ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAM DİNİNİN İBADET YERLERİ / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 20.11.2023
Okunma : 2735

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ  NERESİDİR ? 

     İSLAM DİNİNİN KIBLE YÖNÜ NEDİR ?

     Anayasamızın, Değiştirilemez, Değişikliği dahi Teklif edilemez olan 3 cü Maddesi hükmü içeriği Nedir ?

 

     İSTİKLAL HARBİMİZDE, MİLLETİMİZİN, ARDINDA SIRA DAĞLAR GİBİ DURDUĞU,

     YENİ DEVLETİMİZİN KURUCUSU OLAN, BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün,

     Kendi eliyle yazdığı MEKTUPLARINDA CAMİLERİ ve DİN GÖREVLİLERİNİ TANIMLAMASI,

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 96

“ Bütün Alemlere ve İnsanlara, Hidayet kaynağı yönü, Kıble olarak tayin ettiğim Beyt Mabed, Mescid,

Adem Aleyhisselama yapmasını emrettiğim, İbrahim Aleyhisselama yeniden inşa ettirdiğim,

Mekkede ki Mescidi Harem, ilk Beyt Mabettir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 NUR SURESİ AYET 36

“ Mescidler, Camiler, Allahın Evleridir, Onların içinde,

Sabah Akşam Allah Zül Celali, İsimleri ile Tesbih ederler, Zikrederler,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 CİN SURESİ AYET 18

“ Yeryüzündeki Mescidler, ( diğer Adıyla Camiler, Kıblesi, Yönü, Mescidi Hareme, Kağbeye Çevrilmiş olan, )

Allah Zül Celalin Yeryüzündeki Evleridir, Cennet Bahceleridir,

Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman eden ve İbadet eden Müminler,

Müslümanlar için, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Mahsustur,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 YUNUS SURESİ AYET 87

“ Beytlerinizi Mabetlerinizi, Evlerinizi Kıple yönünde yapın, Namazlarınızı kılın ve Müminlere Müjdeler olsun.”der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 TEVBE SURESİ AYET 18, 107, 108 ve 17

“ Allah Zül Celalin İnsanlara, Yeryüzündeki Mescidlerini, ( diğer adıyla Camileri ) Ancak ve Ancak,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman ve İtaat eden, Namazlarını Dosdoğru kılan,

Zekatını veren, İbadetlerini yapan, Allah Zül Celalin ve Muhammed Aleyhisselamın tayin ettiği İbadetleri

İnkar edenlerden, Biadcılardan korkmayan, Müminler Müslümanlar, İnşa eder, İmar eder, Şenlendirir,

  Müminlerin arasını açmak, Bölmek, Parçalamak, Zarar vermek, Nankörlük etmek için

Mescidler yapanlarda vardır, Öyle Yapılan Mescidlerde Asla Namaza durma, O Mescidlerde İbadet yapma,

Allah Zül Celale Takva üzere, Yaptırılan Mescidler, İçinde Namaz kılmaya İbadet yapmaya En uygun olanıdır,

  Yer Yüzündeki Allahın Mescidlerini, Ancak Müminler inşa eder ve Yaşatır, Müşrik ve Kafir olanlar değil,“ der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 TİRMİZİ HADİS No 3509

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyadaki Cennet Bahcelerine giriniz ve Orada İbadet yapmakla İstifade ediniz, “ dedi,

Ey Allahın Rasulu, Dünyadaki Cennet Bahceleri neresidir diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben, Mescidler ( diyer adı ile Camilerdir ) “ dedi der,  

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/94 H/3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal “ Mescidleri Şenletenlere, güzelleştirene, bakımını yapanlara, Benim için birbirini sevenlere,

seher vaktinde istiğfar edenlere, azabtan vazgeçerim,” dedi der

 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 ARAF SURESİ AYET 29 ve 31

“ Dininizi, Sadece ve Sadece, Yalnız Allah Zül Celale Has kılıp, Her mescitte, Yönünüzü Rabbinizin Size

Tayin ettiği Yöne, Dönün ve Sadece ve Sadece Allaha İbadet edin, Allahtan Yardım isteyin, Allaha Yalvarın,

Zira İlkin Sizi Yarattığı gibi, Yine Ona döneceksiniz,

  Mescidlere giderkende, Temiz ve güzel kılık kıyafetlerinizi giyinin,”der, 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 1165

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan İnsanın Kurdudur, Kurdun, Sürüsünden ayrılan Kuzuyu gözeterek kaptığı gibi,

Şeytanda, İslam Cemaatinden ayrılanı gözetir,  Ayrılıktan sakının, Aranızda Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık

çıkarmayın, Aranızda, Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık yeşermesine katiyetle müsade etmeyin,

İslam Topluluğundan, İslam Cemaatinden, Cami Cemaatinden ayrılmayın, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/121 H/6

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yeryüzünde Allah'ın Evleri, Allaha İbadet yapılan, Namaz Kılınan İbadet yerleri Mescidlerdir,

( diğer adı Camilerdir ) Mescide gelene ikramda bulunmak, Allah'ın kendi üzerine aldığı bir haktır,”  dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 DARİMİ HADİS No 32, 31 ve 39

  Sahabeden Ebu Bureyde, İbni Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mescidinde Bir Hurma Kütüğünün üzerine çıkar, Ayağa kalkar ve Ayakta olduğu vaziyette Hutbe okurdu,

Hutbesinde, İslam Dininin Ahkamını anlattığı, öğrettiği içinde, Hutbesi Uzun sürerdi,

Ayakta Uzun süre kaldığından ve Dayanacak, Tutunacak bir yer olmadığı içinde,

Uzun Süre Ayakta kalması Kendini çok yorardı, Yorulurdu,

  Medine'ye, Allah Rasulunun Mescidine gelen yapı ustası olan Sahabilerden biri,

Allah Rasulunun bu yorgunluğunu görünce, oradaki diğer Sahabilere, Allah Rasulu kabul ederse,

Allah Rasulu için, Hutbeye çıktığında, Hutbe İrad ederken, Ayakta uzun süre tutunmasız ve dayanaksız olduğu

halde Yorulmaması için, Tutunup üzerine rahatlıkla çıkabileceği, Tutunup Ayakta durabileceği,

Uzun süre Ayakta kaldığında Dayanıp kendini dinlendirebileceği, Oturabileceği bir Kürsü yapabilirim, dedi,

Sahabiler bunu Allah Rasulune söylediklerinde, Allah Rasulu “ Onu bana getirin “ dedi,

Sahabede Onu Allah Rasulunun yanına getirdiler, Allah Rasulu O yapı ustası olan Sahabiye,

“ Üç veya Dört basamaklı bir Minber yapmasını “ söyledi, Oda Allah Rasulunun söylediği gibi Minberi yaptı,

Allah Rasulu Hutbe irad ederken daha rahat ediyordu, Allah Rasulu, Hutbe okuması için kendisine Minber yapılıp

Hutbeyi O Minberde irad etmeye başlayıp ve daha önce üzerine çıkıp Hutbe okuduğu Kütüğü terk etmiş olunca,

O Hurma Kütüğü, Üzüntülü, Kederli, Elemli bir İnsan gibi inlemeye başladı, Allah Rasulu O Hurma kütüğünü

okşayarak Hurma Kütüğüne, “ Seni bulduğum yere dikip eskiden olduğu gibi yeşermeyimi istersin,

yada Seni, İçinde Nehirlerinden, Pınarlarından içip yeşereceğin, Güzelce Meyve vereceğin,

Meyvenden Allah Dostlarının yiyeceği Cennetemi dikeyim, “ diye sordu,

Hurma Kütüğü, Allah Rasulne “ Kendisini Cennete dikmesini istedi “ Hurma kütüğü Minberin yanına gömüldü ve

Hurma kütüğünün inlemesi durdu, Allah Rasulu “ Şayet O Hurma Kütüğünü okşayıp gönlünü almasaydım,

Onu kucaklamamış olsaydım, Kıyamet Gününe kadar İnleyecekti “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 NESAİ HADİS No 683, 686 ve 690

  Sahabeden Ebu Zer (ra) Abdullah Bin Amir (ra) Ebu Said El Hudri (ra) Ebu Zeyd (ra) ve Allah Rasulunun

Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yer Yüzünde İlk İnşa edilen Mescid,

İbrahim Aleyhisselamın, Allah Zül Celalin Emri ile İnşa ettiği, Mekke’deki Mescidi Haremdir, yani Kâğbe’dir,

  Yer Yüzünde İkinci olarak İnşa edilen Mescid,

Süleyman Aleyhisselamın, Allah Zül Celalin Emri ile İnşa ettiği, Kudusteki Mescidi Aksadır, 

  Yer Yüzünde Üçüncü olarak İnşa edilen Mescid,

Bana Allah Zül Celalin Emri ile İnşa ettiğim, Medinedeki Mescidi Nebevidir,

  Benim Evimle Mescidimdeki Minberimin arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir,

  Benim Minberim Cennete yükselecektir ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 YUNUS SURESİ AYET 87

“  Ey Müminler, Evlerinizden de Namazgah edinin Evinizde de Namaz kılın,” der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 YASİN SURESİ AYET 69

“ Biz Size İbadet diyerek yapabileceğiniz yada İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz,

İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya Türkü öğretmedik,

İbadetleriniz, İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya Türkü okumak veya Türkü veya İlahi Söylemek değildir “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 NESAİ HADİS No 708

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescidlerde Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulu olan Kendisinin Hadislerinden Sözlerinden ve

Sünnetinden başka şeyleri, İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz, İbadet diyerek yapabileceğiniz,

İlahi, Gazel, Değiş, Şiir, okumayı, Türkü okumayı yasakladı ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 9

“ Camilerde, İbadet yerlerinde, Asli Bilgiler yerine, Malayağni, yani Boş şeyler, Hikayeler, Masallar, anlatılırsa,

İnsanlar İbadetlerinin asli kurallarını bırakıp Çalgı aletleri ile İbadetlerini Eğlence ve oyun gibi yaparsa,

İlim, İnsanlığa, Millete, Dine hizmet için değil Çok para kazanmak, yüksek makamlara gelmek, için öğrenilirse,

Yeni Nesil Geçmiş nesillerine Hakaret eder ve kötülerse, Felaket ve Musibetler gelecektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkacak, Başka Mahluklara dönecekler “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 İBNİ MACE HADİS No 748

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescidde yapılması yasak olan şeyler şunlardır, Mescid yol edinilemez, Mescitten Et geçirilemez,

Mescidler Oyun ve Eğlence yeri haline getirilemez, Mescidlerde Çarşı, Pazar gibi, Alış Veriş yapılamaz,

Mescidde Silâh çekilip çıkarılamaz, Mescidde Yay'a kiriş bağlanıp sallanamaz, Mescidde Ok, Silah atılamaz,

Mescidde had kısas cezası tatbik edilemez, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 1007

Sahabeden Ebu Said (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenabet olduğu halde, Mescide girmek Hiç Kimseye Caiz değildir, Yasaktır"  dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN İBADETGAH MABEDLERİ                 MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 276

 Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti ve Dördüncü Halife Hz Ali (ra)  anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, “ İnsanlar üzerine Fasıd olan zamanın gelmesi yakındır,

O Zamanda sadece ve sadece İslamın İsmi, Kuranın Resmi kalacak,

  Mescidler Mamur, Gösterişli, Şatafatlı olacak, O Mescidin Cemeatı, Hidayetten harap olacaktır,

Fitne oradan çıkacak ve yine oraya avdet edecetir,” dedi der,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN KIBLE YÖNÜ                ALİ İMRAN SURESİ AYET 96

“ Bütün Alemlere ve İnsanlara, Hidayet kaynağı yönü, Kıble olarak tayin ettiğim Beyt Mabed, Mescid,

Adem Aleyhisselama yapmasını emrettiğim, İbrahim Aleyhisselama yeniden inşa ettirdiğim,

Mekkede ki Mescidi Harem, ilk Beyt Mabettir,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN KIBLE YÖNÜ                CİN SURESİ AYET 18

“ Yeryüzündeki Mescidler, ( diğer Adıyla Camiler, Kıblesi, Yönü, Mescidi Hareme, Kağbeye Çevrilmiş olan, )

Allah Zül Celalin Yeryüzündeki Evleridir, Cennet Bahceleridir,

Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman eden ve İbadet eden Müminler,

Müslümanlar için, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Mahsustur,

Mescidlerde, Allah Zül Celalin ve Habibi Muhammed Aleyhisselamın Emrettiği ve Gösterdiği Şekilden

başka şekillerde ve Allah Zül Celalden başkasına İbadet etmeyiniz, Secde Etmeyiniz, “ dediği halde,

 

     İSLAM DİNİNİN KIBLE YÖNÜ                RUM SURESİ AYET 31

“ Allaha Karşı gelmekten Sakının, Hepiniz Allaha yönelerek,  Allahın Sizler için tayin ettiği Kıbleye yönelerek,

Namazlarınızı Kılın, Seçdenizi yapın, Müşriklerden olmayın “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN KIBLE YÖNÜ                BAKARA SURESİ AYET 150 ve 145

“ Nerede olursan yada nerede İbadet etmeye kalkarsan, Yönünü Mescidi Hareme, Kabeye çevir,

Nerede olursanız, İbadet yaparken Yönünüzü, Mescidi Hareme, Kabeye çevirinki, Size Haksızlık edenlerin,

Aleyhinizde kullanabilecekleri bir delili olmasın, Onlardan çekinmeyin, Allahtan çekinin,

Sen Kitap verilenlere, her türlü Ayeti bildirsen, Onlar Yine Senin Kıblene uymazlar, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN KIBLE YÖNÜ                BAKARA SURESİ AYET 144 ve 142

“ Kendilerine Allah Katından Hak Kitap olarak Kuranı Kerim verilenler,

Bu Kıblenin Rabbi Allah tarafından tayin edildiğini çok iyi bilirler, 

Namaz Kılmak için, Secde etmek için, Nerede olursanız olun, Yüzünü ve Yönünü Mescidi Hareme,

Kağbe ye çevirin, İnsanlardan, Bazı Beyinsizleri, Onları, Tayin ettiğimiz Kıbleden çeviren,

Emrettiğimiz Namazı Kılmaları yerine başka şekillere girdiren Nedir ? “ diye soruyor ? 

 

 

     % 99 u güya Müslüman olduğunu zannettiğimiz Memleketimizde,

Ben Müslümanım diyen Herkes, Ramazan Orucunu Tutsa idi, Ramazanda Oruçlu olma vaktinde, Gündüz,

Açık bir Lokanta ve Yemek yiyen Kimseleri görebilirmiydiniz ? 

     Lakin Tam Zıddına, Oruç Tutmayanlara Saygılı olunuz Hümanistliği varda,

Oruç Tutmayanların, Oruçlu Olanlara Hiç Saygısını görebiliyormusunuz ?

 

     % 99 u güya Müslüman olduğunu zannettiğimiz Memleketimizde,

Ben Müslümanım diyen Herkes, Zekatını Tam ve Doğru şekilde verse idi,

Pardon İlk Önce Zekat nedir Onu anlamaya gayret etse idi, Memleketimizde Fakir kalırmıydı ?

 

     Yüzdeliğiniz Yüzsüzlüğünüzü, Yüzde Kaç Müslüman olduğunuzu Şimdi görebildinizmi ?

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     İSTİKLAL HARBİMİZDE, MİLLETİMİZİN, ARDINDA SIRA DAĞLAR GİBİ DURDUĞU,

     YENİ DEVLETİMİZİN KURUCUSU OLAN, BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün,

     Kendi eliyle yazdığı MEKTUPLARINDA CAMİLERİ ve DİN GÖREVLİLERİNİ TANIMLAMASI,

 

    “ Dinler Vardır ve Lazımdır, Bizimde, Temeli Çok Sağlam bir Dinimiz vardır, 

İslam Dini, Şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmez, 

Müspet Bilimlerin Temeline, Akla, Fenne, İlme dayalı, Fikir Terbiyesinde, Hakiki olan Mantığa dayalı,

En Tabii, En Makul, En uygun olan Din, Bizim Dinimiz İslam Dinidir, ondan dolayıdırki, En son Din olmuştur,

 

     İslam Dininde ve Türkiye Cumhuriyeti Ulusumuzda, Herkes Eşittir, Hepimiz Eşitiz,

Hiç Kimsenin İnancı, diğerine bir Üstünlük değildir, Kimsenin Kimseye Üstünlüğü yoktur,

Devletimiz içinde, Hiç Kimse, Dininden dolayı ayrıcalıklı olamaz, bu Geçmiş Tarihimizde de böyle ola gelmiştir,

 

     Bizim, Milletimiz, İslam Dini ve Kendi Lisanı ile kuvvetli iki fazilete maliktir,

Hiçbir kuvvet Bu faziletleri milletimizin, Kalp ve Vicdanından çekip alamayacaktır ve alamaz, alamayacaktır,

Hakikate bizzat nasıl inanıyorsam, Dînimize de öyle inanıyorum,

Kasdi Fiillere dayanan, Taassupkar hareketlerden, hakaretlerden Sakınmakla, Her Dinede Saygı gösteririm,

 

     İslam Dininde Zorlama yoktur, Dinin ve Devletin işleri ayrıdır, Şahsi İbadetlerimiz ayrıdır, Devlet işlerimiz ayrıdır,

Dinimizin Şahsi İbadetleri Devlet işi değildir, Lakin, Hak ve Adalet ölçüsünde olan tüm Devlet İşleri dahi İbadetimizdir,  

 

     Geçmişini, Tarihini, Kimliğini, Milliyetini, Medeniyetini, Dinini, doğru öğrenmeyen Milletlerin,

Ayakta kalması mümkün değildir,

     Her Kişi, İlmi, Fenni, Vicdani düşünen Fikrini, Dinini, Din İşlerini, İmanını, Milliyetini, Kişiliğini,

Geçmişini, Tarihini öğrenmek için bir yere Muhtaçtır,

     Herkes, Kendi Geçmişinin, Tarihinin, Kimliğinin, Medeniyetinin,

Kendi Dininin, Doğrusunu,  Asliyette Doğru yerden Öğrenmek Hak ve Hürriyetine sahiptir ve dahi Mecburiyetindedir,

     Tarihimizi, Kimliğimizi, Medeniyetimizi, Dinimizin Hükümlerini, Eşit olarak öğrenmeye, Mecburuz,

Hiç Kimse, Hiç Kimsenin, Dinini Öğrenmesine ve yaşamasına engel bir müdahil olamaz, Müdahil olunamaz,

Sahte Dindarlarla, Gerçek Dindarları, Dini Simsarlık yapanlar, Din Simsarlığı yapanlar, ancak,

Gerçek Din Eğitimi ve Öğretimi ile ayırt edilebilir, ORASIDA OKULDUR,

 

     İyi biliniz ve Dikkat edinizki, Milletin hâkimiyetini bir şahısta yâhut mahdut eşhâsın elinde bulundurmakta

menfaat bekleyen Câhil, Gâfil insanlar vardır, Nihâyet milletin kulağı bunların terennümâtı ile dolar,

o telkînâtı îcâb-i din, yada benim icabatım hakîkatını mahz telakkî etmişlerdir,

Kendilerini, Mevhum kuvvetin mümessili olarak tanırlar, bundan zevk alırlar,

Bu gibiler, Maneviyatlı İnsanlara mürtecî, Hareketlerine de irticâ derler,

Nitekim, Onların etrâfındaki menfaatperestler, Benim kisveme yahut Dinin kisvesine büründürerek

bütün milleti iğfâle, idlâle çalışırlar ve çalışmışlardır, çalışmaktadırlar, 

 

     Katîyetle ve bilâpervâ söylerim ki, Hâkimiyeti Milliyemizin bir zerresini şu veya bu sûretle takyit etmek isteyenler

en koyu mürtecîdir, Öylelere karşı milletin yapacağı şey, onların fikirleri söylemini parçalamak, kabul etmemektir,

     Türk Milleti dahada Dindar olmalıdır, Yani bütün sadeliğiyle Dindar olmalıdır diyorum,

( Geçmişine, Tarihine, Kimliğine, Milliyetine, Medeniyetine, Milleti Maneviyatına, Dinine Kindar değil,)

 

     Türklere istiklâlini veren, Bizim Dinimizde, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

     İslam Dininde Ruhbanlık olmadığı halde, Meczup, Bâtıl, Sunî îtikatlardan ibaret Tarikatlar, Cemaatlar dini vardır,

İslam Dininin En Hakiki Tarikatı, Cemaati, İslam Dini Medeniyetinin Kendisidir,

Hiç Kimse, bir Tarikata, Cemaata bağımlı olmak zorunda değildir,

Devletimizde Bir Meczup bir Tarikata yada Cemaata Bağlı değildir, Bağlı olamaz, 

Eğitim ve Öğrenim yerleri Ruhbanlar ve Ruhban Kurumları değildir,

Ruhban Din Adamları, Devletin İdare İşlerine, Devlet yönetimi ve İdarecilerde Dinin İbadet İşlerine karışamaz,

 

     Türkiye Cumhuriyeti, Gerçekte İslam Dini ile alakası olmayan, Milleti, İslam Dininin içinde ayrıştıran,

Zıtlaştıran, Meczup Tarikatlar, Meczup Cemaatlar,  Ruhban Şeyhler, Dervişler, Müritler Devleti olamaz,

Fetvâ ile veyahut, şu ve bu gibi telkînâtla milleti irticâya sevk etmek isteyenlerin yeri zindan olacaktır,

Dinimiz, Mezhepler, Tarikatlar hiçbir zaman, Kişi ( İdeolojisi ) Siyaseti aleti olarak kullanılamaz,

bunları benimsemiş olan câhiller, âcizler, işlerine geldiğince daha karışık tenevvür edebilirler,

Onlara ziyâya takarrüp etmek, kendilerini mahv ve mahkûm etmişler demektir, Onları Eğitimle kurtaracağız,

Zira Okul, Genç Beyinlere, İnsanlığa Saygıyı, Milletine, Ülkesine Sevgiyi, Bağımsızlık Onurunu, İktisadiyatı Öğretir,

 

     Muallimler, Öğretmenler, En Hakiki Mürşit İLİMDİR, Cumhuriyet Sizden, İlmen, Fennen ve İktisadi ilimleri

Hakiki Mantıkla, Fikren Vicdani Düşünen, Bedenende kuvvetli olan, Yüksek karakterli Muhafız Nesiller ister, 

     İstiklal Harbimizde Ordularımızın kazandığı Zafer, Muallimlerin, Öğretmenlerin Zaferi Zeminidir, 

Gerçek Zaferi, Siz Muallimler, Öğretmenler kazanacak, Fedakarlığınızla devam ettireceksiniz,

Muallimler, Öğretmenler, Fedakarlığınız ve Vefakarlığınızla Yeni Nesiller, Sizin Eseriniz olacaktır,

Zira, Türk Çocukları, Ecdadını tanıdıkca, daha büyük işler yapmak kuvvetini kendinde bulacaktır,

 

     Efendiler, Camilerin mukaddes minberleri halkın rûhânî, ahlâkî gıdalarına en âlî, en feyyaz membâlarıdır,

     Efendiler, Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lâzım geldiğini düşünmek danışmak

için yapılmıştır, Millet işlerinde her kişinin zihninin başlı başına çalışması lâzımdır,

İşte biz de burada Dinimiz ve Dünyamız için, geleceğimiz ve istiklalimiz için,

millî egemenliğimiz için düşünülmesi gerekeni anlatmak içindir,

Binâenaleyh Camilerin, mescitlerin minberlerinden tenvîr ve irşat edecek kıymetli hutbeler muhteviyatının

halka ittilâ imkânını temin, Şer'iye Vekâlet-i Celîlesi'nin mühim bir vazîfesidir,

     Minberlerden halkın anlayabileceği lisanla ruh ve dimağu hitap olunmakla Ehli İslâm'ın vücûdu canlanır,

dimağı saflanır, îmânı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur, buna nazaran hutebâtı kirâmın hâiz olmaları lâzım gelen

evsâfı ilmiye, liyâkatı mahsûsa ve ahvâli âleme vukuf hâizi ehemmiyettir,

hatiplerin haiz olmaları lâzım gelen özellik, yetenek ve Dünya'nın gidişini bilmeleri çok önemlidir,

  

     Milletimiz, Güçlü Bir Millet olma Azmindedir, bu gereklerden biride, Kadınlarımızında her konuda bilgilenmeleridir,

Kadınlarımız için, asıl Mücadele alanı, Kılıkta biçimden ziyade, Gerçek Bilgi, Kültür, Faziletiyle donanmasıdır, 

Kadınlarımızda, İlim ve Fen sahibi olmalıdır, Kadınlarımız, İctimai hayatta, Erkeklerimizle birbirinin yardımcısı olmalı,

Erkekleri ile beraber, Çok Feyizli, Çok bilgili, Çok aydın olmaya Mecburdurlar,

     Dînimizin emrettiği Tesettür, hem hayatta, hem fazilete uygundur,

Tesettürü Şer’î, Kadınlar için mûcibi müşkilat olmaz, Kadınların hayâti mâişette ve hayâtı içtimâîyede,

hayâtı iktisâdiyede ve hayâtı ilimde erkeklerle teşrîki faaliyet etmesine mânî bulunmayan bir şekli basirettir,

Bu şekli basiret, heyeti içtimâiyemizin ahlâk ve âdâbına mugayir değildir,

     Bizim, Türkiye Cumhuriyeti hayatında, Kadının Tarzı Telebbüsünde teceddüt yapmak Mevzu Bahisi yoktur,

Milletimiz, Örfüne, Terbiyesine göre, istediği kıyafeti ihtiyar eyleyebilir,

Ancak Dinimizde, Milletimiz Örfünde, Mevcut olan, Adeti Mergübeye İntizamı cereyan etmek mevzudur,

     Milletin hayatı kabiliyesi tatbikiyesi temayulatı, Örfüne ve Terbiyesine ait şekillerde kıyafetleri muvaffakiyeti,

temayulatı umumiyeye tevafuk görmek lazımdır,

     Kasaba ve şehirde ecânibin nazarı dikkati en çok, Kadınların Kıyafeti şekli tesettür üzerinde tesebbüt ediyor,

Mamafih, îcâbı dîn olan tesettür, kısaca ifâde etmek lâzım gelirse, kadınların külfetini mûcip ve muhâlifi âdap olmayacak şekli basirette olmalıdır, Şekli tesettür, kadını hayatından, mevcudiyetinden tecrit edecek şekilde olmaz,

     Kadınlarımız, Dîninin emri, Şeriatın emri, mûcibince tesettür etsede,

Kadınlarımız Kara Çarşafla ne O kadar kapanırlar, Nede ( Modernlik diye ) O kadar açılırlar,

     Bu sadette, son söz olarak diyorum ki,

Anaların Evlatlarına vereceği terbiye, Gerçek Terbiye özelliklerini taşıyan evlatlar yetiştirmektir,

     Kızlarını yetiştirecek olan Validelerdir, Kızlarını, Analarının adam etmesi lâzım,

Önceki Analar, Kızlarını Adam etmişlerdi, Lakin bugünkü seviyemiz, bugünkü îcâbât ve ihtiyâcâtı esâsiyeye

Gayrıkâfîdir, Asli kemâlde, Asli zihniyette, Analara muhtacız,

     Türk milleti daha Dindar olmalıdır, Yani bütün sadeliğiyle Dindar olmalıdır diyorum,

     ( Geçmişine, Tarihine, Kimliğine, Milliyetine, Medeniyetine, Milleti Maneviyatına, Dinine Kindar değil,)

     Bu mârûzâtımın istiklâlini, şerefini, hayat ve mevcudiyetini temin ve idame umde ittihaz eden yeni

Türkiye Devleti’nin esaslarından birini teşkil etmesi lâzımdır ve inşallah edecektir,” diye ifade etmedimi,?

 

 

     Anayasamızın, Değiştirilemez, Değişikliği dahi Teklif edilemez olan 3 cü Maddesi hükmü içeriğinde

İstiklal Marşımız vardır ve İstiklal Marşımızın Kıtalarında yazılı olanlarda Anayasa Hükmündedir,

İstiklal Marşımız içeriği Kıtalarda Ezan ve Camiler için,  

 

                                            “  Ruhumun, Senden, İlahi Şudur ancak Emeli,

                                               Deymesin Mabedimin Göğsüne, Na Mahrem Eli,

                                               Bu Ezanlar ki, Şahadetleri, Dinin Temeli,

                                               Ebedi Yurdumun Üstünde Benim, İnlemeli,”

 

demektedir ve Değiştirilemez ve Değişikliği dahi Teklif edilemez Anayasa maddeleri Hükmündedir, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim