ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  EKONOMİK KRİZLER İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 03.12.2022
Okunma : 2813

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK NEDİR ?

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ NEDİR ?

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!
 


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,

 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             VAKIA SURESİ AYET 81, 82

“  Size Tayin ve Takdir ettiğimiz Rızkınızı, Kazancınızı, Küçümsüyor, Yalanlıyormusunuz, Hakirmi görüyorsunuz,

Rızkınızın Kazancınızın Sadece ve Sadece Dünyalık Rızıklardan, Kazançlardan ibaretmi sanıyorsunuz,“ der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜLK SURESİ AYET 15 ve 21

“ Ancak ve Mutlak Size, Allah Zül Celalin verdiği Rızıktan, Kazançtan yiyebiliyorsunuz, Allah Zül Celal Rızkınızı,

Kazancınızı tutacak vermeyecek olsa, Sise Rızkınızı, Kazancınızı verebilecek olan Kimdir, ? “ diye soruyor,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MUHAMMED SURESİ AYET 36

“ Dünya Hayatınız, Ancak gereksiz bir oyun bir eğlenceden, bir darlıktan ibarettir,

Allah Zül Celal, Sizden Bütün Mallarınızı Oyun eğlence ve israf şeklinde Harcamanızı istemiyor,

Şayet İman eder ve gereksiz Oyun, Eğlenceden sakınırsanız, Allah Zül Celal Size Çarenizi verecektir,  ” der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             ARAF SURESİ AYET 94 ve 95

“ Biz Hangi Ülkeye, Hangi Ümmete bir Peygamber gönderdi isek, O Ülkenin, O Ümmetin Halkını,

Allah Zül Celale, İtaat etsinler, Yalvarıp yakarsınlar diye Mutlaka, Yoksulluk ve Darlıkla Sıkıntıya uğratmışızdır,”

“ Sonra yine, Yoksulluğun, Darlığın, Sıkıntının yerine, Zenginlik, Bolluk ve Rahata erdirip çoğaltmışızdır,” der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             RAAD SURESİ AYET 31

“ Bütün yaptığınız İşler Allah Zül Celalin Bilgisi dahilinde olmaktadır,

Kendi ellerinizle yaptığınız kötü Çirkef işlerden dolayı, Başınıza devamlı Darlık, Yokluk, Kıtlık, Hastalık gibi

Belalar, Musibetler gelecek, Yahud Sizin yakınınızdaki Yurtlara gelecek, Fakat Sizide etkileyecek,

Hiç Şüpheniz Olmasınki Allah Zül Celal Sözünden, Vadinden Caymaz,

Bu Haliniz, Allah Zül Celalin Vaad ettiği Kıyamet Günü gelinceye kadar devam edecektir, “ der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin son kısmının başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar muhakkak gelecektir,

  Öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar gelecek ki, bazısı diğer bazısını hafifletecek

( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif kalacaktır,)

Artık Mu'min Kul, böyle bir fitne, kriz geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, kırız budur diyecek,

bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek ve Mu'min Kul,

işte beni helak edicek fitne, kriz budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecek,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecek tir “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜ’MİN SURESİ AYET 75

“ Bunlar, Geçici olan Yeryüzünü, Hakkından fazla sevmemeniz, güvenmemeniz bağlanmamanız içindir,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             BAKARA SURESİ AYET 155

“ Andolsunki Sizleri, Mallarınızı, Ürünlerinizi, Eksiltmekle, Daraltmakla, Bollaştırmakla, Genişletmekle,

Açlık ve Can Korkuları ile, bizce belirlenen vakitlerde ve sürelerde tekrar tekrar İmtihan ederiz, “ der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             ENBİYA SURESİ AYET 37

“ İnsanı Çok Aceleci olarak yaratım, Lakin o kadar acele etmeyin, çabuk istemeyin,

Çok Yakınınızda olarak Size âyetlerimi, alametlerimi, İmtihanlarımı göstereceğim,

Lakin Acelecilik etmemeniz, İmtihanınız gereğidir,” der,

 

 

    EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?              YUNUS SURESİ AYET 100

“ Allah, Rezilliği, Pisliği, İşsizliği, Huzursuzluğu, İstikrarsızlığı, Bereketsizliği, Ekonomik darlığı, Akıllarını,

Beyinlerini, Düşüncelerini, Doğruluktan ve Dürüstlükten, Hak ve Adaletten yana kullanmayanlara verir “ der

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/369 H/12

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Riba, Faizle iş yaparak, para kazananın sonu, mutlaka yoksulluğa, muhtaçlığa düşmektir, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 2279

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Riba ile Faiz ile Alışveriş yaptıkları zaman yaygınlaştığında, Zaruri olarak görüldüğünde, )

Faizle, Hıyanetle, Aldatma ile Malını, Gücünü, İşini artırmaya çalışan hiç kimse yokturki !

Akıbeti, yani sonu, Malının, gücünün, İşinin yok olmasına, Bereketin İnsanlar üzerinden kalkmasına,

Toplumun Fakirlik, yoksulluk, işsizlikle Helak olmasına sebep olmasın “ dedi der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/428 H 3

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Milletin içersinde, Faizle alışveriş ortaya çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet, Mutlaka Kıtlıkla yoklukla cezalandırılır,

  Bir Milletin içersinde, Rüşvetle iş görme çıkıp yaygınlaşınca,

O Millet Yaşam korkuları ile cezalandırılır “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             CAMİUSSAGIR HADİS No 400

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Müminler, Allah yolunda Cihadı terk edip, Mal Mülk, daha çok Para kazanmak hırsına düşüp Cimrileştiklerinde,

Paraya ihtiyacı olduğunda, bir malı, Veresiye daha yüksek bir Fiata alarak, daha düşük bir fiata Peşin satma

şek­lindeki alışverişte bulunduklarında, Allah onları öyle bir Zilletlere, Belalara, Darlığa dü­şürür ki,

yeniden İslam Dininin Asli Hükümlerine dönmedikce,

Zilletleri, Belaları, Darlığı başlarından def et­mez, “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/244 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Iğne usulu ile, ( Müşterisine Veresiye satıp, Sattığı Müşterisinden Peşin paraya, Sattığı fiyattan az fiata alır)

İntikar usulu ile, ( Alıcısı olan malın fiyatını artıracak Stokculuk ile, Zulum ile, Yemin ile, Faizli alış veriş ile,)

Ticaret yaparsanız, Allah yolunda, ( Malınızla, İlimle, Bilimle, Canınızla,) Cihadı yapmayı terk ederseniz,

Allah Sizi Zillete düşürür, ( Doğruluğa, Dürüstlüğe, ) Dininize tekrar dönünceye kadar,

Zilleti Perişanlığı, İş Darlığını üzerinizden kaldırmayacaktır, “ dedi der,

 

    EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?              BUHARİ HADİS No 2119

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah bir kavme, Fasıklıklarından dolayı Azâb indirince, Rızıklarında Darlık indirince,

O Azab ve Rızık darlığı Herkese isâbet eder, O Kavim içinde bulunan Sâlih Kimselerde Darlıktan kurtulamaz,

   Sonra Kıyâmet gününde herkes kendi amellerine göre Sorguya ve Hesaba Çekilir, Sâlih olanlar,

Cennetteki Sınırsız ve Sonsuz Niymetlerle Mükâfatlandırılır ve Mükafatlandırılmaya devam edilirler,

Fâsıklar, Cehennemdeki Sınırsız, Sonsuz Azâblarla Cezalandırılır, Cezalandırılmaya devam edilirler,” dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/153 H/29

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal adıyla Yemin ederimki, Benim Ümmetimden bazı İnsanlar gelecekki,

Faizli Alış veriş yapma Sapıklığını, Faizli hesaplar Üzerinden İş yapmak Sapıklığını,

Haram olan şeyleri Helal sayma Sapıklığını, Gecelerini, Oyun Eğlence ile geçirmek Sapıklığını,

  Alkollu içki içmek Sapıklığını, Nikahsız Karı Koca Hayatı yaşamak,

Metres hayatı yaşamak Fuhuş ve Zina Sapıklığını,  ( Kadınlarının, Sokakta Yatak kıyafeti Gecelik gibi,

yani inceliği ve parlaklığı ile Vucudunu teşhir eden Saten kumaştan, Kadın kıyafeti gibi,

Kadın Vucudunu hissettiren İnce ve Parlak Deriden Kadın Kılık Kıyafet gibi, ) İpekli Elbiseler giyinmek

Sapıklığını, Meşru bir şeymiş, Helalmiş gibi görecekler, Onlar, Maymunlar ve Domuzlar gibidir “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

     Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

     Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı, Dolandırıcının,

Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı,

haklı çıktığı gibi Adli hükümler verilip, yaygınlaştığında,

Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup, Milletin Güveni sarsıldığında,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci, düşmanlarını musallat eder,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,

     O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

     Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İ.MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya, Allahın Ayetleri ve Rasulunun

Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde, Zekatlar Gönül Rızasıyla değil,

Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde, Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde,

Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             TİRMİZİ HADİS No 2210

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde ) Yerlerine harcanmadığında,

Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında, Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda, Sert ve Kaba davrandığında,  

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları gördüğünüzde Kıyametiniz kopmuş demektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             BAKARA SURESİ AYET 266

“ Ateşli bir Bora gönderip isabet ettirip, O Bahcelerinizde Ne varsa Yakıp Kül ediveren Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             KAMER SURESİ AYET 34

“ Üzerlerine Taş yağdıran bir rüzgâr yolladık,” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             İSRA SURESİ AYET 68

“ Kara tarafında, Sizi yere batırmasından veya Başınıza Taş Yağdırmasından emîn mi oldunuz ?

Sonra kendiniz için bir vekil de bulamazsınız,”der

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             NUR SURESİ AYET 43

“ O Gökten, Dağlar gibi Bulutlar ve O Bulutların içinde Dolu oluşturan, O Bulutları üzerinize gönderip üzerinize

Dolu indirir de, dilediğini ona uğratandır ve dilediğinden onu uzak tutandır,” der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             TUR SURESİ AYET 44

“ Üzerlerine Gökten Bir Parçanın Düştüğünü görseler,

( Kafirler, Münafıklar ve dahi Maalesef İmanı Zayıf olanlar, Üzerlerine Taş yağsa, )

Bulutlardan yağan Doludur derler, Hiç Düşünmezler, İbret almazlar, ” der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             TEVBE SURESİ AYET 126

“ Görmüyormusunuz ki, her yıl bir veya iki kere belâlara çarpılıyorsunuz da da yinede aymazlığınıza

Gafilliğe devam etmektesiniz, ibret almıyorsunuz, Kendinizi Düzeltip Tevbe İstiğfar etmiyorsunuz,?”der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vüheyb El Mekki (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Kızdığın, Öfkelendiğin, Sinirlendiğin zamanlarda, Başına Gelen Felaketler

Musıbetler, Hastalıklar Zamanlarında, Sıkıntılar, Üzüntü ve Keder Zamanlarında, Darlık, Yoksulluk,

Varlık, Zenginlik, Zamanlarında, Biçar, Çaresiz Kalış Zamanlarında,  Her Anında, Beni Hatırla, Beni Zikretki,

Benim sana olan yardımıma kanaat getirki, Haksızlığa uğradığın Zaman, Zira benim yardımım,

Başkalarının veya Senin kendi kendine yardımından daha hayırlıdır, En iyi neticelidir,

Zira Gazabıma gelenlerin Helak olduğu gibi Sende Gazabımla Helak olmayasın,  “ dedi der,

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             MAİDE SURESİ  AYET 7

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Şifasını, Muhabbetini Kaybetmekten korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerine, Emir ve Yasaklarına, Allah Rasulunun Sözlerine, Emir ve Yasaklarına,

Duyduk, İşittik ve İtaat ettik dediğinizde, Allah Zül Celalin Göğüslerinizin içindekini

Sizden iyi bildiğini ve gördüğünü iyi biliniz, kendi kendinizi dahi aldatmaya kalkmayınız,” der, 

 

     EKONOMİK KRİZLER NEDİR ?             AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1903 

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Rüzgarla Üzerinize bir Bulut gelir, Lakin O Bulut Yağmurunu yağdırmadan, bir Rüzgarla geri gider,

Siz yağmur bekliyor­sunuz ama, Üzerinize Taş yağabilir, Şayet Üzerinize Taş yağmıyorsa,

Halen Hayra dönmek için Allah Size bir Fırsat vermiştir demektir “ dedi der,

 

     Faizin Topluma, İnsana, İnsanlığa verdiği Belalar, Felaketler, Afetler, Müslüman olduğu halde,

Faizi gayet meşru bir şey olarak yaşamına alan ve Faizle yaşayan Müslümanlar içindir,

Müslüman olmayanlar için, Müslüman olmayan Toplumlar için, Faizin Tahribatı Yok denecek kadar azdır,

İşte Bu Allah Zül Celalin Müslümanları İmtihan etmesidir,

 

     Müslüman olmayan Toplumların ve Ben Müslümanın dediği halde, İslamın Faiz hakkındaki Hükümlerini

Kendi zatında yaşamayanlarda, takmayanlarda Faizle alışveriş yapmasında bu kadar darlık,

Tahribat görmüyoruz diyebilirsiniz, !!!  Lakin Faizin verdiği Tahribat, Darlık, İşsizlik, Hastalık, Sıhhatsizlik, Çaresizlik,

İmtihanı, Biz Müslüman bir Topluluğuz diyen fakat Faizle Alışverişte, Faizli işlerde devam eden toplumlar içindir,

Onlar İmtihanı zaten baştan kaybetmiştir, Tahribatı budur,

     Bir şekilde Sizde Faize batmışsanız, Faiz olduğunu kabullenin ve Günahkar olarak kalın,

Allah Zül Celalin Rahmetinde kalın, Faize, Faiz değildir demeyin,

Zira Allah Zül Celalin Ayetlerini inkara girmiş olursunuz, İmtihanı kaybetmiş olursunuz,

Allah Zül Celalin İmtihanını kaybedenin, Ne zaman ve Ne şekilde ceza göreceği ise,

Ancak ve Ancak Allah Zül Celalin Takdir edeceği durumdur,

 

     Şimdi yukarıdaki Faizle ilgili Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım,

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklık varmıdır, ? Sel Felaketi varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

 

     Allah : Yarattığı Her İnsanın Rızkını Kazancını, bir nedene, çabanıza çalışmanıza karşılık olarak verendir,

Az verdiğinde : Hak ve Adalet adına Doğru, Dürüst olursanız, Azı Bereketlendirerek çoğalan ve huzur verendir,

Çok verdiğinde : Hak ve Adalet adına Doğru ve Dürüst olmazsanız, Doğruluğu ve Dürüstlüğü kendi çıkarınıza

uydurursanız, Toplum içinde Haksızlık, Adaletsizlik, Yolsuzluk, Vurgunculuk yaparsanız,

bu yapılanlara bir itirazda dahi bulunmayıp göz yumarsanız,

     Toplumun, İnsanın, İnsanlığın, Kendinizin, Faiz Belasından, Felaketinden, Afetinden kurtulabilmesinin

Mutlak olan Tek yolu, Faizli Alışverişlere girmemektir, Faizli İştigallere girmemektir, Bankalardan, Tefecilerden,

Finans Kurumlarından uzak durmaktır,  Almak yada Sahibi olmak istediğiniz bir Materyal için,

Kendi Durumunuz O Materyali almak için uygun hale gelmeden, O Kazanca veya Bedele Malik olmadan,

Kendi durumunuzu bir Üst seviyeye çıkarmak için, O Materyali almak ve sahip olmak için, 

kullandığınız her türlü Bedel farkı ile borçlanma yada alacaklanma vasıtası FAİZ almak yada FAİZ vermektir,

FAİZLİ  İşlemdir, Tahribatını, Felaketlerini, Peşinen kabul etmişsiniz demektir,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    RAAD SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celal, Sizleri İmtihan için, Dilediğine Rızkı, kazancı bol verir, Genişletir,

Dilediğine Kısar az verendir, Dilediğine Daraltandır, Siz Artırıp veya azaltamazsınız, ” der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ANKEBUT SURESİ AYET 62

“ Yeryüzünde Nice Canlı Mahlukat vardırki, Onlarada, Sizede,

Rızkınızı, Kazancınızı veren, Verecek olan Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celaldir,

Rızkınızı, Kazancınızı Açan Bol Bol verende, Daraltan Kabzedende, Sizleri Besleyende Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Rızkı Kazancı, Dilediğine Bol verip, Dilediğinede kısarak verip İmtihan edendir, ” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ And olsun ki, Mallarınız, Kazançlarınız ve Canlarınız konusunda denenmektesiniz, İmtihandasınız,

Sizden önce kendilerine kitâb verilenlerden ve Allah'a şirk koşanlardan birçok incitici şeyler işiteceksiniz,

Şayet, Kanaat eder, Sabreder ve sakınırsanız işte bu, azme değer, Mükafat karşılığı olan işlerdendir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    SEBE SURESİ AYET 36

“ Rabbin Allah Zül Celal, Sizi İmtihan etmek için, Dilediği Kimsenin Rızkını Kazancını Genişletendir, Çoğaltandır,

Dilediği Kimseninde Rızkını Kazancını daraltandır, Yok edendir, “ der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1058

  Sahabeden İbni Kani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Kullarını verdiği Niymetlerle, Kazançlarla, Rızıklarla İmtihan edendir,

Şayet Kul, Allah Zül Celalin, Kendisi için olan Taktirine, Taktir ettiği Kısmetine Razı olursa, Kanaat ederse,

Allahta Onun Rızkına Bereket, Huzur ve Genişlik verir, Razı olmazsa,

Taktir ettiği Miktardan başka bir şey vermez, Bereketini, Huzurunu, Genişliğini Yok eder,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 155

“ Andolsunki Sizleri, Mallarınızı, Ürünlerinizi, Eksiltmekle, Daraltmakla, Bollaştırmakla, Genişletmekle,

Açlık ve Can Korkuları ile ve dahi bizce belirlenen bazı şeylerle,

bizce belirlenen vakitlerde ve sürelerde tekrar tekrar İmtihan ederiz, SABREDENLERİ MÜJDELE,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ANKEBUT SURESİ AYET 62

“ Yeryüzünde Nice Canlı Mahlukat vardırki, Onlarada, Sizede,

Rızkınızı, Kazancınızı veren, Verecek olan Ancak ve Mutlak, Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Rızkı Kazancı, Dilediğine Bol vererek, Dilediğinede kısarak verir, İmtihan eder,   

Rızkınızı, Kazancınızı Açan Bol Bol verende, Daraltan Kabzedende, Sizleri Besleyende Allah Zül Celaldir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ŞURA SURESİ AYET 12 ve 27

“ Allah Zül Celal Rızkınızı Dilediği gibi daraltan ve dilediği gibi genişleten Dilediği gibi Taktir edendir,”

“ Rızkı Bol Verilenlerden yeryüzünde azgınlık ve sapıklık sapkınlık yapanları görmedinmi,?

İşte Onun için Mümin Kullarına, Rızkını, Kazancını belli bir ölçüye göre taktir edip Kuluna indiren, verendir,

Her şeyinizden haberdar olan bilen ve görendir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL HADİS No 37

  Sahabe Kadınlardan Hilal Bin Ebul Mualla (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah her Gününüzün Rızkı­nı, Kazancını, Takdir ettiği ölçüde ve Şekilde Vermeye Kefildir, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 848

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlakki Allah Zül Celal, Rızkınızı, Kazancınızı, İhtiyacınıza göre indirir,

Sabretmenizide, Musıbet miktarınca indirir,” dedi der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1363

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanların Rızkını Kazancını İhtiyaçlarına göre indirir, verir,

İhtiyacı olana Çok, İhtiyacı azalana Az verilir, “ dedi der,

 

     Rızık ta, Kazançta Miktar tayini, sadece ve sadece Allaha aittir,

Kime Ne zaman, Ne kadar, Ne şekilde vereceği, veya Kime verdiyse verdiğinden

Ne zaman, Ne kadarını, Ne şekilde alacağını sadece Allah bilir,

Kim Ne kadar zengin olmak isterse istesin, Kim Ne kadar fakir olmak isterse istesin,

Ne bir kuruş Zengin olabilir, nede bir kuruş fakir olabilir, Hesap değişmez, Hesabı kullanım şekliniz değişir,

Hesabınızı : Sağlık, Sıhhat ve Huzur içinde kullanırsınız, yada

Hesabınızı : Huzur veren veya Sıkıntı veren bir şekilde kullanırsınız.

Bize düşen , Allahın bizim için verdiğine kanaat getirmek Hamdetmek ve

Allahın belirlediği kaideler içinde O Rızkı, Kazancı sarfetmektir.

İnsan : Aza kanaat getirir ve Hamdederse, Zehir dahi, kendisine Şifa olur,

Yılan Zehiri Eczacılıkta İlaç hammaddesi olarak kullanılmıyormu ?

 

   İnsan : Aza kanaat getirmez Çok ister, daha çok isterse, Çoğa dahi kanaat getirmezse, kendisine felaket olur,

Yağmurun çok yağarak, Sel felaketine dönüştüğü gibi, İnsana Felaket olur.

Allah : Müslüman olsun veya olmasın hiç bir ayrımcılık yapmaksızın, yarattığı kullarını imtihan etmek için,

Almadan ve karşılıksız olarak verendir, Size verdiği Ömür süresincede, Allaha İman ve İbadet etmenizi,

Toplum içinde Doğru ve Dürüst olarak yaşamanızı bekleyendir, Rezzak ve Ganidir.

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR ZÜHD HADİS No 2635

  Sahabeden Abdullah Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Azabı, ( Hastalıklar, Darlıklar, Yokluklar, Kıtlıklar gibi Musıbetlerle, ) Dünyada iken verilmiştir,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/239 H 13

“ Allahın Yardım göndermesi, Rızık göndermesi, Kazanç göndermesi,

Yaptığınız İnfaklar, Doğru işler, Hayırlı Ameller, Doğru ve Güzel Harcamalar ile

Zorluklara, Sıkıntılara, Yokluklara, Kıtlıklara, Bela ve Musibetlere, Sabretme ölçüsünde gelecektir, “ dedi der

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek, Musibet vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan eder,

Kendisine Hamdetmenizi bekler, Kulun İmtihandaki vazifesi ve Allah Zül Celale Hamd etmesi,

Kendisine gelen Felaketler, Musıbetler, Hastalıklar Üzerine Sabretmesidir,

Kendisine gelen, Kazançlara, Sıhhatlere, Çocuklara karşılık, Tüm Benliği ile Allah Zül Celalin ve

Habibi Rasulu Zişan Muhammed Aleyhisselamın Emir ve Yasaklarına Gücü yettiği kadar Riayet etmesi,

Yapınız dediklerini yapması, Yapmayınız dediklerini yapmaması, İbadetlerini yerine getirmesidir,

Doğru Amelleri ve İbadetleri ile Allah Zül Celale Hamd etmesidir, ” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    İBNİ MACE HADİS No 4023

  Sahabeden Saad Bin Ebu Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kul, İmanının, Dindarlığının Kuvvetliliğine veya Zayıflığına göre Belalara Musıbetlere uğratılır,

Bela ve Musıbetler, Küçükte olsa, Büyükte olsa Kulun üzerinden ayrılmaz, Peşini bırakmaz,

  Belası, Musıbeti az olan, İmanında, Dindarlığında zayıf, Gevşek ve Umursamaz olandır,

Kişide İman ve Dindarlığı Onda Yer etmemesi neticesi ile Belası ve Musıbeti az olur,

ve Kendini Cennetlik ve kurtulmuş olarak gördüğünden Cehennemlik olur,

  Belası, Musıbeti çok ve Şiddetli olan, İmanında Dindarlığında Kuvvetli oladır,   

Bela ve Musıbetlere Sabretmesi ve Rabbine yönelmesi neticesi ile, İmanını ve Dindarlığını İspat etmiş olması ile,

Bela ve Musıbetlerle Günahlarından arınmış olarak, Hiçbir Günahı ve Cezası kalmayarak

Allahın Rahmetiyle Cennetliklerden olur,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 3567

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ölümünü, Allah Zül Celale kavuşmak bilene, Dünyadaki Lezzetler Önemsiz gelir,

  Dünyadaki Lezzetlere Soğuk bakana, Musibetler hafif gelir,

Allah Zül Celalin Muhabbetini kaybetmekten korkan, Allah Zül Celalin Gazabından ve Cehennem Azabından korkan,

Dünyadaki Gayri Meşru olan, Yasak olan, Haram olan, Lezzetlerden kaçsın, Hiç yaklaşmayı dahi düşünmesin,

Allah Zül Celalin Muhabbetini isteyen, Cennetini isteyen, Hayırlara, İyiliklere ve Allaha İtaate koşsun,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BUHARİ HADİS No 1918

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmeti

olmadıkca, Allah Zül Celal Hiç Kimseyi Sadece Onun İbadetleri, Güzel işleri için Cennetine koymaz dedi,

“ Allah Rasulune Senidemi Cennetine koymaz diye sorduk, Allah Rasulu cevaben “ Evet, Allah Zül Celalin,

Fazlı ve Rahmetiyle bürünmedikce, Benide Cennete koymaz, Bu Nedenle, İşleriniz ve İbadetlerinizde İtidal ile

hareket ediniz, Sabırla hareket ediniz, İfrat ve Tefritten sakınınız, Sabırsız olmayınız,” dedi der,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 680

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada İnsanların Kaygısı En Büyük olan, Mümin olan Kimselerdir,

Zira Mümin olan Kimse, Hem Dünyası için Kaygılanır, Hemde Ahireti için Kaygılanır, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2684

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Taktirinden ve Ahiret Kaygısından ileri gelen Gönül kırıklığını elden bırakmayın,

Zira, Sabrınızla Gönül kırıklığınız, Kalbinizin Anahtarıdır,”dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMET BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 50

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya hayatında, Dünya Malına, Konfora, Lükse Hırslı olmak, Gam ve Kederinizi dahada çoğaltacaktır,

Zühd etmek, Kanat getirmek, Kendi Halinize ve Kazancınıza Razı olmak, Sabretmek,

Gam ve Kederinizi azaltıp yok edecektir, Kalbinizi, Bedeninizi ve Ruhunuzu rahatlatacaktır,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1795

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gücünüzün yettiği kadar, Gönlünüzü Dünya ve Geçim kaygılarından arındırınız,

Kalplerinizi Sevgi, Şefkat ve Merhametle doldurup, Bütün Gönlünüz ile Allah Zül Celale yönelin,

O Sizin için En Hayırlı olanları, En Süratli şekilde Size verecektir,“ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    DARİMİ HADİS No 338

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi,

Hak ve Adaletten şaşmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Milletin içinde Sosyal olarak yaşamaya çalışmak olursa, 

Ahiretini kazanmak olursa, Allah Onun kalbine ve İşlerine gönül Zenginliğinden koyar,

Kalbine İlim, Bilim, Kanat Zenginliği koyar, Gözlerinin önünden Fakirliği kaldırır, Siler, İşlerini derli toplu yapar,

İşlerini Rast getirir Kolaylaştırır, Bereketlendirir artırır, çoğaltır, Bereketiyle Zenginliğinden verir,

Hatta İstemesede, Beklemediği yerlerden kazanç kapıları açılır, Dünyalıklar, Kazançlar boyun eğerek ona gelir,

İlime, Bilime, Eğitim ve Öğretime düşkün olan Kimse, İlimden, Bilimden, Eğitim ve Öğretimden doymaz,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi ile sadece Dünyalıklar olursa,

Milletin içinde, Vurgunculuk, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Haksızlık ve Adaletsizlik olursa,

Ahireti kazanmak olmazsa, Allah Onu Aç gözlü ve Doymaz kılar, Allah, Onun Kalbine ve İki Kaşının,

Gözünün ortasına, Geçim korkuları koyar, Ona Geçim sıkıntıları verir, İşlerine, Kazançlarına, Huzursuzluğu,

Fakirliği, İstikrarsızlığı ve Bereketsizliği koyar, Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini perme perişan eder, 

Bereketsizlikle Ona gelen Kazanç ve Rızık yok olup gider, Fayda vermez,

Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan sayı gelir,

Sadece Dünyalık Kazançlara düşkün olan Kimse, Sadece Mal Mülk Aşkında olan Kimse,

Dünyalık Kazançlardan Doymaz, Malı Mülkü Ne kadar Çok olsada,

Artık O Kendisini Hep Fakir ve Zayıf olarak görecektir,

O Zavallı Fakir olarak akşamlayacaktır, Fakir olarak sabahlayacaktır, “ dedi der.

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TİRMİZİ HADİS No 2326

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine bir geçim darlığı gelen, bu sıkıntısını sadece Allaha arz ederse,

Allah er veya geç O kimseye yardım eder ve Geçim sıkıntısını kaldırır,

  Kimede bir geçim darlığı gelirde, O kimse, bu geçim darlığını insanlara arz ederek kapatmaya çalışırsa,

Allah O kimsenin ihtiyacını kapatmayacaktır, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3189

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Kendine tayin edilen Rızkını beğenmeyip yakınırsa, onun hiçbir iyiliği Allah katına yükselmez,

O kimse Allah'ın Gazabını üzerine çekmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkacaktır,” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    İBNİ MACE HADİS No 4164

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz,  Allah Zül Celale, gerçek biçimde İnanıp ve İman edip, Rızkınız için Allaha güvenip,

Allaha Tevekkül edip, Allaha dayansaydınız, ( Rızkın ve Kazancın Sadece ve Sadece Allahtan geldiğine inanmış

olsaydınız ) Kuşların Rızıklandırıldığı gibi, Sizde Rızıklandırılırdınız,

Zira Kuşlar, Sabahleyin aç olarak çıkarlar, Akşam Kursakları dolu olarak dönerler, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 445 / 419

  Sahebeden Ebu Eyyüb Halid Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Diğer İnsanların Sahip oldukları şeylerden Ümidini kes, bir beklenti içerisine girme,”

Sonradan özür dileye­ceğin bir şeyi söyleme, Namaz kıldığında, O Namaz Son Namazınmış gibi kıl, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TAHA SURESİ AYET 131

“ Rabbinin Sana Tayin etmiş olduğu Rızık, Kazanç, Sana Daha Hayırlı olandır, Daha Devamlı olandır,

Kendilerini Sınamak, İmtihan etmek için Dünya Hayatının varlıklarından biraz fazlaca verdiğimiz Kimselerin

Senin Zengin olarak bildiklerinin, Zengin olarak gördüklerinin, Dünya Hayatı Bolluğuna,

Mal ve Saltanatının Safahatına aldanma, Gözlerini O Mal ve Saltanatın Safahatine dikme,

Zira Sen dahil Hiç Biriniz O Mal ve Saltanatın Sefahatinin Sorgusunu yargısını ve cezalandırılmasını

anlayabilecek durumda değilsiniz, ” der,

 

   Aynı işi, aynı Mesleği yaptıkları halde Zengin olanlar, Kafası Çok iyi çalıştığındanmı, Çok Akıllı olduğundanmı,

Zekasını Çok iyi kullandığındanmı Zengindir, Yoksa Allah Zül Celalin Taktir etmesinden dolayımı Zengindir, ?

Hiç, Aptal Beyinsiz Zengin görmedinizmi ? Hiç Çok Akıllı, Çok Zekalı Fakir Görmedinizmi ?

Zengin olduğu halde, Fakirleşeni görmedinizmi ? Fakir olduğu halde, Zenginleşeni görmedinizmi ?

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    NEML SURESİ AYET 16 ve 19

“ Süleyman (AS), Bize Her şeyden Nasip verildi, Bu Mutlak Çok büyük bir Lutuftur dedi,”

“ Ey Rabbim, Bana ve Anama Babama verdiğin Niymetlerine Şükretmemi Gönlüme getir

Gölümün kaybetmesine müsade etme, diye Dua ediniz,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerine en imrenilecek olanı şu kimsedir,

Rabbine ibadet ve itaatını Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

Ailesinden, Çoluk Çocuğundan Nasibi olandır, Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır,

Arkasından ağlayanı ve mirası az olandır,  Ailenizin, Çoluk Çocuğunuzun Size olan Sadakati Nasibiniz kadardır,

Kazançlarınız, İnsanların arasında tanınmanız, Eşinizin Dostunuzun Size olan ilgi ve alakası Nasibiniz kadardır,  

İnsanlar onun Halini kimse bilmez. İnsanlar arasında tanınmaz ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

     Rızkınız, Kazancınız, Kardeşinizin, Çocuğunuzun, Akrabanızın, Hısımınızın, Eşinizin, Dostunuzun,

Arkadaşınızın, Komşunuzun Size olan ilgisi alakası, Muhabbeti, kısacası Her şeyiniz,

Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği Nasibiniz, Kısmetiniz kadardır,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Kimse Size İlgi ve alaka göstermez,

Kalabalıklar arasında Yalnız kalırsınız,

     Rabbim Nasibinize, Kısmetinize Taktir etmediyse, Denize düşseniz Bir Damla bulamazsınız, Islanmazsınız,

Çölde olsanız, Bir Kum tanesi dahi bulamazsınız,  Asıl Fakirlik, Kalabalıklar arasında Yap yalnız kalmaktır, 

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 152

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kazançlarınız, Rızıklarınız, Yaşamınız ve ölümünüz itibari ile )

Dünya, Kâfirin, Münafığın Cennetidir, Müslümanın Zindanıdır, " dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2201

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Mü'min Kimse için sürekli bulanıktır, durulmaz, Nasıl durulabilir ki,

Dünya Onun Zindanı ve imtihan vasıtasıdır,”dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Müminin Zindanı, Ölümü, Zindandan kurtuluşu Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu, Cennettir,

Dünya, Kafirin, Münafığın Cennetidir, Ölümü, Cehennem Azabına kavuşmasıdır,

Yurdu ise Cehennemdir,“dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünya, Cennettin bir Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    HİCR SURESİ AYET 88

“ İnsanların bir takımlarına, ( verdiğimiz hesapsız kazançlarla ) kendilerini Zevklendirdiğimiz Mallara,

Şeylere heveslenip gözlerini dikme, Sende olmadığı içinde üzüntü duyma,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    KEHF SURESİ AYET 28

“ Sen, Dünya Hayatının Meta larını, Mallarını, Kazançlarını, Rızıklarını isteyerek Gözünü onlardan ayırmazsın,

Lakin, Sabah Akşam Rabbine, Zikirle Yalvaranlarla beraber, Sende Zikret, Yalvar ve Candan Sabret,

  Kalplerini Allah Zül Celali Zikretmekten, Ona Yalvarmaktan Gafil kılanlara ve Nefsinin Kötü Arzularına uyup,

İşi Hep Aşırılıklarda olan Kimselerdende Uzak dur, Onlara Uyma, ” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1917

  Sahabeden Ferkad Es Sebehi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her kim bir dünyalık için üzülürse, Rabbinin gazabını Celbetmiş, Üzerine çekmiş olur,

Her kim de başına gelen musibeti, bir başkasına şikayet ederse, Rabbini in­sanlara şikayet etmiş olur,

Her kim Zenginlerle beraber oturur ve Zenginliğinden dolayı onlara yardakçılık yaparsa,

Dininin üçte biri gitmiş olur, " dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2589

  Sahabeden Amir Bin Suayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Odurki, Dünyalık Mal, Kazanç konusunda, Kendisinden daha az olanları gördüğünde,

Elindeki için Hamd edenler, Şükredenlerdir,  Kendindeki Darlığınada Sabredenlerdir,

  Zira Dünyalık Mal, Kazanç konusunda, Kendisinden daha az olanları gördüğünde, Elindeki için Hamd etmemekle,

Mal ve Kazanç konusunda, Kendisinden üst seviyede olanlara bakıp kendi haline üzülen,    

Rabbi olan Allah Malikil Mülkü, Şikayet etmiş olur, Rabbine küskün olarak sabahlamış olur,

  Mümin O durki, Dini Bilgiler konusunda, Dünyalık Bilgiler konusunda,

Kendinden daha bilgili olanları takip ederek, onlardan öğrenenlerdir,

  Dini Bilgileri konusunda, Dünyalık bilgiler konusunda,

Kendinden daha bilgili olanları takip etmemekle, onlardan bir şeyler öğrenmemeklede,

Rabbi olan Allah Malikil Mülkü, Şikayet etmiş olur, Rabbine küskün olarak sabahlamış olur, ” dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TABARANİ HADİS No 501

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim kendisine isabet eden Musibetten, Maddi Sıkıntısından dolayı Sızlanarak, Şikayet ederek Sabahlarsa,

Rabbi olan Allah Malikil Mülkü, Şikayet etmiş olur, Rabbine küskün olarak sabahlamış olur,

  Kim bir Zenginin yanında, Fakirliğinden dolayı Kendini Küçük görerek Küçülürse,

O Zenginin eliyle Bir kazanca kavuştum derse, Rabbi Malikil Mülk Allahı, Kızdırmış olur, Dininin üçte ikisi gitmiş olur,

  Bir kimse, Kur'an öğrendiği ve okuduğu veya duyduğu halde, Allahın Ayetlerini, Emrettiği İbadetleri,

oyun ve oyuncak hale getirirse, Allahtan Uzak bir Hayat, ( Allahsız Bir hayat ) yaşadığı için,

Cehennemden başka bir yeri hak etmez, Cehennemden başka bir yere giremez ” dedi der,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ENFAL SURESİ AYET 67

“ Siz Sadece Dünya Malını gördüğünüz için Gözünüzü diker Dünya Malını istersiniz,

Lakin Allah Zül Celal, Sizin Ahireti Kazanmanızı murat eder, ister,” der,   

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET 196 ve 197

“ Kafirlerin, Allahı umursamayanların, Dünya üzerinde Ülke Ülke, Belde Belde Gezme Eğlenme yerlerinde dolaşıp

sefahat içinde gezmeleri Bol Bol Alıp satmaları, Zenginlikleri Seni aldatmasın, “

“ Bu aslında Onlar için Dünyada Az bir Geçimlikten ibarettir, Sonra varacakları yer Cehennemdir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 152

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kazançlarınız, Rızıklarınız, Yaşamınız ve ölümünüz itibari ile )

Dünya, Kâfirin, Münafığın Cennetidir, Müslümanın Zindanıdır, " dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2201

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Mü'min Kimse için sürekli bulanıktır, durulmaz, Nasıl durulabilir ki,

Dünya Onun Zindanı ve imtihan vasıtasıdır,”dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Müminin Zindanı, Ölümü, Zindandan kurtuluşu Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu, Cennettir,

Dünya, Kafirin, Münafığın Cennetidir, Ölümü, Cehennem Azabına kavuşmasıdır,

Yurdu ise Cehennemdir,“dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünya, Cennettin bir Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

     Müslüman olmayan Toplumların ve Ben Müslümanın dediği halde,

İslamın Hükümlerini Kendi zatında yaşamayanlarda, takmayanlarda bu kadar darlık, görmüyoruz diyebilirsiniz, !!!

     Tahribat, Darlık, İşsizlik, Hastalık, Sıhhatsizlik, Çaresizlik, İmtihanı,

Biz Müslüman bir Topluluğuz diyen toplumlar içindir,

Onlar, İslama İman etmeyenler, İmtihanı zaten baştan kaybetmiştir, Tahribatı budur,

Zira Allah Zül Celalin Ayetlerini inkara girmiş olursunuz, İmtihanı kaybetmiş olursunuz,

Allah Zül Celalin İmtihanını kaybedenin, Ne zaman ve Ne şekilde ceza göreceği ise,

Ancak ve Ancak Allah Zül Celalin Takdir edeceği durumdur,

 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ZÜMER SURESİ AYET 53

“ Ey Müminler, Ey Nefislerine uyup Haddini Aşan Kullarım,  Allah Zül Celalin Rahmetinden, Bereketinden

Ümit Kesilmez, Ümidinizi Kesmeyin,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    İSRA SURESİ AYET 83

“ İnsana bir Kötülük, bir Darlık, Bir Sıkıntı dokundurduğumuz zaman Ümitsiz olur,

Biz İnsana bir Niymet, Bir Kazanç verdiğimizde, Yüz çevirenlerden Yan Dönenlerden olmayın,” der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ŞURA SURESİ AYET 28

“ Ümitler Kesildikten sonra dahi, Rahmetini Her Tarafa yayan, Yağmuru İndiren Allah Zül Celaldir,

Müminlerin Gerçek Dostu Allah Zül Celaldir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    NECİM SURESİ AYET 32

“ Sapıklık içinde olduğunuz halde, Kendinizi Temize çıkarmaya çalışmayın,

Sizi Topraktan yarattığında ve dahi Annelerinizin Karnında Bir Cenin olduğunuz halde iken dahi

Sizi, Sizden çok daha iyi bilen, Allah Zül Celaldir, ” der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 200

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman edenler, Sebat ile Sabredin, Nöbetleşin,

Allah Zül Cellalin, Sevgisini Rahmetini Mağfiretini kaybetmekten korkun, Allah tan Gereğince ve gerçek korku budur,

Yoksa Kurtuluşa eremezsiniz,”der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    LOKMAN SURESİ AYET 17

“ Başına gelenlere, Büyük ve Şaşmayan bir Azimle, Sabredesin,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    KEHF SURESİ AYET 28

“ Sabah Akşam, Rabbinin Rızasını dileyerek yalvaranlarla beraber,

Sende Candanlığınla, İçtenliğinle, Bütün Samimiyetinle, Bütün Basiretinle Sabredesin,” der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ANKEBUD SURESİ AYET 59

“ Onlarki, Güzel bir Sabır ile Sadece ve Yalnız Rabbine dayanırlar,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 249

Vallahu Maas Saabiriyn,” Allah, Sabredenlerle Beraberdir,” der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    MEARİC SURESİ AYET 5

“ O halde Mümin Olan Sen, Rahman ve Rahim Olan Allah Zül Celal için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2519

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzelce Sabretmek, Allah Zül Celale Razı olmaktır, “ dedi der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    TUR SURESİ AYET 16

“ İsterseniz artık Sabretmeyin, ( Sabretmemiş durumuna düşmeyin )”  der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    HADİD SURESİ AYET 25

“ Allah Zül Celal, Kimlerin Görmediği halde, Allah'a ve Peygamberlerine Yardım ettiğini bilendir,

Allah, Kavf dir, Azîz'dir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    HAÇ SURESİ AYET 40

“ Allah Zül Celal, Kendisine yardım edenlere elbette yardım eder, Mutlakki Allah Zül Celal Kavi'dir, Aziz'dir,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    FETİH SURESİ AYET 9

“ Allah Zül Celale, Rasulune İman ve İtaat edesiniz, Allah Zül Celale ve Rasulune Yardım edesiniz,”der

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 45

“ Allaha karşı Saygı, Edep ve Haya ile, Kalbiniz ürpererek, Sabır ve İbadetle, Allahtan yardım isteyesiniz,” der

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 214

“ Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin uğradıkları hallerinden, Sıkıntılarından,

sizinde başınıza gelmeden Cenneti kazanabileceğinizimi zannediyorsunuz ?

  Sizlerede Öyle Yoksulluklar, Öyle Sıkıntılar, Öyle Sarsılmalar, Öyle Hastalıklar, Dokunacakki,

Hatta ve Hatta Allahın Rasulu Yanınızda olsa dahi, “ Allahın Yardımı Bize Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,” 

İyi Bilinizki Sabredenlere Allah Zül Celalin yardımı Çok Yakındır,”der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    MUHAMMED SURESİ AYET 7

“ Ey Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerime, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler,

Siz Allah Zül Celalin Dininin Hakim olmasına yardım ederseniz,

Allah Zül Celalde Size Yardım eder, Ayaklarınızı sağlam tutar Sizi Yerinizden kaymazsınız,” der,

 

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu, Kanaatkar olmayı ve Sabretmeyi

Sizin için Büyük Bir İmtihan yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Kanaatkar olmadığınızda ve Sabretmediğinizde, Elinize geçecek olan Nedir ?

     Sabretmeseniz, Sabır Göstermeseniz, Sabırlı olmasanız, Elinize geçecek olan Nedir ?

 

 

    RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                     TUUR SURESİ AYET 48

“ Rabbinin Hükmüne Sabret, Şüphen olmasınki Sen, Bizim gözetimimiz altındasın,

Rabbine Hamd ile Tesbihatla Tesbih et,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ENBİYA SURESİ AYET 35

“ Size verdiğimiz İyilikleri, Kötülükleri, Sizi bir İmtihan olarak denemek içindir,

ve dahi Her Nefis Ölecektir, Ölümünüzden sonrada Mahşer Hesabına, bize döndürüleceksiniz,”der, 

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    ALİ İMRAN SURESİ AYET  148 ve 145  

“ Allah Zül Celal Salih davranışta olanları sever, İşte Allah Zül Celal Onlara, Taktir ettiği ölçüde,

Hem Dünyanın Niymetlerinden, Hemde Ahiretin Niymetlerinden Verir,”

“ Her Kim, Dünyalık kazanç isterse, Kendisine, Bizim tayin ettiğim kadarıyla Dünyalıktan veririm,

Her Kimde, Ahiret kazanç isterse, Onada, Onun Ahiret için Amel Yaptığı kadarından,

Yine Bizim Tayin ettiğimiz kadarıyla veririz, İşte İman ve Amel etmekle Şükredenleri böylece Mükafatlandırırım,” der,

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 156 ve 157

“ Onlar, Haki Sadakatle İman eden Mümin Müslümanlar, Başlarına bir Musıbet geldiği zaman,

İnna Lillahi, ve İnna İleyhi Raaciuun,” Mutlakki Allahtan geldik, ve Allah Zül Celale döneceğiz değiniz,”

“ İşte Onlar Hidayete gelenlerdir, Rabbinden Rahmet ve Mağfiret İşte Onlaradır,”der,  

 

     RIZIK, GEÇİM DARLIĞINA SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 1484

  Sahabeden Katade Bin Numan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben Dünyayı, Beni kabul etmeyenlere, Bana asi olanlara, Beni inkar edenlere,

Sapık olanlara, Cani olanlara, Münafık olanlara, Kafir olanlara,

sadece ve sadece onun Ömrü kadar süresi olan bir Cennet olarak yaratım,

Bana Dost olanlara, Bana ve Rasulume İtaatkar olanlara, Müminlere, Müslümanlara, sadece ve sadece

onun Ömrü kadar süresi olan bir Zindan olarak yarattım, Dünyaya, Dostlarım için, acı, bulanık, dar ve sıkıntılı

olmasını Vahyettim, Tâ ki, O Mümin olan, Müslüman olan, Dostlarım Bana kavuşmayı özlesinler, “ dedi der,

 

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 HİCR SURESİ AYET 20

“ Tüm Mahlukatın Rızkınıda yaratan Ancak ve ancak ve Mutlak Allah Zül Celaldir,” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ZARİYAT SURESİ AYET 58

“ Mutlakki, Rızkınızı veren, verecek olan, Kudret Sahibi, Yalnız ve Yalnız,

Ancak ve Ancak, Allah Zül Celaldir, “ der

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 BAKARA SURESİ AYET 126

“ Allah Zül Celal, Kafirleri, Küfredenleri, İnkarcıları,  dahi Dünya hayatından Rızıklandırır Nasiplendiririm,” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ŞURA SURESİ AYET 35

“ Dünya Hayatınızda Size verilenler, Dünya Hayatının Fani olan, Geçici olan

Yok olacak olan bir faydalanmadır,” der

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celal Size değil, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,”der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 FUSSILET SURESİ AYET 10

“ Rızkınızı araştırıp soruyorsunuz ya, Allah Zül Celal, Rızıklarınızı,

Tam Dört Safha ile belirledik, Taktir edip Düzenledik,” der, 

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ZUHRUF SURESİ AYET 32

“ Rızkınızı sizmi taksim ediyor zannediyorsunuz,

Dünya Hayatının geçimliklerini Sizin aranıza biz taksim ettik,” der, 

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 HİCR SURESİ AYET 21

Orada, Yeryüzünde, Sizin beslediğinizi sandığınız kimseler için, Sizin için, Geçimlikler Kazançlar verdik,

Rızkı, Kazancı ve Geçimlikleri, Bizce bilinen bir miktar ile indirir ve veririz, Rızkınızı,

Kazancınızı Takdir ve Tayin eden Biziz, Allah Zül Celal her şeyinizin ve Rızkınızın Kazancınızın Vekilidir,  “ der.

 

   RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                   BAKARA SURESİ AYET 212

“ Dilediğine hesapsız Rızık veren de Allah Zül Celaldir,” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 NECM SURESİ AYET 48

“ Rızkınızı, Kazancınızı Tayin eden, Bol verip Memnun eden, Zengin edende yahud Daraltanda Allah tır, “ der.

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RAAD SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celal, Sizleri İmtihan için, Dilediğine Rızkı, kazancı bol verir, Genişletir,

Dilediğine Kısar az verir, Daraltır, ” der,  

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 SEBE SURESİ AYET 36

 “ Rabbin Allah Zül Celal, Sizi İmtihan etmek için, Dilediği Kimsenin Rızkını Kazancını Genişletendir, Çoğaltandır,

Dilediği Kimseninde Rızkını Kazancını daraltandır, Yok edendir, “ der,

 

    RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  ALİ İMRAN SURESİ AYET 26 ve 27

“ Canların, Malların, Mülklerin Mutlak Sahibi Allah Zül Celaldir, Allah Zül Celal, Malı Mülkü Dilediğine verendir,

Dilediğine Sayısız Rızık Kazanç verendir, Dilediğindende geri alandır, 

Dilediğini Yücelten, Saygınlık kazandıran, Dilediğinide Zelil edendir,

Geceyi Gündüzden çıkaran, Gündüzü Geceden çıkarandır,

Ölüden Diri çıkaran, Diriden Ölü çıkarandır, Her şey Mutlak Kadir olan Kendinin Kudretindedir,” der,

 

    RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  ŞURA SURESİ AYET 12 ve 27

“ Allah Zül Celal Rızkınızı Dilediği gibi daraltan ve dilediği gibi genişleten Dilediği gibi Taktir edendir,”

“ Rızkı Bol Verilenlerden yeryüzünde azgınlık ve sapıklık yapanları görmedinmi,?

İşte Onun için Mümin Kullarına, Rızkını, Kazancını belli bir ölçüye göre taktir edip Kuluna indiren, verendir,

Her şeyinizden haberdar olan bilen ve görendir,” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 EN'AM SURESİ AYET 134 ve 152

“ Size Vaad edilen, ( Belirlenen, Tayin ve Takdir edilen, Bolluk veya Darlık ) Mutlaka gelecektir,

Siz bunu önleyemezsiniz, Biz Herkese, ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz, veririz,

( İhtiyacı olan kadarını, kaldırabileceği taşıyabileceği kadarını göndeririz, veririz ) “ der.

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ANKEBUD SURESİ AYET 60

“ Nice Canlı vardırki, Rızkını, Kazancını dahi taşıyamaz, Zira Rızkını Taşımakta Çok Zayıf kalır, “ der

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 KASAS SURESİ AYET 57

“ Kendi katımızdan Rızık olarak verdiğimiz ürünler size gelmektedir, Sizde onları sadece topluyorsunuz,

Fakat İnsanların Çoğu bunu bilmemeye, anlamamaya gayret etmektedir,” der,    

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 VAKIA SURESİ AYET 81 ve 82

“ Size Tayin ve Takdir ettiğimiz Rızkınızı, Kazancınızı, Küçümsüyor, Yalanlıyormusunuz, Hakirmi görüyorsunuz,

Rızkınızın Kazancınızın Sadece ve Sadece Dünyalık Rızıklardan, Kazançlardan ibaretmi sanıyorsunuz,“ der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  AHMET BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 23

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Konfora, Lükse dalmaktan, Müptela olmaktan Sakının,

Zira Al­lah'ın Has Kulları Lükse göz dikmeyendir " dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  TABARANİ HADİS No 737

  Sahabeden Berra Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözünü, Zenginlerin Lüks yaşayışına dikip, Onlar gibi yaşamak isteyen kimse, Hakir olacaktır,

Dünyada her istediğini yapıp nefsini tatmin eden kimse, âhirette istediği nimetlere kavuşmaktan mahrum

bırakılır, Sıkıntıda olan, Allah Zül Celalin Rızası için, Sıkıntılara Şikayet etmeden güzelce sabreden kimseyi,

Allah Azze ve Celle Firdevs Cennetin de Kulunun istediği yere koyacaktır, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 BUHARİ HADİS No 2037

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri, Yaratılış, Mal, Mülk, Rızık, Evlad ve Ahfad, Soy bakımından kendinden üstün birini görürse,

kendisine nazaran daha yüksek birine bakmaktansa, kendinden daha aşağısına baksın, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2662

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kazanç ve Rızık bakımından, Sizden daha Fakir olanlara, Daha Muhtaç olanlara bakın,

Kazanç ve Rızık bakımından, Sizden daha Zengin olanlara bakmayın,

Zira, Size Takdir edilen ve verilen, Kazanç, Rızık ve Niymet bakımından,

Allah Zül Celali Küçümsemiş olursunuz, Allah Zül Celale Nankörlük etmiş olursunuz, ” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  LOKMAN SURESİ AYET 34

“ Hiç Kimse, Yarın Ne kazanacağını bilemez, Hiç Kimse, Nerede ve Nasıl Öleceğini bilemez “ der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 TALAK SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Her Şey İçin bir Ölçü koymuştur, Her Kim Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Güvenir,

Allah Zül Celale İtaat ederse, Allah Zül Celal Onu Ummadığı yerden Rızıklandırır, Kazançlandırır, “ der, 

 

    RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  AHMED BİN HAMBEL HADİS No 37

  Sahabe Kadınlardan Hilal Bin Ebul Mualla (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah her Gününüzün Rızkı­nı, Kazancını, Takdir ettiği ölçüde ve Şekilde Vermeye Kefildir, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RUDANİ HADİS No 9540

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Samimi olarak Allah Zül Celale Tevbe ve İstiğfara devam ederse, Allah Zül Celal Onun için,

Her Sıkıntıdan bir Çıkış yolu ve Her Kederine Bir Ferahlık ve Çare kılar,

O Kulunu Ummadığı yerlerden Rızıklandıracaktır, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RAMUZEL HADİS HADİS No C5 S441 H12

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kimse, Tevbe ve İstiğfara Mülazemet ettiğinde, Devam ettiğinde,

Allah Zül Celal Ona Her darlığından Bir çıkış yolu verecektir, Her kaygısından Azade edecektir,

Hiç Ummadığı yerlerden Rızıklandıracaktır, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 TABARANİ HADİS No 221

  Sahabeden İmran Bin Huseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah kendisine samimiyetle bağlanan kişiye bütün zorluklarına yardım eder,

Ummadığı yerden onu Rızıklandırır,

Âhireti unutup dünyaya dalan kişiyi de dünyaya bırakır, yardımını keser, “dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/5 S/410 H/10

  Sahabe Kadınlardan İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimsenin Rızkı Kazancı bir taraftan kesildiğinde,  Allah'a teveccüh ederse,

Bu Rızık, Kazanç kesilmesinin,  Allah Azze ve Celleden geldiğine İman ederse,

Allah Azze ve Celle, Onu her hususta korur ve onu Ummadığı yerden Rızıklandırır, Kazanç gönderir, 

Kim de dünyaya teveccüh ederse, ( Kazandığını, ben kazandım Kaybettiğini Allah kaybettirdi derse)

Allah onu, Kendi dünyası ile baş başa bırakır, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 BAKARA SURESİ AYET 216

“ Olabilirki Bir Şeyi Sever ve Onu istersiniz, Oysa O Sizin için Şer dir, Kötülük getiricidir,

Olabilirki Bir Şeyide sevmezsiniz hoşlanmazsınız, O Şeyde Sizin için Hayırlı olabilir, iyilik getirebilir,

Sizin bilmenize imkan yoktur Ancak ve Mutlak Allah bilir,” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/11 H/1

  Sahabeden ve 2 Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cibril (a.s.) Bana geldi ve Ya Muhammed (s.a.s.) Rabbin Sana selam ediyor ve Sana ,

“ Kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak zenginlikle salah bulur,

Eğer onu fakir kılsa idim o küfranı nimet ederdi,

Ve yine kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak fakirlikle salah bulur,

Eğer onu zengin kılsa idim o küfrederdi.

Kullarımdan öylesi de vardır ki onun imanı ancak sıhhatta olması ile tamam olur,

Eğer ona hastalık versem, o küfrederdi.

Kullarımdan öyle kimse de vardır ki, onun imanı ancak kendisinin hastalık içinde bulunması ile tamam olur.

Eğer onu sıhhatte kılsam, o küfranı nimet ederdi,”dedi der,
 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ŞURA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celal, Şayet Rızkınızı bol bol verseydi, Kafirler gibi mutlaka azgınlığa giderdiniz,

İşte onun için O Dilediğine, Dilediği ölçüde indiriyor, veriyor, ” der

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3259

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğlu Ölümden kaçtığı gibi, Rızkından kaçsa bile, Ölüm ona ulaştığı gibi, Rızkı da onu bulur,” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 3107

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Önemli bir hatırlatma, Size Taktir edilen Rızkınız, Kazancınız gelecektir,

  Biliniz ki, Hak tan başka hiçbir kimse, Ne Eceli yaklaştırır, Ne de Rızkı uzaklaştırır,

Biliniz ki, Kul ile Onun Rızkı arasında bir Sabır Perdesi vardır,

  Kul, İleri atılıp Rızkı ile kendisi arasındaki Perdeyi yıkıp kaldırsa bile,

Kendine Takdir edilen Rızkından fazlasını elde edemez,” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/16 H/10 

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Taleb etmekte güzel davranın, Zira Allah Zül Celal Rızıklarınızı, Kazançlarınızı

katiyetle Tefekkül etmiş ve Yaratmıştır, Herkese yapmakta olduğu kolaylaştırılmıştır,

İşlerinizde Allah'tan yardım dileyiniz, Zira o dilediğini mahveder ve dilediğini de sabit kılar,” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  DARİMİ HADİS No 235

  Sahabeden Mervan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimin Kaygısı Ahiret olursa,  Allah Zenginliğini Onun Kalbine kor, ona Gönül ve Kanaat Zenginliği verir,

Dağınıklığını toplar, İşlerini düzene koyar, Dünya, Boyun eğerek ona gelir,

  Kimin de Kaygısı, bu Dünya olursa, Allah onun Topluluğunu dağıtır, Düzenini bozar,

Korkusunu iki gözünün arasına koyar, Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan ve

Kendisi için bereketsizlendirilmiş olan Miktar gelecektir, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/10 H 3, 7, 11 ve 12

  Sahabeden Cabir ve Huzeyfe ve Ebu Said El Hudri ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ey İnsanlar, Allahın Rahmetini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini

kaybetmekten korkun, Güzel yollardan Rızkınızı, Kazancınızı araştırın, Helalinden, Temizinden alıp, Haramları,

Haram yolları terkediniz,  Allahın Rahmetini Sevgisini Bereketini kaybetmekten Korkunuz,

  Allahın Size taktir ettiği Rızkınızı, Kazancınızı, Helal yollardan güzel yollardan, talep ediniz,

Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Haram olan, Güzel olmayan,

Meşru olmayan yollardan talep etmeye sevketmesin, Rızkı, Kazancı biraz geciksede,

Hiçbir Kimse, Rızkını, Kazancını tamamen almadan ve bitirmeden ölmez,

  Hiç Şüphe yokki, Rızık, Kazanç İnsanı, Ecelinin aradığından, daha fazla arar,

Sizden biri, Rızkından, Kazancından kaçsa bile, Rızkı, Kazancı, O İnsanı, Ölümün yakaladığı gibi yakalar,

  Rızkın, Kazancın için acele etme, Rızık, Kazanç olarak sana, Ne Miktar Taktir edildi ise, O gelir,

acele etmen hiçbir şeyi değiştirmez ” dedi der,

 

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 MAİDE SURESİ AYET 3

“ Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak, Kumar oynamak oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Bunların Hepsi, Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 MAİDE SURESİ AYET 3

“ Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak, Kumar oynamak oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Bunların Hepsi, Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 MAİDE SURESİ AYET 91

“ Şeytan, Nefis Şeytanınız, İçki ve Kumarla, Sizi Allah Zül Celalden, Rasulunden uzaklaştırır

ve Namaz kılmaktan alıkoyacak, Namaz kıldırmayacak, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat ettirmeyecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

    RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  YUNUS SURESİ AYET 59

“ Deki, Allah Zül Celal Size Nice Rızıklar Kazançlar İndirdi,

Sizler Kendi Ellerinizle, O Rızıkların, Kazançların Bir Kısmını Kendinize Helal ve Haram yaptınız,

Haram Olanı, Helal yapmak için, Size Allahmı İzin verdi ?” der,  

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ŞURA SURESİ AYET  27

“ Allah, Kullarına Rızkı dilediği ölçüde indirir, Allah kullarına, Kazancı bollaştırarak hesapsızca verse,

Kullardan büyük kısmı Hak ve Adaleti yok sayarak azarlar ve sapıtırlar “ der.

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 372

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz, Rabbinden Rızık, Kazanç istediği zaman, Helal olandan, Helal olan yollardan istesin, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayetler ve Hadislerdeki Manayı anlamak çok zor gibi gözüksede, hiçte zor bir mana değildir,

Ayet ve Hadisteki Mana, Hiç Kimsenin Kaza yapmayı, Zarar etmeyi, Zarara uğramayı, Darlığa girmeyi,

Hastalığa yakalanmayı istemez, Lakin Kazanın, Zararın, Darlığın, Hastalığın Sizi bulup yakaladığı gibi,

Allahın Size takdir ettiği Rızkınız, Kazancınız, Sizi bulup yakalar ve gelir,

Toprağa atılan bir Tohumun, En az Dört katı bir Ürün olarak Size geri döndüğü gibi,

Allah : Yarattığı Her İnsanın Rızkını Kazancını, bir nedene, çabanıza çalışmanıza karşılık olarak verendir,

Sizin, Çalışmanızla, Rızkınızın Kazancınızın geliş yoluna girmeniz gereklidir,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerdeki Size Takdir edilen Vaad edilen Rızık, Kazanç,

Sizin kaldırabileceğiniz, yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz, faydasını görebileceğiniz kazanç ve rızıktır,

Sizin Kaldıramayacağınız, yapamayacağınız, kullanamayacağınız, faydasını göremeyeceğiniz,

Kazanç ve Rızık ta vardır, Sizin ve Bizim Sabırsızlığımızdan, Kaldırabileceğimizi, yapabileceğimizi, faydasını

görebileceğimizi Ölçemediğimiz, Rızık ve Kazancı ise, Allah Azze ve Celle, Size, Bize İbret olsun diye gönderir,

Bu sabırsızlığınızın Doyumsuzluğunuzun neticesini kendiniz görün hesaplayın der,

 

     Örnek, Herkes Çok Zengin olmak ister, Fakat Çok Zengin olanların Üzerlerindeki Yük,

Sizin üzerinize yüklense Siz kaldırabilecekmisiniz ?  Piyango, Loto, Toto, Ganyan, gibi Şans oyunları Kumar ile

Çok büyük Paralar elde edenlerin, Bir fayda sağladıklarını, elde ettikleri Paranın yükünü kaldırabildiklerini,

Kendilerini, Ailelerini ve Milletlerini geliştirebildiklerini söyleyebilirmisiniz ? Yoksa, Kaldıramayakcakları Servet,

kendilerine geldiğinde, Sapıtıp, Sapıklaşıp, O Servet kendilerinin felaketimi oldu ?

 

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  MÜLK SURESİ AYET 2

“ Sizi, Hanginizin, daha güzel İşler, Ameller yapacağını denenmeniz için,

Hayatı ve Ölümle birlikte yarattım, “ der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki Biz İnsanı, Bir Erkek ve Bir Dişi ( Kadın ) olarak, ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Farklı Irklara ayırdık,

Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ARAF SURESİ AYET 96

“ Şayet Gerçekten İnanıp İman etmiş olsa idiniz, Allahın Bereketini Kaybetmekten korkmuş olsa idiniz,

Elbette Üzerinize, Gökten ve Yerden Bolluklar açardık, Lakin Sizler, Rızkı Kazancı Kendiniz elde ettiğinizi

Sandığınız için, Rızkı, Kazancı Taktir edenin Allah Zül Celal olduğunu Yalanlamış oldunuz,” der, 

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ARAF SURESİ AYET 10

“ Sizi Yeryüzüne yerleştiren, Yeryüzünde Size Geçimlikler veren Biziz, haala Şükretmezmisiniz,” der,

 

    RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                   İSRA SURESİ AYET 100

“ Rasulum İnsanlara deki, Şayet Sizler, Rabbinizin, Bitip Tükenmeyen Hazinelerine Sahip olmuş olsaydınız dahi,

Yinede Fakirlik korkusunu, elden bırakmazsınız, Zira İnsan Çok Cimri bir Mahluktur, ” der,  

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RUDANİ HADİS No 9656

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğlu Yaşlanır, İhtiyarlar, Takatsiz kalırda,

Ondaki Mal, Para kazanma hırsı, Uzun Yaşamak hırsı devamlı Genç kalır, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  GURREUL HİKEM HADİS No 2835

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ En Bedbah olanlarınız, Dünya Malına karşı En Hırslı olanlarınızdır, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 194

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Azze ve Celle,

Ey Ademoğlu, Kendini Bana ibadete verirsen, Ben de Senin Fa­kirliğini gideririm, Gönlünü Zengin kılarım,

Yok eğer böyle yapmaz­san, Gönlünü Mal Hırsı ile Meşgul ederim, Fakirliğini de önlemem, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 178

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Sana Emrettiği Farz ları yapki, Müminlerin En çok İbadet edeni olasın,

Allahın Sana Haram kıldığı şeylerden uzak durup ve Sakınki, Müminlerin En Takvalılarından olasın,

Allahın Senin için Taktir ettiğine, Kısmetine, Razı olki, İnsanların En Zenginlerinden olasın,” dedi der,  

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  TİRMİZİ HADİS No 2151

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın Zül Celalin, Kendisine takdir ettiğine Razı olması, Ademoğlunu Mutlu eder,

Allah’tan Kendisine Hayır dilemeyi terk etmesi, Kendisine takdir edilene Razı olmaması,

Allah’ın takdir ettiklerine kızgın olması da, Bedbahtlığındandır,“ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  TİRMİZİ HADİS No 2333

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünya Hayatında, Sağlıklı zamanında, Dünyada garip bir yabancı gibi, yada garip bir yolcuymuşsun gibi ol,

Sabaha eriştiğinde, Akşamı görebileceğini dahi zannetme, Kendini Ölmüşlerden say,

Dünya Malına, Dünya Yaşamına, Dünya Hayatına aşırı bağlanma, Yaşadığın sürece, Çok çalış,

Hasta olmadan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalığın için hazırlık yap, Yine çok çalış,

Ölümünden önce Ahiretin için de Hazırlık yap, Böyle yapmazsanız, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

 

     İslam Alimleri Bu Ayet ve Hadisleri : Dünyayı İsteyen İlime, Bilime Eğitim ve Öğretime sarılsın,

Ahireti isteyen, İlime Bilime Eğitim ve Öğretime sarılsın,

Her ikisini isteyen Yine İlime, Bilime, Eğitim ve Öğretime sarılsın, diye açıklamışlardır,

 

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  YUNUS SURESİ AYET 100

“ Allah, Rezilliği, Pisliği, İşsizliği, Huzursuzluğu, İstikrarsızlığı, Bereketsizliği, Ekonomik darlığı, Akıllarını,

Beyinlerini, Düşüncelerini, Doğruluktan ve Dürüstlükten, Hak ve Adaletten yana kullanmayanlara verir “ der

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  ENFAL SURESİ AYET 46 ve 53

“ Birbirinizle hırlaşmayın, Birbirinizle çekişmeyin, Toplum içinde huzursuzluk kargaşa ve istikrarsızlık

çıkarmayın, yoksa korkuya kapılıp Devletinizi kaybedersiniz, Bir Millet, yalan uydurma hile fitne nifak ve

bozgunculuk yapmadıkca, kendilerinde bulunan doğruluğu, dürüstlüğü, Hak ve Adaleti, güzel meziyetleri ortadan

kaldırmadıkca, Allahta O Millete verdiği niymetleri bolluğu Bereketi eksiltmez ve değiştirmez,

Allah O Milletin üzerinden ekonomik darlığı, işsizliği, huzursuzluğu, istikrarsızlığı ve Bereketsizliği kaldırır,

  Lakin : Yalan uydurmalar, hile, fitne, nifak, bozgunculuk, yolsuzluk, vurgunculuk,

Haksızlık Adaletsizlik yapılırsa, Hak ve Adalet yerini bulmazsa,

Allah O Millete, İşsizlik, huzursuzluk, istikrasızlık ve bereketsizlik verecektir, “ der.

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 AHZAB SURESİ AYET 70 ve 71

“ Ey İman Edenler, Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şefkatini ve Şifasını

kaybetmekten korkun, Doğru Söz Söyleyin, İşlerinizi Doğru yapın, Adaletsizlik ve Zulum yapmayınki,

Allah ta Sizin, Dünyadaki İşlerinizi, Alış verişinizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ İslam Dinine İman ederek, Doğru ve Dürüst olarak İyi Ameller, İşler yapanların,

Allah Günahlarını örter affeder, Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini düzeltir ve Bereketlendirir “ der.

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1775

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1740 ve 1741

  Sahabeden Muhammed Bin Sa’d ve Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ticarette Bereket vardır, Bereket Büyüklerinizin yanındadır,

Küçüklerine Şefkat etmeyen, Büyüklerine Hürmet etmeyen Bizden değildir,” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  BUHARİ HADİS No 1850

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemeğe oturulduğunda, Yemeğe Besmele ile başlanılırsa,

İki kişinin yiyeceği, Üç kişiye, Üç kişinin yiyeceği, Dört kişiye yeter, ( Bereketlenir ) “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 745

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemek yemeğe, Allah Zül Celalin ismini Zikrederek, Besmele çekerek başlayın,

ve dahi Herkes Önünden yesin,“ dedi der, Buhari Tefsir  

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  İBNİ MACE HADİS No 3287

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemeği ayrı ayrı yemeyiniz, Toplu halde yiyiniz, Çünkü şüphesiz, Bereket Toplulukla beraberdir,” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1573

  Sahabe Kadınlardan Garr Bin Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sıcak Yemek, yemekten Sakının, Zira O Bereketi giderir, ( Hastalık verir, ) Size, Soğuk yemek yemeyi

tavsiye ederim, Zira O daha çok İçe siner, Soğuk yemeğin Bereketi daha çoktur,” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 828 ve 829

  Sahabeden Ebu Sekine ve Abdullah Bin Ümmü Haram (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ekmeğe Saygı gösterin, Hürmet edin, Zira Allah Zül Celal Onu Değerli kılmıştır,

Kim Ekmeğe Saygı gösterir, Hürmet eder, Değer verirse, Allah Zül Celalde Ona değer verir, “

  Ekmeğe Saygı duyun, Hürmet edin, Zira Ekmek, Göğün ve Yerin Bereketler İndindendir, Bereket verir,

Kim, Sofradaki Ekmek Kırıntılarını Çöpe atmaz, toplayarak yerse, Günahları bağışlanır, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/250 H/5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Evde, Çöpler atılmayıp biriktirilirse ( Yıkanmamış Bulaşık bulunursa )

O Evden Bereket kaldırılır,“dedi der, 

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 92

  Sahabeden Ebu Eyyubel El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemekten sonra veya Abdest alırken, Ellerini yıkarken, Parmaklarını Hilalleme yaparak yıkayıp temizleyen,

Tırnaklarını Hilalleme yaparak yıkayıp temizleyen, Ağzını Hilalleme yaparak yıkayıp temizleyen,

Diş Aralarında kalanları ve birikintileri temizleyen Ne hoştur, Zira Kulun yanındaki ne,

Ağzındaki birikintilerin kokusunu duyması kadar, hiçbir şey ağır, çirkin ve kötü gelmez,” dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/7

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemekten evvel ve sonra ellerinizi yıkamak, Cuma günü Gusul yapmak,

Tırnaklarınızı kesmek Size Şifa getirir ve derdi giderir, Size Zenginlik getirir ve fakirliği giderir, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  RUDANİ HADİS No 2785

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Muharrem Ayı Aşure günü, Çoluk çocuğunun nafa­kasına elinden geldiği kadar bol harcarsa,

Allah senenin kalan kısmında O Kişinin Rızkına kazancına olağanüstü bir geniş­lik, çoğalma ihsan eder,"dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1786

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akrabalık Haklarını yerine getirebilecek kadar, Soyunuzu, Akrabalarınızı öğreniniz, Öğrenmeye çalışınız,

Zira Akrabalarınız ile Yakınlarınız ile olan iyi ilişkileriniz, Aranızda Sevgi ve Muhabbet açar,  

Rızkınızın, Malınızın, Kazancınızın artmasını, Bereketlenmesini açar,

Ömrünüzün Uzamasına sebep olur,”dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S435 H9

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Her gece Vakıa Suresini okursa, Fakirliğe Muhtaçlığa düşmez, Rızkı Kazancı Bollaşır, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/5 S/510 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rızıklarınızı, Kazançlarınızı, Hacca gidecekleri, Ecelinizi,

Berat Gecesi olan, Şaban Ayının 15 ci gecesinde, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesinde,

Sabah Ezanı vaktine kadar (yeniden) yazdırır,“dedi der,

   

     Lakin bunu Allah Zül Celalden başkası Taktir edemez, yapamaz, Dileyemez,

 

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 283

  Sahabeden Ebu Rafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale olan dileklerinizi, Sabah Namazını kıldıktan sonra dileyiniz, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1692

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Rızkınız için, Kazancınız için, İhtiyaçlarınızın karşılanmak için,

Sabahın Erken Vakitlerinde çalışmaya başlayınız, Zira, Sabahın Erken Vakitlerinde,

Sizin İçin Bereket ve Başarı vardır, “ dedi der,

 

      RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 702 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İlim öğrenmek için, ( Rızkınızı Nafakanızı aramak, kazanmak için, )

Sabah erken vakitte çıkın, Çünkü Sabah Erken Vakitte Sizin için Bereket ve Ba­şarı vardır, dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 1182

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuşlar, Sabaha çıktıklarında Rabbini Tesbih, Teşbih ve Zikrederler,

Rabbinden Günlük Rızıklarını dilerler,” dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2517

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabahın, Günün ilk saatlerinde uyumak, Rızkınızı, Kazancınızı Keser, “ dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S52 H 15

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazına Kalıkıp, Sabah Namazını kıldıktan sonra,

Rabbiniz Allah Zül Celalden Rızık Talebinde Bulunmaktan, Gafil olup da uyumayınız, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 NİSA SURESİ AYET 32

“ Allah Zül Celalin, ( Müslüman olsun Kafir olsun,) Aranızdan bazılarına, diğerlerinden fazla verdiği şeyleri,

Malı, Mülkü, Kazancı, Zenginliği Temenni etmeyin,

Allahın, Kimilerine, Diğerlerinden daha fazlaca verdiği Nimetlere, Kazançlara, Hased yaparak imrenmeyin

Allahın, Kimilerine, Diğerlerinden daha fazlaca verdiği Nimetleri, Kazançları, Temenni etmeyin,

Onunkinden bende neden yoktur, Benim Neyim eksik demeyin,

Haram yollara girmeyin, Zira Haram yollarada girmeniz hiçbir şeyi değiştirmez,

Ne istiyorsanız, Allah Zül Celalin Sizin için Helal kıldığı Fazlından, Lutfundan isteyin, ” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 BAKARA SURESİ AYET 216

“ Olabilirki Bir Şeyi Sever ve Onu istersiniz, Oysa O Sizin için Şer dir, Kötülük getiricidir,

Olabilirki Bir Şeyide sevmezsiniz hoşlanmazsınız, O Şeyde Sizin için Hayırlı olabilir, iyilik getirebilir,

Sizin bilmenize imkan yoktur Ancak ve Mutlak Allah bilir,” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 TEVBE SURESİ AYET 28

“ Şayet Allah Zül Celalin, Rahmetini, Hidayetini, Sevgisini, Şifasını, Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korkarak,

Yoksul kalmaktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan korkarak,

Allah Zül Celalin Lutfundan yardım istediğinizde, Kendide dilerse,

Sizi Lutfu ile Yoksulluktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan kurtarandır, Lutfu ile Zengin edendir,” der, 

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  TAHA SURESİ AYET 124

“ Kim : Allahı Zikretmekten, Sadece Allaha İbadet etmekten, Hak ve Adalet üzere iştigal etmekten yüz çevirirse,

Hak ve Adaletle, Doğruluk ve Dürüstlükle alay ederse, Hak ve Adaleti kendi çıkarına uydurursa,

Onlar için, Sorunlu, İstikrasız, Dar ve Bereketsiz bir geçim vardır “ der.

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C6 S516 H 5

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mümin Her Kimi, Kur'anı Kerim ve Benim Esmaul Hüsna Zikrim,

Benden istemekten meşgul ettiğinde alı koyduğunda, Ona, Benden isteyenlere verdiğimin En Efdalini veririm

der, Zira Benim Kelamının, Sair Kelamlara fazileti,  Allah Zül Celalin bütün mahlukatına üstündür, “ dedi der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 289

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ce Celle, Bana İtaat edildiği, İtaat olunduğu zaman Hoşnud olurum,

Hoşnud olduğum zaman Bere­ket veririm ve Benim Bereketimin de Nihayeti, Hiçbir Sonu yoktur,

Bana İsyan edildiği zaman, Eş koşulduğu Zaman, Öfkelenirim, Gazablanırım, Gazap ederim,

Gazap ettiğim Zaman, Benim Gazabımın da, Nihayeti, Hiçbir Sonu yoktur, " dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  DARİMİ HADİS No  374

  Sahabeden Hişam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu diyorki, İncilin doğrusu olan Kitaptan ve Hz. İsa'nın sözlerinden haber aldığım şudur,

Dünya için ameller, işler yapıyorsunuz. Halbuki siz Dünyada iken Amelsiz Rızıklandırılmaktasnız.

Ahiret için Amel, İbadet yapmıyorsunuz. Ahiret te, sadece Amelleriniz, İbadetleriniz karşılığında

Rızıklandırılacaksınız, Amel ve İbadet sahibinin karşılığını istemesi yakındır.

Şu geniş ve Rezîl dünyadan, Kabrin karanlığına ve darlığına çıkmanız da yakındır.

O Güne kadar, Allah, size Namazı, Orucu emrettiği gibi, sizi günâhlardan menediyor, Kaçınmanızı emrediyor,

  Allah'ın İlminden ve Kudretinden olduğunu bildiği halde, Allahın verdiği Rızkından hoşlanmayan,

Mevkiini küçümseyen kimse, ilim ehlinden olmaz,

  Allah'ın kendisine hükmettiği şeylerin doğruluğundan şüphe edip de kendisine isabet eden hiçbir şeye razı

olmayan kimse ilim ehlinden olmaz,  Dünyaya daha fazla rağbet ederek, Nazarında, Bakış açısında,

Dünyasına,  Ahiretinden daha tercihli olan kimse, İlim Ehlinden olmaz, 

  Dönüş yeri Ahiret olan, Dünyasına yönelmiş bulunan ve kendisine zarar veren şeyleri,

fayda veren şeylerden daha çok arzu eden veya Dünyayı,

Dünyalıkları, Ahretinden daha çok seven kimse, İlim Ehlinden olmaz, 

  İlimi, başkasına satmak için öğrenen, ama onunla amel etmek için öğrenmeyen kimse İlim ehlinden olmaz,

Şüphe yok ki, İlmi Dünyalık Menfaat karşılığı öğrenen Alimler, yani Menfaat perest ve Riyakar Din Adamları,

İşleriniz karşılığını alıyorsunuz ama,  Ahiret için Ameli, İbadetleri, Terk ediyorsunuz, İbadetleri yapmıyorsunuz,

Savsaklıyorsunuz veya kendinize göre değiştiriyorsunuz,” dedi der,

 

    RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 547

  Sahabeden Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Âdemoğlu, Dilinle Beni Zikredi­yorsunuz, fakat, Beni unutuyorsunuz, Bana Duâ ediyor, fakat

Benden kaçıyorsunuz, Sizi Ben Rızıklandırıyorum, Siz başkasına kulluk edi­yorsunuz. “dedi der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  MEARİC SURESİ AYET 21

“ Rızkını, Kazancını Bolca ve Çokca verdiğimiz İnsanlardan Çoğunluğu,

Hırslarından dolayı, Muhtaçlara, Fakirlere Hiç yardım etmezler, “ der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  TİYN SURESİ AYET 4, 5 ve 6

“ Mutlakki İnsanı En Güzel Şekilde, En Güzel Biçinde, En Güzel Karakterde Yarattım,

“ O İnsanların çoğunluğu, Sonra Kendi Kendini, Aşağılıkların Aşağısı yaptı,

“ Elbetteki İman edip Salih Ameller işleyenler müstesnadır, Onlara hiç eksilmeyecek Mükafatlar vardır,” der,

 

     RIZKIN, KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                 ANKEBUT SURESİ AYET 66

“ Kendilerine Verdiklerimizle yaşayıp Sefasını sürüpte Nankörlük edenler,

Nankörlüklerinin ne olduğunu yakında bilecekler,” der,

 

     RIZKIN KAZANCIN MİKTAR TAYİNİ                  TABERANİ HADİS No 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbim Allah Zül Celalden, Ümmetimi Umumî bir kıtlıkla helak etmemesini istedim, onu da bana verdi.

Ümmetimin Bidadlerle, İslam Dininin Asıl olan İbadetlerini kendi kafalarına göre değiştirmekle,

Fırkalara, Sapıklaşmış Tarikatlara ayrılmamasını istedim. Bu isteğimi kabul etmedi “ dedi der,

 

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RUM SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celal Sizi, Bebek olarak Gücsüzce Yaratandır, Sonra Ergenliğe ve Yetişkinliğe geldiğinizde,

O Güzsüzlüğünüzün arkasından Size Güç Kuvvet verendir,

Sonra onun arkasından, İhtiyarlık verip Sizi yine Güçsüz ve Kuvvetsiz kılandır,” der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        NİSA SURESİ AYET 38

“ Rezzak olan Allah Zül Celalin Size verdiğinden, Size İnfak ettiğinden,

Gösterişsiz ve Riyasız şekilde İnfak edin, Harcayın,” der, 

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        FETHUL BARİ HADİS No 2408

  Sahabeden Mugire İbni Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Dedi Kodu ve Gıybeti, Ana ve Babanıza Karşı gelmeyi, Diklenmeyi, Bağırıp Çağırmayı,

Çocukları Diri Diri Gömmeyi, ( Onları Allah Zül Celal ve Benim öğrettiğim şekilde eğitmemeyi,)

Hakkınız olmayan bir şeyi bir şekilde almayı, Aldığınız bir borcu veya borçlandığınızı ÖDEMEMEYİ, 

Sizin olan Malınızıda Boş yere Zayi etmeyi, harcamayı, HARAM KILDI, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MÜSLİM HADİS No 1035

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal ( Ticaret ) Tatlıdır Çekicidir, ancak Kim, onu Tok gözlülükle, Gönül zenginliği ile,

İhtiras ve Hırs göstermeden alırsa,( Ticaret yaparsa ) O mala ( Ticarete ) Hayır ve Bereket verilir,

Kimde Onu aç gözlülükle, İhtirasla Hırsla alırsa,( Ticaret yaparsa ) O Mala ( Ticarete ) hayır ve bereket

verilmez ( hayır ve bereketi gider ) Yiyipde doymayan Kimse gibidir, “dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/7 H/1

  Sahabeden Abdullah İbni Havale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ancak Allah'a yemin ederim ki, sizin için (dünyalık) bir şeyin azlığından ziyade,

Çokluğundan korkuyorum, " dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/9 H/1

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Adem oğlu, Vücudun afiyette, Nefsin emniyette ve günlük nafakan da yanında olarak sabahladığında,

artık Dünyan kendi haline kalsın, Ey Adem oğlu! İhtiyacına yetecek olan yanında varken, kendini azdıracak olan

fazlasını aramaktasın, Adem oğlu, aza kanaat etmiyorsun, çok ile de doymuyorsun,” dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        BUHARİ HADİS No 2025

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Âdem oğlunun, İnsanın, İki Vadi dolusu, Malı Mülkü olsa, bir üçüncüsü ister,

Âdem oğlunun Muhteris, İhtiraslı arzusunu, gönlünü topraktan başka bir şey dolduramaz, Allah Zül Celal, 

Samimiyetle İhtiraslarından Nefret edip, Allah Azze ve Celenlin Kendisi için Tayin ve Taktir ettiği Kazancına,

Rızkına Kanaat getiren, Samimiyetle Tevbe eden kişiyi sevendir, Tevbesini Allah kabûl edendir, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        DARİMİ HADİS No 2781

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsanoğlunun iki vadi dolusu Altını, Malı olsa, bunlara ek olarak bir üçüncüsünü ister,

Dünya malından doymaz, İnsanoğlunun içini ancak toprak dolduracaktır,

Allah ise, Samimiyetle Tevbe edenin, Tevbesini kabul edendir, " dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3097

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celali görüyormuşcasına İbadet ediniz, Günahınız Eskimez, İyiliğinizde Unutulmaz,

Bilinizki, Sizi Başkalarına Muhtaç etmeyen Az Kazanç, Az Mal, Sizi Azdıracak olan, Sapıklığa götürecek olan

Çok Kazançtan, Çok Maldan evladır, Mazlumun Bedduasından da Sakının,” dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MUHAMMED SURESİ AYET 36

“ Dünya Hayatınız, Ancak gereksiz bir oyun bir eğlenceden, bir darlıktan ibarettir,

Allah Zül Celal, Sizden Bütün Mallarınızı Oyun eğlence ve israf şeklinde Harcamanızı istemiyor,

Şayet İman eder ve gereksiz Oyun, Eğlenceden sakınırsanız, Allah Zül Celal Size Çarenizi verecektir,  ” der, 

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        CAMİUS SAGIR HADİS No 2316

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Dünya Malına önem vermemek, helâl olanı kendine yasaklamak veya malı boşu boşuna harcamak değildir,

Dünya Malına Önem vermemek, Al­lah'ın elindekine kendi elindekinden daha fazla güvenmen,

musi­bete uğradığın ve onu çektiğin esnada da mükafatı sevabına istekli oluşuna göredir, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MUVATTA SAÇ SAKAL HADİS No 17

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşlerinde, İşinden Kazandığı Kazançlarında, Kazançlarının Harcamasında, iktisatlı olmak, yumuşak davranmak

Güzel bir yol tutmak, Nübüvvete İmanın, İslam Dinini yaşayışın Yirmi beşte bi­ridir, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 677

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ İktisadlı olan, Tasarruflu harcama yapan geçim sıkıntısı çekmez,

istişare eden, danışan pişman olmaz, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S174 H7

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mallarınızda, Nafakalarınızda, İaşe, Giyim ve Tüm harcamalarınızda Aşırılıktan,

Lüksten, Gereksizlikten, İsraftan sakınınız, Size iktisatlı harcama yapmayı,

sadece size gerekli olan harcamaları yapmayı tavsiye ederim,

İktisadlı harcama yapan, Bir Kavim, Bir İnsan asla Fakirliğe, Muhtaçlığa, İşsizliğe düşmez, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        İBNİ MACE HADİS No 4100

  Sahabeden Ebu Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyaya Rağbet göstermemek demek, Ne, Dünyadan yüz çevirmek, Ne, Helal olan Şeyleri,

Kendine Harammış gibi görmektir, Nede, Malı Zayi etmektir, yersiz ve faydasız harcama yapmaktır,

  Dünyaya Rağbet göstermemek demek, Elinde bulunan, Mallara ve İmkanlara güvenir olmaman,

Allahın Rahmetine, Bereketine, Mağfiretine, Şifasına, Şefkatine Sevgisine, Aşkına, Dostluğuna güvenir olmandır,

  Üzerinize, Başınıza bir Felaket, Rızık daralması, Hastalık, Bir Afet, geldiği zaman,

Bunun Sadece ve sadece, Allah Zül Celalin Sizi İmtihan için gönderdiği Dünyada,

Sizin Devamlı İmtihanda olduğunuzu hissetmek, Allah Zül Celale Razı olmak ve

Dünyalıklar yerine Allah Zül Celalin Rızasına rağbet göstermektir “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 214

  Sahabeden İbni Ebi Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Süleyman (as) Söyle demiştir, “ Biz insanlara verilen, verilmeyen herşey bildirilmiştir,

Biz, insanların sahip olduğu ve olmadığı herşeyin bilgisine sahiptik, Şu üç Vasıftan daha faziletli birşey yoktur, 

Sinirlenecek, Gazaplanacak, Öfkelenilecek yerde, Yumuşak ve Hoşgörülü olmak,

Zengin­likte de, Fakirlikte de iktisatlı davranmak, olmak, Kendini aşmayan Ölçülü harcama yapmak,

Gizli hallerinde de, Aşikâr hallerinde de, Dai­ma,  Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Hidayetini, Mağfiretini,

Rahmetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusunu yaşamaktır, “ dedi der,

 

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 268

   Sahabeden Cabir Bin Semre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Size Bir Rızık, Bir Kazanç İhsan ettiğinde, verdiğinde,

O Rızkı, Kazancı, Önce Kendisi ile Aile Efradının ihtiyaçları için harcasın,” dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MÜSLİM HADİS No 994

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En değerli Kazanç, Ailesi için harcadığı Kazançtır, Allah yolunda olan Arkadaşı için harcadığı Kazançtır,

Yoksullar, Muhtaçlar için harcadığı Kazançtır,  Allah yolunda çalıştırdığı aracı için harcadığı Kazançtır “dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/237 H 11

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Kendisine, Çoçuklarına, Ailesine, Akrabalarına, Arkadaşlarına, Kazancından harcadığı miktar,

Kendisi için Sadakadır, Bir İbadettir“dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 258

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Ayakkabı alacağınız zaman, iyisini alın, Bir Elbise alacağınız zaman iyisini alın “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RANUZEL HADİS HADİS No C1 S30 H 11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ayakkabı alacağınız zaman

Sağlamını alın, Elbise alacağınızda iyisini alın, Bir Binek alacağınızda Beyazını alın,” dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 343

  Sahabeden İbni Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına,

Üstü başı pejmürde sanki paçavra gibi ve Kirli olan bir Adam geldi, Allah Rasulu O Adama,

" Senin Paran Malın Mülkün, Kudretin varmıdır “ diye sordu, Adam, Ey Allahın Rasulu Allah bana her Nimetten

verdi, Paramda, Malımda, Mülkümde, Kudretimde var " dedi,  Bunun üzerine Allah Rasulu O Adama,

" Kendisine Mal, Mülk, Kudret ve Nimet verilenin, İsrafa, İfrata, Gösterişe, Riyakarlığa girmemesi şartıyla,

Allah, Kuluna verdiği Mal, Mülk, Kudretin ve Nimetin eserini O Kulunun Üzerinde görmeyi sever ve hoşlanır,

böyle Üstü başı pejmürde sanki paçavra gibi ve Kirli olandan değil “ dedi der

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        BUHARİ HADİS No 1844

  Sahabeden ve ikinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kendisine ait olan Hurma bahcesinin Mahsülü toplandığında, Mahsülünü satar,

Ailesinin Bir Senelik Nafakası kadarını kendinde muhafaza ederdi, “ der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S296 H13

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Bahcenden, Ekininden aldığın Mahsülün, Üçte birini Tohum olarak Tekrar ekmek için ayır,

Üçte Birini Aile Fertlerinle ye, Üçte Birinide, Fakirlere Hayrat için ver, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S18 H 8

  Sahabeden Ebu Kebse (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size şu Sözleri Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Bir kulun malı sadaka vermekle katiyyen noksanlaşmaz,

Bir kul Borç veya Dilenme kapısını açarsa ( Devamlı başkanlarından isteklerde bulunursa),

ona fakirlik kapısı açılır,  Bir kul bir zulme uğrar da, o zulme sabrederse,

Allah Azze ve Celle o sebeble o Kulun izzetini arttırır,“ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/239 H 13

“ Allahın Yardım göndermesi, Rızık göndermesi, Kazanç göndermesi,

Yaptığınız İnfaklar, Doğru işler, Hayırlı Ameller, Doğru ve Güzel Harcamalar ile

Zorluklara, Sıkıntılara, Yokluklara, Kıtlıklara, Bela ve Musibetlere, Sabretme ölçüsünde gelir “ dedi der

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MUVATTA  KONUŞMA HADİS No 6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mallarınızı gereksiz yerle­re, Boş şeylere, Bir fayda ve yarar sağlamayan şeylere,

İsraf ederek, Harcamanıza, Cevabını bildiğiniz ve İşinize gelmediği halde, Maksatlı olarak Soru sormanıza,

Laf Ebeliği yapanlara, Laf getirip Laf götürene, Dedikodu, Gıybet yapmanıza, Gazab eder, Öfkelenir,“ dedi der,

 

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 2 v 3

  Sahabeden Amir İbni Meymun El Evdi ve Guneym İbni Kays (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beş Şey gelmeden O Beş Şeyin Kıymetini çok çok iyi biliniz,

1, Size Onulmaz bir Hastalık gelmezden önce, Onulmaz Hastalıktan korunmaya çalışınız,

2, Geçip gittikten ve hiçbir şekilde geri dönmeyecek olan Boş Zamanlarınızda, fayda verecek şeylerle uğraşınız,

3, İhtiyaçların için, Başkalarına Muhtaç olmadan önceki, Kudretinin, Zenginliğinin, Kıymetini çok çok iyi biliniz,

4, Size İhtiyarlık gelmeden önce, Gençliğinizde, İhtiyarlığınızın Muhtaciyeti için çalışınız,

5, Size Ölüm gelmezden önce, Ahiret Hayatınızı kazanmak için, çalışınız,    

ve işte Bunlara göre hareket ediniz, çalışmalarınıza bunlara göre şekil veriniz, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No C/1 H/563

  Sahabeden Cabir İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Zulumden Sakının, Çirkin sözlerden, Çirkin işlerden sakının, Cimrilikten ve gereksiz yere harcamadan sakının,

Allah, Zulmu, Çirkin sözleri, Çirkin işleri, Cimriliği ve gereksiz Harcamaları, İsrafı sevmez,  Çünkü Zulum,

Çirkin Söz, Çirkin işler ve Cimrilik, Gereksiz harcama ve İsraf Sahibini, Karanlıkta, Buhranda bırakır,

Zulum, Çirkin Söz, Çirkin işler ve Cimrilik, Gereksiz harcama ve İsraf, Sizden Öncekilere,

Kendilerine Haram olan, Yasak olan şeyleri, Helal ve Mübah saydırdı, Güzel gösterdi, Yasak olan şeylere,

Haram olan şeylere yöneltti ve Onları Helak etti, Helak olanları Biliyorsunuz,

Zulum, Çirkin Söz, Çirkin işler ve Cimrilik, Gereksiz harcama ve İsraf,

Sizden öncekilerin kanlarını döktürdü, Mahvetti, “dedi der,

 

    RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK                     TABERANİ HADİS No 341

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Mal ve Para kazanmak için, Hırsları artacak, Bu Hırsla Cimrilikleri artacak, Malayağni, Boş şeyler,

Aslı Astarı olmayan, Ne kendisine, Nede Topluma faydası olmayan şeyler, konuşmalar gittikce artacak,

Zaman daralacak, Kıyamet: bu Şerli İnsanların çoğalması ile, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2283

  Sahabeden Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Dünyada, Sanki Ebedî kalacakmış gibi hareket edenler, Zenginliği, Malı Mülkü, Siz yaratamazsınız,

Zira Sizin Dünyadaki Ömrünüzde, Dünyadaki Mallarda, Dünyadaki Zenginlikte, Baki değildir,

  Nasıl ki, Babanızın Sulbünden, Annelerinizin Rahmine, Rahimlerden Dün­yaya nakledildiğiniz gibi,  

Belirlenmiş Ömrünüzden sonra Eceliniz ile, Dünyadan Kabre, Kabirden Mahşere, Hesap sorulmaya,

Mahşerden de, Ya Cennet yada Cehennem olan, vedahi bir Daha Ölüm olmayan

Ebedî bir Hayata nakledileceksiniz, " dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2321 ve 2320

  Sahabeden Raşid Bin Saad ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Niymet, Kişinin Mutlu, Huzurlu olmasıdır, Asıl Zenginlik, Bedeninin Sıhhatli olmasıdır, İçinde bulunduğunuz

Emniyetinizdende, Mutluluğunuzdanda, Huzurunuzdanda, Sıhhatinizdende Hesaba çekileceksiniz, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TUHEFUL UKUL HADİS No 5

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Kazançların başlangıcı, Çile ve Zorluktur, Sonu ise Fenalıklar ve Yokluklardır,

Dünyalıkların Kazançların Fıtratı, Onu elde etmeye çalışandan kaçar,

Dünyalıklara aşırı Arzu, İstek hasretle Bakan Kör ve Sağır olur,

Kimde Dünyalıklara İbret gözüyle bakarsa, O Dünyalıklara Basiretli kılınır,

  Dikkat edin, Dünyada Sıhhatli ve Zengin olan, Kendisinin Güven içinde olduğunu zanneder,

Lakin Zenginleşen Kendini kaybedebilir, Fakir düşen Üzüntüye düşebilir,

Hastalanan ve Zenginliğini Kaybeden, çaresizliğini görürde, Pişmanlığı fayda etmez,

Zira, Dünyalık Kazançların Helalinde, Hesaba Çekilmek vardır, Haramlarında ise Azap Vardır, ” dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 786

  Sahabeden İmran Bin Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allahım, İşimi yoluna koymam için Senden Hidâyet diliyorum, Nefsimin Şerrinden

( Nesimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğim zaman Nefsimin dahi Kabul etmediği Şerlerinden,

Kötülüklerinden,) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınıyorum " diye dua ederdi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 217

  Sahabeden Enes bin Mâlik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ım, Acizlikten ve Tembellikten Sana Sığınırım, Kalp katılığından, Gafletten, Başkasına yük olmaktan,

Zilletten ve Miskinlikten Sana Sığınırım, Günahkarlıktan, Hak olana ters düşmekten, İki yüzlülükten,

İbadetlerimi İşitsinler ve Görsünler diye Riyakarlıkla amel işlemekten Sana sığınırım,

Sağırlıktan, Dilsizlikten, Delilikten, Alaca hastalığından, Ruh Hastalığından, Cüzzamdan ve

Kötü hastalıklardan Sana sığınırım, “ diye dua ederdi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TİRMİZİ HADİS No 3484

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’ım, Sıkıntıdan, Üzüntüden, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Borçlanmamın belimi bükmesinden,

Borcumu ödeyememekten, İnsanların bana tahakkümünden Sana sığınırım,” diye Dua ederdi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 883

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Bize Dînî musibet verme,

Dünyayı, Bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma,

Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvveti­mizden bizi faydalandır.

Bunları son ânımıza kadar bizden alma, Bize acımayanları başımıza musallat etme,

Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et, Bi­ze zulmedenlerden intikamımızı al,

Bize bizimle Sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi Cennetine kavuşturacak taatini

Dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvetli îmanı Nasib eyle,” diye dua ederdi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Size bir çağrışım vermiyormu ?

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri,

“ İstikbalde dahi, Dahili ve Harici Bedhahların olacaktır,

İstiklal ve Cumhuriyete kastedecek Düşmanlar,

Bütün Dünyada Emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler ” dediği söz

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri, Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? 

Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Nur Cemaati, Fetullah Cemaati, Süleyman Cemaati, Namaz Kıldırma Memurluğu Başkanlığı ve

Namaz Kıldırma Memurları, Din İşleri, Pek Yüksek kurulu, Sohbetlerinde Neden Faiz ile ile ilgili

Ayet ve Hadis Hükümlerinden pek fazla bahsetmezler, Bahsettkleride Milletin anlayacağı şekildemidir ?

Siz, Hükmiyetini Hiç düşündünüzmü, ? Onlar, Hükmiyetini Hiç düşündülermi, ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Çalışmak istemiyorum, Çalışmaya karşıyım, Asalak olarak yaşamak istiyorum,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim