ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  GIYBET, DEDİKODU, ZANNETMEK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 07.06.2024
Okunma : 3631

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR ?

     GIYBET, DEDİKODU OLMAYAN KONUŞMALAR NEDİR ?

     GIYBET ETMEK TEN DEDİKODUDAN SAKINMAK NEDİR ?  

     GIYBET, DEDİKODU ETMENİN CEZASI NEDİR ?  

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK NEDİR ?

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKASİZLİĞİ NEDİR ?

 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini,

Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz, Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda bizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     Elzem, Olmazsa Olmaz Konuları, Anlam ve Hükmiyet sıralaması ile arka arkaya gelen Ayet ve Hadislerdeki

Hükmiyetlerin, Nasıl ve Ne şekilde Tecelli ettiğini Gerçekleştiğini Kendi yaşamınızdan göreceksiniz,

Kendi yaşamınızdan anlayacaksınız,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Biliniz ki, Allah Zül Celal Ayetleri ile,

Rasulu Muhammet aleyhisselam Sözleri ile İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    HAŞR SURESİ AYET 7

“ Ben Allah Zül Celal, Rasulum Muhammed Aleyhisselam, Ne yapacağınız, Ne yapmayacağınız konusunda,

Size Helaller, Haramlar ve Amelleriniz, İbadetleriniz olarak Size Neyi verdikse onu alın,

  Rasulum Ne Söylediyse Dinleyin, söylediklerini ve yaptıklarını yapın, yapmadıklarını değil,

  Size Neyi yasaklandı ise, Neyi Haram Kılındı ise Ondan Sakının Kaçının, Onu yapmayın,

Zira bunlar Allah Zül Celal olan Benim ve Rasulunun Hudutları Sınırlarıdır,” der, 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

( Veliler, Evliyalar, Tarikatlar diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,)

  Biz Onlarla, bu Velilerle, Evliyalarla, Tarikatlarla, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

( Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek,) İslam Dininde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlara, Dinine ihtilâf Sokanlara,

Nifak Sokanlara, Allah Zül Celal hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     ( Allah Zül Celal, Dininizde Fırkalaşmayın, Tarikatlere, Cemaetlere ayrışmayın,

Tezatlığa, Zıtlaşmaya, Cepheleşmeye düşmeyin, Ruhbanlık yapan, Din adamı kisvesindeki, Meczuplara uymayın,

uzak durun, Zira bunlar, aranızda Düşmanlıklar çıkarır, Dininizi Allahın ve Rasulunun Dini olmaktan çıkarır,

Dininiz, Allahın ve Rasulunun dini değil, Ruhbanların uydurduğu, Kendinize uydurduğunuz, Din olur,

Yahudiler, Hrişstiyanlar gibi Ruhbanlaşmayın, Ruhban olan Din Adamlarına Tabi olmayın,

Şirk koşmuş olup, Şirkiniz ilede, İslam Dinini Kaybetmiş olursunuz, ) ” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                    CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     Yani, İslam Dinini, Şeyhlik, Müritlik Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Din İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Müslümanın Yahudisi, Hristiyanı Dini değil, Müslümanın Ateistliği Dini değil, Kendi Fikri Dini değil,

     Çağdaşlık, İlericilik, Kemalistlik, Dinine, Modernlik, Şıklık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Teşhircilik, Dekoltelik Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

     Dini özgürlük, İfade özgürlüğü diyerek yutturdukları, Laiklik Dini değil, 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsan oğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK          NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar,

Sadece ve sadece İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,            SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                            SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini, Yapmamanız Şart olan Olmazları,

İslam Dininin Sahibine, Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              HUCCURAT SURESİ AYET 12 ve 6

“ Birbirinizin Gizli şeylerini araştırmayın, diğerinizin arkasından çekiştirmeyin, Paparazzi yapmayın,

dedikodusunu Gıybetini yapmayın, Birbirinize Kötü Zanda bulunmaktan Sakının,

  Size, Yalancı, düzenbaz, hilekar, ( paparazzi ) biri veya birileri tarafından bir haber getirilirse,

O Haberin doğruluğunu iyice araştırın, O araştırmanıza göre hareket edin,

yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz, sonra yatığınız kötülüğe pişman olursunuzda,

iş işten geçtiği için kötülüğünüzü telafi edemezsiniz “der.

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MÜCADELE SURESİ AYET 8

“ Sizi, Gizli konuşmaktan Men edenleri görmedinizmi, ? Men ettikleri Şeyi Sonra dönüp Kendileri yapıyorlar,” der, 

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MÜCADELE SURESİ AYET 10

“ Gizli Konuşmalar, Gizli Hareketler, Gıybettir, Gıybet Şeytandandır, Bu İman edenleri üzer,” der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MÜCADELE SURESİ AYET 7

“ Üç Kişinin Gizli Konuşmasında, Dördüncüsü, Beş Kişinin Gizli Konuşmasında Altıcısı, gereksede Bunlardan

Az yada Çok olsunlar, Her Nerede Olurlarsa olsunlar, Gıybet Ederlerkende Anında ve Mutlak Allah Zül Celal

Onların Yanındadır, Zira Allah Zül Celal Her Şeyinizi Bilendir ve dahi Kıyamet Günü, Mahşer Sorgusu günü,

O Gizli Konuşmalarınızı ve Gizli Yaptıklarınızı, O Gıybetlerinizi Sizin Önünüze koyacaktır,” der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip,

Kendinizi unutuyormusunuz ? Aklınızı kullanmıyormusunuz ?

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ?”  der

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              İSRA SURESİ AYET 36

“ Bilmediğin, Bilemeyeceğin, ( Üzerine vazife olmayan ) bir şeyin peşine ardına düşme,

Onlara, ( Üzerine vazife olmayan ) bir şeye Göz gezdirme, Kulak verme, Gönül koyma, ( Zira bu Gıybettir, )

Zira, Kulağınız, Gözünüz, Gönlünüz Her biri ayrı ayrı olmak üzere Ondan Sorumlu olacaktır,” der, 

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              NUR SURESİ AYET 15, 16,  ve 12 

“ Siz, İftirayı, Dedikoduyu, Gıybeti Dilden dile, birbirinize aktarıyor,

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri, ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz,

Bunun, İftiraların, önemsiz olduğunumu sanıyorsunuz, Gıybet, Allah katında çok büyük bir Çirkeftir, 

  Söyleneni duyduğunuzda, Bu Söylediğiniz Çok büyük bir İftiradır,

Gıybeti Konuşup, yaymak bize yakışmaz, deseydiniz ya, 

Erkek yada Kadın Müminler, birine atılan İftirayı duyduğunuzda, O böyle bir şey söylememiştir, yapmamıştır,

bu bir İftiradır deseniz, Kendi Vicdanınızla Hüsnü Zan etseydiniz, İftiraya alet olmasaydınız, olmazmıydı, ?” der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              CAİUSSAGIR HADİS No 807

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Günahı, Kabahati, Hataları En Çok olan Kimse, Kendisini ilgilendirmeyen konularda Çok Konuşandır,“ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              RAMUZEL HADİS No C/3 S/226 H/1

  Sahabeden Muttalib İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Gıybet, bir adamın kusurunu, Yüzüne karşı değilde arkasından söylemekdir,“ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              CAMİUSSAGIR HADİS No 1568

  Sahabeden Ebu Gadiye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Duyduğunda Kulağın hoşlanmayacağı şeyleri konuşmaktan sakının,

Zira Duyduğunda Kulağın hoşlanmadığı şeyleri konuşmak, Gıybettir, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              CAMİUSSAGIR HADİS No 1002

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celal, Her konuşanın yanındadır, Ne Söylediğinize, Ne Konuştuğunuza çok iyi dikkat ediniz,

Allah Zül Celalin hoşlanmayacağı ve yasak ettiği şeyleri Konuşmaktan ve yapmaktan korkun,

Söylediklerinize ve yaptıklarınıza çok iyi dikkat ediniz,

Allah Zül Celalin hoşlanmayacağı bir şey olmasın, “dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2543

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çirkin, Küfürlü Söz, Kötü Huy, Alçaklıktır.”dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              CAMİUSSAGIR HADİS No 1639 ve 1736

  Sahabeden Adiy Bin Hatem ve Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Hem En Uğurlu, Hemde En Uğursuz olan, Lanetlenmiş olan Organı, İki Çenesi arasındaki Dilidir,

Müstehcen sözler konuşmak, Fiiller yapmak, Kötü Huydur, Kötü Huyluluk ise Uğursuzluğunuzdur, “dedi der

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              BUHARİ HADİS No 1988

  Sahabeden Ebü Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kişi başka bir kimseye, Fısk, Sapıklık İsnâdi ile, Küfür ederek Kötü bir Söz söyleyemez,

Hiç bir kişi başka bir kimseye, Kafirlik ve Münafıklık İsnâd edemez,  Şâyet Kim, Fısk, Sapıklık İsnâdi ile

kötü bir söz söylerse, Küfür ederek Kötü bir Söz söylerse, Kafirlik, Münafıklık İsnâd ederse,

Sapıklık, Kafirlik, Münafıklık isnad edilen, söylenen kişi, Sapık, Kafir, Münafık ve Sapık değilse,

bu sıfatlar muhakkakki, O Sözleri söyleyene döner, O Kişi ve Fâsık, Sapık, Kafir ve Münafık olur, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MUVATTA KONUŞMA HADİS No 21

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ İnsanların En Kötüsü, Bazılarına Bir Yüzünü, Bazılarına Bir Başka Yüzünü gösteren,

Sen Karşısında iken Senin Yüzüne karşı başka, arkandan başka konuşan, İki Yüzlü Kimselerdir “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 362 H 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beyan, Çok Söz söylemek değildir, Beyan, Söz Söylemek, Allah Zül Celalin ve Rasulunun sevdiği şekilde

Hak ile Batılı ayırd eden sözdür, Acizlik de lisan acizliği değildir, Hakkı tanımakta marifet ve irfan azlığıdır,”dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              CAMİUSSAGIR HADİS No 1256

  Sahabeden Katade Bin Diame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Kıyamette, Mahşerde, Hesap sorulma gününde, İnsanların En Büyük hataları ve Günahları,

Boş Laflarla iştigal etmesiyle, Gıybet ve Dedikodularla iştigal etmesiyle İşlediği Günah ve Hatalardır, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MÜSLİM HADİS No 2589

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Gıybet ( Dedikodu ) Ne dir, Bilirmisiniz ? diye sordu, Bizde Allah ve Rasulu daha iyi bilir diye cevap verdik,

Allah Rasulude, Gıybet, bir kimsenin arkasından onun hoşlanmayacağı şeyleri söyle­mek, konuşmak ve

yazmaktır, Gıybet edilen, Hakkında Konuşulan, yazılan kimsede, Konuşulan şey bulunsa dahi,  

Konuşulanı duyduğunda, okuduğunda, hoşlanmayacağı şeylerin, konuşulması yazılmasıdır, dedi, Biz

Allah Rasulune tekrar, Söylenen, Konuşulan, yazılan Şey O Kişide bulunursa, Bu Gıybet olurmu ? diye sorduk,

Allah Rasulude, Söylediğin şey O Kişide veya Kişilerde varsa, Onlara Gıybet ettin demektir,

Şayet, Konuşulan Şey, Hakkında konuşulan kimsede yoksa, bu İftiradır, Çirkef sokmaktır, Buhtandır, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her İşittiğinizi başkalarına söylemeniz, yaymanız Haber yapmanız,

Günah, Hata ve Gıybet yapmaktır, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/86 H 2

  Sahabeden Hüseyin İbni İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Dedikodu, Gıybet yada başka bir yolla, Anası ile, Babası ile, Çocuğu ile,

Kardeşleri ile arasını ayıranı, Lanetlemiştir “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              FETHUL BARİ HADİS No 2408

  Sahabeden Mugire İbni Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Dedi Kodu ve Gıybeti, Ana ve Babanıza Karşı gelmeyi, Diklenmeyi, Bağırıp Çağırmayı,

Çocukları Diri Diri Gömmeyi, ( Onları Allah Zül Celal ve Benim öğrettiğim şekilde eğitmemeyi,)

Hakkınız olmayan bir şeyi bir şekilde almayı, Aldığınız bir borcu veya borçlandığınızı ÖDEMEMEYİ, 

Sizin olan Malınızıda Boş yere Zayi etmeyi, harcamayı, HARAM KILDI, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MÜSLİM HADİS No 1715

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Gıybeti, Laf getirip Laf götürmeyi, Dedikoduyu, Gereksiz anlamsız yere Soru sormayı,

( Sorduğu sorunun cevabını bildiği ve işine gelmediği halde soru sormayı ) Haram Kılmıştır, dedi “ der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S17 H8

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin,  Allah Zül Celale En Çirkef Olanları,  İnsanlar arasında laf taşıyan, Onların hatalarını araştıran,

Ana, Baba ile Çocuklarının arasını ayıran, Kardeşlerin arasını ayıran, Bozan,

İnsanlar arasında, Dedikodu ve Gıybetle Çirkef çıkaranlardır,

  Sizin Allah Zül Celale En Sevimli olanları, Ahlakça en güzel olanlarınızdır, Onlar öyle Mütevazi kimselerdir ki,

başkaları ile ülfet ederler ve kendileri ile de ülfet olunur,  “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2361

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" En çok Cennete sokan iki haslet ise Takva ve Güzel ahlaktır,

insanoğlunu en çok Cehenneme sokan, iki du­dağının arası ve iki bacağının arasıdır," dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              MUVATTA KONUŞMA HADİS No 6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kişi, Kimseyi Kırmayan İncitmeyen Doğru ve Güzel Söz Söylediğinde,

O kişiyi, Kırmayan İncitmeyen Doğru ve Güzel bir Söz den dolayı Allah Cennete koyar,

  Bir Kişide, Gıybet olarak bir Söz söylerde, O Gıybet Sözden dolayı

Allah Zül Celalin Cehennemine düşeceği aklına getirmez, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 69

  Sahabeden Ebu Cevza İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Si­ze Cennet ve Cehennem Ehlinin Kimler olduğunu söyleyeyim mi ?

Cennet Ehli, Güzel sö­ze kulak veren, Cehennem Ehli ise, kötü söze kulak veren kimsedir, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              KALEM SURESİ AYET 10,11, 13, 12 ve 8

“ Şunların Hiç Birine, İtibar edip Boyun eğmiş olma,”

“ Seni aldatmak için, Allah adına Yemin edip duran Aşağılıkların aşağısı İnsanlara,

“ Daima Kınayarak konuşan, Hep iştigali Laf getirip Laf Götürmek olan,”

“ Kaba Saba ve Kötülükle Damgalılara,”

( İnsanlar arasında Laf Getirip Laf Götürenler, Dedikoduyla, Gıybetle, İftiralar ile, Hizipcilikle, Kavram Kargaşaları ile

İnsanları Kötülükle Kınayanlar, Kabalık ve Kötülükle Damgalanmış Büyük Günahkarlarlara,)

“ Hiç Utanmaksızın Günahkarlıklarını Alenen yapan, Hayasızlıkları ile Saldırganlaşan, Hayra Engel olanlara,

Size Allah adına Yeminler edip Kendini Haklı çıkarmaya çalışanlara,”  

“ O Yalancıların, Hiçbir Sözüne İtibar ve İtaat etme, Boyun Eyme,” der,   

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dininizi, İmanınızı, ( Hak ve Hürriyetlerinizi ) Ne yıkar, Ne Yok eder, Biliyormusunuz, ?

İnsan Topluluklarının içinde çıkan, Gıybet, Söz taşımak, İnsanlar arasında İki yüzlü olmak, İki dille dolaşmak,

ve bunun gibi şeyler, bunlardan sakının, kendinizi ve cevrenizi koruyun,

  Gıybetci yanında bulunanı Övgü ile aldatır, Yanında bulunmayanı,

Onda olmayan kötü halleri konuşmakla çekiştirir, Koğuculuk yapar,

Allahın Kullarına Hayret ederimki, Topluluk içinde olan Gıybetcinin yaptığı Gıybet Hilesini,

Men edecek Gıybeti ortadan kaldıracak, Müslüman Kardeşinin Irzına Namusuna sataşmaktan vazgeçirecek,

Doğru yolu gösterecek, Islah edecek hiç Kimse yokmu ?

  Sizler, başkaları hakkında Sözler söyleyip, Söylediğinize Saygı gösterilmesini,

Size Saygı gösterilip tahammül edilmesini seviyorsunuz, istiyorsunuz ama,

Söylediğinizin aynısı sizin için söylenirse kızıyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz, saygı gösteremiyorsunuz,

Öfkeleniyorsunuz, halbuki siz de onların aynısını yapıyorsunuz,  

  Ey İnsanlar, Allahın Rahmetini, Merhametini, Şefkatini, Bereketini, Hidayetini kaybetmekten korkun,

Yanınızda bulunmayan Kimselerin dahi, Temel Hak ve Hürriyetlerini müdafa edin, Koruyun,

Dillerinizi, Konuşmalarınızı Gıybetten çekin, Gıybet, Koğuculuk yapmayın,

İnsanlara karşı, Samimi ve Hayırhah, İyiliklerde bulunun,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Kuranı Kerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz,

Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden iş yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek,

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Allah Rasulu olan Benim Gıybetimi yapmaktır, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C5 K1 H15

  Sahabeden Haris El Aver (ra) anlatıyor, Mescide girdiğimde, İnsanların Mescide Dedikoduya, Gıybete,

Malayağni, Boş Şeylere dalmış olduklarını gördüm, Bunu Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali ( ra)

anlattım, Hz. Ali (ra), Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Dikkat ediniz, Dedikodudan, Gıybetten,

Malayağni şeylerden, yani Boş şeylerden uzak durunuz, Dedikoduya, Gıybete, Malayağni şeylere,

yani Boş şeylere Rağbet ederseniz, Aranızda Fitne ve Çirkefler Zuhur eder Çıkar, Dedikoduya, Gıybete,

Malayağni, Boş Şeylere dalmak yerine Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimi okuyun,” dedi der, 

 

 

     GIYBET OLMAYAN KONUŞMALAR NEDİR                    RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/409 H/13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Edep ve Haya yı Reddedeni, Edep ve Haya ile giyinmeyi terk edeni, Edep ve Haya örtüsünü atanı,

Gıybet etmekte, bir Mes'uliyet yoktur, “ dedi der,

 

     GIYBET OLMAYAN KONUŞMALAR NEDİR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 3321

  Sahabeden Muavye Bin Hayde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ” İslam Dini Ölçülerini

tanımayarak ve Alenen Pervasızca Günah işleyen kimsenin ardın­dan konuşmak gıybet değildir, “ dedi der,

 

     GIYBET OLMAYAN KONUŞMALAR NEDİR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1889

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Üç grup insan vardır ki, Günahı açıkça işlemekten sıkılmayan, Zâlim idareci ve

Dinde olmaya­nı dine sokan Bid'atcının Gıybetlerini yapman sana haram değildir,”dedi der,

 

     GIYBET OLMAYAN KONUŞMALAR NEDİR                    TABARANİ HADİS No 418

  Sahabeden Ebu Behz Bin Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

” Açıktan, Alenen, Aşikare, Utanmadan, Günah işleyenleri, Dolandırıcılık yapanları, Yalan söyleyenleri,

İnsanları aldatanları, Hırsızlık yapanları, Hile ve Hıyanet yapanları, ne zaman Açıklayacaksınız ?

Açıktan, Alenen, Aşikare, Utanmadan Günah işleyenleri ve Vasıflarını Açıklayın, Anlatın ki,

insanlar onlardan sakınsınlar, korunsunlar,  Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan çekimeyin,

İnsanlar onları ne zaman tanıyıp korunacak ? Onuların Vasıflarını anlatın ki, insanlar onlardan korunsunlar,

  Fenalıktan, Utanmadan günah işlemekten, yaptıkları günahları Utanmadan Sıkılmadan,

Meşru, Doğru, Güzel bir şeymiş gibi ballandıra ballandıra anlatatan insanlar,

bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan kimseler gibidir, Eğer bunlardan korunulmazsa karşı tedbir alınmazsa,

Onların Açıktan, Alenen, Aşikare, Utanmadan Günah işleme Vasıfları Hastalığı, Tüm Toplumunuza bulaşır,

Tüm Toplumu Geri düzelmeyecek şekilde bozar, İşte bunlara karşı alınacak tedbirlerden biriside

böylelerinin açıklanmasıdır, böylelerini insanlara tanıtmaktır. İşte bu Gıybet değildir, “ dedi der,

 

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 ENAN SURESİ AYET 68 ve 70

“ Ey Müslümanlar, Bir Birinizin Gizli Şeylerini, Ayıp şeylerini araştırıp İfşa etmeyin,

Ayıplayıp Birbirinizle Alay etmeyin, Allah Zül Celal yanında, Alay Edilen, Alay edenden daha hayırlı

daha iyi biri olabilir, Kadınlarda Diğer Kadınlarla Alay etmesin,  Allah Zül Celal yanında, Alay Edilen Kadın,

Alay eden Kadından daha hayırlı daha iyi bir Kadın olabilir,”  der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 MÜZEMMİL SURESİ AYET 10

“ Başkalarının söylediklerine Sabret, Onlardan Güzellikle ayrıl, ( Sende Gıybet dedikodu yapma,) ”der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S66 H9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir cemaat içinde bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen o kimse için yardımcı ol.

Cemaati de ondan men etmeye çalış veya oradan kalk, git.”dedi der

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 539

  Sahabeden Ebul Hakem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Müslüman, Kendi kendime yeterli olabildi­ği bir şeyi başkasına sormayandır,

Kendi Kendini İkmale çalışandır, Üzerine Vazife olmayan bir şeyi, Üstüne Va­zife edinemez,

Üstüne vazife edinmeyendir, konuşmayandır, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,

KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5823 MUVATTA KELAM 17 (2,990)

  Sahabeden Ebul Hakem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin olanın Üç Meziyeti, Doğru Sözlülük, Vaadine Vefakarlık etmek, Emanete Riayet etmek,

Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 MUVATTA   AHLAK No 3

  Sahabeden Ebu Talip (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize,

“ Kişinin Kamil bir Müslüman olabilmesi Tam Bir İmana Sahip olabilmesi, Kabul edilir Bir İmana sahip olabilmesi,

Kişinin kendisini ilgilendirmeyen Şeyleri, Boş Sözleri terk etmesi ile Güzel Müslüman olmasıdır, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 İ.AZAM MÜSNED HADİS No 291 / 10

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallaalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Doğru olanımı, Yalan olanımı söylediğini bilmediğiniz bir Kadının veya Bir erkeğin söylediği, getirdiği söze

itibar ederek, Rabbinizin Emir ve Yasaklarını, Benim Sözlerimi, Hadislerimi,

Sünnetimi terk etmeyiniz İfsat etmeyiniz “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK, DEDİKODU YAPMAK NEDİR              BUHARİ HADİS No 2032

  Sahabeden Sehl İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Diline, Kulağına, Gözüne, Eline ve iki Budu arasında bulunan Tenasul uzvuna Hakim olursa,

Bunların Şerrinden Kendini korursa, Allah O Kişinin Gelmiş geçmiş Bütün günahları affederek,

O Kişiye Cennetini İhsan edecektir,”  dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 MÜNZİRİ HADİS No C/2 S/262 H 31

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Yumuşak Huylu ve Tok gözlü olan Kanaat zenginini olanları sever,

  Komşun, Senin tarafından kendisine Zarar vermeyeceğinden Emin değilse, Olgun İnsan, Güzel İnsan,

Kamil Müslüman olamazsın, Kim, Allaha ve Ahiret gününe İman ediyorsa, Komşusuna zarar vermesin,

Komşusuna, Misafirine güler güzle iyi davransın,  Onlara İkram edebileceği ne varsa İkram etsin,

Komşusuna, Misafirine Hayırlı olanı Söylesin veya sussun,

  Zira Allah Zül Celal Çirkin konuşan, Dedikodu, Gıybet, İftira yapanları,

Utanmadan sıkılmadan Günah işleyenleri, Israrla Dilenen, Dilencilik yapanları sevmez, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 MUVATTA  KONUŞMA  HADİS No 8

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz, İnsanların Günahlarını, Hatalarını araştırıp bakmayın, Kullarını Hesaba çekecek olan

Allah Zül Celalin yerine geçerek, İnsanları Yargılamaya kalkmayın,

Bu Kendinizi, Allaha Şirk, Ortak Eş Koşmaktır, Kendi Günahlarınıza, Hatalarınıza bakın ve Onları düzeltin,

Belalara, Sıkıntılara, Felaketlere, Günahlara, Hatalara uğrayanlara acıyın, Allaha Hamd Edin,

Zira İnsanlar, Günah işler, Hata yapar, ve Allah Azze ve Celleye Tevbe etmekle Günahtan, Hatadan kurtulabilir,

Meryem oğlu îsa (as) şöyle derdi, Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın, Sonra Kalbleriniz katı­laşır,

Katılaşmış Kalp ise Sizi daha çok Günaha Hataya götürür, Günahtan Hatadan kurtulamazsınız,

Katı Kalbli olan Allah Zül Celalden uzaktır, fakat siz bilemezsiniz,” dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S 5 H 8

  Sahabeden Abdullah İbni Üveys (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Marufu yap, mekruhtan kaçın ve kavminin, senin gıyabında, şahsın hakkındaki hoşuna gidecek sözlerine dikkat et

ve öyle hareket et. Hoşuna gitmeyecek sözlerine de dikkat edip onları yapmaktan da kaçının,” dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 CAMİUSSAGIR HADİS No 378

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kişi Senin bir kusurunla Sana dil uzatırsa, Seni Küçük düşürürse, Çirkin, Küfürlü Sözle hakaret ederse,

Sende onun bir kusuru ile Ona Dil uzatma, Hakaret etme, böyle yaparsan, bu Senin için Mükafat olacaktır,

Zira bu Onun için ( Yevmi Mahşerde Ödemesi gereken ) bir Vebaldir,” dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/533 H 10

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Her Kim Allah Zül Celale Sadece ve sadece Diliyle İman etmeye Müslüman olmaya kalkarsa,

İmanını Yaşantısından çıkarırsa, İnsanlar, Müslümanlar arasında Kötülük yaparsa,

İnsanların, Müslüman Kardeşinin Ayıbını araştırır ve Ortaya koyarsa,

Allahta Onun Ayıplarını, Kendi Kendisinin Sakladığı gizlediği Ayıplarını Kusurlarını, Ortaya koyacaktır,

Kendince En iyi şekilde gizlensede, Onu Gizlendiği Yerde ve Şekilde, Rezil Rüsvay edecektir, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 CAMİUSSAGIR HADİS No 188

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşlerinizde, İbadetlerinizde AZİMETİ uygulayın, ( yani İşin ve İbadetin Gereği, Zorunluluğu, Vazgeçilmezliği

ne ise onu yerine getirmeye Son gayretinize kadar hassasiyet gösteriniz,) RUHSATI da kabul ediniz,

( yani İşlerinizde, İbadetlerinizde, yapabilmenizi veya erteleyebilmenizi Sizin Hal ve Şartlarınıza bırakılmış

olanıda kabul edin, İllede, bu yapılmalıdır, bunu yapmalıyım diyerek kendinize veya başkalarına zarar

verebileceğiniz durumu itibari ile Size açıklanmış olan İzinleri kullanın,)

  İnsanların Ayıpları ile, Kusurları ile uğraşmayın araştırmayınki,

O İnsanların Size olabilecek Şerlerinden, Kötülüklerinden Emin kalasınız,” dedi der,     

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/177 H 29

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbir Kimsenin Gıybetini ( Dedikodusunu ) yapmayan, Allahın Güvencesindedir,

Hastayı Ziyaret eden, ( Hasta ile ilgilenen, Hastanın tedavisini, ihtiyacını gören) Kimse,

Allahın Güvencesindedir, Gönlü Mescite bağlı olan, Namazını, Mescidte kılmaya giden ve dönen Kimse,

Allahın Güvencesindedir, Devlet Başkanının yada Devlet görevlisinin, Zulum yaptığında, Haksızlık yaptığında,

Devlet Başkanına, İdareciye, Ona Yaptığının Zulum ve Haksızlık olduğunu söyleyen, Ona bu Zumlu kaldırmasını

ve yapmamasını söyleyen, Onu Hak ve Hukuğa, İyiliğe, Merhamete yönlendiren, Hak, Hukuk ve Adalet üzere

yaptığı işlerde onu destekleyen, yalnız bırakmayan, Sorumluluk Yetki ve Adaleti ile Doğru işler yapan

Devlet başkanını destekleyenler, Cihad yapmıştır, Allahın Güvencesindedir,

Allah yolunda Cihad yapan Kimse Allahın Güvencesindedir, “dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2184

  Sahabeden Vehbi Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Başkalarının Ayıplarını, Kusurlarını aramak görmek yerine, Kendi Kusurlarını, Ayıplarını Görene Ne Mutlu, 

Allah için, alçak gönüllü, Mütevazi gönüllü olanlara Ne mutlu,

Helalinden Kazandığını, Allah için Tasadduk dedenlere, Harcayanlara Ne mutlu,

İlim, Hilim, Güzel Ahlak sahipleri ile unutanlara Ne mutlu, Sünnetlerini Takip edenlere,

uydurma ve Yalan İbadet demek olan Bidat İbadetlere sapmayanlara Ne mutlu, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S415 H40

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Yanında Müslüman Kardeşinin Gizli şeyleri, Ayıpları, Kusurları, araştırılıp İfşa edilirken,

O Müslüman Kardeşini Savunursa, Allah Zül Celalde Onun, Dünya ve Ahirette savunulmasına yardım eder,

  Savunmaya Gücü yettiği halde Savunmazsa, Allah Zül Celalde Onu,

Dünya ve Ahirette savunulmama ve İfşa edilme ve Gıybet Cezası verecektir, “ dedi der, 

 

     GIYBET ETMEK TEN, DEDİKODUDAN SAKINMAK,                 BUHARİ HADİS No 2033

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Allah Zül Celalin Hoşnud olduğu sözleri konuşursa, Allah Zül Celal O Kimsenin Haysiyetini yükseltir,

Bir Kul, Allah Zül Celalin, Hoşnud olmadığı olmayacağı Sözleri, Hiç dikkat etmeden,

doğrumu yanlışmı ayırd etmeden söylerse, Gıybet yaparsa, O Sözleri, O Gıybeti nedeni ile,

Allah Zül Celal O Kimseyi Cehennemin Dibine atacaktır, “ dedi der,

 

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     ENBİYA SURESİ AYET 93

“ İnsanlar, Kendi aralarında, ( Dedikoduyla, Gıybetle, İftiralar ile, Hizipcilikle, Kavram Kargaşaları ile,)

Dininin ve Devletinin birliğini bozdular, halbuki hepsi bize dönecekler “ der,

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     NUR SURESİ AYET 19

“ İnananlar arasında, Çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için

Dünyada ve Ahirette çetin bir Ceza vardır “ der,

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     HÜMEZE SURESİ AYET 1

“ Kaşları ile, Gözleri ile, Dudak bükme ile, Burun kıvırma ile, İnsanları arkasından Gıybetle çekiştirenlerin,

İnsanları Küçük görenlerin, İnsanlarla Dalga geçenlerin, Alay edenlerin, Küçük düşürenlerin,

Aşağılayanların, Vay Haline, Vaylar Haline, “ der,  

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     SAAFFAT SURESİ AYET 18ve 10

“ Gıybet Yapanlar, Sizler Çok Aşağılanmış olarak Diriltileceksiniz,

“ Kulak Hırsızlığı, Gıybet yapanları, Mutlak Yakıcı Bir Alev Takip edecektir,” der,

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/533 H 10

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Her Kim Allah Zül Celale Sadece ve sadece Diliyle İman etmeye Müslüman olmaya kalkarsa,

İmanını Yaşantısından çıkarırsa, İnsanlar, Müslümanlar arasında Kötülük yaparsa,

İnsanların, Müslüman Kardeşinin Ayıbını araştırır ve Ortaya koyarsa,

Allahta Onun Ayıplarını, Kendi Kendisinin Sakladığı gizlediği Ayıplarını Kusurlarını, Ortaya koyar,

Kendince En iyi şekilde gizlensede, Onu Gizlendiği Yerde ve Şekilde, Rezil ve Rüsvay edecektir, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     MUVATTA  KONUŞMA HADİS No 6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mallarınızı gereksiz yerle­re, Boş şeylere, Bir fayda ve yarar sağlamayan şeylere,

İsraf ederek, Harcamanıza, Cevabını bildiğiniz ve İşinize gelmediği halde, Maksatlı olarak Çok soru sormanıza,

Laf Ebeliği yapanlara, Laf getirip Laf götürene, Dedikodu, Gıybet yapmanıza, Gazab edecektir, “ dedi der,

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/203 H 41

  Sahabeden Eska İbni Vasile (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Beğenmişler, İneklerin Ot yemek için dillerini uzattıkları gibi, 

İnsanlara Dil uzatarak, İnsanların kalplerini kırıcı sözlerle konuştukları için,

Allah Zül Celal, Kendini beğenmişleri sevmediğim gibi,

Onlara Cehennemde dillerini ve yüzlerini dağlayarak azap etmem vacip olur,” dedi der,

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslüman kardeşini gıybet ederse, kişi arasında koğuculuk yaparsa, Orucu bozulur ve abdesti gider,

Şayet bu hal üzere ölürse, Allah Teâlâ, mezarında ona bir ateş gönderecek,

O ateş kıyamet gününe kadar onu yakacak, sonra da cehenneme girecektir,  

  Kim müslüman kardeşinin gıybetini yapar ve gizli tarafını açığa çıkarmaya çalışırsa,

Allah Zül Celal herkesin huzurunda onun ayıbını açığa çıkaracaktır,

  Kim bir kötülük işitir de ona kulak verirse, o kötülüğü yapmış gibi olur.

Kim de hayır bir şey işitir de onu yayarsa, onu yapmış gibi olur.

  Kim, Müslüman kardeşi hakkında işittiği bir gıybeti geri çevirirse,

Allah Teâlâ dünya ve âhirette Bin Şer kapısını geri çevirecektir,

Şayet O bunu geri çevirmeyip ve söylenenlere kulak verirse, suçu işleyenler gibi Azap kazanacaktır,” dedi der,

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     HEYTEMİ Ez ZEVAVİR HADİS No C 2 S 148 ve 149

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca Çıkarıldığımda Cebrail (as) Bana Cehennemi gezdirdi, Cehennem Çukurlarında,

Saçlarından asılarak azap edilen kadınları, Yüzleri Parçalanarak Azab edilen kadınları, Göğüslerinden Asılarak,

Göğüsleri Parçalanarak Azab edilen kadınları, Bacaklarından asılarak, Bacakları parçalanarak azap edilen,

Kadınları, Dillerinden asılarak Azap edilen Kadınları gördüm, Bunlar Kimlerdir Ey Cebrail diye sordum,

Cebrail (as) Onlar, Süslenmekle,  Açılıp saçılmakla, Göğüslerini Teşhir etmekle Fuhuş yapan Kadınlardır,

Fuhuş ve Zina ile, Etini yediren Kadınlardır, Fuhuş ve Zina ile Kadınların Etini yiyen Erkeklerdir, “ dedi der, 

( İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S404 H21 ve 22 )

 

     GIYBET ETMENİN CEZASI                     HEYTEMİ Ez ZEVAVİR HADİS No C 2 S 148 ve 149

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti Hz Fatıma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Allah Zül Celal Bu Kadınları Neden Bu Kadar Azaba sokmuş diye sordum, Allah Rasulu Cevaben,

“ Ey Fatıma, Saçlarından asılarak Azab edilen Kadınlar, “ Saçımı Kapatmanın Ne Mantık ve Manası var, ?

Saçlarını kapatmayan Müslüman olmuyormu ? “ diyen Kadınlardır,

Yüzleri Parçalanarak Azab edilen Kadınlar, Süslenerek Kocasından Başkalarının ilgisini çeken Kadınlardır,

Göğüslerinden Asılarak, Göğüsleri Parçalanarak, Bacaklarından asılarak, Bacakları parçalanarak

Azab edilen Kadınlar, Göğüslerini, Baldırlarını, Bacaklarını Teşhir ederek Erkeklerin Şehvetini çeken

Kadınlardır, Dillerinden asılarak Azap edilen Kadınlar, Dedikodu yapan, Gıybet yapan, Laf getirip laf götüren,

Çirkef Zanları ile İnsanların İnsanların arasını bozan, Kocasına Diliyle eziyet veren Kadınlardır, “ dedi der,

 

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        HUCCURAT SURESİ AYET 12

“ Ey İman Edenler, Zan etmekten sakının,

Zira Zannın Büyük Çoğunluğu Sapıtma ve Yalandır, Hatadır, Günahtır,” der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        NECM SURESİ AYET 28

“ Sadece Zanlarına uyanların, O Konuda, O Hususta Hiçbir Bilgilerinin olmayışıdır,

Zan etmek, Hakiki olandan yana hiçbir şey ifade etmez, ” der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        YUNUS SURESİ AYET 36

“ Yazıklar olsunki, İnsanlardan Çoğu, Zanlarından başka bir şeyle hareket etmemektedir,

Zannetmek, Doğru olan, Hak olan bir şey değildir, Tahmini bir şeydir, Çoğunlukla İnsanı aldatmaktadır,

İnsan, İman konusunda Zan ile hareket ettiğinde, Sapıtmaktadır,” der,  

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        YUNUS SURESİ AYET 67

“ Zannına Uymuş olan, Kendi Yalanına Uymuş olandır,” der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        NECM SURESİ AYET 23

“ Nefislerinizin Arzu ve istekleri olan, Nefislerinizin Sevdası olan, Zanlarınıza uymayınız,” der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        FETİH SURESİ AYET 12

“ Aslında Kötü olan Zanlarınız, Size Güzel ve Doğru gözükebilir, Lakin O Zannınızla Helak olursunuz,” der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        FUSSILET SURESİ AYET 22

“ Yaptıklarınızdan, söylediklerinizden, Allah Zül celalin Bilgisi haberi olmayacağınımı Zannediyorsunuz,?

“ Bu Zannınız, Sizi Helak edecek ve Hüsrana uğrayanlardan olacaksınız, ”der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        ENAM SURESİ AYET 148

“ Sizin yanınızda, Bizim Yasak ve Haram kıldıklarımızı, Temize çıkaracak, Helal kılacak bir bilgimi var ?

Sizler, Sadece Zanlarınıza uyuyorsunuz, Sadece ve sadece saçmalıyorsunuz,

Saçmalayarak söylediklerinize, ispat etmeye çalıştıklarınıza, Kendiniz dahi inana biliyormusunuz,” der,    

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        SEBE SURESİ AYET 20

“ Kendi içinizden, Müminlerden biri, Bir Gurup İnsan olsa dahi,

İblis Şeytan, Zanlarınızı Size Hakiki Doğru olarak gösterendir,

Sizde O Zannetiğinizle iştigal ettiğinizde, İblise, Şeytana uyanlardan olursunuz,” der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        İSRA SURESİ AYET 42, 36 ve 39

“ Biz Kuranı Kerimde, Aklınızı Başınıza almanız için, İkaz etmek için, bilmeniz gerekenleri türlü türlü şekillerde

açıkladık, Sizin bilmediklerinizi Zan ile açıklamaya çalışmanız, Aranızdaki Nefret ve Kini da çok artıracaktır,”

 “ Hiç bilmediğin, Aslını bilemeyeceğin şeylerin ardına, Zannederek düşme, Zira, Kulağınız, Gözünüz ve

Gönlünüzle Ondan Sorumlu olacaktır, Sorguya çekilecek, yargılanacak ve cezalandırılacaktır,”

“ İşte Bunlar, Rabbinin Sana Vahyettiği Hikmetlerdir,” der,

 

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        CİN SURESİ AYET 5 ve 4

“ Doğrusu Biz, İnsanları ve Cinleri, Allaha karşı asla Yalan Söylemez Zannetmişiz,”

“ Meğer Bizim Beyinsiz İblis, Allah Zül Celal hakkında,

Ne kadar yalan ve Saçma şeyler söylüyormuş diyeceksiniz,” der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        MÜSLİM HADİS No 2563

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerinizde, Sakın Zan'na yer vermeyin, Zira Zan, Sözlerin ve Konuşulanların, En yalanıdır, En Çirkefidir,

Kulak hırsızlığı yapmayın, gizli mahrem konuları incelemeyin,

birbirinize hasetlik düşmanlık yapmayın, birbirinize sırt çevirmeyin “ dedi der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 405 ve 3497

  Sahabeden Cabir ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir hususta bir Kimse için, kötü bir Zanna kapıldığınızda, Zan ettiğiniz şeyi gerçekmiş gibi kabul et­meyiniz,

Hased, Kin ve Düşmanlık duygusuna uyup Zulum yapmayınız,

“ Kişinin Hüsnü Zan Sahibi olması, İyi Zan sahibi olması, Allaha Kulluğunun, Müminliğinin,

Kişiliğinin güzel olması demektir,”  dedi der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Başkalarına vermiş olduğu bir Niymete karşı, Hased duygusu gelirse,

O Hased duygunuza kapılıp, Haddi Aşmayın, Kalbinize gelen Sû-i Zânnı, gerçekmiş gibi kabul etmeyin,

Bir Şeyleri Uğursuz olarak görmeyin, Allah Zül Celale Tevekkül Ediniz, ” dedi der,

 

     ZAN İLE HAREKET ETMEK ZAN İLE KARAR VERMEK                        RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/174 H /1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sui Zan ile Gıybetten Sakının, Zira muhakkak ki Gıybet, Zinadan daha kötüdür. Zinakar olan, tövbe ederse,

Allah onun tövbesini kabul eder. Gıybet yapan kimse, Gıybetini yaptığı kişi onu affetmedikçe,

Gıybet yapan kimse, Mağfiret olunmayacaktır,” dedi der,

 

     Gıybet, Yüzüne karşı söyleyemediğin yahud söylemek istemediğin bir durumunu, Başkalarına söylemektir,

Hased, Kin ve Düşmanlıkla, İnsanların kalplerini kırıcı sözlerle konuşmaktır, Laf Ebeliği yapmak,

Laf getirip Laf götürmektir, Zan ile hareket etmektir, Birbirinizin Gizli şeylerini araştırmaktır,

Birbirinizi arkasından çekiştirmektir, bir adamın kusurunu, Yüzüne karşı değilde arkasından söylemekdir,

İki yüzlü olmaktır, Müslüman Kardeşinin Ayıbını araştırıp İfşa etmektir,

 

   “ Dilim, Doğrasam Seni Dilim Dilim, Yinede bitmez Dilime olan Kinim, Yinede kurtarmaz beni bu Fiilim,”

   “ Bana, Ne olursa Benden olur, Rahat edecektir Kafam, Şayet Dilim Durursa ! ”   

 

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?                   TEGABUN SURESİ AYET 14

“ Ey İman Edenler, Hanımlarınızdan, Evlatlarınızdan, Söz Dinlememekle, Size Karşı gelmekle,

Size Karşı Haykırmakla, Size Karşı Çirkefleşmekle,  Doğruluğa İtaatsizlikle, Size İtaatsizlikle, Sadakatsizlikle,

Size Hıyanet ve Hainlikle, Düşmanlık edecek olanlarda vardır, Onlardan Allah için Sakının, Dikkatli olun,”der,

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?                   TEGABUN SURESİ AYET 15

“ Mallarınız, Hanımlarınız ve Evlatlarınız Sizin için bir Fitnedir, Sizin için bir İmtihandır,” der

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?   ENAM SURESİ AYET 68 

“ Ey Müslümanlar, Bir Birinizin Gizli Şeylerini, Ayıp şeylerini araştırıp İfşa etmeyin,

Ayıplayıp Birbirinizle Alay etmeyin, ”  der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?   BAKARA SURESİ AYET 187

“ Siz, Hanımınız için bir Örtüsünüz, Hanımınız da, Sizin için bir Örtü dür,

Hanım, Kocasına bir Örtüdür, Koca, Hanımına Örtüdür,

Allah Zül Celal Ayetlerini böyle açıklıyorki, Sakınıp Korunasınız,” der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?   ZÜBDETÜL BUHARİ HADİS No 1209

  Sahabeden Usame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden Sonra Erkeklerin Üzerine, Kadınların, Dedikoduları, Gıybetleri ile

Fitne Fucur Tuzaklarından daha büyük bir Musıbet yoktur,” dedi der, 

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?   RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 290

  Sahabeden Usama İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Yaptığınız Gıybetlerden, Dedikodulardan, Fitne ve Fucurlarınızdan, Edepsizlik ve Hayasızlıktan,

Sizlerin Dinini İmanını yok eden, Daha zararlı daha tahrip eden Felaket getiren bir şey yoktur “ dedi der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?   CAMİUSSAGIR HADİS No 1791

  Sahabeden İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sende bir Hayır gördüğünde gizleyen, Sende Bir Kötülük gördüğünde onu başkalarına yayan,

Yanında bulunduğun zaman Seni Sözüyle Hal ve Hareketleriyle inciten, Üzen,

Yanından ayrıldığına Sana Hıyanet eden, İyilik yaptığın zaman kabul etmeyen,

Hanımdan, Kocadan, Komşudan ve İdareciden Allah Zül Celale Sığınınız,” dedi der,

 

     yani, Şeytanlaşmış Kadınlar, Dedikoduları ile Aile İçi Mahrem Şeylerini dahi İfşa ettiklerinden,

Aile içinde olan Mahrem şeylerin, Aile dışına çıkartılmaması, İfşa edilmemesi için bir Örtü kılınmıştır, der

 

     Kadınlarımız Kızlarımız, Face Book ta, Gıybet, Dedikodu, Kim Nerde Ne yapmış ile,

Kendi Resmini, Kendi Videosunu Face Book a koymakla, Mahremiyet, Edep ve Hayasının kalmamasıyla, 

Gayet Aşikar olarak, Kendini Teşhir etmiyorlarmı ?     Kocasına, Babasına Boynuz Takmıyorlarmı ?  

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Sadece ve Sadece Kocasına,

Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması, Sadece ve sadece Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi gerektiği halde,

Sosyal Yaşam, Sosyal hayat, Çağdaş Yaşam, Modern Yaşam, Özgür Yaşam, Şıklık gibi Kavram Kargaşaları ile

Cinselliklerini, Dişiliklerini, Güzelliklerini Kocasından başkalarına Teşhir etmeleri, 

Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olmaları, Kocasına karşı Küfran etmiş olması,

Kocasına Boynuz taktırmış olması değilmidir, ?

 

   “ Kadına Özgürlük, Çağdaşlık,” Kocasına Boynuz takmak değildir, olamaz,

Kadın Önce Hanım Olmalıdır, sadece ve sadece Kocana karşı Hoş, Güzel, Çekici ve Dişi Olmalıdır,

     Zira, Evinden dışarıda ve Kocasından başkaları için, Hoş, Güzel, Çekici Dişi olan Kadın,

sadece ve sadece Kocasına karşı Hoş, Güzel, Çekici ve Dişi olmayan Kadın, 

Kocasına karşı Asi ve Çirkef olan Kadın, İnsan değildir,”  sadece Bir Şehvet Söndürme Makinesidir,,

 

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?   CAMİUSSAGIR HADİS No 1491

  Sahabeden İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hanımlar, Kocanıza karşı Davranışlarınıza dikkat ediniz, Zira Kocanıza İtaat etmenizle,

Kocanızla Meşru dairede uyumlu olmanızla, Davranışlarınızla Kocanızı Hoşnut etmenizle, Ona Onur vermenizle,

Kocanıza Ona İtaat etmeniz, Cennetiniz olacaktır,

  Kocanıza İtaatsizliğiniz, Kocanızla uyumlu olmamanız, Davranışlarınızla Kocanıza Eziyet etmeniz,

Kocanıza Asi olmanız, Cehenneminiz olacaktır,” Allah Rasulunun Aynı Sözünü Koca tarafına çevirirsek,

“ Beyler, Hanımlarınıza karşı Davranışlarınıza dikkat ediniz, Zira Hanımınızın Size İtaati ile

Meşru dairede Hanımınla uyumlu olmanız, Davranışlarınızla Hanımınızı Hoşnut etmeniz, Cennetiniz olacaktır,

  Hanımınız Size İtaat ettiği halde, Hanımınızla uyumlu olmamanız, Davranışlarınızla Hanımınıza Eziyet etmeniz,

Hanımınıza karşı Asi olmanız, Cehenneminiz olacaktır,” dedi der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?  ŞARANİ HUKUKUL UBUVVET HADİS No S 138

   Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

Kızı Fatıma ile Beni Evlendirdiği Nikahladığında, Kızı Fatımaya,

“ Ey Kızım Fatıma, Ali, Şu Andan İtibaren Senin Kocandır,  Artık Onunla Akşamlayıp, Onunla Sabahlayacaksın,

  Kızım Fatıma, Bilki, En Hoş Şeylerin En güzeli, Kocana karşı Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmandır,

Zira, Koca Fıtratı, Kendisi için Bakımlı, Güzel ve Alımlı olmanı ister ve bundan hoşlanır,

  Ümmetimin Hanımlarıda yine iyi bilsinki, Sadece Kocasına karşı Bakımlı, Güzel ve Alımlı olsunlar, 

Zira, Koca Fıtratı, Sizin sadece kendileri için Bakımlı, Güzel ve Alımlı olmasını ister bundan hoşlanır,

  Kocalar, Sizde iyi Bilinizki, Sizin için, Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmasını istediğiniz Hanımlarınız,

Sizinde, Kendileri için Güzel ve Bakımlı olmanızı isterler ve bundan hoşlanırlar,

  Kocan Sana bir şey emrettiğinde, Senden bir şey istediğinde, Kocana İtaat et, Emrini ve İsteğini yerine getir,

Sen, Kocana Cariye gibi İtaatkar, Hizmetkar Olki, Kocanda Sana, Köle gibi Hizmetkar olsun,

Birbirinize Muhabbetiniz, Sevginiz, Aşkınız, Birbirinizden Vazgeçilmezliğiniz artsın,

( Yani, Sen Kocana Karşı Yumuşak başlı ve Anlayışlı Olki, Kocanda Sana Yumuşak başlı ve Anlayışlı olsun,

Sen Kocana karşı diklenmeki, Kocanda Sana karşı diklenmesin, )” dedi der,

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       BUHARİ HADİS No 1795

  Sahabeden Usame bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kadınlara hitaben,

“  Ümmetimin Erkekleri üzerine, Kadınların Fitnesinden daha büyük Fitne yoktur,

Ümmetimin Erkekleri üzerine Kalan, En Zararlı Felaket, Fitne Fesad çıkarıcı olan Kadınlardır, ”dedi der,

Müslim Rikak 2740, Tirmizi İstizar, Nesei İbni Mace Fiten  

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       ENFAL SURESİ AYET 25

“ Öyle bir Fitneden sakınınızki, O fitne, içinizden yalnızca Zulüm yapanlara dokunmaz,

Zulüm yapana dokunmadığı içinde Zulüm yapan kendini zulmediyor olarak görmez,

Nihayetinde ise Allah Zül Celalin Cezası ona yaptığı Zulümlerin Katmanları ile Şiddetli olacaktır,”der, 

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       CAMİUSSAGIR HADİS No 1804

  Allah Rasulunun Damadı, Ehli Beyti ve Sahabeden Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize Öyle Fitneler olacakki, Ne Elle, Nede Dille Düzeltilemeyecektir,”dedi der,

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       TALAK SURESİ AYET 10

 “ Allah, Nuh'un karısıyla, Lût'un karısını misâl verdi,

Onlar, Kullarımızdan, Sâlih bir Kulumuzun Nikâhında iken hainlik ve hıyanet Ettiler, “ der,

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       HUD SURESİ AYET 46

“ Ey Nuh, Oğlun Senin Sülbündendir, lakin Senin Ehlinden, Senin Evladın değildir,

Zira O Salih olmayan Asileşmiş, Çirkefleşmiş bir Amelin sahibidir,” der,

 

     Ana Baba, Onlardan Doğduğunuz için değil, Allah için varsa Ana Babadır,

Hanımınız, Nikahınızda olduğu niçin değil, Allah için Sadakati ve İtaati varsa Hanımdır, Hanımınızdır,

Evladınız, Kendi Sülbünüzden olduğu için değil, Allah için Sadakati ve İtaati varsa Evlattır, Evladınızdır,

 

     Hamın olmak, Evlat olmak, Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakati gerektirir,

     Sadakatli olmak doymaktır, Doymazlığın nedeni Sadakatsiz olmaktır,

Sadakatsizlik, Kainat Senin olsa dahi doymamak, Aç Kalmaktır,

 

     Babayı dinleme yok, Kocaya Uyumlu olmak Yok, Kocaya Sadakatli olmak Yok,

Kocaya ve Babaya Asilik Çirkefleşme var, Fitneleri var,

Kadına Şiddete hayır diyorlarda, Lakin Kadının, Kocası ile Uyumlu yaşaması Sadakatli olması için

Çirkefleşmemesi için, hiçbir telkinde bulunan yok, !!!

 

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       FURKAN SURESİ AYET 20

“ Sizin Bir Kısmınızı, Bir Kısmınız üzerine Fitne olmasına müsaade ettik ki, bakalım Sabrede bilecekmisiniz ?,”der    

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerine en imrenilecek olanı şu kimsedir,

Namazdan, Oruçtan İbadetlerden Nasibi olan, Rabbine İtaatini, Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

Ailesinden, Çoluk Çocuğundan Nasibi olandır, Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır,

Arkasından Mirası ve ağlayanı az olandır,

  Hiç Kimse Onu Parmakla İşaret etmez, İnsanlar onun Halini kimse bilmez.

Bunlar İnsanlar arasında pek tanınmaz bilinmez,

  Kazançlarınız, İnsanların arasında tanınmanız, Eşinizin Dostunuzun Size olan ilgi ve alakası,

Ailenizin, Çoluk Çocuğunuzun Size olan Sadakati Nasibiniz kadardır ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından, Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Raslulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Dininiz, Allah için Sevgi ve Muhabbet, Allah için Buğz etmektir,” dedi der,

 

     HANIMINIZIN, KIZINIZIN SİZE SADAKATSİZLİĞİ NEDİR ?       MÜMİN SURESİ AYET 10

“ Allah Zül Celalin Buğzu, Sizin Nefislerinizin, Kendinizin Buğzundan daha çok be çok büyüktür,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU               FATİHA SURESİ AYET 4

“ O, Din Gününün, Mahşer Hesabı Gününün Meliki, Hükümdarı Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU               FURKAN SURESİ AYET 26

“ İşte O gün, Mahşer Hesabı Günü, Mutlak Hükümranlık, Rahmana Aittir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU               SEBE SURESİ AYET 26

“ Rasulum Deki, Rabbiniz Mahşerde Hepinizi bir araya toplayacak, Aranızdaki Hükmünü verecektir,

Zira, Asıl Hüküm,  Adil ve Adalet Hükmünü, Size Çare ve Mükafat Hükmünü verebilecek olan Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU               HAÇ SURESİ AYET 56

“ O Gün, Mahşer Hesabınız Günü, Hüküm Allah Zül Celalindir,  Aranızdaki Hükmünüzü verecektir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU               MEARİC SURESİ AYET 5

“O Halde, Rabbin için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU               YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık ( Rabbime Kavuşuncaya kadar, ) bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

     Allah ve Rasulu için, Muhabbetli, İtaatli, Sadakatli ve İffetli Hanımlar için herhangi bir isnat olamaz,

Zira bende kabul etmem,

     Lakin, Kadınların, Kızların Çoğunluğu, Sizi Kuyruğunda yürütür, Kendi Yalanlarıyla, Kendi İftiralarıyla,

Evinize Hiç Kimseyi Gelmez ederler, Kimse aramaz çağırmaz ederler, Ömrünüzden Tiskindirirler, Ömür Azabı olurlar,

Babaya Nasip etmedikleri Evlat, Kendilerine Nasip olurmu ?

     Kızınında, Hanımınında Yüzüne, Yüzün Gülmek, istemez, İstemez, İstemez, Yüzünde gülmez,

Ömrümün sonuna kadar, Hanımın ve kızın, kendi evinde senin gözünün içine baka baka

aynı Asiliğini ve Çirkefliğini devam ettirmesi İle yaşarsınız,

     Dışarda, Başını bağlayanları, Namazını Kılanları, Kuranını okuyanları,

Ana Babasına Sadakatli olanları gördükce İmrendiğim, İçim Yana Yana beklediğim,

Kızımın Başını Bağlamasını, Namazını kılmasını, Kuranını okumasını, Sadakatli olmasını, Anası Bana Nasip etmedi,

 

     Bir Koca, Hanımının Sadakatinden başka, Hanımından Ne İster ?

     Bir Baba, Evladının Sadakatinden başka, Evladından Ne ister, ?

     Sadakat olmaz ise, başka ve başkaca, Sizin için Neyin Ne değeri vardır ? 

 

Kadınların, Fitne, Nifak Doyumsuzluk, Hükümranlık ve Asilik fıtratları ile

Adem Babamızı Cennete dahi sığdırmadı, Sizi Evinizemi Sığdıracak !!! ???

Herkes Kendi evinin içine baksın ne anlattığımı anlar,

 

     Ey Rasulum, Ahiret hayatımda Bu kadını istememe hakkım Yokmu ? 

 

Ya Rabbel Alemiyn,

Heralde Ben Cehennemine Hiç Gitmeyeceğim, Zira Zebanilerini, Hanımım ve Kızım olarak evime göndermişsin,

Avucumun içindeki Kor Ateşten, Onun için Beynin Kavruluyor, Beynin Kavruluyor, Yüreğim Kavruluyor,

 

Ya Rabbel Alemiyn,

Mahşerde Hüküm Vermeyi, Ne Güzel Kendine almışsın,

Zira Kendi Hükmüm Kendime dahi Çare olmuyor,

 

Zira Siz, Dünyada iken, Daha Dünyada yaşıyor iken,

Kendinizce verdiğiniz bir Hüküm, Kendinize Bir Çare oldumu ?, Size Telafi veren bir Çare oldumu ?

Çare, Ancak ve Mutlak Senin ve Rasulunun Hükmündedir,

Hüküm Sahibinin, Adaletini, Rahmetini, Hikmetini, Şimdi Anlayabildinizmi ?

 

Ya Rabbel Alemiyn.

Şeytanı Yarattın, Kadını Niye Yarattın --- Kadını Yarattın, Şeytanı Niye Yarattın,

İkisi birleşince, Mücadele etmeye Kudretim yetmedi,

Biçar Acziyette Kaldım,

 

Lakin Sözüm Rabbim için değil, Bizim Düşünmemiz içindir,

Zira Derdimden Ekber olan, Büyük olan, Rabbim Allah var,

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın, Sosyal ve Beşeri Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz, İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Gıybet etmek istiyorum, Kendim hakkındada gıybet edilmesini istiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.k

Eleştirinizi ve Müzakerenizi Site İletişim Butonundan Mail yazın,

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim