ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  CUMA NAMAZI / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 16.05.2023
Okunma : 4101

     CUMA GÜNÜ, CUMA NAMAZI İBADETİ HÜKMİYETİ NEDİR ?

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ,

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ,

     CUMA NAMAZI İÇİN MESCİDE GİRİLDİĞİNDE SÜNNET NAMAZ,

     CUMA NAMAZININ İLK SÜNNETİ,

     CUMA HUTBESİ OKUNMASI,

     CUMA NAMAZI VAZINDA ve HUTBESİNDE KONUŞMAMAK,

     CUMA NAMAZININ FARZI,

     CUMA NAMAZININ SON SÜNNETİ,

     CUMA NAMAZIN SON SÜNNETİNDEN SONRA, ÖĞLENİN SON SÜNNETİ,

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ,

     CUMA NAMAZINA GİDEMEYEN ÖZÜRLÜ KEFARETİ,   

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ALLAHIN MÜBAREK KILDIĞI GÜNLER ve GECESİ               İBRAHİM SURESİ AYET 5

“ Allahın Sizin için Önemli kıldığı Günleri Hatırlayasın,

Şüphesiz, O Günlerde, Sabredenler, Şükredenler için Nice İbretler vardır,” der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                CUMA SURESİ AYET 9 ve 10

“ Ey Allah Zül Celale ve İslam Dinine İman edenler, Cuma Günü Cuma Namazı Size Farz kılındı,

Cuma Namazı için Ezan okunduğunda, Alış Verişi, Dünya işlerini, bırakın ve Cuma Namazına koşun,

Cuma Namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah Zül Celalin Size Lutfettiklerinden,

Helal kıldıklarından Rızkınızı Kazancınızı arayın, “ der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                NESAİ HADİS No 1354

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hafsa (ra) anlatıyor,

Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Selem,“ Akıl Baliğ Olan Herkesin, Cuma Namazını Kılmazı Farz dır, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S199 H18

  Sahabeden Tarık İbni Şahab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Namazı, her Müslümana Farzdır, Sadece, Cuma Namazına gidemeyecek durumda Hasta olana,

Köle olana, Kadınlara ve Çocuklara, Farz değildir,  “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                İBNİ MACE HADİS No 1126 ve 1125

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Zaruret hali, yani Şer'î bir özrü bulunmaksızın ve Önemsemediğinden dolayı,

Üç defa Cuma Namazını Tek ederse, Üç Defa Cuma Namazını Kılmazsa,

Allah Zül Celal O Kimsenin Kalbini Mühürler, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                MÜSLİM HADİS No 865

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Namazını terk edenler, Cuma Namazını Terk etmekten, Kılmamaktan Vazgeçsin,

Yoksa, Allah Azze ve Celle bunların kalbini mühürler, sonra Gafillerden olur, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                CAMİUSSAGIR HADİS No 2604

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mühür, Arşın yanındadır, Bir Kul Haramları, Büyük Günahları hiç çekinmeden, Çüretkarca işlediğinde,

Allah O Mühürü gönderir, O Kişinin Kalbini Mühürler,

Kalbi Mühürlenmiş Bir Kişi, Artık Hiçbir iyi bir şeyi hissedemez, Düşünemez, Katı Kalpli ve Asabi olur,” dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/2 H/799

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem,

“ Özürsüz ve Zaruretsiz Cuma Namazını Kılmayan kimse, Münafık olarak yazılır, “ dedi der, İ. Şafii

 

     Allah Zül Celal tarafından bir Kimsenin kalbinin mühürlenmesi, O Kimsenin Münafıklığına Hükümdür,

 

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                NESAİ HADİS No 1373

   Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Günü, Cuma Namazı Kılınma Vakti, Güneş Zevalden çıkıncadır, ( Öğlen Namazı Vaktindedir, ) dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                CAMİUSSAGIR HADİS No 213

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Ezanı Okunduğunda, ( Cuma Vakti girdiğinde, Hür Olanın, Kendi İradesinde olanın,

Cuma Namazına gidebilecek kadar Sıhhatli olanın,) Cuma Namazına gitmek yerine,

Herhangi bir Dünyalık bir iş yapması Haramdır, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ FARZİYETİ                METEALİBUL ALİYE HADİS No 587

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her nerede olursanız olun, ( Seferde, Yolculukta olsanda, ) Cuma vaktinde, Cuma Namazını Kılın, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin “ Her Nerede olursanız olun Cuma Namazı vaktinde Cuma Namazını kılın,”

Hükmiyetine göre Seferi olan biride, Katiyetle Cuma Namazından Muaf değildir,

Cuma Namazı kılmak zorundadır, Seferi Olana Cuma Namazı Farz değildir gibi ve dahi Mezheplere uydurulan

Safsatalarla Cuma namazını kılmamış olmakla terk etmeyiniz,

Seferilik, Cuma Namazı kılınamaması için Zaruret değildir,

 

 

    CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                 DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Tenim Eddari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyadan sakının! Dünyadan sakının, Durum şu ki, Müslümanlık, başkasıyla değil,

ancak Cemâatle olur. Cemâat de, başkasıyla değil, ancak Devletle olur,

Devlet de, başkasıyla değil, ancak Nizam lara itaatle olur,

  Toplum, Kimi Bilgi ile Devlet Başkanı yaparsa, Bu Hem O Toplum için, Hemde Devlet Başkanı için Dirlik,

Düzen, İstikrar Olur, Toplum, Kimi Bilgisizliği ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu O Toplum için Düzensizlik, İstikrarsızlık, Perişanlık, Rezillik ile Helak sebebi olacaktır, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                NESAİ HADİS No 824, 825 ve 778

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Son hastalığında iyice ağırlaşmıştı,

Bilal namaz vaktini bildirmek için gelmişti, Allah Rasulu Bilale, “ Ebû Bekir’e söyleyin Namazı kıldırsın ” diyerek

emretti, Ben, Ey Allah’ın Rasûlü Ebû Bekir, Senin makamına geçtiğinde sesini cemaate duyuramaz,

Ömer’e emretsen de o kıldırsa, dedim, Allah Rasulu tekrar, tekrar,

“ Ebû Bekir’e söyleyin Cemaata namazı kıldırsın, Cemaata Namazı Ebu Bekir kıldırsın ” diye emretti

Allah Rasulunun hastalık günlerinde Namazı, Cemaate Ebû Bekir kıldırdı, Sonradan Allah Rasulu hastalığından

biraz hafifleyince, iki sahabenin yardımı ile Öğlen Namazı için Mescide geldi, Ebû Bekir Allah Rasulunun geldiğini

görünce, İmamlığı Allah Rasulunun yapması için geri çekilmek istedi, Fakat Allah Rasulu, Ebu Bekir Sıddıykın

İmamlıktan geri çekilmemesi için işaret etti ve yanındaki iki kişiye de Ebû Bekir’in yanına oturtmalarını emretti,

Allah Rasulu Ebu Bekirin İmamlığında, Oturduğu yerde Namazını Kıldı,” der,

 

    CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                 BUHARİ HADİS No 1619

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mûte harbinde Zeyd İbn-i Hârise`yi komutan tâyin edip, Eğer Zeyd katlolunursa Ca`fer komutandır,

Ca`fer de katlolunursa Abdullah İbn-i Revâha komutandır, diyerek Mute Gazvesi için Komutanları Tayin etti,”der,

 

    CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                 TİRMİZİ HADİS No 1335

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beni,

Yemene Vali olarak, İdareci olarak tayin etmişti, Tam Yemene Hareket ediyordunmki,

Allah Rasulu Beni Çağırttı, “ Seni niçin çağırdığımı biliyor musun ? dedi,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde bulunmayan bir yetki ile,

Benim, Sözlerimde, Hadislerimde olmayan bir yetki ile,

Tebaanda bulunanlardan, Yönetiminde bulunanlardan, hiçbir şey alma, Hiçbir Hareket yapma,

Zira bu bir Hainliktir, Her kim bu dünyada hainlik yaparsa,

Kıyamet günü, Allah Zül Celalin huzuruna, yaptığı o hainlikle getirilecektir,

Seni, İşte bunu sana Bildirmek için çağırmıştım, şimdi vazifene gidebilirsin, ” dedi der,

 

    CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                 TİRMİZİ HADİS No 1327

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

Kadılık ( Hâkimlik ) Görevi ile görevlendirirsem “ Hakimliği Nasıl yapabileceksin “ diye sordu,

Ben, Allah’ın Kitabındakine göre Hüküm verir Hakimlik yaparım dedim,

Allah Rasulu “ Hüküm vermen gereken Davada, Allah’ın Kitabında bir Hüküm bulamazsan Nasıl Hüküm verirsin,”

diye sordu, Ben, Allah Rasulunun Sözlerine, Hadisine, Sünnetine göre Hüküm veririm dedim,

Allah Rasulu,“ Şayet Allah Rasûlünün Sözlerinde, Hadisinde, Sünnetinde de O Dava için bir Hüküm bulamazsan,

Nasıl Hüküm verirsin diye sordu, Ben, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Senin Sözlerinin Hadislerini Kıyas ederek

Kendi görüşümle ictihat ederek Adaletli olduğuna Kani olduğum bir şekilde Hüküm veririm dedim,

Bunun üzerine Allah Rasulu bana, “ Adaletli bir Hüküm vermede Allah Rasûlünün Elçisi gibi ol,

Allah Rasûlünün Arzusuna uygun hareket etmeye muvaffak kılan Allaha Hamdolsun ” dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                NESAİ HADİS No 775 

  Sahabeden Ebu Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, O yerin, O Memleketin Yetkilisi tarafından izin almadıkca, İmamlık yapamaz, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                TİRMİZİ HADİS No 2772 

  Sahabeden Ebu Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimsenin Yetkisi dahilinde olan bir yerde İmanlık yapılamaz, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                EBU DAVUD HADİS No 2533

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Emirle, Devlet Başkanı ile, Komutan ile birlikte Cihad yapmak Size Vacibtir,

İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Müslümanın İmamlığında arkasında Namaz kılmak Size Vacibtir,  “ dedi der, 

 

     CUMA NAMAZININ OLMAZSA OLMAZ ŞARTLARI                CAMİUSSAGIR HADİS No 1165

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan İnsanın Kurdudur, Kurdun, Sürüsünden ayrılan Kuzuyu gözeterek kaptığı gibi,

Şeytanda, İslam Cemaatinden ayrılanı gözetir,  Ayrılıktan sakının, Aranızda Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık

çıkarmayın, Aranızda, Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık yeşermesine katiyetle müsade etmeyin,

İslam Topluluğundan, İslam Cemaatinden, Cami Cemaatinden, Cuma Cemaatinden ayrılmayın, “ dedi der,

 

    Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri Tam ve Doğru anlamaya çalışırsak, Cuma Namazı Tekil bir Namaz değildir,

Tek Başına Cuma Namazı kılamazsınız, Cuma Namazını Boş bir Vaktinizde kılamazsınız,

Cuma Namazı, Devlet olma Hürriyeti, Hükümranlık Namazıdır ve Cuma Namazının Kazası yoktur,

 

     Cuma Namazı, ancak ve ancak, Belde Camilerinde ve Devletiniz Tarafından Görevlendirilmiş

Bir İmamın arkasında, Cemaatle ve Öğlen Namazı Vakti içersinde Kılınır, Başka şekilde, Yani bir İş Hanının,

Bir Otelin mescidinde, Namaz kılınan Toplandığınız biryerde Cuma Namazı kılınamaz,  

 

     Yukarıdaki Hadiste geçen “ Köle olana ” İfadesini bugüne anlamaya çalışırsak, Cuma Namazı Vaktinde,

Cuma Namazına gitmek için izin almak gereği olan veya izin alacak olan, Kişisel Hürriyeti olmayandır,

Zira Cuma Namazına gitmek için Hiç Kimseden İzin alınması diye bir şey yoktur,

Cumaya İzin alması gerekiyorsa, O Kişinin, Kişisel Hürriyeti yoktur,

O Kişi, Cuma Namazı yerine Sadece Öğlen Namazını kılmakla Mükelleftir, 

Ancak, Cuma Namazında Gidecek kişi, “ Ben Cuma Namazına gidiyorum ”  diye bildirim verebilir,

Cuma Namazı Vaktindeki Çalışma Mesaisini, Cuma Namazından sonra,

Normal Çalışma Mesaisine ekleyip çalışma sözleşmesi yapabilir, 

 

     CUMA NAMAZINA GİDEMEYEN ÖZÜRLÜ KEFARETİ                      NESAİ HADİS No 1355

  Sahabeden Semure Bin Cündüp (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Cuma Namazı Kılmaya gidemeyecek kadar Zarurette olanlar,

( Cuma Namazı için Mescide gidemeyecek kadar Hasta olanlar,

Cuma Namazına gidemeyecek kadar Elzem bir görevde olanlar, )

Cuma Namazını kılamazsa, Kılamadığı Cuma Namazı için, Bir Dinar Bedeli, ( Bir Altın Bedeli )

İnfak etsin, Bir Dinarı yoksa, Yarım Dinar İnfak etsin, Fakirlere versin, “ dedi der,  

 

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S199 H17

  Sahabeden Malik El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Namazı, bir evvelki ile bir sonraki Cumaya kadar olan günahlara ve üç gün fazlasına kadar kefarettir,

Bu, Allah Zül Celalin dileği iledir, Vakit Namazlar da aradaki Günahlarınıza kefarettir,

Yine Allah Zül Celali Sizin için dilediği ve Vaadi, İyilikler, kötülükleri giderir,

Kim ki bir Hasene ile gelirse, onun için on katı Mükafatı vardır," dedi der,

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 584

   Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Es Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Büyük Günahlardan Sakınanlar için, Şirk Koşmuş olmaktan Sakınanlar için, Günün Beş Vakit Namazını kılmak,

O Günkü Günahlarınıza, Cuma Namazını kılmak, O Haftaki Günahlarınıza Kefarettir,

  Cuma Namazı için Gusul almanız Kefarettir, Cuma Namazına yürüyerek gitmeniz kefarettir,

Cuma Namazına yürüyerek giderken, atılan her adım, Yirmi yıllık amel gibidir,

Kişi Cuma Namazını Eda edip çıktığında, İkiYüz yıllık Amel Mükafatıyla mükafadlandırılır,” dedi der,   

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/7

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma günü Gusul yapmak, Tırnaklarınızı kesmek, Yemekten evvel ve sonra ellerinizi yıkamak,

Size Şifa getirir ve derdi giderir, Size Zenginlik getirir ve fakirliği giderir, “ dedi der,

 

    CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S198 H12

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Namazına Erken gitmek, Ümmetimin fıkarasının haccıdır, “ dedi der,

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S108 H7

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Günü, Mescit kapılarında bekleyen Melekler vardır, insanları Mescide geliş saatine göre yazarlar,

Falan adam Mescide şu saatte geldi, filân da Mescide şu saatte geldi, filân adamda Mescide Cuma hutbesi

okunurken geldi, filân adamda İmam Cuma Namazına başladıktan sonra Cuma Namaza geldi,

fakat Cuma Hutbesine yetişemedi, diye yazar " dedi der,

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 MÜSLİM HADİS No 850

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Günü, Cuma Namazı Vaktine kadar, Cuma Namazı Kılınan Mescidin, Caminin önünde Melekler durur,

Cuma Namazına gelenlere, Tasadduk etme, Sadaka verme Mükafatı yazarlar,

Cuma günü, Necis Kirlerinden, Ter Kokusu ve Vucud kirlerinden Gusul yaparak temizlenerek,

Cuma Namazı Vaazına, Birinci Vakitte gelen kimseye, bir Deve kadar Sadaka yazarlar,

İkinci Vakitte gelen kimseye, bir Sığır kadar Sadaka yazarlar,

Üçüncü Vakitte gelen kimseye bir Koç kadar Sadaka yazarlar, Dördüncü Vakitte gelen kimseye,

bir Tavuk kadar Sadaka yazarlar, Beşinci Vakitte gelen kimseye, bir Yumurta kadar Sadaka yazarlar,

İmam Cuma Hutbesi için Minbere çıktığında, artık Meleklerde Cuma Hutbesini dinlemeye Mescide,

Camiye girerler, ondan sonra gelen kimseye hiçbir Sadaka yazılmaz, “ dedi der, 

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S256 H 11

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma günü Mescidin kapısına Melekler oturur, İmam Cuma Hutbesi için Minbere çıkıncaya kadar olan vakitte,

Cuma Namazına gelen Cemaattakiler için, Allahım, Cuma Namazına Gelen O Kulun, Hasta ise Ona Şifa ver,

Şayet Fakir bir Kul ise, Ona Zenginlik ver, Şayet Sana olan İtikatında İmanında sapmışlık varsa,

O Kuluna Aklı Selim Hidayet ver, “ diye Dua ederler, “ dedi der,

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 NESAİ HADİS No 1415 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Günü içinde, öyle bir Saat vardırki, Müslüman bir Kulun, Cuma Günü ve Cuma Namazında,

O Saat içine denk gelip, Allah Zül Celale Dua ederek Ne isterse, Mutlaka kendisine verilir, “ dedi der,

 

     CUMA GÜNÜ, CUMA VAKTİNİN ÖNEMİ                                 NESAİ HADİS No 1372

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Gününde, On İki Saat vardır, O Saatlerden birinde, Müslümana her istediği verilir,

O Saati İkindiden Sonraki Vakitlerdede arayınız, “ dedi der,

 

     Cuma Namazı Vakti, Öğlen Namazının Vaktinin girdiği vakittir, Lakin, Yukarıdaki Ayet ve Hadislerde birde

ayrıca Cuma Vaktinden, Cuma Namazına Erken gitmek Vaktinden Bahsedilmektedir, Cuma Namazı Vakti,

Öğlen Namazının girdiği Vakit olduğuna göre, Cuma Vakti Hangi vakittir Hiç düşündünüzmü,

     Cuma Vakti, Öğlen Namazı Vaktinin girmezden önceki vakit olan ve Kerahat Vakti diye bildiğimiz Vakittir,

Bu vakitte, Cuma Günü haricindeki Öğlen Kerahat Vaktinde Namaz kılınamayacağı gibi, Cuma Günü,

Cuma Vakti girişinde, İşi Gücü, Dünyalık işlerle, Boş İşlerle uğraşmayı bırak ve Cuma Namazına git Vaktidir,

 

 

     CUMA NAMAZI İÇİN MESCİDE GİRİLDİĞİNDE SÜNNET NAMAZ              İBNİ MACE HADİS No 1114

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, “ Cuma Namazı için Süleyk El Gaffari (ra) Mescide gelmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ona, Cuma Namazı için Mescide girdiğinde

İki Rekat Namaz kıldınmı diye sordu, O Hayır dedi, Allah Rasulu ona,

Cuma Namazı kılmak için Mescide girdiğinde İki Rekat Namaz kıl, Namazıda Hafif, yani kısa tud “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZI İÇİN MESCİDE GİRİLDİĞİNDE SÜNNET NAMAZ              NESAİ HADİS No 1383

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Günü, Allah Rasulu Mimberde Cuma Hutbesinde iken bir adam geldi, Allah Rasulu ona,

“ ( Mescide Cuma için girdiğinde ) İki Rekat Namaz kıldınmı” diye sordu, Adam Hayır deyince,

Allah Rasulu Ona öyleyse Hemen kılıver diye emretti,” der,

 

     CUMA NAMAZI İÇİN MESCİDE GİRİLDİĞİNDE SÜNNET NAMAZ              NESAİ HADİS No 1378

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Günü, Cuma Namazına Hutbeden önce geliniz, Mescide, İman Cuma Hutbesinde iken gelseniz dahi,

Sünnetim olan İki Rekat Namaz kılınız, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZI İÇİN MESCİDE GİRİLDİĞİNDE SÜNNET NAMAZ  RAMUZ EL HADİS No C 3 S 218 H 6

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zeval vakti namaz kılmak mekruhtur, Lakin Cuma günü müstesnadır,” dedi der,
 

     CUMA NAMAZI İÇİN MESCİDE GİRİLDİĞİNDE SÜNNET NAMAZ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2051

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ İmam Cuma Hutbesini okumaya başladığında Sünnet ve Nafile Namaz kılmayı Kesiniz, ” dedi der,

 

 

     CUMA NAMAZININ İLK SÜNNETİ                                 İBNİ MACE HADİS No 1129

  Sahabeden Abdullah bin Abbâs (ra) anlatıyor, Resululah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Cuma Namazının Farzından önce, Sünneti olarak Dört Rekat Namaz kılardı,

Bu Dört Rekat Namazın arasında Selam vermezdi “ der,

 

     CUMA HUTBESİ OKUNMASI                                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 613

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Günü Cuma Hutbesini Ayakta iken verir, oturur, sonra tekrar ayağa kalkar bir hutbe daha verirdi,” der,

 

     CUMA HUTBESİ OKUNMASI                                        İBNİ MACE HADİS No 1135, 1136 ve 1106

  Sahabeden Sâib Bin Yezîd  ve Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem,

Cuma günü Hutbe okumak için minbere çıkarken, Müezzini İkinci Ezanı okurdu,

Allah Rasulu, Cuma Hutbesini okurken, Ayakta durarak, Ayetler okur ve anlatırdı,

Onun Hutbesi Ne uzun Nede Kısa idi, Ashab, Yüzleri Ona dönük ve Can kulağını Ona vererek Onu dinlerlerdi,

Hutbeden sonra minberden inerken, Müezzini Kamet getirirdi, “ der,

 

     CUMA HUTBESİ OKUNMASI                                        DARİMİ HADİS No 32, 31 ve 39

  Sahabeden Ebu Bureyde, İbni Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mescidinde Bir Hurma Kütüğünün üzerine çıkar, Ayağa kalkar ve Ayakta olduğu vaziyette Hutbe okurdu,

Hutbesinde, İslam Dininin Ahkamını anlattığı, öğrettiği içinde, Hutbesi Uzun sürerdi,

Ayakta Uzun süre kaldığından ve Dayanacak, Tutunacak bir yer olmadığı içinde,

Uzun Süre Ayakta kalması Kendini çok yorardı, Yorulurdu,

  Medine'ye, Allah Rasulunun Mescidine gelen yapı ustası olan Sahabilerden biri,

Allah Rasulunun bu yorgunluğunu görünce, oradaki diğer Sahabilere, Allah Rasulu kabul ederse,

Allah Rasulu için, Hutbeye çıktığında, Hutbe İrad ederken, Ayakta uzun süre tutunmasız ve dayanaksız olduğu

halde Yorulmaması için, Tutunup üzerine rahatlıkla çıkabileceği, Tutunup Ayakta durabileceği,

Uzun süre Ayakta kaldığında Dayanıp kendini dinlendirebileceği, Oturabileceği bir Kürsü yapabilirim, dedi,

Sahabiler bunu Allah Rasulune söylediklerinde, Allah Rasulu “ Onu bana getirin “ dedi,

Sahabede Onu Allah Rasulunun yanına getirdiler, Allah Rasulu O yapı ustası olan Sahabiye,

“ Üç veya Dört basamaklı bir Minber yapmasını “ söyledi, Oda Allah Rasulunun söylediği gibi Minberi yaptı,

Allah Rasulu Hutbe irad ederken daha rahat ediyordu, Allah Rasulu, Hutbe okuması için kendisine Minber yapılıp

Hutbeyi O Minberde irad etmeye başlayıp ve daha önce üzerine çıkıp Hutbe okuduğu Kütüğü terk etmiş olunca,

O Hurma Kütüğü, Üzüntülü, Kederli, Elemli bir İnsan gibi inlemeye başladı, Allah Rasulu O Hurma kütüğünü

okşayarak Hurma Kütüğüne, “ Seni bulduğum yere dikip eskiden olduğu gibi yeşermeyimi istersin,

yada Seni, İçinde Nehirlerinden, Pınarlarından içip yeşereceğin, Güzelce Meyve vereceğin,

Meyvenden Allah Dostlarının yiyeceği Cennetemi dikeyim, “ diye sordu,

Hurma Kütüğü, Allah Rasulne “ Kendisini Cennete dikmesini istedi “ Hurma kütüğü Minberin yanına gömüldü ve

Hurma kütüğünün inlemesi durdu, Allah Rasulu “ Şayet O Hurma Kütüğünü okşayıp gönlünü almasaydım,

Onu kucaklamamış olsaydım, Kıyamet Gününe kadar İnleyecekti “ dedi der,

 

 

      CUMA NAMAZI VAZINDA ve HUTBESİNDE KONUŞMAMAK                      BAKARA SURESİ AYET 238

“ Allaha, Allah Sevgisi içinde, Allah Saygısı içinde, Allaha bağlılık içinde, Allah Zül Celale Boyun eğerek,

Gönülden bağlılıkla, Allah Zül Celalin Huzurunda olduğunuzu düşünerek,

Saygıyla Sukut ederek durun ve kalkıp Namaz kılınız, “ der,

 

     CUMA NAMAZI VAZINDA ve HUTBESİNDE KONUŞMAMAK                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2051

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ İmam Cuma Hutbesini okumaya başladığında, Konuşmanızı kesiniz, Susunuz, ” dedi der,

 

     CUMA NAMAZI VAZINDA ve HUTBESİNDE KONUŞMAMAK                       BUHARİ HADİS No 609

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında,

Mescide Namaza geldiğimizde Bir Birlerimizle Hacetimizi sorar, Konuşurduk,

Allah Rasulu, “ Mescitte Sessiz olarak Sukut içinde olmamızı, İbadet dışında konuşmamamızı Emretti “ der,

 

     CUMA NAMAZI VAZINDA ve HUTBESİNDE KONUŞMAMAK                       MÜSLİM HADİS No 851

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Saad Bin Ebu Vakkas, Cuma Namazı Vaazı ve Hutbesi dinlenilirken konuşan bir adama,

Cuma Namazından çıktıktan sonra, “ Senin Cuma Namazın olmadı “ dedi, O Adamda, Saad Bin Ebu Vakkasa,

“ Neden “ diye sordu, Saad Bin Ebu Vakkasta, “ Sen Cuma Namazı Hutbesinde konuşuyordun “ dedi,

O Adamda, Allah Rasulune gidip bu sordu, Allah Rasulude “ Saad Bin Ebu Vakkas Doğru söyledi “ dedi, sonra,

Hutbe verilirken konuşanın Cuma Namazı olmaz, Cuma günü İmam Cuma Vaazı ve Hutbesi okurken, Konuşana,

SUS demek dahi, Konuşmaktır “ dedi der,  

 

     CUMA NAMAZI VAZINDA ve HUTBESİNDE KONUŞMAMAK                       NESAİ HADİS No 1386

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim Müslüman, Cuma Günü, Cuma Namazına gitmezden önce, Gusledip,

Cuma Namazı için, Mescide erken gelip, Cuma Hutbesini dinleyip Cuma Namazı bitinceye kadar ve dahi

Mescidin içinde konuşmazsa, O Kimsenin, Geçen Cuma gününden, O Cuma gününe kadar olan,

Bilerek veya Önemsemeyerek işlemiş olduğu Günahlarına, Hatalarına Kefarettir, “ dedi der,

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

Hafız Dedem bir Kış günü, İkindi Namazını kıldırmak için Camiye girdiğinde,

Kendinden önce camiye gelen cemaatin, Sobanın etrafında toplanıp birbirleri ile sohbet ettiklerini

konuştuklarını görmüş, Onların, Sobanın etrafındakilerin yanına gidip, “ Camının yanındaki Kahveden,

Her birinize birerde Tömbekiyle ( Nargileyle ) İkindi Kahvesi getirinde, Sohbetiniz Tam olsun bari, ” diyerek

Cami içinde, İslam Dini anlatımı dışında bir konuşmanın, Malayağni konuşmanın olmayacağını İkaz etmiş, 

 

 

     CUMA NAMAZININ FARZI                                                         İBNİ MACE HADİS No 1064

  Sahabeden ve 2 Halife Hz. Ömer (ra)  anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma Namazının Farzı İki Rekattır, “ dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ SON SÜNNETİ                                         METEALİBUL ALİYE HADİS No 632

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Cuma Namazına, birinci Rekatı kaçırıp, İkinci Rekatında yetişirse,

birinci Rekatı, ikinci Rekatın üzerine kılıp tamamlasın, Her Kim, Cuma Namazının İki Rekatınıda kaçırırsa,

Cuma Namazını kaçırmış, kılmamış olur, artık O Öğlen Namazını kılsın,” dedi der,

 

     CUMA NAMAZININ SON SÜNNETİ                                         MÜSLİM HADİS No 881

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem,

” Cuma Namazının Farzından sonra, Dört Rekat daha Sünnetim olan Namazı Kılınız, “ dedi der,
 

     Allah Rasulunun Sözlerinde, Sünnetinde, Cuma Namazının Dört Rekat Son Sünnetinden sonra kıldığı

Zuhru Ahir diye bir Namaz, Cuma Namazının Sıhhatine uyulmamış olduğu durumlarda, Cuma Namazımız

kabul olmazsa, Zuhru Ahir Onun yerine geçsin diye ve dahi Mezheplere uydurulmuş Çift Niyetli, Ard Niyetli bir

Namaz yoktur, Zuhru Ahir Namazı, Mezheplere uydurulmuş bir Namazdır,

Zira Cuma Namazı kılabilmenin Farziyetine, Olmazsa olmaz Şartlarına, Siz Kendiniz uymak zorundasınız,

     Zuhru Ahir, Kelime ve cümle anlamı ile Geçmiş Kaza Namazı demektir, Geçmiş Kaza Namazına Niyet ise,

Geçmiş Falanca Vaktin İlkine yada Sonuncusuna diye niyet edilir, Cuma Namazım Kabul olmazsa diye değil,  

 

 

     CUMA NAMAZIN SON SÜNNETİNDEN SONRA                                İBNİ MACE HADİS No 1131

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem, Cuma Namazından Sonra

Evine döndüğünde, Öğlen Namazının İki Rekat Son Sünnetini kılardı,“ der,

 

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             CAMİUSSAGIR HADİS No 3341

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Namaz Kılıanın Önünden Geçen

Kimse, Mahşer Günü, Hesap Günü, Kuru Bir ağaç olmayı Temenni edecektir,” dedi der,

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             MÜSLİM HADİS No 507

  Sahabeden Ebû Cüheyme (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz kılan bir kimsenin önünden geçen kimse, Ne derece Günah yüklendiğini bilseydi, 

Onun önünden geçmek yerine, Kırk yıl beklemesi, Kendisi için daha hayırlı olurdu,” dedi der,

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             BUHARİ HADİS No 310

  Sahabeden Ebû Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinizden biri, Namaz kılarken, Namazını gelenden geçenden koruyacak Bir Sütreye karşı Namaza durup

Namazını kılsın, Önünden geçilmesine fırsat vermeyecek şekilde Namaza dursun, “ dedi der,

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             DARİMİ HADİS No 1421

  Sahabeden Ebû Zerr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Namaz Kılanın önünde bir Sütre ( yani başkalarının önünden geçmesine engel olacak bir şey olmaz ve

Namaz Kılarken önünden, İnsan yada Hayvan geçerse, ) Adam Namaz Kılarken Önünde Kadın olursa,

O Adamın önünden Şeytan geçmiş olur, bunlar O Adamın Namazını Keser, ( Bozar ) “ dedi der,

 

     NAMAZA DURURKEN ÖNÜNÜZDEN KİMSE GEÇMEMESİ             İBNİ MACE HADİS No 943

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza duracağınız zaman, Duvar gibi bir şeyi önünüze Sütre alarak Namaza durun,

Şayet, Önüne Duracağınız Duvar gibi bir Sütre yoksa, Önünüze bir Asa dikin, Şayet dikecek bir Asa da yoksa,

Sütre olarak Önünüze bir Çizgi çekin, O Çizgi, Ona Sütre olur ve Artık Önünden geçenler,

Onun Namazına Zarar veremez, “ dedi der,

 

     Şimdi bugün Camide Namaza gelenlerin, Cuma Namazına gelenlerin, En ilk çıkacakları,

En ön Saflara geçiyor, Namazın Farzı bittikten veya kendileri Namazlarını bitirdikten sonra Namaz kılanların

önünden Parkta yürür gibi geçiyorlar, Namaz kılanların önünden geçmemek için,

Camiden çıkış durumunuza göre bir safa durmalısınız ve dahi asla Namaz kılanların önünden geçmemelisiniz,

Namaz kılmaya başlarkende Önünüzden geçenlerin bitmesini beklemek zorundasınız,

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim