ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KILIK KIYAFET / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 14.08.2023
Okunma : 1689

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR, ? 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU NEDİR ?

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ NEDİR ?

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET NEDİR ?

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA NEDİR ?

 

     KILIK KIYAFET KANUNU ve TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME KANUNU, NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                         ALİ İMRAN SURESİ AYET 14    

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Şehvet Arzuları vardır,

Erkeklerin Yaratılışında, Kadınlara Şehvet Arzuları, Kadınların Yaratılışında, Erkeklere Şehvet Arzuları vardır,

Kadınların Fıtratına, Erkeklerin Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Erkeklerin Fıtratına, Kadınların Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Şehevi Arzularınıza düşkünlüğünüz, Size Çok Süslü, Çok güzel Çok Tatlı gelir,

  Kadınların ve Erkeklerin Birbirlerine olan Şehevi Arzularının, Cinsel Arzuların,

Cezbedici Özelliği, Cezbedici fonksiyonu vardır, Dikkatli olun,

  Karşı Cinse yönelik Şehvetli Arzular, Zevkler, Süslenmeler, Dünyaya yönelik Dünyevi Zevkler, Süslenmeler,

Yüklerle Altın ve Gümüş Yığınları, Salma Atlar, Davarlar, Ekinler, Mallarınız Mülkleriniz, Zenginlikleriniz,

Dünya Hayatının geçici Menfaatleridir, Dünya hayatının tamamen Sapıttırıcı, Sapıklaştırıcı şeylerdir,

Oysa, Varılacak, En güzel ve en tatlı ve sizin için Geçici olmayan kalıcı olan şeyler Allah Katındadır,

Rabbinizin, Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Şifasını kaybetmekten Korkun “ der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                         AHZAB SURESİ AYET 32

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinizde,

( Modern Giyim, Şık Kılık Kıyafet adına, Güzel Görünmek, Süslenmek, Makyaj yapmak adına,

Gizli ve Çok ama Çok bulaşıcı olan, Bulaştıkca da Sizi dahada sapıttıran,

Kendinizi, Kendi Güzelliğinizi, Kendi Dişiliğinizi Teşhir etme) Cinsellik Hastalığınız vardır,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Fıtratınızdaki, ( Cinselliğinizi, Dişiliğinizi Hayasızlıkla Gerdire Gerdire Açıp Saçıp,

Teşhir edip, Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek, Şıllık olmak, Hastalığınız ile,) 

Kalbinde Cinsellik Hastalığı olan, Fuhuş Hastalığı olan Erkeklerin Gözlerine yedirmeyin,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinde, Cinsellik Hastalığı, Fuhuş Hastalığı olan,

( Aklı belden aşağı çalışan Art Niyetli İnsanlardan, Tecavüzcülerden, Kadın Simsarlarından, Satanistlerden,

Sapıklardan ) Kendinizi, Canınızı, Namusunuzu, Irzınızı İffetinizi Korumak istiyorsanız,

Kocanızdan Başka Erkeklerle, Cilveli, Şuh bir Eda ile Konuşmayın,

( Cinselliğinize, Kendinize Cezbedecek şekilde,) Söz Söylemeyin, Kırıtmayın,

( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan Kıyafetlerle,

Vucud Hatlarınızı, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Cinselliğinizi Teşhir etmiş şekilde,

Erkeklerin Cinsel Arzularını üzerinize çeken biçimde ve şekilde giyinmeyin,)

  Sözünüzü, Başkalarına Cilveli ve cezp edici olmayan bir uslupla dosdoğru bir şekilde söyleyin,

( Göz Zinası, Göz Fuhuşu Yapmayın, Yaptırmayın,) Bu Hastalığın Tek Tedavisi Haya etmektir,

Edepli ve Hayalı olunki, Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan Erkekler, Sizin Üzerinize Tamaha düşmesin,

( Sadece ve Sadece Kocanıza karşı Şuh ve Cilveli olun,) ” der

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                         NUR SURESİ AYET 31 

“ Ey Peygamber Rasulum, İman eden, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

  Saçınızdan, Omuzunuzdan Bileklerinize kadar Ziynet yerleriniz, 

Boynunuz, ( Göğüsleriniz, Baldır ve Bacaklarınız,) Avret bölgelerinizdir, Mahrem Yerlerinizdir,

  Baş Örtülerinizi  ( Türbanınızı, ) Yakalarınızın, Boyunlarınızın üzerinden

( Göğüslerinizi kapatacak şekilde ) Salıp, Boynunuzu, Gerdanınızı ( Göğüslerinizle beraber ) örtün, Gizleyin,

  Saçınızdan, Boynunuzdan ( Göğüslerinizide örtecek saklayacak kadar, )

Omuzunuzdan Bileklerinize kadar olan Ziynet yerlerinizi, ( Kollarınızı, Göğüslerinizi, Dişiliğinizi,

Cinselliğinizi, dışarı fışkırtarak,)  Yabancı Erkeklere Teşhir Etmeyin,

  Ayaklarınızı, Yere vurarak, Topuklarınızdan Ses çıkartarak yürümeyin,

Erkeklerin Şehvet dolu Bakışlarından Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Esirgeyip Koruyunuz,

  Sizlere Haram olan Erkeklere bakmayın, Bakışlarınızı Yumun, Edepsizliklere, Hayasızlıklara,

Haram ve Yasak olan şeylere, Gözlerinizi dikmeyin, Bakmayın, İlgilenmeyin,

Bu şekilde hareket etmeniz, Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Koruyabilmeniz için,

Kendiniz için daha temiz, daha yararlı bir davranıştır “ der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                         TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadın, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile, Yabancı Erkek ve Kadınlara Görünmemesi ve

Sakınması gerekendir, Hal ve Hareketlerini ile, Konuşması ile kendini Cezb ettirmemesi gerekendir,

  Kadın, Cinselliği ile, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile,

Kocasından başka Erkeklere, görünmemesi gerekendir, Zira Kadınınız ve Kızınız, Tepeden Tırnağa kadar Avrettir,

Avretiniz, Namusunuzdur, İffetinizdir, Edebinizdir, Hayanızdır,

( yani, Ben Müslümanım ve Tesettürlüyüm diye zannettiği halde Kadın, Süslenmesi ile, Makyaj yapması ile,

Konuşması ile, Hal ve Hareketleri ile, Saçının Açıklığı ile, Kılık Kıyafetinde Açık Saçıklığı ile,

Kılık Kıyafet Giyiminde Vucud hatlarının belirginliği ile, ( yani Dar, Streçh Pantolon giyerek Baldır Bacaklarının,

Dar Bluz giyerek Göğüslerini Fışkırtması ile, Dişiliğini belirginleştirmesi, Kadının Giyinik Çıplaklığıdır,

Kadın, Çıplak gibi göründüğü için, Erkeklerin Şehevi İlgi ve Alakalarını Çektiği için,)  

Kadın Tepeden Tırnağına kadar Avrettir, Şehvettir,

  Kadın, Edep ve Haya Sınırları dışına çıkarak Sokağa dökülürse,

Cinselliğini Kocası dışındaki yabancılara Teşhir ederse, Erkeklerin Cinsel arzularını kendilerine çekerse,

Göz Zinası yaptırırsa, Şeytan, O Kadını ayartmıştır, Doğru olandan ve İmandan çıkmıştır,

  ( Kadın, Kocası dışındakilere açılıp saçıldıkca, Süslenip, Makyaj yaptıkca, Serbest hareket ettikce,

Edep ve Hayasını, Mahremiyetini, Namusunu, İffetini, Irzını kaybeder, Günahkar ve Asi bir kadın olur,

Evine döndüğünde her şeyini kaybetmiş şekilde dönecektir, )  “dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,            

RAMUZ EL HADİS HADİS No  C3 S226 H6

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınızın, Kızlarınızın, Baldır ve Bacaklarıda Avret yerlerindendir,

( Cinselliğini Teşhir eden Dişiliği Şehveti itibarı ile, Avret yerlerindendir,) “dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,            

EBU HAYYAM BAHRI MUHIT HADİS No C 7 H 250

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cilbabı, ( Yani Elbisesi ve Baş Örtüsü )

Bütün Vucudunu, Bedenini ( Göğüslerini ) tamamen Kapatan olmalıdır, “ dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,

RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S219 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınız, Fıtrat itibari zayıf yaratılmıştır, Zaafları, ( yani Şehvetleri çeken yerleri ) Avretlerdir,

Onların, Avretlerini Giyindirip örterek koruyunuz, “ dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,             TİRMİZİ HADİS No 3560

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Avret yerlerini Edep ve Haya ile kapatacak, İşlerini Edep ve Haya ile devam ettirebilecek,

Bir Kıyafet giyerse, O Kişi, Gerek Diri olarak, Gereksede Öldüğünde Mutlaka ve Mutlaka,

Allah Azze ve Celenin Koruması, Himayesi altına girecektir, “ dedi der,   

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                 İ.AZAM MÜSNED HADİS No 461 / 15

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinini, Kendisine Din olarak kabul eden, Allaha ve Rasulune İnanan, İman eden, Mümin, Müslüman,

Hamamda olsada, ( Denizde Plajda olsada ) Avret yerlerini, Vucut Hatlarını, başkalarından gizlemezse,

gizleyecek şekilde giyinmezse, Allahın ve bütün Mahlukatın ve Meleklerin Lanetindedir,“dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                         EBU DAVUT HADİS No 4018

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek, Hanımı haricindeki Kadınlara Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Kadın, Kocası haricindeki Erkeklere Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Erkek Hanımı haricindekilere, Kadın Kocası haricindekilere,

Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbını Belirginleştiren Kılık Kıyafet giyemez,

Erkekler ve Kadınlar, aynı yerde ve aynı mekanda,

Mahrem yerleri Çıplak ve birbirlerini görecek şekilde duramaz,

Erkek, diğer bir erkeğin Mahrem yerlerine bakamaz, Kadında, diğer bir Kadının Mahrem yerlerine bakamaz,

Erkek, diğer bir Erkekle, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz,

Kadın, diğer bir kadınla, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz, Bunlar Sapıklıktır ” dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                         NUR SURESİ AYET 30 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

( Dışarıya karşı, Annenizin, Kız kardeşinizin, Hanımınızın, Kızınızın, Saçlarından, Ziynet Yerleri olan Boyunlarından,

Omuzlarından, Göğüslerinden, Baldır Bacaklarından, Bileklerine kadar, bütün yerleri Avret Yerlerindendir)

  Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omuzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Baktırtmanız,Haram ve Yasaktır,

Hanımınızdan başka, Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız, Baktırtmayınız,

  Hanımınızın, Kızınızın Kılık Kıyafetinde Giyinik Çıplak olmamalarınına dikkat ediniz, Şehvetle Baktırtmayınız,

Giyinik Çıplak yapıp, Giyinik Çıplaklığına Baktırtmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz,” der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,                         İBNİ MACE HADİS No 1460

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinle Mahrem Yerlerini (Cinsel Yerlerini )  Açma, Açtırma,

Belirginleştirme, Belirginleştirilmiş vaziyette gezdirme,

Ne Sağ olanın, Nede Ölü olanın, Mahrem yerlerine ( Cinsel yerlerine ) Bakma, Baktırtma “ dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,

RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/316 H/5

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ey Erkekler, Siz İffetli, Namuslu olunuzki, Utanınızki, Kadınlarınız da iffetli, Namuslu ve Utanır olsun, “ dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 208

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dünya Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir, Kadınlarda Fıtratlarından dolayı Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir,

Dünyanın Cezbediciliğine, Kadınların Cezbediciliğine kapılmaktan Sakının ve Kendinizi ve Ahiretinizi koruyun,

( yoksa Helak olacaksınız ) “ dedi der,

 

     AVRET BÖLGENİZ, yani CİNSELLİK BÖLGELERİNİZ NERESİDİR,

RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/321 H/6

  Sahabeden Muhammed İbni İlyas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celal, Mahrem yerlerini belirginleştirene, açana, Dikkat etmeyene Lanet etmiştir,

Kız Çocuklarının Kılık Kıyafetindede, Kız Çocuklarının Mahrem yerlerinin açık sacık olmamasına dikkat edin,

Kız Çocuklarınızında Mahrem Yerlerini Cinsel yerlerini örtün, Doğru şekilde giydirin, Açık Saçık giydirmeyin,

Zira Çocuğun Cinsel Yerleride, Büyüklerin Mahrem yerleri gibidir. Sonra Felaketlerine katlanamazsınız”, dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                ARAF SURESİ AYET 26

“ Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Vucud Hatlarınızı Örtecek, Cinselliğinizi ve Mahrem Yerlerinizi,

Edep Yerlerinizi, Edep ve Haya ile Örtecek, Gizleyecek, Koruyacak, Edep ve Haya ile Güzel olan Elbiseler,

Kıyafetler indirdik, Sizler için Hayırlı olan, KORUNMA Kılık Kıyafetleridir,

Edep ve Haya ile korumalı olan işte bu Elbiseler, kıyafetlerdir, Bu Şekil Kılık Kıyafetler, Sizin için Hayırlı kılındı,

Sizlere, Bu Şekil Kılık Kıyafetler Giyinmeniz ve Korunmanız Emrolundu,

  Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Dışarıya Teşhir eden Biçimde ve Şekilde

Giyinmeyiniz,  işte bu emir ve yasaklarıma uymanız Takvanızdır Sadakatinizdir,” der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                AHZAB SURESİ AYET 59

“ Ey Peygamber Rasulum, İman eden, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

“ Ey Peygamber, Allaha ve Rasulune İman eden, İbadetlerini yapan, Kadınlara ve Kızlara söyle,

Evden dışarı çıkarken, Çilbablarını, Giysileri ile Cinselliklerini kendilerini örtsünler,

( Giysileriniz, Üzeriniz açılmayacak açıkta kalmayacak şekilde olmalıdır,

Kılık Kıyafetlerini, Çok düzgün bir şekilde seçip, Çok düzgün bir şekilde giyinsinler,)

  Edep ve Haya ile, Doğru Düzgün Kılık Kıyafet giyinin, Sizin Namusluca Tanınmanız,

Korunmanız ve İncitilmemeniz için En Güzel, En elverişli, En uygun Kılık Kıyafet Şekliniz budur,” der,  

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/298 H 3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Kardeşim Esma, üzerinde ince bir elbise olduğu halde, ( Vucud hatları görünebildiği halde )

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına girdiğinde, Allah Rasulu ondan yüzünü çevirdi,

Sonra Esmaya, “ Ey Esma, Kızın yada Kadının Avret Yerleri, Cinsel yerleri,

Yüzü, Elleri ve Akakları arasındaki Bütün Vucud bölgesidir, Bir Kız, Buluğ çağına geldiğinde,

Kendi başına karar verir hareket edebilir olan Reşit çağına geldiğinde, Yüzü, Elleri, Ayakları dışında,

Vucud hatlarını Aşikar etmesi, görünmesi Kesin olarak yasaktır, Haramdır, Avret yerlerinin açık bırakılmaması,

Vucud Hatlarının Aşikar olmaması, Her Kıza ve Kadına Farz olan Zorunlu bir İbadettir “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                EBU DAVUT HADİS No 4104

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Kardeşim Kızı Esma (ra) Üzerinde Vucud hatlarını belli eden İnce bir elbise ile Allah Rasulunun yanına girdi,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Esma ya, 

“ Kadınların ve Kızların, Ailesi ve Evi dışında, Toplum içinde, Yüzü, Elleri, Ayakları dışında kalan

Vucud hatlarını, Aşikar etmesi, Teşhir etmesi, Göstermesi, Kesin olarak yasak ve Haramdır “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                BUHARİ HADİS No 1144

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Huzuruna Habeşî Eymen (ra) Cariyesi ile birlikte gelmişti,

Allah Rasulude, Eymene, “ Ey Eymen, Gözünü Câriyene, ( Kadınına, Hanımına )  doğru kaldır da Bak ! ! !,

Cariyenin, ( Kadınının, Hanımının ) O, Üzerindeki Libâsı, (Kılık kıyafeti )

Zifâf için Süslenen Kadının âriyeti dir, ( Cinselliğini gösteren ) Yatak kıyafeti gibi ince, yalın kat bir Libastır,

( Kadınının, Hanımının ) O, Üzerindeki Libâsı, Evinin dışında giydirmekten, Allah için Utan, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                AHZAP SURESİ AYET 53

“ Allah Zül Celal, Hak olanı, Gerçek olanı, Sizin içinizde gizlediklerinizi, Hayasızlıklarınızı dile getirmekten,

Söylemekten Utanmaz, Utanması gerekenler Ancak ve Mutlak Sizlersiniz, yoksa Sizler değilmisimiz ? ” der,  

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                İBNİ MACE HADİS No 4181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Şübhesiz, Her Dinin, İman edenlerine özgün bir Huyu, Karakteri, Ahlakı vardır,

İslam Dinine İman edenlerin, Yani Benim Ümmetimin, Diğer Ümmetlere, Yahudilere ve Hiristiyanlara

Tek farklılığı, Karakterinde, Kılık ve Kıyafetinde, Hal ve Hareketlerinde Ahlakında,

EDEB ve HAYÂ sıdır, UTANMASI dır, Edep ve Hayâ ile İman ve İbadet etmesidir,

Edep ve Hayâ Kanunlarına Riayet etmesidir,  “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                METALİBUL ALİYE HADİS No 2600

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Devamlı Edep ve Haya talep edin,

Zira ilk Kaybedeceğiniz şey, Edep ve Hayanızdır, Utanma duygunuzdur,

( Kılık Kıyafetinde Haya yı kaldırmanızdır, ) “ dedi der, 

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                EBU DAVUD HADİS No 4012

  Sahabeden Ebu Yala (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Allah Zül Celal, Utanma, Gizlenme sahibidir, Utanmayı ve Gizlenmeyi sever, Sizde Utanmayı ve

Gizlenmeyi Seviniz ve Allah Zül Celale karşı utanınız, Gizli Günahlarınızdan dahi sakınınız ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2232

  Sahabeden Ubeyd Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Siz  ( Kılık Kıyafetinizle ) Allah'tan Haya etmeyi, İnsanlardan Utan­mayı tercih ediniz, " dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                TİRMİZİ HADİS No 2794

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinizle, Mahrem yerlerinizi, Edep ve Haya yerlerinizi, Vucut hatlarınızı, Belirgin bir şekle getirmeyin,

Teşhir etmeyin, ( tabiatınızda bulunan Cinselliğinizi, Dişiliğinizi dışarı fışkırtmayın, ) 

“ Erkek, Erkeklere karşı, Kadın Kadınlara karşı, Erkek, Kadınlara karşı, Kadın Erkeklere karşı,

Kücük Büğüğüne karşı, Büyük Küçüğüne Karşı, Örtülmesi gereken yerlerini, Avret Mahallini Örtsün, Giyinsin,

Avret Mahali görünecek şekilde bulunmasın, Avret Mahalini Örtmek Giyinmek Edep ve Hayadandır dedi,

Allah Rasulune, Kişi Tek başına olduğundada Örtünmesi Giyinmesi gereklimi diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben,“ Kendisinden Haya edilip Utanılmaya En layık olan Zaat, Allah Zül Celaldir,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Haya etmeyince, Edebinle ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yapsanda, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Haya olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/316 H/5

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ey Erkekler, Siz İffetli, Namuslu olunuzki, Utanınızki, Kadınlarınız da iffetli, Namuslu ve Utanır olsun, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                TUHEFUL UKUL HADİS No 31

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti İmam Sadık (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

Babanıza, Annenize İyi davranınki, Çocuklarınızda Size İyi davransınlar,

Halkın Hanımlarına karşı İffetli, Namuslu davranınki, Onlarda Sizin Hanımlarınıza İffetli, Namuslu Davransınlar,

Hanımlarınızda İffetli ve Namuslu ve utanır olsun, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                İ.AZAM MÜSNED HADİS No 256 /2

  Sahabeden Ebu Mesut (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İffetli olasınız, Edep ve Haya içinde olasınız, Muhakkakki Ben, Kıyamet günü,

diğer Ümmetlere karşı, Sizin İffetinizle, Edep ve Hayanızla olan çokluğunuzla Öğüneceğim “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFET KANUNU                NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Her Türlü Haksızlığı, Adaletsizliği, Kötülüğü, Fenalığı, Azgınlığı, Edepsizliği, Hayâsızlığı, Mutlak olarak Haram kıldı,

  Sizleri, Her Türlü Haksızlıktan, Adaletsizlikten, Kötülükten, Fenalıktan, Azgınlıktan,

Her Türlü Edepsizlikten, Hayâsızlıktan, Fuhuştan Men Etti,

  Sizlerin, Her Türlü Haksızlığa, Adaletsizliğe, Kötülüğe, Fenalığa, Azgınlığa,

Her Türlü Edepsizliğe, Hayâsızlığa, Fuhuşa Yaklaşmamanızı Emretti,  

  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı,

Yasaklardan, Haramlardan, ( Başınıza gelecek felaketlerden kaçar gibi ) kaçınmanızı emretti,

  Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Adaletli olmayı, Kötülük, Fenalık, Azgınlık Edepsizlik, Hayâsızlık Yapmadan, İnsanlara İyilik yapmayı,

Toplumu kalkındırmak için Çalışmayı Emretti,

  Öncelikle Yakınlarınıza bakmayı, Onları Himaye etmenizi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Düşünesiniz, Anlayasınız diye, Doğru şekilde Hareket edebilesiniz diye,

Edebiniz ve Hayânızla Doğru Kılık Kıyafet seçebilesiniz diye, Size Öğüt, Fikir verdi,” der.

 

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız Dedem Kızı Hayriye Halama,

“ Kızım, Çarşıda Pazarda Alış veriş yaparken Satıcıyla uzun uzun konuşma,

Kocanın Yakın arkadaşı dahi olsa Yabacı Erkeklerle Uzun uzun konuşma, Konuşmanı olabildiğince kısa kes,

Zira Senin Sesin dahi Na’Mahremdir,” diyerek İkaz etmiş,   

 

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        EBU DAVUT HADİS No 4116

  Sahabeden Dıhye Bin Kelbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar, Elbiseniz iki parçadır,

  Elbisenizin birinci Parçası, Vucud Hatlarınızı belli etmeyecek, kapatacak şekilde,

Cinselliğinizi TEŞHİR etmeyecek, Bol ve Geniş olan Kılık Kıyafet Giyinmenizdir,

( Kılık Kıyafetinizden, Beden teninizi göstermeyecek kadar,) Kalın kumaş veya Astarlı olarak Giyinmenizdir,

( Tabiatınızda bulunan, Kadın Cinselliğinizin dışarıya Teşhir edilmemesidir,

Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunan İnsanların Size Zarar verememesi için uygun olan Kılık Kıyafettir, Tesettürdür)

  Elbisenizin İkinci Parçası, Başınızı örtmenizdir, Baş Örtüsüdür, ( Kılık Kıyafetlerinizi, Baş Örtünüz,

Türban ile birlikte, Eteklerinizi Ayak Bileklerinize kadar uzun olmak üzere, altlı üstlü giyinmenizdir ) “ dedi der, 

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        EBU DAVUD HADİS No 4116

  Sahabeden Dıhye Bin Kelbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Seleme,

Kutbiye denilen ince kumaşlar getirilmişti, O Kumaşlardan bir Parçada bana verdi ve “ Bu Parçayı İkiye böl,

bir kısmını kendine Gömlek Dik, Diğer parçasınıda Hanımına ver Onu kendisine Baş örtüsü yapsın,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        TİRMİZİ HADİS No 1731

“ Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Kadınlar Eteklerini ve Uzunluğunu Nasıl yapsınlar diye sordum,

Allah Rasulude, “ Kadınlar Kılık ve Kıyafetlerinin, Eteklerinin boyları, uzunluğunun,

Ayak bilekleri seviyesine yakın uzunlukta ve yerde sürünmeyecek şekilde olmasını,

Fakat, Adım atarken Eteğin Yırtmacından Bacaklarının görünmeyecek şekilde olmasını,

( Yürürken Kalça hareketlerini dışarıya Teşhir etmeyen ve İnce olmayan) Geniş Kumaştan olmasını söyledi, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        METEALİBU ALİYE HADİS No 2176

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beyler Dikkat ediniz ve Kadınlarınıza Söyleyiniz, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız,

Vucud hatlarını Erkeklere belli etmeyecek bollukta, altından beden tenini dışarı göstermeyecek,

yansıtmayacak, Renkte ve Kalınlıkta Kumaştan yapılmış olan Elbise giysinler, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S318 H4, 11, 28,16 ve 8

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Yafur ve Utbe Bin Es Sülemi ve İbni Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kılık Kıyafetinde Mütevazi olan Mütevazi davranan Kişileri sever, 

İnsanların, Alt Tabakadakilerin ve Üst Tabakadakilerin, Seni Hakir görmeyecekleri, Alay etmeyecekleri,

Ayıplamayacakları şekilde Giyininiz, Yünlü Kumaştan Kılık Kıyafet giyininiz,

Keten Kumaştan Kılık Kıyafet giyiniz, Rabbi Kendisi ile konuştuğu Gün, Musa Aleyhisselamın üzerinde,

Yünlü Kumaştan, Bedenine yapışmayan bollukta Pantolon, Başını örten bir Başlığı ile birlikte,

Ayak Bilekleri seviyesine yakın ve bolca ve Tüm Vucud hatlarını örten şekilde olan bir Şal ve İZAR den oluşan

bir Kıyafet vardı, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 153

  Sahabeden Seki Bin Hamale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinizi Temiz ve Güzel olarak düzeltiniz, Taki İnsanlar arasında Paspallıktan kurtulana kadar,”dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S331 H31

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti, Müminlerin Annesi  Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ümmetimin En Kötüleri, İsraf derecesinde, Çeşit Çeşit yemekler

yiyenlerdir, Rengarek Elbiseler Giyinenlerdir, Boş, Anlamsız ve Çok konuşan Kimselerdir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        EBU DAVUD HADİS No 3878 ve 4051

  Sahabeden İbni Abbas (ra) ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beyaz Renkte Kılık Kıyafet, Elbise giyininiz,

İpekli, (veya İnce Parlak Saten ) Kumaştan, Kırmızı Renkli Kumaştan Kılık Kıyafet, Elbise giymeyiniz “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        ESBABI VURİDİL HADİS HADİS No 184

  Sahabeden İmran Rafi Bin Es Sakafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinizde Kırmızı Renklerden Sakınınız,

Kırmızı Renk ve Işıldayan Göz alıcı renkteki elbiselerden sakınınız,

Zira Kırmızı Renkler, Şeytana en sevimli olan Renklerdir, Şeytan Kırmızı Renkleri sever, “  dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S102 H1

  Sahabeden Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan ve Dünyadaki Taifesi, Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunanlar,

( Cinselliği körükleyen, Hararetlendiren,) Allı, Kırmızılı, ( Jan Janlı, Yanar Sönerli, Işıltılı )

Kılık Kıyafetle dolaşanlara meyleder, Peşine düşer, Onun için Allı, Kırmızılı, (Jan Janlı, Yanar Sönerli, Işıltılı )

Kılık Kıyafet giymekten, Şöhret Kıyafeti giymekten sakınınız,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2203

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebubekir Es Sıddyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadınlarınızın Çokca ve gösterişli bir şekilde Altın Ziynet takınması,

Erkekleri, Şehvetlerine kadar üzerlerine Cezp ettiren Zeferan Kokusu,

Kırmızı Renk, Allı, Kırmızılı ışıldayan, ( Jan Janlı, Yanar Sönerli, Işıltılı ) Göz alıcı Renklerdeki Kılık Kıyafetler,

Dünyadada, Ahirettede Kadınlarınızı Helak edecektir,” dedi der, 

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        BUHARİ HADİS No 619

  Sahabeden Berra Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Gümüş olan, Altın olan Kaplarda Yemek yapmayı ve Yemek yemeyi, Erkeklerin Altın yüzük takmasını,

Kadınların, ( Evinden dışarıda ve Kocası dışındakilere )

KASIY Kumaştan,      ( yani, Badi, Mini, Kısa, kumaştan) Elbise giymesini,

DİBA Kumaştan,        ( yani, Kadın bedenine yapışan, Kadının Vucudunu saran, Vucudunun Tüm Cinselliğini,

                                     Tüm Kalıbı ile meydana koyan, Streçh, Dar Kumaştan ) Elbise giymesini, 

HARİR Kumaştan,     ( yani, Kadının Tenini, içini gösterecek şekilde Şeffaf ve Transparan olan kumaştan)

                                     Elbise giymesini,

İPEKLİ ve İSTEBRAK denilen Kumaştan, ( yani, İnceliği ve Parlaklığı ile, Kadının Vucudunu saran,

                                      Kadının Vucud hatlarını Tüm Cinselliği ile, Tüm Kalıbı ile Teşhir eden ipekli gibi Saten

                                      kumaştan)  Elbise giymesini, Nehyetti, Nehyeyledi, Yasakladı, Haramdır dedi,

İSTİMALİNDEN de,   ( yani Elbisenin Yakasının arasından Göğüslerinin görünmesi, Eteğinin yırtmacından,

Baldır ve Baçaklarının görünmesi Dekolteliğinden de ), Nehyetti, Nehyeyledi, Yasakladı, Haramdır,

Kadınların Açıklığı, Saçıklığı, Cinselliğini Teşhirciliği üzere olan Kılık ve Kıyafeti,

Allaha ve Kocasına Küfran etmesidir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        TİRMİZİ HADİS No 2809 

  Sahabeden Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Erkeklere Altın Yüzük ve Eşya takınmayı ve kullanmayı, İpekli Elbise Giymeyi,

Kadınlara, Dibaç, İstebrak denilen, İç çamaşırı gibi ince olan, Cinselliğini dışarı teşhir eden incelikteki,

İpekli kumaş cinsinden ve Kısa olan elbise giymeyi Yasak etti, Bunlar Sapıtmışlıktır ve Haramdır ve “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        TABARANİ HADİS No 482

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kadınlardan, Vucuda yapışan, Vucudunu saran, Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbı ile meydana koyan

İpek ve ipekli gibi Elbise Giyinen, Beden Tenini, içini gösterecek şekilde Şeffaf ve Transparan kumaştan

Elbise giyinen Kadınlar, bizden değildir, ( Müslümanlardan değildir,) Zira Bu Kadınlar,

Evinden dışarda ve Kocasından başkalarına, Süslenip Kendilerini teşhir ederek gezmektedirler,

Erkeklerden İpek Elbise giyinen bizden değildir, ( Müslümanlardan değildir,)“ dedi der,

 

     Kadının, İpekli Elbiseyi, Evinden dışarıda ve Kendini Teşhir eden biçimde giymesi Yasak ve Haramdır,  

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        MUVATTA GİYİM HADİS No 17

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbise, Kıyafet içinden, İç çamaşırını gösteren, belirginleştiren, Avret Mahallini gösteren,

Vucuda yapışan, Vucud hatlarını belirginleştiren, Vucudun bir tarafını örten, diğer tarafını açıkta bırakan,

( Şeffaf, Transparan, İnce, Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan, Cinselliği dışarı fışkırtan) Elbiseler giyinmek

Haram ve Yasaktır, Dizlerini dikerek, Bacaklarını ayırarak, Bacak Bacak üstüne atarak,

Avret Mahallini açıkta bırakıp gözükecek şekilde oturmak, Haram ve Yasaktır “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        TİRMİZİ HADİS No 1758 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarada Erkeklerede, Vucudun Cinselliğini, Tüm Hatları ve Özellikleri ile dışarıya gösteren,

Teşhir eden İki tür Elbise giyinmek yasaktır, Birincisi, Kolsuz ve Cepsiz, Tulum gibi Vucud hatlarını saran,

( Streçh, Badi, Dekolte olan ) Elbise giyinmek ile Müstehcen olmak yasaktır, Haramdır,

İkincisi, Tek kat, Beden Tenini gösteren İnce ve Astarsız Kumaştan ( Transparan ) Elbise giyinmekle

Müstehcen olmak yasaktır, Haramdır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir şey olmaksızın, bir örtü ile örtünmeksizin, 

( Edep ve Haya ile Cinselliğinizi kapatan bir giyiminiz olmaksızın, Edepsiz ve Hayasızca, yani Çıplak gibi olarak )

durulamaz ve gezilemez,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/297 H/6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabır Güzeldir, Lakin başınıza bir Musibet, Bela geldiği anda veya Öfkelendiğin anda olursa dahada Güzeldir,

  Yokluğa, Darlığa, İşsizliğe, Sıkıntıya Hastalığa Sabretmek güzeldir, Fukarada, Fakirlerde daha da Güzeldir,

Cömertlik Güzeldir, Cömertlik Zenginlerde daha da Güzeldir,

  İlim ve Adalet Güzeldir, Alimlerde, İlim Adamlarında, Devlet adamlarında ve Hakimlerde, daha da Güzeldir,

  Verağ, Tevazu, Güzel Ahlak ve Gösterişsiz olmak Güzeldir,

  Edep ve Haya Güzeldir, Kadınların, Kızların Kendilerinde ve Kılık Kıyafetlerinde daha da Güzeldir,

Tevbe Güzeldir, Gençlerde daha da Güzeldir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        DEYLEMİ HADİS No 8155

  Sahabeden Vehbi Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında,

Bir Kadın Koşarken düştü ve Üzerine aldığı Örtüsü açıldı, Lakin, Kadın Örtüsünün altında Şalvar giydiği için,

Avreti, ( Bacakları ) görünmüyordu, Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ümmetimden Elbise giyiminde, Şalvar ve Şalvar gibi, Avret yerlerini Muhafaza eden Elbise,

Kılık Kıyafet Giyen Kadınlara, Allah Zül Celal Rahmet Eder, “ dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        İBNİ MACE HADİS No 3577

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin,

Kolları ve Boyu kısa olan bir Kamisi, ( Gömleği ) vardı,”der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        NESAİ HADİS No 5226

  Sahabeden Sehl Bin Saa’d (ra) anlatıyor, Bir Kadın, Bir Hırka ile Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına geldi ve Bu Hırkayı Kendi elimle dokudun ve Sizin giymeniz için Size getirdim, diyerek Hırkayı

Allah Rasulune verdi, Allah Rasulu Hırkayı aldı ve giydi, daha sonra yanımıza Hep O Hırka ile çıktı,”der,  

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        NESAİ HADİS No 5220

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

En çok Sevdiği Kıyafeti Hırka idi,” der

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        İBNİ MACE HADİS No 3550

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemi, Nakışlı Siyah bir Aba Kaftanı vardı,

O Aba Kaftan üzerinde olduğu halde Namaz kılmıştı, daha sonra O Aba Kaftanı, Ebu Cehm e götürün,

Onun Enbica’niyesini, ( Nakışsız Aba Kaftanını ) getirin diyerek değiştirdi,” der,        

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        BUHARİ HADİS No 483

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Ömer İbnül Hattâb (ra) Mescidin önündeki pazarda satılan,

“ İpekten yapılmış bir Hulle Elbise gördü, “ Yâ Rasûlâllâh, bu İpekli Hulle Elbiseyi satın alsan da Cuma günleri

ve Huzûru âlîne Elçiler geldiği zamanlarda Giysen " dedi,  Allah Rasûlu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem cevaben,

“ Bunu, olsa olsa,  Âhiretten Nasîbi olmayan kimseler giyer, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız,  Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 29

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar, Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/317 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame Bin Salebe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kadınlara ve Kızlara hitaben, “ Ey Kadınlar, Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz !

( Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz ! ) Şübhesizki,

( Sokağa çıkarken ve Kocanız dışındakilere,)

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,  “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Haya etmeyince, Edebinle ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yapsanda, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Haya olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        ARAF SURESİ AYET 26

“ Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Vucud Hatlarınızı Örtecek, Cinselliğinizi ve Mahrem Yerlerinizi,

Edep Yerlerinizi, Edep ve Haya ile Örtecek, Gizleyecek, Koruyacak, Edep ve Haya ile Güzel olan Elbiseler,

Kıyafetler indirdik, Sizler için Hayırlı olan, KORUNMA Kılık Kıyafetleridir,

Edep ve Haya ile korumalı olan işte bu Elbiseler, kıyafetlerdir, Bu Şekil Kılık Kıyafetler, Sizin için Hayırlı kılındı,

Sizlere, Bu Şekil Kılık Kıyafetler Giyinmeniz ve Korunmanız Emrolundu,

  Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Dışarıya Teşhir eden Biçimde ve Şekilde

Giyinmeyiniz,  işte bu emir ve yasaklarıma uymanız Takvanızdır Sadakatinizdir,” der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        AHZAB SURESİ AYET 32

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinizde,

( Modern Giyim, Şık Kılık Kıyafet adına, Güzel Görünmek, Süslenmek, Makyaj yapmak adına,

Gizli ve Çok ama Çok bulaşıcı olan, Bulaştıkca da Sizi dahada sapıttıran,

Kendinizi, Kendi Güzelliğinizi, Kendi Dişiliğinizi Teşhir etme) Cinsellik Hastalığınız vardır,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Fıtratınızdak, ( Cinselliğinizi, Dişiliğinizi Hayasızlıkla Gerdire Gerdire Açıp Saçıp,

Teşhir edip, Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek, Şıllık olmak,) Hastalığınız ile, 

Kalbinde Cinsellik Hastalığı olan, Fuhuş Hastalığı olan Erkeklerin Gözlerine yedirmeyin,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinde, Cinsellik Hastalığı, Fuhuş Hastalığı olan,

( Aklı belden aşağı çalışan Art Niyetli İnsanlardan, Tecavüzcülerden, Kadın Simsarlarından, Satanistlerden,

Sapıklardan ) Kendinizi, Canınızı, Namusunuzu, Irzınızı İffetinizi Korumak istiyorsanız,

Kocanızdan Başka Erkeklerle, Cilveli, Şuh bir Eda ile Konuşmayın,

( Cinselliğinize, Kendinize Cezbedecek şekilde,) Söz Söylemeyin, Kırıtmayın,

( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan Kıyafetlerle,

Vucud Hatlarınızı, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Cinselliğinizi Teşhir etmiş şekilde,

Erkeklerin Cinsel Arzularını üzerinize çeken biçimde ve şekilde giyinmeyin,

Sözünüzü, Başkalarına Cilveli ve cezp edici olmayan bir uslupla dosdoğru bir şekilde söyleyin,

( Göz Zinası, Göz Fuhuşu Yapmayın, Yaptırmayın,) Bu Hastalığın Tek Tedavisi Haya etmektir,

Edepli ve Hayalı olunki,) Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan Erkekler, Sizin Üzerinize Tamaha düşmesin,

( Sadece ve Sadece Kocanıza karşı Şuh ve Cilveli olun,) ” der

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        AHZAP SURESİ AYET 33

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, İslam Dini öncesi, Cehalet Çağı Kadınları gibi, Allanıp pullanıp Süslenip,

( Dişiliğinize Cazibeli olup, Tabiatınızdaki Cinselliğinizi, Vucud Hatlarınızı belli edecek,

Teşhir edecek şekilde ve biçimde, Yani, Vucudunuzun Kalıbı ve Beden Teniniz görünecek şekilde ve biçimde,)

Kılık Kıyafetlerle açılıp saçılmayın,

( Erkeklerin İlgilerini, Şehevi bakışlarını, Cinsel Arzularını, Üzerinize çeken biçimde,

Erkekleri Dişiliğinize, Cinselliğinize Kendinize Cezp edecek şekilde dışarı çıkmayın,)

  Siz Kadınlar ve Kızlar, Allaha ve Rasulune İtaat edinki, Allah ve Rasulune İtaatle,

Edep, Haya ve Takva ile hareket edip, kendinizi Korumaya çalışırsanız,

Allah ta Sizi, her türlü kötülüklerden ve kirlerden koruyup tertemiz yapacaktır,

  Zira Allah Zül Celal, Sizin üzerinizden Her Türlü Pisliği, Kiri, Çirkefi gidermek için,

Tertemiz kalmanız için bunu emrediyor, Her Türlü Pisliğe, Kire, Çirkefe düşmemeniz için bunu emrediyor, ”der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        MAİDE SURESİ AYET 6

“ Ey Kadınlar, Allah Zül Celal, Kılık Kıyafetiniz hususunda, Size Zor ve Anlamsız bir şey Emretmiyor,

Allah Zül Celal Sizi Temiz kılmak ve Temiz kalmanızı Emrediyor, “ der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S219 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlar, Fıtrat itibari zayıf yaratılmıştır, Zaaflarıda avretlerdir,

Onların avretlerini örterek koruyunuz, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        TİRMİZİ HADİS No 3560

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Avret yerlerini Edep ve Haya ile kapatacak, İşlerini Edep ve Haya ile devam ettirebilecek,

Bir Kıyafet giyerse, O Kişi, Gerek Diri olarak, Gereksede Öldüğünde Mutlaka ve Mutlaka,

Allah Azze ve Celenin Koruması, Himayesi altına girer, “ dedi der,   

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        MAİDE SURESİ AYET 105

“ Ey İnananlar, Siz kendinize bakın, Siz Kılık Kıyafet Seçiminizde doğru olduğunuz takdirde,

Doğru ve Dürüst olmayan kötülük ve Felaketiniz peşinde koşan kimseler, Size zarar veremez “ der.

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        ARAF SURESİ AYET 27

“ Ey Ademoğulları, Ey İnsanlar,  pek ama pek çok dikkat ediniz,

Şeytan ve Taraftarları, İnanmayanların, İnkarcıların, Kafirlerin, Münafıkların Dostudur,

  Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri ( Size Kavram kargaşaları ile ) Sizin, Onları göremeyeceğiniz

yönden, ( Edepsizlik ve Hayasızlık yönünden ) görürler ve Size yaklaşırlar,

  Şeytan ve taraftarları, Sizi, Sizin Onları görmediğiniz, göremeyeceğiniz yerden görürler, Hissedemediğiniz yönden

Size yaklaşırlar, Size sokulurlar, Ey İnsanlar, Şeytan Hileleri ve aldatmaları ile, Ana ve Babanız, Adem ile Havayı

aldattığı gibi, Sizide Aldatmaması için pek ama pek çok dikkat ediniz,

  Nasılki Şeytan, Ananız Havva ile Babanız Ademin Ayıp yerlerini Avret yerlerini açarak, soyarak,

teşhir ederek, nasıl Cennetten Kovdurdu ise, Sizlerede Aynı Fitnesini yapacak devam ettirecektir,

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovdurmaya gayret edecektir,)

  Zira Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri Şimdi Sizide aldatıp,

Sizi Elbiseli, Kıyafetli iken, Edep Yerlerinizi, Mahrem Yerlerinizi, Ayıp Yerlerinizi, Cinselliğinizi, 

Giyinik Çıplak olacak şekilde, Yahut Çıplak görünecek şekilde,

Edepsizliği, Hayasızlığı çok güzel çok tatlı olarak gösterip kandıracaktır,

Dikkat edinizki, Şeytan ve Şeytanın Yandaşlarına, Araçlarına uymayınızki,

Şeytan Şimdi Sizide aldatıp Cennetten Kovdurmasın,

Şeytan, Adem ile Havvayı Cennetten Kovdurduğu gibi, Sizide Cennetten Kovdurmasın,

Ey Ademoğulları Çok dikkat ediniz, Şeytan Sizide Şaşırtıp, aldatıp, Belalara düşürmesin, Sizi Daha Siz Dünyada

iken Cennetten kovdurmasın, Zira Şeytana uyarsanız, Dünyada iken Cennetten Kovulanlardan olacaksınız,” der

 

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ                        MÜ'MİNUN SURESİ AYET 5

“ Ve Onlarki, ( Edep ve Haya ile iligili bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince )

İffetlerini, Namuslarını, Irzlarını ve Canlarını korurlar “ der,

 

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ALİ İMRAN SURESİ AYET 14    

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Şehvet Arzuları vardır,

Erkeklerin Yaratılışında, Kadınlara Şehvet Arzuları, Kadınların Yaratılışında, Erkeklere Şehvet Arzuları vardır,

Kadınların Fıtratına, Erkeklerin Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Erkeklerin Fıtratına, Kadınların Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Şehevi Arzularınıza düşkünlüğünüz, Size Çok Süslü, Çok güzel Çok Tatlı gelir,

  Kadınların ve Erkeklerin Birbirlerine olan Şehevi Arzularının, Cinsel Arzuların,

Cezbedici Özelliği, Cezbedici fonksiyonu vardır, Dikkatli olun,

  Karşı Cinse yönelik Şehvetli Arzular, Zevkler, Süslenmeler, Dünyaya yönelik Dünyevi Zevkler, Süslenmeler,

Yüklerle Altın ve Gümüş Yığınları, Salma Atlar, Davarlar, Ekinler, Mallarınız Mülkleriniz, Zenginlikleriniz,

Dünya Hayatının geçici Menfaatleridir, Dünya hayatının tamamen Sapıttırıcı, Sapıklaştırıcı şeylerdir,

Oysa, Varılacak, En güzel ve en tatlı ve sizin için Geçici olmayan kalıcı olan şeyler Allah Katındadır,

Rabbinizin, Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Şifasını kaybetmekten Korkun “ der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     AHZAB SURESİ AYET 32

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinizde,

( Modern Giyim, Şık Kılık Kıyafet adına, Güzel Görünmek, Süslenmek, Makyaj yapmak adına,

Gizli ve Çok ama Çok bulaşıcı olan, Bulaştıkca da Sizi dahada sapıttıran,

Kendinizi, Kendi Güzelliğinizi, Kendi Dişiliğinizi Teşhir etme) Cinsellik Hastalığınız vardır,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Fıtratınızdaki, ( Cinselliğinizi, Dişiliğinizi Hayasızlıkla Gerdire Gerdire Açıp Saçıp,

Teşhir edip, Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek, Şıllık olmak, Hastalığınız ile,) 

Kalbinde Cinsellik Hastalığı olan, Fuhuş Hastalığı olan Erkeklerin Gözlerine yedirmeyin,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinde, Cinsellik Hastalığı, Fuhuş Hastalığı olan,

( Aklı belden aşağı çalışan Art Niyetli İnsanlardan, Tecavüzcülerden, Kadın Simsarlarından, Satanistlerden,

Sapıklardan ) Kendinizi, Canınızı, Namusunuzu, Irzınızı İffetinizi Korumak istiyorsanız,

Kocanızdan Başka Erkeklerle, Cilveli, Şuh bir Eda ile Konuşmayın,

( Cinselliğinize, Kendinize Cezbedecek şekilde,) Söz Söylemeyin, Kırıtmayın,

( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan Kıyafetlerle,

Vucud Hatlarınızı, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Cinselliğinizi Teşhir etmiş şekilde,

Erkeklerin Cinsel Arzularını üzerinize çeken biçimde ve şekilde giyinmeyin,)

  Sözünüzü, Başkalarına Cilveli ve cezp edici olmayan bir uslupla dosdoğru bir şekilde söyleyin,

( Göz Zinası, Göz Fuhuşu Yapmayın, Yaptırmayın,) Bu Hastalığın Tek Tedavisi Haya etmektir,

Edepli ve Hayalı olunki, Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan Erkekler, Sizin Üzerinize Tamaha düşmesin,

( Sadece ve Sadece Kocanıza karşı Şuh ve Cilveli olun,) ” der

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TİRMİZİ HADİS No 1758 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarada Erkeklerede, İki tür Elbise giyinmek yasaktır,

  Birincisi, Kolsuz ve Cepsiz, Tulum gibi Vucud hatlarını saran,

( Streçh, Badi, Dekolte olan ) Elbise giyinmek ile Müstehcen olmak yasaktır, Haramdır,

  İkincisi, Tek kat ve Beden Tenini gösterecek kadar ince ve Astarsız Kumaştan (Transparan) Elbise giyinmekle,

Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Hatlarını ve Özelliklerini dışarıya Teşhir edip,

Müstehcen olmak Yasak ve Haramdır, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     EBU DAVUD HADİS No 4080 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Vucudunun ( Boynunun, Omuzlarının, Kollarının, Göğüslerinin, Karnının, Bacaklarının,)

Mahrem Bir tarafının açıkta kalacak şekilde ( yani Streçh, Badi ve Dekolte ) giyinmesi, Yasak ve Haramdır,

  Kadınında Erkeğinde, Avret Mahalleri, Cinsel Organları açıkta kalacak, görünecek şekilde,

Bacak Bacak üstüne atarak oturmak Yasak ve Haramdır,” dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TİRMİZİ HADİS No 2809 

  Sahabeden Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Erkeklere Altın Yüzük ve Eşya takınmayı ve kullanmayı, İpekli Elbise Giymeyi,

Kadınlara, Dibaç, İstebrak denilen, İç çamaşırı gibi ince olan, Cinselliğini dışarı teşhir eden incelikteki,

İpekli kumaş cinsinden ve Kısa olan elbise giymeyi Yasak etti, Haramdır ve Sapıklıktır “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TABARANİ No 482

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kadınlardan, Evinden dışarda ve Kocasından başkalarına,

Vucuda yapışan, Vucudunu saran, Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbı ile meydana koyan İpek ve ipekli gibi

Elbise Giyinen, Beden Tenini, içini gösterecek şekilde Şeffaf ve Transparan kumaştan Elbise giyinen,

bizden değildir, Erkeklerden İpek Elbise giyinen bizden değildir,“ dedi der,

 

     Kadının, İpekli Elbiseyi, Evinden dışarıda ve Kendini Teşhir eden biçimde giymesi Yasak ve Haramdır,  

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     İ.AZAM MÜSNED HADİS No 453 / 7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe  (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Haya, Güzel Ahlak, İyi Huyluluk, Yumuşaklık, Bilgili olmak, Sayet Gözle görülen bir Yaratık olsaydı,

Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında Edep ve Hayadan daha Güzeli Görülmezdi,

Edepsizlik ve Hayasızlık, Kötü Ahlak, Kötü Huyluluk, Kabalık, Cahillik, Ahmaklık,

Gözle görülen bir Yaratık olsaydı, Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında

Edepsizlik ve Hayasızlıktan daha Kötüsü, daha Rezili görülemezdi “ dedi der,

 

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 275

  Sahabaden Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Lokman Aleyhisselama, İnsanların En Şerlisi, En Çirkefi, En Zulum yapanı, En Zarar vereni Kimdir ? diye

Sorulduğunda, Lokman Aleyhisselam, “ İnsanların kendisini günah işlerken görmelerine aldırmayan kimsedir,

diye cevab verdi “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Kadınlara benzemeye çalışan Erkekler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Erkeklere benzemeye çalışan Kadınlar, 

Annesinin, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyenler,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini,

Yabancı Erkeklerin Bakışlarından Kıskanmayanlar, Korumayanlar, Deyyus Kimselerdir,

Böyle Kimseler, ( İbadetinde, Taatinde olsalar dahi ) Cennete giremeyeceklerdir, “dedi der, 

 

     Deyyus’un Ne demek olduğunu biliyorsunuzdur, Bilmiyorsanız bir bilene sorun,

onun cevabını bana söyletmiş olmayın,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     NESAİ 3177   EBU DAVUD HADİS No 2049

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına Bir adam geldi,

Allah Rasulune, “ Benim Nikahımda Çok Güzel olan bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü,

Süslenir Püslenir, Açık Saçık giyinir, Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir eder, Çok Serbest hareket eder,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmıyor, ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulu,“ Onu Boşa” dedi, Adam, O Hanımım Çok güzel, Onsuzluğa dayanamam,

Nefsimin Arzularıda Onun peşinden gider dedi,

Allah Rasulu,“ Ona, Açık Saçık Giyinmesinin, Kendini Teşhir etmesinin, Çok Serbest hareket etmesinin,

Erkeklerle Sıkı Fıkı olmasının, Kendini Sakınmamasının, Çok Kötü Bir Huy olduğunu ve bu Huylarından

Vazgeçmesini söyle, Zorlada olsa Ona Sakınmayı öğret, O Hanımından bir süre daha faydalan,

Şayet bu Kötü Huylardan Vazgeçmezse, Öylece devam ederse, O Kadınla Evli kalma, O Kadını Hemen Boşa,

Zira Yabancı Erkeklerle Sıkı Fıkı olan, Kendini Yabancı Erkeklerden sakınmayan Kadınlar,

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olduğundan, Başka Erkeklerde faydalanmaktadır, " dedi der,  

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 217

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Hanımının dahi, Süslenmesine, Gösterişli olmasına fazla düşkün olma, Zira İffetli, Namuslu ve Temiz bile olsa,

Evinden dışarı çıktığında, Süslenmesi ve Gösterişli olması nedeni ile, Senin yüzünden, Erkeklerin Şehvet dolu

bakışlarına uğrar, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini, üzerine çeker, Senin yüzünden

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olur, Sonra O Bakışlara katlanamazsın, Sen bunu kaldırabilirmisin,  “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/538 H/2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Saad Bin Ebu Vakkas, “ Karımın yanında yabancı bir erkek görürsem,

Hiç acımadan Onu Kılıcımla vururum “ dediğinde, Diğer Sahabeler Saada biraz şaşkınlıkla bakmışlar dıda,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “  Saadın, Eşini, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini Kıskanmasına,

Korumasına, Neden Şaşırıyorsunuz ? Müminin, Kıskanç, Kıskanır olmaması, Kötülükleri, Çirkin halleri,

Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılınan şeyleri işlemesidir, yapmasıdır, Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celalde,

Kıskançtır, Kıskanır, Sizin olabileceğinizden daha Kıskançtır, Allah Zül Celal Korur, Koruyandır,

Sizin olabileceğinizden daha koruyandır, Allah Zül Celalin Kıskanması, Koruması ise,

Gizli ve Aşikar olan Kötülükleri, Çirkin halleri, Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılmasıdır, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     NUR SURESİ AYET 54 ve 62

“ Rasulum Deki, Şunu iyice biliniz anlayınızki, Allah Zül Celale İman, İtaat, İbadet ve Amel hususlarında,

Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklediğim Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin üzerinize yüklediğim sorumluluktur,

  Rasulumun Sorumluluğu, Rasulumun üzerine yüklenendir, Rasulum Kendisine yükletilenden sorumludur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin Üzerinize yüklenendir, Sizde, Size yükletilenden sorumlusunuz,

  Rasulum deki, Rabbimin Peygamberi olan Bana düşen, Tebliğden başka bir şey değildir,

Allah Zül Celale ve Peygamberi olan Bana İman ve İtaat edin,

  Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulursunuz,

Mümin Olanlar Ancak ve Ancak Onlardırki, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat edenlerdir, “ der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabaden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınızın, Kılık Kıyafetinden, Edebi ve Hayasından, İffetinden, Namusundan,

( Babası, Kocası, Abisi, Kardeşi, İşvereni olarak,) Sizde Sorumlusunuz, 

  Hakkı, Doğruyu bilen Kişinin, Hakkı Doğruyu söylemesine,

Edep ve Hayayı söylemesine, Korkusu engel olmamalıdır,

  Şu İki şey Sizi Allah yolundan ayırmaya yeterlidir, Kadınlarınıza karşı Dikkatli olmamaktır,

Dünyalık arzu ve isteklerine karşı aşırı yönelmektir, “ dedi der,    

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabaden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu İki şey Sizi Allah yolundan ayırmaya yeterlidir, Dünya arzu ve isteklerine karşı,

Kadınlarınıza karşı dikkatli olunuz, Kadınlarınızın, Kılık Kıyafetinden, Edebi ve Hayasından, İffetinden,

Namusundan, ( Babası, Kocası, Abisi olarak,) Sizde Sorumlusunuz, Kadınlarınıza karşı Dikkatli olunuz,

Hakkı, Doğruyu bilen Kişinin, Hakkı Doğruyu söylemesine, Edep ve Hayayı söylemesine, öğretmesine

İnsanlardan korkusu engel olmamalıdır, “ dedi der,     

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TİRMİZİ HADİS No 2260

  Sahabaden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayanın Zayıflaması ve Yok olması nedeniyle, Müslümanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki,

Edep ve Hayanın anlaşılması ve yaşanması yönünden, İslam Dininin gereklerini,

İslam Dininin Edep ve Haya Şartlarını, Sosyal yaşamıyla, Dininin gereklerini yerine getirme konusunda,

Edeb ve Haya konusunda dirençli davranacak, kendine uygun görmeyecekler,

İbadetlerini yerine getirme hususunda isteksiz olacaklar, direnç gösterecekler, 

 ( İslami Terör, Laik, anti Laik, Gericilik, İlericilik, Çağdaşlık, Aydın lık, Modernlik, Şıklık gibi Kavram

kargaşaları ile ) İslam Dinini kötüleyecek, ( Din Eğitimi alamadığı için, Dininin gereklerini bilmeyen İnsanların

Dini duygularını ) İslam Dinini kendi kafalarına göre uyduracaklardır,

O Zamanda, Gerçek olarak İslam Dinini, Edep ve Haya ile yaşamaya çalışan Müslümanlar ise,

Avucu içinde, Kor Ateş tutan kimse gibi olacaktır “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TABARANİ HADİS No 526

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Kadınların Kılık kıyafetinde Tesettürlü olması, Baş Örtüsü ile Başlarını örtmesi Ayetleri geldiğini,

İlk öğrenen kişiyim, Allah Rasulu bana “ Örtünmemiş ve Başını Bağlamamış Kadınların yanına girme,

ve Örtünmeyi, Baş Örtüsü bağlamayı Kadınlara Kızlara Tebliğ Et anlat “ dedi,

Kadınlara, Kızlara Örtünmeyi ve Başlarını bağlamayı Tebliğ etmekten Söylemekten, Örtünmeyi ve

Baş Örtüsünü Kadınların ve Kızların Kabul etmesinden daha zor bir gün başımdan geçmiş değildir,“ dedi der,

 

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ARAF SURESİ AYET 26 ve 27

“ Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Vucud Hatlarınızı Örtecek, Cinselliğinizi ve Mahrem Yerlerinizi gizleyecek ve

Koruyacak, Güzel Kılık Kıyafetler verdik, Bu Kılık Kıyafetler, Vucud Hatlarınızı Örten,

Cinselliğinizi ve Mahrem Yerlerinizi gizleyen ve Koruyan, Sizin için Hayırlı olan, KORUNMA Kılık Kıyafetleridir,

Sizlere, Bu Şekil Kılık Kıyafetler Giyinmeniz ve Korunmanız Emrolundu,

Bu Şekil Kılık Kıyafetler, Sizin için Hayırlı kılındı, Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar,

Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Dışarıya Teşhir eden Biçimde ve Şekilde Giyinmeyiniz,

“ Zira Ayetlerimize İnanman, Ayetlerimizle hareket etmemenler, Şeytanların Dostudur,

Şeytan Sizide doğru yolunuzdan, İmanınızdan, Amelinizden şaşırtıp Sizi Belaya düşürmesin,” der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Her Türlü Haksızlığı, Adaletsizliği, Kötülüğü, Fenalığı, Azgınlığı, Edepsizliği, Hayâsızlığı, Mutlak olarak Haram kıldı,

  Sizleri, Her Türlü Haksızlıktan, Adaletsizlikten, Kötülükten, Fenalıktan, Azgınlıktan,

Her Türlü Edepsizlikten, Hayâsızlıktan, Fuhuştan Men Etti,

  Sizlerin, Her Türlü Haksızlığa, Adaletsizliğe, Kötülüğe, Fenalığa, Azgınlığa,

Her Türlü Edepsizliğe, Hayâsızlığa, Fuhuşa Yaklaşmamanızı Emretti,  

  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı,

Yasaklardan, Haramlardan, ( Başınıza gelecek felaketlerden kaçar gibi ) kaçınmanızı emretti,

  Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Adaletli olmayı, Kötülük, Fenalık, Azgınlık Edepsizlik, Hayâsızlık Yapmadan, İnsanlara İyilik yapmayı,

Toplumu kalkındırmak için Çalışmayı Emretti,

  Öncelikle Yakınlarınıza bakmayı, Onları Himaye etmenizi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Düşünesiniz, Anlayasınız diye, Doğru şekilde Hareket edebilesiniz diye,

Edebiniz ve Hayânızla Doğru Kılık Kıyafet seçebilesiniz diye, Size Öğüt, Fikir verdi,” der.

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     CAMİUSSAGIR HADİS No 620

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Darlıkla, Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle, İmtihan olunacaksınız,

Kadınlarınız konusunda İmtihan olunacaksınız, Sizin için en çok korktuğum,

Darlıkla Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle ve dahi Kadınlarınızla, olan İmtihanınızdır,

  Ne kadar Zengin olsanızda, Kadınlarınızın, Sizi bıktıracak kadar Alışverişe doyumsuz olması,

Fakir Kadınların bulamayacağı şeyleri istemesi ve,

  Kadınlarınızın Vucuduna yapışan, Yumuşak ve İnce, Şeffaf, ( Transparan ) Elbiseler giymesi

Şehvetleri üzerine çekmesidir, İşte bu şekilde Kadınlarınızla, İmtihan olunmaktasınız, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 29

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Kadınlar Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/317 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame Bin Salebe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kadınlara ve Kızlara hitaben, “ Ey Kadınlar, Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz !

( Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz ! ) Şübhesizki,

( Sokağa çıkarken ve Kocanız dışındakilere,)

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,  “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız, 

Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

  İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar, İmanız bir Temeniniz ile değildir, Bir Dilek tutmanız gibi değildir,

Tahalli olan Kıyafetlerle, (Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir,

İmanınız, Kalbinizde Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Haya etmeyince, Edebinle ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yapsanda, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Haya olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA İBADETİ : Kadının yaratılış tabiatındaki , Cinselliğini örterek, Cinselliği gizlemektir,

Kılık ve Kıyafeti ile Kadın yada Kız, Cinselliğini örtmüyor, gizlemiyor ise, O şekil Kılık Kıyafetinin,

İslam Dini açısından hiçbir manası, anlamı, değeri ve gereği yoktur, 

Kılık ve Kıyafet seçimi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine göre yapılmak zorundadır,

 

     Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek, Haçca gitmek nasıl bir İbadet ise,

Şekli ve Zamanı ve Süresi, İslam Dininin kurallarına göre belirtilmiş olan, Kılık ve Kıyafet İbadeti, 

Anayasamızda Temel Hak ve Hürriyetlerden olan, Eğitim ve Öğrenim görmek, Çalışmak gibi 

KISITLANAMAZ, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ, VAZGEÇİRİLMEYE çalışılamaz,   

vedahi Engel olunamaz bir İBADETTİR. Bireysel ve Sosyal Yaşam biçimidir,  

 

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     BAKARA SURESİ AYET 216

“ Bir Şeyi Çok Sevebilirsiniz, Çok Hoşlanırsınızda,

Lakin O Şey Sizin için Çok büyük Bir Kötülük bir Felaket bir Hezimet, bir Aşağılık vasıtası olabilir,

Bir Şeyide, Sevmeyebilir, Hoşlanmayabilirsinizde, Lakin O şey, Sizin için Dünya ve Ahirette hayır verici olandır,”  

“ Hoşunuza gitmeyen bazı şeyler, ( Kılık ve Kıyafetler ) Sizin için daha hayırlı, Koruyucu,

iyi ve güzel bir şekil olur, Hoşunuza giden bazı şeyler ( Kılık ve Kıyafetler) Sizin Felaketiniz olacaktır,” der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsun, İnsanı Ben Yarattım, Şehvetinin, Cinsel arzularının, Nefis Şeytanının, Ona, Neler fısıldadığını bilirim,

Zira, Ona, Yaşam damarı olan Şah Damarından daha yakınım,” der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     YUSUF SURESİ AYET 53

( Allah Zül Celal ve Rasulunden, İnsanlardan ve Kendinden) Utanma Duygusunu, EDEP ve HAYA yı kaybettiysen,

İstediğin Her şeyi, Gayet Meşru bir Şeymiş gibi yaparsınız,

Zira Nefis şeytanınız Daima ( İnsanda bulunan Şehvet duygularına, Çinsel arzularına ) uymanızı Emreder,” der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın, Cinselliği ile Kocasından başkalarına, Yabancılara görünmemesi gerekendir,

Kadın, Edep ve Haya Sınırları dışına çıkarak Sokağa dökülürse,

Cinselliğini Kocası dışındaki yabancılara Teşhir ederse, Erkeklerin Cinsel arzularını kendilerine çekerse,

Göz Zinası yaptırırsa, Şeytan, O Kadını ayartmıştır, Doğru olandan ve İmandan çıkmıştır,

  ( Kadın, Kocası dışındakilere açılıp saçıldıkca, Süslenip, Makyaj yaptıkca, Serbest hareket ettikce,

Edep ve Hayasını, Mahremiyetini, Namusunu, İffetini, Irzını kaybeder, Günahkar ve Asi bir kadın olur,

Evine döndüğünde her şeyini kaybetmiş şekilde dönecektir, )  “dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/44 H/2 d

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kadının Saçı ve Kokusu,  O Kadına,

( Erkeklerin İlgi, alaka, Cinsel arzularını, Şehvetlerini çeken ) iki güzelliğinden birisidir, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/3 S/264 H/5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Şu Üç Şey, (Makyaj yapmakla Süslenmekle,) Yüzünü Güzelleştirmek Cazip kılmak,

Çekici kılmak, Saçını, Şekilledirerek kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Sesini Güzelleştirerek Cazip kılmak, Çekici kılmak, İnsanoğlunda Şehveti uyandırır, Şehvete düşürücüdür,

Şehvetleri Celbeder üzerine çeker, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     İ.AZAM MÜSNED HADİS No 477 / 31

  Sahabeden Abdullah İbni Kuvays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Hoş gelen fakat İslam Dininin Yasakladığı, Haram Kıldığı, Nehyettiği,

Bir şeye karşı tutkunluğun, Seni Kör ve Sağır eder, Onun Sana ve İmanına verdiği Zararı,

Tahribatı göremez olursun ve O Zarardan Tahribattan da Kurtulamazsın “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     TİRMİZİ HADİS No 2803

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Hangi Kadın, Evinde yada Evinden dışarıda,

Kocası yanında iken dahi Başkalarının yanında Açık Saçık giyinirse, Giyinik Çıplak olursa,

Elbisesini çıkarırsa, Soyunursa, O Kadın, Kendisi ile Allah arasındaki, Edep, Haya İffet Perdesini yırtmış kaldırmıştır,

Bu Edepsizlik ve Hayasızlıktır, Edepsizlik ve Hayasızlık Yasaktır ve Haramdır,

Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağını kaybetmiştir, başına gelecekleri kabul etmiştir, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1566

  Sahabeden Ebul Büceyr (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Süslü, Gösterişli Elbiseler, Kılık Kıyafetler giyen Nice Kimseler, Çıplak gibidirler, Giyinik Çıplaktırlar,

  Dikkat ediniz, Sizi, Cennete götürecek olan Yollar, Sarp ve Yokuştur, hiç kolay yol değildir,

Sizi Cehenneme götüren yollar, çok çazibeli, çok arzulu, çok aldatıcı yollardır, Zira, bir anlıkda olsa,

Nice Nefsani Arzularınız, İstekleriniz vardırki, Neticeleri Sizi Hüsrana götürecektir,“ dedi der,      

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 3130

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikenli Ağaçlardan Üzüm Devşirilemediği, Toplanamadığı gibi, Kötüler de İyilerin makamlarına varamazlar

Bu iki farklı yoldur, Hangi Yolu tutarsanız, O Yol Sizi, O Yolun Yolcularının yanına götürecektir,” dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     DARİMİ HADİS No 532 ve 533

  Sahabeden İbrahim (ra) ve Asım Bin Damra (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Süslenmeniz, Açılıp saçılmanız ile Parfümünüz ile Peşinizden gelinmesinden Sakının,

Muhakkak ki, Süslenmeniz, Açılıp saçılmanız ile Parfümünüz ile yürüyüşünüzle, Ardına düşülen Siz için bir Fitne,  

Arkanızdan gelen aşağılık kimselere, Tecavüzleriniz için Azdırma sebebidir,  “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     DARİMİ HADİS No 540 ve 541

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Kadınlara hitaben, “ Papuçlarınızın Topuk Sesini kendinizden uzaklaştırın,

Topuklarınızdan Ses çıkartarak çıkarmayın, Zira O Topuk Sesleriniz, Şeytanın Seslerinden biridir,

Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan ahmak Adamların Kalplerini bozar,

  Şüphe yok ki, Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan ahmak Adamların etrafındaki,

Kadınların, Kızların, Topuk sesleri, O Ahmak Adamların Bakışlarını, ilgi ve alakalarını, Şehvetlerini

Sizin üzerinize çeker, Onları yerlerinde durdurmaz, Size yönlecekler, Peşinize düşeceklerdir,”dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S101 H9

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Safiyye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şeytan, Damarınızda, Kanınızın dolaştığı gibi dolaşmaktadır,

Şeytanın Taifesi, Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunanlar, Peşinize düşerler, Peşinizde dolaşırlar,

Peşinizi Bırakmazlar, “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZ EL HADİS HADİS No  C3 S264 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Şu Üç Şey, Erkek Fıtratında Şehvet uyandırır, Şehvet Taçizine, Cinsel Tacize, düşürücüdür,

Yüzünü Güzelleştirmek, ( Makyaj yapmak, Süslenmek, ) Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Saçını, Şekillendirerek Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Sesini Güzelleştirerek, Şuh bir eda ile konuşmak bir şeyler söylemek, Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Şehevi Arzuları Celbeder üzerine çeker, Şehvetleri Çekici olmaktır, Cinsel Tacize, Tecavüze Düşmektir,” dedi der,
 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     CAMİUSSAGIR HADİS No 441

  Sahabeden  Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi bir Kadın veya Kız, Edep ve Hayasında, kusurlu davranırsa, Üzüntülere, Ruhi Bunalımlara, Belalara,

Müptela olacaktır, Cinsel Irzına geçilmesinin içine düşecektir,” dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     KIYAMET SURESİ AYET 34,35 ve 36

Gerektir O Bela Sana Gerek,” “ Gerektir O Bela Sana Gerek,”

“ Sizi, Başıboşluğunuza, Kendi Dişiliğinizi, Şehvetinizi sergilemenin keyfiyetine bırakacaklarınımı zannettiniz,?” der,  

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ZÜMER SURESİ AYET 26

“ Onlar, Edep ve Haya ile yaşamayanlar, Dünya hayatında Bu Rezilliği, Bu Zilleti tatdıkları, Zilleti yaşadıkları halde,

Bilmeye anlamaya çalışmazlar, Ahiret Azabı, dahada büyüktür, Keşke anlasalar, bilselerdi “ der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     BUHARİ MÜFRED HADİS No 1278

Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir İnsan, Bir Meselede iki kere aldanmaz,

Müslüman bir İnsan Edep ve Haya konusunda iki kere aldanmış olamaz, “ dedi der,

 

     Ata Sözlerimizde ise “ Eşşek dahi, bir kere düştüğü çukura bir daha çukura düşmez “ der.

 

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ŞURA SURESİ AYET 30 

“ Başınıza gelen Felaketler, Kötülükler, ( Şiddete uğramanız, Tecavüz edilmeniz, Irzınıza geçilmesi, )

Kendi ellerinizle işlediklerinizden, yaptığınız hallerinizden,

Kılık Kıyafetinizde, Edep, Hayaya Riayet etmemenizden dolayıdır “ der.

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme,

ayırt edebilme yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Edep ve Hayayı anlar

ve ayırt ederse, yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Edep ve Hayayı,

Farazi Körlükle görmezden gelir, Riayet etmezse, Zararı kendisinedir “ der.

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     İSRA SURESİ AYET 15

“ Her Kim Bir Kadın Yada Kız, Kılık ve Kıyafeti seçiminde, Edep ve Hayaya Riayet ederse,

Kendinin korunması için etmiş olur, Yararı ve Korunması kendisinedir,

  Her Kim Bir Kadın Yada Kız, Kılık ve Kıyafeti seçiminde, Edep ve Hayaya Riayet etmezse,

Kendisi için korumasını kaldırmış olur, Zararı, Felaketi kendisinedir “ der.

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     RAMUZ EL HADİS No C1 S27 H11

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, Tecavüz edilmeniz, Irzınıza geçilmeniz,)

Kaza ve Kaderinizin hükmü infaz oluncaya, yerine gelinceye kadar, Akılınız gider,

Kaza ve Kaderin hükmü yerine geldikten sonra, Aklınız yerine geldiğinde,

Nedamet etsenizde, Pişman olsanızda, Sizin Neticeniz değişmiş olurmu ? “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ZÜMER SURESİ AYET 26

“ Bu Suretle, Allah, Onlara, Edep ve Haya ile yaşamayanlara, Dünya hayatında Bu Rezilliği tattırdı,

Ahiret Azabı, dahada büyüktür, Keşke anlasalar, bilselerdi,” der,

 

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ARAF SURESİ AYET 19

“  Allah Zül Celal, Adem Babanızı ve Havva Ananızı Cennette Yarattı sonra,

Adem Babanıza ve Havva Ananıza, Ey Adem ve Havva, Ey Adem Sen ve Eşin, Cennete yerleşin, Cennette durun,

   Cennette Dilediğiniz şeylerden yeyin için gezin dolaşın Cennetin Niymetlerinden faydalanın,

Gördüğünüz, Dilediğiniz, Arzu ettiğiniz ve Düşünebildiğiniz kadar, Cennette Sınırsız ve Sonsuz olarak,

Cennetin bütün İmkanlarından faydalanın, 

   Lakin Ancak ve Ancak ! Şu Ağaca ve Meyvasına Katiyetle Yaklaşmayın, O Ağacın Meyvasından yemeyin,

Zira Oraya Yaklaşırsanız dahi, Sapıtmışlardan, Sapıklardan, Azgınlardan,

Kendi kendine Zulmedenlerden olursunuz, dedim,” der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ARAF SURESİ AYET 20, 21 ve 22

“ Sonra Şeytan, Ademe ve Havvanın yanına gelerek, Ademe ve Havvaya Fısıldadı,

Allah Size O Ağacın Meyvasını neden yasak etti biliyormusunuz ?  dedi,

Allah Sizinde, Bizim gibi bir Melek olmanızı ve Cennette Ebedi olarak kalmanızı istemiyor,

Aslında Sizi Şu Ağaçtan ve Meyvasından Men Etmedi, Sizlerde, Melekler gibi, Cennette Ebedi Kalıcılardan

olursunuz diye Men etti, Bu Ağacın Meyvesi, Sana ve eşine Sonsuzluğu ve Sonu olmayan bir Sansalatı verecek

olan Meyvedir, O Ağacın Meyvesinden yersen Sonsuzluğa, Sansalata kavuşursunuz dedi,”

“ Gerçekten Ben Size güzel bir Öğüt verenlerden Yol gösterenlerden biriyim diyerek Yemin etti,

Adem ile Havva Şeytanın Sözlerine kandılar, Şeytanın Vesvese Hileleri ve Tuzakları ile

Adem, Havayı aldattığını görmediler, “  Adem ile Havva Şeytanın Sözlerine kandılar

O Ağacın Meyvesinden yediler, Rabbinin Yasağından, Rabbinin Emrinden çıktılar,”

“ O Ağacın Meyvesini Yer Yemez, Anında, Avret yerleri, Ayıp yerleri, Mahrem yerleri Hayasızlıkla açılıverdi,

Mahrem yerlerini, Meyvasını yedikleri Ağacın yapraklarından örtüp kapatmaya yamamaya çalıştılar,”

Allah Zül Celal Adem ve Havvaya “ Ben Size O Ağaca Yaklaşmayın, O Ağacın Meyvasından Yemeyin Diye

Men Etmedimmi ? Adem ve Havva  “ Biz Şeytanın Sözlerine Kandık, O Bizi Kandırdı dediler,”

Allah Zül Celal Onlara Şeytan Sizin Apaçık bir Düşmanınızdır demedimmi ? dedi,

Şeytan Böylece Sizleri aldatarak Cennetteki yerlerinizden kovdurdu,”der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ARAF SURESİ AYET 18

“ Şeytan Vesvese Hileleri ve Tuzakları ile  Adem, Havvayı aldattıktan sonra, Allah Zül Celal Şeytana,

Sen artık Cennetimden çık, Yerilmiş, Aşağılanmış olarak Cennetimden Kovuldun,  Andolsunki, İnsanlardan

Sana Her Kim uyarsa, Mutlakki, Hepinizi Mahşer günü toplayıp Cehennemime atacağım dedi,” der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     NİSA SURESİ AYET 118 ve 119

“ Şeytan Allah Zül Celale,

Elbette Senin Kulların arasından Kendime bir Pay alacağım dedi, Ve Allah Zül Celal, Şeytana Lanet etti,” 

“ Şeytan, Allah Zül Celale, Kulların arasından kendime alacağım pay,

Onları Senin yolundan, Rasulunun yolundan saptırmaktır ve sapıtacağım,

Onları öyle kuruntulara sokacağımki, O Kuruntularla Kendilerini güzel ve hoş görecekler,

Onlara, Kullarına Emredeceğim, Senin, Onları Yaratışını değiştirecekler,

Onlara Emredeceğim, Hayvanlarının Kulaklarını yardıkları gibi, Kendi Kulaklarınıda yaracaklar,

( Erkekler Kadınların, Kadınlar Erkeklerin Şehvetini üzerlerine çekmek için Estetik yaptıracaklar,

Cinsiyetlerini Değiştirecekler, Erkek Kadın olacak, Kadın Erkek olacak,) işte bunu yapacaklar,” dedi,

  Allah Zül Celalde Şeytana, Seni Dost edinmiş olanlar, Benim değil Senin Emirlerine İtaat edenler,

Allahı bırakmış, Allaha yüz çevirmiş, Allahı İnkar etmiş olup, Şeytana Dost olmuş olanlardır,

İşte Onlar, Cehennemde Amansız Azaplarla, Apaçık bir Hüsranda olacaklar,” der,       

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ARAF SURESİ AYET 27

“ Ey Ademoğulları, Ey İnsanlar,  pek ama pek çok dikkat ediniz,

Şeytan ve Taraftarları, İnanmayanların, İnkarcıların, Kafirlerin, Münafıkların Dostudur,

  Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri ( Size Kavram kargaşaları ile )

Sizin, Onları göremeyeceğiniz yönden, ( Edepsizlik ve Hayasızlık yönünden ) görürler ve Size yaklaşırlar,

  Şeytan ve taraftarları, Sizi, Sizin Onları görmediğiniz, göremeyeceğiniz yerden görürler, Hissedemediğiniz yönden

Size yaklaşırlar, Size sokulurlar, Ey İnsanlar, Şeytan Hileleri ve aldatmaları ile, Ana ve Babanız, Adem ile Havvayı

aldattığı gibi, Sizide Aldatmaması için pek ama pek çok dikkat ediniz,

  Nasılki Şeytan, Ananız Havva ile Babanız Ademin Ayıp yerlerini Avret yerlerini açarak, soyarak,

teşhir ederek, nasıl Cennetten Kovdurdu ise, Sizlerede Aynı Fitnesini yapacak devam ettirecektir,

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovdurmaya gayret edecektir,)

  Zira Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri Şimdi Sizide aldatıp,

Sizi Elbiseli, Kıyafetli iken, Edep Yerlerinizi, Mahrem Yerlerinizi, Ayıp Yerlerinizi, Cinselliğinizi, 

Giyinik Çıplak olacak şekilde, Yahut Çıplak görünecek şekilde,

Edepsizliği, Hayasızlığı çok güzel çok tatlı olarak gösterip kandıracaktır,

Dikkat edinizki, Şeytan ve Şeytanın Yandaşlarına, Araçlarına uymayınızki,

Şeytan Şimdi Sizide aldatıp Cennetten Kovdurmasın,

Şeytan, Adem ile Havvayı Cennetten Kovdurduğu gibi, Sizide Cennetten Kovdurmasın,

Ey Ademoğulları Çok dikkat ediniz, Şeytan Sizide Şaşırtıp, aldatıp, Belalara düşürmesin, Sizi Daha Siz Dünyada

iken Cennetten kovdurmasın, Zira Şeytana uyarsanız, Dünyada iken Cennetten Kovulanlardan olacaksınız,” der

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ARAF SURESİ AYET 16

“ Şeytan Allah Zül Celale, “ Beni Cennetten kovmana karşılık olarak, Yemin ederimki,

Ademoğluna Düşmanlığımla, Onları Sapıtmak, Saptırmak için, Senin Doğu Yolunun üstüne oturacağım,

Onların Önlerinden, Arkalarından, Sağlarından Sollarından Onlara sokulacağım,

Onların Pek Çoklarını, Sana İtaat edenlerden, Sana İman edenlerden, Sana Şükredenlerden,

Sana Hamdedenlerden olmayacaklar dedi,”der

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     ARAF SURESİ AYET 15

“ Şeytan Cennetten Kovulduktan sonra Allah Zül Celale Bana bir Süre ver dedi,

Allah Zül Celal, Şeytana,” İnsanları Tekrar diriltileceğim güne kadar sana Süre verilmiştir,

Haydi Şimdi Sen, Süre verilmişlerdensin dedi,” der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1593

  Sahabeden İbni Mesud (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hırslanmaktan, Doyumsuzluk Hırsından Sakınınız, Zira Doyumsuzluk Hırsı,

Sınırsız ve Sonsuz çeşitte Yiyecekler, Meyvalar olduğu Cennette dahi, Adem ile Havvayı,

Yasak Ağacın Meyvasını yemesine ve Cennetten Kovulmasına neden olmuştur,

( Sizde henüz Cenneti dahi görmeden, Dünyada iken Cenneten kovulursuz,) “ dedi der,

 

     EDEPSİZ ve HAYASIZCA OLAN KILIK KIYAFET                     CASİYE SURESİ AYET 23

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kendi Fikrini ( Bence diyerek ),

Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanlar, Kendi Fikirlerinin sapıttırdığı, Sapıklaştırdığı,

Kendi Kendinin Kulağını ve Kalbini Mühürlediği, Gözünün önüne perde çektiği,

Hidayete gelmek istemeyen İnsanlardır,

Aşağılıkların aşağısı İnsanları görmüyormusun, Hala Düşünmezmisiniz,“diye soruyor, “ der,

 

     Yani Türban, Baş Bağlamamak Sadece ve Sadece bir Günahınız değil Cennetten Kovulma sebebiniz olacaktır,

 

     Edep ve Hayayı yok saymakla, Edepsizlik ve Hayasızlık Özgürlüğü ile,

Kavram Kargaşasından başka bir şey olmayan, Modernliğin, Şıklığın, Çağdaşlığın, İlericiliğin,

Bugün yine aynı Ağacın, Edepsizlik ve Hayasızlık Meyvesini yemekle,

Bugün Ne kadar Modern, Şık, Çağdaş, İlerici, Bağımsız, Özgür, Eğitimli, Bilgili ve Aydın oldunuz ?

Şık olacağım derken Sadece ve Sadece Şıllık Olmadılarmı ?

 

     Aynı Şeytan Bugün, Türbanı çıkardığınızda, Modern, Şık, Çağdaş, İlerici, Bağımsız, Özgür, Eğitimli,

Bilgili ve Aydın olacaksınız, Kendi başınıza Ekonomik bağımsızlığa Rahatlığa kavuşacaksınız gibi,

kavram kargaşaları ile  Şimdi Sizide aldatmıyormu ? Kandırmıyormu ?

 

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  AHZAP SURESİ AYET 33

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, İslam Dini öncesi, Cehalet Çağı Kadınları gibi, Allanıp pullanıp Süslenip,

( Dişiliğinize Cazibeli olup, Tabiatınızdaki Cinselliğinizi, Vucud Hatlarınızı belli edecek,

Teşhir edecek şekilde ve biçimde, Yani, Vucudunuzun Kalıbı ve Beden Teniniz görünecek şekilde ve biçimde,)

Kılık Kıyafetlerle açılıp saçılmayın,

( Erkeklerin İlgilerini, Şehevi bakışlarını, Cinsel Arzularını, Üzerinize çeken biçimde,

Erkekleri Dişiliğinize, Cinselliğinize Kendinize Cezp edecek şekilde dışarı çıkmayın,)

  Siz Kadınlar ve Kızlar, Allaha ve Rasulune İtaat edinki, Allah ve Rasulune İtaatle,

Edep, Haya ve Takva ile hareket edip, kendinizi Korumaya çalışırsanız,

Allah ta Sizi, her türlü kötülüklerden ve kirlerden koruyup tertemiz yapacaktır,

  Zira Allah Zül Celal, Sizin üzerinizden Her Türlü Pisliği, Kiri, Çirkefi gidermek için,

Tertemiz kalmanız için bunu emrediyor, Her Türlü Pisliğe, Kire, Çirkefe düşmemeniz için bunu emrediyor, ”der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  TEZKİRETUL KURTUBİ HADİS No C 7 H 270 

  Sahabeden Dıhye Bin Kelbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Mümin, Müslüman Kadınlar, Kılık Kıyafetinizde, Cehalet Çağı Kadınları gibi, Giyinik Çıplak olmayınız,

Ziynet yerlerinizi, Boynunuzu, Gerdanınızı, Göysünüzü açıkta kalacak şekilde Giyinik Çıplak gibi olmayınız,“ dedi der, 

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                EBU HAYYAM BAHRI MUHIT HADİS No C 7 H 250

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cilbabı, ( Yani Elbisesi ve Baş Örtüsü )

Bütün Vucudunu Bedenini ve Göğüslerini tamamen Kapatan olmalıdır, “ dedi der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S219 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlar, Fıtrat itibari zayıf yaratılmıştır, Zaaflarıda avretlerdir,

Onların avretlerini örterek koruyunuz, “ dedi der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                 TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadın, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile, Yabancı Erkek ve Kadınlara Görünmemesi ve

Sakınması gerekendir, Hal ve Hareketlerini ile, Konuşması ile kendini Cezb ettirmemesi gerekendir,

  Kadın, Cinselliği ile, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile,

Kocasından başka Erkeklere, görünmemesi gerekendir, Zira Kadınınız ve Kızınız, Tepeden Tırnağa kadar Avrettir,

Avretiniz, Namusunuzdur, İffetinizdir, Edebinizdir, Hayanızdır,

( yani, Ben Müslümanım ve Tesettürlüyüm diye zannettiği halde Kadın, Süslenmesi ile, Makyaj yapması ile,

Konuşması ile, Hal ve Hareketleri ile, Saçının Açıklığı ile, Kılık Kıyafetinde Açık Saçıklığı ile,

Kılık Kıyafet Giyiminde Vucud hatlarının belirginliği ile, ( yani Dar, Streçh Pantolon giyerek Baldır Bacaklarının,

Dar Bluz giyerek Göğüslerini Fışkırtması ile, Dişiliğini belirginleştirmesi, Kadının Giyinik Çıplaklığıdır,

Kadın, Çıplak gibi göründüğü için, Erkeklerin Şehevi İlgi ve Alakalarını Çektiği için,)  

Kadın Tepeden Tırnağına kadar Avrettir, Şehvettir,

  Kadın, Edep ve Haya Sınırları dışına çıkarak Sokağa dökülürse,

Cinselliğini Kocası dışındaki yabancılara Teşhir ederse, Erkeklerin Cinsel arzularını kendilerine çekerse,

Göz Zinası yaptırırsa, Şeytan, O Kadını ayartmıştır, Doğru olandan ve İmandan çıkmıştır,

  ( Kadın, Kocası dışındakilere açılıp saçıldıkca, Süslenip, Makyaj yaptıkca, Serbest hareket ettikce,

Edep ve Hayasını, Mahremiyetini, Namusunu, İffetini, Irzını kaybeder, Günahkar ve Asi bir kadın olur,

Evine döndüğünde her şeyini kaybetmiş şekilde dönecektir, )  “dedi der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız,  Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  MAİDE SURESİ AYET 6

“ Allah Zül Celal, Kılık Kıyafetiniz hususunda, Size Zor ve Anlamsız bir şey Emretmiyor,

Allah Zül Celal Sizi Temiz kılmak ve Temiz kalmanızı Emrediyor, “ der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Her Türlü Haksızlığı, Adaletsizliği, Kötülüğü, Fenalığı, Azgınlığı, Edepsizliği, Hayâsızlığı, Mutlak olarak Haram kıldı,

  Sizleri, Her Türlü Haksızlıktan, Adaletsizlikten, Kötülükten, Fenalıktan, Azgınlıktan,

Her Türlü Edepsizlikten, Hayâsızlıktan, Fuhuştan Men Etti,

  Sizlerin, Her Türlü Haksızlığa, Adaletsizliğe, Kötülüğe, Fenalığa, Azgınlığa,

Her Türlü Edepsizliğe, Hayâsızlığa, Fuhuşa Yaklaşmamanızı Emretti,  

  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı,

Yasaklardan, Haramlardan, ( Başınıza gelecek felaketlerden kaçar gibi ) kaçınmanızı emretti,

  Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Adaletli olmayı, Kötülük, Fenalık, Azgınlık Edepsizlik, Hayâsızlık Yapmadan, İnsanlara İyilik yapmayı,

Toplumu kalkındırmak için Çalışmayı Emretti,

  Öncelikle Yakınlarınıza bakmayı, Onları Himaye etmenizi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Düşünesiniz, Anlayasınız diye, Doğru şekilde Hareket edebilesiniz diye,

Edebiniz ve Hayânızla Doğru Kılık Kıyafet seçebilesiniz diye, Size Öğüt, Fikir verdi,” der.

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  ARAF SURESİ AYET 26

“ Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Vucud Hatlarınızı Örtecek, Cinselliğinizi ve Mahrem Yerlerinizi,

Edep Yerlerinizi, Edep ve Haya ile Örtecek, Gizleyecek, Koruyacak, Edep ve Haya ile Güzel olan Elbiseler,

Kıyafetler indirdik, Sizler için Hayırlı olan, KORUNMA Kılık Kıyafetleridir,

Edep ve Haya ile korumalı olan işte bu Elbiseler, kıyafetlerdir, Bu Şekil Kılık Kıyafetler, Sizin için Hayırlı kılındı,

Sizlere, Bu Şekil Kılık Kıyafetler Giyinmeniz ve Korunmanız Emrolundu,

  Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Dışarıya Teşhir eden Biçimde ve Şekilde

Giyinmeyiniz,  işte bu emir ve yasaklarıma uymanız Takvanızdır Sadakatinizdir,” der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  ENAM SURESİ AYET 61

“ Size, Sizi Koruyucular gönderip, Siz, Müttaki Kullarına Hükümranlığını gösterendir,” der,   

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  TİRMİZİ HADİS No 3560

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Avret yerlerini Edep ve Haya ile kapatacak, İşlerini Edep ve Haya ile devam ettirebilecek,

Bir Kıyafet giyerse, O Kişi, Gerek Diri olarak, Gereksede Öldüğünde Mutlaka ve Mutlaka,

Allah Azze ve Celenin Koruması, Himayesi altına girer, “ dedi der,   

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  MÜ'MİNUN SURESİ AYET 5

“ Ve Onlarki, ( bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince, Edep ve Haya ile )

İmanlarını, İffetlerini, Namuslarını, Irzlarını ve Canlarını korurlar “ der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/142 H/7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Kadın yada Kız, Mahreminden başkasına Evinde veya

başka bir yerde başını açarsa, Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağı kaybolmuştur,

Bir Kadın yada Kız, ( Umuma açık Kadın ) Hamamına, Giyinik ve Başörtüsü olduğu halde girse dahi,

O Kadın veya Kadınlar için, Güvenlik ve Koruma ve Hayır yoktur, “dedi der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  İBNİ MACE HADİS No 3750

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hangi kadın kocasının evinden başka bir evde Elbisesini çıkarırsa, 

Soyunursa, O Kadın, Kendisi ile Allah arasındaki, Edep ve Haya Perdesini yırtmış olur,

Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağı kaybolmuştur, dedi “ der,

 

     KILIK KIYAFET ve TÜRBAN ile KORUNMA                  TİRMİZİ HADİS No 1167

  Sahabe Kadınlardan Meymune (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kocası dışındakilere, Süslenen, ( Makyaj yapan, Modernlik ve Şıklık diye Kılık kıyafeti ile açılıp saçılan,

Cinselliğini Dışarıya Teşhir eden Fışkırtan Cinsel arzuları kendilerine çeken Kadınlara, )

Hiçbir şekilde Güvenlik, Huzur, Ferahlık, Maddi ve Manevi Koruma yoktur “ dedi der,

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     ALLAH ZÜL CELALE ve RASULUNE İTAAT ETMEK               MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

 

     EDEP ve HAYA İBADETİ, Nasıl Kılık Kıyafet seçileceği ve giyileceği Şekli,

İslam Dininin bildirdiği Ayet ve Hadislere göre Kesin olarak yukarıda belirtilmiştir

Edep ve Haya ile Kılık Kıyafet şekli, İnsanın Cinsel ergenliğe, Cinsel Kimliğine ulaştığı, Reşit olduğu Çağ denilen,

Kendi iradesi ile hareket edebilme yaşından başlamak üzere,

Toplum İçinde, Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunan, Art niyetli ve aklı belden aşağı çalışan, İnsanlardan, 

Satanistlerden, Tecavüzcülerden, Kadın Simsarlarından, Yaratılış tabiatında olan Cinselliği gizleyerek,

Kendini Irzını ve Sıhhatini, Sağlığını, Maddi ve Manevi olarak koruyabileceği,

Allahın verdiği Ömür süresince, devamlılık şartı olan, vedahi KESİNLİKLE OLMAZSA OLMAZ bir İBADETTİR,

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini,

Kılık Kıyafet seçiminizi, Edep ve Haya dahilinde olarak, Örfünüze göre Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde,

Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren, 

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren,

Kadının ve Erkeğin, Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini,

Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

Kabul etmenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul ediyorum ve ona göre hareket ediyorum demektir,

Kabul etmemenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul etmiyorum demektir,

Bu Korunmayı kabul etmeyen ise, kendisine gelecek, Maddi ve Manevi zararların tahribatını kabul etmiş olur,

 

     EDEP ve HAYA ile Kılık kıyafet giyinme :

Kadının Cinselliği gizlemek ve Sıhhatini, Sağlığını korumaktır,

Kılık Kıyafet ve Giyimiyle Kadın, Cinselliğini örtmüyor, Gizlemiyor ise,

Sağlığını ve Sıhhatini korumuyor ise O şekil Kılık Kıyafet giyinmesinin,

Edep ve Haya açısından, İslam Dini açısından hiçbir manası, anlamı, değeri ve gereği yoktur

Kadın Cinselliğini, Örtmeyen, Gizlemeyen, şekilde Kılık Kıyafet giyinmek, kendi kendini aldatmaktır,

İslam Dini açısından tamamen SAPIKLIK ve SAPITMIŞLIKTIR,

O Şekil Kılık Kıyafet ile, İbadetlerini yapıyor olması, Sıhhatini ve Sağlığını koruyor olabilmesi mümkün değildir

 

     EDEP, HAYA , NAMUS ve İFFET  Kavramları : İNSANIN GÖRSEL KİMLİĞİDİR

Kişinin : Kendisine, Ailesine ve Toplum içindeki İnsanlara karşı Zorunlu olduğu bir görevidir,

Allahtan, İnsanlardan Utanma duygusudur, Kendine ve Topluma karşı sorumluluk duygusudur,

İslam Dininin Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre kılık kıyafet giyinenler,

Kendi canını, Irzını, Namusunu ve Sıhhatini ve Sağlığını korur,

İslam Dininin, Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre kılık kıyafet giyinmeyenlerin,

Kendi Canını, Irzını, Namusunu, Sıhhatini ve Sağlığını koruması mümkün değildir,

Tıp Biliminde, Erkeklerde olmayan Kadın Hastalıkları nasıl ortaya çıkmaktadır anlayabildinizmi ?

 

     Müslüman bir Kız yada Kadın, İslam Dininin Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadislerde

kendisine verdiği ölçüler içersinde Modern ve Şık olabilir, başka şekillerde değil,

başka şekillerde ise, kendini Müslüman ve Namuslu zannediyordur

İslam Dininin, belirlediği Kılık kıyafet şekli dışında, Edep ve Haya dışında kılık kıyafeti,

İslam Dini kabul etmemektedir. Kendi Sıhhatini ve Sağlığını korumamaktır,

Ben bir Erkek olarak, Kış Ayazında Yün Fanila, Yün Pantalon, Kaşe Palto, Yün Kaşkolla dahi üşürken

Mini Etek, Dekolte ve İnce Kıyafetle Kadın, Kendi Sağlığının, Sıhhatinin, neresini nasıl korumaktadır ?

 

     Ziya Paşanın İfadesi ile “ Aine'si İştir Kişinin Laafa bakılmaz, Görünür kişinin Aklı Sinesinde,”

     Edep, Haya ve Namus Kavramları Kişinin Kılık Kıyafetinde, Sıfatında ve yaptığı işlerde görünür,

 

     Edep, Haya ve Namus kavramları, İnsanın Görsel Kimliğidir, bazılarının ağızlarındaki Laf salatası değildir.

Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre kılık kıyafet giyinmenin veya giyinmemenin manası,

Bu Manevi Korumayı istiyorum veya İstemiyorum demektir, Ortası veya kendine uydurması yoktur,

 

     Hadisteki “ Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel şartındandır, a” Uyarsanız,

 Ayetteki  Edep ve Haya ile Kılık kıyafet seçer ve hareket ederseniz, Uygun olursanız,

 Allah Sizi, her türlü kötülüklerden ve kirlerden korur ve tertemiz yapar ” ifadesini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

 

     KILIK KIYAFET KANUNUNUN,

 

1 ci maddesi,  Her hangi Din ve Mezhebe Mensup olurlarsa olsunlar,

                        RUHANİLERİN, Mabet ve Ayinler haricinde, Ruhani Kisve Taşımaları yasaktır,

                        Hükümet, Her Din ve Mezhepten, Münasip göreceği yalnız bir Ruhaniye,

                        Mabet ve Ayin haricinde, Ruhani Kıyafeti taşıyabilmek için Muvafakat Müsaadeler verebilir,

                        Bu Müsaade müddetinin hitamına, onun aynı Ruhani hakkında yenilenmesi veya

                        bir başka Ruhaniye verilmesi Caizdir, der,

 

2 ci maddesi, Türkiyede, Kanuna Tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan, İzcilik, Sporculuk gibi topluluklar,

                        ve CEMİYET, ve Kulup gibi heyetler ve Mektepler, Mahsus Kıyafet, Alamet ve Levazım

                        taşımak istedikleri zaman, Yalnız Nizamname veya Talimatname ile,

                        Muayyen tiplere uygun kıyafet ve Levazım taşıyabilirler, der,

 

5 ci maddesi, Türkiye Devleti nezdine Memur bulunanların Kıyafetleri Beynelmilel Mer”i adetlere,

                        ( Yani, Milletin Görenek ve Adetlerine ) tabidir, der,

 

6 cı maddesi, Bu Kanunun, Tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır, der

 

8 ci maddesi, Bu Kanunun İcrasına, İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MEMURDUR “ der,

Yani Mahkeme Üyeleri ve başka kurum ve kuruluş karışamaz, İşte Gerçek Laiklik burada başlar, 

 

 

     KILIK KIYAFET KANUNU TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME KANUNUNUN,

 

5 ci maddesi,   Türk Inkılabına, Rejimine ve Vahdetine Muhalif bir ciheti olmamak,

                         Hükümetce, kabul edilmiş Resmi kıyafetlerden ayrı olmamak, ( kaydı ile )

                         İzcilik ve Sporculuk gibi Topluluklar ve Cemiyet ve Kulup gibi Heyetlerce,

                         Bu gün kullanılmakta olan ve yukarıdaki şartlara uygun olduğu bu teşekküllerin,

                         altıncı maddeye göre verecekleri beyannamelerle,

                         Mahalli Hükümetlerince anlaşılan Kıyafet ve Levazım Tip olarak kabul edilecektir,

                         ( yani Aynı Şartlara Haiz olmak üzere başka Tiplerde kabul edilebilir,)  der,

 

6.cı maddesi,  Kıyafet tebdili ( düzenlemesi ) halinde, İstimalden evvel, ( Yürürlüğe girmesinden öce )

                         Beyanname ile, ( Yönetmelik ile ) Yeniden kurulacak, İzcilik ve Sporculuk gibi topluluklar ve

                         Kulup gibi heyetler, Bir Kıyafet, Alamet ve Levazım taşımak istedikleri taktirde,

                         Nizamnameleri ile birlikte, Onları gösteren bir Beyannameyi ( Yönetmeliği )

                         aynı Makama tevdi eder,  

 

8 ci maddesi,   Mektep ve Başka bilgi Müesseselerine devam edenlerin, Bir Kıyafet, Alameti farika

                         kullanmalarına luzum görüldüğü taktirde, TİP TAYİNİ bu Mektep ve Müesseselerin,

                         Merbut bulundukları VEKİLLİKCE ( BAKANLIKCA ) Talimatname yapılır, 

                         Bu gibi Mektep ve Müesseseler için kabul olunacak alametleri,

                         Mektep ve Müesseselerden Mezun olanlarda taşıyabilirler, der,

 

11 ci maddesi, 2596 numaralı kanunun, 6 cı maddesine göre tanzim olunmuş ve Şürayı Devletce görülmüş

                         olan, bu Nizamname Hükümlerini İcra Vekilleri ( Bakanlıklar ) Heyeti yürütür, der,

 

     Yani ; Milletin Manevi değerlerine, Örfüne, Sosyal ve Sıhhı yaşantıyı korumaya yönelik olarak,

Görevin gerektirdiği Niteliklerle Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği düzenlenir der,

Hiçbir İnsan veya Devlet görevlisi, İslam Dininin Sosyal yaşantısını,

İslam Dininin İbadetlerinin bir tanesini dahi yok sayamaz, değiştiremez, kendine uyduramaz,

 

     Türk olmayan bir Yabancının, Türk Vatandaşlığına girmesi için bir zorlama varmı ?

Fakat Türk Vatandaşı oluncada, Türk Anayasa ve Kanunlarına uyması Zorunlu değilmi ?

Askeri disipline uymayan veya kendine uyduran bir İnsana Asker denilemeyeceği gibi,

Ben Müslümanın diyeninde, İslam Dininin Maneviyatına uyma ve

İslam Dininin Maneviyatını maddi olarak yaşama arzusundan daha doğal ne olabilir ?

 

     Yani Atatürk Kılık Kıyafet Kanununu, Dini, Ruhbanların, Ruhbanlık Kılık Kıyafetinden kurtarmak için çıkarmıştır,

Kadınların Kızların, Başını Kıçını açması için değil, 

 

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      BUHARİ HADİS No 1795

  Sahabeden Usame bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kadınlara hitaben,

“  Ümmetimin Erkekleri üzerine, Kadınların Fitnesinden daha büyük Fitne yoktur,

Ümmetimin Erkekleri üzerine Kalan, En Zararlı Felaket, Fitne Fesad çıkarıcı olan Kadınlardır, ”dedi der,

Müslim Rikak 2740, Tirmizi İstizar, Nesei İbni Mace Fiten  

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 290

  Sahabeden Usama İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Yaptığınız Gıybetlerden, Dedikodulardan, Fitne ve Fucurlarınızdan, Edepsizlik ve Hayasızlıktan,

Sizlerin Dinini İmanını yok eden, Daha zararlı daha tahrip eden Felaket getiren bir şey yoktur “ dedi der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TEGABUN SURESİ AYET 14

“ Ey İman Edenler, Hanımlarınızdan, Evlatlarınızdan, Söz Dinlememekle, Size Karşı gelmekle,

Size Karşı Haykırmakla, Size Karşı Çirkefleşmekle,  Doğruluğa İtaatsizlikle, Size İtaatsizlikle, Sadakatsizlikle,

Size Hıyanet ve Hainlikle, Düşmanlık edecek olanlarda vardır, Onlardan Allah için Sakının, Dikkatli olun,”der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TEGABUN SURESİ AYET 15

“ Mallarınız, Hanımlarınız ve Evlatlarınız Sizin için bir Fitnedir, Sizin için bir İmtihandır,” der

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      RUDANİ HADİS No 9881

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza, Kızlarınıza dikkat ediniz, zira Zaman gelecek, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız,

Kılık Kıyafetlerinden Kıçlarını, Kalçalarını, Bedenlerini Bayrak gibi dalgalandıracak,  

İslam Dininin Edep ve Hayası ortadan kaldıracaklar,

  İslam Dininin Edep ve Hayası ortadan kalkıp, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız, Kıyafetlerinden

Kıçlarını, Kalçalarını, Bedenlerini Bayrak gibi dalgalandırdığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der

 

     Nasılki Siz, Başkalarının Kadınlarının Kızlarının, giyindikleri kıyafetlerinden, Bedenlerinin Kalıplarını,

Kalçalarının Kalıplarını Meydana koyan, Teşhir eden, Bayrak gibi dalgalanan bedenlerine,

Kıçlarına bakıyorsanız, Sizinde, Kadınlarının Kızlarının, giyindikleri kıyafetlerinden,

Bayrak gibi dalgalanan bedenlerine, Kıçlarına Bakarlar, Siz bunu Kabul edenmisiniz ? Kıyametiniz değilmidir ? 

 

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TİRMİZİ HADİS No 2260

  Sahabaden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayanın Zayıflaması ve Yok olması nedeniyle, Müslümanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki,

Edep ve Hayanın anlaşılması ve yaşanması yönünden, İslam Dininin gereklerini,

İslam Dininin Edep ve Haya Şartlarını, Sosyal yaşamıyla, Dininin gereklerini yerine getirme konusunda,

Edeb ve Haya konusunda dirençli davranacak, kendine uygun görmeyecekler,

İbadetlerini yerine getirme hususunda isteksiz olacaklar, direnç gösterecekler, 

 ( İslami Terör, Laik, anti Laik, Gericilik, İlericilik, Çağdaşlık, Aydın lık, Modernlik, Şıklık gibi Kavram kargaşaları ile )

 İslam Dinini kötüleyecek, ( Din Eğitimi alamadığı için, Dininin gereklerini bilmeyen İnsanların

Dini duygularını ) İslam Dinini kendi kafalarına göre uyduracaklardır,

O Zamanda, Gerçek olarak İslam Dinini, Edep ve Haya ile yaşamaya çalışan Müslümanlar ise,

Avucu içinde, Kor Ateş tutan kimse gibi olacaktır “ dedi der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TİRMİZİ FİTEN HADİS No 2266

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hükümranlığınızı, Kadınlarınızın eline kaptırdınız zaman, Kadınlarınızın Hükümranlığı altına girdiğinizde,

Yerin Altı, Yerin Üstünden Hayırlıdır, Ölmüş olmanız, Yaşıyor olmanızdan hayırlıdır,” dedi der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      CAMİUSSAGIR HADİS No 1804

  Allah Rasulunun Damadı, Ehli Beyti ve Sahabeden Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize Öyle Fitneler olacakki, Ne Elle, Nede Dille Düzeltilemeyecektir,”dedi der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      FURKAN SURESİ AYET 20

“ Sizin Bir Kısmınızı, Bir Kısmınız üzerine Fitne olmasına müsaade ettik ki, baklalım Sabrede bilecekmisiniz ?,”der    

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

     Hamın olmak, Evlat olmak, Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakati gerektirir,

     Sadakatli olmak doymaktır, Doyumsuzluğun nedeni Sadakatsiz olmaktır,

Sadakatsizlik, Kainat Senin olsa dahi doymamaktır, Aç Kalmaktır,

 

     Ana Baba, Onlardan Doğduğunuz için değil, Allah için varsa Ana Babadır,

Hanımınız, Nikahınızda olduğu niçin değil, Allah için İtaati ve Sadakati varsa Hanımınızdır,

Evladınız, Kendi Sülbünüzden olduğu için değil, Allah için İtaati ve Sadakati varsa Evladınızdır,

 

     Allah ve Rasulu için, Muhabbetli, İtaatli, Sadakatli ve İffetli Hanımlar için herhangi bir isnat olamaz,

Zira bende kabul etmem, Lakin

     Kadınların, Kızların Çoğunluğu, Kendi Yalanlarıyla, Kendi İftiralarıyla, Evinize Hiç Kimseyi Gelmez ederler,

Kimse aramaz çağırmaz ederler, Ömrünüzden Tiskindirirler, Ömür Azabı olurlar,

Babaya Nasip etmedikleri Evlat, Kendilerine Nasip olurmu ? 

Kızınında, Hanımınında Yüzüne, Yüzün Gülmek, istemez, İstemez, İstemez, Yüzünde gülmez,

Ömrümün sonuna kadar, Hanımın ve kızın, kendi evinde senin gözünün içine baka baka

aynı Asiliğini ve Çirkefliğini devam ettirmesi İle yaşarsınız,

 

Kadınların, Fitne, Nifak Doyumsuzluk, Hükümranlık ve Asilik fıtratları ile

Adem Babamızı Cennete dahi sığdırmadı, Sizi Evinizemi Sığdıracak !!! ???

Bunları Evinizin içine bakın Anlarsınız,

 

Ya Rabbel Alemiyn,

Heralde Ben Cehennemine Hiç Gitmeyeceğim, Zira Zebanilerini, Hanımım ve Kızım olarak evime göndermişsin,

Avucumun içindeki Kor Ateşten, Onun için Beynin Kavruluyor, Beynin Kavruluyor, Yüreğim Kavruluyor,

 

Ya Rabbel Alemiyn.

Şeytanı Yarattın, Kadını Niye Yarattın --- Kadını Yarattın, Şeytanı Niye Yarattın,

İkisi birleşince, Mücadele etmeye Kudretim yetmedi,

Biçar Acziyette Kaldım,

 

Lakin Sözüm Rabbim için değil, Bizim Düşünmemiz içindir,

Zira Derdimden Ekber olan, Büyük olan, Rabbim Allah var,

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Madi ve Manevi Kılık Kıyafet Kanunudur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim