ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  NAMAZLARIN REKAT SAYILARI / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 16.05.2023
Okunma : 1799

     BEŞ VAKİT NAMAZ İBADETİNDE FARZ OLAN REKAT SAYILARI, SÜNNET OLAN REKAT SAYILARI,

     SABAH NAMAZI FARZI KAÇ REKATTIR ?

     ÖĞLEN NAMAZININ FARZI KAÇ REKATTIR ?

     İKİNDİ NAMAZI FARZI KAÇ REKATTIR ?

     AKŞAM NAMAZI FARZI KAÇ REKATTIR ?

     YATSI NAMAZI FARZI  KAÇ REKATTIR ?

     VİTİR NAMAZI  KAÇ REKATTIR ?

     VAKİT NAMAZLARIN SÜNNETLERİ KAÇ REKATTIR ?

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ NEDİR?

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI NEDİR?

     SÜNNET NAMAZLARIN KAZASI NEDİR?

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN İŞRAK (DUHA) NAMAZI KAÇ REKATTIR ?

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN EVVABİN  NAMAZI KAÇ REKATTIR ?

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR ?

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ NEDİR?  

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     SABAH NAMAZI FARZI                          İBNİ MACE HADİS No 823

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sabah Namazı Farzının İlk Rekatında Bakara Suresinin yarısını okudu,

İkinci Rekâtında ise, Bakara Suresinin kalan kısmını okudu,

Sabah Namazının Farzını İki Rekat olarak kıldırdı, “ Sabah Namazının Farzı İki Rekattır “ dedi der,

 

     SABAH NAMAZI FARZI                          NESAİ HADİS No 1749

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hazfa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Nübüvveti üzere, Farz Namazlardan önce,

Farz Namazların Rekat Sayısı kadar Sünnet Namaz kılardı,

Sabah Namazının Farzından önce, İki Rekat Sünnet namaz kılardı, ” der,

 

 

    ÖĞLEN NAMAZININ FARZI                    MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 349

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahü Aleyhi ve Sellem, Bize,

Öğlen Namazı ile İkindi Namazının İlk İki Rekatında Fatiha Suresini okuduktan sonra Bir Sure daha okurdu,

Bazen Okuduğunu Bize işttirir, Bazende İşitmezdik, Öğlen Namazının İlk İki Rekatını Uzatırdı,

İkinci İki Rekatı Kısa tutardı, Sabah Namazındada Öğlen Namazının İlk İki Rekatı gibi yapardı, “ der,

 

    ÖĞLEN NAMAZININ FARZI                    İBNİ MACE HADİS No 1205

  Sahabeden Abdullah Bin Mes'ud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahü Aleyhi ve Sellem,

Öğlen Namazının Farzını bize Beş Rek'at olarak kıldırdı. Selâm verince kendisine,

Namaz Rek'atlarina ilâve mi yapıldı diye sorduk, Efendimiz “ O Ne diye sordu,

Kendisine Öğlen Namazının Farzını Beş Rekat olarak kıldırdığını söyledik,

Bunun üzerine Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Selem, İki kere daha Secde etti, Sehiv Secdesi yaptı,

Sehiv Secdesinden sonra Selam verdi Namazını bitirdi,

Bu şekil Hataların Sehiv Secdesi ilke düzeltilebileceğini söyledi “ der,

 

 

     İKİNDİ NAMAZI FARZI                            İBNİ MACE HADİS No 1213

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahü Aleyhi ve Sellem, Bize,

İkindi Namazının Farzını kıldırırken, İkindi Farzının İkinci Rekatından sonra, birinci Tahiyyatından sonra,

Selam verdi ve İkindi Namazının Farzını bitirdi, Sahabeden Zülyedeyn (ra) Allah Rasulune,

Ey Allahın Rasûlu, İkindi Namazının Farzı kısaldı mı, yoksa unuttun mu ? diye sordu.

Allah Rasulu “ Ne namaz kısaldı, Ne de ben Unuttum, “ diye cevap verdi, Zülyedeyn, Allah Rasulune,

O halde arzedeyim, Ey Allahın Rasulu Sen İkindi Namazının Farzını İki Rekat kıldın, dedi,

Efendimiz, Namaz Cemaatine döndü ve “ Zülyedeynin dediği gibi midir ?”  diye sordu,

Sahâbiler, Namaz Cemaati,  Evet, Ey Allahın Rasulu Züldeynin dediği gibidir diye cevap verdiler.

“ O Zaman Ben İkinci Rekattan sonra Unutarak selâm vermişim, “ dedi

Bunun üzerine Peygamber  Sallallâhü Aleyhi ve Sellem öne geçerek, İki Rekat daha kıldırdı,

İkindi Namazının Farzını Dört Rekata Tamamladı,  Sonra İki Sehiv Secdesi yaptı,

Sehiv Secdesinden sonra Selam verdi Namazını bitirdi, " der,

 

     SABAH, İKİNDİ ve NAMAZI FARZI        BUHARİ HADİS No 333

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahü Aleyhi ve Sellem, Bize,

“ Güneş Doğmadan önce, Sabah Namazından bir Secdeyi yetiştirebilecek olan, Sabah Namazını tamamlasın,

Güneş Batmadan önce, İkindi Namazından bir Secdeyi yetiştirebilecek olursa,

İkindi Namazını tamamlasın,” dedi der,

 

     İKİNDİ NAMAZI FARZI                            RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/164 H/6

  Sahabeden Rafi İbni Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz kıldığı halde, Kıldığı Namazın, Münafıklığın Namazını kılmış olanı haber vereyim mi ?” dedi,

Evet denilince “ İkindi Namazını Güneş, Sığırın karnındaki yağ gibi sararıncaya kadar geciktirip kılan,

Münafıklığın Namazını kılmıştır, “ dedi der,

 

     İKİNDİ NAMAZI FARZI                            AHMED BİN HAMBEL MÜSNED H No 103 / 1003

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İkindi Namazının vaktine Çok Dikkat ediniz, İkindi Namazını, İkindi Namazı Vaktinin sonuna kadar,

Sanki, Güneş Şeytanın Boynuzları arasına düşmüş gibi zamana kadar,

( Güneşin artık batmaya meyledip Sararmasını, Kızarmasını bekleyerek,) İkindi Namazını geçiktirerek,

sonrada İkindi Namazını kılacağım diyerek acele ile Namaz kılmak, Münafıklığın Namazıdır, “ dedi der,

 

 

     AKŞAM NAMAZI FARZI                          MÜSLİM HADİS No 1288

  Sahabeden Ubeydullah Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Akşam Namazının Farzını Üç Rekat olarak Kıldı ve Kıldırdı ve “ Akşam Namazının Farzı Üç Rekattır “dedi der,

 

     AKŞAM NAMAZI FARZI                          MUVATTA NAMAZ HADİS No 25

  Sahabeden Ebu Abdullah Es Sunabi (ra) anlatıyor, Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti zamanında Medine'ye gittim,

Hz. Ebu Bekirin İmanlığında Akşam Namazı kıldım, Hz. Ebu Bekir,

Allah Rasulu Sallallahü Aleyhi ve Sellemden gördüğü ve öğrendiği veçhile ve şekilde,

Akşam Namazının İlk iki rekâtında Fatiha ile birer kısa sûre okudu, Akşam Namazının Üçüncü ve Son Rekatı

kıldırırken, yakınında olduğum için Sadece Fatiha Suresini okuduğunu işittim,” der,

 

 

     YATSI NAMAZI FARZI                             İBNİ MACE HADİS No 1361

  Sahabeden Abdullah bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salallahu Aleyhi ve Sellem,

İlk Gece olunca, Fecir Vaktin girdikten sonra, Yatsı Namazını, İlk Dört Rekatı, Yatsı Namazının İlk Sünneti,

İkinci Dört Rekatı Yatsı Namazının Farzı olmak üzere, Yatsı Namazını Sekiz Rekat Namaz olarak kılar,

Sonra Yatsı Namazının Son Sünneti olarak, İki Rek'at Sünnet daha kılar,

Sonra üç Rek'at Vitir Namazı olmak üzere, Onüç Rekat Namaz kılardı, “ der,

 

 

     VİTİR NAMAZI                                         İ.AZAM MÜSNED HADİS No 151 / 74

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Cellenin Size Farz olarak kıldığı Beş Vakit Namaza, Bir Vakit daha Namaz eki vardır, 

Vitir Namazı ayrıca Ziyade kılınır, Bu Nedenle Vitir Namazınıda ayrıca kılmaya Devam ediniz,

O Namaz Yatsı Namazından Sonra Gece Namazı olarak kılınacak olan Vitir Namazıdır, “ dedi der,

 

     VİTİR NAMAZI                                         NESAİ HADİS No 1658

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vitir Namazı, Farz Namazlar gibi, Allah Zül Celal tarafından emredilmiştir, “ dedi der,

 

     VİTİR NAMAZI                                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S240 H1

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vitir Namazı Kılmak Bana Farz, Size Vacipdir, Kurban Kesmek Bana Farz, Size Vacipdir,

Cuma Namazına gitmezden önce Gusul yapmak, Bana Farz, Size Sünnettir, “ dedi der,

 

     VİTİR NAMAZI                                         NESAİ HADİS No 1689, 1690 ve 1691

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Anneleri Hz Ümmü Seleme ve Hz Aişe ve

Sahabeden Ebu Eyyup (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, On üç Rekat Vitir kılardı,

Yaşlanıp kuvveten düştüğünde, Vitir Namazını Dokuz Rekat Kılmıştı, daha sonralarıda Yedi Rekat kılmıştı,  

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizlere, “ Vitir Namazı Haktır, Dileyen, Vitir Namazını

Yedi Rekat, Dileyen Beş Rekat, Dileyen Üç Rekat, Dileyende Tek Rekat olarak kılsın, “ dedi der,

 

     VİTİR NAMAZI                                         DARİMİ HADİS No 1454

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Yatsı Namazında, İlk Dört Rekat olarak Yatsı Namazının ilk Sünnetini,

daha sonra Yatsı Namazının Farzı olarak, İkinci Dört Rekat Yatsı Namazının Farzı olarak kılar,

Yatsı Namazı Farzını bitirip Selam verdikten sonra, İki Rekat Yatsı Namazının Son Sünnetini kılardı,

  Gece Namazı olan Vitir Namazınıda, İki Rekat Sünnet Namaza, bir Rekat daha ekleyip,

Bu Rekatta, Fatiha ve kısa bir Sure veya birkaç Ayet okuduktan Sonra, Ellerini, kulaklarının hizasına getirip

Vitir Tekbiri alır, “ Allahümme İnna Nestaıynüke ve Nestağfiruke ve Nestehdiyke ve Nü'minubike

ve Netübü İleyke ve Netevekkelü Aleyke ve Nüsniy Aleykelhayru Küllehu ve Neşkürüke vela Nekfürük

ve Nahlehu Menyefcürük “  Duası ile “ Allahümme İyyakena büdü ve Lekenusalliy ve Nescüdü

ve İleyke Nes'a ve Nahfidü ve Nercü Rahmeteke ve Nahşa Azabeke İnne Azabeke Bil Küffarı Mülhık “

Konut Duasını okuyarak, Son Üç Rekatı Vitir olmak üzere, Onüç Rekat Namaz Kılardı, “der,  

     Konut Duasının anlamı ve Manası,

“ Allahım sıhhat ve afiyetle kıldıklarında beraber beni de afiyette kıl, işlerini güzelce düzelttiğin Kefili ve Vekili

olduğun Mümin Kimseler gibi, benimde Kefilim ve Vekilim ol, Namazlarını kılarak Hidayete erdirdiklerinle,

benide Kıldığım namazlarla Beni Hidayetine erdir, Kaderin şerrinden beni koru, bana verdiğin nimetleri

bereketlendir. Sen herkese hükmedersin sana hükmedilemez Velisi olduğun kimse asla zelil olmaz,

Sen Eksikliklerden Münezzehsin, Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun, “ demektir,

 

     VİTİR NAMAZI                                         METEALİBUL ALİYE HADİS No 566

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Yatsı Namazını Cemaatle kılıp, arkasından Yatsının Son Sünnetini ve sonra uyumadan öncede

Vitir Namazını kılarsa, O gece Kadir Gecesine rastlamış gibi olur,” dedi der,

 

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 AHZAB SURESİ AYET 8, 23 ve 24

“ Allah Zül Celal Sadıklara bunları, Sadakatlerini sormak için yaptı,”

“ Asliyette Mümin olanlarda onlardıki, Allah Zül Celale ve Rasulune olan İmanlarını, Sadakatle gösterirler,

“ Zira Allah Zül Celal, İmanına Sadık olanların Sadakatleriyle Mükafat verecektir,” der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir,

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 NİSA SURESİ AYET 25

“ Allah Zül Celal, Sizin İmanınızı, İman etmiş olmanızı, İmanında Samimi olanları, Sizden daha iyi bilendir,” der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 NESAİ HADİS No 4126

  Sahabeden Temim Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dini Nasihattır ve İslam Dinine Samimi olmak demektir,

  Kulun, Allahı Ortaksız, Eşsiz ve Mutlak Tek Yaratan olarak tanıyıp bilmesi, İman etmesi,

Allah’ın kendini tanıttığı gibi inanarak hayatını sürdürüp Samimi olması demektir,

Kulun Allahın Kitab’ını Allah tarafından tarif edildiği gibi bilmesi, öğrenmesi, yaşaması,

başkalarına öğretmede Samimi olması demektir,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin, Allahın Peygamberi olduğuna İman etmek ve Samimi olarak,

örnek alarak kabul etmesi, İslam Dinini O’nun gibi yaşamayı prensip edinmede Samimi olması demektir,

  İslam Dini Nasihati, Sosyal Adalet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Yaşam biçimini tam ve eksiksiz olarak,

İnsanlara bildiren bir Nasihattır, İlkelerdir,

Bu İlkeler içinde, Müslüman idarecilere her konuda itaat ve yardımda bulunmada Samimi olması demektir,

  Diğer tüm Müslümanlara her konuda yardımcı olması, Cennet’e götüren yolları göstermesi, Nasihat etmesi

Samimi olması demektir, ” dedi der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S48 H4 S50 H9

  Sahabeden Muaz Bin Cebel, ve Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Rasulu olan Bana, İslam Dinine, İbadetlerine, Kendi Kendini dahi aldatmayan

Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile, İmanında Mutlak Samimi olursan, Aynel Yakıyn İmanda olursan,

Az Amelin, Az İbadetinde olsa Sana yeter, Zira Allah Zül Celal, Sadece ve Sadece Kendi Rızasını kazanmak için

Edep ve Haya ile, Samimi olarak yapılan İman ve İbadetleri, Amelleri kabul eder, “ dedi der,  

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 RAMUZEL HADİS No C/2 S/148 H/1

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz, Hilei Şeriyeli Alışveriş yapar ve Cihadı da terk ederseniz, Üzerinize öyle bir Zilletler verilir ki,

Hileyi, Aldatmayı, Hıyaneti, Hainliği terk edip, Doğruluk ve Dürüstlük Cihadına dönmedikçe ve Allah Zül Celleye

Tevbe İstiğfar etmedikçe, Bu Zilletlerden kurtulamazsınız, Tevbe, İstiğfarınızda kabul edilmeyecektir,”dedi der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 YUNUS SURESİ AYET 100

“ Gönlünü, Samimiyetini Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına açmayan Kimseler, İman edemezler, “ der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 SEBE SURESİ  AYET 32

“ Siz Gönlünüzü Allah Zül Celale atçınızda, Hidayete gelmek istedinizde,

Biz Sizi Hidayetten Gerimi çevirdik, “ der, 

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 TİRMİZİ HADİS No 177

  Sahabeden Ebu Katâde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Uykuda kalarak Namazın geçirilmesi Kusur değildir, Asıl Kusur, Asıl Büyük Günah,  Allah Zül Celale Kulluk

etmemek olan ve dahi Asi olmak olan, Affedilmeyecek olan Kusur olan, Uyanık olduğu halde Namazını

kılmamaktır, Hanginiz, Uyuya kalırda, yada Namazını kılmayı unutup Namazını kılamazsa,

Uyandığında veya unuttuğu Namazını hatırladığında, Namazını Kılsın, dedi der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 İBNİ MACE HADİS No 698

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz bir Vakit Namazı, Unutarak veya uyuya kalarak kılmadığı zaman,

Namazını Hatırladığı zaman yada Ertesi Gün Aynı Vaktinde kılsın, Kaza etsin, “ dedi der,

 

     FARZ NAMAZLARIN KAZASI                 BUHARİ HADİS No 352

  Sahabeden Ebu Katâde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle Gece yolculuğu ediyorduk,

İçimizden biri, Ey Allahın Rasulu, Gece boyunca yürüdük, Gecenin Sonuna yaklaştık ve yorulduk,

Emretsende Konaklasak dedi, Allah Rasulu cevaben, “ Uyuya kalıp Sabah Namazını kaçırmaktan korkarım,” diye

cevap verdi, Bilal (ra) Ben Sizi Uyandırırım dedi, Ve uykuya yattılar,

Bilal, Devesine dayanıp Nöbet bekler gibi beklemeye başlamıştı, derken Bilalde uyuya kaldı,

Allah Rasulu uyandığında, Güneş Doğmuştu, Allah Rasulu “ Ey Bilal, Dediğin nerede kaldı “ dedi,

Bilal Ey Allahın Rasulu, Bu güne kadar, beni bunun kadar ağır bir uyku basmış değildir dedi, Allah Rasulu, 

“ Allah Zül Celal dilediği zaman Ruhlarımızı Kabzeder, Dilediği zaman geri verir,

Uyuduğumuzda Ruhlarımızı kabzetti ve Şimdi geri verdi, Güneş Yükselip Bembeyaz olduğunda,

Ey Bilal Kalk, Ezan Oku, “ dedi, Bilalde Ezan okudu, Allah Rasulu Abdestini aldı, Sabah Namazını Kıldırdı “ der,

 

 

     VAKİT NAMAZLARIN SÜNNETLERİ                 DARİMİ HADİS No 1446, 1442  ve 1444

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve 2.Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor,

Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,     Sabah Namazı Farzından önce İki Rekât,

Öğlen Namazı Farzından önce Dört Rekat, Öğlen Namazı Farzından sonra İki Rekât,

İkindi Namazı Farzından önce Dört Rekat,   Akşam Namazı Farzından sonra İki Rekât,

Yatsı Namazı Farzından sonra İki Rekât,      Cuma Namazı Farzından sonra İki Rekât,

Nafile Namaz, Sünneti olan Namaz kılardı, Sünneti olan Nafile Namaz kılmayı hiç bırakmazdı, ' der,

 

     SABAH NAMAZININ SÜNNETLERİ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 546

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazının İki Rekat Sünnetini kaçırmayın,

Zira O İki Rekat Sünnetimde, Sizin için Mükafadlar vardır,” dedi der,

 

 

     ÖĞLEN NAMAZININ SÜNNETLERİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 525

  Sahabeden Ebu Eyyubel Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öğlen Namazının Farzından önce, arada Selam vermeden kılınan Sünnet Namazına,

Gök Kapıları açılır ve Kabul edilir,”dedi der,

 

     ÖĞLEN NAMAZININ SÜNNETLERİ                  RUDANİ HADİS No 2159

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, Öğlen Namazının Farzından önce, Sünnetim olan Dört Rekat Namazı kılarsa,

Sanki O Gece Teheccüd Namazı Kılmış gibi olur,” dedi der,

 

 

     İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETLERİ                    RAMUZEL HADİS HADİS No C5 S487 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İkindi Namazının Farzından evvel, Sünnetim olan Dört Rekat Namazı kılmaya devam edene,

Allah Zül Celal Mağfireti ile karşılık verir, “ dedi der,

 

     İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETLERİ                    EBU DAVUD HADİS No 411

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Vakit Namazlara ve Orta Namazına devam ediniz ayeti geldiğinde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Orta Namazından, İkindi Namazından sonra, İki Rekat Daha Namaz vardır, “ dedi der,

 

     İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETLERİ                    BUHARİ HADİS No 350 ve 351

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sabah Namazından önceki ve İkindi Namazından sonraki İki Rekat

Sünnet Namazını, Sırran da, (yani görünmedende) Alaniyetende, ( yani Evindede, Dışardada ) hiç terk etmezdi,

  O İki Rekat Sünnet Namazlarını, Allah Zül Celale kavuşuncaya kadar hiç terk etmedi,

Lakin, Ümmetine Ağır gelir korkusu ile, Bu İki Rekat Sünnet Namazlarını Mescitte kılmazdı,

Ümmetine, Tahfifi Külfet mucibi olacak şeyleri,  Ağırlık yüklememeyi pek severdi,” dedi der,

 

     İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETLERİ                    EBU DAVUD HADİS No 1279

Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellemin, İkindi Namazından sonra İki Rekat Namaz daha Kılmadığı bir günü olmamıştır,“der,

 

     İKİNDİ ve AKŞAM NAMAZININ SÜNNETLERİ                        TİRMİZİ HADİS No 3275

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tur Suresinin 49 cu Ayetindeki “ İdbarun Nucum“ İfadesi

Sabah Namazının Farzından önceki İki Rekat Sünnet Namazdır,

Kaf Suresinin 40 cı Ayetindeki, “ İdbarus Sucud” ifadesi,

Akşam Namazının Farzından sonraki İki Rekat Sünnet Namazdır,“dedi der,

 

      İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETLERİ                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 636

  Sahabeden Asım Bin Damre (ra) anlatıyor, Hz Ali,(ra) ile bir yolculukta idik,

Hz Ali, (ra) İkindi Namazını Seferi olarak yani İki Rekat olarak kıldıktan sonra, İki Rekat (Sünnet) kıldı,” der,

 

      İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETLERİ                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 299  

  Sahabeden Esved (ra) anlatıyor,

Hz Ömer, İkindi Namazından Sonraki, İki Rekat Sünnet Namazı kılanı döverdi,”der

 

      İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETLERİ                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 301

  Sahabeden Temim Ed Dari (ra) anlatıyor, Hz Ömer, Benim, İkindi Namazından sonra,

İki Rekat Sünnet Namaz kıldığımı gördü ve beni kırbacıyla dövdü,

Ben, Ey Ömer, Sen Beni, Allah Rasulu ile beraber kıldığım bir Namazı kıldığım içinmi dövüyorsun, dediğimde,

Hz Ömer, Ey Temim, Herkes, Senin bildiğini, bilmiyorki, diye cevap verdi der,  

 

    İkindi Namazı Farzından sonraki, İkindi Namazının İki Rekat Son Sünneti Namaz

ile, Akşam Namazı Farzından önceki, Akşam Namazının İlk İki Rekat Sünnet Namaz,

Allah Rasulunun Sünnetinde, Sözlerinde, Hadislerinde olan İbadetlerdir,

Allah Rasulunden, Günümüze gelinceye kadar İlmihallerimize dahi alınması unutulmuş Sünnet Namazlardır,

Allah Rasulunun ifadesi ile Öldürülmüş, unutulmuş Sünnet Namazlardır, Ona göre değerlendirin, 

 

 

     AKŞAM NAMAZININ SÜNNETLERİ                              RUDANİ HADİS No 2151

  Sahabeden Abdullah Bin El Mugaffel El Müzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç Kere, Akşam Namazının Farzından önce,  İki Rekat Sünnet Namaz kılınız,

Akşam Namazının Farzından önce,  İki Rekat Sünnet Namaz kılınız,

Akşam Namazının Farzından önce,  İki Rekat Sünnet Namaz kılınız,  “ dedi, Üçüncüden sonra,

Bu Sünnet Namazın Devam ettirilmesi, Ümmetine külfet olmaması için sonra “ İsteyen Kılsın, “ dedi der,

 

     AKŞAM NAMAZININ SÜNNETLERİ                              RUDANİ HADİS No 2153 

  Sahabeden Ebu Mekhul  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslümanki, Akşam Namazının Farzından sonra, Hiçbir şey konuşmaksızın,

Akşam Namazının İki Rekat Son Sünnetini kılarsa, Kıldığı Namazı İlliyn Makamına yükseltilir, “ dedi der,

 

 

     YATSI NAMAZININ SÜNNETLERİ                                 RUDANİ HADİS No 2159

  Sahabe Kadınlardan Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Yatsı Namazının Farzından sonra, Haricen Dört Rekat Namaz kılarsa,

Kadir Gecesinde benzerlerini kılmış gibi olur,” dedi der,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARIN KAZASI                      İBNİ MACE HADİS No 1155

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Uykuda kalarak Sabah Namazının İki Rekat Sünnetini yetiştirememiş kaçırmıştı, Allah Rasulu yetiştiremediği,

kaçırdığı Sabah Namazının Sünnetini, Güneş doğup kerahat vakti geçtikten sonra Kaza etmiştir, “ der,

 

    SÜNNET NAMAZLARIN KAZASI                       DARİMİ HADİS No 1443

Sahabe Kadınlardan Binti Ebû Umeyye (ra) anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

İkindi Namazının ( İki Rekat Son Sünnetinden ) sonra İki Rekat daha Namaz kıldı,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Seleme, İkindi Namazının İki Rekat Son Sünnetinden sonra kıldığı

iki Rekât Namazı sordum,  Allah Rasulu cevaben ” Durum şu ki, Öğlen Namazının Farzını Kıldırdıktan sonra,

Benim yanıma Bazı Kabilelerden İnsanlar, Müslüman olmak ve İslamı öğrenmek için geldiler,

Onlara İslam Dinini anlatırken, Öğlen Namazı Farzından sonra Sünnetim olarak kıldığım İki Rekat Namazımı

kılamamış oldum, İkindi Namazının ( İki Rekat Son Sünnetinden ) sonra kıldığım O İki Rekat Namaz,

Öğlen Namazının Farzından sonra Kıldığım İki Rekat Sünnet Namazdır, “ dedi der,

 

     Bir Şekilde Kazaya kalmış Namazlarınızı, ayrıca Kaza etmek, Sadakatiniz ve Samimiyetinizdir,

Farz Namazlardan önceki ve Sonraki Sünnet Namazların yerine,

Kaza Namazlarınızı kılmanız, Sünneti Terk etmiş olmanız demektir, Sadakatsizliğinizdir, Samimiyetsizliğinizdir,

Kaza Namazınızı Bidad olarak yapmış olmanız demektir,

 

     Mezhep İmamlarının hiçbir İçtihadı Allah Rasulunun Hadislerine ve Sünnetine aykırı olmaz, olamaz,

Zira, Mezhep İmamları, İbadetlerimizim ve Amellerimizin Kaidelerine,

Farz veya Sünnet eklemek için İçtihad yapmış değildir,

 

     Allah Rasulunun Vakit Namazlardaki Sünnetlerini kılmak yerine, Kaza Namazı kılacağım diye,

Vakit Namazların Sünnetleri yerine, Kaza Namazı kılmak, Sünnetten Çalmaktır, Hırsız Çıkmayı istermisiniz, ?

 

     Gün 24 Saat olduğu halde ve Siz Televizyonun karşısında Saatler harcarken,

Vakit Namazların Sünnetlerinin yerine Kaza Namazı kılayım demek yerine,

Sadece ve Sadece Televizyonlardaki Reklam aralıklarında Kaza Namazı kılsanız,

Mahşer Günü Namaz Hesabınızda Eksik Namazınız kalmaz,

Zira Sünnet Namazların yerine Kaza Namazı kılayım demek,

Allah Rasulunun Sünnetinden Yüz çevirmek demektir,

Karşılığında ise Allah Rasulu O Benden değildir diyor, Kaldıki,

Allah Rasulu Sünneti olan Namazları dahi Kaza etmiştir, Ona göre hesaplayın,

 

     Allah Rasulu Hadislerinde Namazların Sünnetinin Ne kadar önemli ve Hükmiyetli olduğunu söylediği halde,

“ Sünnet Namazların yerine Kaza Namazı kılabilirmiyiz “ sorununa karşılık, “ Sünnet Namazların yerine

Kaza Namazı kılabilirsiniz, Zaten Şafi Mezhebine göre Kaza Namazı olan Sünnet Namaz Kılamaz “ derler,

Kendi verdikleri Fetvalarını İmam Şafiye yamarlar, İslam Dinini, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dini değilde,

Mezhep Dini yaparlar, , İslam Dininin Sünnet Namazlar Hükmiyetini Tahrip ederler,

Kendi Fetvalarını Mezheplere yamarlar,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi dr.mustafa kayapınarmış,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               TUHEFUL UKUL HADİS No 171

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Amel edilmesi Hidayet, Terk edilmesi Sapıklık olan,

Sizin için Farz niteliğinde olan Sünnetlerimdir, İkincisi, Amel edilmesi Faziletiniz olan,

Yapmadığınızda, yapamadığınızda hata sayılmayan Günah sayılmayan Sünnetlerimdir,” dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               DARİMİ HADİS No 595

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki çeşittir, Birincisi,  Bu Sünnetimi almak yapmak farzdır,

Bu Sünnetimi bırakmak Bidat uydurmak yapmak Haramdır, Bu Sünnetimi Kasten terk etmek Kafir olmaktır,

İkinci Sünnetim ki, bu Sünnetimi almak yapmak Fazilettir, ” dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               ENFAL SURESİ AYET 20

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat edin,

Allah Zül Celalin Ayetlerini İşittiğiniz halde, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini İşittiğiniz

halde, Cüret edip, Allah Rasulunun Sözlerinden Sünnetlerinden Yüz Çevirenlerden olmuş olmayın,” der,  

 

     Sünnet İbadet olarak söylenenleri, Yapmazsan bir günahı yok diyerek söylemiyorlarmı ?

Onun içinde, Allah Rasulunun Sünnetleri hiçte önemli bir şey değilmiş gibi anlaşılmıyormu ?

Hanefi Mezhebine göre Vacip, Şafi Mezhebine göre Sünnet Söylemlerinin, asıl içeriğini bilen varmı,?

Hanefi Mezhebine göre Sünnet ikiye ayrılır, Vacip Hükmü, Sünnet Hükmü,

Şafi Mezhebinde böyle bir ayrım yoktur, onun için Şafi Mezhebinde Sünnet olarak Nitelenmiş İbadetler,

Hanefi Mezhebinde, Vacib Hükmündedir,

 

    Allah Rasulunun “ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Sizin için Farzlar hükmiyetinde olan Sünnetlerim” dediği

Namazların önünden ve arkasından kıldığı Sünnet Namazlardır, Allah Rasulunun “ İkinci Sünnetlerimki, yapmadığınızda, yapamadığınızda Sizin için Günah ve Hata sayılmayan Sünnetlerim” dediği

Bıyık bırakmak, Sakal bırakmak, Örfünüze göre Edep ve Haya standartları esasında Kılık Kıyafet seçmektir,

 

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               METEALİBUL ALİYE HADİS No 2964

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her geçen yıl insanlar mutlaka bir Bidat ve Uydurma fetvalar çıkaracak ve bir Sünnetimi,

Size gösterdiğim Asıl İbadetleri öldürecekler,  Bidadları, Uydurmaları yaşatacaklardır, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 193

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslüman Bir Kimse, Benim Sünnetim üzere olmak isterse,

Benim Öldürülmüş, Unutulmuş bir Sünnetimi işlesin, Zira Ölmüş, Unutulmuş bir Sünnetimi İhya edenler,

Hayata geçirenler, Yaşama geçirenler, Benim Ashabım gibidir, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               TİRMİZİ HADİS No 2677

  Sahabeden Amir Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim ki benden sonra unutulmuş ortadan kaldırılmış bir sünnetimi ortaya çıkarır ihya ederse,

onunla amel edenlerin Mükafatının Mislini kazanır, Kim ki, Allah ve Resulünün razı olmadığı bir sapıklığı,

Bidad İbadetleri İslam Dinine sokar­sa, onunla amel edenlerin Günahının, Cezasının Mislini kazanır, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 168

  Sahabeden Bilal Bin Haris El Müzemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

“ İlmi Bilgisi olan Her Kim Mümin Müslüman bir kimse, Benden sonra, Benim Öldürülmüş, Unutulmuş,

Bir Sünnetimi İhya ederse, O Öldürülmüş, Unutulmuş Sünnetimi, İhya eden Kimse için,

Tekrar Yaşama geçiren Kimse için, O Sünnetle Amel Adenlerin Mükafatlarından hiçbir şey noksanlaşmaksızın,

O Sünneti işleyenlerin Mükafatı kadar Mükafat vardır, Her Kimse, Benim Sünnetlerimden birini,

Önemsiz görerek yaşamdan kaldırırsa, Öldürüp Unutturursa, O Unutturmanın Azabı kadar, 

Bir Bidat uydurursa, O Bidatı yapanların Azabları kadar, Azab kazanmaya devam eder,“ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               CAMİUSSAGIR HADİS No 3542

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, Bir Sünnetimi Ayakta tutmak için, Veya Bir Bidat olan bir şeyi Yok etmek için,

Benim Bir Sözümü, Hadisimi Naklederse, Benimle beraberdir, Cennettedir, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               TİRMİZİ HADİS No 2678

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim İslam Dinine İman eden Bir Mümin, Benim Sünnetimi, Benim Sözlerimi, Benim Hadislerimi Sever ve

Bunlara göre İtikat ve Amel ederse, Sünnetimi Yaşatırsa, Allahın Rasulu olan Beni Sevmiştir,

Beni Sevende, Benimle Beraber Cennettedir “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               RUDANİ HADİS No 140

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Benden sonra, Unutulmuş, Öldürülmüş bir Sünnetimi diriltip İhya ederse, Yaşatırsa Beni Sevmiş olur,

Beni Sevende, Benimle Beraber olur, “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               BUHARİ HADİS No 796

  Sahabeden Hz Ömer (ra ) anlatıyor, Sünnetlerin Tarifi ve Şekli Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme Aittir,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sünnetlerini Bizzat yapmış ve göstermiştir, Hakiki, Samimi Gerçek

Müslüman olanlar, Allah Rasulunun Sünnetlerini terk etmeyi, yapmamayı Sevemez “ dedi der,

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S112 H15 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetimden Yüz Ceviren, Sünnetimi Reddeden, ( Sünnetimi yapmazsanız Günah yok gibi Sünnetlerimi

Önemsemeyen, Önemsizleştiren, Hükümsüzleştiren,) Benden değildir, Müslüman değildir “ dedi der,

 

    İkindi Namazı Farzından sonraki, İkindi Namazının İki Rekat Son Sünneti Namaz

ile, Akşam Namazı Farzından önceki, Akşam Namazının İlk İki Rekat Sünnet Namaz,

Allah Rasulunun Sünnetinde, Sözlerinde, Hadislerinde olan İbadetlerdir,

Allah Rasulunden, Günümüze gelinceye kadar İlmihallerimize dahi alınması unutulmuş Sünnet Namazlardır,

Allah Rasulunun ifadesi ile Öldürülmüş, unutulmuş Sünnet Namazlardır, Ona göre değerlendirin, 

 

 

     SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ               DARİMİ HADİS No 1362

  Sahadeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, kulun kendisinden hesaba çekileceği Sorulacağı ilk İbadeti, Namaz İbadeti dir,

Sorguda Kulun, Farz Namazlarında eksiklik bulunduğunda, Yüce Allah Sorgu Meleklerine şöyle der,

" O Kulumun, Rasulumun Farz Namazlardan ayrı olarak gösterdiği, Farz Namazlardan ayrı olarak kıldığı

Sünnet Namazlardan, Harici Nafile Namazlardan ( Teheccüd, Teravih, İstihaze, İşrak, Kuşluk, Duha, Evvabin,

Hacet Namazlarından, ) Namazı var mı, ? Bakın, Farz Namazlarının eksikliklerini

O Sünnet ve Nafile Namazları ile tamamlayın der, Hesabın Sonunda şayet Farz Namazlarının eksiklikleri,

Sünnet ve Nafile Namazları ile tamamlanırsa, Tam bulunursa, O Kulun Sorgusuna Namaz Tamam yazılır ve

Namaz Sorgusundan çıkar, Zekat Sorgusuna girer, Zekat Sorgusuda Nafile Sadakalarla böyledir,

Sonra Oruç Sorgusuna girer, Oruç Sorgusuda, Nafile Oruçlarıyla böyledir,

sonra diğer Amellerinden böylece Hesaba çekilecektir,” dedi der,

 

     Allah Rasulunun bazı Sünnet Namazları, İkindi Namazının İlk Dört Sünnetini,

Yatsı Namazının İlk Dört Sünnetini ara sıra terk etmesi, “ Sünneti Gayri Müekkede”  diye bir şey yoktur,

Allah Rasulu Aksine, İkindi Namazının İlk Dört Rekat Sünnetini kılmaya devam edene,

Allah Zül Celal Mağfireti ile karşılık verir, Sünnetimden Yüz Ceviren, Benden değildir, Benle değildir, ” dediği

halde, Bu söz, Allah Rasulu ağzından söylenmiş bir Yalan ve İftiradır,

Allah Rasulu Aslında Tam Aksine, bir zaruretten dolayı kılamadığı Sünnet Namazlarını Kaza etmiştir,

Sünnet Namazları ara sırada olsa terk etmek, Önemsememek kesinlikle Bidattır, Gizli Şirktir,

 

     Allah Rasulunun İfadelerini biraz anlamaya gayret gösterirsek, Allah Rasulunun,

Farz olan İbadetlerin Önünden ve arkasından Yaptığı Sünnetleri Farz Niteliğinde olan Sünnetlerdir,

Bu Nevi Sünnetlerin Yok sayılması veya kasten terki Küfürdür, Kafir olmaktır,

     Allah Rasulunun, Farz niteliğinde olmayan Sünnetleri, Herhangi bir Farz olan İbadete bağlı olmayan,

Sosyal Yaşam üzere olan Sünnetleridir, Bu Nevi Sünnetler, Allah Rasulunun İfadesi ile Fazilettir,

Günümüz Yaşantısına görede, Huzur, Güven, Sağlık, Sıhhat ve Berekettir,

Şimdi Sizce Hangi Sünnetin Terki halinde Siz Ne kaybediyorsunuz onu düşündünüzmü ?   

 

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN İŞRAK (DUHA) NAMAZI                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S104 H 2

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kul, kendisinin Sülâmâ"sının bir Zekâtı olduğu halde sabahlar, “ dedi, Sülâmâ nedir ? Ey Allahın Rasulu diye

sorduk, Allah Rasulu, " Bedendeki her Azanın, Kemiğin Mafsalıdır, Şayet O kul, Dört Seçde ile iki Rek'at

İşrak ( Duha, Kuşluk ) Namazı kılarsa, Bedeninin Zekatını ödemiş olur, “ dedi der,

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN EVVABİN  NAMAZI                     TABARANİ HADİS No 563

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

" Ey Enes, Ümmetimden karşılaştıklarına selam ver, Evine girdiğinde ev halkına selâm ver,

Küçüklere merhamet et, büyüklere saygı göster, iyiliklerin artsın, Abdesti tam al,

İşrak ( Duha, Kuşluk ) Namazını, Evvabin Namazını kıl, Ömrün artsın,

Kıyamet gününde Benim arkadaşlarımdan olursun,” dedi der,

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                 İSRA SURESİ AYET 79

“ Sana İndirilen Kuran ile, Geceden bir Vakitte, Sana ait bir Nafile Namaz olarak Teheccüd Namazı Kıl, “ der,

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 509

  Sahabeden Ebu Eyyubel El Ensari (ra) Anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Gece Teheccüd Namazı için kalktığında, Dişlerini Misvaklar, Hiçbir şey konuşmadan,

Her İki Rekatta bir Selam vererek Dört Rekat Teheccüd Namazını kılardı,” der,

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARDAN TEHECCÜD NAMAZI                 EBU DAVUD HADİS No 1323

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Gecenin bir vaktinde, Teheccüd Namazı kılmaya kaktığı zaman,

Kendinize hafif tutunuz,” ( İki Rekat Kısa olarak kılabilirsiniz,)  “ dedi der, 

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ                         EBU DAVUD HADİS No 1368

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kendinizi, Güç Takat getirebileceğiniz Amellere veriniz,

Allah Zül Celal katında, Amellerin En değerlisi, Az da olsa, Devamlı olan, Sürekli olan Ameliniz, İbadetinizdir,

Zira, Siz Usanmadıkca, Allah Zül Celal Usanmaz, “ dedi der,

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ                         DARİMİ HADİS No 594, 593, 595 ve 1362

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra), Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra), Mekhul ve Ebu Hureyre

(ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Vahiy Meleği olan Cebrail Aleyhisselam,

Bana Kur'an'ı indirdiği gibi Sünnetleri' mide indirdi,  Sünnetim İki çeşittir,

Birinci Sünnetim ki, Sünnetimi almak yapmak farzdır, Sünnetimi bırakmak Kafir olmaktır,

İkinci Sünnetim ki, Sünnetimi almak yapmak Fazilettir, Güzelliktir,

Sünnetleriimi bırakıp başkasını almak, Sizin için Felakettir,” dedi der,

 

     HARİCİ SÜNNET NAMAZLARIN HÜKMİYETİ                         MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 1 

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amellerin Kıymeti ve Kabul edilecek olması, Niyetlere göredir, Yevmi Ahirde, Herkesin kavuşacağı şeyde,

Amelinin kıymeti ve kabulune göredir, Bir Kimsenin Hicreti,  Allah Zül Celalin Ayetlerine,

Allah Rasulunun Sözlerine ve Sünnetlerine olursa,  O Kimsenin Hiçreti, Allah Zül Celale ve Allah Rasulune

Hicret olmuş olur, Ahirette onlarla bereber olur,

  Şayet Bir Kimsenin Hicreti Dünyalıklar ve Kadınların Şehveti olursa,

Allah Zül Celale ve Rasulune Hicret etmemiş, Allah Zül Celalden ve Rasulunden yüz çevirmiş olur,

Neticesini Yevmi Mahşerde Mükafat yada Azab olarak görür,” dedi der,

 

     Sünnet demek, Çocukların Sadece Pipilerinin accık ucundan kestirmek demek değildir,

Allah Rasulunun Sünnetlerim dediği Hükümler, İbadetlerimizi yaparken, Yapmamızı emrettiği Hüküm

Kıstaslardır, Mantık olarak, İslam Dinini, Kuranı Kerimi ve Ayetlerini, İbadetlerimizi ve Sosyal Yaşantımızı

Allah Rasulu Hz. Peygamberin Hz. Muhammedin, Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Açıklat ve izah eder,

başka sözler Şekiller değil, Hz. Peygamberin Sözlerinin Hadislerinin, Sünnetlerinin Kaale alınmadığı

yok sayıldığı Din, İslam Dini değildir, İbadetlerimizde Allah Rasulunun Sünnetlerini Yok saymakla Yapmamak,

İslam Dinini Yok saymakla eş değerdir, O Zaman Dininiz Tarikat Dinidir, İlmihal Dinidir, Mezhep Dinidir,

Hoca Efendi Dinidir, Lakin, Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Dini değildir,

     Namaz Kılıyoruz ama, Allah Rasulunun Nasıl söylediğinden, Nasıl Tarif ettiğinden değil,

Tahkiki İman ve İbadet hükmünden değil, İlmihallerde yazılanlara göre, Tarikatlara göre,

Hoca Efendilerin söylediklerine göre, Taklidi İman ile Namaz kılıyor ve İbadet ediyoruz,

Buda İmanımızın ve İbadetimizin eksikliğine ve ifsadına yol açar,

     İbadetlerin ve dahi Namaz İbadetinin nasıl yapılabileceğini anlamaya çalışırsak,

Kuranı Kerim Ayetlerinde Namaz İbadeti, olmazsa olmaz İbadetlerden biridir, Allah Rasulu Namazın Şeklini bize,

Sözleriyle, Hadisleriyle, Sünnetleriyle öğretmektedir,  Allah Rasulunun, “ Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim

vardırki, Kuranı Kerimde olan Ayetlere Hüküm vericidir” dediği sözü şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem, Allah Zül Celalin Arşına çıkarıldığında,

Allah Zül Celal 50 Vakit Namaz Emretmişti, Lakin, Musa Aleyhisselam, Allah Rasulune,

“ Ben Ümmetimden Neler çektim, Benim Ümmetim, Namazı Kılmak istemedi, Reddetti ve Kılmadılar ve

Sapıklaştılar, Senin Ümmetinde 50 Vakit Namaz kılamaz, Kılmaz, Kılmak istemezler, Sonra Onlarda reddeder

ve Sapıklaşır, “ demesi üzerine, Allah Rasulu Tekrar Allah Zül Celalin yanına çıktığında,

Allah Zül Celal 50 Vakti Beş vakte indirmiş ve “ Bu Beş Vakit, Elli Vakitle aynıdır, “ demişti, ya,

     Allah Rasulunun Nafile Namazlar olarak gösterdiği Sünnet Namazları, Dahili Sünnet Namazlar,

Yani, Farz Namazların önünden ve arkasından kılınan Sünnet Namazlar ve Harici Sünnet Namazlar,

Yani, Her hangi Bir Farz Namaz olmaksızın belirli vakitlerde kılınan Namazlar olarak ayırt edersek ve dahi,

Harici Nafile Namazların En az İki Rekat olduğu hesap üzere, Şimdi başka yönden bir karşılaştırma yapalım,

 

Sabah Namazı,                                    4 Rekat,        2 Rekat Sünnet,     2 Rekat Farz,

Öğlen Namazı,                                   10 Rekat,        4 Rekat İlk Sünnet, 4 Rekat Farz, 2 Rekat Son Sünnet,

İkindi Namazı,                                    10 Rekat,        4 Rekat İlk Sünnet, 4 Rekat Farz, 2 Rekat Son Sünnet,

Akşam Namazı,                                   7 Rekat,        2 Rekat İlk Sünnet, 3 Rekat Farz, 2 Rekat Son Sünnet,

Yatsı Namazı,                                     10 Rekat,        4 Rekat İlk Sünnet, 4 Rekat Farz, 2 Rekat Son Sünnet,

Vitir Namazı,                                        3 Rekat,

İşrak, ( Duha, Kuşluk ) Namazı,          2 Rekat,

Evvabin Namazı,                                 2 Rekat,

Teheccüd Namazı,                               2 Rekat,

Toplam Ceman                                 50 Rekat, 

 

     Allah Zül Celalin Miraçta ilk Emrettiği 50 Vakit Namazı, Allah Rasulunun 5 Vakite ek 3 Vakitle, Bu Vakitler,

Duha Vakti, Güneş doğup ve yükselip Beyazlaştıktan sonra, Öğlen Kerahat vaktine kadar olan Vakit,

Evvabin Vakti, Akşam Namazından sonra, Yatsı Namazına kadar olan Vakit, 

Teheccüd Vakti, Gecenin Üçte ikisi geçtikten sonra Sabah Namazı vaktine kadar olan Vakit ile,

50 Rekatla karşılama olarak mahiyet göstermektedir, Şimdi Biz, Elli Vakit Namazı, Elli Rekat Namaz olarakmı

kılıyoruz, Yoksa 40 Rekat olarakmı kılıyoruz ?  Sünnet Namazların Mahiyetini birde bu yönden anladınızmı ?

 

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoksa Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüpheniz olmasınki, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır, Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri,

Sünnetleri Şeriat Kanunudur, Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim