ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DÜĞÜN NASIL YAPILIR İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 1224

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI NEDİR ?

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI               BUHARİ HADİS No 1811

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Ensardan bir Kızı, Yine Ensardan olan Bir Erkekle Evlendirip, Düğün yaparken,

Düğüne Allah Rasulude geldiğinde, Orada bulunanların hepsi Edebe karşılık olarak ve

Allah Rasulu yanlarında iken Hiç ses çıkarmazlardı, Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana döndü ve

" Yâ Âişe,( Edep ve Haya sınırları içinde,) Sizin Def çalan ve Şiir söyleyen Muganniyeniz yok mu ?

böyle oyun eğlence Ensâr`ın hoşuna gider " dedi der,

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI               CAMİUSSAGIR HADİS No 921

  Sahabeden Abdulmuttalip Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben, Dini yaşam ile Sosyal yaşam arasında bir katılığın görünmesinden hoşlanmıyorum,

İslam Dini Hükümlerine göre, Edep ve Haya Hükümlerine göre, Meşru dâirede eğleniniz ve oynayınız,“dedi der,

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI               MÜSLİM HADİS No 892 / 18 ve 20

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Bir Bayram günüydü, Bir gurup Habeşliler Edep ve Haya sınırları içinde Raksediyordu,

Bunu seyretmem için Allah Sallallahü Aleyhi ve Sellem beni çağırdı, ben de gelerek başımı onun omuzuna

dayadım, Habeş'lilerin Raksetmelerini, Oyunlarını seyrettim, Ben, oynayan Habeş'lilere bakarken

Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bürdesi İle beni örttü, O zaman henüz taze genç bir kız İdim.

Siz oyunu seven genç yaştaki bir tazenin bunları seyretmeye ne derece can atacağını takdir ediniz, “ der,

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI               MÜSLİM HADİS No 892

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Bir Bayram günüydü, Ensarın Cariyelerinden, İkisi benim evimde misafirken, Ensarın Birbirlerine okudukları

Şiirleri, Edep ve Haya sınırları içinde, Def çalıp Name ile Terennüm ediyorlardı, ama bu cariyeler şarkıcı değildi,

Bu Sırada Babam Ebu Bekir Sıddıyk geldi ve bana Bayram Gününde, Şeytan Islığımı çalıyorsun, Hemde bunu,

Allah Rasulunun Evinde yapıyorsun diyerek, Beni ve Cariyeleri azarladı, Babamın arkasından Eve giren

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Babama, Ya Eba Bekir, “ Her Milletin Bir Bayramı bir Düğünü vardır,

Bu Günler de Bizim Bayramımızdır, Onları bunun için azarlama,” dedi der,  

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI                METEALİBUL ALİYE HADİS No 1521

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Müslüman bir Kişinin, Evliliğine, Nikahına iştirak ederse, Allah yolunda bir gün Oruç tutmuş gibi olur,

Allah Yolunda bir Gün, Dünyada Yediyüz Gün hükmündedir,” dedi der,

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI               CAMİUSSAGIR HADİS No 1252

  Sahabeden İbni Ömer Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet ehlinin hanımları, hiç kimsenin duymadığı güzel nağme­lerle kocaları için şarkı söylerler, “ dedi der,

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI                BUHARİ HADİS No 958

  Sahabeden Abdurrahman İbni Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulunun Medineye Hicret Emri üzere,

Bütün Varlığımı Her şeyimi Mekke bırakarak Medineye hicret edip geldiğimde,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beni, Saad İbni Rebi ile İman Dostluğu ile İman Arkadaşlığı ile

İman Kardeşi, İman Müsahipliği tesis ve ilan etti,

  Saad İbni Rebi bana, Ben Medineli Ensarın En Zenginiyim, Bundan böyle Zenginliğimin,

Malımın yarısı Senindir, Hatta dahada ileri giderek, İki Hanımımdan hangisini dilersen,

Senin arzun hesabına Talakını verip Boşayayım, İddet zamanı dolunca Onunla Evlenirsin, dedi,

  Ben Saad İbni Rebi ye, Allah Zül Celal Hanımlarını Sana Mübarek eylesin diyerek,

Hanımlarından birini boşamasını ve Benimle Evlendirmesini reddettikten sonra,

Kendisinin Malından Bir Miktar Yağ aldım sonra, Benim bundan fazla Mallara İhtiyacım yoktur,

Allah Zül Celal Zenginliğini, Malını Sana Mübarek eylesin dedim ve

Sizin burada Ticaret yaptığınız Çarşınız yokmu ? Bana O Çarşıyı gösteriniz dedim,

Saad İbni Rebi bana, Buranın Çarşısı, Beni Kaynuka kabilesinin oradadır dedi,

Bende Çarşıda satmak üzere Saad dan aldığım Yağı Çarşıya götürüp sattım,

Onun kazancından yine mallar alarak, ertesi günler çarşıya yine gitmeye, Ticaretime devam ettim,

  Daha sonra Allah Rasulu bana, “ Evlendinmi “ diye sordu, Bende Evet Evleniyorum diye cevap

verdim, “ Kiminle Evleniyorsun “ diye sordu, Ensardan bir Kadın ile Evleniyorum dedim,

Allah Rasulu, “ Hanımına Ne kadar Mehir verdin “ diye sordu, Beş Dirhem Altın verdim dedim, bunun üzerine

Allah Rasulu bana,“ Bir Koyun keserek, Düğün daveti, Evlilik Daveti yap “ dedi, bende aynen öyle yaptım, “ der,

 

     Süleyman Çelebinin, Allah Rasulunun Doğumunu anlatan,

Allah Rasulune Övgüler Methiyesi olan Şiiri, Beyitleri, yani Mevlidi, Güzel bir Methiyedir,

 

     Lakin Mevlidin, Kandil gecelerinde İbadet yerine okunması, Ölmüşlerin Ruhuna gönderilmesi,

Şehitleri, Ölmüşleri Şaad etmek, Anmak, Yaad etmek için Mevlid, İlahiler, Gazeller, Kasideler okumak veya

okutmak, Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun Emrettiği ve Belirlediği bir İbadet ve Şekli değildir,

ve dahi KESİNLİKLE BİDAT TIR, 

 

     Bir Evlilik için, Bir Nikah için Düğün yapılırken, Süleyman Çelebinin Mevlid Beyitleri ile, İlahiler ile

Gazellerler ile Kasideler ile, Nağmeler ile, Maniler ile, Değişler ile,

Hatim Duası ile yapılması Hasen dir, Güzeldir,

Gerçi Ben yapamadım ama, Siz yapabilirseniz bu güzelliği görürsünüz,

 

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               AHZAP SURESİ AYET 33

“  Ey Kadınlar, Cilveli, Şuh bir Eda ile Hareket ederek, Konuşarak, Şarkı Türkü söyleyerek Erkekleri,

Kendinize Çezbedmeyin, Dişiliğinize, Cinselliğinize Davet etmeyin, ” der,

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               RAMUZ EL HADİS No C3 S226 H3

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namus ve İffetinizde Gayretli olmak imandandır, Kadınların, Erkeklerle bir arada Eğlenmesi,

( Birbirlerinin Hanımlarına Kızlarına bakması ) Sizin İmanıza Nifak eder, Sizi İmandan çıkartır, “dedi der,

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               İ.MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 9

“  Asli Bilgiler yerine, Malayağni, yani Boş şeyler, Hikayeler, Masallar, anlatılırsa,

İnsanlar İbadetlerinin asli kurallarını bırakıp Çalgı aletleri ile İbadetlerini Eğlence ve oyun gibi yaparsa,

İlim, İnsanlığa, Millete, Dine hizmet için değil Çok para kazanmak, yüksek makamlara gelmek, için öğrenilirse,

Yeni Nesil Geçmiş nesillerine Hakaret eder ve kötülerse, Felaket ve Musibetler gelir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar, Başka Mahluklara dönerler “ dedi der,

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               METEALİBUL ALİYE HADİS No 3095

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gafile şaşmak gerek, Çünkü Onlar yaptıklarıyla, Oyun ve Eğlenceleriyle, Gaflet içindedir,

Dünyalık peşinde koşana Şaşmak gerek, Çünkü Ölüm Onun peşinizdedir, Kahkahalarla Gülene Şaşmak gerek,

Zira Allah Zül Celali Memnun mu eder, yoksa Öfkelendirdi mi düşünmezler, “ dedi der,

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ          METEALİBUL ALİYE HADİS No 185 ve 184

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düğün Evi, ( Sazlarla, Çengilerle, Hayasızca Düğün yapılan Düğün Evi,)” Ne Kötü bir Yurttur,

Zira İnsan oraya girince, Dünyanın Eğlencesine, Şehvetine rağbet ettirip, Ahireti unutturur,

“ Hamam Ne Güzel Yurttur, Kirlerinizi götürür, Cehennemi hatırlatır,

Cehenneme düşmekten Allaha Sığının ve Allahtan Cenneti isteyin, ” dedi der,  

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ          İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/315 H/7 ve 8

  Sahabeden İbni Ömer ve Ammar Bin Yasir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına Babasına Asi olanlar, Vazgeçmeyi düşünmeyen ve İsteyerek Alkollu içki içmeye devam edenler,

Annesini, Hanımının, Kızının, Kız kardeşinin yanına kimin girip çıktığına aldırış etmeyen,

Annesini, Hanımını, Kızını, Kardeşini, Ailesini, Yabancı Erkeklerin Bakışlarından kıskanmayan, Korumayan

Deyyus ( Pezevenk) Kimselerdir, ( Kendileri İbadetinde ve Taatinde olsalar dahi )

Cennete giremeyeceklerdir, “ dedi der, 

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ             RAMUZ ELHADİS No C/5 S/404 H/7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Kur'anı Okuduğu ve öğrendiği Halde, Cehennemi hak emişse, Allah Zül Celalin Kuranı Kerimini,

Ayetlerini, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, İbadetleri, oyun ve oyuncak haline getiripte

Cehennemi hak etmiştir, “ dedi der, 

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               MÜMİNUN SURESİ AYET 115

“ Bizim Sizi, İbadet diye Boş Bir Oyun ve Eğlence yapmanız için yaratıldığınızımı zannediyorsunuz ? “ der,

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               ENAM SURESİ AYET 70

“ Dünya Hayatındaki Oyunları Eylenceleri ile Kendilerini aldatanları,

Dinlerini, Bir Oyun ve Eğlenceye çevirenleri, Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen Kimseleri bırak, “ der, 

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               FURKAN SURESİ AYET 43 ve 44

“ Arzularını, Bid adlerini, Kin ve Nefretlerini Tanrı edinen, Din edinen, ( Oyunlarını, Eylencelerini İbadet edinen )

İnsanları gördünmü ? Yoksa Siz, Onların işittiklerini ve düşündüklerinimi zannediyorsunuz ? “ der,

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               TİYN SURESİ AYET 4 ve 5

“ Allah Azze ve Celle, Muhakkakki, İnsanı En Güzel biçimde ve İnsan Sevgisi ile Yarattım,

Sonra İnsanlardan bazıları, kendi kendini, Aşağılıkların aşağılığına cevirdi “ der

 

     HARAM OLAN, SAPIKLIK OLAN DÜĞÜN DERNEK ŞEKLİ               HİCİR SURESİ AYET 3

“ Onlar Dünyayı Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olarak tanıdılar,

Bu Sadece ve sadece Yemek İçmek, eğlenmek, oynamak, Zevk almak olan Amellerinin karşılığını

yakında bilecekler “ der,

 

     Düğün Dernek Yapmak, Tüm Gürültünüzle Komşularınızı, Çevrenizi Rahatsız etmek, Demekte değildir,

     Edep ve Haya ile olan Kılık Kıyafet şekli, Davranış şekli,

Sokakta ayrı, Denizde Plajda ayrı, Düğünde Dernekte ayrı değildir,

     Kadınlarla, Kızlarla Bir yerde beraber bulunmak, Kadınların Karpuz Tarlasını Meydana koymak değildir,

Gözlerinle Kadınların Karpuz Tarlasında dolaşmak, Kadınların Sahra Yaylasında Yayılmak değildir,

Kendi Kadınınızın, Kızınızın, Karpuz Tarlanızda, Sahra Yaylasında, başka Erkeklerin, Gözleri ile gezmesini,

Yayılmasını, Onları Cinsel olarak arzulamasını, Şehvetlerini akıtmasını kabul edermisiniz ?

Ayet ve Hadislerdeki, Göz Fuhuşunun, Göz Zinasının Ne olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ?

Kendi kendinize bir Nefis muhasebesi yapın, Nefsinizin Şehevi Arzularını kendinize yönlendirin, anlarsınız,

 

     Çoğu Kadınlarımız ve KızIarımız, Süslenmek, Güzel Görünmek, Şık görünmek, Modernlik,

arzu ve isteği hesabında, Kendinin Tüm Cinselliğini, Vucudunun Tüm Kalıbını meydana koyduğunu düşünmezler,

Karpuz Tarlasını, Bıngıldak Yaylasını meydana koyduğunu düşünmezler,

Giydiği Streçh Kılık kıyafetlerle, Badi denilen kıyafetlerle, Yakası açık olan Degaje yaka denilen

Dekolte Kıyafetlerle, Göğüs aralığının ve Göğüslerinin göründüğünün,

Göğüslerinin, Kalçasının, Baldır ve Bacaklarını, Vucudunun Tüm Kalıbını meydana koyduğunu,

Kısa ve Yırtmaçlı olan Eteği ile, Yürürken, Eğilip doğrulurken Bacaklarının Baldırlarının göründüğünü,

İç Çamaşırının dahi göründüğünü, kendi kendilerini tamamen Fahişe yaptıklarının, orta malı yaptıklarını,

Onlara Bakanların, Onlara Şehvetlerini akıttıklarını düşünmezler,

   “ Kılık Kıyafetimde Ne varki “ diyerek, Kendinin Ne kadar Güzel ve Şık olabileceğini düşünür, düşündürürler, 

Kadınlar ve Kızlar, Süslenip Güzelleşmekle, Açılıp saçılmakla, Kendine olan Güveninin arttığımı zannederler,

öyle görürlerde, Süslenip Güzelleşmekle, Şehevi Nefislerden kendilerine gelebilecek tehlikelerden hiç birini

görmez ve Kendilerini Tehlikelerden korumayı, Güvenliğini, Sıhhatini kaybettiklerini, düşünmezler,

” Kılık Kıyafetimde Ne varki “ der, kendini Sakınmaz, Sakınamaz, Korumaz, Koruyamaz,

Hatta O kadarki artık Kadınlar, Güzelliklerini değil, Dişiliğini değil, Hamam kaçkını gibi,

Pörsümüş yerlerini Gizlemeye, saklamaya, sakınmaya çalışırlar,

  Açık saçık Kılık kıyafetle Sokağa çıkan, Düğüne Derneğe giden Kadın yada Kız,

Tüm Vucudunu, Tüm Cinselliğini, Karpuz Tarlasını sergilemeye gidiyor,

Düğüne Derneğe giden Erkek, Bu Kadınlara yada Kızlara, Karpuz Tarlasına bakmaya gidiyor,

Düğünde Dernekte yada Sokaklarda ve Caddelerde, Hiç Kimse birbirine bakmıyor gibi,

Tamamen yalan ve aldatma olan bir ifade ile Hiç Kimse kendi kendini kandırmasın ve aldatmasın,

Hiç kimse, kendi kendini kandırmasın, Cinsellik dürtülerinde, Duygularında,

Erkeklerin, Kadınlara Şehvetle, Cinsel arzuları ile baktığı, Meylettiği,

Kadınlarında Erkeklere, Şehvetle, Cinsel arzuları ile baktığı, Meylettiği,

İNKAR edilemeyecek kadar açık ve nettir, Siz Haala Kendinizin Karpuz tarlanıza, Bıngıldak Yaylanıza,

Şehvet Akıtan bakışlara Müsaade ediyormusunuz ? 

 

     Dikkatinizi çekiyormu bilmiyorum, Dekolte ve Mini Giyinen Kadınlarımız ve Kızlarımız, Dedesinin, Babasının,

Amcasının, Dayısının, Öğretmenlerinin, Erkek Komşularının ve Erkek Tanıdıklarının yanlarında iken,

Mini eteğini aşağıya doğru çekiştirir, Göğsünü eli ile kapatmaya çalışır,

sorun kendi kendinize acaba bu hareketi niye yaparlar ?

     İslam Dininin : Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre,

Kadın ve Erkek, Tüm Cinselliğini ancak ve ancak eşine sergileyebilir verebilir, Eşinden başkasına değil,

Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde, Başkaları için, Güzel, Zarif,

Çekici, Şirin oldukları için, Güzelliğini, Çekiciliğini, Kocasına değil başkalarına verdikleri için,

Bu günkü, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin,  Aile içi huzursuzluğun, Boşanmaların nedenlerinin,

Ne olduğunu zannediyorsunuz ?

 

      1980 lerin Fantazi Müzik Şarkıcısı, Coşkun Sabah, 2010 yılında, 

“ Ben Hayatımı Şarkı Besteleyerek, Şarkı söyleyerek kazandım, Lakin Kızımın Şarkıcı, Türkücü olmasını

istemem, Zira, Kızlar ve Kadınlar, Şarkıcılığı, Türkücülüğü Edepleri ile yapamazlar, yaptırmazlar,

ille Açılıp saçılacaktır, Kendini, Dişiliğini sergileyen Dekolte kıyafetler giyecektir,

böylede olunca Onu gören Bütün Erkeklerin Cinsel arzularını üzerine toplayacaktır,

bu Benim kabullenebileceğim bir durum değildir, “ demedimi ?

Söylediği Konu Üzerindeki Hassasiyetinin, Diğer İnsanlarımızada Örnek olması diliyorum,

 

     Anayasamızın 12. Maddesinin,

“ Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler : Kişinin :

Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarını da ihtiva eder, “ dediği hükmü,

 

     Anayasamızın 50. maddesinin,

“ Küçükler ve Kadınlar, ( Kılık ve Kıyafet) Çalışma şartları bakımından, Özel olarak korunurlar “ dediği hükmü,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu İslam Medeni Kanunu Evliliği kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Nikahlandığımı, Evlendiğimi Hiç Kimsenin bilmesini istemiyorum, Fahişeler gibi yaşamak istiyorum, 

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ? 

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim