ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KAZANCIN NEREDEN GELDİĞİNE DİKKAT ile İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 4137

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK NEDİR ?

     KUMARIN, ŞANS OYUNLARININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU,

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMADAN ASALAK YAŞAMAK NEDİR ?

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ NEDİR ?

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        FECİR SURESİ AYET 20

“ Malı, Mülkü, Zenginliği, Yığmalarcasına, arttıkca artarcasına Seviyor ve istiyorsunuz,

Malı, Mülkü, Rızkı, Kazancı, Helal Haram demeden, Helal olanla Haram olanı ayırt etmeden Yiyorsunuz, “ der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK          RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/140 H/1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Kimse Rızkını, Kazancını Tas Tamam almadıkca, Rızkı Kazancı tamamlanmadıkca ölmez,

Sabırsızlık etmeyin,  Ey insanlar, Allah'tan korkun, Rızkınızı, Kazancınızı aramakta güzel davranın,

Rızkınızı, Kazancınızı Helal yollardan arayın ve Helal olanı alın, Haram olanı almayın bırakın, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 1205

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“  Dikkat edin her otorite sahibinin bir yasak bölgesi vardır.

Dikkat edin her otorite sahibinin bir yasak bölgesi vardır.

Yasak bölgenin çevresinde sürüsünü otlatan çobanın sürüsünü o yasak bölgeye kaçırması çok çabuk olur,

Dikkat edin Allah’ın yasak kıldığı bölgelerde Size Haram kıldığı şeyler vardır,

Başkasının Yasak bölgeleri Sizin için Haramdır,

  Sizin için Helal olan şeyler açıklanmıştır, Sizin için Haram olan şeyler açıklanmıştır,

Helalde Haramda Bellidir, Bir şeyin Helal veya Haram olma konusunda,

İnsanların çoğunluğunun ayırt edemediği şeylerde vardır,

Helal olan Şeyler ile Haram olan şeyler arasında Şüpheli duruma gelindiğinde,

Her kim bu tür şüpheli şeyleri terk ederse, Dinini ve Irzını korumuş olur, Selamete erer,

Kim de bunlardan birine girerse harama düşmesi kuvvetle muhtemeldir,” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 846

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ölümlü olan Her Canlının Rızkını yaratmıştır, Allah Zül Celalden Sakının ve

Rızkınızı Güzel ve Helal yollardan arayın, Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Kazancınızı,

Haram ve Günah olan yollarla aramaya itmesin, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 2534

  Sahabeden Numan İbni Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Helâl bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında ise, halktan birçok kimsenin, helâl mı, haram mı olduğunu

bilmediği şüpheli şeyler vardır. Artık kim şüpheli şeylerden sakınırsa, o dinini ve ırzını kurtarmış olur.

Kim de şüpheli şeylerin içine düşerse, haramın içine düşmüş olur, “ dedi der

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 2536

  Sahabeden Vabısa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sevabı ve Günahı, Helali ve Haramı, sormaya gelenler,

İyi olan, Sevap olan, Mükafatlı olan, Canının, yaptığınla, Kalbinin kendisiyle huzur bulduğu şeylerdir,

  Kötü olan, Günah olan, Cezalandırılacağın olan şeyler ise, insanın içine oturan, gönlünde gidip gelen şeylerdir,

İnsanlar Sana, Helal ve Haram olan Şeyler hakkında Fetva verseler dahi,

İnsanlar Sana, Helal ve Haram konusunda farklı açıklamalar yapsalar dahi, Seni Şaşırtsalar dahi,

Sen O Şeylerin Helal veya Haram olup olmadığı hakkındaki Fetvayı, Allahın Helal ve Haramlarından anlamaya

çalışıp, O Şeylerin Helal veya Haram olduğu konusundaki Fetvayı, Kendinden Kendi Kalbinden iste,

Yaptığınla, Kalbin huzur buluyormu ? yoksa,  içine oturan, gönlünde gidip gelen şeylermi ona bakınız, " dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 315

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Şey Seni Tereddüte düşürdüğünde, İçini kurcaladığında, Onu Hemen Terk et,” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        FETHUL BARİ HADİS No 2527 sonrası

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Herkesin yaptığı Fiili, Kastına göre, Niyetine göre değerlendirilecektir, ”dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3367 

  Sahabeden Cündüb El Beceli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Bir Şeyi Gizli Gizli yapıyorsa, Asıl yaptığını gizliyorsa, Asıl Niyetini Gizliyorsa,

O Gizlediği O Kişinin Hal ve Hareketine, Akseder, Yaptığı Hayırlı ise Hayır olarak Yansır,

Şer ise, Şer olarak Yansır, Akseder,”dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        YUNUS SURESİ AYET  27

“ Onların, ( Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Kötü işler yapanların, ( Edep ve Haya üzere yaşamayanların,

Fuhuş yapanların veya yaptıranların, ) Yüzlerini bir ZİLLET kaplar,

Allah Zül Celal, Onların yüzlerindeki İnsan olma Nuru Aydınlığı Siler, Onların Yüzleri,

Zifiri karanlık bir geceden parçalara bürünür, İnsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya çıkar, “ der,

 

     Hak ve Adalete özen göstererek, Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile yaşayanların Yüzlerine,

İnsana Güven veren bir Aydınlık gelir bir Nur akseder, Aksine yaşantıda olanların,

Hak ve Adalete özen göstermeyen, Doğrulukla ve Dürüstlükle yaşamayanların Yüzlerine ise,

İnsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinleşme gelir, Hani Bazı İnsanlar için,

Nur Yüzlü bir İnsan derler, veya Şirret Suratlı, Ar damarı çatlamış, Sinsi ve Şirret suratlı insan derler. İşte O,

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        NESAİ HADİS No 4378

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Öyle Zamanlara geleceksinizki, O Zamanda, O Devirde İnsanlar, Kazancının,

Helal Kazançtan veya Haram Kazaçtan olup olmamasına Hiç Önem vermeyecekler, Dikkat etmeyecekler,

   O Zamanda Kişi, Kazancını, nereden ve nasıl kazandığına önem vermeyecekler,

Her ne ve nasıl gelirse, eline ne geçerse alacak, Kazancını, Helal yoldanmı, Haram yoldanmı,

Meşru yoldanmı, Gayrimeşru yoldanmı kazandığına bakmayacaklar, Helalmi, Harammı demeden, düşünmeden,

Nereden ve Nasıl olursa olsun, Kazanmaya çalışacaklar, " dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        BUHARİ HADİS No 962

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Öyle Zamanlara geleceksinizki, O Zamanda, O Devirde İnsanlar, Eline geçirdiği, Kazandığı Malın, Paranın,

Servetin, Helal olan yoldanmı geldi, Haram olan yoldanmı geldi,

Helal olan Yollamı kazandı, Haram olan yollamı kazandı hiç aldırış etmeyecekler, “ dedi der,

 

    Yani Bir Kimse : Kazancını nereden, nasıl kazandığına, Kazancının meşrumu, gayrimeşrumu olduğu,

Kazancı elde ederken ve O kazancını harcarken, Sosyal yaşantısında başkalarına ve Topluma zarar verip

vermediği, Akıbetini Sonunu hiç düşünmek gibi konularda, Kendi Kendinin muhasebesini yapmazsa,

Helak olur, Yok olur, Şimdi Biz, O Zamandamıyız, Değilmiyiz ?

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2321

  Sahabeden Raşid Bin Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Nimet nedir, Asıl Zenginlik Nedir Bilirmisiniz ?

" Nimet, Kişi­nin Mutlu olmasıdır, Zenginlik, Bedenin Sıh­hatli olmasıdır, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 970

  Sahabeden Harise Bin Mudarrip (ra) anlatıyor, Felaket derecede Hastalığı nedeni ile Karnına ateşle dağlama

yapılan Habbab (ra) hın yanına Hasta Ziyareti için gitmiştim, Habbab (ra) şöyle dedi, Allah Rasulu Sallallahu

Aleyhi ve Sellemin Ashabından, Benim kadar bela ve sıkıntıyla karşılaşan kimse bilmiyorum dedi, daha sonra

O hastalığından iyileşti, Sonra Daha önceleri Çok fakirdim, Bir dirhem dahi kazanamaz bulamaz idim,

Şimdi ise evimin bir köşesinde kırk bin dirhemim var, Çok Zengin oldum,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Başımıza gelen Bela, Sıkıntılardan ve Hastalıklardan dolayı Ölümü

Arzu etmeyin “ deyip yasaklamamış olsaydı, Çektiğim sıkıntılardan dolayı ölmeyi arzu ederdim, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1795

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gücünüzün yettiği kadar, Gönlünüzü Dünya ve Geçim kaygılarından arındırınız,

Her Kim, Bütün Gönlü ile Allah Zül Celale yönelirse, Kalplerinizi Sevgi, Şefkat ve Merhametle dolduracaktır,

Her Türlü Hayrı, En Hayırlı olanları, En Süratli şekilde Size verecektir, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 235

  Sahabeden Mervan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimin Niyeti Ahiret olursa,  Allah Zenginliğini Onun Kalbine koyacak, ona Gönül ve Kanaat Zenginliği verecektir,

Dağınıklığını toplayacak, İşlerini düzene koyacaktır, Dünyalıklar, Ona Boyun eğerek gelecektir,

  Kimin de Niyeti, bu Dünyalıklar olursa, Allah onun Topluluğunu dağıtacak, Düzenini bozacaktır,

Korkusunu iki gözünün arasına koyacaktır, Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan ve

Kendisi için bereketsizlendirilmiş olan Miktar gelecektir, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/16 H/10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Taleb etmekte güzel davranın, Zira Allah Zül Celal Rızıklarınızı, Kazançlarınızı

katiyetle Tefekkül etmiş ve Yaratmıştır, Herkese yapmakta olduğu kolaylaştırılmıştır,

İşlerinizde Allah'tan yardım dileyiniz, Zira O, Verdiği Rızka, Kazanca Kanaat etmeyeni Mahvedendir,

Kanat edenide Kanaatiyle Doyuran Sabit kılandır,” dedi der

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                  RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/184 H/2

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! Yemin ederim ki, Ben size ancak Allah Azze ve Celle nin Emrettiğini emrediyorum,

Nehyettiklerinden de Nehyediyorum,

  Allah Zül Celalin Size Taktir ettiği Rızıktan, Kazançtan yana bir sıkıntınız olmasın,

Allah Zül Celale İtaat dairesinde hareket edinizki, Rızkınızı, iyi yoldan, Meşru yoldan Taleb edesiniz,

Nefsimi Kudret Elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Eceliniz sizi nasıl arıyor ve buluyorsa,

Rızkınız da, Sizi Ecelinizin arayıp bulduğu gibi, Rızkınızda Sizi öylece arayıp bulacaktır,” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        DARİMİ HADİS No 338

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, İlme, Bilime, Eğitim ve Öğretime düşkün olan Kimse, İlimden, Bilimden, Eğitim ve Öğretimden doymaz,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi,

Hak ve Adaletten şaşmayan Doğruluk ve Dürüstlükle, Milletin içinde Sosyal olarak yaşamaya çalışmak olursa, 

Ahiretini kazanmak olursa, Allah Onun Kalbine, Gönlüne, İlim, Bilim, ve İşlerine Gönül Zenginliğinden,

Kanat Zenginliğinden koyacaktır, Gözlerinin önünden Fakirliği kaldıracaktır, Silecektir, İşlerini derli toplu yapacaktır,

İşlerini Rast getirecek, Kolaylaştıracaktır, Bereketlendirecek artıracaktır, çoğaltacaktır,

Bereketiyle Zenginliğinden verecektir, Hatta İstemesede, Beklemediği yerlerden kazanç kapıları açılacak,

Dünyalıklar, Kazançlar boyun eğerek ona gelecektir,

  Her Kim, Sadece Dünyalık Kazançlara düşkün olursa, Sadece Mal Mülk Aşkında olan Kimse,

Dünyalık Kazançlardan Doymaz, Malı Mülkü Ne kadar Çok olsada, Artık O Kendisini Hep Fakir ve Zayıf olarak

görecektir, O Zavallı Fakir olarak akşamlayacak, Fakir arak sabahlayacaktır,

  Her Kimin Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, İlimi ve Bilimi ile sadece Dünyalıklar olursa,

Milletin içinde, Vurgunculuk, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Haksızlık ve Adaletsizlik olursa, Ahireti kazanmak olmazsa,

Dünyalıklardan kendisine, sadece takdir edilmiş olan sayı gelecektir, Allah Onu Aç gözlü ve Doymaz kılacaktır,

Allah, Onun Kalbine ve İki Kaşının, Gözünün ortasına, Geçim korkuları koyacaktır, Ona Geçim sıkıntıları verecektir,

İşlerine, Kazançlarına, Huzursuzluğu, Fakirliği, İstikrarsızlığı ve Bereketsizliği koyacaktır,

Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini perme perişan edecektir, 

Bereketsizlikle Ona gelen Kazanç ve Rızık yok olup gidecektir, kendisine bir Fayda vermeyecektir,” dedi der.

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        NESAİ HADİS No 2556

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemden, 

Bir şeyler istedim verdi, sonra yine istedim yine verdi sonra da bana şöyle dedi,

“ Ey Hakim, Dünya Malı Tatlıdır, Kim Cömertçe ve Tok gözlülükle kazanırsa bereketlenir,

Kimde açgözlü olarak ve hırsla kazanırsa bereketi kalmaz,

Böyle kimseler yiyip yiyip de doymayan kimse gibidir. Veren el alan elden üstündür,” dedi,

bende, Ey Allah’ın Rasûlü, Seni hak ile gönderen Allah’a yemin olsun ki,

bundan sonra ölünceye kadar kimseye el açmayacağım dedim “ der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3105

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hikmetin başı Allah korkusudur, Kalbteki duyguların en hayırlısı Hakkal yakıyn İman ve kanaattir,

Kuşku Küfürdür, Hataların en büyüğü, Yalanı alışkanlık haline getirmiş olmaktır, Körlüğün en kötüsü,

Kalp körlüğüdür, Zenginliğin en hayırlısı, Gönül zenginliğidir,  Azıkların en hayırlısı takvadır, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/10 H 3, 7, 11 ve 12

  Sahabeden Cabir ve Huzeyfe ve Ebu Said El Hudri ve Altıncı Halife Muavye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ey İnsanlar, Allahın Rahmetini, Sevgisini, Şefkatini, Şifasını,

Bereketini, Hidayetini, Mağfiretini, kaybetmekten korkunuz,

  Allahın Sizte taktir ettiği Rızkınızı, Kazancınızı, Helal yollardan güzel yollardan, talep ediniz,

Rızkınızı, Kazancınızı Güzel yollardan araştırın, Helalinden, Temizinden alıp, Haramları, Haram yolları terkediniz, 

  Hiç Şüpheniz olmasınki, Rızkınız, Kazancınız, İnsanı, Ecelinin aradığından, daha fazla arayandır,

Sizden biri, Rızkından, Kazancından kaçsa bile, Rızkı, Kazancı, O İnsanı, Ölümün yakaladığı gibi yakalayandır,

  Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Sizi, Rızkınızı, Güzel olmayan, Meşru olmayan, Haram olan yollardan

talep etmeye sevketmesin, Zira Rızkın, Kazancın biraz geciksede,

Hiçbir Kimse, Rızkını, Kazancını tamamen almadan ve bitirmeden ölmeyecektir,

  Rızkın, Kazancın için acele etme, Rızık, Kazanç olarak sana, Ne Miktar Taktir edildi ise, O gelecektir,

acele etmen hiçbir şeyi değiştirmeyecektir, ” dedi der,

 

     Bu Ayet ve Hadislerdeki Size Takdir edilen Vaad edilen Rızık, Kazanç,

Sizin kaldırabileceğiniz, yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz, faydasını görebileceğiniz kazanç ve rızıktır,

Sizin Kaldıramayacağınız, yapamayacağınız, kullanamayacağınız, faydasını göremeyeceğiniz,

Kazanç ve Rızık ta vardır, Sizin ve Bizim Sabırsızlığımızdan, Kaldırabileceğimizi, yapabileceğimizi, faydasını

görebileceğimizi Ölçemediğimiz, Rızık ve Kazancı ise, Allah Azze ve Celle, Size, Bize İbret olsun diye gönderir,

Bu sabırsızlığınızın Doyumsuzluğunuzun neticesini kendiniz görün hesaplayın der,

 

     Örnek, Herkes Çok Zengin olmak ister, Fakat Çok Zengin olanların Üzerlerindeki Yük,

Sizin üzerinize yüklense Siz kaldırabilecekmisiniz ?  Piyango, Loto, Toto, Ganyan, gibi Sans oyunları Kumar ile

Çok büyük Paralar elde edenlerin, Bir fayda sağladıklarını, elde ettikleri Paranın yükünü kaldırabildiklerini,

Kendilerini, Ailelerini ve Milletlerini geliştirebildiklerini söyleyebilirmisiniz ?

Yoksa, Kaldıramayakcakları Servet kendilerine geldiğinde,

Sapıtıp, Sapıklaşıp, O Servet kendilerinin felaketimi oldu ?

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1869

  Sahabeden Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dünyalık bir şey için üzüldüğün kadar, Ahiret kaygısı kalbinden çıkacaktır,

Ahiret için Üzüldüğün kadar da Dünya kaygısı kalbinden çıkacaktır, “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1097

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kaygın, Kederin, Tasan, Düşüncen, Arzun, Çalışman, Niyeti Ahiret için olursa,

Allah Zül Celal Dünyalık geçiminide verendir,

  Kaygın, Kederin, Tasan, Düşüncen, Arzun, Çalışman, Dünyalıklar için olursa,

Allah Zül Celal, Dünyalıklarını yine verendir, Lakin O Kimseye Ahireti vermeyecektir, “ dedi der,

 

     Hesap yapmayı bilmeyen Ahmaklar, Sadece Sayılarla Hesap yapan Ahmaklar,

Sayılarla bir neticeye varmaya çalışır,

Lakin vardığı netice, kendi hesabına dahi, kendi işine dahi yaramaz, Memnun olamaz, Faydasını, Huzurunu,

Bereketini göremez, Sayılarla boğulur kalır, Mesela : 1 mi büyüktür, Tirilyonmu büyüktür, ?

Allah Birdir, Allahın Rahmeti, Bereketi Birdir, Allahın Rasulu Muhammet birdir, Şimdi Söyleyin,

Tirilyonmu büyüktür, ? Yoksa, Allahın Rahmeti, Bereketimi Büyüktür ?

  Yani, Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Dünyalıklar olanın, Kendisi Dünyanın peşinden koşar,

Ahiretten yana Hiçbir kazancı olmaz,

  Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Ahiret  olanın, Dünya peşinden koşar,

Hem Dünyasını, Hemde Ahiretini kazanmış olur, 

 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        BAKARA SURESİ AYET 42

“ Hak olanı, Hak olmayanla, Haksızlıklarla, Batıl olanla karıştırmayın, Hak Olanıda, Gizlemeyin,” der, 

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğun gibi, Kendi kendini aldatmayan Doğrulukla, Doğru ve Dürüst Ol,

Allah, Her işinizde, yaptıklarınızı görendir, “ der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        KALEM SURESİ AYET 4 ve 5

“ Ve Sen : Büyük bir Ahlak ve Doğruluk üzerindesin, Sende göreceksin, Onlarda görecekler “ der.

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        MÜ'MİNUN SURESİ AYET 5

“ Ve Onlarki, ( bildirdiğimiz Ayetler ve Hadisler gereğince )

İffetlerini, Namuslarını, Irzlarını, Canlarını ve Mallarını korurlar “ der,          

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TİRMİZİ HADİS No 2374

  Sahabe Kadınlardan Havle (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Malı, Çekici ve Tatlıdır, Kim gereği şekilde ( Ayet ve Hadisler gereğince )

Dünyalığı için çalışıp kazanmaya gayret gösterirse, kendisi için hayırlı ve bereketli olur,

Kimde Bu Şartlara ve gereklere riayet etmeden değişik yollardan kazanmaya çalışırsa kendisini felaketi olur,

Kazançlarının Bereketi, Hayrı ve Huzuru kalmaz, Kendisi için sadece Cehennem Ateşi vardır  ” dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/ 256 H 2

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine Ait olmayan bir şeyin, Kendisine Ait olduğunu İddia eden Kimse,  Müslüman değildir “ dedi der,

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                    RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/71 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ En Dürüst şekilde yapılan Ameller, İşler, üç nevidir: Nefsinde insanlara karşı insaflı olmak, Din kardeşini,

( Kendi ) Malında aynı derecede hak sahibi görmek, her hal üzerinde Allah'ı zikretmektir, “ dedi der,
 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        TABARANİ HADİS No 522

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ademoğlu kıyamet günü şu beş şeyden sorulmadıkça Mahşer Hesabı bitirilmez,

Birincisi           Gençliğinde Neler öğrendiğini, Gençliğini Nerelerde geçirip tükettiğinden hesap vermedikce, 

İkincisi             Ömrünü Nerede geçirdiğinden ve tükettiğinden hesap vermedikce,

Üçüncüsü       Kazancını, Malını, Nereden ve Nasıl kazandığının hesabını vermedikce,

Dödüncüsü     Kazancını, Malını, Nerede ve Nasıl harcadığından tükettiğinden, hesap vermedikce,

Beşincisi         Doğru İlimden, Doğru Öğrendiği ile, Ne derece Doğru Amel yaptığının,

                        İş yaptığının hesabını vermedikce, Mahşer Hesabı bitirilmeyecektir,“ dedi der

 

     KAZANCIN NEREDEN, NASIL GELDİĞİNE DİKKAT ETMEK                        ANKEBUT SURESİ AYET 64

“ Dünya hayatı : geçici, sınırlı ve aldatıcı bir oyun ve eğlenceden ibarettir,

Ahiret yurdu ki ! İşte asıl ( geçici, sınırlı ve aldatıcı olmayan ) oyun ve eğlence oradadır,

keşke öğrenseler, anlasalar, hesaplasalar, reddetmeselerdi “ der.

 

     Oyunun, Eğlencenin, İbadetin ve Ticaretin bir kuralı vardır, Kuralsız Oyun, Eğlence, İbadet ve ticaret olmaz,

Kuralsız Oyun, Eğlence, İbadet ve Ticaret İnsana bir Tat ve Huzur vermez,

Kuralsız Oyun, Eğlence, İbadet ve Ticaret Sapıklık Sadistlik demektir.

Oyunu, Eğlenceyi İbadeti ve Ticareti Meşru kurallarına göre oynamazsanız, kaybeden siz olursunuz,

Elinizde iyi Netice ile kalan hesabına göre oynamanız şart tır.

Geri dönüşü yoktur, Keşke demenin faydası yoktur,

 

 

     KUMARIN, ŞANS OYUNLARININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU,                  MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal Diyorki, Size Din Olarak İslam Dinini Beğendim, İslam Dinini Seçtim,

Size Dininizi, İslam Dinini Kemale erdirdim, Size, İslam Dininin Niymetini tamamladım,

Sonradan, Din ve İbadet adına, Hurafeler ve Bidatlarla kendinizce tamamlayabileceğiniz

Hiçbir Eksikliği bırakmadım,” der,

 

     KUMARIN, ŞANS OYUNLARININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU,               BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     KUMARIN, ŞANS OYUNLARININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU,                  MAİDE SURESİ AYET 90,

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden Mümin Müslümanlar,

  “ İnnemel Hamru, Vel Meysiru, Vel Ensabu, Vel Ezlamu, Ricsun Min Ameliş Şeytaan,”

  Alkollu İçkiler, uyuşturucu içecekler ve Yiyecekler, Tabiyeti itibari ile Mutlak Haramdır,

Alkollu İçki içmek, Uyuşturucu İçecekler içmek, Yemek, Mutlak Haramdır,

  Kumar, Fal ve Şans okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak,

Kumar oynamak oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile, Emeksiz Kazanç aramak,

Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Dikili Taşlar, Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimler Heykeller Büstler yapmak,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resim ve Heykellere Büstlere Yönelmek, Şeytan işi birer pisliktir,

Mutlak Haram ve Yasaktır, Bunlardan Kaçının, Sakınınki, Sukuna ve Kurtuluşa erebilesiniz,”der

 

     KUMARIN, ŞANS OYUNLARININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU,                  MAİDE SURESİ AYET 3

“ Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Şans oyunları ile Piyango oynamak, oynatmak, Kumar oynamak oynatmak,

Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek Mutlak Haramdır,

  Bunların Hepsi, Fal okları ile Fal bakmak baktırmak, Kumar oynamak oynatmak, Şans oyunları Piyango oynamak, oynatmak, Şans Taşları ile, Şans oyun dolabları ile Emeksiz Kazanç aramak, Emeksiz Kazanç elde etmek

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, Doğru yoldan çıkmaktır, 

Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dininden, İslam Dininden, İrtidat emektir, Allah Zül Celal,

Günahlara, Hatalara, İsyanlara, İstekle, Çirkef Arzu ve Emelle yönelmeyenleri, bağışlayan, Merhamet edendir, ” der

 

     KUMARIN, ŞANS OYUNLARININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU,                  MAİDE SURESİ AYET 91

“ Şeytan, Nefis Şeytanınız, İçki ve Kumarla, Sizi Allah Zül Celalden, Rasulunden uzaklaştırır

ve Namaz kılmaktan alıkoyacak, Namaz kıldırmayacak, Allaha ve Rasulune İman ve İtaat ettirmeyecektir,

  Zira Bunların hepsi, Nefis Şeytanınızın Sizin için kurduğu, hazırladığı, Sizi Hak yoldan, İslamın yolundan çıkaran,

Size, Allah Zül Celale Namazınızı kıldırmayan, Zikrettirmeyen, İmanınızı yok eden, çirkef Pislik ve Tuzaklardır,

Bütün Bunlardan Mutlak Uzak durunki Huzura Güvenliğe Rahata kavuşasınız,

  Alkollu İçki İçmeye devam etmekle, Kumar oynamaya, Şans oyunları oynamaya devam etmekle,

Kumarla, Şans oyunları ile Kazanç elde etmeye çalışmakla, Aranıza Kin, Nefret ve Düşmanlık girecektir,

  Alkollu İçkiden, Fal Oklarından, Faldan, Kumar oynamaktan Kumardan,

Şans Dolaplarından, Şans oyunlarından, Kazanç elde etmeye çalışmaktan,

Totemleştirilmiş, Putlaştırılmış, Resimlere, Heykellere Büstlere yönelmekten, Artık Vazgeçtiniz değilmi,?“diye soruyor,

 

     KUMARIN, ŞANS OYUNLARININ KESİNLİKLE HARAM ve YASAK OLDUĞU,               BAKARA SURESİ AYET 219

“ Rasulum, Sana Alkollu içkiden ve Kumardan soruyorlar, Onlara Deki,

Alkollu İçkide ve Kumarda, Kendinize, Menfaatinize bir takım fayda ve Kazanç görüyormuş gibi olsanızda,

Her ikisininde Size, Telafi dahi edilemez Çirkefleri, Zararları ve Tahribatları vardır, Bunları görmüyormusunuz, ?

( Zira Alkollu içki ve Kumar, İmanınızı ve ibadetlerinizi yok eden bir İçecek ve iştigaldir, )

Allah Zül Celal Ayetlerini böylece açıklıyorki, umulurki düşünürsünüz, “ der

 

     Kumarın adını, Borsa kazancı, Piyango, Sayısal, Loto, Toto, Kazı Kazan, Şans oyunları ve Fırsatcılık yaparsanız,

     Allah Zül Celal, Size verdiği çok kazancın içinden, Bereketi, Huzuru, değerlerini alarak,

Kazancınızın değerini kaybettirir, yok eder, İspatı, Toplumumuzun için düştüğü bunalımlar, buhranlar, krizler,

geçim sıkıntıları, işsizlik ve terördür. Bu kavramların içinden Faizi, Kumarı, kişilere kazanç sağlayan yönü ile

düşünmeye kalkarsanız, nasıl bir sosyal felaket olduğunu göremezsiniz,

 

     Hisse senedi Borsasında, Borsada Şirket Hissesi satın almak, O Şirkete aldığı Hisse kadar Ortak olmaksa,

O Şirket Faizle kazanç elde etmiyorsa, Aldığınız hisse nispetinde O Şirket Size Senelik Kar payı dağıtımı yapıyorsa

Sizde Seneden seneye bekleyip Kar payını alabiliyorsanız bunda bir sakınca yoktur, 

     Lakin, Borsada Bir şirketin Hissesini alıp, O Hisseyi, Hisse değeri yükselince satmak, düşünce almak gibi,

Tam anlamıyla Borsada Kağıt alımı satımı yapmak gibi Borsacılık oynuyorsanız,

Bunun hükmiyeti Tam anlamıyla Kumar oynamaktır, Kumarında ne olduğunu biliyorsunuz,   

 

     Alkollu İçki içmekle, Fal bakmak baktırmakla, Kumar oynamak oynatmakla, Şans oyunları Piyango oynamak,

oynatmakla, Resimler, Heykeller yapmakla, Fotoğraflara ve Suretlere yönelmekle, Dikli Putlara, Totemlere

Yönelmekle, Müslümanım diyenlerde Budizme, Firavunluğa, Yahudiliğe ve Hiristiyanlığa doğru gitmek değilmi ?

 

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMADAN ASALAK YAŞAMAK      TABERANİ HADİS No 95

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kul, gerek geçimi ve iaşesi için, ( gereksede Devlet idamesi için,)

Çalışmayıp Dilenme veya borç isteme kapısını açtımı, Allah O zavallıya, Fakirlik, Yoksulluk,

( Kargaşa, Huzursuzluk, İstikrasızlık ) kapısını açacaktır “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMADAN ASALAK YAŞAMAK      NESAİ HADİS No 2556

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemden, 

Bir şeyler istedim verdi, sonra yine istedim yine verdi sonra da bana şöyle dedi,

“ Ey Hakim, Dünya Malı Tatlıdır, Kim Cömertçe ve Tok gözlülükle kazanırsa bereketlenir,

Kimde açgözlü olarak ve hırsla kazanırsa bereketi kalmaz,

Böyle kimseler yiyip yiyip de doymayan kimse gibidir. Veren el alan elden üstündür,” dedi,

bende, Ey Allah’ın Rasûlü, Seni hak ile gönderen Allah’a yemin olsun ki,

ondan sonra ölünceye kadar kimseye el açmayacağım dedim “ der,

 

 

      YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                      TİRMİZİ HADİS No 2200

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Önünüze öyle Zaman gelecekki, O Zamanlarda, İlim ortadan kalkacak, ( Eğitim ve Öğrenim bozulacak,

İdeolojik yönlendirmeler, Kavram kargaşaları ile Toplumsal cepheleşmeler oluşacak ) Herç çoğalacaktır dedi,

Yanındaki Sahabeler Herç Nedir ? Diye sordu,

Allah Rasulu,İnsanları Öldürme, ( Terör ve Kundaklama ) Hadiseleridir, “ diye cevap verdi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/ 149 H 21

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faizli Alış verişlerde bulunan, Faizle İştigal eden, Hiçbir Toplum yokturki,

Allah O Topluluğu, Kıtlık yılları ile onları cezalandırmış olmasın, Yine Hiçbir Toplum yokturki,

Aralarında Rüşvet vermek almak olurda, Allah O Toplumu Korku ile cezalandırmış olmasın “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       İBNİ MACE HADİS No 3953

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Zeynep Binti Cahş (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Millet içinde, Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp

yaygınlaşınca, ( Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmeyince,)

Günahlar Alenen ve aşikare işlenmeye başladığı zaman, Fasıklık, Bozgunculuk, Hilekarlık çoğaldığı zaman,

 Aranızda Salih Müminlerde olsa dahi, Helak olursunuz, “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       TİRMİZİ HADİS No 2210 ve 2211

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim onbeş kötülüğü işlerlerse başlarına belalar iner dedi ve saydı

  Ganimet, ( Devlete Ait Mal ve Paralar, Borç Alma ve Verme ve Sermaye,) 

Belli kişiler arasında dönüp dolaşmaya başladığı zaman,

  İslam Dininin Hükümlerinden, İslam Dininin yolundan ayrılan, Aşağılık kimselerin, Toplumun başına,

Başkan veya İdareci oldukları, Toplumun başına idareci olarak geçtikleri zaman.

Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram ve hürmet gösterildiği zaman,

  Her Türlü Emanete Riayet etmek kalmadığı zaman,

Hainlik yapmanın, Hıyanet yapmanın Meşru sayıldığı zaman,

İlim Öğrenirken ve Öğretirken, Dini İlimlerin ve Bilgilerin gereksiz sayılıp dışlandığı öğrenilmediği zaman,

Dini İlimlerin ve Bilgilerin Vicdanlara Hapsedilip, Dinin, Ruhban Din Adamlarına bırakıldığı zaman,   

  Kişi, Hanımına itaat edip, Annesine Babasına Asi olup Saygısızlık ve Zulüm yaptığı zaman,

Kişi, Arkadaşlarına karşı iyi, yakın, Samimi olupta, Ana, Babasından uzaklaştığı, Sıkıntı, üzüntü verdiği zaman,

  Mescidlerde,  Allah ve Rasûlünün Sevmediği Sesler, Riyakarlık yükseldiği zaman,

Edepsizlikle ve Hayasızlıkla Lüks, Şatafatlı, Gösterişli, Cinselliği teşhirci olan ipekli elbiseler giyildiği zaman,

  Şarkıcı ve Sanatçı denilen Kadınlar ve Erkekler ortaya çıkıp ve Meşhur oldukları zaman,

Her türlü çalgı aletleri çıkıp alınıp satıldığı zaman, Her türlü çalgı aletleri yapılıp, alınıp satıldığı, kullanıldığı

zaman, Her türlü Saz aletleri çıkıp çalınıp Şarkılarla Türkülerle Zaman öldürüldüğü zaman, 

  Her türlü Alkollu İçkiler Mübah, Güzel, Helal sayılıp bol bol içildiği zaman,

Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarını lanetlediği zaman,

  Zekat İbadeti, Bir Cereme Zulum ve Haksızlık sayıldığı zaman, Zekatlar Angarya gibi verilmeye başladığı

zaman, Sizlere Afetler olacak olan, Yağmurlarınızı kesecek olan, Kuraklık getirecek olan,

Kızıl Rüzgarları bekleyin, Depremlerle Helak olmanızı bekleyin, Topluca Yere Batmaları bekleyin,

Şekil ve Kılık değiştirerek gelecek olan Belaları bekleyin “ dedi der, 

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde )

Yerlerine harcanmadığında, Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında,

Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

Annesine ve Babasına Sert ve Kaba davrandığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda,   

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda  Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     Şimdi yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım, anlamaya çalışalım, 

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklık varmıdır, ? Sel Felaketi varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

 

     Toplumun : Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Fuhuşa ve Teröre düşmemesi için,

Toplumdaki İnsanların : İslam Dininin bildirdiği Sosyal yaşam kurallarının tamamına tam olarak uyması,

bu kuralların, hiç birini herhangi bir şekilde, kendine uydurmaması şarttır, Şayet bu şekilde olmazsa :

İnsan Vucudunda, Kanserli bir hücrenin diğer sağlam hücreleri sararak, bütün vucudu kanserli hasta yapması,

Vucudu istila eden kanserli hastalıktan vucudun kurtulma şansı olmadığı ve sonrada o vucudu öldürmesi gibi,

Fakirlik, Yoksulluk ve gücsüzlük, aynı kanserli hücre gibi O Toplumu sarar,

O Toplum : Fakirlikten, yoksulluktan ve gücsüzlükten kurtulamaz,

O Toplumda Siyasal ve Ekonomik kölelik başlar, Zaman içinde asimile olarak yok olur gider.

Dünya Toplumların Tarihine baktığınızda bu neticeyi görürsünüz.

 

     Dünya Tarihinde, Ani bir felaketle yok olanlar Arkeleojik kazılarla bilinmektedir,  Asimile ile Helak olmanın :

Birinci aşaması           : Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvet, Fıskı Fucur Fuhuş normal yaşam olur,

İkinci aşaması            : Faiz alıp verme ile Üretim Bereket yok olur, Faiz fayda vermez harap eder,

Ücüncü aşaması        : Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet yok olur,

Dördüncü aşaması     : Toplum içinde huzursuzluk, geçim darlığı, işsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık,Terör çıkar,

Beşinci aşaması         : Adaletsizlikle kendi benliğinizi kaybedersiniz, Toplum Terörden kurtulamaz,

Altıncı aşaması           : Özendiğiniz Memleketlere, Ekonomik, Siyasal ve Sosyal açıdan tamamen Köle olursunuz,

Yedinci aşaması         : Devletinizi kaybederek Ekonomik, Siyasal ve Askeri açıdan Sömürgesi olursunuz,

                                     Kölesi olduğunuz Millet içinde, Asimile ile kaybolursunuz.

 

     İnsanlık yaratıldığından bu yana, Milletler ve Devletler bu aşamaların hepsini yaşadı,

asimile olup kaybolup gittiler, Biz Şimdi hangi aşamadayız ?

Yukarıdaki  Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde, “ Bataklığa düşen Yılana sarılır “ diye açıklanır,

Lakin, Böyle Bir Millet, Bataklığa düştüğünün, farkında dahi olamazki, Yılana sarıldığının farkında olabilsin.

Yani Kazancınız Sizi Mahveden, Yok eden, Helak eden bir kazanç olmamasına dikkat emeniz gerekliliği şartıdır,

     İslam Dininde belirtilen Sosyal yaşam kurallarına tam olarak uyulduğu zaman, O Toplumun :

Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Teröre düşmesi veya düşürülmesi için bir sebep yoktur bulamazsınız,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp yaygınlaşınca, Alenen ve Aşikare işlenmeye başladığında,

Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmediğinde,

O Yerde Mutlaka, Daha önceki Milletlerde görülmemiş Sapıklık hastalıkları ortaya çıkıp yayınlaşır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı,

Dolandırıcının, Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı, haklı çıktığı gibi

Adli hükümler verilip ve yaygınlaştığında, Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup,

Milletin Güveni sarsıldığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,  Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci düşmanlarını

musallat eder,  Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

    Yukarıdaki Hadislerdeki “ Yağmurlarınız kesilir, Yağmurlarınız yağmaz,

Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür, Sizleri Helak edecek olan Kızıl Kuraklık Rüzgarlarını

bekleyin,” ifadesini biraz anlamaya çalışalım,

 

     Küresel Isınmadan dolayı Eriyen ve Buharlaşan Su Miktarı, Yağmur olarak geri dönmüyorsa,

Yeryüzünde Kuralık oluyorsa, Buharlaşan Su Miktarı nerededir ? Cevap verebilirmisiniz ?

Kara Kıtalarındaki, Susuz kalmanın Çölleşmenin veya çok fazla yağmur ile Sel felaketine uğramanın nedenleri

sadece fiziki nedenlermidir, ? Bu Felaketleri Fiziki olarak önleyebilirmisiniz ?

Bırakın Diğer Memleketleri Sizin Memleketinizde, Üzerine Yağmur yağacak Adam Kaldımı ?

 

     Bağılnem Oranı fazlası Su Buharının, Havada duramayacağı, Yağmur olarak geri döneceği,

Bilimsel olarak ispatlanmış olduğu halde, Sizin Yağmurunuz nerededir, ?

Sizin Yağmurunuz Sizin Oraya değil, Okyanusa veya Denizlere Yağmıyormu, ?

Hadiste belirtilen,  “ Yağmurları kesilir,  Yağmurları yağmaz “ kanununun gereği,

Yağmursuzluğun veya aşırı Yağmurun, nasıl bir Felaket olduğunu anlayabildinizmi ?  

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    KAF SURESİ AYET 16

“ Andolsun, İnsanı Biz Yarattık, Şehvetinin, Cinsel arzularının, Nefsinin, Ona, Neler fısıldadığını biliriz,

Çünkü Biz, Ona, Yaşam damarı olan Şah Damarından daha yakınız “ der.

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    YUSUF SURESİ AYET 53

 “ Cünkü Nefis ( İnsanda bulunan Şehvet duygularını, Çinsel arzularını ) Daima kötülüğü Emreder “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    ANKEBUT SURESİ 28

“ Gerçekten Siz, Daha önce hiçbir Milletin yapmadığı, bir Edepsizlik ve Hayasızlığı yapıyorsunuz “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    NEML SURESİ AYET 54 ve 60

“ Göz Göre Göre, Haala O Edepsizliği ve Hayasızlığı Yapacakmısınız ?

Doğrusu, Onlar Haala Sapıklıda devam eden Çirkef bir Güruhtur “ der,

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                         KASAS SURESİ AYET 50 

“ Kendi Nefsinin Cinsel Arzusuna, Hevesine uyan (Hıyanet, Hainlik eden ) kimseden daha Sapık Kim olabilir “der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Sanki Çoğu Kadınlar ve Erkekler, Cehennem için yaratılmış gibi hareket ederler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar, Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Havyalardan daha aşağı Mahlukatlardır, “ der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/176 H/10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hevadan, Edepsizik ve

Hayasızlık olan Nefsin Arzularından, İsteklerinden sakının, Şüphesiz Heva, Kişiyi Kör ve Sağır eder, ”  dedi der,

 

    NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S362 H4

  Sahabeden Abdullah İbni Cerad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözü kör olan değil, Basireti Kör olan, ( görmesi elzem olan şeyi görmeyen )  Kimse kördür, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yeter “ der.

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                                    MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/ 95 H 14

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes, Kendi Nefsine baksın “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, size hesap ba­kımından yarın

en kolay gelen şey, nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve onun için tartmanızdır, “ dedi der,

 

     NEFİS MUHASEBESİ YAPMAK                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 206

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllı kimse, Nefsinin burnunu yerlere sürten, ( Nefsinin İsteklerini kendisine yönelten ) ve

Ölüm ötesi için, Ahireti için çalışan kimsedir, Âciz kimse ise, Ahmak Kimse ise, Hiç Hesap yapmadan,

Muhakeme yapmadan, Nefsinin Heva ve Arzusuna uyan, Allah'tan da olma­dık şeyleri uman kimsedir " dedi der,

 

    Yani Bir Kimse : Kazancını nereden, nasıl kazandığına, Kazancının meşrumu, gayrimeşrumu olduğu,

Kazancı elde ederken ve O kazancını harcarken, Sosyal yaşantısında başkalarına ve Topluma zarar verip

vermediği, Akıbetini Sonunu hiç düşünmek gibi konularda, Kendi Kendinin muhasebesini yapmazsa,

Helak olur, Yok olur,  Şimdi Biz, O Zamandamıyız, Değilmiyiz ?

 

     Nefis Muhasebesinin özelliği,

Nefsinizin İsteklerini, Arzularını, Karşındakilere yönlendirirsen, O Nefis O Zaman Seni Mahveder,

Nefsinin, İsteklerini, Arzularını, Kendinize yönlendirdiğiniz zaman,

Nefsinizin İsteklerinin, Arzularının, Nekadar Çirkin ve Bedbaht olan Arzular ve İstekler olduğunu görürsünüz,

Bunu gördüğünüzde ise, Nefis Muhasebesi Sizi Düzeltir, Doğrultur, Seni Terbiye eder,

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı :

Kendini, Karşısındakinin yerine, Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak,

Yaptığını, Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

1980 lere kadar Esnaf deyince, “ Namus dahi Emanet edilecek İnsanlar ve Toplum tanımlanmış olurdu,

Bugün Esnafa Hangi şeyi Hangi şekilde Emanet edebilirsiniz ?

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizden Şikayet edenler,

Perişan olanlar, Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli Sağlamdıda,

“ Müşteriniz Vaadıda, İşinizde İstikrarınız Vaadıda,”

İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu ?

 

     Ticaret, Doğruluk ve Dürüstlük konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Ticaretinizi, Doğruluğunuzu ve Dürüstlüğünüzü Kendi Menfaatiniz ve Çıkarınıza göre yapmaya devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap ta budur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Çalışkak istemiyorum, Çalışmaya karşıyım, Asalak olarak yaşamak istiyorum,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     1938 de Atatürkün Ölümünden sonra Milli Şeflik,  Atatürkcülük ve Atatürkcü Düşünce kavramları adı altında,

” Gaflet, Dalalet ve hatta Hıyanet içinde bulunan, Şahsi menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi emelleri ile tevhid

eden, Paparazzici Televoleci Basının, Medyanın Basın Özgürlüğü diye Edepsizlik özgürlüğü ile,

Despot ve Fanatik fikirleri ile, Fanatik Partizan taraftarlıkla iş başına gelen,

Ticaret ve Ekonomi nedir bilmeyen Başbakanların, Bakanların, Bürokratların ve İdarecilerin,

İktidar sahiplerinin, “ Dün dündür, Bugün bugündür “ Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek, 

Bu pislikler, Yolsuzluklar, Vurgunculuklar, Rüşvetcilikler, Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve

Bitap düşürmeler ile, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İç ve Dış Siyasetteki Haysiyeti ve Hürriyeti

kaybettirilmiştir, İstiklali kaybetme yolunda ise çok felaket bir hızla devam edilmektedir,

İstiklali kazanmak hiç kolay olmadı, İstiklali kaybedip tekrar kazanmak ise hiç kolay gözükmemektedir,

Hükümetlerimiz bu bilançoya rağmen, Avrupa birliğine girmek için,

her varlığımızı kaybetme noktasında devam etmektedirler,

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim