ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 1867

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki İnsanı Ben Yarattım, İnsanı, Kadın ve Erkek olarak ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız Kaynaşmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Farklı Irklara ayırdım,

Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  BAKARA  SURESİ AYET 235

“ Kadınlarla, Kızlarla, İslam Dini Dairesinde, Tanışabilir, Meşru olan Sözlerle konuşabilirsiniz,

Onlarla İyi olan, Doğru olan, Hayırlı olan, Meşru olan, Güzel şeyleri konuşmanızda Bir Sakınca yoktur,

Lakin Onlarla, Başka şekillerde olarak, Gizlice ve Yalnız olarak Buluşmayın, Gizlice Görüşmeniz yasaktır, Haramdır,

  Bekar veya Dul olan Bir Kadına, Onunla Evlenme talebinizi söylemenizde, Size bir Günah bir Yasak yoktur,

Lakin, Nikahlanmak, Evlenmek için de, Acele etmeyin, Hemen Aniden Kesin Karar vermeyin,

İyi bilinizki, Allah Zül Celal, İçinizden geçirdiklerinizi, Sizden daha iyi Mutlak Bilen ve Mutlak Görendir, “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  TEVBE SURESİ AYET 71

“ Allaha ve Rasulune İman eden, İtaat eden, İbadetlerini yapan, yapmaya çalışan,

Namazlarını Kılanlar, Zekatlarını veren, İyiliği Emredip İyiliği yapıp, Kötülüğü engelleyen, vaz geçiren,

Renk, Irk, Dil, Sosyal ayrımcılık yapmadan, Millet ayrımcılığı yapmadan,

İyiliği emreden, İyilikleri yapan, İyilikleri yapmaya teşvik eden,

Kötülüklerden uzaklaşmaya ve kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışan,

Çocuk, Genç, Yaşlı, Kadın Erkek Bütün Müslümanlar, Allah için Birbirlerini severler,

Allah için, Birbirlerini sevenler, Allah için Birbirlerinin Dostudurlar vedahi Allaha ve Rasulune Dost olmayı isterler “der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  AHZAP SURESİ AYET 32

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinizde,

( Modern Giyim, Şık Kılık Kıyafet adına, Güzel Görünmek, Süslenmek, Makyaj yapmak adına,

Gizli ve Çok ama Çok bulaşıcı olan, Bulaştıkca da Sizi dahada sapıttıran,

Kendinizi, Kendi Güzelliğinizi, Kendi Dişiliğinizi Teşhir etme) Cinsellik Hastalığınız vardır,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Fıtratınızdaki, ( Cinselliğinizi, Dişiliğinizi Hayasızlıkla Gerdire Gerdire Açıp Saçıp,

Teşhir edip, Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek, Şıllık olmak, Hastalığınız ile,) 

Kalbinde Cinsellik Hastalığı olan, Fuhuş Hastalığı olan Erkeklerin Gözlerine yedirmeyin,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinde, Cinsellik Hastalığı, Fuhuş Hastalığı olan,

( Aklı belden aşağı çalışan Art Niyetli İnsanlardan, Tecavüzcülerden, Kadın Simsarlarından, Satanistlerden,

Sapıklardan ) Kendinizi, Canınızı, Namusunuzu, Irzınızı İffetinizi Korumak istiyorsanız,

Kocanızdan Başka Erkeklerle, Cilveli, Şuh bir Eda ile Konuşmayın,

( Cinselliğinize, Kendinize Cezbedecek şekilde,) Söz Söylemeyin, Kırıtmayın,

( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan Kıyafetlerle,

Vucud Hatlarınızı, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Cinselliğinizi Teşhir etmiş şekilde,

Erkeklerin Cinsel Arzularını üzerinize çeken biçimde ve şekilde giyinmeyin,)

  Sözünüzü, Başkalarına Cilveli ve cezp edici olmayan bir uslupla dosdoğru bir şekilde söyleyin,

( Göz Zinası, Göz Fuhuşu Yapmayın, Yaptırmayın,) Bu Hastalığın Tek Tedavisi Haya etmektir,

Edepli ve Hayalı olunki, Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan Erkekler, Sizin Üzerinize Tamaha düşmesin,

( Sadece ve Sadece Kocanıza karşı Şuh ve Cilveli olun,) ” der

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  AHZAP SURESİ AYET 33

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, İslam Dini öncesi, Cehalet Çağı Kadınları gibi, Allanıp pullanıp Süslenip,

( Dişiliğinize Cazibeli olup, Yaratılış Tabiatınızda bulunan Cinselliğinizi,

Vucud Hatlarınızı belli edecek, Teşhir edecek şekilde ve biçimde,

Yani, Vucudunuzun Kalıbı ve Beden Teniniz görünecek şekilde ve biçimde,) Kılık Kıyafetlerle açılıp saçılmayın,

( Erkeklerin İlgilerini, Şehevi bakışlarını, Cinsel Arzularını, Üzerinize çeken biçimde,

Erkekleri Dişiliğinize, Cinselliğinize Kendinize Cezp edecek şekilde dışarı çıkmayın,)

  Zira Allah Zül Celal, Sizin üzerinizden Her Türlü Pisliği, Kiri, Çirkefi gidermek için,

Tertemiz kalmanız için bunu emrediyor, Her Türlü Pisliğe, Kire, Çirkefe düşmemeniz için bunu emrediyor,

  Siz Kadınlar ve Kızlar, Allaha ve Rasulune İtaat edinki, Allah ve Rasulune İtaatle,

Edep, Haya ve Takva ile hareket edip, kendinizi Korumaya çalışırsanız,

Allah ta Sizi, her türlü kötülüklerden ve kirlerden koruyup tertemiz yapacaktır,  ”der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  DARİMİ HADİS No 2792

  Sahabeden Nevvas Bin Seman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edepsizlik ve Hayasızlık, Kişinin gönlüne dokunan ve ( Annesinin, Babasının, Kardeşlerinin, Komşularının,

Arkadaşlarının) Başkalarının bilmesini istemediği Hal, Hareket, Konuşmalardır,

Edep ve Haya ise, İyi Ahlak güzelliğidir “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara Öyle davran,

İn­sanların sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/157 H/4 

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendi nefsin hakkında bildiğin, Kendi Nefsinin dahi kabul etmeyeceği şeyleri, insanlara yapmayın,

  Size,  Allahın Sevgisini Rahmetini Şefkatini kaybetmekten korkmanızı tavsiye ederim.

Zira o korku, bütün işlerinin Ziyneti güzelliğidir,  Sana Kur'an okumanı, Allah'ı zikretmeni tavsiye ederim.

Zira o, senin semada anılmana sebebdir, Yeryüzünde ise senin için nurdur.

  Hayır söz konuşmak Müstesna, Sükut etmenin uzun olmasını tavsiye ederim,

zira Sükut, şeytanı senden uzaklaştırır ve İbadetlerinde ve İşlerinde sana yardımcı olur.

  Çok gülmekten de sakın. Çünkü o, kalbi öldürür ve yüzün nurunu giderir.

  Kendinden yukarıdakine bakma, Kendinden aşağıdakine bak, Zira, sana Allah'ın verdiği nimetleri

küçümsememen için bu hal daha uygundur, Miskinleri, Kimsesizleri, Muhtaçları sev ve onlarla Otur kalk, 

  Seninle alakayı kesseler de akrabanı ziyaret et. Acı olsa da Hakkı Doğruyu söyle,

Allah yolunda kınayanların kınamasından korkma. Yaptığın şeylerde onlara üstünlük taslama.

  Şu üç hasletin bulunması, kişiye ayıb olarak yeter. Kendi kusurlarını bilmeden, başkasının kusurlarını görmesi,

Aynı hal kendisinde de olduğu halde, başkalarında utanılacak hal görmesi ve arkadaşına eziyet etmesi.

İki Türlü Cihad tan da ( Askeri manada da, Sivil Manada da, Eğitim ve Öğretimden ) kaçma, Mülazemet et,

Çünkü Cihad, Ümmetime Ruh Güzelliği verir,

Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıl, sakınmak gibi Verağ, güzel huy gibi şeref yoktur, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 267

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yoksulların işlerine yardım eden kimse, Kocası Ölmüş Dul olan Namuslu ve İffetli Kadınlara,

Yine Namuslu ve İffetlice yardım eden Kimse, Allah yolunda Cihâd eden Kimseler gibidir,

O kimse tıpkı geceleri durmadan Namaz kılan, Gündüzleri hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir ” dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  AHZAB SURESİ AYET 59

“ Ey Peygamber Rasulum, İman eden, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

“ Ey Peygamber, Allaha ve Rasulune İman eden, İbadetlerini yapan, Kadınlara ve Kızlara söyle,

Evden dışarı çıkarken, Çilbablarını, Giysileri ile kendilerini ( Cinselliklerini ) örtsünler,

( Giysileriniz, Üzeriniz açılmayacak açıkta kalmayacak şekilde olmalıdır,

Kılık Kıyafetlerini, Çok düzgün bir şekilde seçip, Çok düzgün bir şekilde giyinsinler,)

  Edep ve Haya ile, Doğru Düzgün Kılık Kıyafet giyinin, Sizin Namusluca Tanınmanız,

Korunmanız ve İncitilmemeniz için En Güzel, En elverişli, En uygun Kılık Kıyafet Şekliniz budur,” der,  

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedem Kızı Hayriye Halama,

“ Kızım, Çarşıda Pazarda Alış veriş yaparken Satıcıyla uzun uzun konuşma,

Kocanın Yakın arkadaşı dahi olsa Yabacı Erkeklerle Uzun uzun konuşma, Konuşmanı olabildiğince kısa kes,

Zira Senin Sesin dahi Na’Mahremdir,” diyerek İkaz etmiş,   

 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  DAİRİMİ HADİS No 2178

  Sahabeden Mugire Bin Şube (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenmek istediğiniz Kızla yada Kadınla Tanışın, Konuşun, Yüzüne, Hal ve Hareketlerinin, Size uygunluğuna,

İyi bakın, Zira bu, aranızda uyuşma, kaynaşma sağlanmasına daha güzeldir “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  İBNİ MACE HADİS No 1864 ve 1865

  Sahabeden Muhammed Bin Mesleme ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenmek istediğiniz Kızın Yada Kadının, Yüzüne, Hal ve Hareketlerinin, Size uygunluğuna, İyi bakmanız,

Sizin için gerekli bir Şarttır, Zira bu Bakmanız, Evlendiğinizden sonra, aranızdaki Ülfetin, Sevginin, Şefkatin,

Samimiyetin, Doğruluğun, devam etmesi için daha uygundur ve Zorunlu ve Gerekli bir Şarttır “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  TABARANİ HADİS No 168

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbiriniz, Yanında ( Kocası, Hanımı, Babası, Annesi, Amcası, Dayısı, Ninesi, Dedesi, Kardeşi gibi, )

bir mahremi bulunmayan, bir kadınla yada kızla, başbaşa yalnız kalmasın,

  Yalnız bir kadının yanına girmekten sakının,

Bir Kimse, bir kadınla başbaşa yalnız olarak kalırsa, Onların üçüncüsü Şeytandır,

  Dikkat edin, kimin iyilikleri, Edebi ve Hayası kendisini sevindiriyor,

Edepsizliği ve Hayasızlığı kötülükleri de Kendisini üzüyorsa, o kimse Mü'min Müslümandır,

  Her kim Cennetin en güzel yerini arzuluyorsa cemaattan ayrılmasın,

Çünkü şeytan tek kişi ile beraberdir. Birlik içindeki iki kişiden daha uzaktır,” dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  TİRMİZİ HADİS No 1169

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Genç bir Kadının, ( Yanında Kocası yoksa, Dedesi, Babası, Kayın Babası, Amcası, Dayısı, Erkek Kardeşi,

Oğlu, Süt Oğlu, Damadı, Erkek olan Öz Yeğeni, Erkek Torunu gibi biri olmadan, )

Nikahı Yasak olan, Birinci derece Erkek Akrabasından biri olmadan, Bir Kadının, ( Haç İbadeti için dahi olsa )

Üç Günlük veya daha fazla bir yolculuğa çıkması Helal Olmaz “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  BUHARİ HADİS No 1260

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir Erkek, yanında Mahremi olmayan bir Kadınla yada Kızla,

Yanında Nikahı Yasak olan, Birinci derece Erkek Akrabasından biri

( Kocası, Dedesi, Babası, Kayın Babası, Amcası, Dayısı, Erkek Kardeşi, Oğlu, Süt Oğlu, Damadı,

Erkek olan Öz Yeğeni, Erkek Torunu gibi biri olmayan,) Bir Kadınla yada kızla, Sakın tenhâ bir yerde,

Yalnız başlarına bir yerde bulunmasın, Hiç bir kadın da kendisiyle berâber bir mahremi bulunmaksızın

sakın sefer etmesin, yolculuğa çıkmasın, dedi,  Allah Rasulunun bu Nehyi, Yasağı üzerine,

Ashâb`dan bir kişi Allah Rasulne, Yâ Rasûlallah, Ben bir Gazâya Cihada çıkmak hazırlandım,

Zevcemde, Hanımımda yalnız başına Haccetmek üzere yola çıkmıştır, ben ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulude, “ Haydi sen Haccetmek üzere Zevcenin, Hanımının yanına git,

Zevcenle, Hanımınla beraber Haccet, Haç vazifeni, Haç İbadetini yap, “ dedi der,

 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız,  Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadın, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile, Yabancı Erkek ve Kadınlara Görünmemesi ve

Sakınması gerekendir, Hal ve Hareketlerini ile, Konuşması ile kendini Cezb ettirmemesi gerekendir,

  Kadın, Cinselliği ile, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile,

Kocasından başka Erkeklere, görünmemesi gerekendir, Zira Kadınınız ve Kızınız, Tepeden Tırnağa kadar Avrettir,

Avretiniz, Namusunuzdur, İffetinizdir, Edebinizdir, Hayanızdır,

( yani, Ben Müslümanım ve Tesettürlüyüm diye zannettiği halde Kadın, Süslenmesi ile, Makyaj yapması ile,

Konuşması ile, Hal ve Hareketleri ile, Saçının Açıklığı ile, Kılık Kıyafetinde Açık Saçıklığı ile,

Kılık Kıyafet Giyiminde Vucud hatlarının belirginliği ile, ( yani Dar, Streçh Pantolon giyerek Baldır Bacaklarının,

Dar Bluz giyerek Göğüslerini Fışkırtması ile, Dişiliğini belirginleştirmesi, Kadının Giyinik Çıplaklığıdır,

Kadın, Çıplak gibi göründüğü için, Erkeklerin Şehevi İlgi ve Alakalarını Çektiği için,)  

Kadın Tepeden Tırnağına kadar Avrettir, Şehvettir,

  Kadın, Edep ve Haya Sınırları dışına çıkarak Sokağa dökülürse,

Cinselliğini Kocası dışındaki yabancılara Teşhir ederse, Erkeklerin Cinsel arzularını kendilerine çekerse,

Göz Zinası yaptırırsa, Şeytan, O Kadını ayartmıştır, Doğru olandan ve İmandan çıkmıştır,

  ( Kadın, Kocası dışındakilere açılıp saçıldıkca, Süslenip, Makyaj yaptıkca, Serbest hareket ettikce,

Edep ve Hayasını, Mahremiyetini, Namusunu, İffetini, Irzını kaybeder, Günahkar ve Asi bir kadın olur,

Evine döndüğünde her şeyini kaybetmiş şekilde dönecektir, )  “dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Yada Müslüman Bir Kadınla,

Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur,

Karı Koca imiş gibi hareket ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der, 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/342 ve 344 H 5 ve 10

“ Kadınlar, İnsan olan Kocasının, Ar ve Namusudur,  Kadın, Na Mahremdir,

Kadınlar Evinden dışarı çıktıklarında, Kadın Evinden Günahsız olarak çıkar,

Şeytan Kadının yanına yaklaşır, Yanına gelir ve Sen, Kılık kıyafetinin, Giyiminin açıklığı Özgürlüğün ile

Çok güzelsin, Çok Şıksın, yanından geçtiğin Erkeklerin hoşuna gidiyorsun “ der,

Kadında açılıp saçıldıkca, Edep ve Hayasını, Mahremiyetini, Namusunu, İffetini, Irzını kaybeder,

Günahkar ve Asi bir kadın olur ” dedi der,

 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  NUR SURESİ AYET 30 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

( Dışarıya karşı, Annenizin, Kız kardeşinizin, Hanımınızın, Kızınızın, Saçlarından, Ziynet Yerleri olan Boyunlarından,

Omuzlarından, Göğüslerinden, Baldır Bacaklarından, Bileklerine kadar, bütün yerleri Avret Yerlerindendir)

  Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omuzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Haram ve Yasaktır,

Hanımınızdan başka, Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız,

  Hanımınızın, Kızınızın Kılık Kıyafetinde Giyinik Çıplak olmamalarına dikkat ediniz,

Giyinik Çıplak yapıp, Giyinik Çıplaklığına Baktırtmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz,” der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  MÜ'MİNUN SURESİ AYET 5

“ Ve Onlarki, ( bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince, Edep ve Haya ile )

İffetlerini, Namuslarını, Irzlarını ve Canlarını korurlar “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  EBU DAVUD HADİS No 5273

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Erkeğin, İki Kadının arasında oturması veya yürümesi yasaktır, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  EBU DAVUD HADİS No 5272

  Sahabeden Ebu Useyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Yolda, Kadınlarla Erkeklerin karışmış bir vaziyette olduğunu görünce, Kadınlara

“ Sizler Erkeklerin biraz arkasından ve Yolun Kenarından yürüyünüz, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 748

  Sahabeden Hayseme Bin Abdurrahman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yanında Kocası ( veya Bir Mahremi ) bulunmayan ( yalnız başına olan ) Kadının yanında oturan,

Kıçından Nefes alan Adam gibidir, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  BUHARİ HADİS No 1826

  Sahabeden Ukbe İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yanında Mahremi

bulunmayan, ( Kocası, Babası, Kardeşi, Amcası bulunmayan ) Kadınların yanına yalnız girmekten sakınınız,

Yalnız başınıza ve Mahremi yanında olmayan Kadınların yanında bulunmanız Ölümdür,” dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  TİRMİZİ HADİS No 1171 ve 1172

  Sahabeden Ukbe Bin Amir (ra) ve Cabir (ra) anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Erkek Hanımı olmayan bir kadınla, Tek başına yalnız iken bir yerde bir arada bulunmasın kalmasın,

Hanımınız haricinde Yabancı Kadınlarla yalnız olarak beraber olmamaya dikkat edin,

Kocası veya Mahremleri yanında olmayan kadınlarla beraber olmayın, bir yerde yalnız kalmayın,

Yalnız başınıza iken yabancı kadınlarla bir yerde beraber olmamaya bakın,

Yalnız başınıza Bir Kadınla Bir yerde beraber olmak, Size katlanamayacağınız Felaketler getirir,

Zira Hanımınız haricinde bir kadınla yalnız olarak bir yerde bulunursanız,

Yanınızdaki Üçüncü Şeytanın kendisidir,

Zira şeytan sizi Sapıtmak için, Kanınızın Damarlarınızda dolaştığı gibi etrafınızda dolaşmaktadır,” dedi der, 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  CAMİUSSAGIR No 1587

  Sahabeden Saad Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Nikahı düşen, Size Namahrem olan Kadınlarla yada Kızlarla yalnızken konuşmaktan Sakının,

Zira Nikahı düşen bir Kadınla yada Kızla baş başa kaldığınızda,

Nefis Şeytanınız, Şehvetinizi, Mutlak ona kaydırır,” dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/14 H/3

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyadan sakının. Kadınlardan da sakının. Şeytan, takva sahiplerini avlamakta kadınlardan daha uygun bir tuzağa

sahip olmamıştır. Zira şeytan çok aldatıcı, yanıltmak için gözetici ve netice alıcıdır.” dedi der,
 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme, ayırt edebilme

yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlar ve ayırt ederse,

yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti Farazi Körlükle görmezden gelir,

Seçmezse, Seçici olmazsa Zararı kendisinedir “ der.

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  İSRA SURESİ AYET 15

“ Kİm, Doğru Seçim yaparsa, kendisi için iyi seçim yapmış olur, yararı kendisinedir,

Kİm, Yanlış Seçim yaparsa, kendisi için kötü seçim yapmış olur, zararı kendisinedir “ der.

 

     Bu Ayet ve Hadislerdeki mananın anlamını, nedenini, herkes biraz düşünürse, kendince birkaç sebeb

bulabilir, Hayaller olmasa, Gerçekler ortaya çıkmaz, Gerçekler olmasa, Hayaller ortaya çıkıp gerçekleşmez,

Yani, Kadınlar, Kızlar ve Çocuklar Özel olarak korunmaya muhtaçtır,

buna rağmen yolculuğa çıkan Kadın için, çıktığı yolda güvenlik yoktur, Türk Filimlerindeki Mevzuları hatırlayın,

 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Hevasını, Arzusunu, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kin ve Nefretlerini, Bid adlerini,

( Bence diyerek ) Kendi Fikirlerini, Dini edenleri, Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanları görmedinmi ?” der

“ Hatta ve hatta gittikce dahada sapıtırlar sapıklaşırlar, Gerçekte Onlar, Aşağılıkların Aşağısıdırlar,

Sapıklıkların Sapığıdırlar, Bu Açıkca Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,

Yoksa Sen, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsun ? ” der.

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  ANKEBUT SURESİ 28

“ Gerçekten Siz, Edepsizlik ve Hayasızlığı yapıyorsunuz “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  NEML SURESİ AYET 54 ve 60

“ Göz Göre Göre, Haala O Edepsizliği ve Hayasızlığı Yapacakmısınız ?

Doğrusu, Onlar Haala Sapıklıda devam eden Çirkef bir Güruhtur “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  KASAS SURESİ AYET 50 

“ Kendi Nefsinin Cinsel Arzusuna, Hevesine uyan

(Hıyanet, Hainlik eden ) kimseden daha Sapık Kim olabilir “der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler, İşte Onlar Havyalardan daha aşağı Mahlukatlardır, “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/176 H/10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hevadan, Edepsizik ve

Hayasızlık olan Nefsin Arzularından, İsteklerinden sakının, Şüphesiz Heva, Kişiyi Kör ve Sağır eder, ”  dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S362 H4

  Sahabeden Abdullah İbni Cerad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözü kör olan değil, Basireti Kör olan, ( görmesi elzem olan şeyi görmeyen )  Kimse kördür, “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  İ.AZAM MÜSNED HADİS No 453 / 7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe  (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Haya, Güzel Ahlak, İyi Huyluluk, Yumuşaklık, Bilgili olmak, Sayet Gözle görülen bir Yaratık olsaydı,

Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında Edep ve Hayadan daha Güzeli Görülmezdi,

Edepsizlik ve Hayasızlık, Kötü Ahlak, Kötü Huyluluk, Kabalık, Cahillik, Ahmaklık,

Gözle görülen bir Yaratık olsaydı, Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında

Edepsizlik ve Hayasızlıktan daha Kötüsü, daha Rezili görülemezdi “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  YUNUS SURESİ AYET 82

“ Hoşunuza gitmese de, Allah, Sözleri, Ayetleri ile gerçeği açığa çıkarandır “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/ 95 H 14

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi Nefsine baksın “ dedi der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  YUSUF SURESİ AYET 53

“ Cünkü Nefis ( İnsanda bulunan Şehvet duygularını, Çinsel arzularını ) Daima kötülüğü Emreder “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der.

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsunki İnsanı, yani Sizi Biz Yarattık, Size, Can Damarınız, Şah Damarınızdan daha yakınız,

Nefsinizin, Nefis Şeytanınızın, Kendinize Neler Fısıldadığını Sizden daha iyi biliriz, “ der, 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  MÜSLİM HADİS No 2142

  Sahabeden Zeynep Binti Ebu Seleme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinizi Temize çekmeyin, Kendinizi Temize çıkarmayın,

Zira Allah Azze ve Celle Sizin Ne Kadar Temiz olup olmadığınızı gayet iyi biliriz,” dedi der, 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  HAŞR SURESİ AYET 7

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak

Ne yapacağınız konusunda, Size Neyi verdiyse alın, Neyi Söylediyse Dinleyin, söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, ( bir Musıbetten kaçar gibi ) kaçın, “ der, 

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda

Kendi görüşü olmaz, Her Kim Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar edecek olursa,

Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler, Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve

Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir, ( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan,

Can Damarınızdan daha yakındır ) Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi

Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi,

( Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini kendinize yönlendirin bu Sevginin Nasıl olduğunu anlarsınız)

İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

     KADIN ERKEK ARKADAŞLIĞI ÖLÇÜLERİ NEDİR ?                  TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/156 

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Hem Şeytanlar İlham eder, Hemde Melekler İlham eder,

Şeytanın İlhamı, Çirkeften, Çirkef Ahlaktan, Hayasızlıktan, Tehditten, İnkar etmekten, Haksızlıktan geçer,

Meleklerin İlhamı, Hayırlı olandan, İyilik olandan, Edep ve Hayalı Güzel Ahlaktan, Hakkaniyetten geçer,

Her Kim, Kalbinde Meleklerin İlhamını duyuyorsa, O Duyduğunun Allah Zül Celalden olduğunu bilsin,

( Nefsinin Arzu ve İsteklerini kendisine yönelt, Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği şeyler, Kendine yapılmasını istemediğin şeylerdir, Şerler, Çirkefler, Kötülükler,

Hayasızlıklar, İşte bunlar, Şeytanın Size olan İlhamıdır, O şeyleri yapmaktan sakınınız,

Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde, Nefsinin Kabul ettiği şeyler, Hayırlar, İyilikler,

Güzellikler, Kendinede yapılmasını kabul ettiğin şeylerdir, İşte O, Meleklerin İlhamıdır, )

Her Kim, Kalbinde Şeytanların İlhamını duyarsa, Ağuzu Besmele ile Şeytanlardan, 

Allah Zül Celalin Korumasına Sığınsın, “ dedi der, Tirmizi,

 

     Edep ve Haya : Allahtan ve Toplumdaki İnsanlardan Utanma Duygusudur,

Zira, İnsanların Gördüğünü, Duyduğunu ve Bildiğini, Allah ta Görür, Duyar ve Bilir,

İnsanların, Görmediğini, Duymadığını ve Bilmediğini, Allah yine Görür, Duyar ve Bilir,

 

     Hayasızlık, İffetsizlik, Namussuzluk, Edepsizlik, 

Erkeğin, Karizma diye, Kadının Şıklık, Modernlik diye Kendi Cinselliğini Teşhir etme Hastalığıdır,

Cinselliğini Teşhir eden Kadınları ve Erkekleri, Rontgenleme, Cinsellik Hastalığıdır, 

Şer i İfadesi ile Göz Zinası yapmak ve Yaptırmaktır,

 

     Hayasızlık, İffetsizlik, Namussuzluk, Edepsizlik, 

Erkeğin, Karizma diye, Kadının Şıklık, Modernlik diye Kendi Cinselliğini Teşhir etme Hastalığıdır,

Cinselliğini Teşhir eden Kadınları ve Erkekleri, Rontgenleme, Cinsellik Hastalığıdır, 

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, Edepsiz, Hayasız bir şekilde

Tüm Cinselliğini teşhir eden karşısındaki Şuh bir Kadına karşı, “ Benim Şehvetim, Cinsel Arzularım uyanmıyor,

Benim Kalbim Temiz, Ben O Kadını bir birey olarak görüyorum “ diyen Erkeğin bu ifadesi ne kadar doğrudur ?

Bir Erkek olarak, Benimde Kalbim Temiz, Lakin Nefis Şeytanım, Cinsel Arzu Şeytanım Temiz değil,

Zaten Hiç Kimse Kendi Nefis Şeytanının, Cinsel Arzu Şeytanının, Temiz olduğunuda iddia edemez,

 

     Kadınların tabiatında bulunan, Güzellik, Güzel ve Şık görünmek, Hoş görünmek arzusunun,

Cinsellik, Dişilik hastalığına dönüştüğünü Şeytan iyi bilir,

Şeytan, Kadının Kılık Kıyafeti ile, Giyimi ile, Özgürlüğü ile Açık Saçıklığı, Güzellik ve Çağdaşlık olarak gösterir,

 

     Bu Hadisteki mananın anlamını, nedenini, herkes biraz düşünürse, kendince birkaç sebeb bulabilir,

Hayaller olmasa, Gerçekler ortaya çıkmaz, Gerçekler olmasa, Hayaller ortaya çıkıp gerçekleşmez,

Yani, Kadınlar, Kızlar ve Çocuklar Özel olarak korumaya muhtaçtır,

buna rağmen yolculuğa çıkan Kadın için, çıktığı yolda güvenlik yoktur, Türk Filimlerindeki Mevzuları hatırlayın,

 

     Kadınlarla Tanışmak Görüşmek Konuşmak, Toplum içinde veya yalnız başlarına iken,

Kimin Eli Kimin cebinde oynamak, oynaşmak değildir, Evlenmeden önce, Karı Koca hayatı yaşamak değildir,

daha sonra ayrılmak ve başkası ile devam etmek değildir, Karpuz Tarlasını Meydana koymak değildir,

Başkasının Karpuz Tarlasında dolaşmak arkadaşlığı değildir,

Sizin Karpuz Tarlanızda başkalarının gezmesini kabul edermisiniz ?

Bu şekil Nişanlılık veya Arkadaşlık, Ailelerin den uzak olma ve daha serbest kalmanın verdiği Özgürlükle,

Üniversite gençliğinde daha çokca görülmektedir, Kişisel Zaaflar, Toplum içinde olunca, Toplum Ahlakını,

Yapısını, onarılamayacak ve geri dönüşü olmayacak şekilde bozar, Haala bu bozukluğu görmüyormusunuz ?

 

      Kimin Eli Kimin cebinde oynama, Evlenmeden önce, Karı Koca hayatı yaşama Arkadaşlığı, 

Ailelerinden uzak olma ve daha serbest kalmanın verdiği Özgürlükle,

Üniversite Gençliğinde daha çokca görülmektedir, Üniversitelerde İlk önce Açık Sayfalar okutturulur,

     Siz Üniversiteye Açık Sayfa gönderirseniz, İlk önce O okutulur, Kızlarınızın Üniversitede okuduğunu

zannediyorsunuz ? Fakat Kızlarınızı Fuhuş Bataklığında Ona buna nasıl okuttuklarını,

Fuhuş Haberlerinde gördüğünüz bu Okutmayı Siz kabul edermisiniz ?

Aynı şeyin kendi başınıza da gelebileceğini aklınıza getirmek dahi istemiyorsunuz ?

     Herkes kendi kendine Bir sorsun, Kişisel Ahlak Ne dir ? Toplum Ahlakı Ne dir ?

Her İkiside birbiri ile bağlı değilmidir ? 

     Kişisel Zaaflar, Toplum içinde olunca, Toplum Ahlakını, Yapısını onarılamayacak ve geri dönüşü olmayacak

şekilde bozar, hala bu bozukluğu görmemekte ısrarlımısınız ?

     Siz Üniversiteye Kapalı Sayfa gönderirseniz,

Kapalı sayfaların okutulmasına sıra gelinceye kadar, Sizin Kız Üniversiteden mezun olur, 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Kılık Kıyafetimde Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim