ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA NEFİS MUHASEBESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 5221

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK NEDİR ?

     NEFİS MUHASEBESİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               FECİR SURESİ AYET 27

“ Ey Rabbine İtaad eden, Rabbinin Yap diye emrettiklerini yapan,

Yapma diyerek yasakladıkları Haramlardan kaçan, Huzura erecek olan Nefis,” der,  

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               KIYAMET SURESİ AYET 14 ve 2

“ Her İnsan, Kendi Nefsine Tanıktır,

Sürekli Kendi Nefsini Sorgulayan, Kendi Nefisinin isteklerini arzularını kendine yönelten ve

Kendi Nefsinin Çirkefliğini görebilene, Kendi Nefsini Kınayan Nefse Yemin olsun, Nefsinin Çirkeflerini kınayıp,

Nefsinin ve Diğer Nefislerin Çirkefliklerinden, Şerlerinden, Sakınana Yemin olsun,” der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               HAŞR SURESİ AYET 9

“ Her Kim, Kendi, Nefsinin, Cimriliğinden, Çirkefliğinden, Sapıklığından, Kötülüğünden Korunursa,

İşte Onlar Kurtuluşa ve Umduklarına Erenler olacaktır,

( Kendi Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini, Arzularını, Emellerini, Kendinize yönlendirin,

bu İsteklerinizi, Kendinize kabul ediyormusunuz etmiyormusunuz, İyimi, Çirkefmi olduğunu anlarsınız) ” der,    

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               BAKARA SURESİ AYET 216

“ Olabilir ki bir şeyden hoşlanmazsınız, Lakin sizin için hayırlı olacak olan olabilir,

Yine Olabilir ki, siz bir şeyi çok sever çok hoşlanırsınız da, Lakin O Sizin için Onulmaz Bir Şer, Bir Kötülük,

Bir Çirkef olabilir, Bir Şeyin Sizin İçin Hayırmı Şermi olduğunu Siz bimez, bilemezsiniz,

Mutlak Bilen Allah Zül Celaldir,”der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               HAŞR SURESİ AYET 9

“ Göğüslerine îmânı yerleştirmiş olanlar, Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile İhtiyaç sahiplerini,

kendilerine tercih edenler, Her kim nefsinin tamahkârlığından korunabilmişse, işte onlar,

felaha erenlerin kendileridir,”der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               TEGABUN SURESİ AYET 16

“ Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun, Dinleyin, itaat edin ve kendinizin hayrına olarak infâk edin

Kim de Nefsinin Cimriliğinden korunursa, işte onlar felaha erenlerin kendileridir,”der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               HAŞR SURESİ AYET 19

“ Nefisleriniz, Allah'ı unutanlar gibi olmasın, Nefisleri kendilerine Allah Zül Celali unutturmuş olanlar,

işte onlar fâsıklardır,”der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak  Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

istiyeceksinizki, Gönlünüzü buna açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der.

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                TUHEFUL UKUL HADİS No 19

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslüman Kişi, Düşüncesini Üç Bölüme ayırıp, Birinci bölümünde Rabbiyle Münacat etmelidir,

İkinci bölümde, Kendi Nefsiyle, Nefsini Muhasebe etmelidir,

Üçüncü Bölümde, Helal ve Güzel olan Lezzetlerle Meşgul olmaya gayret etmelidir,” dedi der, 

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 311

  Sahabeden Ebu Celed (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müreffeh bir hayat sürenler ve sıkıntıya duçar olan­lar olmak üzere, insanlar iki kısımdır,

Musîbete duçar olanlara başlarına gelenlerden dolayı acıyın, merhamet edin,

Allah'ın Size verdiklerinden dolayı da, Allaha Hamd edin,

  Allah Zikrinden başka Boş laflar etmeyiniz, Yoksa kalpleriniz katılaşır, Kalbinde Kasâvet bulunan kimseler,

Kalbi Katılaşmış olan Kimseler, Al­lah'tan uzaklaşmıştır, fakat Onlar bunun farkında bile olmazlar,

  Sanki herbiriniz bir Rab'miş gibi insanların işledikleri Günahlarını Ölçmeye Tartmaya Hesap etmeye

kalkmayınız, Rabbinizin Yargısının, Hukuğunun, Adaletini önüne geçmeye kalkmayınız,

Sadece Bir Kul olduğunuzun farkında olarak, Kendi Günahla­rınızı ölçmeye tartmaya,

hesap etmeye bakınız,  “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1891

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Müslümanların Göğüsleri iyi Amellerle, İyiliklerle kaynar,

Fâcîrlerin, Münafıkların Göğüsleri ise Kötü Amellerle, Kötülüklerle, Çirkeflerle kaynar,

Allah Sizin, Amellerinizden önce Niyetlerinize ve Maksatlarınıza ba­kar, 

Herhangi bir İşinizden Amelinizden önce, Niyetlerinizi ve Maksatlarınızı iyi kontrol ediniz ki,

Allah size İşinizde ve Amelinizde Rahmet etsin, " dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2184

  Sahabeden Vehbi Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Başkalarının Ayıplarını, Kusurlarını aramak görmek yerine, Kendi Kusurlarını, Ayıplarını Görene Ne Mutlu, 

Allah için, alçak gönüllü, Mütevazi gönüllü olanlara Ne mutlu,

Helalinden Kazandığını, Allah için Tasadduk dedenlere, Harcayanlara Ne mutlu,

İlim, Hilim, Güzel Ahlak sahipleri ile unutanlara Ne mutlu, Sünnetlerini Takip edenlere,

uydurma ve Yalan İbadet demek olan Bidat İbadetlere sapmayanlara Ne mutlu, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler, Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve

Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir, ( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan,

Can Damarınızdan daha yakındır ) Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi

Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi,

( Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini kendinize yönlendirin bu Sevginin Nasıl olduğunu anlarsınız)

İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               FECİR SURESİ AYET 20

“ Malı, Mülkü, Zenginliği, Yığmalarcasına, arttıkca artarcasına Seviyor ve istiyorsunuz,

Malı, Mülkü, Rızkı, Kazancı, Helal Haram demeden, Helal olanla Haram olanı ayırt etmeden Yiyorsunuz, “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               BUHARİ HADİS No 962

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle Zamanlara geleceksinizki, O Zamanda, O Devirde İnsanlar, Eline geçirdiği, Kazandığı Malın, Paranın,

Servetin, Helal olan yoldanmı geldi, Haram olan yoldanmı geldi,

Helal olan Yollamı kazandı, Haram olan yollamı kazandı hiç aldırış etmeyecekler, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               NESAİ HADİS No 4378

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle Zamanlara geleceksinizki, O Zamanda, O Devirde İnsanlar, Kazancının,

Helal Kazançtan veya Haram Kazançtan olmasına Önem vermeyecekler, Dikkat etmeyeceklerdir, 

   O Zamanda Kişiler, Kazancını, nereden ve nasıl kazandığına önem vermeyecekler,

Her ne ve nasıl gelirse, eline ne geçerse alacak, Kazancını, Helal yoldanmı, Haram yoldanmı,

Meşru yoldanmı, Gayrimeşru yoldanmı kazandığına bakmayacaklar,

Helalmi, Haramı demeden, Nereden ve Nasıl olursa olsun kazanmaya çalışacaklar, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               BUHARİ HADİS No 2025

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Âdem oğlunun, İnsanın, İki Vadi dolusu, Malı Mülkü olsa, bir üçüncüsü ister,

Âdem oğlunun Muhteris, İhtiraslı arzusunu, gönlünü topraktan başka bir şey dolduramaz, 

Samimiyetle İhtiraslarından Nefret edip, Allah Zül Celalin, Kendisi için Tayin ve Taktir ettiği Kazancına,

Rızkına Kanaat getiren, Samimiyetle Tevbe eden kişiyi sever, Tevbesini Allah kabul edecektir, “ dedi der, 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               BUHARİ HADİS No 2037

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri, Yaratılış, Mal, Mülk, Rızık, Evlad ve Ahfad, Soy bakımından kendinden üstün birini görürse,

kendisine nazaran daha yüksek birine bakmaktansa, kendinden daha aşağısına baksın, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               MÜSLİM MUHTASARAI HADİS No 2662

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kazanç ve Rızık bakımından, Sizden daha Fakir olanlara, Daha Muhtaç olanlara bakın,

Kazanç ve Rızık bakımından, Sizden daha Zengin olanlara bakmayın,

Zira, Size Takdir edilen ve verilen, Kazanç, Rızık ve Niymet bakımından,

Allah Zül Celali Küçümsemiş olursunuz, Allah Zül Celale Nankörlük etmiş olursunuz, ” dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2283

  Sahabeden Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Dünyada, Sanki Ebedî kalacakmış gibi hareket edenler, Zenginliği, Malı Mülkü, Siz yaratamazsınız,

Zira Sizin Dünyadaki Ömrünüzde, Dünyadaki Mallarda, Dünyadaki Zenginlikte, Baki değildir,

Nasıl ki, Babanızın Sulbünden, Annelerinizin Rahmine, Rahimlerden Dün­yaya,

Belirlenmiş Ömrünüzden sonra Eceliniz ile, Dünyadan Kabre, Kabirden Mahşere, Hesap sorulmaya,

Mahşerden de, Ya Cennet yada Cehennem olan, vedahi bir Daha Ölüm olmayan

Ebedî bir Hayata nakledileceksiniz, " dedi der,

 

    Yani Bir Kimse : Kazancını nereden, nasıl kazandığına, Kazancının meşrumu, gayrimeşrumu olduğu,

Kazancı elde ederken ve O kazancını harcarken, Sosyal yaşantısında başkalarına ve Topluma zarar verip

vermediği, Akıbetini Sonunu hiç düşünmek gibi konularda, Kendi Kendinin muhasebesini yapmazsa,

Helak olur, Yok olur,  Şimdi Biz, O Zamandamıyız, Değilmiyiz ?

 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               BAKARA SURESİ AYET 54

“ Rabbinize Tevbe ve İstiğfar edip,  Nefislerinizi, Nefsinizin Arzu ve İsteklerini Öldürün,

( Nefsinizin Tüm İstek ve arzularına kavuşamazsınız, Nefsinin Arzu ve İsteklerinin Hakimi ve Efendisi olki,

Vicdanının Kölesi olki, Nefsinizin Arzu ve İsteklerini İçinize Gömün ki,

Nefsinizin Arzu ve İstekleri Size Bela Musıbet, Maraz Hastalık olmasın )  

İşte bu, Yaratanınız katında, esas ve Mutlak karşılığını bulacağınız ve sizin için Hayırlı olandır,

Allah Zül Celal ki, İman edenler için Tevvab ve Rahimdir, Nefsinizin Arzu ve isteklerini öldürüp,

Rabbine Tevbe ve İstiğfar eden Müminlerin Tevbesini Kabul edendir,” der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/157 H/4 

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendi nefsin hakkında bildiğin, Kendi Nefsinin dahi kabul etmeyeceği şeyleri, insanlara yapma,

  Size,  Allahın Sevgisini Rahmetini Şefkatini kaybetmekten korkmanızı tavsiye ederim.

Zira o korku, bütün işlerinin Ziyneti güzelliğidir,  Sana Kur'an okumanı, Allah'ı zikretmeni tavsiye ederim.

Zira o, senin semada anılmana sebebdir, Yeryüzünde ise senin için nurdur.

  Hayır söz konuşmak Müstesna, Sükut etmenin uzun olmasını tavsiye ederim,

zira Sükut, şeytanı senden uzaklaştırır ve İbadetlerinde ve İşlerinde sana yardımcı olur.

  Çok gülmekten de sakın. Çünkü o, kalbi öldürür ve yüzün nurunu giderir.

  Kendinden yukarıdakine bakma, Kendinden aşağıdakine bak, Zira, sana Allah'ın verdiği nimetleri

küçümsememen için bu hal daha uygundur, Miskinleri, Kimsesizleri, Muhtaçları sev ve onlarla Otur kalk, 

  Seninle alakayı kesseler de akrabanı ziyaret et. Acı olsa da Hakkı Doğruyu söyle,

Allah yolunda kınayanların kınamasından korkma. Yaptığın şeylerde onlara üstünlük taslama.

  Şu üç hasletin bulunması, kişiye ayıb olarak yeter. Kendi kusurlarını bilmeden, başkasının kusurlarını görmesi,

Aynı hal kendisinde de olduğu halde, başkalarında utanılacak hal görmesi ve arkadaşına eziyet etmesi.

İki Türlü Cihad tan da ( Askeri manada da, Sivil Manada da, Eğitim ve Öğretimden ) kaçma, Mülazemet et,

Çünkü Cihad, Ümmetime Ruh Güzelliği verir,

Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıl, sakınmak gibi Verağ, güzel huy gibi şeref yoktur, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 520

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nefsi bir şey çektiğinde, Nefsine Hakim olana, Öfkelendiğinde, Kendine Hakim olana, Nefsi istemediği halde

Hayırlı bir amel yapana, Allah Zül Celal Cehennemini Haram kılar, Onu Şeytanın Şerrinden korur,

  Bir Yoksulu barındarana, Zayıflara gücsüzlere Merhametle yardım edene, Emri altındakilere yumuşak

davranana, Anne ve Babasına İhsanda bulunana Allah Zül Celal, Rahmetini O Kimsenin üzerine yayar,

Ve Onu Cennetine koyacaktır,” dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, size hesap ba­kımından yarın

en kolay gelen şey, nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve onun için tartmanızdır, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır, Âciz kişi, Akılsız Kişi ise,

Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan, Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 206

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllı kimse, Nefsinin burnunu yerlere sürten, ( Nefsinin İsteklerini kendisine yönelten ) ve

Ölüm ötesi için, Ahireti için çalışan kimsedir, Âciz kimse ise, Ahmak Kimse ise, Hiç Hesap yapmadan,

Muhakeme yapmadan, Nefsinin Heva ve Arzusuna uyan, Allah'tan da olma­dık şeyleri uman kimsedir " dedi der,

 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 141

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendi Kusurunu bilki, Kendi Hatanı Bilki, Başkalarının Kusurunu araştırmaktan vazgeçesin,” dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara Öyle davran,

İn­sanların sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 445 / 419

  Sahebeden Ebu Eyyüb Halid Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Diğer İnsanların Sahip oldukları şeylerden Ümidini kes, bir beklenti içerisine girme,”

Sonradan özür dileye­ceğin bir şeyi söyleme, Namaz kıldığında, O Namaz Son Namazınmış gibi kıl, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S400 H1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Kendi Nefsini, Aziz görürse, Dinini Hor kılmış olur,

Bir Kimse, Sadece Nefsini beslerse, Dinini O Kadar yok etmiş olur,

  Bir Kimse, Kendi Nefsini Hor görürse, Dinini kıymetlendirmiş olur,

Bir Kimse, Dinini beslerse, Hem Dinini, Hemde Kendi Nefsini beslemiş, doğru olan yolda tutmuş olur, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 356

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz, Bir Musıbete uğramış bir Kişi gördüğünde, Musıbete uğramış olanın,

O Musıbetten kurtulması için Allah Zül Celale Dua etsin,

O Musıbete Kendisini uğratmadığı ve Kendi Durumu iyi olduğu için Allah Zül Celale Hamd etsin,

Lakin, Bu Hamd etmeyi içinden gizli olarak yapsın, Musıbete uğramış olana duyurmasın, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerine en imrenilecek olanı şu kimsedir,

Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır, Ailesinden, Çoluk Çocuğundan Nasibi olandır,

Arkasından ağlayanı ve mirası az olandır, Rabbine ibadet ve itaatını Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

  Kazançlarınız, İnsanların arasında tanınmanız, Eşinizin Dostunuzun Size olan ilgi ve alakası,

Ailenizin, Çoluk Çocuğunuzun Size olan Sadakati Nasibiniz kadardır,  

İnsanlar onun Halini kimse bilmez. İnsanlar arasında tanınmaz ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 499

  Sahabeden Vehbi Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden önceki Ümmetler içince bir adam vardı,  Allah Zül Celale ibadet eder ve

Allah'tan bir ihtiyacının karşılamasını isterdi, Her Cumartesi bir adet hurma yemek suretiyle,

yetmiş Cumar­tesi Allah için oruç tuttu, Sonra yine Allah'tan, İhtiyaç duyduğu bir şey istedi,

Fakat Allah Zül Celal henüz vermemişti, Bir müddet geçip te, Al­lah istediğini vermeyince kendi kendine

düşünmüş, Bundan ön­ce istedim verildi, Şayet istediğinde senin için bir hayır olsaydı,

Eğer senden bir hayır olsaydı, istediğim verilirdi. De­mek ki İstediğimde bir Hayır yokmuş,

Sendede hiçbir hayır yokmuş dedi, ve isteğinden vaz geçti,

Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Nefsini kınadığın, Nefsini Sorguya, Hesaba çektiğin şu an,

senin şimdiye kadar yaptığın ibadetleri katladı geçti, Nefsini Kınaman, Sorguya çekmen, Hesaba çekmen

Senin için daha çok hayırlı olduğu için, Bende Sana istediğini verdim “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6221

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Senin Nasip edip verdiğine Mani olabilecek olan yoktur,

Senin Nasip etmediğini, Vermediğini, Nasip edip Verebilecek olan yoktur,

Ya Rabbel Alemiyn, Semavat ve Arz lar kadar, Hamd ve Sena Mutlak Sanadır,” diye Dua ederdi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 855

  Sahabeden Abdullah Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ya Rabbel Alemiyn, Bana Sevgisi, Bana Senin Katında fayda verecek Kimselerin Sevgisini Nasip Et,

Ya Rabbel Alemiyn, Bana Rızık olarak verdiğin, Benimde Sevdiğim şeyler, Seninde Sevdiğin şeylerden olsun,

Ya Rabbel Alemiyn, Senden istediğim halde, Bana vermediğin şeyleri,

Senin Sevgini kazanabilmeme vesile kıl,” diye dua ederdi der,

 

     Rızkınız, Kazancınız, Kardeşinizin, Çocuğunuzun, Akrabanızın, Hısımınızın, Eşinizin, Dostunuzun,

Arkadaşınızın, Komşunuzun Size olan ilgisi alakası, Muhabbeti, kısacası Her şeyiniz,

Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği Nasibiniz, Kısmetiniz kadardır,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Kimse Size İlgi ve alaka göstermez,

Kalabalıklar arasında Yalnız kalırsınız,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Denize düşseniz Bir Damla bulamazsınız, Islanmazsınız,

Çölde olsanız, Bir Kum tanesi dahi bulamazsınız,  Asıl Fakirlik, Kalabalıklar arasında Yap yalnız kalmaktır, 

 

     Ya Rabbel Alemiyn, Sılai Rahime devam edin, Komşuluk ilişkilerine devam edin, Tanıdığınız olsun,

Tanımadığınız olsun Müminlere yardım edin iyilik edin, Birbirinizle iyi ilişkiler içince bulunun diye emrediyorsun,

Lakin Senin Kitabın Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Rasulunun Sözlerindeki, Hadislerindeki, Sünnetindeki Muhabbet,

Samimiyet, Sevgi, Saygı, Bütün bu İnsanlarda yok olmuş durumda olduğundan,    

Akrabamın, Komşumun, yanına gittiğimde, pek çok meşguliyetinden fırsat bulup yüzüme bile bakmıyor,

konuşmuyor ve muhabbeti yok, Lakin Kendi Averesiyle çok güzel muhabbet ediyor,

Gideceğin Akrabanın Sana karşı Muhabbeti olmayınca, gitmekte mümkün olmuyor,

 

     Akrabama, Komşuma, Ben gitmek için aradığımda, başka yerde olduklarını söylüyor

Lakin Şu gün buyurun demiyor, Ben bize gelin dediğimde, Akrabamın ve Komşumun,

“ Akşam geç geliyorum, yemeyi ye diyene kadar dahada geç oluyor, Ondan sonra bir yere gidecek vakit kalmıyor,”

mazereti ile, Kapısı Duvar olunca, Onlarda Benim Kapımı çalmayınca,

Senin ve Rasulunun Emrettiği, Sılai Rahimi Yapamıyorum, gücüm yetmiyor,

Fuharenin Yüzü Soğuk olduğundan, Sılai Rahime ve Komşu Ziyaretine kimse bakmıyor, Yalnız kaldım,

Ya Rabbel Alemiyn, Yap yalnız kalmaktan Sana Sığınıyorum,

bu Sana Niyazımdır, Beni Affeyle, Bana Senin için Kapısı Açık olan Akrabalar ve Komşular,

vedahi, Bana Senin için Muhabbeti açık olan, Akraba ve Komşular İhsan eyle, AMİN,     

 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/156 

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Hem Şeytanlar İlham eder, Hemde Melekler İlham eder,

Şeytanın İlhamı, Çirkeften, Çirkef Ahlaktan, Hayasızlıktan, Tehditten, İnkar etmekten, Haksızlıktan geçer,

Meleklerin İlhamı, Hayırlı olandan, İyilik olandan, Edep ve Hayalı Güzel Ahlaktan, Hakkaniyetten geçer,

Her Kim, Kalbinde Meleklerin İlhamını duyuyorsa, O Duyduğunun Allah Zül Celalden olduğunu bilsin,

( Nefsinin Arzu ve İsteklerini kendisine yönelt, Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği şeyler, Kendine yapılmasını istemediğin şeylerdir, Şerler, Çirkefler, Kötülükler,

Hayasızlıklar, İşte bunlar, Şeytanın Size olan İlhamıdır, O şeyleri yapmaktan sakınınız,

Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde, Nefsinin Kabul ettiği şeyler, Hayırlar, İyilikler,

Güzellikler, Kendinede yapılmasını kabul ettiğin şeylerdir, İşte O, Meleklerin İlhamıdır, )

Her Kim, Kalbinde Şeytanların İlhamını duyarsa, Ağuzu Besmele ile Şeytanlardan, 

Allah Zül Celalin Korumasına Sığınsın, “ dedi der, Tirmizi,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               İBNİ MACE HADİS No 3354   

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır,   Allahım,  Açlıktan

( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım, “diye Dua ederdi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/177 H 1

  Sahabeden Erkam İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Faydasız İlimden, Zarar veren İlimden, Sana Yönelmeyen Kalpten, Doymayan Nefsimden,

Kabul edilmeyen Duadan, Sana Sığınırım,” diye Dua ederdi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               NESAİ HADİS No 5363

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Nefsimin Velisi Sensin, Nefsime, Sana Karşı Sorumluluk Bilinci İhsan Et, Nefsimi, Günahlardan,

Sapıklıklardan, Şerlerden, Kötülüklerden Temizle, Nefsimi En İyi temizleyecek olan Sensin,

  Allahım, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Korkaklıktan, İhtiyarlığın Kötü hallerinden,

Rezillik ve Bunaklığa Düşmekten, Kötü bir Ömür geçirmekten, Kabir Azabından Sana sığınırım,

  Allahım, Sana İtaat etmeyecek Kalpten, Aç Gözlülükten, Faydasız İlimden,

Öğrendiğim fakat bana fayda vermeyen, Zarar veren İlimden, Kabul olmayan Duadan Sana Sığınırım,

Nefsimin Şehveti Şerrinden, ( Nefsimin Arzularını, İsteklerini, Kendime Yönlendirdiğimde,

Nefsimin dahi kabul etmeyeceği Şerlerden, ) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınırım, “ diye Dua ederdi der, 

 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsun, İnsanı Biz Yarattık, Şehvetinin, Cinsel arzularının, Nefsinin, Ona, Neler fısıldadığını biliriz,

Çünkü Biz, Ona, Yaşam damarı olan Şah Damarından daha yakınız “ der.

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               YUSUF SURESİ AYET 53

 “ Cünkü Nefis ( İnsanda bulunan Şehvet duygularını, Çinsel arzularını ) Daima kötülüğü Emreder “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               ANKEBUT SURESİ 28

“ Gerçekten Siz, Daha önce hiçbir Milletin yapmadığı, bir Edepsizlik ve Hayasızlığı yapıyorsunuz “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               NEML SURESİ AYET 54 ve 60

“ Göz Göre Göre, Haala O Edepsizliği ve Hayasızlığı Yapacakmısınız ?

Doğrusu, Onlar Haala Sapıklıda devam eden Çirkef bir Güruhtur “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/ 95 H 14

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi Nefsine baksın “ dedi der,

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                KASAS SURESİ AYET 50 

“ Kendi Nefsinin Cinsel Arzusuna, Hevesine uyan

(Hıyanet, Hainlik eden ) kimseden daha Sapık Kim olabilir “der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler, İşte Onlar Havyalardan daha aşağı Mahlukatlardır, “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               KIYAMET SURESİ AYET 14 ve 2

“ Her İnsan, Kendi Nefsine Tanıktır,

Sürekli Kendi Nefsini Sorgulayan, Kendi Nefisinin isteklerini arzularını kendine yönelten ve

Kendi Nefsinin Çirkefliğini görebilene, Kendi Nefsini Kınayan Nefse Yemin olsun, Nefsinin Çirkeflerini kınayıp,

Nefsinin ve Diğer Nefislerin Çirkefliklerinden, Şerlerinden, Sakınana Yemin olsun,” der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               HAŞR SURESİ AYET 9

“ Her Kim, Kendi, Nefsinin, Çimriliğinden, Çirkefliğinden, Sapıklığından, Kötülüğünden Korunursa,

İşte Onlar Kurtuluşa ve Umduklarına Erenler olacaktır,

( Kendi Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini, Arzularını, Emellerini, Kendinize yönlendirin,

bu İsteklerinizi, Kendinize kabul ediyormusunuz etmiyormusunuz, İyimi, Çirkefmi olduğunu anlarsınız) ” der,    

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               YUNUS SURESİ AYET 82

“ Hoşunuza gitmese de, Allah, Sözleri, Ayetleri ile gerçeği açığa çıkarandır “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/176 H/10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hevadan, Edepsizik ve

Hayasızlık olan Nefsin Arzularından, İsteklerinden sakının, Şüphesiz Heva, Kişiyi Kör ve Sağır eder, ”  dedi der,

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S362 H4

  Sahabeden Abdullah İbni Cerad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözü kör olan değil, Basireti Kör olan, ( görmesi elzem olan şeyi görmeyen )  Kimse kördür, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt ederse,

yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti Farazi Körlükle görmezden gelir,

Seçmezse, Seçici olmazsa Zararı kendisinedir “ der.

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               İSRA SURESİ AYET 15

“ Kİm, Doğru Seçim yaparsa, kendisi için iyi seçim yapmış olur, yararı kendisinedir,

Kİm, Yanlış Seçim yaparsa, kendisi için kötü seçim yapmış olur, zararı kendisinedir “ der.

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK               İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der.

 

    Nefisler Bencilliğe hazırdır, Bencildir, Maksat, Niyetiniz Bencil olmasın,

Zira Niyetinizdeki Bencillik, Gözünüzü Kör eder, Kulağınızı Sağır eder, Kolunuzu Çolak eder,

Ayağınızı Topal eder, Burnunuzu Koku almaz eder, Beyninizi Düşünmez eder, Hissinizi Yok eder,

Niyet Bencilliğine, tek örnek verecek olursam, Karşılıklı İki Şöför,

Yol Hakkı Benim Hakkımdır, Sen geçene kadar, ben geçerim niyetinde,

nasıl birbirlerine çarpıp kaza yapıyorlarsa, Niyetinizin Bencilliği, Size ancak Felaketinizi getirmiyormu ?   

 

    Nefis Muhasebesinin özelliği,

Nefsinizin, Şerler olan, Çirkefler olan, Kötülükler olan, Hayasızlıklar olan,

Arzu ve isteklerini, Kendinize yönlendirdiğiniz zaman, Nefsinizin İsteklerinin, Arzularının, Nekadar Çirkin ve

Bedbaht olan Arzular ve İstekler olduğunu görürsünüz, Kendi Nefsiniz dahi,

Onun Kendinize yapılmasını kabul etmez,  Bunu gördüğünüzde ise, Nefis Muhasebesi Sizi Düzeltir, Doğrultur,

Nefsin Seni Terbiye eder, Nefsinizin, Şerler olan, Çirkefler olan, Kötülükler olan, Hayasızlıklar olan,

Arzu ve isteklerini, Karşındakilere yönlendirdiğinizde, O Nefis Seni Mahveder, 

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı :

Kendini, Karşısındakinin yerine, Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak,

Yaptığını, Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

1980 lere kadar Esnaf deyince, “ Namus dahi Emanet edilecek İnsanlar ve Toplum tanımlanmış olurdu,

Bugün Esnafa Hangi şeyi Hangi şekilde Emanet edebilirsiniz ?

 

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez,

Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur kalır,

Artık Hiçbir olumsuzluktan şikayet etmeye hakkı kalmaz,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim