirmedimi ?

 

     Haliç, Alaiye gibi Tersanelerinde, Osmanlı Kadırgaları Anadolu Ormanlarının kerestesiyle yaptırmadılarmı ?  

sonrada ne kadar ağaç kesildi ise, 3 katını tekrar diktirmedimi ?

 

     Mimar Sinan ve diğer Osmanlı Mimarları, Anadolu Ormanlarının Keresteleri ile, İnşaatlarının İskelelerini yapıp,

Muhteşem Eserlerini yapmadılarmı ?  O Eserlerin Ahşap bölümlerini, O Kerestelerle yapmadılarmı, ?

sonrada ne kadar ağaç kesildi ise, 3 katını tekrar diktirmedimi ?

   

     Sultan Abdülhamid, Anadolu Ormanlarının Kerestesi ile, İstanbul Hicaz Demiryolunun Traverslerini yaptırmadımı ?

Lakin sonra, İttihatcıların, Yahudi ve Ermeni dönmelerinin Hıyanet entirikaları ile Tahtan indirilince,

Kesilen Ağaçların yerine yenilerini diktiremedi,

 

     Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Harbimize hazırlıkta, İnebolu, Kastamonu, yani Anadolu Ormanlarında,

Gizleyerek gizlice Cephane taşıtmadımı, ? 

 

     Atatürk, Sultan Abdülhamidin, Demir yolu yapımını devam ettirmesi olan, Anadolu Demir yolunun

Traverslerini,  Anadolu Ormanlarının Kerestesi ile yaptırmadımı ?

sonrada ne kadar ağaç kesildi ise, 3 katını tekrar diktirmedimi ?

 

     Yalovadaki Köşküne bitişik olan Çınar ağacı ve dalları Köşkün üzerine sarkmaya başlayan,

Köşke zarar vereceği endişesi ile Köşk Bahcıvanının, Atatürkten, O Çınar Ağacını kesmek için izin istemine,

     Atatürk “ Kesinlikle Hayır diyerek ve Köşkün, O Çınar ağacından biraz uzağa çekilmesini emredip,

Çınar Ağacını, Köşkten 4 Metre uzağa çektirmedimi, ?   Bu hareketi Allah Rasulunun Sözünü karşılama değilmi ?

 

     Atatürk, Ankara Bataklığını, Orman Çiftliği haline getirmedimi ?

Lakin daha sonra, 2018 e gelindiğinde, Başkanlık sarayı yapımı diye,

Orman Çiftliğinin Ormanları Katledilerek yok edilmedimi ?

 

    1980 den bu yana bizim Hükümetlerimiz ise, Terörle Mücadele diyerek Doğudaki Bütün Ormanları Yok ettiler,

Maden çıkarmak, Kömür çıkarmak diye Batıdaki Ormanları Yok ettiler,

Orman diyerek te sadece ve sadece yanacak, yakılacak olan Odun ormanı olan, Kızılçam ormanlarını dikmedilermi ? 

 

     Orman Yangınlarımızın Niteliğine hiç bakmıyormusunuz ?

Yanan Ormanlarımız Hangi Ağaç Ormanlarıdır,? Yanan Ormanlarımız Hep Kızılçam Ormanları Değilmidir ?

Kızılçam Ormanları, Kuru ve Reçineli olan, Hiçbir Ahşap kalitesi olmayan, sadece bir Odun ağacı Ormanlarıdır,

Sadece bir Odun Ormanı olan, Kızılçam Odun Ormanları, Orman Yangınlarından başka ne işe yaradı,?

     Dökülen Yaprağı, Reçineli ve Asitli olduğu için altında Çimen dahi yeşertmez, Altında Çimen yeşertimi, ?

Altına Serin bir Gölgelik vermez, Altına Serin Bir Gölgelik verdimi ?

İklimi Yumuşatmaz, Yağmur Bulutları oluşturmaz ve çekmez,

Kızılçam Ormanları, Orman Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı Oldumu, ? 

Yanan yerlere veya Ormanlaştırılacak yerlere, haala Kızılçam Dikmeye Devam edilecekmi ?    

 

     İlk önce, Baraj Havzalarından başlamak üzereki, Baraj havzalarında tek bir ağaç dahi olmadığı için

Baraj gölleri Erozyonla gelen Toprak ve diğer maddelerle dolmaktadır, 

     Kuru ve Reçineli bir Ağaç türü olan, Petrol Yangını gibi En ufak bir kıvılcımla Orman yangını ile yanıp kül olan, 

Hiçbir Ahşap kalitesi olmayan, Sadece Bir Odun Ağacı olan, Kızıl Çam ağacı yerine,

     Orman yangını çıkmasına ve çıkarılmasına imkan vermeyen, İklimi yumuşatan, Ahşap kalitesi olan,

Yaş Ağaç Fidanı dikerek veya Yaş Ağaç Tohumu Gömerek veya

Fidan dikmeye veya Tohum gömmeye müsait olmayan Yamaç ve Parça kayalık yerlere,

Helikopterle Yaş Ağaç Tohumu atarak, 

Memleketimizin Tarıma elverişli olmayan Dağları Tepeleri, neden YAĞMUR ORMANLARI haline getirilmiyor ? 

 

     Askeri Birlikler denilince, İnsanın Aklına, Ağaçlandırması mükemmel olan Askeri Kışlalar gelir,

Zira, Nerede Bir Askeri Kışlamız varsa Ora Ağaçlandırılmıştır,

Askeriyemiz Harp halinde değil iken, Genel Kurmayımız, Askerlik Vazifesini yapan Gençlerimiz ile,

Milli Eğitim Bakanlığımız, Eğitim ve Öğrenim vazifesini gören Çocuklarımız ve Gençlerimiz ile,

Orman Bakanlığı ile Koordineli olarak planlamakla,  Orman için Ağaç dikimi neden yapılmıyor ?

Askeri Birlikleriiz Savaş haricinde, Okullarımız Eğitim ve Öğretim haricinde,

Neden,  Atıl Zaman ve Atıl Kuvvet kaybeden yerler olarak kalıyor ?

Ben Okulda Öğrenci iken, Askerlik Yaparken bir Fidan dikmek istediğim halde dikemedimde !

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARI yani Bizim TOPRAKLARIMIZ,

ECDADIMIZIN KANI İLE SULADIĞI TOPRAKLARIMIZ ÇÖL OLUYOR ÇÖL !!!

TEHLİKENİN FARKINDAMISINIZ ?

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN VAKIF                DARİMİ HADİS No 565

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsan ölünce her ameli kesilir, biter, sadece üç şeyden ameli kesilmez, bitmez devam eder,

Sadakayı Cari, yani Kendisi için Devam edecek Sadaka olan, İnsanların istifade edebileceği,

Faydalanabileceği Bir İlim bırakanın, Hastahane, Okul, Mabet, Yol, Köprü ve Bir İlim gibi Eser bırakanın,

Kendisine hayır duada bulunacak olan hayırlı Evlat bırakanın, Ameli kesilmez, bitmez, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN VAKIF                İBNİ MACE HADİS No 242

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyice Terbiye ettiği ve Kendisine Hayır Dua edecek olan Salih Evlat bırakmak,

Öğrendiği ve Öğrettiği vedahi Öğrenilmeye devam edilen Faydalanılmaya devam edilen bir ilim bırakmak,

Gerek Evladının, Gerek Akrabalarının, Gerek İnsanlığın okuması faydalanması için, Yazıp İlim Eseri bırakmak,

Müminlerin İbadetlerini Öğrenebileceği ve yapabileceği Mescid, Cami, Okul yapmak, yaptırmak,

İnsanların rahatca gelip geçebilecekleri Yollar yapmak, yaptırmak,   

Kimsesizlerin, Yolcuların, İhtiyaç sahiplerinin, barınabileceği Evler, Misafirhaneler yapmak, yaptırmak,

İnsanların Şifalarını bulmak için Şifahaneler, Hastaneler yapmak, yaptırmak,

İnsanlığın ve Dahi Hayvanatın dahi faydalanabileceği Su yolları, Çeşmeler yapmak, yaptırmak,

Öldükten sonra Kendisine ulaşmaya devam edecek olan Ameli ve Hayratlarıdır, Devam eden Sadakasıdır,

Kendinden Sonrada Kendisine Mükafatlar getirecek olan Müminin Sadakayı Carisidir,

Kendisinden Sonra, Kendisine Mükafatları erişecek olan, Sadakayı Çariler, dir, “ dedi der, 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN VAKIF                İBNİ MACE HADİS No 2396

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

İhtiyacımdan fazla olan Malı, Mülkü, Araziyi, Hayırlı olan bir şekilde değerlendirmek,

İnsanlara faydalı olmak için bana Ne Emir buyurursun diye Sordum ?

  Allah Rasulu, Bana “ Dilersen Malının, Mülkünün, Arazinin aslını ve Mahsüllerini ve gelirini,

Sadakayı Cari olarak, Senin için devam eden Sadaka olarak, ( Okul, İmarethane, Hashahane, Mescid, Cami,

Yol, Köprü gibi, İnsanların faydalanması için gerekli olan bir şey olarak ) Vakfedersin, “ dedi,

  Bende bunun üzerine, “ Vakıf Malının aslı satılamaz, Hibe edilemez, Vakıf Malına Mirascı olunamaz,

Vakıf Malının gelirleri, Fakirlere, Esaretten kurtulmak isteyen Kölelere, Allah yolunda Cihad eden Mücahitlere,

Yolculara, Yolda kalmışlara, Konuklara, harcanmak üzere, ve Vakfın Mütevellisi olan Yakın Akrabasının, yada 

Vakfın İdarecilerinin, Vakıf Görevlileri kimselerin, Vakıf Malının Mülkiyetine tecavüz etmeksizin,

Vakıf gelirlerinden kendilerine Mal biriktirmeksizin, Vakfın gelirinden Örfe göre bir pay almasında,

Bir Maaş almasında Dostlarına, Ailesine yedirmesinde bir sakınca yoktur, “

diyerek düzenlediği Vakfiyesi ile Bütün Malını Mülkünü ve Arazisini,

Sadakayı Cari olarak, Kendisi için devam eden Sadaka olarak Vakfettim, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN VAKIF                TİRMİZİ HADİS No 1669

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, İki damla yaş ile, İki ayak izinden daha sevimli bir şey yoktur, 

Hiçbir şey Allah Zül Celale Bu İki İzden daha sevimli değildir, 

Birinci İz,       Allah’ın Rahmetini, Şifasını, Mağfiretini kaybetmekten korkarak ağlayan kişinin Göz yaşı İzi,

İkinci İz,        Allah Yolunda, Malı, İlimi ve Bilimi ile, Canı ile Cihad yaparken meydana gelen İzi,

Üçüncü İz,     Allahın Farz kıldığı, Şeyleri yapmak için meydana getirdiği İzi,

Dördüncü İz, Allah’ın farz kıldığı ibadetleri yaparken meydana gelen Secde izi,

Beşinci İz,     Allahın Dinini Yaymak ve yaşatmak için Allah yolunda Cihad Meydanında akan Kan damlası İzi,

Altıncı İz,      Allah yolunda savaşırken meydana gelen sakatlanma ve yara İzi, 

İşte Bu İzlerden başka bir İz, Allah Zül Celale daha sevimli bir şey değildir, “ dedi der,

 

     İslam Alimlerinden ve Türk olan Kutad Kubilig, Sadakayı Cari yi, Devam eden Sadakaları,

Vakıf Yapmayı, İki Cümle ile ne kadar güzel tefsir ediyor,

     “ Adam Olaki, Bırakmalı Hayırlı Bir Eser, Hayırlı Bir Eser bırakmayanın, Yerinde Yeller Eser,”

Bende derimki, Dünyada iken, İyi bir iz bırakmadan gidene, Yazıklar olsun,

 

 

     İSLAM DİNİNİN TEMEL İBADETLERİNDEN VAKIF                EBU DAVUT HADİS No 59

  Sahabeden Ebû El Melih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İşine Hile karıştırma yolu ile, Aldatma yolu ile, Hainlikle, Hıyanetle, Faiz ile,

( Toto, Loto Piyango, Şans oyunları ve başka isimlerlede olan ) Kumar ile, kazanılan maldan Sadakayı,

Zekatı ve Kendince Hayır zannettiği Hiçbir iyiliği kabul etmez, Aksine Onu Yapanı Helak edecektir, “ dedi der,

 

     Çağdaşlığı, Medeniyeti Başka Milletlerden, Müstevlilerden, ve dahi Soyunu Reddeden Demokratlardan

öğrenmeye ihtiyacımız yok, Asli Medeniyeti anlamamak için TAŞ olmak lazım TAŞ, Bizim Ecdadımızda,

TAŞ işcisi idi, Taşlara Hükmederek, İnsanlık için Mimariyi, Mimari ile birlikte, İnsanlık için Medeniyeti geliştirdi

ve yaydı, Ecdattan sonra : Baba, Bacı, Hoca, Milliyetcilik, Cumhuriyetcilik, Demokratiklik, Laiklik, Liberallik,

Ekonomistlik, Dürüstlük kavramlarını, Kavram kargaşaları ile Milletine Yarasa demekle,

Benim Memurum işini bilir demekle, Rüşvetle, Vurgunculukla, Yolsuzluklarla, Dolandırıcılıkla,

Fitne ve Fesatla, Modernlik ve Şıklık diye Fuhuşla,

KİMLER : Neyin Medeniyetini geliştirdi ? Medeniyet Nedir, Kim Ne Kadar Medenidir ?

 

     Kimin ne kadar Medeni olduğunu açıklamaya tek örnek yeter !

Yaptırdığı Hastaneyi, Zamanın şartlarına göre, Tıbbı aletleri ve İlaçları tam olarak teçhiz ettikten,

Hekimini, Hemşiresini, Hasta bakıcısını temin ettikten sonra,

Bu Hastanenin gerek kendi döneminde gerek kendi döneminden sonra kıyamete kadar,

Gerek Hastaların Gerek Personelinin iaşe, Maaş ve masraflarını ve tıbbı cihazlarını karşılamak üzere,

Bu günkü iktisadi anlamı Döner Sermayesi ile Vakfeden ve Vakfiyesinde,

“ Bu Daruşşifaya gelen hasta, İster Zengin olsun İster Fukara, İster Yahudi olsun İster Put Perest,

her kim olursa olsun sıhhatini bula, Kuru Soğanın tanesi, Bir Osmanlı altınını ola,

O Hastadan tek kuruş dahi talep edilmeye “ diyerek

Hastanenin vakfına Çok zengin devamlı gelir getirici bir Vakfiye bırakan, Bezmi Alem Valide Sultanın Vakfı ki,

Vakıf Guraba Hastanesinde ve Osmanlı Arşivlerinde Vakfiyesi mevcut olup, Vakfedilenler bugün mevcut

değildir. Vakfıyesi de Tükçedir, Başka Lisanda değil.

Şayet Vakfın Vakfiyesindeki varlıklar bugün mevcut olsa ve vakfiye şartlarına göre devam ettirilip getirilse idi,

Sağlık Bakanlığının, bugün Sağlık harcaması yapmak için tek kuruşa dahi ihtiyacı olmazdı.

Milli Eğitim Bakanlığının bugün Eğitim harcaması yapmak için Tek kuruşa dahi ihtiyacı olmazdı,

Osmanlı Devletinde Sağlık ve Eğitim hizmetleri, Geliri müsait olan Herkesin Kendi arzusu ile Vakfettiği,

Vakıf gelirlerinden karşılanır ve Devlete Maddi bir yük yüklemezdi,

İktisatcı ve Ekonomistseniz, Pardon Hesap biliyorsanız, Alın hesaplayın !

 

     Laik Bir Devlette, Devlet Din Görevlilerine Maaş ödemez, Kavram kargaşaları ile kargaşa çıkaranlar,

     Türkiyede ise, Geçmişimizin Mirası olan Osmanlı Vakıflarımızdada, Din Görevlilerinin Maaşları Devlet

Bütcesinden değil, Vakfın gelirlerinden ödenmekte idi, Şimdi Devletleştirilen Vakıfların gelirinden ödenmektedir,

 

     Avrupa Birliğinde ve Amerikada, Kilise Vakıflarının bulunduğu bilinmektedir,

Türkiyede Bulunan Kiliselerinde Vakıfları vardır, Kiliseler, Papazlarının, Hahamlarının maaşlarını

Bu Vakıflarının gelirleri ile ödemekteler, Bu Vakıfların Bir kısmıda artık Sahibi ve Cemaati olmadığı için,

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine alınmıştı, Avrupa Birliğine Giriş müzakereleri neticesinde,

Azınlık Vakıfları mülkiyeti, tekrar azınlıklara iade edildi,

 

     Avrupa Birliği Uyum yasaları sürecinde, Azınlık Vakıf Mülkleri, Vakıflarına iade edilirken,

Mülkiyetleri ve Gelirleri ile birlikte, daha önce Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Devletleştirilmiş olan

Çoğunluk Vakıfları, yani Osmanlı Vakıf Mülkleride, Çoğunluklara iade edilecekmi ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim