ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KAZANCIN NEREDEN GELDİĞİNE DİKKAT ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 3395

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK NEDİR ?

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK,

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        FECİR SURESİ AYET 20

“ Malı, Mülkü, Zenginliği, Yığmalarcasına, arttıkca artarcasına Seviyor ve istiyorsunuz,

Malı, Mülkü, Rızkı, Kazancı, Helal Haram demeden, Helal olanla Haram olanı ayırt etmeden Yiyorsunuz, “ der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK          RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/140 H/1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Kimse Rızkını, Kazancını Tas Tamam almadıkca, Rızkı Kazancı tamamlanmadıkca ölmez,

Sabırsızlık etmeyin,  Ey insanlar, Allah'tan korkun, Rızkınızı, Kazancınızı aramakta güzel davranın,

Rızkınızı, Kazancınızı Helal yollardan arayın ve Helal olanı alın, Haram olanı almayın bırakın, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 1205

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“  Dikkat edin her otorite sahibinin bir yasak bölgesi vardır.

Dikkat edin her otorite sahibinin bir yasak bölgesi vardır.

Yasak bölgenin çevresinde sürüsünü otlatan çobanın sürüsünü o yasak bölgeye kaçırması çok çabuk olur,

Dikkat edin Allah’ın yasak kıldığı bölgelerde Size Haram kıldığı şeyler vardır,

Başkasının Yasak bölgeleri Sizin için Haramdır,

  Sizin için Helal olan şeyler açıklanmıştır, Sizin için Haram olan şeyler açıklanmıştır,

Helalde Haramda Bellidir, Bir şeyin Helal veya Haram olma konusunda,

İnsanların çoğunluğunun ayırt edemediği şeylerde vardır,

Helal olan Şeyler ile Haram olan şeyler arasında Şüpheli duruma gelindiğinde,

Her kim bu tür şüpheli şeyleri terk ederse, Dinini ve Irzını korumuş olur, Selamete erer,

Kim de bunlardan birine girerse harama düşmesi kuvvetle muhtemeldir,” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 846

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ölümlü olan Her Canlının Rızkını yaratmıştır, Allah Zül Celalden Sakının ve

Rızkınızı Güzel ve Helal yollardan arayın, Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Kazancınızı,

Haram ve Günah olan yollarla aramaya itmesin, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 2534

  Sahabeden Numan İbni Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Helâl bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında ise, halktan birçok kimsenin, helâl mı, haram mı olduğunu

bilmediği şüpheli şeyler vardır. Artık kim şüpheli şeylerden sakınırsa, o dinini ve ırzını kurtarmış olur.

Kim de şüpheli şeylerin içine düşerse, haramın içine düşmüş olur, “ dedi der

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 2536

  Sahabeden Vabısa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sevabı ve Günahı, Helali ve Haramı, sormaya gelenler,

İyi olan, Sevap olan, Mükafatlı olan, Canının, yaptığınla, Kalbinin kendisiyle huzur bulduğu şeylerdir,

  Kötü olan, Günah olan, Cezalandırılacağın olan şeyler ise, insanın içine oturan, gönlünde gidip gelen şeylerdir,

İnsanlar Sana, Helal ve Haram olan Şeyler hakkında Fetva verseler dahi,

İnsanlar Sana, Helal ve Haram konusunda farklı açıklamalar yapsalar dahi, Seni Şaşırtsalar dahi,

Sen O Şeylerin Helal veya Haram olup olmadığı hakkındaki Fetvayı, Allahın Helal ve Haramlarından anlamaya

çalışıp, O Şeylerin Helal veya Haram olduğu konusundaki Fetvayı, Kendinden Kendi Kalbinden iste,

Yaptığınla, Kalbin huzur buluyormu ? yoksa,  içine oturan, gönlünde gidip gelen şeylermi ona bakınız, " dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 315

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Şey Seni Tereddüte düşürdüğünde, İçini kurcaladığında, Onu Hemen Terk et,” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        FETHUL BARİ HADİS No 2527 sonrası

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Herkesin yaptığı Fiili, Kastına göre, Niyetine göre değerlendirilecektir, ”dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3367 

  Sahabeden Cündüb El Beceli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Bir Şeyi Gizli Gizli yapıyorsa, Asıl yaptığını gizliyorsa, Asıl Niyetini Gizliyorsa,

O Gizlediği O Kişinin Hal ve Hareketine, Akseder, Yaptığı Hayırlı ise Hayır olarak Yansır,

Şer ise, Şer olarak Yansır, Akseder,”dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        YUNUS SURESİ AYET  27

“ Onların, ( Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Kötü işler yapanların, ( Edep ve Haya üzere yaşamayanların,

Fuhuş yapanların veya yaptıranların, ) Yüzlerini bir ZİLLET kaplar,

Allah Zül Celal, Onların yüzlerindeki İnsan olma Nuru Aydınlığı Siler, Onların Yüzleri,

Zifiri karanlık bir geceden parçalara bürünür, İnsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya çıkar, “ der,

 

     Hak ve Adalete özen göstererek, Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile yaşayanların Yüzlerine,

İnsana Güven veren bir Aydınlık gelir bir Nur akseder, Aksine yaşantıda olanların,

Hak ve Adalete özen göstermeyen, Doğrulukla ve Dürüstlükle yaşamayanların Yüzlerine ise,

İnsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinleşme gelir, Hani Bazı İnsanlar için,

Nur Yüzlü bir İnsan derler, veya Şirret Suratlı, Ar damarı çatlamış, Sinsi ve Şirret suratlı insan derler. İşte O,

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        NESAİ HADİS No 4378

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle Zamanlara geleceksinizki, O Zamanda, O Devirde İnsanlar, Kazancının,

Helal Kazançtan veya Haram Kazaçtan olup olmamasına Hiç Önem vermeyecekler, Dikkat etmeyecekler,

   O Zamanda Kişi, Kazancını, nereden ve nasıl kazandığına önem vermeyecekler,

Her ne ve nasıl gelirse, eline ne geçerse alacak, Kazancını, Helal yoldanmı, Haram yoldanmı,

Meşru yoldanmı, Gayrimeşru yoldanmı kazandığına bakmayacaklar, Helalmi, Harammı demeden, düşünmeden,

Nereden ve Nasıl olursa olsun, Kazanmaya çalışacaklar, " dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        BUHARİ HADİS No 962

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Öyle Zamanlara geleceksinizki, O Zamanda, O Devirde İnsanlar, Eline geçirdiği, Kazandığı Malın, Paranın,

Servetin, Helal olan yoldanmı geldi, Haram olan yoldanmı geldi,

Helal olan Yollamı kazandı, Haram olan yollamı kazandı hiç aldırış etmeyecekler, “ dedi der,

 

    Yani Bir Kimse : Kazancını nereden, nasıl kazandığına, Kazancının meşrumu, gayrimeşrumu olduğu,

Kazancı elde ederken ve O kazancını harcarken, Sosyal yaşantısında başkalarına ve Topluma zarar verip

vermediği, Akıbetini Sonunu hiç düşünmek gibi konularda, Kendi Kendinin muhasebesini yapmazsa,

Helak olur, Yok olur, Şimdi Biz, O Zamandamıyız, Değilmiyiz ?

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2321

  Sahabeden Raşid Bin Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Nimet nedir, Asıl Zenginlik Nedir Bilirmisiniz ?

" Nimet, Kişi­nin Mutlu olmasıdır, Zenginlik, Bedenin Sıh­hatli olmasıdır, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 970

  Sahabeden Harise Bin Mudarrip (ra) anlatıyor, Felaket derecede Hastalığı nedeni ile Karnına ateşle dağlama

yapılan Habbab (ra) hın yanına Hasta Ziyareti için gitmiştim, Habbab (ra) şöyle dedi, Allah Rasulu Sallallahu

Aleyhi ve Sellemin Ashabından, Benim kadar bela ve sıkıntıyla karşılaşan kimse bilmiyorum dedi, daha sonra

O hastalığından iyileşti, Sonra Daha önceleri Çok fakirdim, Bir dirhem dahi kazanamaz bulamaz idim,

Şimdi ise evimin bir köşesinde kırk bin dirhemim var, Çok Zengin oldum,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Başımıza gelen Bela, Sıkıntılardan ve Hastalıklardan dolayı Ölümü

Arzu etmeyin “ deyip yasaklamamış olsaydı, Çektiğim sıkıntılardan dolayı ölmeyi arzu ederdim, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1795

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gücünüzün yettiği kadar, Gönlünüzü Dünya ve Geçim kaygılarından arındırınız,

Her Kim, Bütün Gönlü ile Allah Zül Celale yönelirse, Kalplerinizi Sevgi, Şefkat ve Merhametle dolduracaktır,

Her Türlü Hayrı, En Hayırlı olanları, En Süratli şekilde Size verecektir, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 235

  Sahabeden Mervan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimin Niyeti Ahiret olursa,  Allah Zenginliğini Onun Kalbine koyacak, ona Gönül ve Kanaat Zenginliği verecektir,

Dağınıklığını toplayacak, İşlerini düzene koyacaktır, Dünyalıklar, Ona Boyun eğerek gelecektir,

  Kimin de Niyeti, bu Dünyalıklar olursa, Allah onun Topluluğunu dağıtacak, Düzenini bozacaktır,

Korkusunu iki gözünün arasına koyacaktır, Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan ve

Kendisi için bereketsizlendirilmiş olan Miktar gelecektir, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/16 H/10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Taleb etmekte güzel davranın, Zira Allah Zül Celal Rızıklarınızı, Kazançlarınızı

katiyetle Tefekkül etmiş ve Yaratmıştır, Herkese yapmakta olduğu kolaylaştırılmıştır,

İşlerinizde Allah'tan yardım dileyiniz, Zira O, Verdiği Rızka, Kazanca Kanaat etmeyeni Mahvedendir,

Kanat edenide Kanaatiyle Doyuran Sabit kılandır,” dedi der

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                  RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/184 H/2

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! Yemin ederim ki, Ben size ancak Allah Azze ve Celle nin Emrettiğini emrediyorum,

Nehyettiklerinden de Nehyediyorum,

  Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği Rızıktan, Kazançtan yana bir sıkıntınız olmasın,

Allah Zül Celale İtaat dairesinde hareket edinizki, Rızkınızı, iyi yoldan, Meşru yoldan Taleb edesiniz,

Nefsimi Kudret Elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Eceliniz sizi nasıl arıyor ve buluyorsa,

Rızkınız da, Sizi Ecelinizin arayıp bulduğu gibi, Rızkınızda Sizi öylece arayıp bulacaktır,” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 338

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, İlme, Bilime, Eğitim ve Öğretime düşkün olan Kimse, İlimden, Bilimden, Eğitim ve Öğretimden doymaz,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi,

Hak ve Adaletten şaşmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Milletin içinde Sosyal olarak yaşamaya çalışmak olursa, 

Ahiretini kazanmak olursa, Allah Onun Kalbine, Gönlüne, İlim, Bilim, ve İşlerine Gönül Zenginliğinden,

Kanat Zenginliğinden koyacaktır, Gözlerinin önünden Fakirliği kaldıracaktır, Silecektir, İşlerini derli toplu yapacaktır,

İşlerini Rast getirecek, Kolaylaştıracaktır, Bereketlendirecek artıracaktır, çoğaltacaktır,

Bereketiyle Zenginliğinden verecektir, Hatta İstemesede, Beklemediği yerlerden kazanç kapıları açılacak,

Dünyalıklar, Kazançlar boyun eğerek ona gelecektir,

  Her Kim, Sadece Dünyalık Kazançlara düşkün olursa, Sadece Mal Mülk Aşkında olan Kimse,

Dünyalık Kazançlardan Doymaz, Malı Mülkü Ne kadar Çok olsada, Artık O Kendisini Hep Fakir ve Zayıf olarak

görecektir, O Zavallı Fakir olarak akşamlayacak, Fakir arak sabahlayacaktır,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi ile sadece Dünyalıklar olursa,

Milletin içinde, Vurgunculuk, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Haksızlık ve Adaletsizlik olursa, Ahireti kazanmak olmazsa,

Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan sayı gelecektir, Allah Onu Aç gözlü ve Doymaz kılacaktır,

Allah, Onun Kalbine ve İki Kaşının, Gözünün ortasına, Geçim korkuları koyacaktır, Ona Geçim sıkıntıları verecektir,

İşlerine, Kazançlarına, Huzursuzluğu, Fakirliği, İstikrarsızlığı ve Bereketsizliği koyacaktır,

Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini perme perişan edecektir, 

Bereketsizlikle Ona gelen Kazanç ve Rızık yok olup gidecektir, kendisine bir Fayda vermeyecektir,” dedi der.

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        NESAİ HADİS No 2556

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemden, 

Bir şeyler istedim verdi, sonra yine istedim yine verdi sonra da bana şöyle dedi,

“ Ey Hakim, Dünya Malı Tatlıdır, Kim Cömertçe ve Tok gözlülükle kazanırsa bereketlenir,

Kimde açgözlü olarak ve hırsla kazanırsa bereketi kalmaz,

Böyle kimseler yiyip yiyip de doymayan kimse gibidir. Veren el alan elden üstündür,” dedi,

bende, Ey Allah’ın Rasûlü, Seni hak ile gönderen Allah’a yemin olsun ki,

bundan sonra ölünceye kadar kimseye el açmayacağım dedim “ der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3105

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hikmetin başı Allah korkusudur, Kalbteki duyguların en hayırlısı Hakkal yakıyn İman ve kanaattir,

Kuşku Küfürdür, Hataların en büyüğü, Yalanı alışkanlık haline getirmiş olmaktır, Körlüğün en kötüsü,

Kalp körlüğüdür, Zenginliğin en hayırlısı, Gönül zenginliğidir,  Azıkların en hayırlısı takvadır, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/10 H 3, 7, 11 ve 12

  Sahabeden Cabir ve Huzeyfe ve Ebu Said El Hudri ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ey İnsanlar, Allahın Rahmetini, Sevgisini, Şefkatini, Şifasını,

Bereketini, Hidayetini, Mağfiretini, kaybetmekten korkunuz,

  Allahın Sizte taktir ettiği Rızkınızı, Kazancınızı, Helal yollardan güzel yollardan, talep ediniz,

Rızkınızı, Kazancınızı Güzel yollardan araştırın, Helalinden, Temizinden alıp, Haramları, Haram yolları terkediniz, 

  Hiç Şüpheniz olmasınki, Rızkınız, Kazancınız, İnsanı, Ecelinin aradığından, daha fazla arayandır,

Sizden biri, Rızkından, Kazancından kaçsa bile, Rızkı, Kazancı, O İnsanı, Ölümün yakaladığı gibi yakalayandır,

  Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Sizi, Rızkınızı, Güzel olmayan, Meşru olmayan, Haram olan yollardan

talep etmeye sevketmesin, Zira Rızkın, Kazancın biraz geciksede,

Hiçbir Kimse, Rızkını, Kazancını tamamen almadan ve bitirmeden ölmeyecektir,

  Rızkın, Kazancın için acele etme, Rızık, Kazanç olarak sana, Ne Miktar Taktir edildi ise, O gelecektir,

acele etmen hiçbir şeyi değiştirmeyecektir, ” dedi der,

 

     Bu Ayet ve Hadislerdeki Size Takdir edilen Vaad edilen Rızık, Kazanç,

Sizin kaldırabileceğiniz, yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz, faydasını görebileceğiniz kazanç ve rızıktır,

Sizin Kaldıramayacağınız, yapamayacağınız, kullanamayacağınız, faydasını göremeyeceğiniz,

Kazanç ve Rızık ta vardır, Sizin ve Bizim Sabırsızlığımızdan, Kaldırabileceğimizi, yapabileceğimizi, faydasını

görebileceğimizi Ölçemediğimiz, Rızık ve Kazancı ise, Allah Azze ve Celle, Size, Bize İbret olsun diye gönderir,

Bu sabırsızlığınızın Doyumsuzluğunuzun neticesini kendiniz görün hesaplayın der,

 

     Örnek, Herkes Çok Zengin olmak ister, Fakat Çok Zengin olanların Üzerlerindeki Yük,

Sizin üzerinize yüklense Siz kaldırabilecekmisiniz ?  Piyango, Loto, Toto, Ganyan, gibi Sans oyunları Kumar ile

Çok büyük Paralar elde edenlerin, Bir fayda sağladıklarını, elde ettikleri Paranın yükünü kaldırabildiklerini,

Kendilerini, Ailelerini ve Milletlerini geliştirebildiklerini söyleyebilirmisiniz ?

Yoksa, Kaldıramayakcakları Servet kendilerine geldiğinde,

Sapıtıp, Sapıklaşıp, O Servet kendilerinin felaketimi oldu ?

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1869

  Sahabeden Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dünyalık bir şey için üzüldüğün kadar, Ahiret kaygısı kalbinden çıkacaktır,

Ahiret için Üzüldüğün kadar da Dünya kaygısı kalbinden çıkacaktır, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1097

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kaygın, Kederin, Tasan, Düşüncen, Arzun, Çalışman, Niyeti Ahiret için olursa,

Allah Zül Celal Dünyalık geçiminide verendir,

  Kaygın, Kederin, Tasan, Düşüncen, Arzun, Çalışman, Dünyalıklar için olursa,

Allah Zül Celal, Dünyalıklarını yine verendir, Lakin O Kimseye Ahireti vermeyecektir, “ dedi der,

 

     Hesap yapmayı bilmeyen Ahmaklar, Sadece Sayılarla Hesap yapan Ahmaklar,

Sayılarla bir neticeye varmaya çalışır,

Lakin vardığı netice, kendi hesabına dahi, kendi işine dahi yaramaz, Memnun olamaz, Faydasını, Huzurunu,

Bereketini göremez, Sayılarla boğulur kalır, Mesela : 1 mi büyüktür, Tirilyonmu büyüktür, ?

Allah Birdir, Allahın Rahmeti, Bereketi Birdir, Allahın Rasulu Muhammet birdir, Şimdi Söyleyin,

Tirilyonmu büyüktür, ? Yoksa, Allahın Rahmeti, Bereketimi Büyüktür ?

  Yani, Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Dünyalıklar olanın, Kendisi Dünyanın peşinden koşar,

Ahiretten yana Hiçbir kazancı olmaz,

  Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Ahiret  olanın, Dünya peşinden koşar,

Hem Dünyasını, Hemde Ahiretini kazanmış olur, 

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        BAKARA SURESİ AYET 42

“ Hak olanı, Hak olmayanla, Haksızlıklarla, Batıl olanla karıştırmayın, Hak Olanıda, Gizlemeyin,” der, 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğun gibi, Kendi kendini aldatmayan Doğrulukla, Doğru ve Dürüst Ol,

Allah, Her işinizde, yaptıklarınızı görendir, “ der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        KALEM SURESİ AYET 4 ve 5

“ Ve Sen : Büyük bir Ahlak ve Doğruluk üzerindesin, Sende göreceksin, Onlarda görecekler “ der.

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        MÜ'MİNUN SURESİ AYET 5

“ Ve Onlarki, ( bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince )

İffetlerini, Namuslarını, Irzlarını, Canlarını ve Mallarını korurlar “ der,          

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 2374

  Sahabe Kadınlardan Havle (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Malı, Çekici ve Tatlıdır, Kim gereği şekilde ( Ayet ve Hadisler gereğince )

Dünyalığı için çalışıp kazanmaya gayret gösterirse, kendisi için hayırlı ve bereketli olur,

Kimde Bu Şartlara ve gereklere riayet etmeden değişik yollardan kazanmaya çalışırsa kendisini felaketi olur,

Kazançlarının Bereketi, Hayrı ve Huzuru kalmaz, Kendisi için sadece Cehennem Ateşi vardır  ” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/ 256 H 2

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine Ait olmayan bir şeyin, Kendisine Ait olduğunu İddia eden Kimse,  Müslüman değildir “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                    RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/71 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ En Dürüst şekilde yapılan Ameller, İşler, üç nevidir: Nefsinde insanlara karşı insaflı olmak, Din kardeşini,

( Kendi ) Malında aynı derecede hak sahibi görmek, her hal üzerinde Allah'ı zikretmektir, “ dedi der,
 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TABARANİ HADİS No 522

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ademoğlu kıyamet günü şu beş şeyden sorulmadıkça Mahşer Hesabı bitirilmez,

Birincisi           Gençliğinde Neler öğrendiğini, Gençliğini Nerelerde geçirip tükettiğinden hesap vermedikce, 

İkincisi             Ömrünü Nerede geçirdiğinden ve tükettiğinden hesap vermedikce,

Üçüncüsü       Kazancını, Malını, Nereden ve Nasıl kazandığının hesabını vermedikce,

Dödüncüsü     Kazancını, Malını, Nerede ve Nasıl harcadığından tükettiğinden, hesap vermedikce,

Beşincisi         Doğru İlimden, Doğru Öğrendiği ile, Ne derece Doğru Amel yaptığının,

                        İş yaptığının hesabını vermedikce, Mahşer Hesabı bitirilmeyecektir,“ dedi der

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        ANKEBUT SURESİ AYET 64

“ Dünya hayatı : geçici, sınırlı ve aldatıcı bir oyun ve eğlenceden ibarettir,

Ahiret yurdu ki ! İşte asıl ( geçici, sınırlı ve aldatıcı olmayan ) oyun ve eğlence oradadır,

keşke öğrenseler, anlasalar, hesaplasalar, reddetmeselerdi “ der.

 

     Oyunun, Eğlencenin, İbadetin ve Ticaretin bir kuralı vardır, Kuralsız Oyun, Eğlence, İbadet ve ticaret olmaz,

Kuralsız Oyun, Eğlence, İbadet ve Ticaret İnsana bir Tat ve Huzur vermez,

Kuralsız Oyun, Eğlence, İbadet ve Ticaret Sapıklık Sadistlik demektir.

Oyunu, Eğlenceyi İbadeti ve Ticareti Meşru kurallarına göre oynamazsanız, kaybeden siz olursunuz,

Elinizde iyi Netice ile kalan hesabına göre oynamanız şart tır.

Geri dönüşü yoktur, Keşke demenin faydası yoktur,

 

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsun, İnsanı Biz Yarattık, Şehvetinin, Cinsel arzularının, Nefsinin, Ona, Neler fısıldadığını biliriz,

Çünkü Biz, Ona, Yaşam damarı olan Şah Damarından daha yakınız “ der.

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    YUSUF SURESİ AYET 53

 “ Cünkü Nefis ( İnsanda bulunan Şehvet duygularını, Çinsel arzularını ) Daima kötülüğü Emreder “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    ANKEBUT SURESİ 28

“ Gerçekten Siz, Daha önce hiçbir Milletin yapmadığı, bir Edepsizlik ve Hayasızlığı yapıyorsunuz “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    NEML SURESİ AYET 54 ve 60

“ Göz Göre Göre, Haala O Edepsizliği ve Hayasızlığı Yapacakmısınız ?

Doğrusu, Onlar Haala Sapıklıda devam eden Çirkef bir Güruhtur “ der,

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                         KASAS SURESİ AYET 50 

“ Kendi Nefsinin Cinsel Arzusuna, Hevesine uyan (Hıyanet, Hainlik eden ) kimseden daha Sapık Kim olabilir “der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar, Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Havyalardan daha aşağı Mahlukatlardır, “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/176 H/10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hevadan, Edepsizik ve

Hayasızlık olan Nefsin Arzularından, İsteklerinden sakının, Şüphesiz Heva, Kişiyi Kör ve Sağır eder, ”  dedi der,

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S362 H4

  Sahabeden Abdullah İbni Cerad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözü kör olan değil, Basireti Kör olan, ( görmesi elzem olan şeyi görmeyen )  Kimse kördür, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der.

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/ 95 H 14

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi Nefsine baksın “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, size hesap ba­kımından yarın

en kolay gelen şey, nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve onun için tartmanızdır, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 499

  Sahabeden Vehbi Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden önceki Ümmetler içince bir adam vardı,  Allah Zül Celale ibadet eder ve Allah'tan bir ihtiyacım

karşılamasını isterdi, Her Cumartesi bir adet hurma yemek suretiyle, yetmiş Cumar­tesi Allah için oruç tuttu,

Sonra yine Allah'tan, İhtiyaç duyduğu bir şey istedi, Fakat Allah Zül Celal henüz vermemişti,

Bir müddet geçip te  Al­lah istediğini vermeyince kendi kendine düşünmüş,

Bundan ön­ce istedim verildi, Şayet istediğinde senin için bir hayır olsaydı, Eğer senden bir hayır olsaydı,

istediğim verilirdi. De­mek ki İstediğimde bir Hayır yokmuş, Sendede hiçbir hayır yokmuş dedi,

ve isteğinden vaz geçti, Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Nefsini kınadığın, Nefsini Sorguya, Hesaba çektiğin

şu an, senin şimdiye kadar yaptığın ibadetleri katladı geçti, Nefsini Kınaman, Sorguya çekmen, Hesaba çekmen

Senin için daha çok hayırlı olduğu için, Bende Sana istediğini verdim “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 206

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllı kimse, Nefsinin burnunu yerlere sürten, ( Nefsinin İsteklerini kendisine yönelten ) ve

Ölüm ötesi için, Ahireti için çalışan kimsedir, Âciz kimse ise, Ahmak Kimse ise, Hiç Hesap yapmadan,

Muhakeme yapmadan, Nefsinin Heva ve Arzusuna uyan, Allah'tan da olma­dık şeyleri uman kimsedir " dedi der,

 

    Yani Bir Kimse : Kazancını nereden, nasıl kazandığına, Kazancının meşrumu, gayrimeşrumu olduğu,

Kazancı elde ederken ve O kazancını harcarken, Sosyal yaşantısında başkalarına ve Topluma zarar verip

vermediği, Akıbetini Sonunu hiç düşünmek gibi konularda, Kendi Kendinin muhasebesini yapmazsa,

Helak olur, Yok olur,  Şimdi Biz, O Zamandamıyız, Değilmiyiz ?

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 311

  Sahabeden Ebu Celed (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zikrinden başka Boş laflar etmeyiniz, Yoksa kalpleriniz katılaşır, Kalbinde Kasâvet bulunan kimseler,

Kalbi Katılaşmış olan Kimseler, Al­lah'tan uzaklaşmıştır, fakat Onlar bunun farkında bile olmazlar,

  Sanki herbiriniz bir Rab'miş gibi insanların işledikleri Günahlarını Ölçmeye Tartmaya Hesap etmeye

kalkmayınız, Rabbinizin Yargısının, Hukuğunun, Adaletini önüne geçmeye kalkmayınız,

  Sadece Bir Kul olduğunuzun farkında olarak, Kendi Günahla­rınızı ölçmeye tartmaya, hesap etmeye bakınız,

Müreffeh bir hayat sürenler ve sıkıntıya duçar olan­lar olmak üzere, insanlar iki kısımdır,

Musîbete duçar olanlara başlarına gelenlerden dolayı acıyın, merhamet edin,

Allah'ın Size verdiklerinden dolayı da, Allaha Hamd edin, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1891

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Müslümanların Göğüsleri iyi Amellerle, İyiliklerle kaynar,

Fâcîrlerin, Münafıkların Göğüsleri ise Kötü Amellerle, Kötülüklerle, Çirkeflerle kaynar,

Allah Sizin, Amellerinizden önce Niyetlerinize ve Maksatlarınıza ba­kar, 

Herhangi bir İşinizden Amelinizden önce, Niyetlerinizi ve Maksatlarınızı iyi kontrol ediniz ki,

Allah size İşinizde ve Amelinizde Rahmet etsin, " dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    CAMİUSSAGIR HADİS No 445 / 419

  Sahebeden Ebu Eyyüb Halid Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Diğer İnsanların Sahip oldukları şeylerden Ümidini kes, bir beklenti içerisine girme,

Sonradan özür dileye­ceğin bir şeyi söyleme, Namaz kıldığında, O Namaz Son Namazınmış gibi kıl, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        NESAİ HADİS No 5363

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Nefsimin Velisi Sensin, Nefsime, Sana Karşı Sorumluluk Bilinci İhsan Et, Nefsimi, Günahlardan,

Sapıklıklardan, Şerlerden, Kötülüklerden Temizle, Nefsimi En İyi temizleyecek olan Sensin,

  Allahım, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Korkaklıktan, İhtiyarlığın Kötü hallerinden,

Rezillik ve Bunaklığa Düşmekten, Kötü bir Ömür geçirmekten, Kabir Azabından Sana sığınırım,

  Allahım, Sana İtaat etmeyecek Kalpten, Aç Gözlülükten, Faydasız İlimden,

Öğrendiğim fakat bana fayda vermeyen, Zarar veren İlimden, Kabul olmayan Duadan Sana Sığınırım,

Nefsimin Şehveti Şerrinden, ( Nefsimin Arzularını, İsteklerini, Kendime Yönlendirdiğimde,

Nefsimin dahi kabul etmeyeceği Şerlerden, ) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınırım, “ diye Dua ederdi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/177 H 1

  Sahabeden Erkam İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Faydasız İlimden, Zarar Veren İlimden, Sana Yönelmeyen Kalpten, Doymayan Nefisten,

Kabul edilmeyen Duadan, Sana Sığınırım “diye Dua ederdi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        İBNİ MACE HADİS No 3354   

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır,   Allahım,  Açlıktan

( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım, “diye Dua ederdi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/156 

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Hem Şeytanlar İlham eder, Hemde Melekler İlham eder,

Şeytanın İlhamı, Çirkeften, Çirkef Ahlaktan, Hayasızlıktan, Tehditten, İnkar etmekten, Haksızlıktan geçer,

Meleklerin İlhamı, Hayırlı olandan, İyilik olandan, Edep ve Hayalı Güzel Ahlaktan, Hakkaniyetten geçer,

Her Kim, Kalbinde Meleklerin İlhamını duyuyorsa, O Duyduğunun Allah Zül Celalden olduğunu bilsin,

( Nefsinin Arzu ve İsteklerini kendisine yönelt, Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği şeyler, Kendine yapılmasını istemediğin şeylerdir, Şerler, Çirkefler, Kötülükler,

Hayasızlıklar, İşte bunlar, Şeytanın Size olan İlhamıdır, O şeyleri yapmaktan sakınınız,

Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde, Nefsinin Kabul ettiği şeyler, Hayırlar, İyilikler,

Güzellikler, Kendinede yapılmasını kabul ettiğin şeylerdir, İşte O, Meleklerin İlhamıdır, )

Her Kim, Kalbinde Şeytanların İlhamını duyarsa, Ağuzu Besmele ile Kovulmuş Şeytandan,

Allaha sığınsın, “ dedi der, Tirmizi,

 

     Nefis Muhasebesinin özelliği,

Nefsinizin İsteklerini, Arzularını, Karşındakilere yönlendirirsen, O Nefis O Zaman Seni Mahveder,

Nefsinin, İsteklerini, Arzularını, Kendinize yönlendirdiğiniz zaman,

Nefsinizin İsteklerinin, Arzularının, Nekadar Çirkin ve Bedbaht olan Arzular ve İstekler olduğunu görürsünüz,

Bunu gördüğünüzde ise, Nefis Muhasebesi Sizi Düzeltir, Doğrultur, Seni Terbiye eder,

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı :

Kendini, Karşısındakinin yerine, Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak,

Yaptığını, Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

1980 lere kadar Esnaf deyince, “ Namus dahi Emanet edilecek İnsanlar ve Toplum tanımlanmış olurdu,

Bugün Esnafa Hangi şeyi Hangi şekilde Emanet edebilirsiniz ?

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizden Şikayet edenler,

Perişan olanlar, Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli Sağlamdıda,

“ Müşteriniz Vaadıda, İşinizde İstikrarınız Vaadıda,”

İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu ?

 

     Ticaret, Doğruluk ve Dürüstlük konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Ticaretinizi, Doğruluğunuzu ve Dürüstlüğünüzü Kendi Menfaatiniz ve Çıkarınıza göre yapmaya devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap ta budur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Çalışkak istemiyorum, Çalışmaya karşıyım, Asalak olarak yaşamak istiyorum,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     1938 de Atatürkün Ölümünden sonra Milli Şeflik,  Atatürkcülük ve Atatürkcü Düşünce kavramları adı altında,

” Gaflet, Dalalet ve hatta Hıyanet içinde bulunan, Şahsi menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi emelleri ile tevhid

eden, Paparazzici Televoleci Basının, Medyanın Basın Özgürlüğü diye Edepsizlik özgürlüğü ile,

Despot ve Fanatik fikirleri ile, Fanatik Partizan taraftarlıkla iş başına gelen,

Ticaret ve Ekonomi nedir bilmeyen Başbakanların, Bakanların, Bürokratların ve İdarecilerin,

İktidar sahiplerinin, “ Dün dündür, Bugün bugündür “ Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek, 

Bu pislikler, Yolsuzluklar, Vurgunculuklar, Rüşvetcilikler, Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve

Bitap düşürmeler ile, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İç ve Dış Siyasetteki Haysiyeti ve Hürriyeti

kaybettirilmiştir, İstiklali kaybetme yolunda ise çok felaket bir hızla devam edilmektedir,

İstiklali kazanmak hiç kolay olmadı, İstiklali kaybedip tekrar kazanmak ise hiç kolay gözükmemektedir,

Hükümetlerimiz bu bilançoya rağmen, Avrupa birliğine girmek için,

her varlığımızı kaybetme noktasında devam etmektedirler,

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim