ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SADAKA VERMEK / İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER,
Eklenme : 16.05.2023
Okunma : 2741

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA VERMEK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER KİMDİR ?

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN SADAKALAR NEDİR ?  0

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       MUHAMMED SURESİ AYET 36

“ Dünya Hayatınız, Ancak gereksiz bir oyun bir eğlenceden, bir darlıktan ibarettir,

Allah Zül Celal, Sizden Bütün Mallarınızı Oyun eğlence ve israf şeklinde Harcamanızı istemiyor,

Şayet İman eder ve gereksiz Oyun ve Eğlenceden sakınırsanız, Allah Zül Celal Size Çarenizi verecektir,” der, 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       MUHAMMED SURESİ AYET 37

“ Allah Zül Celal, Mallarınızın Tamamını isteseydi, Sizi Zorlasaydı, Cimrilik ederdiniz,

( Zekatınızı Sadakanızı vermezdiniz,) ” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       MUHAMMED SURESİ AYET 38

“ Mutlak Zengin olan Allah Zül Celaldir, Mutlak Fakir olanda Sizlersiniz,

İşte Sizler, Müminler, Mallarınızı Allah yolunda Harcamaya çağrılan Kimselersiniz,

Lakin Sizlerin Çoğunluğu Cimrilik ediyor, Cimrilik etmeye devam ediyor,

Cimrilik edende, Kendi aleyhine, Kendi Zararına Cimrilik etmiş olur,

  Şayet Siz Hak tan Yüz çevirirseniz, Allah Başınıza, Sizin yerinize, Size Darlık veren Kavimleri, Şeyleri gönderir,

Onlarda Sizin gibi olmadığı için Siz Darlıkta kalmaya devam edersiniz,” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       BAKARA SURESİ AYET 267

“ Ey İman Edenler, Temiz ve Helal olarak kazanmaya çalışın,

Temiz ve Helal olarak Kazandıklarınızdan İnfak edin,” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       NİSA SURESİ AYET 38

“ Rezzak olan Allah Zül Celalin Size verdiğinden, Size İnfak ettiğinden,

Gösterişsiz ve Riyasız şekilde İnfak edin, Harcayın,” der, 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, Ne Alışverişin, Nede Dostluğun olmadığı bir gelmeden önce,

Mahşer Sorgusu Günü gelmezden Önce, Namazlarını Dosdoğru kılsınlar,

Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aşikar olarakta İnfak etsinler,” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       HAÇ SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Allah Zül Celalin Adı anıldığında, Kalpleri Titrer, Kendilerine gelen Musibetlere, Allah Zül Celal için Sabrederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Allah Zül Celal için İnfak ederler, “ der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       FATIR SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi Anlayarak okuyanlar, Anlamaya çalışanlar, Namazlarını İkame ederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aleni olarakta,

Görünmeden, Bilinmeden olarakta, Görünen, bilien olarakta, İnfak edenler,

Kesinlikle ve Hiç batmayacak olan bir Alışveriş üzeredirler,” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       TALAK SURESİ AYET 7

“ Rızkı, Kazancı Geniş olan, Rızkının, Kazancının Genişliği gibi bolca İnfak etsin, Sadaka versin,

Rızkı daralmış olan, Kısılmış olan, Allahın Ona verdiğinden, verebileceği kadar İnfak etsin, Sadaka versin,

Zira Allah Zül Celal, Kişiye ne kadar vermişse, ancak ona taktir ettiğinden İnfak ve Sadaka teklif eder,

Allah Zül Celal Her Zorluktan, Her Darlıktan sonra, Bir Kolaylık, Bir Genişlik Yaratacaktır,” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       TEGABUN SURESİ AYET 16

“ Ey İman Edenler, Allahın Hidayetini, Rahmetini, Mağfiretini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Emirlerini dinleyin ve itaat edin, gücünüz yettiği kadar yerine getirmeye çalışın,

  Kendi Nefsinizin Cimriliğinden kurtulmak ve korunmak için, Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği ve verdiği

Rızıklardan, Kazançlardan, Mahşer Gününe Kendinize İyilik olarak

İnfak edin, Sadakalarınızı ve Zekatlarınızı verin,” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       TEVBE SURESİ AYET 103

“ Mallarınızdan Sadaka vererek, O Sadakanızla Kendinizi ve Mallarınızı Temizleyiniz,” der, 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       TEVBE SURESİ AYET 104

“ Tevvab ve Rahiym olan Allah Zül Celaldir, Zira Allah Zül Celal, Tevbeleri Sadaka ile Kabul edendir,” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      MÜZEMMİL SURESİ AYET 20

“ Kuranı Kerimden Kolayınza geleni okuyun, Anlamaya çalışın, Anladıkca Daha güzel okursunuz,

Namazlarınızı kılın, Zekatlartınızı verin Allah Zül Celalle Güzel Amellerle Muhatap olun,

Kuranı okumakla, anlamakla, Namazınızı kılmakla, Zekatınızı vermekle, Salih Güzel Ameller işlemekle,

Allah Zül Celalden Mağfiret olunma isteyin, Zira Allah Zül Celal Mutlak Merhametli ve Bağışlandır,

Zira Salih ve Samimi İmanınızla yaptığınız ve Kendiniz için Gönderdiğiniz Her Salih Amelinizi, Her iyiliğinizi

Allah Zül Celal katında Sizin için daha hayırlı Mükafatca Kat be Kat daha büyük ve fazlasıyla bulacaksınız,” der,    

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      HADİD SURESİ AYET 18

“ Sadaka veren Erkeklere, Sadaka veren Kadınlara, Verdikleri Sadakaları karşılığı, 

Kat Kat yapılıp, Katmanları ile artırılmış olarak karşılık Mükafatları vardır , “ der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       NİSA SURESİ AYET 40

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Aklınızın ölçemeyeceği Hassasiyetle, Zerre kadar Zulmedici değildir,

Şayet bir İyiliğiniz, bir Yardımlaşmanız, Bir İnfakınız olduğunda, Onu Kat Kat artıracak ve Kendi katından Aklınızın

ve Hayalinizin alamayacağı kadar bir Mükafatla karşılayacaktır,” der, 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       NİSA SURESİ AYET 114

“ Maddi bir şeyler vermekte, Bir İyilik yapmakta, Yahut Küs olan, Dargın olan, Hasım olan, Düşman olan

İnsanların Arasını düzeltmekte bir Sadakadır, Allah Zül Celalin Rızasını kazanmaktır,

Karşılığını ise Katbe Kat Allah Zül Celal verecektir, ” der,

 

    İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                        SEBE SURESİ AYET 39

“ Siz Sadece ve Sadece Allah İçin, başkalarına Ne harcarsanız, Her Neyi İnfak ederseniz,

Allah onun yerini daima dolduracaktır, Onun yerine Başkalarını verecektir,

Allah Zül Celal, Onun yerine daha hayırlısını, güzelini verecektir, Allah Zül Celal Sizede İnfak edecektir, ” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       BAKARA SURESİ AYET 272

“ Allahın Rızası için, İnfak ettiğiniz her Ne var ise, yaptığınız Her Ne İyilik var ise, Kendiniz içindir,

Ahirette Kat Kat Mükafatlarla, Hiçbir Haksızlık yapılmadan Size geri dönecektir,

Dünyada da Huzurlu şekilde yaşayacaksınız,” der,  

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 134

“ Allah Zül Celale, Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine Takva sahipleri onlardırki,

Bolluk Zamanında, Bolluğuna göre, Darlık Zamanında Darlığına göre, Yani Darlığında dahi,

Allahın Rızasını kazanmak için, İnfak ederler, İnsanların, Kendisine yaptığı olumsuzluklara, Cedelleşmelere,

Çatışmalara takılıp kalmazlar, Onlara karşı Öfkelendikleri Zaman Öfkelerini Yutarlar,

Kendinden yana, İnsanları, Allah için Affederler, Zira Allah İyilik yapanları, İyilik düşünenleri sever,” der,      

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       RAAD SURESİ AYET 22

“ Gerçek Müminler Onlardırki, Çirkinlikleri, Çirkefleri, İyilik Yaparak, Güzellik göstererek

yok etmeye gayret ederler, Kendilerine Olmazsa Olmaz Farz Kıldığımız Namazı Dosdoğru Kılarlar,

Yerine getirirler, Kendilerine Tayin edir verdiğimiz Rızıklarından, Kazançlarından, İnfak ederler,

Kendilerine gelen Her türlü Zorluğa, Meşakkate, Darlığa, Kaza ve Musibetlere, Afetlere, Hastalıklara,

Rabbinin Rızasını kazanabilmek için Sabrederler, İşte Sabrın, En Güzel Akıbeti Bunlara olacaktır,” der, 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S103 H 8

  Sahabeden Abdurrahman İbni Nikame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sadaka ile Allah'ın Vechi, Yardımı Kast olunmuş olur, Kaza yı Hacetiniz Kast olunmuş olur,

Hediye ile Allah Rasulu olan Benim Rızam Kast olunmuş olur, “ dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       MUVATTA SADAKA HADİS No 1

  Sahabeden Ebu Hubab Said Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle Ancak Helal Kazançtan, Meşru olan Kazançtan olan Sadakaları kabul eder,

Hangi Müslüman Helal Kazancından Allah için bir Sadaka verirse,

O Sadakayı Allah Azze ve Celenlin Kudretine vermiş olur, 

Allah Azze ve Cellede O Sadakayı, O Müslüman için, Büyüttükce büyütecektir,

( O büyüklüğünce O Müslümana karşılık olarak verecektir ) “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      CAMİUSSAGIR HADİS No 833

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yaptığınız Amellerinizden, Allah Zül Celalin En Sevdiği Ameliniz,

Azda olsa Devamlı surette yaptığınız Amelinizdir, Gücünüzün yettiği kadar Amel Üstlenin,

Zira Siz Usanmadıkca Allah Zül Celalde Usanmaz,” dedi der,    

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1852

  Sahabeden Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Malın yada Kazancın Azda olsa, Az Olan Malından Kazancından, Fakirlere, Muhtaçlara, İhtiyaç sahiplerine

İnfak etmek, vermek, Bir Husus Kendi Aleyhinede olsa O Husus hakkında Adil davranmak,

Tanıdığın, Tanımadığın Herkese Selam vermek, İmanınızın Şartındandır ve İmanınızın Güzelliğidir,” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 93

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve

Sellem, “ Allah Katında, Amellerin En Sevimlisi,  Az da olsa, Devamlı olan Ameldir “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      TİRMİZİ HADİS No 1960

  Sahabe Kadınlardan Ebu Bekir Sıddıyk (ra) Kızı Esma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem Bana,  “ Ey Esma Kesenin, Cüzdanın ağzını kapatma, Sana verilen

Kesenin Cüzdanın ağzı da kapanır, Verirsen sayma, Verirken Sayarsan, Sana da sayılarak verilir, ” dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      BUHARİ HADİS No 708

  Sahabe Kadınlardan Ebu Bekir Sıddıyk (ra) Kızı Esma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem Bana,  “ Ey Esmâ, Kesenin ağzını boğma,

Sakın para biriktirip saklama, Malını, Paranı Sayıp Zaptetme, Sonra Allah da sana Nîmetlerini Sayıp Esirger,

Sonra Allah da senden imsâk eder, geri alır, Ey Esmâ, az da olsa veya Gücün yettiği kadar sadaka verirsen,

Allah da sana nasîbini imsâk eder, Kat kat daha fazlasını verir, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2329

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Bir Adam, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Dirhem, Yüzbin Dirhemi geçerde, Yüzbin Dirhem Bir Dirhemi geçemez, “ dedi, Bu Nasıl olur diye sorduk,

Cevaben, “ Bir Adamın Çok Malı, Kazancı olur, O maldan, Kazançtan Yüzbin Dirhem Sadaka verir,

Malından Kazancından Allah Zül Celal için, önemli bir şey eksilmemiş olur, Lakin yinede Sadaka olur,

Bir Adamında İki Dirhemi olurda, Birini Sadaka olarak verdiğinde, Allah Zül Celal için, Önemli bir şey eksiltmiş

olur, Allah Zül Celal nezdinde bu sadaka, Yüzbin Dirhem Sadaka veren Adamın Sadakasını geçer,” dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Ey Kulum Ben Hasta oldum Fakat Sen Benim Ziyaretime gelmedin,

Senden Yiyecek istedim, Fakat Sen Bana yiyecek bir şey vermedin,

Senden Su istedim, Fakat Sen Bana Su vermedin diyecek, O Kul, Ey Rabbim ( Sen Nasıl Hasta olabilirsin )

Ben Seni Nasıl Ziyaret edebileyim, ( Sen Nasıl açıkırsınki ) Ben Sana, Nasıl Yiyecek verebileyim,

( Sen Nasıl Susarsınki) Ben Sana, Nasıl Su verebileyim diye soracak, Allah Zül Celal O Kula,

Görmedinmiki, Falanca, Kulum Hasta olmuştu, Sen Onun Ziyaretine gitmedin,

Falanca Kulum, Senden Yiyecek istedi, Sen Vermedin, Onu Doyurmadın,

Falanca Kulum, Senden Su İstedi, Fakat Sen Ona Su vermedin, Suya doyurmadın,

Şayet, O Hastayı Ziyarete gitmiş olsaydın, Beni Ziyaret etmiş olacaktın,

Şayet O Kuluma Yiyecek bir şeyler verseydin, Doyursaydın, Şayet O Kuluma Su verip Onu Suya Doyursaydın,

Onu doyurmakla, Beni Doyuracaktın, Ona Su vermiş olmakla, Bana Su vermiş olacaktın, vedahi,

Bu Gün Burada da Bütün Bunların karşılığını, Mükafatını Katmanları ile bulacaktın, Beni Ziyaret etmediğin için,

Bana Yiyecek vermediğin için, Bana Su vermediğin için, Bu gün Sana Mükafat Yoktur diyecek, “ dedi der,    

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       SEBE SURESİ AYET 39

“ Siz Sadece ve Sadece Allah İçin, başkalarına Ne harcarsanız, Her Neyi İnfak ederseniz,

Allah onun yerini daima dolduracaktır, Onun yerine Başkalarını verecektir,

Allah Zül Celal, Onun yerine daha hayırlısını, güzelini verecektir, Allah Zül Celal Sizede İnfak edecektir, ” der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S18 H 8

  Sahabeden Ebu Kebse (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size şu Sözleri Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Bir kulun malı sadaka vermekle katiyyen noksanlaşmaz,

Bir kul Dilenme kapısını açarsa ( Devamlı olarak başkanlarından isteklerde bulunursa), ona fakirlik kapısı açılır,

Bir kul bir zulme uğrar da, o zulme sabrederse, Allah Azze ve Celle o sebeble o Kulun izzetini arttırır,“ dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1858

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinize olan bir Haksızlığı Affederseniz, Allah Zül Celal Ondan dolayı İzzetinizi, Şerefinizi artırır,

Kişi Malını dahada artırmak için Dilenci gibi tavırla dolanırsa, Allahta O yüzden Onun Fakirliğini artırır,

Kişi, Sadaka verebilmek için, Kendisine bir yol ararsa, bununla gayesi, Allahın Rızası olursa,

Mutlaka Allahta Onun, Sadaka verebilmesi için Malını artırır,” dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       BUHARİ HADİS No 705

  Sahabeden Hakim İbni Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zekat yada Sadaka Tasaddukunda, Nafakası Üzerine Vacip olanlardan başla,

Sadakayı Kamile, Maldan Bolca verilendir, Allah Zül Celal, Bu şekilde Teseülden sakınmak isteyenleri Afif kılar,

Haktan Mustağni olmak isteyenleri de Gani kılar, Zengin kılar, “ dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       TABERANİ HADİS No 95

   Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sadaka vermeden dolayı Hiçbir mal Eksilmemiştir, Eksilmez,

Bir kul, gerek geçimi ve iaşesi için, ( gereksede Devlet idamesi için,)

Çalışmayıp Dilenme veya borç isteme kapısını açtımı,

Allah O zavallıya, Fakirlik, Yoksulluk, ( Kargaşa, Huzursuzluk, İstikrasızlık ) kapısını açar “ dedi der,

 

    İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       RAMUZ ELHADİS HADİS No C/2 S/159 H/7

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Peygamberlerin ilki Adem (as), sonra Nuh (as) 'dır. İkisi arasında on Peygamber daha vardır.

İbadetlerinizin en hayırlı olanlarından biri Namazdır, Namaz Miracınız dır, Dininizin direğidir.

Oruç ise kalkandır. Allah Emrettiki " Oruç, Benim içindir. Onu Bizzat Ben mükafatlandırırım.

Allah Azze ve Celle Adıyla Yemin ederim ki, Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha

güzeldir. Sadaka İbadetinin Mükafatı kat kat verilir, Dilediğiniz kadar Sadakanızı çoğaltın,

Sadakanın Zekatın en faziletlisi, en hayırlısı, kendisi dahi darlıkta iken,

gayretle ve fakire de gizlice verilendir, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      TİRMİZİ HADİS No 2343

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ademoğlu, Sen ihtiyacından fazlasını infak edip dağıtırsan senin için bu şekil Hayırlıdır,

Şayet biriktirir ve elinde tutarsan bu şekil senin için Zararlıdır, Geçinecek kadarını elinde tutmandan dolayı bir

sakınca yoktur, bunun için Kınanmazsın, Sen harcamaya önce geçimini üzerine aldığın kimselerden başla,

Veren El, Alan Elden daima üstündür, Faziletlidir “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      BUHARİ HADİS No 700

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Bir Adam, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına geldi ve

En Faziletli En Makbul olan Sadaka, Nasıl ve Ne şekilde verilmiş bir Sadakadır diye sordu, Allah Rasulude,

“ En Faziletli En Makbul olan Sadaka, Genç ve Sıhhatli iken, Yaşamaya Ümitli ve Zenginliğe İhtiraslı iken,

Malının ve parasının azalmasından, Fakirleşmesinden korkarak verebildiğin Sadakadır, Sadakanı,

Can Boğazına gelip, Ömrünün sonunda, Şu Malım Filan içindir, Şu Malım Filan içindir diye

Vasiyet edecek zamana kadar tehir etmeyiniz ertelemeyiniz, “ dedi der,

 

     Yani Böyle bir düşüncede bulunmak dahi İki yüzlülük olur,

Öleceğin ve artık senin kullanımın olamayacağı için, bu şekil İki yüzlülükten başka bir şey değildir,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      BAKARA SURESİ AYET 254 ,

“ Ey Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman Edenler,

Hiçbir Ticaretin, Alışverişin, Şeytanlaşmış İnsanların Dosluğunun,

Şefaatinin fayda vermeyeceği gün gelmezden önce, Size taktir edip verdiğimiz Kazançlarınızdan,

Allahın Rızası için İnfak edin, ( Zekat ve Sadakalarınızı artırın,)  Kendinize Ahiret Kazancı yapın,” der,   

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       CAMİUSSAGIR HADİS No 690

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden hiçbiriniz yoktur ki, Malı Mülkü Sevmesin, Gerçekte Size ait olan Mal, Mülk,

Dünyada iken İnfak ederek, Sadaka olarak Ahirete gönderdiğin Mal Mülktür,

Gerçekte Size ait olmayan Malınız ve Mülkünüz ise, Varisinize bıraktığınız Mal ve Mülkünüzdür, “ dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 484

  Sahabeden Abdullah İbni Şihhir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu, Malım Malım deyip duruyor, Ey Ademoğlu, Yeyip Tükettiğin, Giyip Eskittiğin veya Sadaka olarak

verip, Katmanları ile tekrar kazanmak üzere önden gönderdiğinden şeylerden başka malın varmı ? “ diye sorar,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       GURREUL HİKEM HADİS No 7516

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsana, Dünyadan Sadece ve Sadece, Ahireti için Harcadığı Miktar kalır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       TİRMİZİ HADİS No 2342

  Sahabeden Ebu Mutrif (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal biriktirip çoğaltma işi sizi Ahiretiniz için çalışmaktan oyalıyor, Ademoğlu Malım Malım der, Mal çoğaltır,

Dünyalık Mal peşinde koşarda, ( O Maldan Hiçbir şey kendisine kalmaz ) Hakikatte Sende kalan Mal, Kazanç,

Hayatta iken Sadaka olarak verdiğin, Ahirete gönderdiğin kazançtır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2256

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Helal Kazanana, İktisatlı Harcayana,

Fazlasınıda asıl İhtiyaç Günü için, Kıyametten Sonra Mahşer günü için Allah İçin İnfak edip önden gönderene,

Mahşer günü Rahmetle Merhamet edecektir,” dedi der,

 

     İSLAMIN TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                       BAKARA SURESİ AYET 263 ve 264

“ Sizlere, Kat Kat Fazlasıyla, Katmanları ile geri ödeyeceği Allah’a,  Güzel Bir Borç verecek olan kimdir,

Allah Zül Celal Mutlak Suretle hiçbir şeye ve Varlığa ihtiyacı olmayan Mutlak Zengin ve Haliym olandır,

  İnfaklarınızı, Sadakalarınızı, Başa kakmakla, Eziyet etmekle, Gösteriş yapmakla,  Boşa çıkarmayın,

Değersiz bir şekle getirmeyesiniz, Karşılığı Azap olacak olan bir şekle getirmeyesiniz, ” der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S307 H30

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) ve İbni Ömer (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Hiç Şübheniz olmasınki, Bana Samimiyetle,

Benim için bir şey verilirse, Bana bir şey Emanet edilirse, Mutlak Onu Muhafaza ederim,  

Ey Müslüman, Bana verdiğin bir Emanet, Benim için verdiğin Sadaka, Yanmaz, Batmaz, Çalınmaz, Kaybolmaz,

Yok olmaz, Mükafatı Benim yanımda olmak üzere, Malından İnfak et, Sadaka ver, Zira, O Sadakanı,

Senin En çok ihtiyaç duyduğun anda, Kat kat Koruması ve fazlasıyla Sana geri veririm, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      AHZAB SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celal Sadıklara bunları, Sadakatlerini denemek için yaptı,” der,

 

     Yani Sadaka, Kefeninizin Cebidir, Yevmi Mahşerde Kefeninizin Cebinden Ne kadar Sadaka çıkarsa

O kadar Rahmet ve Merhamete kavuşursunuz, 

 

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 939

  Sahabeden Adiy Bin Hatim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yarım Hurma Sadaka vermekle dahi olsa, Cehennemden korunun,

Şayet, Yarım Hurma ile dahi Sadaka verecek Durumunuz yoksa,

O Zaman İnsanlara Güzel ve Doğru bir Söz Söylemekle Cehennemden Korunun, “ dedi der,

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 890

  Sahabeden ve Birici Halife Hz Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yarım Hurma Sadaka vermekle dahi olsa Cehennemden korununuz,

Zira Sadaka, Eğriliğinizi doğrultur, Kötü Ölümü önler, ( İmanınızın yok olup ölmenizi önler )

Aç olanı Tok gibi yapar,” dedi der,    

 

     İSLAMIN  TEMEL İBADETLERİNDEN SADAKA                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1830

   Sahabeden Muhammed Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tevazulu olmak, İnsanın Şerefini artırır, Mütevazi olunki, Allahta Sizi Yükseltsin,

Affetmek, İnsanın İzzetini artırır, Affedinizki, Allahta Sizi Aziz kılsın,

Zekat ve Sadaka vermeniz, Merhametinizi artırır, Sadaka verinizki, Allahta Size Merhamet etsin,” dedi der,  

 

     Sadaka İbadeti, Allah Zül Celale olan Sadakatten ileri geldiği için,

Sadaka şekli ve Tutarı için bir ölçü verilmemiştir, Bir Ölçüye veya sadece bir Şekle bağlanmamıştır,

Zira Sadakat, Hiçbir Kimsenin bir Ölçü ve Şekil tayin edemeyeceği kadar değerlidir, Sadakatin değerini,

Ölçmeye kalkarsanız sadece Tek bir şekle bağlamaya çalışırsanız, Sadakat Yok olur, Sadakada aynen öyle,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN SADAKALAR               TEVBE SURESİ AYET No 54

“ Allah Zül Celale ve Habibi Ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama Nankörlük yapanların, İtaat etmeyenlerin,

İman etmeyenlerin, Namazlarını kılmakta Üşenenlerin, Kılmayanların, İstememeye istemeye gönülsüzlükle

Sadaka verenlerin, Sadakaları kabul edilmeyecektir, “ der, 

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN SADAKALAR               MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 301

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tahareti tam olmadıkca, Gusulü ve Abdesti tam olmadıkca, Hiçbir Namazın kabul olunmaz,

Haramdan kazanılan kazançtan, Zekat ve Sadaka kabul edilmez,” dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN SADAKALAR               TİRMİZİ HADİS No 614

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadaka, Suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları siler süpürür, yok eder,

Ey Kaab, Haramla beslenerek meydana gelen et ve kemiklere ancak ateşte olmak yakışır, “ dedi der,

 

     KABUL EDİLMEYECEK OLAN SADAKALAR               BAKARA SURESİ AYET 276

“ Allah Zül Celal, Verdiğiniz Sadakaları, Hem Dünyada, Hem Ahirette Katmanları ile Bereketlendirir,

Ve Size Geri dönderir, Faiz karşılığında Borç verenleri veya Borç alanları, Faiz üzerinden İştigal yapanları,

Zira Faizli İştigallere devam edenleri, Faiz Yiyenleri, Dünyada ve Ahirette, Mutlak Mahvedecektir,” der,   

 

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             BAKARA SURESİ AYET 215 

“ Annenizin, Babanızın, Nafakalarını verin, Bakımlarını Yapın, İhtiyaçlarını görün, İyilikle ve Güzellikle davranın,

Onlara Hoş ve Güzel Sözlerle Hitap edin, Annenizin ve Babanızın Gönlünü Hoş Tuttuktan sonra,

Akrabanız Yoksullardan, Öksüzlerden, Yetimlerden, Yolda kalmışlardan,

Çaresizlerden başlamak üzere, İnfak edin, Zekatınızı, Sadakanızı verin, “ der 

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             İNSAN SURESİ AYET 8

“ Hakiki Müminler onlardırki, Düşküne, Yrtime, ve Esire, Seve Seve Yemek yedirirler,” der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             BAKARA SURESİ AYET 3 

“Hakiki Müminler onlardırki, Namazlarını, Rasulumun gösterdiği gibi Kılarlar,

Kendilerine Rızık, Kazanç olarak verdiklerimizden, İhtiyaç Sahiplerine, Yoksullara, Darda kalmışlara,

Zekat ve Sadaka olarak İnfak ederler, Allah için verirler yardım ederler, “ der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             BAKARA SURESİ AYET 273

“ Sizlere vermeniz için Farz Kıldığımız Zekatlar, Allah yolunda çalışırken kapanıp çaresiz kalmış olan,

Çaresiz olduğu için gezip dolaşamayan, Utangaçlıklarından, yüzsüzlük edip insanlardan bir yardım isteyemeyen,

Onun bu hallerini bilmeyenlerin, Onu Zengin biri sandığı, Nezih Fakirlere verilmelidir, “ der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             BAKARA SURESİ AYET 177

“ Allah Zül Celale, Kendilerine gönderilen Peygamberine, Allah Rasulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve

Selleme ve dahi Önceki Peygamberlere ve Kitaplara, Kendilerine indirilen Kitaba, Kuranı Kerime,  

Ahiret günü Mahşer Hesabına çekilmeye, ve dahi Allahın Meleklerine İman edenler,

İyi, Doğru, Salih ve Müstakim yolda olanlar Onlardırki,

  Kendilerine Emredilen Beş Vakit Namazı Kılanlar,

  Bir Söz verdiklerinde Sözlerini, Ahitlerini yerine getirenler,

  İlk önce Akrabanız veya Hısımınız olan ve Kendisini İdame edemeyen Öksüz ve Yetimlerinden, Yoksullarından,

Bir Sıkıntıya Düşmüş olanlarından, Çalışamayan kazanamayan Güçsüz ve Hastalarından,

Savaş ve Zulum karşısında Biçar, Çaresiz kalanlarından, Esirlerden, Esaret altındakilerinden,

Yolda Kalmışlarından, Sizden Yardım dileyen, isteyenlerinden başlamak üzere,

Seve Seve Yardım edenler, Onlara, Mallarının Zekatını verenler,

  Sıkıntı, Hastalık ve Savaş Zamanlarında Sabredenler, Doğru yolu bulan ve

Allah Zül Celalin Maddi ve Manevi korumasında olanlardır,

bunların dışında Batıcı veya Doğu cu olmanız, Sizin için Bir Meziyet, Üstünlük veya iyi olmanız,

Şahsiyetlilik, İlericilik demek değildir, ”der,    

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             RUM SURESİ AYET 38 ve 39

“ Akrabalarından Yoksul olanlara, İhtiyaç sahibi olanlara, Yolda Kalmış olanlara, Hakkını Ver,

Allah Zül Celalin Rızasını Dileyerek verdiğiniz Zekatlar, Bu Allah Zül Celalin Rızasını arayanlar için,

Sizin için daha hayırlıdır, “ der, 

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 274

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümansanız, Allaha ve Rasulu olan Bana İman etmişseniz, Fakirleri kollayıp gözetiniz,

Zira Müslümanların, Aranızdaki Zayıflar, Fakirler, Güçsüzler sâyesinde,

Allah’dan yardım görüp ve Rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın, “ dedi der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             TİRMİZİ HADİS No 1702

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beni, Kimsesiz ve Zayıflara ve Fakirlerinize yardım etmekle arayın,

beni ancak onların yanında bulursunuz, Çünkü sizler O Fakir ve Zayıf insanlar Sebebi ile Rızıklandırılıyor,

Allah tarafından yardım görüyorsunuz,” dedi der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S17 H15

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Bir Adam, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Gücsüz Fakirleri seviniz ve onlara yakın olunuz, Siz onları severseniz Allah da sizi sever,

Siz onlara yakın olursanız, Allah da size yakın olur. Siz onları giydirirseniz, Allah da sizi giydirir,

Siz onları yedirirseniz, Allah da sizi yedirir,

Siz Cömerd olursanız, Allah Zül Celalde Size karşı Cömerd olsun, “ dedi der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             BAKARA SURESİ AYET 280

“ Şayet Size borçlanan, borcunu ödeyebilme konusunda bir darlık içinde ise,

Borçlunuza Ödeme kolaylığı kadar bir süre tanıyın,

Gerçekte, Borcunu ödemekte acziyete düşenlere, Borçlarını ödemeleri için Zulum yapmayın,

Alacağınızı Ona bağışlayıp, Sadaka yapmanız, Şayet bilebilir, anlayabilirseniz, Sizin için daha hayırlıdır,” der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             DUHA SURESİ AYET 10

“ Sana gelen Dilenciyi de Azarlama “ der, 

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             TABERANİ HADİS No 95

   Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle otururken, Bir dilenci geldi,

Allah Rasulu Bana Dilenciye bir şeyler vermemi emretti,

Bende verebilecek Bir şeyler bulup vereceğime ve Dilenciye baka baka gelmiştim,

Bunun üzerine Allah Rasulu bana, “ Ey Aişe, Bu kadar hesapçı olma, sayarak verme,

Sayarak verirsen, Allah’ta sana sayarak verecektir, ” dedi der,

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             METEALİBUL ALİYE HADİS No 857

  Sahabeden Salim Bin Ebi'l-Ca'd'm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadaka ve Zekat, Zengine Helal olmadığı gibi, Gücü Kuvveti yerinde, Sağlam ve Sağlıklı olduğu halde,

Çalışmayan, Çalışmak istemeyen Kimseyede Helal değildir, ( yani Onlara Zekat ve Sadaka verilmez )”dedi der,  

 

     MADDİ SADAKANIN VERİLEBİLECEĞİ KİMSELER,             MÜSLİM HADİS No 1620

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadaka alan Kişi, O Sadakayı Ziyan edecek bir kişi olda dahi,

Sadakayı veren ve Sadakayı alanın Sadakayı ne yaptığını Takip eden Kişi,

O verdiği Sadakayı geri almak isterse, Sadakayı Geri alırsa, Kustuğunu yiyen Köpekler gibidir “ dedi der,

 

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     TEGABUN SURESİ AYET 16

“ Kendinize bir iyilik, bir şifa olması için İnfak edin, Kim Nefsinin Çimriliğinden, Çirkefinden korunursa,

işte kurtuluşa ermenin yolu odur,” der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     EBU DAVUD HADİS No 3326

  Sahabeden Kays Bin Garaze (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ey Tüccarlar, Alış verişlerinizde, Ticaretinizde, Şeytan ve Günahlarınız yanınızdadır,

Alış verişlerinizde, Ticaretinizde, Boş laflarınız, Yalanlarınız ve Yeminleriniz vardır,

O Boş lafları, Yeminlerinizi, Yalanları, Sadaka vererek temizleyiniz, “ dedi der, Rudani 4598

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER,        MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/115 H 2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Yolunda kullanmak için bir At, Bir Aracı olurda,

O Atın, Aracın, hakkını verir, Bakımını ve onarımını yapar, Sırtlarındaki yük haddini ( İstiap haddini ) aşmazsa,

Yolda kalanları, Aynı yöne gidenleri, aracına almakla, O Atın veya Aracın, Manevi Zekatı, Sadakası olan,

Allahın Hakkını verirse, İşte O Zaman O At,O Araç, Sahibini Kazalardan ve Günahlardan koruyan bir Perde olur,

İşte bu, O Kimseyi, Kazalardan ve Günahlardan korunmak için bir perdedir, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     RAMUZ EL HADİS No C4 S374 H2

  Sahabeden Ubade İbni Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Karada ve Denizde telef olan mal, Zekatın verilmemesinden dolayı olmuştur,

Onun içi malınızı zekatla koruyun, Hastanızı Sadaka ile tedavi edin, Belayı'da Dua ile karşılayın,

Muhakkak ki "Dua" indirilene de indirilmeyene de fayda verir,

İndirilenden açar kurtarır, indirilmeyeni tutar, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S275 H7

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzel idare edilmek Hak ve Adaletle İdare edilmek uğurdur, Fena, Kötü Ahlak Şumdur,

Kadınlara Şehvetle İtaat etmek, Meyletmek Pişmanlıktır,

Sadaka ise, Sizin üzerinizdeki Pek çok Kazaları def eder, Zararları, Belaları Ber taraf eder, “ dedi der,
  

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 3237

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” Sadaka vermekte acele ediniz, Zira Bela ve Musibetler,

Sadakanın önüne geçemez, “ dedi der, Camiussagır Feyzul Kadir (3 / 195)

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     MÜSLİM HADİS No 2588

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Verilen Sadaka, Sadakayı verene daha çok fayda verir, Sadaka verenden Zararları, Kötülükleri def eder, 

Sadaka, Allah Azze ve Celleye, O Kulun Günahlarını Affettirir,

O Kulun Sadaka vermesi nedeni ile Şerefini artırır,

Kim, Allah için Tevazu gösterirse, Allahta Onu Tevazusu ile Yüceltir, Verilen Sadaka Hiçbir Malı Eksiltmez,

Allah Sadaka veren Kimseye Bereket İhsan eder, Malını çoğaltır, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2480

  Sahabeden Amir Bin Afvan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanın verdiği, yaptığı Sadaka, Ömrünü Bereketlendirir, Huzurlandırır, Uzatır, Kötü Ölümü önler,” dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     BUHARİ HADİS No 712

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Sadaka Vermekte Münfik

olanı, Sadaka vermekte Çömert olanı, Verdiği Sadaka, daha sadakayı verir vermez, Mükemmel Koruyucu

bir Zırh gibi, Sadaka verenin Etrafını kaplar, Sadaka vereni Koruyuculuğuyla içine alır korur, Bahil olan ise,

Hiç Sadaka vermeyen vermeye yanaşmayan kimse ise, bu koruyuculuktan yoksun kalır, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 26

  Sahabeden Asım El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sadakalarınız, Kendiniz için Burhandır,

( Sadaka vermekle Buhranlardan, Ruhi Sıkıntılardan kurtulur, Sıhhatli yaşarsınız )

Sabır etmek, Sabır göstermek, Sabırlı olmak, Sizin Ziyanızdır, Aydınlığınızdır, Rahatlamadır,

  Temizlik imanınızın yarısıdır, Elhamdülillah Zikri Mizânı, Sübhânallah ve Elhamdülillah Zikri yer ile gökler

arasını, Size Mükafatlarla doldurur, Kıldığınız Namazlarınız, Sizin için Size Bir Nurdur,

  Okuduğunuz Kuranı Kerim, Kendisi ile konuşup Amel ettiğinize veya etmediğinize,

Aleyhinize yada Lehinize Şahitlik edecektir,

  İnsanlardan Herkim, Nefsini, Kendini pazara çıkarıp satarsa, Fuhuş yaparsa,

Allah Zül Celal Onu Dünyada da, Ahirettede Helak edecektir, Her Kimde,

Fuhuş yapılmasına engel olmaya çalışırsa, Allah Zül Celal onu Günahlarından Azad edecektir, “ dedi der, 

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1766

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzüntü ve Kaygılarınızı Sadakalar vermekle, Sadakalar yapmakla gideriniz,

Allah Zül Celalde Sadakalarınıza Karşılık vererek, Size yardım etsin durumunuzu düzeltsin,” dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     BUHARİ HADİS No 1169

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sadaka vermekle, Vücûdun Tamâmen Sıhhat bulur,

Sadakanı, Can Hulkuna yaklaşıpta, Son Demi hayâtına kadar, Tehîr etme, Ölüm geldiği ana bırakmayınız, 

Sadakanın Efdali, Hayırlısı, Mal Canlısı olmaktansa, Fakirleşmeden korkarak verilen Sadakadır, “ dedi der, 

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     MUVATTA SADAKA HADİS No 15

  Sahabeden Abdullah Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sadaka vermek, Verenin Bedenindeki Kirleri, Hastalıklarını, Sıkıntılarını, yıkar Yok eder, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S252 H4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hastalıklarınızı, Hastalarınızı,

Sadaka vermekle Tedavi ediniz, Sadaka Her Türlü Hastalığı ve Belaları Def eder, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S243 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadakayı Erken veriniz, Kazalar, Belalar, Sıkıntılar, Hastalıklar başınıza gelmeden veriniz,

Zira Kazalar, Belalar, Sıkıntılar, Hastalıklar, Sadakayı çiğneyip geçemez, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     CAMİUSSAGIR HADİS No 24

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Sadaka ile Bela ve Musibetlerin, Mümin Kulunun üzerinde

Hakimiyet kurmasına izin vermez, “ dedi der,

 

     SADAKA VERMEK, ŞİFA VERİR ve BELALARI ÖNLER                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1766

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Üzüntü ve kaygılarınızı Sadakalar vermekle karşılayınızki, Allah Zül Celal Sizin kö­tü durumunuzu düzeltsin,

düşmanlarınıza karşı size yardım etsin, “ dedi der,

 

     Sadaka vermek, Sadaka veren İnsan için, Şifadır,

Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak, Devamlı Zikirde bulunan, Devamlı Kuran okuyan İnsan için, Şifadır,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Sadakayı elinden geldiği kadar, Çokca veren, Çok az hasta olur, Tedavisinde bu şekilde yaparsa Şifasını bulur,

 

     Ruhi Hastalıkta olan, Sıkıntılı olan, Buhranlı olan, Mümkün olduğu kadar Sadaka vermeye çalışırsa,

Devamlı Allahı Zikrederse, Kuran okumaya devam ederse, O Sadakaları ile, O Zikirleri ile, O Kuran okuması ile,

O Hastalığından, Sıkıntısından, Buhranından kurtulur Rahatlar ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

 

     Dikkat edin, Bunları Tedavi ve Şifa için,  Allah ve Rasulu Ziişan söylüyor, Kalbinizde en ufak bir şekilde

“ Sadaka verme ile, Kuran okuma ile, Zikir ile, Dua ile Hasta Nasıl iyileşir, Nasıl Tedavi olur ”

gibi bir düşünce oluşursa, artık Sizi iyileştirecek, Şifa bulduracak, Tedavi edecek hiçbir şey yoktur,

Aldığınız Tıbbı ilaçlardanda Tedavi olamazsınız, Zira Size Şifayı veren İlaçlar değil,  Allah Zül Celaldir,  

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak ve Devamlı Zikirde bulunan,

Devamlı Kuran okuyan İnsan ve Dua eden için Şifadır, Ruhi Sıkıntının, Bunalımın, Depresyonun,

Sinirliliğin, Akresifliğin, Panik ataklığın, Kapalı yerde kalma korkusunun,

Tek ve Tek, Ancak ve Ancak çaresi, Şifası, Devası, Kurtuluşu, Zikir İbadetidir,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Elinden geldiği Zikri Çokca yapan,  Allah Zül Celali Devamlı Zikreden, Devamlı Kuran okuyan İnsan,

Ruhi Hastalıklardan Hasta olmaz, yada Çok az hasta olur,

Tedavisinide bununla yaparsa, Şifasını bulur ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

 

     Ben Ruhi Bunalımımdan, Depresyonumdan, Sinirliliğimden, Akrisifliğimden, Panik Ataklığımdan,

Her okumaya başlayışımda, 313 Ayetel Kürsiyi Bir Bardak suya Peş peşe okuyup, Zikir yapıp,

Şifayı ve Devayı  Allah Zül Celalden dileyerek içtim, Ben Bunlarla Şifa Buldum ve Şahidim Ya Siz ?

 

     Bir Fakirin, Gücsüzün, Hastanın, İaşe, Giyecek, Yakacak ve Tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılamak,

İnsanlara Güzel şekilde davranmak Sadakadır, Sadaka vermek, Sadaka veren İnsan için Şifadır,

Sadakayı elinden gelen kadar çokca veren İnsan, Hasta olmaz yada Çok az hasta olur ve

çok Huzurlu bir şekilde yaşar, Sadaka Zayi olmaz,

     Sen Rabbine karşı ne kadar Cömert olursan, Rabbinde Senin için,

Senin Aklına Hayaline sığmayacak Katları kadar, Sana karşı Cömert olur, Senin Sadakanın karşılığını,

Senin Aklına Hayaline sığmayacak Katları ile karşılık verecektir,  Sadaka Zayi olmaz,

 

     Sadaka, Başınıza gelebilecek kazaları def eder,

Bertaraf eder, Küçük veya büyük, çok kaza geçirmişsinizdir, hani O anda, Allah Esirgedi, Korudu dersiniz,

Gözünüzle gördüğünüz ve şahit olduğunuz bu korunmalardan, Esirgenmelerden hariç olan,

Başınıza gelebilecek olan, fakat gelmeyen esirgendiğiniz, korunduğunuz ve bundan farkında olmadığınız,

Kaza ve Belalarda vardır, bunlarıda, Cenabı Hak Size Ahirette gösterecektir, 

 

     Zekat, İçerik ve Oranlama yönü ile, Malın Sigorta bedelidir,

Sadakada ise, Oranlama ölçüsü olmadığı gibi, Sadaka miktarının, tutarının,

Malınızın tamamına ve Sıhhatinizin Tamamına ve Katlarına eşdeğer bir karşılanma vardır, 

Sadakanın Mükafatını, Allah Azze ve Celle Bizzat vereceğim diyor,

 

27  Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedeme, “ Allah Zül Celal Neden çoğu yerde Zenginleri Korkutuyor diye sormuşlar,

Hafız Dedemde, “ Allah Zül Celal, Zenginleri, Sağlıklı ve Sıhhatli olanları, Mallarının Telef olması, Sağlıklarının

Sıhhatlerinin bozulması, Kaza Keder ile Korkutur, Bunların bunun için verecekleri Sadaka ilede Fakirleri Sevindirir,” diye izah etmiş,   

 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim