ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  BAYRAM / CENAZE / TERAVİH / TESBİHAT / TEHECCÜD / İŞRAK / EVVABİN / NAMAZI / NEDİR
Eklenme : 31.08.2023
Okunma : 1864

     BAYRAM, CENAZE, TERAVİH, TESBİHAT, TEHECCÜD, DUHA, HACET NAMAZI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     BAYRAM NAMAZI VAKTİ                       TAHA SURESİ AYET 59

 “ Bayram gününüzde, Buluşma zamanımız, Bayram Namazı Vaktiniz, Kuşluk vaktidir,” der,

 

     BAYRAM NAMAZI                       İBNİ MACE HADİS No 1064

  Sahabeden 2 Halife Hz. Ömer (ra)  anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan ve Kurban Bayram Namazları, İkişer Rekattır,

Dört Rekat İle Farz olan Namazlar, Yolculukta, Seferilikte İki Rekattır, Bunlar Tamamdır,” dedi der,

 

     BAYRAM NAMAZI                                   MÜSLİM HADİS No 884, 

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bayram Namazını, Bayram Hutbesinden önce, İki Rekat olarak kılar,

Bayram Hutbesini, Bayram Namazından Sonra okurdu, “ der

 

     BAYRAM NAMAZI                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 669 ve 671

  Sahabeden İbni Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bayram Namazına Sabah erkenden Mescide gider, Bayram Namazını kılınacağı Mescide varıncaya kadar

 yolda yüksek sesle tekbir getirirdi, Sonra Bayram Hutbesine çıkarkende tekbir getirmeye devam ederdi,

Arefe günü Sabahından Teşrik günlerinin sonuna kadar tekbir getirmeye devam ederdi, Tekbir şekli şöyledir,

" Allahü Ekber, Allahü Ekber La İlahe İllallahü Vallahü Ekber, Allahü Ekber ve Lillahil Hamd, “ dedi der,

 

     BAYRAM NAMAZI                                   İBNİ MACE HADİS No 1280 ve 1277, 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve

Sahabeden Allah Rasulunun Müezzini Bilali Habeşi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan ve Kurban Bayramı Namazlarını, Namaza ait, Namaz Tekbirlerinden haricen,

Birinci Rekatı, Yedi, Bayram Namazı Tekbiri ile, İkinci Rekatı, Beş, Bayram Namazı Tekbiri ile kıldırdı, “ der,

 

     Bayram Namazınada İftidah Tekbiri ile başlanır, Subhaneke duasından sonra,

Yedi kere, İftidah Tekbiri alır gibi Elleriniz ile birlikte Bayram Namazı Tekbiri alınır, Eller Bağlanır,

Fatiha ve Kıyam Kıratı okunur, Ruküya ve Secdeye Ruküya gidilir, 

Kıyama kalkış Tekbiri ile İkinci Rekata kalkılır, Fatiha ve Kıyam Kıratı okunur,

Sonra Beş kere İftidah Tekbiri alır gibi Elleriniz ile birlikte Bayram Namazı Tekbiri alınır,

son tekbirden sonra eller bağlanmaz, Ruküya gidiş Tekbiri ile İkinci Ruküya ve Secdeye gidilir,

Tahiyyata oturulur, Tahiyyattan sonra, Selam verilerek Bayram Namazından, Bayram Tekbirleri ile

İmam Bayram Hutbesine Minbere çıkar, Bayram Hutbesini verir,

Cemaatta kalkmadan Bayram Hutbesini dinler ve Bayram Namazı tamamlanmış olur,

Bayram Hutbesi dinlenilmeden kalkıldığında, Bayram Namazı Tamam olmaz, eksik kalmış olur,

Eksiklikle kıldığınız Bayram Namazı, Bayram Namazı olmaz,

Bayram Namazı Tekbirleri bugün Üçer defa alınmaktadır, sebebini bilmiyorum, 

 

     Dostluk, Gönülden Muhabbetle Güzeldir, Dostlara Vefa, Her Zaman Her Yerde Güzeldir,

Bayramlar Dostların, Dostlukların Hatırlanması ve Ziyaret edilmesi ile Güzeldir,

Unuttuklarını Hatırla, Git Bul, Onu Kırdıysan Af dile, Ona Kırıldıysan Onu Affet, Zira Bugün Bayram,

Bayramınız Mübarek olsun,

 

     Tam Oruca alıştık, Ramazan Bitti, Tam Bayrama alıştık, Bayram Bitti, Tam Hayata alıştık, Ömür Bitti,

Nihai ve Bitmeyecek Ömürle Bayram, Mahşer Hesabından, Yüz Akıyla Çıktığımız zamanki Bayramdır,

Nihai Bayramınız Mübarek olsun, 

 

     Ya Rabbel Alemiyn, Ben Şu Kulunu, Senin için Çok Seviyorum, Sende Sev, Onu Esirge,

Ona kaldıramayacağı Dert verme, Senin ve Rasulunun yolundan ayrılmasın, Onu Habibine Komşu Eyle,

Bayramınız Mübarek olsun,

 

 

     CENAZE NAMAZI                                   TEVBE SURESİ AYET 84

“ Allah Zül Celale ve Rasulune İman etmeyenlerin, İslamı İnkar ederek, Fasık, Kafir veya Münafık olarak,

Ölenlerin üzerine, Asla ( Cenaze ) Namazı kılma ve dahi Kabrinin başına gidip Kabrini Ziyaret etme,

( Allah Zül Celale ve Rasulune, İslam Dinine İman edenlerin, Münafık olmayanların Üzerine,

( Cenaze Namazı kıl ve Kabirlerini Ziyaret et,)  ” diye emreder,

 

     CENAZE NAMAZI                                   EBU DAVUD HADİS No 2533

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Emirle, Devlet Başkanı ile, Komutan ile birlikte Cihad yapmak Size Vacibtir,

İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Müslümanın İmamlığında arkasında Namaz kılmak Size Vacibtir,

İyi biri olsun, Kötü Biri olsun, Her Ne kadar Büyük bir Günah işlesede,

Her Müslümanın Cenaze Namazını Kılmak Size Vacibtir, “ dedi der, 

 

     CENAZE NAMAZI                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S120 H8  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celalin Ölen Mü'min Kuluna ilk ikramı, Cenazesini Teşyi edenlerdir,

Cenaze Namazına ve Taziyesine gelenlerdir, Gelenlerinde Mağfiret olunmasıdır, “ dedi der,

 

     CENAZE NAMAZI                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S63 H6  

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Cennet ehlinden bir kimse öldüğünde, Allah Azze ve Celle, onu taşıyana,

arkasından gidene ve onun namazını kılana azab etmekten haya eder.” dedi der
 

     CENAZE NAMAZI                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 729

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Bir Cenaze Namazı kılarsa, Allah için, O gün Oruç tutmuş sayılır,

O gün ise, Yediyüz katıyla karşılık görecektir,” dedi der,  

 

     CENAZE NAMAZI                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S308 H6  

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Cenaze Namazı dört tekbirle kılınır. Gece, gündüz, erkek, kadın, büyük, küçük olsa da,”dedi der,
 

 

     CENAZE NAMAZI BİRİNCİ DUA SÜBHANEKE DİR,              EBU DAVUT HADİS No 776

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Namaza durduğunda İlk olarak, “ Sübhaneke, Allahümme,

vebi Hamdik ve Tebare Kesmük vete Aala Ceddük ve Celle Senaaük ve La İlahe Gayruk “ duasını okurdu,

” Ya Rabbel Alemiyn, Hamdım ve Şükrüm, Ancak ve Mutlak Sanadır, Senin Azametin, Mübarek ve Mutlak

Yücedir, Senden başka Mubarek ve Yücelik yoktur, Sen Noksanlıktan, Mutlak Münezzehsin,” derdi der,

 

     CENAZE NAMAZI            İKİNCİ DUA FATİHA DIR,                             NESAİ HADİS No 1963

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“

“ Cenaze Namazı için İftidah Tekbiri alındıktan sonra, gizlice Fatiha Suresini okuyunuz,

Sonrada Üç Tekbir aralarında, O Cenaze için Dua ediniz, Dördüncü Tekbirden Sonra

Selam vererek Cenaze Namazını bitiriniz, “ dedi der,

 

     CENAZE NAMAZI            İKİNCİ DUA FATİHA DIR,                             RAMUZ EL HADİS, HADİS No C1 S63 H3

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri öldüğünde onu fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin,

Kabrinde onun Başı ucunda Fatihatül Kitabı, Ayak ucunda da Bakara Suresinin son İki Ayetini okuyun,“ dedi der,

 

     CENAZE NAMAZI            ÜÇÜNCÜ DUA SELATÜ SELAM DIR         DARİMİ HADİS No 1348

  Sahabeden Kaâ'b bin Ücra (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Namazın Tahiyyatında, Namaz Rekatının Son oturuşunda, Banada Selatü Selam, Selavat getiriniz,

Selam veriniz “ dedi, Biz de, Ey Allahın Rasulu Biz sana nasıl Selatü Selam, Selavât getireceğiz " diye sorduk,

O da şöyle dedi, “ Namazda Selatü Selam, Selavat getirmek ve Bana Selam vermek şöyledir ,

" Allahumme Salli, Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âlihi Seyyidina Muhammed,

Kemâ Salleyte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahim, İnneke Hamîdun Mecîd,

  Allahümme Bârik, Alâ Muhammedin ve Alâ Âlihi Muhammed,

Kemâ Bârekte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahiym, İnneke Hamîdun Mecîd,”

Selatü Selam, Selavatını getirin, dedi Bunları yaptığın okuduğun yerine getirdiğin zaman,

artık namazı bitirdin demektir dedi,

Bizde Evet Ellahın Rasulu Sana nasıl Selatü Selam ve getirleceğini öğrendik dedik, “ der,

 

     CENAZE NAMAZI            DÖRDÜNCÜ DUA                                        BUHARİ HADİS No 2155

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Tahiyyatın Sonundada, Sair Zamandada “ Allahümme Rabbenâ Atinâ Fiddünya Haseneten ve Fil Ahireti

Haseneten ve Kınâ Azâbennâr,” Ya Rabbel Alemiyn, Bize Dünyamızda İyilikler, Güzellikler İhsan eyle,

Ahiretimizdede, İyilikler Güzellikler İhsan eyle, Sana, Habibin Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman eden Bizleri Cehennem Azabından Af ve Mağfiret eyle,  diye Dua ediniz “ dedi der,

 

     CENAZE NAMAZI            BEŞİNCİ DUA                                                           İBRAHİM SURESİ AYET 41

Rabbenağfirliy Veli Valideye Velil Mü’miniyne Yevma Yekuumul Hisaab,”

Ya Rabbel Alemiyn, Herkesin Hesaba çekileceği Mahşer Gününde,

Rahmetinle Beni, Anamı ve Babamı ve Bütün Mümimleri Bağışla, diye dua ediniz.” der,     

 

     CENAZE NAMAZI DUASI                                                                     MÜSLİM HADİS No 951, 963 ve 964

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Avf Bin Malik ve Semur  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Vefat eden Bir Sahabenin Cenaze Namazını kıldırırken, Cenazesini Kıble Yönünde önüne aldı,

Cenazenin arkasında Orta yerinde durdu,  Sahabeleride arkasında Saf yaptı,

“ Müminler, Kardeşiniz İçin İstiğfar edin, Kardeşiniz için Dua edin, dedi ve 

O Vefat eden Sahabenin önünde, Onun üzerine Rükü ve Seçde etmeksizin sadece ayakta iken Dört Tekbîr ile

Cenaze Namazını kıldırdı, Cenaze Namazı Duasında ise,

“  Allah'ım Bizim Dinimize, Ölümüze, Küçüğümüze, Büyüğümüze, Erkeği­mize, Kadınımıza,

burada bulunan Hâzırımıza ve burada bulunmayanlarımızı Mağfiret et, Hepsini affet,

Yâ Rabbî, Bizden yaşattıklarını îmânla yaşat, öldürdüklerini de selâm üzere öldür,

Allah'ım, Bi­zi bu ölenin ecrinden mahrum etme ve onun arkasından bizi saptırma, saptırma,

   Allah'ım, Kulunu ve kulunun Çocuğunu mağfiret et, Kulun senin rahmetine muhtaçtır,

Sen ona azâb etmekten müstağnisin, Bu kulun iyi amellerde bulunmuşsa, onun iyiliğini arttır;

kötü amelde bulunduy­sa, onu affeyle, Allah'ım bunu mağfiret eyle, buna merhamet buyur ve afiyet ihsan et,

Bunu affeyle, vardığı yerde ona ikramda bulun, Yerini genişlet, bunu su ile, kar ve dolu ile yıka,

beyaz elbiseyi kirden nasıl temiz pâk edersen, bunu da günahlarından öylece pakla.

Kendisine dünyâdaki yurdunun ye­rine daha hayırlı bir yurt, ailesinin yerine daha hayırlı bir aile,

zevcesinin yerine daha hayırlı bir zevce ihsan eyle,

Bunu Cennetine koy, Kabrinde, kabir azabın­dan ve cehennem azabından koru, “ diye Dua etti der, 

 

     CENAZE NAMAZI DUASI                                                                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 781

  Sahabeden Enes bin Malik (ra) anlatıyor, Mevta Kabrine indirildiğine, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Toprağı Onun Böğürlerinden uzak tut, Mezarını Ona Geniş eyle,”diye dua ederdi,

 

     CENAZE NAMAZI DUASI                                                                     RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 258

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabirler, orada yatanlar için zifirî karanlıktır, Ölenlerin Üzerlerine kılacağın Cenaze Namazı ve

Duanız sebebiyle, Allah Azze ve Celle O Cenazenin Kabrini aydınlatır, “ dedi der,

 

     CENAZEYİ KABRİNE DEFNEDERKEN DUA                           RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S62 H15

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kardeşlerinizden biri ölüp Kabrinin Toprak ile örtülmesi tamamlanınca, sizden birisi kalksın, başucunda dursun

ve Sonra, " Ey filan kadının oğlu filan " desin, zira o vefat eden kimse,

" Bizi İrşad edin de Allah da size rahmet eylesin " der,

Lakin siz bu durumu bilmezsiniz, Sonra şöyle devam etsin, " Üzkur mâ harecte aleyhi mineddünya

Şehâdete en lâ ilâhe illallah ve İnne Muhammeden abduhû ve Resuluhu ve İnneke radiyte billahi Rabben

ve bi Muhammedin Nebiyyen ve bil islâmi dinen ve bil Kur'âni imânen " diyerek Telkin ediniz,

Zira bunu söylediği zaman, Sorgucu Melekleri Münker ve Nekir, biri diğerinin elini tutar da ötekine der ki,

" Gel, bunun yanından beraber gidelim. Yapacağımız bir şey kalmadı.

Hücceti kendisine telkin edildi, bundan ötesi, onun esas koruyucusu Allah Zül Celaldir, der,

Ashabdan birisi, " Ey Allahın Rasulu, Şayet onun annesinin ismini bilmiyorsak ne yapmalıyız diye sordu,

Allah Rasulu cevaben, " Onu Havva Annemize Nisbet ederek, Ey Havva oğlu filan " deyiniz, “ dedi der,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN İŞRAK ve DUHA NAMAZI                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S104 H 2

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kul, kendisinin Sülâmâ"sının bir Zekâtı olduğu halde sabahlar, “ dedi, Sülâmâ nedir ?

Ey Allahın Rasulu diye sorduk, Allah Rasulu, " Bedendeki her Azanın, Kemiğin Mafsalıdır, Şayet O kul,

Dört Seçde ile iki Rek'at İşrak ( Duha, Kuşluk ) Namazı kılarsa, Bedeninin Zekatını ödemiş olur, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN İŞRAK ve DUHA NAMAZI                        TİRMİZİ HADİS No 475

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Zül Celal Ey Ademoğlu,

Güneş Doğup yükselmeye başlayıp Gündüzün Başlangıcında, Dört Rekat Namaz Kıl ki,

Gündüzün Sonuna kadar Her Türlü İhtiyacını karşılayayım, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN, DUHA, KUŞLUK NAMAZI                       MÜSLİM HADİS No 336

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Hani Binti Ebi Talib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kuşluk vaktinde, Güneş doğup Bir Mızrak boyu yükseldikten sonra,

Sekiz Rekat Kuşluk ( İşrak ) Namazı kılardı “ der,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN EVVABİN NAMAZI                                   TABARANİ HADİS No 563

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

" Ey Enes, Ümmetimden karşılaştıklarına selam ver, Evine girdiğinde ev halkına selâm ver,

Küçüklere merhamet et, büyüklere saygı göster, iyiliklerin artsın,

Abdesti tam al, Duha Namazını, Evvabin Namazını kıl, Ömrün artsın,  

kıyamet gününde Benim arkadaşlarımdan olursun,” dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN EVVABİN NAMAZI                                   İBNİ MACE HADİS No 1383 ve 1374

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Fena Söz, Kötü Söz, Boş Söz, konuşmayan ve

Akşam ile Yatsı namazları arasında, Altı veya Yirmi Rek'at Evvabin Namazı kılan ve kimse için,

Bu Namazlar On İki Yıllık İbadetine Denk tutulur, Allah Teâlâ cennette bir ev yaptırır, “ dedi der,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   İSRA SURESİ AYET 79

“ Sana İndirilen Kuran ile, Geceden bir Vakitte, Sana ait bir Nafile Namaz olarak Teheccüd Namazı Kıl, “ der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   ZÜMER SURESİ AYET 9

“ Rabbi Allah Zül Celalin Rahmetini uman, Rahmetine kavuşmak isteyenle, Gece Saatlerinde Kalkan,

Namaza, Kıyama duran, Seçdeye kapanan, Ahirette Cehennem Azabından korkan Kimse ile, Allah Zül Celalin

Rahmetini tanımayan, İbadetlerini yapmayan, İnkar eden Kimse Allah Zül Celale Aynı olurmu ?

Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Eşit olurmu ? Bunu Ancak ve ancak, Temiz Akıl Sahibi olanlar anlar, “ der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   NESAİ HADİS No 1595

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Size Farz olan Namazlardan sonra en Faziletli Namaz, Gece Kılacağınız Teheccüd Namazıdır,

Size Farz olan Ramazan ayı Orucundan sonra, Oruçların en faziletlisi, Muharremde tutulan oruçtur, ” dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   TİRMİZİ HADİS No 3549

  Sahabeden Bilali Habeşi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gece Namazını, Teheccüd Namazını ihmal etmeyiniz, Çünkü Gece Namazı, Teheccüd Namazı,

Allaha yakınlığınız olup, Sizi Günahlardan sakındırır,

Kötülüklere keffâret olup Vücuttan Hastalığı kovar,”dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   MÜSLİM HADİS No 758 ve 757

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Abdullah Bin Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Her gecenin Üçte ikisi geçip Son üçte biri kaldığında alt Dünya Semasına Nüzul eder,

Bakar, Hani bana Namaz Kılıp Duâ eden yokmu, ? Duasını kabul edeyim, Hani benden bir şey isteyen yokmu, ?

istediğini vereyim, Hani benden Af ve Mağfiret dileyen yokmu, ? Onu Af ve Mağfiret edeyim, 

Her Gecede Gerçekden gecede öyle bir saat vardır ki, Müslüman bir Kulun Duası O Saata Rast larsa,

Allah Azze ve Celleden bir hayır isterse, O hayrı Allah kendisine verir, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   BUHARİ HADİS No 588

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz Gece uyuyunca, Şeytan Onun Boynunun köküne Düğüm Düğümler, Şayet O Kimse,

Gece uyanıp, Abdest alıp, Teheccüd Namazı kılar, Kuran okur, Tesbih ve Tehlil ederse,

Allah Zül Celali Zikrederse, Şeytanın, Onun Boynunun köküne vurduğu Düğümlerin hepsi çözülür ve

O Kimsenin üzerinden, Şeytanın Düğümleri çözüldüğü için, Gönlü Hoş ve Huzurlu olarak, Neşeli olarak

Sabaha Nail olur, Her Kimde böyle yapmaz ise, Şeytanın Onun Boynunun köküne vurduğu düğümlerle,

Gönlü kapanık, İç dünyası kararık, Huzursuz, Sıkıntılı ve Buhranlı olarak, Uyuşuk ve dermansız olarak,

Beyni Şişmiş ve donuk olarak Sabaha nail olur, Gün Boyu, Yaşamı boyu böylece devam eder, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2278

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gecenin ortasında İki Rekat Namaz kılman, Günahlarını Affettirir,”dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                   İBNİ MACE HADİS No 4240

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olmayan Amellerinize, İbadetlere, gücünüzün yettiği miktarda devam etmeye çalışıp yapınız,

Zira Allah Zül Celal nezdinde, Farz kılınmış olan Amellerin haricindeki Amellerin En makbulu,

Az dahi olsa, devam ettirilen Ameldir, “ dedi der, 

 

 

     TERAVİH NAMAZI                       İBNİ MACE HADİS No 1328

  Sahabeden Ebu Seleme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan ayı Öyle bir aydır ki Allah Azze ve Celle, Ramazan ayı Orucu tutmanızı üzerinize farz kıldı,

Ben de Ramazan gecelerini ihya eden Teravih Namazını Sünnetim kıldım, 

Artık kim İman ederek ve Sadece Allahın Rızâsını dileyerek Ramazan orucunu tutar ve Gecelerini

Teravih Namazı ile ihya ederse, Anası kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur, “ dedi der,

 

     TERAVİH NAMAZI                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 929

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan Ayının İlk gecesinde, ( yani İlk Teravih kılındığı gecede ) Allah Zül Celal,

Bütün Kıble halkını bağışlar, yalnızca Münafıkların ve Kafirlerin bundan nasibi yoktur,” dedi der,

 

     TERAVİH NAMAZI                       MUVATTA TERAVİH HADİS No 5

  Sahabeden Hz Ömer ve Ruman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Teravih Namazı Yirmi Rekat tır, Arkasından Gece Namazı olan Vitir 3 Rekattır, “ dedi der, 

 

     TERAVİH NAMAZI                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 534

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan ayı gecelerinde Yirmi Rekat Teravih Namazı ve Sonrada Vitiri kılardı, “ der,

 

     TERAVİH NAMAZI                       MUVATTA TERAVİH HADİS No 1

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ramazanın Birinci Gecesinde, Mescide Cemaate Teravih Namazı

Kıldırdı, İkinci Gece Mescidte Cemaate Teravih Kıldırdığında Cemaat çoğalmıştı,

Ücüncü Gece, Mescidte Cemaate yine Teravih Kıldırdığında Cemaat dahada çoğaldı,

Dördüncü gece Cemaat Teravih Kılmak için bekliyordu lakin, Allah Rasulu Mescitte Teravih kıldırmadı,

Teravihi Evinde Kendi başına kıldı, Ertesi gün Teravih Namazı için bekleyen Cemaate,

Teravih Namazı Farz bir Namaz değildir, Benim Sünnetimdir, Sünnetim Olan Teravih Namazını,

kendi kendinize Farz kılacağınız endişesi ile Size Teravih Namazı kıldırmadım, “ dedi der,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Teravih Namazı Şekil ve Şartları belirtilmişken ve Allah Rasulunun Sünneti iken,

Teravih Namazı diye bir Namaz yoktur, İnsanlar Oruçlarını açtıktan sonra rahatlamak için Namaz kılıyorlar,

adınada Teravih Namazı dediler, “ derler, İslam Dinini Tahrip ederler,

yaşar nuri öztürkce, Abdülaziz Bayındırmış, 

 

 

     TEKBİR veya SELATÜ SELAM GETİRMEK YERİNE MANİ OKUMAK                     YASİN SURESİ AYET 69

“ Biz Size ( İbadet diyerek yapabileceğiniz yada İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz,) Şiir,  

( İlahi, Gazel, Kaside, Değiş, Mani veya Türkü ) Öğretmedik,

( İbadetleriniz, İlahi, Gazel, Şiir, Değiş veya Türkü okumak veya Türkü veya İlahi Söylemek değildir) “ dediği halde,

 

     TEKBİR veya SELATÜ SELAM GETİRMEK YERİNE MANİ OKUMAK                     HAAKKA SURESİ AYET 41 ve 42

“ O Kuranı Kerim, Bir Şâir, Bir Ozan, Sözü değildir, Nasıl bir Saçmalığa inanıyorsunuz,”

“ O Kuranı Kerim, Bir Kâhin Sözü de değildir, Ne de az düşünüyorsunuz,” dediği halde,

 

     TEKBİR veya SELATÜ SELAM GETİRMEK YERİNE MANİ OKUMAK                     MEARİC SURESİ AYET 41

“ Dininiz ve Kitabınız, Bir Şair Sözü değildir, Lakin Siz buna nekadar az inanıyorsunuz,

Şairliğe, Şiir, ( Gazel, Kaside, Mani, Değiş, Türkü ) okumakta inatla devam ediyorsunuz,”dediği halde,

 

     TEKBİR veya SELATÜ SELAM GETİRMEK YERİNE MANİ OKUMAK        

RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/456 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beni Hak ile Yaratan Allah'a yemin ederim ki, Benden sonra ümmetimin içinde Fetret ve Bidad devri olacak,

O devirde Kasideyi, Değişi, Şiiri, Kur'anı Kerimin yerine tutacaklar kabul edecekler, “ dediği halde,

 

     TEKBİR veya SELATÜ SELAM GETİRMEK YERİNE MANİ OKUMAK                     NESAİ HADİS No 708

  Sahabeden Ebu Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescidlerde Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulu olan Kendisinin Hadislerinden Sözlerinden ve

Sünnetinden başka şeyleri, İbadetleriniz yerine geçirebileceğiniz, İbadet diyerek yapabileceğiniz,

İlahi, Gazel, Değiş, Şiir, Kaside okumayı, Türkü okumayı yasakladı ”  dediği halde,

 

     Ramazan Teravih Namazında, Rekat aralarında Rasulunun bildirdiği, Allah Zül Celale Hamd Tekbiri Zikir veya

Allah Rasulune Selatü Selam getirtmek yerine, Şiir, İlahi, Kaside, Gazel, Nağme, Mani, Değiş söylemek,Bidattır,

 

     Devleti Osmanı Aali Devletinin Son Dönem Paşalarından Ziya Paşanın ifadesi ile,

“ Sinek Küçüktür, Mide Bulandırır, Mikrop Daha Küçüktür Adam Öldürür, “ dediği gibi, 

Küçük gürdüğünüz Bidadlar ile, Dininizi İmanınızı ve İbadetlerinizi Öldürmeyiniz, Boşa çıkarmayınız,  

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

Hafız Dedemin İmamlık yapığı Tahtani Camiine, Bir Ramazan günü Yatsı ve Teravih Namazını kıldırmak için,

Camiye girdiğinde, Müezzin Mahfilinin yanında oturan ve Teravih Namazının Rekat aralarında,

Gazel, Kaside, Mani söylemek için gelen Söyleyicileri görmüş, Onlarla Caminin içinde zıtlaşmaya girmemek,

Caminin içinde Tartışma ve çekişmeye girmemek için, Onlara Rekat aralarında Gazel okumayın demek yerine,

Yatsı Namazını kıldırdıktan sonra Teravih Namazına başladığında, O Mani Söyleyicilerin Rekat aralarında,

Gazel, Kaside, Mani söylemelerine engel olmak için, Mani söyletmemek için, Teravih Namazına Tekbir aldığında

Teravih Namazına Hiç Rekat arası Selamı vermeden, 20 Rekatı birden ard arda kıldırarak,

Son Rekattan Sonra Selam verip Teravih Namazını tamamlamış,

O Gazelhanların, Gazel, Kaside, Mani söylemelerine, Bidatlarına engel olmuş,

Dört Rekatlı Namazların Birinci Tahiyyatından, Tekbirle Üçüncü Rekata kalkmak olduğu gibi,

O Namaz Kaç Rekatsa, İki Rekat Arası Tahiyyatında Selam Vermeksizin Namaza devam etmek, Bidat değildir,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN TESBİHAT NAMAZI                      İBNİ MACE HADİS No 1387

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, 

“ Ey Amcam Abbas, Günahların evvelini, âhirini, eskisini, yenisini, hatâsını, kasıtlısını, küçüğünü, büyüğünü,

gizlisini, açığını, Kum Dağları gibi olmuş Günahları, Allah Azze ve Cellenin bağışladığı,

On, On, On Hasleti sana bildireyimmi ?  Dört Rek'at Bir Sünnetim olan bir Namaz vardırki,

Bu Tesbihat Namazıdır, Gücü yeten, Hergün Bir kez Tesbihat Namazı kılsın,

Her gün kılmaya gücün yetmezse, Haftada bir kez Cuma günü Tesbihat Namazı kılsın,

Haftada Birkez kılmaya Gücün yetmezse, Ayda Bir kez Tesbihat Namazı kılsın,

Şayet Ayda Bir kez kılmaya gücün yetmezse, Yılda bir sefer Tesbihat Namazı Kılsın,

Yılda Bir Sefer Tesbihat Namazı kılamayan, Ömründe Bir kez Tesbihat Namazı kılsın,

  Tesbihat Namazının Her Rekatında Fatiha ile bir Sûre okunduktan sonra,

Rüküya gitmeden önce ONBEŞ defa, “Subhanallahu vel Hamdü Lillâhi ve Lâ İlâhe İllâllahü vallahü Ekber,”

Zikrini Tesbihat yaparsın, Sonra Rükû edersin, Rükûda, Rükü Tesbihatından sonra ON defa Tesbihat yaparsın,

Rüküdan Kalktığında, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın, Birinci Secdeye gittiğinde, Secde Tesbihatından sonra,

ON defa aynı Tesbihatı yaparsın, Birinci Secdeden Başını kaldırdığında, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın,

İkinci Secdeye gidersin, Secde Tesbihatından sonra, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın,

İkinci Secdenden kalkınca, ON defa aynı Tesbihatı yaparsın, Bir Rekattaki Tesbihat, Yetmiş Beş defadır,

Bu Dört Rekatlı Namazda 300 kez Tesbihat yapılmış olur, “ dedi der, 

 

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN İSTİHARE, ALLAH ZÜL CELALE DANIŞMA NAMAZI

     NEML SURESİ AYET 65

“ Göklerde ve Yerde, Allah Zül Celalden başka Hiç Kimse, Gaybı, Geleceği bilemez,” der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN İSTİHARE, ALLAH ZÜL CELALE DANIŞMA NAMAZI

     İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S125 H2

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İş yapmaya niyetlendiğinizde, ( Gece yatmazdan önce ) İki Rekat Namaz Kılınız, Namazı bitirdikten sonra,

“ Allahümme İnniy, Es Tehiyruke, Bi İlmike, ve Estak diruke, Bi Kudretike, ve Es Elüke, Min Fadlikel

Aziym, Fe İnneke, Takdiru, vela Akdiru, ve Ta, lemu, vela Aglemu, ve Ente, Allamul Guyub, Allhümme,

İn Künte, Ta lemu, Enne, Hazel Emra, Hayrulli, Fiy Diyni Meaşi, ve Akıbeti Emriy, Fasrihhu,

Anniy, Vasrifhu, Anhu, Vakdurliy, El Hayra, Kaysu Kane, Sümme Ardini Bihi,” 

  Alemlerin ve Benim Rabbim olan Allahım, Bana bu işimde, Hayırlısını bildirmeni diliyorum,

Zira Sen Benim Hakkımda, Benim bilemediğim En hayırlısını, İyisini bilensin,

Ancak ve Mutlak Her şeye, Hayırlı olana ve Şer olana sadece ve sadece Senin İlmin, Senin Kudretin,

Seni Takdirin, Senin Emrin, Senin Azametin yeter, Alemlerin Rabbi ve Benim Rabbim olan Allahım,

Bu iş, Dinime, Dünya ve Ahiretime, Hayır getirecekse bana O işi yapma imkanı ver,

Şayet Bu iş, Dinime, Dünya ve Ahiretime Hayırlı değilse, zarar verecekse, beni ondan, onuda benden uzaklaştır,

Diyerek Dua edip yatınız, Samimiyet derecenize göre Rüyanızda O işin Sizin için Hayırlımı veya

Zararlımı olduğu bir işaretle gösterilir, dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN İSTİHARE, ALLAH ZÜL CELALE DANIŞMA NAMAZI   TİRMİZİ HADİS No 480

Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz bir işi yapmak için Allah Zül Celalden yardım istediğinde,

Farz Namazlarından haricen İki Rekat İstihare Namazı kılsın ve Namaz dan sonra ,

“ Ey Allah’ım Benim hakkımda Benim bildiğimden Hayırlısını bilirsin, Senden Benim hakkımda hayırlısı ne ise

onu bana bildirmeni Niyaz ederim, Senin Güç ve Kudretinle beni güçlendirmeni Niyaz ederim,

Her şeyi Senin Lûtfundan Niyaz ederim, Çünkü Senin her şeye gücün yeter,

Benim ise hiçbir şeye gücüm yetmez, Akıl ve Düşünmeyle bilinmeyecek her şeyi bilen sadece sensin,

sen her şeyi bilirsin ben ise bilemem,  Ey Allah’ım şu yapacağım işin benim için, Dinim için,

Yaşayışım ve İşimin sonu hakkında hayırlı ise, onu yapmayı bana kolay getir,

Şayet bu iş benim için Dinim için, Yaşantım ve İşimin sonucu hakkında kötü ise,

onu benden uzaklaştır, beni de ondan uzak eyle, Hakkımda Hayırlı olanı yada Şer olanı Ancak Sen bilirsin,

bu günüm ve geleceğim için Hayırlı olan nerede ise, onu benim için takdir et ve ona Beni Razı ettir diyerek,

Allah Azze ve Celleye Dua etsin, İsteği,  Arzusu Haceti Ne ise istesin,” dedi der,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN HACET, SIKINTI NAMAZI            BAKARA  SURESİ  AYET 45

“ Şüphe yokki, Allahtan Korkmayanlar için, Namaz İbadeti ağır bir İbadettir,

Namazlarınızı kılarak, Sabır ile Rabbinizden yardım isteyin, “ der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN HACET, SIKINTI NAMAZI            TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C2 H824

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hacet Duasını şöyle öğretti,

Elhamdü Lillahi, Nestaiynühü, ve Nestağfirühü, ve Neuğzu Billahi min şüruri en Füsina

ve Seyyiati Ağmalina, men Yahdillahü fela Mudılle Lehu, ve men Yudlıl Fela Headıyeleh,

Eş Hedü ella İlahe İllallah ve Eşhedü enne Muhammeder Rasulallah, “ diye hacet duasını öğretti der,   

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN HACET, SIKINTI NAMAZI            İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S122 H4

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Başına bir Sı­kıntı geldiği zaman, Bir Hacetiniz olduğu Zaman, Gece veya Gündüz On İki Rekat Namaz kılınız,

On İki Rekatlık Namazınızı bitirdikten sonra,  Tahiyyata oturun, Et Tahiyyatü ve Peygamberlere Selatü Selam,

( yani Allahümme Salli ve Allahümme Barik Dualarını okuduktan ) sonra, Tekrar Secdeye kapanın,

Secdedeyken, Yedi kere Fatiha Suresini, Yedi kere Ayetel Kürsiyi okuyunuz, On Kere

“ La İlahe İllallahu Vahdehu La Şerikeleh, Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Ala Külli Şeyin Kadiyr,”

Zikri ile Allah Zül Celale Hamd ediniz, Sonra, “ Allahümme İnniy Eselüke, Bi Meakıdil, Izze Min, Arşike,

ve Müntehay Rahmeti, Min Kitabike, ve İsmikel, Azmu, ve Ceddikel Ala, ve Kelimatiket Teammeti,”

Zikrinden sonra Dileğinizi, İsteğinizi, Hacetinizi, Çarenizi, Tüm Samimiyet ve Benliğinizle Teslimiyetinizle,

Allah Zül Celalden isteyerek Dua ettikten sonra, Başını Secdeden kaldırıp, Namazdan çıkar gibi Sağa ve Sola

Selam ver, ( Allah Zül Celal, Dileğinizi, İsteğinizi, Hacetinizi, Çarenizi verecektir ) “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARDAN HACET, SIKINTI NAMAZI                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S105 H 18

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben, Mümin Müslümanın Dua Sesinden hoşlanırım,

Müslümanın bir iş hususunda Duasına, isteğine ise biraz ağır davranırım,

Duasına İsteğine biraz geçiktirerek cevap veririm, Onu Severim ve Ona Rahmet ederim,

Beni zikretmesini, Bana Dua etmesini bırakmasın ve Benden Ümit kesmesin, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim