ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TÜP BEBEK VE TAŞIYICI ANNELİK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 03.06.2021
Okunma : 1390

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK ?

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR ?

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR ?


 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NECM SURESİ AYET 45

 “ Erkeği, Hanımına Koca olması için Yaratan,   Kadını, Kocasına Hanım olması için Yaratan,

Erkeği ve Kadını, Birbirine Eş olması için Yaratan, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NİSA SURESİ AYET 1

“ İnsanları Tek, bir Nefisten yaratan, Ondan da Eşini yaratan, İnsan Zürriyetini, Erkek ve Kadından yaratıp

devam ettiren, Kadın ve Erkeğin Nikahla, Evlenip bileşmeleri ile Akrabalık bağlarını bağlayan ve

Sizin üzerinizde Mutlak Yaratıcı ve Gözetici olan Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NİSA SURESİ AYET 24

“  Bir Kadın yada Kızla, Nikahlanmak, Evlenmek,

Ancak ve Ancak, O Kadının yada Kızın, Nikah Mehirlerini vermek şartıyla, Size Helal kılınmıştır,

Nikahlandığınız Hanımınızla Zina etmiş olmamak için, İffetli olmak, İffetli kalmak, Nikahlandığınız Hanımınıza,

Mehirini vermeniz, Hanımında Mehirini alması, Allah Zül Celalin Sizin Üzerinize Nikahınızın Farzı kıldığı,

Olmazsa olmazı kıldığı Hükümleridir, Allah Zül Celalin Size Emri böyledir,”der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              CAMİUSSAGIR HADİS No 555

  Sahabeden Yahya Bin Yamer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınları, Nikahlayarak Kendinize Helal Kılınız, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              İ.AZAM MÜSNED HADİS No 256 /2

  Sahabeden Ebu Mesut (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenin, Evleninki İffetli olasınız, Edep ve Haya içinde olasınız, Muhakkakki Ben, Kıyamet günü,

diğer Ümmetlere karşı, Sizin İffetinizle, Edep ve Hayanızla olan çokluğunuzla Öğüneceğim “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NUR SURESİ AYET 24

“ Sizden Her Kim, Evlenebilecek Maddi İmkanı zayıfsa, azsa, O Zaman Elinizin altıdaki Cariyelerle,

Fakir Kadınlardan, Kızlardan biri ile evlensin,” der,    

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              İBNİ MACE HADİS No 1845

  Sahabeden Alkarna Bin Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Evlilik hakkında,

“ Nikahlanmak, Evlenmek, Bütün Peygamberlerin ve Benim Sünnetimdir,

Kimki, Evlilik Sünnetimden yüz çevirirse, Evlenmezse, Nikahlanmazsa,

Benimle ve Benden değildir, Müslüman değildir, “ dedi der,

 

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               ALAK SURESİ AYET 2 de ve NAHL SURESİ AYET  4

“ Allah Zül Celal İnsanı, Birbiriyle Aşılanan bir Nutfeden, ( Kök Hücreden ) yarattı, “ der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               ŞURA SURESİ AYET 49 VE 50

“ Sizleri imtihan için, Dilediği kimseye Erkek çocuk bahşeden, dilediği kimseye Kız çocuk bahşeden,

Dilediği kimseye, Erkek ve Kız çocuk olarak ikiz çocuk bahşeden,

Dilediği kimseyide kısır yapan Allah Zül Celaldir,”der   

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               TARIK SURESİ AYET 5, 6 ve 7

“ İnsan, Neyden yaratıldığına bir baksın, Erkeğin Beli arasından, Kadının Göğüs Kafesi arasından çıkan,

Atık bir Suyun içindeki bir Nutfeden ( Kök Hücreden ) Yaratıldı,“der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               FATIR SURESİ AYET 11

“ Allah Zül Celal Sizi, Bir Topraktan, Sonrada Bir Damla Atık Sudan Yarattı,

Sonra Sizi, Cinsiyetinizi, Erkek ve Dişi olarak Çiftler Kıldı,

  Bir Dişinin, Döllenmesi, Gebe kalması ve Doğurması, Mutlak Allah Zül Celalin Emri iledir,

Allah Zül Celalin Emri ve Taktiri olmadan, Ne Bir Dişi Hamile kalabilir, Nede Doğurabilir, “ der, 

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               FUSSILET SURESİ AYET 47

“ Allah Zül Celalin Emri ve Takdiri olmadan, Ne bir Tohum yeşerir, Ne bir Dişi Gebe kalır, Nede Doğurabilir,” der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               RAAD SURESİ AYET 8

“ Rahimlerin, Her Dişinin Neyi yüklendiğini, Neyini Eksiltip Neyini artırdığını

Mutlak Yaratan Sadece Allah tır “ der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               İNSAN SURESİ AYET 28 ve 30

 “ İnsanı Çeşitli Evrelerde Yaratan, Yapılarını Sıkıca Bağlayan,

İnsanın Mafsallarını, Organlarını Yaratan, Dilediğimiz zamanda Onları Benzerleriyle değiştiren biziz,

Organlarınızın İlim, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh Zül Celaldir,

Allâh Zül Celal dilemedikçe siz dileyemezsiniz, “der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               NECM SURESİ AYET 46 ve 47

 “ Atılan Meniden, Döl Yatağına Bir Nutfe Girdiği Zaman,

Şüpheniz olmasınki, Tekrar Yaratmak dahi Kendisine aittir, ” der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               EBU DAVUT HADİS No 2172

  Sahabeden İbni Muhayriz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuk olmaması için Azil yapmanız veya yapmamanız Yumurtanın döllenmesi için bir şey değiştirmez,

Allah Zül Celal, Kıyamete kadar Ne kadar İnsan yaratacaksa, Mutlak Suretle O İnsanı yaratacaktır,

Çocuk olarak Dünyaya gelecek ve yaşamı süresinden sonra ölecektir,

Bunu Hiç Kimsenin değiştirmeye gücü Kudreti yetmez “ dedi der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               CAMİUSSAGIR HADİS No 1762

  Allah Rasulunun Hanımlarında ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nutfeleriniz için çok dikkatli araştırma yapınız, Nutfelerinizi nereye bırakacağınızada çok dikkat ediniz,

Denklerinizle evleniniz ve denkleri denkleriyle evlen­diriniz,” dedi der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               BUHARİ HADİS No 546

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gaybın Anahtarlarını Allah Zül Celalden başkası bilemez,  Kadın Rahimlerinde Neler olduğunu,

Nelerle Buluştuğunu, Yağmur Bulutlarının gelip gelmeyeceğini, gelişi ile Yağmurun yağıp yağmayacağını,

Nefislerin Yarın Ne olacağını, Hayırmı, Şermi Kazanacağını,

Nefislerin, Ne Zaman Nerde ve Nasıl şekilde öleceğini, Allah Zül Celalden başkası bilemez, “ dedi der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               NECİM SURESİ AYET 32

“ Sizi Topraktan yarattığında ve dahi Annelerinizin Karnında Bir Cenin olduğunuz halde iken dahi

Sizi, Sizden çok daha iyi bilen, Allah Zül Celaldir,

Sapıklık içinde olduğunuz halde, Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın,” der,  

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               VAAKIA SURESİ AYET 58 ve 59

“ Attığınız Meninizi Görmüyormusunuz,? Yoksa Meniyi Sizmi Yaratıyorsunuz, Yaratan Bizmiyiz,” der 

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S354 H 14

  Sahabe Kadınlardan Sumame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal yaratacağı Canı yaratır, Çocuk yaratılacak olacak Meniyi,

Bir kayanın Bir Taşın üstüne döksen, Allah Zül Celal yaratacağı Çocuğu yine yaratır, “ dedi der,

 

     İSLAMDA TÜP BEBEK NEDİR               METEALİBUL ALİYE HADİS No 186

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Ahiret Gününe İman eden Ümmetimin Erkeklerinden Hiç Kimse, Sakın Hamama, Peştamalsiz,

( yani Edep yeri, Avret yeri açıkta olduğu veya açılabileceği şekilde,) girmesin,

Allaha ve Ahiret Gününe İman eden Ümmetimin Kadınlarından Hiç Kimse, Sakın Hamama girmesin,” dedi der,    

 

     Gece Erkeklere, Gündüz Kadınlara olan Hamamlarda ! Bu Konudaki Hazin olaylardan duyduğunuz oldumu ? 

Gece Erkeklere olan Hamamda, Bir Erkeğin Oturduğu yerde Taşın üzerine Attığı Menisi,

Gündüz Hamama giren ve Tesadüfen O Taşın üzerine oturan Bakire Bir Kızı Hamile Bırakmadımı ?

 

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 MÜMİNUN SURESİ AYET 6, 5 ve 7

“ Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımı ile Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocası ile Cinsel İlişki kurabilir,

Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşi ile Cinsi yakınlaşma kurabilir ve Tatmin olabilirler,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir,

  Onlarki Mümin ve Müslüman Erkek ve Kadınlarki,

Irzlarını, Namuslarını ve İffetlerini Allah için olan Nikahla, Edep ve Haya ile korurlar, “ der,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 CAMİUSSAGIR HADİS No 555

  Sahabeden Yahya Bin Yamer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınları, Nikahlayarak Kendinize Helal Kılınız, ( Aksi şekli Mutlak Haram olandır ) “ dedi der,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 EBU DAVUD HADİS No 2272

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

“ Çocuk Sahibi olmak için, İslamiyet Öncesi bazı şekiller var idi,

 

Birinci Şekil,    On Kişi kadar bir gurup Erkek toplanır, Bir Kadının yanına giderler, Hepsi Onunla Peşpeşe

                        İlişkiye girerdi, Kadın Hamile kalıp doğum yaptıktan sonra, O Erkeklerin Hepsini tekrar çağrılır,

                        O Erkekler geldiğinde Onlara, Hepiniz Benimle peşpeşe ilişkiye girmiştiniz,

                        Şimdi ben Bir Çocuk doğurdum, İçlerinden birine, Ey Falan Bu Çocuk Senin Çocuğundur der ve

                        Çocuğu Ona verirdi, Onlardan Hiç biride buna itiraz etme hakkı yoktu,

 

İkinci Şekil,     Bazı Kadınların Evlerinin önüne Bayrak dikilirdi, Evinin Önüne Bayrak dikilen Kadınlarla

                        Temas Arzu eden herkes, Bu Kadınların yanına girerdi, Çok Sayıda Erkek,

                        peyderpey O Evdeki Kadınla ilişkiye girerdi, Kadında Bu Erkeklerin Hiçbirine itiraz edemezdi,

                        Bu Kadınlardan biri Hamile kalıp Çocuk doğurduğu zaman,

                        O Kadınla İlişkiye girenler O Kadının Evinde toplanırlar, Kaifler, Tahminciler çağrılırdı,

                        Kaifler, Bu Çocuğun O Erkeklerden Hangisine ait olduğunu söylerse,

                        O Çocuk Ona verilirdi, Kimse bunu reddedemezdi,

 

Üçüncü Şekil,   Bir Erkek, Hanımı, Adet halinden temizlenince, Kocası,

                        “ Falanca Erkeğin yanına git, Ondan Hamilelik talep et,” diyerek Başka Bir Erkeğe gönderirdi,

                          Kadının O Erkekten Hamile kaldığı anlaşılıncaya kadarda, Kocası Onunla ilişkiye girmezdi,

 

     Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bütün Bu İğrençliklerin, Çirkeflikerin Hepsi Katiyetle Yasaktır ve Mutlak olarak Haramdır,

Ancak ve ancak Bir Kızla yada Kadınla Evlenmek isteyen Bir Kişi,

İlk önce Evlenmek için Talibi olduğu Kızın yada Kadının Velisine gider,

Kızıyla yada Velisi olduğu Kadınla Evlenmek istediğini Beyan eder, Kıza yada Kadına Talip olur,

Kabul edilirse, Mehrini tayin edip vererek O Kızla yada Kadınla Nikahlanılır, Evlenilir,

( O Kız yada Kadın artık bir başka Erkekle Halvet olamaz, Bir Başka Erkekten Çocuk doğuramaz,)

İslam Dininin Meşru kıldığı Evlilik, Nikah Budur,” dedi der,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Yada Müslüman Bir Kadınla,

Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur,

Karı Koca imiş gibi Cima ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 İBNİ MACE HADİS No 1936 ve 1935  

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hulle yapan lar En aşağılık Mahlukattır,

Hulleci Koca, Kiralık Döl Hayvanı dır, Allah Hulleci Kocayı, Kendisi için Hulle yapılanı, Lanetlemiştir, “ dedi der,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 14

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, 

Kıyamet Alametlerini nedir diye Soran bir adama,

“ Ayak Takımı Kimselerin Devlet Başkanı, Lider olması, Deve, Oğlak Çobanlarının Bina yapmada yarışmaları,

Cariyenin, Efendisini doğurması Kıyamet alametlerindendir,  ( yani Kadın Bir Kölenin, Bir Kadının,

aralarında bir Nikah olmaksızın, bir şekilde hamile bırakılıp, Efendisinin çocuğunu,

Kendisinin Efendisini doğurmasıdır )” dedi der,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 EBU DAVUT HADİS No 3963

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, 

“ Nikahlanmadan, Evlenmeden, Zina yoluyla, Çocuk sahibi olunduğunda,

Doğan Çocukta, Anneside, Babasıda, İnsanların En Kötüsüdür, En Çirkefidir,  “ dediği halde,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 İBNİ MACE HADİS No 2745

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim bir Kadınla Zina ederde ve O Zinadan bir Çocuk doğarsa, O Çocuk, Zina çocuğudur.

Zina Çocuğu, Ana ve Babası belli olsa dahi, Ana ve Babasına Mirasçı olamaz,

Zina Çocuğunun Malınada, Mirasçı olunamaz, “ dediği halde,

 

     TAŞIYICI ANNELİK NEDİR                                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 1782

  Sahabeden Osman Bin Ebul As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Zina çocuğu, Anne ve Babasına isyan edecektir, Asi olacaktır, “ dedi der,

 

 

     Evli olduğu halde Normal yolla Hamile kalamayan kadınlar için,

Kocanın Spermi ile Hanımının Yumurtası, Labratuvar ortamında döllenerek,

Anne Rahmine yerleştirilmesi, Tüp Bebek denilen şeklin, İslam Dini açısından sakıncası olmamasına rağmen,

    Tüp Bebek için Şaibeli olan durum,

Erkeğin Spermi bulunmadığında, başka bir erkeğin Spermi ile bu Dölleme yapabiliyor sakıncası olması,

Kadının Yumurtası bulunmadığında, başka bir Kadının Yumurtası ile Dölleme yapabiliyor sakıncası olmasıdır,

zaten böyle bir durumda Sipermi başka erkekten veya Yumurtayı başka Kadından aldıklarını

açıkca söyleyeni   duydunuzmu ?     

 

     Evlenmeden yada Evlendikten sonra, Sperm Bankası denilen bir yerden, Kocasına ait olmayan Spermi alıp,

veya başka bir Kadına ait Yumurtayı alıp, kendinde dölleyerek Çocuk doğurmak, Çocuk sahibi olmak,

Döl Hullesi yapılmasının bugünkü şeklidir,

Tamamen Kendi Hanımınla, Başka Erkeği Zina ettirmek, Hanımının Irzına geçittirmektir,

yada başka bir kadınla zina yapmak, onun Irzına geçmektir,

Kadın, bunu tek başına yaparsa, Kendinin Irzına geçirtmiştir,

Doğan çocukta, Babası veya Annesi belli olmadığı için, Çocuğun Nesebi, Soyu olmadığı için, PİÇ bir Çocuk olur,

 

     Çocuk sahibi olmak için, Şimdi Ayırıca bir Moda meydana getiren Taşıyıcı Annelik sistemi geliştirildi, Bu sistem,

Doğum yaparsam, Vucud görüntüm bozulur, diyen Güzellik budalası Kadından alınan Yumurtanın,

Doğum yaptığında Karısının Vucud görüntüsü bozulur diyen, Hamilelik sırasında cinsel ilişki ertelemesine girmek

istemeyen Kocadan alınan Spermle, Labratuvarda döllenerek, Para yada Mal Mülk karşılığında,

genelde fakir olan başka Bir Kadının,  Rahmine yerleştirilip Hamilelik oluşturma,

Taşıyıcı Annelik olarak icad edilmiştir,

 

     Bunları yaparken Tüp Bebek yapma şekli kullanılmaktadır,

İnternetten, Kendi Spermlerini satan, Kendi yumurtalarını satan Kadınları duymadınızmı ?

Bunlar Aklı başında olan, Sapıtmayan, Sapıklaşmayan bir kişinin yapabileceği ve kabul edebileceği bir şekil değildir, 

 

     Taşıyıcı Anne olarak, Çocuk doğurmak, Tam anlamıyla Zina yapmaktır, Irzına geçirtmektir, Irza geçmektir,

Bu Şekillerde Doğan Çocuk, Zina Çocuğudur, Yevmi Mahşerde, Anası ve Babası hakkında davacı olacaktır,

     Siz, Anne ve Babanız, Nesebiniz, belli olmadan doğmayı, Dünyaya gelmeyi, Bu şekilde doğmayı,

Kendi Nefsinize kabul edermisiniz ? Böyle Bir Anne ve Babadan Doğmayı kabul edermisiniz ?  

 

     Bu Şekilde Çocuk sahibi olmak Zina ve Fuhuş olduğu için, Zina, Meşru Fuhuş ve Gayrimeşru Fuhuş, 

Nikahı yok ettiği için, Aileyi yok ettiği için, Eşlerin aralarında Nikah kalmadığı için,

farkında olmadan Eşler Zina etmeye başlar ve devan eder, Doğan Çocukta, Zina Çocuğu olur,

     Zina Çocuğunun özelliği ise, Anasına, Babasına, Ailesine, Toplumuna, Milletine Devletine Asi olmasıdır,

İsyankar olmasıdır, Bu Durum Bugün görüldüğü şekillerde değilmidir ?

 

     Bizim İnsanlarımızda bu şekilde olan bir Rezilliğe, Azim ve Gayretle yapmaya çalışmaktadır,

 Allah Rasulunun Kıyamet Alameti, Yani Dünyada İnsanların Tamamen bozulduğuna dair söylediği,

“ Cariyenin, Kadının, Kendi Sahibine, Kendi Efendisine, Gebe kalıp Onu doğuracaktır,” dediği Rezilliği Çirkefini,

Şimdi anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu, Kanunları kabul etmiyorum, İstemiyorum, Benim Soyum, Benim çocuğum diye Babası veya

Anası belli olmayan Çocuk istiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim