ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  NAMAZ KILMASAK OLMAZMI / İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 27.11.2023
Okunma : 1577

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ KILMAK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK NEDİR ?

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK NEDİR ?

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK NEDİR ? İşte Bütün Mesele Bu !!!

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,  

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  BAKARA SURESİ AYET 83

“ İslam Dinine İman edenlere, Annenize ve Babanıza iyilik edecek, iyi davranacaksınız, Yakınlarınıza,

Öksüz ve Yetimlere, Çaresizlere İyilik yapacaksınız, İyi Davranacaksınız, İnsanlara Güzellikle Davranacaksınız,

Namazlarınızı İkame edeceksiniz, Kılacaksınız, Zekatınızı İkame edeceksiniz, Dosdoğru hesaplayıp Dosdoğru

şekilde vereceksiniz, Allah Zül Celalden Başkasına Kulluk yapıp Tapmayacaksınız diye,

İman etmiş olmanızın Kesin Sözünüzü almıştık,ta, Lakin Sizler, İmanınızın Sözünden döndünüz, dönmektesiniz,

İmanınızın Şartlarını ve Gereklerini, Olmazsa olmazlarını yapmaktan yerine getirmekten vaz geçtiniz,

İmanınızı Yok ettiniz, Verdiğiniz Sözden, Pek azınız hariç, Sözünüzden döndünüz,

ve Halende Sözünüzden dönmektesiniz,” der

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  BAKARA SURESİ AYET 64

“ Sizler Sonra, Verdiğiniz Sözden Yine Yüz çevirdiniz,”der

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ABESE SURESİ AYET 1, 2, 3, 4, 11 ve 12

“ Ey Dinine Yüz çeviren, Ey Dini bilgiye Yüz çeviren, Ey İbadete Yüz çeviren, Ey Namaz kılmaya Yüz çeviren,

Ey Dinine Kör olan, Ey Dini Bilgiye Kör bakan, Ey İbadete Kör olan, Ey Namaz Kılmaya Kör olan,

Dinine Ağma olma, Dinine, İbadetlere Kör bakan olma,” 

“ Günahlarından, Hatalarından, Kusurlarından arınmak için,

Dinini, İbadetini, ilk önce kendin öğreneceksin, ibadetini yapacaksın, sonrada öğreteceksin,

Öğretmek banamı kaldı demeyeceksin,

Öğrettiğine ihtiyaç hissetmeyene, Anlattığına kulak asmayana dahi yüz çevirmeyeceksin,

Bu Kuranı Kerim, Size bir öğütler, Bir emirler Nasihatidir, Dilerseniz artık düşünürsünüz, ” der

 

     Abese Suresini bu başındaki ayetleri, Allah Rasulunun yanına gelen bir Ağmadan yüz çevirdiği şeklinde tercüme

ederler, Bu Ayetleri Hiç “ Ey Namazdan Yüz çevirenler” diye düşünmezmisiniz ?
 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  TABARANİ HADİS No 5

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” En Hayırlı Ameliniz, İbadetiniz Namazdır, Dinine Hakim olan Sahip olan, Kamil Müslüman Mü'minden başkası,

Abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez ve Namazlarını Kılmaya Özen göstermez,

İbadetlerinizde, İşlerinizde Doğruluk, Dürüstlük, Samimiyet ve Muhabbet üzerine İstikâmet üzere olun,

Bunu tam başaramayacaksınız, Lakin Siz yinede İstikamette olmaya gayret gösteriniz “ dedi der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MÜSLİM HADİS No 82

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Gerçekten Hakikaten Mümin olan Kişi ile, Münafık Kafir olan Kişi arasındaki Fark,

Beş Vakit Namaz İbadetini Terk etmektir, Kılmamaktır, Namaza Önem vermemektir, “dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/158 H/5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Önemsemediğiniz için, gerekli önemi vermediğiniz için, Dininizden ilk kaybedeceğiniz İbadetleriniz,

Emaneti yerine getirme İbadetiniz ve sonra da Beş vakit Namaz ibadetiniz olacaktır,”dedi der,

 

 

    NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                   MAAUN SURESİ 5

“ Onlarki, Namaz Kılmanın Değerine aldırış etmediler, ” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MERYEM SURESİ 59

“ ( Dedeleri, Neneleri, Anaları Babaları, Namaz kılıyor olduğu halde ) Sonra Onların ardından öyle nesiller türediki,

Namaz kılmaya önem vermeyerek, Namaz kılmayı Terk ettiler,” der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  FURKAN SURESİ AYET 77

“ Rasulum Onlara Deki, İbadetleriniz Allahın ve Rasulunun gösterdiği şekilde olmadıktan ve

kendi kendinizi kandırdıktan, Kendi fikrinizi Allah Zül Celale Şirk Koştuktan sonra, Rabbim Sizi ne yapsın ? “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ŞUARA SURESİ 75

“ ( Namaz kılmamakla ) Hiç Neye Tapmakta olduğunuzu Hiç Düşündünüzmü ? “ der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  RUM SURESİ AYET 32 ve 31

“ Dinlerini Parça parça edip, İbadetlerin işlerine gelmeyen kısımlarını yok sayanlar gibi Müşriklerden olmayın,

“ Allah Zül Celalin Gazabından Sakının, Namaz Kılmaya Gönül verin, Namazlarınızı kılın ve Kılmaya Devam edin,

Gönlünüze, Namaz Kılmayı koymamakla, Namazınızı Kılmamakla Müşriklerden olursunuz, “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1720

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Şirk ile Küfür, arasıdaki Farkı, Namazdır,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  NESAİ HADİS No 459 ve 460

  Sahadeden Abdullah Bin Bureyde (ra) ve Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kafirlerle, Müslümanların arasındaki fark, Kılmak için söz verdiğimiz Namazdır,

Kulu, Kafir olmaktan kurtaran İbadet, Namazdır, Kim Namaz kılmayı terk ederse Münafık Kafir olmuş olur,“dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  TİRMİZİ HADİS No 2621

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman olanlarla, Bizimle, Münafık, Müşrik ve Kafirler olanlar arasındaki Fark Namazdır,

Kim Namaz Kılmayı Terk ederse, Namazını Kılmazsa, O İnkar etmiş, Münafık Kafir olmuş olur, ” dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  DEYLEMİ HADİS No 3795

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimki, Namaz Kılmayı Terk ederse, O İnkar etmiş, Kafir olmuş olur,” dedi der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  RAMUZEL HADİS No C/5 S/463 H/5

   Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emaneti olmayanın İmanı yoktur, Dini Yoktur, Abdesti olamayanın Namazı Yoktur,

Namazı olmayanın, Dinide, İmanıda Yoktur, “dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  İBNİ ŞEYBE HADİS No C1 H 377

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminlerden Her Kim Namaz Kılmayı Terk ederse, Diğer Amellerinide Yok etmiş olur, “dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  RUDANİ HADİS No 2692

  Sahabeden Osman Bin Ebul As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Selleme,

Biat etmeye, Müslüman olmaya gelen Sakif Kabilesi Reisi, Allah Rasulune,

“ Namaz Kılmasak, Zekat Vermesek, Cihada çıkmasak, Sana Biat eder ve Müslüman oluruz diye Şart koştu,

Allah Rasulu cevaben, “ Belirli bir Süre Sizden Zekat ve Öşür alınmasın,

Belirli bir Süre Cihad için Sizden bir kimse askere çağrılmasın, Lakin,

Allah Zül Celale Rüküsu ve Secdesi olmayanın, Namazı olmayanın, İmanı yoktur, Dinide olmaz, “ dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C/4 S/275 H 8  

Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zenginleriniz, Zekatı Hükmiyetine vermez, ( Zekatı Zayi ederlerse,) Fıkara olanlar dahi, Namaz kılmaz olunca,

Devlet İdarecileriniz, Devletinizi Doğru ve Adaletli olarak İdare etmezlerse,  

Aranızda Fitne Fuçur Terör çoğalır, İş başındakilerin Size Zumlu artar, Çarşılarınızda Fiatlarda Pahalılık olacağı gibi

İşlerinizde, Alış verişlerinizde, Kesadlık, Yokluklar çoğalır, işte Bu Size Allah Zül Celalin Gadabıdır,” dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ŞURA SURESİ AYET 38 ve 47

“ Geri Dönüşünüz, olmayan bir gününüz, Ölümünüz gelmeden önce, Rabbinizin Davetine İcabet ediniz,

Zira O Günden sonra, Ölümünüzden sonra, Sizin için Hiçbir Korunak, Hiçbir Sığınak yoktur,

Rabbinizin Sizin için Namaza Davet Ezanlarını İnkar etme İmkanınızda yoktur,

Tekrar dönüp İman edip Namaz kılma imkanınızda yoktur, “ der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  SAAD SURESİ AYET 71,72, 73, 74,75

“ Hani Rabbin Allah Zül Celal, Meleklere, “ Ben Çamurdan bir Beşer, İnsanı yarattım,”

“ Onu, İnsanı, Tesviye edip Ruhumdan Ruh verdiğimde,

Tüm Mahlukata, Meleklere Cinlere, ( Adem için, ) Allah Zül Celal olan Bana Secde edin ( Namaz kılın ) dedim,”

“ Bütün Melekler ve Mahlukat, Adem için Allah Zül Celale Secde ettiler, ( Namaz kıldılar )”

“ Yalnız, Cinlerin Büyüğü İblis, Şeytan Kibirlendi ve Secde etmedi,( Namaz kılmadı ) Kafirlerden oldu,”der

 

    NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                   BAKARA SURESİ AYET 34

“ İnsanoğlunun Atası Ademi yarattığımda, Meleklere ve Cinlere, Adem için, ( İnsanı Yarattığım için )

Bana Secde edin ( Namaz kılın ) diye Emretmiştim, Bütün Melekler ve mahlukat, Hepsi,

Allah Zül Celalin Emrine İtaad edip, Adem için, Allah Zül Celale Secde ettiler, ( Namaz Kıldılar )

  Lakin Cinlerin Büyüğü Şeytan, İblis, Allah Zül Celalin, Ademi yarattığım için, Bana Secde et ( Namaz Kıl )

Emrine İtaat etmedi ve Kafirlerden oldu,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ARAF SURESİ AYET 12 ve 13,

  Allah Zül Celal İblise, ( Şeytana,) Sana, Secde etmeyi ( Namaz Kılmayı ) Emrettiğim halde,

Seni Secde etmekten ( Namaz Kılmaktan ) alıkoyan nedir diye sordu,”

“ İblis Şeytan, Beni Ateşten Yarattın, Ademi Çamurdan Yarattın, Ben, Ademden daha üstün yaratılışa sahibim,

Ben, Namazdan daha hayırlı işler, ( Bence İbadetler yapmaktayım,) diyerek Kibirlendi,

Ademden daha Üstün yaratılışta olduğum için, Secde etmedim, ( Namaz kılmadım ) dedi,

“ Allah Zül Celal, İblise, ( Seytana, İblis Şeytana,)

Sana, İnsandan Daha Üstünüm diye büyüklenmek, Üstün yaratılışlık taslamak kibirlilik düşmez,

Zira Kibirlenmek Bence diyerek Benim Emrime karşı gelmek, Senin Haddin değildir,

Sen artık Huzuru ilahimden Kovuldun, Sen Alçakların Alçağısın, Aşağılıkların Aşağılığısın, Aşağılıklardansın, 

Sen Artık Benim Katından Alçakların Alçaklarına kovuldun, sürüldün,

Bu Kibirlenmene karşılık, artık Cennetimden kovuldun dedi, Kovdu,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ARAF SURESİ AYET 27

“ Ey Ademoğulları, Ey İnsanlar,  pek ama pek çok dikkat ediniz,

İblis, Şeytan ve Taraftarları, İnanmayanların, İnkarcıların, Kafirlerin, Münafıkların Dostudur,

  Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri ( Size Kavram kargaşaları ile ) Sizin, Onları göremeyeceğiniz

yönden, ( Edepsizlik ve Hayasızlık yönünden ) görürler ve Size yaklaşırlar,

  Şeytan ve taraftarları, Sizi, Sizin Onları görmediğiniz, göremeyeceğiniz yerden görürler, Hissedemediğiniz yönden

Size yaklaşırlar, Size sokulurlar, Ey İnsanlar, Şeytan Hileleri ve aldatmaları ile, Ana ve Babanız, Adem ile Havvayı

aldattığı gibi, Sizide Aldatmaması için pek ama pek çok dikkat ediniz,

  Nasılki Şeytan, Ananız Havva ile Babanız Ademi nasıl Cennetten Kovdurdu ise,

Sizlerede Aynı Fitnesini yapacak devam ettirecektir,

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovdurmaya gayret edecektir,

Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovduracaktır,)” der

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  HİCİR SURESİ AYET 39

“ Şeytan, “ Rabbim, Sapıtmama yemin ederimki, Mutlaka Ben İnsanlara, Günahları Süsleyeceğim, ve

Onların Hepsini Azdırmaya gayret edeceğim dedi,”der

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  NİSA SURESİ AYET 118

“ Şeytan Allah Zül Celale, Elbette Tuzaklarım ile Senin Kulların arasından Kendime bir Pay alacağım dedi,

Ve Allah Zül Celal, Şeytana Lanet etti,” der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  BAKARA SURESİ AYET 168 ve 169

“ Mutlakki, Şeytan Sizin Düşmanınızdır,”

“ O Şeytan, Size Hep Çirkinlikleri, Çirkeflikleri, Murdar şeyleri, Tuzakları ile güzel gösterendir,”der

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ZUHRUF SURESİ AYET 36 ve 37

“ Her Kim Mümin Müslüman, Rahmanın Zikrinden Yüz Çevirene, Zikiri küçümseyene, Alay edene,

Bir şeytan musallat olur, artık onun arkadaşıda, yoldaşıda şeytan olur,

“ Şeytan onları, Tuzakları ile İslamın doğru yolundan çıkarmış olduğu halde,

onlar kendilerinin doğru yolda olduğunu zanneder, ” der,  

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 68

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hiç Şüpheniz olmasınki,

Kanınızın Damarlarınızda dolaştığı gibi Şeytanda, Aynen, Kanınız gibi Damarlarınızda dolaşmaktadır, “ dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 472

  Sahabeden Cafer Bin Cürfas Burkan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki Bütün Çirkeflerin, Pisliklerin anahtarıdır, Kadınların Çirkeflikleri Fitneleri, Şeytanın Tuzağıdır,

Çirkeflerin başlangıcı, Ahireti boş verip Dünyayı sevmek, Dünyanın Çirkef Zevklerine dalmaktır, “ dedi der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ARAF SURESİ AYET 14 ve 15

“ İblis Şeytan, Cennetten Kovulup, Cennetten Dünyaya indirilince, Allah Zül Celale,

“ Bana İnsanların Mahşer Gününde Tekrar dirileceklerine Hesap verecekleri Güne kadar Süre ver dedi,”

“ Allah Zül Celalde O na, İblis Şeytana, Haydi Sen, Süre verilmişlerdensin dedi,” der,    

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ARAF SURESİ AYET 16 ve 17

“ Şeytan, Allah Zül Celale, Andolsunki bende, Senin Dosdoğru yolun üzerinde oturup,

İnsanları, Sana Taatten, İtaatten ve İbadetten ayıracağım, Alıkoyacağım, İnsanları Azgınlığa düşüreceğim dedi,”

“ Andolsunki, İnsanlara Önlerinden, Arkalarından, Sağlarından Sollarından dolanacağım, Onları aldatacağım,

Çoğunluğunu, Sana Şükreder, Sana Hamdeder, Sana İtaad ve İbadet eder, Namaz kılar bulamayacaksın dedi,” der

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ZUHRUF SURESİ AYET 36 ve 37

“ Her Kim, Allah Zül Celalin Zikrinden, Kitabından, Yüz çevirir ( Namaz Kılmayı ) terk ederse,

Mutlak Ona Şeytanlar Musallat olur,”

“ Kedilerini Doğru yolda olarak gördüler, Sandılar, Şeytanın Arkadaşı ve Yoldaşı oldular,

İblis Şeytanları, Onu ve Onları, Kendilerini Doğruluktan sapıtmış olduklarını görmezler,” der,  

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren Şeytandan Sakının,

Sakın Şeytanın adımlarına uymayın, Şeytanın aldatmalarına kanmayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  BAKARA SURESİ AYET 169

“ Sakın Şeytanın adımlarına uymayınız,” der, der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1843

  Sahabeden El Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç Amel vardırki, Bu Üç Amel, Beş Vakit Namazı kılmak, Ramazan Orucunu tutmak, Gusledip Yıkanmaktır,

Her Kim Bir Mümin Onları yerine getirmeye gayret ederse, Onlara Samimi durursa, O Benim Gerçek Dostumdur,

Her Kim Bir Mümin Bu Amelleri Terk ederse, O da Benim Gerçek Düşmanımdır,” dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MUHAMMED SURESİ AYET 28 ve 33

“ Allah Zül Celal, Rızasını Beğenmeyenlerin, Allah Zül Celali Gazaplandıran şeyleri yapanların,

diğer Amellerinide boşa çıkarabilir,” Ey İman Edenler, Allah Zül Celalin Emirlerine İtaat edinki,

Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emirlerine İtaat edinki, Amellerinizi kendi elinizle boşa çıkarmayın,“  der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda eskiyip

gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü

öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken,

Öğrenmek istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece

“ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk, İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece

bu Kelimeleri söyleriz diyecekler, Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler,

anlamayanlar, anlamak istemeyenler için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri,

( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ARAF SURESİ AYET 18,

“ Allah Zül Celal Şeytana, Andolsunki Nihayet, İnsanlardan Senin aldatmalarına Her Kim tabi olursa,

Cehennemi onlarla dolduracağım dedim,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsunki İnsanı, yani Sizi Ben Yarattım, Size, Can Damarınız, Şah Damarınızdan daha yakınım,

Nefsinizin, Nefis Şeytanınızın, Şeytanın Tuzakları ile, Size Neler Fısıldadığını Sizden daha iyi bilirim, “ der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celal, Sizin, Ne Düşündüğünüzden, Ne İşlediğinizden haberdardır ve

Sizden iyi bilmektedir, Elleriniz ile yaptıklarınız için Hesap vereceğiniz, Allah Zül Celalden korkun,

Onun için Herkes, Ahirete Ne Hazırladığına baksın, “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler, Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve

Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir, ( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan,

Can Damarınızdan daha yakındır ) Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi

Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi,

İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

 

     Yukarıdaki Ayetlerde Allah Zül Celalin, Meleklere ve Cinlere, Ademe Secde edin Emri,

Ademe, İnsana Secde edin, Ademe İbadet edin anlamında değil,

Sadece ve sadece Allahın Emrine itaad konusudur,

 

     Şeytan, Allah Zül Celali tanıyor, biliyor ve Allah Zül Celale İman ediyordu, Allah Zül Celali reddediyor değildi,

Lakin, Allahın, Adem için Secde et Emrine, sadece bir emrine İtaat etmediği için,

“ Ademi Çamurdan yarattın, Beni ise Ateşten yarattın, Bence, Ateş, Çamurdan üstün olduğu gibi,

Bende, Ademden Üstünüm, onun için Adem için Secde etmem” diyerek Kendi keyfiyetini Allaha Şirk koştuğu için,

Kafirlerden oldu, ve Allah Zül Celal Onu Huzurundan kovdu, Allah Zül Celale İman ediyorsunuz, Lakin,

Şeytanın yaptığı gibi, Allahın Namazını Kıl Emrine itaat etmiyorsunuz,

Allah için, Sizin Şeytandan farkınız nedir, söylermisiniz, ?

Allah Zül Celale, Sana İman ettim, Lakin Senin Emrini, Emirlerini dinlemem ve yapmam,

Nasıl bir İman etmiş olmaktır, böyle bir İman etmiş olmanın karşılığı Ahirette ne olacaktır, hiç düşündünüzmü, ?

Şeytan Allahtan Mühlet istedi, Allahta verdi, Size Mühlet vermediğinimi sanıyorsunuz ?   

 

    Bugün Sizi Namaz kılmaktan alıkoyan nedir, ? Görüşünüz, İblisle, Şeytanla aynı değilmidir ?  

    Namaz Kılmadığınız halde, Namaza yaklaşmadığınız halde Ahirette Allah Zül Celalin Namaz sorgusundan

Yırtmak istiyorsanız, Deli Raporu alın, Zira Delilere Namaz Farz olmadığı gibi, Sorgusuda yoktur,

Şimdi diyceksinizki, Deli Raporuyla Hiç Namaz Sorgusundan kurtulunabilirmi ?

E be Adam olası Adam, bunları biliyor anlıyorsunda, Niye Hala Namaz kılmamakta niye direniyorsun ?     

 

     İSLAM DİNİNDE : İman etmek veya İbadetleri yapmak için, İslam Dininde herhangi bir Zorlama yoktur,

Hangi Dinde olursa olsun, İbadetlerini yapan İnsanlara, Herhangi bir yol kullanarak Zorla engel olmakta yoktur,

Bir İnsanın, İnsan olabilmesı için, İman ettiği Dinin gereklerini yerine getirmek için, İman için,

Medeni olmak için, Kendi kendine, Sorumluluğu ve Zorunluluğu vardır.

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  BAKARA SURESİ AYET 83

“ İslam Dinine İman edenlere, Annenize ve Babanıza iyilik edecek, iyi davranacaksınız, Yakınlarınıza,

Öksüz ve Yetimlere, Çaresizlere İyilik yapacaksınız, İyi Davranacaksınız, İnsanlara Güzellikle Davranacaksınız,

Namazlarınızı İkame edeceksiniz, Kılacaksınız, Zekatınızı İkame edeceksiniz, Dosdoğru hesaplayıp Dosdoğru

şekilde vereceksiniz, Allah Zül Celalden Başkasına Kulluk yapıp Tapmayacaksınız diye,

İman etmiş olmanızın Kesin Sözünüzü almıştık,ta, Lakin Sizler, İmanınızın Sözünden döndünüz, dönmektesiniz,

İmanınızın Şartlarını ve Gereklerini, Olmazsa olmazlarını yapmaktan yerine getirmekten vaz geçtiniz,

İmanınızı Yok ettiniz, Verdiğiniz Sözden, Pek azınız hariç, Sözünüzden döndünüz,

ve Halende Sözünüzden dönmektesiniz,

 “ Biz İsrail oğulları Yahudilere, Allahtan başka İlah Yoktur, Namazınızı Kılın, Zekatınızı verin diye emretmiştik,

İsrail oğulları, Yahudilerdende, Allahtan başkasını Tanrı olarak kabul etmeyeceğiz, Allaha Şirk Koşmayacağız,

Allaha Aracılar koymayacağız, Annemize Babamıza İyilikle Güzellikle davranacağız,

Öncelikle Akraba ve Hısımlarımızdan başlamak üzere Öksüzlerimize, Yetimlerimize, Çaresizlerimize sahip çıkıp

yardım edeceğiz, İnsanlara Güzel sözler söyleyip, Güzel Davranacağız, Namazlarımızı Kılacağız,

Zekatlarımızı Vereceğiz ifadesinde İsrail oğulları, Yahudilerden Söz almıştık,

Sözlerinde duracaklarınıda Ahit etmişlerdi,

Hz Musa Zamanında Yahudilerden Çok Azı hariç, Neredeyse Tamamına yakın olan kısmı,

Allaha olan Bu Sözlerinden, Ahitlerinden döndüler, Halende dönmekteler,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 743

  Sahabeden Ebu Basra el Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

" Namaz İbadeti, Sizden Önceki Ümmetlerede, Yahudilerede, Hiristiyanlarada Farz kılınmıştı,

Lakin Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Namaz İbadetini Reddettiler, Kılmadılar, Yok ettiler, Zayi ettiler,

Nankörlük ettiler, Her Kim, Namazına Allah Zül Celal için Devam ederse, Ona Allah Zül Celalin Mükafatı,

Aklınızın ve Hayalinizin alamayacağı kadar büyüktür, " dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  KAFİRUN SURESİ AYET 2,3,4, 5 ve 6

“ Rasulum Onlara deki, Ben Sizin, Secde ederek tapmakta olduklarınıza Secde etmem, Tapmam,

Sizde Benim Secde ederek Benim Taptığıma, Secde etmiyorsunuz, Tapmıyorsunuz,

Ben, Sizin Secde ettiklerinize, asla secde edecek değilim, Siz, Benim Secde ettiğime, Secde ediyor değilsiniz,

Sizin Dininiz Size, Benim Dinim Banadır “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  KEVSER SURESİ 3

“ Namaz Kılmayanların, Namaza Önem Vermeyenlerin, Soyu Kesiktir,

( Kendisi Öldükten sonra Kendisi için Af ve Mağfiret dileyecek, Dua edecek Evladı dahi yoktur,) ” der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MAİDE SURESİ AYET 12

“ Allah Zül Celal dediki, Rasulum, Peygamberim Muhammed Aleyhisselama ve Diğer Peygamberlerime

İman edip Onlara Yardımcı olduğunuz taktirde, Size Emrettiğim Namazı Dosdoğru kıldığınız taktirde,

Size Emrettiğim Zekatı verdiğiniz taktirde, Mallarınızı Allah Yolunda güzelce Sarf ettiğiniz taktirde,

Mutlak Bende Sizinle beraberim ve Sizin Günahlarınızı Örteceğim, Sizi Mağfiret edeceğim,

Sizi Cennetime koyacağım,

Lakin Dosdoğru Yolumdan Sapanlara, Sapıtmışlara, Küfredenlere böyle bir karşılığım yoktur,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  İBNİ MACE HADİS No 4034

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan Namazları, Bile Bile Kılmayanın, Kasten Namazı Terk edenin üzerinden, Allahın Verdiği Güvence,

( Onun Müslüman olarak Vefat etmesi güvencesi ) O Kişinin üzerinden kalkar, Allah Zül Celal Onun diğer

Amellerinide geçersiz kılar kabul etmez, O kul artık Bütün Sapıklığı ile baş başa kalacaktır, “ dedi der,  

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C /1 H / 314

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ümmetin Üzerine Beş Vakit Namazı Farz kıldım,

Vakit Namazları, Vakitlerinde kılmaya devam eden Müminleride, Cennetime koyacağımı Ahdettim,

  Lakin, Namaz Vakitlerine Önem vermeyenlere, Namaza devam etmeyenlere,

Namazlarını kılmayanlara, böyle hiç bir Ahdim yoktur, “ dedi der, Ebu Davud

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  TİRMİZİ HADİS No 614

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kaab Namaz Kılmak, Kişinin Müslüman oluşuna bir delildir, Oruç ise sağlam bir kalkandır,

Sadaka vermek ise suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları siler süpürür, yok eder,

Ey Kaab, Haramla beslenerek meydana gelen et ve kemikler, ancak ve ancak ateştedir, “ dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  CAMİUSSAGIR HADİS No 67, 72 ve 73

  Sahabeden Ebu Hureyre, Enes Bin Malik ve Ebu Ümame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haramlardan Sakınınki, Müminlerin En Çok İbadet edeni olasın,

Allahın Senin için Takdir ettiği Rızka Razı Ol ki, İnsanların En Zengini olasın,

Kendin için istediğin bir şeyi, Başkaları içinde İsteki, Gerçek Mümin olasın,”

“ Namazı, Şartlarına uygun Doğru kılmak hususunda Allah Zül Celalden Korkun,”

“ Beş Vakit Namazınızı Kılmayı, Ramazan Orucunu Tutmayı, Zekatınızı Vermeyi, Gönül Hoşluğunuz ile yapınki,

Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarına, Belirlediği İbadetlere, Razı olup İtaat edinizki,

Rabbinizde Sizden Razı olsun ve Rabbinizin Cennetine girebilesiniz,

( Zira Rabbinin Cennetine giremeyen, Cehenneme girer, Ortası yoktur, ) “ dedi der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Haya dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  ARAF SURESİ AYET 172

“ Kuranı Kerimde Size Bildirdiğimiz Emir ve Yasakları, İbadetleri,

Rasulumun Size Bildirdiği ve gösterdiği Emir ve Yasakları ve İbadetleri,

Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilirken, Bunlardan haberimiz yoktu diyemeyesiniz diye yazdık, “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MÜDDESİR SURESİ 40, 41, 42 ve 43

“ Ogün Günahkarlara, Sizi Sakar Cehennemine sokan nedir diye sorulduğunda,   

“ Biz Namaz kılanlardan değildik, Namazı İnkar edenlerdendik diyecekler,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MÜDDESİR SURESİ 41, 42, 40, 43, 44, 45, 46 ve 47

“ Günahkarlara, İnkarcılara,” “ Sizi Sekar, Cehennemine Sokan Nedir diye sorulur,” “ Günahkarlar, İnkarcılar derlerki,”

“ Biz Namaz Kılanlardan değildik,” Yoksulada, Zekat ve Sadaka vererek yedirenlerden değildik, ”

“ Batıla dalanlarla birlikte bizde olanlara Batıla dalanlardandık,” Kıyamet gününü, Kıyametten sonra Mahşer Gününü,

Mahşer Gününde Sorgulanmayı, Hesaba çekilmeyi yalanlayanlardık,”

Nihayet Ölüm Bizede gelip çattı ve biz Ölümümüzden önce bütün bunlardan yüz çevirenlerden olduk diyeceklerde,

kendilerine Kurtuluş Çaresi olmayacak,” der

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  BAKARA SURESİ AYET 85

“ Yoksa Siz, Kitabın, Kuranı Kerimin işinize gelen kısmına inanıp işinize gelmeyen kısmını inkarmı ediyorsunuz,

Namazlarınızı İkame edin, kılın dediğimiz halde, kendinizce uydurduğunuz çeşitli sebeblerle

Namaz Kılmayı İnkarmı ediyorsunuz,?

  Böyle yapanlar, Netice olarak, Dünya Hayatındada, Ahiret Hayatındada Perişanlıktan ve Zilletten başka bir şey

bulamayacaklardır, Kıyamet Gününde Kendilerini, En Şiddetli Azap Karşılayacaktır,” der,  

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  MAUN SURESİ AYET 4 ve 5

“ Namaza Önem vermeyenin, Namazı Kılmayanların,

Namazdan yana Gaflet içinde olanların Vaylar Haline, “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  CASİYE SURESİ 7 ve 8

“ Her Günahkar Yalancının vay haline, ( Günahkar yalancı Kimmi,? )

“ Allah Zül Celalin Kendisine, Yapmasını veya yapmamasını emrettiği konularda,

( Namaz kılmamak ta diretmek, Faizli işleri umursamamak gibi ) okunan ve anlatılan ayetleri duyarda,

yapması gerekeni veya yapmaması gerekeni hiç işitmemiş gibi ısrar ederek yapar,

işte onlara can yakıcı azapları müjdeleriz,” der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  KIYAMET SURESİ 31, 34 ve 35

“ Ne Namaz Kıldı, Ne Sadaka verdi,” “ Gerektir O Bela Azap, Sana gerek,” “ Gerektir O Bela Azap, Sana gerek,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal, İnsanlara Zulmedici değildir, Lakin İnsanlar, Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için Kendi Kendilerine Zulmetmektedirler, “ der,  

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  SEBE SURESİ AYET 5

“ Allah Zül Celal diyorki, Ayetlerimizi Hükümleştirmeye çalışanlar, Hükümsüz bırakmaya çalışanlar,

Hükümsüzleştirmek için Yarışanlara, Pek ama çok şiddetli elem verici Amansız bir Azap Hazırlamışızdır,”der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  KAFİRUN SURESİ 1, 2, 3, 4, 5 ve 6

 “ Ey Namaz Kılmayanlar, Namaza Önem vermeyenler, Ben Sizin Gibi Namaz Kılmayanlardan değilim,

Sizde Namaz Kılanlardan Değilsiniz, Ben Sizin Gibi Namaz Kılmayanlardan olmayacağım,

Sizde Benim gibi Namaz Kılanlardan olmayacaksınız, Benim Namaz Kılmam ve Kurtuluşum Banadır,

Sizin Namaz Kılmamanız ve Gazaba uğramanız Sizedir,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAMAK                  NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Konuşmasını Eğip bükerek, İkna edici olmaya çalışarak,

Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşmuş olmakla,

Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi, Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

   Ey Dinle, Dinlemez olası,

“ Allahım, Emrini işittik, Lakin Emirlerine İsyan ettik ama, Bize Raina et, İyilikler ver,” diyen Yahudiler gibi olmayın,

  ( Yahudi ve Hiristiyanlar gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenerek, İslama ve Rasulume İman edin, Namazınızı kılın, Orucunuzu Tutun, Zekatınızı verin,

Haccınıza gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin, Edepli ve Hayalı olun,

Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)

  Zira Yahudiler bunları reddetti, İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ? ”  

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dedi der, 

 

 

     Kafir olmak, ifadesini, sadece ve sadece Allahı Reddetmek olduğunumu zannediyorsunuz, ?

Kafir olmanın hükmiyeti, Allah Zül Celalin Emrine İtaat etmemektir,  

 

     Namaz kılmamak sadece bir günah işlemiş olmak gibi değildir, Namaz kılmamakla

Allah Zül Celalin Emrine İtaad etmemiş olmakla, Allaha İsyan etmiş olmakla,

istediklerini yapmak, istemediklerini yapmamak konusundaki kendi hevasını, arzularını, Kendi Keyfiyetini,

Allaha Şirk koşmuş olmakla, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu, Namaz kılmamayı,

Kafir olmuş olmakla aynı saymıştır,

 

     İman etmiş olmak, İnandığının gereğini yapmak, İtaat etmektir, Emredileni yapmak,

yasaklananı yapmamaktır, Hesaba çekecek olandan önce Sorumlulukla Kendi kendini Hesaba çekmektir,  

Emredileni yapmamak, Yasaklananı yapmak keyfiyet hürriyetini kabul etmek, kendi keyfiyetinizi,

Allahın Emrine yahud yasağına Şirk koşmak olduğu için, zannettiğiniz gibi sadece bir günah olarak kalmaz,   

Şirk Koşmuş olmakla, İmanınızı kaybetmiş yok etmiş olursunuz,

 

     % 99 u güya Müslüman olduğunu zannettiğimiz ve dahi Cami Sayısı Çok Fazla,

bu kadar Caminin Ne gereği var denilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Namazını kılsa idi, bu Mevcut Camiler Yetermiydi ?

 

    Allah Rasulunun ; “ Sizin Diğer Ümmetlerin İbadetinden en Mutlak Farkınız, Namazı kılmaktır,”

“ Namaz İbadeti, Sizden Önceki Ümmetlerede, Yahudilerede, Hiristiyanlarada Farz kılınmıştı,

Lakin Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Namaz İbadetini Reddettiler, Kılmadılar, Yok ettiler, Zayi ettiler,

Nankörlük ettiler, “ Önemsemediğiniz için, gerekli önemi vermediğiniz için, Dininizden ilk kaybedeceğiniz

İbadetleriniz, Emaneti yerine getirme İbadetiniz ve sonra da Beş vakit Namaz ibadetiniz olacaktır,”

Mümin olan Kişi ile, Münafık Kafir olan Kişi arasındaki Fark, Namaza Önem vermemektir,

Beş Vakit Namaz İbadetini Terk etmektir, Kılmamaktır,” “ Kişinin, Şirk ile Küfür, arasıdaki farkı Namazdır,

( Namazı kılmadığı veya Terk ettiği anda Şirk koşmuş olmakla Kafir olmuş olur,)

“ Her Kimki, Namaz Kılmayı Terk ederse, O Kafirdir, “ Emaneti olmayanın İmanı yoktur, Dini Yoktur,

Abdesti olamayanın Namazı Yoktur, Namazı olmayanın, İslam Dinine İmanı Yoktur, “

“ Müminlerden Her Kim Namaz Kılmayı Terk ederse, Diğer Amellerinide Yok etmiş olur, “

Sözlerini Şimdi daha iyi anlayabildinizmi, ?

 

     % 99 u güya Müslüman olduğunu zannettiğimiz Memleketimizde,

Ben Müslümanım diyen Herkes, Ramazan Orucunu Tutsa idi, Ramazanda Oruçlu olma vaktinde, Gündüz,

Açık bir Lokanta ve Yemek yiyen Kimseleri görebilirmiydiniz ? 

     Lakin Tam Zıddına, Oruç Tutmayanlara Saygılı olunuz Hümanistliği varda,

Oruç Tutmayanların, Oruçlu Olanlara Hiç Saygısını görebiliyormusunuz ?

 

     % 99 u güya Müslüman olduğunu zannettiğimiz Memleketimizde,

Ben Müslümanım diyen Herkes, Zekatını Tam ve Doğru şekilde verse idi,

Pardon İlk Önce Zekat nedir Onu anlamaya gayret etse idi, Memleketimizde Fakir kalırmıydı ?

 

     Yüzdeliğiniz Yüzsüzlüğünüzü, Yüzde Kaç Müslüman olduğunuzu Şimdi görebildinizmi ?

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    TEVBE SURESİ AYET 62

“ Şayet Gerçekten ve Hakiki olarak Müminler iseniz, Razı edilecek olan,

Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    ŞURA SURESİ AYET 38

“ Onlar, Geçekten Mümin Müslüman olanlar,

Rabbi Allah Zül Celalin Namaz Davetini Kabul eder, Razı olur ve Namazları kılarlar,” der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    MÜCADELE SURESİ AYET 22

“ İşte Onlar, Allah Zül Celalden yana olan Mümin Müslümanlar,

Allah Zül Celalin Yoluna Razı olan Mümin Müslümanlar, Allah Zül Celalden Razı olmuş olan Müslümanlardır,

İşte O Zaman, Allah Zül Celalde O Mümin Müslümanlardan Razı olur, Gerçek Kurtuluşa ererler,” der

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    FECİR SURESİ AYET 29. 28 ve 30

“ Allah Zül Celalin, Size Tayin etmiş olduğu İbadetlere,

( Namaz, Ramazan Orucu, Haç ve Zekat İbadetine) Razı olunki, ( Bunlar yerine Başka Ritueller icat etmeyinki)

Siz Allahtan Razı olunki,  Allah Zül Celalden Razı olarak Allaha İtaat edinki,

Allahın tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde Allah Zül Celale İbadet edinki,

Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile, Allahta, Sizin Allaha olan İmanınızdan, İbadetlerinizden Razı olsun,

“ Rabbinle Karşlılıklı Rızalaşmaya girerek, Merdiyye Rızalıkla, Karşılıklı Rızalaşma ile,

Amellerinle, İbadetlerinle, Çalışmalarınla, İşlerinle, Sosyal yaşamınla, Rabbinle devamlı Rızalaşma içinde Ol ki,

Sen Rabbinden Hoşnud ve Razı olki, Rabbin Senden Hoşnud ve Razı olsun, Rabbinin Cennetine girebilesin,

( Zira Rabbinin Cennetine giremeyen, Cehenneme girer, ) “ dediği halde, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dediği halde,

 

 

    Siz Allahın Emrettiği Namaz İbadetine Razımısınız ? Değilmisiniz ? Siz Allahın Size tayin ettiği ve

Rasulunun gösterdiği şekilde olan İbadetlere Razı olmazsanız, Allahta Sizden Razı olmaz, 

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    FATIR SURESİ AYET 18

“ Rabbini Görmedikleri halde, Hakkıyla İfa edip Kıldıkları Namazları ile, Rabbini Tazim edenler,

Temizlenenler, ancak Kendisi için temizlenmiş olur,” der,    

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    ALA SURESİ AYET 14 ve 15

“ İyice Temizlenerek, Rabbini Zikredip Namaz Kılan, Felah bulur, Feraha erer, Kurtulur, Umduğuna erişir,“ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    NİSA SURESİ AYET 57

“ İman edip O İmanıyla Salih Ameller işleyenlerin Mükafatı Cennettir,” der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    MÜ’MİN SURESİ AYET 40

“ Erkek veya Kadın, Her Kim, Mümin olarak Salih amel, iyi amel işlerse, işte sadece onlar cennete girer,”der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    BEYYİNE AYET 8

“ Allah Zül Celale İman edip, Rabbinin Sevgisini, Rahmetini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını,

kaybetmekten korkanlar, Allah Zül Celalden Razı olanlardır, Allah Zül Celalde Onlardan Razı olacaktır,

Onlar, Adn Cennetinde olacaklardır, “ der, 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    TEVBE AYET 72

“ Allah Zül Celal, Mümin Müslüman olan Erkek Kadın Kullarına, Adn Cennetlerinde, Ebedi olarak kalacakları

Altlarından Irmaklar akan, Aklınızın ve hayalinizin hoşlanacağında da öte Hoş Meskenler, Vaat etti, 

İşte Mümin ve Mümineler üzerine, Allah Zül Celalin Rızası Hepsinden Daha büyüktür,

İşte bu Asıl Kurtuluşunuzdur,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    ENAM SURESİ  AYET 72

“ Mahşer yerinde, Dünyadaki Amellerinizden Hesap vermek üzere Huzurunda toplanacağınız Allah Zül Celaldir,

Namazınızı,  Adabına göre Dosdoğru Kılmakla Emrolundunuz “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    BAKARA SURESİ AYET 110

“ Namazlarınızı Kılın, Zekatlarınızı verin, Mahşer Hesabınıza, önceden Ne gönderirseniz,

Mahşerde sadece ve sadece Onu bulursunuz, Mutlakki Allah Zül Celal Yaptıklarınızı Gören ve Bilendir, “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    ŞUURA SURESİ AYET 47

“ Vakitlerinize, Vadelerinizde, Borçlarınızda, geri çevrilmesi olmayan Gün gelmezden önce,

Vaadlerinizi, Vadelerinizi, Borçlarınızı, Görevlerinizi yerine getirin, Çünkü O gün, Ne Kaçacak,

Ne Sığınacak bir yeriniz olmadığı O Gün gelmeden, Rabbinizin Çağrısına Uyun, “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    ANKEBUT SURESİ AYET 45

“ Sana Vahyedilen Kuranı Kerimi Oku, Anlamaya çalış ve Namazını Kıl, Hayasızlıktan, Kötü ve İğrenç şeylerden

İnsanı, Ancak ve Mutlak, Kuranı Kerimi okuyup anlamak ve Namazları kılmak kurtarabilir, “der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    NUR SURESİ AYET 56

“ Namazlarınızı Kılın, Zekatlarınızı Tam ve Doğru şekilde verin ki,

Peygambere İtaat edin, Peygambere Sevgili, Saygılı ve Muhabbetli olun ki, Merhamet göresiniz “ der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1853

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kendisini, Dünyada iken dost edinen bir Kulunu, Başkasının dostluğuna Terk Etmez,

Her Kim bir Müslüman, Dünyada iken, Mümin Bir Kulun Kusurunu örterse, aşikar etmezse,

Allahta Onun Kusurlarını örter, Aşikar etmez,

  Allah Zül Celal, İslamdan Nasibi olan Kimseyi İslamdan Nasipsiz olan Bir kimse ile bir tutmayacaktır,

İslamdan Nasip demek, Namazını Kılmak, Orucunu Tutmak ve Zekatını vermektir,” dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/177 H 29

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbir Kimsenin Gıybetini ( Dedikodusunu ) yapmayan, Allahın Güvencesindedir,

Hastayı Ziyaret eden, (Hasta ile ilgilenen, Hastanın tedavisini, ihtiyacını gören) Kimse, Allahın Güvencesindedir,

Gönlü Namaza Bağlı olan, Mescide bağlı olan, Namazını Mescidte kılan, Kimse, Allahın Güvencesindedir,

Devlet Başkanının, Devlet görevlisinin, Zulum yaptığında, Haksızlık yaptığında, Devlet Başkanına, İdareciye,

Ona Yaptığının Zulum ve Haksızlık olduğunu söyleyen, Ona bu Zumlu kaldırmasını ve yapmamasını söyleyen,

Onu Hak ve Hukuğa, İyiliğe, Merhamete yönlendiren, Hak, Hukuk, Adalet üzere yaptığı işlerde onu destekleyen,

yalnız bırakmayan, Sorumluluk Yetki ve Adaleti ile Doğru işler yapan Devlet başkanını destekleyenler,

Cihad yapmıştır, Allah yolunda Cihad yapan Kimse Allahın Güvencesindedir, “dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    İBNİ MACE HADİS No 3945

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Sabah Namazını Kılarsa, O Kimse Allahın Güvencesindedir, Güvencesine Hıyanet etmeyiniz, “ dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    BUHARİ HADİS No 255

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Bizim Kıblemize Kağbeye yönelerek, Bizim Kıldığımız Namazı kılar, Kestiğimizi yerse,

Allâhın ve Allahın Kulu ve Rasulu olan Benim, Ahdü Emânını hak eden Gerçek Mümin Müslüman işte odur.

Artık Allâh`a ve Rasûlüne karşı öyle olan bir kimsenin, Kağbeye yönelerek Namazını kılmaya çalışan Kimsenin,

Ahdü Emânına Hıyânet etmeyiniz, “ dedi der,

 

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    HADİD SURESİ AYET 8

“ Allah Zül Celal Kalu Belada, Yaratılışınızda Sizden, İman Ettiğinize dair Sözünüzü almıştı,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    NAZİAT SURESİ AYET 24

“ ( Kaalu Belada, Allah Zül Celalin İnsanlığı yarattığı zamanda, Allah İnsanların Ruhuna,

Sizin Rabbiniz Ben değilmiyim diye sorduğunda,) Evet Sen, Mutlak Bizim Rabbimizsin demişlerdi,” der,  

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    BAKARA SURESİ AYET 40

“ Ey Mümin ve Müslüman İnsanlar, ( Kaalu Belada ) Bana verdiğiniz Sözü, ( Sen Mutlak Bizim Rabbimizsin )

Sözünüzü tutunki, Bende Size verdiğim Sözü tutayım,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1679

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celale ve Benim

Onun Kulu ve Peygamberi olduğuma, İslam Dinine İman etmek, Verilen Sözden dönmemek için bir Bağdır,

Hakiki Mümin olan verdiği ve söylediği Sözünden dönmez, “ dedi der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    FETİH SURESİ AYET 10

“ Her Kim, Allah Zül Celale sözleştiği ahdine vefa gösterirse, Allah Zül Celalde Ona Mükafatını verecektir,” der,

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    ARAF SURESİ AYET 172

“ Kaalu Belada, Ademoğlu Zürriyetini, İnsan Zürriyetini Yarattığımda, Ademoğlun Bellerindeki Zürriyete,

Kendi Nefislerini Şahit Tutarak, Ben Sizin Rabbiniz Değilmiyim, diye sorduğumda,

Ademoğlu Zürriyeti, İnsan Oğlu Zürriyeti, Mutlakki Sen Bizim Rabbimizsin demedilermi ?

İşte Bunları, Kıyamet Günü Bunlardan Haberimiz yoktu demeyesiniz diye yazdık,” der,       

 

     NAMAZ KILMAYA RAZI OLMAK                                    HUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir,  Artık Siz Edep ve Haya ile, Muhabbet ile İman Edip

Müslüman olup Namazınızı kılmıyormusunuz ? “ diyerek Allah Zül Celal Size soruyor, !!!

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             TAHA SURESİ AYET 14

“ Rabbin Olan Allah Zül Celale, Kulluğunu yapmak için, Namaza kalk, Namaza Dur, Namazı Kıl, “ diye emreder,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              KEVSER SURESİ AYET 2

“ Rabbine, Kulluk için ( Kurbanlıklardan Kurban olacak şekilde ) Kurban Kes, Kanını Akıt ve Namazını Kıl,  “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             MERYEM SURESİ AYET 31

“ Size, Hayatta bulunduğunuz müddetce, Namazınızı kılmanız, Zekatınızı vermeniz Emredildi,”der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              YUNUS SURESİ AYET 72, 104 ve 105

“ Müslümanlardan Olmakla Emrolundunuz, Müminlerden Olmakla Emrolundunuz,

Sakın Müşriklerden Olmayınız diye Emrolundunuz,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 256

“ İslam Dininde, Zorlama yoktur,  Doğruluk, Sapıklıktan seçilip ayrılmıştır ve belli olmuştur,

Her Kim : ( İslam Dinine İman ederek, Kuranı Kerime ve İslamın Peygamberi Hz. Muhammede İman ederek )

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri gereğince,

sadece Allaha İbadet eder ve Sosyal olarak yaşarsa, Dünyada ve Ahirette,

İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette, Kopmayan, şaşmayan ve sağlam Hak ve Adalete sahip olacaktır, ” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              HAÇ SURESİ AYET 78

“ O, sizi seçmiş daha önceki peygamberlerinde size Şahid olması için, sizin de insanlara Şahidler olmanız için,

Size Müslüman adını veren Allah Zül Celaldir, İbrahim'in yolu olan bu dinde Sizin için bir zorluk kılmamıştır,

Artık Namazı kılın, Zekâtı verin ve Allah için hakkıyla Cihâd edin,

Allah tır Sizin Mevlânız, O Ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcı, haydi artık Allah Zül Celale sarılın,”der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              HAÇ SURESİ AYET 78 ve 77

“ Allah Zül Celal, Dininizde İbadetinizi, Size Zorluk, Meşakkat versin diye kılmamıştır,

Zaten İbadetlerde Zorluk ve Meşakkatte yoktur, İbadetlerin Kuvvet Allah Zül Celaldendir,

  Allah Rasulunun Size Şahit olması için, Sizin Namaz kılanlara Şahit olmanız için,

İnsanlarında Sizin Namaz kıldığınıza Şahit olmaları için, Artık Namazınızı Kılarak, Zekatınızı vererek,

Sizin Mutlak Sahibiniz, Koruyucunuz, Yardımcınız, Sevgiliniz olan Allah Zül Celale Sarılın ki, 

“ Ey İman Edenler, Kıyam etmekle, Rükü Etmekle, Secde Etmekle Namazınızı Kılınki,

Kendinize İyilik Yapınki, Rabbinize Kulluğunuzu Yapınki, Kurtuluşa erebilesiniz,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklemez,

Kişinin Kendi Eliyle Kazandığıda, Kişinin Kendi Yaptığı İbadetleride,

Mahşerde Kendi Lehine veya Aleyhine olacaktır, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              NUR SURESİ AYET 54 ve 62

“ Rasulum Deki, Şunu iyice biliniz anlayınızki, Allah Zül Celale İman, İtaat, İbadet ve Amel hususlarında,

Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklediğim Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin üzerinize yüklediğim Sorumluluktur,

  Rasulumun Sorumluluğu, Rasulumun üzerine yüklenendir, Rasulum Kendisine yüklenenden Sorumludur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin Üzerinize yüklenendir, Sizde, Size yüklenenden Sorumlusunuz,

  Rasulum deki, Rabbimin Peygamberi olan Bana düşen, Tebliğden başka bir şey değildir,

Allah Zül Celale ve Peygamberi olan Bana İman ve İtaat edin,

  Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulacaksınız,

Mümin Olanlar Ancak ve Ancak Onlardırki, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat edenlerdir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              SEBE SURESİ 25

“ Bizim Yaptığımız Günahlarımızdan, Suçlarımızdan Sorumlu tutulmayacaksınız,

Bizde Sizin yaptığınız işlediğiniz günahlarınızdan sorumlu tutulmayacağız, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TİRMİZİ HADİS No 3328

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Sorumluluk bilinci ile Sorumluluk duyulmaya layık olan Mutlak Benim der,

Her Kimde Bana karşı Sorululuk Bilinci duyar, Yolunu Kuranı Kerime ve Rasulumun Sözlerime, Hadislerime,

Sünnetlerime göre bulur ve yaparsa, ve Nefsani arzularını İlah edinmezse,

Onu Bağışlamayada en layık olan Mutlak Benim,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TEVBE SURESİ AYET 112

“ Gerçek, Mümin ve Müslüman olanlar,

Günahlardan, Çirkeflerden, Fasıklıktan, Kötülükten Vazgeçen ve vazgeçirmeye gayret edendir,

Günahlarına Tevbekar olandır, İyiliği yapan ve yapılmasını teşvik edendir,

Rukuya varıp Secde edip Namaz kılan, Ramazanda Oruç Tutan, İbadet edenlerdir,

ve dahi Her Haline Hamd edip, Allah Zül Celalin tayin ettiği Sınırlara Riayet edenlerdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              ARAF SURESİ AYET 170

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerime ve Rasulunun Sünnetine Sarılanlar, Riayet edenler,

Sabrederek Namazlarını kılmaya devam ederlerse,

Onların bu Salih Amellerinin hiçbir zaman zayi etmeyeceğim, karşılık mükafatını vereceğim,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             CASİYE SURESİ 18

“ Dininizin emirleri konusunda, yapmanız veya yapmamanız gereken hususlarda,

ibadetlerinizi ne zaman ve nasıl yapacağınız hususlarda, apaçık bir şeriat kıldık, koyduk,

sen bizim tayin ettiğimiz Şeriata uy,

  Nefsinin, arzularının Şeriata uymayan yönlendirmelerine, sapıtmalarına uyma,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TABERANİ HADİS No 107

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kendisine güvenilmeyenin imanı eksiktir, Namaz kılmayanın dini sağlam değildir,

Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir, Abdesti olmayanın Namazı olmaz, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              ENFAL SURESİ AYET 3

“ Gerçek Müminler, Müslümanlar onlardırki, Namazlarını gereği gibi kılarlar, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             MAİDE SURESİ AYET 92

“ Ancak ve Ancak Allah Zül Celale, Rasulu Hz. Muhammede, Ahiret Günü Hesaba çekilmeye,

İslam Dinine İman Eden Mümin Müslümanlar, Namazlarını devamlı surette İkame ederler, Kılarlar “ der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              NEML SURESİ AYET 3

“ Onlar ki, Namazlarını dosdoğru kılarlar, Zekâtlarını Dosdoğru hesaplar Dosdoğru verirler ve

Ahirete de yakînen iman ettikleri için, Ahiret kazancı yaparlar,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 110

“ Kendi Nefsiniz için, Namazlarınızı İkame edin, Kılın, Zekatlarınızı İkame edin, verin,

Zira, Kendiniz için Ne Amel yapmışsanız onun karşılığını bulacaksınız,” der

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 277

Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime, İslam Dinine İman edenlere,

Namazını Dosdoğru ve gereği gibi İkame edip kılanlara, Zekatını Dosdoğru hesaplayıp ve Gereği gibi İkame edip

verenlere, İnsanlar için, İnsanlık için İyi Güzel Hayırlı İşler, Ameller yapanlara,

Rabbinin Katında, Katmanları ile Mükafatları vardır,

  Onlara, Diğerlerinin Korkulu olduğu gibi Endişeli olduğu gibi, Buhranlı olduğu gibi, Hiçbir Korku yoktur,

Hiçbir Endişe yoktur, Hiçbir Buhran yoktur, Onlar, diğerleri gibi, Mahzun ve Kederlide olmayacaklar,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              RAAD SURESİ AYET 22

“ Gerçek Müminler Onlardırki, Çirkinlikleri, Çirkefleri, İyilik Yaparak, Güzellik göstererek

yok etmeye gayret ederler, Kendilerine Olmazsa Olmaz Farz Kıldığımız Namazı Dosdoğru Kılarlar,

Yerine getirirler, Kendilerine Tayin edip verdiğimiz Rızıklarından, Kazançlarından, İnfak ederler,

Kendilerine gelen Her türlü Zorluğa, Meşakkate, Darlığa, Kaza ve Musibetlere, Afetlere, Hastalıklara,

Rabbinin Rızasını kazanabilmek için Sabrederler, İşte Sabrın, En Güzel Akıbeti Bunlara olacaktır,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 5

“ İşte Onlar, Namazlarını İkame edip Kılanlar, İbadetlerini Yapanlar, Namazlarını İkame ettikleri Kıldıkları ve

İbadetlerini yaptıkları için, Rabbinden Hidayet üzeredirler,

İşte Onlar Gerçek Felaha Kurtuluşa, Saadete, Mutluluğa kavuşanlardır,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             CAMİUSSAGIR HADİS No 1184

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza durduğunuzda, İşlediğiniz Bütün Günahlarınız, Hatalarınız, Kusurlarınız getirilir,

Başınızın ve Omzunuzun üzerine konulur, Namazda Rükü ve Secde yaptıkca, Bütün Günahlarınız,

Hatalarınız, Kusurlarınız Başınızdan, Omuzunuzdan dökülüp gidecektir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S290 H 1

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Namazını Kılan Erkeğe, Namazını Kılan Kadına Allah Zül Celal Rahmet eder,

Namaza kalkan Erkeğe, Namaza kalkan Kadına Allah Zül Celal Rahmet eder,

Gece Teheccüd Namazına kalkıp, Hanımınıda Namaza kaldıran Erkeğe, Allah Zül Celal Rahmet eder,

Gece Teheccüd Namazına kalkıp, Kocasınıda Namaza kaldıran Kadına,  Allah Zül Celal Rahmet eder,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TAÇ TERCÜMESİ HADİS Nu C/6 H 384

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Geceleyin Kapımızı çalarak Bizim Evimize geldi ve Kızı Fatımaya ve Bana, “ Namaza Kalkıyormusunuz,

Namazınızı kılıyormusunuz ? diye sordu, Bizde, Uykuda iken Ruhumuz Allah Zül Celalin Emrindedir,

Bizi uyandırırsa, Kalkar Namazımızı kılarız diye cevap verdik, Bu Cevabımız üzerine,

Allah Rasulunun Canı sıkıldı, bununu üzerine Kehf Suresi 54 ayet “ İnsanoğlu, Her Şeyden daha Cedelcidir,

İtiraz edicidir, Bahane bulucudur, Kendine Uydurucudur, “ İnzal oldu, Allah Rasulu Bize arkasını dönerek ve

uyluğuna vurarak, Evimizden gitti “ der, Buhari

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              CAMİUSSAGIR HADİS No 410

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Çocuğunuz, Sağını Solundan

ayırt etmeye başladığında, Çocuğunuza Namaz Kılmayı özendirerek, Namaz kılmasını öğretiniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TİRMİZİ HADİS No 407

  Sahabeden Rabi Bin Sebre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğunuz yedi yaşına geldiği zaman, Ona Namaz kılmayı öğretin ve Namaz kılmasını Emredin,

On Yaşına geldiğinde halen Namaz kılmıyorsa, Çocuğunuz Size Asi oluyorsa

hafice dövmek suretiyle cezalandırın, ( Zira Anaya ve Babaya Asi olan Çocuk Allahada Asi olur,)

Asiliğinden vazgeçirin, Namazını kılmalarını ve devam etmelerini sağlayın,  ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ            RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/99 H/9

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Cennette olan birinin derecesi yükseltir, dahada Mükafadlandırır,

Derecesi yükseltilen, Mükafatlandırılan, Yarabbi bu derecemin yükseltilmesi, dahada Mükafatlandırılmam

nereden ileri gelmektedir diye sorar, Allah Ona, Çocuğun Namaz Kıldı ve Senin için Tevbe İstiğfar ile Dua ettide

onun için Derecen yükseltildi der, “ dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             ENAM SURESİ AYET 162

“ Benim Namazım, Secdelerim, Orucum, İbadetlerim, Hayatım ve Ölümüm,

Sadece ve Sadece Alemlerin Rabbi olan Allah içindir de,“ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             CAMİUSSAGIR HADİS No 1181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Kılmak, Mümini, Mümine, Müminleri Allah Zül Celale yaklaştıran bir Vasıtadır, “ dedi der,

 

    İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S112 H 2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizlerden biriniz Namaza durduğunda, Rabbi ile Münacaat halindedir (Özel olarak konuşuyor demektir,)

Kendisi ile kıblesi arasında Rabbinin huzuru vardır,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ           RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S351 H 6

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

" Namazını kılan kimse, kiminle hasbihal ettiğini bilseydi, Namazından ayrılmazdı, " dedi der,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             MERYEM SURESİ AYET 65

“ İbadet etmede ve Namaz ibadetinde Sabırlı ol, Sabırlı olarak İbadet et,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             TAHA SURESİ AYET 132

“ Rasulum, Ailene, Ehli Beytine, Yakınlarına ve Ümmetine Namaz kılmayı Emret,

Kendinde Namaza Sımsıkı sarıl, Namazını kılmaya Sabırla devam et,”

“ Ehlinize, Ailenize, Yakınlarınıza Namaz kılmayı Emrediniz,

Kendinde Namaza Sımsıkı sarıl, Namazını kılmaya Sabırla devam ediniz, ” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             BAKARA SURESİ  AYET 45

“ Şüphe yokki, Allahtan Korkmayanlar için, Namaz İbadeti ağır bir İbadettir,

Namazlarınızı kılarak, Sabır ile Rabbinizden yardım isteyin, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             TİRMİZİ HADİS No 480

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz bir işi yapmak için Allah Zül Celalden yardım istediğinde, Farz Namazlarından başka

Benim Sünnetim olan İki Rekat İstihare Namazı kılsın ve Namaz dan sonra ,

“ Ey Allah’ım Benim hakkımda Benim bildiğimden Hayırlısını bilirsin, Senden Benim hakkımda hayırlısı ne ise

onu bana bildirmeni Niyaz ederim, Senin Güç ve Kudretinle beni güçlendirmeni Niyaz ederim,

Her şeyi Senin Lûtfundan Niyaz ederim, Çünkü Senin her şeye gücün yeter, Benim ise hiçbir şeye gücüm

yetmez, Akıl ve Düşünmeyle bilinmeyecek her şeyi bilen sadece sensin, sen her şeyi bilirsin ben ise bilemem,

  Ey Allah’ım şu yapacağım işin benim için, Dinim için, Yaşayışım ve İşimin sonu hakkında hayırlı ise,

onu yapmayı bana kolay getir, Şayet bu iş benim için Dinim için, Yaşantım ve İşimin sonucu hakkında kötü ise,

onu benden uzaklaştır, beni de ondan uzak eyle, Hakkımda Hayırlı olanı yada Şer olanı Ancak Sen bilirsin,

bu günüm ve geleceğim için Hayırlı olan nerede ise, onu benim için takdir et ve ona Beni Razı ettir diyerek,

Allah Azze ve Celleye Dua etsin, İsteği,  Arzusu Haceti Ne ise istesin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             KEHF SURESİ AYET 28

“ Sabah Akşam, Rabbinin Rızasını dileyerek yalvaranlarla beraber,

Sende Candanlığınla, İçtenliğinle, Bütün Samimiyetinle, Bütün Basiretinle Sabret,” der,  

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 43

“ Namazı Dosdoğru İkame edin, Kılın, Zekatınızı Dosdoğru hesaplayın ve dosdoğru İkame edin, Verin,

Rükü Edenlerle birlikte, Sizde Cemaatle Namazlarınızı İkame ederek, kılarak Rükü edin,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             NEML SURESİ AYET 3

“ Mümin Müslüman olanlar onlardır ki, Namazı Hakkıyla İkame ederler, Namazı Kılarlar,

Zekatı Hakkıyla İkame ederler, Zekatı Hakkıyla, Hakkı olana verirler,

İşte Onlar, Namazı İkame etmeye, Zekatı İkame etmeye, Ahireti için,

Rabbin Böyle Emretti ise, Bu Böyledir Böyle yapılacaktır, Ayneli ile Aynel Yakin bir İmanla Yaparlar,” der,  

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 177

“ Allah Zül Celale, Kendilerine gönderilen Peygamberine, Allah Rasulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve

Selleme ve dahi Önceki Peygamberlere ve Kitaplara, Kendilerine indirilen Kitaba, Kuranı Kerime,  

Ahiret günü Mahşer Hesabına çekilmeye, ve dahi Allahın Meleklerine İman edenler,

İyi, Doğru, Salih ve Müstakim yolda olanlar Onlardırki,

  Kendilerine Emredilen Beş Vakit Namazlarını İkame edenlerdir, Kılanlardır,

  Kendilerine Emredilen Zekatı İkame edenlerdir, Doğru hesaplayıp Doğru şekilde verenlerdir,

  Onlara, İlk önce Akrabanız veya Hısımınız olan ve Kendisini İdame edemeyen Öksüz ve Yetimlerinden,

Yoksullarından, Bir Sıkıntıya Düşmüş olanlarından, Çalışamayan kazanamayan Güçsüz ve Hastalarından,

Savaş ve Zulum karşısında Biçar, Çaresiz kalanlarından, Esirlerden, Esaret altındakilerinden,

Yolda Kalmışlarından, Sizden Yardım dileyen, isteyenlerinden başlamak üzere,

Seve Seve Yardım edenler, Mallarının Zekatını verenlerdir,

  Bir Söz verdiklerinde Sözlerini, Ahitlerini yerine getirenlerdir,

Sıkıntı, Hastalık ve Savaş Zamanlarında Sabredenler, Doğru yolu bulan ve

Allah Zül Celalin Maddi ve Manevi korumasında olanlardır,  ”der,    

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             FATIR SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi Anlayarak okuyanlar, Anlamaya çalışanlar, Namazlarını İkame ederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aleni olarakta,

Görünmeden, Bilinmeden olarakta, Görünen, bilinen olarakta, İnfak edenler,

Kesinlikle ve Hiç batmayacak olan bir Alışveriş üzeredirler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             CUMA SURESİ AYET 10

“ Ey Allah Zül Celale ve İslam Dinine İman edenler, Namazınızı kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın

ve Allah Zül Celalin Size Lutfettiklerinden, Helal kıldıklarından Rızkınızı Kazancınızı arayın, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             NUR SURESİ AYET 37

“ Alışverişleriniz, Ticaretiniz, Dünyalık işleriniz Size, Namaz Kılmayı ve Zekatınızı vermeyi,

Allah Zül Celali Zikretmeyi unutturmasın, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 110

“ Namazlarınızı hakkıyla Kılın, Zekatlarınızı verin, Mahşer Hesabınıza, önceden Ne gönderirseniz,

Mahşerde sadece ve sadece Onu bulursunuz, Mutlakki Allah Zül Celal Yaptıklarınızı Gören ve Bilendir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, Ne Alışverişin, Nede Dostluğun olmadığı bir gelmeden önce,

Mahşer Sorgusu Günü gelmezden Önce, Namazlarını Dosdoğru kılsınlar,

Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aşikar olarakta İnfak etsinler,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın, Rükü Edenlerle, Cemaatle birlikte Rükü edin,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 3 

“ Hakiki Müminler onlardırki, Namazlarını, Rasulumun gösterdiği gibi Kılarlar,

Kendilerine Rızık, Kazanç olarak verdiklerimizden, İhtiyaç Sahiplerine, Yoksullara, Darda kalmışlara,

Zekat ve Sadaka olarak İnfak ederler, Allah için verirler yardım ederler, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             HAÇ SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Allah Zül Celalin Adı anıldığında, Kalpleri Titrer, Kendilerine gelen Musibetlere, Allah Zül Celal için Sabrederler,

Namazlarına kalkarlar, Namazlarına Dururlar, Namazlarını Kılarlar,

Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Allah Zül Celal için İnfak ederler, “ der,

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             BAKARA SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celalin İnanmanız için Müminlere Emrettiği, Gabya İman edenler, ( İnsanın Bilmediği, bilemeyeceği, 

bilinmeyenleri Allah Zül Celalin bildiğine İman edenler, ) Namazlarını Dosdoğru Kılarlar,    

Kendilerine verdiğimiz Rızıklarından, Kazançlarından Allah için İnfak ederler,” der, 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını İkame eden, Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ             ŞURA SURESİ AYET 38 ve 47

“ Onlarki, Rabbinin Davetini kabul eder ve ( Ezan Okunduğunda ) Namazlarını Kılarlar,” 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              TABARANİ HADİS No 530

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlak ve Muhakkakki İslam Dininin Fıtratı, Ezan ve Namaz Kılmaktır, “ dedi der,  

 

     EZANIN MANASI

     Allah Zül Celalin Zatı, Mutlak ve Muhakkak Kudrettir, Ondan başka Mutlak ve Muhakkak Kudret yoktur,

     İlahım Mutlak Allahtır, Allahın Hükmiyetinden başka Hükmiyet Kabul etmem, Dinim İslam Mutlak Şahadetimdir,

     Dinimin Peygamberi, Muhammed Aleyhisselam, Allahın Kulu ve Rasulu, Mutlak Şahadetimdir,

     Hay olana, Mutlak Ezel ve Ebed olana, İman ediniz ve Namaza geliniz ve Size Emredilen Namazı Kılınız,

     Hay olana, Mutlak Ezel ve Ebed olana, İman ediniz ve Namazı Kılınızki, Felahınız olsun, Kurtulasınız,

     Allah Zül Celalin Zatı, Mutlak ve Muhakkak Kudrettir, Ondan başka Mutlak ve Muhakkak Kudret yoktur,

     Dinimin İlahı Mutlak Allahtır, Allahın Hükmiyetinden başka Hükmiyet Kabul etmem, İslam, Mutlak Şahadetimdir,

 

 

     İSLAM DİNİNİN 5 TEMEL İBADETİNDEN İKİNCİSİ NAMAZ              BAKARA SURESİ AYET 50

“ Bir zamanlar, Sizin içinizden İman edenler için Denizi Yarıp, İman edenleri kurtardık,

Firavunu ve Ahalisini, sonra Denizi Tekrar kapatıp Boğmadıkmı ? Hala, Aval Aval Bakıp duruyorsunuz, ” der,    

 

     Allah Zül Celal, Nuh Aleyhisselama, Gemiye Bin ve Tufandan kurtul demişti, O da Gemiye Binip Tufandan

kurtulmuştu, Allah Zül Celal, Musa Aleyhisselama, “ Elindeki Asanı Denize vur,” diye emretmişti,

Oda asasını denize vurduğunda, Deniz açılıp kurtulmuştu,

     Allah Zül Celalin, Kurtulması için, Nuh Aleyhisselama verdiği Gemi den, Musa aleyhisselama verdiği Asa dan,

Size verilmedimi ? !!!   Rabbimiz Bize “ Namaz Kıl “ diye emrediyorki,

Beş Vakit okunan Ezanlarla Seni Namaza çağrıyorki, Namazı kılmanla Tufandan kurtulasın,

Önündeki Deniz açılıp kurtulasın, Kuranı Kerimdeki Nuh Aleyhisselam ve Tufan Kıssası,

Musa Aleyhisselamla Firavun kıssası, Bugün anlatılanlar gibi Masal ve Hikaye değildir, Oralardan alacağınız budur,

 

 

     Siz Allahın Emrettiği Namaz İbadetine Razımısınız ? Siz Allahın Size tayin ettiği ve

Rasulunun gösterdiği şekilde olan İbadetlere Razı olmazsanız, Allahta Sizden Razı olmaz,

     Namazı kılmadığınız halde, Orucu tutmadığınız halde, Haç İbadetini yapmadığınız halde,

Zekat vermediğiniz halde, Sadece ve sadece La İlahe İllallah Muhammeder Rasul Allah, dediğiniz için

Farzedin, Cennete girdiniz, Allah Zül Celalin Farz kıldığı İbadetlere, Allah Zül Celale Razı olmadığınız için,

Cennetin Sultanı, Muhammed Aleyhisselam Size, Bir Hoş geldiniz demezse,

Cennetin Sahibi Allah Zül Celal Size, Bir Hoş geldiniz demezse, O Girdiğiniz Cennet, Nasıl bir Cennet olur ?

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud,

Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haccın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetler Hilafına bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim