ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  RESİM ve HEYKELLERE, BÜSTLERE SAYGI DİYE YÖNELMEK ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 21.01.2023
Okunma : 20196

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR ?

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR ?

 

     ALLAH ve RASULUNU, EVİNİZDE MİSAFİR ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ ?

 

     MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN,

“ BENİ GÖRMEK, BENİ ANLAMAK DEĞİLDİR,

BEHEMAHAL BENİM FİKİRLERİMİ ANLAMAKTIR,” dediği  GENÇLİĞE HİTABESİ,

 

     25 TEMMUZ 1951 Andan Menderesin çıkardığı ATATÜRK BÜSTLERİNİ ve HEYKELLERİNİ KORUMA KANUNU

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Diyorki, Size Din Olarak İslam Dinini Beğendim, İslam Dinini Seçtim,

Size Dininizi, İslam Dinini Kemale erdirdim, Size, İslam Dininin Niymetini tamamladım,

Sonradan, Din ve İbadet adına, Hurafeler ve Bidatlarla kendinizce tamamlayabileceğiniz

Hiçbir Eksikliği bırakmadım,” der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                 BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                  SAFFAT SURESİ AYET 125

“ Mutlak Tek olan Yaratıcınız Allah Zül Celale En Güzel şekilde Saygılı Sadakatli olmayı bırakıp,

Saygı Gösterimiz diye, Baal e, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim, Heykel ve Büstleremi yöneliyorsunuz, ?” der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    FATIR SURESİ AYET 14

“ Onlara, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere ne yaparsanız yapın ne söylerseniz söyleyin,

Çağırsanız da bağırsanızda Sizi Duyamayacak, işitemeyecek, Size cevap veremeyecek olduğunu bildiğiniz halde,

Haala, Saygı gösterisi diyerek, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere, yöneliyorsunuz,?” diye soruyor,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR          SAFFAT SURESİ AYET 85 ve 95

“ Hani, İbrahim ( AS ) Babasına ve Kavmine,

Siz, Saygı Gösterisi diye Nelere Tapar gibi hareket ediyorsunuz, Tapıyorsunuz,? ”

“ Siz Elinizle Yaptığınız Şeylere, ( Totemlere, Heykellere, Büstlere ) Tapar gibi

Saygı gösterisindemi bulunuyorsunuz ? diye sormuştu,”  der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR           ENBİYA SURESİ AYET 52 ve 53

“ Geçmişte, İbrahim Aleyhisselam Babasına ve Kavmine,

Bu Saygı Gösterisinde bulunduğunuz, Tapınıp durduğunuz, Heykeller, Putlar Nedir, diye sordu,”

“ Onlar ise, Biz Atalarımızı, Kavmimizi, Anamızı ve Babamızı, Bu Resim ve Heykellere, Putlara,

Saygı Gösterisinde bulunup Tapar gördük, Bulduk ve Bildik demişlerdi,” der,   

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                   ZUHRUF SURESİ AYET 22

“ Doğrusu biz, Atalarımızı, böyle bir Ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerinden gitmekteyiz demişlerdi,”der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    NUH SURESİ AYET 23

“ Derlerki, Sakın Ha, Ne Tanrınızı bırakınız, Ne Veddi, Ne Suva yı, Ne Yegusu, Nede Yeuku

( Yani Totemleştirdikleri Heykellere Saygı gösterisinde bulunmayı ) bırakınız demişlerdi,” der, 

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    ARAF SURESİ AYET 195

“ O kendi elinizle Yaptığınız ve kendinize Saygı aracılığı kıldığınız, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış,

Resimlerin, Heykellerin, Tutacak ellerimi var, ? Kendi başlarına Yürüyecek Ayaklarımı var, ? Görecek Gözlerimi var,?

İşitecek duyacak kulaklarımı var, ?

  İstediğiniz kadar, Biz Onları, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykelleri Büstleri Sanat için yapıyoruz,

Biz Onlara tapmıyoruz deyin, Biz Sadece O Resmin, O Heykelin Karşısında,

O Şahsa, Sadece Saygımızı gösteriyoruz deyin,

İşte bunlar Sizin, Kendi Kendinize Kurduğunuz ve farkında dahi olmadığınız Tuzaklarınızdır,

O Ortak koştuklarınıza, Aracı kıldıklarınız Tuzaklarınıza uzak durun, Zira O Tuzaklarınız Size TUZAK olacaktır,”der,      

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR         İBRAHİM SURESİ AYET 35 ve 36

“ Hatırlaki, İbrahim ( as ) Rabbine “ Beni ve Ailemi, Oğullarımı Benden sonra gelecekler,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış Resimlere, Heykellere, yönelmekten ve onlara tapıyor olmuş olmaktan uzak Tut,”

“ Rabbim, Zira İnsanların pek çoğunluğu, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere, yönelmekten ve

onlara tapıyor olmuş olmakla Sapıtmalarına, Sana Şirk koşmalarına Sebep oldu,” der,  

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    ARAF SURESİ AYET 148

“ Musanın Kavmi, Musadan Sonra, Süs Takılarından Bir Buzağı Heykeline yönelmekle,

O Buzağı Heykelini Tanrı edindiler ve ( Hak olan Dinlerini, Heykellere, Resimlere yönelmekle,

Putperestliğe çevirdiler,) Dinlerine Zulmedenlerden oldular, ” der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    SAFFAT SURESİ AYET 71

“ Andoldsunki, Onların önceleri Ümmetlerin çoğuda,  

( Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere Heykellere Büstlere Tapar gibi Saygı gösterisinde bulunarak )

Sapıtmışlardı,” der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    KEHF SURESİ AYET 102

“ Allah Zül Celal, Onlar, benden ayrılarak, Kullarımı, Benim Yarattıklarımı, Bana Kullarımı,

( Kullarımın Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlerini, Heykellerini Büstlerini)

Kendinize VELİLER yapabileceğinizimi Sandınız ? ”diye soruyor,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR            ŞUARA SURESİ AYET 71 ve 75

“ Onlar, O, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere yönelenler, Resim ve Heykeller sayesinde toplanırız,

Resim ve Heykellere, Büstlere karşı, Sadece ve Sadece O Şahsa Saygı gösterisinde bulunuyoruz derler ya,”

“ Saygı gösterisinde bulunuyoruz diyerekten, Hiç Neye Neye Tapıyor olmakta olduğunuzu düşündünüzmü, ? ” der,   

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                   

İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/500 H 3, 4 ve 6

  Sahabeden Hureym Bin Fatık (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allaha Ortak koşmaksızın,  ( Sadece Allaha İman edip ve Sadece Allaha İbadet yapıyor olsanız dahi, )

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Suretlere, Heykellere Büstlere yönelmekten sakının,

(  Zira Sizden Birkaç Nesil Sonrası, O Heykelleri, Büstleri ve Resimleri Kendilerine Aracı kılarlar,

İlah edinirler ve onların sebebi siz olursunuz, ) ” dedi der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    ENBİYA SURESİ AYET 67

“ Allahtan başka, Allaha Saygı göstermekten ve Allaha Tapmaktan başka,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere Heykellere Büstlere Tapar gibi Saygı gösterisinde bulunanlara

Yazıklar olsun, Hala Siz Akıllanmayacakmısınız,? ” diye soruyor,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    MAİDE SURESİ AYET 90,

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar,

  “ İnnemel Hamru, Vel Meysiru, Vel Ensabu, Vel Ezlamu, Ricsun Min Ameliş Şeytaan,”

  Alkollu İçkiler, uyuşturucu içecekler ve Yiyecekler, Tabiyeti itibari ile Mutlak Haramdır,

Alkollu İçki içmek, Uyuşturucu İçecekler içmek, Yemek, Mutlak Haramdır,

  Kumar, Fal ve Şans okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak,

Kumar oynamak oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile, Emeksiz Kazanç aramak,

Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Dikili Taşlar, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler Heykeller Büstler yapmak,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere Büstlere Yönelmek, Şeytan işi birer pisliktir,

Mutlak Haram ve Yasaktır, Bunlardan Kaçının, Sakınınki, Sukuna ve Kurtuluşa erebilesiniz,”der

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    MAİDE SURESİ AYET 3

“ Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak, Kumar oynamak oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Bunların Hepsi, Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    MAİDE SURESİ AYET 91

“ Şeytan, Nefis Şeytanınız, İçki ve Kumarla, Sizi Allah Zül Celalden, Rasulunden uzaklaştırır

ve Namaz kılmaktan alıkoyacak, Namaz kıldırmayacak, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat ettirmeyecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                 BAKARA SURESİ AYET 219

“ Rasulum, Sana Alkollu içkiden ve Kumardan soruyorlar, Onlara Deki,

Alkollu İçkide ve Kumarda, Kendinize, Menfaatinize bir takım fayda ve Kazanç görüyormuş gibi olsanızda,

Her ikisininde Size, Telafi dahi edilemez Çirkefleri, Zararları ve Tahribatları vardır, Bunları görmüyormusunuz, ?

( Zira Alkollu içki ve Kumar, İmanınızı ve ibadetlerinizi yok eden bir İçecek ve iştigaldir, )

Allah Zül Celal Ayetlerini böylece açıklıyorki, umulurki düşünürsünüz, “ der

 

   İslam Dininde, İnsan yada diğer Canlı Mahlukata karşı Tapar gibi Saygı gösterisinde bulunmak Yasak ve Haramdır,

   İnsan Heykeli, Hayvan Heykeli, Büstleri, Suretleri yapmak Onlara Saygı gösterisinde bulunmak Yasak ve Haramdır,

 

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                  İBNİ MACE HADİS No 1853

  Sahabeden Abdullah Bin Ebi Evfa (ra) anlatıyor, Muaz Bin Cebel, Allah Rasulunun yanına gelerek,

Allah Rasulune Seçde edince, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Muaz Bin Cebele çok Öfkelendi,

“ Bu Nedir Ey Muaz”  diye sordu, Soru karşılığında Muaz Bin Cebel ise,

“ Ben Şama gittiğimde, Şamdakilerin Reislerine, Hükümdarlarına, İnanç Önderlerine Secde ettiklerini gördüm,

Şam dan Geldiğimde Bende Zâtınıza Seçde etmeyi arzu ettim ve Size Seçde ettim “ diye cevap verdi.

Bu cevaba karşılık olarak, Allah Rasulu,

“ Rükü ve Secde, Sadece ve Sadece Allah Zül Celal içindir, Sadece ve Sadece Allaha yapılır,

Allahtan Başkasına Rükü ve Secde edilemez, ( Saygı göstermek diye ) Secde edilen Ben dahi olsam,

Banada Secde edilemez, Sizi, Allahtan başkasına, Rükü ve Secde etmeyi Men ederim,

Sakın birdaha böyle bir şey yapmayın,

  Şayet Allahtan Başkasına Secde edilebilecek olsaydı, Kadının Kocasına İtaati hususunda,

Kadının Kocasına Secde etmesini Emrederdim, “ dedi der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR       

RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/470 H/12 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, 

Resimleri, Suretleri, Heykelleri, imha et, Yüksek yapılmış kabirleri de dümdüz et dedi, “ dedi der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR           ŞUURA SURESİ AYET 21 ve 13

“ Onların, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler ve Heykellere Büstlere yönelmekte Kedilerine,

Allahın izin vermediği, bir şekli koyan, saygı gösterisi yaptıkları ortaklarımı var ?

  Dininizi, İslam Dinini doğru tutun, İslam Dininin Hükümlerine teslim olun,

İslam Dininin Hükümlerine Hurafeler karıştırıp İslam Dinini bozmayın ve İslam Dininde ayrılığa düşmeyin,” der,

 

     Hz. Ali, Mekkenin Fethinde, Kabenin içindeki, Ebu Cehilin ve Yandaşlarının Tapmakta oldukları Resimleri,

Büstleri, Heykelleri, Putları Kırarak temizlemedimi ?   

 

     Hz. Muhammedin ve Hz Alinin, Bir Resmi Büstü Heykeli olmadığı ve dahi Resimleştirilmenin,

Büstleştirmenin ve Heykelleştirmenin Sapıklık, Sapıtmışlık olduğu bilindiği halde,

Cem Evlerinde,  Resmi Asılı olan kimdir ? Gayet Fotojenik bir Pozla, Kim Resim vermiştir ?

 

     Allah Zül Celalin, İnsanı En Güzel biçimde ve İnsan Sevgisi ile Yarattım demekle,

Sonra Bütün Meleklere, İlk Yarattığım İnsana Adem Aleyhisselam için Secde edin, demekle,

Bütün Meleklerin İlk İnsan Adem Aleyhisselam için Secde etmesi,

sonra, İnsanın İnsana Secde etmesi yani Tapınması demek değildir, Yani Put Perestliktir,

 

    Bugün İslam Dini adı altında, İnsan Sevgisi, Saygı, Hoşgörü adı altında, Kızılbaş Alevi Tarikatının,

Tarikat Dedelerine, Yani İnsana secde etmesi demek değildir,

Kaldıki, İnsan Olmak, İki ayağının üzerinde yürümek, yiyip içmek, cinsel arzularını gidermek,

Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmek değildir, Onun ismi başkadır. Yani Put Perestlik değilmidir, ?

 

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    İHLAS SURESİ AYET 3

“ Mutlakki, Allah Zül Celal, Doğurulmadı, Doğurmadı,”der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    CİN SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Ne bir Çocuk edinmiştir, Nede bir Çocuk doğurmuştur,” der,

 

     SAYGI DİYE, RESİMLERE, HEYKELLERE, BÜSTLERE YÖNELMEK NEDİR                    TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der,  

 

     Allah tarafından gönderilmiş Hak Dinlerin Özelliği aynı anlamları taşır,

Yani Hepsinde Ahiret İnancı ve Allaha Yaklaşım ve Ulaşım şekli, Samimi olmak Takvası vardır,

Budistlikde olan, Budaya Secde etmek, Mirvanaya Ulaşmak ifadesi, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir,

Firavunlukta olan, Firavuna Seçde edmek, Yaratıcıya ulaşmak olarak geçmektedir ve

İkinci Hayatın varlığı inancı, Ahiret İnancını taşımaktadır,

 

     Budizmdeki, Firavunluktaki, Yunan Mitolojisindeki Putperestlik, :

Budizmin, Firavunluğun, Yunan Mitolojisindeki, Doğuran ve Doğan İnsanlara, İnsanların 

Resim ve Heykellerine yönelmesi ile çıkmış, Putperestlik, Sapıklık Sapkınlık ve Sapıtmışlık olmuştur,

 

     Alkollu İçki içmekle, Fal bakmak baktırmakla, Kumar oynamak oynatmakla, Şans oyunları Piyango oynamak,

oynatmakla, Resimler, Heykeller yapmakla, Fotoğraflara ve Suretlere yönelmekle, Dikli Putlara, Totemlere

Yönelmekle, Müslümanım diyenlerde Budizme, Firavunluğa, Yahudiliğe ve Hiristiyanlığa doğru gitmek değilmi ?

 

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Enfeksiyona bağlı Hastalığını fırsat bilip, Yahudi ve İngilizlerin verdiği

Kinin ve adı ve içeriği açıklanmayan ilaçlarla, Çok Sinsice ve birazda zamana yayarak,

Atatürkün Hastalığını Siroz Hastalığına çeviren, Atatürkü Ayağa dahi kalkamaz duruma getirerek,

Atatürke Suikasti uygulayan Tetikci, İsmet İnönü değilmidir,?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

Resmi Dairelerden, Atatürkün Resmini İndirip Kendi Resmini Koydurmadımı ?

Türk Parasından Atatürkün Resimlerini kaldırıp Kendi Resmini Bastırmadımı ?  

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup, Milli Şef İsmet İnönü,

“ İstikbal Göklerdedir,” diyerek Bizzat Atatürkün Kendinin kurdurduğu ve kurulması için

bir İstiklal mücadelesi daha yaptığı, Kayseri Uçak Fabrikasını,  Milli Şef İsmet İnönü, Natoya giriş Müracatı

hazırlığında, “ Siz bu Uçak Fabrikasını kapatın, Natoya girişinizde, Uçakları Biz size vereceğiz,” diyen Amerikanın

Emri ile Kayseri Uçak fabrikasını kapatıp, İmal edilmiş Uçaklarıda Gömmedimi,

Dünyanın Tek Uçak Mezarlığı Kayseridedir Biliyormuydunuz ?

     Atatürk Zamanında kurulmuş olan uçak Fabrikasında, Bugün Hangi Uçaklar geliştiriliyor, Üretiliyor olurdu ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Çok Partili Demoktratik sisteme geçmek diyerek, Siyasi Patiler Kanununu,

Parti Başkanının Delegeleri seçtiği, Delegelerin Parti Başkanını seçtiği,

Seçimlerde Millet Vekili veya Belediye Başkanı seçilecekleri Parti Başkanının Tayin ettiği,

Milletvekili adayına, Belediye Başkanı Adayına, Milletin sadece Oy vermek Zorunda bırakıldığı

Genel Seçimlerde Milletvekilini seçmek için oy veriyor değil, sadece Partiye Oy vermek durumunda olunan,

Zira, Seçmenin, Parti Başkanını Seçmek, Parti Yönetimini Seçmek gibi bir Demokratik hakkı olmadığı,

Anayasamızdaki Seçmen İradesini bağlayan, Oy Versede Vermesede, Neticeyi İyi ve Doğru yönde değiştirmeyen,

Parti Başkanı, Lider Suntası, Tek Adam Vesayeti sistemi olan, Kökten Fanatik Partizanlığı, Demokrasi ve

Demokratiklik kılıfına uyduran, Siyasi Partiler Kanununu ile, Parti Başkanlığı Vesayetini getirmedimi ?   

     Siyasetcinin derdi Seçim, Vatandaşın derdi Geçim olmak varken,             

Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim sistemi Demokratik olmayan bir Ülkemizde,

Milletin Bütünlüğünden, Demokratiklikten, Demokrasiden ve Cumhuriyetten söz edilebilirmi, ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Devrimlere muhalefet ediyor diye, Atatürk ve Atatürkcülük adına,

Yüzlerce, binlerce İlim adamlarımızı İstiklal Mahkemelerinde İdam ettirip, Sonra yargılatmadımı ? 

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

    Milli Şef İsmet İnönü, Buğdayı ve Tahılı yetiştiren Köylümüze varıncaya kadar,

İkinci Dünya Harbini bahane ederek Milleti Ekmek Karnesine bağlanmadımı ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, İkinci Dünya Harbini bahane ederek,

Camilerden, Mescitlerden bir kısmını, Askeri Kullanım adı altında Ahıra çevirmedimi, ?

Mescitlerin ve Vakıf Mallarını satmadımı ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Atatürkten Sonra, Atatürk ve Atatürcülük adına, Tevhidi Tedrisat Kanununu,

Yani Temel Derslerin ve Din Eğitimi ve Öğretiminin birleştirilmesi Kanununu,

Okullarda, Kız ve Erkek Öğrencilerin birleştirilmesi kanunu olarak uygulamadımı ?   

Çağdaşlığı, Hayasızlık ve İffetsizlik olarak uygulamadımı ?

Karma Eğitim adı altında Okullarda, Kız ve Erkek Öğrencilerin birleştirilmesi,

Lise Kız Tuvaletlerinde, Bebek Ceninleri olarak Önünüze gelmedimi ? Halende Devam etmiyormu ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Kılık Kıyafet ve Şapka devriminden sonra, Mütevazi ve Muhafazakar insanlarımızı,

Devlet Dairelerine girişten, Okullardan Teçrit etmesi ve aşağılaması ile, 

Atatürk ve Atatürkcülük adına Batılılaşmak, Avrupalılaşmak diye, Milletin Dini ve Ahlaki Maneviyatını Yok etmedimi ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, İngilizlerin direktifi ile İngilizlerin verdiği Din Eğitimi ve Öğretimi Müfredatıyla,

Uyuşturulmuş, Cahilleştirilmiş Din Adamları yetiştirmek için İmam Hatip Okullarını Açtırmadımı ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Ezanı, Beynelmilel İslami Lisanı yerine, Uydurukca Türkce ile Okutturup,

Ezanı Türkce Okutmakla İslamı Topraga gömdük demedimi ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü,  Atatürkün, Milletin Dinini öğrenmesi ve bilmesi için kurduğu Diyanet işleri Başkanlığını,

Fiili olarak, Uyuşturulmuş, Cahilleştirilmiş, Din Adamları Memurluğu,

Sadece ve sadece Menkıbe, Masal ve Hikaye anlatma, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı yapmadımı ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Cuma Namazı Vakti, Mesai saatleri içine geldiği zaman Kamu görevlisi Memurlara

Cuma Namazını Yasak etmedimi ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Askeriyemizde, Namazını kılan, Orucunu tutan, Dininin gereklerini yapmaya çalışan

Subaylarımızı, Gerici, İrticacı, Atatürk ve Atatürkcülüğe aykırı hareketli diyerek Ordumuzdan attırmadımı ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Devlet Seferberliği Zorbalığı ile, Osmanlıcayı Yok etmek için, Gerek Osmanlıca

Gerek Arabca olan Kuranı Kerimleri, Hadis Kitaplarını, İslam Kaynaklarını, Eline Geçirebildiği Bütün Osmanlıca

Eserleri, Türk Medeniyeti Kaynaklarını Askerlerle toplattırıp Yakıp Kül etmedimi ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

Ataürkten sonra, Atatürkün Kurduğu “ Türk Dil Ve Tarih Kurumunu “ kullanarak, İngilizlerin Emri ile,

Bütün bunların hepsini Tarih Kitaplarımızdan sildi, Milli Eğitim Okullarımızda okutulan Türk Tarihi,

Bizim Tarihimiz değil, Kendi Tarihine ve Kültürüne Düşman Nesiller yetiştirilmesi için,

İngilizlerin Türk Tarihi diye kaka ladıklarıdır,

     Şimdi diyeceksinizki, bu yazdıklarınız anlattıklarınız, Bizim Tarih Kitaplarında yok, !!!

Size, Sizin Tarihiniz olarak İngilizlerin, Yahudilerin, Sizin için yazdığı Tarih Kitaplarında bunlar olurmu ?

     Milli Eğitimimizde, Ders olarak okutulan, “ Türk Tarihi “ Bizden Kaynaklı, Bizim Tarihimiz değil,

Vahşi Batının, Türk Tarihi üzerine uydurdukları yalan ve iftiralardır,

Tarih Dersi Kitaplarının En arka sayfasında O Tarih Kitabı hazırlanırken yararlanılan kaynaklar bulunmaktadır,

Bakınız !!! Tarih Dersi kitapları hazırlanırken yaralanılan kaynak kitaplar,

Bizim Tarihcilerimizin, Bizim Tarihimiz kaynaklı olan, Tarih kaynaklarımıdır ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü,  Atatürkten ve Harf Devriminden Sonra, Atatürkün Kurduğu, Türk Dil ve Tarih Kurumu ile,

Geçmiş anlaşılamasın diye, Türkce Konuşma ve Yazma Lisanını Uyudurukca Türkceye çevirmedimi ? 

 

     Geçmiş Tarih bilgimizi, Bu gün  Uydurmasız, Yalansız, İftirasız bir doğruluğa getirebilirmisiniz ?

     Atatürk, Nutuk Kitabını Türkce yazmadımı ? Nutuk Kitabı, Atatürkten sonra 5 kez Tercüme edilmedimi ?

     Atatürke ve Cumhuriyete sahip çıkmak, İslam Dinine ve Ecdadımıza hakaret etmekmidir ?

     Soyunu reddeden Demokratların UYDURUK Türkcesi, Cumhuriyet kazanımımıdır ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü, Milletin İtibarını kaybedince, Kendi itibarını yeniden kurabilmek için,

İnancımızın, Maneviyatımızın tam aksine, Atatürk ve Atatürkcülük adına,

Her yere Atatürkün Heykellerini dikip, Atatürke Saygı diyerek, Bu Heykellerin önünde Zurna Dinletisiyle

Saygı duruşunda durmayı zorunlu kılmadımı ? Atatürk böyle bir saygı gösterisini istermiydi ?

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönü,  Yaptığı bütün Çirkefi, Pisliği, Melanetleri Atatürk ve Atatürkcülük adına yapmakla,

     O Kadarki, İstiklal Harbinde Baş Komutanının Arkasında Sıra Dağlar gibi Duran Türk Milletini,

Atatürke Hakaret ettiren şekle getiren İsmet İnönü değilmidir ?

 

     Yahudiler, Her türlü Çirkefi Pisliği Melaneti kendileri hazırlar yapar, Lakin Hiçbir şekilde Kendilerinin adı geçmez,  

Başkalarının üzerine düzenlerler, başkalarının üzerinde kalır,

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

     Milli Şef İsmet İnönününde Bütün Bunları Atatürk ve Atatürkcülük adına yapıyor olması,

aynen Dünyanın Başına Bela olan Yahudiler gibi yapması değilmidir ?

 

     25 Temmuz 1951 de Andan Menderes, güya bu hakaretleri önlemek için

Atatürkü Koruma Kanunu diye bir kanun çıkardı,

Bu Kanunun Metninde, “ Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar

hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut

Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır” der,

 

     Önceki Ecdadıma Hakareti nasıl kabul etmiyorsam, Katiyetle Atatürke hakareti bende kabul etmem,

     Lakin Bu Kanunun, Atatürkü Koruma veya fikirlerini anlama yönünden bir alakası yoktur,

Zira Atatürkü koruma ve Fikirlerini anlama değil, daha ziyade Atatürkün Heykellerini, Büstlerini, koruma kanunudur,

Atatürk Heykellerinin, Büstlerinin, Resimlerinin Laiklikle, Laik Rejimle,

Atatürkün Fikirlerini anlamakla ne alakası vardır, ? Aklı olan buraya gelsin, 

 

     2021 yılında öncesindede varmı bilemiyorum, Sözde Atatürkcü Düşünce Derneği olan, Sözde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olan Derneklerin Ana Okullarında 10 Kasımda Atatürkü anma diye Çocuklara

Atatürkün Resimlerine Heykellerine Secde ettirildiğini görmedinizmi ?

 

          İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup, Bugün Milli Şef İsmet İnönünün Hıyaneti, Hainliği, Pislikleri

ortaya çıkarıldıkca, Çıkaranları, Çeşitli kavram kargaşaları ile Şeriatcılar, Gericiler, İrticacılar, Yobazlar, Takiyyeciler,

Kökten Dinciler, Yarasalar, Atatürk, Cumhuriyet ve Laiklik Düşmanı, diyerek aşağılamıyorlarmı ?

     Dini Değerlerini Yaşamaya çalışanları, Dindar olanları,

“ Şeriatcılar, Gericiler, Yobazlar, Yarasalar, Köten Dinciler,” diyerek, Atatürkcü Olanlara düşman ettiler,

     Atatürkcü olanları, “ Modernler, Entelektüeler, Sosyeteler, Dinsizler,  diyerek,” Atatürke Düşman edip,

Milletimizi Kaplara bölmüyorlarmı ?  Milletimizi kamplara bölenler kimlerdir ? 

 

     MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,  Gençliğe Hitabesinde,

 

“    Ey, TÜRK İstikbalinin Evladı, “ Beni görmek, Beni Anlamak değildir,

( ileride, Heykellerimin, Büstlerimin, Resimlerimin önünde, Şuursuzca Kalas gibi durmak değildir,

Bana Zurna Dinletisi ile Saygı Gösterisinde bulunmak değildir,) Behamahal Benim Fikirlerimi anlamaktır,

Fikirlerimi, anlamaya ve değerlendirmeye çalışmadan Beni anlamış olamazsınız,”

“    Ey, TÜRK İstikbalinin Evladı, Manda ve Himaye Kabul olunamaz, Geçmişteki Atalarımın,

Devletleri gibi, Selçuklu ve Devleti Osmanı Aali gibi, Bağımsızlık, Benimde Karakterimdir,

     Beni de yetiştiren, Devleti Osmanı Aalidir, Sultan Abdülhamidin kurduğu Askeri Rüştiye,

İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademileridir, ”

“    Ey, TÜRK İstiklalinin Evladı,

Cumhuriyet, Bedava kazanılmış bir şey değildir, Cumhuriyeti elde etmek için, Kanımızı döktük, Canımızı verdik,

Vatanın her tarafına, Kırmızı Kanımızı akıttık, İcabatında, Vatanımızın, Toprağımızın, Milli ve Manevi değerlerimizin,

Müesseselerimizin Müdafası için, lazım olanı yapmaya her an hazır olun,

Esas Düstürunuz, Yurtta Sulh Cihanda Sulhtur, Zira, Zaruret olmadıkca, Harp bir Cinayettir,

     Ey, TÜRK İstiklalinin Evladı,

İstikbalde dahi, Dahili ve Harici Bedhahların olacaktır, İstiklal ve Cumhuriyete kastedecek Düşmanlar,

Bütün Dünyada Emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler, 

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir,

     Cebren ve Hileler ile, Aziz Vatanımızın Bütün Kaleleri Zaptedilmiş, Bütün Tersanelerine girilmiş,

Bütün Orduları dağıtılmış, Memleketin Her Köşesi Bilfiil İşgal edilmiş olabilir,

     Bütün bu Şeraitten daha Elim ve Vahim olmak üzere, Memleketin dahilinde ve İktidara sahip olanlar,

( Türkiye Cumhuriyeti Devleti İktidarına sahip olanlar, Türk Devleti ve Milletine Muhalefetle Muhalefet İktidarı olanlar,)

Gaflet, Dalalet ve Hatta Hıyanet içinde olabilirler,

     Hatta, bu İktidar sahipleri,

Şahsi Menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi Emelleri ile, Tevhit edebilirler, Birleştirebilirler,

( Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Genel Kurmay Başkanı, Öğretim Kurumu Başkan ve yöneticileri,

Ekonomi Kurumları Başkan ve Yöneticileri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti İktidarına sahip olanlar,

Muhalefet partileri, Basın, Medya ve Güya Sivil Toplum Kuruluşları gibi,

Türk Devleti ve Milletine Muhalefetle Muhalefet İktidarı olanlar,

Müstevlilere Dost olmakla, Türk Devletine ve Türk Milletine Düşman olabilirler, )

Gaflet ve Dalalet ve Hatta Hıyanet içinde bulunabilirler,

Türk Milletini, Türk Cumhuriyeti Devletini, Fakru Zaruret içinde, Harap ve Bitap düşürebilirler,  

Geçmişteki Devletlerimizi, Selçuklu ve Devleti Osmanı Aaliyi yıkanlar bunlardır,

“    Ey, TÜRK İstikbalinin Evladı, İşte bu Ahval ve Şerait içinde dahi, birinci vazifen,

Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet Muhafaza ve Müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur, Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir,

“    Ey, TÜRK İstikbalinin Evladı, Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,

vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin.

Türk İstiklal ve Cumhuriyetini, Türk Milletini, Müdafa ve Muhafaza etmek ve kurtarmak için,

“ MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET, DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR,”

“ Çanakkale ve İstiklal Harbini ve İstiklali kazandıran Güç ve Kudret, İşte bu Güç ve Kudrettir “ demekle

     Mustafa Kemal Atatürk, Milletine Açıklayamadığı İsmet İnönünün Hıyanetini, Hainliğini, Ve sonrakilerin

Türk Milletine İhanetini ve Hıyanetini, Sonra Yetişecek Genç Nufusa seslenerek, Gençliğe Hitabesi ile vermedimi ?

 

     Çanakkalede İttifak Kuvvetleri olarak İngilizler, Fransızlar Gemileriyle Boğazlara dayanıp

İstanbulu İşgal etmedilermi ? Daha sonra Çıkarma yaparak 500,000 İnsanımızı Katletmedilermi ?

Kendileri beceremediler, Arkadan kışkırttıkları Yunan ile Yurdumuzu İşgal edip, İnsanlarımızı Katletmedilermi ?

     Yunan Kışkırtıcısı olan, Tarihteki adı Haçlılar, Çanakkaledeki, İstiklal Harbindeki adı, Müttefik İşgal Kuvvetleri,

Şimdiki adı Avrupa Birliği olan, İngiliz, Fransız, Alman, Yunanlılar ve Amerika ile Nato Müttefikiyiz,

aynı Müttefiklerin Avrupa birliğine girmek için ise, İdarecilerimiz, Muhalefet dahil Siyasilerimiz yalvarıp durmaktalar,

 

     Avrupa Birliğine Giriş Süreci başlatıldığında,

Avrupa Birliği denilen ittifak nedir düşünülmedi halende düşünülmüyor,

Avrupa Birliği denilen İttifak, Atatürkün ifadesiyle “ Müstevliler, Mandası ” değilmidir, ?

yaptırımlarıda ayrıca İstiklal harbimizdeki gibi devam etmekte değimlidir, ?

 

     Bunlar  Atatürkün söylediği “ Gaflet ve dalalet ve hatta Hıyanet değilmidir ?

 

     Yukarıdaki, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Hadisleri Size bir çağrışım vermiyormu ?

Atatürkün,“ Cebren ve Hileler ” ile başladığı sözlerini yaşamıyormusunuz ?

 

     Atatürk, “ Beni görmek, Beni anlamak değildir, Behamahal Benim Fikirlerimi anlamaktır “ demekle,

Bu Ayet ve Hadisleri Şeriat Kanununu ifade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

    Atatürkün, Gençliğe Hitabesindeki Sözleri, yukarıdaki Ayet ve Hadisleri Şeriat Kanununu  İfade etmiyormu ?

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Atatürkün “ Muasır Medeniyet seviyesi “ olarak gösterdiği ilericilik ve çağdaşlık,

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri Şeriat Kanununu ifade etmiyormu ?

Bu Ayet ve Hadisler, 1400 yıl önceki karanlık diye hakaretler edilen ŞERİAT KANUNUDUR,

 

 

    ATATÜRKÜN, CUMHURİYET İLKELERİNDEN BİRİ OLAN LAİKLİĞİ, EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ TANIMLAMASI

“ Bizim Dinimizde, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

Sahte Dindarlarla, Gerçek Dindarlar, Din İstismarı yapanlarla, Dini İstismar edenler, ancak,

Gerçek Din Eğitimi ve Öğretimi ile ayırt edilebilirler,

     Hepimiz eşitiz, Dinimizin Hükümlerini Eşit olarak öğrenmeye, Mecburuz,

Din Eğitimi ve Öğretimi almayan Milletlerin ayakta kalması mümkün değildir,

Her fert : İstediğini düşünmek veya İstediğine inanmak, Seçtiği Dinin İcaplarını yapmak veya yapmamak,

Kendine mahsus Siyasi bir fikre malik olmak, Hak ve Hürriyetine sahiptir,

Kimsenin : Fikrine ve Vicdanına Hakim olunamaz,

     Her Kişi, Dinini Din İşlerini, İmanını öğrenmek için bir yere Muhtaçtır, ORASIDA OKULDUR,

( Eğitim ve Öğrenim yerleri Ruhbanlar ve Ruhban Kurumları değildir, )

“ Türkiye Cumhuriyeti, Şeyhler, Dervişler ve Müritler Devleti olamaz “

( Ruhban Din Adamları, Devletin İdare İşlerine, Devlet Adamlarıda, Dinin İbadet İşlerine karışamaz, )

“ En Hakiki Mürşit İLİMDİR, Öğretmenler, Yeni Nesiller, Sizin Eseriniz olacaktır “ dediği ilke ile,

     Ruhbanlık Eğitimi ve öğretimi vermeye başlayan Tekke ve Zaviyeleri kapatması,

Ruhbanlık Kurumu olmaya başlayan Halifeliği ve Hilafeti, Yeni Devletimiz kurulduğunda, Resmen kaldırması,

Tevhidi Tedrisat Kanununu Yani Dini Eğitimi ve Öğretiminin Diğer Derslerle birleştirilmesi Kanununu çıkarması,

Dinin, Ruhbanlık Kılığından kurtarılması için, Kılık ve Kıyafet Kanununu çıkarması,

     Anayasamızın 26, 27, 42, 24, 12, 20, 17, 19, 15, 13, 124, 130, 131, 10, 11, 38, 14 ve 5. maddeleri ve

Din Eğitim ve Öğretiminin Birleştirilmesi Kanunu, Tevhidi Tedrisat Kanunu,

yukarıdaki  Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     İsmet İnönünün Atatürke ve Türk Milletine İhaneti ve Hıyaneti,

Atatürkün Ölümünden Sonra Milli Şef olup,

Ataürkten sonra, Atatürkün Kurduğu “ Türk Dil Ve Tarih Kurumunu “ kullanarak, İngilizlerin Emri ile,

Bütün bunların hepsini Tarih Kitaplarımızdan sildi, Milli Eğitim Okullarımızda okutulan Türk Tarihi,

Bizim Tarihimiz değil, Kendi Tarihine ve Kültürüne Düşman Nesiller yetiştirilmesi için,

İngilizlerin Türk Tarihi diye kaka ladıklarıdır,

 

     Şimdi diyeceksinizki, bu yazdıklarınız anlattıklarınız, Tarih Kitaplarında yok, !!!

Size, Sizin Tarihiniz olarak İngilizlerin, Yahudilerin, Sizin için yazdığı Tarih Kitaplarında bunlar olurmu ?

     Milli Eğitimimizde, Ders olarak okutulan, “ Türk Tarihi “ Bizden Kaynaklı, Bizim Tarihimiz değil,

Vahşi Batının, Türk Tarihi üzerine uydurdukları yalan ve iftiralardır,

Tarih Dersi Kitaplarının En arka sayfasında O Tarih Kitabı hazırlanırken yararlanılan kaynaklar bulunmaktadır,

Bakınız !!! Tarih Dersi kitapları hazırlanırken yaralanılan kaynak kitaplar,

Bizim Tarihcilerimizin, Bizim Tarihimiz kaynaklı olan, Tarih kaynaklarımıdır ?

 

     Vinston Çhirçil in “ Tarihinizi, Kültürünüzü, Medeniyetinizi Ne kadar biliyorsanız,

O Kadar ileri gidersiniz” sözüne karşılık şimdi ben soruyorum,

Biz Tarihimizi, Kültürünüzü, Medeniyetinizi Ne kadar biliyoruz ? Ne kadar İlerdeyiz ?

 

     Atatürk Milliyetciliğinde, Atatürke Saygı, Atatürkün fikirlerini anlayarak,

hiçbir kavram adı altında ayrımcılık yapmadan Milletine hizmet etmek demek değilmidir, ?

Ataya Saygı : Totemleştirilmiş Büstlerinin önünde, kalas gibi şuursuzca durmakla,

Ataya Zurna dinletmek olamaz, Fikirlerini anlama ve değerlendirmeden, Atatürkcülük olmaz, olamaz,

     Atatürk : Büstlerinin, Lahtinin Totemleştirilmesini ve önünde, şuursuzca kalas gibi durmakla ve

kendisine Zurna dinletisi ile yapılan bir saygı gösterisini istermiydi ?

bu adamların Atatürke Manevi Saygıları zaten yok, Maddi saygılarıda ancak bu kadar,

     Bizim İslam Edebimizde, Geçmişimize Zurna dinlettirerek, Kalas gibi Şuursuzda durmak değil,

Rahmet için Dua etmek vardır,

Geçmişimize Saygılı ve Sevgili olabilmek için Onların Emanetlerini korumak için 15 Temmuz gibi durulur,

 

 

 

 

 

 

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/71 H 10

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Cebrail Aleyisselam Bana geldi ve

“ Cehennemde En şiddetli Azab görecekler (Canlıların) Resmini yapanlardır, “ dedi der, 

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       BUHARİ HADİS No 1963  

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Resimler, Heykeller yapanlar yokmu, İşte onlar, kıyâmet gününde: Haydi yaptığınız Resimlere, Heykellere

Sûretlere, Büstlere Can veriniz denecek Onlarda Biz onlara Nasıl can veririz diyeceklerde, Bu Mazeretleri onları

kurtarmayacak, Onlara Yaptıkları Resimlerle, Heykellerle, Büstlerle, Suretlerle Azâb olunacaktır, “ dedi der,

 

    RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                        MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/203 H 41

  Sahabeden Eska İbni Vasile (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah, Kendini beğenmişleri sevmez,

Kendini Beğenmişler, İneklerin Ot yemek için dillerini uzattıkları gibi, İnsanlara Dil uzatarak,

İnsanların kalplerini kırıcı sözlerle konuşurlar,

Allahta, Onlara Cehennemde dillerini yüzlerini dağlayarak azap edmem vacip oldu, “ dedi der,

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       BUHARİ HADİS No 1019

  Sahabeden Said İbni Ebül Hasenin İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Hayvanlardan yahut İnsanlardan bir şeyin, Bir Suretini, Tasvirini, ( Yani Resmini yahut Heykelini )

yaparsa, Satarsa yahut alırsa, ( Evinde, İşyerinde yahut bir yerde bulundurursa ) Yevmi Mahşerde,

Allah Zül Celal Ona, O Yaptığın Suretlere, Tasvirlere ( Resimlere, Heykellere ) Can ve Ruh ver diyecek,

Can ve Ruh vermek, Mutlak olarak Allah Zül Celale ait olduğu içinde, Hiç Kimse Can ve Ruh veremeyecek,

O, O Tasvire, Surete, ( Resime, Heykele ) Can verinceye kadar, Allah Zül Celal, O Kişiye Azab edecektir,“ dedi,

  Bir Kişi Allah Rasulune gelip, Benim Maişetim Vasıtaı, Benim Nafakamı kazancım, Elimin Sanatından

ibarettir, Ben Tasvirler, Resimler Heykeller yapar satarım, onunla geçimimi sağlarım dedi,

Allah Rasulu O Kişiye, “ Vay Sana Yazıklar oldu, Sanatını işlemek zaruretinde isen,

O zaman Sana, Yaratılışında Ruh olmayan şeylerin, Ağaç gibi, Orman gibi, Dağ gibi, Deniz gibi şeylerin

Tasvirini yapmanı tavsiye ederim,“dedi der,     

 

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       MÜSLİM HADİS No 2104

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Muhakkak ki Melekler, içinde, Köpek bulunan,

İnsan yada Hayvan suretinden Resim bulunan, Heykel bulunan, Cünüb bulunan, yani Cenabet kimse bulunan

hiçbir Eve, İşyerine, İbadethaneye, Hiçbir yere girmezler,” dedi der,

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       İBNİ MACE HADİS No 3359 ve 3360

  Allah Rasulunun Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Bir Gün Bir Yemek yapıp,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemi Davet ettim, Allah Rasulu Evime geldi fakat,

Evimde Resimler görünce geri gitti, Bunu üzerine Allah Rasulunun Kızı ve Hanımım Fatıma (ra) bana,

Allah Rasulune Koş Yetiş, Ehli Beytinin ve Kızının Evine girmekten Onu çeviren nedir öğren dedi,

Allah Rasulude, “ Örtülerin üzerinde Süs olarakta olsa,

Resim ve Suret bulunan yerlere girmek Benim için yoktur, Ben Oraya girmem, giremen, “ dedi der,

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       MÜSLİM HADİS No 2104

“ Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Evimde Sedirin üzerinde oturuyordu, Elinde Baston gibi bir deynek

vardı, Deyneği elinden düşürdü, Deyneği eline almak için eğildiğinde, Oturduğu Sedirin altında

Torunları Hasan ve Hüseyinin oynadığı bir Köpek yavrusu vardı ve onu gördü,

Bana Ya Aişe, “ Bu Köpek buraya Ne zaman girdi “ diye sordu, cevabımı beklemeden,

“ Hemen Köpeği Evden çıkart diye Emretti, “ Bende Köpeği evden çıkardım ve

Köpeğin oturduğu gezindiği yerleri temizledim, daha sonra Allah Rasulu bana,

“ Cebrail Aleyhisselam bana geleceği bir saati bildirip sözleşmiştik, Saat geldi, fakat Cebrail Aleyhisselam

gelmedi, halbuki Cebrail Aleyhisselam Şu Saatte geleceğim diye bildirdimi, hiç aksatmaksızın O saate gelirdi,

Cebrail Aleyhisselamı epey bekledikten sonra geldi,

Bende Cebrail Aleyhisselama, Seni Bekledim durdum Ama Sen gelmedin dedim,

  Bu Sorumun karşılığında Cebrail Aleyhisselam, “ Muhakkak ki Melekler, içinde, Köpek bulunan, İnsan yada

Hayvan suretinden Resim bulunan, Heykel bulunan, Cünüb bulunan, yani Cenabet kimse bulunan hiçbir Eve,

İşyerine, İbadethaneye, Hiçbir yere girmezler, Bana, Senin evindeki, Sedirinin altıdaki köpek mâni oldu,

Bunlar Hükmen Necistir ve Pistir, Bunların Bulunduğu yerde Hükmen Necasettir, Necistir ve Pistir,

Senin Sedirin altındaki Köpeği dışarı cıkardıklarından ve temizlediklerinden sonra gelebildim, “ dedi der,     

 

     RESİM, HEYKEL YAPMAK VE İTİBARI NEDİR                       TİRMİZİ HADİS No 2276      

  Sahabeden Abdullah ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim Suretime ve Şeklime giremez,”dedi der,

 

     Şimdi Hepimizin Evinde, İşyerinde, İbadet yerlerimizde, İnsan ve Hayvan Suretlerini gösteren Resimler var,

Heykeller var, Süs eşyası diyerek en görünür yerlere koyduğumuz İnsan ve Hayvan heykelcikleri olan Biblolar

var, Evimizde Köpek var, Çocuk Oyuncağı dediğimiz Tamamen İnsan ve Hayvan suretlerinde ve Çıplaklığında

Oyuncak Bebekler var, Evlerimizde, İşyerlerimizde, İbadet yerlerimizde, Gıybet var, Dedikodu var, Fıskı Fücur,

Magazinsel yaşam var, Riyakarlık, Gösteriş yapmak var, Yalancılık Dolandırıcılık var,  

 

    Şimdi Diyeceksinizki, Resimlerin Heykellerin, Kime Ne zararı var, Bizce bunlar Çok Masum bir şeylerdir,

Biz Bunları, Put olarak görmüyoruz, Biz Onlara Tapmıyoruz, ! ! ! diyeceksiniz,

Bunların bulunduğu Evlere, İşyerlerine, İbadet yerlerine Allahın Melekleri ve Peygamberi dahi girmezken,

Allahın Size, Nasıl bir Gözle baktığını Hiç Düşündünüzmü ?

 

     İnsan ve Hayvan Sureti Resimler Heykeller bulunan Evlere, İşyerlerine, İbadet yerlerine Allahın Melekleri ve

Rasulu Peygamberi dahi girmezken, Evinizde, İşyerinizde, İbadet yerlerinizde,

Allahı ve Rasulunu Misafir etmeyi hiç düşündünüzmü ? Misafir ettinizmi,?

     Evinize, İşyerinize, İbadet yerlerinize, Allahı Misafir edebilirseniz, Allaha ve Rasulune, Edep ve Haya ile

Dostluktan başka Ne İkram edebileceksiniz ?  İmdi Oturun Hesaplayabilirseniz Zararınızı Hesaplayın,

 

    Allah Rasulunun Evinize gelmesi demek, Rüyanızda Onu görmeniz demektir, Rüyanızda görebiliyormusunuz ?

Evinize, İşyerinize, İbadet yerlerinize, Allahı Misafir edebilirseniz, Allaha ve Rasulune,

Edep ve Haya ile Dostluktan başka Ne İkram edebileceksiniz ? Misafirin Size Hediye getirdiğini iyi bilirsiniz ve

Memnun olursunuz, Misafiriniz Allah ise, Size Neler ve Nasıl olan Hediyeler getireceğini Hiç düşündünüzmü ?

Allahın Size, Nasıl bir Gözle baktığını Hiç Düşündünüzmü ?

İmdi Oturun Hesaplayabilirseniz Zararınızı Hesaplayın,

Şimidiye kadar, Hiç anlamadığımız ve Anlamak istemediğimiz,

Hadislerden ve Allah Rasulunun Sünnetlerinden biri Budur, 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal, Manevi ve Maddi Şeriat Kanunudur,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum, Putperestliği istiyorum demektir,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

    Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim