ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İMAMLIK NASIL YAPILIR / İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 16.05.2023
Okunma : 2706

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK, ANCAK ve ANCAK ERKEKLEREDİR HÜKMİYETİ NEDİR ?

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK NEDİR ?

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR ?

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU NEDİR ?                 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    NİSA SURESİ AYET 34

“ Allah Zül Celal, insanlardan bir kısmını diğerlerine Üst kılmıştır, Üstünüzdür, Üst tür, Üste dir,  

Allah Zül Celal, Erkekleri, İmamet, İdarecilik, Cihad, Miras gibi işlerde, Kadınlar üzerine Üst vazifede Yarattım der, 

Erkekler, Kadınlar üzerine, İdareci ve Hakim kılınmıştır, Kocayı, Hanımı üzerine Üst kılmıştır,

  Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine, Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir, Koca, Aile Reisi olarak

Hanımlarının ve Ailesinin Geçimlerini, İaşelerini, Giyimlerini, Barınmalarını Temin etmekle Mükelleftir,

  Koca, Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Nikah Mehri vermekle de Mükelleftir,

Kadınlarda, Kocasının yokluğunda, Kocasının ve Kendisinin, Ar ve Namusunu, İffetini, Irzını, Sırlarını,

Malını ve Evini korumakla mükelleftir, Dürüst ve Erdemli Kadınlar, Kocasına gerçekten itaatli olanlardır,” der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    BAKARA SURESİ AYET 124

“ Allah Zül Celal, İbrahim Aleyhisselamı Peygamber olarak gönderdiğinde, İbrahim Aleyhisselama, Ben Seni

İnsanlara İmam Tayin ettim, Ey İbrahim, Senin Zürriyetinden Gelen Erkekleri, İmam Olarak tayin ettim, “ der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    YUSUF SURESİ AYET 109

“ Yeryüzünde Hiç gezmedilermiki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler,

Senden Öncede, ( Muhammed Aleyhisselamdan öncede ) Şehirler Halkına Vahyettiğimiz,

Erkeklerden başkasını, Peygamber olarak ( İmam Olarak ) göndermedim, “der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    ENBİYA  SURESİ AYET 7

“ Ey Muhammed (Aleyhiselam) Biz Peygamberliğin Başlangıcından Sonuna kadar,

Son Peygamber olan Senden öncede, Yalnız Kendilerine Vahyedilen Erkeklerden başkasını Elçi olarak,

Peygamber olarak, ( İmam olarak ) göndermedik, “ der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    NİSA SURESİ AYET 102

“ ( Ey Muhammed sav) Cihada iken ( Yani Harpte iken,) Sen Onlarla, Yanındaki Müslümanlarla Namaz

kıldırırken, Onlardan Bir kısmı Senin İmamlığında Namaza dursun, Diğer kısmı ihtiyatta beklesin,

Namazlarını kılıp bitirenlerin İhtiyata geçmesinden sonra, Namaz kılmamış olan diğer kısım,

Seninle beraber Namazlarını kılsınlar, “ der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                   İBNİ MACE HADİS No 668

  Sahabeden Ukbe Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail Aleyhisselam geldi, Bana Beş Vakit Namazda İmam oldu,

Ben, Beş Vakit Namazı, Cebrail Aleyhisselamın İmamlığında kıldım, “ dedi der, 

 

    İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    FETHUL BARİ HADİS No 712

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellem, “ Siz Bana, ( İmama ) Tabi olun, Sizin arkanızdakilerde Size uysun, “ dedi der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR            METEALİBUL ALİYE HADİS No 436

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Namazınızı Kıldırmak için En Bilgili, En Faziletli olanlarınız İmam olmak için öne geçiriniz,  

Halkın imamı, onları Allah'a götüren elçileridir, Namazınızı Kıldıran İmamlarınız, Size bir Elçidir, “ dedi der,

 

    İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                     CAMİUSSAGIR HADİS No 464

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Kılmak için Üç Kişilik bir Cemaat dahi olsanız,

Aranızdan Kuranı En iyi ve En Güzel okuyan Biriniz İman olsun, Namazı Kıldırsın, “ dedi der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                   NESAİ HADİS No 772

  Sahabeden Ebu Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Toplumda Allah’ın Kitab’ını en iyi bilen O Topluma imam olsun, Kur’an okuma konusunda eşit iseler,

Sünnetimi en iyi bilen imam olsun, Şayet Sünnet bilgisinde de eşit iseler, önce Hicret eden imam olsun,

Hicrette de eşit iseler, Yaşca büyük olan imam olsun,  İzin verilmedikçe bir kimsenin yetkili bulunduğu yerde

imamlık yapmayın ve izin verilmedikçe baş köşeye oturmayın,” dedi der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                   NESAİ HADİS No 824, 825 ve 778

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Son hastalığında iyice ağırlaşmıştı,

Bilal namaz vaktini bildirmek için gelmişti, Allah Rasulu Bilale, “ Ebû Bekire söyleyin insanlara namazı kıldırsın ”

diyerek emretti, Ben, Ey Allah’ın Rasûlü Ebû Bekir, Senin makamına geçtiğinde sesini cemaate duyuramaz,

Ömer’e emretsen de o kıldırsa, dedim, Allah Rasulu tekrar, tekrar,

“ Ebû Bekir’e söyleyin Cemaata namazı kıldırsın, Cemaata Namazı Ebu Bekir kıldırsın ” diye emretti

Rasûlullah (s.a.v)’in hastalık günlerinde cemaate namazı Ebû Bekir kıldırdı,

   Sonradan Allah Rasulu hastalığından biraz hafifleyince, iki sahabenin yardımı ile Öğlen Namazı için Mescide

geldi, Ebû Bekir Allah Rasulunun geldiğini görünce, İmamlığı Allah Rasulunun yapması için geri çekilmek istedi,

Fakat Allah Rasulu, Ebu Bekir Sıddıykın İmamlıktan geri çekilmemesi için işaret etti ve yanındaki iki kişiye de

Ebû Bekir’in yanına oturtmalarını emretti, Ebû Bekir ayakta namaz kıldırıyor insanlarda,

Ebu Bekir Sıddıykın İmamlığına uyuyorlardı, Ebû Bekir Sıddıyk Cemaate Namaz kıldırıyordu,

Allah Rasulude, İmam olan Ebu Bekir Sıddykın arkasındaki safta, oturduğu yerde Namaz kılıyordu,” der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    İBNİ MACE HADİS No 726

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeklerden, Kuranı En Çok ve İyi Öğrenenleriniz, Ezberleyenleriniz, Sizin Kuranı En Güzel okuyanlarınız,

Sizin En seçkinleriniz, Size Ezan Okusun ve Namaz Kıldırsın,” dedi der,

 

     İMAMLIK ve MÜEZZİNLİK YAPMAK  ANCAK ERKEKLEREDİR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1877

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Rızasını ve Katındaki Mükafatları kazanmak için, Kuranı öğrenip, İslam dinini öğrenip,

Onun Hükümlerine göre yaşayan kişi, İnsanları Her gün Beş Vakit Namaza çağıran Müezzin,

Köleliği, Kendini, Rabbinin Emirlerini yerine getirmekten alıkoymayan Köle,

Kıyamet Günü, Mahşer günü, Kıyametin, Mahşerin Korkusundan sukunette olacaklardır, “ dedi der,

 

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     NAHL SURESİ AYET 98

“ Kuran okumaya başlarken, Namaz Kılmaya başlarken, İbadetlerinizi yapmaya başlarken,

Her Hangi bir işinize başlarken, Ağuzu Besmele çekerek, Niyetle Şeytanın Sizi Sapıtmasından

Allah Zül Celalin Rahmet ve Mağfiretine Sığının, “ der, 

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     BUHARİ HADİS No 259

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Farz Namazlarını kılmaya Niyet ederken, Kıbleye doğru dönüp Niyet eder ve Namazını kılardı “ der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     BUHARİ HADİS No 444

  Sahabeden Ebû Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İmam, Namaza başlamak için İftidah Tekbirini alırken, Sizde İmamla beraber İftidah Tekbiri alıp başlayınız,

Zira İmamla Beraber Meleklerde İftidah Tekbiri alarak Namaza başlar, Her Kimin, İmamla ve Meleklerle

İftidah Tekbiri alması, beraber olursa, aynı anda olursa, Geçmiş Günahları, Mağfiret olunur, “ dedi der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     İBNİ MACE HADİS No 276

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdestin Anahtarı Taharettir, Namazın Anahtarı, Abdesttir, Namazın Başlangıcı, İftidah Tekbiridir,

Namazın Sonu ise Sağa ve sola Selam vermektir, “ dedi der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     DARİMİ HADİS No 1318

  Sahabeden Ebû Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ezan Okunup Namaza çağrıldığınızda, Farz Namazlarınızdan önce Kamet getirildiğinde,

Biriniz size imam olsun, İmam Tekbir getirdiğinde, Siz de Tekbir getirin,

İmam " Gayril Mağdûbi Aleyhim ve Le'ddâlliyn "dediğinde siz " Amin " deyin ki,

Allah ta Sizin duanıza karşılık versin. İmam Tekbir getirip Rukûya eğildiğinde

Siz de Tekbir getirip Rükuya eğilin,  Çünkü imam sizden önce Rukû'a gider ve

sizden önce başını Rükudan kaldırır, " Sizin İmamdan sonra Rukuya eğilişiniz ve Rüküdan doğruluşunuz,

İmamın Rüküsuyla Mukabildir, aynıdır, İmamın ve sizin Rükûlarınız Eşit olur, “ dedi

Muhakkak ki Farz olan Namazımızı ve Sünnet olan Namazımızı Bize,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem öğretti ve açıkladı, “ dedi der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     İSRA SURESİ  AYET 110

“ Namaz Kılarken, Sesini fazla yükseltme, Bağırma, Bağırarak Sesini Çirkinleştirme,

Onu ( Yani Namaz kılarkenki Sesinizde, Namazınıda ) Çokda gizleme,

İbadetlerindede, İşlerindede, Amellerindede, Çalışmalarındada, Kendine Daima Orta yolu tut,” der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     BULUĞUL MERAM HADİS No 306 / 223

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bize,

Namazları kıldırırken, İlk İki Rekatta Fatiha Suresinden sonra bir Sure daha okurdu,

Birinci Rekatta Uzunca olan Bir Sure okurdu, İkinci Rekatta Birinciden daha kısa bir Sure okurdu, Okuyuşunu

Bazen Bize işittirir, bazende Sessiz olarak okurdu, Son İki Rekatta ise, Sadece Fatihayı okurdu,” dedi der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     DARİMİ HADİS No 1295

  Sahabeden Ebî Katâde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Namazın ilk iki Rekâtında, İlk önce Ümmül Kur'an Fâtiha Suresini ve Fatihadan sonra bir Sure olmak üzere

İki sûre okurdu, bazende Fatihadan sonra İki veya daha fazla Ayet okurdu,

( Okuduğu Sureleri veya Ayetleri Bazen Kısa tutar Bazen Uzatırdı, ) okuduğu Sureyi veya Ayeti,

Okuyuşunu ( Sabah, Akşam ve Yatsı Namazlarında ) Sesli okur bize işittirirdi,

( Öğlen ve İkindi Namazlarında) Sessiz okurdu,” der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     MÜSLİM HADİS No 396

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fatihadan sonra Bir sure yada Ayet okumasız, Kıraatsiz, Namaz olmaz, dedi,

Bizde Allah Rasulunun Namazı bize gösterdiği şekilde kıldık, Allah Rasûlü Sallallahü Aleyhi ve Sellemin

Sureleri Aşikâr okuduğu Namazlarda bizde Aşikâr okuduk, Gizli okuduğu Namazlarda, bizde gizli okurduk, “ der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     NESAİ HADİS No 914

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Her Namazda Kıraat, Zamme Sure okuyuşu varmıdır diye sorduk, Allah Rasulu cevaben,

“ Her Namazda Kıraat, Zamme Sure okuyuşu vardır, Lakin Bir Kimse Bir Cemaata İmam olursa,

İmamın okuduğu Kıraat, Zamme Sure, Cemaatede Kafi olur, “dedi der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     MÜSİM HADİS No 47 / 398

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Birgün Bize Namaz kıldırdıktan sonra Bize dönüp, “ Benim Arkamdan, Hanginiz Kıraat, Zamme Sure okudu, “

diye sordu, Bir Zaat, Ben Okudum Ey Allahın Rasulu, Okurkende, Hayırdan başka bir şey kastetmedim, diye

diye cevap verdi, ondan sonra Allah Rasulu “ Benim arkamdan, ( İmamın arkasından,) Kıraat, Zamme Sure

okumakla, Benim okuduğum Kıraatı, Zamme Sureyi ağzımdan alıp kesmiş oluyorsunuz, “ dedi der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     TİRMİZİ HADİS No 311

  Sahabeden Ubade Bin Es Samid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Sizleri arkamdan görüyorum, İmamın arkasında Sizlerde İmamla beraber okuyorsunuz,

Öyle yapmayın, İmamın arkasında Sizde okumayın, Sizin Sadece Fatiha Suresini okumanız yeterlidir,

Zira Fatiha Suresini okumayanın Namazı Yoktur, Namazı olmaz, “ dedi der,   

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/ 126 H 7 ve 8

Sahabeden Ebu Derda ve Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alimin, Bilim adamının, İlim Öğrenip İlim Öğretenin, Diğer İnsanlara Üstünlüğü, Gece görünen Ay ışığının,

diğer Yıldızlara üstünlüğü gibidir, Alimler, İlim Öğrenip İlim Öğretenler, Peygamberlerin Varisleridir,

  İlim Öğrenin, Öğretin, Zira Allah için İlim öğrenmek, Allahı Tanımaktır,

İlim talebi, İlim Öğrenmek, İlim Öğretmek, İlim Müzakeresi, Tahsili Cihattır, Zorunlu İbadettir,

İlim, Bilim, Yalnızlığınızda Sizin Dostunuzdur, Tenhada Arkadaşınızdır, Gurbette Yoldaşınızdır,

Bollukta ve Darlıkta, Size Yol göstericidir, Düşmanlarınız karşısında Silahınız, Kuvvetinizdir,

Dostlarınız yanında, Dayanışmanız Kaynaşmanızdır, Ancak ve Ancak İlimle, Bilimle İştigal eden Toplumlar

gelişir, Yükselir, İlim Toplumları Cehaletten kurtarır, Onlara Güzel bir Yaşam Hayat verir,

İlim, Bilim öğrenirken, İlim, Bilim, Çalışmanıza, İştigallerinize, Amellerinize, İbadetlerinize, Önderlik yapar, 

İlim Öğrenmek, Öğretmek Kişileri Mutlu kılar, İlim öğrenmeyen Öğretmeyen Kişiler, Mutluluktan Mahrum kalır

İlim Öğrenirken, Öğretirken Düşünmek, Oruç İbadetine eşittir, “ dedi der,

 

     İMAMLIĞA NİYET ve İMAMLIK YAPMAK                     EBU DAVUD HADİS No 2533

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Emirle, Devlet Başkanı ile, Komutan ile birlikte Cihad yapmak Size Vacibtir,

İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Müslümanın İmamlığında arkasında Namaz kılmak Size Vacibtir,

İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Ne kadar Büyük bir Günah işlesede,

Her Müslümanın Cenaze Namazını Kılmak Size Vacibtir, “ dedi der,

 

     Cemaatle Namaza dururken,

İmam, Bana Tabi olanların Namazını kıldırmaya da İmam oldum diye Tekbir alır ve Namaza durur,

Cemaat, Şu Namazı kılmaya ve Uydum hazır olan İmama diyerek İmamla beraber Tekbir alır ve Namaza durur,

İmam Namazı bitirme selamını verene kadar İmamdan ayrılamaz,

 

     Cemaatle Namaz kılarken,

     İmamı görmeden, İmamı göreni görmeden, İmamın Tekbirini tekrar edeni görmeden,

İmamın Namaz kıldırdığı yerden başka bir mahalde, İmamla ilişiği olmayan bir mahalde,

sadece Hoparlorle ulaşan ses ile, O İmama uydum diyerek Namaz kılınamaz,

     İmamın Namaz Tekbirlerine Müezzinlik yapan Kimse,

Yani İmamın aldığı Namaz Tekbirlerini Arkadaki Cemaata duyuracak olan kişi,

İmamı yahut İmamı gören kişiyi görerek, Yani İmamın, yada İmamı gören kişinin, İmamın İftidah Tekbirimi,

Rükü Tekbirimi, Birinci ve İkinci Secde Tekbirimi aldığını görerek, Tekbir almalı ve arkadaki saflara

duyurmalıdır, Yoksa, Kendisininde Sesini duyurduğu arkadaki Cemaatinde Namazını İfsat etmiş olur,

 

     Birde bugun çok temiz bir niyetle ortaya çıkmış gibi gözüken

“ Kıble yönünü gösteren, Namaz kılmayı öğreten seccade,”

gibi gösterilen Namaz kıldırma Seccadeleri ile Namaz kılınmaz, kılınamaz,

Zira O Kişinin Namaz kılışına, Namaz Kıldırma Seccadesi İmam olamaz,

Namaz kıldırma Seccadesi İmam olamayacağı gibi Onunla Kılınan Namazda, Namaz olmaz, olamaz,  

 

     İslam Dininde İmamlık,

Namaz Kıldırma Memurluğu ile, Cemaata Namaz kılma komutları vermek verdirmek değildir, 

Din Adamı sıfatı ile, Cahilleştirilmiş, Uyuşturulmuş Din Adamlarına, Vaizlere,

Vaaz ve Hudbelerde, Cemaate Masal ve Hikaye anlatmak, anlattırmak değildir,

 

     İslam Dininde İmamlık, İlmin, Bilginin ve Bilimin Önderliğidir,

İslam Dinide İmamlık, Hz Muhammed Aleyhisselamın, Peygamberin Varisliğidir,

 

     İslam Dininde İmamlık, Meslek veya Ruhbanlık değildir, Meslek veya Ruhbanlık olarak yapılamaz,

Çünkü İslam Dini, bunu Kesin olarak kabul reddetmektedir,

 

     İslam Dininde İmamlık,  Meslek veya Ruhbanlık değildir, Meslek olarak yapılamaz,

İmamlığı, Meslek veya Ruhbanlık olarak nitelemek, Uyuşturulmuş, Cahilleştirilmiş,

hikaye ve masal anlatan Din Adamı yetiştiren Batıdaki ve Amerikadaki Ruhban Din Adamları ile kıyaslamak,

İmamlığa Ticari vasıf veya Memuriyet Vasfı kazandırmak, UCUBELİKTİR,

 

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               EBU DAVUD HADİS No 624

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Namaza duranın, İmam Selam verip İmametini bitirmeden önce Cemaatin veya Cemaatten birinin

Kendi başına Namazdan çıkmasını Nehyetmiş Yasaklamıştır,” der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C5 S465 H 12

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Namaz kılarken, İmam İftidah Tekbirini alınca, Tekbir alın, İmam Veleddalliyn deyince,

Siz Amin deyin, İmam Rukü tekbiri alınca Rukü edin, Semiyallahu Hamideh deyip Ruküdan kalkınca,

Rabbena Lekelhamd deyin, İftidah Tekbiri almakta, Ruküya gitmekte, Ruküdan kalkmakta, Secdeye gitmekte,

Secdeden kalkmakta, İmamdan önce hareket etmeyin, İmamdan evvel başınızı kaldırmayın, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 417

  Sahabeden Ali Bin Şeyban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İmama uyup Cemaatle Namaza duran, İmamdan önce başını kaldırır veya indirirse,

( İmamdan önce İftidah Tekbiri alırsa, Ruküya giderse, Ruküdan kalkarsa, Secdeye giderse, Secdeden kalkarsa,

Selam vererek Namazdan çıkarsa, ) Onun Namazı olmaz,” dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               BUHARİ HADİS No 400

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Namazda, Hangi biriniz, İmam Tekbir almazdan önce Başını Secdeden kaldıranın başını,

Allah Zül Celalin, Eşek Başına çevirmesinden korkmazmı, “ dedi der,

 

     NAMAZI, CEMAATLE KILMAK               İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S453 H2

  Sahabeden Talha Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıldırdığı Namazdan, Kendisinden, Cemaati hoşlanmayan İmamın kıldırdığı Namaz,

Kulağının hizasından daha yukarı yani Arşı Alaya yükselmez, “ dedi der, 

 

     Cemaatle Namaz kılınırken İmamın Namaz Tekbirlerini alması, 1. Rekatta ayrı bir ses tonuyla,

2. Rekatta ayrı bir ses tonuyla, 3. Rekatta ayrı bir ses tonuyla, 4. Rekatta ayrı bir ses tonuyla, olmalıdır,

     İmam, Ruküya eğilirken, Secdeye giderken, Rukü ve Secde Tekbirini alırken Ruküya, Secdeye gitmeli,

Şayet Ruküya, Secdeye gittikten sonra Tekbir alırsa, kendisi tekbir almadan Ruküya, Secdeye gittiği sonra

tekbir aldığı için Arkasında birinci saftakileri Göz yanıltmasıyla yanıltmış imamdan önce Ruküya ve Secdeye gitmiş

olmalarına sebeb olmuş olur, 

 

 

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR                        KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6061

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Küçük Abdestinizi yaparken, Yere yaklaşarak, Bacaklarını birbirinden mümkün olduğunca ayırarak,

İdrar Sıçramalara dikkat ederek, Küçük Abdestini yapsın, “ dedi der,

 

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR                        KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6047

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize İdrar sıçrayabileceğinden dolayı, Küçük Abdesdi, Ayakta yapmayınız, “ dedi der,

 

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR                        İBNİ MACE HADİS No 326

  Sahabeden İsa İbni Yezdad El Yemani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz Bevlettikten sonra, Bevl Uzuv Damarını Üç sefer dışarı doğru sıvazlayarak çeksin, “ dedi der,

 

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR                        KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6067

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Tuvaletinizi yaptıktan sonra, Makadınızı, İdrar uzvunuzu

Üç kere iyice yıkayınız, Zira bu yıkama, Sizin için Temizlik ve Şifa vasıtasıdır, “ dedi der,

 

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR                        CAMİUSSAGIR HADİS No 76

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çamaşırınıza, Üzerinize, İdrar bulaşmasından, sıçramasından sakınınız,

Zira Kabre girdiğinizde ilk önce ondan sorulacaksınız,” dedi der,

 

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR             

AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS 70 / 378 v 379

   Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Kan ve İdrar Necistir, Kabir Azabınızın Çokluğu, Üzerinize İdrar ve Kan sıçramasına,

Yahut İdrarın veya Kanın veya Mezinin Çamaşırınıza bulaştığına Dikkat etmediğiniz için ( İdrar yaptığınızda

Kamış Damarınızdaki İdrarı tam boşaltmadığınız nedeni ile, Çamaşırınıza damlaması, İdrardan Yıkanmadığınız

yahut kurulanmadığınız, Çamaşırınıza bulaşan İdrarı ve Kanı Temizlemediğiniz için, ) yaptığınız İbadetlerinizin,

Kıldığınız Namazlarınızın Nakıs kalması (  yani Kusurlu ) Kalması yüzünden olacaktır, “ dedi der,

 

     İMAMLIK İÇİN TAHARETLENMEK, TEMİZLİK NEDİR                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2537

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haramlardan Sakınmaya Titizlik göstererek kılınan Namaz Makbuldür,

Haramlardan Sakınmaya Titizlik gösteren Kimsenin İmamlığında kılınan Namaz Makbuldür, “ dedi der,

 

     Çamaşırınıza İdrar bulaşmaması için, İdrarınızı yaptıktan sonra, İdrar Damarındaki İdrarı,

Kamışın İçinde kalan İdrarı, Parmağınızla hafifce bastırıp dışarı sıvazlayarak dışarı atıp yıkamak,

kurulamaktır, Böyle yapmazsanız, tuvaletten çıktıktan sonra Damarda kalan İdrar kendiliğinden çıkıp

Çamaşırınıza bulaşır, Sizde böylece Çamaşırınıza İdrar bulaşmasından sakınmamış olursunuz ve

Kıldığınız Namazlarınız Kusurlu kalır, 

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektot, (1869-1949)

Hafız Dedeme bir gün bir Arkadaşı Misafir olarak gelmiş, Ezan okunmuş Mescide girmişler, Hafız Dedem,

Misafir arkadaşına, İmam olup Namazı kıldırması Buyurunuz demiş, Misafir arkadaşıda Namazı kıldırmış,

Misafir arkadaşı gittikten sonra, Hafız Dedemin Büyük Talebelerinden biri, Hafız Dedeme,

“ Hocam, Beni Sen yetiştirdin, Dinimi öğrettin, Lakin Şu Misafir arkadaşına İmam olup Namazı kıldır dediğin gibi,

bana İmam olup Namazı kıldır demedin” demiş, Hafız dedem cevaben, “ Evladım, Ben Hiçbir Gün,

Akşam Yattığım Çamaşırımla, Sabah Kalkıp, Sabah Namazını kıldırmadım, Her Sabah Çamaşırımı değiştirdim,

Senin Talebeliğin Haala devam etmektedir, bunuda öğrenip yaptıktan sonra Sanada İmam olup Namazı kıldır

diye Mihrabı gösterebilirim, “ diye cevap vermiş,   

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

    Hafız Dedemin Oğlu, Alaüddevle Cami İmam Hatibi Şerif Hoca Ammime Vasiyeti,  

“ Çok Çok Zaruri bir durumdan hariç Senin görevin olan Mihrabını boş ta bırakma,

Zira Senin yerine Mihraba geçip Cemaatine Namaz kıldıran,

Taharetinden Namazda Sureleri okuyuşuna kadar Sana Vebaldir,

   Çok Çok Zaruri bir durumda, Mihraba geçemeyeceğin bir durumda, Taharetini, Okuyuşunu Sağlam bildiğin

birini, Yerine Vekil eyle, Vebal Yükünü Bilebildiğin kadar azalt ” , diyerek İmametin,

İmanlık yapmanın Nekadar bir ağır Vebal olduğunu izah etmiş,   

 

     Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Dedemden bir Anektod ( 1870 - 1944 )

Hoca Dedem, Evinin Kuyusundan ve Antep içi Kuyulardan Su içermiş lakin, Her Sabah ve Diğer vakitler içinde

Abdest almaya, Evine 3 kilometre uzakta olan, O Zaman Antep yerleşim yerinden uzakta olan,

yayan olarak yürüyerek, İncili Pınara gider, Abdest alır ve oradanda yayan olarak yürüyerek,

2 Kilometre uzakta olan İmamlık yaptığı Ali Nacar Camiine gelip, Beş Vakit Namazı kıldırıp

Yatsı Namazından sonra evine dönermiş,

Talebelerinden biri, Hocam, Evinizdeki Suyu içtiğiniz halde, Niçin Abdest almak için Taa İncili pınara gidiyorsun,

diye sormuş, Hoca dedemde cevaben, “ Evladım, Evimdeki kuyudan su içiyorum, Lakin Evimin etrafı Evlerle

İnsanlarla dolu, Bu Evlerden suya bir şeyler karışır, Abdestimi Ziyan eder endişesi ile, O Aldığım Abdestle

Cemaata Kıldırdığım Namazlar Ziyan olur endişesi ile, Evimden ve Buralardan aldığım Abdest içime sinmiyor,

Evlerden uzak olan yerden Abdest alarak gelip Namaz Kıldırmak içime siniyor,”  diye cevap vermiş, 

 

     Şimdide benden bir Anekdot dinlermisiniz, İmam Hatibin Son Senesinde, Okul Müdürümüz, Fikri Yatı,

Bizleri bir Hafta, Evimizin yanındaki bir Camide Beş Vakit Namaz Kıldırmak, İmamlık yapmak için

görevlendirdi, Ben Sabah Namazını kıldırmaya giderken, Bugün Namazı Rahman Suresi ile kıldırayım dedim ve

Camiye Giderken, Rahman Suresini Tekrarlaya Tekrarlaya gittim, Sabah Namazının Sünnetinide

Rahman Suresi ile Kıldım, Sabah Namazı için Kamet edildiğinde Mihraba geçtim ve İftidah Tekbirini aldım ve

Rahman Suresine başlamışım, Arkamdaki Cemaat, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahüekber diyerek

Sesleniyorlar Ben Okuyuşumda bir yanlışlık olmadığı hesapta, Yedinci Vites Okumaya devam ediyordum,

Artık Namaz Bozulmuştu, Nihayet Arkamda olan Caminin hocası, Beni yavaşca Sağ Omzumdan geri çekti,

Ben İmam Sizmisiniz, Benmiyim diye karşılık verdiğimde, Yahu Arkadaş Sen Namaza başladığında,

Fatihayı okumayı unuttun, Namaz olmadı ve bozuldu, Şimdi Namazı tekrar daha dikkatli kıldır,

Bizler seni İkaz ettik lakin sen anlamadın dedi,

Yani, İmamlık yapmak, Cemaate Namaz kıldırmak, Hiçte kolay bir şey değildir,  

 

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      İBNİ MACE HADİS No 975

  Sahabeden Enes bin Malik (ra) anlatıyor, Bir gün Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Akrabasından bir kadına ve bana namaz kıldırdı. Namaza dururken beni sağ tarafında durdurdu,

Kadınıda bizim arkamızda Namaza durdurdu,”  der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      BUHARİ HADİS No 248

  Sahabeden Enes bin Malik (ra) anlatıyor, Bir gün Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Yemek Davetine,

Ninem Muleyke ile gittim, Namaz vakti geldiğinde Yanımda olan Erkek bir çocukla Ben, bir Namaz Safı olduk,

Ninemde Bizim arkamızda olarak Namaz safı oldu ve Hz. Peygamber bize O vakit Namazını kıldırdı," der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      NESAİ HADİS No 811

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkekler için, Mükafatı En fazla olan Saf ilk Saftır, İlk Saflara göre Mükafatı En az olan Saf, Son Saftır,

Kadınlar için, Mükafatı En fazla olan Saf, Erkeklerin arkasında Durdukları Namaz Saflarının En Son Saftır,

Kadınlar için, Mükafatı En az olan Saf, Hemen Erkeklerin arkasında durdukları ilk Kadın Namaz Safıdır,

Kadınlar için en Kötü ve Şerli olan Saf ise, Erkeklere yakın olan ve Birbirlerini görebildikleri İlk Saftır,“ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ KILARKEN KADINLARIN SAF DURUŞU                      EBU DAVUD HADİS No 592

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Veraka Binti Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Beni Evimde Ziyaret etti, Benim Evime Bir Müezzin tayin etti,

Benimde Ev Halkına İslam Dinini ve Namaz kılmasını öğretmemi Emretti,” der,

 

      Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde

bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi ve Cinsiyet Farkİılığı nı bildiren, Şart koşan,

Katiyetle Kadın Erkek Eşitsizliği anlamına gelmeyen İbadet Kanunlarıdır,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki Kesin İfadelere göre, Kadınların, Hiçbir Şekilde ve Surette,

Kadın Kadınada olsa,İmamlık veya Müezzinlik yapması yada yapabilmesi mümkün değildir,

Zira Erkeklerin Çocuk doğuramadığı gibi, Kadınlarda İmamlık yapamaz,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

İmamlık yapmak, Namaz kıldırmak,  sadece ve sadece Erkeğe verilmiş bir görev olarak bildirilmişken,

Kadınlarında Öğretmenlik yapabileceği, İslam Dinini Öğretebileceği Ebu Davud Hadisini “ Ev halkına Namaz

kıldır,” diye yanlış tercüme yaparlar, “ Kadın Kadına, İmamlık yapabilir, Kadında İmamlık yapabilir, “ derler,

bunuda İmam Şafiye, İmam Ahmed Bin Hambele ve İmam Malik Mezheplerine mal ederler,

Mezheplere yapıştırırlar, İslam Dinini Tahrip ederler,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prf. Dr, beyza bilginmiş, Dr, mustafa karapınarmış,

Allah Rasulunun Kızı Hz Fatıma, Hanımları Hz Aişe ve diğerleri,

Sahabe Kadınlardan İmamlık yapmış olan varmıdır, Deliliniz nedir ?

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kadınlara ait bir Farz olmadığı halde, Kadınlarında, Cemaatle Cuma, Bayram ve Cenaze Namazı kılabilmelerine

Allah Rasulunun izin verdiği halde, Cuma, Bayram ve Cenaze Namazı Kadınlara yasaklanmamış olduğu halde,

İsteyen Kadınların Cuma ve Bayram Namazlarınıda Cemaatle kılabileceği teşvik edildiği halde,

Cemaatle Namaz İbadetinin olmazsa olmaz şartlarından biri, Kadınların Cemaatle Namaza duruş yerleri, 

Erkeklerin arkasında olduğu kesin olarak belirtildiği ve bildirildiği halde,

Gerek kendi başına gereksede Cemaatle Namaz ibadetine durmak için, İslam Dininin İbadetleri için,

Olmazsa olmaz şartlarından biri, Edep ve Haya içinde olan bir kılık kıyafet giyilmesi,

böyle bir kıyafet ile Namaz İbadetinin yapılabileceği kesin olarak bildirildiği halde,

Kadınların, Erkeklerle yanyana veya Erkeklerin önünde Edep ve Haya şartına uymaksızın,

Namaz İbadetini yapamayacağı kesin olarak bildirildiği halde, Dinde Reform diyerek,

“ Kadınlarda, Erkeklerle yanyana veya önünde, Cuma, Cenaze ve diğer Namazları kılabilir “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, beyza bilginmiş

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Kadınların Namaza duruş ve Namaz kılma şekilleri Edep ve Haya Konusu Ayet ve Hadislerde,

Çok  Net  ve anlaşılır bir ifade ile belirtilmişken, Biçimsel Din ve Bireysel Din gibi Kavram kargaşaları üreterek

“ Başörtüsüz de Namaz kılınabilir, “ derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

beyza bilgin Üretiği, mukadder selçukmuş,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Ay Hastalığında olan Kadının,  Ay hastalığı süresince, Bedeni olarak yapılan İbadetlerden muafiyeti varken,

Ay hastalığı süresince bedeni İbadet yapması yasaklanmışken,“ Ay hastalığındaki Kadın, her türlü İbadetini

yapabilir, Kuran alıp okuyabilir, Namaz kılabilir, Camiye girebilir,” derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

yaşar nuri öztürkce

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Erkeğin Edep yerleri, Göbeği ve Diz Kapağı arası ve hatları olarak bildirilmiştir,

Kadınların Edep yerleri ise, Yüz, El ve Ayak haricindeki bütün vucudu ve vucud hatları olarak bildirilmiştir,

bu bildirilen Edep yerleri Mahrem olan ve aynı zamandada gerek İslam Dininin İbadetlerini yaparken,

gerek Toplum içinde Sosyal bir birey olarak yaşarken, gereksede kendi başımıza yalnızken,

giyili vaziyette olmanız gereken en asgari vucud bölgeleridir,

Kadının ve Erkeğin Edep ve Mahrem yerleri olan vucud bölgeleri kesin bir şekilde belirtilmiş olduğu halde,

Kadınla Erkeğin Edep ve Mahrem yerlerinin ayrı ayrı olduğu halde,

Kadınlar içinde, “ Kadının, Edep ve Mahrem yerleri Göbeği ve Dizkapağıdır “ derler İslam Dinini Tahrip ederler,

zekeriyya beyazcı

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Edep ve Haya ile ilgili  Ayet ve Hadislerdeki, Kılık Kıyafet ve Tesettürle ilgili Ayet ve Hadisleri Yok sayarak,

“ İslamda Örtünme, Tesettür, Baş Bağlama diye bir şey yoktur, bunlar Din adamlarının uydurmalarıdır “ derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, Zekeriya beyazcı, Lakin Kendinin yok sayarak uydurduklarını nereye koyarlar ?  

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekküh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini, Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi

Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ŞARTI ile İMAN ve İBADET ETMEK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/407 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Halka, ilimsiz, ( yani Onunla ilgili Ayet ve Hadis olmadan, Ayet Ve Hadis dayanmadan,

yahud Ayet veya Hadis aleyhinde Bir Fetva verirse, ( veya Fetva aranırsa ) Melekler ona lanet eder,

Sürekli Cehennemle cezalandırılacaktır, “dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Ruhban Din Adamlarından, kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İmamlık, Din Adamı sıfatı ile, Cahilleştirilmiş, Uyuşturulmuş Din Adamlarına, Vaizlere,

Vaaz ve Hudbelerde, Cemaate Masal ve Hikaye anlatmak, anlattırmak değildir,

Namaz Kıldırma Memurluğu ile, Cemaata Namaz kılma komutları vermek verdirmek değildir, 

 

     İslam Dininde İmamlık, İlmin, Bilginin ve Bilimin Önderliğidir,

İslam Dinide İmamlık, Hz Muhammed Aleyhisselamın, Peygamberin Varisliğidir,

Peygamber Varisliği ile, İmamlık, Sadece ve Sadece Erkeğe verilmiş bir Vasıf olduğundan,

Kadından Hiçbir Peygamber gelmediğine göre, Gerek Ferdi olarak, Gerek Cemaat halinde Namaz kılıyor iken,

Kadının, Erkeğin önünde veya yanında Namaz kılamaz, Ancak ve Ancak Erkeklerin arkasında Namaz kılabilir,

 

     İslam Dininde İmamlık, Meslek veya Ruhbanlık değildir, Meslek veya Ruhbanlık olarak yapılamaz,

Çünkü İslam Dini, bunu Kesin olarak kabul reddetmektedir,

 

    İslam Dininde İmamlık,  Meslek veya Ruhbanlık değildir, Meslek olarak yapılamaz,

İmamlığı, Meslek veya Ruhbanlık olarak nitelemek, Uyuşturulmuş, Cahilleştirilmiş,

hikaye ve masal anlatan Din Adamı yetiştiren Batıdaki ve Amerikadaki Ruhban Din Adamları ile kıyaslamak,

 İmamlığa ticari vasıf veya Memuriyet Vasfı kazandırmak, UCUBELİKTİR,

 

    Laik Eğitim kavramı adı altında, Din Eğitimi ve öğretimini içeriğini,

Mahkeme Kararları ile diğer derslerden ayırıp, kısıtlayıp, sınırlayıp, anlamsız ve manasız hale getirerek,

Temel Din Eğitimi ve Öğretimi, Uyuşturulmuş Cahilleştirilmiş Din adamı sıfatındakilere,

İnsanlara Masal, Hikaye Anlatan Din adamlarına, Camide Namaz kıldırma memurlarına,

Namaz kıldırma memurluğu başkanlığına,

Kendini Çağdaş ve Aydın Din Alimi olarak lanse eden Fındıkkıran Pornocu Pornofösör,

Sosyete İlahiyat Dekanlarına, Ucube İslamcı Yazarlara, Tarikatlara ve Alevi DEDELERİNE bırakılamaz,

Zira bunların Hiç birinin Eğitimcilik Vasfı yoktur, Eğitimcilik Vasfı olmayanlar, Eğitim ve Öğretim veremez,

Eğitim vermeye kalkarsa, durumlar çok değişik şekiller alır,

 

     Temel Din Eğitimi ve Öğretimi, Cemalettin Kaplancılara, Ali Kalkancılara, Aczimendi gibi sapık tarikatlara,

Hizbul Vahşi, Hizbuttahrik, İBDAC, EL Kaide gibi Terör örgütlerine bırakılamaz,

Zira Temel Din Eğitimi ve Öğretimi, Laik Eğitim ve Öğretim adı altında

Devletimizin Eğitim ve Öğretim kurumlarında, diğer derslerden ayrılır,

Tam ve Doğru olarak verilmez yada kısıtlanırsa, bunlar devreye girer.

Başka yerlerden öğrenilen yanlış Dini bilgiler, Terörün beslenip büyüdüğü nedenlerden biri değilmidir ? 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim