ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DİNİ NİKAH, İMAM NİKAHI NASIL KIYILIR ? MEHİR ile İLGİLİ AYET ve HADİSLER
Eklenme : 12.11.2022
Okunma : 3642

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ NEDİR ?

     EVLİLİK için, NİKAH İÇİN REŞİT OLMAK NEDİR ?

     EVLİLİK için NİKAH için AKLI YERİNDE OLMAK NEDİR ?

     EVLİLİK için NİKAH için MÜSLÜMAN OLMAK NEDİR ?

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK NEDİR ?

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK NEDİR ?

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ NEDİR ?

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI NEDİR ?

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR, NEDİR ?

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ KİMDEDİR ?

     EVLENENE, NİKAHA  ŞAHİT OLMAK NEDİR ?

     EVLENME NİKAH AKDİ, TEŞEHHÜDÜ DUASI NEDİR ?

     NİKAHIN, EVLİLİĞİN İLAN EDİLMESİ, HALK a DUYURULMASI NEDİR ?

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI NEDİR ?

     NİKAHTAN SONRA GERDEK NAMAZI NEDİR ?

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ HÜKMİYETİ NEDİR ?

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   NECM SURESİ AYET 45

“ Erkeği, Hanımına Koca olması için Yaratan,   Kadını, Kocasına Hanım olması için Yaratan,

Erkeği ve Kadını, Birbirine Eş olması için Yaratan, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   RUM SURESİ AYET 21

“ Kendileriyle karşılıklı Sevgi Saygı ve Muhabbetle ısınacağınız, huzura kavuşacağınız Eşlerinizi Yaratan,

Eşinizle aranızda Sevgi, Saygı, Muhabbet ve Rahmet Yaratan,

Eşinizle Sizin aranızın ısınması için Sevgiyi, Saygıyı, Muhabbeti Aranıza koyan, Allah Zül Celaldir,

Bu Ayetlerle düşünen Milletler için, O Ayetlerde alacakları dersler vardır, “ der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   NUR SURESİ AYET 32 ve 33

“ Ey İman Edenler, Evlenme Çağına gelen Oğullarınızı ve Kızlarınızı, İçinizdeki Bekarları Evlendirin, “

“ Ellerinizin altında bulunan ve Evlenmek Maddi İmkan bulamayanlara, Allahın Size verdiği İmkanlardan,

Zenginliğinizden Onlara verin ve Evlenmelerini sağlayın, Onlara Evlenme İmkanı vermemekle,

Zina yapmalarına, Fuhuş yapmalarına yol açmayın, Onları Zinaya ve Fuhuşa yitmiş olursunuz,

Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah Lutfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar, İffetlerini korusunlar, “ der,  

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   METEALİBULALİYE HADİS No 1578

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Her Kim Nikahlandığında, Evlendiğinde, Allah Zül Celale olan Kulluğunun ve

İbadetlerinin yarısını yapmış olur, “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   TUHEFUL UKUL HADİS No 191

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyri Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cihadı, Kocasına İyi ve Uyumlu bir Eş olmasıdır,  Şefkatli ve Merhametli olmak Dinin Yarısıdır,

İyiliğin En güzeli, Dindar olan kimseye yapılandır, Güzsüzlerin Cihadı, Hac İbadetidir,

İktisatlı olan asla Fakir ve Hakir olmaz, Sadaka vermekle, Rızkınızın Size İnmesini sağlayın,

Zira Allah Zül Celal, Mümin Kullarının Rızkını, Zannettikleri yoldan ulaştırmayı değil,

Rızıklarını, Kazançlarını Ummadıkları yerden vermeyi taktir etmiştir, “ dedi der,

 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   NİSA SURESİ AYET 19

“ Ey İman Edenler, Olabilirki Eşinizin bazı şeylerinden hoşlanmasanızda,

Eşinizle geçimli olmaya ona karşı iyi ve güzel davranmaya gayret ediniz,

Zira bu Davranışınıza karşılık, Allah Zül Celal, Sizin için, Eşinizde birçok Hayır Halk edecek,

Bir çok Hayır Yaratacaktır,” der, 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   BAKARA SURESİ AYET 187

“ Siz, Hanımınız için bir Örtüsünüz, Hanımınız da, Sizin için bir Örtü dür,

Hanım, Kocasına bir Örtüdür, Koca, Hanımına Örtüdür,

( yani, Aile içinde olan Mahrem şeylerin, Aile dışına çıkartılmaması, İfşa edilmemesi için bir Örtüdür,)

Allah Zül Celal Ayetlerini böyle açıklıyorki, Sakınıp Korunasınız,” der,   

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   NİSA SURESİ AYET 5

“ Hanımlarınıza Güzelce davranın, Hanımlarınızla güzelce, Hoşca geçinin, Onlara Sözü, Güzelce Söyleyin,

( Hanımlarınızda Size Güzel davransın, Size Sözü Güzellikle söylesin, Sizinle Hoşca geçinsin, ) ” der

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   İBNİ MACE HADİS No 1857 ve 1977

  Sahabeden Ebu Usame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kocası Kendisinin Yüzüne baktığında, Temizliği, Güzelliği, Güler Yüzlülüğü ile Kocasını Neşelendirmesidir,

Kocasını Ferahlandırmasıdır, Kocası yanında değil iken, Kocasının hoşuna gitmeyecek hallerden kaçınması,

Kendisini, Namusunu, İffetini koruması hususunda Allah Zül Celalden Korkmasıdır,

Kocasına Herkesten daha Samimi olarak davranmasıdır, Kocası kendisinden Ne isterse,

Allah Zül Celalin Emirleri dahilinde Kocasına İtaat etmesidir, Kocasının Malını korumasıdır,

Müslüman Mümin Bir Erkek, Allahtan Korkan, Saliha Bir Hanımdan daha hayırlı bir şeye sahip olmuş olamaz,

Sizin En Hayırlı, En İyi olanınız, En Salih olanınız, Ailesine,

Kocası Hanımına, Hanımı Kocasına karşı En İyi Olanlarınızdır “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3163

  Sahabeden Abdullah Bin Ebu Hasan (ra) ve Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Şu Dört Şey İnsanı Mutlu eder, Eşinin Kendisiyle uyumlu olması,

Çocuklarının ve Kardeşlerinin Edepli, Terbiyeli Ahlaklı, Eğitimli, Saygılı, Sevgili ve Salih Kimseler olması,

Rızkının, Kazancının Kendi Memleketinde, Ülkesinde, Milletinde olması, İnsanı Mutlu eder, “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 121

  Sahabeden Ebu Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Allah size Sadaka İbadetinizi türlü şekillere girdirdi ve Her halinizi bir sadaka imkanı olarak bahşetti,

Allah Zül Celali Her Tesbih edişiniz Zikir edişiniz Sizin için Sadakattir, Sadakadır,

Her Tekbir getirmeniz Sizin için bir Sadakattir Sadakadır, Her Tahmid bir Sadakadır, Her Tehlil bir Sadakadır,

İyiliği emretmek Sizin için bir Sadakadır, Kötülükten sakındırmak, Menetmek bir Sadakattir, Sadakadır,

Hatta her birinizin, Sizin için Haram olan, Sizin için Felaket olan, Size yapıldığında Nefsinizin dahi kabul

etmediği, Zinaya, Fuhuşa gitmemek için, ( Cinsel ihtiyaçları için) Sadece ve sadece Eşiyle birlikte olması dahi

Sizin için bir Sadakattir, Sadakadır, ” dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S251 H2

  Sahabeden Makıl İbni Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Size Karşı Muhabbeti Sevgisi Saygısı olan ve Çocuk doğurabilecek Kadınla Evlenin,

Zira, Diğer Ümmetlere karşı, Sizi Çoğalmanızı istiyorum, Çünkü Ben, Yevmi Kıyamette, diğer Ümmetlere karşı,

Sizin bu Şekilde olan Evliliğinizle Çoğalmanızla Övüneceğim, Hristiyan Rahipleri gibi olmayın,  “ dedi der, 

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   İBNİ MACE HADİS No 1846 ve 1845

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve Sahabeden Alkarna Bin Kays (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Evlilik hakkında,

“ Ey Gençler, Sizlerden Kimin Nikahlanma, Evlenme vakti geldiğinde, Nikahlanmaya, Evlenmeye gücü yettiğinde,

Evlensin, Çünkü Evlenme, Nikah, Sizi Sizin Gözünüzü, Elinizi, Ayağınızı Haramlardan, Zinadan Sakındırıcıdır,

İffetinizi koruyucudur, Avret yerlerinizi Muhafaza edicidir,

  Nikahlanmak, Evlenmek, Bütün Peygamberlerin ve Benim Sünnetimdir,

Kimki, Evlilik Sünnetimden yüz çevirirse, Evlenmezse, Nikahlanmazsa,

Benimle ve Benden değildir, Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   İBNİ MACE HADİS No 1851 

  Sahabeden Süleyman Bin Amir Bin El Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Kocası üzerindeki hakları, Kadının Kılık kıyafeti, Yemesi, içmesi, barınması konularında

gücü yettiği kadar Hanımlarına iyi bakmasıdır, “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 279

  Sahabeden Muavye İbni Hayde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Ne yerseniz Yediğinizden ve yediğiniz ölçüde Hanımlarınıza yedirmenizdir,

Nasıl Giyiniyorsanız aynı şekilde giydirmenizdir, Nerede İkamet ediyor oturuyorsanız, aynı yerde,

aynı evde İkamet ettirmenizdir, Barındırmanızdır, Yaptıkları iş hoşunuza gitmediğinde, Hanımınızı aşağılayarak

yüzlerine karşı dahi, Ne çirkin iş yapıyorsun dememenizdir, Güzellikle, Hoşlukla düzeltmenizdir,

Hanımınıza, Sen Çirkin bir kadınsın dahi dememenizdir, aşağılamamanızdır, “ dedi der,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 1573

  Sahabeden Ebu Bekir Bin Muhammed Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eşleriniz, Birbirinizin Oyuncağıdır, Eğlencesidir, Hayat arkadaşıdır,

Her Kim, Hayat Arkadaşı ile Nikahlanıp evlendiğinde, Hayat arkadaşına En güzel şekilde baksın,

Onu En güzel şekilde görsün,” dedi der,  

 

 

     EVLİLİK için, NİKAH İÇİN REŞİT OLMAK                                 HUUD SURESİ AYET 78

“ Gelin, Allah Zül Celalin Gazabından Korkun, Kendi Kendinizi Rezil Etmeyin,

İçinizde, Aklı, Başında olan, Reşid olan, bir Adam yokmu? ,” der,   

 

     EVLİLİK için, NİKAH İÇİN REŞİT OLMAK                                 NİSA SURESİ AYET 6

“ Çocuklarınızı, Yetim ve Öksüzlerinizi, Akılca Olgunlaşana, Reşit oluncaya kadar,

Evlenip Nikahlanacak Çağına gelinceye kadar, Gözetip koruyun, Eğitin,” der,  

 

     EVLİLİK için, NİKAH İÇİN REŞİT OLMAK                                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H12

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her doğan Çocuk, İslam Fıtratı üzerine doğar, Akıl Baliğ olunca,

Kendi Kendini Kendi Aklı ile yönetebilme yaşına gelince, Lisanı gönlündekine tercüman olunca,

ya Müslüman Bir Kul, Yada Allah Zül Celale Küfreden Kafir bir Kul olur, Dinini Kendisi seçmiş olur, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH İÇİN REŞİT OLMAK                                 EBU DAVUD HADİS No 495

  Sahabeden Amir Bin Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek ve Kız Çocuklarınız, On Yaşına geldiklerinde, Akıl Baliğ, Reşit olduklarında,

Yatak Odalarını ayırınız,” dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH İÇİN REŞİT OLMAK                                 MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/298 H 3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Kardeşim Esma, üzerinde ince bir elbise olduğu halde, ( Vucud hatları görünebildiği halde )

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına girdiğinde, Allah Rasulu ondan yüzünü çevirdi,

Sonra Esmaya, “ Ey Esma, Kızın yada Kadının Avret Yerleri, Cinsel yerleri,

Yüzü, Elleri ve Akakları arasındaki Bütün Vucud bölgesidir, Bir Kız, Buluğ çağına geldiğinde,

Kendi başına karar verir hareket edebilir olan Reşit çağına geldiğinde, Yüzü, Elleri, Ayakları dışında,

Vucud hatlarını Aşikar etmesi, görünmesi Kesin olarak yasaktır, Haramdır, Avret yerlerinin açık bırakılmaması,

Vucud Hatlarının Aşikar olmaması, Her Kıza ve Kadına Farz olan Zorunlu bir İbadettir “ dedi der,

 

 

     EVLİLİK için NİKAH için AKLI YERİNDE OLMAK                     ARAF SURESİ AYET 201, 203 ve 3

“ Muhakkakki, Allah Zül Celalin yanında, En değerli olanınız,

Kendi kendinizi aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan, Samimiyetle,

Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten korkanlarınız,

Şeytandan bir vesvese geldiğinde, Düşünürler ve Basiretlerine Sahip olurlar, Düşünerek Basiretlerini

kaybetmezler, Bu Kuranı Kerim, Size Rabbiniz tarafından gönderilen, İmanınız için Bir Hidayet ve Basiretlerdir,

Kuranı Kerimden Ne kadar az öğüt alıyorsunuz ? diye soruyor,

 

     EVLİLİK için NİKAH için AKLI YERİNDE OLMAK                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2748

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey insanlar, Akıl sayesinde Tevazu sahibi olunuz, Rabbinizi iyi anlayınız, Size emredilenleri ve yasaklananları

iyi belleyiniz, Bilinizki,  Doğru Akıl, Sizi Rabbinize karşı uyaran, Rabbinize İtaat eden Akıl olmalıdır,

Yine bilinizki, Akıllı kimse, Allah Zül Celale İtaat dendir, Cahil kimse, Akılsız Kimse, Allah'a isyan edendir,

Maymunlar ve domuzlar bile Allah nezdinde O'na isyan edenden daha akıllıdır,

Çünkü Onlar, Allah Zül Celalin Onları Yaratış gayesinin dışına çıkmazlar,

  ister çirkin, değersiz, mevkisiz ve pejmürde biri olsun, ister yakışıklı, şerefli, güzel görünümlü fasih ve

konuşmasını bilen biri olsun, Dünya halklarının böyle kimseleri yüceltmelerine aldanmayın,

Sonra hüsrana uğrayanlardan olursunuz, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NİKAH için AKLI YERİNDE OLMAK                     NESAİ HADİS No 3378

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Üç Kişiden Kalem kaldırılmıştır,

İşlediklerinden veya işlemediklerinden dolayı Günah da yazılmaz,

Uyanıncaya kadar Uyuyan Kişiden, Akıl Baliğ oluncaya kadar Çocuktan, Akıllanıncaya kadar veya

O Durumu ondan geçinceye kadar Deli olan Kimseden, Kalem kaldırılmıştır, Yaptığıda Meşru değildir,”dedi der,

 

 

     EVLİLİK için NİKAH için MÜSLÜMAN OLMAK                         MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Diyorki, Size Din Olarak İslam Dinini Beğendim, İslam Dinini Seçtim,

Size Dininizi, İslam Dinini Kemale erdirdim, Size, İslam Dininin Niymetini tamamladım,

Sonradan, Din ve İbadet adına, Hurafeler ve Bidatlarla kendinizce tamamlayabileceğiniz

Hiçbir Eksikliği bırakmadım,” der,

 

     EVLİLİK için NİKAH için MÜSLÜMAN OLMAK                         AALİ İMRAN SURESİ AYET 113

“ Allah Zül Celalin, İman etmiş olmalarını ve ibadetlerini kabul etmiş olması

Yönü ile Kitap Ehlinin Hepsi, Yahudiler, Hiristiyanlar ve Müslümanlar Müsavi değildir, Yani aynı ve Eşit değildir,

Zira Kitap Ehlinden, İman etmiş olmaları ve ibadetlerinin kabul edilecek olması yönünden,

İstikamet üzere olan, Doğruluk ve Hakikat üzere olan, Sadece ve Sadece tek Ümmet vardır,

  O Ümmetki, Gecenin bir vaktinde Allahın Ayetlerini okuyarak, Secdeye kapanan Ümmettir,

yani Müslüman olanlardır,” der, 

 

     EVLİLİK için NİKAH için MÜSLÜMAN OLMAK                         MÜMTEHİNE SURESİ AYET 10

“ Ey Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulu Muhammet Alayhisselama, İslam Dinine İman ve İbadet eden

Mümin Müslümanlar, İman Etmemiş Kadınlarla Nikahlanmayın, Evlenmeyin, Nikahınızdada tutmayın,

  Mümin olmayan, Gerek Müşrik Kadınlardan, Gerek Ehli Kitap Kadınlardan, Hicret ederek

Müslüman olacağım diyerek Size geldikleri zaman, Onları İmtihan edin, Sorgulayın,

Şayet Onlar, İman etmiş Kadınlar oldukları zaman, Size Helal olurlar, Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman,

İşte O zaman Onlarla Evlenmedizde Size bir Günah yoktur, Onları, İman etmiş Kadınları, Kafirlere geri döndermeyin,

Zira Kafirler Bunlara Helal olmazlar, Onlarda Kafirlere Helal olmazlar,  Allah Zül Celalin Hükmiyeti budur,”der,

 

     EVLİLİK için NİKAH için MÜSLÜMAN OLMAK                         MÜMTEHİNE SURESİ AYET No 10

“ Kafir olan, ( Müslüman olmayan), Fahişe olan, Edepsiz ve Hayasız, Kadınlarla Evlenmeyin, Evli kalmayın,

Müslüman Kadın yada Kız, Müslüman olmayan, Kafir Bir Erkek ile Evlenemez, Karı Koca olamaz, Haramdır,

Müslüman Erkek, Müslüman olmayan, Kafir Kadın yada Kız ile Evlenemez, Karı Koca olamaz, Haramdır,“ der,

 

     EVLİLİK için NİKAH için MÜSLÜMAN OLMAK                         BAKARA SURESİ AYET 221

“ Allah Zül Celalin İslam Dinine,

Allah Zül Celalin Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa nın Peygamberi olduğuna İman etmedikce,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime İman etmedikce,

Diğer Kitabların, Zeburun, Tevratın ve İncilin Hükmiyetinin Allah Tarafından kaldırıldığına İman etmedikce,

Ehli Kitabtanda,( Gençlikleri, Güzellikleri, Güçleri Kuvvetleri, Zenginlikleri ) Hoşunuza giden Bir Kadın da olsa,

Müşrik olan Kadınları Nikahlamayın, Taki Onlar İman ederse Evlenin, Nikahlanın,

  Yine tam tersi durumunda, Ehli Kitabtanda olsa, Hoşunuza giden bir Müşrik Erkek de olsa,

Müşrik Erkekleride, Mümin Kadınlarla Nikah Ettirmeyin, Taki Onlar İman ederse Evlenin, Nikahlanın,

Köle de olsa, Müşrik olan bir Erkekten, Mümin olan Köle olan bir Erkek,

Cariye de olsa, Müşrik olan Bir Kadından, Mümin olan Cariye bir Kadın,

Sizin için daha Temiz daha ve Daha Hayırlıdır,  ” der,  

 

     EVLİLİK için NİKAH için MÜSLÜMAN OLMAK                         MUVATTA NİKAH HADİS No  44 ve 45

  Sahabeden İbni Şihab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında,

Henüz Kocası Kafir olan bazı Kadınlar Müslüman olmuşlardı, Onlardan biride, Safvanın Karısı Ümeyye idi,

Ümeyye Müslüman olduğunda, Kocası Safvan İslama girmedi, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sahvana, Amcası Vehbiyi göndererek, “ Sahvan, İslam Dinine girmeye Razı olursa İslam Dinini kabul eder,

Şayet hemen İslama girmeyi kabul etmezse, Ona İki ay müddet tanınmıştır “ diyerek Safvanı İslama davet etti,

Sahvan Allah Rasulunun yanına geldi ve Allah Rasulune,

“ Bu kararı Kendi Rızamlamı vereceğim yoksa Zorlamı olacak “ diye sordu,

Allah Rasulu “ Kendi Rızanla” deyince,

Safvan Müslüman olduktan sonrada Karısı Ümeyye ile, İlk Nikahı ile hayatlarını sürdürdüler,

  Yani Herkes Kendi Dinine tabidir, Hangi Dini seçerse, O Dinde devam eder,

Allah Rasulu, Kocası Kafirliği seçen Kadını, Kocasından Kesin olarak ayırıyordu,” dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MUVATTA NİKAH HADİS No  44 ve 45

  Sahabeden İbni Şihab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes Kendi Dinine tabidir, Kendi Dinine göre Hareket eder, Hangi Dini seçerse, O Dinde devam eder,

Allah Rasulu, Kocası Kafirliği seçen Kadını, Kocasından Kesin olarak ayırıyordu,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında, Henüz Kocası Kafir olan bazı Kadınlar Müslüman olmuşlardı,

Onlardan biride, Safvanın Karısı Ümeyye idi, Ümeyye Müslüman olduğunda, Kocası Safvan İslama girmemişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sahvana, Amcası Vehbiyi göndererek,

“ Sahvan, İslam Dinine girmeye Razı olur İslam Dinini kabul ederse, Ümeyye ile Evli kalabilir,

Şayet İslama Razı olmaz, İslama girmeyi Kabul etmezse Evli kalamaz,

Allah Rasulu, İslamı Kabul etmesi, İslam Dinine girmesi için, Sahvana İki ay müddet tanınmıştır “ diyerek

Safvanı İslama davet etti,

  Sahvan Allah Rasulunun yanına geldi ve Allah Rasulune,

“ Bu kararı Kendi Rızamlamı vereceğim yoksa Zorlamı olacak “ diye sordu,

Allah Rasulu “ Kendi Rızanla” deyince, Safvan Müslüman oldu,

sonra Karısı Ümeyye ile, İlk Nikahı ile hayatlarını sürdürdüler,” der,

 

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     MAİDE SURESİ AYET  5

“ Sizlere, Müminlerden İffetli Kadınlar, Kitap Ehlinden, Gizli Dost tutmayan ve Zina etmeyen ve

İslam Dinini kabul ve İman eden Namuslu Kadınlar ile Nikahlamanız Helal kılındı, “ der, 

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     NUR SURESİ AYET 24

“ Evleneceğiniz Eşinizin İffetli olması, Zina etmemiş olması, ediyor olmaması ile

Nikahlanacağınız Eşiniz Size Helal kılınmıştır,” der,    

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     NUR SURESİ AYET 26 ve 3

“ Kötü Kadınlar, Kötü Erkeklere, Kötü Erkekler ise, Kötü Kadınlara yaraşır,

Temiz Kadınlar, Temiz Erkeklere, Temiz Erkekler, Temiz Kadınlara yaraşır,

  Zina eden, Fuhuş yapan bir Erkek, Zina eden, Fuhuş yapan Bir Kadından başkası ile evlenemez,

Zina eden, Fuhuş yapan bir Kadınlada, Zina eden, Fuhuş yapan bir Erkekten başkası ile evlenemez,

Zina eden, Fuhuş yapan Fahişe Kadınları arzulayıp, Zina eden, Fuhuş yapan, Fahişe Kadınlarla Evlenmek,

Zina eden Fahiş Erkekleri arzulayıp, Zina eden, Fahiş Erkeklerle Evlenmek, Mü’minlere Haram kılınmıştır, ” der,

 

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     NUR SURESİ AYET 30 

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

( Dışarıya karşı, Annenizin, Kız kardeşinizin, Hanımınızın, Kızınızın, Saçlarından, Ziynet Yerleri olan Boyunlarından,

Omuzlarından, Göğüslerinden, Baldır Bacaklarından, Bileklerine kadar, bütün yerleri Avret Yerlerindendir)

  Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omuzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Haram ve Yasaktır, Hanımınızdan başka,

Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız,

  Hanımınızın, Kızınızın Kılık Kıyafetinde Giyinik Çıplak olmamalarınına dikkat ediniz,

Giyinik Çıplak yapıp, Giyinik Çıplaklığına Baktırtmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz,” der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadın, Tepeden Tırnağa kadar Avrettir, Avreti itibari ile Yabancı Erkek ve Kadınlara görünmemesi gerekendir,

Avretiniz, Namusunuzdur, İffetinizdir, Edebinizdir, Hayanızdır,

( yani, Kadın, Süslenmesi ile, Makyaj yapması ile, Konuşması ile, Hal ve Hareketleri ile, Saçının Açıklığı ile,

Kılık Kıyafetinde Açık Saçıklığı ile, Kılık Kıyafet Giyimi ile yani Dar, Streçh Pantolon giyerek

Baldır Bacaklarının, Dar Bluz giyerek Göğüslerini Fışkırtması ile Evinden dışarı çıkışta)

Vucud hatlarını belirginleştirmesi, Dişiliğini belirginleştirmesi, Kadının Çıplaklığı demektir,

  Kadın, Çıplak gibi göründüğü için, Erkeklerin Şehevi İlgi ve Alakalarını Çektiği için,

Kadın Tepeden Tırnağına kadar Avrettir, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     METEALİBU ALİYE HADİS No 2176

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz ve Kadınlarınıza Söyleyiniz, Kadınlarınız, Hanımlarınz, Kızlarınız,

Vucud hatlarını Erkeklere belli etmeyecek bollukta, altından beden tenini dışarı göstermeyecek,

yansıtmayacak, Renkte ve Kalınlıkta Kumaştan yapılmış olan Elbise giysinler, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     TİRMİZİ HADİS No 2793 ve 2792

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) ve Ebu Said Elhudri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğe, Hanımından başka Kadının Avret yerleri Haramdır,

Kadına, Kocasından başka Erkeğin Avret yerleri Haramdır,

  Erkeğin, Başka bir Erkeğin Avret yerlerine bakması Haramdır,

Kadının, Başka bir Kadının Avret yerlerine bakması haramdır, 

  Bir Örtü veya yatak içersinde veya Ayakta iken, Kadının Kadına, yada Erkeğin Erkeğe,

yada Erkek Hanımı haricindekine, Kadın Kocası haricindekine,

Vucudlarını birbirlerine dokunduracak şekilde sokulması, yatması Zinadır, Haramdır,  

  Kadın, Çıplak şekilde Başka bir Kadının Vucuduna dokunup birlikte olması yatması, Zinadır, Haramdır,

Erkeğin, Çıplak şekilde Başka Bir Erkeğin Vucuduna dokunup birlikte olması, yatması, Zinadır, Haramdır,

  Erkek, Hanımı haricindeki bir Kadının Vucudunu, Kadın Kocası haricindeki bir Erkeğin Vucudunu

görüyormuşcasına vasıflandırıp birlikte olması Haramdır,

Bu Haller Sapıklıktır, Bu Haller Zina yapmaktır “ dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Yada Müslüman Bir Kadınla,

Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa, O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur,

Karı Koca imiş gibi Cima ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der, 

 

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına Cinsel Organı, Cinselliği, Kocasının Emaneti kılınmıştır,

( Kocaya Cinsel Organı, Cinselliği, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır, ” dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/60 H/2

  Sahabeden Zahri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Agah olunuz, Avret Çıplaklığından

Sakınınız,  Allah Zül Celal Çıplaklığa bakana da kendisine baktırana da lanet etmiştir," dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     İBNİ MACE HADİS No 1460

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinle Mahrem Yerlerini ( Cinselliğini, Dişiliğini )  Açma, Açtırma, Belirginleştirme,

Belirginleştirilmiş vaziyette gezme, gezdirme,

Ne Sağ olanın, Nede Ölü olanın, Mahrem yerlerine ( Cinsel yerlerine ) Bakma, Baktırma “ dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     EBU DAVUT HADİS No 4018

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek, Hanımı haricindeki Kadınlara Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Kadın, Kocası haricindeki Erkeklere Mahrem Yerlerini, Cinsel Yerlerini Açamaz, 

Erkek Hanımı haricindekilere, Kadın Kocası haricindekilere,

Vucudunun Tüm Cinselliğini, Tüm Kalıbını Belirginleştiren Kılık Kıyafet giyemez,

Erkekler ve Kadınlar, aynı yerde ve aynı mekanda,

Mahrem yerleri Çıplak ve birbirlerini görecek şekilde duramaz,

Erkek, diğer bir erkeğin Mahrem yerlerine bakamaz, Kadında, diğer bir Kadının Mahrem yerlerine bakamaz,

Erkek, diğer bir Erkekle, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz,

Kadın, diğer bir kadınla, birbirine dokunacak şekilde ve Çıplak olarak yatamaz, Bunlar Sapıklıktır ” dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     İ.AZAM MÜSNED HADİS No 461 / 15

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinini, Kendisine Din olarak kabul eden, Allaha ve Rasulune İnanan, İman eden, Mümin, Müslüman,

Hamamda olsada, ( Denizde Plajda olsada ) Avret yerlerini, Vucut Hatlarını, başkalarından gizlemezse,

gizleyecek şekilde giyinmezse, Allahın ve bütün Mahlukatın ve Meleklerin Lanetindedir,“dedi der,

 

     EVLİLİK için, NİKAH için İFFETLİ OLMAK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2126

  Sahabeden Süleyman Bin Yesar (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların En Şerlisi, En Kötüsü, ( Müminim, Müslümanım dediği halde,) Açılıp Saçılmalarıyla Erkeklerin

Şehvetini üzerine çeken Kadınlardır, Zira Onlar Tam anlamıyla Münafıklık sıfatındadırlar, dikkatli olun,” dedi der,

 

     EVLİLİK için NİKAH için GÜVENİLİR OLMAK               MÜSLİM HADİS No 40

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakiki ve Kemale Ermiş Mümin Müslüman O durki, Elinden ve Dilinden, Müslümanların emin olduğu,

Eliyle, Fiilleri ile yada Diliyle, Sözleri ile Müslümanlara İnsanlara Eziyet vermeyen, Eziyet Etmeyen kimsedir,

Toplumun, Halkın, Malı ve Canı hususunda O Müslümandan zarar görmediği,

Zarar görmeyeceği, Emin ve Güvenilir olan kimsedir, “ dedi der,  

 

     Eşinizle Nikahlanmış olmanın, yani Nikahın İki Hükmiyeti vardır,

Birinci Hükmiyet,        Erkeğin Ailesinin Geçimini sağlaması Hükmiyetidir,

İkinci Hükmiyet,         Cinsel Bağlılık Hükmiyetidir,

 

     EVLENME, NİKAHLANMA HÜKMİYETİ, NİKAH AKDİ, SADAKAT YEMİNİDİR,

Eşine, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu için, Sadakatli olmak ve Sadakatli kalacağına Yemini etmektir,

NİKAHLANMA, SADAKAT YEMİNİDİR, Dilinizdeki, Sözünüzdeki Laf Kalabalığı Oyuncak değildir,

Eşler arası, Sevgi Saygı ve Hoşgörüyü, Muhabbeti ancak ve mutlak Sadakat getirir, başka bir şey değil,

 

     Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakatli olan, Ne Huzursuz olur, Nede Şiddet görür,

Ne de Eşinden Boşanma durumuna düşer, Sadakatli olan, Kendini teşhir etmeyen, Hiçbir Kadın yada Kız,

Ne Cinsel Tacize, Ne Tecavüze uğrar, Nede Şiddet görür, 

 

     Yukarıda okuduğunuz Ayet ve Hadislere göre,

Mahremiyet, Namus ve İffet Kavramlarının ifadesi Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahip olduğunuz,

Sahibi olduğunuz bazı Azalarınızın, Organlarınızın, Cinselliğinizin kullanım hakkı size ait değildir, 

     Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

     Erkekliğiniz, Cinselliğinizin, Erkekliğinizin kullanım hakkı, sadece ve sadece hanımınıza aittir,

 

     Erkekliğinizin, Erkek Cinselliğinizin kullanım Hakkı, Sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

Erkekliğinizi, Erkek Cinselliğinizi, Çapkınlık, Zamparalık, Flört etmek gibi, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Hanımınızdan başka Kadınlara

sergileyemez ve Teşhir edemez ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir,

Zira Hiçbir Kadın Fıtratı bunu kabul etmez, sonra Hanımının sizden boşanması veya Size Boynuz takması

nereden çıkıyor diye aramayın,   

 

     Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin, kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

Güzelliğinizi, Cinselliğinizi, Dişiliğinizi, Şıklık, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam, Çağdaş yaşam, Modern yaşam,

Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Kocanızdan başka Erkeklere sergileyemez ve Teşhir edemezsiniz,

ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir, Zira Hiçbir Erkek Fıtratı bunu kabul etmez,

sonra Kadınlara karşı Şiddet ve Tecavüz nereden çıkıyor diye aramayın,

hatta ve hatta sonu, Kıskançlık ve Namus Cinayetlerine kadar gider, Haberlerden izliyorsunuzdur,

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkının

size ait olmadığını, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Kadın ve Çocuk Cinsel Sapıklarının nasıl ortaya çıktıklarını,

Kadının yaya Çocuğun Nasıl Irzınıza geçtiklerini, Cinsel Tacizlerin, Cinsel Tecavüzlerin nedenlerini,

Nasıl Canınızı Katlettiklerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

    Kadınların Giyinik oldukları halde, Vucudlarının Tüm Hatlarını, Tüm Dişiliği belirginleştirmek,

Çıplakmış gibi görünmek Haram ve Yasaktır, 

 

     Kadın, Sadece ve Sadece Kendi Kocasına Süslenmesi, Güzelleşmesi ve Kocasının ilgi ve alakasını çekmesi

gerekirken, Sadece ve Sadece Kocasına, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olması gerektiği halde,

Cinselliklerini Kocasından başkasına teşhir ederlerse, Başkaları için, Güzel, Zarif, Çekici, Şirin olurlarsa,

Kocasına karşı Küfranı Niymet etmekte değillermi ?  Bu olgu, Şimdiki Sosyal Yaşam, Sosyal Hayat,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, Şıklık gibi kavram kargaşaları Bu değilmidir ?

 

     Çok Meşhur olarak İnsanlarımız arasında yaygın olan ve Doğruluk Dürüstlük, Namus ve Erdem timsali gibi

görünen bir Söz, “ Allahın Bildiğini, Gördüğünü, Verdiğini, Kulundanmı saklayacağım,” Felsefesinin,

Nasıl bir Sapıklık olduğunu, Allah ile Alay etmek olduğunu, Şimdi anlayabildinizmi ? 

 

     EDEP ve HAYA İBADETİ : Kadının yaratılış tabiatındaki , Cinselliğini örterek, Cinselliği gizlemektir,

Kılık ve Kıyafeti ile Kadın yada Kız, Cinselliğini örtmüyor, gizlemiyor ise, O şekil Kılık Kıyafetinin,

İslam Dini açısından hiçbir manası, anlamı, değeri ve gereği yoktur, 

Kılık ve Kıyafet seçimi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine göre yapılmak zorundadır,

 

     Hanımlar Kızlar, Ben Müslümanım ve Tesettürlüyüm diye zannettiğiniz halde,

Hiç te O şekilde görünmediğinizi Hiç düşündünüzmü ? 

 

     EDEP ve HAYA İBADETİ : Kadının yaratılış tabiatındaki , Cinselliğini örterek, Cinselliği gizlemektir,

Kılık ve Kıyafeti ile Kadın yada Kız, Cinselliğini örtmüyor, gizlemiyor ise, O şekil Kılık Kıyafetinin,

İslam Dini açısından hiçbir manası, anlamı, değeri ve gereği yoktur, 

Kılık ve Kıyafet seçimi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine göre yapılmak zorundadır,

 

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki İnsanı Ben Yarattım, İnsanı, Kadın ve Erkek olarak ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız Kaynaşmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Farklı Irklara ayırdım,

Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     TİRMİZİ HADİS No 2392

  Sahabeden Neame Bin Ed Dabbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimseyle Tanışıp arkadaşlık kurup tanıştığında, O kimsenin ismini babasının ismini ve kimlerden olduğunu

sorsun, zira tanışmak daha samimi olan bir yakınlığı kurar,” dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 655 / 552

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişiyi, Arkadaşlarından tanıyın, Zira Kişi Arkadaşlarının Huyu üzeredir, “ dedi der,

 

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     TABARANİ HADİS No 168

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbiriniz, Yanında ( Kocası, Hanımı, Babası, Annesi, Amcası, Dayısı, Ninesi, Dedesi, Kardeşi gibi, )

bir mahremi bulunmayan, bir kadınla yada kızla, başbaşa yalnız kalmasın,

  Yalnız bir kadının yanına girmekten sakının,

Bir Kimse, bir kadınla başbaşa yalnız olarak kalırsa, Onların üçüncüsü Şeytandır,

  Dikkat edin, kimin iyilikleri, Edebi ve Hayası kendisini sevindiriyor,

Edepsizliği ve Hayasızlığı kötülükleri de Kendisini üzüyorsa, o kimse Mü'min Müslümandır,

  Her kim Cennetin en güzel yerini arzuluyorsa cemaattan ayrılmasın,

Çünkü şeytan tek kişi ile beraberdir. Birlik içindeki iki kişiden daha uzaktır,” dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     TİRMİZİ HADİS No 1171 ve 1172

  Sahabeden Ukbe Bin Amir (ra) ve Cabir (ra) anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Erkek Hanımı olmayan bir kadınla, Tek başına yalnız iken bir yerde bir arada bulunmasın kalmasın,

Hanımınız haricinde Yabancı Kadınlarla yalnız olarak beraber olmamaya dikkat edin,

Kocası veya Mahremleri yanında olmayan kadınlarla beraber olmayın, bir yerde yalnız kalmayın,

Yalnız başınıza iken yabancı kadınlarla bir yerde beraber olmamaya bakın,

Yalnız başınıza Bir Kadınla Bir yerde beraber olmak, Size katlanamayacağınız Felaketler getirir,

Zira Hanımınız haricinde bir kadınla yalnız olarak bir yerde bulunursanız, Üçüncünüz, Nefis Şeytanınızdır,

Zira Nefis Şeytanınız, Sizi Sapıtmak için, Kanın Damarlarınızda dolaştığı gibi etrafınızda dolaşmaktadır,” dedi der, 

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     CAMİUSSAGIR No 1587

  Sahabeden Saad Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Nikahı düşen, Size Namahrem olan Kadınlarla yada Kızlarla yalnızken konuşmaktan Sakının,

Zira Nikahı düşen bir Kadınla yada Kızla baş başa kaldığınızda,

Nefis Şeytanınız Mutlak gönlünüzü ona kaydırır,” dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S189 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar arasında İslam Dinine İman etmiş olmanız,  Aşikare olan şeylerle, Kılık Kıyafetinizle belli olur ve Bilinir,

İmanınız, Kalbinizdedir, Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, 

Takvanız, Allah Zül Celale olan Sadakatinizde Kalbinizdedir, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/361 H/10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman Temenni ile değildir, Bir Dilek tutma gibi değildir, Tahalli olan Kıyafetle,

(Edepsiz ve Hayasız Kılık Kyafetle) değildir, İman, Kalbte Mukaddes kılınan bir Sırdır,

Onu Ef 'aliniz, Huylarınız Ahlakınız ve Hareketleriniz doğrular, “ dedi der,

 

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     BAKARA SURESİ AYET 235

“ Kadınlarla, Kızlarla, İslam Dini Dairesinde, Tanışabilir, Meşru olan Sözlerle konuşabilirsiniz,

Onlarla İyi olan, Doğru olan, Hayırlı olan, Meşru olan, Güzel şeyleri konuşmanızda Bir Sakınca yoktur,

Lakin Onlarla, Başka şekillerde olarak, Gizlice ve Yalnız olarak Buluşmayın, Gizlice Görüşmeniz yasaktır, Haramdır,

  Bekar veya Dul olan Bir Kadına, Onunla Evlenme talebinizi söylemenizde, Size bir Günah bir Yasak yoktur,

Lakin, Nikahlanmak, Evlenmek için de, Acele etmeyin, Hemen Aniden Kesin Karar vermeyin,

İyi bilinizki, Allah Zül Celal, İçinizden geçirdiklerinizi, Sizden daha iyi Mutlak Bilen ve Mutlak Görendir, “ der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     DAİRİMİ HADİS No 2178

  Sahabeden Mugire Bin Şube (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenmek istediğiniz Kızla yada Kadınla Tanışın, Konuşun, Yüzüne, Hal ve Hareketlerinin, Size uygunluğuna,

İyi bakın, Zira bu, aranızda uyuşma, kaynaşma sağlanmasına daha güzeldir “ dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     İBNİ MACE HADİS No 1864 ve 1865

  Sahabeden Muhammed Bin Mesleme ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenmek istediğiniz Kızın Yada Kadının, Yüzüne, Hal ve Hareketlerinin, Size uygunluğuna, İyi bakmanız,

Sizin için gerekli bir Şarttır, Zira bu Bakmanız, Evlendiğinizden sonra, aranızdaki Ülfetin, Sevginin, Şefkatin,

Samimiyetin, Doğruluğun, devam etmesi için daha uygundur ve Zorunlu ve Gerekli bir Şarttır “ dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 3163

  Sahabeden Abdullah Bin Ebu Hasan (ra) ve Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Şu Dört Şey İnsanı Mutlu eder, Eşinin Kendisiyle uyumlu olması,

Çocuklarının ve Kardeşlerinin Edepli, Terbiyeli Ahlaklı, Eğitimli, Saygılı, Sevgili ve Salih Kimseler olması,

Rızkının, Kazancının Kendi Memleketinde, Ülkesinde, Milletinde olması, İnsanı Mutlu eder, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     CAMİUSSAGIR HADİS No 331

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hanımlar, Sizinle Evlenmek için bir Talibiniz olduğunda dahi

Sizde Saçını boyayan biri iseniz, Saçınızın boyalı olduğunu dahi, Size Evlenmek için Talib olana bildiriniz, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için TANIŞABİLMEK, GÖRÜŞEBİLMEK                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S241 H8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yalan yere yemin etmek, Sözlerinizde ve yaptığınız işlerinizde Doğru ve Dürüst olmamak,

İnsanları ve Eşinizi aldatmak, Neslinizi, Zürriyetinizi Keser, Çocuğunuz olmaz “ dedi der,

 

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1762

  Allah Rasulunun Hanımlarında ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Nutfelerinizi nereye bırakacağınıza dikkat ediniz,

Denklerinizle evleniniz ve denkleri denkleriyle evlen­diriniz, dedi der,

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  BİHARUL ENVAR HADİS No C 75 S 105

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti ve Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Akıl Sahiplerine Meşveret ederse, Danışırsa, Bu Meşveret O Kişiye, Rüşt ve Kemalat eder,

Meşveret ettiği için, Meşveret ettiği Kimseler vasıtasıyla Bir Nasihata, Bir Aydınlanmaya erişir, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S215 H16

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hanımı üzerinde İlk En büyük Hak sahibi, Kadının Kocasıdır,

Erkeğin üzerindeki İlk ve En büyük Hak Sahibi, Erkeğin Annesidir Sonra Babasıdır,  “ dedi der,

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  TAÇ TERCÜMESİ HADİS No 1000

  Sahabeden Abdullah Müşarun İleyh (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme geldim,

Nikahımda ve Kendisini sevdiğim Bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü, Süslenip Püslenip, Açık Saçık giyinip,

Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir ettiğinden, Çok Serbest hareket ettiğinden,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmadığından,

Bana, Anneme ve Babama Sevgili ve Saygılı olmadığından, Babam Ondan hoşlanmıyor, dedim,

Allah Rasulu, Baban Hanımından Hoşlanmadığında Haklıdır, O Hanımını Boşa dedi, Bende Boşadım, “ der, 

 

    yukarıdaki Hadisler Hükmiyetine göre, Nikah Akdinizle, Kocanız Hakkı,

Anne ve Baba Hakkı ile beraber gelmektedir,

 

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 12

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kızlarınızı, Oğullarınızı Evlendireceğiniz zaman, Kızlarınızın Taliplisi hakkında, Oğlunuzun Talibi hakkında,

Anneleri ilede İstişare ediniz, “dedi der,

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  İBNİ MACE No 1968

Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” Sizler, Kadınların En Hayırlısıyla Evlenmeye bakın,

Emsaliniz olan Kadınla Evlenin veya Emsaliniz olan  Ailelerin Kızlarını isteyin, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  EBU DAVUT HADİS No 2050

  Sahabeden Makıl Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Sahabeden biri,

Ben Soyu iyi olan ve Güzel bir Kadın buldum, Fakat Kadın Kısır, Çocuk doğuramıyor,

Onunla Evleneyimmi diye sordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem Cevaben “ Hayır “ dedikten sonra,

“ Sizler Kocasına, Sevgi, Muhabbet besleyen, İffetli olan, Çocuk doğurabilecek olan Kızlarla, Kadınlarla Evlenin,

Çünkü Ben, Geçmiş Ümmetlere, Sizin Bu şekilde Evliliğinizle olan çokluğunuzla övüneceğim “ dedi der,

 

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI                     BUHARİ HADİS No 1806 ve 1808

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisi ile Evlenmeye, Nikah olunmaya Talip olunan Bakire Kızada, Dul olan Kadınada

Kendisinden İstizan olunup, Kendisi ile Evlenmek Nikahlanmak isteyen Taliblisi ile,

Evlenmeye Nikahlanmaya İzni olup olmadığını, isteyip istemediği Serahaten, Açık ve Net olarak sorulup,

Evlenmeye Nikahlanmaya İzni alınmadan, Kızı yada Kadın, Taliblisi ile Evlenmek istediğini, İzni olduğunu,

Açık ve Net olarak beyan etmedikce, İzin vermedikce, Nikah olunamaz, Evlendirilemez,

  Kız yada Kadın, Taliblisi Olanla Nikah olunmaya, Evlendirilmeye izin verirse, isterse ancak Nikah olunur,

O Talibli ile Evlenmek istemeyen Kadınla yada Kızla, Zorla Nikah yaptırılamaz, Zorla Evlendirilemez,

Şayet Kadın yada Bakire bir Kız, İzni olmasızın, Nikah edilirse, Evlendirilirse, O Nikah İptaldir, Yoktur, “ dedi

   Allah Rasulune, Ey Allahın Rasûlu, Bâkire bir Kıza bu sorulursa utanır, Evlenmek istediğini söyleyemez,

Nikah edilmeye izninin olup olmadığını Nasıl anlayacağız ? diye sorduk,

Allah Rasulude, “ Bakire Bir Kız, Şayet O Taliblisi ile Evlenmek istemiyorsa,

zaten istemediğini açık ve Net olarak söyler, beyan edecektir,

Bakire bir Kızın, O Taliblisi ile Evlenmek istediğine olan cevabından biride,

O Bakire Kızın İzni,  Sükût etmesidir, “ dedi der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI                     NESAİ HADİS No 3210

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dul Kadının, Taliblisi ile, Evlilik kararı vermesinde ancak kendisi söz sahibidir, Kendisi kabul eder veya etmez,

Kabul edip etmediğini Ancak ve ancak kendi ifadesi ile olur,

  Bakire Kızın Evlilik Kararı vermesinde ancak kendisi söz sahibidir, Kendisi kabul eder veya etmez,

Bakire Kızın Evlilik kararını açıklayabilmesinin bir şeklide, Ona evlilik kararı sorulduğunda,

Evlilik kararını belli etmesi şekli, Onun izin vermesi şeklinden biride,

Onun Susmasıdır, Sukut etmesidir, ” dedi der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI                     NESAİ HADİS No 3218

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bakire Bir Kız, Taliplisi ile evlendirilirken, Evlenip Evlenmeme fikri sorulur

eğer susarsa izin vermiş kabul edilir, Eğer istemez ise, Onunla Evlendirmek Helal değildir, ” dedi der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI      RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/181 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Kız veya Kadın, Babasının ve Annesinin, Velisinin, izni olmadan Evlenmişse,

O Kızın veya Kadının Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur,

Zifaf olmuşsa O Kızın veya Kadının Mehir hakkı vardır, Bir Kızın veya Kadının Babası veya Anası yoksa,

O Kızın veya Kadının Velisi Sultandır, Devlet Başkanıdır, “ dedi der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI                     İ.AZAM MÜSNED HADİS No 262 / 8

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kızlarından birine Talip olunduğunda, Kızının yanına gider,

“ Ey kızım, Bir Erkek Seni Sevmiş ve Kendisine Eş olarak istedi ve Seninle Evlenmek istiyor,

Senin O Taliplinle Evlenmeye, Nikahlanmaya Gönlün, İsteğin varmıdır, diye sorar,

Kızının Rızasının olup olmadığını sorar, Kızı evlenmek istediğini belirtince,

( Nikah Duasını okuyup)  Onların Nikahını kıyar Evlendirirdi,“der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI                     NESAİ HADİS No 3217

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, yanına, Bir genç kız yanma gelerek,

“ Babam beni sadece itibar kazanmak için bana sormaksızın ve rızamı almaksızın, kardeşinin oğluyla nikahladı,

Ben Onunla Nikahlanmak istemiyorum, Aslında Babamada karşı gelmek istemiyorum,

Evlilik Kararında, Kadınlarında Söz hakkı, Karar Hakkı varmı  ? onu öğrenmek istiyorum diye sordu, 

Allah Rasulu, Kızın babasını çağırttı ve Kızının Fikrini alıp almadığını sordu,

Kızın Babası, Kızına sormadığın, kendi kararınca Nikahladığını söyledi,

Allah Rasulu Nikahlanmak için Kıza sorulmadığı, Kızın Rızasının alınmadığı için, O Nikahı İptal etti,“ dedi der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞARTI                     NESAİ HADİS No 3216

  Sahabe Kadınlardan Hizam (ra) anlatıyor, Ben Dul bir Kadındım, Baban Beni Bana sormadan,

Benim Rızamı almadan bir ile beni Nikahlamıştı, Bu Durumu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle söyledim

ve Şikayet ettim, Allah Rasulu, Babamın bana kıydırdığı Nikahı iptal etti, “ der,

 

     Allah Rasulunun Yukarıdaki Sözleri, Hadislerinin Hükmiyeti,

Bir Kızla yada Kadınla, Evlenmek istediğinizde, Kıza yada Kadına, Taliblisini isteyip istemediğini sorun,

Kızın yada Kadının, Taliblisi ile Evlenmek isteyip veya istemediği sorulmadan, Fikri sorulmadan, İzni alınmadan,

O Kızla yada Kadınla, Zorla Evlilik, Zoraki Nikah yapılamaz,

     Kızın yada Kadının, O Taliblisi ile Evlenmek istemediği halde Zorla Evlendirilirse, Nikahlanırsa,

Zifafa girmeden önce O Nikah İptal edilir, O Nikah yoktur der,

 

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  BAKARA  SURESİ  AYET 45

“ Şüphe yokki, Allahtan Korkmayanlar için, Namaz İbadeti ağır bir İbadettir,

Namazlarınızı kılarak, Sabır ile Rabbinizden yardım isteyin, “ der,

 

     EVLİLİK için İSTİŞARE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ                  İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S125 H2

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İş yapmaya niyetlendiğinizde, ( Gece yatmazdan önce ) İki Rekat Namaz Kılınız, Namazı bitirdikten sonra,

“ Allahümme İnniy, Es Tehiyruke, Bi İlmike, ve Estak diruke, Bi Kudretike, ve Es Elüke, Min Fadlikel

Aziym, Fe İnneke, Takdiru, vela Akdiru, ve Ta, lemu, vela Aglemu, ve Ente, Allamul Guyub, Allhümme,

İn Künte, Ta lemu, Enne, Hazel Emra, Hayrulli, Fiy Diyni Meaşi, ve Akıbeti Emriy, Fasrihhu, Anniy,

Vasrifhu, Anhu, Vakdurliy, El Hayra, Kaysu Kane, Sümme Ardini Bihi,” 

  Alemlerin ve Benim Rabbim olan Allahım, Bana bu işimde, Hayırlısını bildirmeni diliyorum,

Zira Sen Benim Hakkımda, Benim bilemediğim En hayırlısını, İyisini bilensin,

Ancak ve Mutlak Her şeye, Hayırlı olana ve Şer olana sadece ve sadece Senin İlmin, Senin Kudretin,

Seni Takdirin, Senin Emrin, Senin Azametin yeter, Alemlerin Rabbi ve Benim Rabbim olan Allahım,

Bu iş, Dinime, Dünya ve Ahiretime, Hayır getirecekse bana O işi yapma imkanı ver,

Şayet Bu iş, Dinime, Dünya ve Ahiretime Hayırlı değilse, zarar verecekse, beni ondan, onuda benden uzaklaştır,

Diyerek Dua edip yatınız, Samimiyet derecenize göre Rüyanızda O işin Sizin için Hayırlımı veya

Zararlımı olduğu bir işaretle gösterilir, dedi der,

 

    Bu Hadislerin uygulama süreci, Nişanlılık dönemidir,

Nişanlılık döneminde Evlenecek Taraflar, Evlenecek Tarafların Aileleri,

İslam Dininin Edep ve Haya şartları dahiline olmak şartı ile tanışıp, anlaşma, kaynaşma olmazsa,

aralarında birbirlerine uyumluluk görmezseler, O Evlilikten vazgeçilmelidir,

Zira Evlenecek olan taraflar, birazda Evleneceği tarafın Ailesi ile de Bir Nikah akdi yapmış oluyor,

Tarafların birinde, sonradan uyumsuzluk ortaya çıktığında, ne gibi Ferdi veya Toplumsal felaketlerin çıktığını

etrafınıza baktığınızda açık ve net olarak görmüyormusunuz ?

 

     Nişanlılık dönemi süreci, Tarafların, Toplum içinde veya yalnız başlarına iken,

Kimin Eli Kimin cebinde oynamak, oynaşmak değildir, Evlenmeden önce, Karı Koca hayatı yaşamak değildir,

daha sonra ayrılmak ve başkası ile devam etmek değildir, Karpuz Tarlasını Meydana koymak değildir,

Başkasının Karpuz Tarlasında dolaşmak arkadaşlığı değildir,

Sizin Karpuz Tarlanızda başkalarının gezmesini kabul edermisiniz ?

Bu şekil Nişanlılık veya Arkadaşlık, Ailelerin den uzak olma ve daha serbest kalmanın verdiği Özgürlükle,

Üniversite gençliğinde daha çokca görülmektedir, Kişisel Zaaflar, Toplum içinde olunca, Toplum Ahlakını,

Yapısını, onarılamayacak ve geri dönüşü olmayacak şekilde bozar, Haala bu bozukluğu görmüyormusunuz ?

 

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      NİSA SURESİ AYET 34

 “ Allah Zül Celal, insanlardan bir kısmını diğerlerine Üst kılmıştır, Üstünüzdür, Üst tür, Üste dir,  

Allah Zül Celal, Erkekleri, İmamet, İdarecilik, Cihad, Miras gibi işlerde, Kadınlar üzerine Üst vazifede Yarattım der, 

Erkekler, Kadınlar üzerine, İdareci ve Hakim kılınmıştır, Kocayı, Hanımı üzerine Üst kılmıştır,

  Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine, Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir, Koca, Aile Reisi olarak

Hanımlarının ve Ailesinin Geçimlerini, İaşelerini, Giyimlerini, Barınmalarını Temin etmekle Mükelleftir,

  Koca, Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Nikah Mehri vermekle de Mükelleftir,

Kadınlarda, Kocasının yokluğunda, Kocasının ve Kendisinin, Ar ve Namusunu, İffetini, Irzını, Sırlarını,

Malını ve Evini korumakla mükelleftir, Dürüst ve Erdemli Kadınlar, Kocasına gerçekten itaatli olanlardır,” der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      MAİDE SURESİ AYET  5

“ Kadınlarla Nikahlanabilmeniz, Evlenebilmeniz, ancak Mehirlerini vermek şartı ile Helal kılındı, “ der, 

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      NİSA SURESİ AYET 24

“ Nikahlandığınız Hanımınızla Zina etmiş olmamak için, Bir Kadın yada Kızla, Nikahlanmak, Evlenmek,

Ancak ve Ancak, O Kadının yada Kızın, Nikah Mehirini vermek Farziyeti Şartıyla, Size Helal kılınmıştır,

İffetli olmak, İffetli kalmak, Nikahlandığınız Hanımınıza, Mehirini vermeniz, Hanımında Mehirini alması,

Allah Zül Celalin Sizin Üzerinize Nikahınızın Farzı kıldığı,

Olmazsa olmazı kıldığı Hükümleridir, Allah Zül Celalin Size Emri böyledir,”der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      NİSA SURESİ AYET 4,

“ Erkekler, Nikahlanacağınız, Evlendiğiniz Kız yada Kadınla, Nikahınız yapılırken,

Kızın yada Kadının Mehrini, ( Gücünüz yeten kıymetli bir maddi mal yada parayı)

Kızın yada Kadının bir Hakkı olarak, Gönül hoşluğunuzla verin,” der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      NİSA SURESİ AYET 25

“ Sizden Her Kim, Hür ve İffet sahibi Mümin Kadınlardan, 

Nikah edip, Mehrini verebilecek zenginliğe sahip değilse, Mehrine gücü yetmiyorsa,   

O nada, ellerinin altında bulunan, Mümin Cariyelerden, Efendilerinin izni ile Nikahlanmak vardır,

O Halde, O Cariyenin Efendisinin izni ile Mümin Cariyelerden Nikahlanıp evlenebilirsiniz,” der

“ Erkekler, Nikahlanacağınız, Evleneceğiniz, Kadına, Kıza, Nikahı Karşılığında, Mehirlerini vermek,

Siz Erkeklerin üzerine Olmazsa olmaz Farz ve Zorunlu olan bir görevdir,

  Hanımlar, Sizde Kocanızdan Mehirinizi Örfünüze göre isteyin,

Erkekler, Mehirlerinizi Örfünüze göre verin, Allah Zül Celalin Siz Erkeklere Emri böyledir, “ der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      BAKARA SURESİ AYET 236

“ Eli Geniş olan, Zengin olan, Zenginliğine göre Bir Mehir Takdir edip versin,

Eli Dar olan, Fakir olan, Fakirliğine göre bir Mehir Taktir edip versin,” der, 

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      TİRMİZİ HADİS No 1114

  Sahabeden 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Nikahınız kıyılırken,

Evlendiğiniz Kızlara veya Kadınlara vereceğiniz Mehirleri çok yükseltmeyin, Çok ta Aşırıya kaçmayın “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 1527

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Safiye (ra) anlatıyor,

Ben Allah Rasulune Cariye olarak getirildim, Allah Rasulu Bana, Mehrim olarak, Mehir Karşılığım olarak

Cariyelikten ( Kölelikten, Esirlikten,) Azad ettiğini söyledi ve Benimle Nikahlandı,” der, 

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      EBU DAVUD HADİS No 2053

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cariyesi ile, ( Kölesi olan Kadın Hizmetcisi ile,) Nikahlanıp, Evlenip,

Onu Hürriyetine kavuşturana İki Kat Mükafat vardır,” dedi der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      MUVATTA NİKAH HADİS No 30

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cariye, Üç Talakla Boşadıktan sonra, O Cariye, Başka bir adamla Evlenip O da Onu boşamadan,

O Cariye İlk Kocasına helal olmaz, ( O Cariye ile Nikahlanılamaz, ) “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      BUHARİ HADİS No 1323

“ Kızla yada Kadınla Evlenilirken, Nikah yapılırken, gücünüz yettiği kadar Mehirin,

Kıymetli maddi bir varlığın, Kıza yada Kadına verilmesi, Kızın yada Kadının hakkıdır,

Kızı yada Kadını bu hakkından mahrum etmek, Mehir vermemek, Zulümdür “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      EBU DAVUD HADİS No 2128

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Nikahlanırken, Hanımına Mehir olarak bir şey vermeden önce,

Hanımı, Kocasının yanına sokmayın diye Emretti,” der,

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      EBU DAVUD HADİS No 2126

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Beni Kızı Fatıma ile Nikahladığında, Bana, “ Kızım Fatıma ya Mehir olarak Ne verebileceksin” diye sordu,

Ben, Verebileceğim bir şeyim yok diye cevap verdim, Allah Rasulu,“ Fatıma ya, Mehir olarak Zırhını ver,” dedi,

Hz Fatıma nın Mehrini verinceye kadar, Zifafa, Gerdeğe girmemi Men etti,

Zırhımı Fatıma ya Mehir olarak verdikten sonra, Zifafa, Gerdeğe girmeme izin verdi,” der,  

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      TABERANİ HADİS No 74

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Meymune El Kendi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Bir Kimse, Bir Kızla yada Kadınla Nikahlanırken,

Kızın yada Kadının kabul ettiği Mehri vermeyi söz verdiği halde,

Kafasında, Kadını yada Kızı aldatarak, O Mehri vermemek, Ödememek varsa, Mehrini vermezse,

vedahi O Mehrini Ödemeden Ölürse, Allahın Huzuruna Zinakar olarak çıkacaktır, “ dedi der,

 

     Mehir, Aşiretlerdeki gibi, Kızın Babasına verilen vedahi Kızı Satınalmak gibi olan BAŞLIK PARASI değildir,

İslam Dini Hükümlerine göre Bir Evlilik için Nikah yapılırken, Nikah için, Kocanın, Kadına verdiği Mehir,

Kadının mülkiyeti ve selahiyetindedir, Koca, Kadına Mehir olarak verdiği Mehiri,

Kadının rızası olmadan harcayamaz ve herhangi bir tasarrufta bulunamaz,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden çok Net anlaşılacağı üzere, Aile yapısında,

Kadına, Kocasını seçebilme hakkını, Nikah yapılırken Erkeğin Maddi durumuna göre Maddi Kıymetli bir varlık,

Mehir alabilme hakkını, İSLAM DİNİ GETİRMİŞTİR, başka gelişimler değil,

Medeni olarak nitelendirdiğiniz hangi Hukuk sisteminde, Kadına Ne kadar Hak ve değer verilmiştir ?

 

     Nisa Suresi Ayet 3 teki “ Yetim kızlar ve Elinizin altındaki Cariyelerle yetinin ifadesi bunlarla nikahsız olarak yaşayabilirsiniz sapıklığı anlamına gelmez, Zira Ayeti Kerimenin Nüzül Sebeblerinden biriside,

Sahabeyi Kiram Fakir ve Çok Fakir insanlardı, Nikahlanmak için Mehir olarak verebilecekleri bir şeyleri yoktu,

Ya Akrabalarından, Kardeşlerinden kalan Yetim Kızlar vardı, Yada Allah Rasulunun Gazvelerinden kendilerine

düşen Cariye kadınlar vardı, Ayetteki “ Elinizin altındaki Cariyeler ile yetinin” ifadesi

Onlara Mehirleri olarak Cariyelikten azad edin Nikalayın, Hükmiyetindedir,

Bazılarının kendi kafasına göre sapıkca anlattığı, Nikahsız olarak yaşama sapıklığını ve sapıtmışlığını vermez,

 

     Nisa Suresi Ayet 3 teki “ Elinizin altıdakilerle yetinin” ifadesine, Allah Rasulunun

“ Üç Talakla boşanan Cariye, Bir Başkası ile Nikahlanıp Karı Koca olmadan ve Oda Onu Boşamadan,

İlk Kocasına Helal olmaz,” İfadesine, Nasıl oluyorda Cariye ile Nikah kıyılmaz İfadesi çıkarılabiliyor,

Bu İslam Dini Bozan, İslam Dinini Şehvet Dini yapan, Şirk Bidatı olan ve bir Yahudi bozması ifade değilmidir,? 

 

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI MEHİR,      NİSA SURESİ AYET 3

“ Kadınlardan, iki, üç ve dördüncü kadına kadar Evlenme Nikahlanma izniniz vardır,   

Lakin Hanımlarınız arasında Tam ve Doğru Adaletli davranmak şartıyla bu izniniz vardır, yoksa yoktur,

  Hanımlarınız arasında, Doğru ve Tam olarak Adaletli olarak davranamayacağınızdan,

Adaletli olamayacağınızdan korkun, O halde Sadece TEK KADINLA Evlenin,

Bu Adaletten ve doğruluktan ayrılmamak için daha hayırlıdır,  

  Elinizin altındaki Mülkiyetinizde bulunan Cariyelerle Yetinin, ( Mehrini vererek ) Cariyenizle Nikahlanabilirsiniz, 

  Elinizin altındaki Yetim Kızların Hakkına Riayet etmemekten Korkarak, ( Mehrini vererek)

Onlarla Nikahlana bilirsiniz, ” der

 

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   NİSA SURESİ AYET 1

“ İnsanları Tek, bir Nefisten yaratan, Ondan da Eşini yaratan, İnsan Zürriyetini, Erkek ve Kadından yaratıp

devam ettiren, Kadın ve Erkeğin Nikahla, Evlenip bileşmeleri ile Akrabalık bağları ile bağlayan ve

Sizin üzerinizde Mutlak Yaratıcı ve Gözetici olan Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   RAAD SURESİ AYET 11

“ Bir Millet, Kendi durumlarını, Seçimlerini değiştirmedikce, Sen, Doğruluğa, Hakkaniyete, İyiliğe yönelmedikce,

Allahta Sizin durumlarınızı değiştirmez, Sizi, Sapıklığınızla, Sapıtmışlığınızla Baş başa bırakır,

İyi bir Yönetimi Seçerlerse, İyi yönetilirler, Kötü bir yönetimi Seçerlerse, Kötü yönetilirler “ der.

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   TİRMİZİ HADİS No 1926

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi, ve Selleme,

“ Üç Sefer İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır, İslam Dini Nasihattır,

İslam Dini Samimi olmaktan ibarettir, Allah Rasulune Kimlere karşı Samimi olacağız diye sorduk,

Allah Azze ve Celleye, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerime, Müslüman olan idarecilere ve

Müslümanların geneline karşı Samimi olmalısınız, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S464 H 9

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Halkın İdaresi için, İyi veya Facirde ( yani Kötüde ) olsa, bir Hükümet İdaresi lazımdır, gerekli şarttır,

Hükümetin İdaresinin İyisi, Halkı yönetimde Adaletli hareket eder, Devletin Ganimetini, Maddi varlığını,

Halk için doğru şekilde sarf eder, Halkın Rahatı ve Mutluluğu için çalışır,

  Facir, ( yani Kötü ) Hükümet İdaresi, Halkı yönetimde Adaletle hareket etmez, Devletin Ganimetini,

Maddi varlığını, Doğru şekilde sarfetmez Heba eder, Milletini Muhtaç hale getirir,

Müminler Acizliğe Müptela kılınmış olur, Facir ( yani Kötü ) Hükümet idaresi dahi, Herç olaylarından hayırlıdır,

Ey Allahın Rasulu, Herç Nedir diye sorduk, Halk içinde ( ideolojik olarak, Anarşi olarak ) öldürülme olayları ile

Asliyeti doğru olmayan ve Yalanlara Hizipciliğe dayanan Devlet İdaresidir, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 157

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabile Reisi, Cemaat Reisi, Devlet Reisi Yöneticisi olmak Haktır, İnsanlara Lazımdır,

Lakin Devlet İdarecileri, Çekişme ile, Hizipcilik ile iş Başına gelir ve Çekişme Hizipcilik yaparlarsa,

Milleti aldatırlarsa, Millettende, Devlet İdarecilerine karşı Çekişme, Hizipcilik yaparlarsa, 

Ekseriyeti Cehennemliktir, “ dedi der, E.Davud

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   MÜSLİM HADİS No 1838

  Sahabeden Cerrah Bin Şube ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize, Allah'ın kitabı ile idare eden, Hak Hukuk ve Adaletle hüküm veren,

Emir, Amir, İdareci, Devlet Başkanı, Siyahi bir köle dahi olsa da,  onu dinleyin ve ona itaat ediniz,” dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   DARİMİ HADİS No 96

  Sahabeden İrbab Bin Sariye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Size Allah Zül Celalden Korkmayı, Habeşli bir köle de olsa Devlet başkanınıza itaat etmeyi tavsiye ederim,

Çünkü durum şu ki sizden, benden sonra yaşayacak olan kimseler, yakında çok ihtilâf görecekler.

Binaenaleyh benim sünnetime, doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin İdaresine sarılın.

Bunlara azı dişlerinizle yapışır gibi sımsıkı yapışın, İslam Dinine Sonradan çıkarılmış Bidad İbadetlerden

sakının. Çünkü İslam Dinine sonradan çıkarılmış her şey bid'attır, her bid'at sapıklıktır, " dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   BUHARİ HADİS No 1637

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz. Ali ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amirlere İtaat, Doğru, Hak ve Adaletli, Meşru ve Makul olan Emirler hakkındadır, dedi “ der.

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   DARİMİ HADİS No 257

  Sahabeden Tenim Eddari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey İnsanlar, Dünyadan sakının! Dünyadan sakının, Durum şu ki, Müslümanlık, başkasıyla değil,

ancak Cemâatle olur. Cemâat de, başkasıyla değil, ancak Devletle olur,

Devlet de, başkasıyla değil, ancak Nizam lara itaatle olur,

  Toplum, Kimi Bilgi ile Devlet Başkanı yaparsa, Bu Hem O Toplum için, Hemde Devlet Başkanı için Dirlik,

Düzen, İstikrar Olur, Toplum, Kimi Bilgisizliği ile Devlet Başkanı yaparsa,

Bu O Toplum için Düzensizlik, İstikrarsızlık, Perişanlık, Rezillik ile Helak sebebi olacaktır, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   TİRMİZİ HADİS No 1327

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

Kadılık ( Hâkimlik ) Görevi ile görevlendirirsem “ Hakimliği Nasıl yapabileceksin “ diye sordu,

Ben, Allah’ın Kitabındakine göre Hüküm verir Hakimlik yaparım dedim,

Allah Rasulu “ Hüküm vermen gereken Davada, Allah’ın Kitabında bir Hüküm bulamazsan Nasıl Hüküm verirsin,”

diye sordu, Ben, Allah Rasulunun Sözlerine, Hadisine, Sünnetine göre Hüküm veririm dedim,

Allah Rasulu,“ Şayet Allah Rasûlünün Sözlerinde, Hadisinde, Sünnetinde de O Dava için bir Hüküm bulamazsan,

Nasıl Hüküm verirsin diye sordu, Ben, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Senin Sözlerinin Hadislerini Kıyas ederek

Kendi görüşümle ictihat ederek Adaletli olduğuna Kani olduğum bir şekilde Hüküm veririm dedim,

Bunun üzerine Allah Rasulu bana, “ Adaletli bir Hüküm vermede Allah Rasûlünün Elçisi gibi ol,

Allah Rasûlünün Arzusuna uygun hareket etmeye muvaffak kılan Allaha Hamdolsun ” dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   TİRMİZİ HADİS No 1335

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beni,

Yemene Vali olarak, İdareci olarak tayin etmişti, Tam Yemene Hareket ediyordunmki,

Allah Rasulu Beni Çağırttı, “ Seni niçin çağırdığımı biliyor musun ? dedi,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde bulunmayan bir yetki ile,

Benim, Sözlerimde, Hadislerimde olmayan bir yetki ile,

Tebaanda bulunanlardan, Yönetiminde bulunanlardan, hiçbir şey alma, Hiçbir Hareket yapma,

Zira bu bir Hainliktir, Her kim bu dünyada hainlik yaparsa,

Kıyamet günü, Allah Zül Celalin huzuruna, yaptığı o hainlikle getirilecektir,

Seni, İşte bunu sana Bildirmek için çağırmıştım, şimdi vazifene gidebilirsin, ” dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/181 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Kız veya Kadın, Babasının ve Annesinin, Velisinin, izni olmadan Evlenmişse,

O Kızın veya Kadının Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur,

Zifaf olmuşsa O Kızın veya Kadının Mehir hakkı vardır, Bir Kızın veya Kadının Babası veya Anası yoksa,

O Kızın veya Kadının Velisi Sultandır, Devlet Başkanıdır, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   İBNİ MACE HADİS No 1879

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Velisinin İzni olmadan Nikahlanmış Kızın yada Kadının Nikahı Batıldır, Nikahı Yoktur,

Velisinden izin alınmadan kıyılan nikâhtan sonra, şayet, koca onunla cinsel temasta bulunursa,

bu teması sebebi ile ona mehrinin tamamı öder, Eğer velîler, Kızın veya Kadının Evlendirme işinde ihtilâfa

düşerlerse, O Kızın veya Kadının Velisi artık, Devlet Başkanıdır, Mülki Amirdir,” dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   MUVATTA NİKAH HADİS No 5

  Sahabeden 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kızlar yada Kadınlar, Anne ve Babasının veya Ailesinden Söz Sahibi olan Velisinin izni veya

O yerin, Mülki Amirinin Müsadesi olmadan evlenemezler “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   İBNİ MACE HADİS No 1882

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın, Kadının Nikahını Kıyamaz, Kadın, Kendi Kendinin Nikahınıda Kıyamaz,

Şüphesizki, Kendi Kendinin Nikahını Kıyan Kız Ya da Kadın, Zinakar Kadındır, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   TİRMİZİ HADİS No 1103

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şahidsiz, Belgesiz ( bu günkü anlamı ile Nufus Kütügüne kayıtsız, yani Resmi Nikahsız ) Evlenen Kadınlar,

Fahişe Kadınlardan olur “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   İ.AZAM MÜSNED HADİS No 262 / 8

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kızlarından birine Talip olunduğunda, Kızının yanına gider,

“ Ey kızım, Bir Erkek Seni Sevmiş ve Kendisine Eş olarak istedi ve Seninle Evlenmek istiyor,

Senin O Taliplinle Evlenmeye, Nikahlanmaya Gönlün, İsteğin varmıdır, diye sorar,

Kızının Rızasının olup olmadığını sorar, Kızı evlenmek istediğini belirtince,

( Nikah Duasını okuyup)  Onların Nikahını kıyar Evlendirirdi,“der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1165

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şeytan İnsanın Kurdudur, Kurdun, Sürüsünden ayrılan Kuzuyu gözeterek kaptığı gibi,

Şeytanda, İslam Cemaatinden ayrılanı gözetir,  Ayrılıktan sakının, Aranızda Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık

çıkarmayın, Aranızda, Nifak, Kin, Husumet ve Düşmanlık yeşermesine katiyetle müsade etmeyin,

İslam Topluluğundan, İslam Cemaatinden ayrılmayın, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   TABARANİ HADİS No 205

  Sahabeden Ebu Kırsafa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ameli, İbadeti, Tam bir ihlasla Sadece Allahın Rızâsı için işleyenin, Yapanın, İslâm Cemaatinden ayrılmayanın,

İdarecilerine Hayır, İyilik, Doğruluk güzellik Tavsiyelerinde bulunanın Kalbi,

Kin ve Nefret beslemez, Kin ve Nefret bulundurmaz, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   TABARANİ HADİS No 701

  Sahabeden Şüreka Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Sizin En Hayırlı, En İyi İdarecileriniz, İdaresi altındakileri, Günaha girdirmemek şartıyla,

Devletine İsyana girdirmemek şartıyla, İdare ve Müdafa edenlerinizdir, “ dedi der,

 

     EVLİLİKTE NİKAH KIYMA YETKİSİ                   CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 43

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra gelecek olan Halifelerime, Ümmetimin Devlet Başkanlarına,

İslam Camiasına, Büyük­lerine Saygılı olmalarını, Küçüklerine karşı Sevgi ve Merhamet etmelerini,

zillete düşmemelerini, herhangi birini dövmemelerini, biri birlerine zarar vermemelerini,

Hak ve Hukuğu korumala­rını, Kuvvetlinin Zayıflara Kapılarını kapatmamalarını tavsiye ederim,

Allah'ın Gazabından korkup emirlerimi eksiksiz yerine getirmelerini tavsiye ederim,  “ dedi der,

 

 

     EVLENENE, NİKAHA  ŞAHİT OLMAK              EDU DAVUD HADİS No 2130

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

Yeni Evlenen, Nikahlananları, “ Allah Zül Celal, Nikahınızı Mubarek etsin, Sizlere Bereketler İhsan etsin,

Nikahınızı İkinizede Hayırlı kılsın,” diye Dua ederek Tebrik ederdi,” der,

 

     EVLENENE, NİKAHA  ŞAHİT OLMAK              METEALİBUL ALİYE HADİS No 1522

  Sahabeden Abdullah Bin Ebi Talha (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

Cüleybib le bir kızı Evlendirdi, Nikahını kıydıktan sonra, “ Allahım, Onlara Hayır be Bereket ver,

Geçimlerini, Zorlu ve Sıkıntılı kılma,” diye Dua etti der,   

 

     EVLENENE, NİKAHA  ŞAHİT OLMAK              NESAİ HADİS No 3318

  Allah Rasulunun Torunu Hasan (ra) anlatıyor, Akîl Bin Ebu Talib, Casim oğullarından bir kadınla evlenirken,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellemin Söylediği gibi Dua ediniz dedi, Nikah Akdinden sonra,

Allah Rasulunun Söylediği gibi, “ Allah Bu Nikahınızı, Sizin Hakkınızda Hayırlı Kılsın ve Mübarek eylesin,”

diyerek, Şahitlik edin dedi, Bunun üzerine Orada bulunanlar,

“ Allah Bu Nikahınızı, Sizin Hakkınızda Hayırlı Kılsın ve Mübarek eylesin,” dedikten sora,

“ Mesud olun Oğullarınız, Kızlarınız olsun ” diye Şahitlik ve Dua ettiler,“ der,

 

 

     EVLENME NİKAH AKDİ, TEŞEHHÜDÜ DUASI                       EBU DAVUD 2118 NESAİ HADİS No 3225

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Nikah Akdi, Teşehhüdünü öğretti, Nikah Akdi, Teşehhüdü şöyledir dedi,

İlk önce Fatiha Suresini okudu, sonra Nisa Suresi birinci Ayeti okudu,

Sonra Ahzab Suresi 70 ve 71 ci Ayetleri okudu Sonra Kelimei Şehadeti tekrarladı,   

Son olarak Ali İmran Suresi 102 ci Ayeti okudu,” der,

 

     NİKAH AKDİ DUASI

“ El Hamdü Lillahi Rabbil Alemiyn, Errahmanirrahiym, Maliki Yevmiddiyn,

İyya Kenağbüdü ve İyya Kenastaıyn, İhdinas Sıratal Müstakıym,

Sıraatalleziyne, En Amte, Aleyhim, Gayril Mağdubi Aleyhim ve Leddalliyn,

" Allahumme Salli, Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Âlihi Seyyidina Muhammed,

Kemâ Salleyte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahim, İnneke Hamîdun Mecîd,

  Allahümme Bârik, Alâ Muhammedin ve Alâ Âlihi Muhammed,

Kemâ Bârekte Alâ İbrâhime ve Ala Alihi İbrahiym, İnneke Hamîdun Mecîd,”

  Ya Eyyühennasüttekuu, Rabbekümülleziy, Halakaküm Min Nefsin Vahidetin ve Halaka, Minha Zevceha,

ve Besse, Minhüma, Ricalen, Kesiyran ve Nisaa’, Vettakullahelleziy, Tesaa’elunne bihiy, vel Ehram, 

  Allahümme İnniy Üriydi En Uceddide İymami ven Nikahiy Tecdiyden,

Bi Kavli La İlahe İllallah Muhammeder Rasulallah, Zevvectü Zevcetiy  Fe Kabiltuha,

  Allahümme İnniy Üriydi En Uceddide İymami ven Nikahiy Tecdiyden,

Bi Kavli La İlahe İllallah Muhammeder Rasulallah, Zevvectü Zevcetiy  Fe Kabiltuha,

  Allahümme İnniy Üriydi En Uceddide İymami ven Nikahiy Tecdiyden,

Bi Kavli La İlahe İllallah Muhammeder Rasulallah, Zevvectü Zevcetiy  Fe Kabiltuha,

Ya Eyyühelleziyne Amenuttekullahe, Hakka Tukaa’tihi, vela Temutunne, illa ve entüm, Müslimiyn,”

“ Allahümme Rabbenâ Atinâ Fiddünya Haseneten ve Fil Ahireti Haseneten ve Kınâ Azâbennâr,”

Rabbenağfirliy Veli Valideye Velil Mü’miniyne Yevma Yekuumul Hisaab,”

“ La İlahe İllallahu Vahdehu La Şerikeleh, Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Ala Külli Şeyin Kadiyr,”

 

    Manası şöyledir,

  “ Mutlak ve Muhakkakki, Alemlerin Rabbi Allah Zül Celale Hamd ederiz,

Ancak ve ancak ondan yardım isteriz,  Ancak ve Ancak O yardım eder,

Af fı ve Mağfireti ancak Ondan isteriz, Benliklerimizin Şerrinden, Çirkefinden, Ancak Allah’a Sığınırız,

    İnsanları Tek, bir Nefisten yaratan, Ondan da Eşini yaratan, İnsan Zürriyetini, Erkek ve Kadından yaratıp

devam ettiren, Kadın ve Erkeğin Nikahla, Evlenip bileşmeleri ile Akrabalık bağlarını bağlayan ve

Sizin üzerinizde Mutlak Yaratıcı ve Gözetici olan Allah Zül Celaldir,   

    Her Kim Allahtan Samimiyetle Hidayet ve Doğruluk isterse, Allah Hidayet ve Doğruluğu Ona verir,

Artık Onu Hidayetten ve Doğruluktan Hiç Kimse saptıramaz,

    Her Kimde Samimiyetle Allahtan, Hidayet ve Doğruluk istemeyip, Samimiyeti, Doğruluğu saptırırsa,

Artık Onu Hidayete ve Doğruluğa erdirecek yoktur,

    Allah Zül Celalden başka Rab, Yaratıcı, ilâh olmadığına, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Allah’ın Kulu ve Elçisi, Peygamberi olduğuna Mutlak ve Muhakkak İman ve Sehadet ederim,

    Ey İnsanlar, Allah Zül Celale, Onun Emrettiği ve Gösterdiği şekilde Mutlak ve Muhakkak İman ve İbadet edin,

Ve Müslüman olarak Ölün,”

    Ya Rabbel Alemiyn, Bize Dünyamızda İyilikler, Güzellikler İhsan eyle,

Ahiretimizdede, İyilikler Güzellikler İhsan eyle, Sana, Habibin Muhammed Aleyhisselama, Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman eden Bizleri Cehennem Azabından Af ve Mağfiret eyle,

Ya Rabbel Alemiyn, Herkesin Hesaba çekileceği Mahşer Gününde,

Rahmetinle Beni, Anamı ve Babamı ve Bütün Mümimleri Bağışla, Cehennem Azabından Af ve Mağfiret eyle,” der    

 

 

     NİKAHIN, EVLİLİĞİN İLAN EDİLMESİ, HALK a DUYURULMASI       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1521

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Müslüman bir Kişinin, Evliliğine, Nikahına iştirak ederse, Allah yolunda bir gün Oruç tutmuş gibi olur,

Allah Yolunda bir Gün, Dünyada Yediyüz Gün hükmündedir,” dedi der,

 

     NİKAHIN, EVLİLİĞİN İLAN EDİLMESİ, HALK a DUYURULMASI       İBNİ MACE HADİS No 1896 ve 1895

   Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve

Sahabeden Muhammed Bin Hatip (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Sahabelere “ HELAL NİKAH ile, HARAM, NİKAH, YASAK NİKAH, arasındaki fark nedir, diye sordu,

Sahabeler, bunu ancak Allah ve Rasulu bilir dediler, Allah Rasulu Cevaben,

HARAM NİKAH, Nikahın Topluma duyurulmamasıdır, Gizli şekilde Nikah yapılmasıdır, Evlenilmesidir,

HELAL NİKAH, Nikahın Topluma İlan edilmesi, Duyurulmasıdır, Nikahınızın Haram Nikah olmaması için,

Nikahınızı Gizli değil, Kimsesiz değil, Kalabalık yerlerde yapın, Nikahınızın yapıldığının belli olması için,

 ( Halkı rahatsız etmeyeçek ve Edepsiz ve Hayasız olmaka şartıyla ) Def çalınız,

Nikahınızı, Evlenmenizi, Düğününüzü, Halka duyurun, ” dedi der,

 

     NİKAHIN, EVLİLİĞİN İLAN EDİLMESİ, HALK a DUYURULMASI       MUVATTA NİKAH HADİS No 26

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Huzuruna,

Sadece Bir Erkek ve Bir Kadının Şahitliği ile kıyılan bir Nikah, Evlilik Davası getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bu Gizli kıyılan Bir Nikahtır, Nikah Akdolunmuş olmaz,

Böyle Gizli Nikahla Evlenenleri görürsem, Onları Recmederim “ dedi der,

 

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI               BUHARİ HADİS No 1811

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Ensardan bir Kızı, Yine Ensardan olan Bir Erkekle Evlendirip, Düğün yaparken,

Düğüne Allah Rasulude geldiğinde, Orada bulunanların hepsi Edebe karşılık olarak ve

Allah Rasulu yanlarında iken Hiç ses çıkarmazlardı, Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana döndü ve

" Yâ Âişe,( Edep ve Haya sınırları içinde,) Sizin Def çalan ve Şiir söyleyen Muganniyeniz yok mu ?

böyle oyun eğlence Ensâr`ın hoşuna gider " dedi der,

 

     NİKAH İÇİN, EVLİLİK İÇİN, DÜĞÜN DERNEK YAPILMASI               CAMİUSSAGIR HADİS No 921

  Sahabeden Abdulmuttalip Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben, Dini yaşam ile Sosyal yaşam arasında bir katılığın görünmesinden hoşlanmıyorum,

İslam Dini Hükümlerine göre, Edep ve Haya Hükümlerine göre, Meşru dâirede eğleniniz ve oynayınız,“dedi der,

 

 

     NİKAHTAN SONRA GERDEK NAMAZI                                    İBNİ ŞEYBE HADİS No C 7 H 50

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına geldim,

Bir Kadınla Evlendin, Lakin Onun Benden hoşlanmayacağından korkuyorum dedim,  Allah Rasulu Bana,

“ Evlendiğin Hanımınla İlk Zifafa girmeden önce, İki Rekat Namaz Kıl, Hanımınada Senin arkanda,

Seninle Beraber İki Rekat Namaz Kılmasını Emret, Namazdan Sonra, Elini Hanımının Alnına koy,

  Ya Rabbel Alemiyn, Hanımımı Bana, Beni Hanımıma Sevdir, Beni Onun Sevgisi ile, Onuda Benim Sevgim ile

Rızıklandır, Beni Hanımımdan, Hanımımıda Benden Rızıklandır, Beni Ehlime, Ehlimide Bana Bereketli Kıl,

Hanımımı Benim için Hayırlı Kıl, Hanımımın Şerrinden Sana Sığınırım, Bu Evliliğim Hayırlı olduğu sürece

Beni Hanımımla Bir arada Tut, Hayırsızsa Bizi Ayır,  Şeytanı, Bizden ve Bizi Rızıklandırdığın Şeylerden

uzaklaştır, Bizden, Bu Birleşmeden Şeytana Nasip kılma, diye Allah Zül Celale,

Bereket vermesi için Dua ediniz, “ dedi der,

 

 

     NİKAHIN ŞARTLARI

  1 -  Her İki Tarafında Akıl Baliğ ve Reşit olması,

  2 – Her iki tarafında Akıllı olması, Deli olan biri ile Nikah kıyılamaz,

  3 – Her iki tarafında Nikah kıyılmazdan önce Müslüman olmuş olması, Zira Müslüman olmayanla Nikah Olmaz, 

  4 – Kızın, Anne ve Babasının, Kadının Velisinin, Velisi Yoksa Devlet Erkanının ( Kurumunun ) İzni, 

  5 – Nikah Kıyıldığının Halka ilan edilmesi Halkın huzurunda yapılması, Gizli olmaması,

  6 – Nikahı Kıyacak olanın Erkek olması,

  7 – Nikahı Kıyacak olanın, Kıydığı Nikahı, Devlet Nufus Kütüğüne işlemeye yetkili ve görevli olması

  8 – Nikah Kıyılırken, Erkeğin, Nikahlanacağı Kıza yada Kadına, Kabul ettiği miktar Mehir verilmesi, 

  9 – Nikah Kıyılırken, Erkek tarafından ve Kız yada Kadın tarafından, Ez İki Erkek ve İki Kadın Şahit olması, 

10 – Nikah Kıyılırken Teşehhüd Duası, Nikah Duası, Kıyıldıktan sonra Şahitlik Duası Yapmak, 

11 – Nikah Kıyıldıktan sonra Kimseyi Rahatsız etmeksizin Def ile Düğün yapılması,

12 – Nikah Kıyıldıktan Sonra, İki Rekat Gerdek Namazı kılmak,

 

     Birinci Hanımı Sağ ve Kendisi ile Nikahlı iken, İkinci bir Hanımla Nikahlanabilme Şartları,

  1 – Birinci Hanımın, İkinci bir Hanımla Nikahlanabilme İzni vermesi,

  2 – Birinci Hanımın Babasının İzin vermesidir,

 

     Nikah Kıyılırken, Nikahın Olmazsa olmaz şartı olan Mehir vermek, Mehir almak, Talak, Boşanma,

Camilerde, Cuma Vaazlarında, Cuma Hutbelerinde dahi söylenmemekte anlatılmamakta,

anlatılmadığı içinde bilinmemektedir, Bu Ayetlerden ve Hadislerden anlaşılması gereken asli hüküm,

Evlilik, Nikah ve Boşanma devamlı ağzınızda dolaştırdığınız bir oyuncak değildir,

Evliliğiniz süresince Nikahınız konusuna çok pek çok, dikkat etmeniz gerekliliğidir,

 

 

     EVLİLİKTE, NİKAHIN OLMAZSA OLMAZ HÜKMİYETİ                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1782

  Sahabeden Osman Bin Ebul As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Zina çocuğu, Anne ve Babasına isyan eder, Asi olacaktır, “ dedi der,

 

     Resmi olarak Nikah Kıymak, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah Kıyma yetkisi, Devletin Yetkisindedir,

Boşanılırkende, Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilen Boşama Yetkisi, Devletin Yetkisindedir,

     Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden önceki Osmanlı Devletimizde,

Şer i Nikahta, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Resmi Nikahta, aynı anda yapılıyordu,

Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş bir Nikah, Allah Rasulunun İfadesine göre,

Gizli Kıyılmış Batıl olan Nikah Hükmündedir,

Karı Koca olan Kadın ve Erkek İslam Dinine göre Boşanmadan Başka biri ile Nikahlanamaz,

 

     Nikahın batıl olması demek, Nikahın Yok olması demektir, Nikah olmayıncada,

Nikahlı olduklarını zannettikleri halde Eşler Zina yapıyor demektir,

Şer i Nikahta, Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilen Resmi Nikahta, aynı anda yapılmak zorundadır, 

 

     Şimdiki Nikah, Şer i Nikah, Resmi Nikah olarak ayrı ayrı kıyılmaktadır, Şer i Nikah Dini Nikahtır,

Resmi Nikah, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikahtır, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde,

Resmi Nikah, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah Kıyma yetkisi, Belediyelere verilmiştir,

Belediyelerde Sadece Resmi Nikahı Kıymakta, Şer i Nikahı, Dini Nikahı kıymamaktadır, Belediye Nikahında,

İslam Dininin, Nikah Kıyılırken Olmazsa Olmazı, Mehir vermekten ve Mehir almaktan Hiç Bahsedilmemekte,

Sorulmamakta, anlatılmamakta ve dahi bilinmemektedir, Mehir verme ve Mehir alma olmadığı içinde,

O Nikah, Şer i Nikah, Dini Nikah olmamaktadır, Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş bir Nikah,

Allah Rasulunun İfadesine göre, Gizli Kıyılmış Batıl olan Nikah Hükmündedir, Şer i Nikahla olmayan bir Evlilikte,

bile bile Zina yaptırmak hükmüne, Mutlak Haram olan bir Nikah hükmiyetine girmektedir,

 

     Hiristiyan ve Musevi olan Ülkelerde, Amerika ve Avrupa Birliği Ülkelerinde, Laikliği İthal ettiğimiz Fransada,

Nikah Kıyma yetkisinin, Kiliselerde Papazların yetkisinde olduğunu, Kilisede Kıyılmamış bir Nikahın :

Resmen ve Sosyal olarak kabul edilmediğini, Hiristiyanlar içinde, Hiç Kimsenin kücümseme ile dahi olsa

alay edemediği Kilise Nikahını, her Türk Vatandaşı bilmektedir,

 

     Zırhlı Medya ve Diğer Yetkili Yetkisiz kişilerin, Soyunu reddeden Demokratların,

Laf cambazlığı ile yaptıkları söylemlerle, İMAM NİKAHI diyerek alay edilen,

Devletimiz Kanunlarına göre geçersiz bir Nikah olarak gösterilen, DİNİ NİKAHIN,

Soyolojik İhtiyaçlarda göz önüne alınarak, Resmi Nikah Kıyma Yetkisi,

Temel görevi, Çöp toplamak, Temizlik yapmak, Kanalizasyon yapmak olan, İlçe Belediyelerinin yetkisinden

alınsın, yine Vatandaşlarınızın Sosyal olarak Dini İhtiyaçları için faaliyet  gösteren, ve Devletimizin Anayasal

Resmi Kurumu olan, Diyanet İşleri Başkanlığı İlçe Müftülüklerine verilsin Desem,

Din İşlerini Devlet İşlerine karıştırmış, Laiklik Karşıtı İrticai Eylem yapmış olurmuyum ? Acaba İrtica Hortlarmı ?

 

    2017 Yılında İce Müftülüklerine Resmi Nikah kıyma yetkisi, Nufus Kütüğüne geçen Nikah kıyma yetkisi verildi,

Lakin Çevrenizdeki En Mutasıp Ailelerde dahi Müftülükte Nikah Kıydıran oldumu ? Yok,

Neden, Zira Dini Nikah kıyılması, Toplumumuzda sadece ve sadece bir Adet usul olduğundan

Mahallenin İmamı Eve çağrılır Adet usul üzere Dini bir Nikah kıyılır İmam Nikahı kıyıldı olur,

 

     Şimdi Bizim Milletimizde yeni bir Fasıl doğmuştur,

Belediye Nikahından önce Nişanlılık döneminde Şer i Nikahı, yani Dini Nikahı kıyıyorlar,

Sonra Belediye Nikahını Kıydırıp Düğün yapmaktalar, Bu Şekil Katiyetle Şer i Nikah değildir,

Zira Şer i Nikah kıyıldıktan sonra İslam Dini Hükmünde Taraflar Karı Koca olur,

Karı Kocanın bir birinden ayrı tutulmasıda, Mutlak Haramdır,  

Kaldıki Nişandan vaz geçildiğinde Karı Koca olan Kadın ve Erkek İslam Dinine göre Boşanmadan

Başka biri ile Nikahlanamaz, Evlenemez, Boşanmadan Nikahlanmaya kalkarsa Zina yapmış olur,  

 

     Bu Nikah kıyılma şekli, Nikah değildir, Allah Rasulunun Sözü itibarıyla günümüzü anlamaya çalışırsak,

Bu günümüzdeki kıyılan Nikahlar Allah Rasulunun Sözünü ispat etmektedir, Allah Rasulunun Sözü neydi, ?

“ Nikahsız olan evliliklerden, ( Sözüm Ona İmam nikahı kıydıranlardan, ) doğan Çocuklar, Anasına Babasına,

Toplumuna ve Milletine Asi olur,” der,  Bugünkü Çocuklarımız,

Anasına Babasına Toplumuna ve Milletine Asi değilmidir ? 

 

     Nikah Mehri Verilmediği zaman, Nikahlandığı halde Hanımı ile Zina yapmış olunur,

Doğan Çocukta, Zina Çocuğu olur, Zina Çocuğunun özelliği ise, Anasına, Babasına, Ailesine,

Toplumuna, Milletine Devletine Asi ve İsyankar olmasıdır, Bu Durum Bugün görüldüğü şekilde değilmidir ?

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       HUCCURAT SURESİ AYET 7

“ Çok İyi ve Mutlak Bilinizki, Allah Zül Celal ve Rasulu İçinizdedir, Sizinle beraberdir,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       AHZAB SURESİ AYET 36

“ Allah ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Bir Şeye Hükmettiği zaman, Artık Hiç Kimsenin O Konuda,

O İşten dolayı, O Emredilenden dolayı, O İbadetten dolayı, Bir Muhayyerliği, Yapıp yapmama konusunda veya

Bence söyle daha iyi olur gibi Kendi görüşü olamaz,

Her Kim Kendi Görüşünü, Kendi Fikrini, Allah ve Rasulunun Hükmiyetinin önüne geçirir ve yaparsa,

Allah ve Rasulune İtiraz, İsyan, veya İnkar etmiş olur, Çok büyük bir Sapıklıkla Sapmış, Sapıtmış olur,”der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       HAŞR SURESİ AYET 7

“ Allahın Rasulu, Size Neyi verdi, Helal kıldı, Emretti ise Onu alın Onu Yapın,

Neyi Yasakladı, Haram kıldı ise, ondan sakının, ondan kaçının onu yapmayın,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       ENBİYA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Yasaklarına, Yapmayınız dediklerini Yapmakla,  Haramlarına yaklaşmakla,

Yapınız dediklerini Yapmamakla, Allah Zül Celalin ( ve Rasulunun ) Sözünün Emirlerinin önüne Geçmeyiniz,”der

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       NİSA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat eden, İman eden, Bana İtaat ve İman etmiş olur,

Rasulum Muhammed Aleyhisselama İtaat etmeyen, İman etmeyen, Bana İtaat ve İman etmiş olmaz,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU,                                       AALİ İMRAN SURESİ AYET 31ve 32

 “ Rasulum deki, Şayet gerçekten Allah Zül Celali seviyor ve Allaha İman ve İtaat ediyorsanız,

Bana uyun, Banada Tabi olunki, Banada İtaat edinki, Beni kabul edinki, Allahta Sizi Sevsin,

  Rasulum Deki, Allaha ve Rasulu olan Bana İtaat edinki,

Zira Allah Allaha ve Rasulune İtaat etmeyenler, Yahudidir, Hiristiyandır, Kafirdir,

Allah Zül Celal Yahudileri, Hiristiyanları, Kafirleri sevmez,” der, 

 

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektot, (1869-1949)

    Osmanlı Devletinde, Nikah Kıyma Yetkisi, Kıyılan Nikahı Nikah Defterine Kaydedip,

Osmanlı Nufus Kütüğüne Kaydettirme yetkisi, Merkezi Camilerdeki Müderris İmamlarda idi,

Bu günkü gibi, Çöpcü, Lağımcı Belediyelerde değil,

Kıyılan Bu Nikahta Hem Şeriyeyi Dini Nikah, Hemde Devlet Nufusuna kaydedilen Nikahı idi,  

Hafız Dedem Osmanlı Devletinin Son Dönemi Müderrislerinden olup, Nikah Kıyma Yetkisine Haizdi, 

     O Zamanki Gaziantep Eşrafından yani Şımarık Zenginlerinden biri, yanında bir adamla beraber

Hafız dedemin yanına gelmiş ve Oğlunun, yanındaki adamın Kızı ile Nikahını kıymasını istemiş,

Lakin Kızda Damat adayıda yanında değilmiş, Hafız dedem, Gelen Adamların halinden İşkillenmiş,

Kız ile Oğlan nerede diye sormuş, Oğlanın Babası, Ben Oğlumun, Kızın Babası Ben Kızımın Vekiliyim demiş,

Hafız Deden Adamlara, “ Ömrü Hayatı ilgilendiren konularda Vekalet olmaz, Nikah, Ömrü Hayattır,

Nikah içinde, Boşanma içinde Vekalet olmaz, Nikahtan sonra Zifaf vardır, Zifada Vekaletlemi girecekler,

Allah Rasulunden Gelen Nikah kıyma usulunde Her iki tarafında Vekaleten Nikahını Kıyması yoktur,

Bende, Vekaleten Nikahı Kıymaktan İmtina ediyorum, Kızın, Damat adayı ile ve Sizin ile birlikte yanıma gelirse

O zaman O Nikahlarını Kıyarım demiş, adamlar gitmiş, Kızı ile Damat adayı ile birlikte gelmişler,

Hafız Dedem Kıza, O Damat adayı ile Nikahlanmayı isteyip istemediğini sormak için Kıza baktığında,

Kız, Korkmuş, Korkutulmuş şekilde titriyormuş, Kızdaki, Hal cevap verebilecek Durumda dahi değilmiş,

Hafız Dedem, Bu Kızın durumu nedir, neden kendinde değildir, diye sormuş, Oğlanın Babası,

Ya Hocam, Benim Oğlan, bu Kıza Musallat olmuş bir Halt yemiş, Şu Nikahı kıyıverde bu iş temizlensin demiş,

Hafız Dedem, Adamlara, Nikahtan önce Cinsi Münasebet yapmak, Zina yapmaktır, Irza geçmektir,

Senin Oğlun birde Bu Kızın Zorla ırzına geçmiş olduğundan, bu iş ten Temizlenme Nikahı olmaz,

Oğlunun Kıza Musallat olup, Kızın Irzına geçtikten sonra kıyılan Nikah, Irza geçme suçunu temizlemez,

Bu Kızla, Bu Damat adayına Nikah kıyılamaz, Ben bu Nikahı kıyıp Bu Kızın vebali altına Giremem, diyerek,

O Nikahı Tamamen Reddetmiş, Ceza verme ve uygulama yetkisine haiz olmadığı için, ceza verememiş,

Osmanlı Devleti, Savaşlarla, Kargaşalarla son döneminde olduğu içinde Had cezası verilip uygulanamamış, 

 

 

     Anayasamızın 12. Maddesinin,

“ Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler : Kişinin :

Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarını da ihtiva eder, “ dediği hükmü,

 

     Anayasamızın 50. maddesinin,

“ Küçükler ve Kadınlar, Çalışma şartları bakımından, Özel olarak korunurlar “ dediği hükmü,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

 Allahın Koyduğu İslam Medeni Kanunu Evliliği kabul etmiyorum, Evlilik için Kendi Rızamı istemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim