ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KADIN HAKLARI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 31.05.2021
Okunma : 1240

     EVLİLİKTE, KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI NEDİR ?

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 NECM SURESİ AYET 45

“ Erkeği, Hanımına Koca olması için Yaratan,   Kadını, Kocasına Hanım olması için Yaratan,

Erkeği ve Kadını, Birbirine Eş olması için Yaratan, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 RUM SURESİ AYET 20 ve 21

“ Kendileriyle karşılıklı Sevgi Saygı ve Muhabbetle ısınacağınız, huzura kavuşacağınız Eşlerinizi Yaratan,

Eşinizle aranızda Sevgi, Saygı, Muhabbet ve Rahmet Yaratan,

Eşinizle Sizin aranızın ısınması için Sevgiyi, Saygıyı, Muhabbeti Aranıza koyan, Allah Zül Celaldir,

Bu Ayetlerle düşünen Milletler için, O Ayetlerde alacakları dersler vardır, “ der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 NİSA SURESİ AYET 19

“ Ey İman Edenler, Olabilirki Eşinizin bazı şeylerinden hoşlanmasanızda,

Eşinizle geçimli olmaya ona karşı iyi ve güzel davranmaya gayret ediniz,

Zira bu Davranışınıza karşılık, Allah Zül Celal, Sizin için, Eşinizde birçok Hayır Halk edecek,

Bir çok Hayır Yaratacaktır,” der, 

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 BAKARA SURESİ AYET 187

“ Siz, Hanımınız için bir Örtüsünüz, Hanımınız da, Sizin için bir Örtü dür,

Hanım, Kocasına bir Örtüdür, Koca, Hanımına Örtüdür,

( yani, Aile içinde olan Mahrem şeylerin, Aile dışına çıkartılmaması, İfşa edilmemesi için bir Örtüdür,)

Allah Zül Celal Ayetlerini böyle açıklıyorki, Sakınıp Korunasınız,” der,   

 

     KOCANIN, HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                NİSA SURESİ AYET 1

“ İnsanları Tek, bir Nefisten yaratan, Ondan da Eşini yaratan, İnsan Zürriyetini, Erkek ve Kadından yaratıp

devam ettiren, Kadın ve Erkeğin Nikahla, Evlenip bileşmeleri ile Akrabalık bağlarını bağlayan ve

Sizin üzerinizde Mutlak Yaratıcı ve Gözetici olan Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 BAKARA SURESİ AYET 228

“ Kocanın, Hanımı üzerinde Hakları olduğu gibi, Hanımlarında Kocası üzerinde Hakları vardır,

Kocanın, Hanımı üzerindeki Hakları, Hanımınınkine göre, bir derece daha fazladır, “ der,

 

    KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                  NİSA SURESİ AYET 5

“ Hanımlarınıza Güzelce davranın, Hanımlarınızla güzelce, Hoşca geçinin, Onlara Sözü, Güzelce Söyleyin,

( Hanımlarınızda Size Güzel davransın, Size Sözü Güzellikle söylesin, Sizinle Hoşca geçinsin, ) ” der

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 NİSA SURESİ AYET 34

“ Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmıştır,  

  Kocanın Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Mehir vermesi ve

Ailenizin İaşelerini ve giyimlerini temin etmekle mükelleftir,

  Kocanın, Hanımının ve Ailesinin geçimi, İaşesi, Giyimi, Barınması için çalışması,

Kazanç sağlaması nedeniyle Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine,

Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir,

  Dürüst ve Erdemli Kadınlar, Kocasına gerçekten itaatli olanlardır,

Allah Zül Celal, Kendi haklarını nasıl koruyorsa,  Kadınlarda, Kocasının yokluğunda,

Kocasının ve Kendisinin, Ar ve Namusunu, İffetini, Irzını, Sırlarını, Malını ve Evini korumakla mükelleftir,” der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 İBNİ MACE HADİS No 1851 

  Sahabeden Süleyman Bin Amir Bin El Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Kocası üzerindeki hakları, Kadının Kılık kıyafeti, Yemesi, içmesi, barınması konularında

gücü yettiği kadar Hanımlarına iyi bakmasıdır, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 TİRMİZİ HADİS No 1163

  Sahabeden Süleyman Bin Amir Bin Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat edin Hanımlarınızın sizin üzerinizde olan hakkı, Hanımlarınıza Yediğinizden Yedirmek ve Giydiğinizden

giydirmek ve onlara iyi davranmanızdır, Dikkat edin Hanımlarınıza karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim,

Hanımlarınız size bağlılıkları ve yardımları yönünden esirler Gibidir, Hanımlarınızın,

Size Kadınlığından fazlaca bir şey istemeyin, Fazlaca yükler, yapamayacağı yükler yüklemeyin, “ dedi der,

 

    KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                  RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 279

  Sahabeden Muavye İbni Hayde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Ne yerseniz Yediğinizden ve yediğiniz ölçüde Hanımlarınıza yedirmenizdir,

Nasıl Giyiniyorsanız aynı şekilde giydirmenizdir, Nerede İkamet ediyor oturuyorsanız, aynı yerde,

aynı evde İkamet ettirmenizdir, Barındırmanızdır, Yaptıkları iş hoşunuza gitmediğinde, Hanımınızı aşağılayarak

yüzlerine karşı dahi, Ne çirkin iş yapıyorsun dememenizdir, Güzellikle, Hoşlukla düzeltmenizdir,

Hanımınıza, Sen Çirkin bir kadınsın dahi dememenizdir, aşağılamamanızdır, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 RIYAZIHUSSALİHİN HADİS No 278

  Sahabeden Amir İbni Ahvas El Cüşeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ashâbım, Hanımlarınıza İyi ve Güzel davranmanızı Vasiyet ediyorum, Vasiyetimi tutunuz,

Zira Hanımlarınız, Sizin İdarenize ve Himâyenize verilmişlerdir, Şunu iyi Bilinizki,

Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır, 

  Onların sizin üzerinizdeki hakları,

Giyim kuşam ve Yeme içme konularında kendilerine iyi imkânlar sağlamanızdır “ dedi der,

 

    KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                  TİRMİZİ HADİS No 1162

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır,

Sizin En iyileriniz, Hanımlarına En iyi davrananlardır, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 3163

  Sahabeden Abdullah Bin Ebu Hasan (ra) ve Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Şu Dört Şey İnsanı Mutlu eder, Eşinin Kendisiyle uyumlu olması,

Çocuklarının ve Kardeşlerinin Edepli, Terbiyeli Ahlaklı, Eğitimli, Saygılı, Sevgili ve Salih Kimseler olması,

Rızkının, Kazancının Kendi Memleketinde, Ülkesinde, Milletinde olması, İnsanı Mutlu eder, “ dedi der,

 

     İmamı Azamın İfadesi ile,

“ Evlilik hayatının ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmeden evlenmeyiniz,

Önce İlim tahsilinde bulunun, sonra helal olan yoldan çalışıp nafakanızı kazanın, sonrada evlenin,”der

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 İBNUL CEVZİ KİTABUNNİSA HADİS No 385

   Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sen Sinirlendiğin Öfkelendiğin Zaman, Hanımın Seni yatıştırsın,

Hanımın Sinirlendiği, Öfkelendiği zaman, Koca Hanımını yatıştırsın, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 277

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Hanımına Kin beslemesin, Hanımının bir huyunu beğenmezse, başka bir Huyunu beğenir,

“ Bir kimse Kocasına  Kin beslemesin, Kocasının bir huyunu beğenmezse, başka bir Huyunu beğenir, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/98 H/10

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Koca Hanımına, Kadın da, Kocasına baktığında, Ellerini ellerine aldıklarında,

Allah Zül Celal de Onlara Rahmet Nazarı ile bakar,  Günahlarını Onların Parmakları arasından döker “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/90 H/5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah, Kadının Kocasıyla, Kocanın Hanımıyla Lâtifleşmesinden hoşlanır ve bundan dolayı

Her ikisine de Mükafat yazar ve Rızıklarını, Kazançlarını Helâlinden artırır, “dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 TİRMİZİ HADİS No 3895

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sizin en hayırlınız Ailesine en hayırlı olandır,

Anne ve Babasına İyi olandır, Kocası Hanımına iyi olandır, Hanımı Kocasına iyi olandır, Çocuklarına iyi olandır,

Çocukları Ana ve Babasına iyi olandır,  Ailesine karşı en hayırlı olan da benim,

Ailenizden biri veya Bir arkadaşınız öldüğünde onun kötülüklerini sayıp dökmeyi bırakınız, ” dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2040

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hanımlar, Kocanıza hizmetiniz, İtaatiniz, Ailenize hizmetiniz, Sizin için bir Sadakadır,” dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 CAMİUSSAGIR HADİS No 1491

  Sahabeden İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hanımlar, Kocanıza karşı Davranışlarınıza dikkat ediniz, Zira Meşru dairede Kocanla uyumlu olmanız,

Davranışlarınızla Kocanızı Hoşnut etmeniz, Ona İtaat etmeniz, Cennetiniz olacaktır,

  Kocanızla uyumlu olmamanız, Davranışlarınızla Kocanıza Eziyet etmeniz,

Kocanıza Asi olmanız, Cehenneminiz olacaktır,”

“ Beyler, Hanımlarınıza karşı Davranışlarınıza dikkat ediniz, Zira Meşru dairede Hanımınla uyumlu olmanız,

Davranışlarınızla Hanımınızı Hoşnut etmeniz, Ona Onur vermeniz, Cennetiniz olacaktır,

  Hanımınızla uyumlu olmamanız, Davranışlarınızla Hanımınıza Eziyet etmeniz,

Hanımınıza karşı Asi olmanız, Cehenneminiz olacaktır,” dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 1594

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem, Beni Kızı Fatıma ile Nikahladığında, Evlendirdiğinde,

Bana, Evin Dış işlerini yapmamı, Fatıma ya, Evin İç işlerini yapmasını Emretti,” der

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 EBU DAVUD HADİS No 2988

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyri Hz Ali (ra) anlatıyor,

Size, Kendimden ve Eşim den, Allah Rasulunun Kızı Fatımadan bahsedeyim,

Fatımanın Elleri, Un yapmak için değirmen çekmekten Nasırlaşmıştı, Su Tulumu ile Sırtında Eve Su taşımaktan,

Beli bükülmüştü, Evi Süpürüp temizlemekten devamlı Üstü başı tozlanır kirlenirdi,

bir gün Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Hizmet etmek üzere Hizmetci Köleler gelmişti,

Bende Fatımaya, Babanın yanına gitsen, Ev işlerinde Sana yardımcı olacak bir Hizmetci Köle istesen dedim,   

Fatıma, Allah Rasulunun yanına gitti, fakat yanında bulunanlardan utanarak eve geri döndü,

Allah Rasulu Ertesi gün Kızı Fatımanın evine geldi, Fatımaya, İhtiyacın neydi, söylemeden geri gittin, dedi,

Fatıma Sukuut ediyordu, Bunun üzerine Ben, Ey Allahın Rasulu, Fatımanın Elleri, Un yapmak için değirmen

çekmekten Nasırlaştığından, Su Tulumu ile Sırtında Eve Su taşımaktan, Beli büküldüğünden,

Evi Süpürüp temizlemekten devamlı Üstü başı tozlanıp kirlendiğinden, kendisini bu sıkıntılardan kurtarması için,

Senden Hizmetci bir köle istemesini söylemiştim, dedim, Allah Rasulu Kızı Fatımaya,

“ Ey Fatıma, Allahtan Kork ve Rabbinin Emrini yerine getir ve Efendinin, Kocanın Hizmetini gör,

bu halin, Senin için Hizmetcilerden daha hayırlıdır, ” dedi,

Fatıma Allah Rasulune, Ben Allah Zül Celaldende, Allah Rasulundende Razıyım dedi, “ der.

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 CAMİUSSAGIR HADİS No 1791

  Sahabeden İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sende bir Hayır gördüğünde gizleyen, Sende Bir Kötülük gördüğünde onu başkalarına yayan,

Yanında bulunduğun zaman Seni Sözüyle Hal ve Hareketleriyle inciten, Üzen,

Yanından ayrıldığına Sana Hıyanet eden, İyilik yaptığın zaman kabul etmeyen,

Hanımdan, Kocadan, Komşudan ve İdareciden Allah Zül Celale Sığınınız,” dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI                 AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1891

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Müslümanların Göğüsleri iyi Amellerle, İyiliklerle kaynar,

Fâcîrlerin, Münafıkların Göğüsleri ise Kötü Amellerle, Kötülüklerle, Çirkeflerle kaynar,

Allah Sizin, Amellerinizden önce Niyetlerinize ve Maksatlarınıza ba­kar, 

Herhangi bir İşinizden Amelinizden önce, Niyetlerinizi ve Maksatlarınızı iyi kontrol ediniz ki,

Allah size İşinizde ve Amelinizde Rahmet etsin, " dedi der,

 

     Maksatlarınızın özelliği, Nefsinizin, Şerler olan, Çirkefler olan, Kötülükler olan, Hayasızlıklar olan,

Arzu ve isteklerini, Kendinize yönlendirdiğiniz zaman, Nefsinizin İsteklerinin, Arzularının, Nekadar Çirkin ve

Bedbaht olan Arzular ve İstekler olduğunu görürsünüz, Kendi Nefsiniz dahi,

Onun Kendinize yapılmasını kabul etmez,  Bunu gördüğünüzde ise, Nefis Muhasebesi Sizi Düzeltir, Doğrultur,

Nefsin Seni Terbiye eder, Nefsinizin, Şerler olan, Çirkefler olan, Kötülükler olan, Hayasızlıklar olan,

Arzu ve isteklerini, Karşındakilere yönlendirdiğinizde, O Nefis Seni Mahveder, 

 

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 14    

“ Çeşitli Mal Zenginliği, Zevkü Sefanın, Birbirlerine Karşı Cinsiyete olan, Kadın ve Erkeklerin Birbirlerine olan

Şehevi Arzuların, Cinsel Arzuların, Cezbedici bir Özelliği, Cezpedici fonksiyonu vardır, Dikkatli olun  “ der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                    NUR SURESİ AYET 30 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Haram ve Yasaktır,

Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz, “ der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                    MÜ'MİNUN SURESİ AYET 5

“ Ve Onlarki, ( bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince, Edep ve Haya ile )

İffetlerini, Namuslarını, Irzlarını ve Canlarını korurlar “ der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                    MÜMİNUN SURESİ AYET 6, 5 ve 7

“ Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

  Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımı ile Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocası ile Cinsel İlişki kurabilir,

Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşi ile Cinsi yakınlaşma kurabilir ve Tatmin olabilirler,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir,

  Onlarki Mümin ve Müslüman Erkek ve Kadınlarki,

Irzlarını, Namuslarını ve İffetlerini Allah için olan Nikahla, Edep ve Haya ile korurlar, “ der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                    ŞARANİ HUKUKUL UBUVVET HADİS No S 138

   Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

Kızı Fatıma ile Beni Evlendirdiği Gece, Kızı Fatıma ile Beni yanına çağırdı, Kızı Fatımaya,

“ Ey Kızım, Bu günden İtibaren Ali Senin Kocandır,  Artık Onunla Akşamlayıp, Onunla Sabahlayacaksın,

Kocan Sana bir şey emrettiğinde, Kocana İtaat et, Sen Kocana Cariye Olki, Kocanda Sana Köle olsun,

( Yani, Sen Kocana Karşı Yumuşak başlı ve Anlayışlı Olki, Kocanda Sana Yumuşak başlı ve Anlayışlı olsun,

Sen Kocana karşı diklenmeki, Kocanda Sana karşı diklenmesin, )

  Bilki En Hoş Şeylerin En güzeli, Kocana karşı Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmandır,

  Hanımlar, Kocanız Kendileri için Güzel ve Bakımlı olmanızı isterler ve bundan hoşlanırlar,

  Kocalar, Sizde iyi Bilinizki, Sizin için, Güzel, Bakımlı ve Alımlı olmasını istediğiniz Hanımlarınız,

Sizinde, Kendileri için Güzel ve Bakımlı olmanızı isterler ve bundan hoşlanırlar,” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S14 H 3

  Sahabeden İbni Meymun (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar, Kocanız için Temizlenin, Elbiselerinizi yıkayın, Dişlerinizi Misvaklayın, Fırçalayın temizleyin,

Kıyınız köşenizdeki, Etek Tüylerinizden temizlenin, Sadece Kocanız için Süslenin, Güzelleşin,

Beni İsrail Kadınları böyle yapmadığı için, Erkeklerinin Başka Kadınlara gitmesine,

Onlarla Zina yapmasına yol açtı,“dedi der,

 

     Evleneceğiniz Kadına yada Kıza, Evlenmeden önce, Bir de Makyajsız, Süssüz,ve Alalade bir giyinmiş şekilde

Bakmanızda görmenizde, Size Gerçekten Şirin görünüp görünmediğini anlamanızda fayda vardır ?

 

    Kadınların Evlerinden dışarda, Güzelliklerini, Dişiliklerini, gizlemeleri sakınmaları korumaları sart iken, 

Sadece ve Sadece Kocalarına karşı Güzel, Bakımlı ve Alımlı olması gerekirken,

Güzelliklerini, Dişiliklerini kocasına vermesi gerekirken, Tam aksine, Kocasına Paspal, Kocasına yorgun,

Kocasına vurdum duymaz duruyor, Evinden dışarıdakilere karşı, Güzelliklerini, Dişiliklerini değil,

Pörsümüş yerlerini Gizlemeye, saklamaya, sakınmaya çalışmakta değillermi,  ?

Bunun karşılığındada, Koca, Hanımından bulamadığı Cinselliği,

Hanımın, Kocasından bulamadığı Cinselliği, Zina yolu ile aramakta değillermi ?

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına Cinsel Organı, Kocasının Emaneti kılınmıştır, ( Kocaya Cinsel Organı, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır, ” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1573

  Sahabeden Ebu Bekir Bin Muhammed Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eşleriniz, Birbirinizin Oyuncağıdır, Eğlencesidir, Hayat arkadaşıdır,

Her Kim, Hayat Arkadaşı ile Nikahlanıp evlendiğinde, Hayat arkadaşına En güzel şekilde baksın,

Onu En güzel şekilde görsün,” dedi der,  

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1558

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Kendisini, Kocasına arzetmedikce, sunmadıkca, yatağa girip uyuması Helal değildir, ” dedi,

Allah Rasulune, Kadın Kendisini Kocasına nasıl arzedecek, diye sorduk,

Allah Rasulu, “ Elbisesini çıkarıp, Yatağına, Kocası ile beraber girecek, Tenini Kocasının Tenine yapıştıracak,

Böyle yaptığı zaman, Kadın Kendisini Kocasına arzetmiş olur,” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     METALİBUL ALİYE HADİS No 1609

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Kocanın, Hanımı üzerindeki hakları nedir diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben,

“ Kendisini sadece ve sadece Kocasına karşı Süsleyerek, Kendisini sadece ve sadece Kocasına Arz etmesidir,

Kocasının izni olmadıkca, Evinden dışarı çıkmaması, Kocasının İzni olmadan Evine Hiç Kimseyi almaması,

Kocasının İzni olmadan Evinden Hiçbir şey vermemesi, Ramazan Orucu haricinde,

Kocasının izni olmadan Nafile Oruç Tutmaması, “ dedi, Kadın, Kocası Zalim Biri olsadamı, diye sordu,

Allah Rasulu Cevaben “ Kocası Zalim biri olsada Evet diye cevap verdi “ dedi der,   

 

     Yani, Eşler Kendilerini Birbirlerine Arz etmek Zorundadır,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     GUNYETUT TALİBİN HADİS No C1 S147

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cinsel Arzu ve İstek duymak On Parça olarak yaratılmıştır,

Bir Parçası Erkeğe verilmiştir, Dokuz Parcası Kadına verilmiştir, “ dedi der,  

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     MECMUAZ ZEVAHİD C 4 S 293 

  Sahabeden Amir Bin As (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cinsel Arzusun daki doyumsuzluğunun, Erkeğinkine göre Fazla olması,

Kör Balta izinin, İğne İzine oranı gibidir, Allah Zül Celal, Kadınlardaki Bu Cinsel Doyumsuzluğu,

Edep ve Haya ile örtülmesini, gizlenmesini Kocasına saklamasını Emretmiştir, “ dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     METALİBUL ALİYE HADİS No 1569

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sizden biriniz Ailesiyle Cima yaparken, Eşine karşı Sevgili, Şefkatli, Cilveli ve Samimi olsun,

Eşinizden önce davranmayın, Eşinizin ihtiyacını görünceye, Tatmin edinceye kadar bekleyin,” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     EBU DAVUT HADİS No 4018

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek, Hanımı haricindeki Kadınlara Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Kadın, Kocası haricindeki Erkeklere Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Erkek Hanımı haricindekilere, Kadın Kocası haricindekilere,

Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbını Belirginleştiren Kılık Kıyafet giyemez,

Erkekler ve Kadınlar, aynı yerde ve aynı mekanda,

Mahrem yerleri Çıplak ve birbirlerini görecek şekilde duramaz,

Erkek, diğer bir erkeğin Mahrem yerlerine bakamaz, Kadında, diğer bir Kadının Mahrem yerlerine bakamaz,

Erkek, diğer bir Erkekle, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz,

Kadın, diğer bir kadınla, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz, Bunlar Sapıklıktır ” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     MUVATTA GİYİM KUŞAM HADİS No 7 

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vucutlarını gösteren, ( Şeffaf Transparan, Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan ) İnce, Dar Kılık Kıyafet giyinerek,

( Cinselliğini dışarıya teşhir eden, Erkeklerin Şehvetini ve İnsanların dikkatini üzerlerine çeken,

Edep ve Haya sı olmayan ) Yolda yürüyüşü ile, Salınarak, kırıtarak gezen Kadınların,

İslam Dinine İman ve İnançları, Yaptıkları İbadetleri kabul edilmez ve Cennete giremezler “ dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Kadınlara benzemeye çalışan Erkekler,

Kılık kıyafetiyle, Hal ve Hareketleriyle, Erkeklere benzemeye çalışan Kadınlar, 

Annesinin, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyenler,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini, Yabancı Erkeklerin Bakışlarından Kıskanmayanlar,

Korumayanlar, Deyyustur, ( Pezevenktir ) Böyle Kimseler, ( İbadetinde, Taatinde olsalar dahi )

Cennete giremeyecekdir, “dedi der, 

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/538 H/2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Saad Bin Ebu Vakkas, “ Karımın yanında yabancı bir erkek görürsem,

Hiç acımadan Onu Kılıcımla vururum “ dediğinde, Diğer Sahabeler Saada biraz şaşkınlıkla bakmışlar dıda,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “  Saadın, Eşini, Kızını, Annesini, Kız Kardeşini Kıskanmasına,

Korumasına, Neden Şaşırıyorsunuz ? Müminin, Kıskanç, Kıskanır olmaması, Kötülükleri, Çirkin halleri,

Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılınan şeyleri işlemesidir, yapmasıdır,

  Hiç Şübheniz olmasınki, Allah Zül Celalde, Kıskançtır, Kıskanır, Sizin olabileceğinizden daha Kıskançtır,

Allah Zül Celal Korur, Koruyandır, Sizin olabileceğinizden daha koruyandır, Allah Zül Celalin Kıskanması,

Koruması ise, Gizli ve Aşikar olan Kötülükleri, Çirkin halleri, Fuhuşu, Tefahuşu, Haram kılmasıdır, “ dedi der,

 

     Türkce Anlayışımızda, Kıskançlık ve Hasedlemek aynı anlamda kullanılmaktadır, Çok yanlış bir anlayış ve

kullanımdır, Zira Kıskanmak Korumak anlamındadır, Hased etmek ise Düşmanlık ve Kin beslemek demektir,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     MÜSLİM HADİS No 1403

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kocası dışındakilere Süslenen, Makyaj yapan, Modernlik ve Şıklık diye Kılık kıyafeti ile açılıp saçılan,

Cinselliğini Dışarıya Teşhir eden, Fışkırtan, Süslü, Cinsel cazibeli, Cinsel arzuları kendilerine çeken )

Bir Kadın, Şeytan Suretinde gelir ve Şeytan Suretinde gider.

Sizlerden biriniz böyle bir Kadını görüp Cinsel arzuları uyanırsa, O Kadından hoşlanıp Gönlü kalırsa,

O Kadınla yada Kızla Göz Zinası etmiş gibi olur, Sizlerden biriniz böyle bir Kadını görüp Cinsel arzuları

uyanırsa, Hanımının, Eşinin yanına gitsin, Nefsindeki Arzuları istekleri, Hanımı, Eşi ile gidersin, “ dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     CAMİUSSAGIR HADİS No 355

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, Güzel bir kadın gördüğünde, ondan hoşlandığında, Nefsini kabarttığında, Hanımının yanına gitsin,

Hanımı ile beraber olsun, Zira, Onda olan Hanımındada vardır,” dedi der,

“ Biriniz, Yakışıklı bir Erkek gördüğünde, ondan hoşlandığında, Nefsini kabarttığında, Kocasının yanına gitsin,

Kocası ile beraber olsun, Zira, Onda olan Kocasındada vardır,” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 121

  Sahabeden Ebu Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Allah size Sadaka İbadetinizi türlü şekillere girdirdi ve Her halinizi bir sadaka imkanı olarak bahşetti,

Allah Zül Celali Her Tesbih edişiniz Zikir edişiniz Sizin için Sadakadır,

Her Tekbir getirmeniz Sizin için bir Sadakadır, Her Tahmid bir Sadakadır, Her Tehlil bir Sadakadır,

İyiliği emretmek Sizin için bir Sadakadır, Kötülükten sakındırmak, Menetmek bir Sadakadır,

Hatta her birinizin, Sizin için Haram olan, Sizin için Felaket olan, Size yapıldığında Nefsinizin dahi kabul

etmediği, Zinaya, Fuhuşa gitmemek için, ( Cinsel ihtiyaçları için) Sadece ve sadece Eşiyle birlikte olması dahi

Sizin için bir Sadakadır, ” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1582

  Sahabeden Ebul Bahteri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eş ler Ailesiyle cinsel ilişki kurup beraber olmasından dolayı Çok büyük Sevab kazanır,” dedi,   

Allah Rasulune, Kişi Şehvetinden dolayı Sevabmı kazanır, bu nasıl olur diye sorduk, Allah Rasulu,

“ Kişi İhtiyacını, Nikahsız olarak, Haramdan görseydi, Kendisine Haram olanla görseydi,

Çok büyük Günah kazanmayacakmıydı,” diye sorduğunda, Evet dedik, Allah Rasulu,

“ İşte bundan dolayı, O Eşler Çok büyük Sevab kazanır,” dedi der,   

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     BUHARİ HADİS No 1812

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kimse Eşine yaklaşırken, Bismillahirrahmanirrahiym, Ya Rabbel Alemiyn, Benden ve Eşimden

Şeytanı uzaklaştır, Şeytanı, Bize İhsan edeceğin Çocuklarımızdan uzak kıl, diye Allah Zül Celale Dua ederse,

O Yakınlaşmadan Bir Çocuk doğduğunda, O Çocuğa Şeytan Hiçbir Zaman Zarar veremez, “ dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     BUHARİ HADİS No 1337

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kocası Hanımını yanına davet eder de, Zevci, Hanımı, Asabîyet göstererek Kocasının yanına gelmezse,

( veya Hanımı, Kocasını yanına davet eder de, Kocası, Asabîyet göstererek Hanımının yanına gelmezse,)

Hanımı Kocasının Arzularına karşılık vermezse, ( veya Kocası Hanımının Arzularına karşılık vermezse)

Kocası, Hanımından Arzularına karşılık bulamayıp gecelerse,

( veya Hanım, Kocasından, Arzularına karşılık bulamayıp gecelerse,) 

Melekler, O Kadına Sabaha kadar lânet ederler, “ dedi der,

 

     KADININ, KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI     TİRMİZİ HADİS No 1564

  Sahabeden Ebu Sariye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Savaşta Esir olarak alınan, Savaş Maduru olarak elinize geçen Kadınların, Irzına dokunmak,

Cinsel ilişki kurulması Yasak ve Haramdır,

  Dul bir Kadınla Evlenildiğinde İlk Hayzı görünceye kadar,

Yahud, Hamile olan Hanımınızla, Doğum yapıncaya kadar cinsel ilişki kurulması Yasak ve Haramdır, “dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     MUVATTA  TALAK HADİS No 28

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlendiği Erkekte, Delilik, Bir Eksiklik olduğu çıktığında, Kadın, Kocası ile Nikahlı kalmada Muhayyerdir,

Dilerse kocası ile Nikahlı olarak yaşamına devam eder,

Dilerse Kocasından Talak yapabilir, Boşanabilir “ dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1771

  Sahabeden Ebu Musa  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evleniniz, ve Sadece Şehvetiniz, Cinsel Zevkleriniz için boşanmayınız,

Şüphe yokki Allah Zül Celal Şehvetine, Cinsel zevklerine çok düşkün olan Er­kek ve Kadınları sevmez,” dedi der,

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     MUVATTA  TALAK HADİS No 74

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kadınla Nikahlanıp, Evlenip Cinsî iliş­kiye Muktedir olamıyan bir kocaya bir sene mühlet verilir,

Bu süre içersinde, Hanımıyla İlişki kurmaya Muktedir olamazsa, Kadının Kocasında Talak yapma, Boşanma,

Kocasından ayrılma hakkı vardır, Birbirlerinden ayrılabilirler, Bir Adam, Karısını besleyip geçimini

( Barınmasını ve İaşesini ) Sağlayamazsa, Boşanma hakkı vardır, “ dedi der,

 

     Bu Konuda, Eşler arasında Boşanma sebebi olarak 2008 yılında Yargıtayında bir Yüksek Yargı kararı vardır,

 

     Bu Hadislerin hükmiyetini sadece Hanımlar için anlamakla kısırlaştırmayınız, Koca lar içinde aynı şekildedir,

Yani Eşler Birbirine karşı aynı şekildedir,  

 

     Yukarıda okuduğunuz Ayet ve Hadislere göre, Şahsi Mahremiyet, Namus ve İffet Kavramlarının ifadesi

kısaca şöyledir, “Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde

Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkı size ait değildir, 

 

     Erkekliğinizin, Erkek Cinselliğinizin kullanım Hakkı, Sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

Erkekliğinizi, Erkek Cinselliğinizi, Çapkınlık, Zamparalık, Flört etmek gibi, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Hanımınızdan başka Kadınlara

sergileyemez ve Teşhir edemez ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir,

Zira Hiçbir Kadın Fıtratı bunu kabul etmez, sonra Hanımının sizden boşanması veya Size Boynuz takması

nereden çıkıyor diye aramayın,   

 

     Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin, kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

Güzelliğinizi, Cinselliğinizi, Dişiliğinizi, Şıklık, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam, Çağdaş yaşam, Modern yaşam,

Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Kocanızdan başka Erkeklere sergileyemez ve Teşhir edemezsiniz,

ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir, Zira Hiçbir Erkek Fıtratı bunu kabul etmez,

sonra Kadınlara karşı Şiddet ve Tecavüz nereden çıkıyor diye aramayın,

hatta ve hatta sonu, Kıskançlık ve Namus Cinayetlerine kadar gider, Haberlerden izliyorsunuzdur,

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkının

size ait olmadığını, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     İslam Dininin : Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre,

Kadın ve Erkek, Tüm Cinselliğini ancak ve ancak eşine sergileyebilir verebilir, Eşinden başkasına değil,

Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde, Başkaları için, Güzel, Zarif,

Çekici, Şirin oldukları için, Güzelliğini, Çekiciliğini, Kocasına değil başkalarına verdikleri için,

Bu günkü, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin,  Aile içi huzursuzluğun, Boşanmaların nedenlerinin,

Ne olduğunu zannediyorsunuz ?

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     NESAİ 3177 EBU DAVUD HADİS No 2049

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına Bir adam geldi,

Allah Rasulune, “ Benim Nikahımda Çok Güzel olan bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü,

Süslenir Püslenir, Açık Saçık giyinir, Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir eder, Çok Serbest hareket eder,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmıyor, ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulu,“ Onu Boşa” dedi, Adam, O Hanımım Çok güzel, Onsuzluğa dayanamam,

Nefsimin Arzularıda Onun peşinden gider dedi,

Allah Rasulu,“ Ona, Açık Saçık Giyinmesinin, Kendini Teşhir etmesinin, Çok Serbest hareket etmesinin,

Erkeklerle Sıkı Fıkı olmasının, Kendini Sakınmamasının, Çok Kötü Bir Huy olduğunu ve bu Huylarından

Vazgeçmesini söyle, Zorlada olsa Ona Sakınmayı öğret, O Hanımından bir süre daha faydalan,

Şayet bu Kötü Huylardan Vazgeçmezse, Öylece devam ederse, O Kadınla Evli kalma, O Kadını Hemen Boşa,

Zira Yabancı Erkeklerle Sıkı Fıkı olan, Kendini Yabancı Erkeklerden sakınmayan Kadınlar,

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olduğundan, Başka Erkeklerde faydalanmaktadır, " dedi der,  

 

     EŞLERİN KARŞILIKLI CİNSEL HAKLARI                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 217

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Hanımının dahi, Süslenmesine, Gösterişli olmasına fazla düşkün olma, Zira İffetli, Namuslu ve Temiz bile olsa,

Evinden dışarı çıktığında, Süslenmesi ve Gösterişli olması nedeni ile, Senin yüzünden, Erkeklerin Şehvet dolu

bakışlarına uğrar, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini, üzerine çeker, Senin yüzünden Şehvet dolu gözlerin

yiyeceği olur, Sonra O Bakışlara katlanamazsın, Sen bunu kaldırabilirmisin,  “ dedi der,

 

     Siz Kadınlar, İş yerinizde çalışırken veya Yolda gelip giderken, Yanınızdan geçen veya Sizi gören Bütün

Erkeklerin Size, Şehvet dolu bakışları ile, Sizin Cinselliğinizden Dişiliğinizden faydalanmasını kabul edermisiniz, ? 

 

     Siz Erkekler, İş yerinde çalışırken veya Yolda gelip giderken, Yanından geçen veya Onları gören

Bütün Erkeklerin, Annenizin, Kız Kardeşinizin, Hanımınızın, Kızınızın, Cinselliğinden, Dişiliğinden

faydalanmasını kabul edermisiniz ?

 

     Siz Erkekler, Tüm Dişiliğini Teşhir eden, Dışarı fışkırtan, Görsel Fuhuşu, Normal bir yaşam olarak kabul

eden, Cinsel Arzuları Kendisine Davet eden, bu Davet neticesinde Mıncıklanan, Tecavüz edilen, Irzına geçilen ve

Mıncıklanmaya devam eden, Bir Kadın yada Kızla Evlenmeyi Siz Kabul edermisiniz ?

Kesinlikle Hayır diyorsunuz. Lakin Hiç te Sakınmıyorsunuz,

 

     Siz Kadınlar,

O zaman, Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat, Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi Kavramlarla,

Edep ve Hayadan Özgür olarak, Dışarıda Açılıp Saçılıp, Süslenip,

Şehvet dolu, Üzerinize Şehvet akıtan Bakışlardan Kendinizi Sakınınız,

 

     Siz Erkekler,

O zaman Annenizi, Kız Kardeşinizi, Kızınızı, Hanımınızı,

Şehvet dolu, Üzerinize Şehvet akıtan Bakışlardan Sakınınız,

 

     Hayat Kadınları, Fahişeler gibi giyinen görünen Kadına, Toplumdaki hiç Kimse Namuslu gözü ile bakmaz,

Kendinize nasıl bakılmasını istiyorsanız, bakılmak istediğiniz şekilde giyinmek O şekilde olmak zorundasınız,

     Zira , Giyim şekliniz ne biçimde ise, Size bakanlar O biçimde bakarlar,

Kadının yada Kızın, Kendini Ne olarak gördüğü değil, Toplumun O Kadını yada Kızı, Ne olarak gördüğü

önemlidir. Strech, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan bir kılık kıyafet giyinen bir Kadın yada Kız,

Toplum içinde, Argonun en hafif tabiri ile “ MAL “ olarakmı görünüyor ? Yoksa

Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Kimliği ve Kişiliği olan, İnsanı İnsan yapan değerlerlemi görünüyor ?

 

     Aklı, Düşüncesi ve Gözü Şehvetinde olan Bütün Erkekler, Her türlü ortamda, Süslenen,

Kılık kıyafeti ile açılıp saçılan, Sokakta, Çalışma hayatında, Düğünde, Denizde, Plajda, Kendini sergileyen,

Teşhir eden Kadınlara, Kızlara, Cinsel Arzuları, Şehvetleri ile bakarlar,

     LAKİN Hiçbir Erkek, Kendi Kadınına, Kendi Kızına, Kendi Kız Kardeşine,

Kendi Annesine Cinsel Arzularla, Şehvetler ile bakılmasını kabul etmez,

     Annenize, Kız Kardeşinize, Eşinize, Kızınıza, Sosyal ve Cağdaş ihtiyaçlar olarak, Fuhuş yapılmasını,

Zina yapılmasını, Irzına geçilmesini, Tecavüz edilmesini Hoşgörü ile karşılayabilirmisiniz ?    

Böyle şeyler Sizin başınıza geldiğinde, Bunlar Çağdaş yaşamın gerektirdiği şeylerdir diyebilirmisiniz ?

   “ Güzele Bakmak Sevaptır “ diyen Erkekler, acaba neden, Kendi kadınına, Kendi kızına, Kendi Annesine,

Şehvetle bakılmasını Cinsel Arzularla bakılmasını, kabul etmezler, edemezler, ! 

hatta ve hatta sonu, Namus Cinayetlerine kadar gider, Haberlerden izliyorsunuzdur,

     Erkeğin, Kadınını sakınması, Koruması, Yaratılış fıtratındandır, Yaratılış Fıtratından ileri gelmektedir,

Hadisteki “ Kadınlarınızın, Kılık Kıyafetinden, Sizde Sorumlusunuz ifadesini, “  ve

Gözlerin Zinası, Gözlerin Fuhuşu, Fahişeliği varmıymış yokmuymuş Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

      Zira günümüzde Açık saçık Kılık kıyafetle Sokağa çıkan, Düğüne Derneğe giden Kadın yada Kız,

Hamam kaçkını gibi, Tüm Vucudunu, Tüm Cinselliğini, Karpuz Tarlasını sergilemeye gidiyor,

Düğüne Derneğe giden Erkek, Bu Kadınlara yada Kızlara, Karpuz Tarlasına bakmaya gidiyor,

Düğünde Dernekte yada Sokaklarda ve Caddelerde, Hiç Kimse birbirine bakmıyor gibi,

Tamamen yalan ve aldatma olan bir ifade ile Hiç Kimse kendi kendini kandırmasın ve aldatmasın,

Hiç kimse, kendi kendini kandırmasın, Cinsellik dürtülerinde, Duygularında,

Erkeklerin, Kadınlara Şehvetle, Cinsel arzuları ile baktığı, Meyletmesi,

Kadınlarında Erkeklere, Şehvetle, Cinsel arzuları ile baktığı, Meyletmesi, Yaratılış Fıtratındandır,

İNKAR edilemeyecek kadar açık ve nettir, Siz Haala Kendinizin Karpuz tarlanıza, Bıngıldak Yaylanıza,

Şehvet Akıtan bakışlara Müsaade edecekmisiniz ?

 

     O halde O Şekilde Giyinmeyiniz, O Halde Edepsiz ve Hayasız olan Kılık Kıyafetle

Sokağa çıkmayınız, Çıkartmayınız,  Ayet ve Hadislerde Yasaklanan Haram kılınan fiilleri yapmayınız,

Zira Sizin Kadınınıza, Kızınıza O şekilde bakılmadığınımı Zannediyorsunuz ?

Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını, Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Nasıl Tecavüz ettiklerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     2006 Yılında Eşiyle Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Boşanma istemi ile dava açan bir kadının,

Mahkemede boşanma davası görülürken, Hakim, Kadının Şiddetli geçimsizlik gerekcelerini dinledi,

Kocasının, Boşanma davası gerekcelerine olan cevabını dinledi,

Kadının Şiddetli geçimsizlik dediği gerekcelerinin,

Kocasına karşı Sevgisiz, Saygısız Hoşgörüsüz davranmak,

Kılık Kıyafetine Eşinin hassasiyeti ile dikkat etmemek,

Kocası Evde yokken Erkek arkadaşlarını evine almak veya onlarla yanlız başına dolaşmaya çıkmak,

olduğunu görünce, Kadına Eşine Karşı, Sevgi ile, Saygı ile, Hoşgörü ile davran,

Kılık Kıyafetini, Eşinin Hassasiyetine dikkat ederek seç,

Kocan evde yokken Erkek arkadaşlarını evine alma onlarla yalnız başına gezme diyerek

ailenin boşanmaması için kadına nasihatte bulundu, Kadın ise,

“ Hakim bey, Ben bu Söylediklerinizi yaparsam Kocamdan niye Boşanayım “ dedi, Hakimde Onları boşadı,

Bu bir Fıkra değildir, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde geçen bir boşanma davasıdır, 

     Lakin 2008 Yılında Yargıtayın tam aksi yönünde bir Yargı kararı ile,

Kılık Kıyafet şekline, Eşin İsteğinin bir baskı olarak görüldüğü ve Boşanma nedeni olarak sayıldığı yönünde,

Yüksek Yargı kararı ile, Yargı Kararları bir çelişme, çekişme ve Keşmekeşlik arenasına dönmüştür,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  MAİDE SURESİ AYET  5

“ Sizlere, Müminlerden İffetli Kadınlar, Kitap Ehlinden, Gizli Dost tutmayan ve Zina etmeyen ve İslam Dinini

kabul ve İman eden Namuslu Kadınlar, Mehirlerini vermek şartı ile Nikahlamanız ile Size Helal kılındı, “ der, 

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  NİSA SURESİ AYET 4, 24 ve 25

“ Evlendiğiniz Kız yada Kadınla, Nikahınız yapılırken, Evlendiğiniz Kızın yada Kadının Mehrini,

( Gücünüz yeten kıymetli bir maddi mal yada parayı) Kızın yada Kadının bir Hakkı olarak, gönül hoşluğu ile

verin, Evleneceğiniz, Nikahlanacağınız Kadına, Kıza, Nikahı Karşılığında, Mehirlerini vermek,

Siz Erkeklerin üzerine Farz ve Zorunlu olan bir görevdir, Hanımlar Mehirlerinizi Örfünüze göre isteyin,

Erkekler, Mehirlerinizi Örfünüze göre verin, Allah Zül Celalin Siz Erkeklere Emri böyledir, “ der,

           

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  NİSA SURESİ AYET 34

“ Kocanın Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Mehir vermesi, Kocanın, Hanımının ve Ailesinin geçimi,

İaşesi, Giyimi, Barınması için çalışması, Kazanç sağlaması nedeniyle Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine,

Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir, ” der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 1527

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Safiye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Beni Mehirim olarak, Mehirim karşılığında

Cariyelikten ( Esirlikten ) Azad ettiğini söyledi, “ der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  TİRMİZİ HADİS No 1114

  Sahabeden 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Nikahınız kıyılırken,

Evlendiğiniz Kızlara veya Kadınlara vereceğiniz Mehirleri çok yükseltmeyin, Çok ta Aşırıya kaçmayın “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  BUHARİ HADİS No 1323

“ Kızla yada Kadınla Evlenilirken, Nikah yapılırken, gücünüz yettiği kadar Mehirin,

Kıymetli maddi bir varlığın, Kıza yada Kadına verilmesi, Kızın yada Kadının hakkıdır,

Kızı yada Kadını bu hakkından mahrum etmek, Mehir vermemek, Zulümdür “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  TABERANİ HADİS No 74

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Meymune El Kendi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

 “ Bir Kimse, Bir Kızla yada Kadınla Evlenirken, Kızın yada Kadının kabul ettiği Mehri vermeyi söz verdiği halde,

Kafasında, Kadını yada Kızı aldatarak, O Mehri vermemek, Ödememek düşüncesi varsa,

vedahi O Mehrini Ödemeden Ölürse, Allahın Huzuruna Zinakar olarak çıkacaktır, “ dedi der,

 

     İslam Dini Hükümlerine göre Bir Evlilik için Nikah yapılırken, Nikah için, Kocanın, Kadına verdiği Mehir,

Kadının mülkiyeti ve selahiyetindedir, Koca, Kadına Mehir olarak verdiği Mehiri,

Kadının rızası olmadan harcayamaz ve herhangi bir tasarrufta bulunamaz,

 

    Şimdiki Nikah, Şer i Nikah, Resmi Nikah olarak İki şekilde kıyılmaktadır,

Şer i Nikahtan anlaşılan Dini Nikahtır, Resmi Nikahtan anlaşılan, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikahtır,

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden önceki Osmanlı Devletimizde, Şer i Nikahta, Nufus Kütüğüne

Kaydedilen Resmi Nikahta, aynı anda yapılıyordu, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde,

Resmi olarak Nikah Kıyma yetkisi, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah, Belediyelere verilmiştir,

Belediyelerde Sadece Resmi Nikahı Kıymakta, Şer i Nikahı, Dini Nikahı kıymamaktadır,

Belediye Nikahında, İslam Dininin, Nikah Kıyılırken Olmazsa Olmazı, Mehir vermekten ve Mehir almaktan Hiç

Bahsedilmemekte, Sorulmamakta, anlatılmamakta ve dahi bilinmemektedir,

Mehir verme ve Mehir alma olmadığı içinde, O Nikah Şer i Nikah olmamaktadır,

Şer i Nikahla olmayan bir Evlilik ise, bile bile Zina yaptırmak hükmüne girmektedir,

Mutlak Haram olan bir Nikah hükmiyetine girmektedir, Şimdi Bizim Milletimizde yeni bir Fasıl doğmuş,

Belediye Nikahından önce Nişanlılık döneminde Şer i Nikahı, yani Dini Nikahı kıyıyorlar, Sonra Belediye Nikahını

Kıydırıp Düğün yapıyorlar, Bu Şekil Katiyetle Şer i Nikah değildir, Zira Şer i Nikah kıyıldıktan sonra İslam Dini

Hükmünde Taraflar Karı Koca olur, Karı Kocanın bir birinden ayrı tutulmasıda Zulumdür ve Mutlak Haramdır,  

Kaldıki Nişandan vaz geçildiğinde Karı Koca olan Kadın ve Erkek İslam Dinine göre Boşanmadan Başka biri ile

Nikahlanamaz, Şer i Nikahta, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Resmi Nikahta, aynı anda yapılmak zorundadır, 

Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş bir Nikah, Allah Rasulunun İfadesine göre, Gizli Kıyılmış Nikah Hükmündedir,

 

     Nikah Kıyılırken, Nikahın Olmazsa olmaz şartı olan Mehir vermek, Mehir almak,

Camilerde, Cuma Vaazlarında, Cuma Hutbelerinde dahi söylenmemekte anlatılmamakta,

anlatılmadığı içinde bilinmemektedir,

     Nikahın batıl olması demek, Nikahın olmaması demektir, Nikah olmayıncada,

Nikahlı olduklarını zannettikleri halde Eşler Zina yapıyor demektir,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 1782

  Sahabeden Osman Bin Ebul As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Zina çocuğu, Anne ve Babasına isyan eder, Asi olur, “ dedi der,

 

     Nikah Mehri Verilmediği zaman, Nikahlandığı halde Hanımı ile Zina yapmış olunur,

Doğan Çocukta, Zina Çocuğu olur, Zina Çocuğunun özelliği ise, Anasına, Babasına, Ailesine,

Toplumuna, Milletine Devletine Asi ve İsyankar olmasıdır, Bu Durum Bugün görüldüğü şekilde değilmidir ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden çok Net anlaşılacağı üzere, Aile yapısında,Kadına, Kocasını seçebilme

hakkını, Nikah yapılırken Erkeğin Maddi durumuna göre Maddi Kıymetli bir varlık, Mehir alabilme hakkını,

İSLAM DİNİ GETİRMİŞTİR, başka gelişimler değil, Medeni olarak nitelendirdiğiniz hangi Hukuk sisteminde,

Kadına Ne kadar Hak ve değer verilmiştir ?

 

     Anayasamızın 12. Maddesinin,

“ Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler : Kişinin :

Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarını da ihtiva eder, “ dediği hükmü,

     Anayasamızın 50. maddesinin,

“ Küçükler ve Kadınlar, ( Kılık ve Kıyafet) Çalışma şartları bakımından, Özel olarak korunurlar “ dediği hükmü,

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi,Manevi ve dahi Medeni Kanunudur,

 

     Hiristiyan ve Musevi olan Ülkelerde, Amerika ve Avrupa Birliği Ülkelerinde, Laikliği İthal ettiğimiz Fransada,

Nikah Kıyma yetkisinin, Kiliselerde Papazların yetkisinde olduğunu, Kilisede Kıyılmamış bir Nikahın :

Resmen ve Sosyal olarak kabul edilmediğini, Hiristiyanlar içinde, Hiç Kimsenin kücümseme ile dahi olsa

alay edemediği Kilise Nikahını, her Türk Vatandaşı bilmektedir,

     Zırhlı Medya ve Diğer Yetkili Yetkisiz kişilerin, Soyunu reddeden Demokratların,

Laf cambazlığı ile yaptıkları söylemlerle, İMAM NİKAHI diyerek alay edilen,

Devletimiz Kanunlarına göre geçersiz bir Nikah olarak gösterilen, DİNİ NİKAHIN,

Soyolojik İhtiyaçlarda göz önüne alınarak : Nikah Kıyma Yetkisi,

Temel görevi, Çöp toplamak, Temizlik yapmak, Kanalizasyon yapmak olan, İlçe Belediyelerinin yetkisinden

alınsın, yine Vatandaşlarınızın Sosyal olarak Dini İhtiyaçları için faaliyet  gösteren, ve

Devletimizin Anayasal Resmi Kurumu olan, Diyanet İşleri Başkanlığı İlçe Müftülüklerine verilsin Desem,

Din İşlerini Devlet İşlerine karıştırmış, Laiklik Karşıtı İrticai Eylem yapmış olurmuyum ? Acaba İrtica Hortlarmı ?

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu, Hanımın Kocası üzerindeki Hakları Kanununu kabul etmiyorum, İstemiyorum, demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim