ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇME, ZİNA ve CEZASI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 2708

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI ve CEZASI NEDİR ?

     HOMOSEKSÜELLİK, EŞ CİNSELLİK, CİNSEL İLİŞKİ NEDİR ?                        

     FUHUŞUN, ZİNANIN MAHŞER YARGISI NEDİR ?

     FUHUŞUN, ZİNANIN, IRZA GEÇMENİN AZABI NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,   

 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               ALİ İMRAN SURESİ AYET 14

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Şehvet Arzuları vardır,

Erkeklerin Yaratılışında, Kadınlara Şehvet Arzuları, Kadınların Yaratılışında, Erkeklere Şehvet Arzuları vardır,

Kadınların Fıtratına, Erkeklerin Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Erkeklerin Fıtratına, Kadınların Şehvet arzuları Çok Tatlı ve çekicidir,

Şehevi Arzularınıza düşkünlüğünüz, Size Çok Süslü, Çok güzel Çok Tatlı gelir,

  Çeşitli Mal Zenginliği, Zevkü Sefanın, Birbirlerine Karşı Cinsiyete olan, Kadın ve Erkeklerin Birbirlerine olan

Şehevi Arzuların, Cinsel Arzuların, Cezbedici bir Özelliği, Cezbedici fonksiyonu vardır, Dikkatli olun,

  Karşı Cinse yönelik Şehvetli Arzular, Zevkler, Süslenmeler, Dünyaya yönelik Dünyevi Zevkler, Süslenmeler,

Yüklerle Altın ve Gümüş Yığınları, Salma Atlar, Davarlar, Ekinler, Mallarınız Mülkleriniz, Zenginlikleriniz,

Dünya Hayatının geçici Menfaatleridir, Dünya hayatının tamamen Sapıttırıcı, Sapıklaştırıcı şeylerdir,

Oysa, Varılacak, En güzel ve en tatlı ve sizin için Geçici olmayan kalıcı olan şeyler Allah Katındadır,

Rabbinizin, Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Şifasını kaybetmekten Korkun “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               MAİDE SURESİ AYET 48 ve 49

“ Sizlere, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi olan Şeriatı bir yol olarak belirledik,

Tüm İnsanlar arasında bu Şeriat üzere, ( Sosyal Hukuk ve Adaletle ) Hükmet,

Sana gelen ( Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi ) Şeriattan ayrılma,

Sizden olmayan ve Size düşman olanların keyiflerine uyma,

Allahın Sana gönderdiği ( Sosyal Hukuk ve Adaletten ) Şeriattan, ( çeşitli kavram bunalımları ile )

Doğrudan,  Seni şaşırtıp sapıklığa düşürme isteklerine dikkat et “ der.

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               HADİD SURESİ AYET 25

“ Andolsunki, Aranızda Hak ve Adaleti yerine getirebilmeniz için Peygamberimizi,

Beraberinde Kitabı ve Ölçüyü, ( Peygamberin Sözlerinide, Hadislerinide ) indirdik,

Açık Delillerle Size gönderdik, İşte Bunlar, Peygamberi görmeden,

Allah Zül Celalin Dinine Hizmet edenleri belirlemek içindir,” der, 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               İBNİ MACE HADİS No 1882

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın, Kadının Nikahını Kıyamaz, Kadın, Kendi Kendinin Nikahınıda Kıyamaz,

Şüphesizki, Kendi Kendinin Nikahını Kıyan Kız Ya da Kadın, Zinakar Kadındır, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               TİRMİZİ HADİS No 1103

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şahidsiz, Belgesiz ( bu günkü anlamı ile Nufus Kütügüne kayıtsız, yani Resmi Nikahsız ) Evlenen Kadınlar,

Fahişe Kadınlardan olur “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 472

  Sahabeden Cafer Bin Cürfas Burkan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki Bütün Çirkeflerin, Pisliklerin anahtarıdır, Kadınlar, Şeytanın Şehvet Tuzağıdır,

Çirkeflerin başlangıcı, Ahireti boş verip Dünyayı sevmek, Dünyanın Çirkef Zevklerine dalmaktır, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               BUHARİ HADİS No 1889

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zina eden Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Zina edemez,

Hırsızlık yapan Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Hırsızlık yapamaz,

Bir Malı Zimmetine geçiren Kimse, Mümin Müslüman biri olduğu halde, Zimmetine geçiremez,

Halkın gözleri önünde Rüşvet alan, Mü'min olarak Rüşvet alamaz,

Alkollü İçki kullanan Kimse, Mümin ve Müslüman biri olduğu halde, Alkollu İçki kullanamaz, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               RAMUZEL HADİS No C/5 S/423 H/5

  Sahabeden Şüreyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Zina ederse imandan çıkar, Bir kimse Kendi arzusu ve isteği ile Alkollu içki içerse, imanı ondan gider,

Bir kimse halk nazarında iyi olan bir şeyi yağma ederse, Bozarsa, imanı ondan gider,“dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Yada Müslüman Bir Kadınla,

Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur,

Karı Koca imiş gibi Cima ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der, 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/91 H/7

  Sahabeden ve İkibci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Fahişi ( Zina yapan haddini bilmeyen, Zina yapan Erkeği )

Fahişeyi ( Zina yapan haddini bilmeyen kadını ) sevmez, ( Modern ve Sosyal hayatın gereği budur diyerek,)

Fahişlerle, Fahişeler, Fuhuşu ve Tefahuşu, açıkca sakınmadan ve utanmadan yaygın bir şekilde yaptıklarında,

Hainler Emin, Eminler Hain sayıldığında, Akrabalık arasında Küslük, Hasımlık olduğunda,

Sen Komşuna, Komşunda Sana Çirkefleştiğinde, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN YARGISI               HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsan topluluklarına, yapmaları, uymaları

gereken, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için

Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde, Amellerininde, Çalışmalarınında

Hükümlerini Şeriatla belirledik,

  Toplum ve İnsan haklarını, Temek Hak, Hürriyet ve Adaleti açıklayan,

( Suçluya ceza vermekten önce Suçtan caydırıcı olan veya Suç işlemiş olanları Islah edici,

Topluma kazandırıcı, Sosyal Hukuk ve Adalet Sistemi  ) ŞERİATI verdik ve İbadet şekillerini belirledik,

  Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek

çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız, Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye

kalkmayın, Şüphesiz Sen, Hak, ( Sosyal Hukuk ) ve Adalet adına Doğru üzerindesin,

Onun için İslam Dininin işlerinde Seninle asla çekişemezler “ der.

 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 FURKAN SURESİ AYET 68

“ Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman ve İbadet eden Mümin Müslümanlar Onlardırki,

Allah Zül Celalin Haram kıldığı Zinaya yaklaşmazlar, Zina Etmezler,

Müçbir Haklı bir nedeni olmadan, Ve dahi Haksız yere bir Cana kıymazlar,

Zira bunları yapanlar, En Şiddetli şekilde Cezalarını, Azablarını bulacaklardır,” der, 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 NUR SURESİ AYET 2

“ Zina yaptıklarına dair Şahidleri olanları, Zina yaptığına Şahit olduğunuz veya Zina yaptığı İspatlananların,  

İlk defa Zinâ, Fuhuş yapan Kadın ve Erkeğin Her birine Yüz değnek vurun, Dövün,

Şayet Gerçekten ve Samimi olarak Allah Zül Celale ve Ahiret Gününe İnananlar, İman edenler iseniz,

Allâh Zül Celalin Tayin ettiği ve koyduğu Bu Zina ve Fuhuş Cezâsını uygulamak,

Sizi, onlara karşı acıma duygunuz engellemesin,

Mü'minlerden bir grup da onların Cezası verilirken, Cezanın uygulandığına Şahid olsun, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 NİSA SURESİ AYET 15

“ Kadınlarınızdan Zina yapan kimselere, Zina yaptığını ispatlayan Dört Şahit getirin,

O Dört Şahit, O Kadının Zina yaptığına Şahitlik ederlerse, O Zina Yapan Kadınları Evlerde Hapsedin,

veya Allah Zül Celal Onlara bir Çıkış yolu verinceye kadar,  Taki Ölüm Onları alıp götürünceye kadar,” der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 BUHARİ HADİS No 960

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaniye, Zinakara, Zina ve Fuhuş yapanlara, Mahrumiyet, Mahrum etme Cezası vardır, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 MÜSLİM HADİS No 1690 ve 1692

  Sahabeden Ubeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Öğrenin, Benden Öğrenin, Benden Öğrenin dedi ve Bekar Olanlar Zina Ederse,

Yüz Deynek vurarak Dövünüz ve Bir Sene İkametinden başka bir yere Sürgün ediniz, Hapsediniz,

Evli olanlar Zina ederse, İlkinde Onlarada Yüz Deynek vurarak Dövünüz,

Şayet Bekar olanda Evli olanda Zina etmeye devam ederse, İbret olsun diye Onları Recmedin, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,

  Allah Zül Celal, ancak ve ancak üç sınıf insanın öldürülmesine ruhsat vermiştir,

Birinisi,          İslama İman ettikden sonra İslamdan dönenin, İslamdan İrtidad edenin,

İkincisi,         Evlendikten sonra zina edenin,

Üçüncüsü,    Kendi başına, kendi kararıyla veya Terörle bir cana kıyan, yaptığına karşılık öldürülür,” dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 NİSA SURESİ AYET 16

“ Zina yapan Her İki tarafa da İyice Eziyet edinki, İyice Ceza verinki,

diğerlerine Caydırıcı olsun, zina yapmasınlar,” der,

 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 EBU DAVUD HADİS No 4458

  Sahabeden Numan Bin Beşir, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Beni Kufe Valisi yapmıştı, Ben Kufe Valiliğimi yaparken,

Hanımının Cariyesi ile, ( Nikahı olmaksızın ) Cinsi Münasebette bulunan bir adamı getirdiler,

Bu Adam, Hanımının Cariyesi ile ( Nikahı olmaksızın ) Cinsel ilişki, Zina yapmıştır denildi,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, hükmettiği gibi hükmedeceğim dedim ve,

Adama, Hanımın Sana, Cariyesi ile Cinsel ilişki yapmana İzin verdimi, ? diye sordum,

Şayet Sana İzin vermişse, Sana Yüz Deynek Zina cezası vereceğim, yok Şayet İzin vermemişse,

Taşlarla Zina Recim Cezası vereceğim dedi, Adam Hanımının İzin verdiğini söyledi,

Hanımındanda izin verdiğine dair Şahitliğini aldı ve bunun üzerine Adama sadece

Yüz Deynek Sopa Zina Cezası verdim ve tadbik edildi, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 TİRMİZİ HADİS No 1433

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına,

Birbirinden davacı olan iki kimse geldi, Davacı olan, “ Oğlum bu adamın işçisi idi sonra onun karısıyla zina etti,

Oğlumun cezasının Recm Cezası olduğunu olduğunu söylediler dedi,

Ben de bu cezanın uygulanmaması karşılığında Fidye olarak yüz koyun ile bir hizmetçiyi fidye olarak verdim,

Sonra bu işi bilen insanlarla karşılaştım ve dediler ki,  Oğluna yüz değnek vurulması,

Bir Yılda Sürgün Cezası verilir, Recmedilmek ise bu adamın karısına uygulanır dediler,

Bizde bunun üzerine Senin yanına geldik, Ey Allahın Rasulu Aramızda, Allah’ın kitabına göre hüküm ver dediler,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Varlığım Kudret elinde olan Allah’a yemin olsunki aramız da Ancak, 

Allah’ın Kitabıyla Hükmederim,  Zina etmenin Fidyesi yoktur, Yüz koyun ve hizmetçi sana geri iade edilecektir, 

Oğlun Bekar olduğu için, Yüz değnek vurularak dövülecek ve Bir yıl Sürgün Cezası verilecektir,

Bu adamın Karısıda  Zina yaptığı Suçunu kabul edip itiraf ederse, O Evli olduğu halde Zina yaptığı için Recmedilecektir, dedi

Kadının yanına gidildi, Kadın Onunla Zina ettiğini, Suçunu itiraf etti ve Kadın Recmedildi,

Oğlana Yüz deynek dövme cezası verildi, Bir yılda Sürgün edilip Hapsolundu, “ der, 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 BUHARİ HADİS No 1978

  Sahabeden Cerir Bin Abdullah el Beceti (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Merhamet etmeyen, Merhametli olmayan Kimseye, Merhamet olunmaz,

( Sizde Merhamet etmeyiniz )” dedi der.

 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 İBNİ MACE HADİS No 2554

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına Bir Adam geldi ve Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi, Allah Rasulu duymazlıktan geldi,  

Adam İkinci kez, Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi, Allah Rasulu yine duymazlıktan geldi,

Adam Üçüncü kez, Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi, Allah Rasulu yine duymazlıktan geldi,

Adam Dördüncü kez, Allah Rasulune, ben Zina ettim dedi,

  Nihayet Adam Zina ettiğini Allah Rasulune Dört kere İkrar etmiş olunca, Aşikar edince,

Allah Rasulu Adamın Recmedilmesini Emretti, Adam Recmedilmeye, Taşlanmaya başlandığında

Taşlanmanın verdiği ızdıraba dayanamayıp geri kaçtı, Diğer Bir Adam Onu yakalayıp Kafasına vurarak öldürdü,

Bu Allah Rasulune anlatılınca, “ Neden O Adamın peşini bırakmadınız, Belki, Allaha Tevde İstiğfar edecek,

Allahta Onun Tevbesini kabul edecekti, “ dedi der, 

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 101 ve 102 

  Sahabeden Ebu Alkame Bin Vail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin huzuruna,

Zorla Bir Kadının Irzına geçen Tecavüz eden Bir Adamla, O Adamın Tecavüz ettiği Bir Kadın getirildi,

Allah Rasulu Zorla Kadının Irzına geçen Tecavüz eden Adama Zina Cezasını tadbik etti,

Adamın Zorla Tecavüz ettiği O Kadına” Haydi Git, Allah Zül Celal Seni Affetmiştir, dedi ve

Zina Cezası tadbik etmedi, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 TEVBE SURESİ AYET 5

“ Merhamet Edene Mutlak Merhamet eden Allah Zül Celaldir,

Zulmedene Mutlak Zulum edecek olanda Allah Zül Celaldir,  ” der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 İ,AZAM MÜSNED HADİS No 477 / 31

  Sahabeden Abdullah İbni Kuvays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Hoş gelen fakat İslam Dininin Yasakladığı, Haram Kıldığı, Nehyettiği,

Bir şeye karşı tutkunluğun, Seni Kör ve Sağır eder, Onun Sana ve İmanına verdiği Zararı,

Tahribatı göremez olursun ve O Zarardan Tahribattan da Kurtulamayacaksınız,” dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 79

  Sahabeden Abdullah Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Sakının, Sakının, Sakının, Günahları, Size küçük gösteren şeylerden Sakının,

Çünkü Küçük gördüğünüz Günahlarınız birikir birikir ve Nihayet Sizi Helak edecektir, " dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/10 H/11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Zina, Fuhuş, Tefahuş yapan, Alkollu İçki içen Kimsenin İmanını,

O Kimsenin Üzerindeki Gömleğini çıkardığı gibi Çıkarır alır ve O Kimse İmansız olarak Ölecektir, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya

kalkmayın,”  Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O Hükümden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği,

Yapıp yapmama konusunda Kendi görüşü olamaz,

Her Kim Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar edecek olursa,

Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 MÜ’MİNUN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları,

Gayet Efendi Gayet Nazik Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri

Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 DARİMİ HADİS No 594 ve 593 

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra), Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Vahiy Meleği olan Cebrail Aleyhisselam, Bana Kur'an'ı indirdiği gibi

Sünnetlerimide indirdi, “ Sözlerim, Hadislerim ve Sünnet lerim vardır, Sözlerim, Hadislerim Sünnetlerim,

Kur'an'ı Kerimi Açıklayıcıdır, anlatıcıdır, İzah edicidir, Kuranı Kerimdeki Ayetlere Hüküm vericidir,

Kuranı Kerimde Ayetler vardır, Sözlerime, Hadislerime Sünnetlerime Hüküm vericidir,

Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim vardır, Kuranı Kerimdeki Ayetlere, Hüküm vericidir,” dedi der

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/133 H/7

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bu Kur'anı Kerim, Kuranı Kerimden Hoşlanana Kolay gelir, Gayet Anlamlı ve Hükmiyetli gelir,

hoşlanmayana ise, Zor gelir, Gayet Anlamsız ve Hükmiyetsiz gelir,  

  Hadislerim, Sünnetlerim, Hadislerime, Sünnetlerime tâbi olan için, Gayet Anlamlı ve Hükmiyetli gelir,

Hoşlanmayan için Gayet Anlamsız ve Hükmiyetsiz gelir,

  Bir kimse Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi dinlerse, hemen Hafızasına alır ve tatbik ederse,

Mahşerde Kur'anı Kerimle Haşrolunur, Sözlerime, Hadislerime, Sünnetlerime Önem vermeyen ise

Kur'anı Kerimi hor görmüş olur, Kim de Kur'anı hor görürse Dünya ve Ahirette hüsrana düşecektir, “ dedi der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 YUNUS SURESİ AYET 100

“ Gönlünü, Samimiyetini Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına açmayan Kimseler, İman edemezler, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 LEYL SURESİ  AYET 12

“ Ancak ve ancak Gölünü Rabbine açanı, Doğru yola İletmek Allah Zül Celale aittir, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak  Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

istiyeceksinizki, Gönlünüzü buna açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der.

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 FATIR SURESİ AYET 8

“ Yapığı Kötü ve Çirkin şeyleri, Güzel ve Hoş gören Kimseler, Kötü ve Çirkin şeyleri Süsleyip Güzel gösterenler,

Vehimlerini, Kötü şeylerini, Kötü Amellerini, Aklı ile Güzel ve Hoş görmeyen Kimselerle,

Gerçeği gören Kimselerle, Bir olurmu ?

Allah Zül Celale, Kuranı Kerim Ayetlerine, Rasulumun Sözlerine, Hadislerine, Sünnetlerine

Gönlünü açmayan Kişiyi, Allah Zül Celal Sapıklık içinde bırakır, Gönlünü açan Kimseyi, Doğru yoluna iletir,

Allah Zül Celal Herkesin Niyetini ve Ne yaptığını ve Ne Yapacağını Bilendir, “ der,

 

     CİNSEL TACİZ, IRZA GEÇMEK, SUÇUNUN CEZASI                 HAKKA SURESİ AYET 48 ve 42

“ İşte Kuranı Kerim Ayetleri ve Habibim ve Rasulum Hz. Muhammedin Sözleri Hadisleri,

Kendini Dünya ve Cehennem Azabından Korumak isteyenler için Bir Öğüttür, Kuranı Kerim Ayetleri ve

Allah Rasulunun Sözleri Hadisleri, Bir Kahin Sözü değildir, Ne kadar az Düşünüyorsunuz, “ der,

 

     Allah Rasulunun İfadesine göre, Zina eden, Zina ederken Müslüman olmaktan çıkar,

Zina ederken veya Zina ettiği şekilde ölürse, İmansız olarak ölmüş olur,   

     Yani : Zina edenle, Hırsızlık yapanla, Alkollü içki icenle, Zimmet İrtikap suçu işleyenlerle,

İslam Dinine İman etme, İbadet yapma ve Manevi değerler, yanyana durmaz,

Bu dört durumdada, Kişi Dinden çıkmış, Allaha Asi olmuştur, Allaha Asi olmakta devam eden Bir kimsenin

İmanının ve Tövbesinin, Allah tarafından kabul edilmeyeceği ve

Bu durumlara iken Öldüğü zaman ise Müslüman olarak ölmeyeceği muhakkaktır,

 

     Şehvetine uyarak birinci kez Zina yapanların Cezası,

Toplumsal Haklarından Mahrumiyet ve Bir Yıl Sürgün Cezasıdır,

Evlenmek istediğinde ise ancak Kendisi gibi daha önce Zina yapmış Bir Kız Yada Kadınla evlenebilir,

Temiz İffetli Bir Kız Yada Kadınla değil, Zira Onunla Evlendiğinde, Zinakar Durumu ile Onuda Kirletmiş olur,

  

     Şehvetine uyarak İkinci kez Zina yapanların Cezası,

Bir daha Zina Yapmaktan vazgeçinceye kadar Hapislik Cezasıdır,

 

     Şehvetine uyarak üçüncü kez Zina yapanların Cezası,

Zina Yapana Yüz Deynek vurmaktır,

 

     Şehvetine uyarak dördüncü kez Zina yapanların Cezası,

Artık kendisine uygulanan Cezalarla Islah olmadığı için, Toplumun Dejenere olmasına yol açtığı için,

Toplum Ahlakını bozduğu için, RECMEDİLMESİ, İdam Cezası uygulanmasıdır,

Sakın Kuranı Kerim Ayetlerinde RECM cezası yoktur gibi bir Sapıklığa girmeyin,

 

     Zina Yapanın, Zina Yaptığı ile Nikahlanıp Cezadan kurtulması yoktur, Zira Nikah, Zina Suçunu Temizlemez,

Zina yapmanın, Fidye Cezası yoktur, Katiyetle Bir Fidye vererek Cezadan kurtulma yoktur,

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektot, (1869-1949)

    Osmanlı Devletinde, Nikah Kıyma Yetkisi, Kıyılan Nikahı Nikah Defterine Kaydedip,

Osmanlı Nufus Kütüğüne Kaydettirme yetkisi, Merkezi Camilerdeki Müderris İmamlarda idi,

Bu günkü gibi, Çöpcü, Lağımcı Belediyelerde değil,

Kıyılan Bu Nikahta Hem Şeriyeyi Dini Nikah, Hemde Devlet Nufusuna kaydedilen Nikahı idi,  

Hafız Dedem Osmanlı Devletinin Son Dönemi Müderrislerinden olup, Nikah Kıyma Yetkisine Haizdi, 

     O Zamanki Gaziantep Eşrafından yani Şımarık Zenginlerinden biri, yanında bir adamla beraber

Hafız dedemin yanına gelmiş ve Oğlunun, yanındaki adamın Kızı ile Nikahını kıymasını istemiş,

Lakin Kızda Damat adayıda yanında değilmiş, Hafız dedem, Gelen Adamların halinden İşkillenmiş,

Kız ile Oğlan nerede diye sormuş, Oğlanın Babası, Ben Oğlumun, Kızın Babası Ben Kızımın Vekiliyim demiş,

Hafız Deden Adamlara, “ Ömrü Hayatı ilgilendiren konularda Vekalet olmaz, Nikah, Ömrü Hayattır,

Nikah içinde, Boşanma içinde Vekalet olmaz, Nikahtan sonra Zifaf vardır, Zifada Vekaletlemi girecekler,

Allah Rasulunden Gelen Nikah kıyma usulunde Her iki tarafında Vekaleten Nikahını Kıyması yoktur,

Bende, Vekaleten Nikahı Kıymaktan İmtina ediyorum, Kızın, Damat adayı ile ve Sizin ile birlikte yanıma gelirse

O zaman O Nikahlarını Kıyarım demiş, adamlar gitmiş, Kızı ile Damat adayı ile birlikte gelmişler,

Hafız Dedem Kıza, O Damat adayı ile Nikahlanmayı isteyip istemediğini sormak için Kıza baktığında,

Kız, Korkmuş, Korkutulmuş şekilde titriyormuş, Kızdaki, Hal cevap verebilecek Durumda dahi değilmiş,

Hafız Dedem, Bu Kızın durumu nedir, neden kendinde değildir, diye sormuş, Oğlanın Babası,

Ya Hocam, Benim Oğlan, bu Kıza Musallat olmuş bir Halt yemiş, Şu Nikahı kıyıverde bu iş temizlensin demiş,

Hafız Dedem, Adamlara, Nikahtan önce Cinsi Münasebet yapmak, Zina yapmaktır, Irza geçmektir,

Senin Oğlun birde Bu Kızın Zorla ırzına geçmiş olduğundan, bu iş ten Temizlenme Nikahı olmaz,

Oğlunun Kıza Musallat olup, Kızın Irzına geçtikten sonra kıyılan Nikah, Irza geçme suçunu temizlemez,

Bu Kızla, Bu Damat adayına Nikah kıyılamaz, Ben bu Nikahı kıyıp Bu Kızın vebali altına Giremem, diyerek,

O Nikahı Tamamen Reddetmiş, Ceza verme ve uygulama yetkisine haiz olmadığı için, ceza verememiş,

Osmanlı Devleti, Savaşlarla, Kargaşalarla son döneminde olduğu içinde Had cezası verilip uygulanamamış, 

 

 

     HOMOSEKSÜELLİK, EŞ CİNSELLİK, CİNSEL İLİŞKİ NEDİR                           

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ NEDİR             HUD SURESİ AYET 89

“ Nuh Kavminin, Hud Kavminin, Salih Kavminin, Lut Kavminin işledikleri Sapıklıklar Sizden Uzakta değildir, 

Sapıklıkları karşılığında Başlarına gelen Musibetlerde Uzakta değildir, “ der,   

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                   YEŞAYA B54 AYET 6, 2, 4 ve 5

“ Genç yaşta Evlenmiş Sonra dışlanmış, Ruhu Kederli Kadın, Çadırının alanını genişlet, Perdeleri Uzat,

Gergi İplerini uzat, Çekinme, Korkma ayıplanmayacaksın, Utanma, Aşağılanmayacaksın,

Gençliğinde Yaşadığın utancı Unutacaksın, Çünkü Kocan, Seni Yaratandır, “diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratın aksine,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                   VAİZLER B2 AYET 10

“ Gözünün, Gönlünüzün dilediği hiçbir şeyi kendinden esirgeme, Gönlünü Hiçbir Zevkten alıkoyma,

Gönlün, Yaptığın her işin Zevkini alsın, İşte Bütün Emeğinin Ödülü ancak budur, “diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratın aksine,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT,                   YEREMYA  B3 AYET 25

“ Tanrımız Rabbin Sesine Kulak asmayız, Rezilliğimiz Bizi Örter, Utanmadan Yatarız, ” diyen,

Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevratın aksine, 

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT,                      YARATILIŞ BÖLÜM 19

AYET 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16, ve 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36

“ İki Melek,( Erkek Suretinde olarak ) Lut Peygamberin Kenti Sodom a geldi,

Lut Peygamber Onları Evine Davet etti, Fakat Onlar Geceyi Kent Meydanında geçireceğiz dediler,

Lut Peygamber Evine davet etmekte çok ısrar edince, Lut Peygamberin Evine geldiler, Lut Peygamber Onlara

Yemek yedirdi, Onlar yatmadan, Sodomum Bütün Erkekleri, Evin etrafını sardılar ve Lut Peygambere

“ O, Evine getirdiğin Adamlar Nerede ? Onları Bize Getir, Biz Onlarla Yatacağız, dediler,

Lut Peygamber Onlara, “ Lütfen Bu Kötülüğü, Azgınlığı, Sapıklığı yapmayın,

Erkek Yüzü dahi görmemiş İki Kızım var, Onları getireyim, Sizinle Evlendireyim, dediysede, O Sodomlular,

Lut Peygambere Önümüzden çekil dediler,

Lud Peygamberin Misafiri olan O İki Melek, Lut Peygambere,

“ Oğullarını, Kızlarını, Damatlarını Bu Kentten çıkar, Çünkü Bu Keti içindekilerle birlikte Helak edeceğiz dediler

ve Lut Peygamberle İki Kızını Kentten çıkardılar, Sonra O Kenti İçindekiler ile beraber Helak ettiler,

     Daha sonra “ Lut Peygamber, İki Kızıyla birlikte Kentten ayrıldığında bir Dağdaki Mağraya yerleşti,

Lut, Peygamberin Büyük Kızı, Küçük Kızkardeşine, “ Babamız Çok Yaşlı, Dünya geleneklerine göre

burada Bizimle yatabilecek bir Erkek Yok “ dedi, Gel, Babamıza Şarap içirelim ve Soyumuzu devam ettirmek

için Onunla, Babamızla Yatalım dedi ve Büyük Kız Babası Lut,a Şarap İçirip Babası ile yattı,

Ertesi Gün Büyük Kız, Küçük Kız kardeşine,“ Dün Gece Babamla yattım, Bu Gecede Babama Şarap İçirelim,

Soyumuzu Devam ettirmek için Sende Babamla yat dedi, O Gece Babasına, Lut,a yine Şarap içirdiler ve

Küçük Kızda Babası Lut ile yattı, Ancak Lut, Kızlarıyla yattığının farkında değildi,

Böylece Lutun İki Öz Kızıda Babaları Lut,tan Hamile kaldı, “diyen, Yahudilerce Tahrip edilmiş Tevratın aksine,

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ NEDİR             HİCİR SURESİ AYET 71

“ Lud Kavmine şöyle dedi, Şehvetinizin kötülüğüne mağlup olmayın, İşte Kızlarım, Onlarla Nikahlanın,

Evlenin Sizin Helaliniz olsun, Şehvetinizi Arzularınızı Helal olan şekilde giderin,

Şehvetinizin Sapıklığı ile, Erkek erkeğe, Kadın Kadına cinsel ilişki yapmayın,

Edepsizliği, Hayasızlığı, Fuhuşu ve Zinayı ve Irza geçmeyi terk edin,  “ der,

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ NEDİR             NEML SURESİ AYET 54, 55 ve 60

“ Nikahınızda olmayan Kadınlarla, Zina etmeye giderek,

Göz, Göre göre, Zina Hayasızlığını haala yapacakmısınız, ?

Siz Hanımlarınızı bırakıp, Lut Kavmi gibi, Şehvetinizin sapıklığı ile, Erkek Erkeğe Cinsel ilişkimi yapacaksınız, ?

Şehvetinizin sapıklığı ile, Kadın Kadına Cinsel ilişkimi yapacaksınız, ?

Bunlar Açıkca Hayasızlıktır, Zinadır, Fuhuştur, Sapıklıktır, İşte Onlar Sapıklıkta Devam edenlerdir,  “der,

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ NEDİR             METALİBUL ALİYE HADİS No 1809

  Sahabeden Vasile Bin El Eska  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların, Kadınlarla Livatası, ( Cinsel İlişkisi,) Erkeklerin Erkeklerle Livatası, ( Cinsel ilişkisi )

Zinadır, Fuhuştur, Sapıklıktır, Sapkınlıktır, “ dedi der,

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ NEDİR             BUHARİ HADİS No 1827

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Kadınla Çıplak olarak Mübaşeret etmesi Zinadır, Fuhuştur, Sapıklıktır, “ dedi der,

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ NEDİR             CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 2644

  Sahabeden Hasanı Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Lud Kavmi, Birbirlerinin gıybetini yapmak, Kuyusunu kazmakla, Birbirine düşmanlık yapmakla,

Birbirlerine ıslık çalarak alay etmekle, Şakşakcılık yaparak El çırpmakla,

Sakallarını Tıraş edip, Ağızlarının içine kadar giren Bıyık uzatmakla,

Güvercin yetiştirip onlarla vaktini harcamakla, Def ve Saz aletleri çalmak eğlenmekle, İçki içmekle,

İpekli Parlak ve Gösterişli Kıyafetler giymekle,

Livata, ( Homoseksüellik ), Sevicilik ( Lezbiyenlik ) Sapıklığını yapmakla Helak oldular, “ dedi der,  

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ NEDİR             BUHARİ HADİS No 1369

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsrail Oğullarının, Yani Yahudilerin, Çirkeflikleri olmasaydı,

Kadın Hiçbir Zaman Kocasına Hıyanet edip aldatmazdı,

Yemekleriniz Ekşiyerek bozulmazdı, Et Kokmazdı, “ dedi der,

 

 

     HOMOSEKSÜEL İLİŞKİNİN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No  637

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Acemlerin, Müslüman olmayanların, Edepsiz ve Hayasız olan Kıyafetlerini giy­inmekten Sakının, “ dedi der,

 

     HOMOSEKSÜEL İLİŞKİNİN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI        EBU DAVUD HADİS No 4098

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın gibi giyinen Erkeğe, Erkek gibi giyinen Kadına, Kıza, Allah Zül Celal Lanet etmiştir “ dedi der,

 

     HOMOSEKSÜEL İLİŞKİNİN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI        MÜSLİM HADİS No 339

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Benî İsrail, Yani Yahudiler, Çıplak olarak bir yerde toplanırlar, Çıplak olarak yıkanırlar,

Birbirlerinin Avret yerlerine bakarlar, baktırırlar, Göz Fuhuşunu, Göz Zinasını ve Avret organı Zinasını

gayet serbestce ve Meşru, Olağan, Normal bir şeymiş gibi yaparlar ve gösterirler,

Sizinde Nefsinizin Şehveti ile Aklınızı, İmanınızı, Dininizi Çelerler, Dininizi Yok ederler,

sakın Kılık ve Kıyafetinizle dahi Yahudilere benzemeyiniz, “ dedi der,

 

     HOMOSEKSÜEL İLİŞKİNİN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI        İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/308 H/15

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kılık Kıyafetinde, Sosyal yaşantısında ) Başka Milletlere benzemeye Özenen Bizden değildir, “ dedi der,

 

     HOMOSEKSÜEL İLİŞKİNİN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI        RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye

( Hiristiyanlara)  benzemeyin, Edepsizlik ve Hayasızlıkla, Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Müslümanlardan değildir, “dedi der,

 

 

     HOMOSEKSÜEL YAŞAYANLARIN CEZASI                    DARİMİ HADİS No 2652

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Erkeklerden kadın gibi davrananlarla, Kadınlardan Erkek gibi davrananlara lanet etti ve Bunları evlerinizden

İş yerlerinizden Toplumumunuzdan çıkarın,” dedi der,

 

     HOMOSEKSÜEL YAŞAYANLARIN CEZASI                    TİRMİZİ HADİS No 2784 ve 2785

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeklerden Kadın kılıklı olanlara, Kadınlardan, Erkek kılıklı olanlara lanet etmiştir,

Erkeklerden, Kadın gibi davrananlarla, Kadınlardan, Erkek gibi davrananlara lanet etmiştir,

Bunları evlerinizden İş yerlerinizden Toplumumunuzdan çıkarın, “ dedi der,

 

    Edepsizlik ve Hayasızlık üzere olan Kılık Kıyafet giyinenler ve davranışları yapanlar,

Erkeklerden Kadınlara benzeyen, Kadınlardan Erkeklere benzeyen, Çift Cinsiyetli olanlar,

diğer adı ile Dönme, Travesti olanlar, Transseksüel olanlar, Lezbiyen olanlar, Domuzlar Gibidir,

Sakın Ola Onlarda İnsan, Ne zararları varki demeyin,

Siz böyle Bir Dönmeyi, Çoluk Çocuğunuzun, Hanımınızın, Kocanızın yanına, Evinize alırmısınız ? 

 

 

     HOMOSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ YAPANLARIN CEZASI                        TİRMİZİ HADİS No 1456

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

“ Her kimi Lud kavminin işlediği fiili yapar görürseniz, Kadınlarla, Erkeklerle Fuhuş ve Zina yapanları

görürseniz, Kadınlarla Kadınların, Erkeklerin Erkeklerle Fuhuş yaptığını, Cinsel İlişkiye girdiklerini görürseniz, 

Her ikisini de Öldürün, İdam edin “ dedi der,

 

     Diğer Ümmetlerdede, Allah Rasulunun yukarıda saydığı İman Şartları vardır, Lakin Diğer Ümmetler

Edep ve Hayayı Reddettikleri için, Reddetmeleri nedeni ile Dinlerinin asliyetini kaybetmişlerdir,

Şimdi size şöyle bir soru sorayım, Şayet Mahşer yerinde, Hesap yerinde, Mümin olanları,

Mümin olmayanlardan ayırt etme görevi Size verilse, Bu ayırt etme hesabını nasıl yapabileceksiniz ? 

Şimdi biz, Çağdaşlaşma, Modernleşme, Şıklaşma, Özgürlük gibi kavramlar adı altında, Tamamen Yahudilere ve

Hiristiyanlara benzemek, Onlar gibi olmak için Var gücümüzle çalışıyor ve Gayret ediyoruz.

 

    Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selemin, “( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde Edepsizlik ve

Hayasızlıkla ) Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla, Bizden başkasına benzeyen bizden değildir,

Müslümanlardan değildir, “ dediği ifadeyi şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Zina, Fuhuş, Fahişelik ve Görsel Fuhuş, Şahsi bir Özgürlük değildir,

Zina, Fuhuş, Bir Hak değildir, Eşler arası ve Toplumsal bir Tahrip ve bir Haksızlıktır,

Aileyi Yok eden bir Çirkeftir, Ücretini vermeklede olsa, Metres hayatı yaşamaklada olsa, yahut herhangibir

karşılığı olmaksızında olsa, Cinsel ilişki yapmak, Cinsel ihtiyacı gidermek, Zina, Fuhuş ve Fahişelik Suçudur,

Zina, Fuhuş ve Fahişelik,  Aile dışı, olan, Nikahsız olan, Cinsel ilişki yapma Suçudur,

Aileyi bozan, Bütün Toplumu Tahrip eden, Hukuki bir Suç tur,

 

     Keyif veren azıcık alkol, Şans oyunları dedikleri azıcık Kumar, azıcık Flört etmek, Fuhuş değilldir,

Modernliktir, Çağdaşlıktır, İlericiliktir, hiçbir zarar vermez dedikleri şeylerin,

Bireysel veya Toplumsal olarak nelere yol açtığını hiç düşündünüzmü ?

 

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Zina, Fuhuş Suçu işlerlerse, Zina, Fuhuş Suçunun Cezası ayrıdır,

Zina Şuçunun işlendiğini Soruşturma ve İspat etme taraflara aittir,

Zina Fuhuş neticesinde Onları Dövmek, Terbiye Etmek,  Aile ve Toplum Büyüklerine aittir,

Yargılama ve Recm Cezasını vermek ve uygulamak, Mahkemelere, Devlete Aittir,

 

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Zina, Fuhuş ve Fahişelik Suçu işlerlerse, Bu Suçların Cezası ayrı ayrıdır

İslam Dini hükümlerinde, Fuhuşun, Zinanın, Irza geçmenin, Tecavüzlerin, Sapıklığın, Toplumsal yapıyı bozduğu,

İnsan Nesebinin devam sürecinin yok edildiği için İbret olsun diye Cezaları çok ağırdır,

Toplumdan başka bir yere Sürgün, Teçrit edilme cezası, Hapis Cezası, Dövmek cezası ve İdam Cezası vardır,

Cezaların çok ağır olmasının amacı ise, İlkönce Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz ve Sapıklık suçunu

yapmaktan caydırmak, şayet buna rağmen Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz ve Sapıklık suçları olduğunda,

Cezaların ağırlığı ile Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamaktadır,

Bu Cezaların ağırlığı nedenini, Zina, Fuhuş, Tecavüz, Irza geçme ve Sapıklık Felaketi başınıza gelip,

Tecavüzcünüze verilen Ceza Sizin içinizi, Toplumun içini rahatlatmadığı zaman anlarsınız,

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

verilen Cezalar Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ ederek, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmaktadır,

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmaktadır,

Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,   

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,  

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza istemekte değillermi, ?

 

     Temel Hak ve Hürriyetleri Sulandıran, Avrupa Birliği, Zırhlı Basınımız, Medyamız,

Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerin, Mafyanın,

Terörist Canilerin işledikleri Yaptıkları suçları Vahşet olarak değilde,

Şeriattaki Cezaları Vahşet ve Çağ dışı olarak göstermiyolarmı ?

 

      Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,   

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,  

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, Suçlunun tam anlamıyla cezalandırılmasını ve

Toplum vicdanının rahatlatılmasını ve Suçtan caydırıcı bir şeyler yapılmasını istemekte değillermi ? 

 

      Sizin Kadınınıza, Annenize, Kız Kardeşinize, biri Irzına geçtiğinde vede öldürdüğünde,

Cezası hafifce verildiğinde, Siz kabul edermisiniz, Sizin içiniz rahatlarmı, ? Sosyal Adaletiniz yerini bulurmu, ?

Bir daha O suçun işlenmemesine Suçtan caydırmasına Emsal teşkil edermi, ?

 

     İdam Cezası, Zina ve Fuhuş Cezası, İnsan Yaşam Hakları ve Avrupa Birliğine Uyum Yasaları adı altında

kaldırılmıştır, Lakin Şu Sorunun cevabı Bu Millete verilmemiştir,

“ Irza geçenin, Tecavüzcünün, Sapıkların, Hırsızların, Gaspcıların, Mafyanın, Caninin, Tinercilerin, Ayyaşların,

Teröristlerin katlettiği İnsanların, Irzına geçtiği İnsanların İnsan olarak Yaşama Hakkı yokmuydu ?

 

     Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerrin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri

Suçlar, Toplum Düzenini ve Huzurunu bozan Suçlar olduğu halde, Ceza Yasalarımız,

Bu Suçlara İnsan Hakları diyerek Bu Suçlara Eşdeğer ceza vermemekle, Bu Suçlara verilen Cezaları,

İnsan Hakları adı altında Çok hafif Cezalar olarak tutmakla, Bu Suçlara verilen Cezalar,

Bırakın Suçtan caydırıcı olmasını, Suçlara Teşvik etmektedir,

     Zaten İnsan Hakları adı altında, Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların,

Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri Suçlara Ceza vermek dahi, Kanunen yasak hale getirilmiş

olduğundan, O Nevi Suçları İşleyen Suçluları, Toplumumuz yakalayıp Devletin Polisine teslim ettiklerinde,

Devletin Polisi, O Suçluyu ya hemen, yada arkalarından salıvermekte, yada Çok hafif bir ceza vermekteler,

yada Mahkemede Yasalar önünde, Suçlu Haklı çıkmaktadır,

 

     Polis, Asker, Terör çıkaranları ve yapanları karakola getirse dahi,

Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Terör yapılandan, Katliam yapılandan önce Tahliye edilmektedir,

Terör çıkarmayı, Katliam yapmayı Kamusal görev olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi biliyor,

Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Terör ve Katliam felaketimi gelmesi lazım ?

 

     Her türlü Cinsel Taciz, Tecavüz ve Fuhuş olayı, Edepsizlik Özgürlüğü ile bunlara yol açma,

Topluma karşı işlenmiş en ağır suçlardır, Cinsel Taciz, Tecavüz ve Fuhuş yapanlara,

yaptığı yanına kar kaldığı ve ıslah edici olmayan ve yaptırımsız cezalar verilmesi yerine,

Toplum vicdanı rahatlatmayan, hatta, Fuhuşu, Cinsel Tacizi, Fuhuşu, ve Tecavüzü teşvik eden Cezalar yerine,

Cinsel Taciz, Fuhuş, Tecavüz ve Irza geçme Suçlarından Caydırıcı özellikte olmak üzere, 

Türk Ceza Kanunumuzdaki En ağır Cezalar verilse, Toplum Vicdanı rahatlatıcı olan Cezalar verilse, 

Bu Suçları yapanların yaptığı yanına Kar kalmasa ve Islah edici yaptırımlı cezalar olsa,

Cinsel Taciz, Fuhuş, Tecavüz ve  Irza geçme Suçlarını yapılması yok denecek kadar azalmazmı  ?

 

    Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık Suçu yapanlara, Alkollu İçki, Şarap içerek,

Kendi Beynini uyuşturarak, Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık Suçu yapanlara,

Hak ve Hürriyetlerimi arıyorum, Özgürlük Savaşcısıyım diyerek İnsanlarımızı Katleden Teröristlere,

Şimdiki yasalarımızda da Hapis cezası vardır, Lakin, Irzına geçilen, Tecavüz edilen, Sapıklığa uğrayana,

Terörle katledilene bunlar yetmiyormuş gibi birde Ödediği vergilerle Hapisteki, Ayyaşı, Irzına geçeni,

Tecavüz edeni, Sapıkları, Teröristi beslemek ve barındırmak zorunda kalıyor,

O Tevavüzcü Irz düşmanı, Annenin, Kızkardeşimin, Hanımının, Senin, Kızının, Irzına geçsin,

O Ayyaş, O Terörist Senin Çocuğunu, Anneni veya Babanı Katletsin,

Kızının, Hanımının, Annenin, Senin, Irzına geçsin, Sonrada Onu Vergilerinle besle ve Barındır,

Hapisten çıktığındada dahada kaşarlansın, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

 

     Medeni Kanunumuzdan çıkarılan, Zina ve Meşru Fuhuş Suçu ve Cezasının,

Medeni Kanunumuz hükümlerine tekrar, Zina, Meşru Gayrimeşru Fuhuşun, Suç olarak kabul edilmesi ve

Ceza Kanunlarımıza görede bu Suçtan caydırıcı bir kuvvette ceza hükmü konulması,

Toplumumuz ve Milletimiz için acil ve zorunlu bir gerekliliktir, 

 

     Bütün Dünya Devletlerinin : Kanunla ve Yüksek Maddi ve Manevi Cezalarla uyguladığı ve

Toplumun Huzurunu bozan SUÇ olan Yasaklar,

Kamuya ait yerlerde, Kamusal Alanda, Trafikte, Alkollu İçki, Uyuşturucu kullanma yasağı, Suçları ve Cezaları,

Toplumu Dejenere eden, Huzurunu bozan ve Eğlence sayılan, Fuhuş Yasağı, Suçları ve Cezaları,

Toplumu Dejenere eden, Huzurunu bozan ve Eğlence sayılan, Kumar Yasağı, Suçları ve Cezaları,

Toplumu Dejenere eden, Huzurunu bozan, Görevi ve Yetkiyi kötüye ve çıkarına kullanmak olan,

İrtikap, Rüşvet, Yolsuzluk, Hırsızlık gibi Suçlar ve Cezaları, Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Kılık Kıyafetimde Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

Cenneti Kazanmak istemiyorum, Cehenneme gitmeyi istiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

                    ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL, İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN

                          YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    MÜRSELAT SURESİ AYET 34, 35, 36 ve 38

“ İşte Mahşer Günü, Allah Zül Celal Sizi ve Öncekileri bir Araya Toplayacağı Hesap Günüdür, 

Sizin için Hüküm Günüdür, Sizin Dünyadaki gibi Kendi keyfiyetinizle, Kendi uydurmalarınızla

Konuşamayacağınız Gündür, Fuhuşu, Zinayı, Yalancılığı, Düzenbazlığı yapanlara, Allah Zül Celalin ve

Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Emir ve Yasaklarına karşı gelenlere, Alay edenlere,

Mahşer Günü Konuşma İzni verilmez, Onların Dünyada yaptıkları Şeyler Onun için Konuşacaktır,” der,

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    FUSSILET SURESİ AYET 20, 22 ve 23

“ Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında dile gelip,

Sizin Lehinize veya Aleyhinize Şahidlik edecekler, Siz Bir Günah işlerken, Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz

yaptıklarınız bütün şeyler hakkında Aleyhinize şahidlik etmesinden gizlenebileceğinizimi sanıyorsunuz ?

Sizin Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında aleyhinize şahidlik ettiklerinde,

Niçin Aleyhime Şahidlik ediyorsunuz diye soracaksınızda, Onlar Size,

“ Bizi Her şeyi Konuşturan Allah Zül Celal konuşturuyor, Sizide Yaratan O dur ve

Şimdi Ona Hesap veriyoruz diyecekler, “ der,    

 

“ Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında dile gelip,

Sizin Lehinize veya Aleyhinize Şahidlik edecekler, Siz Bir Günah işlerken, Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz

yaptıklarınız bütün şeyler hakkında Aleyhinize şahidlik etmesinden gizlenebileceğinizimi sanıyorsunuz ?

Sizin Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında aleyhinize şahidlik ettiklerinde,

Niçin Aleyhime Şahidlik ediyorsunuz diye soracaksınızda, Onlar Size,

“ Bizi Her şeyi Konuşturan Allah Zül Celal konuşturuyor, Sizide Yaratan O dur ve

Şimdi Ona Hesap veriyoruz diyecekler, “ der,    

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    MÜLK SURESİ AYET 11

“ Böylece Onlar, Allah Zül Celalin Rahmetinden Kovulmuş Kimseler,

Sapıklıklarını, Çirkeflerini İtiraf ederler, “ der

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    NEBE SURESİ AYET 38 ve 39

“ Mahşer Günü Hesap Günü, Rûhlar ve melekler, sıra sıra dururlar, Ancak Rahmân'ın,

Allah Zül Celalin izin verdiği konuşabilir, o da ancak doğruyu söyleyebilir,  “ der,

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 461 / 15

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine ve Ahiret Günü Ellerinizle işlediklerinizden Hesaba çekilecek olduğuna

İman Eden fakat, Avret Yerlerini Başkalarından gizlemeyene, Cinselliğini Teşhir edenlere,

Fuhuş Meydana getirenlere, Allah Zül Celal ve Melekleri ve Allah Zül Celalin Yerde ve Gökte yarattıkları

Mahlukatın hepsi, O Kimseye devamlı Lanet edecekler, “ dedi der,

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    MUVATTA GİYİM KUŞAM HADİS No 7 

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vucutlarını gösteren, ( Şeffaf Transparan, Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan ) İnce, Dar Kılık Kıyafet giyinerek,

( Cinselliğini dışarıya teşhir eden, Erkeklerin Şehvetini ve İnsanların dikkatini üzerlerine çeken,

Edep ve Haya sı olmayan ) Yolda yürüyüşü ile, Salınarak, kırıtarak gezen Kadınların,

İslam Dinine İman ve İnançları, Yaptıkları İbadetleri kabul edilmeyecek ve Cennete giremeyeceklerdir, “ dedi der,

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    İ,MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Kadınlara benzemeye çalışan Erkekler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Erkeklere benzemeye çalışan Kadınlar, 

Annesini, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyen,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini, Yabancı Erkeklerin Bakışlarından kıskanmayan, Korumayan

Deyyus ( Pezevenk) Kimselerdir, ( Kendileri İbadetinde olsalar dahi ) Cennete giremeyeceklerdir, “ dedi der, 

 

     FUHUŞUN ve ZİNANIN MAHŞER YARGISI                    İBRAHİM SURESİ AYET 51

“ Her Can Kendi elleriyle kazandıklarından Hesaba çekilecek ve Karşılığı, Yani Mükafatı ve Cezası verilecektir,

Allah Zül Celal Hesabı En Seri şekilde Neticelendirilecektir, “ der,

 

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI              ENAM SURESİ AYET 125

“ Artık Her Kim, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak,

Doğru ve Güzel olana gelmek isterse, İslamın Kapıları Sonuna kadar Ona açılır,

  Ancak, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak, Kuranı Kerimi dinleyenler,

Allah Rasulunun, İslam Dinine, Davetini kabul eder ve İman eder,

  Artık Her Kimde Sapmak, Sapıtmak isterse, Onun Göğsü de, sanki Göğe çıkıyormuş gibi tıkanır, daralır,

Kapanır, üzerine, Çirkefler Çökertilirde, O, O çirkefleri Güzellikler Rahatlıklar Hoşluklar olarak görür, “der,  

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI              RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 102

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşi, Nefse hoş gelen şeylerle Çevrilidir,

Cennet ise, Dünyada iken Nefse zor gelen, Nefsin istemediği şeylerle çevrilidir “ dedi der,

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI              BUHARİ HADİS No 2035

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşi, Cehennem Azabı ( İnsan Ömrü süresince ) Şehvetle,

( yani Nefsinin Şehevi Arzularını isteklerini kendine yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği Şerler ile Kötülükleri ile ) İnsanın Cinsel arzuları ile örtülüdür,” dedi der.

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI             

AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS No 28/179

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenneti kazanabilmek için çalışanlara, Cennetlik Amel kolaydır, Cennetlik Ameli Hoşlukla görürler,

Cehennemlik Amel işleyenlere, Cehennem Ameli kolaylaydır, Cehennemlik Ameli Hoşlukla görürler,“dedi der,

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI              EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Yada Müslüman Bir Kadınla,

Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur,

Karı Koca imiş gibi Cima ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der, 

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI              BUHARİ HADİS No 1889

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zina eden Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Zina edemez,

Hırsızlık yapan Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Hırsızlık yapamaz,

Bir Malı Zimmetine geçiren Kimse, Mümin Müslüman biri olduğu halde, Zimmetine geçiremez,

Alkollü İçki kullanan Kimse, Mümin ve Müslüman biri olduğu halde, Alkollu İçki kullanamaz, “ dedi der,

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/423 H/5

  Sahabeden Şüreyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Zina ederse imandan çıkar,

Bir kimse Kendi arzusu ve isteği ile Alkollu içki içerse, imanı ondan gider,

Bir kimse halk nazarında iyi olan bir şeyi yağma ederse, Bozarsa, imanı ondan gider, “ dedi der,

 

     ZİNA, FUHUŞ, YAPANIN İMANININ KABUL OLUNMAYACAĞI                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın, Zira sizin hiç bir gizli

tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, size hesap ba­kımından yarın en kolay gelen şey,

nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve Hesap için tartmanızdır, “ dedi der,

 

     Yani : Zina edenle, Hırsızlık yapanla, Alkollü içki icenle, Zimmet İrtikap suçu işleyenlerle,

İslam Dinine İman etme, İbadet yapma ve Manevi değerler, yanyana durmaz,

Bu dört durumdada, Kişi Dinden çıkmış, Allaha Asi olmuştur, Allaha Asi olmakta devam eden Bir kimsenin

İmanının ve Tövbesinin, Allah tarafından kabul edilmeyeceği ve

Bu durumlara iken Öldüğü zaman ise Müslüman olarak ölmeyeceği muhakkaktır,

 

     Bir Binanın Temeli olmadan üzerine katlar çıkılamayacağı gibi, İmanınızın Edep ve Haya olan

Temel Şartını yerine getirmeden, İmanınızda, İbadetlerinizde olmaz, Hiçbir şey ifade etmez,

böyle bir şekil, Katiyetle Allaha Yalan söylemiş olmaktır,

bu yalanlarınızla, Allah Zül Celali kandırabileceğinizi aklınıza dahi getirmeyin,   

 

     Edepsizlik, Hayasızlık olan, Utanmazlık olan, Karşı Cinse yada kendi Cinsine Cezbettiren,

Cinsel arzu ve istek olan, Fuhuş yapmak, Zina yapmak, yaptırmak veya hazırlamak Cezası olan Azap,

Cehennem Ateşi, Sizleri Bizleri İmtihan için Şehvetle Örtülüdür,

Siz Dünyada iken Herhangi bir İmtihana girdiğinizde, Size Sorulacak sorular örtülmüş gizlenmiş değilmidir,

İmtihana girip çıktıktan sonra İmtihanınızın neticesine göre istediğinize kavuşabilmek yada

mahrum kalmak yokmudur, Kaldıki İmtihanlarda Kopye çekmek Suç olduğu kadarda zordur,

Allah Zül Celal ise Size, daha İmtihana girmeden veya İmtihandan çıkmadan,

İmtihanınızın Neticelerini Sizin Nefsinizin Kabul edip etmeyeceğine göre Kopyesini veriyor,

 

     Ceza, Azap örtülü olduğu ve görünmediği için, O Cezayı, Azabı tahmin ve hayal dahi edemeyen,

Nefsinin  Şehvetine uymakta bir yanlışlık görmediği alenen ap açık değimli ?

Durumu ise, Ateşe Benzin dökerek O Ateşle oynama Ahmaklığı değimli ?

Bu bilgilere sahip olan bir Kadının, Kızın ve Erkeğin, Cinselliğini dışarı fışkırtan kılık ve kıyafet giymesi,

Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz ve Sapıklık suçu yapması, mümkünmü ?

 

     Diğer bir İfade ile, “ Bindik bir Alamete, Gidiyoz Kıyamete “

Giyimde, Kılık Kıyafette, Edep ve Haya Kanunlarına riayet etmemek ki,

Bu Kadınların Kılık Kıyafet ve Giyimlerinde çok daha fazladır, Allah Rasulu bu şeklin

Allaha Küfür etmekle eşdeğer olduğunu ve İmanlarının kabul edilmeyeceğini açık ve net olarak bildirmektedir,

İşte O Kıyametten Sonra, Bunların Hesabı Var,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Kadınların korunmaları esasında Şeriat Kanunudur,

Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap ta budur, 

 

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              NİSA SURESİ AYET 30

“ Her Kim, Tecavüz yolu ile Zulmende olsa, bir Bedel ödeyerekte olsa,

Bir Kadının Irzına geçerse, Onu Cehennem Ateşine atacağız, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              SAFFAD SURESİ AYET 58

“ Onlar için, Allah Zül Celalin Emirlerini ve Haramlarını İnkar edenler için, Edepsiz ve Hayasız olanlar için,

Fuhuş ve Zinayı yapanlar için, Çeşit Çeşit Azablar hazırlamıştır, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              NUR SURESİ AYET 19

“ İnsanlar arasında, Fahişeliğin, Fuhuşun, Çirkefliğin, Kötülüğün, yayılmasını arzu edenler,

yayılmasına yardım edenler için, Dünyada ve Ahirette  Acı ve elem veren bir Azab vardır,” der,   

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              ANKEBUD SURESİ AYET 55

“ Azab, Fuhşiyat ve Zina yapanların, Edepsizliği ve Hayasızlığı yapmaya devam edenlerin,

Hem Üstlerinden, Hem Ayakları altından, saracak sarmalayacak, ve yaptığınız Fuhuşun, Zinanın, Edepsizliğin,

Hayasızlığın Cezasını Tadın denecektir, “ der, 

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              YASİN SURESİ AYET 65 ve 54

“ Biz O Gün, Hesap Günü Onların Ağızlarını Mühürleriz, Kendi Elleri, Ayakları Kendilerini ne yaptıklarını

söylerler, O Gün, Hesap Günü, Hiç Kimseye en ufak bir Haksızlık yapılmaz,

Herkes Ancak Kendi Elleriyle, Ayaklarıyla yaptıklarının Cezasını çekecektir, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              MUVATTA  CEHENNEM HADİS No 1 ve 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşi, Dünyadaki en yüksek şiddetteki Ateşten, Altmışdokuz Kat tan, Yetmiş Kat tan daha fazla

Şiddetli kılındı, Siz Cehennem Ateşinin, Dünya Ateşi gibimi, Kırmızı olan Renktemi zannediyorsunuz ?

Cehennem Ateşi, Zift gibi, Katran gibi, Zifirin Zifiri Şiddetinde (azap olunana çıkmamaya yapışan )

Simsiyah bir Ateştir, “ dedi der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              BUHARİ HADİS No 2055

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ehlinin en hafif azab göreni, Ayağının altına konan ateşten, Beyni kaynayandır. ” dedi der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              NİSA SURESİ AYET 56

“ Cehennemdekilerin, Derileri Ateşten kavruldukca, Derilerini yeniler, Cehennem Azabını devam ettiririz, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              AHMET BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 107

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Azabından bir bölümki, Cehennemdekilerin Başından aşağı, Hararetini ölçemeyeceğiniz,

Hararetine dayanamayacağınız Kaynar Sular boşaltılır, Bu Kaynar Sular, Cehennemdekilerin Kafalarını deler,

Karınlarına ulaşır, Kafataslarının, Karındakilerin hepsini O hararetle eritir ve ayaklarından çıkarken,

Cehennemlikler, Erimiş bir Pelte gibi olurlar, daha sonra tekrar eski durumlarına getirilir,

Cehennem azabı, Hiç kesintiye uğramadan Sonsuz biçimde devam eder, “ dedi der,

 

    ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI               İBRAHİM SURESİ AYET 16 ve 17

“ Cehennemde onlara, Su yerine İrin içirilecektir, İrini İçmeye yutmaya çalışacaklar,

İrin Boğazlarına yapışacak, Onun arkasından daha şiddetli bir azap gelecektir,

“ Her yanlarından Ölüm gelecek, Ölümün geldiğine, Ölüm kurtuluşumuz olacaktır diyerek sevinecekler,

Lakin, Ölmeyeceklerdir, Zira Ölüm Sadece ve Sadece Dünyadadır, “ der,   

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              MERYEM SURESİ AYET 74

“ Orada, Cehennemde, Ne Ölüm vardır, Nede Rahatlayacak bir yaşam vardır,” der,

 

      ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI                         BUHARİ HADİS No 2051

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerden Sonra, Cennetlikler Cennette girdiğinde, Cehennemlikler Cehenneme girdiğinde,

Dünyadaki Ölüm, Cennet ile Cehennem arasına getirilecek ve Kesilecek, artık ölüm kaldırılmış olacak,

Sonra, Cennet ve Cehennemdekilere, Artık Size Ölüm yoktur denilecek, “ dedi der,

 

     Cehennemde, bu Azapları Cezaları çekerken, Bayılma, Ölüm ve Yok olma yoktur,      

Sürekli ve Sonsuz zaman olarak Azap ve Ceza vardır, Devamlı Fetva peşinde koşanlar, alın Size bir Fetva,

Allah Rasulunun Hadisinde gayet açık ve Net olarak belirttiği Cehennem Ateşine, Azabına, Cezasına

Ne kadar dayanıklı iseniz, O Kadar Edepsizlik ve Hayasızlıklar yapabilirsiniz,

 

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              BUHARİ HADİS No 27

  Sahabeden Abdullah bin Abbas (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarıldığımda, Bana Cehennemide gezdirdiler ve Cehennemi gördüm,

Cehennem azabı çekenlerin çoğunluğu, Edep ve Hayayı reddetmekle, Allaha karşı gelen, İnkar eden, 

Allaha Küfran eden kadınlardı, “ dedi der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              HEYTEMİ Ez ZEVAVİR HADİS No C 2 S 148

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca Çıkarıldığımda Cebrail (as) Bana Cehennemi gezdirdi, Cehennem Çukurlarında,

Saçlarından asılarak azap edilen kadınları, Yüzleri Parçalanarak Azab edilen kadınları, Göğüslerinden Asılarak,

Göğüsleri Parçalanarak Azab edilen kadınları, Bacaklarından asılarak, Bacakları parçalanarak azap edilen,

Kadınları, Dillerinden asılarak Azap edilen Kadınları gördüm,

  Bunlar Kimlerdir Ey Cebrail diye sordum, Cebrail (as)

Onlar, Süslenmekle,  Açılıp saçılmakla, Göğüslerini Teşhir etmekle Fuhuş yapan Kadınlardır,

Fuhuş ve Zina ile, Etini yediren Kadınlardır, Fuhuş ve Zina ile Kadınların Etini yiyen Erkeklerdir, “ dedi der, 

( İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S404 H21 ve 22 )

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              HEYTEMİ Ez ZEVAVİR HADİS No C 2 S 149

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti Hz Fatıma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Allah Zül Celal Bu Kadınları Neden Bu Kadar Azaba sokmuş diye sordum, Allah Rasulu Cevaben,

“ Ey Fatıma, Saçlarından asılarak Azab edilen Kadınlar, “ Saçımı Kapatmanın Ne Mantık ve Manası var, ?

Saçlarını kapatmayan Müslüman olmuyormu ? “ diyen Kadınlardır,

Yüzleri Parçalanarak Azab edilen Kadınlar, Süslenerek Kocasından Başkalarının ilgisini çeken Kadınlardır,

Göğüslerinden Asılarak, Göğüsleri Parçalanarak, Bacaklarından asılarak, Bacakları parçalanarak

Azab edilen Kadınlar, Göğüslerini, Baldırlarını, Bacaklarını Teşhir ederek Erkeklerin Şehvetini çeken

Kadınlardır, Dillerinden asılarak Azap edilen Kadınlar, Dedikodu yapan, Gıybet yapan, Laf getirip laf götüren,

Çirkef Zanları ile İnsanların İnsanların arasını bozan, Kocasına Diliyle eziyet veren Kadınlardır, “ dedi der,

 

     Kadınların Şehvetlerine kapılıp Cehennem Azabını kazanan Erkekler,

Sizin Cenneti kazanmanıza engel olan Şehvetini önüne almış, Şehvetini sergileyen,

Tüm Dişiliğini dışarı fışkırtan, Kadınların ve Kızların Hepsinin, Sizinle beraber Cehennemde olduğunu

göreceksiniz, Bundan Adınız gibi emin olun, Cehennemdekilerin çoğunluğu, Giyinik oldukları halde,

Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini ve Dekolte olan, giydiği Elbiselerle,

Hal ve Hareketleri ile Görüntüleri, Çıplak olan şekilde ve biçimde, Vucud Hatları belli olacak şekilde ve biçimde,

Beden Teni görünecek şekilde ve biçimde, Vucudunu Teşhir eden şekilde ve biçimde,

Yaratılış Tabiatında bulunan Tüm Cinselliğini Dışarı Fışkırtan, Teşhir eden şekilde ve biçimde,

Erkeklerin İlgilerini, Cinsel arzularını, Şehevi bakışlarını, Üzerine çeken, şekilde ve biçimde,

Edepsizliği ve Hayasızlığı kendisine, Şahsi özgürlük, Çağdaşlık, Şıklık, Modernlik alan,

Tüm Cinselliğini tamamen ortaya koyduğu halde,  Kılık kıyafetimde nevar diyen, kendinden haberi olmayan,

Küfür ve İnkar eden, Kadınlardı, diye ifade edileni,

Edep ve Haya konusundaki Ayet ve Hadislerle birlikte şimdi daha iyi anlayabildiniz mi ?  

 

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              İBNİ MACE HADİS No 4190 da

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Rasulu diyorki, Ben sizin görmediklerinizi görüyor, işitmediklerinizi işitiyorum,

Gök gıcırdıyor, hakkıdır da, Gökte dört parmaklık boş bir yer yok ki, oraya bir melek secde etmiş olmasın,

Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.

Döşekler üzerinde kadınlarla telezzüz edemezdiniz ve bağrınızı döverek yabana uğrardınız,

Keşke sadece Allahın yapın dediklerini yapsaydım,

yapma dediklerini Haram kıldıklarını yapmasaydım diyeceksiniz, “ dedi der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler, İşte Onlar Havyalardan daha aşağı Mahlukatlardır, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              HUUD SURESİ AYET 119

“ Andolsunki Allah Zül Celalim, Cinleri ve İnsanları Ben Yarattım, Cennet ve Cehennemi de Ben Yarattım, Lakin,

İnsanlar ve Cinler, Cennetten daha çok Ziyade Cehennemi dolduracaklardır, sözü böylece tamam olacak, ” der

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              YUNUS SURESİ AYET 51

“ Habibim, Rasulum Onlara Deki, Azab Başınıza geldikten Sonramı bu Azabların varlığına İnanacaksınız ?” der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              NAHL SURESİ AYET 107

“ İşte Bu Azaplar, Onların, Dünya hayatını, Şehevi Arzularını, Dinine tercih etmelerinden,

İman Etmeyen Toplulukların, Doğruluğu, Hidayeti görmek istememelerinden dolayıdır,” der

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              KAF SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulmedici değilim “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              ENFAL SURESİ AYET 51

“ İşte Bu Azablar, Kendi Ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır, Allah Zül Celal Katiyetle Zulmedici değildir, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              ALİ İMRAN SURESİ AYET 182

“ Allah Zül Celal, Katiyetle Kullarına Zulmedici değildir,

Bu Azablar, Kendi ellerinizle işlediğiniz Çirkeflerinizin karşılığıdır,  “ der

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal, İnsanlara Zulmedici değildir, Lakin İnsanlar, Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için Kendi Kendilerine Zulmetmektedirler, “ der,  

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              ZÜMER SURESİ AYET 26

“ Bu Suretle, Allah, Onlara, Edep ve Haya ile yaşamayanlara, Dünya hayatında Bu Rezilliği tattırdı,

Ahiret Azabı, dahada büyüktür, Keşke anlasalar, bilselerdi “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              KALEM SURESİ AYET 33

“ İşte Azab Böyledir, Ahirette Cehennem Azabı ise Daha büyüktür, Sınırsız ve Sonsuzdur, Keşke anlasalardı,“ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              KAMER SURESİ AYET 17

“ Andolsuki Biz, Öğüt alabilmeniz, Fikir alabilmeniz, Düşünebilmeniz için, Kuranı Size Kolaylaştırdık,

Hiç Aranızda Kuranı Kerimle Düşüneniniz yokmudur, ? ” der, 

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip,

Kendinizi unutuyormusunuz ? Aklınızı kullanmıyormusunuz ?

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ?”  der

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              CASİYE SURESİ AYET 23

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Kendi Fikrini ( Bence diyerek ),

Allah Zül Celalin Emirlerine Karşı koyan İnsanlar, Kendi Fikirlerinin sapıttırdığı, Sapıklaştırdığı,

Kendi Kendinin Kulağını ve Kalbini Mühürlediği, Gözünün önüne perde çektiği,

Hidayete gelmek istemeyen İnsanlardır,

Aşağılıkların aşağısı İnsanları görmüyormusun, Hala Düşünmezmisiniz,“diye soruyor, “ der,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Heva sını, Arzularını, Şehvetlerini, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen,

İnsanları görmedinmi, ? Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ diye soruyor,

 

     ZİNANIN, FUHUŞUN, IRZA GEÇMENİN AZABI              ARAF SURESİ AYET 175 ve 176

“ Onlar, Ayetlerimin Hükmiyetinden Sıyrılıp çıktıklarında,

Kendi Keyiflerinin, Arzularının, Şehvetlerinin Ardına düştüklerinde, Alçaklığa Saplanıp kaldıklarında,

Onlar Şeytan Arkasına takılmış olur, ( Onun Cezası İşte böyledir ) Şimdi belki biraz düşünürsünüz,” der,

 

Şimdi diyeceksinizki, Ya Rabbel Alemiyn,

Kendine Çok Özgür, Çok Serbest, Çok Süslenen, Çok Makyajlı, Çok Dekolte, Çok Teşhirci, Çok Davetkar,

Çok Tahrikkar, Çok İsterik, Çok Açık Saçık olanlar, Tüm Dişiliğini, Tüm Şehvetini Fışkırtan,

Kendini Hiç Sakınmayan Kadınlar Kızlar içindemi böyle,

Şeytanlaşmış Kadınlar, Kızlar, İTLER Üzerimize salınmış, Lakin Onların taşlanmaması için Taşlar Bağlanmış

Hiçbir şekilde Onlara gücümüz yetmemekte,  Biçar ve Aciz kaldık,

 

Ya Rabbel Alemiyn.

Şeytanı Yarattın, Kadını Niye Yarattın --- Kadını Yarattın, Şeytanı Niye Yarattın,

İkisi birleşince, Mücadele etmeye Kudretim yetmedi,

Biçar Acziyette Kaldım,

 

Lakin Sözüm Rabbim için değil, Bizim Düşünmemiz içindir,

Zira Derdimden Ekber olan, Büyük olan, Rabbim Allah var,

 

Yani, Allah Zül Celale ve Rasulune, Muhabbetinizi İspat için, Kendini Tutmasını Bileceksin,

İşte İmtihanın Budur, İşte Bundan Sonra, Allah Rasulunun İfadesi ile,

“ Senin, Rabbin Allah Zül Celal üzerindeki Hakkın, Allah Zül Celalin Sana Cehennemde Azab Etmemesidir,”

Sana Vaad Ettiği Cennetini vermesidir,

Şimdi Sana Azab Olanlar, Senin İçin Cennette Mükafatın olacaktır,

Cehennem Azabı, Gereksiz değil, Cennet Ucuz Beleş değil,

Cehennem Azabından Kurtuluşun ve Cennetin Fiyatı budur, Umarım Anlatabilmişimdir,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Hiç Edep ve Haya ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettikleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Onlar, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

Siz, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ?

 

     Haala, Düşüncesi, Felsefesi, Anlayışı Açık saçıklıkta olanın, “ Koyayın Kafasına bi Odun “

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın addi ve Manevi Kılık Kıyafet Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

 Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Alkollu İçkinin ve Alkollu İçkiyi kullananların Topluma ve Millete verdiği felaketlerin, Tahribatların,

Tecavüzlerin, Ayyaşların Milletin Irzına geçmesinin önlenmesini istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu Kılık Kıyafet Kanununu ve Onun Korumasını kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Kılık Kıyafetimde Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     ANAYASAMIZIN 50. maddesi :

“ Küçükler ve Kadınlar, çalışma şartları ( Kılık Kıyafet, Eğitim ve Öğrenim Şartları ) bakımından,

Özel olarak korunurlar, İfadesi Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki ifadesine göre,

Kadınların, Kızların, Özel olarak korunmaları gereğini İfade etmiyormu ? 

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Saudi Arabistanda uygulanan Şeriat dedikleri Yasa, Şeriat Yasası değil, Aşiret Yasasıdır,

Aşiret Yasasının ise Şeriatla ilişkisi ve alakası yoktur, Saudi Arabistan Şeriatla değil,

İngiliz ve Amerikan güdümlü Aşiret yasası ile idare olunmaktadır, artık bunu iyice anlayın, 

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez, Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur kalır,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim