ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ORUÇ TUTMAK / İMSAK / SAHUR / VAKTİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 31.08.2023
Okunma : 1452

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ TUTMAK HÜKMİYETİ  NEDİR ?

     ORUÇ İÇİN SAHURA KALKMAK SAHUR YAPMAK NEDİR ?

     ORUÇ İÇİN SAHURA KALKMA, SAHUR VAKTİ, İMSAK VAKTİ NEDİR ?

     ORUCA BAŞLAMA VAKTİ NEDİR ?

     SAHUR ve ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ SAAT OLARAK NASIL HESAPLANIR?

     ORUÇ İBADETİNİN SÜRESİ NEDİR?

     ORUÇ İÇİN İFTAR VAKTİ NEDİR ?

     ORUÇ İBADETİNİN ADABI NEDİR ?

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER NEDİR ?

     ORUÇ İBADETİNİ BOZMAYAN ŞEYLER NEDİR ?

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK NEDİR ?

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK NASILDIR ?

     ZARURETİ İLE ORUÇ TUTAMAYANLARIN KEFARETİ  NEDİR ?

     ZARURET HALİNDEN HARİC ORUCU YİYENİN CEZASI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ALLAHIN MÜBAREK KILDIĞI GÜNLER ve GECESİ               İBRAHİM SURESİ AYET 5

“ Allahın Sizin için Önemli kıldığı Günleri Hatırlayasın,

Şüphesiz, O Günlerde, Sabredenler, Şükredenler için Nice İbretler vardır,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    BAKARA SURESİ AYET 183, 184 ve 185 

“ Ey Allaha ve Allahın Size, Peygamber olarak, Rasul olarak gönderdiği ve Kuranı Kerimi Vahyettiği,

Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İnananlar, İman edenler, İslam Dinine göre İbadet edecek olanlar,

Ouç Tutmanız, Sizden Önceki Ümmetlere, Yahudilere, Hiristiyanlara Farz kılındığı gibi, Sizede Farz kılınmıştır,”

“ Farz Kılınan Oruç Günleri, Ramazan Ayı Günleridir, Size, Ramazan ayı Günlerinde Oruç tutmak Farz Kılınmıştır,

Sizcede belirlidir, Müminlerden Her Kim, Ramazan Ayına eriştiğinde, Ramazan Orucunu Tutmakla Mükelleftir, ”

“ Ey İman edenler, İnsanları bilgilendirmek ve İman etmeleri için, Hak ve Batılı ayıran, Size Hidayet Rehberi olan,

içinde Dünyanız ve Ahiretiniz bilgileri Delilleri bulunan, Size Yaşam ve Hayat unsurları, Kanunları veren,

Kuranı Kerim, Ramazan Ayında İndirilmiştir,” der, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    TEVBE SURESİ AYET 112

“ Gerçek, Mümin ve Müslüman olanlar,

Günahlardan, Çirkeflerden, Fasıklıktan, Kötülükten Vazgeçen ve vazgeçirmeye gayret edendir,

Günahlarına Tevbekar olandır, İyiliği yapan ve yapılmasını teşvik edendir,

Rukuya varıp Secde edip Namaz kılan, Ramazanda Oruç Tutan, İbadet edenlerdir,

ve dahi Her Haline Hamd edip, Allah Zül Celalin tayin ettiği Sınırlara Riayet edenlerdir,” der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 1031

  Sahabeden Mücahid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ramazan'da ve her Ayın Üç Gününde Oruç tutki, Göğüsteki Kin, Nefret ve Günahların gitsin,” dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 1035

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Ayın Üç gününde, Allah İçin ve Oruç İbadetinin Tüm Şartlarını yerine getirerek Oruç Tutmak,

Göğüslerdeki Vesveseleri, Sıkıntıları, Bunalımları giderir, “ dedi der, 

 

    İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2533

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Oruç tutmak, İç Organlardaki birikintileri Eritir, İnceltir, Cehennem ateşinden uzaklaştırır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ        CAMİUSSAGIR HADİS No 2501

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Oruç tutunuz ki Sıhhat bulasınız, “ dedi der,

 

     Sadece ve Sadece Aç ve Susuz kalmakla, veya Perhiz yapmakla, Oruç Tutmak arasındaki En Basit Fark,

Daha Ziyadesiylede Yaz Aylarında tuttuğunuz  Oruçlardan, İftar ettiğiniz andaki O Suyun Tadıdır,

Zira O Tadı, Adabına göre tutacağınız Oruçtan başka bir şekilde almanız Mümkün değildir,

İftar ettiğiniz andaki Suyun Tadı, sadece ve sadece Tuttuğu oruçtan İftar eden Kimseye,

Allah Zül Celalin verdiği bir hediyedir, Şayet Siz Bu Tadı alamıyorsanız Orucunuz, Nakıs yani bozuk bir oruçtur,

     İftar ettiğiniz suyun diğer bir vasfıda, Demirin Ocakta Haddelenip Su verilmesi ile Çelikleşmesi gibi,

Tutuğunuz Oruçlarda, Bünyenizi Haddeleyerek, Çelik Gibi kuvvetlendirmesidir,

Bünyenizdeki bu Çelikleşmeyi istemezmisiniz ?

Allah Rasulunun, “ Oruç, Göğüslerdeki Vesveseleri, Sıkıntıları, Bunalımları giderir,

İç Organlardaki birikintileri Eritir, İnceltir, Oruç tutunuz ki Sıhhat bulasınız,” dediği sözünü,

şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1853

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kendisini, Dünyada iken dost edinen bir Kulunu, Başkasının dostluğuna Terk Etmez,

Her Kim bir Müslüman, Dünyada iken, Mümin Bir Kulun Kusurunu örterse, aşikar etmezse,

Allahta Onun Kusurlarını örter, Aşikar etmez,

  Allah Zül Celal, İslamdan Nasibi olan Kimseyi İslamdan Nasipsiz olan Bir kimse ile bir tutmayacaktır,

İslamdan Nasip demek, Namazını Kılmak, Orucunu Tutmak ve Zekatını vermektir,” dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/9 H/10

  Sahabeden Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Size Ramazan ayı geldi,

O bereket ayıdır, O ayda, tam hayır vardır ve Allah size Gaşyeder, Rahmetini inzal eder, Hataları siler,

Sizin Dualarınızı kabul eder, Sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder, Allah İçin, Allah'a,

Kendi tarafınızdan Hayır ödeyin ( Ramazan Orucunun hakkını verin, Ramazanda Çok Hayır yapın )

Zira Ramazan Orucunu tutmayan Şaki dir, Allah Zül Celale Savaş açan Eşkiyadır,

Ramazan Ayında Allah'ın Rahmetinden mahrum kalan kimsedir,” dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    İBNİ MACE HADİS No 1752

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Üç Sınıf İnsan vardırki, Onlar Allaha Dua ettiğinde, Allah Onların Duasını Kabul eder, Reddedmez,

İftar Vaktini bekleyip İftar Edip Orucunu açıncaya kadar Oruç Tutanların Duasıdır,

Mazlumun, Zulum gören Haksızlık gören İnsanın Duasıdır,  Adaletle, Doğrulukla, İyilikle, Güzellikle, Şefkatle,

İdarecilik yapan Devlet Reisi ve Devlet görevlilerinin Duasıdır, Zira Allah Zül Celal, İzzetime Yemin olsunki,

Herhangi bir şeyden dolayı Mazlum olanlar, Benden Yardım istediklerinde,

Bir Süre sonra dahi olsa, Beden yardım isteyene Yardım edeceğim, “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    TABARANİ HADİS No 302

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Allah Zül Celal, Ramazan ayında Gündüzleri Hakkıyla Oruç Tutan Kullarını,

Ramazan Ayının Her Gecesinde Cehennem Azabından Azad eder,  Ancak, Ramazanın ayının Gündüzünde Oruç

tutmayanlar veya Ramazan Ayı Gecelerinde İçki içenler, Cehennende Azap görmekten Azad edilmez “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    NESAİ HADİS No 1595

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Size Farz olan Ramazan ayı Orucundan sonra, Oruçların en faziletlisi,  Allah’ın ayı olan,

Muharremde tutulan oruçtur, Farz namazlardan sonra en Faziletli Namaz, Gece Teheccüd Namazıdır,” dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    İBNİ MACE HADİS No 1647

  Sahabeden Muavye Bin Ebu Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,  “ Bizler, Ramazan

Günü gelmezden öncedende ( Ramazan Ayı Başlamadanda ) Şaban Ayındada Oruç tutarız, Kim Dilerse

Ramazandan önce Şaban Ayındada Oruç tutsun, Dilerse Sadece Ramazan Ayı Orucunu Tutsun, “ dedi der,    

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    BUHARİ HADİS No 909

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ramazan Orucu için,

“ Sizden Biriniz, Oruc Tutan Kimse, Recep veya Şaban aylarından Oruca Mutad olarak başlayıp gelmek

haricinde, Ramazan ayı Orucuna, Bir Gün veya İki Gün önceden Ramazan orucu tutarak Tekaddüm etmesin,

Karşılamasın, Şayet, daha önceden Recep veya Şaban ayından Oruca başlamışsa,

Orucuna devam etsin, “ dedi der,   

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    BUHARİ HADİS No 788

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Âişe (ra) Anlatıyor,

Ramazan Ayı Orucu Farz kılınmadan önce Müslümanlar, Muharrem Ayının İlk On Günü Aşura Orucu Tutarlardı,

Allah Zül Celal, Ramazan Ayı Orucunu Farz Kılınca, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “

Muharrem Ayının İlk On Günü Aşura Orucunu, Tutmak isteyen Tutar, Tutmak istemeyen Tutmaz,” dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    BUHARİ HADİS No 877

  Sahabeden Ebu Said El Hudri ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı Günleri ve Tekten Cuma Günü Oruç Tutmak Yasaktır, “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    BUHARİ HADİS No 940

 Sahabe Kadınlardan Cüveyriye Binti Haris (ra) anlatıyor, Ramazan Orucu dışında Cuma günü Nafile Oruçlu

olduğum halde Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellemin yanına gelmiştim, bana, “ Dünde Oruç tutmuşmuydun,“

diye sordu, ben hayır tutmadım dedim, Allah Rasulu “ Yarın yine Oruç tutacakmısın, “ diye sordu, Ben Hayır

tutmayacağım dedim, Allah Rasulu Bana, “ O Zaman Tekten Cuma günü olan Nafile Orucunu Boz, “ dedi der,

 

     İSLAMIN 5 TEMEL İBADETİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ ORUÇ                    RUDANİ HADİS No 9144

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

 “ Mümin, Hüzünlü olmalıdır, Zira, Hüzün Kalbin Anahtarıdır, Dünya Zevklerine dalmamak için,

Onlardan sakınmak için,  Hüzünlü olmak için, Oruçla, Kendinizi Dünyadaki Açlığa, Susuzluğa alıştırın,” dedi der,

 

     Tam Oruca alıştık, Ramazan Bitti, Tam Bayrama alıştık, Bayram Bitti,

Tam Hayata alıştık, Ömür Bitti, Nihai ve Bitmeyecek olan Ömürle Bayram olan, Mahşer Hesabından,

Yüz Akıyla Çıktığımız zamanki Bayramdır, Nihai Bayramınız Mübarek olsun, 

 

 

     SAHURA KALKMAK SAHUR YAPMAK                        MÜZEMMİL SURESİ AYET 20

“ Mutlakki, Gece ve Gündüzün Süresini Taktir eden Allah Zül Celaldir,” der,

 

     SAHURA KALKMAK SAHUR YAPMAK                        BAKARA SURESİ AYET 187

“ Oruç Sahuru için, Sahur Vakti,

Güneşin Doğuş yönü Ufkunda, Gecenin Zifiri Karanlığından, Siyah İpliğin, Beyaz İplikten ayırt edebilinceye kadar,

Şafak atıncaya, Şafak Sökünceye, Tan Yerinin ağarmaya başlamasına kadar,

Sahur Vaktidir, Yeyin için, Sahur Yapın,” der,

 

     SAHURA KALKMAK SAHUR YAPMAK            METEALİBUL ALİYE HADİS No 974

  Sahabeden Habib İbni Damre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“Oruç İbadetinize başlamak için Gece Sahura kalkınız, Zira Sahur yemeğinde Sizin için Pek Çok Bereket vardır,

Sahur Yemeğinizi Sabah Namazının giriş vaktine kadar, Son Ana kadar uzatın,

Mümkün olduğuna göre Bir Yudum Su ile dahi olsa Mutlaka Sahur yapınız, “ dedi der,

 

     SAHURA KALKMAK SAHUR YAPMAK                        MÜSLİM MUHTASARI HADİS 1019 ve 1018

  Sahabeden Amir İbni As ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Olanların Orucu ile, Müslüman olmayanların Orucu arasındaki Fark, Sahur Yemeğidir,

Sahurda Yemek yiyin, Çünkü Sahurda Yenen Yemekte Sizin için Kuvvet, Bolluk ve Bereket vardır, “ dedi der,

 

     SAHURA KALKMAK SAHUR YAPMAK                        BUHARİ HADİS No 910

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Oruç ilk Farz olduğu Ramazanda,

Ramazan Orucunu tutan Ashab, İftar zamanında, İftar etmeden uyursa, yahut bir şekilde İftar edemezse,

O Kimse, Ertesi Günün orucunun İftarına kadar, Gecede bir şey yemezdi,

Ensardan, Kays İbni Sırme (ra) Oruçlu olduğu bir günde, Ogün Akşama kadar Bahcesini çapalamakla geçirmiş

ve yorulmuştu, o günün akşamında Evine gelmiş ve Hanımına, Hazırda Yemek varmıdır diye sormuş,

Hanımıda hayır hazırda yoktur, Şimdi hazırlarım deyip, Yemek hazırlamaya başladığında,

Kays yorgunluktan uyumuş, Uyuduğu içinde İftar edememişti,

Yorgunluktan uyuduğu için İftar edemediği gibi Ertesi gün orucuna böyle başladığı içinde, Kays a baygınlık geldi,

bu durum Allah Rasulune arz edildiğinde, Oruca başlarken Sahur yemeği yeme ve İftar vaktinde İftar yemeği

yeme zamanını ve orucu tamamlamayı anlatan, Bakara Suresi 187.Ayet Nazil oldu, “ der,  

 

     Sahur yapmak, Orucun Farzındandır, Olmazsa Olmazlarındandır, Sahur Yapmak, Bir Keyfiyet değildir,

Sahura kalkmak niyeti olduğu halde, Uyuya kalmak gibi, Zaruret haricinde, Sahura kalkmamakla,

Orucunuzu en başından Kusurlu, Özürlü ve Nakıs Yapmış olursunuz, Sahurun Özelliği, Sahur vaktinde,

O Memlekette Ne kadar Işık yanarsa, O Memleketin Müslüman Memleketi olduğunu ispat eder,

aksi ise, aksini ispat eder, Zira Yahudilerin ve Hiristiyanların Orucunda Sahur yapmak yoktur,

 

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ,                 MÜZEMMİL SURESİ AYET 20

“ Mutlakki, Gece ve Gündüzün Süresini Taktir eden Allah Zül Celaldir,” der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ,                 BAKARA SURESİ AYET 189

“ Rasulum Sana, Doğuş halindeki Aylardan soruyorlar, Deki,

Onlar, Doğuş halindeki Ay Hilalleri, ve devamındaki Ay Şekilleri, ( Doğuş ve Batış halindeki Güneş )

İnsanlar için, Haç, Oruç, Kurban, Namaz ve vakitli bildirilen İbadetleriniz ve

Beşeri Hayatınıza, Yaşamınıza Vakit Ölçüleridir,”der, 

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ,                 ENAM SURESİ AYET 96

“ Allah, Zül Celal, Güneşi ve Ayı, Vakitlerinizi, Zamanınızı Hesaplamak için yaratmıştır,

Güneşi ve Ayın Dönümlerini, Sizin için birer Hesap ve Vakit ölçüsü yapmıştır,

Sizlerin Vakitlerinizi bilebilmeniz için, Güneşi ve Ayı, Bir Hesap ölçüsü yapan,

Geceden sonra Karanlığı yarıp, Tan Yerini Ağartan, ( Oruca Başlama Zamanı kılan) ve Sizi Sabaha çıkaran,

Gündüzü Çalışma ve İbadet zamanı yapan, Geceyi Dinlenme ve İbadet zamanı yapan, Allah Zül Celaldir.”der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  BAKARA SURESİ AYET 187

“ Oruç Sahuru için, Sahur Vakti,

Güneşin Doğuş yönü Ufkunda, Gecenin Zifiri Karanlığından, Siyah İpliğin, Beyaz İplikten ayırt edebilinceye kadar,

Şafak atıncaya, Şafak Sökünceye, Tan Yerinin ağarmaya başlamasına kadar,

Sahur Vaktidir, Yeyin için, Sahur Yapın,” der,

 

    SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                   MÜZEMMİL SURESİ AYET 20

“ Rabbin Senden, Gecenin Üçte İkisinden sonra kalkmanı istiyor,

Gecenin Yarısında, Üçte birinde ve Seninle beraber olanların böyle yapmasını istiyor,” der

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  MÜSLİM HADİS No 758 ve 757

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Abdullah Bin Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Gece, Gecenin Üçte ikisi geçip Son üçte biri kaldığında, Dünya Semasına Nazar eder, Bakar,

Hani bana Namaz Kılıp Duâ eden yokmu, ? Duasını kabul edeyim, Hani benden bir şey isteyen yokmu, ?

istediğini vereyim, Hani benden Af ve Mağfiret dileyen yokmu, ? Onu Af ve Mağfiret edeyim, diye

Dünya semasından İnsanlara seslenir,”

“ Her Gecede Gerçekten gecede öyle bir saat vardır ki, Müslüman bir Kulun Duası O Saata Rastlarsa,

Allah Zül Celalden bir hayır isterse, O hayrı Allah kendisine verir, “ dedi der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  FECİR SURESİ AYET 1

“ Sabahın Fecrine Andolsun,” der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  HUUD SURESİ AYET 114

“ Gecenin Gündüze yakın olan Vakti, Fecirden sonraki Gece Karanlığı, Sabah ( Namazı birinci ) Vaktidir,“ der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  TİRMİZİ HADİS No 151

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Vakitlerinin Birinci ve İkinci Vakitleri vardır,

  Sabah Namazının Birinci Vakti, Fecrin ağarıp kaybolduğu, Gece Karanlığına döndüğü vakitten başlayıp,

Güneşin doğuş vaktine kadardır,”der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 261

  Sahabe kadınlardan Kayle Binti Mahram (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Fecir daha henüz atmış ve Gökteki yıldızlar hala görünürken, Bize Bir Sabah Namazını

Kıldırdığında, Gecenin karanlığından neredeyse birbirimizi tanıyamıyorduk,” dedi der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  TİRMİZİ HADİS No 152

  Sahabeden Süleyman Bin Büreyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Müezzini Bilale

“ Fecir doğunca, ( Sabah Fecri doğduğunda, Sabah Erken vakitte, Gece karanlığında,) 

Sabah Namazı ( birinci ) vaktinin girdiğini ve Sabah Namazı Ezanı okumasını Emretti,   

  Allah Rasulu Ertesi gün,

Saban Namazı Ezanını, Ortalığın Ağarmaya başlamasına kadar geciktirdi,

Sabah Ortalığın ağarmaya başlaması ile Bilale, Sabah Namazı için Ezan okumasını Emretti,” der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  DARİMİ HADİS No 1193

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, İki Müezzini vardı,

Mescidde Ezanları okumak için bu İki Müezzin görevlendirmişti,

  Bilal (ra), Sabah Ezanını, Sabah ( Fecirde,) Ortalık karanlıkken, Erken vakitte okumakla görevliydi,

Ümmü Mektum (ra) Sabah Ezanını, Güneş Doğuş ufkunun, Gece karanlığından

Sabah Ağarması vaktinde, Ortalık Ağarmaya başlarken okumakla görevliydi,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bilal Sabah Ezanını, Fecirde, Gece Karanlığında (Birinci vakitte) okur,

Ümmü Mektum, Tan yeri Vaktini gözler, Gecenin karanlığından, Sabah ağarmasına geçiş fark edilince

Sabah Ezanını okur, Şayet Siz O gün Oruç tutacaksanız, Ümmü Mektumun

Sabah Ezanını duyuncaya kadar Sahurunuzu devam ettirin,” dedi der,

  Tirmizi H no 203 Metealibul Aliye H.no 224 devamı

 

    Ağma olan Ümmü Mektum ayrı bir Sahabedir, Müezzin değildir,

Allah Rasulunun Müezzini Ümmü Mektum Ayrı Sahabedir, Müezzin olan Ümmü Mektum Ağma değildir,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 979

  Sahabeden Ebu Yahya (ra) anlatıyor, Mescid'e geldim, İçeri girip sırtımı

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellemin, odasına dayadım, Allah Rasulunun Sahur yemeği yediğini farkettim,

hafif şekilde öksürdüm, Bunun üzerine, " Ey Ebû Yahya, Yemeğe buyur, " dedi, Ben de Allah Rasulune,

Sahur yemeğinden yiyip, bende Oruç tutmak istiyorum, dediğimde, Şafak Ezanı okunmaya başladı,

Allah Rasulu, “ Ben de oruç tutmak için Sahur yapıyordum, Lakin Müezzinin gözünde heralde rahatsızlık var,

Zira ( Şafak ) Ezanını, Sabah Fecri doğmadan, Şafak Sökmesinden önce,

Yer ile Gökyüzünü, Gece Karanlığından ayıran, Tan yeri Ağarmaya başlamadan,

( Oruca Başlama Ezanını ) Oruca başlama vakti girmeden önce, erken okudu, " dedi der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6167

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Müezzinlerin Boyunlarına, Ümmetimin İki Hasleti yüklenmiştir, Namaza Başlama Vakitlerini,

Oruç için Sahur Vaktini, Oruca başlama Vaktini, Müslümanlara Müezzinler ilan eder, “ dedi der,  

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 25 H38

  Sahabeden Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ (İbadetlerin içine karıştırıp) Def, Davul, Ud, Gırnata gibi Çalgı aletlerini çalmaktan Nehyetti, Yasaktır,“dedi der,

 

     SAHURA KALKMA,  SAHUR VAKTİ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 2964

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her geçen yıl insanlar mutlaka bir Bidat, Yalan ve Uyduma İbadetler çıkaracak ve bir Sünnetimi,

Size gösterdiğim Asıl İbadetleri öldürecekler,  Bidad, Yalan ve Uyduma İbadetleri yaşatacaklar, “ dedi der,

 

    Ramazan Ayında Fecirde, Yani İmsak ta, Yani Sahur başlangıç vaktinde Ezan okunması,

Şafak sökmesi ile Tan Yerinin ağarmaya başlaması zamanında, Yani Oruca Başlama vaktinde Ezan okunması,

Allah Rasulunun, Günümüze gelinceye kadar unutulmuş, öldürülmüş Bir Sünnetidir,

Sahurda Davul çalmak gibi uydurulmuş bir Bidatle, Allah Rasulunun bu Sünneti öldürülmüştür,

 

     Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı,        Pardon, Diyanet İşleri Başkanlığı,

Ramazan ayı haricinde Sabah Namazı Ezanını, Şafak sökmesi ile Tan Yerinin ağarmaya başlaması zamanında,

yani Oruca başlama zamanında okuturken, Ramazan Ayında, Sabah Namazı Ezanını, Sahur Başlangıcı vaktinde,

İmsak Vaktinde, Oruca başlama Ezanı olarak okutmaktadır,

Allah Rasulunun, Ramazanda İmsak yani Sahur Başlangıcı Ezanı ve

Oruca Başlama Ezanı Sünnetini Hiç Kale almamaktadır,    

 

    İbadetlerin içine karışması Nehyedilmiş, Yasaklanmış, Haram kılınmış olan Davulun,

Sahurda çalmak çaldırmak gibi bir Bidatı kaldırması,

    Allah Rasulunun Sünneti olan, Sahura Başlama Ezanını, İmsak Ezanını, Oruca Başlama Ezanını,

Yani Ramazan Ayına Özel olarak Sabah Vaktine özel, İki Ezan okunması Sünnetini,

Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı,      Pardon, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tekrar yaşatmaya alamazmı ?

 

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        MÜZEMMİL SURESİ AYET 20

“ Mutlakki, Gece ve Gündüzün Süresini Taktir eden Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        BAKARA SURESİ AYET 187

“ Oruca Başlama Vakti,

  Siyah İplikle Beyaz İpliğin Ayırt edilmesi, Gece Karanlığında seçilemeyen, Yer ile Gök ayrımının belirginleşmesidir,

Yer ile Gök Ayrımının Belirginleşmesi, Tan Yerinin ağarmaya başlaması, ( Sabah Namazının 2 ci giriş ) Vaktidir,

Sahur Vaktinin bitişi ve Oruca Başlama Vaktidir,

  Oruç İçin, Fecirden, Gece Karanlığından, Siyah İplikle, Beyaz iplik ayrımında,

Güneşin Doğuş Ufkunda, Yer ile Gök Çizgisi belirginleştiğinde,

Şafak Sökmesinde, Havanın ağarmaya başlamasında, Yiyip içmeyi bırakın, Oruca başlayın,

Taki, Ertesi Gün, Gece oluncaya, Akşam Güneş Batıncaya kadar,

Oruca Başlama Vaktinden, Ertesi Akşam Güneş batışı ile Gece başlangıcına kadar Orucu Tam Tutun,” der

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        İNŞİKAK SURESİ AYET 16

“ O Şafak Sökmesine Yemin olsunki,( Tan yeri Ağarmaya başlayan, Yer ile Gökyüzünü,

Gece Karanlığından ayıran Vakittir İşte O Vakit, Oruca Başlama Zamanıdır,)”der

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        MÜSLİM HUHTASARI HADİS No 1014

  Sahabeden Adiy Bin Hatim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siyah İplikle Beyaz İpliğin ayırt edilmesi demek, Gece Karanlığından Gündüz aydınlığına geçiştir, “ dedi der,

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        TİRMİZİ HADİS No 2968

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tan yerinin, Güneş doğuş ufkunun, Gecenin karanlığından, Sabah ağarmasına geçiş fark edilinceye kadar

Sahur yapıp yiyip içebilirsiniz, “ dedi der,

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        METEALİBUL ALİYE HADİS No 974

  Sahabeden Habib İbni Damre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sahur Yemeğinizi Sabah Namazı ikinci giriş vaktine kadar, Son Ana kadar uzatın, “ dedi der,

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        CAMİUSSAGIR HADİS No 1714

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem ile beraber Sahura kalktık,

“ Sahur yapmayı, En son Vaktine kadar uzatınız, İftar Vakti girer girmez İftar ediniz, “ dedi der,

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        EBU DAVUD HADİS No 534

  Sahabeden Bilal (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tan Yeri Fecrinin iyice ağardığını Görmeden Sakın Oruca başlama, Ezanı Okuma,” dedi der,

 

     ORUCA BAŞLAMA, İMSAK VAKTİ        CAMİUSSAGIR HADİS No 1182

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuşlar, Sabaha çıktıklarında Rabbini Tesbih, Teşbih ve Zikrederler,

Rabbinden Günlük Rızıklarını dilerler,” dedi der,

 

    FECİR, Doğu tarafında bir beyazlığın çok kısa bir süre görünüp kaybolması

Havanın tekrar Gece karanlığına dönmesidir, Bu Sabah Namazının birinci giriş Vakti dir, 

 

    SAHUR VAKTİ, Fecirden, Yani Sabah Namazının Birinci vaktinden, Gece karanlığında başlayıp,

Şafak Sökmesinde, Doğu Ufkunun Sabah Ağarması başlayıncaya kadardır,  

 

    Oruca başlama vakti, Siyah İplikten Beyaz İpliğin ayrılması, Şafak Sökmesidir, Şafak Sökmesi,

Şafak atması demek, Güneş Doğuş Ufkunda, Yer ile Gök arasında, Gün Çizgisinin oluşması demektir,

Sabah Ufkunda, Yer Karanlığı Çizgisi, Siyah İpliktir, Aydınlanan Gök çizgisi Beyaz İpliktir,

Şayet Ufkun önünde bir Tepe varsa, Şafak sökmesi ile aydınlanan Tepe Sülyetinin,

Karanlık Tepe Çizgisi, Siyah ipliktir, Aydınlanan Gök Çizgisi Beyaz ipliktir,

    Siyah İplikten Beyaz İpliğin ayırt edilmesi, Havanın Doğu tarafının Gece Karanlığından Sabah ağarması

başlangıcı olan Renk değiştirmesi yani Karanlıktan ağarmaya başlama zamanıdır, 

 

    diğer bir bilgi, Oruca başlama vakti, Kuşların Cıvıldaşmaya başlama vaktidir,

 

     Allah Zül Celalin “ Gecenin Gündüze yakın olan Vaktinde,” ve

     Allah Rasulunun “ Gecenin Üçte ikisi geçip Son üçte biri kaldığında,” İfadesine göre,

Güneşin Batışı ve Doğuşu arası bir hesaplama yapıp Fecrin atış saatini, Tan Yerinin ağarış saatini,

Oruca başlama saatini bulalım,   

 

     Ayetteki Gecenin Üçte biri hesabında, Tam Gece 3 bölünür, Akşam Saatine eklenir,

Gecenin 3 te ikisi saati bulunur, Gecenin Sabaha yakın olan Üçte bir bölümü,

3 ye bölünür, 3 te biri, Geceye eklenir, Fecir atış saati bulunur, Fecir atış, Sahur başlangıç saati bulunur,

Gecenin 3 te 2 si saati 2 ye bölünür, 2 de biri Fecir Atış saatine eklenir, İmsak vakti, Oruca başlama saati bulunur,

İmsak Vaktine 2 de eklenir, Tan Yeri Ağarması, Şafak atması bulunur,

Tan Yerine, 2 de bir eklenir, Güneş doğuşu bulunur, 

 

    Bir Tam Gün 24.00 dk dır,

 

Misal, Güneş Akşam  19,16 da batıyor,         Sabah             5,42 de doğuyor,  ise  Tam bir Gece             10,26 dk dır,

          Güneş Akşam  19,16 de batıyor,         Sabah             5,42 de doğuyor,  ise  Tam bir Gündüz          13,34 dk dır,

                                                                                                                                                         24,00

Gecenin 3 te biri hesaplaması,                         10,26 dk / 3 = 3,28 dk                     Gecenin Üçte biridir,

 

Akşam Vakti + Gecenin 3 te 2 si                      19,16 + 3,28 dk+ 3,28 dk =  02,12 Gecenin Üçte İkisi vaktidir,

Teheccud Namazı vaktidir, Gece Zikri vaktidir, İhtiyaç Dua Vaktidir,

 

Gecenin Üçte biri / 2                                         3,28 dk / 2 = 1,44 dk dır

           

Gecenin Gündüze yakınlık zamanı                 02,12 + 1,44 = 3,56              Fecir atması, Sahura Başlama vaktidir,

Fecrin Atması, Sahura Başlangıç olduğu gibi, Sabah Namazının Birinci giriş Vaktidir,

 

Gecenin Üçte biri / 2 / 2                                   1,44 dk / 2 = 52 dk              Sahur yapabilme süreniz, 52 dk dır,

 

Fecir + Gecenin Üçte biri / 2 / 2 Sahur Süresi   3,56 + 0,52 dk = 4,48 dir,             Tanyeri Ağarımı, Şafak atması,

İmsak Vakti, Oruca başlama vaktidir, Oruca başlama vakti, Sabah Namazının İkinci giriş Vaktidir, 

Kuşların Cıvıldaşma ile Zikir etmeye başladıkları, Kuşlarla birlikte Sabah Zikiri Vaktidir,
 

Tanyeri Ağarımı,+ Gecenin Üçte biri / 2 / 2      4,48 + 0,52 dk = 5,40 dır    Ertesi Günün Güneş doğumudur,

 

Güneş doğumundan Gecenin Üçte biri / 2 / 2             5,40 + 0,52 dk = 6,32  geçtikten sonra İşrak, Kuşluk Namazı Vaktidir,

 

     Türkiyenin Doğusu ve Batısı arasında 1saat 15 dakika zaman farkı olduğu halde,

Güneş doğuşu ve batışı farklı olduğu halde,

Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı Pardon, Diyanet İşleri Başkanlığı, Saat farkını dikkate almamakta,

İmsak Vakti olarak, Oruca başlama vakti olarak neredeyse tek bir vakit belirlemiş,

Sahura Başlama vaktini, İmsak vaktiyle, Oruca başlama zamanı olarak almış,

 

     Misal, İstanbul ile Antep arası saat farkı 45 dakikadır, Antep te Güneş istanbuldan 45 dakika önce batar, iftar eder,

Antebin İmsak vakti, Oruca başlama vakti ile, İstanbulun İmsak vakti, Oruca başlama vakti arasındaki fark

Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı Pardon, Diyanet İşleri Başkanlığına göre,10 dakikadır.

Bu bütün Yurtta aynı şekilde düzenlemişlerdir, nedenini anlamak mümkün değil,

 

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      MÜZEMMİL SURESİ AYET 20

“ Mutlakki, Gece ve Gündüzün Süresini Taktir eden Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      BAKARA SURESİ AYET 187

“ Oruç İçin, Fecirden, Gece Karanlığından, Siyah İplikle, Beyaz iplik ayrımında,

Güneşin Doğuş Ufkunda, Yer ile Gök Çizgisi belirginleştiğinde,

Şafak Sökmesinde, Havanın ağarmaya başlamasında, Yiyip içmeyi bırakın, Oruca başlayın,

Taki, Ertesi Gün, Gece oluncaya, Akşam Güneş Batıncaya kadar,

Oruca Başlama Vaktinden, Ertesi Akşam Güneş batışı ile Gece başlangıcına kadar Orucu Tam Tutun,

  Oruçlu olduğunuz zamanda, Herhangi bir şey Yiyip içmeyin, Eşinizle Cinsel temas yapmayın,

Oruçlu kalın ve böylece Orucunuzu tamamlayın,

Bunlar Orucun Haramlarıdır, Bunlar Allah Zül Celin Sizin Üzerinize Sınırlarıdır, Orucunuzu bu şekilde tamamlayın,

  Oruç vakti bitip Orucu tamamladıktan sonra Yiyip, içmeniz,  Eşinize yaklaşıp Cinsel temas yapabilmeniz Helal olur,

İbadetlerinizi bu şekilde yapmaya ve tamamlamaya çalışırsanız, günahlarınızın affı için yaptığınız

Tevbe İstiğfarlarınızıda, Allah Zül Celal Kabul edecektir,” der

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      BUHARİ HADİS No 928

  Sahabeden Abdullah İbni Ebi Vefa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güneş Batı tarafından, Meşrike ikbal ettiğinde, Tam olarak Battığında,

O An Oruclunun İftar Vaktidir,” dedi der, 

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      BUHARİ HADİS No 931

  Sahabe Kadınlardan Rubeyyi Binti Muavviz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem zamanında,

Küçük Çocuklarımızla beraber Mescide giderdik, Küçük Çocuklarımızada Oruç tuttururduk, Çocuklarımızdan

biraz açlığından dolayı ağlayanlara, Oyuncak yapar, İftar Vakti girinceye kadar, Oyuncakla eğlendirirdik,” der,

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      BUHARİ HADİS No 930

  Sahabe Kadınlardan Esma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem zamanında,

Çok bulutlu ve Yağışlı bir günde, Güneşin artık batmış olduğuna kanaat getirerek iftar ettik,

Lakin hemen sonra, Bulutlar çekildiğinde, Güneşin henüz batmamış olduğunu gördük, dedi ” der,

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      METEALİBUL ALİYE HADİS No 941

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

Oruçlu iken İftar vaktinde, Biraz Hurma ile İftarını açar, yer içer, sonra kalkar Akşam Namazını kılardı,” der,

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      HAÇ SURESİ AYET 61

“ Geceyi Gündüzün İçine Sokan, Gündüzü Gecenin için sokan,

Geceyi ve Gündüzü, Kısaltan veya Uzatan, Gün Sayısını azaltan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      NUR SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal ki, Gece ile Gündüzü Evirip Çeviriyor, Doğrusu, görebilenler için bunda ibret vardır,”der

 

     ORUCU TAMAMLAMA, ORUC İÇİN İFTAR VAKTİ      MÜMİNUN SURESİ AYET 80

“ Gece süresinin ve Gündüz süresinin değişmesi, Allah Zül Celalin Ayetleridir,

Haala Aklınızı Kullanmıyormusunuz,” diye soruyor,

 

     Evirip Çevirme ifadesi, Dünyanın Ekseninin Güneş ışığının gelişine göre 23 derece eğik olması,

bu 23 derece eğiklik, Yazın Günlerin uzaması, Kışın Günlerin kısalmasıdır,  

 

    Allah Zül Celalin Bilgisini, Kendi küçük aklı ile ölçmeye kalkan bir Ateist, “ Allahınız, Oruç Ayetini indirirken,

Kuzey ve Güney Kutup bölgelerinden haberi yokmuydu ? diye sordu, Zira Kuey ve Güney Kutup bölgelerinde,

6 Ay Gündüz 6 Ay Gecedir, 6 Ay Güneş Batmaz, 6 Ay Güneş doğmaz, Cevaben Kuzey ve Güney Kutup

bölgelerindede Güneşin ve Ayın Hareketlerine göre Zaman ölçülür, Kutup Bölgelerinde Güneşin hareketi,

Dünyanın dönüş hareketi ile Güneş batıyormuş gibi alçalır, alçaldığı son nokta Akşam başlangıcıdır,

Alçaldığı noktadan geri yükselir ve sonra tekrar alçalmaya başlar, alçaldığı son nokta, Sabah başlangıcıdır,

Yine Dünyanın Dönüş hareketine göre, Ay Sabah ayrı yerdedir, Akşam ayrı yerdedir, buna göre başlanır bitirilir,

   Bu Günkü bilgi ile ise, Bulunduğun Yerin Meridyendeki yerler, Oruca Ne Zaman başlayıp Ne zaman bitiriyorsa,

Sende Orucuna O zaman başlayıp O zaman bitirirsin cevabını verince,

Kutup Bölgelerinden Kendinin haberi olmadığı ortaya çıkınca, Kaçıp gitti,  

 

 

     ORUÇ İBADETİNİN ADABI                     CAMİUSSAGIR HADİS No 3301

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Gerçek Oruç tutmak, Sadece Yemeyi ve İçmeyi terketmek değildir,  Gerçek Oruç, Boş Sözleri ve Hayasızca

konuşmayı terk etmektir, Oruçlu iken birisi sana söver, kabalık ederse,"Ben oruçluyum, ben oruçluyum, de”dedi er,

 

     ORUÇ İBADETİNİN ADABI                    KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 460

  Sahabeden Süleyman İbni Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Oruç tuttuğun zaman, Gözün, Dilin, Kulağın, Elin de Oruç tutsun, Şehvet uyandıracak şeylere bakmaktan

Sakınınız, Yalan Gıybet Dedikodu Malayağni şeyler konuşmaktan Sakın, bunları dinlemekten Sakın,

Oruçluyum diyerek, Etrafındakilere Eziyet etmekten Sakın, Elini Haram şeylere atmaktan Sakınınız, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİN ADABI                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 931

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kim Ramazan Ayında Orucunu tutarken, Gıybet, Dedikodu, Yalan ve Boş sözlerden sakınırsa,

Kulağını, Gözünü ve Bütün azalarını Allah'ın yasaklarından ve Müslümanlara eziyet vermekten uzak tutarsa,

Dilini, Şirk, Küfür, Bed ifadelerden koruyup Allah Zül Celali Zikrederse,

Allah Nezdinde (hakka) öyle yakın bir mertebeye ulaşacaktır,” dedi der,

 

    ORUÇ İBADETİNİN ADABI                     BUHARİ HADİS No 897

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Oruç İbadeti için,

“ Oruç bir kalkandır; Oruçluyu beşerî ihtiraslardan Hıfz eder Korur, Oruçlu, Kem Söz, Kötü Söz söylemesin,

Oruçlu, kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene, Ben Oruçluyum, Ben Oruçluyum, Ben oruçluyum desin,

  Zira Allah Zül Celalin Taktirinde Oruçlu olan için, Allah Zül Celal, “ Müminin Oruç tutması, doğrudan doğruya

benin Dileğim için ve içine Riyâ karışmayan bir ibâdettir, “ Oruçlu olan, Benim Rızâm için yemesini, içmesini,

Cinsî arzusunu bırakmıştır, Onun sayısız Mükafatınıda,  ancak doğrudan doğruya ben veririm, “ dedi der,

 

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZMAYAN ŞEYLER                     MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 1078

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Oruçlu iken Unutarak yeyip içerse, Orucunu tamamlasın,

Zira ona ancak Allah yedirip içirmiştir,”dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZMAYAN ŞEYLER                     BUHARİ HADİS No 915

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Âişe (ra) Anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Ramazandan bir gün, Fecirden sonra Sabah Namazına kalktığında,

Cünüp olduğunu görmüştü, Allah Rasulu Oruclu olduğu halde, Fecirden sonra, İstiğsal edip,

Gusledip, Orucuna devan etti “ der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZMAYAN ŞEYLER                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 939

  Sahabeden Hasan el Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendiliğinden gelen Kusmak Orucu bozmaz,

Lakin Kişi Kendi kendini sıkıştırıp zorla kusarsa Orucu bozulur,” dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZMAYAN ŞEYLER                     EBU DAVUD HADİS No 2380

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Oruçlu iken istemeyerek Kusarsa, orucunu bozmaz ise Orucuna Kaza gerekmez,

ancak bile bile kendi isteği ile kusarsa Orucunu Kaza etsin,“ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZMAYAN ŞEYLER                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 965

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hamile veya Bebeğini Emziren Kadınlar, Bebeklerinin sağlığından endişe ederlerse oruçlarını bozabilirler,

Bu durumdan dolayı Oruçlarını kaza etmeleri gerekmez ve bunun yerine yemek yedirirler,"  dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZMAYAN ŞEYLER                     ESBABI VURUDİL HADİS HADİS No 80

  Sahabeden Usame Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Baygınlık geçirecek kadar Hacamat olup Kan aldıranın, Kan verenin,

Veya bir yaralanma sonucu Kan kaybedenin orucu bozulmuştur, “ dedi der,

 

     Kan Vereninde, Verileninde, Orucu bozulur, Lakin Tahlil için az bir kan vermek orucu bozmaz, 

 

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize ( Orucunuza da, Namazınıza da, Haccınıza da ) Muhtaç değildir “ der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,  

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 TABARANİ HADİS No 329

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim yalan söylemeyi Terk etmezse, Onun yeme ve içmeyi terketmesine,

Allah Zül Celalin Katiyetle ihtiyacı yoktur,“ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 242

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Cahilliği, Cehaleti, Çirkin, Kötü Sözleri ve Kötü Amelleri terketmezse,

Onun yeme ve içmeyi terketmesine, Oruç tutmasına, Allah Zül Celalin Katiyetle ihtiyacı yoktur,“ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 BUHARİ HADİS No 902

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Oruçlu, Yalan söylemeyi, karşısındakini aldatmayı, Hurafelerle, Yalanlarla, Uydurmalarla,

Bid ad, İslam Dinine uydurma İbadetlerle, Allaha Yalan Söyleyerek Amel etmeyi, İbadet etmeyi, Çalışmayı,

Kazanç elde etmeyi bırakmazsa, Azze ve Celle için, O Kimsenin Yemeyi içmeyi bırakmasının,

Aç ve Susuz kalmasının hiçbir kıymeti yoktur, O Kimsenin Oruç ibadeti kabul edilmeyecektir, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslüman kardeşini gıybet ederse, kişi arasında koğuculuk yaparsa, Orucu bozulur ve abdesti gider,

Şayet bu hal üzere ölürse, Allah Teâlâ, mezarında ona bir ateş gönderecek,

O ateş kıyamet gününe kadar onu yakacak, sonra da cehenneme girecektir,  

  Kim müslüman kardeşinin gıybetini yapar ve gizli tarafını açığa çıkarmaya çalışırsa,

Allah Zül Celal herkesin huzurunda onun ayıbını açığa çıkaracaktır,

  Kim bir kötülük işitir de ona kulak verirse, o kötülüğü yapmış gibi olur.

Kim de hayır bir şey işitir de onu yayarsa, onu yapmış gibi olur.

  Kim, Müslüman kardeşi hakkında işittiği bir gıybeti geri çevirirse,

Allah Teâlâ dünya ve âhirette Bin Şer kapısını geri çevirecektir,

Şayet O bunu geri çevirmeyip ve söylenenlere kulak verirse, suçu işleyenler gibi Azap kazanacaktır,” dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 936

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Orucunuzu,

Günahlardan arındırınız, Zira Asıl Oruç tutmak, Sadece Yemek yemekten ve İçmekten kesilmek değildir,

Allah Zül Celalin kabul ettiği Asıl Oruç Tutmak, Oruçlu iken Günahlardan çok daha fazla Sakınmaktır, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 CAMİUSSAGIR HADİS No 3301

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gerçek Oruç tutmak, Sadece ve Sadece yemeyi ve içmeyi terketmek değildir,

Gerçek ve Asıl oruç, Boş sözü, Hayasızca konuşmayı ve Hayasızlığı Terk etmektir, Yalan konuşmayı terk etmektir,

Oruçlu iken birisi sana söver veya kabalık ederse, Ben oruçluyum, ben oruçluyum de, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 DARİMİ HADİS No 2723

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nice oruç tutan var ki, Tuttuğunu zannettiği Orucundan, ( Oruç İbadetinin Hükmiyetine Riayet etmediği için )

Orucundan ona sadece ve sadece Açlığı ve Susuzluğu kalacaktır,

Nice gece kalkıp ibadet eden de vardır ki, ona da bu kalkışından sadece Uykusuzluk kalacaktır,” dedi der,

 

     Yani, Oruç Tutmak Sadece Belirli bir Vakit Aç ve Susuz kalmak değildir, Sizin Aç ve Susuz kalmanız,

Şayet Oruç İbadetiniz, Tüm Şartlarına göre Tam olmaz ise, O Kesinlikle Oruç İbadeti değildir,

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır,

 

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 MÜMİN SURESİ AYET 19

“ Gözlerin Hain, Şehvetli bakışınıda, Gönüllerin gizlediği Arzularıda Mutlak Bilen Allah Zül Celaldir, “ der, 

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsunki İnsanı, yani Sizi Biz Yarattık, Size, Can Damarınız, Şah Damarınızdan daha yakınız,

Nefsinizin, Nefis Şeytanınızın, Kendinize Neler Fısıldadığını Sizden daha iyi biliriz, “ der, 

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 NAHL SURESİ AYET 125

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Kendinin yolunda yürüyenleri, Doğru yolda yürüyenleri,

Doğru olanları ve Allah Zül Celalin yolundan sapanları, Sapıtanları, Sapıtmışları Çok iyi bilir, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 BAKARA SURESİ AYET 33

“ Allah Zül Celal,  Açıkladığınızıda, açıklamadığınızıda,

Kendinize dahi itiraf edemediğiniz İçinizde gizlediğiniz Niyetlerinize kadar, Bilendir, “ der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/194 H 10 ve 11

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud ve Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle bir Bakış yokturki, Kalplerinizin içinde Şeytani, Nefsani Arzular ( Cinsel arzular ) uyandırmasın,

Şeytanın onda bir Emeli ve Amacı olmasın, Gözleri, gördüğü halde Kör gibi yapmasın, Kalplerinizi katılaştırmasın,

( Edepsizliğiniz ve Hayasızlığınız ) Gözlerinizle Günah yapmanıza, Göz Zinası yapmanıza galip gelir,

Ya İffetinizi muhafaza eder, Haramlara bakmaktan Gözlerinizi sakınırsınız,

Yahut Allah, Yüzlerinizin Şeklini değiştirecektir,“ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/12 H/5

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Ümmetim üzerinde,  Allah Zül Celale Gizli Şirk koşmanızdan ve Gizli Şehvetinizden korkuyorum”  dedi,

Yanında bulunan Sahabeler " Ey Allahın Rasulu, Gizli Şirk ve Gizli Şehvet Nedir ? diye sordular,

  Allah Rasulu  " Ne Güneşe, Ne Aya, Ne Taşa ve Ne de Putlara tapmayacaksınızda Lakin,

Amellerinizi Riyakarlıkla yapmanız, Gizli Şirkinizdir,  

  ( Süslenmiş ve Gösterişliliği ile, Gayet Serbest Hareketleri ile, Dekolteliği ve Açık Saçıklığı ile,

Giyinik Çıplaklığı ile Dişiliğini Sergileyen, Kendini Teşhir eden ) Kadınlar, Gözünüze göründüğünde,

üzerinize Nefsani Arzularınıza bir Şehvet Gelir, Arız olur, İşte bu Gizli Şehvetinizdir,

  Oruçlu olarak Sabahlarsınızda, Oruçlu olarak Akşamlayamazsınız,

Zira Gözünüze Görünen ( Giyinik Çıplak Kadınlardan ) üzerinize gelen Gizli Şehvet, Orucunuzu Bozar,” dedi der,

 

    ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S279 H7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yalan Söylemek, Yalan Yere Yemin etmek, Gıybet, Dedikodu yapmak, Söz taşımak, Şehevi arzular ile

Kadınlara bakmak Abdestte ve Oruçta Hayır bırakmaz,  Abdesti ve Orucu bozar “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 460

  Sahabeden Süleyman İbni Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Oruç tuttuğun zaman, Gözün, Dilin, Kulağın, Elin de Oruç tutsun, Şehvet uyandıracak şeylere bakmaktan

Sakınınız, Yalan Gıybet Dedikodu Malayağni şeyler konuşmaktan Sakının, bunları dinlemekten Sakının,

Oruçluyum diyerek, Etrafındakilere Eziyet etmekten Sakının, Elini Haram şeylere atmaktan Sakının, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/60 H/2

  Sahabeden Zahri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle zaman ki, Ümmetimin Erkeklerinede, Peştemalla dahi olsa Hamama, Denize girmeleri Haram olur,

Zira, Çıplak İnsanların arasına girdiğinizden, Çıplak İnsanlarda Sizin Üzerinize girmiş olur, 

   Agah olunuz, Avret Çıplaklığından Sakınınız, 

Allah Zül Celal, Avret Çıplaklığına Baktıranada, bakana da lanet etmiştir," dedi der,

 

    ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                  TİRMİZİ HADİS No 2786

   Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kadın, Güzel, Çekici, Cezbedici ( Parfüm ) Koku sürünerek, Erkeklerin yanından geçerse,

Kendisine bakan ve ( Parfümünün ) Kokusunu alan, Erkeklerle Zina yapmış, Fuhuş yapmış olur,

  Her Göz, Çekici Güzel yabancı bir kadına,( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi. Mini, Dekolte kıyafetler giyinen,

Cinselliğini Teşhir eden, Cinsel arzularını üzerlerine çeken, ) Yabancı bir Kadına, Cinsel arzu ile bakmakla,

  Kadın, Kendisine Cinsel Arzu ile baktırmakla Göz Zinası, Göz Fuhuşu işlemiş yapmış olur, ( Kendisine, Cinsel

Arzu ile baktırmakla Irzına geçirtmiş olur, ) Allah Azze ve Celle Onun Hiçbir İbadetini Kabul etmez “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 İBNİ MACE HADİS No 4002

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kokusunu, ( Parfümünü ) etrafa yayarak giden bir Kadın, Namaz kılmak için Mescide gidiyor olsa dahi,

Dönüp Gusul ederek, ( Banyo yaparak ) Üzerindeki Kokusundan, ( Parfümünden ) arınmadıkca,

Allah O Kadının Namazını, Orucunu ve Hiçbir İbadetini kabul etmez, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 MUVATTA GİYİM KUŞAM HADİS No 7 

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vucutlarını gösteren, ( Şeffaf Transparan, Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan ) İnce, Dar Kılık Kıyafet giyinerek,

( Cinselliğini dışarıya teşhir eden, Erkeklerin Şehvetini ve İnsanların dikkatini üzerlerine çeken,

Edep ve Haya sı olmayan ) Yolda yürüyüşü ile, Salınarak, kırıtarak gezen Kadınların,

İslam Dinine İman ve İnançları, Yaptıkları İbadetleri kabul edilmeyecek ve Cennete giremeyeceklerdir, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1758

  Sahabeden Abduulah El Muzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Edepli ve Hayalı olmanız, imanınızın Temel Şartındandır, Ahirete, Edep ve Hayası ile Gidebilenin yeri Cennettir,

Süslenerek, Püslenerek Açılıp saçılmak, Cefâdır, Sizin İçin Felakettir, Felaketiniz Dünyada Rezilliğe düşmeniz,

Irzınıza geçilmenizdir, Namusunuzu İffetinizi Kaybetmenizdir, Ahirette ise Cehennem Ateşidir,” dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 1721

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Doksan dokuz Kadından, Sadece biri Cennettedir, Doksansekizi ise Cehennemde olacaktır,

Ahirete, Edep ve Hayası ile Gidebilen Kadın veya Kızın yeri Cennettir,

Açılıp saçılıp, Süslenip gezen, Şehvetleri üzerlerine çeken Kadınların Kızların yeri ise Cehennemdir,“ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2126

  Sahabeden Süleyman Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların En Şerlisi, En Kötüsü, Açılıp saçılıp, Süslenip gezenler, Şehvetleri üzerlerine çekenlerdir,

İşte Bu Münafıklık tır, Münafıkların gideceği yer ise, ancak ve ancak Cehennemdir, “ dedi der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 TAHRİM SURESİ AYET 6 ve 7

“ Ey Allaha, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine, Ahiret Gününe İman edenler,

Yakıtı, Taşlar ve İnsanlar olan, Aklınızın alamayacağı Gayet Şiddetli Azab edici Zebaniler olan,

Cehennem Ateşinden, Kendinizi ve Ailenizi koruyun,”

“ Ey Edep ve Hayayı Reddendenler, Kafirler, Artık O gün Özür dileyemeyeceksiniz,

Edepsizliğinizin ve Hayasızlığınızın Cezası olan şeylerin Cehennem azabını çekeceksiniz denilecektir, der,   

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 HAŞR SURESİ AYET 7

“ O Peygamber, Muhammed ( sav), Size Ne verdiyse alın, Ne Söylediyse Dinleyin,

Size Helaller, Ameller, İbadetler olarak Ne yapacağınız konusunda söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, Musıbetten kaçar gibi kaçının, Sakının,

Allah Zül Celalin Azabından Korkun, Zira Allah Zül Celalin Azabı Aklınızın alamayacağı kadar şiddetlidir,  “ der, 

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 AHZAB SURESİ AYET 30

“ Ey Peygambere Tabi olan, Peygamberin söylediklerine uyan Hanımlar, Kadınlar, Kızlar, Sizden Her Kim,

Açık Saçık ( Dekolte Giyimiyle, Kılık Kıyafeti ile, Giyinik Çıplaklığı ile, Hal ve Hareketleri ile,)

Fuhuş Meydana getirirse, İşte Onlara Azab, En Az İki Kat olunacaktır,” der,

 

     ORUÇ İBADETİNİ BOZAN ŞEYLER                 NECM SURESİ AYET 32

“ Kendi aklınızla, Bence diyerek Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın, Kendinizi Temize çekmeyin,

Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın, Zira Allah Azze ve Celle Sizin Ne Kadar Temiz olup olmadığınızı

gayet iyi bilendir, İşte Bunun için Tevbe İstiğfar yapınız,

  Büyük Günahlardan, Çirkeflerden Sakınırsanız, kaçınırsanız, Küçük Günahlarınızı Karşınıza çıkarmayız,

Allah Zül Celal, Sizi Topraktan yarattığında, Siz Annenizin Karnında henüz Cenin ikende, Sizi Sizden iyi bildiği gibi,

Büyük Günahlardan, Çirkeflerden Sakınanları, Kaçınanları daha iyi bilendir, ” der, 

 

    Yani, Açık Saçık Kılık Kıyafet Giyinen, Şehvetleri üzerlerine Çeken Kadınlar ve Kızların,

Birinci Azabı, Hayasızlıklarından olacağıdır,

İkinci Azabı,   Erkeklerin Şehvetini, Kendi Fahişeliğine çekip, Onlarında Günaha girmesine sebep oldukları için

olacağıdır, ve dahi Ramazanda Oruç Tutan Erkeklerin Oruçlarını bozdukları için Azap olunacağıdır,   

 

     Şimdi Bugün Kadınlarımız, Giyinik oldukları halde Kadınlar,

Kocasından başkaları için Süslenmekte, Açılıp Saçılmakta değillermi ?

 

     Evinden Sokağa çıkarken, Şeffaf, Taransparan, İnce, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan giydiği Elbiselerle

Açılıp saçılan, Süslenen, Cezbedici Parfüm kullanan Kadınlar Kızlar, Giyinik oldukları halde Çıplaktır, 

 

     Hayasızlık, İffetsizlik, Namussuzluk, Edepsizlik, 

Erkeğin, Karizma diye, Kadının Şıklık, Modernlik diye Kendi Cinselliğini Teşhir etme Hastalığıdır,

Cinselliğini Teşhir eden Kadınları ve Erkekleri, Rontgenleme, Cinsellik Hastalığıdır, 

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, Edepsiz, Hayasız bir şekilde

Tüm Cinselliğini teşhir eden karşısındaki Şuh bir Kadına karşı, “ Benim Şehvetim, Cinsel Arzularım uyanmıyor,

Benim Kalbim Temiz, Ben O Kadını bir birey olarak görüyorum “ diyen Erkeğin bu ifadesi ne kadar doğrudur ?

Bir Erkek olarak, Benimde Kalbim Temiz, Lakin Nefis Şeytanım, Cinsel  Arzu Şeytanım Temiz değil,

Zaten Hiç Kimse Kendi Nefis Şeytanının, Cinsel Arzu Şeytanının, Temiz olduğunuda iddia edemez,

 

      Yukarıda geçen Buhari 897. Hadisle, Allah Zül Celalin, “ Oruçlu olan, Benim Rızâm için yemesini, içmesini,

Cinsî arzusunu bırakmıştır, Onun sayısız Mükafatınıda,  ancak doğrudan doğruya ben veririm, “ dediği,

ifadeye göre Oruç Tutanın Mükafatının Büyüklüğü, Allah Zül Celalin Vaadi olduğu gibi,

Güya, Bende Müslümanım dediği halde Oruç Tutmadığı gibi, Oruçlu olanlara en ufak bir saygı dahi göstermeyen,

Utanmadan sıkılmadan karşılarında yiyip içenlerin, sigara savuranların ve dahi, Dekolte Giyimleri ile Kadınların,

Oruç Tutanların Orucunu bozanların karşılaşacağı ve çekeceği Azabın da,

Allah Zül Celalin Oruçluya Vaad ettiği Mükafatın Büyüklüğü oranında olacağıdır,       

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Oruç Nedir, Ne değildir, Ne için tutulur, Adabı Nedir,  Çok açık ve Net bir şekilde belirtilmişken,

Oruç İbadetini bozan şeyler, kesin ve net olarak belirtilmişken,

“ Oruçlu iken, Su yutmamak kaydıyla, Denize girebilirsiniz, Denize girmenin Oruca hiçbir zararı yoktur “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, nihat hatipoğluymuş, 

 

     Hiç Su Yutmadan, Denize, Havuza girilebilirmi ? Denizde, Plajda seyredilen, Çıplak Deniz Anaları ve Plaj

Karpuzları Orucu Bozmuyormu ? Yok etmiyormu ? Oruç tutmak sadece ve sadece Aç ve Susuz kalmakmıdır ?

 

     Deniz Anaları ve Plaj Karpuzlarının Sadece ve Sadece Aç ve Susuz kalarak Oruç tutmalarının anlamı yoktur,

Çünkü O Oruç değildir, İslam Dininde Oruç Edep ve Haya ile tutulur, Edep ve Haya Tatile çıkmaz, çıkamaz,

Edep ve Haya, Deniz Anaları ile Plaj karpuzları ile aynı Denize, havuza giremez, aynı plajda dolaşamaz, 

Bunların Edep ve Hayası nedir, Nerededir ? Bunlar İslam Dini Hükümlerinde Edepsizlik ve Hayasızlıktır,

Tuttuğunuz Oruçta, Edep ve Haya yoksa, Boş yere Aç ve Susuz kalmışsınızdır, Çünkü O İslam Orucu değildir,

 

     Edep ve Haya ile olan Kılık Kıyafet şekli, Davranış şekli, Sokakta ayrı, Denizde Plajda ayrı,

Düğünde Dernekte ayrı değildir, Hiçbir Deniz Plajı, Müslüman Bir Erkeğin ve Bir Kadının yada Kızın gidebileceği

yerler değildir, Kadınların yada Kızların, Denizde, Plajda Elbise yada Haşema denilen Mayo giymeside,

Edepsizliği, Hayasızlığı, İffetsizliği, ortadan kaldırmaz, Çünkü, Deniz ve Plajlarda Edep ve Haya yoktur,

Denize, Plaja giden Kadın yada Kız, Tüm Vucudunu ve Cinselliğini, Karpuz Tarlasını sergilemeye gidiyor,

Denize, Plaja giden Erkek, Bu Kadınlara yada Kızlara, Karpuz Tarlasına bakmaya gidiyor,

Deniz Plajlarında yada Sokaklarda ve Caddelerde, Hiç Kimse birbirine bakmıyor gibi,

Tamamen yalan ve aldatma olan bir ifade ile Hiç Kimse kendi kendini kandırmasın ve aldatmasın,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Oruç Nedir, Ne değildir, Ne için tutulur, Adabı Nedir,  Çok açık ve Net bir şekilde belirtilmişken,

Alkollu İçki kullanma, Alkollu İçki kullanarak İbadet yapma kesin olarak yasaklanmış ve haram kılınmışken,

Allah Rasulunun “  Alkollu İçkinin zerresi dahi vucudunuzdan çıkmadan Sizin Oruç ve Hiçbir İbadetiniz olmaz “

dediği halde, Ramazan Ayı Yılbaşına rastladığında, Yılbaşı gecesi Alkollu içki kullananlara,

“ Alkollu içki kullandıktan sonra ağzınızı çalkalayıp, Orucunuzu tutabilirsiniz, “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, Eski Diyanet İşleri Başkanı mehmet nuri yılmazca

  Vucuda alınan bir şey ise, vucuttan tamamen enaz Kırk gün içinde ancak atılır,

Ramazan ise ancak Otuz gündür,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Oruç Nedir, Ne değildir, Ne için tutulur, Adabı Nedir,  Çok açık ve Net bir şekilde belirtilmişken,

“ Tokluk hissi veren Açlık Hissini ortadan kaldıran, Tokluk Bandı yapıştırma Oruç ibadetini bozmaz “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, Oruç İbadetinin Asliyeti sadece Açlık Hissimidir, Aç kalmakmıdır ?

Zekeriya Beyazcı ve Din İşleri Yüksek Kuruluymuş,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Oruç Nedir, Ne değildir, Ne için tutulur, Adabı Nedir,  Çok açık ve Net bir şekilde belirtilmişken,

Oruç İbadetini bozan şeyler, kesin ve net olarak belirtilmişken, Oruç İbadetinin Adabına tamamen aykırı olan

bir şekille, “ Cinsel birleşme ilede Orucunuzu açabilir İftar yapabilirsiniz “ “ Cinsel Tecavüze uğramak,

Tecavüz edilmek Oruç İbadetinizi bozmaz ” derler, İslam Dinini Tahrip ederler, zekeriyya beyazcı

 

    Ayet ve Hadislerdeki ifadesi ile Oruç Tutmak, İmsak Vakti ile, Güneş Batıncaya kadar olan zaman sürecinde,

Herhangi bir Gıda Maddesi Yenilmesi ve İçilmesinin, Sigara gibi keyfiyet teşkil eden maddelerin terk

edilmesidir, Cinsel ilişkinin terk edilmesidir, Oruçlu ikende, Oruçtan Sonrada, Şehvetli arzularla bakınmamaktır,

Şehvetini, Cinselliğini ortaya koyanların oldukları yerde bulunmamaktır,

Yani, Deniz diyerek, Plajda bulunmamaktır, Kem Söz, Kötü ve Çirkin Sözler söylemeyi terk etmektir,

Oruçlu ikende Oruçsuz ikende Küfür etmemektir, Karşısındakini aldatmayı terk etmektir,

Yalan Söylemeyi terk etmektir, İbadetlerinde Bid adleri ve Hurafeleri terk etmektir, kendinden silmektir,

Zira Oruçlu olmak Sadece Aç ve Susuz kalmak demek değildir,

Allah Rasulu Sadece Aç ve Susuz kalmanın hiçbir kıymeti olmadığını ve bu şekilde olursa

Oruçla alay ettiğinizi gayet açık ve net ifade ediyor, anlamak isteyene,

 

 

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK                 BAKARA SURESİ AYET 184 ve 185

“ İçinizden, Oruç Tutamayacak kadar Geçici olarak Hasta olanlar,

Yahut Oruç Tutarken Çok Zorlanacağınız, Zorlu, Meşakkatli bir Yolculukta, Seferde iken Orucunuzu erteleyebilirsiniz,

Bu Sizin için Bir Ruhsattır, Size bir Ruhsat verdiğimiz şekilde, Şayet Bilirseniz ki,

Yinede Oruç Tutmanız, Oruca Sabırlı olmanız, Sizin için daha hayırlı olandır,

“ Hasta veya Zorlu bir Yolculukta olanlar, Tutamadığınız Ramazan Oruçlarınızı Sayısınca,

Ramazan ayından Sonraki Ay Günlerinde Kaza etsin, tutamadığı oruçlarının sayısını tamamlasın,

Oruç Sayınızı Tamamlamanızda, Allah Zül Celal Allah Size Kolaylık diler, Size Zorluk dilemez,

Her Kim, Müzmim, geçmeyen bir hastalıkta ise, Allah Zül Celal, Size Kolaylık diler, Zorluk dilemez,

Size Hak ve Batıl olanı, Hak ve Batıl ayrımını, Doğru ve Yanlış olanı, gösteren Allah Zül Celale İtaat etmenizi

Emreder, umulurki Allah Zül Celale Şükredersiniz,”der,   

 

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 959

  Sahabeden Cabir Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Çok Sıcaklık olmayan ) Bir Ramazan Ayında bir iş için iki kişiyi uzak bir yere gönderirken,

Birinin yanına gidip yolda oruç tutmamasını tembihledi, Diğerine ise bir şey söylemedi,

Döndüklerinde, “ Ne yaptınız ? ” diye sordu, Oruç tutmamasını tembihlediği, Ben Oruç tutmadım dedi, diğeri,

Ben oruç tuttum dedi, Allah Rasulu, “ İkiniz de isabet etmişsiniz” dedi der,

 

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK                 BUHARİ HADİS No 924

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selemle bir yolculukta idik,

O gün öyle bir sıcak ve İzdihamlı bir gündüki, Allah Rasulu birini sıcaktan, İzdihamdan bayılmamak için

rahatsızlanmamak için gölgelenmeye çalışan birini gördü, oradakilere “ Bu adamın ne rahatsızlığı var “ diye

sordu, O, Oruçludur diye cevap verdiler, cevap üzerine Allah Rasulu,

“ Meşakkatli, İzdihamlı, Zorluklu Yolculukta, Oruç tutmak Matlup bir ibadet yapmak değildir, “ dedi der,

 

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 956

  Sahabeden Ebu Said El Mehri (ra) anlatıyor, Bir arkadaşımla birlikte umreden dönüyorduk,

Yolda Ramazan hilali doğdu, Çok Sıcak bir güne denk gelmişti, İçimizden yalnız biri hariç, hepimiz oruçlarımızı

Bozduk, O Arkadaşımız Sıcaktan bunalmış ve bitkin düşmüştü, Yolda Ebû Hureyre'nin yurdunda konakladık,

Sonra öğlen saatlerinde Ebû Hureyre yanımıza girdi, Arkadaşımızın Sıcaktan bunalmış ve bitkinleşmiş olduğunu

görünce, "Arkadaşınıza ne oldu ?" diye sordu, Oruçlu dediğimizde, Ebu Hureyre,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kendisine ruhsat vermişken niçin orucunu bozup

ertelemedi, Bu şekilde ölürse kesinlikle namazını kılmam,” dedi,  

 

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 955

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan ayında yolculuğa çıktı. Yolculuğunda bazı gün Oruç tuttu, bazen de tutmadı” der,

 

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK                 BUHARİ HADİS No 921

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Âişe (ra) Anlatıyor, Hamza İbni Amir (ra)

Çok Oruc tutardı, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme, Seferde, Yolculukta Oruç tutayımmı diye sordu,

Allah Rasulu Cevaben, “ Dilersen Oruç Tutabilir, Dilersen Oruç tutmayabilirsin,“dedi der,

 

     ZARURET HALİNDE İKEN ORUCU ERTELEMEK                  RUDANİ HADİS No 3053

  Sahabeden Nafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Hastalık, Bir Yolculuk veya Mücbir başka bir Sebeble, Ramazan Orucundan Tutamadıklarınızı,

Ramazandan sonraki Günlerde, Tutamadığınız Günler sayısınca ve Tıpkı Ramazanda imiş gibi Ara vermeden

Ardı ardına Tutup Kaza ediniz, “ dedi der,

 

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       NİSA SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celal, Sizin Ağır Yüklerinizi hafifletmekten hoşlanır, Zira İnsan Zayıf yaratılışlıdır, “ der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       MÜMİNUN SURESİ AYET 62

“ Hiç Kimseyi Gücünün üzerinde bir yükümlülükle yüklemeyiz, Mükellef kılmayız, Kılmamışızdır da,” der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       FETİH SURESİ AYET 17

“ İbadetlerin yerine getirilmesi hususunda, Sağlam olanlara karşın, Kör olana güçlük yoktur,

Topal olana güçlük yoktur, Hasta olana Güçlük yoktur,” der

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal Sizden, Gücünüzün yetemeyeceği bir şeyi istemez,

Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklemez,

Allah Zül Celal, Her Şahsı, Ancak Gücünün yeteceği kadar Mükellef kılar, Kolaylaştırmak ister ve Kolaylaştırır,

Herkesin kendi yapacağı bir şey, Hayırlı bir Şeysede, Şerli ( Kötü ) bir şeysede Kendisinedir, “ der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       TEGABUN SURESİ AYET 16

“ Gücünüz yettiği kadar, Allahın Sevgisini, Rahmetini, Mağfiretini, Bereketini, kaybetmekten korkun,

Gücünüz yettiği kadar İbadetlerinizi yapın, Gücünüz yettiği kadar Allahın Emirlerini dinleyin,

Gücünüz yettiği kadar Allaha İtaat ve İbadet edin, “ der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1502

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi bir konuda, İki durum hasıl olduğunda, Bunlardan Allah Zül Celale en sevimli olanı,

En Kolay olanıdır,” dedi der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       BUHARİ MÜFRED HADİS No 341

  Sahabeden Mihcen El Esslemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininizin Sizin için En Hayırlı İbadetleri, Zorluğuna güçlüğüne rağmen,

Allah İçin Sabrederek Kolayca görerek yaptığınız İbadetlerinizdir,

( Yani Siz Kendinize İbadetleri güçleştirmezseniz, Allah ta Size güçleştirmez) “ dedi der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       BUHARİ HADİS No 245

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kolaylık yolunu gösterin, zorluk yoluna girmeyin, Tebşir edin ( İmrendirin)

Tenfir etmeyin (Tiksindirmeyin)”dedi der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       ZUBDETÜL BUHARİ HADİS No 27

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dini Gerçekten Kolaydır, Hiç Kimse, İslam Dinini Zorlaştırmaya, Güçleştirmeye kalkışmasın,

Zira Zorlaştırmanız, Güçleştirmeniz, İmanıza Galip geldiğinde, Dininiz İmanınız elinizden gider, “ dedi der,

 

     MÜZMİM BİR HASTALIK DURUMUNDA ORUC TUMAK       MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/101 H 10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Bütün Hak Sahiplerine Hakkını vermiştir,  Allah, İslam Dinini Vaaz etti, 

  Farzları, Yapılması Şart olanları, Helal olan şeylerin Doğru yollarını Vaaz etti,

Haram olan şeylerin, Yapmamaya zorunlu olduğunuz şeylerin, yapılmaması Şart olan şeylerin,

Yapılmaması Zorunlu Şart olan Suçları ve Cezalarını, Kesin olarak Vaaz etti, Bildirdi,

  Allah, İslam Dinini Kolaylık Dini yaptı, Müslümana Huzur veren Genişlik, Ferahlık ve Rahatlık Dini yaptı,

Allah, İslam Dinini, Darlık, Meşakkat, Zorluk verici ( Zulum, Eziyet, İşkence, Terör Dini, Ateistlik ) Dini yapmadı,

  İyi Bilinizki, Kendisine güvenilmeyenin, Sözünde durmayanın, Emanete Riayet etmeyenin, İmanı yoktur,

  Allah Zül Celal, Kendisine İsyan eden, Asi olan, Kendisine Kaalu Belada verdiği Sözü,

“ Mutlak Sen Bizim Rabbimizsin,  Ancak Sana Kulluk eder ve Ancak Senden yardım bekleriz “ sözünü bozan

Kimseyi, Sözünü tutmayan Kimseye, Bana Düşman olan Kimseye Düşman olurum,

Düşman olduğum Kimseyide Hiçbir şekilde Kaçamayacak şekilde yakalarım ve Onu Helak ederim, “ dedi der,

 

     Oruçlu iken Sadece ve sadece Gıda Maddelerinin yenilip içilmesi yasaktır,

Gıda maddesi olmayan İlaçları, Su kullanılmaksızın alınabilme imkanı varsa Orucu bozmaz,

     Oruç İbadeti Kesinlikle, Oruç Tutan Kişinin Izdırap çekmesi, Kendini tehlikeye atması demek değildir,

Oruçlu iken Zaruri olarak vucuda alınan Gıda maddesi ve olmayan şeyler, Oruca engel teşkil etmez, bozmaz,

Şeker Hastalarının, İnsülin iğnesi olmaları, Tansiyon Hastası olanların, Su ve benzeri bir şey içmeden

Dill altına koyabilecekleri Tansiyon Hapı, Ağır Migren hastası gibi ani ağrı tutanların Su ve benzeri bir şey

içmeden Dil altına koyabilecekleri, Ağrıkesici Hap Oruca engel değildir,

Zira bu Onların Sıhhi durumlarını bozmamak, ağır ağrılarını gidermek içindir,

Gıda ve Keyfiyet maddesi olmayan materyallerdir,

Lakin İçinde Su ve Besleyici Materyaller bulunan Serum orucu bozar ve Güne gün tutulması gerekli Şarttır,

 

     Bu Tarif, “ Ben Şeker hastasıyım, Migrenim var, Tansiyon hastasıyım, devamlı ilaç kullanmak zorundayım,

Oruç Tutamayacak hastalar için Oruç Fidyesi var, Ben Fidyemi veriyorum, gibi Mazeretlerin altıda ve Alenen

Orucu yiyen Oruç tutmayan, Oruçla alay eden, Oruçla dalga geçen Soytarıların,

Yalancıların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak içindir,  

 

     Bu Tarif, Bu şekilde Hasta olupta ” Sen hastasın Oruç tutamazsın”  denilip engellenenlerin,    

“ Orucumu yemek Hak Nazarında Bana çok ağır geliyor, Nasıl olurda Orucumu tutabilirim, “ diye içi yananlar,

O hallerinde iken İnsülün iğnesini ve Tansıyon hapını Kullanmadan oruç tutup kendini tehlikeye atanlar içindir,

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedeme biri gelip ben şu şekilde hastayım, Bu Hastalığım nedeni ile Oruç tutmayabilirmiyim diye

sormuş, Hafız Dedemde, Oruç tutmanın Hekimlik Bilgisi Bize ait değildir, Sen Oruç Tutan Bir Hekime Muayene ol,

Şayet O Oruç Tutan Hekim, Senin Oruç tutamama durumun Geçicimi, Kalıcımı Muayenesinden sonra Hekim

Tarafından tayin edilir, Hastalığın Geçici ise, Orucunu Tehir eder Sonra Tutarsın, Geçici değilse Fidyesini verirsin,

Ben Sana Oruç Tutabilirsin veya Tutamazsın yönünde bir fetva verirsem O Fetvanın Cezasını Çekemem, diyerek

oruç tutan bir hekime gitmesini söylemiş,

 

 

     ZARURETSİZ ORUÇ YİYENLERİN KEFARETİ                       BAKARA SURESİ AYET 184

“  Şayet, bir daha Oruç Tutamayacak şekilde hasta olanlar, Hastalığı Oruç tutmasına Ömür boyu engel olanlar,

Tutamadıkları Her Oruç Günü için, Kefaret olarak, Bir Yoksulu, Bir Gün doyuracak kadar Oruç Fidyesi verecektir,

Her Kim, Kendi Statüsüne göre, Kendi Zenginliğine göre, Kendi Hayrına, Oruç Fidyesini artırırsa,

kendisi için daha hayırlı olandır,” der,  

 

     ZARURETSİZ ORUÇ YİYENLERİN KEFARETİ                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 964

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir daha Oruç tutamayacak kadar Güçsüz duruma düşen, Otuz Yoksula yemek yedirip doyursun, “ dedi der,

 

    Zaruri ilaçlarını Bu şekilde kullanmalarına rağmen,  Aç kalmaları ile Sıhhatleri kötüye gidecek şekilde olanlar,

Oruçlarını İyileşinceye kadar tehir eder, İyileşince Tutamadığı orucunu tutar,

Hiç iyileşmeyecek olanlar ise, Kendisinin Bir günlük Gıda harcaması tutarını,

Bir Günlük Orucuna karşılık, Fidye olarak Bir fakire vererek Orucunun Kefaretini ödemiş olur,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Fiziki Sağlığı, kalan ömrü süresince düzelmeyecek olan İnsanlara,

başkasının yardımı olmadan hareket edemeyen çok ihtiyar ve güçsüz İnsanlara tanınanan ve

Oruç İbadetinin Açlık kısmı olan, Orucu tutma yerine verilen, Oruç Fitresi hükmünü tahrip eden,

Oruç İbadetini sadece aç kalmak zanneden, İlahiyat Dekanının “ Aşırı hareketli ve yorucu işlerde çalışanlar,

Oruç tutmak yerine, Orucun fitresini verebilirler, bu Oruç tutmuş yerine geçer “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, zekeriyya beyazcı

 

 

     ZARURET HALİNDEN HARİC, ORUCU YİYENİN CEZASI    METEALİBUL ALİYE HADİS No 954

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, “ Allah Rasulunun yanına bir adam geldi ve

Ben, Ramazan'dan bir gün orucu yedim dedi, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolculuk haricinde veya Mazeretsiz olarakmı” diye sordu, Adam Evet deyince,

Allah Rasulu  “ Ne kötü yapmışsın” dedi,  Adam, Bana ne yapmamı emredersin diye sordu,

Allah Rasulu, “ Bir Köle Azad et “ dedi,     Adam, Yemin ederinki Ben Hiç Köle sahibi olamadım, dedi,

Allah Rasulu, “ Öyleyse, Altmış Yoksulu, Fakiri doyur,” dedi, Adam, Ben Ailemi bile doyuramıyorum, dedi, 

Allah Rasulu, “ O Zaman Peşpeşe İki Ay Oruç Cezası tutacaksın” dedi,

Adam Yemin ederimki buna Güç getiremem, dedi,     

O Sırada Allah Rasulune Bir Zembil Hurma getirildi, Allah Rasulullah (s.a.v.), O Adama,

“ Bu Hurmaları Al ve Sadaka olarak ver “ dedi, Adam, Medinede bu Hurmalara bizden daha muhtaç

bir aile yoktur, Bu Hurmaları Benden daha fakir bir kimseye mi vereceğim, dedi, Bunun üzerine

Allah Rasulu (s.a.v.) güldü ve Sonra O Adama, “ Haydi, Bu Hurmaları al git ve Ailene yedir,” dedi der,

 

     ZARURET HALİNDEN HARİC, ORUCU YİYENİN CEZASI    MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 1035

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme, bir adam gelip,

Ey Allah'ın Rasulü Ben Helak oldum, dedi, Allah Rasulu (s.a.v.) O adama “ Seni Helak eden Şey Nedir ? diye

sordu, O Adam, Ramazanda Oruçlu iken Hanımımla Cinsel ilişkide bulundum, Ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulu “ Bir Köle Azad edebilirmisin, “ diye sordu, Adam, Hayır diye cevap verdi,

Allah Rasulu, İki Ay Ara vermeksizin Peşpeşe, Oruç Tutabilirmisin, “ diye sordu, Adam yine, Hayır dedi,

Allah Rasulu, “ O Zaman Altmış fakiri doyurabilirmisin,“ dedi, Adam yine Hayır dedi,

O Sırada Allah Rasulune Bir Zembil Hurma getirildi, Allah Rasulullah (s.a.v.), O Adama,

“ Bu Hurmaları Al ve Sadaka olarak ver “ dedi, Adam, Medinede bu Hurmalara bizden daha muhtaç

bir aile yoktur, Bu Hurmaları Benden daha fakir bir kimseye mi vereceğim, dedi, Bunun üzerine

Allah Rasulu (s.a.v.) güldü ve Sonra O Adama, “ Haydi, Bu Hurmaları al git ve Ailene yedir,” dedi der,

 

     ZARURET HALİNDEN HARİC, ORUCU YİYENİN CEZASI    METEALİBUL ALİYE HADİS No 953

  Sahabeden Said Bin El Müseyyeb (ra) anlatıyor, “ Allah Rasulunun yanına bir adam geldi ve

Ben, Ramazan'dan bir gün orucu yedim dedi, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem Ona

“ Bu yaptığından dolayı sadaka ver, Sonra yediğin orucun gününe gün oruç tut, kaza et ve

Allah Zül Celalden bağışlanma dile,” dedi der,

 

     ZARURET HALİNDEN HARİC, ORUCU YİYENİN CEZASI    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/2 B/4 H/176

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Oruç Tutamamanıza, Allah Zül Celalin Zaruret saydığı haller dışında,

Ramazanda Bir Gün Orucunu yiyen Kimse, Ömrü boyunca Oruç tutsa,

O Bozduğu Ramazan orucunu İfa edemez, “ dedi der, Tirmizi

 

    Zorunluluk hali olmadığı halde kasten Orucunu bozana, 60 gün Cezası 1 Günde kefaret vardır,

 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/407 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Halka, ilimsiz, ( yani Onunla ilgili Ayet ve Hadis olmadan, Ayet Ve Hadise dayanmadan,

yahud Ayet veya Hadis aleyhinde Bir Fetva verirse, ( veya Fetva aranırsa ) Melekler ona lanet eder,

Sürekli Cehennemle cezalandırılacaktır, “dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               EL KAAFİ HADİS No 96

  Sahabeden Ebu Abdullah Caferi Sadık anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu İki şeyden uzak durunuz, Zira Onlar Sizin Feketiniz, Helakınız nedenidir,

1 ) Bilgisizce Kulluk ve İbadet etmekten uzak durunuz,

2 ) Kişisel görüşünüze dayanarak Fetva vermekten, Fetva almaktan, Fetva aramaktan uzak durunuz,“dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi

Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Başkalarından kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der,

 

    EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK                İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve

İmanınızda eskiyip gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haccetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü

öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken,

Öğrenmek istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini

duymuşduk, İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler

için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Haya dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları, İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde

olabileceği, Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı, Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı, Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli, Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve

Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır, Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde

düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

“ Cami Sayısı Çok Fazla, Bu Kadar Caminin Ne Gereği Var, !!!!!!!  denilen

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Namazını kılsa idi, bu Mevcut Camiler Yetermiydi ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Ramazan Orucunu Tutsa idi, Oruçlu olma Vaktinde, Gündüz Vaktinde,

Lokantaları, Kafeleri, tıkabasa dolduran Yemek Yiyen Kimseleri Görebilirdiyminiz, ?

     Oruç Tutmayanlara Saygılı olunuz Hümanistliği varda, Lakin Tam Zıddına,

Oruç Tutmayanların, Oruçlu Olanlara, Oruç Tutanlara Hiç Saygısını görebiliyormusunuz ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Zekatını Tam ve Doğru şekilde verse idi,

Pardon, İlk Önce Zekat nedir Onu anlamaya gayret etse idi, Memleketimizde İşsizlik ve Fakir kalırmıydı ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen,“ Kılık Kıyafetime karışma, Benim Bedenim Benim Kararım,”diyen Her Kadın ve Kız, 

Kılık Kıyafetinde, Giyinik Çıplaklığıyla, Tüm Cinselliğini, Dişiliğini Teşhir edip, Dışarı Fışkırtmasaydı,

Cinsel Taciz, Fuhuş, Zina, Tecavüze uğrama, Irzına geçilme, Cinsel Kölelik olurmuydu, ?    

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, İslamın Hayat Yaşamı Hükmiyetlerini bilse idi,

“ Her Kim, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur,” diyen Kitabımız Kuranı Kerime göre, Ölmeden Önce Organlarını Bağışlasa idi, Organ bekleyen bir Hasta kalırmıydı ?

Kan Nakli Bekleyen Kimse kalırmıydı ?

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               ANKEBUT SURESİ AYET 2 ve 11

“ İnsanların, Edep ve Haya ya Riayet etmeden, Edep ve Haya ile yaşamadan, İmtihandan geçirilmeden,

Sadece ağızları ile “ Bizde Sizin gibi İslam Dinine İman ediyoruz  “ demeleri ile,

İmanlarının kabul edileceğinimi ve Müslüman olduklarınımı zannediyorsunuz “ der,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Siz Hiç, İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ?

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek,

İbadetlerinizi Kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Zira İmanın ve Amelin İspatı,

İman etmemiş olarak, Salih Amel işlemek olmayacağı gibi,

Amelsiz İman da, İman edilmiş sayılmaz, Zira İmanın İspatı Salih Ameldir,

 

     İmanınızı Bana değil, İlk Önce buyurun İmanınızı Kendinize İspatlayın,

Zira Yevmi Ahirde, İmanını Kendi Kendine İspatlayamamış olan, Allah Zül Celale İmanını İspatlayamaz,

 

     Din Eğitimi almayı ve vermeyi Laiklik karşıtı eylem, İrticai Faaliyet sayanlar,

     Yüzdeliğiniz Yüzsüzlüğünüzü, % Kaç Müslüman olduğumuzu Şimdi Görebildinizmi ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim