ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  BASIN ve MEDYA / YALAN HABER YAPMASI / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 14.08.2023
Okunma : 2365

     İSLAM DİNİNDE, BASININ ve MEDYA NIN YALAN HABER VERMESİ NEDİR ?

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR KİMLERDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       HUCCURAT SURESİ AYET 12 ve 6

“ Birbirinizin Mahrem şeylerini karıştırmayın, araştırmayın, diğerinizin arkasından çekiştirmeyin, Paparazzi yapmayın,

dedikodusunu Gıybetini yapmayın, Birbirinize Kötü Zanda bulunmaktan Sakının,

  Size, Yalancı, düzenbaz, hilekar, ( paparazzi ) biri veya birileri tarafından bir haber getirilirse,

O Haberin doğruluğunu iyice araştırın, O araştırmanıza göre hareket edin,

yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz, sonra yatığınız kötülüğe pişman olursunuzda,

iş işten geçtiği için kötülüğünüzü telafi edemezsiniz “der.

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       NUR SURESİ AYET 15, 16,  ve 12 

“ Siz, İftirayı, Dedikoduyu, Gıybeti Dilden dile, birbirinize aktarıyor,

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri, ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz,

Bunun, İftiraların, önemsiz olduğunumu sanıyorsunuz, Gıybet, Allah katında çok büyük bir Çirkeftir, 

  Söyleneni duyduğunuzda, Bu Söylediğiniz Çok büyük bir İftiradır,

Gıybeti Konuşup, yaymak bize yakışmaz, deseydiniz ya, 

Erkek yada Kadın Müminler, birine atılan İftirayı duyduğunuzda, O böyle bir şey söylememiştir, yapmamıştır,

bu bir İftiradır deseniz, Kendi Vicdanınızla Hüsnü Zan etseydiniz, İftiraya alet olmasaydınız, olmazmıydı, ?” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MAİDE SURESİ AYET 13

“ Uyarıldıkları haberleri, ( Sansasyonel, Yalan, İftira, Paparazzi, Dedikodu, karışıklık ve terör çıkarıcı )

yapmamalarını unuttular, ( Basın hürdür Sansür edilemez diyerek )

Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar, İçlerinden pek azı hariç, Onlardan daima Hainlik görürsün “ der.

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MUTAFFİFİYN SURESİ AYET 32

“ Onlar, Kendilerinin hal ve hareketlerine, davranışlarına bakmaksızın, Sırf Müslümanları aşağılamak,

Küçük düşürmek için, Müslüman Müminlere, Şüphesiz bunlar sapıtmış, ( Bunlar Takiyyeci ) derler, “ der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MUVATTA KONUŞMA HADİS No 21

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ İnsanların En Kötüsü, Bazılarına Bir Yüzünü, Bazılarına Bir Başka Yüzünü gösteren,

Sen Karşısında iken Senin Yüzüne karşı başka, arkandan başka konuşan, İki Yüzlü Kimselerdir “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/8 H/6

  Sahabeden Abdullah İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah'ın insanlardan en nefret ettiği kişi, Sığırın diliyle ağzını karıştırdığı gibi, ( yanlışı doğru, doğruyu yanlış

göstermek için) konuşurken Dilini dolaştırıp duran Belağatla, Şair Kafiyesi ile Söz söyleyen kimsedir, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her İşittiğinizi başkalarına söylemeniz, yaymanız Haber yapmanız,

Günah, Hata ve Gıybet yapmaktır, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 1568

  Sahabeden Ebu Gadiye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Duyduğunda Kulağın hoşlanmayacağı şeyleri konuşmaktan sakının,

Zira Duyduğunda Kulağın hoşlanmadığı şeyleri konuşmak, Gıybettir, ( yalan haberdir )“ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜSLİM HADİS No 2589

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Gıybet ( Dedikodu ) Ne dir, Bilirmisiniz ? diye sordu, Bizde Allah ve Rasulu daha iyi bilir diye cevap verdik,

Allah Rasulude, Gıybet, bir kimsenin arkasından onun hoşlanmayacağı şeyleri söyle­mek, konuşmak ve

yazmaktır, Gıybet edilen, Hakkında Konuşulan, yazılan kimsede, Konuşulan şey bulunsa dahi,   

Konuşulanı duyduğunda, okuduğunda, hoşlanmayacağı şeylerin, konuşulması yazılmasıdır, dedi, Biz

Allah Rasulune tekrar, Söylenen, Konuşulan, yazılan Şey O Kişide bulunursa, Bu Gıybet olurmu ? diye sorduk,

Allah Rasulude, Söylediğin şey O Kişide veya Kişilerde varsa, Onlara Gıybet ettin demektir,

Şayet, Konuşulan Şey, Hakkında konuşulan kimsede yoksa, bu İftiradır, Çirkef sokmaktır, Buhtandır, “ dedi der,

 

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       FETHUL BARİ HADİS No 2408

  Sahabeden Mugire İbni Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Dedi Kodu ve Gıybeti, Ana ve Babanıza Karşı gelmeyi, Diklenmeyi, Bağırıp Çağırmayı,

Çocukları Diri Diri Gömmeyi, ( Onları Allah Zül Celal ve Benim öğrettiğim şekilde eğitmemeyi,)

Hakkınız olmayan bir şeyi bir şekilde almayı, Aldığınız bir borcu veya borçlandığınızı ÖDEMEMEYİ, 

Sizin olan Malınızıda Boş yere Zayi etmeyi, harcamayı, HARAM KILDI, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜSLİM HADİS No 1715

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Gıybeti, Laf getirip Laf götürmeyi, Dedikoduyu, Gereksiz anlamsız yere Soru sormayı,

( Sorduğu sorunun cevabını bildiği ve işine gelmediği halde soru sormayı ) Haram Kılmıştır, dedi “ der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 1002

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celal, Her konuşanın yanındadır, Ne Söylediğinize, Ne Konuştuğunuza çok iyi dikkat ediniz,

Allah Zül Celalin hoşlanmayacağı ve yasak ettiği şeyleri Konuşmaktan ve yapmaktan korkun,

Söylediklerinize ve yaptıklarınıza çok iyi dikkat ediniz,

Allah Zül Celalin hoşlanmayacağı bir şey olmasın, “dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZEL HADİS No C/3 S/226 H/1

  Sahabeden Muttalib İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Gıybet, bir adamın kusurunu, Yüzüne karşı değilde arkasından söylemekdir,“ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/86 H 2

  Sahabeden Hüseyin İbni İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Dedikodu, Gıybet yada başka bir yolla, Anası ile, Babası ile, Çocuğu ile,

Kardeşleri ile arasını ayıranı, ( Milleti Ayrıştıranı ) Lanetlemiştir “ dedi der,

 

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

  O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları,

Gayet Efendi, Gayet Nazik, Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Hükümleri ile yaşamak yolundan çevirmesin

Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/533 H 10

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Her Kim Allah Zül Celale Sadece ve sadece Diliyle İman etmeye Müslüman olmaya kalkarsa,

İmanını Yaşantısından çıkarırsa, İnsanlar, Müslümanlar arasında Kötülük yaparsa,

İnsanların, Müslüman Kardeşinin Ayıbını araştırır ve Ortaya koyarsa,

Allahta Onun Ayıplarını, Kendi Kendisinin Sakladığı gizlediği Ayıplarını Kusurlarını, Ortaya koyar,

Kendince En iyi şekilde gizlensede, Onu Gizlendiği Yerde ve Şekilde, Rezil ve Rüsvay edecektir, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 362 H 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beyan, Çok Söz söylemek değildir, Beyan, Söz Söylemek, Allah Zül Celalin ve Rasulunun sevdiği şekilde

Hak ile Batılı ayırd eden sözdür, Acizlik de lisan acizliği değildir, Hakkı tanımakta marifet ve irfan azlığıdır,”dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2543

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çirkin, Küfürlü Söz, Kötü Huy, Alçaklıktır.”dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       BUHARİ HADİS No 1988

  Sahabeden Ebü Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kişi başka bir kimseye, Fısk, Sapıklık İsnâdi ile, Küfür ederek Kötü bir Söz söyleyemez,

Hiç bir kişi başka bir kimseye, Kafirlik ve Münafıklık İsnâd edemez,  Şâyet Kim, Fısk, Sapıklık İsnâdi ile

kötü bir söz söylerse, Küfür ederek Kötü bir Söz söylerse, Kafirlik, Münafıklık İsnâd ederse,

Sapıklık, Kafirlik, Münafıklık isnad edilen, söylenen kişi, Sapık, Kafir, Münafık ve Sapık değilse,

bu sıfatlar muhakkakki, O Sözleri söyleyene döner, O Kişi ve Fâsık, Sapık, Kafir ve Münafıktır, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       SEBE SURESİ AYET 20

“ Kendi içinizden, Müminlerden biri, Bir Gurup İnsan olsa dahi,

İblis Şeytan, Zanlarınızı Size Hakiki Doğru olarak gösterendir,

Sizde O Zannetiğinizle iştigal ettiğinizde, İblise, Şeytana uyanlardan olursunuz,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       CİN SURESİ AYET 5 ve 4

“ Doğrusu Biz, İnsanları ve Cinleri, Allaha karşı asla Yalan Söylemez Zannetmişiz,”

“ Meğer Bizim Beyinsiz İblis, Allah Zül Celal hakkında,

Ne kadar yalan ve Saçma şeyler söylüyormuş diyeceksiniz,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       TİRMİZİ HADİS No 2376

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir koyun sürüsü üzerine saldıran iki aç kurdun o sürüye zarar,

İdarecinin, Makam ve Mal elde etme Hırsı zararı, İslam Dinine verdiği zarardan daha fazla değildir,” dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜSLİM HADİS No 2563

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerinizde, Sakın Zan'na yer vermeyin, Zira Zan, Sözlerin ve Konuşulanların, En yalanıdır, En Çirkefidir,

Kulak hırsızlığı yapmayın, gizli mahrem konuları incelemeyin,

birbirinize hasetlik düşmanlık yapmayın, birbirinize sırt çevirmeyin “ dedi der,

 

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜCADELE SURESİ AYET 7

“ Üç Kişinin Gizli Konuşmasında, Dördüncüsü, Beş Kişinin Gizli Konuşmasında Altıcısı, gereksede Bunlardan

Az yada Çok olsunlar, Her Nerede Olurlarsa olsunlar, Gıybet Ederlerkende Anında ve Mutlak Allah Zül Celal

Onların Yanındadır, Zira Allah Zül Celal Her Şeyinizi Bilendir ve dahi Kıyamet Günü, Mahşer Sorgusu günü,

O Gizli Konuşmalarınızı ve Gizli Yaptıklarınızı, O Gıybetlerinizi Sizin Önünüze koyacaktır,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       İSRA SURESİ AYET 36

“ Bilmediğin, Bilemeyeceğin, ( Üzerine vazife olmayan ) bir şeyin peşine ardına düşme,

Onlara, ( Üzerine vazife olmayan ) bir şeye Göz gezdirme, Kulak verme, Gönül koyma, ( Zira bu Gıybettir, )

Zira, Kulağınız, Gözünüz, Gönlünüz Her biri ayrı ayrı olmak üzere Ondan Sorumlu olacaktır,” der, 

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 1256

  Sahabeden Katade Bin Diame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Kıyamette, Mahşerde, Hesap sorulma gününde, İnsanların En Büyük hataları ve Günahları,

Boş Laflarla iştigal etmesiyle, Gıybet ve Dedikodularla iştigal etmesiyle İşlediği Günah ve Hatalardır, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininizi, İmanınızı, ( Hak ve Hürriyetlerinizi ) Ne yıkar, Ne Yok eder, Biliyormusunuz, ?

İnsan Topluluklarının içinde çıkan, Gıybet, Söz taşımak, İnsanlar arasında İki yüzlü olmak, İki dille dolaşmak,

ve bunun gibi şeyler, bunlardan sakının, kendinizi ve cevrenizi koruyun,

  Gıybetci yanında bulunanı Övgü ile aldatır, Yanında bulunmayanı,

Onda olmayan kötü halleri konuşmakla çekiştirir, Koğuculuk yapar,

Allahın Kullarına Hayret ederimki, Topluluk içinde olan Gıybetcinin yaptığı Gıybet Hilesini,

Men edecek Gıybeti ortadan kaldıracak, Müslüman Kardeşinin Irzına Namusuna sataşmaktan vazgeçirecek,

Doğru yolu gösterecek, Islah edecek hiç Kimse yokmu ?

  Sizler, başkaları hakkında Sözler söyleyip, Söylediğinize Saygı gösterilmesini,

Size Saygı gösterilip tahammül edilmesini seviyorsunuz, istiyorsunuz ama,

Söylediğinizin aynısı sizin için söylenirse kızıyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz, saygı gösteremiyorsunuz,

Öfkeleniyorsunuz, halbuki siz de onların aynısını yapıyorsunuz,  

  Ey İnsanlar, Allahın Rahmetini, Merhametini, Şefkatini, Bereketini, Hidayetini kaybetmekten korkun,

Yanınızda bulunmayan Kimselerin dahi, Temel Hak ve Hürriyetlerini müdafa edin, Koruyun,

Dillerinizi, Konuşmalarınızı Gıybetten çekin, Gıybet, Koğuculuk yapmayın,

İnsanlara karşı, Samimi ve Hayırhah, İyiliklerde bulunun,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MUVATTA KONUŞMA HADİS No 6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kişi, Kimseyi Kırmayan İncitmeyen Doğru ve Güzel Söz Söylediğinde,

O kişiyi, Kırmayan İncitmeyen Doğru ve Güzel bir Söz den dolayı Allah Cennete koyar,

  Bir Kişide, Gıybet olarak bir Söz söylerde, O Gıybet Sözden dolayı

Allah Zül Celalin Cehennemine düşeceği aklına getirmez, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2361

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Mümini En çok Cennete sokan iki haslet ise Takva ve Güzel ahlaktır,

insanoğlunu en çok Cehenneme sokan, iki du­dağının arası ve iki bacağının arasıdır," dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 1639 ve 1736

  Sahabeden Adiy Bin Hatem ve Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Hem En Uğurlu, Hemde En Uğursuz olan, Lanetlenmiş olan Organı, İki Çenesi arasındaki Dilidir,

Müstehcen sözler konuşmak, Fiiller yapmak, Kötü Huydur, Kötü Huyluluk ise Uğursuzluğunuzdur, “dedi der

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanmıyormusunuz ? ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ? “ der,

 

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       HUCCURAT SURESİ AYET 12

“ Ey İman Edenler, Zan etmekten sakının,

Zira Zannın Büyük Çoğunluğu Sapıtma ve Yalandır, Hatadır, Günahtır,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       NECM SURESİ AYET 28

“ Sadece Zanlarına uyanların, O Konuda, O Hususta Hiçbir Bilgilerinin olmayışıdır,

Zan etmek, Hakiki olandan yana hiçbir şey ifade etmez, ” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       YUNUS SURESİ AYET 36

“ Yazıklar olsunki, İnsanlardan Çoğu, Zanlarından başka bir şeyle hareket etmemektedir,

Zannetmek, Doğru olan, Hak olan bir şey değildir, Tahmini bir şeydir, Çoğunlukla İnsanı aldatmaktadır,

İnsan, İman konusunda Zan ile hareket ettiğinde, Sapıtmaktadır,” der,  

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       ENAM SURESİ AYET 148

“ Sizin yanınızda, Bizim Yasak ve Haram kıldıklarımızı, Temize çıkaracak, Helal kılacak bir bilgimi var ?

Sizler, Sadece Zanlarınıza uyuyorsunuz, Sadece ve sadece saçmalıyorsunuz,

Saçmalayarak söylediklerinize, ispat etmeye çalıştıklarınıza, Kendiniz dahi inana biliyormusunuz,” der,    

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       YUNUS SURESİ AYET 67

“ Zannına Uymuş olan, Kendi Yalanına Uymuş olandır,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       NECM SURESİ AYET 23

“ Nefislerinizin Arzu ve istekleri olan, Nefislerinizin Sevdası olan, Zanlarınıza uymayınız,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       FETİH SURESİ AYET 12

“ Aslında Kötü olan Zanlarınız, Size Güzel ve Doğru gözükebilir, Lakin O Zannınızla Helak olursunuz,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       FUSSILET SURESİ AYET 22

“ Yaptıklarınızdan, söylediklerinizden, Allah Zül celalin Bilgisi haberi olmayacağınımı Zannediyorsunuz,?

“ Bu Zannınız, Sizi Helak edecek ve Hüsrana uğrayanlardan olacaksınız, ”der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 405 ve 3497

  Sahabeden Cabir ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir hususta bir Kimse için, kötü bir Zanna kapıldığınızda, Zan ettiğiniz şeyi gerçekmiş gibi kabul et­meyiniz,

Hased, Kin ve Düşmanlık duygusuna uyup Zulum yapmayınız,

“ Kişinin Hüsnü Zan Sahibi olması, İyi Zan sahibi olması, Allaha Kulluğunun, Müminliğinin,

Kişiliğinin güzel olması demektir,”  dedi der,

 

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ           BAKARA SURESİ AYET 8,9,10,11,12,15,16.17, 88 ve 100

“ İnsanlardan öyleleri varki ! Onların kalplerinde, Bozgunculuk, Karışıklık, Fitne, Fesat ve Nifak hastalığı vardır,

İnsanları çeşitli kavramlarla bölerek, Toplumu birbirine düşürür, Toplumda terör estirirler,

İnananları aldatmaya çalışırlar, Halbuki, O Münafıklar, Ancak kendi kendilerini aldatırlar,

Onlara, Yeryüzünde bozgunculuk, Fitnecilik, Fesatcılık, Nifak yapmayın dendiği zaman,

Biz bunları, ( İnançlara saygılı olarak düzelticileriz ) derlerde,

Hal Hareket ve Konuşmalarında, Allah Zül Celale Küfürde, İsyanda birleşirler,

Allah, Onları, taşkınlıkları, Sapıklıkları ile başbaşa bırakarak, bazı kavram ve ideolojiler içinde

bocalayıp kalacak şekle getirir,  İşte O Kimselerki ! Hidayeti bırakarak Sapıklığı aldılar, Ticaretleride

( Ekonomik kararlarıda ) kar etmedi, ( Ticareti, Ekonomiyi sadece biz düzeltiriz yalanları açığa çıktı)

İslam Dinine İman etmedikleri halde, Bizde, Sizin gibi Müslümanız derlerde,

İbadetleri, Çağ dışı diye nitelendirir, İbadetlerini yerine getiren İnsanları, Gerici, Yobaz,

Çağdışı İnsan İlan ederler, Onlara, Kuranı Kerimin ve Allahın Rasulunun tebliğ ettiği esaslara,

Sizde İnanın dendiği zaman, Beyinsizlerin inandığı gibimi, bizde inanalım derler, O Yüzden çok az İnanırlar,

Zaten Onların Çoğunluğu İman etmez, İyi bilinki, asıl Beyinsiz, Fitneci, Fesatcı, Bozguncu olan, O Münafıkladır,

Allah Zül Celalde Onlarla alay eder,  Allah Zül Celal Münafıklara Lanet etti “ der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Münafıklardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları, Gayet Efendi,

Gayet Nazik, Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp, Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu

Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       KALEM SURESİ AYET 10,11, 13, 12 ve 8

“ Şunların Hiç Birine, İtibar edip Boyun eğmiş olma,”

“ Seni aldatmak için, Allah adına Yemin edip duran Aşağılıkların aşağısı İnsanlara,

“ Daima Kınayarak konuşan, Hep iştigali Laf getirip Laf Götürmek olan,”

“ Kaba Saba ve Kötülükle Damgalılara,”

( İnsanlar arasında Laf Getirip Laf Götürenler, Dedikoduyla, Gıybetle, İftiralar ile, Hizipcilikle, Kavram Kargaşaları ile

İnsanları Kötülükle Kınayanlar, Kabalık ve Kötülükle Damgalanmış Büyük Günahkarlarlara,)

“ Hiç Utanmaksızın Günahkarlıklarını Alenen yapan, Hayasızlıkları ile Saldırganlaşan, Hayra Engel olanlara,

Size Allah adına Yeminler edip Kendini Haklı çıkarmaya çalışanlara,”  

“ O Yalancıların, Hiçbir Sözüne İtibar ve İtaat etme, Boyun Eyme,” der,   

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/154 H/2 

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müşrikleri ( Münafıkları, Ruhbanları, Din Adamlığı sıfatı kullananları, İnsanların kafalarını karıştıranları, )

Hicvedin, ( Güzel, açık ve net  Anlaşılır bir İfade ile meydana çıkarın, açıklayın ki,

İnsanlar Onlardan Zarar görmesin )” dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/70 H/10

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Merhamet edin, Merhamet olunasınız. Af edin, Af olunasınız. Yazık, Lâf ebesi olanlara,

Yazık günahlarına bilerek devam edip istiğfar etmeyenlere” dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       İSRA SURESİ AYET 42, 36 ve 39

“ Biz Kuranı Kerimde, Aklınızı Başınıza almanız için, İkaz etmek için, bilmeniz gerekenleri türlü türlü şekillerde

açıkladık, Sizin bilmediklerinizi Zan ile açıklamaya çalışmanız, Aranızdaki Nefret ve Kini da çok artıracaktır,”

 “ Hiç bilmediğin, Aslını bilemeyeceğin şeylerin ardına, Zannederek düşme, Zira, Kulağınız, Gözünüz ve

Gönlünüzle Ondan Sorumlu olacaktır, Sorguya çekilecek, yargılanacak ve cezalandırılacaktır,”

“ İşte Bunlar, Rabbinin Sana Vahyettiği Hikmetlerdir,” der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Başkalarına vermiş olduğu bir Niymete karşı, Hased duygusu gelirse,

O Hased duygunuza kapılıp, Haddi Aşmayın, Kalbinize gelen Sû-i Zânnı, gerçekmiş gibi kabul etmeyin,

Bir Şeyleri Uğursuz olarak görmeyin, Allah Zül Celale Tevekkül Ediniz, ” dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S17 H8

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin,  Allah Zül Celale En Çirkef Olanları,  İnsanlar arasında laf taşıyan, Onların hatalarını araştıran,

Ana, Baba ile Çocuklarının arasını ayıran, Kardeşlerin arasını ayıran, Bozan,

İnsanlar arasında, Dedikodu ve Gıybetle Çirkef çıkaranlardır,

  Sizin Allah Zül Celale En Sevimli olanları, Ahlakça en güzel olanlarınızdır, Onlar öyle Mütevazi kimselerdir ki,

başkaları ile ülfet ederler ve kendileri ile de ülfet olunur,  “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/174 H /1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sui Zandan, Kötülük Zannından ile Gıybetten Sakının, Zira muhakkak ki Gıybet, Zinadan daha kötüdür,

Zinakar olan, tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder,

Lakin Gıybet yapan kimse, Gıybetini yaptığı kişi onu affetmedikçe,

Gıybet yapan kimse, Mağfiret olunmayacaktır,” dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN YALAN HABER VERMESİ       TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C5 K1 H15

  Sahabeden Haris El Aver (ra) anlatıyor, Mescide girdiğimde, İnsanların Mescide Dedikoduya, Gıybete,

Malayağni, Boş Şeylere dalmış olduklarını gördüm, Bunu Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali ( ra)

anlattım, Hz. Ali (ra), Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Dikkat ediniz, Dedikodudan, Gıybetten,

Malayağni şeylerden, yani Boş şeylerden uzak durunuz, Dedikoduya, Gıybete, Malayağni şeylere,

yani Boş şeylere Rağbet ederseniz, Aranızda Fitne ve Çirkefler Zuhur eder Çıkar, Dedikoduya, Gıybete,

Malayağni, Boş Şeylere dalmak yerine Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi okuyun,” dedi der, 

 

 

     BASIN ve MEDYANIN HABER VERMESİ        TABARANİ HADİS No 418

  Sahabeden Ebu Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

” Açıktan, Alenen, Aşikare, Utanmadan, Günah işleyenleri ne zaman Açıklayacaksınız ?

Açıktan, Alenen, Aşikare, Utanmadan Günah işleyenleri ve Vasıflarını Açıklayın, Anlatın ki,

insanlar onlardan sakınsınlar, korunsunlar,  Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan çekimeyin,

İnsanlar onları ne zaman tanıyıp korunacak ? Onuların Vasıflarını anlatın ki, insanlar onlardan korunsunlar,

  Fenalıktan, Utanmadan günah işlemekten, yaptıkları günahları Utanmadan Sıkılmadan,

Meşru, Doğru, Güzel bir şeymiş gibi ballandıra ballandıra anlatatan insanlar,

bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan kimseler gibidir, Eğer bunlardan korunulmazsa karşı tedbir alınmazsa,

Onların Açıktan, Alenen, Aşikare, Utanmadan Günah işleme Vasıfları Hastalığı, Tüm Toplumunuza bulaşır,

Tüm Toplumu Geri düzelmeyecek şekilde bozar, İşte bunlara karşı alınacak tedbirlerden biriside böylelerinin

açıklanmasıdır, böylelerini insanlara tanıtmaktır. İşte bu Gıybet değildir, “ dedi der,

 

     BASIN ve MEDYANIN HABER VERMESİ        BUHARİ HADİS No 2032

  Sahabeden Sehl İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Diline, Kulağına, Gözüne, Eline ve iki Budu arasında bulunan Tenasul uzvuna Hakim olursa,

Bunların Şerrinden Kendini korursa, Allah O Kişinin Gelmiş geçmiş Bütün günahları affederek,

O Kişiye Cennetini İhsan edecektir,”  dedi der,

 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      VAKIA SURESİ AYET 7

“ İnsanların Karakteri Üç Sınıftır, “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C /1 H 102 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ İki Haslet, İki Karakter, İki Huy vardırki, Münafık olan Kimselerde Katiyetle bulunmaz,

Birincisi,          İnsanlar için İnsanlık için Güzel görüş, İnsanlık için daha iyiliğe ulaşmak arzusu,

İkincisi,            Dinini anlamak ve anlatmak arzusu, “ dedi der, Tirmizi

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 76

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Karakteri üç kısma ayrılır,

1 ) Marufu emreden, Dinen yapılması Güzel ve faydalı olan, Helal olan şeyi Söyleyen, yapılmasını Emreden,

     ve Münkerden, Dinen yapılması Çirkin, Kötü olan, Haram olan şeylerin de yapılmamasını Söyleyen,

     Men eden, Emreden, kimse ve kimseler,

2 ) Kendisine ve başkasına zararı olmayan kimseler,

3 ) Hem kendisine hem de başkasına zararı doku­nan kimseler, kendisinide, Başkalarınıda

     Helake götüren kimselerdir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,

BAKARA SURESİ AYET 8,9,10,11,12,15,16.17, 88 ve 100

“ İnsanlardan öyleleri varki ! Onların kalplerinde, Bozgunculuk, Karışıklık, Fitne, Fesat ve Nifak hastalığı vardır,

İnsanları çeşitli kavramlarla bölerek, Toplumu birbirine düşürür, Toplumda terör estirirler,

İnananları aldatmaya çalışırlar, Halbuki, O Münafıklar, Ancak kendi kendilerini aldatırlar,

Onlara, Yeryüzünde bozgunculuk, Fitnecilik, Fesatcılık, Nifak yapmayın dendiği zaman,

Biz bunları, ( İnançlara saygılı olarak düzelticileriz ) derlerde,

Hal Hareket ve Konuşmalarında, Allah Zül Celale Küfürde, İsyanda birleşirler,

Allah, Onları, taşkınlıkları, Sapıklıkları ile başbaşa bırakarak, bazı kavram ve ideolojiler içinde

bocalayıp kalacak şekle getirir,  İşte O Kimselerki ! Hidayeti bırakarak Sapıklığı aldılar, Ticaretleride

( Ekonomik kararlarıda ) kar etmedi, ( Ticareti, Ekonomiyi sadece biz düzeltiriz yalanları açığa çıktı)

İslam Dinine İman etmedikleri halde, Bizde, Sizin gibi Müslümanız derlerde,

İbadetleri, Çağ dışı diye nitelendirir, İbadetlerini yerine getiren İnsanları, Gerici, Yobaz,

Çağdışı İnsan İlan ederler, Onlara, Kuranı Kerimin ve Allahın Rasulunun tebliğ ettiği esaslara,

Sizde İnanın dendiği zaman, Beyinsizlerin inandığı gibimi, bizde inanalım derler, O Yüzden çok az İnanırlar,

Zaten Onların Çoğunluğu İman etmez, İyi bilinki, asıl Beyinsiz, Fitneci, Fesatcı, Bozguncu olan, O Münafıkladır,

Allah Zül Celalde Onlarla alay eder,  Allah Zül Celal Münafıklara Lanet etti “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Münafıklardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez, Çatışmaz,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları, Gayet Efendi,

Gayet Nazik, Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp, Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu

Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TİRMİZİ HADİS No 2376

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir koyun sürüsü üzerine saldıran iki aç kurdun o sürüye zarar,

İdarecinin, Makam ve Mal elde etme Hırsı zararı, İslam Dinine verdiği zarardan daha fazla değildir,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MÜSLİM HADİS No 2563

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerinizde, Sakın Zan'na yer vermeyin, Zira Zan, Sözlerin ve Konuşulanların, En yalanıdır, En Çirkefidir,

Kulak hırsızlığı yapmayın, Bir Birinizin mahremlerini karıştırmayın,

birbirinize hasetlik düşmanlık yapmayın, birbirinize sırt çevirmeyin,

  Zira Zan ile hareket edenler, Kulak hırsızlığı yapanlar, Başkalarının Mahremlerini karıştıranlar,

Birbirine Sırt çevirenler, Birbirine Hasetlik, Düşmanlık yapanlar, Bizden değildir,” dedi der,

 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S 117 H 2

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Halkın Umuru, İdaresi hususunda “ Ruvaybıda İnsanlar söz ve yetki sahibi olacaktır,” dedi

Allah Rasulune “ Ruvaybıda İnsanlar Kimlerdir ? ”  diye sorduk, Allah Rasulu,

“ Ruvaybıda İnsanlar, Fasık olan, Kişiliksiz olan, Hilekar olan, Hain olan İnsanlardır,

  Halkın, Umumun işlerinde, Söz ve yetki sahibi olan fasık bir kimselerdir,

Ruveybida, insanlar Sözleri ve Yetkileri ile Hain lik yapanlardır,

  Gelecek Senelerinizin önü sıra Hilekârlık yapacaklar, yalancılık yapacaklar vardır,

O senelerde Sadıklar, Doğru ve Dürüst olanlar, yalanlanacaktır,

Emin olanlara Hain, Hainlere, Emin olarak bakılacaktır,

  Hilekarlık yapanlar, Yalancılık yapanlar, Hilekarlıkta Yalancılıkta Maharetli olanlar,

Doğru ve Dürüst olanlar bunlardır diyerek tasdik olunacaktır, ”dedi der,
 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      EBU DAVUD HADİS No 35

  Sahabeden Adiy Bin Umeyratil Kindi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar, Sizden Her Kim Bir Görevle Vazifelendirilir de, Görevi üzerinde,

küçücük bir İğne kadar bir şeyi Saklarsa, Ruvaybıda olur, Ruvaybıdalık Hainlik yapmaktır, Hainlik yapandır, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMIUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 44

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Benden sonra, Önünüze öyle Devlet Adamlarınız gelecek ki,

  Dininizin, Yanlış ve Haram kıldığı Çirkin şeyleri, Sizin Çirkin gördüğünüz şeyleri,

Size Güzel ve Doğru göstereceklerdir,

  Dininizin Doğru ve Helal kıldığı şeyleri ve Sizin Güzel, Doğru gördüğünüz şeyleri, Size Çirkin göstereceklerdir,

Yani onlar, Çirkin şeyleri, Çirkef şeyleri, Güzel ve Doğru şeyleri, iyi olan şeyleri, kötü olan şeyleri,

Kendilerinin çıkarlarına göre tayin edeceklerdir,

  Kim bunların isteklerine karşı gelerek onlara uymazsa, Devlet Görevi için Onları seçmezse,

O iki cihanda kurtulmuş biri olur, Onları terkeden selamete ermiş olur,

kim de bunların günah kervanına karışırsa, kendi Ayağı ile kendi felaketine gidecektir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      İBNİ MACE HADİS No 4036

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerlerinize öyle aldatıcı yıllar gelecekki, O Yıllarda Ruvaybıda İnsanlar ( aslında hiçbir değeri, İyi bir kişiliği,

İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan yani Karaktersiz, Kişiliksiz ) İnsanlar Yöneticileriniz olacaklardır,

Devlet işlerinde Makam ve yetki sahibi olacaklardır, ( Çok konuşacaklar Lakin hiçbir şey anlatmamış olacaklar,

Asıl ve Doğru olmayan şeyleri konuşacak, Kafa karıştıracaklar, ) Doğru söyleyenler, yalancı diye yalanlanacak,

O yıllarda, Yalancılar, doğru söylüyor diye tastik edilecek, O yıllarda hainlik yapana itimat edilecek,

Emin olan kimseye, Sen hainsin denilecek ve O Kimse Hain İlan edilecek,

kendi kendilerini haklı çıkaracaklardır, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,””dedi der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 4588

  Sahabeden Avf Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Öyle Aldatıcı Devirler gelecekki, O Devirde Ruvaybıda İnsanlar, ( Kişiliksiz, Hilekar, Hain Kişiler ) Yönetici olacaktır, 

Bu Yöneticiler, Doğru Kimseleri Yalanlayacak, Yalancı çıkaracak,

Yalancıları, Düzenbazları, Hilekarları, Hainleri, Doğru Dürüst Güvenilir, Şerefli kimseler olarak gösterecektir,  

Güvenilir Yöneticileri, Hain ilan edilecektir, O Zaman Kıyametiniz Kopmuş demektir,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 2342

  Sahabeden Ebu Selale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Başınıza bir takım liderler, Devlet adamları geçecek, Konuşacaklar, lakin size yalan söyleyecekler,

Çalışacaklar, lakin kötü iş yapacak­lar, Ticaretinizi, Üretiminizi zorlaştıracaklar, Yiyeceklerinizi pahalılaştıracaklar,

Geçiminizi zorlaştıracaklar,

  Onların çirkin hareketlerini güzel görmediğiniz ve onların yalan­larını doğru olarak kabul etmediğiniz sürece

sizden hoşnut olmaya­caklardır, Lakin, Onlara Hak olanı Hakkı Söyleyiniz, Söylemekte devam ediniz,

Şayet bu hal üzere ölen Şehit olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TİRMİZİ HADİS No 2259

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dinleyin ve Dikkat edin, Benden sonra Yalan söyleyen, Haksızlık ve Zulum yapan, İdareciler gelecektir,

Kim Onların yanına gider, Yalanlarını, Haksızlıklarını, Düzenbazlıklarını, Fitnelerni, Hiziplerini,

( Kavram Kargaşalarını, İdeolojik yönelmelerini ) Zulümlerini, doğru olarak kabul eder, Onları desteklerse,

bu ve bunun gibi fiiliyatlarında Onlara, her ne şekilde yardım ederse, Benden değildir, Müslüman değildir” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter,

  Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2927

  Sahabe Kadınlardan Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim, Üç Şey yüzünden, Kaderiyecilik yapmak, Ruvaybıda ( Kişiliksiz, Sağlam ve Doğru olmayan,) 

Hain insanlara İtibar etmek ve Kişiliksiz Milliyetcilik yüzünden, Kendi Kendilerini Helak edeceklerdir,”dedi der, 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2118

  Sahabeden Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle bir zaman gelecek ki, başınıza ( İyi bir kişiliği, İyi bir kariyeri, İyi bir karakteri olmayan ) Ruvaybıda,

Sefil idareciler gelecek, onlar kötü insanları iş başına getirip, iyi insanları geride tutacaklardır,

Kim bu zamanı idrak ederse, Sakın Yönetici, yahut Polis, Yahut vergi memuru Maliyeci olmasın,

( Zira O da Onlar gibi olur,) " dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1803

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Öyle İdareciler gelecekki, Menfaatlerini, Çıkarlarını, İdeolojilerinin içine gizleyip istediklerini

söyleyeceklerdir, Görevlerini Yetkilerini asıl içlerinde gizlediklerini Menfaatlerine, Çıkarlarına göre yapacaklar,

Bunlara ses çıkarmayanlar İdeolojilerine taraf olanlar Onlarla peşi sıra Cehenneme atılacaklardır,” dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      DARİMİ HADİS No 345 

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sora Ümmetim içinde fitneler, Çirkefler doğacak, O Çirkefler yaşama geçtiğinde,

Kişi Müslüman olarak sabahlar, Kafir olmuş, Yoldan sapıtmış inkarcı olarak akşamlar, Kuranı Kerimin Ayetlerini

ve Benim Hadislerimi öğrenenler ve öğretenler, sadece Allaha İbadet edenler hariçtir “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi,

Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

  Ey Dinle, Dinlemez olası, Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik,

Lakin Bizi Raina et, Gözet, İyilikler ver diyen Yahudiler gibi olmayın,

  ( Yahudi ve Hiristiyanlar gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenerek, İslama ve Rasulume İman edin, Namazınızı kılın, Orucunuzu Tutun, Zekatınızı verin,

Haccınıza gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin, Edepli ve Hayalı olun,

Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,) Zira Yahudiler bunları reddetti,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ?  

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” dedi der, 

 

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      HACC SURESİ AYET 8 ve 9

“ İnsanlardan çoğu, Dini Konuda veya Başka konularda Hiçbir Bilgisi olmadığı gibi,

Asli bir Kaynağa, Bilgiye dayanmadığı gibi, Bence böyle daha iyidir gibi Kendi fikri ideolojisiyle tartışır,”

“ Sizi Allah Yolundan, Hak yoldan, Doğruluktan şaşırtmak, saptırmak için,

kendi ideolojik sapıklığını kabul ettirebilmek için, Yanını Bükerek Bilgiç Bilgiç, Entel Entel, Konuşur, tartışır,” der

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      EN'AM SURESİ AYET 159

“ Dinlerini, parça parça eden, gurup gurup olanlar varya,

Onlarla, Senin hiç bir işin yoktur, Onlar, ancak dini kendileri bilir ve yaşar zannederler,

İslam Dinini, kendi vicdanlarına hapsederler ve İslam Dinini kendi tekellerinde görürler “ der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri ( Münafıkları ) vardırki,  Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendinin doğru olduğuna, Allahı Şahit tutarlar, “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      HAŞR SURESİ AYET 14

“ Sen, Onları, Derli Toplu sanırsında, Gerçekte, Gerçek gözünle bakarsan,

Onların Kalpleri Paçavra bibi Nifak dolu ve Bozuktur, Kendi aralarındaki çekişmeleri hiç bitmez, çokda şiddetlidir,

Zira Onlar, Kendilerini Akıllı ve Aydın gördükleri halde, Akıllarını kullanmayan,

Akıllarını İpotek vermiş Kimselerdir, Topluluklardır,  “ der,  

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MÜNAFIKUN SURESİ AYET 4

“ Onları, ( Münafıkları, İslam Dininin İbadetlerini Çağ dışı diye niteleyenleri ) gördüğünde,

( Dışarıdan görünüşleri, gösterişli ve cinsel ) cazibeli olduğu için, görüntüleri hoşuna gidebilir,

  Lakin, Konuştuklarında, Yazdıklarında, kendilerine göre anlattıkları sözlerini,

En iyi, En güzel, En mükemmel şekilde allayıp pullayıp, En İyiyi, En Kötü gösterme, En Kötüyü En İyi gösterme

Mizansenlerini dinlersin, Hak ve Adaleti ve gerçekleri gizleyerek, benim kalbim temiz dedikleri,

Yalan, Fitne, Fesat, Nifak dolu sözlerini dinlersin ve okursun, Zira Onlar, bu tür işleri çok iyi yaparlar,

( İktidarda iken, Muhalefetin Doğrularını Yalanlarlar, Muhalefette iken İktidarın Doğrularını yalanlarlar Yok ederler,) 

Aslında Kendi aralarında söylediklerini dahi anlamazlar, anlamış gibi gösterirler,

Kendi sözleri ve yazışmaları dışında her sözü ve yazışmayı, kendi aleyhlerinde görürler,

Onlar, birbirine dayanmış odun yığını gibidirler “ der.

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MUHAMMED SURESİ AYET 30

“ Andolsun ki, Sen Onları, Konuşma tarzlarından tanırsın “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      HAÇ SURESİ AYET  72

“ Ayetlerimiz okunduğu zaman, Ayetlerimize saldıran, O Kafirlerin, O Münafıkların, İnkarlarını,

Yüzlerinde, Görür, Okur ve Anlarsın,”der,    

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      YUNUS SURESİ AYET  27

“ Onların, ( Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Kötü işler yapanların, ( Edep ve Haya üzere yaşamayanların,

Fuhuş yapanların veya yaptıranların, ) Yüzlerini bir ZİLLET kaplar,

Allah Zül Celal, Onların yüzlerindeki İnsan olma Nuru Aydınlığı Siler, Onların Yüzleri,

Zifiri karanlık bir geceden parçalara bürünür, İnsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya çıkar, “ der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3367 

  Sahabeden Cündüb El Beceli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Bir Şeyi Gizli Gizli yapıyorsa, Asıl yaptığını gizliyorsa, Asıl Niyetini Gizliyorsa,

O Gizlediği O Kişinin Hal ve Hareketlerine Akseder,

Yaptığı Hayırlı ise Hayır olarak Yansır, Şer ise, Şer olarak Yansır, Akseder,”dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2194

  Sahabeden Avf El Arabi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Övülmekten hoşlanıp, Yerilmekten hoşlanmamak Münafıklığın alâmetidir " dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      MÜSLİM HADİS No 58 ve 59

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dört Özellik vardırki, La İlahe İllallah, Muhammeder Rasullalah, deyip İman etmiş gözüksede,

Namaz kılsada, Oruç tutsada, Kendini Müslümanlardan saysada, Münafıklığın alametidir, 

1 ) Yalan Söylemekle, Yalan Şahitlik yapmakla, Doğruluğu Yalanlamakla, İnsanları kandırmakla, aldatmakla,

2 ) Söz verdiğinde Sözünde durmamakla, Sözünden Dönmekle, İnsanlara zarar vermekle,

3 ) Birisi ile Bir konuda Tartıştığında, aşırılığa gitmekle, hizip çıkarmakla, Haksızlık yapmakla,

4 ) Kendisine bir Emanet, bir Görev verildiğinde, Hainlik, Hıyanetlik yapmakla,

O İnsan veya İnsanlar Tam anlamıyla Münafıklığa girmiştir, “ dedi der,

 

     RUVAYBIDA, KİŞİLİKSİZ, HİLEKAR ve HAİN İNSANLAR,      TABARANİ HADİS No 515

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Mü'min olanın ağlaması, Üzülmesi yürekten gelen bir şekildedir,

Münafıklığın ağlayışı, Üzüntüsü, İnsanları ve Müslümanları aldatmak içindir ve sadece Sadece gözü iledir,“  dedi der,

 

     Hani Halk arasında “ Timsah Gözyaşları ile ağlıyor “  derler ya işte aynen öyle, 

 

     Hak ve Adalete özen göstererek, Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile yaşayanların Yüzlerine,

İnsana Güven veren bir Aydınlık gelir bir Nur akseder, Aksine yaşantıda olanların,

Hak ve Adalete özen göstermeyen, Doğrulukla ve Dürüstlükle yaşamayanların Yüzlerine ise,

İnsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinleşme gelir, Hani Bazı İnsanlar için,

Nur Yüzlü bir İnsan derler, veya Şirret Suratlı, Ar damarı çatlamış, Sinsi ve Şirret suratlı insan derler. İşte O,

 

     Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, bugünkü anlamıyla,

Doğruyu ve Doğru olmayanı ifade etmektedir.

     İnsanın, Karşısındaki bir İnsanı tanıma ve anlama bilgileridir.

Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, tam olarak anlaşıldığında,

Üç şekil, İnsan karakterinin varlığı bildirilmektedir.

 

Birincisi ;         İnanan, İman eden, İman ettiği Dinin gereklerini öğrenen, öğreten ve yerine getiren,

                        bu bilgileri ile, kendine zarar verebilecek İnsanları teşhis ve tesbit eden, Düşünen,

                        kendini onlardan koruyan İnsan,

 

İkincisi ;           Güya İnanan ve İman eden, fakat İman ettiği Dinin gereklerini öğrenmeyen,

                        öğretmeyen ve gereklerini yerine getirmeyen, İbadetsizliği İnanç zanneden,

                        Bilgisiz ve Cahil olduğu için, kendisine zarar verebilecek İnsanları tesbit edemeyen,Düşünmeyen,

                        Dini mevzuda, yada Devlet mevzuunda, Başkalarının Kendisini kullanabileceği İnsan,

 

Üçüncüsü ;     İnanmayan, İman etmeyen yada İnanmış ve İman etmiş gibi görünen,

                        Cahil İnsanların bilgisizliğinden faydalanarak, İnsanları her konuda aldatmaya,

                        kullanmaya çalışan, Din Eğitimi ve Öğretimini kendi amaçlarına göre kısıtlayan,

                        Toplum içinde Terör meydana getiren İnsan,

                        Siz, Bu Üç Gurup İnsan Karakterinden hangisine sahipsiniz ?

 

     Bilgisizlik, Cahillik, her kötülüğün ama her kötülüğün kaynağıdır,

Bilgisiz, Cahil bir İnsan, Toplumdaki art niyetli İnsanlardan, kendini koruyamaz, kollayamaz ve savunamaz.

Dini bilgisi ve diğer bilgileri tam olan bir İnsanı, art niyetli olan İnsanlar,

gerek Din hususunda gerek diğer hususlarda aldatarak kendi çıkarlarına alet ederek kullanamaz,

Bilgisi olmayan Cahil İnsanlar, art niyetli İnsanların peşinden, Fanatik bir taraftar olarak sürüklenmiyormu ?

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı :

Kendini, Karşısındakinin yerine, Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak,

Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

     Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Doğruyu ve Doğru olmayanı

ayırt etmeyi ifade etmektedir. Başka bir anlatımla İnsanın, Karşısındaki bir İnsanı tanıma ve anlama bilgileridir.

Buraya kadar olan Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, tam olarak anlaşıldığında,

Üç şekil, İnsan karakterinin varlığı bildirilmektedir,

Sanki Günümüzdeki birilerini tarif ediyor değilmidir ? bu konuda birazda Siz düşünün,

 

     Bugün Basınımız Medyamız Haber veriyor değil, Haber yapıyorlar,

Toplum Mühendisliği ile Haber yapmakta, Kendi yapmak istedikleri habere göre Röportaj oluşturmakta,

O Röportajlada Kendi Kendilerini desteklemekte, Kendi görüşünde ise, Çağdaş Aydın, İlerici,

Modern olarak Nitelemekle Haber yapmakta, Kendi görüşünde değil ise, Gerici, Yobaz, Çağdışı olarak Nitelemekle,

Çağ Dışı ilan etmekle Haber yapmakta, Kendi Basın ve Medyasınca, yargılamakta ve İnfaz Haber yapmakta,

Bunun adınıda Basının Haber verme özgürlüğü, Haber alma özgürlüğü, Basın Özgürlüğü olarak kakalamaktalar,

     Asıl Haberi gizlemekte, Asıl Haberin tersini haber yapmakla, Toplum Mühendisliği ile,

Toplumu Bitmişliğe Bitirilmişliğe algı oluşturmakta, kendilerince değerli kılmak veya değersiz kılmak için,

Senin anlayışına Düşünme hakkı dahi vermeksizin, Sana Düşünme hakkı tanımaksızın, Senin Beynini,

Kendine İpotek ederek, Haberin ancak ve ancak kendi anlayışlarıyla anlaşılması için Haber yapmakta değillermi, ?

     Sizde böyle Haberlere İnanmak zorunda kalıyorsunuz, işte bunların hepsi ve daha yazamadıklarım,

Basın Yayın Medya Fakültelerinde, “ Nasıl Sansasyonel Haber Yapılır ” diye ders olarak okutulmakta,  

 

     Basının Nasıl haber yapılacağı konusunda Basın ve Basın Meslek Fakültelerinde okutulan bir fıkra,

Memleketin birinde, Müftünün Keçisi çalınmış, Bu Bugünkü Basın ve Madya için bir Haber özelliği taşıyormu ?

Hayır, Peki Bu Bugünkü Basın ve Madya için bir Haber özelliği nasıl olur, ?

“ Müftü Keçi Çaldı “ Flaş haberdir, Sansasyonel haberdir,

 

     Basın ve Televizyon Haberlerinde, Kadın Haklarından Bahsedilmekte Lakin Erkek Haklarından Bahis Yok,

Kadına Şiddetten Haber Yapıyorlar, Lakin Kadına Şiddeti doğuran nedenleri haber yapmıyorlar,

O Çocuk Senden değil diyerek, Kadının Kocasına nasıl Cinnet geçittirdiği haberi yok,

Kadına Cinsel Taciz Haberleri yapılıyor, Kadınların Cinsel Tacizlerine nasıl davet çıkardıkları haberi Yok,

 

     Zırhlı Medyanın, Siyasetci, Asker ve Devlet idarecisi yerine geçerek,

Kendi İdeolojisini, Askeri veya Sivil veya Avrupa Birliğinin veya Amerikanın Bir Üst Düzey yetkilisine atfen,

Kimliğini ve Yetkisini saklayarak ve gizleyerek, Anayasa, Kanun, Yargı ve İnfaz Mahkemesi yerine geçerek,

Toplumda Gerilim, Şiddet ve Terör meydana getiren Asparagas, Sansasyonel, Dedikodu, Yalan, Şiddet ve

Haber uydurması dolu Haberleri ve Yayınları yapması,

Toplumun diğer kesimlerinin yaşama hakkını gasp etmesi Düşünce Özgürlüğümü oluyor ?

     Zırhlı Medyanın bir Üst Düzey yetkilisi, Anayasa, Kanun, Yargı ve İnfaz Mahkemesi yerine geçebiliyorsa,

Anayasamızdaki Yasama organı olan TBMM sinin, Devletimizi yöneten Kurumların ve

Hukuk ve Adalet dağıtımı yeri olan Mahkemelerin görevi Ne dir ?

Zırhlı Medyanın Üst Düzey bir yetkilisi, Devletin Hangi Kurumunda ve Hangi görevinde olup ve KİMDİR ?

Anayasa ve Kanunlara göremi yaşayacağız, ?

     Gerçek Haber değil, Yalan Haber ve Tencere, Tava veren Zırhlı Medyanın ve Birilerinin izin verdiği kadarmı

yaşayacağız ? Zırhlı Medya ve Üst Düzey bir yetkilisi Despot Diktatöründen, Devletimiz Ne zaman kurtulacak ?

 

     Basın Özgürlüğü, Gazetecilik, Habercilik, Yayıncılık diyerek,

Gazeteci Haber Kaynağını açıklamak zorunda değil diyerek, Düzmece Habeleri ile,

Üst Düzey bir Yetkili Kimliğini ve Yetkisini gizlediği veya belirtmediği haber kaynakları ile,

Toplumda Gerilim, Şiddet ve Terör meydana getiren, Basının ve Medyaya,

Haber Kaynağını ve Haberle ilgili Üst Düzey bir yetkilisi kimliğini belirterek

Haber ve Yayın yapma zorunluluğunun getirilmesi,

 

     Şiddet, Mafya, Soygunculuk, Terör içeren ve

Toplumumuzun ahlak yapısını bozan Sinema ve proğramların Televizyonlarda yayınlanmaması,

     Haber kaynağı ve kimliği belirsiz Haber ve Yayın yapan Basın ve Medya Gurubuna,

ortalama 1 aylık Tiraj tutarı para cezası verilmesi ve anında tahsili,

Şeklinde yaptırımı olan Kanun düzenlenmesi SOSYAL bir gereklilik ve zorunluluktur.

     Bu gereklilik, Basına ve Medyaya Sansür getirmek değildir.

Basının ve Medyanın Stratejik ve diğer konularda Asparagas, Sansasyonel, Dedikodu, Yalan, Şiddet ve

Haber uydurması dolu yayın yapmasını önlemek içindir,

Toplumun Ahlak yapısını bozan Sinema ve proğramların yayınlanmasını önlemek içindir.

 

 

     ANAYASAMIZIN 28. maddesi :

Devletin iç ve Dış güvenliğini, Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü Tehdit eden,

Suç işlemeye yada ayaklanmaya veya isyana teşvik ve tahrik eder nitelikte olan veya,

Devlete ait gizli bilgilere ilişkin her türlü haber veya yazıyı yazanlar veya bastıranlar,

veya aynı amaçla başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar der.

 

     Anayasamızın 28. maddesi yukarıdaki Ayet ve Hadisleri, ifade etmiyormu ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Sosyal, Maddi ve Manevi Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim