ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DEKOLTE KIYAFETLER / ile İLGİLİ AYET ve HADİSLER
Eklenme : 07.09.2023
Okunma : 4907

     DEKOLTE, ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?

     EDEP ve HAYA ile KILIK KIYAFETİN NİTELİĞİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ARAF SURESİ AYET 26 ve 27

“ Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Vucud Hatlarınızı Örtecek, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi gizleyecek ve

Koruyacak, Güzel Kılık Kıyafetler verdik, Bu Kılık Kıyafetler, Vucud Hatlarınızı Örten,

Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi gizleyen ve Koruyan, Sizin için Hayırlı olan, KORUNMA Kılık Kıyafetleridir,

Sizlere, Bu Şekil Kılık Kıyafetler Giyinmeniz ve Korunmanız Emrolundu,

Bu Şekil Kılık Kıyafetler, Sizin için Hayırlı kılındı, Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar,

Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Dışarıya Teşhir eden Biçimde ve Şekilde Giyinmeyiniz,”

“ Zira Ayetlerimize İnanmayanlar, İman etmeyenler, Ayetlerimize göre hareket etmeyenler Şeytanın Dostu olmuştur,

Şeytan Sizi doğru yolunuzdan, İmanınızdan, Amelinizden şaşırtıp Sizi Belalara düşürmesin,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S331 H31

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti, Müminlerin Annesi  Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ümmetimin En Kötüleri, İsraf derecesinde, Çeşit Çeşit yemekler

yiyenlerdir, Rengarek Elbiseler Giyinenlerdir, Çok Boş, Anlamsız konuşan Kimselerdir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 619

  Sahabeden Berra Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Gümüş olan, Altın olan Kaplarda Yemek yapmayı ve Yemek yemeyi, Erkeklerin Altın yüzük takmasını,

Kadınların, ( Evinden dışarıda ve Kocası dışındakilere )

KASIY Kumaştan,      ( yani, Badi, Mini, Kısa, kumaştan) Elbise giymesini,

DİBA Kumaştan,        ( yani, Kadın bedenine yapışan, Kadının Vucudunu saran, Vucudunun Tüm Cinselliğini,

                                     Tüm Kalıbı ile meydana koyan, Streçh, Dar Kumaştan ) Elbise giymesini, 

HARİR Kumaştan,     ( yani, Kadının Tenini, içini gösterecek şekilde Şeffaf ve Transparan olan kumaştan)

                                     Elbise giymesini,

İPEKLİ ve İSTEBRAK denilen Kumaştan, ( yani, İnceliği ve Parlaklığı ile, Kadının Vucudunu saran,

                                      Kadının Vucud hatlarını Tüm Cinselliği ile, Tüm Kalıbı ile Teşhir eden ipekli gibi Saten

                                      kumaştan)  Elbise giymesini, Nehyetti, Nehyeyledi, Yasakladı, Haramdır dedi,

İSTİMALİNDEN de,   ( yani Elbisenin Yakasının arasından Göğüslerinin görünmesi, Eteğinin yırtmacından,

Baldır ve Baçaklarının görünmesi Dekolteliğinden de ), Nehyetti, Nehyeyledi, Yasakladı, Haramdır,

Kadınların Açıklığı, Saçıklığı, Cinselliğini Teşhirciliği üzere olan Kılık ve Kıyafeti,

Allaha ve Kocasına Küfran etmesidir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                EBU DAVUD HADİS No 3878 ve 4051

  Sahabeden İbni Abbas (ra) ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beyaz Renkte Kılık Kıyafet, Elbise giyininiz,

İpekli, (veya İnce Parlak Saten ) Kumaştan, Kırmızı Renkli Kumaştan Kılık Kıyafet, Elbise giymeyiniz “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ESBABI VURİDİL HADİS HADİS No 184

  Sahabeden İmran Rafi Bin Es Sakafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinizde Kırmızı Renklerden Sakınınız,

Kırmızı Renk ve Işıldayan Göz alıcı renkteki elbiselerden sakınınız,

Zira Kırmızı Renkler, Şeytana en sevimli olan Renklerdir, Şeytan Kırmızı Renkleri sever, “  dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S102 H1

  Sahabeden Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan ve Dünyadaki Taifesi, Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunanlar,

( Cinselliği körükleyen, Hararetlendiren,) Allı, Kırmızılı, ( Jan Janlı, Yanar Sönerli, Işıltılı )

Kılık Kıyafetle dolaşanlara meyleder, Peşine düşer, Onun için Allı, Kırmızılı, (Jan Janlı, Yanar Sönerli, Işıltılı )

Kılık Kıyafet giymekten, Şöhret Kıyafeti giymekten sakınınız,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                METEALİBUL ALİYE HADİS No 2203

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebubekir Es Sıddyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadınlarınızın Çokca ve gösterişli bir şekilde Altın Ziynet takınması,

Erkekleri, Şehvetlerine kadar üzerlerine Cezp ettiren Zeferan Kokusu,

Kırmızı Renk, Allı, Kırmızılı ışıldayan, ( Jan Janlı, Yanar Sönerli, Işıltılı ) Göz alıcı Renklerdeki Kılık Kıyafetler,

Dünyadada, Ahirettede Kadınlarınızı Helak edecektir,” dedi der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2809 

  Sahabeden Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Erkeklere Altın Yüzük ve Eşya takınmayı ve kullanmayı, İpekli Elbise Giymeyi,

Kadınlara, Dibaç, İstebrak denilen, İç çamaşırı niteliğinde ince olan, Cinselliğini dışarı teşhir eden incelikteki,

İpekli kumaş cinsinden ve Kısa olan elbise giymeyi Yasak etti, Bunlar Sapıtmışlıktır ve Haramdır ve “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MUVATTA GİYİM HADİS No 17

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbise, Kıyafet içinden, İç çamaşırını gösteren, belirginleştiren, Avret Mahallini gösteren,

Vucuda yapışan, Vucud hatlarını belirginleştiren, Vucudun bir tarafını örten, diğer tarafını açıkta bırakan,

( Şeffaf, Transparan, İnce, Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan, Cinselliği dışarı fışkırtan) Elbiseler giyinmek

Haram ve Yasaktır, Dizlerini dikerek, Bacaklarını ayırarak, Bacak Bacak üstüne atarak,

Avret Mahallini açıkta bırakıp gözükecek şekilde oturmak, Haram ve Yasaktır “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 1758 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarada Erkeklerede, Vucudun Cinselliğini, Tüm Hatları ve Özellikleri ile dışarıya gösteren,

Teşhir eden İki tür Elbise giyinmek yasaktır, Birincisi, Kolsuz ve Cepsiz, Tulum gibi Vucud hatlarını saran,

( Streçh, Badi, Dekolte olan ) Elbise giyinmek ile Müstehcen olmak yasaktır, Haramdır,

İkincisi, Tek kat, Beden Tenini gösteren İnce ve Astarsız Kumaştan ( Transparan ) Elbise giyinmekle

Müstehcen olmak yasaktır, Haramdır, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 620

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Darlıkla, Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle İmtihan olunuyorsunuz, 

Kadınlarınız konusunda İmtihan olunuyorsunuz,

Erkeklerin, Kadınlara olan Şehvetinizle, Kadınların Erkeklere olan Şehvetinizle İmtihan olunuyorsunuz,

  Sizin için en çok korktuğum, Darlıkla Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle ve dahi Kadınlarınızla olan İmtihanınızdır,

  Ne kadar Zengin olsanızda, Kadınlarınızın, Sizi bıktıracak kadar Alışverişe doyumsuz olması,

Fakir Kadınların bulamayacağı şeyleri istemesi,

  Kadınlarınızın Vucuduna yapışan, Yumuşak ve İnce, Şeffaf, ( Transparan ) Elbiseler giymesi

Şehvetleri üzerine çekmesidir, İşte bu şekilde Kadınlarınızla, İmtihan olunmaktasınız, “ dedi der,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHZAB SURESİ AYET 32

“ Ey Peygamber Kadınları, Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Kadınlar,

Sizler Herhangi diğer Kadınlar gibi değilsiniz, Onun Bunun Kadını gibi Değilsiniz, Sizler İslam Kadınısınız,

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinizde,

( Modern Giyim, Şık Kılık Kıyafet adına, Güzel Görünmek, Süslenmek, Makyaj yapmak adına,

Gizli ve Çok ama Çok bulaşıcı olan, Bulaştıkca da Sizi dahada sapıttıran,

Kendinizi, Kendi Güzelliğinizi, Kendi Dişiliğinizi Teşhir etme) Cinsellik Hastalığınız vardır,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Fıtratınızdaki, ( Cinselliğinizi, Dişiliğinizi Hayasızlıkla Gerdire Gerdire Açıp Saçıp,

Teşhir edip, Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek, Şıllık olmak,) Hastalığınız ile,

Kalbinde Cinsellik Hastalığı olan, Fuhuş Hastalığı olan Erkeklerin Gözlerine yedirmeyin,

  Ey Kadınlar ve Kızlar, Kalbinde, Cinsellik Hastalığı, Fuhuş Hastalığı olan,

( Aklı belden aşağı çalışan Art Niyetli İnsanlardan, Tecavüzcülerden, Kadın Simsarlarından, Satanistlerden,

Sapıklardan ) Kendinizi, Canınızı, Namusunuzu, Irzınızı İffetinizi Korumak istiyorsanız,

Kocanızdan Başka Erkeklerle, Cilveli, Şuh bir Eda ile Konuşmayın,

( Cinselliğinize, Kendinize Cezbedecek şekilde,) Söz Söylemeyin, Kırıtmayın,

( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan Kıyafetlerle,

Vucud Hatlarınızı, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Cinselliğinizi Teşhir etmiş şekilde,

Erkeklerin Cinsel Arzularını üzerinize çeken biçimde ve şekilde giyinmeyin,

Sözünüzü, Başkalarına Cilveli ve cezp edici olmayan bir uslupla dosdoğru bir şekilde söyleyin,

( Sadece ve Sadece Kocanıza karşı Şuh ve Cilveli olun,)

( Göz Zinası, Göz Fuhuşu Yapmayın, Yaptırmayın,) Bu Hastalığın Tek Tedavisi Haya etmektir,

Edepli ve Hayalı olunki,) Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan Erkekler, Sizin Üzerinize Tamaha düşürmesin,” der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHZAP SURESİ AYET 33

“ Ey Kadınlar ve Kızlar, İslam Dini öncesi, Cehalet Çağı Kadınları gibi, Allanıp pullanıp Süslenip,

( Dişiliğinize Cazibeli olup, Yaratılış Tabiatınızda bulunan Cinselliğinizi,

Vucud Hatlarınızı belli edecek, Teşhir edecek şekilde ve biçimde,

Yani, Vucudunuzun Kalıbı ve Beden Teniniz görünecek şekilde ve biçimde,) Kılık Kıyafetlerle açılıp saçılmayın,

( Erkeklerin İlgilerini, Şehevi bakışlarını, Cinsel Arzularını, Üzerinize çeken biçimde,

Erkekleri Dişiliğinize, Cinselliğinize Kendinize Cezp edecek şekilde dışarı çıkmayın,)

  Siz Kadınlar ve Kızlar, Allaha ve Rasulune İtaat edinki, Allah ve Rasulune İtaatle,

Edep, Haya ve Takva ile hareket edip, kendinizi Korumaya çalışırsanız,

Allah ta Sizi, her türlü kötülüklerden ve kirlerden koruyup tertemiz yapacaktır,

  Zira Allah Zül Celal, Sizin üzerinizden Her Türlü Pisliği, Kiri, Çirkefi gidermek için,

Tertemiz kalmanız için bunu emrediyor, Her Türlü Pisliğe, Kire, Çirkefe düşmemeniz için bunu emrediyor, ”der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ARAF SURESİ AYET 26

“ Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Vucud Hatlarınızı Örtecek, Cinselliğinizi ve Mahrem Yerlerinizi,

Edep Yerlerinizi, Edep ve Haya ile Örtecek, Gizleyecek, Koruyacak, Edep ve Haya ile Güzel olan Elbiseler,

Kıyafetler indirdik, Sizler için Hayırlı olan, KORUNMA Kılık Kıyafetleridir,

Edep ve Haya ile korumalı olan işte bu Elbiseler, kıyafetlerdir, Bu Şekil Kılık Kıyafetler, Sizin için Hayırlı kılındı,

Sizlere, Bu Şekil Kılık Kıyafetler Giyinmeniz ve Korunmanız Emrolundu,

  Ey İnsanlar, Erkekler ve Kadınlar, Cinsel ve Mahrem Yerlerinizi, Dışarıya Teşhir eden Biçimde ve Şekilde

Giyinmeyiniz,  işte bu emir ve yasaklarıma uymanız Takvanızdır, Sadakatinizdir,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadın, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile, Yabancı Erkek ve Kadınlara Görünmemesi ve

Sakınması gerekendir, Hal ve Hareketlerini ile, Konuşması ile kendini Cezb ettirmemesi gerekendir,

  Kadın, Cinselliği ile, Avreti itibari ile, Dişiliği Şehveti itibarı ile,

Kocasından başka Erkeklere, görünmemesi gerekendir, Zira Kadınınız ve Kızınız, Tepeden Tırnağa kadar Avrettir,

Avretiniz, Namusunuzdur, İffetinizdir, Edebinizdir, Hayanızdır,

( yani, Ben Müslümanım ve Tesettürlüyüm diye zannettiği halde Kadın, Süslenmesi ile, Makyaj yapması ile,

Konuşması ile, Hal ve Hareketleri ile, Saçının Açıklığı ile, Kılık Kıyafetinde Açık Saçıklığı ile,

Kılık Kıyafet Giyiminde Vucud hatlarının belirginliği ile, ( yani Dar, Streçh Pantolon giyerek Baldır Bacaklarının,

Dar Bluz giyerek Göğüslerini Fışkırtması ile, Dişiliğini belirginleştirmesi, Kadının Giyinik Çıplaklığıdır,

Kadın, Çıplak gibi göründüğü için, Erkeklerin Şehevi İlgi ve Alakalarını Çektiği için,)  

Kadın Tepeden Tırnağına kadar Avrettir, Şehvettir,

  Kadın, Edep ve Haya Sınırları dışına çıkarak Sokağa dökülürse,

Cinselliğini Kocası dışındaki yabancılara Teşhir ederse, Erkeklerin Cinsel arzularını kendilerine çekerse,

Göz Zinası yaptırırsa, Şeytan, O Kadını ayartmıştır, Doğru olandan ve İmandan çıkmıştır,

  ( Kadın, Kocası dışındakilere açılıp saçıldıkca, Süslenip, Makyaj yaptıkca, Serbest hareket ettikce,

Edep ve Hayasını, Mahremiyetini, Namusunu, İffetini, Irzını kaybeder, Günahkar ve Asi bir kadın olur,

Evine döndüğünde her şeyini kaybetmiş şekilde dönecektir, )  “dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No  C3 S226 H6

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınızın, Kızlarınızın, Baldır ve Bacaklarıda Avret yerlerindendir,

( Cinselliğini Teşhir eden Dişiliği Şehveti itibarı ile, Avret yerlerindendir,) “dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2793 ve 2792

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) ve Ebu Said Elhudri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğe, Hanımından başka Kadının Avret yerleri Haramdır,

Kadına, Kocasından başka Erkeğin Avret yerleri Haramdır,

  Erkeğin, Başka bir Erkeğin Avret yerlerine bakması Haramdır,

Kadının, Başka bir Kadının Avret yerlerine bakması haramdır, 

  Bir Örtü veya yatak içersinde veya Ayakta iken, Kadının Kadına, yada Erkeğin Erkeğe,

yada Erkek Hanımı haricindekine, Kadın Kocası haricindekine,

Vucudlarını birbirlerine dokunduracak şekilde sokulması, yatması Zinadır, Haramdır,  

  Kadın, Çıplak şekilde Başka bir Kadının Vucuduna dokunup birlikte olması yatması, Zinadır, Haramdır,

Erkeğin, Çıplak şekilde Başka Bir Erkeğin Vucuduna dokunup birlikte olması, yatması, Zinadır, Haramdır,

  Erkek, Hanımı haricindeki bir Kadının Vucudunu, Kadın Kocası haricindeki bir Erkeğin Vucudunu

görüyormuşcasına vasıflandırıp birlikte olması Haramdır,

Bu Haller Sapıklıktır, Bu Haller Zina yapmaktır “ dedi der,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NİSA SURESİ AYET 28 ve 27

“ İnsan Fıtratı, Yani Yaratılışı itibari ile Zaaflarına karşı zayıftır,

İnsanın Fıtrat Zaaflarından biride, Fıtratında olan Şehvetidir, İnsan, Şehveti itibari ile Zayıf karakterlidir, 

  Fıtratınızda olan Şehvetinize, Cinsel Arzularınıza uymak, Sizi Doğru olan yoldan ayıracak,

Çirkeflere, Fuhşiyata, Hayasızlıklara girmenize, Sapmanıza ve Sapıtmanıza neden olacaktır,

  Zira, Şehvetlerine uyanlar, Ne istediklerini, biliyorlarmı, ? Bilmek istiyorlarmı ?”  diye soruyor,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ALİ İMRAN SURESİ AYET 14    

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Şehvet Arzuları vardır,

Erkeklerin Yaratılışında, Kadınlara Şehvet Arzuları, Kadınların Yaratılışında, Erkeklere Şehvet Arzuları vardır,

Kadınların Fıtratına, Erkeklerin Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Erkeklerin Fıtratına, Kadınların Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Şehevi Arzularınıza düşkünlüğünüz, Size Çok Süslü, Çok güzel Çok Tatlı gelir,

  Kadınların ve Erkeklerin Birbirlerine olan Şehevi Arzularının, Cinsel Arzuların,

Cezbedici Özelliği, Cezbedici fonksiyonu vardır, Dikkatli olun,

  Karşı Cinse yönelik Şehvetli Arzular, Zevkler, Süslenmeler, Dünyaya yönelik Dünyevi Zevkler, Süslenmeler,

Yüklerle Altın ve Gümüş Yığınları, Salma Atlar, Davarlar, Ekinler, Mallarınız Mülkleriniz, Zenginlikleriniz,

Dünya Hayatının geçici Menfaatleridir, Dünya hayatının tamamen Sapıttırıcı, Sapıklaştırıcı şeylerdir,

Oysa, Varılacak, En güzel ve en tatlı ve sizin için Geçici olmayan kalıcı olan şeyler Allah Katındadır,

Rabbinizin, Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Şifasını kaybetmekten Korkun “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 22

  Sahabeden Ebu Said Hudri ( r.a.) anlatıyor, Allah Rasûlu Aallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Gelecekteki Kadınların, Kızların Kılık Kıyafeti Bana arzolundu, Gösterildi,

Gördümki, Üstlerinde Gömlekleri vardı da, Lakin Gömlekleri kısa idi, Gömlekleri göğüslerine kadar açılıyordu,

( Gömlekleri Bedenlerine yapışan şekilde İnce ve Yalın kattı,

Vucudunun Tüm Cinselliğini dışarı teşhir eden şekilde dardı, vucuduna yapışan ve açıktı,) “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MUVATTA GİYİM HADİS No 8

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyanızda Nice Giyinik Kadın Kız olacak ki,

Vucudlarını, Vucud hatlarını gösteren, İnce Elbiselerle, Görünüşleri Çıplak olacaktır,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 95

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

“ Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Dünyada Nice Kadın, Kız olacakki, Saçlarını şekil şekil yapacaklar,

Kılık Kıyafetleriyle, Giyinik oldukları halde, Zahirleri ( Görünüşleri ) Çıplak olacaklar,

( Kıyafetlerini, Vucudunu Teşhir edecek biçimde seçip giyecekler,

Cinsel Cazibeli ve Çekici olmak için giyinecekler, buna içten içe gayret edecekler,)

Açılıp saçılmaları ile, Cinsel Cazibeleri ile, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini üzerlerine çekecekler,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TABARANİ HADİS No 482

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kadınlardan, Vucuda yapışan, Vucudunu saran, Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbı ile meydana koyan

İpek ve ipekli gibi Elbise Giyinen, Beden Tenini, içini gösterecek şekilde Şeffaf ve Transparan kumaştan

Elbise giyinen Kadınlar, bizden değildir, ( Müslümanlardan değildir,) Zira Bu Kadınlar,

Evinden dışarda ve Kocasından başkalarına, Süslenip Kendilerini teşhir ederek gezmektedirler,

Erkeklerden İpek Elbise giyinen bizden değildir, ( Müslümanlardan değildir,)“ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TABARANİ HADİS No 778

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza, Kızlarınıza dikkat ediniz, Zira Zaman gelecek, Saçlarını Şekil Şekil yapacaklar,

Baş Örtüsü bağlayanları, Baş örtülerini, Deve Hörgücü gibi Şekil Şekil yapacaklar,

Kılık Kıyafetleri, Hal ve Hareketleri, Cinsel Cazibeli ve Çekici olacak,

Kılık Kıyafeti ile Görünüşte Giyinik olacak, Lakin, Çıplak gibi olacaklar, Giyinik Çıplak olacaklar,

Erkeklerin Şehvet dolu bakışlarını, Şehvetlerini üzerlerine çekmek için giyinecekler,

Şüphesiz bu Kadınlara, Allah Zül Celal Lanet etmiştir, Onlara Sizde lanet edin,“  dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 1566

  Sahabeden Ebul Büceyr (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Süslü, Gösterişli Elbiseler, Kılık Kıyafetler giyen Kadınlar, Çıplak gibidirler, Giyinik Çıplaktırlar,

  Dikkat ediniz, Sizi, Cennete götürecek olan Yollar, Sarp ve Yokuştur, hiç kolay yol değildir,

Sizi Cehenneme götüren yollar, çok arzulu, çok çazibeli, çok aldatıcı yollardır, Zira, bir anlıkda olsa,

Nice Nefsani Arzularınız, İstekleriniz vardırki, Neticeleri Sizi Hüsrana götürecektir,“ dedi der,      

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜSLİM HADİS No 125 / 2128

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza, Kızlarınıza dikkat ediniz, Zaman gelecek, Kadınlarınız, Kızlarınız, Evinden dışarı çıkarken,

Süslenmekle, Makyaj yaparak, Güzel Çekici bir Yüzle dışarı çıkmakla, Saçlarını Şekil Şekil yapmakla,

Baş Örtülerini Deve hörgücü gibi yükseltmekle, yolda Kırıta Kırıta Salına salına yürümekle,

Kendini Cazip kılmakla, Çekici kılmakla, Giyinik Çıplak olacaklar, 

Kocasından başka Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini üzerlerine çektikleri için, Fuhuş meydana getirdikleri için,

Böyle Kadınlar ve Kızlar, Cennete giremeyecek, Cehennemlik olacaklardır,” dedi der,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜMİNUN SURESİ AYET 6

“  Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşinize Cinsel görünebilir, Cinsel yakınlaşma kurabilirsiniz,

Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımına Cinsel Görünebilir, Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocasına Cinsel Görünebilir, Cinsel İlişki kurabilir,

 ( Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün Fercleri, ( Cinsel ) Görünmesi Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün Fercleri, (Cinsel ) Görünmesi Haramdır,) ” der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına, Cinselliği ve Cinsel Organları, Kocasının Emaneti kılınmıştır,

( Kocaya Cinselliği ve Cinsel Organı, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Cinselliğiniz ve Cinsel organlarınız, Eşlerin birbirine Emanetidir,

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir giysi olmaksızın, bir örtü ile örtünmeksizin, 

( Edep ve Haya ile Cinselliğinizi kapatan bir giyiminiz olmaksızın, Edepsiz ve Hayasızca, yani Çıplak gibi olarak )

durulamaz ve gezilemez,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                EBU DAVUT HADİS No 4018

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek, Hanımı haricindeki Kadınlara Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Kadın, Kocası haricindeki Erkeklere Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Erkek Hanımı haricindekilere, Kadın Kocası haricindekilere,

Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbını Belirginleştiren Kılık Kıyafet giyemez,

Erkekler ve Kadınlar, aynı yerde ve aynı mekanda,

Mahrem yerleri Çıplak ve birbirlerini görecek şekilde duramaz,

Erkek, diğer bir erkeğin Mahrem yerlerine bakamaz, Kadında, diğer bir Kadının Mahrem yerlerine bakamaz,

Erkek, diğer bir Erkekle, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz,

Kadın, diğer bir kadınla, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz, Bunlar Sapıklıktır ” dedi der,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MEARİC SURESİ AYET 19   

“ Şüphesiz, İnsan Pek Hırslıdır, Pek Doyumsuzdur,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                GUNYETUT TALİBİN HADİS No C1 S147

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cinsel Arzu ve İstek duymak, On Parçadır, Bir Parçası Erkektedir, Dokuz Parcası Kadındadır, “ dedi der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S69 H 1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu Dört şey, Fıtratından dolayı Dört şeyden doymaz,  Arz Yağmura doymaz, Alim İlime doymaz,

Göz bakmaya doymaz, Dişi olan Erkeğe doymaz, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MECMUAZ ZEVAHİD C 4 S 293 

  Sahabeden Amir Bin As (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cinsel Arzusun daki doyumsuzluğunun, Erkeğinkine göre Fazla olması,

Kör Balta izinin, İğne İzine oranı gibidir, Allah Zül Celal, Kadınlardaki Bu Cinsel Doyumsuzluğu,

Edep, Haya ve İffet ile örtülmesini, gizlenmesini Kocasına saklamasını Emretmiştir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZELHADİS  HADİS No C/3 S/204 H/8

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Edep ve Haya On bölümdür, Edep ve Hayanın Onda biri Erkeklere, Onda Dokuzu Kadınlaradır,

Edep ve Haya dan Onda Dokuz kadar Edep ve Haya Kadınlara olmasa idi, Kadınların, Görsel Fuhuş ve Fahişelik

yapmasının önlemesine, Edep ve Hayadan başka hiçbir şey Hakim olamazdı, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 208

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir, Kadınlarda Fıtratlarından dolayı Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir,

Dünyanın Cezbediciliğine, Kadınların Cezbediciliğine kapılmaktan Sakının ve Kendinizi ve Ahiretinizi koruyun,

( yoksa Helak olacaksınız ) “ dedi der,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜMİNUN SURESİ AYET 5

“ O gerçekten İman etmiş olan Mümin Müslüman Kadınlar Onlarki,

( Edep ve Haya ile ilgili bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince ) Ferçlerini, ( yani Yüzünü Güzelleştirmemekle,

Makyaj yapmamakla, Süslenmemekle, Saçını Şekillendirmemekle, Sesini Güzelleştirmemekle,

Şuh bir eda ile konuşmamakla, Kendini Cazip kılmamakla, Çekici kılmamakla, Kocasından başka Erkeklerden )

Sakınıp, İffetlerini, Namuslarını ve Irzlarını korurlar,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir, Zina yapmış Fuhuş Yapmış olmaktır, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜMİNUN SURESİ AYET 7

“ Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2769 ve 2794

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Erkeklere karşı, Erkek, Kadınlara karşı, Erkek, Erkeklere karşı, Kadın Kadınlara karşı,

Kücük Büğüğüne karşı, Büyük Küçüğüne Karşı, Mahrem yerlerini, Edep ve Haya yerlerini, Vucut hatlarını,

Belirgin bir şekle getirmesin, Teşhir etmesin,( Yani Yaratılış tabiatında bulunan Cinselliğini dışarı fışkırtmasın, )

  Örtülmesi gereken yerlerini, Avret Mahallini Örtsün, Giyinsin, Avret Mahali görünecek şekilde bulunmasın,

Avret Mahalini Örtmek Giyinmek Edep ve Haya etmektir,

Allah Rasulune, Kişi Tek başına olduğundada Örtünmesi Giyinmesi gereklimi diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben,“Kendisinden Haya edilip Utanılmaya En layık olan Zaat, Allah Zül Celaldir, ”dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHZAP SURESİ AYET 53

“ Allah Zül Celal ve Rasulu, Hak olanı, Gerçek olanı, Sizin içinizde gizlediklerinizi, Hayasızlıklarınızı dile getirmekten,

Söylemekten Utanmaz, Utanması gerekenler Ancak ve Mutlak Sizler olmalı değilmisiniz, ? ” der, 

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NUR SURESİ AYET 31 

“ Ey Peygamber Rasulum, İman eden, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

  Saçınızdan, Omuzunuzdan Bileklerinize kadar Ziynet yerleriniz, 

Boynunuz, ( Göğüsleriniz, Baldır ve Bacaklarınız,) Avret bölgelerinizdir, Mahrem Yerlerinizdir,

  Baş Örtülerinizi  ( Türbanınızı, ) Yakalarınızın, Boyunlarınızın üzerinden

( Göğüslerinizi kapatacak şekilde ) Salıp, Boyununuzu, Gerdanınızı ( Göğüslerinizle beraber ) örtün, Gizleyin,

  Saçınızdan, Boyununuzdan ( göğüslerinizide örtecek saklayacak kadar, )

Omuzunuzdan Bileklerinize kadar olan Ziynet yerlerinizi, ( Kollarınızı, Göğüslerinizi, Dişiliğinizi,

Cinselliğinizi, dışarı fışkırtarak,)  Yabancı Erkeklere Teşhir Etmeyin,

  Ayaklarınızı, Yere vurarak, Topuklarınızdan Ses çıkartarak yürümeyin,

Erkeklerin Şehvet dolu Bakışlarından Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Esirgeyip Koruyunuz,

  Sizlere Haram olan Erkeklere bakmayın, Bakışlarınızı Yumun, Edepsizliklere, Hayasızlıklara,

Haram ve Yasak olan şeylere, Gözlerinizi dikmeyin, Bakmayın, İlgilenmeyin,

Bu şekilde hareket etmeniz, Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Koruyabilmeniz için,

Kendiniz için daha temiz, daha yararlı bir davranıştır “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NUR SURESİ AYET 30 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

( Dışarıya karşı, Annenizin, Kız kardeşinizin, Hanımınızın, Kızınızın, Saçlarından, Ziynet Yerleri olan Boyunlarından,

Omuzlarından, Göğüslerinden, Baldır Bacaklarından, Bileklerine kadar, bütün yerleri Avret Yerlerindendir)

  Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omuzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Haram ve Yasaktır, Hanımınızdan başka,

Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız, Baktırmayınız,

  Hanımınızın, Kızınızın Kılık Kıyafetinde Giyinik Çıplak olmamalarınına dikkat ediniz,

Giyinik Çıplak yapıp, Giyinik Çıplaklığına Baktırtmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz,” der,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/44 H/2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kadının Fıtratından dolayı Kadının Saçı, Kokusu, O Kadına,

( Erkeklerin İlgi, alaka, Cinsel arzularını, Şehvetlerini çeken ) iki Güzelliğinden birisidir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NESAİ HADİS No 3878

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeklerin Fıtratına, Kadınlar ve Kokusu, ( Parfümü ) sevdirilmiştir,

Kadınlar ve Kadınların Kokusu, ( Parfümü ) Erkekler için, Cezp edici, Çekici kılınmıştır,

Kadınlar ve Kadınların Kokusu, ( Parfümü ) Erkekler için, Cezp edicidir, Çekicidir, Çeker,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NESAİ HADİS No 5039 ve 5037

  Sahabeden Abdullah (ra) Hanımı Zeynep (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Namaz kılmak için dahi Mescide, Camiye gidecek olan Kadın

kokulanmasın, Koku sürünmesin, “ Bir Kadın Evinde, Bir Koku Parfüm sürünmüşse, Evinden dışarı çıkarken,

Evinden Mescide gitmek için çıksa dahi, Üzerindeki Kokusundan ( Parfümünden )

Cünüplükten yıkandığı gibi, yıkansın, O Kokusundan, Parfümünden Temizlensin, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2786

   Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kadın, Güzel, Çekici, Cezbedici Koku ( Parfüm ) sürünerek, Erkeklerin yanından geçerse,

Kendisine bakan ve ( Parfümünün ) Kokusunu alan, Erkeklerle Zina yapmış, Fuhuş yapmış olur,

  Her Göz, Çekici Güzel yabancı bir kadına,( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi. Mini, Dekolte kıyafetler giyinen,

Cinselliğini Teşhir eden, Cinsel arzularını üzerlerine çeken, ) Yabancı bir Kadına, Cinsel arzu ile bakmakla,

  Kadın, Kendisine Cinsel Arzu ile baktırmakla Göz Zinası, Görsel Fuhuşu işlemiş yapmış olur,

( Kendisine, Cinsel Arzu ile baktırtmakla Irzına geçirtmiş olur, )

Allah Zül Celal, Onun Hiçbir İbadetini Kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İ.AZAM MÜSNED HADİS No 477 / 31

  Sahabeden Abdullah İbni Kuvays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Hoş gelen fakat İslam Dininin Yasakladığı, Haram Kıldığı, Nehyettiği,

Bir şeye karşı tutkunluğun, Seni Kör ve Sağır eder, Onun Sana ve İmanına verdiği Zararı,

Tahribatı göremez olursun ve O Zarardan Tahribattan da Kurtulamazsın “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 2126

  Sahabeden Süleyman Bin Yesar (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların En Şerlisi, En Kötüsü, ( Müminim, Müslümanım dediği halde,) Açılıp Saçılmalarıyla Erkeklerin

Şehvetini üzerine çeken Kocasının Emanetine Hıyanet eden Kadınlardır,

Zira Onlar Tam anlamıyla Münafıklık sıfatındadırlar, dikkatli olun,” dedi der,

 

     Şimdi diyeceksinizki, Koku Sürünmek Allah Rasulunun Sünnetidir, Doğru, Lakin Koku Sürünmek,

Sadece ve sadece erkekleredir, Kadınların Evlerinden dışarıda Koku, Parfüm kullanmaları

okuduğunuz Hadisler ile Mutlak olarak yasaklanmış ve Haram kılınmıştır, 

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/264 H 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kızların Evinden dışarıda, Saçlarını değişik şekillerde yapması, Saçlarının güzel görünmesi,

Kadınların, Kızların Evinden dışarıya, Makyaj yaparak, Güzel, Çekici bir Yüzle çıkması,

Kadınların, Kızların Evinden dışarıda, ( Dişiliğine çeken ) Güzel ve Çekici bir sesle konuşması,

( Erkeklerin Şehevi bakışlarını) Cezbedicidir, Şehevi bakışları kendisine çeker,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No  C3 S264 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Şu Üç Şey, Erkek Fıtratında Şehveti uyandırır, Şehvet Taçizine, Cinsel Tacize düşürücüdür,

Yüzünü Güzelleştirmek, ( Makyaj yapmak, Süslenmek, ) Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Saçını, Şekillendirerek Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Sesini Güzelleştirerek, Şuh bir eda ile konuşmak bir şeyler söylemek, Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Şehevi Arzuları Celbeder üzerine çeker, Şehvetleri Çekici olmaktır, Cinsel Tacize Düşmektir,” dedi der,
 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL MÜSNED 22 / 300

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Berberim gelmişti, Berberim Benin Saçımı Kesiyordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Mimberde Hutbe verdiğini işittim ve Kalkıp dinlemeye başladım, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

“ Zaman gelecekki, Kadınlar, Berberine, Saçımı ayırt, Düzelt ve Güzelleştirki,

Ben Sana Feda olayım diyecekler ve Yollarını Benden ayıracaklar,

Bende O Kadınlar için, Benden Uzak olun, Benden Uzak kalın, diyeceğim, diyerek Hutbe verdi “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C1 ŞEYTAN H 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar, Şeytanın Size, Dışarıya karşı Güzel görünmek Hilesi, aldatması vardır,

Şeytanın Güzel görünmek Hilesi, Sizin başkalarına Süslü, Güzel, Cazibeli görünmek İçin,

Dudaklarınıza boya çekmeniz, Gözlerinize boya çekmenizdir, ( yani Makyaj yapmanızdır )” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2786

   Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kadın, Güzel, Çekici, Cezbedici Koku ( Parfüm ) sürünerek, Erkeklerin yanından geçerse,

Kendisine bakan ve ( Parfümünün ) Kokusunu alan, Erkeklerle Zina yapmış, Fuhuş yapmış olur,

  Her Göz, Çekici Güzel yabancı bir kadına,( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi. Mini, Dekolte kıyafetler giyinen,

Cinselliğini Teşhir eden, Cinsel arzularını üzerlerine çeken, ) Yabancı bir Kadına, Cinsel arzu ile bakmakla,

  Kadın, Kendisine Cinsel Arzu ile baktırmakla Göz Zinası, Göz Fuhuşu işlemiş yapmış olur,

( Kendisine, Cinsel Arzu ile baktırtmakla Irzına geçirtmiş olur, )

Allah Zül Celal, Onun Hiçbir İbadetini Kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     Şimdi diyeceksinizki, Koku Sürünmek Allah Rasulunun Sünnetidir, Doğru, Lakin Koku Sürünmek,

Sadece ve sadece erkekleredir, Kadınların Evlerinden dışarıda Koku, Parfüm kullanmaları

okuduğunuz Hadisler ile Mutlak olarak yasaklanmış ve Haram kılınmıştır, 

 

     Şimdi Günümüzde Süslenen Makyaj yapan, Kalıcı Makyaj yaptıran, Saçını Başını yaptıran, Estetik yaptıran,

Çekici cezp edici Şehvetler uyarıcı Parfüm kullanan Kadınlara Kızlara Niçin Böyle yapıyorsun diye sorulduğunda,

cevapları, “ Makyaj yapmam Benim Kendime Saygı duymamdır, başkalarını ne ilgilendirir,” diyor,

Siz bu sözü ne kadar doğru buluyorsunuz ? 

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2181  

  Sahabeden Ebu Said EL Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Canım ve Ruhum, Kudretinde olan Allah Zül Celale Yemin ederimki,

Kişinin Uyluğu ( Cinsel organları), Kendisi, Ailesinin yanında değilken, Ailesinin Ne yaptığını haber verir olmadan,

Ayakkabısının Bağı dahi Kişinin Kendisiyle konuşup, Vahşi Hayvanlar İnsanlarla konuşup

Ailesinin Ne yaptığını Haber verir olmadan, Kıyamet kopmayacaktır, “ dedi der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RUDANİ HADİS No 9881

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza, Kızlarınıza dikkat ediniz, Zira Zaman gelecek, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız,

( Benim Bedenim, Benim Kararım diyerek, Giyinik Çıplak Kılık Kıyafetleriyle Yolda yürürken )

Kılık Kıyafetlerinden, Kıçlarını, Kalçalarını, Bedenlerini Bayrak gibi dalgalandıracak,  

İslam Dininin Edep ve Hayası ortadan kaldıracaklar,

  İslam Dininin Edep ve Hayası ortadan kalkıp, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız, Kıyafetlerinden

Kıçlarını, Kalçalarını, Bedenlerini Bayrak gibi dalgalandırdığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İ.AZAM MÜSNED HADİS No 453 / 7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe  (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Haya, Güzel Ahlak, İyi Huyluluk, Yumuşaklık, Bilgili olmak, Sayet Gözle görülen bir Yaratık olsaydı,

Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında Edep ve Hayadan daha Güzeli Görülmezdi,

Edepsizlik ve Hayasızlık, Kötü Ahlak, Kötü Huyluluk, Kabalık, Cahillik, Ahmaklık,

Gözle görülen bir Yaratık olsaydı, Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında

Edepsizlik ve Hayasızlıktan daha Kötüsü, daha Rezili görülemezdi “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 620

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Darlıkla, Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle İmtihan olunuyorsunuz, 

Kadınlarınız konusunda İmtihan olunuyorsunuz,

Erkeklerin, Kadınlara olan Şehvetinizle, Kadınların Erkeklere olan Şehvetinizle İmtihan olunuyorsunuz,

  Sizin için en çok korktuğum, Darlıkla Yoklukla, Bollukla, Zenginlikle ve dahi Kadınlarınızla olan İmtihanınızdır,

  Ne kadar Zengin olsanızda, Kadınlarınızın, Sizi bıktıracak kadar Alışverişe doyumsuz olması,

Fakir Kadınların bulamayacağı şeyleri istemesi,

  Kadınlarınızın Vucuduna yapışan, Yumuşak ve İnce, Şeffaf, ( Transparan ) Elbiseler giymesi

Şehvetleri üzerine çekmesidir, İşte bu şekilde Kadınlarınızla, İmtihan olunmaktasınız, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                EBU HAYYAM BAHRI MUHIT HADİS No C 7 H 250

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınızın Cilbabı, ( Yani Kılık Kıyafeti ve Baş Örtüsü ) Geniş ve Kalın Kumaştan,

Bütün Vucudunu, Bedenini, Baldır Bacaklarını ve Göğüslerini tamamen Kapatan olmalıdır, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında Allah Zül Celale ve Rasulune, İslam Dinine İman etmiş olmanız, 

Allah Zül Celale ve Raulune olan İmanınız, Takvanız, Sadakatinizle Kalbinizdedir,

Allah Zül Celale ve Raulune olan İmanınız, Takvanız, Aşikare olan şeylerle,

Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 29

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Kadınlar Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/317 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame Bin Salebe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kadınlara ve Kızlara hitaben, “ Ey Kadınlar, Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz !

( Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz ! ) Şübhesizki,

( Sokağa çıkarken ve Kocanız dışındakilere,)

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,  “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S304 H 1

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden bir takım Kadınlar, Kızlar olacak ki, Kendini En güzel şekilde gösteren şekilde Elbisesinin,

Kılık Kıyafetinin güzelliğine, ( Saçlarına) verdiği önem kadar, Dininin Hükümlerine Önem vermeyecek,

Dinine vermediği ehemmiyetten, önemden fazlasını, Elbisesine, Kılık Kıyafetine ( Saçının ) güzelliğine verecek,

Bunlar Kendilerinin en güzel görünmesi arzularında, Ahireti Hiç Kale dahi almayacaklar, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İBNİ MACE HADİS No 174

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Öyle Topluluklar, Öyle Cemaatler Türeyecekki,! Bizlerde, Sizin gibi Müslümanız dedikleri halde,

Kuranı Kerimi okudukları halde, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Onlara Neler söylediğini ve Bildirdiğini hiç

düşünmeyecekler, Kuranı Kerim Ayetleri, Onların Boğazlarından aşağı inmeyecek,

Kulaklarından içeri girmeyecek, Kuranı Kerimi Hissedemeyecekler, Beyinleri hiç düşünmediği için,

Kuranı Kerim Ayetlerini dahi anlamaya çalışmayacaklar,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Erkeğin Edep yerleri, Göbeği ve Diz Kapağı arası ve hatları olarak bildirilmiştir,

Kadınların Edep yerleri ise, Yüz, El ve Ayak haricindeki bütün vucudu ve vucud hatları olarak bildirilmiştir

bu bildirilen Edep yerleri Mahrem olan ve aynı zamandada gerek İslam Dininin İbadetlerini yaparken,

gerek Toplum içinde Sosyal bir birey olarak yaşarken, gereksede kendi başımıza yalnızken,

Giyili vaziyette olmanız gereken en asgari vucud bölgeleridir, 

 

     Kadınların Giyinik olduğun halde, Vucudunun Tüm Hatlarını, Tüm Dişiliği belirginleştirmek,

Çıplakmış gibi görünmek, Görünmesine müsaade etmek, bu konuda Geniş olmak, Haram ve Yasaktır, 

 

    Yani, Kadına, Kocasından Başka Erkeğin Cinselliği,  Kocaya, Hanımından başka Kadının Cinselliği Haramdır,

Kadına, Başka Kadınların Mahrem yerleri Cinsellikleri, Dişiliği Haramdır,

Erkeğe, Başka Erkeklerin Mahrem yerleri Cinsellikleri Haramdır,

Kadınlar ve Erkekler,  Aynı Yerde Çıplak olarak ve Birbirlerini görecek şekilde bulunamazlar ve duramazlar,

 

 

     Yukarıda okuduğunuz Ayet ve Hadislere göre,

Mahremiyet, Namus ve İffet Kavramlarının ifadesi Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahip olduğunuz,

Sahibi olduğunuz bazı Azalarınızın, Organlarınızın, Cinselliğinizin kullanım hakkı size ait değildir, 

 

     Hanımlar, Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece Kocanıza aittir,

     Erkekler,  Cinselliğinizin, Erkekliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

 

     Erkekler, Erkekliğinizin, Erkek Cinselliğinizin kullanım Hakkı, Sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

Erkekliğinizi, Erkek Cinselliğinizi, Çapkınlık, Zamparalık, Flört etmek gibi, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Hanımınızdan başka Kadınlara

sergileyemez ve Teşhir edemez ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük, Özgürlüğünüz değildir, olamaz,

Zira Hiçbir Kadın Fıtratı bunu kabul etmez, sonra Hanımının sizden boşanması veya

Size Boynuz takması nereden çıkıyor diye aramayın,  

 

     Hanımlar, Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin, kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

Güzelliğinizi, Cinselliğinizi, Dişiliğinizi, Şıklık, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam, Çağdaş yaşam, Modern yaşam,

Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Kocanızdan başka Erkeklere sergileyemez ve Teşhir edemezsiniz,

ve kullanamazsınız, bu Özgürlük, Özgürlüğünüz değildir,

Kadına Özgürlük, Kocasına Boynuz Taktırmak değildir, olamaz, Zira Hiçbir Erkek Fıtratı bunu kabul etmez,

Kadın Önce Hanım Olmalıdır, sadece ve sadece Kocasına karşı Hoş, Güzel, bakımlı, Çekici ve Dişi Olmalıdır,

sonra Kocanızın sizden boşanması veya Size Boynuz takması nereden çıkıyor diye aramayın,  

Kadınlara karşı Şiddet ve Tecavüz nereden çıkıyor diye aramayın,

 

     Evinden Sokağa çıkarken, Şeffaf, Taransparan, İnce, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan giydiği Elbiselerle

Açılıp saçılan, Süslenen, Cezbedici Parfüm kullanan Kadınlar Kızlar, Giyinik oldukları halde Çıplaktır, 

 

     Haberlerden izliyorsunuzdur, bunun sonu, Kıskançlık ve Namus Cinayetlerine kadar gitmektedir,

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkının

size ait olmadığını, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını,

Kadının yaya Çocuğun Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin nedenlerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Şimdi Bugün Kadınlarımız, Giyinik oldukları halde Kadınlar,

Kocasından başkaları için Süslenmekte, Açılıp Saçılmakta değillermi ?

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi

gerekirken, Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde,

Cinselliklerini Kocasından başkasına teşhir ederlerse, Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olurlarsa,

Kocasına karşı Küfranı Niymet etmekte değillermi ?  Bu olgu, Şimdiki Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi kavram kargaşaları Bu değilmidir ?

 

     Kadının, Kızın, Toplum içinde, Edepsiz, Hayasız ve Namussuz bir şekilde kılık kıyafet giymesini istemek,

Kadını, Kızı bu şekilde görmek istemek, Çağdaşlık, Modernlik, İlericilik ve dahi Laiklik değildir olamaz,

ancak ve ancak CİNSEL VAHŞİLİKTİR, Neden hep Kadın ve Kız Kıyafetleri,

Kadının ve Kızın Cinselliğini, Dişiliğini teşhir etmek yönünde tasarlanmaktadır ?

Kılık Kıyafet Seçimi ile, Hal ve Hareketleri ile, Konuşmaları ile, Kendi Dişiliklerine davet etmiş olumuyorlarmı, ?

Kılık Kıyafeti Şehveti ile olan Kadın ve Kızlara, Şehvetiyle Hareket eden Kadın ve Kızlara, Şehvetle Hareket ederler,

 

     Kadınlar, Hanımlar, İslam Dini Şeriatı ve Erkekler tarafından Gasbedilmiş Hangi Haklarınız varki,

Kendinizce Haklar İcad ederek, Kadın Hakları diyerek, Eşitlik diyerek,

Bitmez Tükenmez ayrılıkcı isteklerde bulunuyorsunuz, Lakin Genede Doymuyorsunuz,

Doymak bilmez isteklerinizin, karşılığı Size Ne olarak dönüyor Hiç Bakmazmısınız ? 

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Sadece ve Sadece Kocasına,

Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması, Sadece ve sadece Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi gerektiği halde,

Sosyal Yaşam, Sosyal hayat, Çağdaş Yaşam, Moderm Yaşam, Özgür Yaşam, Şıklık gibi Kavram Kargaşaları ile

Cinselliklerini, Dişiliklerini, Güzelliklerini Kocasından başkalarına Teşhir etmeleri,  

Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olmaları, Kocasına karşı Küfran etmiş olması,

Kocasına Boynuz taktırmış olması değilmidir, ?

 

   “ Kadına Özgürlük, Çağdaşlık,” Kocasına Boynuz takmak değildir, olamaz,

Kadın Önce Hanım Olmalıdır, sadece ve sadece Kocana karşı Hoş, Güzel, Çekici ve Dişi Olmalıdır,

     Zira, Evinden dışarıda ve Kocasından başkaları için, Hoş, Güzel, Çekici Dişi olan Kadın,

sadece ve sadece Kocasına karşı Hoş, Güzel, Çekici ve Dişi olmayan Kadın, 

Kocasına karşı Asi ve Çirkef olan Kadın, İnsan değildir,” Sadece Şehvet Söndürme makinesidir,

 

     Tüm Dişiliğini Teşhir eden, Dışarı fışkırtan, Cinsel Arzuları Kendisine Davet eden ve bu Davet neticesinde

Mıncıklanan, Tecavüz edilen, Irzına geçilen, Fuhuş yapmaya normal bir yaşam olarak devam eden,

Bir Kadın yada Kızla Evlenmeyi Siz Kabul edermisiniz ?

 

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük, Namus ve Erdem timsali gibi

görünen bir Söz, “ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Verdiğini, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin,

Nasıl bir Sapıklık olduğunu, Allah ile Alay etmek olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ? 

 

 

     FUHUŞ Kavramı, Erkeğin, Karizma diye, Kadının Şıklık, Modernlik diye Kendi Cinselliğini Teşhir etme Hastalığıdır,

Cinselliğini Teşhir eden Kadınları ve Erkekleri, Rontgenleme, Cinsellik Hastalığıdır, 

Şer i İfadesi ile Hayasızlık, İffetsizlik, Namussuzluk, Edepsizlik, Göz Zinası yapmak ve Yaptırmaktır,

 

     FUHUŞ kavramı, Kadın yada Erkeğin vücudunu satmasından ibaret değildir.

FUHUŞ kavramı, sadece batakhanelerde var değildir,

 

     FUHUŞ ve FAHİŞELİK, Tarihin her devrinde, Kadının Şerefini, Haysiyetini, Hürriyetini, İffetini, Irzını ve

Namusunu kaybettirerek kolay kazanç yolu olmuştur, bunları görmek için Magazin Basınına bakmak yeterlidir.

Kadın, Fahişelik mesleğini icra etmiyorsa dahi, Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan Teşhirci,

kılık kıyafet şekli ile, Fahişelik mesleğini yapan Hayat Kadınlarından, Görsel Fuhuş yapmada farkı Nedir ?

 

     FUHUŞ, Toplumda Görsellikle ve Sosyal eylence olarak başlar,

Azıcık Flört ile başlar, Magazinsel olarak süregelir,

Alkol ve Uyuşturucu ile süratlenir, geri dönüşümsüz maliyetlerle bedeli ödenir.

     Cinsel Taciz, Tecavüz ve Cinsel Cinayetler olarak, Sosyal ve Ekonomik yönünden,

Doğruluk Dürüstlük Namus ve Toplumsal Ahlak yönünden, Toplumun dejenere olup devam eder,

Çağdaşlık, Modernlik, Şıklık denilen, Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan kılık kıyafetlerle,

Cinsel bir Meta haline getirilen Kadının, Şehvet söndürme makinesi haline getirilen Kadının görüntüsünün,

Cinselliğe ve Fuhuşa yol açmadığını, Toplum içinde Görsel Fuhuş meydana getirmediğini Kim İddia edebilir ?

Haberlerden Reklamlara, Kadın Cinselliğinin teşhir edilmediği ve Görsel Fuhuş olmayan bir yer kaldımı ?

 

    Hayat Kadınları, Fahişeler gibi giyinen görünen Kadına, Toplumdaki hiç Kimse Namuslu gözü ile bakmaz,

Kendinize nasıl bakılmasını istiyorsanız, bakılmak istediğiniz şekilde giyinmek O şekilde olmak zorundasınız,

     Zira , Giyim şekliniz ne biçimde ise, Size bakanlar O biçimde bakarlar,

Kadının yada Kızın, Kendini Ne olarak gördüğü değil, Toplumun O Kadını yada Kızı, Ne olarak gördüğü

önemlidir. Strech, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan bir kılık kıyafet giyinen bir Kadın yada Kız,

Toplum içinde, Argonun en hafif tabiri ile “ MAL “ olarakmı görünüyor ? Yoksa

Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Kimliği ve Kişiliği olan, İnsanı İnsan yapan değerlerlemi görünüyor ?

 

     Zira : İlerici, Çağdaş, Modern, Şık olacağım derken, ŞILLIK olanlardan, Hayat Kadınlarından, Fahişelerden

Hayat Kadınlarını, Fahişeleri Pazarlayanlardan, bir farkları varmı ? Farkı Fiatı,

Fahişeler ve Onu Pazarlayanlar bu satışın ücretini alır, diğerleri, Modern, Şık, Çağdaş bir Kadının diye geçinir,

Arzu edenlere ücretsiz ve devamlı, Cinselliğini ve Dişiliğini servis yapar yada,

Çağdaşlık, Şıklık ve Modernlik diye ücretsiz ve devamlı Cinselliğini ve Dişiliğini servis yaptırırlar,   

    Şimdi Günümüzde Böyle kadınlar, Erkekleri baştan çıkarmak için, Cinselliği Cezp edici Parfüm kullanıp,

Göğüs dekoltelerini teşhir etmiyorlarmı, bunun adınada Modernlik, Şıklık demiyorlarmı, ?

Şık olacağım derken, Hayat Kadınları gibi Fahişe Şıllığı olmuyorlarmı ? 

 

     Bir yerlerini, Tüm Cinselliğini, gerdire gerdire meydana koymak, Göğüs Dekoltesini, Göğüs aralığını açmak,

Baldır Bacağını açmak, Tüm Cinselliğini dışarıya fışkırtmak, Hayat Kadınlarının, Fahişelerin özelliği idi,

Şimdi Sokakta Bütün Kadınların Kıyafet şekli, Hayat Kadınlarının, Fahişelerin Kıyafet şekli olmadımı ?

 

     Kendini, Erkeklerin Şehvet Akıtan bakışlarına Sergileyen, Teşhir eden, Teslim eden, Kadınlarla ve Kızlarla,

Şehvet Akıtan Bakışları ile, Şehvetini O şekil Kadınlara ve Kızlara,  Akıtan Erkekler,

GÖZ ZİNASI, GÖZ FUHUŞU YAPMIŞ OLUR, GÖZLERİN ZİNASI, GÖZLERİN FUHUŞU GERÇEKLEŞİR,

     Erkeklerin Şehvet Akıtan bakışlarından Haz ve Zevk alan Kadınlar ve Kızlar, O Erkeklerle Zina yapış olur,

O Kadınların, Kızların Irzına geçilmiş olur, GÖZ ZİNASI, GÖZ FUHUŞU GEÇEKLEŞİR, 

 

     Açık bir Kapta duran Gıdaların içine, “ Sinek, pisliğini niye akıttı “  diyemezsiniz,

dahada açıkta kalırsa gıda Kurtlanır, Süslenerek, Makyaj yaparak, Dekolte ve Açık saçık giyinerek gezerseniz,

Şehvet akıtan bakışların Pisliği, üzerinize akıtttırmış olursunuz, Açık saçık, Dekolte giyinmeye devam ederseniz,

Umumi duruma geldiğiniz için, gelen geçenin, Şehvet Akıtan bakışları Pisliği, içinize akıtılmaya devam edecektir, 

 

     Vucudunu satan Fahişe Kadınlar yada Kızlar, sadece Vucudunu satar,

sadece Vucudunu sattığı Erkeklerle Zina ve Fuhuş yapmış olur, bunun karşılığında ücretini alır,

Sözde Fahişe olmayan Kadınlar ve Kızlar ise, Vucudunu satmadığı halde,

Kendilerine, Şehvet akıtan bakışlarla bakan Erkeklerle, Ücretsiz, Ücret dahi almadan Zina ve Fuhuş yapmış

olur, Erkeklerin, Kendilerine Şehvet Akıtan bakışlarından Haz ve Zevk alır, Lakin, Etini satan Fahişe Kadınlar ve

Kızlar dahi, Erkeklerin Şehvet Akıtan bakışlarından hoşlanmaz, Haz ve Zevk almaz,

     Şayet, Bu Şekil Kadınlar ve Kızlar, Şehvet Akıtan Bakışlardan Haz ve Zevk almasalar,

Bir yerlerini, Tüm Cinselliğini, gerdire gerdire meydana koymaz,

Göğüs Dekoltesini, Göğüs aralığını açmaz, Baldır Bacak Dekoltesini, Tüm Cinselliğini dışarıya fışkırtmaz, 

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan bir kılık kıyafetlerle Tüm Cinselliğini illede dışarı fışkırtıyorsa,

Teşhir ediyorsa, Gözleri ile kendisini Soyan, Şehvetlerini Akıtan Bakışları ile Tecavüz eden Erkeklerin

bakışlarından hoşlanıyor olsa gerek, Argonun En hafif tabiri ile “ MAL “ olarak görünmekten ve

Mıncıklanmaktan hoşlanıyor olsa gerek, !

 

     Kadınlar, Hanımlar, İslam Dini Şeriatı ve Erkekler tarafından Gasbedilmiş Hangi Haklarınız varki,

Kendinizce Haklar İcad ederek, Kadın Hakları diyerek, Eşitlik diyerek,

Bitmez Tükenmez ayrılıkcı isteklerde bulunuyorsunuz, Lakin Genede Doymuyorsunuz,

Doymak bilmez isteklerinizin, karşılığı Size Ne olarak dönüyor Hiç Bakmazmısınız ? 

 

     Kişisel Zaaflar, Toplum içinde olunca, Toplum Ahlakını,

Yapısını onarılamayacak ve geri dönüşü olmayacak şekilde bozar, bu bozukluğu görmüyormusunuz ?

     Herkes kendi kendine Bir sorsun, Kişisel Ahlak Ne dir ? Toplum Ahlakı Ne dir ?

Her İkiside birbiri ile bağlı değilmidir ?

Veya başka şekilde sorayım, Annenize, Kız Kardeşinize, Eşinize, Kızınıza, Sosyal ve Cağdaş ihtiyaçlar olarak,

Fuhuş yapılmasını, Zina yapılmasını, Irzına geçilmesini, Tecavüz edilmesini Hoşgörü ile karşılayabilirmisiniz ?

Böyle şeyler Sizin başınıza geldiğinde, Bunlar Çağdaş yaşamın gerektirdiği şeylerdir diyebilirmisiniz ?

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                HAÇ SURESİ AYET 46

“ Mutlak gerçeğiniz şudurki, Gören Gözler Kör olmaz, Göğüslerinizin içindeki Kalpler Kör olur,

Kör olan Körlüğünüz, Gözün Göremez oluşu değil, Hiçbir Gerçeği akletmeyen Kalpler Kördür,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MUHAMMED SURESİ AYET 24

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Hiç Düşünmüyorlarmı ? Anlayışları üzerinde Kilitmi var ?

Hiçbir Hakikat ve Doğruluk, Gönüllerine girmiyor ? “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                KAMER SURESİ AYET 17

“ Andolsuki Biz, Öğüt alabilmeniz, Fikir alabilmeniz, Düşünebilmeniz için, Kuranı Size Kolaylaştırdık,

Hiç Aranızda Kuranı Kerimle Düşüneniniz yokmudur, ? ” der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip,

Kendinizi unutuyormusunuz ? Aklınızı kullanmıyormusunuz ?

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ?”  der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ENAM SURESİ AYET 40

“ Allahın Gadabı, Azabı, ve dahi Kıyamet geldiğinde, Kiminle muhatap olacaksınız Kendinizi hiç düşündünüzmü ?,”der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 2143

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Fâcir kişi, Günahkar Kişi, Günahlara batmış olan Kişi, Ne yaptığını Ne Olduğunu bilemez olan duruma gelmiş Kişi,

Yaptığı, İşlediği Bütün Günahlarını, Kendince önemsiz olarak görür, Burnunun üzerine konan bir sinek gibi zanneder,

Hatalarının, Asiliğinin, Günahlarının, Kendine ne getirdiğini ve getireceğini hiç düşünmez,” dedi der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3095

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gafile, Gaflet içine düşene şaşmak gerek, Düşüncesize Şaşmak gerek,

Dünyalık peşinde koşana Şaşarım, Kahkahalarla Gülene Şaşarım, Oyun ve Eğlence peşinde olanlara şaşarım,

Kılık Kıyafetinde Giyinik Çıplak olanlara Şaşarım, Zira Ölümü peşinde olduğu halde, Gaflet içindedirler,

Bu Gafletlerinizle Yaptıklarınız, Allah Zül Celali Memnun mu eder, yoksa Öfkelendirdi mi düşünmezsiniz, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CASİYE SURESİ AYET 23

“ Hevasını, Arzusunu, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kin ve Nefretlerini, Bid adlerini,

( Bence diyerek ) Kendi Fikirlerini, Dini edenleri, Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanları görmedinmi ?” der

“ Hatta ve hatta gittikce dahada sapıtırlar sapıklaşırlar, Gerçekte Onlar, Aşağılıkların Aşağısıdırlar,

Sapıklıkların Sapığıdırlar, Bu Açıkca Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,

Yoksa Sen, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsun ? ” der.

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Heva sını, Arzularını, Şehvetlerini, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen,

İnsanları görmedinmi, ? Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ diye soruyor,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ARAF SURESİ AYET 175 ve 176

“ Kendi Keyiflerinin, Arzularının, Şehvetlerinin Ardına düştüklerinde, Alçaklığa Saplanıp kaldıklarında,

Onlar Ayetlerimin Hükmiyetinden Sıyrılıp çıktıklarında, Şeytanın ardına takıldıklarında,

Şeytanın Belası, Onları bulacaktır, Şimdi belki biraz düşünürsünüz,” der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BUHARİ HADİS No 209

  Sahabeden Ebu Said el Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Ne Acaibdir ki, Aklınız, Kendini Zapteden, Aklını kullanabilen Tam Akıllı ve Dîninde Azimli kimsenin

Aklı kadar değildir, Siz Kadınlar, Aklınız Eksiktir, Dininiz Eksiktir,

  Siz Kadınların, Aklını kullanabildiğini ve Dinini tamamlayabildiğini, Görmedim,

Ey Kadınlar, Gerçek aklı Zabtedersiniz, durdurursunuz, Gerçek Akla uymazsınız, 

Gerçek aklı kullanmazsınız, Gerçek aklı kullanmadığınız için, O Aklınız, Dininizi Çeler,

Dininizi Eksik yapar, Dininizi bozar, Allah Zül Celale ve Kocanıza Küfran edersiniz,” dedi, 

  Kadınlar Allah Rasulune, “ Dinimizin Eksikliği Nedir diye sordular,

Allah Rasulu cevaben, “ Kadın Hayızlı, Adetli iken, Namazını kılmaz ve Orucunu tutmazsınız,

Kadının Şahitliği, Erkeğin Şahitliğinin Yarısıdır, İşte bu Dininizin eksikliğidir,” dedi,

  Kadınlar Allah Rasulune, Aklımızın ve Dinimizin Eksikliği Nedir diye sordular,

Allah Rasulu cevaben, “ Zevçlerinize, Kocalarınıza değil, Başkalarına Süslenirsiniz,

Kıyafetlerinizle kendinizi başkalarına sergilersiniz, Kocanıza Küfrânı Niymet edersiniz,

İşte bu Gerçek Aklınızı kullanabilme Eksikliğidir,” dedi,

  Allah Rasulu Sonra, “ Ey Kadınlar, Sadakayı bolca veriniz, Zîrâ bana Cehennem halkı gösterildi,

Cehennemdekilerin çoğunluğu, Siz Kadınlar idiniz,” dedi, 

  Kadınlar, Ey Allahın Rasulu, Cehennemdekilerin çoğunluğu neden Kadınlardı ? diye sordular,

Allah Rasulu Cevaben,“ Ey Kadınlar, Çünkü Siz, Allahın Size Verdiği Niymetlere, Şükretmek, Hamdetmek,

Onunla yetinmek, Onunla doymak yerine, Halinizden Çokca Şikayet edersiniz,

Nankörlükte, Doymazlıkta bulunursunuz, Ötekine, Berikine Çokca Lâ`net edersiniz, Gıybet edersiniz,”dedi

   Kadınlar Allah Rasulune, Küfran etmek, Nankörlük etmek, Küfürmüdür diye sordular,

Allah Rasulu cevaben, “ Evet,” dedi der,

 

 

     Kadınların, Allah Rasulunun “ Ey Kadınlar, Ne Acaibdir ki, Aklınız, Kendini Zapteden, kullanabilen,

Tam Akıllı ve Dîninde Azimli kimsenin Aklı kadar değildir,  Siz Kadınlar, Aklınız Eksiktir, Dininiz Eksiktir,

Zevçlerinize, Kocalarınıza değil, Başkalarına Süslenirsiniz, Kıyafetlerinizle kendinizi başkalarına sergilersiniz,

Kocanıza Küfrânı Niymet edersiniz,” sözüne İtiraz ettiğini duyuyorum

     Lakin, Allah ve Rasulu Sizin Halinizi, Sizden daha iyi bilmektedir,

Allah ve Rasulunun, Sözüne İtiraz eden, İmansızlığa gider, İmanını kaybeder, buna göre hareket ediniz,  

Düşünce ile Ayetleride okuduktan sonra Düşüncenizi çalıştırmaya başlayınız,

 

     KADINLARIN, KIZLARIN, Süslenmeye, Saçının şekline, Güzelliğine, Kılık kıyafetine, Kokusuna gösterdiği özeni,

İtinası, İtibarı, Yaratılış Fıtratındandır, Fakat aynı hassasiyette Özeni, Dikkati,

Dininin Hükümlerine, Edep ve Haya Hükümlerine gösteriyorlarmı ? Anlamaya çalışıyorlarmı ? Kesinlikle Hayır,

 

    Kadınların Giyinik oldukları halde, Vucudlarının Tüm Hatlarını, Tüm Dişiliği belirginleştirmek,

Çıplakmış gibi görünmek Haram ve Yasaktır, 

 

    Yani, Kadına, Kocasından Başka Erkeğin Cinselliği,  Kocaya, Hanımından başka Kadının Cinselliği Haramdır,

Kadına, Başka Kadınların Mahrem yerleri Cinsellikleri, Dişiliği Haramdır,

Erkeğe, Başka Erkeklerin Mahrem yerleri Cinsellikleri Haramdır,

Kadınlar ve Erkekler,  Aynı Yerde Çıplak olarak ve Birbirlerini görecek şekilde bulunamazlar ve duramazlar,

 

 

     EDEP, HAYA, NAMUS ve İFFET Kavramları, Kadınında, Kızında, Erkeğinde, GÖRSEL KİMLİĞİDİR,

Kişinin, Kendisine, Ailesine ve Toplum içindeki İnsanlara karşı Zorunlu olduğu bir görevidir,

Allahtan, İnsanlardan Utanma duygusudur, Kendine ve Topluma karşı sorumluluk duygusudur,

 

     Kavram Kargaşaları ile, “ NAMUSLULUK, Kılık Kıyafetinde kapalı olmasında değil,

NAMUSLULUK İnsanın Beynindedir,” derler ya DOĞRU !

NAMUSLULUK kavramı, Sadece ve Sadece Kılık Kıyafet için değildir, DOĞRU !

Edep, Haya ve Namus duygusu, İnsanın Beynindedir, DOĞRU !

Lakin bu nitelemeleri yapanlar, Namusluluk kavramı sözünü kendilerince gayet güzel ve mantıklı söylüyorlarda,

Kendi Beyinleri ile Kendi Söylediklerini dahi anlamak istemiyorlar,

Zira, NAMUSLULUK Kavramı, Tüm Yaşantıdır, 

     İnsanın Beynindeki Edep, Haya ve Namusunu koruyan faktör, Sıhhatini ve Sağlığını koruyan faktör,

O İnsanın Kılık Kıyafeti Giyimidir. Azıcık Flört, Fuhuş değildir demekle, Bunu anlayacak Beyin olmaz ise,

Kadın kendi Irzının, Namusunun, İffetinin, Haysiyetinin ve Canının neresini Ne kadar korumaktadır ?

 

     Ancak ve ancak, Beyni Namuslu olan, Beyni Fahişe olmayan Kadınlar ve Kızlar,

Kılık Kıyafetinde Bedenleride Fahişe olmaz Namuslu olur, Kılık Kıyafette Namus, Cinselliğine Cezbettirmeyecek,

Dişiliğine Davet ettirmeyecek olan, Namusunuda, Kendi Irzınıda, Kendi Canını koruyacak olan,

Kılık Kıyafet ve Makyajsızlık seçimidir, Kılık Kıyafet seçimi Hal ve Hareketleri ile Yolda Yürüyüşü ile, Parfümü ile,

Kendi Dişiliğine, Cezbettirmemek, Davet etmemektir,

     Zira Kadınlar Kızlar varki, Açık ve Tesettürsüzde olsa, Kılık Kıyafet seçimi Hal ve Hareketleri ile

Yolda Yürüyüşü ile, Parfümü ile, Kendi Dişiliğine, Kendi Cinselliğine Cezbettirmez, Davet etmez,   

     Kapalı Kadınlar Kızlar varki, Kılık Kıyafet seçimi Hal ve Hareketleri ile Yolda Yürüyüşü ile, Parfümü ile,

Kendi Dişiliğine, Kendi Cinselliğine Cezbettirir, Davet eder,

     “ Ben Özgürüm, Benim Bedenim, Benim Kararım, Dilediğim gibi giyinirim, Dilediğim gibi Makyaj yaparım,

Kılık Kıyafetime, Kılık Kıyafet Seçimime, Makyajıma dokunulamaz,” diyerek, Dekoltelikle, Teşhici Kılık Kıyafeti ile

Kendi Cinselliğini, Kendi Dişiliğini, Teşhir eden Kendi Cinselliğine Cezbettiren, Kendi Dişiliğine Davet eden

Kılık Kıyafet ve Makyajları ile, Beyinleri Fahişe Değilmidir, ?  Kılık Kıyafetlerinde Fahişe Değilmidir, ?

     Ancak ve Mutlak, Beyni Namuslu olan Kadınlar ve Kızlar, Kılık Kıyafetlerinde ve Makyajlarındada Namusludur,

Beyni Fahişe olan Kadınlar ve Kızlar, Kılık Kıyafetlerinde ve Makyajlarındada Fahişe değilmidir, ?   

Dekolte Teşhirci Kılık Kıyafetli olan, Makyajlı olan Kadınlar ve Kızlarda, Beyni Olanı Görebiliyormusunuz, ?

 

     Beyninde, Allahtan ve İnsanlardan Utanma duygusu :

Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet duygusu olan Sıhhatini ve Sağlığını koruyan bir Kadın,

Kendisini gözleri ile soyarak tecavüz eden Erkeklerin bakışlarından rahatsız olduğu için,

Toplum içinde, Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan bir şekilde ve biçimde kılık kıyafet giyinemez,

Erkeğin : Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan ve Teşhirci bir kılık kıyafeti, Cinsi Sapıklık oluyorsa,

Kadının : Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan ve Teşhirci kılık kıyafeti, Modernlik ve Şıklık olurmu ?

 

     Hangi Kadına Kıza, Kılık Kıyafeti anlatmaya çalışsan, anında cevabı,

“ Kılık Kıyafetimde Ne varki, Herkes böyle giyiniyor, ”  oluyor,

Kılık Kıyafetini, İslamın Hükmiyetine göre değil, kendi Şehvetine göre Kılık Kıyafetini seçiyor,

Kılık Kıyafet seçimi, İmanın Temel Şartlarından olduğu için, Kadınların Kılık Kıyafet seçiminde bu şekil hareket

etmesinin, Allah Zül Celal nezdinde Münafıklık olduğunu düşünmüyorlar,

 

     ÇOĞUNLUK KADINLARIMIZ ve KIZLARIMIZ, 

     Süslenmek, Güzel Görünmek, Şık görünmek, Modernlik, arzu ve isteği hesabında,

     Giydiği, Streçh Kılık Kıyafetlerle, Badi denilen Kıyafetlerle, Bıngıldak Yaylasını meydana koyduğunu,

Kendinin Tüm Cinselliğini, Dişiliğinin Tüm Kalıbını meydana koyduğunu ve orta malı yaptığını DÜŞÜNMEZLER !

     Giydiği, Degaje yaka denilen Yakası açık, Dekolte Kıyafetlerle, Abiye Kıyafetlerle Karpuz Tarlasını, İkiz Tepelerini

İkiz Tepe aralığını, meydana koyduğunu, kendini orta malı yaptığını DÜŞÜNMEZLER !

     Giydiği, Dar, Streçh Kılık Kıyafet ve Pantolon ile, Kalçasını, Baldır Bacaklarını,

Kalçasının Tüm Kalıbını meydana koyduğunu, kendini orta malı yaptığını DÜŞÜNMEZLER !

     Giydiği, Kısa ve Yırtmaçlı Eteği ile, Yürürken, Eğilip doğrulurken Bacaklarının

Baldırlarının meydana fışkırdığını, kendini orta malı yaptığını DÜŞÜNMEZLER !

     Giydiği, İnce, Şeffaf, Transparan kılık kıyafetle, İç Çamaşırının dahi meydana fışkırttığını,

kendi kendilerini tamamen Fahişe yaptıklarının, Onlara Bakanların,

Onlara Şehvetlerini akıttıklarını DÜŞÜNMEZLER !

     Kendini Şehvet Paketi yapıtığını DÜŞÜNMEZLER !

     Süslenip Güzelleşmekle, Açılıp saçılmakla, Kendine olan Güveninin arttığımı zannederler, öyle görürlerde,

Süslenip Güzelleşmekle, Şehevi Nefislerden kendilerine gelebilecek tehlikelerden hiç birini görmez, göremez,

Kendilerini Tehlikelerden korumayı, Güvenliğini, Sıhhatini kaybettiklerini, DÜŞÜNMEZLER !

     Kadınlar ve Kızlar, “ Ben Özgürüm, Benim Bedenim, Benim Kararım,” “ Kılık Kıyafetime Karışma ”

“ Kılık Kıyafetimde Ne varki, Herkes böyle giyiniyor, ” diyerek,

Sadece ve sadece Kendinin Ne kadar Güzel ve Şık olabileceğini DÜŞÜNÜRLER, DÜŞÜNDÜRÜRLER !!!

 

     Kadınların Şefkat bölgesi Göğüsleri değilmidir ?  Kadın Şefkati ile hareket etmiyormu, ?

Onun içindirki Kadınlar, Yavrusunu Şefkatiyle Göğsüne basar, Şefkatiyle Yavrusunu Göğüslerinden Emzirir,

Lakin Kadınların Şehvet bölgeleride aynı bölgesi değilmidir ?

Kadınlar aynı zamanda Şehvetleri ile hareket etmiyorlarmı,?

Şimdi diyeceksinizki, Kadınların Şefkatinin ve Şehvetinin, Akıl eksikliği ne alakası var ?

 

     Şefkat ve Şehvet, Akli Düşünceyi Hesabınıza aldırmaz, Akli Düşüncenizi, Yok eder,   

     Kadınlar, Şefkati ve Şehveti ile hareket ettikleri için, Şefkati ve Şehveti, Akli Düşüncesine Baskın değilmidir, ?

Kadınların Şefkati ve Şehveti Doyumsuzluğudur, Akli Düşüncesini, Şefkati ve Şehveti ile Zabtetmiş, yok etmiş olur,

Yani, Şefkat ve Şehvet Aklı ve Akli Düşünceyi yok etmiyormu,?

 

     Şefkati ve Şehveti ile Hareket eden, Şefkatini ve Şehvetini Akli Düşüncesine

Baskın kılan, Yok eden Erkeklerde çoğunlukta değilmidir ? 

     Akıl ve Akli Düşünce İnsanın Beynindedir, Şefkat ve Şehvet, Aklı durdurduğu, Akli Düşünceyi yok ettiği için

Kadınların Aklı daha da Eksik çalışmıyormu ?

 

     Dikkatinizi hiçmi çekmedi ? Dekolte ve Mini Giyinen Kadınlarımız ve Kızlarımız, Dedesinin,

Babasının, Amcasının, Dayısının, Öğretmenlerinin, Erkek Komşularının ve Erkek Tanıdıklarının yanlarında iken,

Mini eteğini aşağıya doğru çekiştirir, Göğsünü eli ile kapatmaya çalışır,

sorun kendi kendinize acaba bu hareketi niye yaparlar ?

 

     Cinselliğini Teşhir eden Kadınların, Kızların, Aklının, Mantığının, Kişiliğinin, Haysiyetinin, Karakterinin,

Namusunun, Dininin Eksikliğini, Beden ölçüleri lisanında bir izah yaparsak,

“ 90 60 90, Akli düşünce Bilhayli Noksan, Eksik,” Bir Amerikan Sözüde yine bunu ispatlıyormu ?

“ Sarışınlar Aptal olur” Peki, Saçını başka Renge boyayanların Akli düşüncesi Ne Kadardır, ?

 

     MÜSLÜMAN Kadınların yada Kızların, Dışarı çıkarken, Tüm Cinselliğini Teşhir eden, Makyaj yapması,

Tüm Kalıbını meydana koyan Streçh Dar Pantolon ve Kıyafet giymesi,

Göğsünü fışkırtan Dekolte Kılık Kıyafet giymesi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine aykırıdır, 

     Hanımlar Kızlar, Ben Müslümanım ve Tesettürlüyüm diye zannettiğiniz halde,

Hiç te O şekilde görünmediğinizi Hiç düşündünüzmü ? 

     İşte bu Kadınların, Kızların Gerçek Aklını kullanabilme Eksikliği ve

Dininin Hükümlerine Özen ve Dikkat göstermemeleri eksikliği DEĞİLMİDİR ?

 

     Kadınların, Kızların, Çekici Parfüm kullanmakla, Parfüm Dekoltesi,

     Kadınların, Kızların, Saç larını yaptırmakla, Saç Dekoltesi,

     Kadınların, Kızların, Ferçlerini, Yüzlerini, Makyajla Dekolte yapmaları, Yüz Dekoltesi,

     Kadınların, Kızların, Vucuduna, Bedenine yapışan, Göğüslerine Yapışan, Göğüslerinin Tüm Kalıbını,

Tüm Şehvetini dışarı fışkırtan, Degaje Yaka denilen, Yakası Göğüslerine kadar açık, İkiz Tepeler aralığı,

Göğüs Dekolteli kıyafeti ile Göğüs Dekoltesi,    

     Kadınların ve Kızların, Streçh denilen, Vucuduna yapışan, Kadının Kızın Karnının, Bıngıldak Yaylası Dekoltesi,

     Kadınların ve Kızların, Streçh, Düşük Bel, Pantolon denilen,

Kalçasının, Baldır ve Bacaklarının, Tüm Kalıbını Meydana koyan,

Dişiliği Şehvetini dışarı Fışkırtan, Kalça, Baldır Bacak Dekoltesi,

Tüm Dişiliklerini Fışkırtığı bölgeleri, Şehvetinin Şelaler gibi aktığı bölgeleri değilmidir ?,

 

     Dekolte olmak, Giyinik Çıplaklık, Giyinik Çıplak olmak, Çıplak gibi olmak,

Kadınlarınızın, Kızlarınızın, Evinden dışarı çıkarken, Streçh, Dar Kılık Kıyafet ile Vucudunu,

Streçh, Dar Pantolonu ile, Baldır Bacaklarını, Vucudunun Hatlarını, Vucudunun Tüm kalıbını,

Vucudunun Tüm Cinselliğini teşhir eden, Dişiliğini dışarı fışkırtan Kılık Kıyafeti,

İnce, Badi, Mini Dar kıyafetle, Göğüslerini Tüm Kalıbı ile dışarı Fışkırtan Kılık Kıyafeti,

Göğüs aralığını açıkta bırakan, Degaje yaka, Yakası açık Dekolte Kılık Kıyafeti,

Vucudunun Tenini, Vucudunu gösteren Şeffaf, Transparan, Kılık Kıyafeti,

Makyaj yapmaları, Yüzünü Çok güzelleştirip Çekici kılarak, kendine baktırmaları ile,

Saçlarını Şekil Şekil yapmaları ile Kendisini Çekici kılmak ile, Kendisine Çekici kılan Parfüm kullanmaları ile,

Hal ve Hareketlerinin Cezp ediciliği ile, Kadının yada Kızın Giyinik Çıplaklığı değilmidir ?

Kadının yada Kızın, Çıplak gibi görünmesi gibi değilmidir?

O Kadının yada Kızın, Erkeklerin Şehvetlerini, Cinsel Arzularını, Alakalarını üzerlerine çekmesi değilmidir ? 

 

     Kadınlar ve Kızlar, Kılık ve Kıyafetini, Akli Düşüncesi ile değil, Şehveti ile seçmekte ve giyinmekteler,

Kendi Dişiliğine Davet eder şekilde giyinmiş olmak, Hal ve Hareketlerinde, Konuşmalarında Çok serbest,

Çok Özgür olmak, Kadınlarda ve Kızlarda Giyinik Çıplaklık değilmidir ?

 

     Şimdi Bugün Kadınlarımız, Giyinik oldukları halde Kadınlar,

Kocasından başkaları için Süslenmekte, Açılıp Saçılmakta değillermi ?

     Evinden Sokağa çıkarken, Şeffaf, Taransparan, İnce, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan giydiği Elbiselerle

Açılıp saçılan, Süslenen, Cezbedici Parfüm kullanan Kadınlar Kızlar, Giyinik oldukları halde Çıplak değilmidir ?   

 

     Kadınlar ve Kızlar, Kılık ve Kıyafetini, Göğüslerini Gerdire gerdire, Göğüs Dekoltesini,

Kıçlarını Gerdire Gerdire, Kıç Dekoltesini, Baldır Bacak Dekoltesini, Tüm Şehvetini dışarı vermiyorlarmı ?

     Kadınlar ve Kızlar, Kılık ve Kıyafetini, Tüm Cinselliğini, Şehvetini Meydana koyan Fışkırtan Kıyafetleriyle,

Şehvetlerini Aksettirmiyorlarmı, ?  Bütün Erkeklerin Şehvetleri üzerlerine Davet etmiyorlarmı ?

 

     Kadınların ve Kızların Önemli ve Elzem olan değerleri, Dişiliklerini ve Şehvetlerini göstermemeleridir,  

Kadınlarda Kızlarda, Tesettür demek, Kapalılık demek,

Güya Kapanmışlıkla giyinmek değil, Kendi Dişiliğine Davet etmiş olmamaktır,

Kadınlar ve Kızlar, Kendi Dişiliklerini göstermek isterse gösterirler, göstermek istemezseler göstermezler,

Kadınlar Kızlar vardırki, Açık Saçıkta olsa, Tesettürsüzde olsa, Şehvetlerine, Kendi Dişiliğine Davet etmez,

Kadınlar Kızlar vardırki, Kapalıda olsa, Tesettürlüde olsa, Kılık Kıyafet seçimi ile, Hal ve Hareketleri ile,

Konuşmaları ile, Kendi Dişiliklerine Davet etmiş olmuyorlarmı ?     

Neden hep Kadın ve Kız Kıyafetleri, Kadının ve Kızın Cinselliğini, Dişiliğini teşhir etmek yönünde tasarlanmaktadır ?

 

     Göğüs Dekoltesinden, Baldır Bacak Dekoltesinden ve Streçh ve Dar Pantolon Giymekten ve

Vucudunun Tüm kalıbının Dişiliğini ortaya koymaktan, Vucud hareketlerini dışarı vermekten vazgeçmeyen

Kadınlar yada Kızlar, bu bölgelerine Erkeklerin Şehvet Akıtan bakışları ile, Arzuları ile,

Tüm Cinselliklerini birleştirmiş olur, Gözlerin Fuhuşu ve Gözlerin Zinası, gerçekleşmiş olur,

Bundanda Büyük bir Haz ve Zevk alıyor olsa gerekki hiç bundan vazgeçmiyorlar,

 

      Kadınların Evlerinden dışarda, Güzelliklerini, Dişiliklerini, gizlemeleri sakınmaları korumaları sart iken, 

Sadece ve Sadece Kocalarına karşı Güzel, Bakımlı ve Alımlı olması gerekirken,

Güzelliklerini, Dişiliklerini kocasına vermesi gerekirken, Tam aksine, Kocasına Paspal, Kocasına yorgun,

Kocasına vurdum duymaz duruyor oluyor, Evinden dışarıdakilere karşı, Güzelliklerini, Dişiliklerini değil,

Pörsümüş yerlerini Gizlemeye, saklamaya, sakınmaya çalışmakta değillermi,  ?

 

     İslam Dininin : Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre,

Kadın ve Erkek, Tüm Cinselliğini ancak ve ancak eşine sergileyebilir verebilir, Eşinden başkasına değil,

Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde, Başkaları için, Güzel, Zarif,

Çekici, Şirin oldukları için, Güzelliğini, Çekiciliğini, Kocasına değil başkalarına verdikleri için,

Bu günkü, Aile içi huzursuzluğun, Boşanmaların nedenlerinin, Ne olduğunu zannediyorsunuz ?

 

     Şimdi Günümüzde, Evlenen Kızına yada Oğluna, Allah Rasulunun bu tavsiyesini yapan varmı ?

Yada “ Kocana Sözünü geçir, Kendini ezdirme, Hanımını Kendinin üstüne çıkarma “ gibimi tavsiye ediliyor, ? 

Bunun karşılığındada Ailede Huzur ve Geçim oluyormu ?

yoksa Çirkeflikler neticesi boşanmalar, Nükleer Fizyona girip Patlaya Patlaya Patlayıp artmıyormu ?

 

     Kadınlar, Hanımlar, İslam Dini Şeriatı ve Erkekler tarafından Gasbedilmiş Hangi Haklarınız varki,

Kendinizce Haklar İcad ederek, Kadın Hakları diyerek, Eşitlik diyerek,

Bitmez Tükenmez ayrılıkcı isteklerde bulunuyorsunuz, Lakin Genede Doymuyorsunuz,

Doymak bilmez isteklerinizin, karşılığı Size Ne olarak dönüyor Hiç Bakmazmısınız ? 

 

 

     YARGITAYIN BOŞANMA NEDENLERİ SAYDIĞI,  HAL KARARLARI ?

 

     Tarihte Orta Çağdaki adı, Haçlı Birliği, Çanakkale, İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetleri,

Atatürkün tanımlaması ile, Müstevliler olan, Şimdiki adı Avrupa Birliği olan, İngilizlerin, Fransızların, Almanların,

1985 nden beri Avrupa Birliğine girmek için kendini parçalayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine dayattıkları,

ve bizim İdaremizinde, Meclisimizinde Hiç okumadan, Türkiye Halkınına uygunmu değilmi incelemeden,

Avrupa Birliği Kanunları Uyum Müktesabatı Kanunlarını, Avrupa Birliği Emretti diye aynen kabul edilmesi ile,   

 

     “ Evlilikte alınmış Malların, Evin, Arabanın, Şayet Evlilik Boşanma ile biterse, Yarısı Kadının Hakkıdır,”

       diyen kanun ile,

     “ Kadının Beyanı Esastır “ diyen kanun ile

     “ Aile olma hususlarında, Kadına Kanunen dahi Dokunulmazlık veren Bu Kanunlar ile,    

 

     Evlenmek Ne Kadar Normal ve Yasal bir Şey ise, Boşanmakta, O Kadar Normal ve Yasal bir şeydir diyerek,

     2006 Yılında Eşiyle Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Boşanma istemi ile dava açan bir kadının,

Mahkemede boşanma davası görülürken, Hakim, Kadının Şiddetli geçimsizlik gerekcelerini dinledi,

Kocasının, Boşanma davası gerekcelerine olan cevabını dinledi,

Kadının Şiddetli geçimsizlik dediği gerekcelerinin,

Kocasına karşı Sevgisiz, Saygısız Hoşgörüsüz davranmak,

Kılık Kıyafetine Eşinin hassasiyeti ile dikkat etmemek,

Kocası Evde yokken Erkek arkadaşlarını evine almak veya onlarla yanlız başına dolaşmaya çıkmak,

olduğunu görünce, Kadına Eşine Karşı, Sevgi ile, Saygı ile, Hoşgörü ile davran,

Kılık Kıyafetini, Eşinin Hassasiyetine dikkat ederek seç,

Kocan evde yokken Erkek arkadaşlarını evine alma onlarla yalnız başına gezme diyerek

ailenin boşanmaması için kadına nasihatte bulundu, Kadın ise,

Hakim bey, Benim Bedenim, Benin Kararım, Kılık Kıyafetime ve davranışlarıma dokunamazsınız,

Ben bu Söylediklerinizi yaparsam Kocamdan niye Boşanayım “ dedi, Hakimde Onları boşadı,

Bu bir Fıkra değildir, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde geçen bir boşanma davasıdır, 

 

     Lakin 2008 Yılında Yargıtayın tam aksi yönünde bir Yargı kararı ile,

Kılık Kıyafet şekline, Eşin İsteğinin bir baskı olarak görüldüğü ve Boşanma nedeni olarak sayıldığı yönünde,

Yüksek Yargı kararı ile, Yargı Kararları bir çelişme, çekişme ve Keşmekeşlik arenasına dönmüştür,

 

     2008 Yılında Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Kocanın, Hanımının geldiği gittiği yerlerde hareketlerini kontrol etmesi,

Kocanın, Hanımının Kılık Kıyafet şekline karışmasına, yolda giderken Hanımını, kontrol etmek gayesi ile izlenmesini,

Kocanın, Hanımından İsteği, bir baskı oluşturmasıdır, Israrlı Takip suçudur, Ağır Kusur olarak Boşanma nedenidir,

diyerek ” Boşanma nedeni olarak ağır kusur sayıldı,

 

     2021 yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Kocanın Annesini Hergün ziyaret etmesi, Ağır Kusur olarak Boşanma nedenidir diyerek ”

Boşanma nedeni olarak ağır kusur sayıldı,

 

     2021 yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Kocanın, Hanımına verdiği Ek Kredi kartını iptal ettirmesi, Ağır Kusur olarak Boşanma nedenidir diyerek ”

Boşanma nedeni olarak ağır kusur sayıldı,

 

    2021 yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile, bir boşanma davasında,

“ Hanımının isteği olmadan birlikte olmayı, Ağır Cinsel Taciz ve Boşanma nedeni olarak,

Ağır Kusur olarak Boşanma nedenidir diyerek ” Boşanma nedeni olarak ağır kusur sayıldı,

 

     Yine 2021 yılında, İki Çocuğu ile Kocasını Terk ederek Dostuna kaçan bir Kadın,

Dostundan Peydahladığı İki çocuğu daha Kaçtığı Kocasının Nufusuna kaydettirdi,

Lakin bir mahkemesi dahi olmadığı gibi, bir ceza verilmedi,

 

     Yine Televizyon Kadın Tartışma proğramlarına çıkan kadınlar,

Televizyonda Kocasına O Çocuk Senden değil diyebiliyor, Lakin Hiçbir Muhakemeye ve cezaya tabi olmuyor,  

     Siz, Anne ve Babanız, Nesebiniz, belli olmadan doğmayı, Dünyaya gelmeyi, Bu şekilde doğmayı,

Kendi Nefsinize kabul edermisiniz ? Böyle Bir Anne ve Babadan Doğmayı kabul edenmisiniz ?  

 

     Yine 2021 Yılında, Yine Yargıtayın bir Yargı kararı ile,

“ Kocam tarafından, Dövüldüm, Bana Şiddet uyguladı diyerek, Kocasını Öldüren Kadın,

Yargıtay Kararı ile, Kadının, Cinayeti Ağır Tahrik altında işlenmiş olduğundan, Darp ve Şiddet Mağduru sayılarak,

Kocasını Öldüren Kadına, Berat verildi, Ceza verilmeden Tahliye edildi, 

 

     Evlilikte alınmış Malların, Evin, Arabanın, Şayet Evlilik Boşanma ile biterse, Yarısı Kadının Hakkıdır diyen

     Kanunumuzla, Kadın Kocasından Boşanıp, Aldığı bu Malları ve Nafakayı Dostu ile beraber yiyip,

     Kocasına İhanet eden, Kocasını aldatan, Kocasını Boynuzlayan,

     Kocasına Cinnet geçirten Kadına, Cinsel Özgürlük diye Ceza yok,!!!

 

     2021 yılında Duruşma Salonuna, Mini etekle giren Avukata, Duruşma Hakiminin,

“ Avukat Hanım, Duruşmaya gelirken Lütfen Mini etek giymeyiniz”  ikazına, Avukat Bayan tarafından Hakime,

Etek boyu ölçümü davası Açılmış, O Duruşma Hakimine, Kadınların Etek Boyuna itiraz ettiği için

2,5 yıl Hapislik cezası verildi, Daha Sonrada Başka bir yere Sürgün edildi, 

 

     Yine 2021 yılında “ Bekar veya Dul Bayanlara Ev Kiraya vermem” diyen Bir Ev Sahibine,

Evi kiralamak isteyen Genç Dul Bir Kadın tarafından açılan Davada, Ev Sahibine, 3 yıl Hapis Cezası verildi,

 

     Yine 2021 yılında, bir Kuaförde Saçını kestirip Saç yaptıran bir Kadın, “ Saçım istediğim gibi olmadı” diyerek

mahkemeye ceza davası açtı, Kuaför, Mahkemeden İkibuçuk Milyon TL Para Cezası verildi,

2021 yılında Ormanları yakana 40,000 Tl ceza verildi aradaki fark nasıl bir farktır, ?

 

     İşte Bunlar ve Bu gibi Yargıtay Kararları, Mahkemelerde “ Emsal Karar “ olarak aynen devam etmektedir,

 

     Haberlerden takip etmektesiniz

     Güya Kadına Şiddeti önleme Sözleşmesi diye, aslı Kadının Sadakatsizliği ve Kadının Şiddete uğraması,

Kadın Cinayetlerinin sebebi olan İstanbul Sözleşmesinden sonra, 

 

     Aile ve Toplum Ahlakı Katledilmesine Ceza Yok, !!!

     Kedi Köpek Hayvan Hakları var, Koca Hakları ve Aile Hakları Yok !!!

     Kocaya Uzaklaştırma Cezası var, Kadının Kocasıyla Uyumlu olması Kanunu Yok !!!

     Evli olduğu halde, bir başkasından, Gayri Meşru Çocuk Peydahlıyan Kadına Ceza Yok,!!!

     Bekar olduğu halde Erkek arkadaşından, Gayri Meşru Çocuk Peydahlıyan Kıza Ceza Yok,!!!

     Yeni doğmuş bebeğini, Canlı Canlı Çöp Kutusuna atan, Canlı Canlı Mezara gömen Kadınlara Ceza yok, !!!

     Gayri Meşru Çocuğunu yolda doğurup Yola atan Kadına Ceza Yok !!!

     Evlilikte alınmış Malların, Evin, Arabanın, Şayet Evlilik Boşanma ile biterse, Yarısı Kadının Hakkıdır diyen

     Kanunumuzla, Kadın Kocasından Boşanıp, Aldığı bu Malları ve Nafakayı Dostu ile beraber yiyip,

     Kocasına İhanet eden, Kocasını aldatan, Kocasını Boynuzlayan,

     Kocasına Cinnet geçirten Kadına, Cinsel Özgürlük diye Ceza yok,!!!

     İşte bunlarla, Kadına Şiddet olayları, Kadın Cinayetleri çıkmakta ve artmakta değilmi ?

 

     Çirkefleşmiş bir Kadın, yada Kız, “ Bu Beni Taciz etti, ” dese, “ Kadının Beyanı Esastır “ kanunu ile

O Erkeğin Kanunen Savunma hakkı dahi yok !!!  hemen Nezarete atılır, Nezarettende Hapise atılır,

Bu Çirkefliklerin Hepsi, Kadın Hakları, Atatürk ve Cumhuriyet Kazanımları, Sözde Cumhuriyet Kadını oluyor,

bu Çirkef Çağdaşlığa katkı için Muazzam Gayret sarfedilmeye devam ediliyor,

28 Şubat Sürecinde dahi Kadın Hakları diye böyle Çirkeflikler yoktu,

Kadınlar ve Kızlar, Kanunen dahi dokunulamaz kadar Serbest hale getirilirse bunları daha Çoook göreceğiz, 

 

Dünya Kadınlar Günü var,                 Lakin,  Dünya Erkekler Günü Yok, !!!,

Kadın Hakları Günü var,                    Lakin, Erkek Hakları Günü Yok, !!!

Emekci Kadınlar Günü var,               Lakin,  Emekci Erkekler Günü Yok, !!!,

Çalışan Kadınlar Günü var,                Lakin, Çalışan Erkekler Günü Yok, !!!

Kadınlar için Sevgililer Günü var,      Lakin, Erkekler için Sevgililer Günü Yok, !!!

Feminist Kadınlar Günü var,              Lakin,  Feminist Erkekler Günü Yok,!!!  

Özgür Kadınlar Günü var,                  Lakin, Özgür Erkekler Günü Yok,!!!

Kadının Özgürlük Gücü var,              Lakin,  Erkek Özgürlük Gücü Yok,!!!

Kadınlara Özgürlük Anlayışı var,        Lakin, Erkeklere Özgürlük Anlayışı Yok, !!!

Kadın Sığınma Evleri var,                  Lakin, Erkek Sığınma Evleri Yok, !!!

Kadına Destek hattı KADES var,       Lakin, Erkek Destek hattı EDES yok !!!         

Kadına Şiddete Hayır Haftası var,     Lakin, Kocasına Çirkefleşmeme, Erkeğe, Şiddete Hayır Haftası yok, !!!

Kadınların Fitnesini Çirkefini Şimdi anlayabildinizmi ?

 

    “ Yirmisinde Tomurcuk Gül dür, Otuzunda Cazgırdır, Kırkında Cazgırı Ekberdir, 50 sinde Şeytanın Yoldaşıdır,

Zira Ağzından çıkan Kelam Senin için Çirkeftir,”

 

    Delikanlı Gençler, Romantik olucam diye Tek Taş yüzük alıp, önünde diz çökerek evlenme teklifi yapacakmısınız, ?

Evlenme teklifini böyle yaptığınız taktirde, işte bu bütün fitnelerin hepsi sizinde başınıza gelecek demektir,  

Kadınların Fitnesini, Sadakatsizliğini Şimdi anlayabildinizmi ?

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     KILIK KIYAFET seçimi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine göre yapılmak zorundadır,

     EDEP ve HAYA İBADETİ, Kadının Kızın tabiatındaki, Cinselliğini örterek, Cinselliği gizlemektir,

Kılık ve Kıyafeti ile Kadın yada Kız, Cinselliğini, Dişiliğini örtmüyor, gizlemiyor ise,

Makyajı ile Kokusu ile Kendine cezp ettiriyor ise, O şekil Kılık Kıyafeti, Hal ve Hareketi,

Sizin için Bir Fitne, Musibet, Felaket ve Bela olacaktır,  

 

     2006 yılında Gazetelerde Seri Tecavüz ve Cinayetler haberleri devamlı manşet oldu,

Lakin hiç Kimse bunun nedeninin neden kaynaklandığını düşünmedi,

daha sonra Seri Tecavüzleri ve Cinayetleri yapan yakalandı, Emniyetteki sorgusunda bu Tecavüzcü Katil, ifadesinde

“ Kendine Çok Özgür, Çok Serbest, Parfümüyle Güzel Kokan ve Süslenen, Makyajlı, Dekolte, Teşhirci, Davetkar,

Tahrikkar, İsterik, Açık Saçık olanlar, Tüm Dişiliğini, Tüm Şehvetini Fışkırtan, Kendini Hiç Sakınmayan,

Kadınlar ve Kızlar, Beni kendime hakim olamayacağım kadar Ağır Tahrik ediyor,

bende Güzel kokan, Süslenen Kadınları Kızları Takip ediyor, Kendini savunabileceği ve yardım isteyebileceği bir yer

ve zaman olmadığı anı yakalayınca Tecavüz ediyor ve Onu Öldürüyordum ve Bundan Çok büyük Zevk alıyorum”

dedi de, Lakin yinede Hiçbir Kadınımız yada Kızımız bunun kendileri içinde bir anlam taşıdığını düşünmedi,   

     Hala Günümüzde sadece Tecavüz ve Irza geçenin suçlu olduğu düşünülmekte, lakin onu Tecavüz ve Irza

geçmeye teşvik eden hallerin, yani Açıklık Saçıklık Özgürlüğünün buna neden olduğu düşünülmemektedir,

Tarihten beri daha önceleride aynen oldu, bundan sonrada aynen olacağı kesindir,

 

     Kadınlar, Hanımlar, İslam Dini Şeriatı ve Erkekler tarafından Gasbedilmiş Hangi Haklarınız varki,

Kendinizce Haklar İcad ederek, Kadın Hakları diyerek, Eşitlik diyerek,

Bitmez Tükenmez ayrılıkcı isteklerde bulunuyorsunuz, Lakin Genede Doymuyorsunuz,

Doymak bilmez isteklerinizin, karşılığı Size Ne olarak dönüyor Hiç Bakmazmısınız ? 

 

     Allah Rasulunun “  Siz Kadınlar, Aklınız Eksiktir, Dininiz Eksiktir, Siz Kadınların, Aklınızı kullanabildiğinizi ve

Dininizi tamamlayabildiğinizi Görmedim, Ey Kadınlar, Gerçek aklı Zabtedersiniz, durdurursunuz,

Gerçek aklınızı kullanmazsınız, Saçlarınızı şekil şekil yaparsınız, Açılıp saçılmanız ile Zahiriniz,

Görünüşleriniz Çıplaktır, bu şekil Kadınlara ve Kızlara, Hiçbir şekilde Güvenlik, Huzur, Ferahlık ve

Manevi Koruma yoktur “ ifadesini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? !

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini,

Kılık Kıyafet seçiminizi, Edep ve Haya dahilinde olarak, Örfünüze göre Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde,

Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren, 

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren,

Kadının ve Erkeğin, Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini,

Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

Kabul etmenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul ediyorum ve ona göre hareket ediyorum demektir,

Kabul etmemenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul etmiyorum demektir,

Bu Korunmayı kabul etmeyen ise, kendisine gelecek, Maddi ve Manevi zararların tahribatını kabul etmiş olur,

 

     Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını,

Kadının yaya Çocuğun Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin nedenlerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Kadınların ve Kızların, Dekolte Giyinmesi, Kenini, Dişiliğini, Şehvetini Teşhir etmesi, Kendi Dişiliğine, Şehvetine,

Kendine Davet etmesi, Kendine Tahrik etmesi değilde Nedir ?

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi

gerekirken, Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde,

Cinselliklerini Kocasından başkasına teşhir ederlerse, Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olurlarsa,

Kocasına karşı Küfranı Niymet etmekte değillermi ?  Bu olgu, Şimdiki Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi kavram kargaşaları Bu değilmidir ?

 

     Kadının, Kızın, Toplum içinde, Edepsiz, Hayasız ve Namussuz bir şekilde kılık kıyafet giymesini istemek,

Kadını, Kızı bu şekilde görmek istemek, Çağdaşlık, Modernlik, İlericilik ve dahi Laiklik değildir olamaz,

ancak ve ancak CİNSEL VAHŞİLİKTİR, Neden hep Kadın ve Kız Kıyafetleri,

Kadının ve Kızın Cinselliğini, Dişiliğini teşhir etmek yönünde tasarlanmaktadır ?

Kılık Kıyafet Seçimi ile, Hal ve Hareketleri ile, Konuşmaları ile, Kendi Dişiliklerine davet etmiş olumuyorlarmı, ?

Kılık Kıyafeti Şehveti ile olan Kadın ve Kızlara, Şehvetiyle Hareket eden Kadın ve Kızlara, Şehvetle Hareket ederler,

 

     Kadınların ve Kızların, Dekolte Giyinmesi, Kenini, Dişiliğini, Şehvetini Teşhir etmesi, Kendi Dişiliğine, Şehvetine,

Kendine Davet etmesi, Kendine Tahrik etmesi değilde Nedir ?

 

     Bunu, Siz, Kendi Hanımınız ve Kızınız için Kabul edenmisiniz ?

Kadınınızın, Kızınızın bu konuda düzgün bir düşüncesi olduğunu söyleyebilirmisiniz ?

Buna, Çağdaşlık, İlericilik, Cumhuriyet Kazanımları diyebilirmisiniz ?

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İBNİ MACE HADİS No 1460

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinle Mahrem Yerlerini (Cinsel Yerlerini )  Açma, Açtırma,

Belirginleştirme, Belirginleştirilmiş vaziyette gezdirme,

Ne Sağ olanın, Nede Ölü olanın, Mahrem yerlerine ( Cinsel yerlerine ) Bakma, Baktırt ma “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                METALİBUL ALİYE HADİS No 1670

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“

“ Gözü, Hanımından başka Kadınlara, Cinsel Arzularla, Cinsel Arzu Zevkinde, Şehvetle bakınan Erkeklerden,

Gözü, Kocasından başka Erkeklere Cinsel Arzularla, Cinsel Arzu Zevkinde, Şehvetle bakınan Kadınlardan,

Allah Zül Celal Nefret etmektedir,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/60 H/2

  Sahabeden Zahri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Agah olunuz, Avret Çıplaklığından

Sakınınız,  Allah Zül Celal Çıplaklığa bakana da kendisine baktırana da lanet etmektedir," dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İ.AZAM MÜSNED HADİS No 461 / 15

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinini, Kendisine Din olarak kabul eden, Allaha ve Rasulune İnanan, İman eden, Mümin, Müslüman,

Hamamda olsada, ( Denizde Plajda olsada ) Avret yerlerini, Vucut Hatlarını, başkalarından gizlemezse,

gizleyecek şekilde giyinmezse, Allahın ve bütün Mahlukatın ve Meleklerin Lanetindedir,“dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                METEALİBUL ALİYE HADİS No 1531

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bilinizki, Günahlarınız, Kalbinizi Dilim Dilim doğrar, Harama yönlendirilen Her bakışta,

Şeytanlığın Şehvetin Arzusu gizlidir, Erkeklerin, Kadınlara, Kadınların Erkeklere, Cinsel Arzularla,

Şehvetle bakması Harama yönlendirilmiş Bakışınızdır, ” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/194 H 10 ve 11

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud ve Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Bakış yokturki, Kalplerinizin içinde Şeytani, Nefsani Arzular ( Cinsel arzular ) uyandırmasın,

Şeytanın onda bir Emeli ve Amacı olmasın, Gözleri, gördüğü halde Kör gibi yapmasın,

Kalplerinizi katılaştırmasın, ( Edepsizliğiniz ve Hayasızlığınız ) Gözlerinizle Günah yapmanıza,

Göz Zinası yapmanıza galip gelir,  Ya İffetinizi muhafaza eder, Haramlara bakmaktan Gözlerinizi sakınırsınız,

Yahut Allah, Yüzlerinizin Şeklini değiştirecektir,“ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/153 H/29

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal adıyla Yemin ederimki, Benim Ümmetimden bazı İnsanlar gelecekki,

Faizli Alış veriş yapma Sapıklığını, Faizli hesaplar Üzerinden İş yapmak Sapıklığını,

Haram olan şeyleri Helal sayma Sapıklığını, Gecelerini, Oyun Eğlence ile geçirmek Sapıklığını,

Alkollu içki içmek Sapıklığını, Nikahsız Karı Koca Hayatı yaşamak,

Metres hayatı yaşamak Fuhuş ve Zina Sapıklığını,  ( Kadınlarının, Sokakta Yatak kıyafeti Gecelik gibi,

yani inceliği ve parlaklığı ile Vucudunu teşhir eden Saten kumaştan, Kadın kıyafeti gibi,

Kadın Vucudunu hissettiren İnce ve Parlak Deriden Kadın Kılık Kıyafet gibi, ) İpekli Elbiseler giyinmek

Sapıklığını, Meşru bir şeymiş, Helalmiş gibi görecekler, Onlar, Maymunlar ve Domuzlar gibidir “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S459 H2

  Sahabeden Ubade (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha Yemin ederimki, Benim Ümmetimden bazı İnsanlar gelecekki, Haramları Helal Sayacaklar,

Faizi, Faizli Alış Verişleri, Alkollu İçkiyi Helal sayacaklar, Şarkıcı ve Çalgıcı Kadınları Dost edinecekler,  

Kadınları, Kendini sergileyen Teşhir eden İpekli Kumaşlardan Kılık Kıyafet giyecekler,

İfrad, Tefrid, Kibir, Oyunlar ve Eğlenceler ile geceleyecekler,

Sabahleyin Kalktıklarında Domuz ve Maymun suretinde kalkacaklardır, “ dedi der,

 

     Kadının, Evinden dışarıda ve Kendini Teşhir eden biçimde giyinmesi Yasak ve Haramdır,  

Erkeğinin, Kadınını, Kızını, Çocuğunu sakınmadığı, Korumadığı Tek Mahlukat, Domuzdur,

Hiç Domuzlaşan, Maymunlaşan, İnsanlar, Erkekler, Kadınlar Görmedinizmi ?  Siz Domuzlaşmak istermisiniz, ?  

     Yukarıda Ayet ve Hadislerde geçen Kadınlarınızın Kızlarınızın Kılık Kıyafetine Dikkat ediniz,

“ Haramlara bakmaktan Gözlerinizi sakınırsınız, “ Allah Yüzlerinizin Şeklini değiştirir, Domuzlara benzetir, “

“ Onlar Domuzlar gibidir, Domuzlara benzerler,” İfadesini Şimdi anlayabildinizmi ?

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 275

  Sahabaden Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Lokman Aleyhisselama, İnsanların En Şerlisi, En Çirkefi, En Zulum yapanı, En Zarar vereni Kimdir ? diye

Sorulduğunda, Lokman Aleyhisselam, “ İnsanların kendisini günah işlerken görmelerine aldırmayan kimsedir,

diye cevab verdi “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İBNİ MACE HADİS No  4001

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle, Mescidin bahcesinde otururken, Mescidin bahcesi önünden,

Süslü bir Elbisesi ile, Eteğini yerde sürüyüp giden,( Tüm Cinselliğini dışarıya Teşhir eden ) bir kadın geçti,

Allah Rasulu, “ Ey Müminler, Kadınlarınıza ( Cinselliklerini dışarı Teşhir eden )  Süslü elbiseler giydirmeyiniz,

Kadınlarınızı bu şekilde Böbürlendirmeyin, ( Tüm Cinselliklerini dışarıya Teşhir ettirmeyin ) “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabaden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınızın, Kılık Kıyafetinden, Edebi ve Hayasından, İffetinden, Namusundan,

( Babası, Kocası, Abisi, Kardeşi, İşvereni olarak,) Sizde Sorumlusunuz, 

  Hakkı, Doğruyu bilen Kişinin, Hakkı Doğruyu söylemesine,

Edep ve Hayayı söylemesine, Korkusu engel olmamalıdır,

  Şu İki şey Sizi Allah yolundan ayırmaya yeterlidir, Kadınlarınıza karşı Dikkatli olmamaktır,

Dünyalık arzu ve isteklerine karşı aşırı yönelmektir, “ dedi der,    

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süslenerek, gösterişli olara gezinen bir kadın Fahişe gibidir,

O Kadın yada Kız, Başkalarıyla Sanki Evliymiş gibi Sıkı Fıkı olduğunda, Onlarla Zina etmiş olur, 

  Her Kim, Süslenen Gösterişli olan bir Kadınla yada Kızla, Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede Fahişdir,

O Kadınla yada Kızla Zina etmiş olur, O Kadınların Müşrik, Kafir veya Fahişe olması fark etmez,” dedi der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Kadınlara benzemeye çalışan Erkekler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Erkeklere benzemeye çalışan Kadınlar, 

Annesinin, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyenler,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini, Yabancı Erkeklerin Bakışlarından Kıskanmayanlar,

Korumayanlar, Deyyus Kimselerdir,

Böyle Kimseler, ( İbadetinde, Taatinde olsalar dahi ) Cennete giremeyeceklerdir, “dedi der, 

 

     Deyyus un Ne Olduğunu bilmiyorsanız ? Bilenden Sorun Benden almış olmayın,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NESAİ 3177   EBU DAVUD HADİS No 2049

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına Bir adam geldi,

Allah Rasulune, “ Benim Nikahımda Çok Güzel olan bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü,

Süslenir Püslenir, Açık Saçık giyinir, Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir eder, Çok Serbest hareket eder,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmıyor, ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulu,“ Onu Boşa” dedi, Adam, O Hanımım Çok güzel, Onsuzluğa dayanamam,

Nefsimin Arzularıda Onun peşinden gider dedi,

Allah Rasulu,“ Ona, Açık Saçık Giyinmesinin, Kendini Teşhir etmesinin, Çok Serbest hareket etmesinin,

Erkeklerle Sıkı Fıkı olmasının, Kendini Sakınmamasının, Çok Kötü Bir Huy olduğunu ve bu Huylarından

Vazgeçmesini söyle, Zorlada olsa Ona Sakınmayı öğret, O Hanımından bir süre daha faydalan,

Şayet bu Kötü Huylardan Vazgeçmezse, Öylece devam ederse, O Kadınla Evli kalma, O Kadını Hemen Boşa,

Zira Yabancı Erkeklerle Sıkı Fıkı olan, Kendini Yabancı Erkeklerden sakınmayan Kadınlar,

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olduğundan, Başka Erkeklerde faydalanmaktadır, " dedi der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 217

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Hanımının dahi, Süslenmesine, Gösterişli olmasına fazla düşkün olma, Zira İffetli, Namuslu ve Temiz bile olsa,

Evinden dışarı çıktığında, Süslenmesi ve Gösterişli olması nedeni ile, Senin yüzünden, Erkeklerin Şehvet dolu

bakışlarına uğrar, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini, üzerine çeker, Senin yüzünden

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olur, Sonra O Bakışlara katlanamazsın, Sen bunu kaldırabilirmisin,  “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/538 H/2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Saad Bin Ebu Vakkas, “ Karımın yanında yabancı bir erkek görürsem,

Hiç acımadan Onu Kılıcımla vururum “ dediğinde, Diğer Sahabeler Saada biraz şaşkınlıkla bakmışlar dıda,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “  Saadın, Eşini, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini Kıskanmasına,

Korumasına, Neden Şaşırıyorsunuz ? Müminin, Kıskanç, Kıskanır olmaması, Kötülükleri, Çirkin halleri,

Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılınan şeyleri işlemesidir, yapmasıdır, Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celalde,

Kıskançtır, Kıskanır, Sizin olabileceğinizden daha Kıskançtır, Allah Zül Celal Korur, Koruyandır,

Sizin olabileceğinizden daha koruyandır, Allah Zül Celalin Kıskanması, Koruması ise,

Gizli ve Aşikar olan Kötülükleri, Çirkin halleri, Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılmasıdır, “ dedi der,

 

     Türkce Anlayışımızda, Kıskançlık ve Hasedlemek aynı anlamda kullanılmaktadır, Çok yanlış bir anlayış ve

kullanımdır, Zira Kıskanmak Korumak anlamındadır, Hased etmek ise Düşmanlık ve Kin beslemek demektir,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2260

  Sahabaden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayanın Zayıflaması ve Yok olması nedeniyle, Müslümanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki,

Edep ve Hayanın anlaşılması ve yaşanması yönünden, İslam Dininin gereklerini,

İslam Dininin Edep ve Haya Şartlarını, Sosyal yaşamıyla, Dininin gereklerini yerine getirme konusunda,

Edeb ve Haya konusunda dirençli davranacak, kendine uygun görmeyecekler,

İbadetlerini yerine getirme hususunda isteksiz olacaklar, direnç gösterecekler, 

 ( İslami Terör, Laik, anti Laik, Gericilik, İlericilik, Çağdaşlık, Aydın lık, Modernlik, Şıklık gibi Kavram

kargaşaları ile ) İslam Dinini kötüleyecek, ( Din Eğitimi alamadığı için, Dininin gereklerini bilmeyen İnsanların

Dini duygularını ) İslam Dinini kendi kafalarına göre uyduracaklardır,

O Zamanda, Gerçek olarak İslam Dinini, Edep ve Haya ile yaşamaya çalışan Müslümanlar ise,

Avucu içinde, Kor Ateş tutan kimse gibi olacaktır “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TABARANİ HADİS No 526

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Kadınların Kılık kıyafetinde Tesettürlü olması, Baş Örtüsü ile Başlarını örtmesi Ayetleri geldiğini,

İlk öğrenen kişiyim, Allah Rasulu bana “ Örtünmemiş ve Başını Bağlamamış Kadınların yanına girme,

ve Örtünmeyi, Baş Örtüsü bağlamayı Kadınlara Kızlara Tebliğ Et anlat “ dedi,

  Kadınlara, Kızlara Örtünmeyi ve Başlarını bağlamayı Tebliğ etmekten Söylemekten, Örtünmeyi, Baş Örtüsünü,

Kadınlara, Kızlara Kabul ettirmekten daha zor bir şey başımdan geçmiş değildir dedi,“der, 

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                HAÇ SURESİ AYET 46

“ Mutlak gerçeğiniz şudurki, Gören Gözler Kör olmaz, Göğüslerinizin içindeki Kalpler Kör olur,

Kör olan Körlüğünüz, Gözün Göremez oluşu değil, Hiçbir Gerçeği akletmeyen Kalpler Kördür,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHZAP SURESİ AYET 53

“ Allah Zül Celal, Hak olanı, Gerçek olanı, Sizin içinizde gizlediklerinizi, Hayasızlıklarınızı dile getirmekten,

Söylemekten Utanmaz, Utanması gerekenler Ancak ve Mutlak Sizler olmalı değilmisiniz, ? ” der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                FUSSILET SURESİ AYET 20 ve 22

“ Yevmi Mahşere, Hesap gününe getirildiğinizde, Yaptığınız şeyler hakkında, Gözleriniz, Kulaklarınız,

Derileriniz, Sizin hiçbir müdahale edemeyeceğiniz şekilde Şahitliğinizi, Yaptıklarınızı Ettiklerinizi sayacaklardır,

  Gözlerinizin, Kulaklarınızın, Derilerinizin aleyhinizde Şahitlik yapacağından haala Sakınmıyormusunuz ? der,

 

 

      Günümüzde, Kadına Özgürlük, Çağdaşlık, Modernlik, Kadın Hakları, Kadınlara Öncelik adı altında,

Kadınlarımız ve Kızlarımız Çok Serbest, Çok Özgürce Giğim, Çok Özgürce Kılık Kıyafetle,

Çok Serbest ve Çok Özgürce hareket etmekte, Hiç Çekinmemekte ve dahi Kendilerini Hiç Sakınmamakta,

Hiç Haya etmemekte olduklarını, Yolda yürürken çok net olarak görmekte değilmisiniz ?

Erkek olarak Siz, Bir Kadından Sakınırsınız, Lakin Kadınlarımız Yolda Yürürken dahi Kendini Sakınıyorlarmı ?  

 

     Siz Kadınlar,

İş yerinizde çalışırken veya Yolda gelip giderken, Yanınızdan geçen veya Sizi gören Bütün

Erkeklerin Size, Şehvet dolu bakışları ile, Sizin Cinselliğinizden Dişiliğinizden faydalanmasını kabul edenmisiniz, ? 

 

     Siz Kadınlar,

O zaman, Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat, Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi Kavramlarla,

Edep ve Hayadan Özgür olarak, Dışarıda Açılıp Saçılıp, Süslenip,

Şehvet dolu, Üzerinize Şehvet akıtan Bakışlardan Kendinizi Sakınınız,

Kesinlikle Hayır diyorsunuz. Lakin Hiç te Sakınmıyorsunuz,

 

 

     Siz Erkekler,

İş yerinde çalışırken veya Yolda gelip giderken, Yanından geçen veya Onları gören Bütün Erkeklerin,

Annenizin, Kız Kardeşinizin, Hanımınızın, Kızınızın, Cinselliğinden, Dişiliğinden faydalanmasını kabul edenmisiniz ?

 

     Siz Erkekler,

Tüm Dişiliğini Teşhir eden, Dışarı fışkırtan, Görsel Fuhuşu, Normal bir yaşam olarak kabul eden,

Cinsel Arzuları Kendisine Davet eden, bu Davet neticesinde Mıncıklanan, Tecavüz edilen, Irzına geçilen ve

Mıncıklanmaya devam eden, Bir Kadın yada Kızla Evlenmeyi Siz Kabul edenmisiniz ?

 

     Siz Erkekler,

O zaman Annenizi, Kız Kardeşinizi, Kızınızı, Hanımınızı, Şehvet dolu, Üzerinize Şehvet akıtan Bakışlardan Sakınınız,

Kesinlikle Hayır diyorsunuz. Lakin Hiç te Sakınmıyorsunuz,

 

     Aklı, Düşüncesi ve Gözü Şehvetinde olan Bütün Erkekler, Her türlü ortamda,

Süslenen, Kılık kıyafeti ile açılıp saçılan, Sokakta, Çalışma hayatında, Düğünde, Denizde, Plajda,

Kendini sergileyen, Teşhir eden Kadınlara, Kızlara, Cinsel Arzuları, Şehvetleri ile bakarlar,

     LAKİN Hiçbir Erkek, Kendi Kadınına, Kendi Kızına, Kendi Kız Kardeşine,

Kendi Annesine Cinsel Arzularla, Şehvetler ile bakılmasını kabul etmez,

     Annenize, Kız Kardeşinize, Eşinize, Kızınıza, Sosyal ve Çağdaş ihtiyaçlar olarak, Fuhuş yapılmasını,

Zina yapılmasını, Irzına geçilmesini, Tecavüz edilmesini Hoşgörü ile karşılayabilirmisiniz ?    

Böyle şeyler Sizin başınıza geldiğinde, Bunlar Çağdaş yaşamın gerektirdiği şeylerdir diyebilirmisiniz ?

   “ Güzele Bakmak Sevaptır “ diyen Erkekler, acaba neden, Kendi kadınına, Kendi kızına, Kendi Annesine,

Şehvetle bakılmasını Cinsel Arzularla bakılmasını, kabul etmezler, edemezler, ! 

hatta ve hatta sonu, Namus Cinayetlerine kadar gider, Haberlerden izliyorsunuzdur,

     Erkeğin, Kadınını sakınması, Koruması, Yaratılış fıtratındandır, Yaratılış Fıtratından ileri gelmektedir,

Hadisteki “ Kadınlarınızın, Kılık Kıyafetinden, Sizde Sorumlusunuz ifadesini, “  ve

Gözlerin Zinası, Gözlerin Fuhuşu, Fahişeliği varmıymış yokmuymuş Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

      Zira günümüzde Açık saçık Kılık kıyafetle Sokağa çıkan, Düğüne Derneğe giden Kadın yada Kız,

Hamam kaçkını gibi, Tüm Vucudunu, Tüm Cinselliğini, Karpuz Tarlasını sergilemeye gidiyor,

Düğüne Derneğe giden Erkek, Bu Kadınlara yada Kızlara, Karpuz Tarlasına bakmaya gidiyor,

Düğünde Dernekte yada Sokaklarda ve Caddelerde, Hiç Kimse birbirine bakmıyor gibi,

Tamamen yalan ve aldatma olan bir ifade ile Hiç Kimse kendi kendini kandırmasın ve aldatmasın,

Hiç kimse, kendi kendini kandırmasın, Cinsellik dürtülerinde, Duygularında,

Erkeklerin, Kadınlara Şehvetle, Cinsel arzuları ile baktığı, Meyletmesi,

Kadınlarında Erkeklere, Şehvetle, Cinsel arzuları ile baktığı, Meyletmesi, Yaratılış Fıtratındandır,

İNKAR edilemeyecek kadar açık ve nettir, Siz Haala Kendinizin Karpuz tarlanıza, Bıngıldak Yaylanıza,

Şehvet Akıtan bakışlara Müsaade edecekmisiniz ?

 

     Hayat Kadınları, Fahişeler gibi giyinen görünen Kadına, Toplumdaki hiç Kimse Namuslu gözü ile bakmaz,

Kendinize nasıl bakılmasını istiyorsanız, bakılmak istediğiniz şekilde giyinmek O şekilde olmak zorundasınız,

     Zira , Giyim şekliniz ne biçimde ise, Size bakanlar O biçimde bakarlar,

Kadının yada Kızın, Kendini Ne olarak gördüğü değil, Toplumun O Kadını yada Kızı, Ne olarak gördüğü

önemlidir. Strech, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan bir kılık kıyafet giyinen bir Kadın yada Kız,

Toplum içinde, Argonun en hafif tabiri ile “ MAL “ olarakmı görünüyor ? Yoksa

Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Kimliği ve Kişiliği olan, İnsanı İnsan yapan değerlerlemi görünüyor ?

 

     O halde O Şekilde Giyinmeyiniz, O Halde Edepsiz ve Hayasız olan Kılık Kıyafetle

Sokağa çıkmayınız, Çıkartmayınız,  Ayet ve Hadislerde Yasaklanan Haram kılınan fiilleri yapmayınız,

Zira Sizin Kadınınıza, Kızınıza O şekilde bakılmadığınımı Zannediyorsunuz ?

Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını, Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Nasıl Tecavüz ettiklerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Edep ve Haya ile olan Kılık Kıyafet şekli, Davranış şekli,

Sokakta ayrı, Denizde Plajda ayrı, Düğünde Dernekte ayrı değildir,

Hiçbir Deniz Plajı, Bir Erkeğin ve Müslüman Bir Kadının yada Kızın gidebileceği yerler değildir,

Kadınların yada Kızların, Denizde, Plajda Elbise yada Haşema denilen Mayo giymeside,

Edepsizliği, Hayasızlığı, İffetsizliği, ortadan kaldırmaz, Çünkü, Deniz ve Plajlarda Edep ve Haya yoktur,

Denize, Plaja giden Kadın yada Kız, Tüm Vucudunu ve Cinselliğini, Karpuz Tarlasını sergilemeye gidiyor,

Denize, Plaja giden Erkek, Bu Kadınlara yada Kızlara, Karpuz Tarlasına bakmaya gidiyor,

Deniz Plajlarında yada Sokaklarda ve Caddelerde, Hiç Kimse birbirine bakmıyor gibi,

Tamamen yalan ve aldatma olan bir ifade ile Hiç Kimse kendi kendini kandırmasın ve aldatmasın,

Şimdi Kim Bakışlarını Böyle şeylerden ne Kadar kaçırmaktadır ? 

 

     Nasılki Siz Erkekler, Başkalarının Kadınlarının Kızlarının, giyindikleri kıyafetlerinden, Bedenlerinin Kalıplarını,

Kalçalarının Kalıplarını Meydana koyan, Teşhir eden, Bayrak gibi dalgalanan bedenlerine,

Kıçlarına bakıyorsanız, Sizinde, Kadınlarının Kızlarının, giyindikleri kıyafetlerinden,

Bayrak gibi dalgalanan bedenlerine, Kıçlarına Bakarlar, Siz bunu Kabul edenmisiniz ? Kıyametiniz değilmidir ? 

 

     O halde O Şekilde Giyinmeyiniz, O Halde Edepsiz ve Hayasız olan Kılık Kıyafetle

Sokağa çıkmayınız, Çıkartmayınız,  Ayet ve Hadislerde Yasaklanan Haram kılınan fiilleri yapmayınız,

Zira Sizin Kadınınıza, Kızınıza O şekilde bakılmadığınımı Zannediyorsunuz ?

 

     Kadınlarla, Kızlarla Bir yerde beraber bulunmak, Kadınların Karpuz Tarlasını Meydana koymak değildir,

Gözlerinle Kadınların Karpuz Tarlasında dolaşmak, Kadınların Sahra Yaylasında Yayılmak değildir,

Kendi Kadınınızın, Kızınızın, Karpuz Tarlanızda, Sahra Yaylasında, başka Erkeklerin, Gözleri ile gezmesini,

Yayılmasını, Onları Cinsel olarak arzulamasını, Şehvetlerini akıtmasını kabul edermisiniz ?

Ayet ve Hadislerdeki, Göz Fuhuşunun, Göz Zinasının Ne olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ?

Kendi kendinize bir Nefis muhasebesi yapın, Nefsinizin Şehevi Arzularını kendinize yönlendirin, anlarsınız,

 

     Tüm Dişiliğini Teşhir eden, Dışarı fışkırtan, Cinsel Arzuları Kendisine Davet eden ve bu Davet neticesinde

Mıncıklanan, Tecavüz edilen, Irzına geçilen, Fuhuş yapmaya normal bir yaşam olarak devam eden,

Bir Kadın yada Kızla Evlenmeyi Siz Kabul edenmisiniz ?

 

     Lakin Evleneceğiniz Kadına yada Kıza, Evlenmeden önce,

Bir de Makyajsız, Süssüz ve Alalade bir giyinmiş şekilde Bakmanızda görmenizde,

Size Gerçekten Şirin görünüp görünmediğini anlamanızda, Sadakatini anlamanızda fayda vardır ?

 

     Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, Edepsiz, Hayasız bir şekilde

Tüm Cinselliğini teşhir eden karşısındaki Şuh bir Kadına karşı, “ Benim Şehvetim, Cinsel Arzularım uyanmıyor,

Benim Kalbim Temiz, Ben O Kadını bir birey olarak görüyorum “ diyen Erkeğin bu ifadesi ne kadar doğrudur ?

Bir Erkek olarak, Benimde Kalbim Temiz, Lakin Nefis Şeytanım, Cinsel Arzu Şeytanım Temiz değil,

Zaten Hiç Kimse Kendi Nefis Şeytanının, Cinsel Arzu Şeytanının, Temiz olduğunuda iddia edemez,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NİSA SURESİ AYET 119 ve 118

“ Şeytan, Allah Zül Celale, Tuzaklarım ile Kulların arasından kendime alacağım pay,

Onları Senin yolundan, Rasulunun yolundan saptırmaktır ve sapıtacağım,

Onları öyle kuruntulara sokacağımki, O Kuruntularla Kendilerini güzel ve hoş görecekler,

Onlara, Kullarına Emredeceğim, Senin, Onları Yaratışını değiştirecekler,

Onlara Emredeceğim, Hayvanlarının Kulaklarını yardıkları gibi, Kendi Kulaklarınıda yaracaklar,

( Erkekler Kadınların, Kadınlar Erkeklerin Şehvetini üzerlerine çekmek için Estetik yaptıracaklar,

Cinsiyetlerini Değiştirecekler, Erkek Kadın olacak, Kadın Erkek olacak,) işte bunu yapacaklar,” dedi,

  Allah Zül Celalde Şeytana, Seni Dost edinmiş olanlar, Benim değil Senin Emirlerine İtaat edenler,

Allahı bırakmış, Allaha yüz çevirmiş, Allahı İnkar etmiş olup, Şeytana Dost olmuş olanlardır,

İşte Onlar, Cehennemde Amansız Azaplarla, Apaçık bir Hüsranda olacaklar,”       

“ Şeytan Allah Zül Celale, Elbette Tuzaklarım ile Senin Kulların arasından Kendime bir Pay alacağım dedi,

Ve Allah Zül Celal, Şeytana Lanet etti,” der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                YUSUF SURESİ AYET 28

“ Şeytanla berber olan Siz Kadınların, ( GÜZELLİK ve ŞEHVET ) Tuzağı Çok büyüktür,

Doğrusu bu Fitne, Şeytanla beraber olan Siz Kadınların Tuzağındandır,”der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/110 H/10

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan, Yeryüzüne atıldıktan sonra, “ Hamamlar evi oldu, Çarşılar ve yol ağızları Meclisi oldu,

 Besmelesiz yenen Yemekler, Yemeği oldu, Çalgıcılar, Tuzaklarına Çağıran Çığırtkan Ökse oldu,

Sözleri Okuması, Yalan Şiirler, Yazısı, Dövme yaptırtmak oldu, Falcılar Fal Baktıranlar, Önde gidenleri oldu, 

  Tuzağı Ökse si de, Kocası Haricindekilere, Dışarıya karşı Süslenen, ( Makyaj yapan, ) Açık saçık gezen,

Giyinik Çıplak olan Kadınlar oldu,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 472

  Sahabeden Cafer Bin Cürfas Burkan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki Bütün Çirkeflerin, Pisliklerin anahtarıdır, Kadınların Çirkeflikleri Fitneleri, Şeytanın Tuzağıdır,

Çirkeflerin başlangıcı, Ahireti boş verip Dünyayı sevmek, Dünyanın Çirkef Zevklerine dalmaktır, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 1324

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ey Kadınlar,

Hiç Şüpheniz olmasınki, Şeytanın Sizin üzerinizde Tuzakları vardır, Süslenmeniz, Dışarıya karşı Güzelleşmeniz,

Şık ve Alımlı olmaya çalışmanız, Gösterişli olmaya çalışmanız, Şeytanın Sizin üzerinizdeki Tuzağıdır, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C1 ŞEYTAN H 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar, Şeytanın Size, Dışarıya karşı Güzel görünmek Hilesi, aldatması vardır,

Şeytanın Güzel görünmek Hilesi, Sizin başkalarına Süslü, Güzel, Cazibeli görünmek İçin,

Dudaklarınıza boya çekmeniz, Gözlerinize boya çekmenizdir, ( yani Makyaj yapmanızdır )” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ZÜBDETÜL BUHARİ HADİS No 1209

  Sahabeden Usame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Sonra Erkeklerin Üzerine, Kadınların Süslenerek, Açılıp saçılarak, kendilerini teşhir ederek, gezmelerinden,

daha büyük Fitne Fucur, Fuhuş Tuzağı yoktur, “ dedi der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 208

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir, Kadınlarda Fıtratlarından dolayı Cazibtir, Cezbedicidir ve Çekicidir,

Dünyanın Cezbediciliğine, Kadınların Cezbediciliğine kapılmaktan Sakının ve Kendinizi ve Ahiretinizi koruyun,

( yoksa Helak olacaksınız ) “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/321 H/6

  Sahabeden Muhammed İbni İlyas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celal, Mahrem yerlerini belirginleştirene, açana, Dikkat etmeyene Lanet etmiştir,

Kız Çocuklarının Kılık Kıyafetindede, Kız Çocuklarının Mahrem yerlerinin açık sacık olmamasına dikkat edin,

Kız Çocuklarınızında Mahrem Yerlerini Cinsel yerlerini örtün, Doğru şekilde giydirin, Açık Saçık giydirmeyin,

Zira Çocuğun Cinsel Yerleride, Büyüklerin Mahrem yerleri gibidir. Sonra Felaketlerine katlanamazsınız”, dedi der,

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsunki İnsanı, yani Sizi Ben Yarattım, Size, Can Damarınız, Şah Damarınızdan daha yakınım,

Nefsinizin, Nefis Şeytanınızın, Şeytanın Tuzakları ile, Size Neler Fısıldadığını Sizden daha iyi bilirim, “ der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 68

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hiç Şüpheniz olmasınki,

Kanınızın Damarlarınızda dolaştığı gibi Şeytanda, Aynen, Kanınız gibi Damarlarınızda dolaşmaktadır, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BAKARA SURESİ AYET 168 ve 169

“ Mutlakki, Şeytan Sizin Düşmanınızdır,”

“ O Size Hep Çirkinlikleri, Çirkeflikleri, Murdar şeyleri, Tuzakları ile güzel gösterendir,”der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ZUHRUF SURESİ AYET 36 ve 37

“ Her Kim Mümin Müslüman, Rahmanın Zikrinden Yüz Çevirene, Zikiri küçümseyene, Alay edene,

Bir şeytan musallat olur, artık onun arkadaşıda, yoldaşıda şeytan olur,

“ Şeytan onları, Tuzakları ile İslamın doğru yolundan çıkarmış olduğu halde,

onlar kendilerinin doğru yolda olduğunu zanneder, ” der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BAKARA SURESİ AYET 169

“ Sakın Şeytanın adımlarına uymayınız,” der, der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ARAF SURESİ AYET 27

“ Ey Ademoğullari, Ayetlerimize İnanmayanlar, İman etmeyenler, Ayetlerimize göre hareket etmeyenler,

Şeytanların Dostu olmuştur, Zira, Şeytan ve taraftarları Sizi, Sizin Onları görmediğiniz, göremeyeceğiniz

yerlerden görürler ve size sokulurlar, Şeytan Ananız Havva ile Babanız Ademi, Cennetten nasıl Kovdurdu ise,

Sizlerede Aynı Fitnesini yapacak devam ettirecektir,

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovduracaktır,)

  Şeytan Tuzakları ile Sizide, İslamın doğru yolundan,

İmanınızdan, Amelinizden şaşırtıp Sizi Belaya düşürmesin, ”der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                SEBE SURESİ AYET 20

“ Kendi içinizden, Müminlerden biri, Bir Gurup İnsan olsa dahi,

İblis Şeytan, Zanlarınızı, Tuzakları ile, Size Hakiki Doğru olarak gösterendir,

Sizde O Zannetiğinizle iştigal ettiğinizde, İblise, Şeytana uyanlardan ve Cennetten Kovulanlardan olursunuz,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 1593

  Sahabeden İbni Mesud (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hırslanmaktan, Doyumsuzluk Hırsından Sakınınız, Zira Doyumsuzluk Hırsı,

Sınırsız ve Sonsuz çeşitte Yiyecekler, Meyvalar olduğu Cennette dahi, Adem ile Havvayı,

Yasak Ağacın Meyvasını yemesine ve Cennetten Kovulmasına neden olmuştur,

( Sizde henüz Cenneti dahi görmeden, Dünyada iken Cennetten kovulursuz,) “ dedi der,

 

     Bu Tuzaklar, Bu Fitneler Sadedece ve Sadece dışarıda var değildir,

Evinizin içindedir, Evinizin içindede vardır, Dikkat ederseniz görürsünüz,

İşte Fıtratlarındaki bu Tuzaklar nedeni ile Adem Babamızı dahi kendilerine kandırıp Cennetten kovdurmadılarmı ?

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                YUSUF SURESİ AYET 28

“ Şeytanla berber olan Siz Kadınların ( Güzellik ve Şehvet ) Tuzağı Çok büyüktür,

Doğrusu bu Fitne, Şeytanla beraber olan Siz Kadınların Tuzağındandır,”der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHMED BİN HAMBEL MÜSNED 22 / 300

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Berberim gelmişti, Berberim Benin Saçımı Kesiyordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Mimberde Hutbe verdiğini işittim ve Kalkıp dinlemeye başladım, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

“ Zaman gelecekki, Kadınlar, Berberine, Saçımı ayırt, Düzelt ve Güzelleştirki,

Ben Sana Feda olayım diyecekler ve Yollarını Benden ayıracaklar,

Bende O Kadınlar için, Benden Uzak olun, Benden Uzak kalın, diyeceğim, diyerek Hutbe verdi “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/44 H/2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kadının Fıtratından dolayı Kadının Saçı, Kokusu, O Kadına,

( Erkeklerin İlgi, alaka, Cinsel arzularını, Şehvetlerini çeken ) iki Güzelliğinden birisidir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NESAİ HADİS No 3878

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeklerin Fıtratı, Kadınlar ve Kadınların Kokusunu, ( Parfümünü ) sever,

Erkeklerin Fıtratına, Kadınlar ve Kadınların Kokusu, ( Parfümü ) sevdirilmiştir,

Kadınlar ve Kadınların Kokusu, ( Parfümü ) Erkekler için, Cezp edici, Çekici kılınmıştır,

Kadınlar ve Kadınların Kokusu, ( Parfümü ) Erkekler için, Cezp edicidir, Çekicidir, Çeker,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/264 H 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kızların Evinden dışarıda, Saçlarını değişik şekillerde yapması, Saçlarının güzel görünmesi,

Kadınların, Kızların Evinden dışarıya, Makyaj yaparak, Güzel, Çekici bir Yüzle çıkması,

Kadınların, Kızların Evinden dışarıda, ( Dişiliğine çeken ) Güzel ve Çekici bir sesle konuşması,

( Erkeklerin Şehevi bakışlarını) Cezbedicidir, Şehevi bakışları kendisine çeker,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                DARİMİ HADİS No 532 ve 533

  Sahabeden İbrahim (ra) ve Asım Bin Damra (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Süslenmeniz, Açılıp saçılmanız ile Parfümünüz ile Peşinizden gelinmesinden Sakının,

Muhakkak ki  Süslenmeniz, Açılıp saçılmanız ile Parfümünüz ile yürüyüşünüzle, Ardına düşülen Siz için bir Fitne,  

Arkanızdan gelen aşağılık kimseler için, Tecavüzleriniz için Azdırma sebebidir,  “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                DARİMİ HADİS No 540 ve 541

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Kadınlara hitaben, “ Papuçlarınızın Topuk Sesini kendinizden uzaklaştırın,

Topuklarınızdan Ses çıkartarak çıkarmayın, Zira O Topuk Sesleriniz, Şeytanın Seslerinden biridir,

Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan ahmak Adamların Kalplerini bozar,

  Şüphe yok ki, Kalbinde Cinsellik Hastalığı bulunan ahmak Adamların etrafındaki,

Kadınların, Kızların, Topuk sesleri, O Ahmak Adamların Bakışlarını, ilgi ve alakalarını, Şehvetlerini

Sizin üzerinize çeker, Onları yerlerinde durdurmaz, Size yönlecekler, Peşinize düşeceklerdir,”dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S101 H9

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Safiyye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şeytan, Damarınızda, Kanınızın dolaştığı gibi dolaşmaktadır,

Şeytanın Taifesi, Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunanlar, Peşinize düşerler, Peşinizde dolaşırlar,

Peşinizi Bırakmazlar, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 1566

  Sahabeden Ebul Büceyr (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Süslü, Gösterişli Elbiseler, Kılık Kıyafetler giyen Nice Kimseler, Çıplak gibidirler, Giyinik Çıplaktırlar,

  Dikkat ediniz, Sizi, Cennete götürecek olan Yollar, Sarp ve Yokuştur, hiç kolay yol değildir,

Sizi Cehenneme götüren yollar, çok çazibeli, çok arzulu, çok aldatıcı yollardır, Zira, bir anlıkda olsa,

Nice Nefsani Arzularınız, İstekleriniz vardırki, Neticeleri Sizi Hüsrana götürecektir,“ dedi der,      

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3130

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikenli Ağaçlardan Üzüm Devşirilemediği, Toplanamadığı gibi, Kötüler de İyilerin makamlarına varamazlar

Bu iki farklı yoldur, Hangi Yolu tutarsanız, O Yol Sizi, O Yolun Yolcularının yanına götürecektir,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BAKARA SURESİ AYET 216

“ Bir Şeyi Çok Sevebilirsiniz, Çok Hoşlanırsınızda,

Lakin O Şey Sizin için Çok büyük Bir Kötülük bir Felaket bir Hezimet, bir Aşağılık vasıtası olabilir,

Bir Şeyide, Sevmeyebilir, Hoşlanmayabilirsinizde, Lakin O şey, Sizin için Dünya ve Ahirette hayır verici olandır,”  

“ Hoşunuza gitmeyen bazı şeyler, ( Kılık ve Kıyafetler ) Sizin için daha hayırlı, Koruyucu, iyi ve güzel bir şekil olur,

Hoşunuza giden bazı şeyler ( Cok Serbest, Çok Özgür Kılık ve Kıyafetleriniz ) Sizin Felaketiniz olacaktır,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 1171 ve 1172

  Sahabeden Ukbe Bin Amir (ra) ve Cabir (ra) anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yalnız başınıza iken yabancı kadınlarla bir yerde beraber olmamaya bakın,

Bir Erkek Hanımı olmayan bir kadınla, Tek başına yalnız iken bir yerde bir arada bulunmasın kalmasın,

  Kocası veya Mahremleri yanında olmayan kadınlarla beraber olmayın, bir yerde yalnız kalmayın,

Hanımınız haricinde Yabancı Kadınlarla yalnız olarak beraber olmamaya dikkat edin,

  Zira Hanımınız haricinde bir kadınla yalnız olarak bir yerde bulunursanız, Üçüncünüz, Nefis Şeytanınızdır,

Nefis Şeytanınız, Sizi Sapıtmak için, Kanın Damarlarınızda dolaştığı gibi etrafınızda dolaşmaktadır,

Yalnız başınıza Bir Kadınla Bir yerde beraber olmak, Size katlanamayacağınız Felaketler getirecektir, ” dedi der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No  C3 S264 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Şu Üç Şey, Erkek Fıtratında Şehveti uyandırır, Şehvet Taçizine, Cinsel Tacize düşürücüdür,

Yüzünü Güzelleştirmek, ( Makyaj yapmak, Süslenmek, ) Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Saçını, Şekillendirerek Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Sesini Güzelleştirerek, Şuh bir eda ile konuşmak bir şeyler söylemek, Kendini Cazip kılmak, Çekici kılmak,

Şehevi Arzuları Celbeder üzerine çeker, Şehvetleri Çekici olmaktır, Cinsel Tacize Düşmektir,” dedi der,
 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                CAMİUSSAGIR HADİS No 441

  Sahabeden  Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi bir Kadın veya Kız, Edep ve Hayasında, kusurlu davranırsa, Üzüntülere, Ruhi Bunalımlara, Belalara,

Müptela olacaktır, Cinsel Irzına geçilmesinin içine düşecektir,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TİRMİZİ HADİS No 2803

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Hangi Kadın, Evinde yada Evinden dışarıda,

Kocası yanında iken dahi Başkalarının yanında Açık Saçık giyinirse, Elbisesini çıkarırsa, Soyunursa,

O Kadın, Kendisi ile Allah arasındaki, Edep ve Haya Perdesini yırtmıştır,

Bu Edepsizlik ve Hayasızlıktır, Edepsizlik ve Hayasızlık Yasaktır ve Haramdır,

Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağını kaybetmiştir, başına gelecekleri kabul etmiştir, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                KIYAMET SURESİ AYET 34,35 ve 36

Gerektir O Bela Sana Gerek,” “ Yine Gerektir O Bela Sana Gerek,” “ Sizi, Başıboşluğunuza,

Kendi Dişiliğinizi, Şehvetinizi sergilemenin keyfiyetine bırakılacağınızımı zannettiniz,?” der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ŞURA SURESİ AYET 30 

“ Başınıza gelen Felaketler, Kötülükler, ( Şiddete uğramanız, Tecavüz edilmeniz, Irzınıza geçilmesi, )

Kendi ellerinizle işlediklerinizden, yaptığınız hallerinizden,

Kılık Kıyafetinizde, Edep, Hayaya Riayet etmemenizden dolayıdır “ der.

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                EN'AM SURESİ AYET 104

“ Rabbinizden Sizlere Basiretler, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti anlayabilme,

ayırt edebilme yeteneği geldi, Artık Kim, Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Edep ve Hayayı anlar

ve ayırt ederse, yararı kendisinedir, Kimde ; Hakikati, Doğruluğu, Dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, Edep ve Hayayı,

Farazi Körlükle görmezden gelir, Riayet etmezse, Zararı kendisinedir “ der.

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İSRA SURESİ AYET 15

“ Her Kim Bir Kadın Yada Kız, Kılık ve Kıyafeti seçiminde, Edep ve Hayaya Riayet ederse,

Kendinin korunması için etmiş olur, Yararı ve Korunması kendisinedir,

  Her Kim Bir Kadın Yada Kız, Kılık ve Kıyafeti seçiminde, Edep ve Hayaya Riayet etmezse,

Kendisi için korumasını kaldırmış olur, Zararı, Felaketi kendisinedir “ der.

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS No C1 S27 H11

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Başınıza gelen Felaketler, Musibetler, Kötülükler, Tecavüz edilmeniz, Irzınıza geçilmeniz,)

Kaza ve Kaderinizin hükmü infaz oluncaya, yerine gelinceye kadar, Akılınız gider,

Kaza ve Kaderin hükmü yerine geldikten sonra, Aklınız yerine geldiğinde,

Nedamet etsenizde, Pişman olsanızda, Sizin Neticeniz değişmiş olurmu ? “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BUHARİ MÜFRED HADİS No 1278

Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir İnsan, Bir Meselede iki kere aldanmaz,

Müslüman bir İnsan Edep ve Haya konusunda iki kere aldanmış olamaz, “ dedi der,

 

     Ata Sözlerimizde ise “ Eşşek dahi, bir kere düştüğü çukura bir daha çukura düşmez “ der.

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ZÜMER SURESİ AYET 26

“ Onlar, Edep ve Haya ile yaşamayanlar, Dünya hayatında Bu Rezilliği, Bu Zilleti tatdıkları, Zilleti yaşadıkları halde,

Bilmeye anlamaya çalışmazlar, Ahiret Azabı, dahada büyüktür, Keşke anlasalar, bilselerdi “ der,

 

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini,

Kılık Kıyafet seçiminizi, Edep ve Haya dahilinde olarak, Örfünüze göre Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde,

Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren, 

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren,

Kadının ve Erkeğin, Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini,

Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

Kabul etmenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul ediyorum ve ona göre hareket ediyorum demektir,

Kabul etmemenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul etmiyorum demektir,

Bu Korunmayı kabul etmeyen ise, kendisine gelecek, Maddi ve Manevi zararların tahribatını kabul etmiş olur,

 

     Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını,

Kadının yaya Çocuğun Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin nedenlerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     “ Benim Bedenim, Benim Kararım, Kıyafetime dokunma,” diyen Kadınlar Kızlar,

Çok açık ve Net olarak Kendilerinin Teşhirciliğini Davetkarlığını İspat ediyor değilmidir ?

     Kendine Çok Özgür, Çok Serbest, Parfümüyle Güzel Kokan ve Süslenen, Makyajlı, Dekolte, Teşhirci,

Davetkar, Tahrikkar, İsterik, Açık Saçık olanlar, Tüm Dişiliğini, Tüm Şehvetini Fışkırtan, Kendini Hiç Sakınmayan,

Kadınlar ve Kızlar, Kılık Kıyafetinizde, Acılıp saçılırsanız, Süslenmek için, Çok Özgür olursanız,

Bu şekildeki durumunuza devam ederseniz, dahada başınıza gelecekler vardır,

     “ Benim Bedenim, Benim Kararım, Kıyafetime dokunma,” diyen Kadınların Kızların,

Dekoltelikleri ile dokunulacak yerlerini Teşhir etmiyorlarmı ? O Dokunmanın Felafetini, Rezilliğinide alacaklardır,

Kılık Kıyafetinde, Dekolte ve Teşhirci olan Kadınlar ve Kızlar için, Kılık Kıyafetlerinde Kendilerini Teşhir ettikleri için,

Kendi Dişiliklerine, Şehvetlerine davet ettikleri için, Kendi Güvenliklerini yok ederler,

Türk Filimlerindeki Mevzuları hatırlayın,

 

     Vucudunuzun Tüm Kalıbını, Cinsel Cazibeli Tecavüz Paketi Şeklinde ortaya koyan, Tüm Cinselliğinizi,

Tüm Dişiliğinizi, Teşhir eden, Dışarı fışkırtan, Kılık Kıyafet giymeniz, Sizin için Ne kadar Normal ise, 

Size Cinsel Taciz, Mıncıklama yapılması, TECAVÜZ Edilmesi, Irzınıza geçilmeside, O kadar NORMALDİR, 

 

     Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunan art niyetli İnsanların, Cinsel Tacizcilerin, Tecavüzcülerin,

Kadın Simsarlarının, Cinsel Cazibeli Kılık kıyafeti ile Cinselliğini dışarı fışkırtan Kadınlara,

Kızlara Saygısı Sonsuz, Dişilik Cazibesini fışkırtması, Ağır Tahrik sonucu Tecavüze Davet ile,

Gözüne kestirdiği yerde ve şekilde yakalarsa, Gerek Arkadaşlık kurarak gereksede başka şekillerde

O Paketi MINCIKLAR, Açar, O Kadını yada Kızı, ÖPER ! TECAVÜZ EDER, IRZINIZA GEÇER,

 

     2010 yılında Gazetelerde Seri Tecavüz ve Cinayetler haberleri devamlı manşet oldu,

Lakin hiç Kimse bunun nedeninin neden kaynaklandığını düşünmedi,

daha sonra Seri Tecavüzleri ve Cinayetleri yapan yakalandı, Emniyetteki sorgusunda bu Tecavüzcü Katil, ifadesinde

“ Kendine Çok Özgür, Çok Serbest, Parfümüyle Güzel Kokan ve Süslenen, Makyajlı, Dekolte, Teşhirci, Davetkar,

Tahrikkar, İsterik, Açık Saçık olanlar, Tüm Dişiliğini, Tüm Şehvetini Fışkırtan, Kendini Hiç Sakınmayan,

Kadınlar ve Kızlar, Beni kendime hakim olamayacağım kadar Ağır Tahrik ediyor,

bende Güzel kokan, Süslenen Kadınları Kızları Takip ediyor, Kendini savunabileceği ve yardım isteyebileceği bir yer

ve zaman olmadığı anı yakalayınca Tecavüz ediyor ve Onu Öldürüyordum ve Bundan Çok büyük Zevk alıyorum”

dedi de, Lakin yinede Hiçbir Kadınımız yada Kızımız bunun kendileri içinde bir anlam taşıdığını düşünmedi,   

     Hala Günümüzde sadece Tecavüz ve Irza geçenin suçlu olduğu düşünülmekte, lakin onu Tecavüz ve Irza

geçmeye teşvik eden hallerin, yani Açıklık Saçıklık Özgürlüğünün buna neden olduğu düşünülmemektedir,

Tarihten beri daha önceleride aynen oldu, bundan sonrada aynen olacağı kesindir,

 

     Emniyet Genel Müdürlüğü, Cinsel Taciz ve Tecavüz İstatistikleri,

Hangi türde kılık kıyafet giyinen Kadınların, Cinsel Taciz ve Tecavüze uğradığını açık ve net olarak vermektedir.

Cinselliği ön planda olan Kadın için, Toplumda neler düşünüldüğü açık ve nettir,

 

     Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, İç çamaşırını dahi belirten, Teşhirci olan,

Tabiatındaki tüm cinselliğin özelliklerini dışarı fışkırtan, Şehevi bakışları üzerine Cezbettirten Kadının bu

durumu, Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunan art niyetli İnsanlara, Cinsel Tacizcilere, Tecavüzcülere,

Kadın Simsarlarına, Satanistlere açık bir Daveti değilmi ?

Fuhuş, Zina, Irza geçmenin kaynağı olan, Ağır Tahrik eden yerde değillermi ?

     Şikayet ettiklerine bakmayın, Zira O Kadınlar, Kızlar, Mıncıklanmayı, Tecavüz edilmeyi, Irzına geçilmeyi,

Kediler, Köpekler gibi istemekte ve Arzulamakta ve Açık ve Net olarak Davet etmekte değillermi,?

     Kadının veya Kızın, Cinsel Taciz, Tecavüz ve Şiddete uğramasında, Irzına geçilmesinde,

Kendisinin daha büyük bir payı yokmu ?

 

     Edep ve Haya Korumasını istemeyen, Edep ve Haya ile giyinmeyen, Tüm Cinselliğini, Tüm Dişiliğini,

Vucudunun Tüm Kalıbını, Cinsel Cazibeli Tecavüz Paketi Şeklinde ortaya koyan, Teşhir eden, Dışarı fışkırtan,

Azıcık Flört etmek Fuhuş değildir diyen, açıkca kendisine Cinsel taciz ve tecavüz edilmesine,

Irzına geçilmesine davet eder ve sonuçlarını kabul etmiş olur,

     Zira O Şekil Kadınlar ve Kızlar, Mıncıklanmayı, Cinsel Taciz yapılmayı, Irzına geçilmeyi hak ettiğinden,

onlara hiçte acınmaz, Zaten hiçte acınmamaktadır,

 

     Irza Geçilmek, Tecavüz edilmek, Kadınların yada Kızların Tüm Cinselliğini,

Tüm Dişiliğini dışarı fışkırtması sonucu, yani Ağır Cinsel Tahrik sonucu olduğundan,

Zina, Irza geçmek Suçu ve Cezası, Medeni Kanunumuzdan çıkarılmıştır,  

yani Darp ve Cinayet olmadan Tecavüz etmek, Irza geçmek serbesttir,

 

     Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerrin, Mafyanın,

Terörist Canilerin işledikleri Suçlar, Toplum Düzenini ve Huzurunu bozan Suçlar olduğu halde, Ceza Yasalarımız,

Bu Suçlara İnsan Hakları diyerek Bu Suçlara Eşdeğer ceza vermemekle, Bu Suçlara verilen Cezaları,

İnsan Hakları adı altında Çok hafif Cezalar olarak tutmakla, Bu Tecavüzlere verilen Cezalar,

Bırakın Tecavüzden caydırıcı olmasını, Tecavüze Teşvik etmektedir,

Tecavüzcülerde Onların bu Arzularını yerine getirmektedir,

Bu Şekil Kadınlara, Kızlara, Cinsel Taciz, Tecavüz etmek, Irzına geçmek, Tecavüzcülerin Kamusal Görevi Olmuştur,

Lakin Sayıları yeterli değilki, Yaptıkları Cinsel Tacizleri, Tecavüzleri, Irza geçmeleri, Cinsel Şiddetleri,

İşledikleri Cinayetleri, Modernlik, Şıklık diyerek, Kadınların ve Kızların açılıp saçılmalarına caydırıcı olmamaktadır,

açılıp saçılmaya, şehvetleri çekmeye, Çok Ağır Cinsel Tahrik etmeye aynen devam etmek değillermi ?  

 

     Aç Köpeğin önüne Et Koyacaksın, Ciğer Koyacaksın,

Sonrada Köpeğe, Bu Eti, Ciğeri yemeyeceksin diyeceksin !

Aç Köpek Onu yer, İşte burada, Şeriatın Edep ve Haya Kanunlarının Korumasını haala anlamadınızmı ?

Bunları anlamak için Başınıza,  Zina, Fuhuş, Cinsel Tecavüz edilme, Irzınıza geçilme,

Cinsel Taciz ve Cinsel Sapıklık ve Şiddet felaketimi gelmesi lazım ?

 

     Polis, Fuhuş yapanları, Size Tecavüz edenleri, Irzınıza geçenleri yakalayarak karakola getirse dahi,

Tecavüz ve Irza geçme Ağır Cinsel Tahrik sonucu olduğu için, Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden,

Tecavüz edilenden, Irzına geçilenden önce Tahliye edilmektedir, 

Bunları anlamak için Başınıza, Mıncıklanma, Cinsel Taciz edilme, Tecavüz edilme, Irzınıza geçilme,

Zina, Fuhuş ve Cinsel Sapıklık ve Şiddet felaketimi gelmesi lazım ?

 

     Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, İslam Dininin, Sizler ve Bizler için Emrettiği Edep ve Haya,

Mahremiyet Hükümlerine Tam ve Eksiksiz olarak riayet edinizki, Hiçbir Propleminiz olmasın,

 

     Bir Binanın Temeli olmadan üzerine katlar çıkılamayacağı gibi, İmanınızın Edep ve Haya olan

Temel Şartını yerine getirmeden, İmanınızda, İbadetlerinizde olmaz, Hiçbir şey ifade etmez, böyle bir şekil,

Katiyetle Allaha Yalan söylemiş olmaktır, bu yalanlarınızla, Allahı kandırabileceğinizi aklınıza dahi getirmeyin,

 

     Bu şekil Kadınları ve Kızları Mıncıklama, Tecavüz etme ve Irzına geçmeyi,

Kamusal görevi olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor, Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ? 

     Bu Teşhircilikle Cinsel Taciz ve Tecavüz edilme davetinizle,

Sizi, Çantanızdaki Biber gazı Spreyi ve Elektro Şok Cihazınızda kurtarmaz, başkalarını kurtardımı ?

     Bu şekilde kılık kıyafetli bir Kadının, Cinsel Tacize ve Tecavüze uğradıktan sonra,

Tacizciden ve Tecavüzcüden şikayet etmesi ne kadar mantıklıdır ?

 

     Dikkat edin, Sizi Gözlerine kestirmesinler, Tecavüz edilen, Irzına geçilen Batakhanelere, Pavyonlara,

Genel Evlere, Düşürülen Kadınlar ve Kızlar, Bedenleri ile Bunlara Sermaye olan Kadınlar ve Kızlar,

Irzına geçilip Katledilen Kadınlar Kızlar, Uzaydanmı geldi, Bunlar Sizler değilmisiniz ?

“ Tecavüz kaçınılmaz olursa, Zevk alacaksın “ İfadesi kimlere aittir ?

 

     Bir Kadının yada Kızın, Cinsel tacize, Tecavüze ve Şiddete düşmemesi için,

Cinsel tacizcileri, Tecavüzcüleri davet etmeyen, Edep, Haya ile Namusluca bir kılık kıyafet giyim şeklinden

başka, Kadınları Kızları ne koruyabilecektir ?  Devletin Polisimi ? 

Devletin Polisi gelene kadar, İş İşten geçmiş olduğundan sonra, Ne değişecektir ? 

 

    Ziya Paşanın İfadesi ile      “ Aine'si İş tir Kişinin Laafa bakılmaz, Görünür kişinin Aklı Sinesinde,”

                                                 Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı Rezilliktir “

 

     Edep, Haya ve Namus Kavramları Kişinin Kılık Kıyafetinde, Sıfatında ve yaptığı işlerde görünür,

Akıl, Mantık, Bilgi ve Eğitim ile kendini korumayanı etmeli ikaz,

İkaz ile uslanmayanın, Akıl, Mantık, Bilgi ve Eğitim ile kendini korumayanın hakkı Ne dir ?

 

     Edep, Haya ve Namus Kavramları Kişinin Kılık Kıyafetinde, Sıfatında ve yaptığı işlerde görülendir,

Zira : Göz nasıl görürse, Cinsel arzular başka şeyler ister, “ Dişisi Kuyruk Sallamazsa, Erkeği Peşinden Gelmez,”

“ GÖRÜNEN KILAVUZ KÖY,  pardon,  OTEL yada PANSİYON İSTEMEZ “

     Yani, Kadınlar, Kızlar, Kılık Kıyafetleri ile, Kendi Kendilerini, Özel olarak korumalıdır,

Zira, Hayaller olmasa, Gerçekler ortaya çıkmaz, Gerçekler olmasa, Hayaller ortaya çıkıp gerçekleşmez,

Cinsel şiddet görmenizi, Irzınıza geçilmenizi, Öldürülmenizi,  Şimdi daha iyi anladınızmı ?

 

     Ata Sözlerimiz “ Su Testisi, Su yolunda Kırılır  “ der, yani Kırılabileceğiniz Yola ve Şekle girmeyin der,

 

     Mehmet Akif Ersoyun İfadesi ile           “ EDEP ve HAYA,  Bir Tacı Nuur İmiş, HÜDA Dan,

                                                                       Onu, Giyde Kurtul ve Emin Ol Her Türlü Beladan”

 

   “ Edepsizlik ve Hayasızlıktan, Pişman Olurda Dönersen, Gönül Kapısı Açıktır, Çalmadan Gir İçeri,

Henüz Geçmedi Zaman, Belki bir Sabah geleceksin, Lakin Vakit geçmiş olacak” 

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der.

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                KAF SURESİ AYET 22

“ Andolsun :( Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek ) İnsanlar arasında olan,

Edepsizliği ve Hayasızlığı görmen için, Senin gözünden Perdeyi kaldırdık,

Şimdi, Edepsizliği ve Hayasızlığı görmende, anlamanda, Gözün, Zihnin, Düşüncen daha keskindir “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/ 95 H 14

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi Nefsine bir baksın,”

( Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini kendinize yönlendirin, bu isteklerin Nasıl olduğunu anlarsınız)” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                YUSUF SURESİ AYET 53

“ Zira Nefis ( İnsanda bulunan Şehvet duygularını, Çinsel arzularını ) Daima kötülüğü Emredendir, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Bütün Müminlerde, İnsanlarda görüp, bilmektedir,

  Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız,

İşte O Zaman Allah Zül Celal Size, Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NAHL SURESİ AYET 125

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Kendinin yolunda yürüyenleri, Doğru yolda yürüyenleri,

Doğru olanları ve Allah Zül Celalin yolundan sapanları, Sapıtanları, Sapıtmışları Çok iyi bilir, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BAKARA SURESİ AYET 33

“ Allah Zül Celal,  Açıkladığınızıda, açıklamadığınızıda, Kendinize dahi itiraf edemediğiniz

İçinizde gizlediğiniz, Niyetlerinize kadar, Bilendir, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsunki İnsanı, yani Sizi Biz Yarattık, Size, Can Damarınız, Şah Damarınızdan daha yakınız,

Nefsinizin, Nefis Şeytanınızın, Kendinize Neler Fısıldadığını Sizden daha iyi biliriz, “ der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜMİN SURESİ AYET 19

“ Gözlerin Hain, Şehvetli bakışınıda, Gönüllerin gizlediği arzularıda Mutlak Bilen Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                YUNUS SURESİ AYET 82

“ Suçluların, ( Edep, Haya ile giyinmeyenlerin ) hoşuna gitmesede,

Allah Sözleri ile, Gerçeği açığa çıkarandır “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜSLİM HADİS No 2142

  Sahabeden Zeynep Binti Ebu Seleme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinizi Temize çekmeyin, Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın,

Zira Allah Azze ve Celle Sizin Ne Kadar Temiz olup olmadığınızı gayet iyi bilir, “ dedi der, 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün Müminlerde, İnsanlarda görecek ve bilecektir, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                KALEM SURESİ AYET 4 ve 5

“ İşte Bunlarla Sen Yüce Bir Ahlak Üzere olmalısın, Sende Görmektesin, Sende Görünmektesin, 

Onlarda ( Edepsizlikte ve Hayasızlıkta diretenlerde ) görmekteler, Onlarda Görünmekteler,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                SEBE SURESİ AYET 9

“ Gökten gelenlere, Yerden çıkanlara, Önlerindekilere, Arkalarındakilere bir bakmazlarmı, ?

Dilersek, Kendilerini Yere Geçiririz, Yahut Gökten Parçalar ( Taşlar ) Yağdırırız,

Geçmiştekilerin nasıl helak oldukları ve Sizin üzerinize verilen vakitte,

Size Allaha dönüş için verdiğimiz Vakitte Sizin için İbretler vardır, Hala görmek istemiyormusunuz, ?” der,      

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S 278 H 10

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal İnsanların Karakterini Üç sınıf olarak yarattı,

  Birincisi, Üzerlerine, Ahiret korkusu ile, Mahşer korkusu ile, Hesab ve ikab ile terekküb, Hareket ederler,

Allah Zül Celalin gölgeliklerinden başka gölgenin olmayacağı günde

Allah Zül Celalin Arşının gölgesinde gölgelenecek barınacak olan Müminler Sınıfıdır,

  İkinci si, Yılanlar, Akrepler ve Yeryüzü haşeratı gibidir, Bu sınıf hayvanlar gibidir,

  Üçüncüsü, Havada Rüzgar gibidir, Bu sınıf, bedenleri İnsan Bedeni gibi, Ruhları ise Şeytanların Ruhudur,

Allah Zül Celal bunlar için şöyle der, " Onların kalbleri vardır, onunla anlamak istemezler,

Gözleri vardır, onlarla görmek istemezler, İşte bunlar hayvanlar gibidir, hatta aşağılıkların aşağısıdır,” dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                RUM SURESİ AYET 59

“ Allah Zül Celal, Edep ve Hayâ ile yaşamayanların, Hakkı tanımayanların Kalbini Mühürler “ der

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MUHAMMED SURESİ AYET 16

“ Onlar Sadece ve Sadece, Kendi Hevasına, Şehvetlerine, Cinsel Arzularına uyanlar,

İşte Onlar Kalplerini Mühürlemiş Kimselerdir, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/539 H 4

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Yapın dediklerini yapmayıp, Yapmayın dediklerini yapan, Yasakları çiğneyip, Günahların işlendiği

Allaha Karşı gelindiği zaman, Allah Azze ve Celle, Kalplerin mühürlenmesi ile görevli Meleği gönderir,

ve Onun Kalbi Mühürlenir, Kalbi Mühürlenen insan, Artık hiçbir Şeyi tam anlamıyla düşünemez,

İyiyi, kötüden ayırt edemez ve Hissedemez “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ARAF SURESİ  AYET 100

“ Kalbi Mühürlenen, Gerçekleri göremezler, işitemezler, Hissedemezler,

Devamlı Buhran, Bunalım ve Güvensizlik içinde Bocalarlar, “ der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                BAKARA SURESİ AYET 74

“ Onların Kalpleri, Taşlar gibi Katıdır, Duygusuzdur,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TEVBE SURESİ  AYET 87

“ Kalplerine Mühür vurulanlar, Kalbine Mühür vurulduğundan dolayı Anlayışsızdır, Hissiyatsızdır, Acımasızdır,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz,

Allah Zül Celalin Ayetlerini Hükümsüzleştirmek, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, ”der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                HAÇ SURESİ AYET 11

“ İnsanlardan Kimileri, İslam Dininin Tamamına İman etmeden, İnanç göstermeden, Kabul etmeden,

Edep ve Haya şartlarına riayet etmeden, Kendilerince uydurdukları ( Kavram kargaşaları ) bölümünden

Allaha olan İbadetlerini yaparlar, İslam Dinini kendine uydurmakla, Allah Zül Celale Şirk koşmuş olurlar, “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                İBNİ MACE HADİS No 4205

  Sahabeden Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey,  Allah'a Ortak koşma, Şirk Koşma Sapıklığını işlemeleridir,

Bilmiş olunuz ki Onlar Güneşe ve Aya veya Bir Puta Tapıyor olmayacaklardır,

  Dinlerini, Akılları ile ölçecekler, İbadedlerini, Riya ve Gösteriş ile yapacaklardır,

( Bence diyerek, ) Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılacaklar, Haram ettiğini de Helâl kılacaklardır,

( Kadınlar, Makyajla Süslenerek, Püslenerek, Tüm Cinsel Cazibeleri ile dışarı çıkmakla,

Erkekler, Yakışıklı Karizmalı olmaya gayret göstermekle, Birbirlerini ) Gizli Şehvet ile arzulayacaklardır,

İşte Onların Bu Halleri, Allah Zül Celale karşı Gizli Şirk Koşmalarıdır, “ dedi der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ZÜMER SURESİ AYET 22

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerime, ( Rasulunun Sözleri, Hadislerine ) Yürekleri katılaşmış olanlara Yazıklar olsun “ der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Bence söyle daha iyi olur gibi Kendi görüşü olamaz,

Her Kim Kendi Görüşünü, Kendi Fikrini, Allah ve Rasulunun Hükmiyetinin önüne geçirir ve yaparsa,

Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar etmiş olur, Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                ENFAL SURESİ AYET 20

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat edin,

Allah Zül Celalin Ayetlerini İşittiğiniz halde, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini,

Hadislerini İşittiğiniz halde, Onlardan Yüz Çevirmiş olanlardan olmayın,” der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

     Allah ve Rasulu, ( Edep ve Haya konusunda ) bir Hüküm bildirmiş olduğunda,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden Erkek ve Kadınlara,

Edep ve Haya bence bu şekil olur gibi, kendi Nefsi arzularına göre hareket etme hakkı yoktur,

 

     Dekolte Giğim, Kendi Dişiliğini Teşhir etmektir, Kendine Davet etmektir, Karşılığı Cinsel Taciz görmektir,

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük, Namus ve Erdem timsali gibi

görünen bir Söz, “ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Verdiğini, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin,

Nasıl bir Sapıklık olduğunu, Allah ile Alay etmek olduğunu Şirk Koşmuş olmak olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ? 

 

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                YASİN SURESİ AYET 9

“ Onlar, Kendi elleri ile Kendi Kendilerine Zulmedenler, Kendi Kendilerinin Önlerine ve Arkalarına Set çektikleri

için, Bunları görmek istemedikleri için görmezler, görmek işlerine gelmez, “ der,   

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                LOKMAN SURESİ AYET 7

“ Onlara, ( Cinselliği teşhir etmeyi Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık görenlere, )

Edep ve Haya ile Kıyafet giyinmelerini bildiren Ayetlerimiz hatırlatıldığı zaman,

Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisleri sanki hiç duymamış ve kendilerine hitap etmemiş gibi,

Büyüklük taslayarak, Bilgiçlik taslayarak, ( Aydın ve Çağdaşlık taslayarak, İlericilik taslayarak, )

Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisleri, ( Çağdışı ve gericilik olan şeyler diyerek ) Reddettiler “ der.

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                MERYEM SURESİ AYET 59

“ Onlardan, ( Hal ve Hareketlerinde, Kıyafetlerinde, Edep, Haya ve İffetine dikkat eden, Nesillerden sonra,

O Nesillerin yerine,) Öyle bir Nesil ve Nesiller geldiki !  Heva ve Hevesleri Şehvetlerine uydular,

( Edep, Haya ve İffeti, Çağdışılık diyerek reddettiler, Cinselliğini Dişiliklerini Teşhir etme Hastalıkları ile,

Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık Sosyal İhtiyaçlar diyerek, Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini,

Dekolte kıyafetler giyinerek, ) Hayvani Şehvetlerinin Esiri Oldular, Namazı Terk ettiler,

Bizde Müslümanız dedikleri halde, Müslümanlıkla en ufak bir alakaları kalmadı, Gayya Kuyusunu Boylayacaklar,” der,

 

     DEKOLTE ve ABİYE KIYAFETLER NEDİR ?                DARİMİ HADİS No 90

  Sahabeden Ebu Hariz El Ezdi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Birden Utanmış Yüzü kızarmış, bir şekilde ayağa kalkmıştı, Sahabeden, Abdullah bin Selâm,

Allah Rasulune, Neden Yüzünüz kızarmış bir şekilde ayağa kaktınız diye sorduğunda,

( ayağa kalktığında Meryem Suresi 59 cu ayetin indirildiğini söyleyip okuyunca ) Abdullah bin Selâm,

Allah Rasulune,“ Ya Rasûlallah, Senden sonra Gelecek Ümmetinin ortaya çıkaracağı, Bidadlerinden dolayı,

Namazlarını Terk etmelerinden dolayı, Edepsizlik ve Hayasızlığından dolayı,

Biz seni kıyamet gününde, Yüzü kızarmış, Rabbinden utanmış olduğun bir halde,

Rabbinin yanında ayaktamı bulacağız, diye sordu, “ ( Allah Rasulu Yutkundu ve cevap vermedi )  “ der,

 

     Rasulum, Habibim,  Bid’adlara sapmış, Edepsiz ve Hayasız olan böyle bir Ümmetle, Nasıl övünebilecektir ?

Ya Rabbel Alemiyn, Muhammet Ümmetine Edep ve Haya İhsan eyle,

Ya Rabbel Alemiyn, Muhammet Ümmeti, Bid’atlarla, Edepsizlik ve Hayasızlıkla Eksilmesin,

Bid’atlarla, Edepsizlik ve Hayasızlıkla Azalmasın, Bid’atlarla, Edepsizlik ve Hayasızlıkla Daralmasın,

Rasulumu, Habibimi Utandırma, Ya Rabbel Alemiyn, Bunlar nedeni ile Senden Utanarak,

Rasulumun, Habibimin,  Yüzü kızarmasın,  AMİN,  

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               ARAF SURESİ AYET 33

“ Rasulum İman edenlere deki, Hayasızlığı, Açığında da, Gizlisinde de Tümünde Haram Kılmıştır,

Hayasızlıkta ısrar etmeniz, Allaha Şirk Koşmanızdır, Allahın Size bildirdiklerinden ve bildirmediklerinden,

Hakkında bir şey bilmediğiniz şeyler hakkında fikir yürütmeniz Allaha Şirk koşmanızdır,

Bu Halleriniz Size Haram Kılınmıştır,” der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün Müminlerde, İnsanlarda görecek ve bilecektir, “ der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               METEALİBUL ALİYE HADİS No 3020

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin yürüyüşü, Bir yere Girişi, Çıkışı Onun derin İdrakinin, Edebinin, Hayasının bir yansımasıdır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1565

  Sahabeden El Hasenül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlakki Edep ve Haya ile olan İman, Bir Temenni değildir, Lafta kalan bir şeylerle oyalanma değildir,

Hoşlanmayla değildir, Mutlak İman, Kalbe yerleşen, ve Amellerinin tastik ettiği şeydir,

( Yani İnsan İmanının, İnancının ne olduğuna göre hareket eder,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 4181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Her Dinin, Kendine Özgün Bir Huyu, Bir Karakteri, Bir Ahlakı vardır,    

Allah Zül Celalin ve Benim Dinim olan İslam Dininin, Diğer Dinlere, Diğer Ümmetlere yegane farklılığı,

İslama İman edenlerin Karekterinde, Kılık Kıyafetinde, Hal ve Hareketlerinde, Ahlakında,

İslam Dinininin  EDEP, HAYÂ ve İFFET ti ile olması, Allah Zül Celalden Utanmasıdır,

  İslam Dininin Edep, Hayâ ve İffet Kanunlarına Riayet etmesidir,

  İslam Dininin Edep, Hayâ ve İffeti ile İman ve İbadet etmesidir,” dedi der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TİRMİZİ HADİS No 2769 ve 2794

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Erkeklere karşı, Erkek, Kadınlara karşı, Erkek, Erkeklere karşı, Kadın Kadınlara karşı,

Kücük Büğüğüne karşı, Büyük Küçüğüne Karşı, Mahrem yerlerini, Edep ve Haya yerlerini, Vucut hatlarını,

Belirgin bir şekle getirmesin, Teşhir etmesin,( Yani Yaratılış tabiatında bulunan Cinselliğini dışarı fışkırtmasın, )

  Örtülmesi gereken yerlerini, Avret Mahallini Örtsün, Giyinsin, Avret Mahali görünecek şekilde bulunmasın,

Avret Mahalini Örtmek Giyinmek Edep ve Haya etmektir,

Allah Rasulune, Kişi Tek başına olduğundada Örtünmesi Giyinmesi gereklimi diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben,“Kendisinden Haya edilip Utanılmaya En layık olan Zaat, Allah Azze ve Celledir ”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Haya etmeyince, Edebinle ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yapsanda, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Haya olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 193 H 7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Çıplaktır, Elbisesi, Edep ve Hayadır, Sermayesi, İslami Fıkıhtır,

Meyvası, Edep ve Haya ile Amel etmektir, Güzelliği, Letafeti, Mükemmelliği, Asaleti Takvadır,

İmanınızı, Edep ve Haya ile giydiriniz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/278 H/3

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, İmanı, İnancı,

Edep, Haya ve İffet içinde yarattı, Kafirliği, Münafıklığıda, Hasislik Emeli içinde yarattı, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İ.MÜNZRİ HADİS No C/5 S/249 H/7

  Sahabeden İlyas İbni Kurre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Haya ve İffet, İslam Dininin Tamamıdır, İffetli ve Namuslu olmak İmanın Temel Şartlarındandır, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABERANİ HADİS No 438  

  Sahabeden Ebu Musa El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Haya ve İffet, İman ile Birlikte bulunurlar ve Ancak Birlikte ayrılırlar,

( yani İmanınızın Bütün Şartlarını birbirine bağlayan ve Sımsıkı tutan Bağdır, Çimentodur,

Allaha İman ve İnanç, Edep ve Haya ile gelir, Edepsizlik ve Hayasızlıkla gider ) “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/204 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha olan İman ve İnanç, Edep ve Haya ile, birleşiktir, Edepsizlik ve Hayasızlıkla, İnanç ve İman Bir arada durmaz,

Edep, Haya ve İffet gittimi, peşinden İnanç ve İmanda gider,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/443 H/5

  Allah Rasulunun Hanınmlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kimsenin, İmanının İnancının içinde, 

Edep ve Haya olmazsa, İmanıda, İbadetide, Dinide olmaz, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜSLİM HADİS No 57 / 35

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Rasulu olan Bana, Kuranı Kerime ve Sözlerime Hadislerime Sünnetlerime olan İmanınız,

Yetmiş Küsür Bölümdür, Yetmiş Küsür Temel Şarta bağlıdır, dedi,

Allah Rasulune İMANIN BÖLÜMLERİ, ŞARTLARI NELER dir ? diye sorduk, Allah Rasulude Teker Teker saydı ve

   Hanımlar, Evinizden Dışarı çıkarken, Erkeklerin Şehvetlerini üzerinize çekmemek için,

Avret yerlerinizi, Cinselliğinizi örtmek, Baş Örtüsü ( Türban ) bağlamak,

Kılık ve Kıyafetinizle Açık Saçık olmamak, Süslenmemek, Makyaj yapmamak,

Namazda ve Namaz dışındada, Kılık Kıyafetinizde gayet düzgün,

İtinali ve Temiz olmak, Kocalarınızın da Sizin Kılık Kıyafetinden Sorumluluğu,

İmanınızın Yetmişikinci ve Temel Şartıdır,

   Allahtan Edep ve Haya etmek, Allahtan Utanmak,

İmanınızın Yetmişüçüncü ve İmanınızı Bütünleyici, Bütünlüğünü koruyucu ASALET Şartıdır,

   Allah Azze ve Celleye olan İmanın Şartlarını ve İbadetlerin Şartlarını,

Ancak ve Ancak, Edep ve Haya ile Utanma Sahibi olmakla yerine getirilebilir,

Edep ve Haya ile Utanma olmayan İmanınızın ve İbadetlerinizin hiçbir Kıymeti, Asliyeti ve Asaleti yoktur,

İmanınızın, İnancınızın, İbadetinizin içinde, Edep ve Haya yoksa, İmanınızda, İbadetinizde yoktur,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               İBNİ MACE HADİS No 62    

  Sahabeden Abdurrahman İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden İki Sınıf, İki Taife, İki Zümre vardırki, Lailahe İllallah Muhammederrasulallah dedikleri halde,

Allah Zül Celalin Benimle beraber Tebliğ ettiği İslam Dininin, Edep ve Hayasını Reddederek,

İbadetlerini reddederek, Sünnetlerimi redederek, Bidat, Uydurma İbadetler, Çıkardıkları ve yaptıkları için,

Onlar İslam Dinine İman etmiş değillerdir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               TABARANİ HADİS No 482

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kadınlardan, Vucuda yapışan, Vucudunu saran, Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbı ile meydana koyan

İpek ve ipekli gibi Elbise Giyinen, Beden Tenini, içini gösterecek şekilde Şeffaf ve Transparan kumaştan

Elbise giyinen Kadınlar, bizden değildir, ( Müslümanlardan değildir,) Zira Bu Kadınlar,

Evinden dışarda ve Kocasından başkalarına, Süslenip Kendilerini teşhir ederek gezmektedirler,

Erkeklerden İpek Elbise giyinen bizden değildir, ( Müslümanlardan değildir,)“ dedi der,

 

     Yani Az Çimento ile veya Çimentosuz Harçla yapılan Bir Binanın Ayakta duramayacağı göçeceği yıkılacağı

Moloz Yığını haline geleceği gibi, İmanınızda Edep ve Haya yoksa, İmanınızda ayakta durmaz,

Moloz yığını haline gelir hiçbir şeye yaramaz, Moloz Yığını halde olan İmanınızın,

Allah Zül Celal için Değeri nedir ? Edep ve Hayanın Değeri Nedir ? hiç hesaplamaya çalıştınızmı ?   

 

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/317 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame Bin Salebe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kadınlara ve Kızlara hitaben, “ Ey Kadınlar, Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz ! Dinlemiyorsunuz !

( Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz, Anlamak İstemiyorsunuz ! ) Şübhesizki,

( Sokağa çıkarken ve Kocanız dışındakilere,)

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,

Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel Şartındandır,  “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 29

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Kadınlar Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir,

Giyim kuşamınızda, Sade ve Gösterişsiz olmak İmanınızın Temel Şartındandır, Gereğidir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız,  Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               NİSA SURESİ  AYET 46

“ Dinle Ey Dinlemez olası, Yahudiler gibi, Allahın Kitabındaki kelimeleri esas manasından saptırıp,

Dilinizi eğip bükerek, İslam Dinine Saldırmayın, Saldırmış olmayın,

  Yahudiler gibi, Allahın Sözünü Duyduk, İşittik ve İsyan ettik demeyin, demiş olmayın,

Zira Allah Zül Celal, Yahudileri bunun için Lanetledi,”der,  

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

 

     EDEP ve HAYA İBADETİ, Nasıl Kılık Kıyafet seçileceği ve giyileceği Şekli,

İslam Dininin bildirdiği Ayet ve Hadislere göre Kesin olarak yukarıda belirtilmiştir

Edep ve Haya ile Kılık Kıyafet şekli, İnsanın Cinsel ergenliğe, Cinsel Kimliğine ulaştığı, Reşit olduğu Çağ denilen,

Kendi iradesi ile hareket edebilme yaşından başlamak üzere,

Toplum İçinde, Kalbinde Cinsellik hastalığı bulunan, Art niyetli ve aklı belden aşağı çalışan, İnsanlardan, 

Satanistlerden, Tecavüzcülerden, Kadın Simsarlarından, Yaratılış tabiatında olan Cinselliği gizleyerek,

Kendini Irzını ve Sıhhatini, Sağlığını, Maddi ve Manevi olarak koruyabileceği,

Allahın verdiği Ömür süresince, devamlılık şartı olan, vedahi KESİNLİKLE OLMAZSA OLMAZ bir İBADETTİR,

 

     Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek, Haçca gitmek nasıl bir İbadet ise,

Şekli ve Zamanı ve Süresi, İslam Dininin kurallarına göre belirtilmiş olan, Kılık ve Kıyafet İbadeti, 

Anayasamızda Temel Hak ve Hürriyetlerden olan, Eğitim ve Öğrenim görmek, Çalışmak gibi 

KISITLANAMAZ, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ, VAZGEÇİRİLMEYE çalışılamaz,   

vedahi Engel olunamaz bir İBADETTİR. Bireysel ve Sosyal Yaşam biçimidir,  

 

     Edep, Haya ve Namus kavramları, İnsanın Görsel Kimliğidir, bazılarının ağızlarındaki Laf salatası değildir.

Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre kılık kıyafet giyinmenin veya giyinmemenin manası,

Manevi Korumayı istiyorum veya İstemiyorum demektir, Ortası veya kendine uydurması yoktur,

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini, Kılık Kıyafet seçimini Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde, Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren,

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren, Kadının ve Erkeğin,

Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini, Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

Kabul etmenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul ediyorum ve ona göre hareket ediyorum demektir,

Kabul etmemenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul etmiyorum demektir,

Bu Korunmayı kabul etmeyen ise, kendisine gelecek, Maddi ve Manevi zararların tahribatını kabul etmiş olur,

Hadisteki “ Süslenmeyi terk etmek, Açılıp saçılmayı Terk etmek, İmanınızın Temel şartındandır, a” Uyarsanız,

 Ayetteki  Edep ve Haya ile Kılık kıyafet seçer ve hareket ederseniz, Uygun olursanız,

 Allah Sizi, her türlü kötülüklerden ve kirlerden korur ve tertemiz yapar ” ifadesini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     KILIK KIYAFET seçimi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine göre yapılmak zorundadır,

     EDEP ve HAYA İBADETİ, Kadının Kızın tabiatındaki, Cinselliğini örterek, Cinselliği gizlemektir,

Kılık ve Kıyafeti ile Kadın yada Kız, Cinselliğini, Dişiliğini örtmüyor, gizlemiyor ise,

Makyajı ile Kokusu ile Kendine cezp ettiriyor ise, O şekil Kılık Kıyafeti, Hal ve Hareketi, Sizin için Bir Fitne olacaktır,  

 

     Kadınların tabiatında bulunan, Güzellik, Güzel ve Şık görünmek, Hoş görünmek arzusunun, Cinsellik, Dişilik

hastalığına dönüştüğünü Şeytan iyi bilir, Şeytan, Kadının Kılık Kıyafeti ile, Giyimi ile, Özgürlüğü ile Açık

Saçıklığı, Güzellik ve Çağdaşlık olarak gösterir, Açıklık ve Saçıklığı ile O Kadını yada Kızı İmandan çıkarır,

 

     Hiç Kimse, Kendi kendini kandırmasın, aldatmasın,

Müslüman Bir Kadın yada Kız, Müslüman gibi Giyinir ve Müslüman gibi Hareket eder,

Başka şekilde Giyinen ve Hareket edenin, Neresi Ne kadar Müslümandır ?

 

     Edep ve Haya üzerine, Kılık ve Kıyafet Üzerine, Bu kadar Ayet ve Hadisten sonra,

Başı açık olarak yada Başını bağladığı halde, Vucudunun Cinselliğini dışarı teşhir eden Streçh ve Dar

Kıyafetlerle, Vucudunu Teşhir eden Kadının, ve dahi Kadınının bu şekilde giyinmesini isteyen Erkeğin,

Müslümanlığı ve İbadetleri Nedir ? Ne Kadardır ?  

 

     Edep ve Haya nın kurallarını, İbadetlerin kurallarını, herhangi biri yada bence değil, Edep ve Hayanın sahibi,

İslam Dininin sahibi olan Cenabı Zül Celal Allah tayin eder. Bunun dışındakiler Sapıklıktır, Münafıklıktır,

Dünya hayatınızdaki, Adisyonlarınızın hesabını, Ahiret Hesap gününüz gelmeden iyi yapın,

Siz Ne kadar, % Kaç Müslümansınız ? Daha doğrusu,  Nereniz, Ne Kadar Müslümandır ?

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı, Dinin Sahibine,Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap ta budur, 

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Kadınların korunmaları esasında Şeriat Kanunudur,

 

     Haala, Düşüncesi, Felsefesi, Anlayışı Açık saçıklıkta olanın, “ Koyayın Kafasına bi Odun “

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Hiç Edep ve Haya ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettikleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ?

Onlar, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

 

     GİYİNİK ÇIPLAKLIK,  FUHUŞUN KARŞILIĞI NEDİR ?                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2315

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fuhuş yapmak, Size Fakirlik, Bereketsizlik getirecektir,” dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAKLIK,  FUHUŞUN KARŞILIĞI NEDİR ?                       CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 1591

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fuhuştan Sakınınız, Zinadan Sakınınız, Zira Fuhuş, Zina Yapmakta Sizin için Dört Büyük Felaket Çirkef vardır,

Zina Yapanın Rızkı, Kazancı, Bereketi, Huzuru, Mutluluğu, Aile Saadeti yok olur, Rızıkları, Kazançları kesilir,

Zina Yapanın Yüzünden, Allah Zül Celalin İman Nuru kalkar ve Şirret, Çirkef ve İğrenç bir Surat ortaya çıkar, 

Çirkef şekilde yaşamaya başlar, Zina Yapanlara Allah Zül Celalin Her An göndereceği Azab Felaketini Celbeder,

Zina yapanlar, Birdaha çıkmamak üzere Cehenneme gireceklerdir, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAKLIK,  FUHUŞUN KARŞILIĞI NEDİR ?                       İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp yaygınlaşınca, Alenen ve Aşikare işlenmeye başladığında,

Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmediğinde,

O Yerde Mutlaka, Daha önceki Milletlerde görülmemiş Sapıklık hastalıkları ortaya çıkıp yayınlaşır,

O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar, Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci,

düşmanlarını musallat eder, Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz olur,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     GİYİNİK ÇIPLAKLIK,  FUHUŞUN KARŞILIĞI NEDİR ?                       MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAKLIK,  FUHUŞUN KARŞILIĞI NEDİR ?                       BUHARİ HADİS No 1372

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Zeynep Binti Cahş (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Fıskı Fucur, ( Paparazzi, Magazinsel yaşam, Badi, Mini, Streçh,

Şeffaf Transparan kıyafetlerle, Cinselliği teşhir ederek kazanç sağlamak ) Çoğaldığı zaman,

Huzur, Kazanç Bereket kalmayacak, Helak olacaksınızda hiç anlamaya çalışmayacaksınız, dedi “der,

 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI  ENAM SURESİ AYET 125

“ Artık Her Kim, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak,

Doğru ve Güzel olana gelmek isterse, İslamın Kapıları Sonuna kadar Ona açılır,

  Ancak, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak, Kuranı Kerimi dinleyenler,

Allah Rasulunun, İslam Dinine, Davetini kabul eder ve İman eder,

  Artık Her Kimde Sapmak, Sapıtmak isterse, Onun Göğsü de, sanki Göğe çıkıyormuş gibi tıkanır, daralır,

Kapanır, üzerine, Çirkefler Çökertilirde, O, O çirkefleri Güzellikler Rahatlıklar Hoşluklar olarak görür, “der,  

 

     GİYİNİK ÇIPLAK FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI 

RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 102

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşi, Nefse hoş gelen şeylerle Çevrilidir,

Cennet ise, Dünyada iken Nefse zor gelen, Nefsin istemediği şeylerle çevrilidir “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI  BUHARİ HADİS No 2035

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşi, Cehennem Azabı ( İnsan Ömrü süresince ) Şehvetle,

( yani Nefsinin Şehevi Arzularını isteklerini kendine yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği Şerler ile Kötülükleri ile ) İnsanın Cinsel arzuları ile örtülüdür,” dedi der.

 

     GİYİNİK ÇIPLAK FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI             

AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS No 28/179

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenneti kazanabilmek için çalışanlara, Cennetlik Amel kolaydır, Cennetlik Ameli Hoşlukla görürler,

Cehennemlik Amel işleyenlere, Cehennem Ameli kolaylaydır, Cehennemlik Ameli Hoşlukla görürler,“dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI  EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Yada Müslüman Bir Kadınla,

Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur,

Karı Koca imiş gibi Cima ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der, 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın, Zira sizin hiç bir gizli

tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, size hesap ba­kımından yarın en kolay gelen şey,

nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve Hesap için tartmanızdır, “ dedi der,

 

     Yani : Zina edenle, Hırsızlık yapanla, Alkollü içki icenle, Zimmet İrtikap suçu işleyenlerle,

İslam Dinine İman etme, İbadet yapma ve Manevi değerler, yanyana durmaz,

Bu dört durumdada, Kişi Dinden çıkmış, Allaha Asi olmuştur, Allaha Asi olmakta devam eden Bir kimsenin

İmanının ve Tövbesinin, Allah tarafından kabul edilmeyeceği ve

Bu durumlara iken Öldüğü zaman ise Müslüman olarak ölmeyeceği muhakkaktır,

 

     Bir Binanın Temeli olmadan üzerine katlar çıkılamayacağı gibi, İmanınızın Edep ve Haya olan

Temel Şartını yerine getirmeden, İmanınızda, İbadetlerinizde olmaz, Hiçbir şey ifade etmez,

böyle bir şekil, Katiyetle Allaha Yalan söylemiş olmaktır,

bu yalanlarınızla, Allah Zül Celali kandırabileceğinizi aklınıza dahi getirmeyin,   

 

     Edepsizlik, Hayasızlık olan, Utanmazlık olan, Karşı Cinse yada kendi Cinsine Cezbettiren,

Cinsel arzu ve istek olan, Fuhuş yapmak, Zina yapmak, yaptırmak veya hazırlamak Cezası olan Azap,

Cehennem Ateşi, Sizleri Bizleri İmtihan için Şehvetle Örtülüdür,

Siz Dünyada iken Herhangi bir İmtihana girdiğinizde, Size Sorulacak sorular örtülmüş gizlenmiş değilmidir,

İmtihana girip çıktıktan sonra İmtihanınızın neticesine göre istediğinize kavuşabilmek yada

mahrum kalmak yokmudur, Kaldıki İmtihanlarda Kopye çekmek Suç olduğu kadarda zordur,

Allah Zül Celal ise Size, daha İmtihana girmeden veya İmtihandan çıkmadan,

İmtihanınızın Neticelerini Sizin Nefsinizin Kabul edip etmeyeceğine göre Kopyesini veriyor,

 

     Ceza, Azap örtülü olduğu ve görünmediği için, O Cezayı, Azabı tahmin ve hayal dahi edemeyen,

Nefsinin  Şehvetine uymakta bir yanlışlık görmediği alenen ap açık değimli ?

Durumu ise, Ateşe Benzin dökerek O Ateşle oynama Ahmaklığı değimli ?

Bu bilgilere sahip olan bir Kadının, Kızın ve Erkeğin, Cinselliğini dışarı fışkırtan kılık ve kıyafet giymesi,

Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz ve Sapıklık suçu yapması, mümkünmü ?

 

     Diğer bir İfade ile, “ Bindik bir Alamete, Gidiyoz Kıyamete “

Giyimde, Kılık Kıyafette, Edep ve Haya Kanunlarına riayet etmemek ki,

Bu Kadınların Kılık Kıyafet ve Giyimlerinde çok daha fazladır, Allah Rasulu bu şeklin

Allaha Küfür etmekle eşdeğer olduğunu ve İmanlarının kabul edilmeyeceğini açık ve net olarak bildirmektedir,

İşte O Kıyametten Sonra, Bunların Hesabı Var,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Kadınların korunmaları esasında Şeriat Kanunudur,

Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap ta budur, 

 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETTEN KOVULMUŞTUR,                      ARAF SURESİ AYET 19

“  Allah Zül Celal, Adem Babanızı ve Havva Ananızı Cennette Yarattı sonra,

Adem Babanıza ve Havva Ananıza, Ey Adem ve Havva, Ey Adem Sen ve Eşin, Cennete yerleşin, Cennette durun,

   Cennette Dilediğiniz şeylerden yeyin için gezin dolaşın Cennetin Niymetlerinden faydalanın,

Gördüğünüz, Dilediğiniz, Arzu ettiğiniz ve Düşünebildiğiniz kadar, Cennette Sınırsız ve Sonsuz olarak,

Cennetin bütün İmkanlarından faydalanın, 

   Lakin Ancak ve Ancak ! Şu Ağaca ve Meyvasına Katiyetle Yaklaşmayın, O Ağacın Meyvasından yemeyin,

Zira Oraya Yaklaşırsanız dahi, Sapıtmışlardan, Sapıklardan, Azgınlardan,

Kendi kendine Zulmedenlerden olursunuz, dedim,” der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETTEN KOVULMUŞTUR,                                   

TAHA SURESİ AYET 118,115,117,120,121 ve 123

“ Ey Adem Muhakkakki Cennette Senin ve Hanımın için, acıkmamak ve Çıplak Kalmamak vardır, dedik,”   

“ Lakin, Andolsunki Ademe, Cennette Şu Ağaca yaklaşma ve O Ağacın Meyvasından yeme diye emretmiştik,

“ Ey Adem, Mutlakki Şeytan, İblis, Senin ve Hanımının Düşmanıdır demiştik,

Şeytandan Sakının, Zira O Sizi Cennetten çıkarıp kovduracaktır, Sonra Bedbaht olursunuz, demiştik,” 

“ Nihayet Şeytan, Ademe, Sana Sonsuzluğu ve Sonu olmayan bir Sansalatı verecek olan Şu Ağacın Meyvesidir,

O Ağacın Meyvesinden yersen Sonsuzluğa, Sansalata kavuşursun dedi,”

“  Şeytan Vesvese Hileleri ve Tuzakları ile Adem, Havayı aldattı, Adem ile Havva Şeytanın Sözlerine kandı

Rabbinin Yasağından, Rabbinin Emrinden çıktı, O Ağacın Meyvesinden yediler,

O Ağacın Meyvesini Yer Yemez, Anında, Avret yerleri, Ayıp yerleri, Mahrem yerleri Hayasızlıkla açılıverdi,

Mahrem yerlerini, Meyvasını yedikleri Ağacın yapraklarından örtüp kapatmaya yamamaya çalıştılar,”

“ Allah Zül Celal, Onlara, Şeytana, Adem ve Havvaya, Ademoğluna, Sizler artık Cennetten çıkarıldınız,

Cennetten Kovuldunuz, Şeytan ve Ademoğulları, Bir Kısmınız Bir Kısmınıza Birbirinize düşman olarak

Dünyaya indiridiniz, Artık Dünyada, Şeytanla ve Hanımlarınızla Birbirinize Düşman olarak İmtihandasınız,

Artık Benim Hidayetime Kim uyarsa, Hidayete gelirse, Sapıklığa düşmez, Bedbahlardan olmaz dedik,” der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETTEN KOVULMUŞTUR,                      ARAF SURESİ AYET 20, 21 ve 22

“ Sonra Şeytan, Ademe ve Havvanın yanına gelerek, Ademe ve Havvaya Fısıldadı,

Allah Size O Ağacın Meyvasını neden yasak etti biliyormusunuz ?  dedi,

Allah Sizinde, Bizim gibi bir Melek olmanızı ve Cennette Ebedi olarak kalmanızı istemiyor,

Aslında Sizi Şu Ağaçtan ve Meyvasından Men Etmedi, Sizlerde, Melekler gibi, Cennette Ebedi Kalıcılardan

olursunuz diye Men etti, Bu Ağacın Meyvesi, Sana ve eşine Sonsuzluğu ve Sonu olmayan bir Sansalatı verecek

olan Meyvedir, O Ağacın Meyvesinden yersen Sonsuzluğa, Sansalata kavuşursunuz dedi,”

“ Gerçekten Ben Size güzel bir Öğüt verenlerden Yol gösterenlerden biriyim diyerek Yemin etti,

Şeytanın Vesvese Hileleri ve Tuzakları ile Kendilerini aldattığını görmediler,

Adem ile Havva Şeytanın Sözlerine kandılar,

O Ağacın Meyvesinden yediler, Rabbinin Yasağından, Rabbinin Emrinden çıktılar,”

“ O Ağacın Meyvesini Yer Yemez, Anında, Avret yerleri, Ayıp yerleri, Mahrem yerleri Hayasızlıkla açılıverdi,

Mahrem yerlerini, Meyvasını yedikleri Ağacın yapraklarından örtüp kapatmaya yamamaya çalıştılar,”

Allah Zül Celal Adem ve Havvaya “ Ben Size O Ağaca Yaklaşmayın, O Ağacın Meyvasından Yemeyin Diye

Men Etmedimmi ? Adem ve Havva  “ Biz Şeytanın Sözlerine Kandık, O Bizi Kandırdı dediler,”

Allah Zül Celal Onlara Şeytan Sizin Apaçık bir Düşmanınızdır demedimmi ? dedi,

Şeytan Böylece Sizleri aldatarak Cennetteki yerlerinizden Cennetten indirdi, kovdurdu,”der,

 

    GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETTEN KOVULMUŞTUR,                       ARAF SURESİ AYET 18

“ Şeytan Vesvese Hileleri ve Tuzakları ile  Adem, Havvayı aldattıktan sonra, Allah Zül Celal Şeytana,

Sen artık Cennetimden çık, Yerilmiş, Aşağılanmış olarak Cennetimden Kovuldun,  Andolsunki, İnsanlardan

Sana Her Kim uyarsa, Mutlakki, Hepinizi Mahşer günü toplayıp Cehennemime atacağım dedik,” der,

 

    GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETTEN KOVULMUŞTUR,                       HİCİR SURESİ AYET 39

“ Şeytan dedi, Rabbim, Sapıtmama yemin ederimki, Mutlaka Ben İnsanlara, Günahları Süsleyeceğim, ve

Onların Hepsini Azdırmaya gayret edeceğim,”der

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETTEN KOVULMUŞTUR,                      ARAF SURESİ AYET 27

“ Ey Ademoğulları, Ey İnsanlar,  pek ama pek çok dikkat ediniz,

Şeytan ve Taraftarları, İnanmayanların, İnkarcıların, Kafirlerin, Münafıkların Dostudur,

  Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri ( Size Kavram kargaşaları ile ) Sizin, Onları göremeyeceğiniz

yönden, ( Edepsizlik ve Hayasızlık yönünden ) görürler ve Size yaklaşırlar,

  Şeytan ve taraftarları, Sizi, Sizin Onları görmediğiniz, göremeyeceğiniz yerden görürler, Hissedemediğiniz yönden

Size yaklaşırlar, Size sokulurlar, Ey İnsanlar, Şeytan Hileleri ve aldatmaları ile, Ana ve Babanız, Adem ile Havvayı

aldattığı gibi, Sizide Aldatmaması için pek ama pek çok dikkat ediniz,

  Nasılki Şeytan, Ananız Havva ile Babanız Ademin Ayıp yerlerini Avret yerlerini açarak, soyarak,

teşhir ederek, nasıl Cennetten Kovdurdu ise, Sizlerede Aynı Fitnesini yapacak devam ettirecektir,

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovdurmaya gayret edecektir,)

( Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovduracaktır,)

  Zira Şeytan ve Şeytanın yandaşları, Araçları, Hileleri Şimdi Sizide aldatıp,

Sizi Elbiseli, Kıyafetli iken, Edep Yerlerinizi, Mahrem Yerlerinizi, Ayıp Yerlerinizi, Cinselliğinizi, 

Giyinik Çıplak olacak şekilde, Yahut Çıplak görünecek şekilde,

Edepsizliği, Hayasızlığı çok güzel çok tatlı olarak gösterip kandıracaktır,

Dikkat edinizki, Şeytan ve Şeytanın Yandaşlarına, Araçlarına uymayınızki,

Şeytan Şimdi Sizide aldatıp Cennetten Kovdurmasın,

Şeytan, Adem ile Havvayı Cennetten Kovdurduğu gibi, Sizide Cennetten Kovdurmasın,

Ey Ademoğulları Çok dikkat ediniz, Şeytan Sizide Şaşırtıp, aldatıp, Belalara düşürmesin, Sizi Daha Siz Dünyada

iken Cennetten kovdurmasın, Zira Şeytana uyarsanız, Dünyada iken Cennetten Kovulanlardan olacaksınız,” der

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETTEN KOVULMUŞTUR,                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1593

  Sahabeden İbni Mesud (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hırslanmaktan, Doyumsuzluk Hırsından Sakınınız, Zira Doyumsuzluk Hırsı,

Sınırsız ve Sonsuz çeşitte Yiyecekler, Meyvalar olduğu Cennette dahi, Adem ile Havvayı,

Yasak Ağacın Meyvasını yemesine ve Cennetten Kovulmasına neden olmuştur,

( Sizde henüz Cenneti dahi görmeden, Dünyada iken Cenneten kovulursuz,) “ dedi der,

 

     Cennetteki Meyvasının yenmesinin Yasak olduğu Ağacın, Elma Ağacı olduğu ileri sürülür,

Lakin O Ağaç Elma Ağacı değildir, Şayet Elma Ağacı olsa idi, Elma Dünyadada Yasak Meyve Haram Meyve olurdu,

O Yasak Ağaç ve Meyva, Ayetin Tercümesinden “ Hemen Ayıp Yerleri açılıverdi, ” ifadesinden çok rahat

anlayabileceğiniz şekilde, Yasak ve Haram olan şey, Edepsizlik, Hayasızlık ve Fuhuş tur,

Allah Zül Celal Cennete Ona yaklaşmayın dediği gibi, Dünyadada Ona Yaklaşmayın diye Emretmektedir, 

Bugün Kadınlarımız Kılık ve Kıyafetlerinde, Ağaç Yaprağı Modası ile Giyinik Çıplak değilmidirler, ?  

 

     Cennetten, Giyinik Çıplaklıkla, Kovulansınız,

     Cennetten, Giyinik Çıplaklıkla, Hayasızlıkla Kovulan,

Giyinik Çıplaklık Hayasızlıkla, Cennete girebileceğinizimi zannediyorsunuz ?

Siz, Henüz, Cenneti dahi göremeden, Sizi Dünyada iken Cennetten kovduracaktır, !!!

 

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük, Namus ve Erdem timsali gibi

görünen bir Söz, “ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Verdiğini, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin,

Nasıl bir Sapıklık olduğunu, Allah ile Alay etmek olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ? 

 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR,                      HAÇ SURESİ AYET 11

“ İnsanlardan Kimileri, İslam Dininin Tamamına İman etmeden, İnanç göstermeden, Kabul etmeden,

Edep ve Haya şartlarına riayet etmeden, Kendilerince uydurdukları ( Kavram kargaşaları ) bölümünden

Allaha olan İbadetlerini yaparlar, İslam Dinini kendine uydurmakla, Allah Zül Celale Şirk koşmuş olurlar, “ der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR,                      İBNİ MACE HADİS No 4205

  Sahabeden Şeddad Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey,  Allah'a Ortak koşma, Şirk Koşma Sapıklığını işlemeleridir,

Bilmiş olunuz ki Onlar Güneşe ve Aya veya Bir Puta Tapıyor olmayacaklardır,

  Dinlerini, Akılları ile ölçecekler, İbadedlerini, Riya ve Gösteriş ile yapacaklardır,

( Bence diyerek, ) Allah Zül Celalin Helâl ettiğini Haram kılacaklar, Haram ettiğini de Helâl kılacaklardır,

( Kadınlar, Makyajla Süslenerek, Püslenerek, Tüm Cinsel Cazibeleri ile dışarı çıkmakla,

Erkekler, Yakışıklı Karizmalı olmaya gayret göstermekle, Birbirlerini ) Gizli Şehvet ile arzulayacaklardır,

İşte Onların Bu Halleri, Allah Zül Celale karşı Gizli Şirk Koşmalarıdır, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR,                      TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki, Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz,

Allah Zül Celalin Ayetlerini Hükümsüzleştirmek, Allah Zül Celale Şirk Koşmaktır, ”der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR              HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celal, Sizin, Ne Düşündüğünüzden, Ne İşlediğinizden haberdardır ve

Sizden iyi bilmektedir, Elleriniz ile yaptıklarınız için Hesap vereceğiniz, Allah Zül Celalden korkun,

Onun için Herkes, Ahirete Ne Hazırladığına baksın, “ der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR              HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler, Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve

Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir, ( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan,

Can Damarınızdan daha yakındır ) Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi

Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi,

İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR         AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 275

  Sahabaden Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Lokman Aleyhisselama, İnsanların En Şerlisi, En Çirkefi, En Zulum yapanı, En Zarar vereni Kimdir ? diye

Sorulduğunda, Lokman Aleyhisselam, “ İnsanların kendisini günah işlerken görmelerine aldırmayan kimsedir,

diye cevab verdi “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR,                      VEKAYİ UL EYYAM HADİS No S 439

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Dinleri, Para kazanmak Mal Mülk almak, Yiyip, İçip, Eğlenmek olduğunda,

Fakirlerin Gayesi Karnını doyurmak olacak ve azla yetinmeyecek Sabrı tükenecek,

Zenginleri, Zenginlikleri ile yetinmeyecek, Çok ile doymayacak­lardır, İkisininde Kıbleleri Kadınlar olacaktır,

  Kadınların, Güzelleşmek Süslenmek uğrunda Açılıp saçılmakla, Hayası kalmadığında, 

İnsanlar İslam Dininin Hükmiyetine bakmayıp, öğrenmek istemeyip, koyunların kurtlardan kaçtığı gibi

kaçtığında, Dindar olmaya çalışmaları, Kuranın Hükmiyetini anlamak değilde,

Kur’an’ı Kerimi sadece güzel ses sebebiyle dinlemek olduğunda,

Camileri, Evleri olduğunda, Allah’a sadece Ramazan ayında ibadet ettiklerinde,

Allah da onlara üç Bela gönderir, Evvela Kazançlarından bereketi kaldıracaktır,

Sonra onlara zalim Devlet adamlarını musallat edecektir, üçüncü olarak da imansız olarak öleceklerdir,” dedi der

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR,                      MUVATTA GİYİM KUŞAM HADİS No 7 

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vucutlarını gösteren, ( Şeffaf Transparan, Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan ) İnce, Dar Kılık Kıyafet giyinerek,

( Cinselliğini dışarıya teşhir eden, Erkeklerin Şehvetini ve İnsanların dikkatini üzerlerine çeken,

Edep ve Haya sı olmayan ) Yolda yürüyüşü ile, Salınarak, kırıtarak gezen Kadınların,

İslam Dinine İman ve İnançları, Yaptıkları İbadetleri kabul etmeyecek ve Cennete giremeyecektir,” dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR              İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Kadınlara benzemeye çalışan Erkekler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Erkeklere benzemeye çalışan Kadınlar, 

Annesinin, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyenler,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini, Yabancı Erkeklerin Bakışlarından Kıskanmayanlar,

Korumayanlar, Deyyus Kimselerdir,

Böyle Kimseler, ( İbadetinde, Taatinde olsalar dahi ) Cennete giremeyeceklerdir, “dedi der, 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR              BAKARA SURESİ AYET 57, 61 ve 60

“ Musanın Kavmi Yahudilere, Rızık olarak, yiyecekleri olarak, Kudret Helvası ve Bıldırcın eti indirdik de, ”

“ O Yahudiler, isyan ettiler, hadlerini aştılar, “ bozgunculuk yapmayın fesat çıkarmayın dediğimiz halde,

Bozgunculuk yaparak, Yeryüzünü Fesada verdiler,”der, 

 

 

    YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                 MEZMURLAR 1 B 68

Ayet 26, 25 B 49 AYET 4 ve B 59 A 17 ve 16, B61 AYET 1 ve 8,

( Sana, Senin Emrettiklerinle, Vahyettiklerinle değil ) Özdeyişlere Kulak vereceğim, Lirle Yorumlayacağım

Bilmecemi, Gücüm Sensin, Sana Sevgimi, Sana ( Kendi yazdığımız ) Ezgilerle, Deyişlerle,

İlahilerle söyleyecek ve Övecek göstereceğim, Ey Sizler, İsrail Oğulları ve İsrail Oğulları arkasından gelenler,

Toplantılarınızda, ( Cemlerinizde ) Tanrıya, Başta Okuyucular, arkada Çalgıcılar, Ortada Tef Çalan Kızlar ile, 

Telli Sazlar ile, Tanrınıza Övgüler Sunun, “diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki bu bilgiye karşılık,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                HEZEKİEL BÖLÜM 13 AYET 18 ve 21

“ Her Kese Bilek bağı, Her Boyda Baş Örtüsü Dikip, Yapan Kadınların Vay Başına, Kendi Canlarını korurken,

İsrail Halkının Canını Tuzağamı düşüreceksiniz, Örtülerinizi yırtacak, Halkımı Elinizden kurtaracağım,”

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki bu bilgiye karşılık,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                2. SAMUEL B1 AYET 24 de,

Ey İsrail Kızları, Yahudi Kızları, Al Renkli Süslü Giysilerle, Bezenmiş, Cazip, Cezbeden Giysilerle Donanın, 

Tanrı Rab böyle diyor, “  diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki bu bilgiye karşılık,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                YEŞAYA B54 AYET 6, 2, 4 ve 5

Genç yaşta Evlenmiş Sonra ( Dul kalmış )dışlanmış, Ruhu Kederli Kadın, Çadırının alanını genişlet,

Perdeleri Uzat, Gergi İplerini uzat, Çekinme, Korkma ayıplanmayacaksın, Utanma, Aşağılanmayacaksın,

Gençliğinde Yaşadığın utancı Unutacaksın, Çünkü Kocan, Seni Yaratandır, “diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki bu bilgiye karşılık,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                VAİZLER B2 AYET 10

“ Gözünün, Gönlünüzün dilediği hiçbir şeyi kendinden esirgeme, Gönlünü Hiçbir Zevkten alıkoyma,

Gönlün, Yaptığın her işin Zevkini alsın, İşte Bütün Emeğinin Ödülü ancak budur, “diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki bu bilgiye karşılık,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                YEREMYA  B3 AYET 25

Tanrımız Rabbin Sesine Kulak asmayız, Rezilliğimiz Bizi Örter, Utanmadan Yatarız, ” diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrattaki bu bilgiye karşılık, 

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT             HEZEKİEL B 24 AYET 13, B 33 AYET 20, B 37 AYET 13

“ Yaptığınız Bu Çirkef Ahlaksızlıklar, Sizi, İsrail Yahudi Soyunu Kirletti, Sizi, İsrail Soyunu Temizlemek istedim,

Lakin, Siz İsrail Soyu Temizlenmek istemediniz, Siz İsrail Soyu Bu Pisliğinizden,

Çirkef Ahlaksızlığınızdan Temizlenemeyeceksiniz,

Ey İsrail Halkı, Tanrı Rabbin Yolu Doğru Yol değildir diyorsunuz,

Ben Tanrı Rab, Herkesi Kendi yoluna göre Yargılayacağım, Mezarlarınızı açıp Sizi Tekrar Dirilttiğim Zaman,

Benim Tanrı Rab olduğumu anlayacaksınız, Böyle Diyor Tanrı Rab “ diyen

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevrat dahi böyle dediği halde, Tevrattaki bu bilgiye karşılık, 

 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR              MÜSLİM HADİS No 339

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Benî İsrail, Yani Yahudiler, Çıplak olarak bir yerde toplanırlar, Çıplak olarak yıkanırlar,

Birbirlerinin Avret yerlerine bakarlar, baktırırlar, Göz Fuhuşunu, Göz Zinasını ve Avret organı Zinasını

gayet serbestce ve Meşru, Olağan, Normal bir şeymiş gibi yaparlar ve gösterirler,

Sizinde Nefsinizin Şehveti ile Aklınızı, İmanınızı, Dininizi Çelerler, Dininizi Yok ederler,

Sakın Kılık ve Kıyafetinizle dahi Yahudilere benzemeyiniz, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No  637

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Acemlerin, Müslüman olmayanların, Edepsiz ve Hayasız olan Kıyafetlerini giy­inmekten Sakının, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR              İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/308 H/15

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kılık Kıyafetinde, Sosyal yaşantısında ) Başka Milletlere benzemeye Özenen Bizden değildir, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR           RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye

( Hiristiyanlara)  benzemeyin, Edepsizlik ve Hayasızlıkla, Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Müslümanlardan değildir, “dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CENNETE GİREMEYECEKTİR              BUHARİ HADİS No 1369

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsrail Oğullarının, Yani Yahudilerin, Çirkeflikleri olmasaydı,

Kadındaki, ( Sınırsız Özgürlük ve Doyumsuzluk Hırsı, Kıyafetime karışma doyumsuzluğu hırsı, )

Hayasızlığı olmasaydı, Kadın, Hiçbir Zaman Kocasını aldatmazdı, Kocasına Hıyanet etmezdi,

Yemekleriniz Ekşiyerek bozulmazdı, Et Kokmazdı,” dedi der,

 

     Diğer Ümmetlerdede, Allah Rasulunun yukarıda saydığı İman Şartları vardır, Lakin Diğer Ümmetler

Edep ve Hayayı Reddettikleri için, Reddetmeleri nedeni ilede Dinlerinin asliyetini kaybetmişlerdir,

Şimdi size şöyle bir soru sorayım, Şayet Mahşer yerinde, Hesap yerinde,

Mümin olanları, Mümin olmayanlardan ayırt etme görevi Size verilse,

Bu ayırt etme hesabını nasıl yapabileceksiniz ? Şimdi biz, Çağdaşlaşma, Modernleşme, Şıklaşma,

Özgürlük gibi kavramlar adı altında, Tamamen Yahudilere ve Hiristiyanlara benzemek,

Onlar gibi olmak için Var gücümüzle çalışıyor ve Gayret ediyoruz.

 

    Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selemin, “( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde

Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla, Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Müslümanlardan değildir, “ dediği ifadeyi şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Yani : Su olmadan Yaşam, Hayat olamayacağı gibi, Allaha olan İmanın, İnancın, İbadetin İçinde,

Edep ve Haya olmazsa, İman da, İnanc ta, İbadet te olmaz, ve dahi Müslümanlıkta olmaz,

Yahudinin Yahudiliği gibi, Hiristiyanın Hiristiyanlığı gibi, Yahudilerin ve Hiristiyanların yaşantısına benzeyerek,

Onlardan bir farkınız olmaksızın Müslüman olunmaz,

Sadece dilinizle Ben Müslümanım diyerek Müslümanlık olmaz, Müslümanlık O Kadar ucuz bir şey değildir,

 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      ENFAL SURESİ AYET 20

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat edin,

Allah Zül Celalin Ayetlerini İşittiğiniz halde, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini İşittiğiniz

halde, Onlardan Yüz Çevirenlerden olmayın,” der,  

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      TEVBE SURESİ AYET 74

“ Vedahi Onlar, Kendilerini Dünyada Ne koruyacak, Kollayacak, Nede Yardım edecek birini bulamayacaktır,

Allah Zül Celal Onları, Dünyada ve Ahirette Acıklı Elem verici onulmaz bir azapla azaplandıracaktır, ” der,    

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      HAŞR SURESİ AYET 7

“ O Peygamber, Muhammed ( sav), Size Ne verdiyse alın, Ne Söylediyse Dinleyin,

Size Helaller, Ameller, İbadetler olarak Ne yapacağınız konusunda söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, Musıbetten kaçar gibi kaçının, Sakının,

Allah Zül Celalin Azabından Korkun, Zira Allah Zül Celalin Azabı Aklınızın alamayacağı kadar şiddetlidir,  “ der, 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 1721

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

"  Ahirete, Edep ve Hayası ile Gidebilen Kadın veya Kızın yeri Cennettir,

Doksan dokuz Kadından, Sadece biri Cennettedir, Doksansekizi ise Cehennemde olacaktır,

Açılıp saçılıp, Süslenip gezen, Şehvetleri üzerlerine çeken Kadınların Kızların yeri ise Cehennemdir,“ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1758

  Sahabeden Abduulah El Muzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Edepli ve Hayalı olmanız, imanınızın Temel Şartındandır, Ahirete, Edep ve Hayası ile Gidebilenin yeri Cennettir,

Süslenerek, Püslenerek Açılıp saçılmak, Cefâdır, Sizin İçin Felakettir, Felaketiniz Dünyada Rezilliğe düşmeniz,

Irzınıza geçilmenizdir, Namusunuzu İffetinizi Kaybetmenizdir, Ahirette ise Cehennem Ateşidir,” dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      MÜSLİM HADİS No 125 / 2128

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza, Kızlarınıza dikkat ediniz, Zaman gelecek, Kadınlarınız, Kızlarınız, Evinden dışarı çıkarken,

Süslenmekle, Makyaj yaparak, Güzel Çekici bir Yüzle dışarı çıkmakla, Saçlarını Şekil Şekil yapmakla,

Baş Örtülerini Deve hörgücü gibi yükseltmekle, yolda Kırıta Kırıta Salına salına yürümekle,

Kendini Cazip kılmakla, Çekici kılmakla, Giyinik Çıplak olacaklar, 

Kocasından başka Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini üzerlerine çektikleri için, Fuhuş meydana getirdikleri için,

Böyle Kadınlar ve Kızlar, Cennete giremeyecek, Cehennemlik olacaklardır,” dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 2126

  Sahabeden Süleyman Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların En Şerlisi, En Kötüsü, Açılıp saçılıp, Süslenip gezenler, Şehvetleri üzerlerine çekenlerdir,

İşte Bu Münafıklık tır, Münafıkların gideceği yer ise, ancak ve ancak Cehennemdir, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      BUHARİ HADİS No 27

  Sahabeden Abdullah bin Abbas (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarıldığımda, Bana Cehennemide gezdirdiler ve Cehennemi gördüm,

Cehennem azabı çekenlerin çoğunluğu, Edep ve Hayayı reddetmekle, Allaha karşı gelen, İnkar eden, 

Allaha Küfran eden kadınlardı, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      HEYTEMİ EZ ZEVAVİR HADİS No C 2 S 148

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca Çıkarıldığımda Cebrail (as) Bana Cehennemi gezdirdi, Cehennem Çukurlarında,

Saçlarından asılarak azap edilen kadınları, Yüzleri Parçalanarak Azab edilen kadınları, Göğüslerinden Asılarak,

Göğüsleri Parçalanarak Azab edilen kadınları, Bacaklarından asılarak, Bacakları parçalanarak azap edilen,

Kadınları, Dillerinden asılarak Azap edilen Kadınları gördüm,

  Bunlar Kimlerdir Ey Cebrail diye sordum, Cebrail (as)

Onlar, Süslenmekle,  Açılıp saçılmakla, Göğüslerini Teşhir etmekle Fuhuş yapan Kadınlardır,

Fuhuş ve Zina ile, Etini yediren Kadınlardır, Fuhuş ve Zina ile Kadınların Etini yiyen Erkeklerdir, “ dedi der, 

( İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S404 H21 ve 22 )

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      BUHARİ HADİS No 551

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Bana Cehennem Halkı gösterildi, Cehennemde Çeşitli Azablara uğrayan ve

Cehennem Halkının Ekseriyetini Siz Kadınlar olarak gördüm,” dedi,

  Allah Rasulune, Ey Allahın Rasulu, Cehennem Halkının Ekseriyeti,

Ne Sebeblerle Kadınlardır, Onlar Allah Zül Celale ve Rasulu olan Sana İman etmemiş Kadınlarmıdır, diye Sorduk,

 Allah Rasulu Cevaben, “ Hayır, İman etmemiş Kadınların Azab yerleri ayrıdır,

Bu Kadınlar, Küfürlerinden dolayı İman etmemiş Kadınlar değildir, Bunlar İman etmiş oldukları halde,

Kocasına karşı Küfranı Niymet eden kadınlardır,  Kocası O Kadınlardan birine, Dünya, Dünya oldukca,

iyilik etsen, Ne istiyorlarsa alsanda, Ne diliyorlarsa yapsanda, daha sonra, Kocasından kendisine muhalif ufacık

bir şey görse, Kocasına karşı hemen anında, Senden hiçbir hayır görmedimki diyerek,

Kocasına karşı Küfranı Niymet eden, aldıklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, inkar eden Kadınlardı, “ dedi der, 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      HEYTEMİ Ez ZEVAVİR HADİS No C 2 S 149

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti Hz Fatıma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Allah Zül Celal Bu Kadınları Neden Bu Kadar Azaba sokmuş diye sordum, Allah Rasulu Cevaben,

“ Ey Fatıma, Saçlarından asılarak Azab edilen Kadınlar, “ Saçımı Kapatmanın Ne Mantık ve Manası var, ?

Saçlarını kapatmayan Müslüman olmuyormu ? “ diyen Kadınlardır,

Yüzleri Parçalanarak Azab edilen Kadınlar, Süslenerek Kocasından Başkalarının ilgisini çeken Kadınlardır,

Göğüslerinden Asılarak, Göğüsleri Parçalanarak, Bacaklarından asılarak, Bacakları parçalanarak

Azab edilen Kadınlar, Göğüslerini, Baldırlarını, Bacaklarını Teşhir ederek Erkeklerin Şehvetini çeken

Kadınlardır, Dillerinden asılarak Azap edilen Kadınlar, Dedikodu yapan, Gıybet yapan, Laf getirip laf götüren,

Çirkef Zanları ile İnsanların İnsanların arasını bozan, Kocasına Diliyle eziyet veren Kadınlardır, “ dedi der,

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      RAMUZ ELHADİS No C/5 S/404 H/7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Kur'anı Okuduğu ve öğrendiği Halde, Cehenneme girmişse, Allah Zül Celalin Kuranı Kerimini,

Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, İbadetleri, oyun ve oyuncak haline getiripte hak etmiştir,“ dedi der, 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      TAHRİM SURESİ AYET 6 ve 7

“ Ey Allaha, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine, Ahiret Gününe İman edenler,

Yakıtı, Taşlar ve İnsanlar olan, Aklınızın alamayacağı Gayet Şiddetli Azab edici Zebaniler olan,

Cehennem Ateşinden, Kendinizi ve Ailenizi koruyun,”

“ Ey Edep ve Hayayı Reddendenler, Kafirler, Artık O gün Özür dileyemeyeceksiniz,

Edepsizliğinizin ve Hayasızlığınızın Cezası olan şeylerin Cehennem azabını çekeceksiniz denilecektir, der,   

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      TAHA SURESİ AYET 126

“ Size Edep ve Haya konusunda, Kılık Kıyafetiniz konusunda, Sapıklığa girmemeniz için Ayetlerimiz ve

Rasulumun Sözleri gelmişti, Lakin Siz Onları Kale almadınız ve unuttunuz, Mahşer gününden sonra

Cehenneme girdiğinizdede Siz Öylece Cehennemde Unutulacaksınız,” der, 

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      TEVBE SURESİ AYET 74

“ Vedahi Onlar, Kendilerini Dünyada Ne koruyacak, Kollayacak, Nede Yardım edecek birini bulamayacaktır,

Allah Zül Celal Onları, Dünyada ve Ahirette Acıklı Elem verici onulmaz bir azapla azaplandıracaktır, ” der,    

 

     GİYİNİK ÇIPLAK KADINLAR CEHENNEMLİKTİR,      AHZAB SURESİ AYET 30

“ Ey Peygambere Tabi olan, Peygamberin söylediklerine uyan Hanımlar, Kadınlar, Kızlar,

Sizden Her Kim, Açık Saçık Giyimiyle, Kılık Kıyafeti ile, Hal ve Hareketleri ile, Giyinik Çıplak olarak

Fuhuş Meydana getirirse İşte Onlara Azab, En Az İki Kat olunacaktır,” der,

 

    Yani, Açık Saçık Kılık Kıyafet Giyinen, Şehvetleri üzerlerine Çeken Kadınlar ve Kızların,

Birinci Azabı, Hayasızlıklarından olacağıdır,

İkinci Azabı,   Erkeklerin Şehvetini, Kendi Fahişeliğine çekip, Onlarında Günaha girmesine sebep oldukları için

Olacağıdır, ve dahi Ramazanda Oruç Tutan Erkeklerin Oruçlarını bozdukları için Azap olunacağıdır,   

 

     Kadınların Şehvetlerine kapılıp Cehennem Azabını kazanan Erkekler,

Sizin Cenneti kazanmanıza engel olan Şehvetini önüne almış, Şehvetini sergileyen,

Tüm Dişiliğini dışarı fışkırtan, Kadınların ve Kızların Hepsinin, Sizinle beraber Cehennemde olduğunu

göreceksiniz, Bundan Adınız gibi emin olun, Cehennemdekilerin çoğunluğu, Giyinik oldukları halde,

Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan, giydiği Elbiselerle,

Hal ve Hareketleri ile Görüntüleri, Çıplak olan şekilde ve biçimde, Vucud Hatları belli olacak şekilde ve biçimde,

Beden Teni görünecek şekilde ve biçimde, Vucudunu Teşhir eden şekilde ve biçimde,

Yaratılış Tabiatında bulunan Tüm Cinselliğini Dışarı Fışkırtan, Teşhir eden şekilde ve biçimde,

Erkeklerin İlgilerini, Cinsel arzularını, Şehevi bakışlarını, Üzerine çeken, şekilde ve biçimde,

Edepsizliği ve Hayasızlığı kendisine, Şahsi özgürlük, Çağdaşlık, Şıklık, Modernlik alan,

Tüm Cinselliğini tamamen ortaya koyduğu halde,  Kılık kıyafetimde nevar diyen, kendinden haberi olmayan,

Küfür ve İnkar eden, Kadınlardı, diye ifade edileni,

Edep ve Haya konusundaki Ayet ve Hadislerle birlikte şimdi daha iyi anlayabildiniz mi ?  

 

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN AZABI                   FURKAN SURESİ AYET 68

“ Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman ve İbadet eden Mümin Müslümanlar Onlardırki,

Allah Zül Celalin Haram kıldığı Zinaya yaklaşmazlar, Zina Etmezler,

Müçbir Haklı bir nedeni olmadan, Ve dahi Haksız yere bir Cana kıymazlar,

Zira bunları yapanlar, En Şiddetli şekilde Cezalarını, Azablarını bulacaklardır,” der, 

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, AZABI                  SAFFAD SURESİ AYET 58

“ Onlar için, Allah Zül Celalin Emirlerini ve Haramlarını İnkar edenler için, Edepsiz ve Hayasız olanlar için,

Fuhuş ve Zinayı yapanlar için, Çeşit Çeşit Azablar hazırlamıştır, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, AZABI                  NUR SURESİ AYET 19

“ İnsanlar arasında, Fahişeliğin, Fuhuşun, Çirkefliğin, Kötülüğün, yayılmasını arzu edenler,

yayılmasına yardım edenler için, Dünyada ve Ahirette  Acı ve elem veren bir Azab vardır,” der,  

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, AZABI                  ANKEBUD SURESİ AYET 55

“ Azab, Fuhşiyat ve Zina yapanların, Edepsizliği ve Hayasızlığı yapmaya devam edenlerin,

Hem Üstlerinden, Hem Ayakları altından, saracak sarmalayacak, ve yaptığınız Fuhuşun, Zinanın, Edepsizliğin,

Hayasızlığın Cezasını Tadın denecektir, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, AZABI                  NAHL SURESİ AYET 107

“ İşte Bu Azaplar, Onların, Dünya hayatını, Şehevi Arzularını, Dinine tercih etmelerinden,

İman Etmeyen Toplulukların, Doğruluğu, Hidayeti görmek istememelerinden dolayıdır,” der

 

Ya Rabbel Alemiyn.

Şeytanı Yarattın, Kadını Niye Yarattın --- Kadını Yarattın, Şeytanı Niye Yarattın,

İkisi birleşince, Mücadele etmeye Kudretim yetmedi,

Biçar Acziyette Kaldım,

 

Ya Rabbel Alemiyn,

Kendine Çok Özgür, Çok Serbest, Çok Süslenen, Çok Makyajlı, Çok Dekolte, Çok Teşhirci, Çok Davetkar,

Çok Tahrikkar, Çok İsterik, Çok Açık Saçık olanlar, Tüm Dişiliğini, Tüm Şehvetini Fışkırtan,

Kendini Hiç Sakınmayan Kadınlar Kızlar içindemi böyle,

Zira Şeytanlaşmış Kadınlar, Kızlar, İTLER Üzerimize salınmış, Lakin Onların taşlanmaması için Taşlar Bağlanmış

Hiçbir şekilde Onlara gücümüz yetmemekte,  Biçar ve Aciz kaldık,

 

Lakin Sözüm Rabbim için değil, Bizim Düşünmemiz içindir,

Zira Derdimden Ekber olan, Büyük olan, Rabbim Allah var,

 

Yani, Allah Zül Celale ve Rasulune, Muhabbetinizi İspat için, Kendini Tutmasını Bileceksin,

İşte İmtihanın Budur, İşte Bundan Sonra, Allah Rasulunun İfadesi ile, “ Senin, Rabbin Allah Zül Celal üzerindeki

Hakkın, Allah Zül Celalin Sana Cehennemde Azab Etmemesidir,” Sana Vaad Ettiği Cennetini vermesidir,

Yani Şimdi Sana Azab Olanlar, Senin İçin Cennette Mükafatındır,

Cehennem Azabı, Gereksiz değil, Cennet Ucuz Beleş değil,

Cehennem Azabından Kurtuluşun ve Cennetin Fiyatı budur, Umarım Anlatabilmişimdir,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Hiç Edep ve Haya ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettikleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Onlar, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

Siz, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ?

 

     Haala, Düşüncesi, Felsefesi, Anlayışı Açık saçıklıkta olanın, “ Koyayın Kafasına bi Odun “

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın addi ve Manevi Kılık Kıyafet Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

 Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Alkollu İçkinin ve Alkollu İçkiyi kullananların Topluma ve Millete verdiği felaketlerin, Tahribatların,

Tecavüzlerin, Ayyaşların Milletin Irzına geçmesinin önlenmesini istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Kılık Kıyafetimde Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     ANAYASAMIZIN 50. maddesi :

“ Küçükler ve Kadınlar, çalışma şartları ( Kılık Kıyafet, Eğitim ve Öğrenim Şartları ) bakımından,

Özel olarak korunurlar, İfadesi Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki ifadesine göre,

Kadınların, Kızların, Özel olarak korunmaları gereğini İfade etmiyormu ? 

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Saudi Arabistanda uygulanan Şeriat dedikleri Yasa, Şeriat Yasası değil, Aşiret Yasasıdır,

Aşiret Yasasının ise Şeriatla ilişkisi ve alakası yoktur, Saudi Arabistan Şeriatla değil,

İngiliz ve Amerikan güdümlü Aşiret yasası ile idare olunmaktadır, artık bunu iyice anlayın, 

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez,

Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur kalır,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim