ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  NİKAHI DÜŞÜREN HALLER İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 3635

     EVLİLİK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ NEDİR ?

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU NEDİR ?

     İMANINIZI İNKAR ETMİŞ OLMANIZ NİKAHI YOK EDER, NEDİR ?

     ZİNA NİKAHI YOK EDER NEDİR ?

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER NEDİR ?

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK ve İÇMEYE DEVAM ETMEK NİKAHI YOK EDER NEDİR ?

     GEÇİCİ NİKAH HARAMDIR ve NİKAHINIZI YOK EDER NEDİR ?

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EVLİLİK HÜKMİYETİ                   NİSA SURESİ AYET 34

“ Allah Zül Celal, insanlardan bir kısmını diğerlerine Üst kılmıştır, Üstünüzdür, Üst tür, Üste dir,  

Allah Zül Celal, Erkekleri, İmamet, İdarecilik, Cihad, Miras gibi işlerde, Kadınlar üzerine Üst vazifede Yarattım der, 

Erkekler, Kadınlar üzerine, İdareci ve Hakim kılınmıştır, Kocayı, Hanımı üzerine Üst kılmıştır,

  Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine, Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir, Koca, Aile Reisi olarak

Hanımlarının ve Ailesinin Geçimlerini, İaşelerini, Giyimlerini, Barınmalarını Temin etmekle Mükelleftir,

  Koca, Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Nikah Mehri vermekle de Mükelleftir,

Kadınlarda, Kocasının yokluğunda, Kocasının ve Kendisinin, Ar ve Namusunu, İffetini, Irzını, Sırlarını,

Malını ve Evini korumakla mükelleftir, Dürüst ve Erdemli Kadınlar, Kocasına gerçekten itaatli olanlardır,” der,

 

     EVLİLİK HÜKMİYETİ                   NİSA SURESİ AYET 24

“  Bir Kadın yada Kızla, Nikahlanmak, Evlenmek, Ancak ve Ancak, O Kadının yada Kızın,

Nikah Mehirlerini vermek şartıyla, Size Helal kılınmıştır, Nikahlandığınız Hanımınızla Zina etmiş olmamak için,

İffetli olmak, İffetli kalmak, Nikahlandığınız Hanımınıza, Mehirini vermeniz, Allah Zül Celalin Sizin Üzerinize

Nikahınızın Farzı kıldığı, Olmazsa olmazı kıldığı Hükümleridir, Allah Zül Celalin Size Emri böyledir,”der,

 

     EVLİLİK HÜKMİYETİ                   İBNİ MACE HADİS No 1896 ve 1895

   Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve

Sahabeden Muhammed Bin Hatip (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sahabelere “ HELAL NİKAH ile, HARAM, NİKAH, YASAK NİKAH, arasındaki fark nedir, diye sordu,

Sahabeler, bunu ancak Allah ve Rasulu bilir dediler, Allah Rasulu Cevaben,

HARAM NİKAH, Nikahın Topluma duyurulmamasıdır, Gizli şekilde Nikah yapılmasıdır, Evlenilmesidir,

HELAL NİKAH, Nikahın Topluma İlan edilmesi, Duyurulmasıdır, Nikahınızın Haram Nikah olmaması için,

Nikahınızı Gizli değil, Kimsesiz değil, Kalabalık yerlerde yapın, Nikahınızın yapıldığının belli olması için,

 ( Halkı rahatsız etmeyeçek ve Edepsiz ve Hayasız olmaka şartıyla ) Def çalınız,

Nikahınızı, Evlenmenizi, Düğününüzü, Halka duyurun, ” dedi der,

 

     EVLİLİK HÜKMİYETİ                   MUVATTA NİKAH HADİS No 26

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Huzuruna,

Sadece Bir Erkek ve Bir Kadının Şahitliği ile kıyılan bir Nikah, Evlilik Davası getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bu Gizli kıyılan Bir Nikahtır, Nikah Akdolunmuş olmaz,

Böyle Gizli Nikahla Evlenenleri görürsem, Onları Recmederim “ dedi der,

 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 1573

  Sahabeden Ebu Bekir Bin Muhammed Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eşleriniz, Birbirinizin Oyuncağıdır, Eğlencesidir, Hayat arkadaşıdır,

Her Kim, Hayat Arkadaşı ile Nikahlanıp evlendiğinde, Hayat arkadaşına En güzel şekilde baksın,

Onu En güzel şekilde görsün,” dedi der,  

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına Cinsel Organı, Kocasının Emaneti kılınmıştır, ( Kocaya Cinsel Organı, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır, ” dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   TİRMİZİ HADİS No 2793 ve 2792

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) ve Ebu Said Elhudri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğe, Hanımından başka Kadının Avret yerleri Haramdır,

Kadına, Kocasından başka Erkeğin Avret yerleri Haramdır,

  Erkeğin, Başka bir Erkeğin Avret yerlerine bakması Haramdır,

Kadının, Başka bir Kadının Avret yerlerine bakması haramdır, 

  Bir Örtü veya yatak içersinde veya Ayakta iken, Kadının Kadına, yada Erkeğin Erkeğe,

yada Erkek Hanımı haricindekine, Kadın Kocası haricindekine,

Vucudlarını birbirlerine dokunduracak şekilde sokulması, yatması Zinadır, Haramdır,  

  Kadın, Çıplak şekilde Başka bir Kadının Vucuduna dokunup birlikte olması yatması, Zinadır, Haramdır,

Erkeğin, Çıplak şekilde Başka Bir Erkeğin Vucuduna dokunup birlikte olması, yatması, Zinadır, Haramdır,

  Erkek, Hanımı haricindeki bir Kadının Vucudunu, Kadın Kocası haricindeki bir Erkeğin Vucudunu

görüyormuşcasına vasıflandırıp birlikte olması Haramdır,

Bu Haller Sapıklıktır, Bu Haller Zina yapmaktır “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   EBU DAVUT HADİS No 4018

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek, Hanımı haricindeki Kadınlara Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Kadın, Kocası haricindeki Erkeklere Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Erkek Hanımı haricindekilere, Kadın Kocası haricindekilere,

Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbını Belirginleştiren Kılık Kıyafet giyemez,

Erkekler ve Kadınlar, aynı yerde ve aynı mekanda,

Mahrem yerleri Çıplak ve birbirlerini görecek şekilde duramaz,

Erkek, diğer bir erkeğin Mahrem yerlerine bakamaz, Kadında, diğer bir Kadının Mahrem yerlerine bakamaz,

Erkek, diğer bir Erkekle, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz,

Kadın, diğer bir kadınla, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz, Bunlar Sapıklıktır ” dedi der,

 

     Yukarıda okuduğunuz Ayet ve Hadislere göre,

Mahremiyet, Namus ve İffet Kavramlarının ifadesi Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahip olduğunuz,

Sahibi olduğunuz bazı Azalarınızın, Organlarınızın, Cinselliğinizin kullanım hakkı size ait değildir, 

     Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

     Erkekliğiniz, Cinselliğinizin, Erkekliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece hanımınıza aittir,

 

     Erkekliğinizin, Erkek Cinselliğinizin kullanım Hakkı, Sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

Erkekliğinizi, Erkek Cinselliğinizi, Çapkınlık, Zamparalık, Flört etmek gibi, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Hanımınızdan başka Kadınlara

sergileyemez ve Teşhir edemez ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir,

Zira Hiçbir Kadın Fıtratı bunu kabul etmez, sonra Hanımının sizden boşanması veya Size Boynuz takması

nereden çıkıyor diye aramayın,   

 

     Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin, kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

Güzelliğinizi, Cinselliğinizi, Dişiliğinizi, Şıklık, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam, Çağdaş yaşam, Modern yaşam,

Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Kocanızdan başka Erkeklere sergileyemez ve Teşhir edemezsiniz,

ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir, Zira Hiçbir Erkek Fıtratı bunu kabul etmez,

sonra Kadınlara karşı Şiddet ve Tecavüz nereden çıkıyor diye aramayın,

hatta ve hatta sonu, Kıskançlık ve Namus Cinayetlerine kadar gider, Haberlerden izliyorsunuzdur,

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkının

size ait olmadığını, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını,

Kadının yaya Çocuğun Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin nedenlerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

    Kadınların Giyinik oldukları halde, Vucudlarının Tüm Hatlarını, Tüm Dişiliği belirginleştirmek,

Çıplakmış gibi görünmek Haram ve Yasaktır, 

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi

gerekirken, Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde,

Cinselliklerini Kocasından başkasına teşhir ederlerse, Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olurlarsa,

Kocasına karşı Küfranı Niymet etmekte değillermi ?  Bu olgu, Şimdiki Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi kavram kargaşaları Bu değilmidir ?

 

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük, Namus ve Erdem timsali gibi

görünen bir Söz, “ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Verdiğini, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin,

Nasıl bir Sapıklık olduğunu, Allah ile Alay etmek olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ? 

 

     Eşinizle Nikahlanmış olmanın, yani Nikahın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Erkeğin Ailesinin Geçimini sağlaması Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Cinsel Bağlılık Hükmiyetidir,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ, NİKAH AKDİ, SADAKAT YEMİNİDİR,

Eşine, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu için, Sadakatli olmak ve Sadakatli kalacağına Yemini etmektir,

NİKAHLANMA, SADAKAT YEMİNİDİR, Dilinizdeki, Sözünüzdeki Laf Kalabalığı Oyuncak değildir,

Eşler arası, Sevgi Saygı ve Hoşgörüyü, Muhabbeti ancak ve mutlak Sadakat getirir, başka bir şey değil,

 

     Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakatli olan, Ne Huzursuz olur, Nede Şiddet görür,

Ne de Eşinden Boşanma durumuna düşer, Sadakatli olan, Kendini teşhir etmeyen, Hiçbir Kadın yada Kız,

Ne Cinsel Tacize, Ne Tecavüze uğrar, Nede Şiddet görür, 

 

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                TABERANİ HADİS No 74

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Meymune El Kendi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

 “ Bir Kimse, Bir Kızla yada Kadınla Evlenirken, Kızın yada Kadının kabul ettiği Mehri vermeyi söz verdiği halde,

Kafasında, Kadını yada Kızı aldatarak, O Mehri vermemek, Ödememek düşüncesi varsa,

vedahi O Mehrini Ödemeden Ölürse, Allahın Huzuruna Zinakar olarak çıkacaktır, “ dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                MUVATTA NİKAH HADİS No 5

  Sahabeden 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kızlar yada Kadınlar, Anne ve Babasının veya Ailesinden Söz Sahibi olan Velisinin izni veya

O yerin, Mülki Amirinin Müsadesi olmadan evlenemezler “ dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/181 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Kız veya Kadın, Babasının ve Annesinin, Velisinin, izni olmadan Evlenmişse,

O Kızın veya Kadının Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur,

Zifaf olmuşsa O Kızın veya Kadının Mehir hakkı vardır, Bir Kızın veya Kadının Babası veya Anası yoksa,

O Kızın veya Kadının Velisi Sultandır, Devlet Başkanıdır, “ dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                MUVATTA NİKAH HADİS No 29

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hür olan Hanımı İzin vermeden, İznini açıkca beyan etmeden,

Hür olan Hanımının Üzerine, İkinci bir Cariye Kadın ( dahi ) alınamaz, Nikahlanamaz, Evlenemez, ” dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                METALİBUL ALİYE HADİS No 1650 ve 1652

  Sahabeden İbni Mesud ve İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Erkek, Hanımına, Boşanma kararın kendi elinde, Boşanmanı kendin tayin et,

Seni Anne, Babanın yanına gitmene serbest bırakıyorum, dese, bu Talak hükmüne girer,”

  Şayet Kişi, Bu ifadeyi, Talak, Boşanma niyeti ile söylerse Talak Hükmündedir,

Şayet Talak Niyeti ile söylememişse, uygunsuz bir Yemin Kefaretini ödemesi gereklidir,” dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                İBNİ MACE HADİS No 2039

“ Üç Şey vardırki, Şakasıda Ciddii dir, Ciddiyetide Ciddii dir, Bu Üç Şey Nikah, Boşanma ve Recat tir, “ dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                İBNİ MACE HADİS No 2017

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bazı Kimselere Ne oluyor, ( Akıllarından Zorlarımı var ) Allahın Kanunları ile oynuyorlar,Onlardan birisi,

Eşine Seni Boşadım diyebiliyor, Sonra Ona Tekrar Dönüş yapıyor, Sonra Tekrar Seni Boşadım diyor,

Ona tekrar dönüş yapabiliyor, Allahın Kanunları ile oynuyorlar,” dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                İ.AZAM MÜSNED HADİS No 286 / 5

  Sahabeden Ebu Burde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şu adamların ne Sıkıntıları var ki, eşlerine artık seni boşadım dedikten sonra pişman olup,

Seni geri aldım diyerek, Allah'ın çizmiş ol­duğu sınırlarla oynama cüretini nereden alıyorlar “ dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Deki ! Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile Allahın Peygamberi ile,

Alaymı ediyorsunuz”der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                ZÜMER SURESİ AYET 22

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerime, ( Rasulunun Hadislerine ) Yürekleri katılaşmış olanlara Yazıklar olsun “ der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                İBNİ MACE HADİS No 174

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Öyle Topluluklar, Öyle Cemaatler Türeyecekki,! Bizlerde, Sizin gibi Müslümanız dedikleri halde,

Kuranı Kerimi okudukları halde, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Onlara Neler söylediğini ve Bildirdiğini hiç

düşünmeyecekler, Kuranı Kerim Ayetleri, Onların Boğazlarından aşağı inmeyecek,

Kulaklarından içeri girmeyecek, Kuranı Kerimi Hissedemeyecekler, Beyinleri hiç düşünmediği için,

Kuranı Kerim Ayetlerini anlamaya çalışmayacaklar,” dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

Annesine ve Babasına Sert ve Kaba davrandığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda,   

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     Kızlar yada Kadınlar, Anne ve Babasının veya Ailesinden Söz Sahibi olan Velisinin izni olmadan Nihlanamaz

Evlenemez, Şayet Nikahlanmış ise, Nikahı Yok Hükmiyetindedir,

     Hanımının İzni olmadan, İkinci bir Kadınla kıyılmış olan Nikahla, Birinci Hanımın Nikahı düşer, Yok olur,  

Nikahın Topluma durulmamış olması ile kıyılmış olan Nikah gizli Nikah olup, Nikah düşer, Yok olur,   

Hanımından sonra bir başka kadınla Gecici Nikah Yapmak, Hanımının Nikahını düşürür, Yok eder,

Hanımını, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini, Ailesini, Başka Erkeklerin Şehvet dolu bakışlarından

kıskanmayan, Sakınmayan, korumayanın Nikahı Düşer, Nikah Yok olur,    

Erkeğin Hanımına, Boş Ol, Boş ol, Boş Ol, demekle, Hanımının Cinsel Nikahı Kocasından düşer, Yok olur,

Kadının, Cinselliğini Teşhir eden, Erkeklerin Cinsel arzularını üzerlerine çeken Kıyafetlerle,

Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi. Mini, Dekolte kıyafetlerle, Kendi Cinselliğini, Kocası dışında, yabancılara

Teşhir etmesi, Göz Zinası yaptırması ile Nikahı düşer,

Nikahsız olarak, Karı Koca Hayatı yaşamak, İmanı Yok eder, Nikahı Düşürür,

Zina eden Kişinin İmanı gittiği için, Nikahıda düşer, Nikah Yok olur,

Alkollu İçki içen birinin İmanı gittiği için, Nikahıda düşer Nikah Yok olur,

Hırsızlık yapan birinin İmanı gittiği için, Nikahıda düşer, Nikah Yok olur,

Rüşvet alanın, Bir Malı Zimmetine geçirenin İmanı gittiği için Nikahıda düşer, Nikah Yok olur, 

 

     Nikahın Düşmesi, Batıl olması demek, Nikahın Yok olması demektir,

Nikah Tazelenmeden, Hanımınızın, Kocanızın Cinsel yönü Sana Haram olur,

Tekrar Nikah Tazelemeden, Hanımın, Kocan Sana Helal olmaz,

Nikah olmayıncada, Nikahlı olduklarını zannettikleri halde Eşler Zina yapıyor demektir,

Nikah Tazelemeden, Cinsel ilişkiye girmek, Zina yapmak olur,

 

 

    EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 1782

  Sahabeden Osman Bin Ebul As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Zina çocuğu, Anne ve Babasına isyan eder, Asi olur, “ dedi der,

 

     EVLİLİĞİN, NİKAHIN NASIL YOK OLDUĞU                CAMİUSSAGIR HADİS No 3318

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Veled-i Zinaya, Anne ve Babasının Günahından bir payı yoktur,”dedi der,

 

     Eşlerin arasındaki Nikahın düşmesi, Yok olması ile, Eşlerin aralarında Nikah kalmadığı için,

Eşler farkında dahi olmadan birbiriyle Zina etmeye başlamış olur ve devam eder,

Zina etmeye başlayınca Allaha olan İman İnanç da kalmaz, Doğan Çocukta, Zina Çocuğu olur,

Zina Çocuğunun özelliği ise, Anasına, Babasına, Ailesine,

Toplumuna, Milletine Devletine Asi ve İsyankar olmasıdır, Bu Durum Bugün görüldüğü şekilde değilmidir ?

Yani, Nikahın Hükmiyeti, Acık ucundan tutulacak bir şey değildir,

“ O Kadını Şeytan ayartır, doğru yoldan ve İmandan çıkartır “ ifadesini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

 

     İMANINIZI İNKAR ETMİŞ OLMANIZ NİKAHI YOK EDER,      MAİDE SURESİ AYET 5

“ Her Kim İslam Dinine İmanını İnkar eder se, Ameli yaptıkları ve inandıkları Boşa gider,

O Gerek Dünyada Gerek Ahirette Ziyan olanlardan olur,” der,

 

 

     ZİNA NİKAHI YOK EDER                                   MÜMİNUN SURESİ AYET 6, 5 ve 7

 “ Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımı ile Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocası ile Cinsel İlişki kurabilir,

Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşi ile Cinsi yakınlaşma kurabilir ve Tatmin olabilirler,

“ O gerçekten İman etmiş olan Mümin Müslüman Kadınlar Onlarki,

( Edep ve Haya ile ilgili bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince ) Kocasından başka Erkeklerden Ferçlerini,

( yani Yüzünü Güzelleştirmemekle, Makyaj yapmamakla, Süslenmemekle, Saçını Şekillendirmemekle,

Sesini Güzelleştirmemekle, Şuh bir eda ile konuşmamakla, Kendini Cazip kılmamakla, Çekici kılmamakla,)

Sakınıp, İffetlerini, Namuslarını ve Irzlarını korurlar,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir, ” der,   

 

     ZİNA NİKAHI YOK EDER                                   MEARİÇ SURESİ AYET 32, 30, 29 ve 31

“ Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu Hz Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Koca, sadece ve sadece Hanımı ile birlikte olarak, Hanım Sadece ve sadece Kocası ile Birlikte olarak,

Irzlarını, Namuslarını, Kendilerini korurlar, Emanetlerini, Ahidlerini ve Akitlerini gözetirler ve yerine getirirler,

Bundan ötesi Allah Zül Celalin Sınırlarını aşan İnkarcılardır, Fasıklardır, Sapıklardır, Sapıtmışlardır, “ der,

 

     ZİNA NİKAHI YOK EDER                                   METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına Cinsel Organı, Kocasının Emaneti kılınmıştır, ( Kocaya Cinsel Organı, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır, ” dedi der,

 

     ZİNA NİKAHI YOK EDER                                   EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Yada Müslüman Bir Kadınla,

Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur,

Karı Koca imiş gibi Cima ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der, 

 

     ZİNA NİKAHI YOK EDER                                   NİSA SURESİ AYET 27

  Allah Zül Celal, Sizin Doğru olan, Hak olan yoldan, Şehvetlerine uyanların Sapıkların yoluna Meyletmemenizi,

Sapmamanızı istiyor, Halbuki anlayışlarını Şehvetlerinin önünde tutanlar Ne istediklerini biliyorlarmı ? “ der,

 

     Yukarıda okuduğunuz Ayet ve Hadislere göre, Şahsi Mahremiyet, Namus ve İffet Kavramlarının ifadesi

kısaca şöyledir, “Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde

Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkı size ait değildir, 

 

     Erkekliğinizin, Erkek Cinselliğinizin kullanım Hakkı, Sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

Erkekliğinizi, Erkek Cinselliğinizi, Çapkınlık, Zamparalık, Flört etmek gibi, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Hanımınızdan başka Kadınlara

sergileyemez ve Teşhir edemez ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir,

Zira Hiçbir Kadın Fıtratı bunu kabul etmez, sonra Hanımının sizden boşanması veya Size Boynuz takması

nereden çıkıyor diye aramayın,   

 

     Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin, kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

Güzelliğinizi, Cinselliğinizi, Dişiliğinizi, Şıklık, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam, Çağdaş yaşam, Modern yaşam,

Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Kocanızdan başka Erkeklere sergileyemez ve Teşhir edemezsiniz,

ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir, Zira Hiçbir Erkek Fıtratı bunu kabul etmez,

sonra Kadınlara karşı Şiddet ve Tecavüz nereden çıkıyor diye aramayın,

hatta ve hatta sonu, Kıskançlık ve Namus Cinayetlerine kadar gider, Haberlerden izliyorsunuzdur,

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkının

size ait olmadığını, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     NUR SURESİ AYET 31 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

  Saçınız, Omuzunuzdan Bileklerinize kadar Ziynet yerleriniz, 

Boynunuz, ( Göğüsleriniz, Baldır ve Bacaklarınız,) Avret bölgelerinizdir, Mahrem Yerlerinizdir,

  Boyununuzdan ( göğüslerinizide örtecek saklayacak kadar, )

Omuzunuzdan Bileklerinize kadar olan Ziynet yerlerinizi, ( Kollarınızı, Göğüslerinizi, Dişiliğinizi,

Cinselliğinizi, dışarı fışkırtarak, Yabancı Erkeklere Teşhir Etmeyin,)  Göstermeyin,

  Baş Örtülerinizi  ( Türbanınızı, ) Yakalarınızın, Boyunlarınızın üzerinden

( Göğüslerinizi kapatacak şekilde ) Salıp, Boyununuzu, Gerdanınızı ( Göğüslerinizle beraber ) örtün, Gizleyin,

  Ayaklarınızı, Yere vurarak, Topuklarınızdan Ses çıkartarak yürümeyin,

Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Koruyunuz,

  Sizlere Haram olan Erkeklere bakmayın, Bakışlarınızı Yumun, Edepsizliklere, Hayasızlıklara,

Haram ve Yasak olan şeylere, Gözlerinizi dikmeyin, Bakmayın, İlgilenmeyin,

Bu şekilde hareket etmeniz, Kendi Namusunuzu, İffetinizi, Irzınızı ve Canınızı Koruyabilmeniz için,

Kendiniz için daha temiz, daha yararlı bir davranıştır “ der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     NUR SURESİ AYET 30 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omuzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Haram ve Yasaktır,

Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz, “ der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     RUDANİ HADİS No 9881

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza, Kızlarınıza dikkat ediniz, zira Zaman gelecek, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız,

Kılık Kıyafetlerinden Kıçlarını, Kalçalarını, Bedenlerini Bayrak gibi dalgalandıracak,  

İslam Dininin Edep ve Hayası ortadan kaldıracaklar,

  İslam Dininin Edep ve Hayası ortadan kalkıp, Kadınlarınız, Hanımlarınız, Kızlarınız, Kıyafetlerinden

Kıçlarını, Kalçalarını, Bedenlerini Bayrak gibi dalgalandırdığında, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     TİRMİZİ HADİS No 2786

   Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kadın, Güzel, Çekici, Cezbedici ( Parfüm ) Koku sürünerek, Erkeklerin yanından geçerse,

Kendisine bakan ve ( Parfümünün ) Kokusunu alan, Erkeklerle Zina yapmış, Fuhuş yapmış olur,

  Her Göz, Çekici Güzel yabancı bir kadına,( Şeffaf, Transparan, Streçh, Badi. Mini, Dekolte kıyafetler giyinen,

Cinselliğini Teşhir eden, Cinsel arzularını üzerlerine çeken,) Yabancı bir Kadına, Cinsel arzu ile bakmakla,

  Kadın, Kendisine Cinsel Arzu ile baktırmakla Göz Zinası, Göz Fuhuşu işlemiş yapmış olur,

( Kendisine, Cinsel Arzu ile baktırmakla Irzına geçirtmiş olur, )

Allah Azze ve Celle Onun Hiçbir İbadetini Kabul etmez “ dedi der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Kadınlara benzemeye çalışan Erkekler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Erkeklere benzemeye çalışan Kadınlar, 

Annesinin, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyenler,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini, Yabancı Erkeklerin Bakışlarından Kıskanmayanlar,

Korumayanlar, Deyyustur, ( Pezevenktir ) Böyle Kimseler, ( İbadetinde, Taatinde olsalar dahi )

Cennete giremeyecekdir, “dedi der, 

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/538 H/2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Saad Bin Ebu Vakkas, “ Karımın yanında yabancı bir erkek görürsem,

Hiç acımadan Onu Kılıcımla vururum “ dediğinde, Diğer Sahabeler Saada biraz şaşkınlıkla bakmışlar dıda,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “  Saadın, Eşini, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini Kıskanmasına,

Korumasına, Neden Şaşırıyorsunuz ? Müminin, Kıskanç, Kıskanır olmaması, Kötülükleri, Çirkin halleri,

Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılınan şeyleri işlemesidir, yapmasıdır, Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celalde,

Kıskançtır, Kıskanır, Sizin olabileceğinizden daha Kıskançtır, Allah Zül Celal Korur, Koruyandır,

Sizin olabileceğinizden daha koruyandır, Allah Zül Celalin Kıskanması, Koruması ise,

Gizli ve Aşikar olan Kötülükleri, Çirkin halleri, Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılmasıdır, “ dedi der,

 

     Türkce Anlayışımızda, Kıskançlık ve Hasedlemek aynı anlamda kullanılmaktadır, Çok yanlış bir anlayış ve

kullanımdır, Zira Kıskanmak Korumak anlamındadır, Hased etmek ise Düşmanlık ve Kin beslemek demektir,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Kendi Cinselliğini, Kocası dışında, yabancılara Teşhir etmemesi, Göz Zinası yaptırmaması ve

Zina Yapmaması Şarttır,  Edep ve Haya Sınırları dışına çıkan, Kocası dışındaki yabancılara Cinselliğini

Teşhir eden, Cinsel arzuları kendilerine çeken Kadını, Şeytan ayartır,

doğru yoldan ve İmandan çıkartır “dedi der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2126

  Sahabeden Süleyman Bin Yesar (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların En Şerlisi, En Kötüsü, ( Müminim, Müslümanım dediği halde,) Açılıp Saçılmalarıyla Erkeklerin

Şehvetini üzerine çeken Kadınlardır, Zira Onlar Tam anlamıyla Münafıklık sıfatındadırlar, dikkatli olun,” dedi der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Erkekler, Kadınlarınıza, Kızlarınıza karşı Dikkatli olunuz, ( Kadınlarınızın, Kılık Kıyafetinden,

Edebi ve Hayasından, İffetinden, Namusundan, Babası, Kocası, Abisi olarak,) Sizde Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız,  Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

     İFFETSİZLİK, HAYASIZLIK, NİKAHI YOK EDER                     NİSA SURESİ AYET 27

  Allah Zül Celal, Sizin Doğru olan, Hak olan yoldan, Şehvetlerine uyanların Sapıkların yoluna Meyletmemenizi,

Sapmamanızı istiyor, Halbuki anlayışlarını Şehvetlerinin önünde tutanlar Ne istediklerini biliyorlarmı ? “ der,

 

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK ve İÇMEYE DEVAM ETMEK NİKAHI YOK EDER    BUHARİ HADİS No 1889

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zina eden Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Zina edemez,

Hırsızlık yapan Kimse, Mümin, Müslüman biri olduğu halde, Hırsızlık yapamaz,

Bir Malı Zimmetine geçiren Kimse, Mümin Müslüman biri olduğu halde, Zimmetine geçiremez,

Halkın gözleri önünde Rüşvet alan, Mü'min olarak Rüşvet alamaz,

Alkollü İçki kullanan Kimse, Mümin ve Müslüman biri olduğu halde, Alkollu İçki kullanamaz, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK ve İÇMEYE DEVAM ETMEK NİKAHI YOK EDER    RAMUZEL HADİS No C/5 S/423 H/5

  Sahabeden Şüreyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Zina ederse imandan çıkar, Bir kimse Kendi arzusu ve isteği ile Alkollu içki içerse, imanı ondan gider,

Bir kimse halk nazarında iyi olan bir şeyi yağma ederse, Bozarsa, imanı ondan gider, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK ve İÇMEYE DEVAM ETMEK NİKAHI YOK EDER    İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/10 H/11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Zina, Fuhuş, Tefahuş yapan, Alkollu İçki içen Kimsenin İmanını,

O Kimsenin Üzerindeki Gömleğini çıkardığı gibi Çıkarır alır ve O Kimse İmansız olarak Ölür, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK ve İÇMEYE DEVAM ETMEK NİKAHI YOK EDER           MUVATTA  TALAK HADİS No 82

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sarhoş Olan, Kendini bilmez Şarhoş halde iken dahi Hanımına, Seni Boşadım derse, Talak yaptım derse,

Talak yapmış olur, Boşanmış olur, Sarhoş halde İken, Birini öldürürse, Kendisine Kısas uygulanır, “ dedi der,

 

    ALKOLLU İÇKİ İÇMEK ve İÇMEYE DEVAM ETMEK NİKAHI YOK EDER     CAMİUSSAGIR HADİS No 1881

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki Mübtelası olan, Alkollu içkiyi bırakmayana,  Anaya ve Babaya İtaatsiz olana, 

Hanımını, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini, Ailesini, Edep ve Haya ile Başka Erkeklerin Şehvet dolu bakışlarından

kıskanmayan, Sakınmayan, korumayan, hatta bunu Hoş bir şey olarak kabul eden Deyyusa,

Allah Zül Celal Cennetini Haram kılmıştır, “ dedi der,

 

     ALKOLLU İÇKİ İÇMEK ve İÇMEYE DEVAM ETMEK NİKAHI YOK EDER

MAİDE SURESİ AYET 90, 91 ve 3

“ Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar,

  Alkollu veya uyuşturucu içecekler, Alkollu İçki içmek, Tabiyeti itibari ile Mutlak Haramdır,

  Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans dolabları ile Kazanç aramak, Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler Heykeller Büstler yapmak,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere Büstlere Yönelmek, Mutlak Haram ve Yasaktır, 

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     GEÇİCİ NİKAH HARAMDIR ve NİKAHINIZI YOK EDER                    METALİBUL ALİYE HADİS No 1664

  Sahabeden İbni Cüreyç (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Belirli Bir Tarih güderek veya gütmeyerek, Boşanma Vaadi ile Evlenenin, Nikahı Yoktur, “ dedi der,

 

     GEÇİCİ NİKAH HARAMDIR ve NİKAHINIZI YOK EDER                    BUHARİ HADİS No 1613

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayber gazasında, (Sadece Cinsi Arzular maksadı ile Günlük, Haftalık, Aylık gibi belirli bir zaman aralığında )

Kadınlarla, Müt`a Nikahını, Muvakkat Nikahı, Gecici Nikah yapılabilmesini Yasak etti, Haram kıldı,

Müt`a Nikahı, Muvakkat Nikah, Gecici Nikah, Zina yapmaktır “ dedi der,

 

     GEÇİCİ NİKAH HARAMDIR ve NİKAHINIZI YOK EDER                    TİRMİZİ NİKAH HADİS No 1127

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, İslam Dini gelmezden önce, Muta Nikahı, ( yani Gecici Nikah ) vardı,

Kişi, Yolculuğu, Seferi sırasında bir beldeye geldiğinde, Oranın Yerli Bir kadını ile Orada kalacağı müddetce,

Gecici Nikah yapar, Kadında O Erkeğin İhtiyacını görürdü, Müminun Suresi 6 cı Ayet geldikten sonra,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Muta Nikahı, Geçici Nikah, Haramdır,”  dedi der,  

 

     GEÇİCİ NİKAH HARAMDIR ve NİKAHINIZI YOK EDER                    MÜSLİM HADİS No 1217

  Sahabeden Abdullah Bin Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz ki Allah Zül Celal, Dilediğimi Helâl kılar, Dilediğini Haram Kılar, Şüphesiz ki Kurân yerli yerince

Nazil oldu, İndirildi, Şayet bana, Kadınlarla Müt'a Nikahı yapan, Belirli bir Müddet için bir Kadını Nikâh eden

bir adam, Bir Kadın getirirlerse, Onu mut­laka Taşlarla Recmederim, Kafasını Taşlarla Ezerim,” dedi der,

 

     GEÇİCİ NİKAH HARAMDIR ve NİKAHINIZI YOK EDER                    ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       HUCCURAT SURESİ AYET 7

 “ Çok İyi ve Mutlak Bilinizki, Allah Zül Celal ve Rasulu İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Bence söyle daha iyi olur gibi Kendi görüşü olamaz,

Her Kim Kendi Görüşünü, Kendi Fikrini, Allah ve Rasulunun Hükmiyetinin önüne geçirir ve yaparsa,

Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar etmiş olur, Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       HAŞR SURESİ AYET 7

“ Allahın Rasulu, Size Neyi verdi, Helal kıldı, Emretti ise Onu alın Onu Yapın,

Neyi Yasakladı, Haram kıldı ise, ondan sakının, ondan kaçının onu yapmayın,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Yasaklarına, Yapmayınız dediklerini Yapmakla,  Haramlarına yaklaşmakla,

Yapınız dediklerini Yapmamakla, Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Sözünün Emirlerinin önüne Geçmeyiniz,”der

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       NİSA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat eden, İman eden, Bana İtaat ve İman etmiş olur,

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat etmeyen, İman etmeyen, Bana İtaat ve İman etmiş olmaz,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 31ve 32

 “ Rasulum deki, Şayet gerçekten Allah Zül Celali seviyor ve Allaha İman ve İtaat ediyorsanız,

Bana uyun, Banada Tabi olunki, Banada İtaat edinki, Beni kabul edinki, Allahta Sizi Sevsin,

  Rasulum Deki, Allaha ve Rasulu olan Bana İtaat edinki,

Zira Allah Allaha ve Rasulune İtaat etmeyenler, Yahudidir, Hiristiyandır, Kafirdir,

Allah Zül Celal Yahudileri, Hiristiyanları, Kafirleri sevmez,” der, 

 

     Eşinizle Nikahlanmış olmanın, yani Nikahın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Erkeğin Ailesinin Geçimini sağlaması Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Cinsel Bağlılık Hükmiyetidir,

 

     Eşinizle Boşanmş olmanın, yani Boşanmanın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Cinsel Boşanmış olma Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Devlet Nufus Kütüğüne kaydedilmiş olan Resmi Boşanmadır,  

                       

     Boşanmayı Sadece Ağzınızla,“ Boş Ol, Boş Ol, Boş Ol,” diye tekrarlamak ve

Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş olan Boşanma, Boşanma değildir,

Bu Şekil, Sadece ve Sadece Hanımınızın, Kocanızın Cinsel yönünü Sana Haram kılar,

Tekrar Nikah Tazelemeden, Hanımın Sana Helal olmaz,

     Nikahı Boşamayı Ağzınıza bir oyuncak ettiğiniz için, Cezai bir müeyyide ile, Nikah Tazelemek,

Nikah Tazelerkende, Hanımının Tekrar belirleyeceği ve Her Seferinde İki Kat artırabileceği Mehiri verip

Nikah Tazelemekle Helal olur, Nikah Tazelemeden, Hanımınla Cinsel ilişkiye girmek, Zina yapmak olur,

Yani Nikah Tazelemek, Tek taraflı ve Beleş değildir,

 

     Nikah Tazelerken, Tekrar İman etme şartlarını yerine getirdikten vedahi bir dahi yapmamak azmi ve ahdiyle

Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar ettikten sonra,

Erkeğin Kusurundan dolayı Nikah düşmüş yok olmuş ise, Hanımından Af dilemesi ile Cezası,

Hanımının Tekrar belirleyeceği ve Her Seferinde İki Kat artırabileceği Mehiri verip Nikah Tazelemekle Helal olur,

Kadının Kusurundan dolayı Nikahı düşmüş yok olmuşsa, Kadının Kocasından Af dilemesi ile Cezası,

Ziynetlerini, Kefaret olarak Tasadduk etmesi, ve dahi 60 Gün Peşpeşe Kefaret Orucu tutmasından sonra

Nikah tazeleyip Kocası Kendisine Helal olur, Yani Nikah Tazelemek, Tek taraflı ve Beleş değildir,

Yani, Kendi Canınızı Nasıl koruyor ve sakınıyorsanız,

İmanınızada, Nikahınızada O derece dikkat edip, Korumakla Mükellefsiniz,

 

     Nikah Kıyılırken, Nikahın Olmazsa olmaz şartı olan Mehir vermek, Mehir almak, Talak, Boşanma,

Camilerde, Cuma Vaazlarında, Cuma Hutbelerinde dahi söylenmemekte anlatılmamakta,

anlatılmadığı içinde bilinmemektedir, Bu Ayetlerden ve Hadislerden anlaşılması gereken asli hüküm,

Evlilik, Nikah ve Boşanma devamlı ağzınızda dolaştırabileceğiniz bir oyuncak değildir,

Evliliğiniz süresince Nikahınız konusuna çok pek çok, dikkat etmeniz gerekliliğidir,

 

     Kadının, Evinden dışarıda ve Kendini Teşhir eden biçimde giyinmesi Yasak ve Haramdır,  

     Erkeğinin, Kadınını, Kızını, Çocuğunu sakınmadığı, Korumadığı Tek Mahlukat, Domuzdur,

Yukarıda Ayet ve Hadislerde geçen “ Onlar Domuzlar gibidir, Domuzlara benzerler “

“ Allah Yüzlerinizin Şeklini değiştirir, Domuzlara benzetir, Çocuğunuzunda Kılık Kıyafetine Dikkat ediniz, “

İfadesini Şimdi anlayabildinizmi ? Hiç Domuzlaşan, Maymunlaşan, İnsanlar, Erkekler, Kadınlar Görmedinizmi ?

Hiç Domuza benzeyen İnsanlar görmedinizmi ? Siz Domuzluğu kabul edermisiniz ?

     O halde O Şekilde Giyinmeyiniz, O Halde Edepsiz ve Hayasız olan Kılık Kıyafetle

Sokağa çıkmayınız, Çıkartmayınız,  Ayet ve Hadislerde Yasaklanan Haram kılınan fiilleri yapmayınız,

Zira Sizin Kadınınıza, Çocuğunuza O şekilde bakılmadığınımı Zannediyorsunuz ?

     Cinsel Kadın ve Çocuk Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını, Nasıl Irzınıza geçtiklerini,

Nasıl Tecavüz ettiklerini, Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Zina, Fuhuş, Fahişelik ve Görsel Fuhuş, Şahsi bir Özgürlük değildir, Zina, Fuhuş, Bir Hak değildir,

Eşler arası ve Toplumsal bir Tahrip ve bir Haksızlıktır, Aileyi Yok eden bir Çirkeftir,

Ücretini vermeklede olsa, Metres hayatı yaşamaklada olsa, yahut herhangibir karşılığı olmaksızında olsa,

Cinsel ilişki yapmak, Cinsel ihtiyacı gidermek, Zina, Fuhuş ve Fahişelik Suçudur,

Zina, Fuhuş ve Fahişelik,  Aile dışı, olan, Nikahsız olan, Cinsel ilişki yapma Suçudur,

Aileyi bozan, Bütün Toplumu Tahrip eden, Hukuki bir Suç tur,

 

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Zina, Fuhuş ve Fahişelik Suçu işlerlerse, Bu Suçların Cezası ayrı ayrıdır,

İslam Dini hükümlerinde, Fuhuşun, Zinanın, Irza geçmenin, Tecavüzlerin, Sapıklığın, Toplumsal yapıyı bozduğu,

İnsan Nesebinin devam sürecinin yok edildiği için İbret olsun diye Cezaları çok ağırdır,

Toplumdan başka bir yere Sürgün, Teçrit edilme cezası, Hapis Cezası, Dövmek cezası ve İdam Cezası vardır,

Cezaların çok ağır olmasının amacı ise, İlkönce Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz ve Sapıklık suçunu

yapmaktan caydırmak, şayet buna rağmen Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz ve Sapıklık suçları olduğunda,

Cezaların ağırlığı ile Toplum vicdanını rahatlatmaktır, Sosyal Adaleti sağlamaktadır,

Bu Cezaların ağırlığı nedenini, Zina, Fuhuş, Tecavüz, Irza geçme ve Sapıklık Felaketi başınıza gelip,

Suçluya verilen Ceza Sizin içinizi, Toplumun içini rahatlatmadığı zamanmı  anlayacaksınız ?

 

     Temel Hak ve Hürriyetleri Sulandıran, Avrupa Birliği, Zırhlı Basınımız, Medyamız,

Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların, Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin

işledikleri Yaptıkları suçları Vahşet olarak değilde,

Şeriattaki Cezaları Vahşet ve Çağ dışı olarak göstermekte değillermi,?

 

     Ceza vermemek veya çok hafif bir ceza vermek, Suçtan caydırıcı olmaktan ziyade,

daha çok Teşvik edici olduğu için, Suçlu Cezalandırılmadığı için, Yaptığı Suç yanına Kar kaldığı için,

Toplum Vicdanını rahatlatmadığı için, Toplumumuz bu nevi Suçluları yakaladıklarında,

Devletin Polisine veya Mahkemesine teslim etmek yerine,

O Suçluyu, LİNÇ etmeye çalışarak, Toplum kendi Vicdanını bu yolla rahatlatmaya çalışmakta değillermi ?

Sözüm Ona Çağdaşlarımız, Aydınlarımız, Basınımız bunu bir Vahşet olarak göstermekte lakin,

Sözüm Ona Çağdaşlarımızdan, Aydınlarımızdan, Basınımızdan olan birinin veya kendilerinin başına,  

Tecavüz, Hırsızlık ve Cinayet olayı geldiğinde, aynen Şeriattaki Kısas hesabı gibi ceza istemiyorlarmı ?

 

     Erkek olsun, Kadın olsun, Şayet Zina, Fuhuş Suçu işlerlerse, Zina, Fuhuş Suçunun Cezası ayrıdır,

Zina Şuçunun işlendiğini Soruşturma ve İspat etme taraflara aittir,

Zina Fuhuş neticesinde Onları Dövmek, Terbiye Etmek,  Aile ve Toplum Büyüklerine aittir,

Yargılama ve Recm Cezasını vermek ve uygulamak, Mahkemelere, Devlete Aittir,

 

     İdam Cezası, İnsan Yaşam Hakları ve Avrupa Birliğine Uyum Yasaları adı altında kaldırılmıştır,

Lakin Şu Sorunun cevabı Bu Millete verilmemiştir,

“ Irza geçenin, Tecavüzcünün, Sapıkların, Hırsızların, Gaspcıların, Mafyanın, Caninin, Tinercilerin, Ayyaşların,

Teröristlerin katlettiği İnsanların, İnsan olarak Yaşama Hakkı yokmuydu ?

 

     Şimdi buna Çağdaş dangalaklar “ Bu nasıl Vahşiliktir, Bir İnsanın başı Taşla ezilerek öldürülürmü,

O İnsanında Yaşam Hakkı vardır” derler ya, Peki, O Vahşiliği daha önce yapan kimdir,

Ölenin yaşamaya hakkı yokmuydu,? böyle bir seza ile karşılık bulmayan suçlar nasıl önlenebilir, ?

Sizin Kadınınızı, Annenizi, Babanızı, Kardeşinizi biri bu şekilde öldürüldüğünde ve Cezası hafifce verildiğinde,

Sosyal Adalet yerini bulurmu, ? Sizin içiniz rahatlarmı, ?

Bir daha O suçun işlenmemesine Suçtan caydırmasına Emsal teşkil edermi, ?

 

     Zina ve Meşru Fuhuş Suçu ve Cezası, Medeni Kanunumuzdan çıkarılmıştır,

Medeni Kanunumuz hükümlerine tekrar, Zina, Meşru Gayrimeşru Fuhuşun, Suç olarak kabul edilmesi ve

Ceza Kanunlarımıza görede bu Suçtan caydırıcı bir kuvvette ceza hükmü konulması,

Toplumumuz ve Milletimiz için acil ve zorunlu bir gerekliliktir, 

 

    Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık Suçu yapanlara, Alkollu İçki, Şarap içerek,

Kendi Beynini uyuşturarak, Fuhuş, Zina, Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık Suçu yapanlara, 

Hak ve Hürriyetlerimi arıyorum, Özgürlük Savaşcısıyım diyerek İnsanlarımızı Katleden Teröristlere,

Şimdiki yasalarımızda da Hapis cezası vardır,

     Lakin, Irzına geçilen, Tecavüz edilen, Sapıklığa uğrayana, Terörle katledilene bunlar yetmiyormuş gibi

birde Ödediği vergilerle Hapisteki, Ayyaşı, Irzına geçeni, Tecavüz edeni, Sapıkları, Teröristi beslemek ve

 barındırmak zorunda kalıyor, O Tevavüzcü Irz düşmanı, Annenin, Kızkardeşimin, Hanımının, Senin,

Kızının, Irzına geçsin,  O Ayyaş, O Terörist Senin Çocuğunu, Anneni veya Babanı Katletsin,

Kızının, Hanımının, Annenin, Senin, Irzına geçsin, Sonrada Onu Vergilerinle besle ve Barındır,

Hapisten çıktığındada dahada kaşarlansın, Bu nasıl Sosyal Adalet anlayışıdır ?

     Zaten İnsan Hakları adı altında, Ayyaşların, Cinsi Sapıkların, Tecavüzcülerin, Hırsızların, Gaspcıların,

Tinercilerin, Mafyanın, Terörist Canilerin işledikleri Suçlara Ceza vermek dahi, Kanunen yasak hale getirilmiş

olduğundan, O Nevi Suçları İşleyen Suçluları, Toplumumuz yakalayıp Devletin Polisine teslim ettiklerinde,

Devletin Polisi, O Suçluyu ya hemen, yada arkalarından salıvermekte, yada Çok hafif bir ceza vermekteler,

yada Mahkemede Yasalar önünde, Suçlu Haklı çıkmaktadır, Polis, Asker, Terör çıkaranları ve yapanları

karakola getirse dahi, Gerek Karakoldan, Gereksede Mahkemeden, Terör yapılandan, Katliam yapılandan önce

Tahliye edilmektedir, Terör çıkarmayı, Katliam yapmayı Kamusal görev olarak edinmiş olanlar bunu çok iyi

biliyor,Ya Siz, Bunu biliyormusunuz ?  Bunları anlamak için Başınıza, Terör ve Katliam felaketimi gelmesi lazım ?

 

     Her türlü Cinsel Taciz, Tecavüz ve Fuhuş olayı, Edepsizlik Özgürlüğü ile bunlara yol açma,

Topluma karşı işlenmiş en ağır suçlardır, Cinsel Taciz, Tecavüz ve Fuhuş yapanlara,

yaptığı yanına kar kaldığı ve ıslah edici olmayan ve yaptırımsız cezalar verilmesi yerine,

Toplum vicdanı rahatlatmayan, hatta, Fuhuşu, Cinsel Tacizi, Fuhuşu, ve Tecavüzü teşvik eden Cezalar yerine,

Cinsel Taciz, Fuhuş, Tecavüz ve Irza geçme Suçlarından Caydırıcı özellikte olmak üzere, 

Türk Ceza Kanunumuzdaki En ağır Cezalar verilse, Toplum Vicdanı rahatlatıcı olan Cezalar verilse, 

Bu Suçları yapanların yaptığı yanına Kar kalmasa ve Islah edici yaptırımlı cezalar olsa,

Cinsel Taciz, Fuhuş, Tecavüz ve  Irza geçme Suçlarını yapılması yok denecek kadar azalmazmı  ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Evlilik hakkında Allah Zül Celalin Koyduğu Kanunu kabul etmiyorum, İstemiyorum, demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim