ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ÇOCUK HAKLARI / İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 17.10.2023
Okunma : 6046

     ÇOCUK SEVGİSİ NEDİR ?

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ NEDİR ?

     ÇOCUKLAR ARASINDA  ADALET ve EŞİTLİK NEDİR ?  

     ÇOCUĞUN ANA ve BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI NEDİR ?

     ANA BABANIN, ÇOCUĞU ÜZERİNDEKİ HAKLARI NEDİR ?

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

Rabbin ve Rasulun Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli olasın, Hakkını veresin,

Anana Baba Haklarıma, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eşin Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Çocuk Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Komşu Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Akraba Haklarına, Saygılı Sevgili Muhabbetli ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

İnsan ve diğer Mahlukat Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Eğitim Öğretim Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Mesleğin Haklarına, İşin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Doğruluk Dürüstlük Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Devletin Haklarına, Saygılı Sevgili ve Hoşgörülü olasın, Hakkını veresin,

Kendine yapılmasını Kabul etmediğin bir hareketi, Sende Başkasına yapmayasın,

Yani, Haklıda Olsan, Kendini Yontasın, Kendine Yontmayasın,

Tahammül Edilen Değil, Tahammül Eden Olasın,

Alacağına Yavuz olduğun gibi, Vereceğinede Yavuz Olasın,

Sende, Hakkı Olanın Hakkını Verki, Sende Hakkını alabilesin,

 

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    ŞURA SURESİ AYET 49 VE 50

“ Sizleri imtihan için, Dilediği kimseye Erkek çocuk bahşeden, dilediği kimseye Kız çocuk bahşeden,

Dilediği kimseye, Erkek ve Kız çocuk olarak ikiz çocuk bahşeden,

Dilediği kimseyide kısır yapan Allah Zül Celaldir,”der   

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 506 / 9

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

“ Çocuklarınız kendi kazançlarınız olup, Çocuklarınızı Sizlere Allah vermiştir,

Allah Azze ve Celle Dilediğine Kız çocuk, dilediğine Erkek çocuk Evlât verir, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek, Çocuk vererek

veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan eder,

Kendisine Hamdetmenizi bekler, Kulun İmtihandaki vazifesi ve Allah Zül Celale Hamd etmesi,

Kendisine gelen Felaketler, Musıbetler, Hastalıklar Üzerine Sabretmesidir,

Kendisine gelen, Kazançlara, Sıhhatlere, Çocuklara karşılık, Tüm Benliği ile Allah Zül Celalin ve

Habibi Rasulu Zişan Muhammed Aleyhisselamın Emir ve Yasaklarına Gücü yettiği kadar Riayet etmesi,

Yapınız dediklerini yapması, Yapmayınız dediklerini yapmaması, İbadetlerini yerine getirmesidir,” dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1826

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tedbirli olmak Hayatın Yarısıdır, Sevgi Şefkat, Aklın Yarısıdır,

Gam, Keder, Üzülmek, İhtiyarlığın Yarısıdır, Çoluk Çocuğun Azlığı İki Kolaylıktan biridir,” dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S240 H3

  Sahabeden Ebu Said ve Sahabe Kadınlardan Havle Binti Hakim (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Evlat, Çocuk, Kalbinizin Semeresidir, Gözünüzün Nurudur,

Evlat Kokusu, Çocuk Kokusu, Cennet Kokusundandır, Cennet Rızkındandır, Cennet Kazancındandır, 

Evlat Arzusu ve Sevgisi İmtihanınız, Sizleri Korku, Hasislik ve Hüzünle Tevhid edicidir, Birleştiricidir, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 1721 ve 1720

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kadın, Kocasından Hamile kaldığında, Hamile kalmasının Sancılarına katlanarak 

Doğum yapmasına, Bebeğin Doğmasından itibaren Bebeğini Emzirip, Bebek Emzirmeden Kesilinceye kadar,

Her Zaman zarfında  ( Gebelik ve Çocuk doğurmak ve Emzirmek Kadının Cihadıdır,)

Allah Zül Celal uğrunda Cihad eden Mücahid tir, Mücahid Mükafatı alacaktır,

Bu Zaman zarfında Vefat ederse, Şehid olarak ölmüş olur, Sehid, Mücahid Mükafatı alacaktır, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    TİRMİZİ HADİS No 3895

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sizin en hayırlınız Ailesine en hayırlı olandır,

Anne ve Babasına İyi olandır, Kocası Hanımına iyi olandır, Hanımı Kocasına iyi olandır, Çocuklarına iyi olandır,

Çocukları Ana ve Babasına iyi olandır,  Ailesine karşı en hayırlı olan da benim,

Ailenizden biri veya Bir arkadaşınız öldüğünde onun kötülüklerini sayıp dökmeyi bırakınız, ” dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1718

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinde Çocuk ve Çocuk Sevgisi bulunmayan Evde Bereket ve Hayır yoktur, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2820

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Çocuk Kalbinizin Meyvesidir; Ebeveynini Korkak ve Cimride yapabilir, ( dikkat ediniz )" dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1229

  Sahabe Kadınlardan Havle Binti Haktem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuk, Anne Babasını, Cimri, Korkak, Cahil ve Üzüntülü yapabilir, ( dikkat ediniz )” dedi der,

 

    ÇOCUK SEVGİSİ                         KİTABUZ ZÜHD VER RAKAİK HADİS No 330

  Sahabeden Muhammed İbnül Muktedir, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kulun, İyi biri Salih biri olması nedeni ile, O kulun Çocuğunu ve Çocuğunun Çocuğunu Islah eder,

Muhiti, Mahallesi, Yerleşim yeri içersinde Onu Muhafaza eder,

Onlar içlerinde bulundukları sürece, Çevrelerini muhafaza eder, “ dedi der, 

 

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      AHZAB SURESİ AYET 6

“ Allah Zül Celal, Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Sevgisi, Müminlere, Müslümanlara,

Kendi canlarından, Annesinden, Babasından, Çocuklarından, Kardeşlerinden, Malları Sevgisinden daha üstün

olmalıdır, Habibim ve Rasulum, Muhammed Aleyhisselamın Eşleri, Hanımlarıda Mümimlerin Annesidir, “ der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      RIYAZUHUSSALİYİN HADİS No 172

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Rasulu olan Ben, Her Müslümana, Kendi Nefsinden daha İleriyim, daha Üstünüm, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      MÜSLİM HADİS No 44 ve 43

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Azze ve Celleyi ve Rasulu olan Beni, Kendi Canından, Çocuklarından Anne ve Babasından,

Malından, Mülkünden, İnsanlardan çok daha fazla Sevmedikce, Allaha ve Rasulu olan Bana Tabi olmadıkca,

Allahı ve Rasulu olan Beni, Kendisine Dost edinmedikce, İman Edemez, İman etmiş olamaz,

  Bir kimse, Allah ve Rasulü olan Beni, başkalarından çok daha sevmesi ile,

Bir kimse, Sevdiklerini Sadece ve Sadece Allah için sevmesi ile, Kızdıklarına Sadece Allah İçin Kızması ile,

Bir kimse, Küfürden, İmansızlıktan kurtulduktan sonra, tekrar Küfre, İmansızlığa dönmekden,

Cehennem Ateşine, Azabına atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmesi ile, Allah Azze ve Celleye,

Allah Rasulu olan Bana İman etmenin Tadına, Lezzetine, Kıvancına erişir, İmanı Tam ve Kemale ermiş olur,

bunlar kimde bulunursa O Kimse, Allah Azze ve Celleye,  Allahın Rasulu olan Bana,

imânın tadını bulur, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      TEVBE SURESİ AYET 24

“ Rasulum, Habibim, İman eden Müminlere, Müslümanlara deki,

Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti, Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisinden,

Muhabbetinden ve Allah Zül Celal için Cihad etmek, Sevgisinden ve Muhabbetinden, Allah Zül Celale ve

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisinden ve Muhabbetinde daha üstün olmasın,

  Şayet Babanız, Anneniz, Eşleriniz, Evlatlarınız, Kardeşleriniz, Akrabalarınız, Kabileniz, Irkınız,

Kazandığınız ve Kaybetmekten korktuğunuz Mallarınız, Evleriniz, Meskenleriniz,

Size Allah Zül Celal ve Rasulunden ve dahi Allah Zül Celal yolunda Cihad etmekten, daha sevimli ve sevgili ise,

Allah Zül Celal Size, Hidayetini vermez, İmanınız İmtihanını, kaybetmiş olursunuz, “ der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S316 H5

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Siz İffetli olunuzki, Kadınlarınızda, Çocuklarınızda iffetli olsun,

Ana ve Babanıza ihsan edin, İkram edinki, Çocuklarınızda Size İhsan ve İkram etsin,” dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2648

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Siz Babanıza, Annenize karşı iyi davranın Onları Hoş tutunki, Çocuklarınızda Size iyi davransın,

Hoş tutsun, Siz İffetli ve Namuslu olunuzki, Kadınlarınız, Çocuklarınızda İffetli ve Namuslu olsun, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 695

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İyilik yapabilmeleri konusunda Çocuklarınıza yardımcı olunuz,

Çocuklarınıza yardımcı olduğunuzda, Çocuklarınızı, Size İtaatsizlikten kurtarabilirsiniz,” dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      TİRMİZİ HADİS No 1916

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur veya iki kızı ve iki kız kardeşi olursa,

onlarla iyi geçinip onlar hakkında Allah’a karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederse O Cennetliktir,” dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 3306

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra)  anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Ümmetimden birisi üç kız çocuğunu veya üç kız kardeşini büyü­tür, onların geçimini üstlenir ve

onlara iyi davranırsa, kesinlikle on­lar Cehenneme karşı ona perde olurlar, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      TİRMİZİ HADİS No 1919

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Küçüklerimize şefkat etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir ” dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      MÜNZİRİ HADİS No C4 S86 H2

  Sahabeden Hüseyin İbni İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“Allah, Dedikodu, Gıybet yada başka bir yolla, Anası ile, Babası ile, Çocuğu ile,

Kardeşleri ile arasını ayıranı, Lanetlemiştir “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S423 H4

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Çocuğun, Bir insanın veya bir hayvanın dahi huyu fena olursa kulağına Ezan okuyunuz, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ HOŞGÖRÜSÜ                      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 812

  Sahabeden Saad Ebu Vakkas (ra) anlatıyor, Sahabeden Osman Bin Muaz,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Çoluk Çocuğundan Dünyalık Meşgaleden El Çekip, Kendisini sadece ve sadece İbadete vermek istediğini söyledi,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Böyle bir şey yapmayı yasakladı,” der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     BUHARİ HADİS No 2003

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Çocukların arasına karışır, Onlarla güler yüzle latife eder güzel olan şekilde şakalaşırdı,” der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     CAMİUSSAGIR HADİS No 1445

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bende Şaka yaparım, Şakalaşırım, Lakin, Şaka yaparken dahi,

Doğru olandan başkasını söylemem, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     CAMİUSSAGIR HADİS No 438 ve 3741

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve Sahabeden Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Yolculuktan Evinize döndüğünüzde,

Değersiz bir Taşla dahi olsa, Çoluk Çocuğunuza bir hediye getirin, Onlara Sürpriz yapın Sevindirin,

“ Her Kimin Küçük Yaşta Çocuğu varsa, Onunla Çocuk olsun, Çocuklaşsın, Onunla Çocuk gibi oynasın,

Çocuğunu neşelendirsin, “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     BUHARİ HADİS No 931

  Sahabe Kadınlardan Rubeyyi Binti Muavviz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem zamanında,

Küçük Çocuklarımızla beraber Mescide giderdik, Küçük Çocuklarımızada Oruç tuttururduk,

Çocuklarımızdan biraz açlığından dolayı ağlayanlara, Oyuncak yapar, İftar Vakti girinceye kadar,

Oyuncakla eğlendirirdik,” der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 804

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mescidi Nebevide Öğlen Namazını kıldırdıktan sonra Evine gitmek için çıktı, Allah Rasulunun yolu üzerinde

oyun oynayan çocuklar vardı, Allah Rasulu Bu Çocukları Teker Teker okşadı Sevdi,

Benimde yanağımı Okşadı sevdi, Mübarek Ellerinde Öyle bir Serinlik, Hoş ve Güzel bir Koku vardırki,

Dünyada hiçbir Serinlik ve Koku, Onun Serinliğinden daha serin ve Kokusundan

daha hoş bir Koku değildi, “ der,  

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     BUHARİ HADİS No 646

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Oğlu İbrahimi Kucağına alır, Oğlunu Öper, Koklardı “ der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     EBU DAVUD HADİS No 5217

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu, Kızı Fatıma yanına girdiğinde, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kızı için ayağa kalkar, elinden tutar, Onu öper ve kendi yerine oturturdu,

Allah Rasulu, Kızı Fatımanın yanına girdiğinde, Fatıma hemen ayağa kalkar, Elinden tutup Öper,

ve Babası Allah Rasulunu Kendi yerine oturturdu,” der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     BUHARİ HADİS No 985

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kızı Hz Fatımanın evinin önünde durup, Hz, Hasanı “ Küçük Oradamısın, Oradamısın “ diye çağırdı,

Hz, Hasan Koşarak Allah Rasulunun yanına geldi, Allah Rasulu Hz. Hasanı Kucaklayıp Kokladı ve öptü, Sonra,

“ Ya Rab, Ben Bu Çocuğu Seviyorum, Sende Bu Çocuğu Sev, Bu Çocuğu Sevenide Sev,” diye Dua ederdi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     BUHARİ HADİS No 1974 

  Sahabeden Usama Bin Zeyd Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Torunu Hasanı bir dizine alır, Benide bir dizine alır dizinde oturturdu, Şefkatle Sinesine basarak, “ Allahım,

Bunlara Rahmet ve Saadet İhsan eyle, Senden, Bunların Hayır ve Saadetlerini diliyorum, “Diye Dua ederdi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     TABARANİ HADİS No 734 

  Sahabeden Usama Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Torunu Hz Hasana sarılarak Hasanı Şefkat ve Merhametle öpmüştü, O Sırada Akra Bin Habis, Allah Rasulunun

Torunlarını öpmesini tuhaf bir şey olarak gördü ve Allah Rasulune, Benim On tane Çocuğum var,

fakat onlardan hiçbirini Senin gibi öpmem dedi, bunun üzerine Allah Rasulu Akra Bin Habise,

“ Kalbinden Şefkat ve Merhameti çıkardıysan Ben ne yapabilirim, Allah Zül Celal Kalbinde

Şefkat ve Merhamet olmayan Kimseye, Merhamet etmeyen Kimseye, Merhamet etmez,

Merhamet etmeyen Kimseyede, Merhamet olunmaz  “ dedi der,

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 5 H 1081

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Allah Rasulu Torunu Hüseyini omuzunda ( Kucağında ) taşırken görmüştüm,

Ey Çocuk, Ne Güzel bir Bineğin üzerinde bulunuyorsun dedim, Allah Rasulu Torunu Hüseyin için bana,

“ O da Güzel bir Binendir “ dedi der,  Tirmizi

 

     ÇOCUK SEVGİSİ ve HOŞGÖRÜSÜ     TİRMİZİ HADİS No 1129

  Sahabeden Abdullah Bin Şeddat (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir gün Yatsı Namazına Mescide Torunu Hasan ve Hüseyin Kucağında beraber gelmişti,

Torunlarını yere bırakıp Namaza durdu, Allah Rasulu Secdede iken, Secdesini Uzatmıştı,

Biz, Ey Allahın Rasulu Secdeyi uzattınız, Secdede iken Vahiymi geldi diye sorduk, Allah Rasulu cevaben,

“ Hayır Vahiyde gelmedi Balıma bir iş de gelmedi, Secdede iken Torunum Hasan Sırtıma çıkmıştı,

O Sırtımdan inmeden, Sırtımdan düşmesin diye, O Sırtımda iken, Secde Zikirlerini çoğaltarak Secdeyi uzattım,

O Hevesi geçip, Sırtımdan inmeden Secdeden kalkmadım,” dedi der,

 

    Allah Rasulunun Torunu Hz Hasan küçük bir çocukken, Allah Rasulu Namaz kılarken Sırtına Çıkıp oturmasını,

Allah Rasulununde Secde Zikiri ile Secdeyi uzatmasını, bende Oğlum Bilalin Ben Namaz kılarken Secdede

sırtıma çıkıp oturması ile Secde Zikiri ile Secdemi uzatarak yaşadım, 

 

 

     ÇOCUKLAR ARASINDA  ADALET ve EŞİTLİK                        NESAİ HADİS No 3620, 3623, 3625, 3617 ve 3627

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Babam Beni Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına

götürdü ve Ben, Malımdan Şunu Oğlum Numana verdim dedi ve Allah Rasulunden Şahit olmasını istedi,

Allah Rasulu Babama, “ Senin Numandan başka Çocukların varmı ? diye sordu, Babam Evet dedi,

Allah Rasulu Babama, “ Numana verdiğin gibi, Tüm Çocuklarınada aynen verdinmi “ ? diye sordu,

Babam, Hayır diye cevap verdi, Allah Rasulu, Tüm Çocuklarına karşı, aynı hayır ve iyilikte bulunman

Seni sevindirmezmi, ? diye sordu, Babamda Evet dedi, “ Beni Zulum ve Haksızlık olan bir işe Şahit tutma,

Zira Ben Haksızlık yapılan bir işe, Haksızın yanında olarak Şahitlik yapmam,

Neden böyle bir Haksızlık yapıyorsun, Çocukların arasında Adil olmalı değilmisin, ?

Haksızlık yapmamak için O Malı geri al ve Çocuklarına Hakkaniyetle paylaştır,

" Çocuklarınız arasında, Adaletle ve Eşit olarak Muamele Ediniz,

  Çocuklarınız arasında, Adaletle ve Eşit olarak Muamele Ediniz, " dedi der,

 

     ÇOCUKLAR ARASINDA  ADALET ve EŞİTLİK                        NESAİ HADİS No 3568

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Ben Hasta iken Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

beni ziyarete geldi, Ben, “ Ey Allah’ın Rasûlü Malımın hepsini vasiyet edip infak etmek istiyorum ne dersiniz

diye sordum, Allah Rasulu “ Hayır olmaz ” dedi, Ben, “ Yarısını”  dedim, Yine “ olmaz ” dedi,

Ben “ Üçte birini deyince, Allah Rasulu “ Üçte bir de Çoktur ama vasiyet edip İnfak edebilirsin,

Zira ( Çocuklarını ) Mirasçılarını, Zengin bırakman, onları Fakir ve başkalarına el açar halde bırakmandan

daha hayırlıdır, dedi der,

 

     ÇOCUKLAR ARASINDA  ADALET ve EŞİTLİK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3331

  Sahabeden Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah kendisine geniş imkân verdiği halde çoluk çocuğunu sıkıntı­ya sokan bizden değildir,” dedi der,

 

     ÇOCUKLAR ARASINDA  ADALET ve EŞİTLİK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1081

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Çocuklarınızı Öpüp Sevmeye varıncaya kadar, Çocuklarınız arasında Adil davranınız,” dedi der,

 

     ÇOCUKLAR ARASINDA  ADALET ve EŞİTLİK                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S74 H2

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Evladlarınızında, Çocuklarınızında Adaletle muamele etmelerini istiyorsanız,

Evlatlarınız, Çocuklarınız arasında ihsanda bulunmak hususunda adaletle muamele edin,

Zira,  Adaletle muameleyi etmeyi ilkin Sizde görmektedirler, “ dedi der,

 

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      BAKARA SURESİ AYET 233

“ Çocukların, Yiyeceklerini, Giyeceklerini, Barınmalarını, Yetiştirilmelerini, Terbiye edilmelerini, Eğitilmeleri,

Ana ve Babası üzerine, Ne kadar Güçleri yetebiliyorsa O kadar bir Borçtur, “ der, 

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      ENAM SURESİ AYET 140

“ Bilgisiz, Eğitimsiz bırakarak Çocuklarınızı Öldürmeyiniz, Çocuklarını Bilgisiz, Eğitimsiz Bırakanlar,

Onları öldürmüş olur ve dahi Kendilerinide Çocuklarınıda Ziyan etmiş olurlar,” der, 

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      RAMUZEL HADİS HADİS No C2 S138 H14

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Nasıl ki, Ananın, Babanın

Çocukları üzerinde hakları varsa, Çocuklarının da Anası ve Babası üzerinde hakları vardır, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S276 H 6

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evladın, Çocuğun Babası üzerindeki Hakları, Babasının Kendisine, İslam Dinince Anlamı Güzel olan

Bir İsim vermesidir ve ona ancak Helal Kazanç kazanarak yedirmesidir,” dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      CAMİUSSAGIR HADİS No 1259

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Katında En büyük günahlarınızdan biride,

Geçimi, İaşesi, Barınması Size ait olanların bu ihtiyaçlarını, İhmal etmenizdir,” dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      EBU DAVUD HADİS No 5105

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor,  Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz, Ali’nin oğlu Hasan ve Hüseyin

Allah Rasulunun Kızı Fatıma’dan doğduğuda, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Torunu Hasan ve

Hüseyinin, Sağ Kulağına Ezan Sol Kulağına Kamet okuyarak İsimlerini koydu, “ der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 324

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Torunu Hasan doğduğunda Akika olarak Bir Koyun Kurban etti, Hasanın Saçları Tıraş zamanına geldiğindede,

Kızı Fatımaya, Hasanın Saçlarını kestir ve Kesilen Saç ağılığınca, Gümüş Sadaka ver, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      TİRMİZİ HADİS No 1515 ve 1516

  Sahabeden Selman Bin Amir Ed Dabbi (ra) ve Sahabe Kadınlardan Ümmü Kürz (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Erkek çocuğun doğumuyla beraber Akika Kurbanı ( Doğum Kurbanı )

vardır, Erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için tek koyun, Akika Kurbanı ( Doğum Kurbanı ) vardır,

Doğan Çocuklarınız için Akika kurbanı kesiniz ve Çocuklarınızdan her türlü eziyeti gideriniz, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      TİRMİZİ HADİS No 2832

  Sahabeden Ebu Amir Bin Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yeni doğan çocuğa en fazla yedinci günde isim verin, Doğan Çocuğunuzun Akika Kurbanını keserek,

Çocuğa gelebilecek eziyeti, kem şeyleri kaldırın, ” dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      MÜSLİM HADİS No 2120

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğunuzun Saçını Tıraş ederken, Yahudiler ve Hiristiyanlar gibi Yarım Tıraş yapmayın,

Saçının bir kısmını kesip diğer kısmını uzun bırakmayın, “ dedi der, 

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kılık Kıyafetinizde, Hal ve Hareketlerinizde Edepsizlik ve Hayasızlıkla )

Ne Yahudiye ve ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin, Edepsizlik ve Hayasızlıkla,

Bizden başkasına benzeyen bizden değildir, Müslümanlardan değildir, “dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/321 H/6

  Sahabeden Muhammed İbni İlyas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocukların Kılık Kıyafetindede, Çocuğun Mahrem yerlerinin açık sacık olmamasına dikkat edin,

Çocuklarında Mahrem Yerlerini Cinsel yerlerini örtün, Çocuklarıda Doğru şekilde giydirin,

Cocuklarıda Açık Saçık giydirmeyin, Zira Çocuğun Cinsel Yerleride, Büyüklerin Mahrem yerleri gibidir,

Allah Azze ve Celle, Mahrem yerlerini açana, belirginleştirene Rahmet Nazarı ile bakmaz “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      BUHARİ HADİS No 1355

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gece Karanlığı hasıl olduğu zaman, Yatsıdan sonra, Çocuklarınızı Evinize alın, Evinizden dışarı çıkarmayınız,

Çünkü Şeytanlar Yatsıdan sonra Gecenin karanlığında etrafa yayılır, dağılır, Çocuklarınıza Musallat olur, “dedi der,

 

     ÇOCUĞUN ANA BABASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI      EBU DAVUD HADİS No 495

  Sahabeden Amir Bin Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Erkek ve Kız Çocuklarınız,

On Yaşına geldiklerinde, Akıl Baliğ olduklarında, Yatak Odalarını ayırınız,” dedi der,

 

     ( Çocuklarınızın Kız yada Erkek olmayışı, yani Orta Cins oluşu, Allahtan değil, Kaderinizden değil,

Anne ve Baba olarak, Kız çocuğu Erkek gibi giydirip yetiştirmenizle,

Erkek Çocuğu Kız gibi giydirip yetiştirmenizle, Size aittir,)

 

 

     ANA BABANIN, ÇOCUĞU ÜZERİNDEKİ HAKLARI    RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/317 H/5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çetinlik ve kolaylık halinde de, fakirlik ve zenginlik zamanında da, neş'eli ve kederli halinde de,

aleyhinde bir tercih yapıldığında da, Söz dinlemeye ve itaat etmeye bak,”dedi der,
 

     ANA BABANIN, ÇOCUĞU ÜZERİNDEKİ HAKLARI    RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerine en En Bahtiyar, En imrenilecek olanı şu kimsedir,

Rabbine ibadet ve itaatını Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

Ailesinden, Çoluk Çocuğundan Nasibi olandır, Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır,

Arkasından ağlayanı ve mirası az olandır,  Ailenizin, Çoluk Çocuğunuzun Size olan Sadakati Nasibiniz kadardır,

Kazançlarınız, İnsanların arasında tanınmanız, Eşinizin Dostunuzun Size olan ilgi ve alakası Nasibiniz kadardır,  

İnsanlar onun Halini kimse bilmez. İnsanlar arasında tanınmaz ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

     Rızkınız, Kazancınız, Kardeşinizin, Çocuğunuzun, Akrabanızın, Hısımınızın, Eşinizin, Dostunuzun,

Arkadaşınızın, Komşunuzun Size olan ilgisi alakası, Muhabbeti, kısacası Her şeyiniz,

Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği Nasibiniz, Kısmetiniz kadardır,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Kimse Size İlgi ve alaka göstermez,

Kalabalıklar arasında Yalnız kalırsınız,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Denize düşseniz Bir Damla bulamazsınız, Islanmazsınız,

Çölde olsanız, Bir Kum tanesi dahi bulamazsınız,  Asıl Fakirlik, Kalabalıklar arasında Yap yalnız kalmaktır, 

 

     Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Sevgisinin, Muhabbetinin,  Ana, Baba, Evlat, Eş, Kardeş, Sevgisi ve

Muhabbetin den üstün olması demek, Birinci etapta, Allah ve Rasulunun Sevgisini, Muhabbetini Rahmetini,

Affını ve Mağfiretini kaybetmekten korkmaktır, İkinci etabta, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunun,

yapınız diye Emir ettiklerini yapmak, Yapmayınız diye yasakladığı Haramları yapmamaktır,  

Ücüncü etapta, Annenizin, Babanızın, Evladınızın yüzüne baktığınızda dahi,

Allah Zül Celali ve Rasulunu hatırlamanızdır, Dördüncü Etapta, Evladınızı, Allah ve Rasulunun Emrettiği gibi

Allah Zül Celale ve Rasulune İtaat eden, Dinini Bilen, İbadetlerini yerine getiren,

Hak ve Doğruluktan şaşmayan şekilde eğitip yetiştirmektir, Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Hükmünü,

yani Çocuk Terbiyesinde ve Eğitiminde Anne ve Babalara Nasıl bir Sorumluluk yüklendiğini artık anlayınız,

Cehenneme gitme veya Cennete girebilme yargısı Ancak ve Ancak ve Mutlak Allah Zül Celalindir,

     Yani, Çocuk yetiştirmek, Çocuk Terbiye etmek,

“ Çocuktur Oynayacak deyip, Saldım Çayıra, Mevlam Kayıra, “ demek değildir,

Çocuğu Sokağa fırlatmak, yaptıkları gürültüler ile, Saygısızlık ve Hoşgörüsüzlük ile

Komşuları rahatsız etmek demek değildir, Zira, Hasta olan var, Dinlenen var, Misafiri olan var,

İnsan olmanın ve Terbiyenin Temel Şartı Bu şekilde düşünceli olmaktır,

Dirisi beş kuruş etmez, Lakin Ölüsüne güç yetmez,  duruma düşmeyin, düşürmeyin, 

 

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   BAKARA SURESİ AYET 220

“ Sana Yetimler hakkında soruyorlar Deki, Yetimlerde Sizin Kardeşlerinizdir,

Sizin Korumanıza ve Himayenize Muhtaçtırlar, Yetimlerin arasına karışınız Yetimlerle birlikte olunuz,

Yetimlerin Büyümesinde, Eğitiminde, Yetişmesinde, yardımcı olmak onların önünü açmak

Sizin için Hayırlı olandır, “ der,     

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   MAİDE SURESİ AYET 5

“ Evlad edindiğiniz Evlatlıklara, Babasının adı ile Sesleniniz, çağırınız, Allah Zül Celalin indinde doğru budur,  

Şayet Babasının adını bilmiyorsanız, Bu zaruretten dolayı üzerinize bir günah yoktur,

Evlat edindiğiniz Evladlıklarınızda, Sizin Din Kardeşleriniz ve Dostlarınızdır,” der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   YUSUF SURESİ AYET 21

“ Bir Yetimi, Bir Öksüzü veya Hem Yetim Hem Öksüzü veya Anne ve Babası kayıp olanları,

Ebebeyni kayıp olanları, kollayıp korumakla Evlad edinmek, Size Faydadır,” der, 

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   NİSA SURESİ AYET 6

“ Akılca Olgunlaşıncaya kadar, Evlenme Çağına gelinceye kadar Yetimleri ve Öksüzleri gözetip kollayın,

Onlara herhangi bir zarar gelmesine mani olun, “ der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   NİSA SURESİ AYET 36

“ Ananıza, Babanıza, Akrabalarınıza, Yetimlerinize, Akraba olan Komşularınıza, Akraba olmayan Komşularınıza,

Arkadaşlarınıza, Yoksullara, Sahibi olduğunuz, yanınızda çalıştırdığınız Hizmetinizde bulunan İşcilerinize,

( Kölelerinize ) Yolda Kalmışlara, Muhtaçlara, İyilikler ediniz, Güzellikler ediniz, Yardımlaşmalar ediniz,

İyi ve Hoş davranınız, Allah zül Celal, İyilikleri ile, Güzellikleri ile, Yardımlaşması ile Övünenleri, Kibirlenenleri

sevmez, Sadece ve Sadece Allah’a kulluk edin ve Allahtan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın,” der, 

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2527

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Yemesine İçmesine, Barınmasına bakmak üzere Müslümanlardan bir Yetimi barındırırsa,

Kimde, Üç kızın geçimini temin eder, Onları eğitir, Onlara iyi davranırsa, 

Onu, Kendi kendinin ihtiyaçlarını görür hale gelinceye kadar, rahatlayıncaya kadar bakarsa,

Katiyetle affedilmeyecek olan, Allah Zül Celale Şirk koşma olmazsa, Cennete girmeyi Hak eder,” dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   CAMİUSSAGIR HADİS No 2118

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Müslümanların Evleri içinde, En Hayırlı Ev, İçersinde kendisine iyi davranılan, Kendi çocuğu gibi

Kol Kanat gerilen, bir Yetimin bulunduğu Evdir, En Kötüsü ise, Yetime Zulmedilen Evdir, “ dedi der,

 

    EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S69 H4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haksızlıkla Başkasının veya Yetimlerin Mallarını Gasbeden Yiyen, Cennete Giremez, “ dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2532

  Sahabeden Abdullah Bin Ebi Evfa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına

Kız kardeşi beraber Küçük bir Erkek Çocuk geldi, Allah Rasulune, Yetim bir Erkek çocuğu ben,

Yetim bir Kız kardeşim ile karşındayız, Allahın Sana yedirdiğinden bizede yedir,

Allah, Sen Razı oluncaya kadar, Katından Sana Bol Bol ihsan eylesin, dedi,

Allah Rasulu O Çocuğa “ Ey Küçük Çocuk, Ne kadar güzel söyledin” dedi,

Sonra Bilale, Evimize git, Evde yiyecek ne varsa bulduğunu getir, dedi,

Bilal, Allah Rasulunun Evine gitti, elinde Hurmalarla döndü, Allah Rasulu O Yetim Çocuğa,

“ O Hurmalardan, Yedi tanesi sanadır, Yedi tanesi Kız kardeşinedir, Yedi tanesinide Annenindir,

Sabahleyin Bir Hurmayı Kahvaltı yap, Akşam Bir Hurmayı Akşam yemeği yap,” dedi,

Çocuk Hurmaları alıp giderken, Muaz da peşinde gitti, O Yetimlerin başını okşayarak,

Ey delikanlı, Allah Seni Yetimlik Sefaletinden kurtarsın, Seninle Babanın yerini doldursun, diye dua etti,        

Allah Rasulu Muaza “ Ne güzel yaptın,” dedi, Muaz, Şefkatimden öyle davrandım dedi,  

Sonra Allah Rasulu, “ Canım Kudretinde olan, Allah Zül Celale yemin olsun ki,

Kim bir Yetimi bağrına basar, Elini başına koyup okşarsa, Onu iyi bir şekilde himaye ederse,

elinin üzerinden geçtiği her bir saç tanesi için bir günahını affeder, her saç tanesi için ona bir sevap yazar,

her saç tanesi İçin onu bir derece yükseltir,”dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S11 H9

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Kalbinin Yumuşamasını ve Hacetinin görülmesini sever misin ? diye sordu, bende evet dedim,

Bunun üzerine Allah Rasulu bana “ Yetime Merhamet edersen, Onu Kollayıp gözetirsen, başını okşarsan,

ona yediğinden yedirirsen, Kalbin yumuşar ve Hacetine erişirsin, “ dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   BUHARİ HADİS No 976

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ile bir yolculukta idim,

Allah Rasulu Bana “ Evlendinmi “ diye sordu, Bende Evet Evlendim dedim,  Allah Rasulu, “ Kız olanlamı Evlendin,

Dul olan bir Kadınlamı evlendin” diye sordu, Ben Dul olan bir Kadınla evlendim dedim, Allah Rasulu bana,

“ Kız olan, Bakire olan biri ile evlenip, O Sana, Sende ona Mülaabe etmeyi, istemezmiydin, “ diye sordu,

Bende, Babam Abdullah öldü, geride Bakımları benim üzerime borç olan dokuz küçük kız kardeş bıraktı,

Doğrusu Bende bunların aralarına, ayrıca bir bebek getirmek istemedim, onun için, Bu Küçük Kız Kardeşlerime

Bakabilecek, Saçlarını, başlarını toplayabilecek, Mürebbi olup, O Yetimlerin Bakımlarını görebilecek,

Dul Bir Kadınla evlenmeyi daha iyi gördüm, dedim, Allah Rasulu Bana,

“ Allah Zül Celal, Eşini Senin Hakkında Mübarek ve Hayırlı Kılsın, Ailene Karşı, Akil, Reşid ve Bağlı ol,

Allah Zül Celalden de Evlad talep ediniz, “ dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2788

  Sahabeden Abdullah Bin Ebu Evfa El Eslemi (ra) anlatıyor, Evden dışarı çıkmıştım,

Hz. Ebû Bekir ve Ömer bir köşede oturuyorlardı, Diğer bir Köşedede Bir küçük çocuk ağlıyordu,

Çocuğun ağlamasını gören Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Ömer'e, " Bu Çocuk kaybolmuş bir çocuktur, Çocuğu alıp bağrına bas, “ dedi,

Hz. Ömer de O çocuğu bağrına bastı, Kucağına aldı ve Anası Babası bulununcaya kadar Kendi evine

götürürken, Bir Kadın Ah Oğlum, Ah Yavrum diye ağlaya ağlaya Feryat ediyordu,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hz Ömere “ O Kadına Seslen, O Kaybolan Çocuğun Annesidir “ dedi,

Hz. Ömer Kadına seslendiğinde, Kadın Allah Rasulunu gördü ve Aman Allahım Allah Rasulunu bile Görmüyorum

dedi, Kadın Çocuğu Hz Ömerin Kucağından aldığında, Hala ağlıyordu,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Bu Kadının Çocuğuna karşı nasıl şefkatli olduğunu görüyorsunuz,

Allah Zül Celal Müminlere karşı, bu kadının çocuğuna gösterdiği merhametinden daha merhametlidir, " dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   BAKARA SURESİ AYET 233

“ Şayet Doğan Çocuklarınızı, Başka bir Kadına Emzirtmek isterseniz,

Vereceğinizi, Onların, Emzirmeye verdiğiniz Kadının, İaşesini ve Giyeceklerini,

Geleneğinize ve Geçim Şartlarına uygun olarak verdikten sonra bunda Size bir Günah yoktur,

Varislerinize düşende, yine Aynı Borçtur,

Zira, Herkes, Ancak Gücüne ve Muhataplığına göre Mükellef olur,” der,  

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 S169 H6 ve 7 

  Sahabeden Amir El Kuşeyri ve Ebu Vefa İbni Zürare (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Anadan ve Babadan Yetim olan bir Çocuğu, Bakmak barındırmak, Müslüman olarak yetiştirmek

üzere, Hayata tam alışıncaya kadar, Kendi Kendini İdame ettirinceye kadar yanına alırsa,

O Kimsenin Cennete girmesi Kesinleşir, “ dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   RAMUZ EL HADİS No C5 S428 H8

  Sahabeden Adiy Bin Hakem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Akrabasından yahud Başkasından olan bir Yetimi, O Yetim Büyüyüp Kendi kedini İdare eder

duruma gelinceye kadar, Uhdesine alır ve yetiştirse, Cennet Ona Vacip olur, “ dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2682

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabasından olsun, Yabancıdan olsun, Bir Yetimi, Himayesine alıp yetiştiren, İhtiyaçlarını gören,

Benim ile Cennette İki Parmak gibi Yana Yana olacağız, “ dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 265

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendi Yetim Çocuğunu veya başkasına ait bir Yetim Çocuğu, Şefkat ve Merhametle Himâye eden,

Koruyan, Eğiten, yetiştiren, İhtiyaçlarını gören kimseyle Ben, İki Parmağın yan yana durduğu gibi,

Cennette yanyana olacağız, “ dedi der,

 

     EVLAD EDİNMEK SEVGİSİ TERBİYESİ ve HOŞGÖRÜSÜ   TİRMİZİ HADİS No 2106

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Bir Adam ölmüş ve geride Kendisine bir Varisi yoktu,

Hanımı, Çocuğu, Babası, Annesi, Kardeşi, Şer-i bir Mirascısı yoktu,

Sadece ( Evlad lık edindiği ) Azad ettiği, Hürriyetini verdiği Bir Kölesi vardı,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Onun Mirasını O Azadlı Köleye, ( Evladlığa ) verdi,” der,

 

     Yetim ve Öksüz bir Çocuğun Evlad edinilmesi ile büyütmekte dikkat edilecek husus,

     Şayet O Yetim veya Öksüz çocuk, Kız ise, Büyüdüğünde, Onu Evladlık olarak alan Erkeğe Namahremdir,

Erkek Çocuk ise büyüdüğünde, Onu Evladlık olarak alan Kadına Namahremdir, Ancak, Süt Çağında alınıp,

Onu alan Kadın tarafından Emzirilebilirse, O Kadının ve Kocasının Süt Evladı olacağı için Namahremlik kalkar,

     Şayet O Yetim veya Öksüz Erkek çocuğu, Kadının Kız Kardeşi tarafından Emzilirse, Süt Yeğeni olur,

Onu Evladlık alan Kadına Namahremlik kalkar, Lakin Kadının Kocasına Namahremdir,

     Şayet O Yetim veya Öksüz Kız çocuğu, Erkeğin Kız Kardeşi tarafından Emzilirse, Süt Yeğeni olur,

Onu Evladlık alan Kocaya Namahremlik kalkar, Lakin Kocanın Hanımına Namahremdir,

     Ancak ve ancak, Süt emme çağında Evladlık olarak alınacak Kız yada Oğlan çocuk,

Yetim veya Öksüz olsada veya olmasada, Kadının Kız kardeşi ve Kocanın Kız Kardeşi ile beraber Emzilirse,

Onu Evladlık alan O Kadınada, Kocayada Süt Yeğeni olur ve Namahremliği kalkar,

Bunlar olamadığı taktirde, Namahremlik hususuna azami dikkat edilmelidir, 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal, Manevi ve Maddi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Cocuk Sevgisini, Terbiyesini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim