ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EŞ SEÇİMİ, İSLAMDA EŞ NASIL SEÇİLİR İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 4771

     NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR NEDİR ?

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR KİMLERDİR ?                     

     KİTAP EHLİNDEN NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR NEDİR ?

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ NEDİR ?

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN TANIŞMAK GÖRÜŞEBİLMEK       NEDİR, ?

     EVLİLİK için NİŞANLILIK SÜRECİ NE YAPILMALIDIR, ?

     EVLİLİĞİN YAPILMASINDA TIBBI SIHHAT KONTROLU NEDİR, ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR       MAİDE SURESİ AYET 5

“ Ey Müminler, Size Temiz olan şeyler Helal kılındı, Nikahlanmanız, Evlenmeniz için,

Gizli bir Dost tutmamış olan, Zina etmeyen, Zina Etmemiş olan Kadınlar,

İslam Dinine İman, İtaat ve İbadet eden Müminlerden ve İffetli Hür Kadınlar, 

Namuslu, İffetli ve İslama İman edip Sizinle Evlenmeyi, Nikahlanmayı kabul eden Kadınlar,    

Mehirlerini vermek şartıyla Evlenmeniz, Nikahlanmanız Size Helal kılındı,”der

 

     NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR       NİSA SURESİ AYET 25

“ İffetli olan, Namuslu olan, Evlilik dışı Gayri Meşru ilişkiler içinde olmayanlarla, Dost hayatı yaşamayanlarla,

Zina etmeyenlerle, Irza geçmeyenlerle, Irzına geçilmeyenlerle Evlenin “ der, 

 

     NİKANLANILMASI, EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR        RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/188 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ahlaksızlıktan, Göz Zinasından, Sapıklıktan, Kötülüklerden, Korunmak iki türlüdür,

Birincisi, Kendinizi, Göz Zinasından, Göz Fuhuşundan, Sapıklıktan, Sapıtmışlıktan, Kötülüklerden, Ahlaksızlıktan,

               Koruyarak, Edepli, Hayalı ve İffetli kalmaktır,

İkincisi,   Beğendiğiniz, Hoşunuza giden Bir Kadınla yada Kızla Nikahlanmak, Evlenmekle

               kendinizi, Göz Zinasından, Sapıklıktan, Kötülüklerden, Ahlaksızlıktan, Korunmaktır,“ dedi der,

 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MÜMTEHİNE SURESİ AYET No 10

“ Kafir olan, ( Müslüman olmayan), Fahişe olan, Edepsiz ve Hayasız, Kadınlarla Evlenmeyin, Evli kalmayın,

Müslüman Kadın yada Kız, Müslüman olmayan, Kafir Bir Erkek ile Evlenemez, Karı Koca olamaz, Haramdır,

Müslüman Erkek, Müslüman olmayan, Kafir Kadın yada Kız ile Evlenemez, Karı Koca olamaz, Haramdır,“ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NUH SURESİ AYET 27

“ Kafir olan, Fahişe olan, Edepsiz ve Hayasız, Ahlaksız olan Kadınlar, Kafir Çocuklar doğururlar, “ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        BAKARA SURESİ AYET 221

“ Müşrik Kadınların, Kızların, Güzellikleri, Gençlikleri, Kadınlıkları Sizin hoşunuza gitse bile,

Müşrik Kadınlar, Kızlar, İslam Dinine İman etmedikce Onlarla Nikahlanmayın,

Müşrik Erkeklerde İslam Dinine İman etmedikce, Mümin Kadınlarla, Kızlarla Nikahlamayın, Evlendirmeyin, 

Zira Onlar Sizi Dininizden dönderir ve Cehenneme götürür,” der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MÜMTEHİNE SURESİ AYET 1

“ Ey, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler, 

Allah Zül Celale Düşman olanlar, Sizede Düşmandır, böyle Kimseleri Dost edinmeyiniz, “ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        CASİYE SURESİ AYET 19

“ İnkar ehli Allah ve İslam Düşmanları Birbirlerinin dostudurlar, Şüphesiz Zalimlerdendirler, Zulmedicilerdendirler,”der

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MÜMTEHİNE SURESİ AYET 2

“ Şayet onlar, sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilirler, Ellerini ve Dillerini Kötülükle uzatırlar,

Sizinde Onlar gibi İnkarcı olmanızı, Kâfir olmanızı isterler,” der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MÜMTEHİNE SURESİ AYET 9

“ Sizinle Dininiz hakkında savaşanlarla, Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle,

Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle

Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MUVATTA NİKAH HADİS No  44 ve 45

  Sahabeden İbni Şihab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes Kendi Dinine tabidir, Kendi Dinine göre Hareket eder, Hangi Dini seçerse, O Dinde devam eder,

Allah Rasulu, Kocası Kafirliği seçen Kadını, Kocasından Kesin olarak ayırıyordu,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında, Henüz Kocası Kafir olan bazı Kadınlar Müslüman olmuşlardı,

Onlardan biride, Safvanın Karısı Ümeyye idi, Ümeyye Müslüman olduğunda, Kocası Safvan İslama girmemişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sahvana, Amcası Vehbiyi göndererek,

“ Sahvan, İslam Dinine girmeye Razı olur İslam Dinini kabul ederse, Ümeyye ile Evli kalabilir,

Şayet İslama Razı olmaz, İslama girmeyi Kabul etmezse Evli kalamaz,

Allah Rasulu, İslamı Kabul etmesi, İslam Dinine girmesi için, Sahvana İki ay müddet tanınmıştır “ diyerek

Safvanı İslama davet etti,

  Sahvan Allah Rasulunun yanına geldi ve Allah Rasulune,

“ Bu kararı Kendi Rızamlamı vereceğim yoksa Zorlamı olacak “ diye sordu,

Allah Rasulu “ Kendi Rızanla” deyince, Safvan Müslüman oldu,

sonra Karısı Ümeyye ile, İlk Nikahı ile hayatlarını sürdürdüler,” der,

 

 

     KİTAP EHLİNDEN NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR           MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Diyorki, Size Din Olarak İslam Dinini Beğendim, İslam Dinini Seçtim,

Size Dininizi, İslam Dinini Kemale erdirdim, Size, İslam Dininin Niymetini tamamladım,

Sonradan, Din ve İbadet adına, Hurafeler ve Bidatlarla kendinizce tamamlayabileceğiniz

Hiçbir Eksikliği bırakmadım,” der,

 

     KİTAP EHLİNDEN NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR           MAİDE SURESİ AYET 5

“ Ey Müminler, Size Temiz olan şeyler Helal kılındı,

İslam Dininden önceki Ehli Kitap Dininden olan Namuslu Hür Kadınlarlada,

Kitap Ehlinden Namuslu, İffetli ve İslama İman edip Sizinle Evlenmeyi, Nikahlanmayı kabul eden Kadınlarlada,    

Mehirlerini vermek şartıyla Evlenmeniz, Nikahlanmanız Size Helal kılındı,”der lakin

 

     KİTAP EHLİNDEN NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR           AALİ İMRAN SURESİ AYET 113

“ Allah Zül Celalin, İman etmiş olmalarını ve ibadetlerini kabul etmiş olması

Yönü ile Kitap Ehlinin Hepsi, Yahudiler, Hiristiyanlar ve Müslümanlar Müsavi değildir, Yani aynı ve Eşit değildir,

Zira Kitap Ehlinden, İman etmiş olmaları ve ibadetlerinin kabul edilecek olması yönünden,

İstikamet üzere olan, Doğruluk ve Hakikat üzere olan, Sadece ve Sadece tek Ümmet vardır,

  O Ümmetki, Gecenin bir vaktinde Allahın Ayetlerini okuyarak, Secdeye kapanan Ümmettir,

yani Müslüman olanlardır,” der, 

 

     KİTAP EHLİNDEN NİKANLANILMASI,  EVLENİLMESİ HELAL KILINANLAR           MÜMTEHİNE SURESİ AYET 10

“ Ey Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulu Muhammet Alayhisselama, İslam Dinine İman ve İbadet eden

Mümin Müslümanlar, İman Etmemiş Kadınlarla Nikahlanmayın, Evlenmeyin, Nikahınızdada tutmayın,

  Mümin olmayan, Gerek Müşrik Kadınlardan, Gerek Ehli Kitap Kadınlardan, Hicret ederek

Müslüman olacağım diyerek Size geldikleri zaman, Onları İmtihan edin, Sorgulayın,

Şayet Onlar, İman etmiş Kadınlar oldukları zaman, Size Helal olurlar, Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman,

İşte O zaman Onlarla Evlenmedizde Size bir Günah yoktur, Onları, İman etmiş Kadınları, Kafirlere geri döndermeyin,

Zira Kafirler Bunlara Helal olmazlar, Onlarda Kafirlere Helal olmazlar,  Allah Zül Celalin Hükmiyeti budur,”der,

 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NİSA SURESİ AYET 46 ve 52

“ Allahın Kitabı Tevrattaki Ayetleri Esas Manasından, Hükmiyetinden kaydıran Yahudiler gibi, 

Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetleri, Esas Manasından Hükmiyetinden kaydırmayın,

  Lisanlarınızı Eğip bükerek, Bence diyerek Kendi Fikrini üste çıkaran, Kendi Fikrini Allaha Şirk koşan,

İkna edici olmaya çalışan, Yahudilerin Tevrata, saldırdığı gibi,

Sizde Kendi Dininiz İslama ve Kuranı Kerime saldıranlardan olmayın,

  Ey Dinle, Dinlemez olası, Allahım ( Yahudi ve Hiristiyanlıktaki gibi, Dininizi Ruhban Din adamlarına bırakmayın,

Dininizi, Siz öğrenin, İslama ve Rasulume İman edin,

Namaz kılın, Oruç Tutun, Zekat verin, Hacca gidin, Zina etmeyin, Kılık Kıyafetinizle Fuhuş meydana getirmeyin,

Edepli ve Hayalı olun, Alkollu içki içmeyin, Şans oyunları diyerek Kumar oynamayın, Faiz alıp vermeyin

Faizli alışverişlere girmeyin, Rüşvet almayın, Hırsızlık yapmayın, Yargıda, Alış verişte Haksızlık yapmayın,

Gıybet yaparak Koğuculuk yaparak İnsanların arasını Bozmayın, Karışıklık çıkarmayın, Terör çıkarmayın,

Haksız yere adam öldürmeyin, İnsanları Katletmeyin, Mümin Kardeşi olun,)  Sözünü işittik, Emirlerine İsyan ettik,

Lakin Bizi Raina et, Gözet, İyilikler ver diyen Yahudiler gibi olmayın, Zira Yahudiler bunları reddetti,

Sizde Allahın Bu Sözlerine muhalefet etmekle Yahudileşmiyormusunuz ?  

İşte Allah Zül Celal, Bu Küfürleri yüzünden, Yahudileri Lanetlemiştir,”

“ Allah Zül Celal Kimi, Kimleri Lanetlemişse, artık Ona, Onlara asla bir kurtuluş Umudu yoktur,” der, 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        BAKARA SURESİ AYET 113

“ Yahudiler kendilerine indirilen Tevratı güya okudular, Hiristiyanlar Kendilerine indirilen İncili güya okudular,

Yahudiler, Hristiyanlar için, Hristiyanlar Doğruluk üzere değiller dediler,

Hristiyanlarda, Yahudiler için, Yahudiler Doğruluk üzere değildir dediler,

Hakikatte ise, Yahudilerde, Hristiyanlarda Doğruluk üzere değildir, 

  Güya Müslaman olanlarda, Allah Zül Celal Hakkında, Kitabı Kuranı Kerimi Bilmeyenler,

Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamı tanımayanlar, İslam Dini hakkında hiçbir bilgisi olmayanlarda,

hiçbir bilgiye bakmayan kulak asmayan kimselerde, Aynen Yahudi ve Hristiyanların dedikleri gibi derler,

Onların, Yahudi ve Hristiyanların Söyledikleri gibi söylerler, Sapıtırlar, Sapıklaştırırlar,”der, 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        ALİ İMRAN SURESİ AYET 64

“ Deki, Ey Ehli Kitap, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Sizinle Bizim aramızda, Doğrulayıcı olan, ortak bir söze,

Hak olan Söze, Kuranı Kerime, Muhammed aleyhisselama,

İslam Dinine İman etmeye gelin, Yüz Çevirmeyin demedikmi? ” der

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        BAKARA SURESİ AYET 91 ve 93

“ Onlara, Allah Size Ne indirdi ise, ( Kuranı Kerime ve Muhammed Aleyhisselama ) İman edin denildiğinde,

Onlar, Yahudiler ve Hiristiyanlar, Biz ancak Kendimize İndirilene,( Yahudiler Kendileri Tahrip ettikleri Tevratımıza,

Hİristiyanlar Kendileri Tahrip ettileri İncilimize ) İman ederiz deyip, Kendi Kuranı Kerimi İnkar edmedilermi, ?

Oysa, Tahrip edilmemiş olan Gerçek Tevratı, Tahrip edilmemiş olan Gerçek İncili, Tastik eden Vahiy,

Kuranı Kerimdir,” “ İşte Size yeni indirdiğimiz Kitaba, Kuranı Kerime Sarılın ve Onu dinleyin dediğimizde,

O Yahudiler ve Hristiyanlar, Duyduk, Dinledik, Sonrada O Kuranı Kerime,

O İslam Dinine İsyan Ettik demedilermi, ?”  der,   

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MÜMTEHİNE SURESİ AYET 1

“ Onlar, Yahudi ve Hristiyanlar, İslam Dinini ve Allah Rasulunu İnkar ettikleri halde,

Siz Onlara Sevgimi duyuyorsunuz ? Onlara İçinizde Sevgimi besliyorsunuz, ?

Sizden, Mümin Müslümanlardan, Kim Bunu yaparsa, Yahudi ve Hristiyanlara Sevgi duyarsa,

Onlara, Yahudi ve Hristiyanlara İçinde Sevgi beslerse, Allahın Yolundan, Kuranın Yolundan,

Allah Rasulunun Yolundan, İslam Dininden, İslam Dininin Yolundan Çıkmış olur,

Yahudi ve Hristiyanlar gibi İslam Dinini ve Rasulunu İnkar etmiş olur,

Sizlerin içinizde gizlediğinizide, Açığa vurduğunuzuda Her Şeyinizi Mutlak Bilen Benim, Allah Zül Celalim,”der,  

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        SAAF SURESİ AYET 7

“ İslam Dinine İman etmeye Çağrıldığı halde,

İslam Dinine İman etmeyenlerden daha Zalim ve Kafir Kim olabilir,” der,  

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        SAF SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimle, Allah Zül Celalin Rasulu Muhammed Aleyhisselamla,

İslam Dinine Çağrıldığınız, Davet edildiğiniz halde, Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama

İman ve İtaat Etmeyenlerden daha Zalim, daha Kafir, Daha Münafık Kim olabilir, “diye soruyor, 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        AALİ İMRAN SURESİ AYET 100

“ Ey İslam Dinine İman eden Müslümanlar, Sizden önce, Kendilerine Kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlara

Uyarsanız, İslama İmanınızdan sonra Sizi İslam Dininden döndürüp Kendileri gibi Kafir yaparlar,” der, 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        ALİ İMRAN SURESİ AYET 69

“ Muharref Ehli Kitap, Muharref Yahudiler ve Hiristiyanlar, Sizi İslam Dininden Saptırmak itiyor,

Halbuki, Kendi Kendilerini Saptırıyorlar, Sapıtıyorlar, farkında dahi değiller,” der, 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        BAKARA SURESİ AYET 120

“ Sen Onların, Yahudilerin ve Hristiyanların, Milletine Tabi olmadıkca, Ne Yahudiler Nede Hiristiyanlar,

Senden Razı olmazlar, ( Sen Yahudileşsen, Hristiyanlaşsan dahi Yinede Seni Kendilerinden saymazlar,

yinede Seni Kendilerinden Aşağı sayarlar,) Sana Gelen Bu Vahyimle bu Bilgilenmeden sonra,

Onların Yaşantısına uyacak olursan, onlar gibi olursan, Yahudileşir ve Hristiyanlaşırsan,

Allah Zül Celalden Sana, Ne bir Dostluk, nede bir yardım olmayacaktır,” der, 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        FETİH SURESİ AYET 13

“ Her Kim, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Kitabı Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman etmezse, Kafirdir, Kafirler içinde Çılgın bir Cehennem hazırlanmıştır,” der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 123

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Yahudi Ümmetinden olsun, Hiristiyan Ümmetinden olsun,

Kuranı Kerimi duyupta, Beni duyupta Kuranı Kerime ve Bana İman etmeden,

İtaad etmeden Ölen Kimse Cehennemliktir, “ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        HUUD SURESİ AYET 14

“ Kuranı Kerim, Allahın İlmi ile indirilmiştir, Artık Siz Müslüman olmuyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

     Müslüman olduğu halde, Müslümanlığın gereklerini, İbadetlerini Yapmayan bir İnsanın,

Ehli Kitap dediğiniz Yahudi ve Hiristiyanlardan farkı nedir ?

    Yani, Din Seçimi Sizin keyfiyetinizde değil, O Dini gönderenim keyfiyetine ve seçimine göredir,

İslam Dini geldikten sonra ve dahi Allah Zül Celal “ Benin Katımda kabul edilecek Din İslamdır, “ dedikten sonra

önemli olan Allaha iman etmek değilmidir diyerek, Ben Yahudiliği veya Hiristiyanlığı veya başka bir dini

seçiyorum, gibi bir seçeneğiniz yoktur, Zira Seçtiğiniz Dini kabul edecek olan Siz değil Allah Zül Celaldir,

 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NİSA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celal, Sizin Doğru olan, Hak olan yoldan, Şehvetlerine uyanların Sapıkların yoluna Meyletmemenizi,

Sapmamanızı istiyor, Anlayışlarını, Şehvetlerinin önünde tutanlar Ne istediklerini biliyorlarmı ? “ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NUR SURESİ AYET 26 ve 3

“ Kötü Kadınlar, Kötü Erkeklere, Kötü Erkekler ise, Kötü Kadınlara yaraşır,

Temiz Kadınlar, Temiz Erkeklere, Temiz Erkekler, Temiz Kadınlara yaraşır,

  Zina eden, Fuhuş yapan bir Erkek, Zina eden, Fuhuş yapan Bir Kadından başkası ile evlenemez,

Zina eden, Fuhuş yapan bir Kadınlada, Zina eden, Fuhuş yapan bir Erkekten başkası ile evlenemez,

Zina eden, Fuhuş yapan Fahişe Kadınları arzulayıp, Zina eden, Fuhuş yapan, Fahişe Kadınlarla Evlenmek,

Zina eden Fahiş Erkekleri arzulayıp, Zina eden, Fahiş Erkeklerle Evlenmek, Mü’minlere Haram kılınmıştır, ” der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        AHZAP SURESİ AYET 33

“  Ey Kadınlar, Cilveli, Şuh bir Eda ile Hareket ederek, Konuşarak, Şarkı Türkü söyleyerek Erkekleri,

Kendinize Çezbedmeyin, Dişiliğinize, Cinselliğinize Davet etmeyin, ” der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 290

  Sahabeden Usama İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Yaptığınız Gıybetlerden, Dedikodulardan, Fitne ve Çirkeflerinizden, Edepsizlik ve Hayasızlıktan,

Sizlerin Dinini İmanını yok eden, Daha zararlı daha tahrip eden bir şey yoktur “ dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        ZÜBDETÜL BUHARİ HADİS No 1209

  Sahabeden Usame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süslenerek Güzelleşen, Açılıp saçılarak, kendilerini teşhir ederek gezen, Erkeklerin Arzularını Çeken

Kadınlardan başka, Erkeklerin Üzerine, Daha büyük, daha Felaket Daha felaket bir şey yoktur,” dedi der,

 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        AHZAB SURESİ AYET 52

“ Ey Erkekler, Güzellikleri Daha çok hoşunuza giden Kadınlar olsada, Hanımınızı boşayıp

Sadece daha güzel diye başka Kadınla evlenmek, Hanımınızı Başka Kadınlarla değiştirmek, Helal değildir,“ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        İBNİ MACE No 1859

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sadece ve Sadece Güzellikleri için, Bir Kadınla yada Kızla Evlenmeyiniz,

Zira onların, kendi güzelliğinden böbürlenmesi, kibirlenmesi, Kocasını Günahkar ve Asi yapar,

Sadece ve Sadece Malları ve Zenginliği için Bir Kadınla yada Kızla Evlenmeyiniz,

Zira Onun Malları ve Zenginliği, Onları ve Sizi azdırabilir, Günahlara, Şerlere sokabilir,

Lâkin Dindar olan, Dinini Bilen Kızlar ve Kadınlar Onlar gibi değildir,

Siz Dinini Bilen Kızlardan veya Kadınlardan Evlenin, “ dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        EL MÜHECCETÜL BEYZA HADİS No C 3 S 85

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarla, Kızlarla, Sırf güzellikleri için evlenmeyiniz, Zira onun güzelliği ve güzelliğine düşkün olması,

Sizin Evleneceğiniz Kadınının veya Kızın güzelliğine düşkün olmanız, Hanımınızın İffetsizliğine neden olur,

  Kadınlarla, Kızlarla, Zenginliği için evlenmeyiniz, Zira Zengin Kadının veya Kızın Zenginliği,

Size ve Allah Zül Celale karşı Tuğyan ve İsyanına neden olur, Evleneceğiniz Kadınla, Kızla İmanının Amelinin,

İbadetlerinin Güzelliği için Evlenirseniz, Allah Zül Celal, Bütün Güzellikleri Sizin için bir araya toplar,“dedi der,    

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        CAMİUSSAGIR HADİS No 5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zerafetin Tehlikesi, aşırı hoş görünme çabasıdır, Asaletin Soyluluğun Tehlikesi, Soyu ile Böbürlenmektir,

kendisinde olan veya olmayan şeylerle övünmek, İnsanlara karşı kibirlenmektir,

Güzelliğine düşkün olmanın Tehlikesi, Kendini Beğenmişliktir, Cömertliğin Tehlikesi, İsraf etmektir,

Sözlerin, Güzel Konuşmaların Tehlikesi, Yalan Söylemek Yalan Konuşmaktır,

Cesaretin Tehlikesi, Haddini aşmak, Böbürlenmek ve Azgınlıktır,

İyilik severliğin, Hoşgörünün Tehlikesi, Başa Kalkmaktır, Yumuşak huyluluğun Tehlikesi, horlanma aşağılanmadır,

İbadet yapmanın hastalığı, Usanç duyarak İbadetlere Ara vermektir, İlmin hastalığı, O İlmi unutmaktır,”dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/4 H/4

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zarafetin Felaketi, Sakf dir, (övünmek ve asliyeti olmayan manasız sözler söylemektir)

Semahatin (hoşgörünün) Felaketi, Minnet etmektir, Şecaatin Felaketi, Serkeşliktir,

Gayretten sükuna düşmektir, ( Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demektir, Riyakarlık yapmaktır )

Güzelliğin, Asaletin Felaketi, Tefahurdur, Kibir göstermektir, Sözün Felaketi, Yalancılıktır,

İlmin afeti Unutkanlıktır, Hilmin ( Ahlakın ) Felaketi Hoppalıktır, Cömertliğin Felaketi israftır, ( Nefsine uymaktır ),

Dininin Felaketi ise, Hevadır, Nasıl olsa İmanım kabul edilir diye zannetmektir,

ibadetin Felaketi, Fetrettir, Asıl İbadetleri terk edip, Bid adleri İbadet kabul etmek ve yapmaktır,“dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        MÜMİNUN SURESİ AYET 6, 5 ve 7

“ Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımı ile Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocası ile Cinsel İlişki kurabilir,

Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşi ile Cinsi yakınlaşma kurabilir ve Tatmin olabilirler,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir,

  Onlarki Mümin ve Müslüman Erkek ve Kadınlarki,

Irzlarını, Namuslarını ve İffetlerini Allah için olan Nikahla, Edep ve Haya ile korurlar, “ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        EBU DAVUD HADİS No 2787

  Sahabeden Semure Bin Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Müşrik olan, Kafir olan, Fahişe olan Bir Kadınla, Sanki Evliymiş gibi Sıkı fıkı olursa,

O Kimsede O Fahişe Kadın gibi olur, Karı Koca imiş gibi Cima ederse, Zina, Fuhuş yapmış olur, “ dedi der, 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NESAİ 3177 EBU DAVUD HADİS No 2049

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına Bir adam geldi,

Allah Rasulune, “ Benim Nikahımda Çok Güzel olan bir Hanımım var, Lakin, Huyu kötü,

Süslenir Püslenir, Açık Saçık giyinir, Kendini, Tüm Cinselliğini Teşhir eder, Çok Serbest hareket eder,

Kendisine Bakan, Elleşen, Dokunan, Yabancı Erkeklerden Kendini sakınmıyor, ne yapmalıyım diye sordu,

Allah Rasulu,“ Onu Boşa” dedi, Adam, O Hanımım Çok güzel, Onsuzluğa dayanamam,

Nefsimin Arzularıda Onun peşinden gider dedi,

Allah Rasulu,“ Ona, Açık Saçık Giyinmesinin, Kendini Teşhir etmesinin, Çok Serbest hareket etmesinin,

Erkeklerle Sıkı Fıkı olmasının, Kendini Sakınmamasının, Çok Kötü Bir Huy olduğunu ve bu Huylarından

Vazgeçmesini söyle, Zorlada olsa Ona Sakınmayı öğret, O Hanımından bir süre daha faydalan,

Şayet bu Kötü Huylardan Vazgeçmezse, Öylece devam ederse, O Kadınla Evli kalma, O Kadını Hemen Boşa,

Zira Yabancı Erkeklerle Sıkı Fıkı olan, Kendini Yabancı Erkeklerden sakınmayan Kadınlar,

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olduğundan, Başka Erkeklerde faydalanmaktadır, " dedi der,  

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 217

  Sahabeden Yahya Bin Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Hanımının dahi, Süslenmesine, Gösterişli olmasına fazla düşkün olma, Zira İffetli, Namuslu ve Temiz bile olsa,

Evinden dışarı çıktığında, Süslenmesi ve Gösterişli olması nedeni ile, Senin yüzünden, Erkeklerin Şehvet dolu

bakışlarına uğrar, Erkeklerin Arzularını, Şehvetlerini, üzerine çeker, Senin yüzünden

Şehvet dolu gözlerin yiyeceği olur, Sonra O Bakışlara katlanamazsın, Sen bunu kaldırabilirmisin,  “ dedi der,

 

     Siz Kadınlar, Bu şekilde durumunuza devam ederek, Kendinizi sakınmayarak,

Başkalarının Sizin Cinselliğinizden faydalanmasını kabul edermisiniz, ? 

     Siz Erkekler, Bu şekildeki durumunuza devam ederek, Annenizi, Kız Kardeşinizi, Kızınızı, Hanımınızı

Sakınmayarak, Onların Cinselliğinden Başkalarının faydalanmasını kabul edermisiniz ?

 

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        CAMİUSSAGIR HADİS No 1311

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kişi Malı, Hanımı ve Çocuklarıyla imtihan edilmektedir, “ dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NİSA SURESİ AYET 24

“ Evli Olan Kadınlarla, Sahibi olduğunuz, Evli olan Cariyelerle Evlenmeniz, Nikahlanmanız Haramdır,” der,   

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NİSA SURESİ AYET 22, 23 ve 24 

“ Nesep Cihetinden, Babanızın Evlendiği diğer Kadınlarla Evlenmeniz Haram kılınmıştır,

( Nesep Cihetinden, Annenizin Evlendiği diğer Erkeklerle Evlenmeniz Haram kılınmıştır,)  

  Halalarınızla, Teyzelerinizle Evlenmeniz Haram Kılınmıştır, Annenizden haricen Sizleri Emzirmiş olan

Süt Anneleriniz de Annenizdir, Süt Annelerinizle veya Hanımlarınızın Annesiyle Evlenmenizde Haram Kılınmıştır,

Kızlarınızla, Kız Kardeşlerinizle, Kardeşlerinizin Kızları ile, Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,

Süt Annelerinizin Çocukları da Kardeşlerinizdir, Kardeş olduğunuz için onlarla Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,

Sülbünüzden gelen, Öz Evlatlarınızın Hanımı yada Kocası ile Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,

İki Kız Kardeş ile birlikte Evlenmeniz Haram Kılınmıştır, Evli olanlarla Evlenmenizde Haram Kılınmıştır,

Bu Sayılanlar Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman eden Siz Müslümanlar için İğrençtir,

Bu Sayılanlar dışındaki ler ve İffetli olanlarla ve Zina yapmayanlarla, Evlenmek Size Helal Kılınmıştır, “der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NUR SURESİ AYET 31

“ Babası, Annesi, Eşinin Babası, Annesi, Kendi oğulları yada kızları,

İkinci Kocasının yada Hanımın Oğulları yada kızları, Erkek Kardeşleri ve Oğulları ve Kızları,

Kız Kardeşleri, ve Oğulları ve Kızları, ile Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,” der,     

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/5 S/480 H /6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Halasının üzerine, Halada Kardeşinin kızı üzerine,

Kadın Teyzesinin üzerine, Teyzede kız kardeşinin Kızı üzerine,

büyük kız küçük kız üzerine, küçükte büyük üzerine NİKAHLANAMAZ,” dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1492

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üvey Kız ve Erkek Kardeşlerin, Kızları veya Oğulları ile Evlenmek Haramdır,” dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        İ.AZAM MÜSNED HADİS No 280 / 1 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nesep Cihetinden, Aynı Ana ve Babadan Kardeş olanların Evlenmeleri Haram olduğu gibi,

Sadece Anadan veya Sadece Babadan Kardeş olanların Evlenmeleri Haram olduğu gibi,

Bebekliğinde Aynı Annenin Emzirdiği Başka kadının Kızı yada oğlu,

Aynı Anneden Süt Emme ile Kardeş olurlar, Kardeş oldukları için Evlenmeleri Haramdır, “ dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        NESAİ HADİS No 3378

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Üç Kişiden Kalem kaldırılmıştır, Üç kişinin Yaptığı Meşru değildir,

Uyanıncaya kadar Uyuyan Kişiden, Akıl Baliğ oluncaya kadar Çocuktan, Akıllanıncaya kadar veya

O Durumu ondan geçinceye kadar Deli olan Kimseden, Kalem kaldırılmıştır, Yaptığı Meşru değildir,”dedi der,

 

     NİKANLANILMASI HARAM KILINANLAR,        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/86 H /6

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle Bana Ashabımı seçti ve onları Bana arkadaş, Komşu, Hısım ve yardımcı kıldı.

Benden sonra geleceklerden, Ashabıma kötü söz söyleyenlere rastlarsanız, Onlarla beraber yemek yemeyin,

onlarla beraber namaz kılmayın ve onların cenaze namazını da kılmayın, onlardan kız alıp vermeyin, “dedi der,

 

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2640

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayrı, Bereketi, Güzel yüzlü Hanım, Yakışıklı Koca, Kimseler Nezdinde arayın,” dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       DARİMİ HADİS No 2172

   Sahabeden Ebu Abdurrahman (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlilikte birinci tercih, Genç Bekire bir Kızla, Genç Bekar bir Erkekle Evlenmektir,

Genç, Bekar bir Kız, Genç Bekar Bir Erkek Size Neşe, Mutluluk ve düzenli bir hayat verir “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       İ.AZAM MÜSNED HADİS No 257 / 3

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizler, Evleneceğiniz Kızın yada Kadının, Erkeğin Ailesine, Anne ve Babasına Davranışına dikkat ediniz,

Zira, Evleneceğiniz Kız yada Kadın, Erkek, Ailesine, Ana ve Babasına davranışı ile,

Eşi ile Anlaşabilir, geçimli olur, Sizler, En Güzel Ahlaka Sahip olan Kız yada Kadınla, Erkekle evleniniz,

  Sizler, Genç olan Bâ'kire olan Kızlarla Evleniniz, Sizler, Çocuk doğurabilecek Bekar Kızlarla Evleniniz,

Zira Rahimleri daha çabuk DöI tutar, Ağızları daha güzel kokar,” dedi der,

 

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       ARAF SURESİ AYET 189

“ Allah Zül Celal Sizi Tek Nefisten Yarattı, Sonra Onun Nefsinden, Eşini Yarattı,

Eşler Birbirini Sarıp örtünce, Sizin Nefsinizle, Eşinizin Nefsinin birleşmesinden,

Hanım Eş Güzel, Hoş ve Hafif bir Yük Yüklenir, Çocuğu için Hamile kalır “ der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       EBU DAVUD HADİS No 2048

   Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana

“ Evlendinmi diye sordu, Ben Evet dedim, Bana, Bakire bir Kızlamı evlendin, Dul Bir Kadınlamı Evlendin diye sordu,

Ben Dul bir Kadınla evlendim diye cevap verdiğimde, Allah Rasulu,

“ Bakire bir Kızla evlensen, Sen onunla oynaşırdın, O da seninle oynaşırdı, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       BUHARİ HADİS No 976

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ile bir yolculukta idim,

Allah Rasulu Bana “ Evlendinmi “ diye sordu, Bende Evet Evlendim dedim, Allah Rasulu, “ Kız olanlamı Evlendin,

Dul olan bir kadınlamı evlendin” diye sordu, Ben Dul olan bir Kadınla evlendim dedim, Allah Rasulu bana,

“ Kız olan, Bakire olan bir ile evlenip O Sana Sende ona Mülaabe etmeyi, istemezmiydin, “ diye sordu,

Bende, Babam Abdullah öldü, geride Bakımları benim üzerime borç olan dokuz küçük kız kardeş bıraktı,

Doğrusu Bende bunların aralarına, ayrıca bir bebek getirmek istemedim, onun için, Bu Küçük Kız Kardeşlerime

Bakabilecek, Saçlarını, başlarını toplayabilecek, Mürebbi olup, O Yetimlerin Bakımlarını görebilecek,

Dul Bir Kadınla evlenmeyi daha iyi gördüm, dedim, Allah Rasulu Bana

 “ Allah Zül Celal, Eşini Senin Hakkında Mübarek ve Hayırlı Kılsın,

Ailene Karşı, Akil, Reşid ve Bağlı ol, Allah Zül Celalden de Evlad talep ediniz, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       EBU DAVUT HADİS No 2050

  Sahabeden Makıl Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Sahabeden biri,

Ben Soyu iyi olan ve Güzel bir Kadın buldum, Fakat Kadın Kısır, Çocuk doğuramıyor,

Onunla Evleneyimmi diye sordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem Cevaben “ Hayır “ dedikten sonra,

“ Sizler Kocasına, Sevgi ve Muhabbet besleyen, İffetli olan, Çocuk doğurabilecek olan Kızlarla, Kadınlarla

Evlenin, Çünkü Ben, Geçmiş Ümmetlere, Sizin Bu şekilde Evliliğinizle olan çokluğunuzla övüneceğim “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1721 ve 1720

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kadın, Kocasından Hamile kaldığında, Hamile kalmasının Sancılarına katlanarak 

Doğum yapmasına, Bebeğin Doğmasından itibaren Bebeğini Emzirip, Bebek Emzirmeden Kesilinceye kadar,

Her Zaman zarfında  ( Gebelik ve Çocuk doğurmak ve Emzirmek Kadının Cihadıdır,)

Allah Zül Celal uğrunda Cihad eden Mücahid tir, Mücahid Mükafatı alacaktır,

Bu Zaman zarfında Vefat ederse, Şehid olarak ölmüş olur, Şehid, Mücahid Mükafatı alacaktır, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S241 H8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yalan yere yemin etmek, Sözlerinizde ve yaptığınız işlerinizde Doğru ve Dürüst olmamak,

İnsanları ve Eşinizi aldatmak, Neslinizi, Zürriyetinizi Keser, Çocuğunuz olmaz,

Olan Çocuğunuzda, Size Evlat olmaz, olmayacaktır,” dedi der,

 

 

    EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ        ŞERHUL KEVKEB HADİS No S 232

  Sahabeden Said Bin El Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Beş Çeşittir,

Birincisi,          Teselli edici, Nazik sevecen, Tesettürlü, Kocasının teslim ettiği malın bir kısmını infak eden,

                        bir kısmını tutan kadın, İşte böyle amel edenler Allah Azze ve Celle için amel edenlerdir,

İkincisi,            Teselli edici, Nazik sevecen, Tesettürlü olduğu halde, Kocasının kendisine teslim ettiği malı,

                        Ne koruyan Ne de infak eden Kadın, İşte bu Malı telef edicidir,

Üçüncüsü,      Kadınların hayırlısı, kızdığı zaman (sakinliğini muhafaza eden),

                        Zulme uğradığı zaman sabredendir,

Dördüncüsü,   Görünüşü güzel, Hamarat, Malından sadaka veren, Yemeği güzel yapan,

                        Kocasını Seven ve Nazik davranan Kadın, İşte bu kadınların efendisidir,

Beşincisi,        Kocasından sadece Allah Azze ve Celle’yi ve İslam’ı dileyen,

                        Allah’ın mübarek kıldığı bir kadın ki, kocasının yokluğunda iffetini muhafaza edendir,

                        yanında bulunduğunda nefsinden onun hakkını eda edendir,

                        İşte o, kadınların en şereflilerinden ve Allah katında derecesi en yüksek olanlardandır,” dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       BUHARİ HADİS No 1793

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Taliblisi olduğunuz Bir Kadına yada Kıza, Dört Vasfı için Talip olunup ve Evlenilmek istenir,

Birincisi           : Zengin Bir Ailenin Kızı olduğu için veya Zengin bir Kadın olduğu için,

İkincisi             : Kadın, Asalet sahibi bir Aileden olduğu için, Ailesinin Toplumda İleri gelen bir Aile olduğu için,

Üçüncüsü       : Cazibeli, Güzel bir Kadın olduğu için,

Dördüncüsü    : Edepli, Haya'lı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili, Müslüman olarak Dininin gereklerini yerine getiren,

                          bir Kız yada Kadın olduğu için, 

    ( Bu Hadisin Kadınlar ve Kızlar için anlamınada Dikkat etmeniz Hadisin Hüküm gereğidir yani,) 

  Talipliniz olan Bir Erkekle, Dört ayrı Vasfı için Evlenilmek istenir,

Birincisi           : Zengin Bir Ailenin Oğlu olduğu için veya Zengin bir Erkek olduğu için,

İkincisi             : Erkek, Asalet sahibi bir Aileden olduğu için,  Ailesinin Toplumda İleri gelen bir Aile olduğu için,

Üçüncüsü       : Karizmalı, Yakışıklı, Havalı bir Erkek olduğu için,

Dördüncüsü    : Edepli, Haya'lı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili, Müslüman olarak Dininin gereklerini yerine getiren,

                          bir Erkek olduğu için, “ dedi,

  ( Yani Genelde, Zengin olan, Zenginlik tutkusu içinde olan olanları,  Zenginliğini Başınıza kalkabilir,

Genelde, Asalet tutkusu içinde olanları, Diğer Aileleri Hakir görebilir, Genelde Cazibeli ve Güzel olanları,

Dahada Süslenmeleri ile, Giyimleri ile, Kılık kıyafetleri ile, Cinsel arzuları, Şehvetleri üzerlerine çekerler, )

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sözüne devam ederek,

“ Ey Müslümanlar, Siz, Dördüncüsünü, Edepli, Haya'lı, Görgülü, Eğitimli,

Bilgili ve Dininin gereklerini yerine getiren, Sosyal olarak Emsaliniz olan Birini Seçin ve Evleninki,

Eviniz Bereketle, Huzurla dolsun,  Aksi şekilde, Seçiminizi yanlış yaptığınız takdirde

Buhrana, Zillete, Yoksulluğa, Fakirliğe düşersiniz, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       İBNİ MACE HADİS No 1967

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dinini yaşayışından, Ahlakının güzel olduğunu beğendiğiniz Ahlakından Razı olduğunuz bir kimse,

Size gelerek, Velisi olduğunuz Kızınıza Talib olursa, O Talib olanla Kızınızı evlendiriniz,

Şayet böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve fuhuş zuhur eder, Toplumsal Ahlaki Çöküşler Tahribat olur,

O Ahlaksızlığın Tahribatı Sizide Helak edecektir, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       İBNİ MACE HADİS No 1968

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,” Sizler, ( Huy, Tabiat, Zeka, Mizaç bakımından )

Emsaliniz olan Kadınla Evlenin veya Emsaliniz olan  Ailelerin Kızlarını isteyin,

Kadınların En Hayırlısıyla Evlenmeye bakın, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 1762 ve 1763

  Allah Rasulunun Hanımlarında ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“  Kadınlar, ( Huy, Tabiat, Zeka bakımından )

Erkek Kardeşlerine, Kız Kardeşlerine benzeyen çocuklar doğururlar,

  Onun için Nutfelerinizi nereye bırakacağınıza Çok dikkat ediniz, Araştırınız, ( Huy, Tabiat, Zeka, Fikir bakımından )

Denklerinizle Evleniniz ve Gençlerinizi Denkleri Denkleriyle evlen­diriniz,” dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       METEALİBUL ALİYE HADİS No 3163 / 3102

  Sahabeden Abdullah Bin Ebu Hasan (ra) ve Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu Dört Şey İnsanı Mutlu eder, Eşinin Kendisiyle uyumlu olması,

Çocuklarının ve Kardeşlerinin Edepli, Terbiyeli Ahlaklı, Eğitimli, Saygılı, Sevgili ve Salih Kimseler olması,

Rızkının, Kazancının Kendi Memleketinde, Ülkesinde, Milletinde olması, İnsanı Mutlu eder, “ dedi devamla,

" Sizden biriniz, Devamlı Allah Zül Celali Zikreden bir Dil, Allah Zül Celale Şükreden bir Kalp,

Allah Zül Celale imanını Sağlamlaştırmada Kendisine yardımcı olacak Mümin bir Eş edinsin,“ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/69 H/5

  Sahabeden Muhammed İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu Dört şey İnsanın Saadetidir,

Saliha, Edepli Hayalı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili Müslüman olarak Dininin gereklerini yapan Kız yada Kadın bir Eş,

Rahat ve Sıhhatli yaşayabileceği bir Mesken, Yardımsever İyi bir Komşu, İyi bir Binek,

  Şu Dört şeyde İnsanın Talihsizliğidir,

Kocası haricindekilere Giyinip Süslenen, Şehvetleri üzerine çeken Kız yada Kadın bir Eş,

Sıhhatli ve Rahat olarak yaşamaya müsait olmayan bir Mesken,

Hasetleyen, Dedikodu Gıybet yapan, Kötülük düşünen, Kötü bir Komşu, Kötü bir Binek tir “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       TİRMİZİ HADİS No 3094

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Katında En değerli üç Kimse şunlardır, Allah’ı devamlı Hatırlayan, Zikreden Bir Lisana sahip olan bir Kul,

Allaha Hamd ederek, Şükrederek İbadetlerini yapan Kul,

Allaha İman ve İtaat konusunda Eşine yardımcı olan Saliha bir Eş Hanım yada Kocadır ”  dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 282

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya geçici bir faydadan ibarettir, Dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı Dindar bir Hanımdır, ” dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 2973

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Şerefi, Dindarlığıdır, Şahsiyeti Güzel Aklıdır, Soyu Sopu ise, Güzel Ahlakıdır, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       TUHEFUL UKUL HADİS No 71

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dindar olan Kimselerin bazı Özellikleri vardır ve Onlarla tanınırlar,

Doğru ve İncitmeden konuşması, Güzel Huylu olması, Çok Sabırlı olması, Kendini, Allah Zül Celale yaklaştıran

her şeye Tabi olması, Emaneti yerine getirmesi, Verdiği Söze Bağlı kalması, Akrabaları ile bağlarının iyi olması,

Akrabalarına iyilikte bulunması, Zayıflara merhamet edip iyi davranması, Bağış ve İhsanda bulunması,

Kadınlara az Teslim olmasıdır, İşte Bu Özelliklerle O, Varılacak yerlerin En güzeline varırlar, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 1088

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Evinin İşini Düzgün yapan Evin Hanımını,

Evinin işlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olan Aile Reisi Kocayı, Cennetine koyacaktır, “ dedi der,

 

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       RUM SURESİ AYET 39 ve 41

“ Ticaretinizde artış olsun diye, aldığınız veya verdiğiniz Herhangi bir Faiz, Allah katında Ticaretinizi artırmaz,

Bereketlendirmez, Bizzat kendi aldıkları ve verdikleri Faiz yüzünden, İşledikleri yüzünden,

( Ticari istikrarsızlık, Üretimsizlik, Heba olma, Hastalıklar, Afetler, İşsizlikler ve Geçim sıkıntıları ile )

Karada ve Denizde Düzeni bozarızki, Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırsın,

belkide bu bozulmadan sonra, Belki, Faiz alıp vermekten ve Faizle İştigal eden işlerden vazgeçerler “ der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesizki Allah Zül Celal, Zenaatkar Kulunu, Zeneati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu sever, “ dedi der, 

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       NESAİ HADİS No 4373

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kişinin Yediği En Güzel Kazanç, Kendi Eli ile Meşru yoldan

Kazandığı Kazançtır, “ Kişi, Meşru yoldan kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmiş olamaz, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 301 ve 919

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Sahabeden biri,

“ Rızkınızı, Kazancınızı, Nikahlanıp Evlenerek arayınız,

Bir Erkek veya Kadın, Eşi ile, Dininin İcabatını yerine getirme güzelliğinden dolayı Evlenirse,

Allah Zül Celal, Onların üzerinden Muhtaciyet Fakirliğini kaldırır,” dedi der,

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S423 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kimse Kızını veya

Efradı Ailesinden birini, Alkollu içki içene verirse, Onunla evlendirirse, Kızını Kendi Eli ile,

Hem Dünyada iken Hemde Ahirette  Ateşe atmış, Cehenneme atmış, Azaba atmış olacaktır, “ dedi der,

 

 

     Evlenmeye Talip olunacak Kızda veya Kadında aranacak olmazsa olmaz şartlar,

Birincisi,          Akıllı olması, Ailesinden İyi bir Terbiye almış olması, Büyüklerine karşı Saygılı olması,

İkincisi,            Edepli, Haya'lı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili, Müslüman olarak Dininin gereklerini yerine getiren olması

Üçüncüsü,      Kuran Okumayı, Hadis Okumayı ve manasını anlamaya çalışıyor olması,

Dördüncüsü,   Namaz Kılıyor, Oruç Tutuyor olması, İbadetlerini yapıyor ve ne anlama geldiğini biliyor olması,

Beşincisi,        Yemek yapmasını bilen ve Güzel Yemek yapan, Evini Temiz tutan olması,

Altıncısı,          Evinden Dışarı çıkarken, Arzular Çekici ve Davet edici şekilde Süsleniyor olmaması,

Yedincisi,        Faizle Alışveriş yapma, Faizle kazanma, İçki kullanma ve Yalan söyleme alışkanlığının olmaması,

Sekizincisi,     Toto, Loto, At yarışı, Piyango gibi olsa dahi, Kumar oynama alışkanlığını olmaması,

Dokuzuncusu, Yalan Yere Yemin etmemesi, Doğru ve Dürüst olması, Eşini ve İnsanları aldatmaması,

Onuncusu,      Gıybet, Dedikodu yapmıyor, İnsanların arasını bozmuyor olması,

Onbirincisi,      Taliblisi olan Erkeğe, Gönlünün Allah için Isınmış olması,

Onikincisi,       Erkekle Emsal yaşta olması,

 

     Bir Kız Yada Kadın ile Evlenmeye Talip olan Erkekte aranacak olmazsa olmaz şartlar,

Birincisi,         Akıllı olması, Ailesinden İyi bir Terbiye almış olması, Büyüklerine karşı Saygılı olması,

İkincisi,          Edepli, Haya'lı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili, Müslüman olarak Dininin gereklerini yerine getiren olması

Üçüncüsü,     Kuran Okumayı, Hadis Okumayı ve manasını anlamaya çalışıyor olması,

Dördüncüsü,  Namazını Kılıyor,, Oruç Tutuyor olması, İbadetlerini yapıyor ve ne anlama geldiğini biliyor olması,

Beşincisi,       Kendini ve Ailesini her zaman için geçindirecek Meşru bir Mesleğinin Zenaatinin olması ve

                      Mesleğinde Sabır ve Sebat edip etmediği, Mesleki Ahlağınında iyi olması, 

Altıncısı,        Faizle Alışveriş yapma, Faizle kazanma, İçki kullanma ve Yalan Söyleme alışkanlığının olmaması,

Yedincisi,       Toto, Loto, At yarışı, Piyango gibi olsa dahi, Kumar oynama alışkanlığının olmaması,

Sekizincisi,     Yalan Yere Yemin etmemesi, Doğru ve Dürüst olması, Eşini ve İnsanları aldatmaması,

Dokuzuncusu, Gıybet, Dedikodu yapmıyor, İnsanların arasını bozmuyor olması,

Onuncusu,      Taliblisi olduğu Kıza yada Kadına Gönlünün Allah için Isınmış olması,

Onbirincisi,      Kızla yada Kadınla Emsal Yaşta olması, 

 

     Bu Şartların Sonuncusu hariç, Diğerleri Olmazsa olmaz Şartlardır,

     Şayet Evleneceğiniz Kız yada Kadın yada Erkek, Ailesi Dindar olan, Kendiside Dindar olan ve

Dininin İcaplarını yerine getiren, Edepli, Haya'lı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili biri ise,

Onun Çok Zengin olmasının, veya Çok Güzel bir Kız yada Kadın olmasının,

Çok Yakışıklı ve Karizmalı bir Erkek olmasının sakıncası olmadığı gibi,

Zenginleri, Fakir olan Ailelerle Kaynaştırması ve Onlarıda Fakirlikten Muhtaçlıktan kurtarması ile Daha güzeldir,

 

 

     EVLİLİK için NASIL BİR SEÇİM YAPILMASI GEREKTİĞİ       KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 875

  Sahabeden Yahya İbnü Kesir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Kötü Arkadaşın Şerrinden, Kocasına Eziyet eden Hayat Arkadaşı Hanımın Şerrinden,

Gaflette ve Dalalette olanların Şerrinden, Sana Sığınırım, “ diye Dua ederdi, der,

 

     Şimdi biz, Evlilik yaparken, hangi şekilde seçim yapıyoruz, ve durumumuz nedir ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri Şu Halk Deyişleri Ne güzel Tefsir ediyor,

   “ Kocasından Sonra Kalkan Hanımda, Hayır olmaz,

     Vefakar Hanımım var deme, Darlık ve Yokluk Gününü Görmeyince,

Hayırlı Evladım var Deme, EL Kızıyla yada Oğluyla Evlenmeyince,

Sadık Dostum var Deme, Başına Bir Hal gelmeyince,

     Bir Kimseyi Hakir eden İnatcı olmaktır, Zengini Fakir eden Hayırsız Evlattır,

Kocasını Zelil eden, Süslenerek Açık Saçık gezmeye düşkün, Süslü Hanımdır,

     Herkesin, Arzu ve Şehvetle bakabileceği, Süslenmeye ve Güzelliğine düşkün olan Şuh bir Kadınla evlenmek,

Evinde Huzursuzluk, Mutsuzluk, Geçimsizlik, Sadakatsizlik istemek demektir,

     Zenginliğiyle Şımaran, Soyluluğuyla İnsanları Hakir gören, bir Kız yada Kadın ile Evlenmek, Görgüsüzlük ile,

Evinde Dövüş, Har Gür, Dır Dır, Evinin Dar olmasını, Evin Başına yıkılmasını istemek demektir,”

 

     Evinde, Sevginin, Saygının, Hoşgörünün, Sadakatin, Huzur ve Mutluluğun, Geçimliliğin Çok olmasını isteyen,

Hısım ve Akrabalarına Sevgi, Saygı, Hoşgörünün, Çok olmasını isteyen,

Ailesi Dindar olan, Kendiside Dindar olan ve Dininin İcaplarını yerine getiren,

Edepli, Haya'lı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili, Bir Kız Yada Kadınla Evlensin,

Kız yada Kadında Böyle Bir Erkekle Evlensin,

 

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN TANIŞMAK GÖRÜŞEBİLMEK                  BAKARA  SURESİ AYET 235

“ Kadınlarla, Kızlarla, İslam Dini Dairesinde, Meşru olan Sözleri konuşabilirsiniz,

Onlarla İyi olan, Doğru olan, Hayırlı olan, Meşru olan, Güzel şeyleri konuşmanızda Beis, Sakınca yoktur,

Lakin Onlarla, Başka şekillerde olarak, Gizlice ve Yalnız olarak Buluşmayın, Gizlice Görüşmeyin,  

Bekar veya Dul olan Bir Kadına, Onunla Evlenme talebinizi söylemenizde, Size bir Günah bir Yasak yoktur,

Nikahlanmak, Evlenmek için de, Acele etmeyin, Hemen Aniden Kesin Karar vermeyin,

İyi bilinizki, Allah Zül Celal, İçinizden geçirdiklerinizi, Sizden daha iyi Mutlak Bilen ve Mutlak Görendir, “ der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN TANIŞMAK GÖRÜŞEBİLMEK                  DARİMİ HADİS No 2178

  Sahabeden Mugire Bin Şube (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenmek istediğiniz kadına bakın, Onunla tanışın, Konuşun,

Çünkü bu, aranızda uyuşma, kaynaşma sağlanmasına daha güzeldir “ dedi der,

 

     EVLENMEK, NİKAH İÇİN TANIŞMAK GÖRÜŞEBİLMEK                  TABARANİ HADİS No 325

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Din kardeşinizin Bir Kızla yada Kadınla Evlenmeye Talip olduğunda, O Din Kardeşiniz O Kız yada Kadınla

Evlenmekten Vaz geçmedikçe, O Kızla yada Kadınla Evlenmeye Talip olmayın,“ dedi der,

 

 

     EVLİLİK için NİŞANLILIK SÜRECİ                     ENAN SURESİ AYET 68 ve 70

“ Ey Müslümanlar, Bir Birinizin Gizli Şeylerini, Ayıp şeylerini araştırıp İfşa etmeyin, Ayıplayıp Birbirinizle

Alay etmeyin, Allah Zül Celal yanında, Alay Edilen, Alay edenden daha hayırlı daha iyi biri olabilir,

Kadınlarda Diğer Kadınlarla Alay etmesin,  Allah Zül Celal yanında, Alay Edilen Kadın,

Alay eden Kadından daha hayırlı daha iyi bir Kadın olabilir,”  der,

 

     EVLİLİK için NİŞANLILIK SÜRECİ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 331

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hanımlar, Sizinle Evlenmek için bir Talibiniz olduğunda ve Sizde

Saçını boyayan biri iseniz, Saçınızın boyalı olduğunu dahi, Size Evlenmek için Talib olana bildirsin, “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NİŞANLILIK SÜRECİ                     İBNİ MACE HADİS No 1864 ve 1865 

  Sahabeden Muhammed Bin Mesleme ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenmek istediğiniz Kızın Yada Kadının, Yüzüne, Hal ve Hareketlerinin, Size uygunluğuna, İyi bakmanız,

Sizin için gerekli bir Şarttır, Zira bu Bakmanız, Evlendiğinizden sonra, aranızdaki Ülfetin, Sevginin, Şefkatin,

Samimiyetin, Doğruluğun, devam etmesi için daha uygundur ve Zorunlu ve Gerekli bir Şarttır “ dedi der,

 

     EVLİLİK için NİŞANLILIK SÜRECİ                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2748

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey insanlar, Akıl sayesinde Tevazu sahibi olunuz, Rabbinizi iyi anlayınız, Size emredilenleri ve yasaklananları

iyi belleyiniz, Bilinizki,  Doğru Akıl, Sizi Rabbinize karşı uyaran, Rabbinize İtaat eden Akıl olmalıdır,

Yine bilinizki, Akıllı kimse, Allah Zül Celale İtaat dendir, Cahil kimse, Akılsız Kimse, Allah'a isyan edendir,

Maymunlar ve domuzlar bile Allah nezdinde O'na isyan edenden daha akıllıdır,

Zira Onlar, Allah Zül Celalin Onları Yaratış gayesinin dışına çıkmazlar,

  ister çirkin, değersiz, mevkisiz ve pejmürde biri olsun, ister yakışıklı, şerefli, güzel görünümlü fasih ve

konuşmasını bilen biri olsun, Dünya halklarının böyle kimseleri yüceltmelerine aldanmayın,

Sonra hüsrana uğrayanlardan olursunuz, “ dedi der,

 

    Bu Hadislerin uygulama süreci, Nişanlılık dönemidir, Bu Ayet ve Hadislerden Sonra Bana Söz Düşmez ama,

Nişanlılık Dönemi, En Az Altı ay sürmeli ve bu Altı Ay Zarfında, Evlenecek Adaylar, Karşılıklı olarak,

En Az Üç Kez Kız Tarafında, Ez Az Üç Kezde Erkek Tarafında, Anneleriyle ve Babalarıyla, Büyükleriyle,

Aile Yemeğinde bulunmalılar, Adaylar ve Aileler birbirlerini tanımalılar, Birbirlerinin Yaşam Tarzlarını görmeliler,

Zira Evlilik için, Karşı tarafı tanımak için, Aklınızda olan ve olmayan Soruların cevabını bu şekilde alacaksınız, 

    Nişanlılık döneminde Evlenecek Taraflar, Evlenecek Tarafların Aileleri arasında,

İslam Dininin Edep ve Haya şartları dahiline olmak şartı ile tanışıp, anlaşma, kaynaşma olmazsa,

Adaylar ve Aileler aralarında birbirlerine uyumluluk ve Allah İçin Muhabbet olmazsa, O Evlilikten vazgeçilmelidir,

Zira Evlenecek olan taraflar, Evleneceği Eşinin Ailesi ile de Evlenmiş oluyor,

    Okumuş Çahillerden, Sosyeteye Özenen, Sosyete Hayranı olanlardan, Kendini Beğenmiş Tiplerden,

Gözü devamlı dışarıyı gözleyenlerden, katiyetle uzak durulmalıdır, Anne Babasına İtaat etmeyen, Hizmet etmeyen,

Onları Hoşnut etmeyen, Evliliğinede İtaat etmez, Hizmet etmez, Hoşnud etmez, Bu Acı Teçrübe ile sabittir,

Tarafların birinde, sonradan uyumsuzluk ortaya çıktığında, ne gibi Ferdi veya Toplumsal felaketlerin çıktığını

etrafınıza baktığınızda açık ve net olarak görmüyormusunuz ?

 

    Evlenmek için birbirine Aday olanlar Henüz Nişanlılık döneminde iken,

Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Rasulunun Sözlerini Yazdığım Yazımın, Evlilik Nikah Bölümlerini,

Eşlerin Birbiri üzerinde olan Haklarını, Kocanın Hanımı üzerinde olan haklarını, Hanımın Kocası üzerinde olan

Haklarını, okuyup iyice anlamaları Allah için Muhabbetle İçlerine yerleştirmeleri şarttır, 

 

     Nişanlılık dönemi süreci, Tarafların,Toplum içinde veya yalnız başlarına iken,

Kimin Eli Kimin cebinde oynamak, oynaşmak değildir, Evlenmeden önce, Karı Koca hayatı yaşamak değildir,

daha sonra ayrılmak ve başkası ile devam etmek değildir, Karpuz Tarlasını Meydana koymak değildir,

Başkasının Karpuz Tarlasında dolaşmak arkadaşlığı değildir,

Sizin Karpuz Tarlanızda başkalarının gezmesini kabul edermisiniz ?

Bu şekil Nişanlılık veya Arkadaşlık, Ailelerin den uzak olma ve daha serbest kalmanın verdiği Özgürlükle,

Üniversite gençliğinde daha çokca görülmektedir, Kişisel Zaaflar, Toplum içinde olunca, Toplum Ahlakını,

Yapısını, onarılamayacak ve geri dönüşü olmayacak şekilde bozar, Haala bu bozukluğu görmüyormusunuz ?

 

 

     EVLİLİĞİN YAPILMASINDA TIBBI SIHHAT KONTROLU                    MÜSLİM HADİS No 1577 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisi ile Tedavi olduğunuz en iyi şey Hacatmattır, ( Kan vermek Kan aldırmaktır, Tedavi olmanız veya

Başkalarının Tedavi olması için gereken en iyi en güzel davranış Başkaları için Kan Bağışında bulunmanızdır )

Kan aldırmaktır, Kan vermektir, Hacamat Sizin Tedavi olduğunuz En iyi ilaçlarınızdandır, “ dedi der,

 

     Bugün, Evlenecek olanların, Tıbbı açıdan Kan Gurupları birbirine uyumlumu uyumsuzmu kontrolu yapılmakta,

Bu Evlilikten Doğacak Çocukların Sıhhatli bir şekilde doğmaları için gerekli kontroller yapılması gerekliliği

henüz yeni anlaşılmıştır,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Evlilik Seçimi ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu İslam Medeni Kanunu Evliliği kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Evlilik tercihinde Kendime dahi uygun bir seçim yapmak istemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim