ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İSLAMDA EDEP, HAYA, İFFET ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER, HAYA ETMEK NASILDIR,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 18079

     İSLAM DİNİNDE EDEP, HAYA ve İFFET NEDİR ?

     EDEP, HAYÂ ve İFFETİN OLMAZSA OLMAZLIĞI NEDİR ?

     EDEP, HAYÂ ve İFFETİNİZİN SORGULAMASI NEDİR ?  

     EDEP, HAYÂ ve İFFETİNİZİN GÖRÜNTÜSÜ NEDİR ? 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI ve İFFETSİZLİĞİ GÖRMEK NEDİR ?

     EDEP, HAYÂ ve İFFET, GÜZEL AHLAKI GÖRMEK NEDİR ?

     EDEP, HAYA ve İFFETİN ASIL ÖNEMİ NEDİR ?  

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EDEP ve HAYA                             ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, Edep, Haya, İffet ile En yüksek değerlerle, ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

Edep, Haya, İffet ile En yüksek değerlerle, Hak ve Adalet içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     EDEP ve HAYÂ                             ARAF SURESİ AYET 33

“ Rasulum İman edenlere deki, Hayasızlık, İffetsizlik, Açığında da, Gizlisinde de Tümünde Haram Kılmıştır,

Hayasızlıkta ısrar etmeniz, Allaha Şirk Koşmanızdır, Allahın Size bildirdiklerinden ve bildirmediklerinden,

Hakkında bir şey bilmediğiniz şeyler hakkında fikir yürütmeniz Allaha Şirk koşmanızdır,

Bu Halleriniz Size Haram Kılınmıştır,” der,  

 

     EDEP ve HAYÂ                             NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkakki Allah Zül Celal, Ayetleri ( ve Rasulunun Sözleri ) ile Size, Adaletli olmayı,

İyiliklerde bulunmayı, Yakınlarınıza Bakmayı emretti, Toplumu kalkındırmak için çalışmayı emretti,

Öncelikle Akrabalarınıza, Yakınlarınıza, iyilik yapmayı, Yakınlarınızı, koruyup gözetmeyi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Haksızlık yapmanızı, Adaletsizlik yapmanızı, Her Türlü Fenalığı, Kötülüğü, Çirkeflikleri, Azgınlıkları, Sapıklıkları,

Sapkınlıkları, Her türlü Edepsizliği, Hayasızlığı, Fuhşiyatı, Mutlak olarak Men etti, Yasakladı, Haram Kıldı,

 ( Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı, Yasaklardan, Haramlardan,

Başınıza gelecek olarak gördüğünüz Felaketlerden Musıbetlerden kaçar gibi kaçınmanızı emretti,)

Hayasızlıklardan, Görsel ve Fiziksel Fuhşiyattan, Fenalıklardan, Azgınlıklardan korunabilmeniz için,

Düşünmeniz ve anlamanız için, Sistemler, İlkeler verendir, “ der.

 

     EDEP ve HAYA                             MAİDE SURESİ AYET 93 

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerimde ve Rasulunun Hadislerinde bildirilenlere, Gerçekten İnanıp İman edip,

Doğru ve Yararlı işler yaptıkları sürece, İslam Dinine Mükellef olmazdan önceki yaptıkları ve

yedikleri şeylerde günah yoktur, Yeterki, Hayatlarını, Sosyal Yaşamlarını, Allahın Kitabı Kuranı Kerim ve

Rasulunun Hadisleri ile düzenlemeye çalışsınlar, İman etmeye, İnançlı olmaya, İbadet yapmaya,

İyilik yapmaya, arzulu ve kararlı davransınlar, Hayatlarını, ( Sosyal Yaşamlarını,)

Allahın Kitabı Kuranı Kerim ve Rasulunun Hadisleri vasıtasıyla yönlendirmeye, dahada özen göstersinler,

Zira Allah Zül Celal, Edepli ve Haya lı olarak yaşayanları sever “ der,

 

     EDEP ve HAYA                             ENFAL SURESİ AYET 24, 27 ve 29

“ Ey İman edenler, Ben Müslümanın diyenler, Allahın Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şifasını, Şefkatini,

Sevgisini kaybetmekten korkmanız karşılığında,  Allah Size, İyi hareketler ile kötü hareketleri ayırt edebilecek

bir anlayış, ( Edep ve Hayâ ) verir, 

  Ey İman Edenler, Allah ve Rasulu, Size Hayat verecek şeylere çağırdığı zaman,

Allah ve Rasulune uyun,  Allah ve Rasulunun, Yapın dediklerini yapın, Yapmayın dediklerini yapmayın,

Bilinki, Allah, Kişi ile Onun Kalbi, Düşüncesi arasına girer ve ( Edepsizlik ve Hayâsızlık yapanların )

Kalbini Mühürler, Allahın ve Rasulunun Söylediklerine Hainlik Hıyanetlik yapmayın,  Allaha ve Rasulune Hainlik,

Hıyanetlik yaparsanız, bile bile kendi Emanetlerinize Hainlik, Hıyanetlik yapmış olursunuz “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA                             EN'AM SURESİ AYET 149

“ Üstün Delil, Doğru ve Yanılgısız Seçim, Basiret ve İrade, Ancak ve Ancak Allah Zül Celalindir,

Sizin Hidayeti bulabilmeniz için, Doğru Seçimi, Doğru olanı bulabilmeniz için, Yanılmamanız için,

Allah Zül Celal Size Kendi Basiretinden ve İradesinden, Basiret ve İrade vermiştir,

Doğru Seçimi, Doğru olanı, bulabilmenizi, Yanlışı, Kötüyü görebilmenizi, Hidayete gelebilmenizi,

Sizin Basiretinize ve İradenize bağlamıştır, Siz Doğru yola, Doğru seçime, Hakikate, ulaşmak ve gelmek

isteyeceksinizki, Gönlünüzü İmana açacaksınızki, Allah Zül Celalin Doğru yoluna Hakikatine ulaşacaksınız,

Aksi hali Mümkün değildir, Allah Zül Celal Sizi Zorla Sapıklığa ve Kötü yollara götürücü değildir,

Allah Zül Celal Sizi, Kendi Basiretinizin ve İradenizin akıbetine Terk edendir,

Şayet Seçiminiz Allaha ait olsa idi, Allah hepinizi Doğru ve Hakikat yola iletirdi,  “ der,

 

     EDEP ve HAYA                             ENAM SURESİ AYET 125 ve 36

“  Ancak ve ancak, Kendi kendini dahi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ve Gönlünü,

Sevgisini Allah Zül Celale açanlar, Kuranı Kerimi dinleyenler, Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun,

İslam Dinine, Davetini kabul eder ve İman eder,

  Artık Her Kim, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak, Sevgisini Allah Zül Celale

açarsa, Doğru ve Güzel olana gelmek isterse, İslamın Kapıları Sonuna kadar Ona açılır,

  Artık Her Kimde Sapmak, Sapıtmak isterse, Onun Göğsüde, sanki Göğe çıkıyormuş gibi tıkanır, darlanır Kapanır,

üzerine Çirkefler Çökertilirde O, Çirkefleri, Güzellikler Rahatlıklar Hoşluklar olarak görür,

  Ancak, ( Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Samimi olarak ) Kuranı Kerimi dinleyenler,

Allah Rasulunun, İslam Dinine, Davetini kabul eder, İman eder “ der,

 

     EDEP ve HAYA                             İNŞİRAH SURESİ AYET 1

“ Sen Göğsünü, Gönlünü, Samimiyetini, Allah Zül Celale Açtında,

Allah Zül Celal Göğsünü, İlim, Hikmet, Huzur, Edep ve Haya ile Doldurup Genişletmedimi ? “ diye soruyor,

 

 

     EDEP ve HAYA                             KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 1565

  Sahabeden El Hasenül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlakki Edep ve Haya ile olan İman, Bir Temenni değildir, Lafta kalan bir şeylerle oyalanma değildir,

Hoşlanmayla değildir, Mutlak İman, Kalbe yerleşen, ve Amellerinin tastik ettiği şeydir,

( Yani İnsan İmanının, İnancının ne olduğuna göre hareket eder,  “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA                             METEALİBUL ALİYE HADİS No 3020

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin yürüyüşü, Bir yere Girişi, Çıkışı Onun derin İdrakinin, Edebinin, Hayasının yansımasıdır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYA                             METEALİBUL ALİYE HADİS No 3217

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlakki, Kişi Güzel Ahlakı, Hayası sayesinde, Gündüzleri Oruç tutup, Geceleri Namaz Kılan Kimsenin

derecesine Yükselir ve Mütekebbir olarak kaydedilir,”dedi der,

 

     EDEP ve HAYA                             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2771

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllının Özellikleri şunlardır, Kendisine Cahillik yapıldığında O Cahile karşı Hilimle, yumuşaklıkla muamele

eder, Kendisine Zulmedeni Affeder, Tevazu gösterir, İyilik alanında kendisinden daha üstün olanlarla yarışır,

Konuşmadan önce düşünür, Söyleyeceği Hayırlı ise konuşur ve Mükafatını kazanır, Söyleyeceği Şer ise susar,

Şerden Kötülükten kendisini emin kılar, Elini ve dilini korur, Bir fitneye maruz kaldığında Allah Zül Celale sığınır,

Bir fazilet gördüğünde onu fırsat bilir,  Asla Edep ve Hayadan ayrılmaz, Hiçbir şeyde hırs göstermez,

  Cahilin özellikleri ise şunlardır, Birlikte olduğu kimselere zulmeder, Kendisinden daha zayıflara haksızlık

yapar, İnsanlara Dil uzatır, Düşünmeden konuşur, Konuştuğu zaman Günaha, Hataya, Gaflete kapılır,

Kendi kendisini Rezil eder,  Bir fazilet gördüğünde, ondan yüz çevirir, Ne eski Günahlarından

Hatalarından ders alır, ne de kalan ömründe Günahlardan Hatalardan sakınır, İyilikten uzak durur,

İşte bu sıfatlarda, Akıldan mahrum kalmış olan Cahilin özellikleridir,” dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYÂ                             NECM SURESİ AYET 32

“ Onlar ki, Edep, Haya ve İffetli Müminler, Büyük Günahlardan da, ufak tefek kusurlardan da,

Günahların En Büyüklerinden olan, Edepsizlikten, Hayâsızlıktan ve İffetsizlikten kaçınırlar,

Muhakkak ki Rabbin, Mağfireti geniş olandır, Kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın,

O, Edep, Haya ve İffet Sahiplerini, takva sahibi olanları da en iyi bilendir,”der,

 

     EDEP ve HAY                             HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğun gibi, ( Edep ve Hayânızda ) Kendi kendini dahi aldatmayan Doğrulukla, Doğru ve Dürüst Ol,

 Allah, Her işinizde, yaptıklarınızı görendir, “ der,

 

     EDEP ve HAY                             KALEM SURESİ AYET 4 ve 5

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Resulüm ve Habibim Muhammed Aleyhisselam, Yüce Bir Edep ve Hayâ, Ahlak Üzeredir,

“ Mutlak Sende Görmektesin, Onlarda Görmekteler, “ der,   

 

     EDEP ve HAYÂ                             HAŞR SURESİ AYET 7

“ Allah ve Rasulunun, Size verdiği ve bildirdiği şeyleri tereddütsüz olarak alın,

Size, Neyleri yasaklamışsa, kesinlikle onlardan uzaklaşın, “ der,

 

     EDEP ve HAYA                             HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Muhakkakki, Allah yanında, En değerli olanınız, Edep ve Hayâ ile, Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu,

Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten korkanlarınızdır “ der,

 

     EDEP ve HAYA                             ŞURA SURESİ AYET 37

“ Onlarki, Hayasızlık olan Büyük Günahlardan Sakınırlar, kaçınırlar,” der,   

 

     EDEP ve HAYA                             ARAF SURESİ AYET 38

“ Habibim, İman etmek, Edep ve Haya konusundaki ve Yapmaları gereken Amelleri ve İbadetleri Konusundaki,

Yapmamaları gereken Yasaklar ve Haramlar Konusundaki, Ayetlerimizi, Emirlerimizi İnkar edenlere söyle,

Şayet bu İnkarlarından vazgeçerde, İnkar etmekten İtaat yoluna, İbadet yoluna girerlerse,

Geçmişteki Günahlarını Kendilerine Bağışlayacağım, “ der, 

 

     EDEP ve HAYA                             TUHEFUL UKUL HADİS No 169

Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Sadık (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günahlarının Bağışlanmasını isteyen, Edep ve Haya Perdesini Yırtmamalıdır,

Allah Zül Celalden Uzun Ömür isteyen, İşlerini, Amellerini Doğru düzgün yapmalıdır, ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYA                             BUHARİ HADİS No 2072

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Ümmetim, Gönlüne gelen, Nefsinin Temayüllerini, Nefsinin Arzularını, Haramları ve Yasakları,

Fiilen İşlemeyip ve Diliyle söylemedikce, Allah Zül Celal O Temayülleri Affedecektir, “ dedi der, 

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    MUHAMMED SURESİ AYET 36

“ Dünya Hayatını, Kendinize bir oyalanma, Oyun ve Eğlenceden ibaret gibi görmeyin,

Şayet Edep ve Hayâ ile Allah Zül Celale İman eder, İbadetlerinizi ve her türlü işlerinizi Edep Hayâ ile

yaparsanız, Kabul eder ve Mutlak suretle karşılıklarını hesapsız bir biçimde verecektir, “ der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    NAHL SURESİ AYET 90

“ Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Her Türlü Haksızlığı, Adaletsizliği, Kötülüğü, Fenalığı, Azgınlığı, Edepsizliği, Hayâsızlığı, Mutlak olarak yasakladı,

  Sizleri, Her Türlü Haksızlıktan, Adaletsizlikten, Kötülükten, Fenalıktan, Azgınlıktan,

Her Türlü Edepsizlikten, Hayâsızlıktan, Fuhuştan Men Etti,

  Sizlerin, Her Türlü Haksızlığa, Adaletsizliğe, Kötülüğe, Fenalığa, Azgınlığa,

Her Türlü Edepsizliğe, Hayâsızlığa, Fuhuşa Yaklaşmamanızı Emretti,  

  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yasaklarına, Haramlarına yaklaşmamanızı,

Yasaklardan, Haramlardan, Başınıza gelecek olarak gördüğünüz Felaketlerden kaçar gibi kaçınmanızı emretti,

  Mutlak ve Muhakkak ki Allah Zül Celal Sizlere,

Adaletli olmayı, Kötülük, Fenalık, Azgınlık Edepsizlik, Hayâsızlık Yapmadan, İnsanlara İyilik yapmayı,

Toplumu kalkındırmak için Çalışmayı Emretti,

  Öncelikle Yakınlarınıza bakmayı, Onları Himaye etmenizi Emretti,

Yapmakla Yükümlü olduğunuz İbadetlerinizi yerine getirmenizi, Emretti,

  Düşünesiniz, Anlayasınız diye, Doğru şekilde Hareket edebilesiniz diye,

Edebiniz ve Hayânızla Doğru Kılık Kıyafet seçebilesiniz diye, Size Öğüt, Fikir verdi,” der.

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    EL KAAFİ HADİS No 2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail Aleyhisselam, Adem Aleyhisselama, Ey Adem Sana Üç şey getirdim,

Sende Bu Üç şeyden birini seçmekle emrolundun, dedi, Adem Aleyhisselam O Üç Şey nedir diye sordu,

Cebrail Aleyhisselam, O Üç şey, Akıl, Haya ve Din dir dedi, Adem Aleyhisselam Ben Haya yı seçtim dedi,

Bunun üzerine Akıl ve Dine “ Haydin dönelim, Haya orada kaldın “ dedi, Akıl ve Din dediki,

“ Ey Cebrail Aleyhisselam, Haya Nerede ise, Bizede Orada kalın diye Emredildi, “ deyince,

Cebrail Aleyhisselam, Öyleyse, Size Emredildiği gibi Haya nerede ise Sizde orada olun dedi ve

Aklı ve Dini, Hayanın Yanında bırakarak, geldiği yere yükseldi, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 193 H 7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Çıplaktır, Elbisesi, Edep ve Hayadır, Sermayesi, İslami Fıkıhtır,

Meyvası, Edep ve Haya ile Amel etmektir, Güzelliği, Letafeti, Mükemmelliği, Asaleti Takvadır,

İmanınızı, Edep ve Haya ile giydiriniz, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    CAMIUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B1 H1 ve 59

  Sahabeden Usame Bin Şerik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Ancak ve Ancak En Güzel Edep, Hayâ ve Güzel Ahlakı tamamlamak üzere gönderildim

Üstün Ahlâk, Edep ve Hayâ On Bölümdür, 

Birincisi,           Doğru konuşmak.               

İkincisi,             Emanete ihanet etmemek.

Üçüncüsü,        İhtiyaç sahibi kimselere yardım etmek,

Dördüncüsü,    Akrabalarla ilgisini kesmemek,

Beşincisi,          Komşulara eziyet vermemek

Altıncısı,            Misafirleri iyi karşılamak.

Yedincisi,          Arkadaştan gelen kötü hallere tahammül etmek,

Sekizincisi,       Gördüğü iyiliklere karşı iyilik yapmak.

Dokuzuncusu,  Düşman cephesinden kaçmamak.

Onuncusu,        Bunların en büyüğü ise Edep ve Hayâ etmektir,“dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/443 H/7

  Sahabeden Muhammed İbni Cuheym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Aşikare Edep ve Haya etmeyen,

Gizli Hallerindede Allah Zül Celalden Edep ve Haya edemez,“ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TİRMİZİ HADİS No 2458

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’tan gereği biçimde Hayâ edin dedi,

Bunun üzerine Ey Allah’ın Peygamberi, Zaten hayâlı davranıyoruz Elhamdülillah diye cevap verdik,

Allah Rasulu cevaben “ O si­zin anladığınız anlamda sadece utanma hissi değildir,

Allahtan, Hakkıyla Hayâ etmek, Sadece Utanmak değildir, Allah’tan gereği biçimde hayâ et­mek demek,

Gözünü, Kulağını, Ağzını, Lisanını, Aklını, Karında bulunan Mideyi, Tüm Azalarını Haramlardan korumaktır,

Ahireti hatırlayıp, Dünyanın Çirkefini terk etmektir, Ölümü, yani Dünyadan ayrılışı, her şeyin yok olacağını ve

Ahirette hesaba çekileceğini daima aklında tutmak ve ona göre hareket etmektir, Ahireti isteyen dünyaya

kapılmaktan sakınır, İşte Kim bu şekilde hareket ederse, Allahtan, hakkıyla Hayâ etmiş olur “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 317

  Sahabeden Hasenül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Hakkıyla Haya etmek demek, Mezarları ve Mezarların içinde çürüyeceğinizi unutmamak,

Karnınızın ve Nefis Aklınızın içinden geçenlere dikkat etmenizle, Nefsinizin Sapık arzularından uzaklaşmanız ile

Allah Zül Celalden Hakkıyla Haya etmiş olursunuz, “ dedi der, 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    AHMED BİN HANBEL MÜSNED HADİS No 35 / 77

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına Bir Kişi geldi ve

İman ve Günah Nedir diye sordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celale Samimi olarak inanmak ve İtaat etmek, İbadet etmek, İyilik yapmak,

Edep ve Hayâ Seni sevindiriyorsa, İşte bu İmandır,  Günah ise, İşlediğin bir kötülük, Sana yapıldığında,

Seni Üzüyorsa, Senin Nefsin dahi onu kabul etmiyorsa, İşte O Edepsizlik ve Hayâsızlık olan, Günah olan şeydir,

Onu hemen Terk edersen, Sen Mümin Müslümansın demektir, ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    METALİBUL ALİYE HADİS No 2600

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zülcelale olan İmanınızı, devamlı Edep, Haya ve İffetle kuvvetlendirin,

Zira Ümmetinin ilk Kaybedeceği şey, Edep ve Hayadır, Utanma duygusu ve İman etmiş olmaktır,

( Kılık Kıyafetinde Edep ve Hayaya Riayet etmeksizin,) Edepliyim, Hayalıyım, İmanlıyım diyecek,

Lakin ancak ve ancak kendi kendini kandırmış olacaktır, “ dedi der, 

 

     Edep, Hayâ ve Güzel Ahlak,  Allahtan, Habibi Muhammed Aleyhisselamdan ve Toplumdaki İnsanlardan

Utanma Duygusudur, Zira, İnsanların Gördüğünü, Duyduğunu ve Bildiğini, Allah ta Görür, Duyar ve Bilir,

İnsanların, Görmediğini, Duymadığını ve Bilmediğini, Allah yine Görür, Duyar ve Bilir,

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İ.MÜNZRİ HADİS No C/5 S/249 H/7

  Sahabeden İlyas İbni Kurre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ, İslam Dininin Tamamıdır, İffetli ve Namuslu olmak İmanın Temel Şartlarındandır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/278 H/3

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, İmanı, İnancı,

Edep ve Hayâ ile yarattı, Kafirliği, Münafıklığıda, Hasislik Emeli ile yarattı, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/204 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ ile Allaha olan İman ve İnanç, Birleşiktir, Edep ve Haya gittimi, peşinden İman, İnanç ta gider,

Edepsizlik  ve Hayâsızlıkla, İman bir arada durmaz, “dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    BUHARİ MÜFRED HADİS No 1313

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Hayâ ve İman, birbirine yapışıktır, Bir Bütün olarak Birlikte bulunurlar ve birbirine bağlıdır,

Bunlardan biri ortadan kaldırılınca yok olunca, diğeride ortadan kalkar Yok olur, “ dedi der,

 

    EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                     MÜSLİM HADİS No 57 / 35

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Rasulu olan Bana, Kuranı Kerime ve Sözlerime Hadislerime Sünnetlerime olan İmanınız,

Yetmiş Küsür Bölümdür, Yetmiş Küsür Temel Şarta bağlıdır,

Edep ve Hayâ, İmanınızı Bütünleyici, Bütünlüğünü koruyucu Temel ASALET Şartıdır, dedi,

   Edep ve Hayâ İmandandır, İman, Edep ve Hayâdandır,

Edep ve Hayâ, Allahtan ve İnsanlardan Utanma duygusudur,  

Allah Azze ve Celleye ve Rasulu ve Habibi olan Bana İmanın, İnancın Olmazsa Olmazı, Edep ve Hâyâdır,

Allah Azze ve Celleye ve Rasulu ve Habibi olan Bana iman, ancak Edep ve Hâyâ ile Utanma ile olur,

Edep ve Hayâ ile Utanmada, Kötülüklerden ve kusurdan Hakikaten Men'eden Vakar ve Sekinet vardır,

   Sizi gören ve görmeyenlerden, Bilen ve Bilmeyenlerden,

Allah için Utanmak Edep ve Hayâ etmek, İmanın Yetmiş Küsür Bölümün, Asaletidir, Asliyetidir,

Allaha ve Rasulune olan İmanınız, Saydığım İmanın Şartları ile Utanma, Edep ve Hayâ etmek,

Sizde, Mükemmel bir dereceye geldiği zaman, İmanınız Tam ve Mükemmel olur,

İmanınızın Bölümleri, Sizde Edep ve Hayâ ile tamamlandıkca, İmanınız Kemale gelmiş olur,

Tamamlanmazsa, İmanınız Kemale gelmemiş demektir, İmanınız Nakıs durumdadır,

yani eksik ve anlamsız durumdadır, İmanınızın Kabul edilmemesi kuvvetle Muhtemeldir,

   Edep ve Hayâ ile Utanmamak, Sahibini ifrata götürerek onun Allah'a kar­şı vazifelerini Tam ve gereği şekilde

yapmasına kesinlikle engel olur yaptırmaz, İnsanlardan Bazılarında bulunan Edep ve Hayâ ile Utanma duygusu,

Ya Yok denecek kadar azdır, Çok zayıftır, yada Hiç Yoktur, Sizler için, Mümin Müslümanlar için,

Allaha İman, Edep ve Hayâ ile Utanma, Bütünü ile hayırlıdır, yoksa O İman size Hayretmez, 

   Allah Azze ve Celleye olan İmanın Şartlarını ve İbadetlerin Şartlarını,

Ancak ve Ancak, Edep ve Hayâ ile Utanma Sahibi olmakla yerine getirilebilir,

Edep ve Hayâ ile Utanma olmayan İmanınızın ve İbadetlerinizin hiçbir Kıymeti, Asliyeti ve Asaleti yoktur,      

İmanınızın, İnancınızın, İbadetinizin içinde, Edep ve Hayâ yoksa, İmanınızda, İbadetinizde yoktur, “ dedi der,

 

     Hadisin Arabca Metnindeki “ Minel “ bağlacının, Edatının anlamı, Birinci Sıfattaki Mana, Anlam,

İkinci Sıfatın içinde yoksa, İkinci Sıfatın kendiside yoktur hükmüdür, Tıpkı Kalp ve İnsan hesabı gibidir,

Şayet İnsan bedeni İçinde Çalışan bir Kalp yoksa O İnsanda yoktur, olabilmesi mümkün değildir,

İmanınızın İçinde Edep ve Hayâ yoksa İmanınızda İbadetinizde yoktur, olabilmesi Mümkün değildir,

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 193 H 7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Çıplaktır, Elbisesi, Edep ve Hayadır, Sermayesi, İslami Fıkıhtır,

Meyvası, Edep ve Haya ile Amel etmektir, Güzelliği, Letafeti, Mükemmelliği, Asaleti Takvadır,

İmanınızı, Edep ve Haya ile giydiriniz, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    CAMIUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 1196

  Sahabeden Cabir Bin Usame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayâsızlığın,  Ahlaksızlığın, Hayâsızca Sözler dahi söylemenin İslam Dininde Hiçbir yeri yoktur,

İslam Dininde Müslümanlık, İnsanların En İyi davrananı ve Ahlakı En Güzel olanlarıdır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 217

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dâvud Aleyhisselam oğluna, Yavrucuğum, Allah'ın Azameti, Büyüklüğü, Şanı, Edep ve Hayâdır,

Yılan, İki Taş arasına, İki Kaya arasına, Nasıl girebiliyorsa ve Günahlarda, Alışverişlerinin,

( Edepsizlik ve Hayâsızlığının ) arasından öylece Sızarak girer, ( Dikkatli ol ) “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 452 / 6

  Sahabeden Usame Bin Şerik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah tarafından Benim Ümmetime verilen şeylerin En hayırlısı, Edep ve Hayâ ile Güzel Ahlaktır “ dedi der,

 

    EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                     TİRMİZİ HADİS No 2002

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

“  Kıyamet günü, Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, Müminin Mizan Hesabında hiçbir şey,

Edep ve Hayâ içinde olan güzel ahlaktan daha ağır değildir, Allah Zül Celal,  Kaba ve Ahlaksız kişileri asla sevmez,” dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TİRMİZİ HADİS No 1974

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edepsizlik ve Hayâsızlık, Kimde ve her nerede ve nasıl olursa olsun, O Yeri, O Toplumu ve O Kimseyi Kirletir,

Edep ve Hayâ, Kimde, Nerede olursa, O Yeri, O Toplumu, ve O Kimseyi Süsler ve Güzelleştirir “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/297 H/6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“Sabır Güzeldir, Lakin başınıza bir Musibet, Bela geldiği anda veya Öfkelendiğin anda olursa dahada Güzeldir,

Yokluğa, Darlığa, İşsizliğe, Sıkıntıya Hastalığa Sabretmek güzeldir,  Fukarada, Fakirlerde daha da Güzeldir,

Cömertlik Güzeldir, Cömertlik Zenginlerde daha da Güzeldir,

İlim ve Adalet Güzeldir, Alimlerde, İlim Adamlarında, Devlet adamlarında ve Hakimlerde, daha da Güzeldir,

Verağ, Tevazu, Güzel Ahlak ve Gösterişsiz olmak Güzeldir,

Edep ve Haya Güzeldir, Kadınların, Kızların Kendilerinde ve Kılık Kıyafetlerinde daha da Güzeldir,

Tevbe Güzeldir, Gençlerde daha da Güzeldir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İAZAM MÜSNED HADİS No 454 / 7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe  (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ, Güzel Ahlak, İyi Huyluluk, Yumuşaklık, Bilgili olmak, Şayet Gözle görülen bir Yaratık olsaydı,

 Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında Edep ve Hayâdan daha Güzeli Görülmezdi,

  Edepsizlik ve Hayâsızlık, Kötü Ahlak, Kötü Huyluluk, Kabalık, Cahillik, Ahmaklık,

Gözle görülen bir Yaratık olsaydı, Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında

Edepsizlik ve Hazsızlıktan daha Kötüsü, daha Rezili görülmezdi “ dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İBNİ MACE HADİS No 4181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Her Dinin, Kendine Özgün Bir Huyu, Bir Karakteri, Bir Ahlakı vardır,    

Allah Zül Celalin ve Benim Dinim olan İslam Dininin, Diğer Dinlere, Diğer Ümmetlere yegane farklılığı,

İslama İman edenlerin Karekterinde, Kılık Kıyafetinde, Hal ve Hareketlerinde, Ahlakında,

EDEP, HAYÂ ve İFFETLİ olması, Allah Zül Celalden Utanmasıdır,

  Edep ve Hayâ ile İman ve İbadet etmesidir, Edep ve Hayâ Kanunlarına Riayet etmesidir,” dedi der,  

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2181

  Sahabeden Ebu Hişam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Sizden biriniz bir şey yaptığı zaman, bu, yaptığından utanacağı bir şey olmasın,

Zira Allah Zül Celal, herkes­ten daha kerem sahibidir, herkesten daha çok Utanılmaya hak sahibidir,”  dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    EBU DAVUD HADİS No 4012

  Sahabeden Ebu Yala (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Muhakkakki Allah Zül Celal, Utanma, Gizlenme sahibidir, Utanmayı ve Gizlenmeyi sever, Sizde Utanmayı ve

Gizlenmeyi Seviniz ve Allah Zül Celale karşı utanınız, Gizli Günahlarınızdan dahi sakınınız” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2232

  Sahabeden Ubeyd Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Siz Allah Zül Celalden Utanarak Hayâ ediniz, ve dahi İnsanlardan dahi Utan­mayı unutmayınız, " dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    CAMİUSSAGIR HADİS No 3760

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlardan Haya etmeyen, Allah Zül Celaldende Haya etmemiş olur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    DARİMİ HADİS No 2792

  Sahabeden Nevvas Bin Seman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edepsizlik, Hayâsızlık ve Utanmazlık, Kişinin gönlüne dokunan ve ( Annesinin, Babasının, Kardeşlerinin,

Komşularının, Arkadaşlarının ) Başkalarının bilmesini istemediği Hal, Hareket, Konuşmalardır,

Edep ve Hayâ ve Utanma ise, İyi Ahlakın güzelliğidir “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TİRMİZİ HADİS No 2769 ve 2794

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mahrem yerlerini, Edep ve Hayâ yerlerini, Vucut hatlarını, Belirgin bir şekle getirmesin, Teşhir etmesin 

( Yani Yaratılış tabiatında bulunan Cinselliğini dışarı fışkırtmasın, ) 

 Erkek, Erkeklere karşı, Kadın Kadınlara karşı, Erkek, Kadınlara karşı, Kadın Erkeklere karşı,

Küçük Büğüğüne karşı, Büyük Küçüğüne Karşı, Örtülmesi gereken yerlerini, Avret Mahallini Örtsün, Giyinsin,

Avret Mahali görünecek şekilde bulunmasın, Avret Mahalini Örtmek Giyinmek Edep ve Hayâdandır dedi,

Allah Rasulune, Kişi Tek başına olduğundada Örtünmesi Giyinmesi gereklimi diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben,“ Kendisinden Hayâ edilip Utanılmaya En layık olan Zaat, Allah Azze ve Celledir” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZELHADİS  HADİS No C/3 S/204 H/8

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Edep ve Hayâ On bölümdür,

Edep ve Hayânın Onda biri Erkeklere, Onda Dokuzu Kadınlaradır, Edep ve Hayânın, Onda Dokuzu, Kadınlara

olmasa idi, Kadınların, Fuhuş ve Fahişelik yapmasının önlemesine, hiçbir şey Hakim olamazdı, “ dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    HUD SURESİ AYET 108

“ Artık Kim Doğru yola gelirse, Edep ve Hayâ ile İman ve İbadet yaparsa, ancak kendisi için yapar,

Kimde Saparsa, ancak kendisi için sapar,  Allahtan, Rasulunden, İnsanlardan ve Kendinden Utanma Duygusunu,

EDEP ve HAYÂ yı kaybettiysen, İstediğin Her şeyi, Gayet Meşru bir Şeymiş gibi yaparsın “ der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Hayâ etmeyince, Edebinle ve Hayâ ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yapsanda, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Hayâ olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İBRAHİM SURESİ AYET 18

 “ Onların, ( İbadetlerinde Edep ve Hayâ ya dikkat etmeyenlerin, riayet etmeyenlerin ) İmanları ve İbadetleri,

Fırtınalı bir gecede, Rüzgarın Şiddetle savurarak kaybettiği Kül gibi, Savrulup gider,  

Mahşere geldiklerinde Onların Ellerinde, İmanlarından ve Yaptıkları İbadetlerinden hiçbir şey kalmayacaktır “ der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    FURKAN SURESİ AYET 23

“ Her İbadet ve İşler, Ancak, İçinde Edep ve Hayâ olan İman ve İnançla kabul görür,

Edepsiz ve Hayâ sız olarak yaptıkları her İbadet ve işler, Kıymetsiz Toz zerreleri haline getirilecektir,

İbadetlerin ve Yapılan işlerin başlangıcında ve içinde, Edep ve Hayâ yoksa,

O İbadetler kabul edilmeyecektir“ der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2332

  Sahabeden  Adiyy Bin Hatem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya ve Dünyalık İştahı, Dünyada Ebedi kalacakmış gibi hareket etmek, Haksızlık yapmak Zulmetmek,

Kendinin değilde başkalarının Kusurları ile meşgul olup, kendini yüceltmek, Kalp Katılığı ve HAYASIZLIK

Amellerinizi boşa çıkaracaktır,” dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    BUHARİ HADİS No 2039

  Sahabeden Hüzeyfe Bin El Yemani ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininiz Size, Allahın bir Emanetidir,

Din, Sâlih kimselerin gönüllerinin derinliğine iner ve Fıtrî olarak duygulanırlar,

O Salih Kimseler, Dininin bilgisini, Kur`ân`dan ve Sünnetimden alırlar, öğrenirler,

Edep ve Hayânız, İmanınız, İbadetleriniz, Allahın Size bir Emanetidir, İman İnanç bir Emanettir,

Hanımlarınız, Çocuklarınız, Allahın Size bir Emanetidir,  ( İnsanın Canı, Irzı Namusu kendisine bir Emanettir,)

Alış Verişiniz, Ölçü ve Tartı, Size Allahın bir Emanetidir, 

İnsanlar, Alışverişlerinde ve Birbirleri arasındaki ilişkilerinde

Emaneti gözetmezlerse, O İnsanlar uyuduğunda, Kalbinden İman İnanç Emaneti alınır, kayıp olur gider,

Uyanınca sadece izi kalır, Sonra yine uyur, uyanınca, İman İnanç Emaneti Kalbinden tamamen çıkmış olur,

O İnsanların Kalbinde hardal tanesi kadar, Zerre miktarı kadar, İman İnanç kalmaz,

Hiç bir kimse Emânetini edâ edecek imkânını bulamaz, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/8 H 5

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tartı ve Ölçü bir Emanettir, Abdest almanız bir Emanettir, İbadetleriniz, Namaz kılmanız bir Emanettir,

Edep ve Hayâ bir Emanettir,  Allah yolunda Savaşmak, Cihad etmek, Hizmet etmek bütün günahları affettirir,

Lakin, Emanete Hıyaneti Affettirmez, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    KİTABUZ ZÜHD VER RAKAİK HADİS No 1204

  Sahabeden Amir İbnül As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Dört Haslet vardırki, Onlar Sende olduğu zaman, Dünyalıklardan kaybettiğin bir şey Sana Zarar vermez,

Edep ve Haya ile Güzel Huy, Doğru Sözlülük, Emanete Riayet etmek ve Temiz ve Helal olanı yemektir,”dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S46 H11

  Sahabeden İbni Abbas ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Kardeşinde, Edep, Hayâ, Emanete Riayet ve Sadakat Hasletlerini gördüğünde,

Ondan dilediğin bir şeyi isteyebilirsin, Bu Hasletleri Onda göremezsen Ondan bir şey isteme, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    CAMİUSSAGIR HADİS No 360

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kardeşinde, Haya, Emanete Riayet, Doğruluk ve Dürüstlük gördüğünde, O Müslüman

Hayırlı bir Arkadaş ve Dosttur, Hayır Bekle, Yok bunları görmediğinde, artık ondan Hayır bekleme,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    HUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir,  Artık Siz Edep ve Haya ile, Muhabbet ile İman Edip

Müslüman olmuyormusunuz ? “ diyerek Allah Zül Celal Size soruyor, !!!

 

 

     İSLAM DİNİNİ KABUL ETMİŞ, İMAN ETMİŞ ve İSLAM DİNİNİ YAŞIYOR OLABİLMENİN,

Birincisi           : Edep ve Hayadır, Allahın Sevgisini, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini,

                          Mağfiretini, Muhabbetini kaybetmekten korkmaya İMAN etmektir,

İkincicisi          : Muhabbetle Edep ve Haya hükümlerine göre kılık kıyafet giyinmek ve İbadet etmektir,

Üçüncüsü        : Edep ve Haya ile Maddi ve Manevi temizliktir,  İmanınızın, İnancınızın ve yatığınız İbadetlerin,

                          zayi olmadan elinizde kalabilmesinin olmazsa olmaz şartı, Muhabbetle EDEP, HAYA, İFFETTİR,

 

     İslam Dini : Edepsiz ve Haya sız İmanı, İbadeti ve Muhabbeti kabul etmez,

İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dini ve İslam Dininin İbadetleri, Edep ve Haya ile, Allahtan ve Kullarından Utanma duygusu ile,

Kılık ve Kıyafeti ile kendi cinselliğini dışarı teşhir etmeden, kendini aldatmayan Doğruluk, Dürüstlük,

Hak ve Adaletle, İslam Dininin Sosyal yaşam biçimi ile, Tam olarak bir bütündür,

bu bütünlüğün en ufak bir noktası dahi bence diyerek dışlansa,

İmanınızı ve İbadetinizi kabul edecek olan Allah Zül celal için, hiçbir değer ifade etmediği açık ve nettir,

 

     İslam Dine İman : Edep ve Haya Muhabbeti ile, Allaha ve Rasulune İman ettikten sonra,

Edep ve Haya ile İbadetleri ve Edep ve Haya ile Sosyal Yaşamı emreder.

İslam Dininin Ayet ve Hadisleri ile Zamanı ve Şekli belirtilmiş İbadetlerle, Sosyal yaşamak bir İbadettir,

İbadet, Sosyal Yaşamaktır. İbadetlerle, Sosyal Yaşamın lezzetini,

İbadetlerini Muhabbetle Sosyal olarak yaşamayanların anlaması mümkün değildir,

 

     Edep, Haya, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk hükümlerine uymayan bir İnancın, İman etmesi,

Şahsi ve Sosyal İbadetleri yerine getirmesi, Topluma karşı vazifelerini yapabilmesi mümkün değildir,

İman ve İbadeti görerek ve anlayarak ayırt etmek için,

Edep, Haya, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk ve Muhabbet vasıflarının bir arada bulunması mecburidir,

Edep, Haya, Utanma, Mahremiyet ve Sorumluluk vasıfları bir arada değilse, O Kişinin İmanı ve İbadeti olmaz,

 

     Ömrü boyunca, Edep ve Haya hükümlerine uymayan, yerine getirmeyen,

Çağdışı diye reddeden Kadının, Erkeğin, Ben Müslümanım, İbadetlerimi bir şekilde yapıyorum veya

yapmıyorum ama benim kalbim temiz demesi, İslam Dininde hiç bir anlam ifade etmez,

bu ancak O şahsın kendi kendini aldatmasıdır.

Zira, İslam Dininde Kalp temizliği, ancak, Edep, Haya ve İffet ile, olur, Nakaratlarla söylediğiniz Laf salataları ile değil,

 

 

     EDEP, HAYA, İFFET,   ALLAHA ve RASULUNE olan İMANIN, İNANCIN Bel Kemiğidir,

     İBADET, Yaratılmışlığın gayesine ve İnsanlığa en üst Hak ve Adalet ölçüleri içinde hizmet etmektir,

İman, İnanç ve İbadetlerin Maddi ve Manevi göstergesi EDEP ve HAYADIR,

İslam Dinine İman ve İnanç, Edepsizliği ve Hayasızlığı kabul etmez,

İbadetlerin, Edepsiz, Hayasız,  İffetsiz bir şekilde yapılması, kesinlikle İbadetiniz olamamaktadır,

     İslam Dininde, Allaha ve Rasulune İmanın ve Sadece Allaha İbadetin, başlangıç kuralı EDEP ve HAYA dır,

     İman ve İbadetten, Sizde Ne kaldığı önemlidir,

İman ve İbadetinizi, Elinizde iyi Netice ile kalan hesabına göre yapmanız zorunludur,

 

     EDEP, HAYA, İFFET, Mahremiyet, Utanma ve Sorumluluk ve Muhabbet içinde olan bir İMAN,

Senin Beyninin içine girip yerleşmedikce, Sen Kağbenin içine girip yerleşsen, Sen İman etmiş olamazsın,

Cenazen, Camiye getirilip, bir şekilde Cenaze Namazın kılınsa dahi, İman etmiş olamazsın,

Bu İman, Allah Zül Celal için hiçbir şey ifade etmez. 

 

     Edep ve Haya ile Kılık Kıyafet olmadan, İman ve İbadet yaparsanız,

Edep ve Haya için Allahın belirlediği kurallardan dışarı çıkarsanız ve “ Bence şöyle olursada olur “ derseniz,

sadece ve sadece Müslümancılık oynarsınız, sadece ve sadece Kendinizi “ Ben Müslümanın “ diye

kandırırsınız, Kendinize göre uydurduğunuz kuralsız İmanınızı ve İbadetinizi, Ahirette bulamazsınız,

İşte O an Felaketinizdir.

 

     Her işin, Her Oyunun, Her Eğlencenin bir kuralı olduğu gibi, Her İbadetinde bir kuralı vardır,

Kuralsız, başı bozuk Bir İş, Oyun, Eğlence olmadığı gibi, kuralları kendine uydurma olmadığı gibi,

Kuralları kendinize uydurduğunuzda, İşin olmayacağı, Oyunun olmayacağı, Eğlencenin olmayacağı gibi,

Kuralsız İman ve İbadette olmaz, İşide, Oyunuda, Eğlenceyide, İman ve İbadetide,

Kuralına göre yapmazsanız, kaybeden Siz olursunuz,

Kuralına göre yapılmayan İşte, Oyunda, Eğlencede, İman ve İbadette Felaketiniz olacaktır,

 

 

  EDEP ve HAYÂ : Allahın, Her an ve Her Yerde sizi gördüğü ve takip ettiğini bilmektir,

 

  EDEP ve HAYÂ : Allah için, Allahın ve Rasulunun Sevgisini, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini,

Merhametini, Hidayetini kaybetmeme, Allahtan ve Kullarından Utanma duygusudur,

Allaha, İnsanlara, ve Kendine, En yüksek değerlerle, Sevgi, Saygı Sorumluluk duygusudur,

 

  EDEP ve HAYÂ : Allaha ve Rasulune İman, Allaha ve Rasulune ve Topluma karşı,

İnsanlara karşı Olmazsa olmaz olan, bir vazife ve İbadettir,

 

  EDEP ve HAYÂ : Allah için, kendi kendini aldatmayan Doğruluk, Dürüstlükle, Hak ve Adalet duygusudur,

 Allah için, kendi kendini hesaba çekme, Sorgulama, yargılama ve Sorumluluk duygusudur,

Nefis Muhasebesi yapmaktır,

 

  EDEP ve HAYÂ : Haddini, Sorumluluğunu, Yetkilerinin sınırlarını bilmektir,

 

  EDEP ve HAYÂ : Kendisine yapılmasını, kabul etmediği şeyleri, başkasına yapmamaktır,

 

  EDEP ve HAYÂ : Konuşması ile ÇİRKEFLEŞMEMEK tir, Konuşması ile çirkefleşmek yerine Susmayı bilmektir,

 

  EDEP ve HAYÂ : Kişinin : Bütün Fiiliyatından, Sözlerinden, İşlerinden, Yaptıklarından, Yapmadıklarından,

Hal ve Haraketlerinden, Kılık ve Kıyafetlerinden, Annesi, Babası, Dedesi, Ninesi, Dayıları,

Amcaları, Öğretmenleri, Patronunu, İş Arkadaşları, Komşuları ve

Başkalarının görmesi ve bilmesi ile, Utanma ve Ayıplanma Duygusudur,

 

  EDEP ve HAYÂ : Kızların ve Kadınların Kılık kıyafeti ile Cinselliğini gizlemesidir,

Hangi kılık kıyafetle olursa olsun, Allah için, hal ve haraketleri ile,

Kendi Vucudunu veya Vucud hatlarını, Cinselliğini dışarıya diğer İnsanlara,Topluma karşı TEŞHİR ETMEMEK tir,

İnsanın hal ve hareketlerinde, kendi kendini kontrol etmesi ve koruması duygusudur,

Ahlaki Kurallara ve Toplum Nizamı için konulmuş Kanunlara göre yaşama,

Sorumluluk ve Hesap verme Duygusudur,

 

  EDEP ve HAYÂ : Allaha ve Rasulune İman ve sadece Allaha İbadet için,

İnsanın, İnsan olabilmesi için, Olmazsa, Olmaz olan bir Şarttır,

 

Allah Zül Celali, Tüm Benliğinle Samimi olarak sevmemek Teslim olmamak Hayâsızlıktır,

Allah Rasulunu, Tüm Benliğinle Samimi olarak sevmemek Teslim olmamak Hayâsızlıktır,

Allah Zül Celalin Ayetleri Hükümlerini Kendine anlamaya çalışmamak hayâsızlıktır,

Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini, Sünnetlerini Hükümlerini Kendine anlamaya çalışmamak Hayâsızlıktır,

İnsana Sevgisizlik, Saygısızlık ve Hoşgörüsüzlük Hayâsızlıktır,

Anne ve Babaya Sevgisizlik, İtaatsizlik, Kaba ve Kötü davranmak, Merhametsizlik, Hoşgörüsüzlük Hayâsızlıktır,

Çocuklara Sevgisizlik, Kaba ve Kötü davranmak, Merhametsizlik, Hoşgörüsüzlük Hayâsızlıktır,

Kardeşlerinize, Akrabalarınıza Sevgisizlik, Kaba, Kötü davranmak, Merhametsizlik, Hoşgörüsüzlük Hayâsızlıktır,

Komşularına Sevgisizlik, Kaba ve Kötü davranmak, Merhametsizlik, Hoşgörüsüzlük Hayâsızlıktır,

İnsanlara, Ana, Babanıza, Kardeşlerinize, Akrabalarınıza Küs kalmak, Hased etmek Kin beslemek Hayâsızlıktır,

Hasta Ziyaretinde ve Cenaze Taziyesinde bulunmamak Hayâsızlıktır,

Kendinize veya bir Yakınınıza Hastalık, veya bir Musibet geldiğinde Sabretmemek, Hayâsızlıktır,  

Kılık Kıyafetinizde Açıklık Saçıklık, Teşhircilik Hayâsızlıktır,

İlgi ve Alaka çeken şekilde Süslenmek, Göz Zinasına sebep olmak ve Göz Zinası yapmak Hayâsızlıktır,

Nefsini Muhasebeye çekmemek, Kendi Kendini Sorgulamamak Hayâsızlıktır,

Eşlerin Birbirinin Hakkını Gözetmemesi, Asi olması, Hoşgörüsüzlük Hayâsızlıktır,

Namaz Kılmamak, Oruç Tutmamak, Zekatını vermemek, Haccını yapmamak, Zikir Yapmamak Hayâsızlıktır,

Bid ad, İslam Dininde olmayan ve İslamın Reddettiği Şeyleri İbadetmiş gibi yapmak Hayâsızlıktır,

Selam vermemek veya Selam verildiğinde Selamı almamak hayâsızlıktır,

Alkollu İçki İçmek, İçmeye devam etmek Hayâsızlıktır,

Emanete Riayet etmemek, Doğru ve Dürüst olmamak Hayâsızlıktır, Rüşvet Almak Fırsatcılık Hayâsızlıktır, 

Gıybet yapmak, Hile ve Hıyanet Yapmak Hayâsızlıktır,

Rızkın, Nafakan için Çalışmamak Hayâsızlıktır,

Allah Zül Celalin Senin için Taktir ve Tayin ettiği Rızka Kazanca Kanat getirmemek, Hayâsızlıktır,

Borcunu Vadesinde ödememek, Faize girmek Hayâsızlıktır,

Adaletsiz olmak, Hak ve Hukuğa Riayet etmemek Hayâsızlıktır,  

Devletinin Kendinin İhtiyaçlarını gördüğü halde, Devletine İdarecilerine İsyan etmek Baltalamak Hayâsızlıktır,

Fetva Sevdalısı olmak, Ayet ve Hadis Hükmüne dayanmayan, Fetva aramak yahut Fetva vermek Hayasızlıktır,

Hayâsızlık, Allah Zül Celale Sorumsuzluk, Utanmazlıktır, Edep ve Hayâ gösterilmesine,

Hesaba çekilme, Sorumluluk ve Utanma gösterilmesine  En Layık olan Allahtır,

Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Allah Rasulu, İslam Dinine İman etmiş olmanın 73 Fiili Şartı vardır diyor,

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden açık ve net olarak anlaşıldığı üzere,

İslam Dinine İman etmiş olmanın ve İbadetlerin, başlangıç Noktasının Muhabbetle EDEP, HAYA, İFFET tir,

Edep ve Haya nız, İmanınızın ve İbadetlerinizin başlangıç noktası değilse,

İman etmiş olmada, diğer 72 fiili şartı yerine getirseniz dahi, İmanınızın ve İbadetinizin,

Allah İçin bir değer ifade etmediği, İslam Dini ile alay etmek olduğu,

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Hükümlerini yok saymak olduğu, açık ve net olarak belirtilmiştir,

 

     EDEP, HAYA ve İFFET, İslam Dinine olan İmanınızın, İnancınızın Bel Kemiği olan koruyucu elbisesidir,

     İnsan Bedeninin Bel Kemiği olmazsa, hiç bir hareket yapamadığı ve hiç bir işe yaramadığı gibi,

Rontgen Filminde İnsanın Bel Kemiğinin göründüğü gibi, İmanın, İnancın içindede, Edep ve Haya, görünmelidir,

Edep ve Haya olmadan, İman ve İnancın ne olduğunun anlaşılması mümkün değildir, Edep ve Haya olmadan

O İmanı ve İnancı koruyamazsınız ve yaşayamazsınız, Sigara dumanı gibi, Yok olur gidecektir,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Kadınların korunmaları esasında Şeriat Kanunudur,

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur, 

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/50 H 9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Sadece ve sadece kendi Rızasını kazanmak için,

Samimi olarak Edep ve Haya ile yapılan Amelleri, İbadetleri kabul edecektir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 214

  Sahabeden İbni Ebi Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Süleyman (as) Söyle demiştir, “ Biz insanlara verilen, verilmeyen herşey bildirilmiştir,

Biz, insanların sahip olduğu ve olmadığı herşeyin bilgisine sahiptik, Şu üç Vasıftan daha faziletli birşey yoktur, 

Sinirlenecek, Gazaplanacak, Öfkelenilecek yerde, Yumuşak ve Hoşgörülü olmak,

Zengin­likte de, Fakirlikte de iktisatlı davranmak, olmak, Kendini aşmayan Ölçülü harcama yapmak,

Gizli hallerinde de, Aşikâr hallerinde de, Dai­ma,  Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Hidayetini, Mağfiretini,

Rahmetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusunu yaşamaktır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TUHEFUL UKUL HADİS No 112 ve 161

 Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Sadık (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Korku ve Ümit, birlikte olmadıkca, Mümin olamazsın,

Korktuğun ve Ümit ettiğin için Amel etmedikcede, Korkulu ve Ümitli olamazsın,

  Mümin, Daima İki korku arasında olmalıdır, birincisi, Geçmiş Günahlarından dolayı Allah Zül Celalden Korku,

İkincisi, geriye kalan Ömründe, hangi Tehlikelere, Günahlara düşeceğini bilmediği korkusudur,

Mümin bir Kişi Korkarak Sabahlamalı, Korkarak akşamlamalıdır, Zira Bu şekilde bir Korku olmazsa,

Çekinmeden, Utanmadan, Hayasızca Günah ve Haramları işler, Salih Ameller işleyemez, ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TABARANİ HADİS No 386

  Sahabeden Ebu Derdâ (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Mizanın Hayırlı Amel hesabına konulan Ameller içerisinde, Güzel Ahlaktan,

Edep ve Hayadan daha ağır basan, Allah Zül Celale daha güzel gelen bir Amel yoktur,“ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S426 H8

  Sahabeden Hakim İbni Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müminin, Uyku veya Uyanıklıktaki hali, La İlahe İllallah, Muhammeder Rasullallah Tevhidi olursa,

Allahın Kendisine taktir ettiği Rızka, Kazanca, Kısmetine Razı olursa, Tok Gözlü olursa, Ona Tevekkül ederse,

Allah Zül Celali Tanımış, Tastik etmiş, Sevmiş, Ona İttika etmiş, Ona yönelmiş, Ona Hazer etmiş,

Ona İtaat etmiş, Allah Zül Celalden Haya etmiş olur,

Allah Zül Celal ile Kifayetlenmiş olur, Ondan Necat, Yardım görür, Ondan Felah, Kurtuluş bulur, Emin olur,

Allah Zül Celal, Onu Belini kıran Musibetten sakındırır, esirger, Dünya Onu, Ahirete Teşvik eder,“ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TİRMİZİ HADİS No 2311

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Allah’a karşı duyduğu Edep ve Hayâ Sorumluluk bilincinden dolayı ağlayan kişi,

Sağılan Süt, Memeye tekrar geri dönmedikçe Cehenneme girmeyecektir,

Allah’ın Dinini, Edep ve Hayâyı, Yeryüzüne Hâkim kılmak için çalışıp çabalayan kişi ile,

Cehennem ateşi bir araya gelmeyecektir, ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun, Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki,

Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun, Seni korusun, Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için,

Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin, Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı,

Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar, Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine

yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana veremeye Muktedir olamazlar,

Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret,

Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir, Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birlikte gelir,

Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır, Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZ EL HADİS No C3 S240 H 10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanda, Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını

kaybetmek korkusu Aşikare ve Gizlidir, Fakirlikte, İktisad etmek Zenginliktir,

Agah olun ki, Mümin, Nefsine Hakim olan kimsedir, Kendisine hoş gördüğünü başkalarına da hoş görendir,

Adaletli olmak, Gadaplanmada, Öfkelenmede, Kendi Nefsine Hakim olmak, Hoşnutluktur,

Vera, Güzel Ahlak, Şüpheli şeylerden kaçmak, Allah Zül Celale olan Amellerin Seyyididir,

Bir Kimse Masıyet bir şeylerle, Kötü olan bir şeylerle Yalnız kaldığı zaman, Kötülük yapmaktan, Allah Zül Celale

İsyan etmekten alıkoyan bir Verası, Güzel Ahlakı yoksa, Allah Zül Celal O Kimsenin Amellerinden,

İbadetlerinden, Hiçbir şeye kıymet vermez,  İşte O Zamanki, O İnsanın En Hor olduğu zamandır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    CAMİUSSAGIR HADİS No 322 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir İnsan, Her Türlü Hal ve Hareketinde, Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini,

Bereketini, Şifasını kaybetmek Korkusu ile hareket ederse, Allah Zül Celal, Her Şeye Onun korkusunu verir,

O Onlardan Korkmaz, Onlar Ondan Korkar,

  Şayet Bir İnsan, Allah Zül Celalden Korkmazsa, Allah Zül Celal O İnsanın Kalbine, Her şeye karşı korku verir,

o kadarki kendi kendinden dahi korkacak, ( Şizofrenik hale gelecektir ) dedi der,

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    ANKEBUT SURESİ AYET 2 ve 11

“ İnsanların, Edep ve Haya ya Riayet etmeden, Edep ve Haya ile yaşamadan, İmtihandan geçirilmeden,

Sadece ağızları ile “ Bizde Sizin gibi İslam Dinine İman ediyoruz  “ demeleri ile,

İmanlarının kabul edileceğinimi ve Müslüman olduklarınımı zannediyorsunuz “ der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İBNİ MACE HADİS No 62     

  Sahabeden Abdurrahman İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden İki Sınıf, İki Taife, İki Zümre vardırki, Lailahe İllallah Muhammederrasulallah dedikleri halde,

Allah Zül Celalin Benimle beraber Tebliğ ettiği İslam Dininin, Edep ve Hayasını Reddederek,

İbadetlerini reddederek, Sünnetlerimi redederek, Bidat, Uydurma İbadetler, Çıkardıkları ve yaptıkları için,

Onlar İslam Dinine İman etmiş değillerdir,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi, Abdest alarak okuyunuz, Erkekler, Saçını Topuz yaparak Namaz kılmasın,

Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir şey olmaksızın, ( yani Çırılçıplak olarak )

bir örtü ile örtünmeksizin durulamaz ve gezilemez,” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TABARANİ HADİS No 462

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Kıyamet gününde, Ümmetimden, İbadetleri, Amelleri, İyilikleri, Tihama Dağı kadar büyüklükle getirilen

Bir Kavmin, İbadetlerini, Amellerini, İyiliklerini Allah Azze ve Celle tamamen boşa çıkaracak,

kabul etmeyecek, dedi, Sahabîler, " Ey Allah'ın Rasulü, onları bize tanıt ki, bilmeyerek onlardan olmayalım "

dediler, Allah Rasulu cevaben, " Onlar sizin  Din kardeşlerinizdir,

Fakat onlar, Yalnız kaldıklarında, Allahın Yasaklarını, Haramlarını yaparlardı, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    BUHARİ HADİS No 2143

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Fâcir kişi, Günahkar Kişi, Günahlara batmış olan Kişi, Hayasız, İffetsiz olan Kişi,

Bütün Günahlarını, Burnunun üstüne konan bir sinek gibi zanneder, akıbetini hiç düşünmez, “ dedi der, 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 79

  Sahabeden Abdullah Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Sakının, Sakının, Sakının, Günahları, Hayasızlığı, Size küçük gösteren şeylerden Sakının,

Çünkü Kücük gördüğünüz Günahlarınız, Hayasızlığınız birikir birikir ve Nihayet Sizi Helak edecektir, " dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2276

  Sahabeden Bilal Bin Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Hatanın, Günahın, Kusurun, İtirazın, Hayasızlığın Küçüklüğüne bakmayın,

Hata, Günah, Kusur, İtiraz veya Hayasızlık işlediğinizde, Kime İsyan ettiğinize bakın, “ dedi der,

 

     Yani, Yüreğinizi Ağzınıza getiren Ani bir Patlama Sesinden Korkuyorsunuzda,

Hal ve Hareketlerinizdeki Hayasızlıklarla, Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Şifasını, Rahmetini,

Kaybetmiş olmaktan Neden Korkmuyorsunuz ?

 

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1937

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet, Edep ve Hayasız olanlara Haramdır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/443 H/5

  Allah Rasulunun Hanınmlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kimsenin, İmanının İnancının içinde,  Edep ve Haya olmazsa,

İmanıda, İbadetide, Dinide olmaz, İmanının içinde Edep ve Haya olmayan Cennete giremez, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    TİRMİZİ HADİS No 2009

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ imanınızdır, İman, Edep ve Hayâdandır, Edep ve Hayâ ile iman edenin yeri ise Cennettir,

Edepsizlik ve Hayâsızlık, Kötü söz konuşmak Allah Zül Celale ve insanlara sıkıntı verir incitir,

Sıkıntı verip inciten kimselerin yeri de Cehennemdir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İBNİ MACE HADİS No 4184

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve HAYÂ : ( Allahın Sevgisini, Rahmetini, Mağfiretini, Bereketini, Şifasını, Rızasını, Dostluğunu

kaybetmekten korkmaktır, Kılık ve Kıyafeti ile Konuşması, Çalışması ile, Görgüsü ve Kişiliğini geliştirmesi ile,

Allaha ve Toplumdaki İnsanlara En yüksek değerlerde Saygıdır,

Allahtan ve Toplumdaki İnsanlardan, ) Utanma Duygusudur, bu İmandandır, Allaha İman, Edep ve Hayâdandır,

Edep ve Hayâ ile İman Sahibinin Mükâfatı Cennettir, Edepsizlik ve Hayâsızlık ise İmansızlıktandır,

İmansızlık, Edepsizlik ve Hayâsızlıktandır, Hayasızlığın, İmansızlığın karşılığı Cehennemdir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi,

İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda eskiyip gidecek,

Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde, İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir,

Namaz Nedir, Oruç Nedir, Haccetmek ve Umre yapmak Nedir, Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir,

Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler,

Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken,

Öğrenmek istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece

“ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk, İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve

Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler, Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü

Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri,

( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂ nın OLMAZSA OLMAZLIĞI                    ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Hayâ dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     İmanınızın Bütün Şartlarını ve İbadetlerinizi birbirine bağlayan ve Sımsıkı tutan Bağdır, Çimentodur,

Allaha İman, İnanç ve İbadetleriniz Ancak Edep ve Hayâ ile olur,

Edepsizlik ve Hayâsızlıkla İman ve İbadet olmaz,

     Yani Az Çimento ile veya Çimentosuz Harçla yapılan Bir Binanın Ayakta duramayacağı göçeceği yıkılacağı

Moloz Yığını haline geleceği gibi, İmanınızda Edep ve Hayâ yoksa, İmanınızda ayakta durmaz,

Moloz yığını haline gelir hiçbir şeye yaramaz, Moloz Yığını halde olan İmanınızın,

Allah Zül Celal için Değeri nedir ? Edep ve Hayânın Değeri Nedir ? hiç hesaplamaya çalıştınızmı ?   

 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                NUR SURESİ AYET 54 ve 62

“ Rasulum Deki, Şunu iyice biliniz anlayınızki, Allah Zül Celale İman, İtaat, İbadet ve Amel hususlarında,

Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklediğim Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin üzerinize yüklediğim sorumluluktur,

  Rasulumun Sorumluluğu, Rasulumun üzerine yüklenendir, Rasulum Kendisine yükletilenden sorumludur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin Üzerinize yüklenendir, Sizde, Size yükletilenden sorumlusunuz,

  Rasulum deki, Rabbimin Peygamberi olan Bana düşen, Tebliğden başka bir şey değildir,

Allah Zül Celale ve Peygamberi olan Bana İman ve İtaat edin,

  Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulursunuz,

Mümin Olanlar Ancak ve Ancak Onlardırki, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat edenlerdir, “ der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                TİRMİZİ HADİS No 3328

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Sorumluluk bilinci ile Sorumluluk duyulmaya layık olan Mutlak Benim der,

Her Kimde Bana karşı Sorululuk Bilinci duyar, Yolunu Kuranı Kerime ve Rasulumun Sözlerime, Hadislerime,

Sünnetlerime göre bulur ve yaparsa, ve Nefsani arzularını İlah edinmezse,

Onu Bağışlamayada en layık olan Mutlak Benim,  “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                CAMİUSSAGIR HADİS No 3760

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlardan Haya etmeyen, Allah Zül Celaldende Haya etmemiş olur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                TİRMİZİ HADİS No 2004

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Edep ve Hayâ, Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır, İnsanların Cehenneme girmelerine sebep olan

Amel,  Ağzındaki Dilini ve Cinsel organını, Edepsizlik ve Hayâsızlıktan sakınmamasıdır, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                ŞURA SURESİ AYET 37

“ Onlarki, Mümin Müslümanlar, Hayasızlık olan Büyük Günahlardan sakınırlar,

Kendilerine yapılmış kusurlar için Birine veya birilerine Öfkelendikleri zaman,

Öfkelerini yatıştırıp Kendilerine yapılan Kusurları bağışlarlar,” der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/204 H/ 11

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

” Edep ve Hayâ Ziynettir, Ahlak güzelliğidir, Takva Keremdir. En hayırlı binek Sabırdır.

İbtila halinde insanın musibetinin bertaraf olmasını Sabırla Allah'tan beklemek ibadettir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 86

  Sahabeden Süfyan İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tüm Samimiyetiniz ve Benliğinizle Allah Zül Celale İman ediniz, Sonra da,

Edep ve Hayâ ile Kendi Kendini dahi kandırmayan Doğrulukla, Dos Doğru Ol,

Allaha karşı sorumlu olduğunuzu düşünün ve Sabredin, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 7

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bende olan Hayrı Ben Kullarımdan asla saklamam, Her Kim iffetli olmak ve kalmak isterse,

Ona İffet veririm, Her Kim Benden Mustağni kalmak isterse Onu Gani kılarım, Her Kim Sabretmek isterse,

Onu sabırlı kılarım, Hiç bir kimseye Hayır cihetiyle, Sabretmekten daha geniş ihsan vermedim, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                GAŞİYE SURESİ AYET 21 ve 22

“ Ey Muhammed, ( ve İslamı Tebliğ ediciler,) Senin görevin, İnsanlara sadece İslam Dinini anlatmaktır,

Sen, İnanmayanları, İman etmeyenleri, Zorla İman ettirebilecek değilsiniz, “ der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                BAKARA SURESİ AYET 256

“ İslam Dininde, Zorlama yoktur,  Doğruluk, Sapıklıktan seçilip ayrılmıştır ve belli olmuştur,

Her Kim : ( İslam Dinine İman ederek, Kuranı Kerime ve İslamın Peygamberi Hz. Muhammede İman eder )

Kuranı Kerimin Ayetlerini ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri gereğince,

sadece Allaha İbadet eder ve Sosyal olarak yaşarsa, Dünyada ve Ahirette,

İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette, Kopmayan, şaşmayan ve sağlam Hak ve Adalete sahip olur” der.

 

     İSLAM DİNİNDE : İman etmek veya İbadetleri yapmak için, İslam Dininde herhangi bir Zorlama yoktur,

Hangi Dinde olursa olsun, İbadetlerini yapan İnsanlara, Herhangi bir yol kullanarak Zorla engel olmakta yoktur,

Bir İnsanın, İnsan olabilmesı için, İman ettiği Dinin gereklerini yerine getirmek için, İman için,

Medeni olmak için, Kendi kendine, Sorumluluğu ve Zorunluluğu vardır.

 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                EL KAAFİ HADİS No 96

  Sahabeden Ebu Abdullah Caferi Sadık anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu İki şeyden uzak durunuz, Zira Onlar Sizin Feketiniz, Helakınız nedenidir,

1 ) Bilgisizce Kulluk ve İbadet etmekten uzak durunuz,

2 ) Kişisel görüşünüze dayanarak Fetva vermekten, Fetva almaktan, Fetva aramaktan uzak durunuz,“dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/407 H/10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Halka, ilimsiz, ( yani Onunla ilgili Ayet ve Hadis olmadan, Ayet Ve Hadis dayanmadan,

yahud Ayet veya Hadis aleyhinde Bir Fetva verirse, ( veya Fetva aranırsa ) Melekler ona lanet eder,

Sürekli Cehennemle cezalandırılacaktır, “dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

“ Edepsizlik ve Hayasızlıktan, Pişman Olurda Dönersen, Gönül Kapısı Açıktır, Çalmadan Gir İçeri,

  Henüz Geçmedi Zaman, Belki bir Sabah geleceksin, Lakin Vakit geçmiş olacak” 

  Haala, Düşüncesi, Felsefesi, Anlayışı Açık Saçıklıkta  olanın, “ Koyayın Kafasına bi Odun “

 

   Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot ( 1869 - 1949 )

Hafız Dedem, Tuvalete gittiği Irbığını, Su kabını hiç kimseye vermezmiş, Birgün Talebelerinden biri,

Hocam Irbığını verebilirmisin, Tuvalete gideceğim demiş, Hafız Dedemde Hayır demiş, Talebesi, Neden Hocam,

Irbığını bizdenmi esirgiyorsun,? diye sormuş, Hafız Dedem, Oğlum, Ben Bu Irbık ile Tuvalete gidip

Taharetleniyorum, O Irbıkta Benim Avret yerlerimi görmüş oluyor, Irbığımı görenin ve Kullananın,

Sanki Avret yerlerimi görmüş gibi hissediyorum ve İnsanlardan Haya ediyorum,

Onun için Irbığımı kimseye vermek istemiyorum, diye cevap vermiş,

daha sonra kendisinden habersiz Irbığı alınmasın diye, Irbığını alt yanından bir

Çivi ile delmiş, Kendisi Tuvalete gideceği zaman O deliği bir Kiprit çöpü ile kapatıp su doldurur gidermiş,

daha sonrada çıkarırmış, zira içine konan suyu akıttığı için, hiç kimse delik ırbığı almaz,

   Bu Nasıl bir Haya anlayışı diyebilirsiniz, Lakin, İncecik kıyafetinin altından, İç Çamaşırı dahi meydanda olan,

Dekolte Kadınlar, İnsanların Kendilerine bakışlarından, Göz Zinasından, korunmak için,

İnsanlardan Haya etmeyi Ne kadar düşünüyorlar ? 

 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                ARAF SURESİ AYET 42

“ Allah, Hiç Kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklememiştir, “ der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S271 H40

  Sahabeden Ebu Salebe El Huşeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana en sevgili olanınız ve Bana kıyamette en yakın bulunacak olanınız, Ahlâkça iyi, En Güzel olanınızdır,

Sizlerden en sevmediğim ve kıyamette de Bana en uzak kalacak olan, Ahlâkça fena olanınızdır,

Bunların da en Kötüsü, Anlamsız ve Asılsız bir şekilde Çok konuşan,

Konuştuğu Sözü tavır ve eda ile söyleyip, her şeyin dibini kurcalayanlar ve kibirlilerdir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                MÜSLİM HADİS No 1

  Sahabeden Yahya Bin Ya Mer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celali görüyormuşsun gibi ibadet et,

Her ne kadar sen onu göremiyorsanda O seni görendir, ” dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                NECM SURESİ AYET 32

“ Onlar ki, Büyük Günahlardan ve Günahlarında Büyüğünden Hayâsızlıktan sakınmayanlar, kaçınmayanlar,

Kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın, O, takva sahibi olanları da en iyi bilendir,”der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                YUNUS SURESİ AYET 82

“ Hoşunuza gitmese de, Allah, Sözleri, Ayetleri ile gerçeği açığa çıkarandır “ der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/169 H 13

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale İman etmenin başlangıcı, Allahtan Başka bir İlah olmadığına,

Allahın Eşsiz, Ortaksız ve Mutlak Tek ve Kudret sahibi olduğuna,

Benim Mutlak Allahın Kulu ve Rasulu, Peygamberi olduğuma, ( Edep ve Hayâ ile ) İman eden,

( Zira Edep ve Hayâ olmadan Allah Zül Celale İman, İnanç ve İbadet olmaz, Edep ve Hayâ ile İman ettikten

sonra) İbadetlerinizin Gövdesi Allah Zül Celalin Emrettiği Namazı kılan, Zekatı Tam ve Doğru şekilde veren,

Dinini ve İbadetlerini Zayi olmaktan yitirmekten korumuş olurlar,

Dininizin Zirvesi ise Allah yolunda Nefislerinizle Edep ve Hayâ ile Cihaddır,

  Allah yolunda Canları, Malları, Nefisleri ile Cihad eden, Dinini Tam ve Dosdoğru olarak yaşamaya Cihad eden,

( Dinini Edep ve Hayâ Cihadı ile yaşayanlar, Cihadın İki çeşidinide yapanlar, korunurlar,)

Kanlarını, Canlarını, Irzlarını, Namuslarını, Mallarını, Dinini ve İbadetlerini korumuş olurlar,

( Edep ve Hayâ ile olması şart olan ) İnançlarınızın, İmanlarınızın,

İbadetlerinizin kabul olup olmayacağı Muhasebesi, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale aittir, “ dedi der, 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                RUM SURESİ AYET 59

“ Allah Zül Celal, Edep ve Hayâ ile yaşamayanların, Hakkı tanımayanların Kalbini Mühürler “ der

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                MUHAMMED SURESİ AYET 16

“ Onlar Sadece ve Sadece, Kendi Hevasına, Şehvetlerine, Cinsel Arzularına uyanlar,

İşte Onlar Kalplerini Mühürlemiş Kimselerdir, “ der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                ARAF SURESİ  AYET 100

“ Kalbi Mühürlenen, Gerçekleri göremezler, işitemezler, Hissedemezler,

Devamlı Buhran, Bunalım ve Güvensizlik içinde Bocalarlar, “ der,  

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                TEVBE SURESİ  AYET 87

“ Kalplerine Mühür vurulanlar, Kalbine Mühür vurulduğundan dolayı Anlayışsızdır, Hissiyatsızdır, Acımasızdır,” der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/539 H 4 

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Yapın dediklerini yapmayıp, Yapmayın dediklerini yapan, Yasakları çiğneyip, Günahların işlendiği

Allaha Karşı gelindiği zaman, Allah Azze ve Celle, Kalplerin mühürlenmesi ile görevli Meleği gönderir,

ve Onun Kalbi Mühürlenir, Kalbi Mühürlenen insan, Artık hiçbir Şeyi tam anlamıyla düşünemez,

İyiyi, kötüden ayırt edemez ve Hissedemez “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                CAMİUSSAGIR HADİS No 441

  Sahabeden  Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kul, Edep ve Hayâsında, İbadetlerinde, Amellerinde, İşlerinde kusurlu davranırsa,

Üzüntülere, Ruhi Bunalımlara, Belalara, Darlığa Müptela olur, düşer,  “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                CAMİUSSAGIR HADİS No 360

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir Müslümanda, Edep ve Hayâ, Emanete Riayet, Doğruluk ve Dürüstlük gördüğünde,

O Müslümandan Kendin için, Toplumunuz için Hayırlar bekliyorsunuz demektir, 

  Bir İnsanda  Edep ve Hayâ, Emanete Riayet, Doğruluk ve Dürüstlük görmediğinizde,

O İnsandan, Kendiniz ve Toplumunuz için, Felaketler bekliyorsunuz demektir, “ dedi, der, 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                TEVBE SURESİ AYET 62, 65 ve 79

“ Edep ve Haya ile Giyinme hususunda, Rızanızı almak için Size Yemin ederler,

Şayet Mümin ve Müslüman iseler, Edep ve Hayaları konusunda Allah ve Rasulunu,

Razı etmeleri daha doğrudur, “ Rasulum Onlara Deki ! Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile

Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

“ (İnsanları Edep ve Haya ları, Kılık Kıyafetleri konusunda ) çekiştirip alay edenler var ya !

Allah Onları, Edep ve Hayaları ile, Kılık Kıyafetleri ile Maskaraya çevirecektir, der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                AHZAB SURESİ AYET 36

“ Her Kim, Allah ve Rasulune, Edep ve Haya konusunda karşı gelirse, apaçık bir sapıklığın içindedir “ der,

 

    EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                 ARAF SURESİ AYET 51

“ Dünya Hayatı Onları aldattı, Onlarki, Edep ve Hayâyı Reddedenler,

Dinlerini bir eğlence ve oyun haline getirdiler, “ der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                ANKEBUT SURESİ AYET 64

“ Ahiret Yurduki, İşte asıl Hayat ve Eğlence oradadır, Keşke anlamak, Hesaplamak isteselerdi,

( çeşitli kavram kargaşaları ile) Reddetmeselerdi, Öğrenselerdi, Bilselerdi, “ der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN SORGULAMASI                ZÜMER SURESİ AYET 26

“ Bu Suretle, Allah, Onlara, Edep ve Haya ile yaşamayanlara, Dünya hayatında Bu Rezilliği tattırdı,

Ahiret Azabı, dahada büyüktür, Keşke anlasalar, bilselerdi “ der,

 

     Mahşerde ilk önce İmanınızın olup olmadığından sorulacaksınız,

daha sonra İmanınızın şartlarını yerine getirip getirmediğiniz sorulacaksınız,

İmanınızın Şartlarına göre İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden sorulacaksınız,

 

     Şimdi Soruyorum, Allah Zül Celal  ve Allah Rasulunun Emrettiği Edep ve Hayanın Hükmiyeti Nedir ?

 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   YUNUS SURESİ AYET 26

“ Hak ve Adalet, Doğruluk ve Dürüstlük, Edep ve Hayâ üzere yaşayanlara,

Fuhuş yapmayan ve yaptırmayanlara, karşılıkları çok daha güzel ve çok daha fazlasıyla vardır,

Onların Yüzlerinde, Doğruluğun, Dürüstlüğün, Hak ve Adalete güvenin, Edep ve Hayânın güzelliği,

İnsana güven veren, İnsan olmanın Nuru, Aydınlığı vardır,

Onların yüzlerine ne bir pislik nede bir kara bulaşır, “der

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   ŞURA SURESİ AYET 37

“ Onlarki, Mümin Müslümanlar, Hayasızlık olan Büyük Günahlardan sakınırlar,

Kendilerine yapılmış kusurlar için Birine veya birilerine Öfkelendikleri zaman,

Öfkelerini yatıştırıp Kendilerine yapılan Kusurları bağışlarlar,” der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3482

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En güzel huylar on tanedir. Bunlar bazan babada bulunur, çocukta bulunmaz,

çocukta bulunur, babada bulunmaz. Kölede bulunur, efendisinde bulunmaz,

  Bu güzel huylar şunlardır, Doğru Sözlü olmak, Tam Cesaretli olmak, İste­yene vermek,

İyiliklere karşılıkta bulunmak, Emâneti korumak, Akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmak,

Komşunun hatâsına göz yum­mak, Arkadaşın hatâsına göz yummak,

Misafiri ağırlamak ve bunla­rın hepsinin başı olan Edep ve Hayalı olmak,

Allah bu Güzel huyları, ancak onu isteyenlere ve öyle olmaya Çalışanlara,

Saadeti güzel huylarda aramaya çalışanlara verir,” dedi der, 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H/1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Cellenin Rızası dahilinde Tedbir gibi akıl, Fuhuştan sakınmak,

Haramdan sakınmak gibi Verağ, İyi Ahlak Güzel Huy gibi asalet yoktur, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   TİRMİZİ HADİS No 1974

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edepsizlik ve Hayâsızlık, Kimde ve her nerede ve nasıl olursa olsun, O Yeri, O Toplumu ve O Kimseyi Kirletir,

Edep ve Hayâ, Kimde, Nerede olursa, O Yeri, O Toplumu, ve O Kimseyi Süsler ve Güzelleştirir “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 228

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Bir Sözümü, Bir Hadisimi, Bir Sünnetimi İşitip Hıfzedenin, Hafızasına Kalbine yerleştirip

O Sözümün, Hadisimin İcabı ile Amel edeni, Amelinede Devam edeni,

Allah Zül Celal, Huyunu, Yüzünü Güzelleştirip Süsler, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   NESAİ HADİS No 5363

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allahım, Nefsimin Velisi Sensin, Nefsime, Bana, Sana karşı Sorumluluk Bilinci İhsan et,

Nefsimi, Günahlardan, Sapıklıklardan, Şerlerden, Kötülüklerden temizle,

Nefsimi, En iyi Temizleyebilecek olan Sensin, Nefsimin Şehvetinden, Şerrinden, ( Nefsimin Arzularını, İsteklerini

Kendime yönlendirdiğim zaman, Nefsimin dahi kabul etmediği Şerlerinden, Kötülüklerinden, )

Doymayan Nefsimden, Sana Sığınırım, “ diye Dua ederdi der, 

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/297 H/6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“Sabır Güzeldir, Lakin başınıza bir Musibet, Bela geldiği anda veya Öfkelendiğin anda olursa daha da Güzeldir,

Yokluğa, Darlığa, İşsizliğe, Sıkıntıya Hastalığa Sabretmek güzeldir,  Fukarada, Fakirlerde daha da Güzeldir,

Cömertlik Güzeldir, Cömertlik Zenginlerde daha da Güzeldir,

İlim ve Adalet Güzeldir, Alimlerde, İlim Adamlarında, Devlet adamlarında ve Hakimlerde, daha da Güzeldir,

Verağ, Tevazu, Güzel Ahlak ve Gösterişsiz olmak Güzeldir,

Edep ve Haya Güzeldir, Kadınların, Kızların Kendilerinde ve Kılık Kıyafetlerinde daha da Güzeldir,

Tevbe Güzeldir, Gençlerde daha da Güzeldir, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYÂNIZIN GÖRÜNTÜSÜ                   BUHARİ HADİS No 99

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Ey Allahın Rasulu, Senden bir çok Söz, Hadis, Sünnet öğreniyorumda,

Fakat unutuyorum dedim, Allah Rasulu de Bana “ Ridanı Topla ( Kıyafetini düzelt ) dedi,

Ridamı ( Kıyafetimi düzelttim ) Ondan sonra hiçbir Sözü, Hadisi ve Sünneti unutmadım, “ dedi der,

 

 

    EDEP, HAYÂ ve GÜZEL AHLAKI GÖRMEK                     TABARANİ HADİS No 168

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbiriniz, ( Kocası, Hanımı, Babası, Annesi, Amcası, Dayısı, Ninesi, Dedesi, Kardeşi gibi, )

bir mahremiyle bulunmadıkca, bir kadınla yada kızla, başbaşa yalnız kalmasın,

Yalnız bir kadının yanına girmekten sakının, Bir Kimse, bir kadınla başbaşa yalnız olarak kalırsa,

Onların üçüncüsü Şeytandır, Her kim Cennetin en güzel yerini arzuluyorsa cemaattan ayrılmasın,

Çünkü şeytan tek kişi ile beraberdir. Birlik içindeki iki kişiden daha uzaktır,

Dikkat edin, kimin iyilikleri, Edebi ve Hayâsı kendisini sevindiriyor, Edepsizliği ve Hayâsızlığı kötülükleri de

Kendisini üzüyorsa, o kimse Mü'min Müslümandır, “ dedi der,

 

     EDEP, HAYÂ ve GÜZEL AHLAKI GÖRMEK                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 453 / 7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe  (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ, Güzel Ahlak, İyi Huyluluk, Yumuşaklık, Bilgili olmak, Şayet Gözle görülen bir Yaratık olsaydı,

Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında Edep ve Hayâdan daha Güzeli Görülmezdi,

Edepsizlik, Hayâsızlık, Kötü Ahlak, Kötü Huyluluk, Kabalık, Cahillik, Ahmaklık, Gözle görülen bir Yaratık olsaydı,

Allah Zül Celalin Yarattıkları arasında Edepsizlik ve Hazsızlıktan daha Kötüsü, daha Rezili görülmezdi,“dedi der,

 

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              TİRMİZİ HADİS No 2769 ve 2794

  Sahabeden Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mahrem yerlerini, Edep ve Haya yerlerini, Vucut hatlarını, Belirgin bir şekle getirmesin, Teşhir etmesin 

( Yani tabiatında bulunan Cinselliğini dışarı fışkırtmasın, ) 

 Erkek, Erkeklere karşı, Kadın Kadınlara karşı, Erkek, Kadınlara karşı, Kadın Erkeklere karşı,

Kücük Büğüğüne karşı, Büyük Küçüğüne Karşı, Örtülmesi gereken yerlerini, Avret Mahallini Örtsün, Giyinsin,

Avret Mahali görünecek şekilde bulunmasın, Avret Mahalini Örtmek Giyinmek Edep ve Hayadandır dedi,

Allah Rasulune, Kişi Tek başına olduğundada Örtünmesi Giyinmesi gereklimi diye sorduk,

Allah Rasulu Cevaben,“ Kendisinden Haya edilip Utanılmaya En layık olan Zaat, Allah Azze ve Celledir,”dedi der,

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/204 H/8

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayâ On bölümdür, Edep ve Hayânın Onda biri Erkeklere, Onda Dokuzu Kadınlaradır,

Edep ve Hayâ dan Onda Dokuz kadar Edep ve Hayâ Kadınlara olmasa idi,

Kadınların, Fuhuş ve Fahişelik yapmasının önlemesine,

Edep ve Hayâdan başka hiçbir şey Hakim olamazdı, “ dedi der,

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/409 H/13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Edep ve Hayâ yı Reddedeni, Edep ve Hayâ ile giyinmeyi terk edeni, Edep ve Hayâ örtüsünü atanı,

Gıybet etmekte, bir Mes'uliyet yoktur, “ dedi der,

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/161 H/3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kulun ilk kaybettiği şey, " Edep ve Hayâ”dır, O zaman Allah O kula O Gazab eder,

Kul gazaba uğramış duruma gelir. Sonra kendisinden " Emaneti" alınır,  O zaman o kimse " Hain ve Hor" olur.

Sonra Allah ondan " Rahmetini " alır. O zaman da o kimse katı kalbli ve kaba olur.

İşte o zaman Allah, onun boynundan İslam Dini ile Bağını koparır, 

Artık o Kul kimse, lanete uğramış ve lanetlenmiş bir şeytan olmuştur, “ dedi der,   

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 23 H 3

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden ve İnsanlardan Haya etmeyi, Kendisinden soyup alan kimseye, Allah Zül Celal Buğz eder,

Allah Zül Celal, İslamın Esasını Emanetini O Kimseden alır, İslamın Esası Emaneti O Kimseden alınınca,

Merhameti Yok olur, O Kimseyi, Sevilmeyen biri olarak görürsün,

Zira O Kimse, bir Şeytan olmuştur,” dedi der,

 

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              YUNUS SURESİ AYET 27

“ Onların, ( Edepsizlik ve Hayâsızlıkla ) Kötü işler yapanların, ( Edep ve Hayâ üzere yaşamayanların,

Fuhuş yapanların veya yaptıranların, ) Yüzlerini bir ZİLLET kaplar,

Allah Zül Celal, Onların yüzlerindeki İnsan olma Nuru Aydınlığı Siler, Onların Yüzleri,

Zifiri karanlık bir geceden parçalara bürünür, İnsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya çıkar, “ der,

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              KAF SURESİ AYET 22

“ Andolsun, ( Modernlik, Çağdaşlık, Şıklık diyerek ) İnsanlar arasında olan,

Edepsizliği ve Hayâsızlığı görmen için, Senin gözünden Perdeyi kaldırdık,

Şimdi, Edepsizliği ve Hayâsızlığı görmende, anlamanda, Gözün, Zihnin, Düşüncen daha keskindir “ der,

 

     Hak ve Adalete özen göstererek, Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Hayâ ile yaşayanların Yüzlerine,

İnsana Güven veren bir Aydınlık gelir bir Nur akseder, Aksine yaşantıda olanların,

Hak ve Adalete özen göstermeyen, Doğrulukla ve Dürüstlükle yaşamayanların Yüzlerine ise,

İnsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinleşme gelir, Hani Bazı İnsanlar için,

Nur Yüzlü bir İnsan derler, veya Şirret Suratlı, Ar damarı çatlamış, Sinsi ve Şirret suratlı insan derler. İşte O,

 

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              TEVBE SURESİ AYET 62

“ Edep ve Haya ile Giyinme hususunda, Rızanızı almak için Size Yemin ederler ama,

Şayet Mümin ve Müslüman iseler, Edep ve Hayaları konusunda,

Allah ve Rasulunu, Razı etmeleri olmazsa olmaz şartınızdır, “ der,

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Hevasını, Arzusunu, Edepsizliğini, Hayasızlığını, Cinselliğini, Şehvetlerini, Tanrı edinen İnsanları görmedinmi, ?

Bu Açıkca Allah Zül Celale Şirk koşmaktır, Yoksa Sen, Onların işittiklerini, düşündüklerinimi zannediyorsun ?

Onlar Hayvanlar gibidir, İzledikleri yol, Hayvanlardan daha aşağılık ve bir Sapıklık yoludur “ der.

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              LOKMAN SURESİ AYET 7

“ Onlara, ( Cinselliği teşhir etmeyi Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık görenlere, )

Edep ve Haya ile Kıyafet giyinmelerini bildiren Ayetlerimiz hatırlatıldığı zaman,

Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisleri sanki hiç duymamış ve kendilerine hitap etmemiş gibi,

Büyüklük taslayarak, Bilgiçlik taslayarak, ( Aydın ve Çağdaşlık taslayarak, İlericilik taslayarak, )

Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisleri, ( Çağdışı ve gericilik olan şeyler diyerek ) Reddettiler, “ der.

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              MERYEM SURESİ AYET 59

“ Onlardan, İşlerini Hak ve Adaletle yapan, İbadetlerinde Biadlerden İbadet Uydurmalarından sakınan,

Hal ve Hareketlerinde, Kıyafetlerinde, Edep ve Haya ya dikkat eden, bir Nesilden sonra, O Neslin yerine,

İşlerinde Hak ve Adaleti yok eden, İbadetleri, Biadlerle, İbadet uydurmaları ile değiştiren,

( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi, Mini, Dekolte kıyafetler giyinmeyi, Modernlik, Şıklık, Çağdaşlık ve Sosyal

ihtiyaçlar olarak gören,)  Edep ve Haya yı reddeden, Zannettiklerine göre,  İslam Dinini kendine uyduran,

Öyle bir Nesil geldiki ! İbadetleri, ( Çağdışılık diyerek reddettiler ) İbadet uydurmaları ile değiştirdiler,

Bizde Müslümanız dedikleri halde, Müslümanlıkla en ufak bir alakaları kalmadı,

( Cinselliği Teşhir etme Hastalıkları : Modernlik, Şıklık ve Çağdaşlık dedikleri ) kıyafetlerle,

Hayvani Şehvetlerinin Esiri Oldular “ der.

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              TİRMİZİ HADİS No 2260

  Sahabaden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayânın Zayıflaması ve Yok olması nedeniyle, Müslümanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki,

Edep ve Hayânın anlaşılması ve yaşanması yönünden, İslam Dininin gereklerini,

İslam Dininin Edep ve Hayâ Şartlarını, Sosyal yaşamıyla, Dininin gereklerini yerine getirme konusunda,

Eden ve Hayâ konusunda dirençli davranacak, kendine uygun görmeyecekler,

İbadetlerini yerine getirme hususunda isteksiz olacaklar, direnç gösterecekler, ( İslami Terör, Laik, anti Laik,

Gericilik, İlericilik, Çağdaşlık, Aydın lık, Modernlik, Şıklık gibi Kavram kargaşaları ile )

İslam Dinini kötüleyecek, ( Din Eğitimi alamadığı için, Dininin gereklerini bilmeyen İnsanların Dini duygularını )

İslam Dinini kendi kafalarına göre uyduracaklardır,  O Zamanda, Gerçek olarak İslam Dinini, Edep ve Hayâ ile

yaşamaya çalışan Müslümanlar ise, Avucunun içinde, Bir Mangal Kor Ateş tutan kimse gibi olacaktır “ dedi der,

 

     EDEPSİZLİĞİ, HAYÂSIZLIĞI GÖRMEK              DARİMİ HADİS No 90

  Sahabeden Ebu Hariz El Ezdi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Birden Utanmış Yüzü kızarmış, bir şekilde ayağa kalkmıştı, Sahabeden, Abdullah bin Selâm,

Allah Rasulune, Neden Yüzünüz kızarmış bir şekilde ayağa kaktınız diye sorduğunda,

( ayağa kalktığında Meryem Suresi 59 cu ayetin indirildiğini söyleyip okuyunca ) Abdullah bin Selâm,

Allah Rasulune,“ Ya Rasûlallah, Senden sonra Gelecek Ümmetinin ortaya çıkaracağı, Bidadlerinden dolayı,

Namazlarını Terk etmelerinden dolayı, Edepsizlik ve Hayasızlığından dolayı,

Biz seni kıyamet gününde, Yüzü kızarmış, Rabbinden utanmış olduğun bir halde,

Rabbinin yanında ayaktamı bulacağız, diye sordu, “ ( Allah Rasulu Yutkundu ve cevap vermedi )  “ der,

 

     Rasulum, Habibim,  Bit’atlara sapmış, Edepsiz ve Hayasız olan böyle bir Ümmetle, Nasıl övünebilecektir ?

Ya Rabbel Alemiyn, Muhammet Ümmetine Edep ve Haya İhsan eyle,

Ya Rabbel Alemiyn, Muhammet Ümmeti, Bid’atlarla, Edepsizlik ve Hayasızlıkla Eksilmesin, Bid’atlarla,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Azalmasın, Bid’atlarla, Edepsizlik ve Hayasızlıkla Daralmasın,

Rasulumu, Habibimi Utandırma, Ya Rabbel Alemiyn, Bunlar nedeni ile Senden Utanarak,

Rasulumun, Habibimin,  Yüzü kızarmasın,  AMİN,  

 

     Siz Bir Yere Misafirliğe gidiyorsunuz, Misafirliğe gittiğiniz yerde karşılanıyorsunuz,

Size İkramda bulunuluyor, Lakin Ev Sahibi, Size görünmüyor, Size bir Hoş geldin dahi demiyor,

Sizin oradaki Misafirliğiniz, Nasıl bir Misafirlik oluyor, ?  

 

     İşte, Edep ve Hayanın asıl önemi yukarıdaki Ayet ve Hadislerin içinde gizlidir,

Bütün hesapların kapanmış olduğu, Pişmanlıkla keşke, demenin fayda vermeyeceği yerde,

Olmazsa olmazın hesaplandığı yerde, Allahın ve Rasulunun Huzuruna çıkmaya,

Allahı ve Rasulunu Görmeye, Sizin Edep ve Hayanız yeterlimidir ?

Allah Rasulunu Utandırıp Yüzünümü kızartacaksınız ?

Sorun Kendi Kendinize ve Cevabı Kendi Kendinize verin, Bendeki Edep ve Haya yeterli değilde !

 

   “ Edepsizlik ve Hayasızlıktan, Pişman Olurda Dönersen, Gönül Kapısı Açıktır, Çalmadan Gir İçeri,

     Henüz Geçmedi Zaman, Belki bir Sabah geleceksin, Lakin Vakit geçmiş olacak” 

 

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         YUNUS SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celale, Habibi ve Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman edip,

Edep ve Haya ile Güzel Amel işleyenlere, İbadet yapanlara,

Cennet ve Cennette Allahın Zül Celalin Cemalini Görmek vardır “ der,   

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         BAKARA SURESİ AYET 46

“ Onlar, Mümin Müslümanlar, Kesinlikle Rablerine döneceklerini, Kavuşacaklarını düşünen kimselerdir “ der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         ENAM SURESİ AYET 132

“ Rabbiniz, Sizim İmanınızdan ve Amellerinizden Habersiz değildir,

Her birinizin İmanları ve Amellerine göre Dereceniz vardır, “ der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         SAFFAT SURESİ AYET 164

“ Orada, Cennette Her Birinizin Ayrı bir Makamı, Ayrı bir Yeri vardır, “ der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         MÜSLİM HADİS No 182 ve 184

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mehtaplı bir gecede, Dolunay şeklindeki Ay 'ı veya Gündüzleyin Güneşi,

daha iyi görmek için, Birbirinizi İtip kakıp yer açmaya çalışırmısınız ?

Allah İnsanları, Kıyamet günü Mahşer yerinde Topladığında,

İşte Siz de kesinlikle Allahı, Dolunayı ve Güneşi gördüğünüz gibi göreceksiniz, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S118 H8

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet Ehli, Cenneti Kazananlar,  Cennetteki yerlerine, Cenneti kazanma derecelerine göre yerleştirilir,

Derecelerine göre Onlara Allah Zül Celal, Arşı Rahman aşikar olur ve Allah Zül Celali görürler, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         CAMİUSSAGIR HADİS No 1249

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ancak ve Ancak,

Cennet Ehlinin Allah Katında En Değerli olanları, Sabah Akşam, Rabbinin Cemalini Seyreder, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         İBNİ MACE HADİS No 187

  Sahabeden Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha Yemin ederimki, Cennet Ehline, Allahın Zatına Bakmaktan Ve Allah Zül Celali Görmekten daha sevimli,

daha güzel, daha iyi, Gözleri daha doyurucu, bir Niymet, Mükafat verilmemiştir “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         İBNİ MACE HADİS No 185

  Sahabeden Adiy Bin Hatimi Tai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz Hiç Kimse yokturki, Ahiret günü Rabbi Allah Kendisi ile konuşacak olmasın,

Rabbi ile Kulu arasında bir Tercüman ( Allah ile Kul arasına giren Ruhban Din Adamları ) bulunmayacaktır,

Kul, bu esnada Sağına bakar, Varsa,  Önceden Edep ve Haya Samimiyeti ile yaptığı kabul edilen Amelini,

İbadetlerini görür, Soluna Bakar, Edep ve Haya ya riayet etmeden yaptığı kabul edilmeyen Amelini,

İbadetlerini görür,  Daha sonra önüne bakar ve Neticesine göre Cehennem ateşi O Kula Görünür, “ dedi der,

 

     EDEP ve HAYANIN ASIL ÖNEMİ                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S153 H1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya yaşamında iken, Edep ve Haya ile Allah Zül Celale İman, İtaat ve İbadetle meşgul olanlar,

Ahirettede, Allah Zül Celalin Cemali ile Meşgul olacaklar, Allah Zül Celali Seyredeceklerdir,,

  Dünya Yaşamında iken, Edep ve Haya ile Allah Zül Celale İman, İtaat ve İbadetle meşgul olmayanlar,

İman, İtaat ederek ve İbadetlerini yerine getirmeyenler,

Dünya yaşamında iken Nefis Şeytanlarının kendilerine Hak ettirdiği Azabları ile Azaplanırlar, “ dedi der,

 

    Yukarıdaki Ayet ve Hadislerde, 

Allah Zül Celalin, Cennet Ehline Derecelerine göre görüneceği ve konuşacağı belirtilmektedir,

“ Allah Zül Celalin bana görünmesi, benimle konuşması Çokmu Önemlidir,

Ben sadece Cennete gireyimde, demeye kalkmayın,”

Cenneti kazandığınız halde, Cennette Allah Zül Celalin Size görünmemesi,

Sizle konuşmaması, ile Cennetiniz Nasıl bir Cennet olur ? Cennette dahi Size Felaket bir Azab olmazmı ?

 

     Haala, Düşüncesi, Felsefesi, Anlayışı Açık saçıklıkta  olanın, “ Koyayın Kafasına bi Odun “

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Hiç Edep ve Haya ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Edep ve Hayanın Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

  Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hadis Hükmü YOK

Okullarda, okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYÂ, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye, Masal olduğundanda İlgi, Alaka kalmıyor,

Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende, Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Maddi ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Alkollu İçkinin ve Alkollu İçkiyi kullananların Topluma ve Millete verdiği felaketlerin, Tahribatların,

Tecavüzlerin, Ayyaşların Milletin Irzına geçmesinin önlenmesini istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim