ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EVLİLİK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 31.05.2021
Okunma : 2843

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK, NİKAH HÜKMİYETİ NEDİR ? 

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NECM SURESİ AYET 45

“ Erkeği, Hanımına Koca olması için Yaratan,   Kadını, Kocasına Hanım olması için Yaratan,

Erkeği ve Kadını, Birbirine Eş olması için Yaratan, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              RUM SURESİ AYET 21

“ Kendileriyle karşılıklı Sevgi Saygı ve Muhabbetle ısınacağınız, huzura kavuşacağınız Eşlerinizi Yaratan,

Eşinizle aranızda Sevgi, Saygı, Muhabbet ve Rahmet Yaratan,

Eşinizle Sizin aranızın ısınması için Sevgiyi, Saygıyı, Muhabbeti Aranıza koyan, Allah Zül Celaldir,

Bu Ayetlerle düşünen Milletler için, O Ayetlerde alacakları dersler vardır, “ der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NİSA SURESİ AYET 1

“ İnsanları Tek, bir Nefisten yaratan, Ondan da Eşini yaratan, İnsan Zürriyetini, Erkek ve Kadından yaratıp

devam ettiren, Kadın ve Erkeğin Nikahla, Evlenip bileşmeleri ile Akrabalık bağlarını bağlayan ve

Sizin üzerinizde Mutlak Yaratıcı ve Gözetici olan Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NUR SURESİ AYET 32     

“ Ey İman Edenler, Aranızdaki, Evlenme Çağına gelen Bekarları, Oğullarınızı ve Kızlarınızı,

İyi Davranışta olan Bekar Kölelerinizi, Bakir Cariyelerinizi, ( İşcilerinizi, Hizmetkarlarınızı,)

İçinizdeki Bekarları Evlendirmeye, Nikahlanmalarına yardım edin, Şayet bunlar Fakir iseler,

Allahın Zül Celalin Lutfu ile, Size verdiği Maldan, Sizde Onlara verin,” diye Emreder,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NİSA SURESİ AYET 24

“  Bir Kadın yada Kızla, Nikahlanmak, Evlenmek,

Ancak ve Ancak, O Kadının yada Kızın, Nikah Mehirlerini vermek şartıyla, Size Helal kılınmıştır,

Nikahlandığınız Hanımınızla Zina etmiş olmamak için, İffetli olmak, İffetli kalmak, Nikahlandığınız Hanımınıza,

Mehirini vermeniz, Hanımında Mehirini alması, Allah Zül Celalin Sizin Üzerinize Nikahınızın Farzı kıldığı,

Olmazsa olmazı kıldığı Hükümleridir, Allah Zül Celalin Size Emri böyledir,”der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              CAMİUSSAGIR HADİS No 12

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kızlarınızı, Oğullarınızı Evlendireceğiniz zaman, Kızlarınızın Taliplisi hakkında, Oğlunuzun Talibi hakkında,

Anneleri ilede İstişare ediniz, “dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2774

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yuvalarınızı, Evlerinizi, Yaşadığınız yerleri Düzeltiniz, Bir Başı, İki Baş yapınız,

( Oğullarınızı, Kızlarınızı zamanı gelince Evlendiriniz,) ” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6528

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nikahlanmak kadar, Eşler arasındaki Sevgiyi, Muhabbeti, Aşkı artırıcı bir şey daha yoktur, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              CAMİUSSAGIR HADİS No 555

  Sahabeden Yahya Bin Yamer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınları, Nikahlayarak Kendinize Helal Kılınız, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              MÜMİNUN SURESİ AYET 6, 5 ve 7

“ Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımı ile Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocası ile Cinsel İlişki kurabilir,

Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşi ile Cinsi yakınlaşma kurabilir ve Tatmin olabilirler,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir,

  Onlarki Mümin ve Müslüman Erkek ve Kadınlarki,

Irzlarını, Namuslarını ve İffetlerini Allah için olan Nikahla, Edep ve Haya ile korurlar, “ der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1771

  Sahabeden Ebu Musa  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evleniniz, ve Sadece Şehvetiniz, Cinsel Zevkleriniz için boşanmayınız,

Şüphe yokki Allah Zül Celal Şehvetine, Cinsel zevklerine çok düşkün olan Er­kek ve Kadınları sevmez,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              METEALİBULALİYE HADİS No 1578

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Her Kim Nikahlandığında, Evlendiğinde, Allah Zül Celale olan Kulluğunun ve

İbadetlerinin yarısını yapmış olur, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S251 H2

  Sahabeden Makıl İbni Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

 “ Size Karşı Muhabbeti Sevgisi Saygısı olan ve Çocuk doğurabilecek Kadınla Evlenin,

Zira, Diğer Ümmetlere karşı, Sizi Çoğalmanızı istiyorum, Çünkü Ben, Yevmi Kıyamette, diğer Ümmetlere karşı,

Sizin bu Şekilde olan Evliliğinizle Çoğalmanızla Övüneceğim, Hiristiyan Rahipleri gibi olmayın,  “ dedi der, 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              İ.AZAM MÜSNED HADİS No 256 /2

  Sahabeden Ebu Mesut (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlenin, Evleninki İffetli olasınız, Edep ve Haya içinde olasınız, Muhakkakki Ben, Kıyamet günü,

diğer Ümmetlere karşı, Sizin İffetinizle, Edep ve Hayanızla olan çokluğunuzla Öğüneceğim “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NUR SURESİ AYET 24

“ Sizden Her Kim, Evlenebilecek Maddi İmkanı zayıfsa, azsa, O Zaman Elinizin altıdaki Cariyelerle,

Fakir Kadınlardan, Kızlardan biri ile evlensin,” der,    

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              NUR SURESİ AYET 33

“ Ellerinizin altında olan Kölelerinize, Cariyelerinize, ( İşcilerinize, Hizmetkarlarınıza ) Mükatebe yapın,

Ellerinizin altındaki Kölelerde, ( İşcilerde, Hizmetkarlarınızda ) Şayet kendilerinde Bir Hayır, Bir Zenaat, Bir Hüner,

Bir Kabiliyet, Sadakat görüyorsanız, Onların Hür olmaları, Kendi Hürriyetlerinde çalışabilmeleri için,

Kendi Geçimlerini Kendilerinin elde etmeleri için, Allah Zül Celalin Sizlere verdiği Mallardan, Kazançlardan,

Onlara verin, Onlara bu şekilde Mükatebe yapın,

  Şayet Bunlar Evlenemeyecek kadar Fakir iseler, Allahın Zül Celalin Lutfu ile, Size verdiği Maldan,

Zenginliğinizden, Sizde Onlara verin, Evlenecek kadar zenginleştirin ve Evlenmelerini sağlayın,

Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah Lutfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar, İffetlerini korusunlar,

 ( Mükatebe, Evlenecek çağa gelmiş olanlar için, aracılık yapmaktır,

Onlardan Fakir olanları Evlenebilecek kadar Zenginleştirmektir,) 

  Şayet Onlara Evlenme İmkanı vermezseniz, Onları Zinaya ve Fuhuşa Zorlamış olursunuz,

Onların Zina yapmalarına, Fuhuş yapmalarına yol açmayın,” diye emreder,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/1 H/351

   Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vakti girince, Vakit Namazını kılmayı, Vefat ettiğinde Cenazeyi, Ergenlik çağını geçmeye gelmiş Kızları,

Veya Kocası ölmüş yada Boşanmakla Dul kalmış Kadınları Evlendirmeyi geciktirmeyin, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S411 H7

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Evlilik hakkında,

“ Bir kimsenin çocuğu evlendirilecek çağa gelince, Kuvveti varsa Hemen evlendirsin,

Evlendirmez ve Çocuk ta fena bir şey ( Zina Fuhuş ) yaparsa mesuliyeti Anaya ve Babaya aittir, “ dedi der,
 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              BUHARİ HADİS No 904

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Evlilik hakkında,

“ Ey gençler, Sizden kim Evlenme vakti geldiğinde ve Evlenmeye İmkan bulduğunda Evlensin,

Çünkü Evlilik, Nikah, Gözü, Göz Zinasından, Haramdan, Kötülüklerden korur, daha iyi sakındırıcıdır,

İnsanların Namusu, Irzını daha iyi koruyucudur,

Kim de güç getiremezse, oruç tutsun. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              İBNİ MACE HADİS No 1846 ve 1845

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve Sahabeden Alkarna Bin Kays (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Evlilik hakkında,

“ Ey Gençler, Sizlerden Kimin Nikahlanma, Evlenme vakti geldiğinde, Nikahlanmaya, Evlenmeye gücü yettiğinde,

Evlensin, Çünkü Evlenme, Nikah, Sizi Sizin Gözünüzü, Elinizi, Ayağınızı Haramlardan, Zinadan Sakındırıcıdır,

İffetinizi koruyucudur, Avret yerlerinizi Muhafaza edicidir,

  Nikahlanmak, Evlenmek, Bütün Peygamberlerin ve Benim Sünnetimdir,

Kimki, Evlilik Sünnetimden yüz çevirirse, Evlenmezse, Nikahlanmazsa,

Benimle ve Benden değildir, Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              DARİMİ HADİS No 2170

  Sahabeden Ebu Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Evlilik hakkında,

“ Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem " Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen, bizden değildir, “ dedi der,  

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/179 H/1

   Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Bir Müslümanki, Genç Yaşında Evlendiğinde, O Dinini, Onun Şeytanından korumuş olur,” dedi der, 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              TİRMİZİ HADİS No 2521

  Sahabeden Sehl Bin Muaz Bin Enes El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Mümin, Allah için sever veya Allah için buğzederse, Allah için verir infak ederse,

Hayırlı bir işte, Allah için kolaylık gösterir, Şer olan bir iştede Allah için Engellemeye, önlemeye çalışırsa,

Allah için Nikahlanıp Evlenirse, O Kimsenin İmanı olgunluğa girmiştir, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6570

  Sahabeden Ebu Rühm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin, En Hayırlı Amellerinizden biride, Evlenmek isteyen iki kişi arasında yardımcı olmanızdır, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              CAMİUSSAGIR HADİS No 1846

   Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Esiri Hürriyetine kavuşturana, Ölü bir Araziyi Ekim yapılır hale getirene, Evlenene Yardım edene,

Allah Zül Celalin Yardım etmesi, O yaptığı Amelini kendine Mübarek kılması, Allah üzerine bir Haktır,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              TİRMİZİ HADİS No 1655

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah yolunda Cihâd eden kimseye ve Zina yapmaktan korunmak için Evlenen kimseye yardım etmek,

Allah Zül Celal için bir Haktır, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              TABARANİ HADİS No 510

   Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'a güvenerek ve Mükafatını Allah'tan bekleyerek Evlenen kimseye, Allahın yardım etmesi ve

O Evliliği Mübarek kılması, Allah Azze ve Celle üzerine bir Hak olur,“ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              İBNİ KESİR HADİS, NUR SURESİ 32 TEFSİRİ

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nikahta, Allah Zül Celalden Zenginlik dileyinizki, Allah Zül Celal Sizi, Lutfuyla Zenginleştirsin, “ dedi der, 

 

     Halk arasında, Evlenene de, Ev Yaptırana da, Allah yardım eder denilen söz, bu Ayet ve Hadisin karşılığıdır,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/16 H/1

   Sahabe Kadınlardan Hayseme (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu yedi büyük günahtan kaçınınız, Allah'a Şirk, Ortak Eş koşmaktan,

Adam öldürmekten, Cihattan kaçmaktan, Yetim malı yemekten, Faiz yemekten,

Namuslu kadınlara iftira etmekten ve Evlenmeyip Bekar yaşamaktan sakınınız, kaçınınız, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU EVLİLİK              METEALİBUL ALİYE HADİS No 1585

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bekar kalmak, Bekar yaşamak, Sizin için En büyük Şer dir, Ömrümden Tek gün kalsa dahi Allah Zül Celalin

Huzuruna Bekar olarak Nikahsız olarak çıkmayı istemem, Nikahlı, Evli olarak çıkmayı arzu ederim, “ dedi der,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

 Allahın Koyduğu İslam Medeni Kanunu Evliliği kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim