ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DOĞRULUK DÜRÜSTLÜK İLE İLGİLİ AYET ve HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 50912

     İSLAM DİNİNDE DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK NEDİR ?

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK NEDİR ?

     DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜĞÜN KARŞILIĞI NEDİR ?

     DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜKTEN ŞAŞMAK NEDİR ?

     HIRSIZLIK, GASP ETMEK NEDİR ?

     HIRSIZLIĞIN, GASP ETMENİN CEZASI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURESİ AYET 168

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yarattığı Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

Temiz ve Helal olmak şatıyla Yiyin İçin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmayın, Haramlarıda Helalmiş gibi yapmayın,

  Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlarınızıda Helalmiş gibi gösteren

Şeytanın aldatmalarına kanmayın, Şeytanın adımlarına uymayın,

  Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlarınızıda Helalmiş gibi göstermekle Haram yola sokan Şeytan,

Sizin En büyük Düşmanınızdır,” der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğunuz gibi, Kendi, kendinizi dahi aldatmayan Doğrulukla, Dos Doğru ve Dürüst olun,

Allah Her işinizde yaptıklarınızı görendir, “ der.

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         İSRA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Onlara deki, Gireceğiniz yere Dürüstlükle girin, Yapacağınız işe Dürüstlükle başlayın,

Çıkacağınız yerden Dürüstlükle çıkın, Yapacağınız işi Dürüstlükle yapın,” der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURESİ AYET 195

“ Her türlü hareketinizde, Doğru ve Dürüst davranın, Çünkü Allah, Doğru ve Dürüstleri sever,

Kendi Kendinizi aldatmayan Doğrulukla ve Dürüstlükle Yaşayın, İslam Dininin Yolundan ayrılmayın,

Her şeyi yapamazsınız, İyi ve yararlı ameller, işler yapın “ der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         HAC SURESİ AYET 30

“ Yalan Konuşmaktan, Aldatıcı olan Sözlerden ve Fiiliyatlardan Sakının,”der, 

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURESİ AYET 42

“ Hak olanı, Hak olmayanla, Haksızlıklarla, Batıl olanla karıştırmayın, Hak Olanıda, Gizlemeyin,” der, 

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         NAHL SURESİ AYET 94

“ Yeminlerinizi, Birbirinizi, aldatmak Vasıtası yapmayın, Yeminlerinizle Fitne Fesada Yol açmayın, ” der,  

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         AHZAB SURESİ AYET 23

“ Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Müminler Onlardırki, Verdikleri Söze Sadakat gösterirler,” der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         AHZAB SURESİ AYET 70 ve 71

“ Ey Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden ve İbadetlerini Yapan Mümin Müslümanlar,

Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Şifasını, Hidayetini, Bereketini, Rahmetini Kaybetmekten Korkunki,

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Edinki, Sağlam Söz Söyleyinki,

“ Allah Zül Celalde, Sizin İşlerinizi yoluna koysun, Günahlarınızı Sizi Af ve Mağfiretle Bağışlasın, “ der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         YUNUS SURESİ AYET 89

“ Allah Zül Celalin Yolunu İnkar edenlerin, Yoluna Sakın uymayın,

Allah Zül Celalden ve Rasulunden Aldığınız Doğruluğa Devam edinki, Allah Zül Celal Dualarınızı kabul etsin,“der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         DARİMİ HADİS No 2534

  Sahabeden Numan İbni Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Muhakkakki, Herkesin Hükümran olduğu, Sahibi olduğu, girilmesini, Çiynenmesini istemediği yasaklamış

olduğu, Mahremi olduğu bir alanı vardır, Allah Azze ve Celleninde, Hükümran olduğu, Sahibi olduğu,

girilmesini ve Çiynenmesini yasakladığı Şeyleri Haramlardır,

  Helâl bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında ise, halktan birçok kimsenin, helâl mı, haram mı olduğunu

bilmediği şüpheli şeyler vardır. Artık kim şüpheli şeylerden sakınırsa, o dinini ve ırzını kurtarmış olur.

Kim de şüpheli şeylerin içine düşerse, haramın içine düşmüş olur, “ dedi der

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         DARİMİ HADİS No 2536

  Sahabeden Vabısa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sevabı ve Günahı, Helali ve Haramı, sormaya gelenler,

İyi olan, Sevap olan, Mükafatlı olan, Canının, yaptığınla, Kalbinin kendisiyle huzur bulduğu şeylerdir,

  Kötü olan, Günah olan, Cezalandırılacağın olan şeyler ise, insanın içine oturan, gönlünde gidip gelen şeylerdir,

İnsanlar Sana, Helal ve Haram olan Şeyler hakkında Fetva verseler dahi,

İnsanlar Sana, Helal ve Haram konusunda farklı açıklamalar yapsalar dahi, Seni Şaşırtsalar dahi,

Sen O Şeylerin Helal veya Haram olup olmadığı hakkındaki Fetvayı, Allahın Helal ve Haramlarından anlamaya

çalışıp, O Şeylerin Helal veya Haram olduğu konusundaki Fetvayı, Kendinden Kendi Kalbinden iste,

Yaptığınla, Kalbin huzur buluyormu ? yoksa,  içine oturan, gönlünde gidip gelen şeylermi ona bakınız, " dedi der,

 
     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         CAMİUSSAGIR HADİS No 315

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Şey Seni Tereddüte düşürdüğünde, İçini kurcaladığında, Onu Hemen Terk et,” dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURESİ AYET 284

“ İçinizdeki Niyetinizi açıklasanızda, gizlesenizde, Allah Zül Celal onu bilir ve

Onunla Sizi Hesaba çekecektir,  der, 

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         EBU DAVUD HADİS No 2201 

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amelleriniz, İbadetleriniz, İşleriniz, Çalışmanız Niyetlerinize göredir, Herkes için Niyet ettiği şeyin karşılığı vardır,

Kimin, Niyeti, Hicreti, Allah Zül Celale ve Rasulüne ise, Onun Niyeti, Hicreti, Yönü Allah'a ve Rasûlünedir,

Kiminde Niyeti, Hicreti, Yönü, Sadece Dünyalıklara, Kadınların Şehvetine, Yalancılığa ve Düzenbazlığa İse,

Onunda Hiçreti, Yönü Şeytanadır,” dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         CAMİUSSAGIR HADİS No 360

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kardeşinde, Haya, Emanete Riayet, Doğruluk ve Dürüstlük gördüğünde, O Müslüman

Hayırlı bir Arkadaş ve Dosttur, Hayır Bekle, Yok bunları görmediğinde, artık ondan Hayır bekleme,” dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         CAMİUSSAGIR HADİS No 1838

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hile, Yalancılık, Zulüm yapanın, Doğru Sözünden dönenin, Zararı ve Felaketi,

Mutlak kendisine dönecektir, “ dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         GURREUL HİKEM HADİS No 6438

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Doğruluk, Dürüstlük Azalacak, Doğruluk, Dürüstlük Sadece ve sadece Dillerde kalacak,

Yalancılık, Düzenbazlık çoğalacak, İnsanlar Kalplerinde birbirine Düşman olacak,

Netice olarakta Birbirlerini Öldüreceklerdir, “ dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/363 H /10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin En Doğru ve Dürüst olanınız, Ahireti için Dünyasını, Dünyası için de Ahiretini terkeden kimse değildir,

İkisinden de ayrı ayrı hissesine sahip olandır, Zira Dünya, Ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır,

İnsanlara da yük olmayınız, “ dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         TABARANİ HADİS No 521

  Sahabeden Ebu Zer (ra ) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Acı da olsa, Aleyhinede olsa, Gerçek olanı Doğru olanı söyleyin,

Gerçeği ve Doğruyu saptıran şekilde söz söylemeyin,“ dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         CAMİUSSAGIR HADİS No 1756

  Sahabeden Mücem Bin Yahya (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinize Kurtuluş dahi görseniz, Yalandan Sakının, Zira Gerçek Felaketiniz Yalanlarınızdadır,

Sonunda Helak olacağınızı görseniz dahi, Aleyhinize olsa dahi, Sonunda Zararlı çıkacağınızı görseniz dahi,

Zarara uğrayacağınızı bilseniz dahi, Doğruluğunuzu, Dürüstlüğüzü bırakmayınız,

Zira gerçek kurtuluşunuz Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüzdedir, ” dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         TABERANİ HADİS No 329

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Herhangi bir işi için, Yalan söylemeyi terk etmezse, bırakmazsa,

Onun Yeme ve İçmeyi terk etmekle tuttuğu Oruca, Allahın verdiği bir kıymet yoktur,

Zira, Allah Zül Celalin,  Sizin Orucunuza ihtiyacı yoktur, “ dedi der,

 

     Yani, Haklıda olsan, Kendini Yont, Kendine Yontma, !!!

 

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         METEALİBUL ALİYE HADİS No 2608

   Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Karşındakinin Kıldığı Namazı yahut Tuttuğu orucu seni aldatmasın,

Sen Karşındakinin konuştuğunda doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde

Emanete Riayet edip etmediğine, Emaneti yerine getirip getirmediğine, Emaneti teslim edip etmediğine,

Dünyalık bir şey kazandığında, Dünyalığa İstiğna edip etmediğine, Mal Mülk Düşkünü olup olmadığına

Malı Mülkü ile Kibirlenip Kibirlenmediğine bak, “ dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         EBU DAVUD HADİS No 2716

   Sahabeden Semure Bin Cündüp (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hıyanet eden Kimseyi Saklayan, Aşikar etmeyen Kimsede, Hıyanet eden gibidir, ( Münafık gibidir) “ dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         MUHAMMED SURESİ AYET 30

“ Andolsun ki, Sen Onları, Konuşma tarzlarından tanırsın “ der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         HAÇ SURESİ AYET  72

“ Ayetlerimiz okunduğu zaman, Ayetlerimize saldıran, O Kafirlerin, O Münafıkların, İnkarlarını,

Yüzlerinde, Görür, Okur ve Anlarsın,”der,    

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         FETHUL BARİ HADİS No 2527 den sonraki

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Herkesin yaptığı Fiili, Kastına göre, Niyetine göre değerlendirilir, ”dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         CAMİUSSAGIR HADİS No 3367 

  Sahabeden Cündüb El Beceli (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her Kim, Bir Şeyi Gizli Gizli yapıyorsa, Asıl yaptığını gizliyorsa, Asıl Niyetini Gizliyorsa,

O Gizlediği O Kişinin Hal ve Hareketine, Akseder, Yaptığı Hayırlı ise Hayır olarak Yansır,

Şer ise, Şer olarak Yansır, Akseder,”dedi der,

 

     HER İŞİNİZDE DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                         YUNUS SURESİ AYET  27

“ Onların, ( Edepsizlik ve Hayasızlıkla ) Kötü işler yapanların, ( Edep ve Haya üzere yaşamayanların,

Fuhuş yapanların veya yaptıranların, ) Yüzlerini bir ZİLLET kaplar,

Allah Zül Celal, Onların yüzlerindeki İnsan olma Nuru Aydınlığı Siler, Onların Yüzleri,

Zifiri karanlık bir geceden parçalara bürünür, İnsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya çıkar, “ der,

 

     Hak ve Adalete özen göstererek, Doğruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile yaşayanların Yüzlerine,

İnsana Güven veren bir Aydınlık gelir bir Nur akseder, Aksine yaşantıda olanların,

Hak ve Adalete özen göstermeyen, Doğrulukla ve Dürüstlükle yaşamayanların Yüzlerine ise,

İnsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinleşme gelir, Hani Bazı İnsanlar için,

Nur Yüzlü bir İnsan derler, veya Şirret Suratlı, Ar damarı çatlamış, Sinsi ve Şirret suratlı insan derler. İşte O,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        HUD SURESİ AYET 84, 85 ve 86

“ Ölçüyü ve Tartıyı eksik ve hileli yapmayın, Hileli Üretim ve İmalat yapmayın,

Ölçüyü ve Tartıyı Tam ve Dengeli yapın, İnsanların eşyasını eksik ve hileli olarak vermeyin,

Bozgunculuk, Fitne ve Terör çıkararak İnsanlara kötülük yapmayın,

Allaha ve Rasulune İman eden ve Sadece Allaha İbadet eden İnsanlar iseniz,

Allahın, Size Helalinden bıraktığı ve ettiğiniz Kar, Sizin için daha hayırlı ve daha bereketlidir “ der.

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        İSRA SURESİ AYET 35

“ Ölçtüğünüz Zaman, Tam ölçün, Tarttığınız Zaman, Doğru Tartı ile, Tam ve Doğru tartın,

Bu Sizin için Doğru ve Hayırlı olandır, Sonuç itibarıyla Güzel olandır,” der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ŞUARA SURESİ AYET 182, 181 ve 183

“ Tarttığınız zaman, Doğru Terazi ile Doğru Tartın, Ölçtüğünüz zaman, Doğru ölçü ile Doğru ölçün,

Ölçeğiniz Tam ve Doğru olsun, Sakın Ha, Ölçüden Tartıdan yana Hak yiyenlerden olmayın,

Yeryüzünde Fitne Fesat, Bozgunculuk, Karışıklık, Terör çıkaranlardan olmayın,” der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ HADİS No 412

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Medineye Hicret etiği zamanda, Medineliler, Henüz bir Mahsül çıkmadan, Ölcüsü ve Tartısı belli olmadan, 

bir Mal imal edilmeden, Selef denilen bir Ticaret şekli ile de Alış veriş, Satış, Ticaret yapıyorlardı,

Allah Rasulu “ Kim Bir Malı Önceden satarsa, Ölcüsünü, Tartısını ve Ölcü Fiatını kesin olarak belirterek,

Malın Teslim Tarihini belirterek Alış veriş, Satış, Ticaret yapınız,“ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHARİ HADİS No 1010

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında Mahsüller,

Ağaç üstündeyken, Henüz olgunlaşmamışken, bu ağaçtan çıkacak mahsül şu kadar miktar gelir tahmini ile

Ağaç üstünde tahmin edilerekte alınır satılırdı, Lakin Ağacın üzerinde ve olgunlaşmamış Mahsullere bazen,

Bir Hastalık, bir afet gelir ve Ağaç üzerindeki Mahsül olgunlaşmadan dökülür telef olurdu, bunun üzerine

Allah Rasulu, “ İdrak etmemiş, Olgunlaşmamış, Toplanmamış, Tartılıp ölçülmemiş Mahsülü Tahmin üzere

Mübaya etmekle, Alıp Satmakla, Alıcı ve Satıcı arasında, Çokca Davalaşılır, Muhaseme, Husumet çıkar,

Zuhur eder, bir daha bu şekil Mubaya, Alım Satım yapmayınız, “ diye yasakladı der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHARİ HADİS No 986 ve 989

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Mıkdam Bin Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

zamanında, Mal daha Kabz edilmeden, alınmış olmadan, Ölçülüp, Tartılıp, Parası ödenmeden, Alınır satılırdı,

Allah Rasulu Bu Tüccarlara bir Memur tayin etti ve Gönderdi ve,“ Malların, Ölçülüp, Tartılıp, Parasını ödemeden

alınıp, Pazara nakledip getirmeden, Malların alındıkları yerde satılması ve Teslim edilmesi Yasaktır,

“ Aldığınız veya Sattığınız Mallarınızı Ölçünüz, Tartınızki, Bereketlensin, Çoğalsın, “ dedi der, 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHARİ HADİS No 737

  Sahabeden Ebu Humeyd El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile birlikte

Bir yolculukta idik, Rasulu Ekrem ile Vadiul Kura denilen beldeye geldiğimizde, Kendi Bahcesinde çalışan,

Bahcesinden Hurma toplayan bir Kadını gördük,  Allah Rasulu O Kadına Bize,

“ Şu Bahceden çıkabilecek hurma miktarını tahmin ediniz, “ dedi,

Kadın ve Biz, Bahceden çıkabilecek Hurma Miktarını On Vesk olarak tahmin ettik,

Allah Rasulu, Bahcesinde çalışan Hurma toplayan Kadına,

“ Bahcenden Ne Kadar miktar Hurma çıktığını Ölç Tart, Hurmaların ne kadar miktar oldu, “ diye sordu,

Kadın Hurmaları ölçtü tarttı, Hurmalar On Vesk geldi, ( Bizler O Hurmaların bedelini ödeyerek aldık, ) “ der, 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 683

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Meyve, Bir Mal Satılıpta, Satıştan hemen sonra, yakın zamanda, O Meyve veya O mal bozulursa,

O Malın Bedelini almak Helal değildir, O Malın Bedelini almak Haksızlıktır, “ dedi der, Müslim, E,Davud,  

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       BUHARİ  HADİS No 1014

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Mühâkale Alışı Satışı, Muhâdara Alışı Satışı, Mülâmese  Alışı Satışı, Münâbeze ve Müzâbene Alışı Satışı,

Nehyetti, Yasak etti, Haramdır, “ dedi der,

 

    TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                         NESAİ HADİS No 4551

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alış Verişte, Satılacak olan Malın Bedelini, Parayı önceden alıp mal satmak, bir alışverişte İki Şart, İki Fiat

söylemek ve Satacağı Malın Maliki olmadan, Eline geçmeden satarak Para kazanmak Helâl değildir ”  dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        İ.AZAM MÜSNED HADİS No 335 / 15

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Malın alımı yada satımı sırasında, Satıcı ile Alıcı arasında henüz bir anlaşma olmamışken dahi,

O Malın Piyasa Raicinden, Piyasada karar gören Fiyatından fazla bir değer ileri sürmek Haramdır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUT HADİS No 3438

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satıcının Sattığı Malı kendiniz almayacağınız halde, Satıcıya Bir Müşteri geldiğinde, 

Satılan Malın Fiatını Gerçek değerinin üstünde olarak Satıcı lehine Malın Fiatını artırmak,

Varsayımla kendi kafanızdan Fiyat yükseltmek Yasaktır  “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ No 325

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Almayacağınız bir malın fiyatını artırmak suretiyle, Kızıştırmak Suretiyle, Satıcı ile Alıcı arasına girmeyin,

birbirinizi aldatmayın, Birinizin aldığı bir şeye sonradan talip olarak, Alıcı ve Satıcı arasında bitmek üzere olan

Alışveriş pazarlığı bozmayın, Alışverişte karşısındakini aldatmada uyanık Şehirli olan,

Alışverişte aklı zayıf olan, Köylü adına satış yapmasın, yaptırmasın, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MUVATTA  ALIŞ VERİŞ HADİS No 56

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bizim Çarşılarımızda İntikar, ( Alıcısı, Müşterisi olan bir malın, Fiyatını yükseltmek için Karaborsacılık,

Stokculuk ) yapmak yoktur, yapılamaz, Haramdır ve yasaktır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       İ.AZAM MÜSNED HADİS No 329 / 9

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Malı Müşterisine, Alıcısına, Sadece Dış görünüşü ile beğendirmek suretiyle,

Müşteriyi, Alıcıyı aldatmak sureti ile yapılan Satış tan kazanılan Para Haramdır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 596

  Sahabeden ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Zor Duruma düşmüş bir Kimsenin, Sattığı malını,

Fiyat düşürerek almak, helal değildir, Yasaktır, ( Siz, Zor bir Duruma düşüpte,

Sattığınız malınızın düşük fiyata gitmesini kabul edermisiniz ) “ dedi der, E. Davud,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       MÜSLİM HADİS No 1035

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal ( Ticaret ) Tatlıdır Çekicidir, ancak Kim, onu Tok gözlülükle, Gönül zenginliği ile,

İhtiras ve Hırs göstermeden alırsa,( Ticaret yaparsa ) O mala ( Ticarete ) Hayır ve Bereket verilir,

Kimde Onu aç gözlülükle, İhtirasla Hırsla alırsa,( Ticaret yaparsa ) O Mala ( Ticarete ) hayır ve bereket

verilmez, ( hayır ve bereketi gider ) Yiyipde doymayan Kimse gibi olacaktır, “dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUT HADİS NO 3436

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, diğerinizin Satışı üzerine,  ( ben daha ucuz ve daha iyi satarım diyerek ) Satış teklifinde bulunup,

onun ticaretini bozmasın, Satılacak Mal, Çarşıya inip, Malın Fiyatı Çarşıda belli olmadan,

Malı daha ucuza almak yada Satanın malını daha Ucuza kapatmak için, Satıcıyı yolda karşılamayın “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       MÜSLİM HADİS No 1532

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Bir Mal Satın aldığında, Satın alacağı Malı kötüleyerek fiatını düşürmezse,

Bir Malı Satarkende, O Malı Överek fiyatını yükseltmezse, Malı Sattığı Müşterisinden,

Malın kusurunu gizlemezse, Mal alırken Bul Mal Kötüdür İyi değildir diye veya, Mal Satarken, Bu Mal Çok iyidir,

Güzeldir diye Yemin etmezse, Kazancınız Helal ve Bereketli olur,

Şayet yalan söyler, Hakikati gizlerlerse Satışlarının Bereketi gider, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4381

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alış veriş, Ticaret yapanlar, Doğru konuşur, Sattıkları malın kusurunu söylerlerse,

Ticaretleri Hayırlı ve Bereketli olur, Şayet, Yalan konuşur, ve Mallarının kusurunu gizlerlerse,

Ticaretlerinin, Kazançlarının Bereketi ve Huzuru yok olur “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       NESAİ HADİS No 4384

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satıcının, Bir Malı Satarken Yemin etmesi, Satıcının zannına göre malı sattırır,

Lakin, Bereketini ise Siler süpürür götürür yok eder “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başkasına zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

Başkasına Güçlük çıkarana, Zorluk çıkarana, Allah ta Güçlük ve Zorluk çıkaracaktır,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ HADİS No 536

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

zamanında İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları yükseldi ve Halk

Ey Allahın Rasulu İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları için fiyat ayarlaması yap "

dediler, Allah Rasulu cevaben “ Şüphesiz Malları Ucuzlatıp veya Pahalandıran, Rızkı, Kazancı Genişleten veya

Daraltan Allah'tır,  Ben Rabbime, Ne Irz, Ne de Mal ile ilgili olarak, Haksız Bir kazancın, Bir haksızlığın,

Bir fırsatcılığın, Benden Talep edecek bir kimse bulunmadığı halde, Rabbime kavuşmayı isterim, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Tersi durumuda aynı hükümdedir,

Satıcının Malının fiatını Gerçek değerinden aşağıya düşürmeyin,

Bugün alış verişlerimizde biz hangi şekli yapıyoruz ?

 

     Bu Ayetler ve Hadisler Ne demek istiyor, Günümüzle alakası nedir ?

Malı ve Niteliğini görmeden, Dokunmadan, Muhayyerliği, Değiştirilmesi olmayan, İade alınması olamayan Satışı

Garantisi olmayan Satışı, Malı Müşterinin isteği olmadan göndermek üzere yapılan Satışı,

O malın O Müşteriye Satılmış sayılması olan Satışı, Malı, Ölçüsüz, Tartısız ve Takdîrsiz olarak, Göz kararıyla

yapılan Satışı, Mal Sahibinin bilgisi olmadan Mal Sahibinin bilgisi varmış gibi Satış yapmayı, 

Mal Sahibi fiyattan memnun kalırsa satmışımdır, Memnun kalmazsa satmamışımdır gibi belirsiz Satış yapmayı,

Başka bir Malı Başka Bir Malın Mukabilinde olarak, aynısı görerek Satış yapmayı,

Mal olgulaşmadan, Yapılıp meydana çıkmadan Satış yapmayı,

Malın Fiyatını öğrenmeden Alış ve Satış yapmayı, Nehyetti, Yasak etti, Haramdır dedi der,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4380

  Sahabeden Amir Bin Ebi Talip (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle Zaman gelecekki, İlim, Sadece görünüş ve gösteriş için öğrenildiğinde,

Mal Çoğalacak, Ticaret yaygınlaşacakta, Tüccarların güvenirliliği, başkalarına sorulmadan alışveriş

yapılamayacak, Kos Koca Piyasada, Doğruluğu ve Dürüstlüğü olan bir Tüccar, bulunamayacak," dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2608

   Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Karşındakinin Kıldığı Namazı yahut Tuttuğu orucu seni aldatmasın,

Sen Karşındakinin ancak konuştuğunda doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde

Emanete Riayet edip etmediğine, Emaneti yerine getirip getirmediğine, Emaneti teslim edip etmediğine,

Dünyalık bir şey kazandığında, Dünyalığa İstiğna edip etmediğine, Mal Mülk Düşkünü olup olmadığına

Malı Mülk ile Kibirlenip Kibirlenmediğine bak, “ dedi der,

 

    TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4386

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sattığı malın Fiatı için, Bu Mala şu kadar Fiat verdiler diyerek yemin ederek, Müşteriyi inandırıp Kandırıp

Mal satan kimselere, Yol üstündeki suyu yolculardan esirgeyen vermeyen kimselere,

  Devlet Başkanının, İdarecisinin, Amirinin, Patronunun, Otoritesini kabul ettikten sonra,

Ona Dünyalık kazanlar elde etmek için yaltaklanan, İstediklerini verirlerse Onlara itaat eden,

vermediğinde isyan eden kimselere, Allah Zül Celal Rahmet Nazarıyla bakmayacaktır,

Onları bağışlamayacaktır, Günahlarını Temizlemeyecektir, Onlar Çok Acı bir Azap Verecektir,” dedi der, 

 

     Bu Hadislerin ve Ayetlerin karşılığı bizdeki Bir Ermeni Fıkrasıdır,

" Adam Malını Satmaya götürürken, O Malın önünden bir Para geçirir, O malın Müşterisi çıktığında ise,

Bu Mal Şu Fiatı Gördü de Ben Satmadım” der,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ARAF SURESİ AYET 86

“ İnsanları Tehdit etmek, Şantaj yapmak, Bir Açığı karşısında Kıstırmak, Geçim ve Huzur Yollarını bozmak,

Her Yolunun Başında oturmak, İnanan, İman edenleri Allah Yolundan Alıkoymak, İnsanlar arasında Bozgunculuktur,

Geçmişe bir Bakın, Bozguncuların Sonunu Allah Zül Celal Nasıl yapmış, ?” der,   

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

Kendinizi unutup, İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

İnsanlara İyiliğimi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz ?

Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri ( Münafıkları ) vardırki,  Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendinin doğru olduğuna, Allahı Şahit tutacaklardır, “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        SAF SURESİ AYET 2

“ Onlar, Dünya hayatı hakkında güzel şeyler söyleyenler,

Neden, yapmadığınız, yapmayacağınız ve olmadığınız şeyleri söyleyip, Milleti aldatıyorsunuz ? “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜ’MİNUN SURESİ AYET 8

“ O Mümin Müslümanlarki, Emanetlerine, Ahitlerine, Sözlerine,

kendilerine Emanet edilen şeylerin gereğine dikkat ederler, Riayet ederler,

Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ŞUARA SURESİ AYET 11

“ Her Kim Bir Kötülük, Bir Haksızlık yaparda, Sonra O Kötülüğü veya Haksızlığı düzeltirse,

İyiliğe Güzelliğe çevirirse, O Kimse için Allah Zül Celal Daha Merhametli ve Daha Bağışlayıcı olandır,” der,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S114 H 10

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En Hoş, En Güzel Kazanç O Tüccarındır ki, Konuştuğunda yalan söylemeyen,

Emniyete ve Emanete Hıyanet yapmayan, Vadinden, Sözünden dönmeyen, Borcunu geciktirmeyen,

Alacaklısını sıkıştırmayan, Mallarını satarken Aşırı bir şekil Meth etmeyen övmeyen,

Mal alırken de O Malı kötüleyerek Fiatını düşürmeye çalışmayan,

İnsanların Zaaflarını ve İhtiyaçlarını Fırsatcılık yapmayan Tüccar,  En Hoş Kazanan Tüccardır,  “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TİRMİZİ HADİS No 1209 ve 1210

  Sahabeden Ebu Said (ra) ve Ebu Rifaa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ticarette, Satış ve Alışında, Dürüst, Güvenilir ve Doğru olan Tüccarlar,

Mahşer Gününde Şehitlerle, Peygamberlerle beraber olacaktır,

Dürüst, Güvenilir ve Doğru Olmayan Tüccarları, Allah Zül Celal Mahşerde,

En Rezil Günahkarlardan olarak diriltecektir “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        RUDANİ HADİS No 9161

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Önceki Ümmetlerden bir kişi, Yanımda Bir çok İşci çalıştırdım, Hepsininde Ücretlerini Tam olarak verdim,

Yalnız içlerinden biri Ücretini almadan gitti, hayli bir müddet sonra O adam çıka geldi ve Ay Allahın Kulu,

Hani Ben Senin yanında biraz işcilik yapmıştım, Ücretimide almadan gittim, haydi benim ücretimi şimdi ver dedi,

bende O adama, Şu gördüğün Koyunlar, Develer, Sığırlar Senin Ücretindir, haydi onları al dedim,

Adam, Ey Allahın Kulu Benimle alay etme dedi, Bende, Hayır alay etmiyorum,

( Sana veremediğim ücretinle, bir kaç Dişi Kuzu alıp onları Senin için saklamaya başladım,

Onlarda Koyun olup çogaldıkca çoğaldı, çoğalması ile onların yanına Develer, Sığırlarda Eklendi)

Senin için Semaye oldu, Şimdi bunların hepsi senindir, Onları al götür dedim,

Oda Onlardan hiçbirtane bırakmamacasına aldı ve götürdü

ve Ben Yarabbel Alemiyn Bunu Senin Rızan için yaptı isem Beni Af ve Mağfiret et diye Dua etti,” dedi der,      

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       BUHARİ HADİS No 1416

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bize bir Kıssa anlattı

O kıssada “ Bir Kişi Diğer Bir Kişiden, Bir Arazi satın almıştı, Satın alan Kişi aldığı araziyi çapalarken,

İçi Altın dolu Bir Kap bulmuş, İçi Altın Dolu Kabı olduğu gibi Araziyi Satın aldığı Kişiye götürüp,

Bu içi Altın dolu Kap Senden aldığım Arazinin içinden çıktı, Bu Altınlar senindir, Bu Altınları Al dedi,

Araziyi satan Kişi ise, Altınları almak taraftarı olmadığı suretle, Ben Sana Bu Araziyi Müştemilatıyla Komple

sattım, diyerek Altınları almayı reddetti, Bunun üzerine Akil Bir Hakim karşısında bu olay Muhakeme oldular,

Hakim, Araziyi alan kişiye, Bu altınları neden vermek istiyorsun, diye sorduğunda, Alan kişi,

Ben Sadece Araziyi Satın aldım, Arazinin içinden çıkan Altınları Satın almadım ve ona göre bedel ödedim, dedi,

Hakim,  Araziyi Satan kişiye, Bu altınları neden almadın diye sorduğunda,   

Ben Bu Araziyi ona Müştemilatıyla Komple sattım, O çıkan Altınlar Onundur, Bana ait değildir, dedi yine reddetti

Bunun üzerine Akil Hakim Onlara,  Sizin Oğlunuz Kızınız varmıdır diye sordu,

Araziyi alan, Benim Bir Oğlum var, Araziyi Satan ise Benim Bir Kızım var dedi, Akil Hakim Onlara,

Senin Oğlunla, Senin Kızını Nikah ediniz Evlendiriniz, Bu Altınların bir kısmını Onların Evlilik masrafları için

sarfediniz, harcayınız, diğer kısmınıda müştereken harcayınız, diye hüküm verdi “ dedi der,

 

     Bugün Bizden Biri, Bir Arazinin değerleneceğini önceden görerek O Arazi sahibinin O değerlenmeden haberi

Olmadan O araziyi almayamı çalışıyor, yoksa Arazi sahibine, Arazinin değerleneceğinimi söylüyor, ?    

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜMİNUN SURESİ AYET 8

“ Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HADİS No 2769

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman etmiş olmak, İhanet etmemeye bağlanmıştır, Hakiki Mümin olan İhanet edemez, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        İ.AZAM MÜSNED HADİS No 342 / 22

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alışverişinde, Satış ve alışında, Sair işlerinde Hile yapan, Karşısındakini aldatan,

Hıyanet yapan Bizden değildir, Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir,

Zira Alışverişlerinizde, Sizin üzerinize bir Emanettir, “ dedi der, 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜSLİM HADİS No 1533

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kiminle alış veriş yaparsan, Aldatmaca yoktur, Hile ve Hıyanet emek yoktur,

Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir, “ dedi der.

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        DARİMİ HADİS No 2547 de

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Satmak için bir yerden mal getiren, yada bir mal üreten Rızıklanır, Kazancı artırılır,

İhtikâr eden, Hileye karışan, İşine, Üretimine, Satışına, Alışına Hile karıştıran ise lanetmiştir " dedi der,

                                       

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4414

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sattığınız Malı Garanti karşılığında Satın, Belirli bir Süre Malı Kullanıp, İstifade edip,

Kendine faydasını görmesini, Bozuk çıkarsa değiştirilmesi şartıyla Garanti vererek Satın,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HADİS No 3460

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aldığı Maldan pişman olan ve aldığı malı Satıcıya geri iade eden Müşterinin Pişmanlığını Hoşlukla karşılasa,

Sattığını Malı geri alan Satıcının Pişmanlığını,  Allah Zül Celalde Hoşlukla karşılar ve Kabul eder, “ dedi der,  

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABERANİ HADİS No 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” İmanınızın Temel Şartlarından biride, insanların senin Elinden, Dilinden Emin olmasıdır, Selamette olmasıdır,

Başkalarına herhangibir zarar vermemesidir, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜSLİM HADİS No 40

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakiki ve Kemale Ermiş Mümin Müslüman O durki, Elinden, Dilinden, Gözünden Müslümanların emin olduğu,

Eliyle, Fiilleri ile yada Diliyle, Sözleri ile Müslümanlara İnsanlara Eziyet vermeyen, Eziyet Etmeyen kimsedir,

Toplumun, Halkın, Malı ve Canı hususunda O Müslümandan zarar görmediği,

Zarar görmeyeceği, Emin ve Güvenilir olan kimsedir, “ dedi der,  

 

    TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi,

Din kardeşiniz için de sevmedikçe, gerçek mânâda iman etmiş olamazsınız,

  Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABERANİ HADİS No 107

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kendisine Güvenilmeyenin İmanı eksiktir, Namaz kılmayanın dini sağlam değildir,

Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir, Abdesti olmayanın, Namazıda olmaz, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/101 H 10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Bütün Hak Sahiplerine Hakkını vermiştir,  Allah, İslam Dinini Vaaz etti, 

  Farzları, Yapılması Şart olanları, Helal olan şeylerin Doğru yollarını Vaaz etti,

Haram olan şeylerin, Yapmamaya zorunlu olduğunuz şeylerin, yapılmaması Şart olan şeylerin,

Yapılmaması Zorunlu Şart olan Suçları ve Cezalarını, Kesin olarak Vaaz etti, Bildirdi,

  Allah, İslam Dinini Kolaylık Dini yaptı, Müslümana Huzur veren Genişlik, Ferahlık ve Rahatlık Dini yaptı,

Allah, İslam Dinini, Darlık, Meşakkat, Zorluk verici ( Zulum, Eziyet, İşkence, Terör Dini, Ateistlik ) Dini yapmadı,

  İyi Bilinizki, Kendisine güvenilmeyenin, Sözünde durmayanın,

Emanete Riayet etmeyenin, Dinine İmanı yoktur,

  Allah Zül Celal, Kendisine İsyan eden, Asi olan, Kendisine Kaalu Belada verdiği Sözü,

“ Mutlak Sen Bizim Rabbimizsin,  Ancak Sana Kulluk eder ve Ancak Senden yardım bekleriz “ sözünü bozan

Kimseyi, Sözünü tutmayan Kimseye, Bana Düşman olan Kimseye Düşman olurum,

Düşman olduğum Kimseyide Hiçbir şekilde Kaçamayacak şekilde yakalarım ve Onu Helak edeceğim,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

Kendinizi unutup, İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

İnsanlara İyiliğimi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz ?

Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

     İman Etmiş olmak, ve dahi İmanına göre Salih Amel, İyi Güzel, Hak olan, Doğrulukta olan Amel işlemek

Tesadüf değildir, Tesadüf olamaz, Zira, İman etmemiş olanın ameli, Asliyette İman etmiş olanın Ameli gibimidir,?

     İman etmemiş olaraktan, Salih Amel işlemek olmayacağı gibi, Amelsiz İman da, İman edilmiş sayılmaz,

Zira İmanın İspatı, Güvenilir Doğruluk Dürüstlük ve Salih Ameldir,

 

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,” diyen Robert BOSCH gibi,

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Hiç İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ?

 

     Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     İmanınızı Bana değil, İlk Önce buyurun İmanınızı Kendinize İspatlayın,

Zira Yevmi Ahirde, İmanını Kendi Kendine İspatlayamamış olan, Allah Zül Celale İmanını İspatlayamaz,

 

     Siz Hiç İmanınızı ispat etmeyi düşündünüzmü ?

 

    Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin değilim,”  

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

    “ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

Birincisi, Sağlıklı ve Sıhhatli olarak kalktığım için, İkincisi, Gidecek bir İşim olduğu için,”

diyen Robert BOSCH gibi,

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Hiç İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ? Siz bir Müslüman olarak,

Robert BOSCH gibi, Kalktığınız Kaç Sabahta, Rabbinize Böyle Şükür ve Hamd ettiniz ?

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Zira Bu Söz,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

“ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,” diyen

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       1,KIRALLIK B 9 A 21

“ İsrail Halkının, Tamamen Yok edemediği İnsanları ve bu İnsanların Soyundan gelen ve Ülkenizde kalanları

Angarya İşlere koşacaksınız, Bu durum Halen bugünde devam etmektedir, “diyen,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       YASADAKİLER B 7 A 13,14, 15 ve 16 

“ Tanrınız Rab, Sizi Sevdi, Kutsadı, Çoğalttı, Diğer Halklardan, Milletlerden daha Çok Kutsalsınız,

Tanrı Rab, Bütün Hastalıkları Sizden Uzaklaştıracaktır, Korkunç Bulaşıcı ve Öldürücü Hastalıklardan Hiçbirini

Size vermeyecektir, Bütün Bu Hastalıkları, Sizden Nefret edenlere vereceksiniz, 

Tanrınız Rabbin, Elinize Teslim edeceği Tüm Halkları, Milletleri Yok edeceksiniz, Onlara Acımayacaksınız,

” diyen, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       YASADAKİLER B 20 A 13, 14, 15 ve 16  

“ Tanrınız Rab Onların Kentini Elinize geçirince, Orada yaşayan Bütün Erkekleri kılıçtan geçirip Öldürün,

Kadınlarını, Çocuklarını, Hayvanlarını, Kentlerindeki Her Şeyi Yağmalayın,

Yakınınızdaki Milletlere ve Sizden Uzaktaki Milletlerin Tümüne böyle davranacaksınız,

Bu Halkların, Bu Milletlerin Kentlerinde, Soluk alan Hiçbir Canlıyı Yaşatmayacaksınız, ” diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     Satanist Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi, Bu Sözler, hiçte Satanist bir Yahudi sözü değildir,

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin esasına göre, İslama İman etmiş olmanın, İmanın İspatı sözüdür,

Zira Satanist Yahudilerce Tahrip edilmiş olan Tevratın hiçbir yerinde

    Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin değilim,”  

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

    “ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

Birincisi, Sağlıklı ve Sıhhatli olarak kalktığım için, İkincisi, Gidecek bir İşim olduğu için,”

sözlerinin karşılığı yoktur,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        KASAS SURESİ AYET 77

“ Allah'ın sana verdiği şeylerde Dünyadaki Nasibini Gözet, Dünyan içinde çalış,

Lakin Ahiret Yurdunu unutma, Ahiret yurdunuda Gözet, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun,

Yeryüzünde İnsanlar arasında Bozgunculuk ve Karışıklık çıkarmayın, Zira Allah Bozguncuları sevmez,” der

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1775 ve 2453

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 626

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünyalık işlerinizi yoluna koymaya çalışınız, Yarın ölecekmiş gibide Ahiretinizi kazanmaya çalışınız,

İnsanların En İyisi, En Mükemmeli, Hem Dünya İşlerine Hemde İbadetlerine

En İyi şekilde İtina gösterendir,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3115 ve 3118

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların en kötüsü, Dünyasının Şehveti, Mal Mülkü için Ahiretini yok eden kimsedir,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Ahiretini arayana, Dünyalığınıda verendir,

Lakin, sadece Dünya ve Dünyalık Peşinde koşanlara, ahreti umursamayanlara Ahireti vermeyecektir,” dedi der,    

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TİRMİZİ HADİS No 2333

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünya Hayatında, Sağlıklı zamanında, Dünyada garip bir yabancı gibi, yada garip bir yolcuymuşsun gibi ol,

Sabaha eriştiğinde, Akşamı görebileceğini dahi zannetme, Kendini Ölmüşlerden say,

Dünya Malına, Dünya Yaşamına, Dünya Hayatına aşırı bağlanma, Yaşadığın sürece, Çok çalış,

Hasta olmadan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalığın için hazırlık yap, Yine çok çalış,

Ölümünden önce Ahiretin için de Hazırlık yap, Böyle yapmazsanız, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

 

 

     DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜĞÜN KARŞILIĞI             AHZAB SURESİ AYET 70 ve 71

“ Ey İman Edenler, Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şefkatini ve Şifasını

kaybetmekten korkun, Doğru Söz Söyleyin, İşlerinizi Doğru yapın, Adaletsizlik, Zulum ve Hıyanet yapmayınki,

Allah ta Sizin, Dünyadaki İşlerinizi, Alış verişinizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der.

 

     DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜĞÜN KARŞILIĞI             MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ İslam Dinine İman ederek, Doğru ve Dürüst olarak İyi Ameller, İşler yapanların, Allah Günahlarını örter

affeder, Alış verişlerini, Ticaretlerini, İşlerini düzeltir ve bereketlendirir “ der.

 

     DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜĞÜN KARŞILIĞI             MÜSLİM HADİS No 2607 

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz doğruluk hayırdır. Hayır da Cennete götürecektir.

Kul doğruluğu araya araya, Doğrulukla ve Dürüstlükle Çalışmaya gayret gösterirse, 

Allah indinde doğrucu yazılır, Yalancılıkta Felakettir, Yalancılık Sapıklık­tır,

  Yalancılık Cehenneme götürür, Kul Yalan söyleyerek Doğruluktan ve Dürüstlükten saparsa,

Allah İndinde Yalancı yazılır, Şüphesiz Sapıklık cehenneme götürecektir, “ dedi der, 

 

     DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜĞÜN KARŞILIĞI             BUHARİ HADİS No 1997

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Sözünde, Her işinde Doğruluk, Doğru ve Dürüst olmak, Doğruluğa ve Dürüstlüğe Hayra yönlendirir,

Doğruluk ve Dürüstlüğü, Hayırlı ve Güzel işler yapmayı, Güzel Sözler konuşmayı Şiar edinen,

Yol edinen kimse için bu hali, Ona Cennet için Kılavuzluk yapar, O Kimseyi Cennete götürür,

Nihâyet bu seciyesiyle, hal ve hareketleri ile, sözlerini yerine getirmesi ile, Sıddık vasfına müstahak olur,

Yalancılık da Muhakkak ki, İnsanı Fıskı Fücûra, şerre, Kötü şeylere ve Kötü sözlere sürükler,

Yalancılığı, Düzenbazlığı, Hilebazlığı, Fitne, Fıskı Fucuru Şiar edinen, Yol edinen, bunlarla İdman yapan

Kimse için bu hali, Ona Cehennem için Kılavuzluk yapar, O Kimseyi Cehenneme götürür,”  dedi der,

 

     DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜĞÜN KARŞILIĞI             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2610

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Benim için altı şeye kefil olun ben de sizin cennete girmeniz için kefil olurum,

Birincisi, Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin, İkincisi, Söz verdiğiniz zaman sözünüzden caymayın,

Üçüncüsü, Size bir şey emanet edildiği zaman o emanete hıyanet etmeyin,

Dördüncüsü, gözlerinizi haramdan sakının, Beşincisi, Ferçlerinizi haramdan muhafaza edin,

Altıncısı, Elinizi haramdan uzak tutunki, Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım, "  dedi der,

 

 

     DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜKTEN ŞAŞMAK                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 1356

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Darda kalmış olanlardan Mallarını ucuza almak Haramdır,

Mal alıp satan İnsanların En Şerlisi, En Kötüsü, En Çirkefi, Darda kalanı, Dara düşeni, Zora düşeni gözetip,

Onun Malını ucuza almak suretiyle alış veriş yapanlardır,

  Dikkat ediniz, Müslüman Müslümanın Kardeşidir, Ona Zulmetmez, Onu Yalnız bırakmaz,

Şayet iyilik yapacaksan Müslüman kardeşine yap,

Müslümam Kardeşinin Derdine Dert, Sıkıntısına Sıkıntı eklemeyin, ”dedi der,

 

     DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜKTEN ŞAŞMAK                  MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/244 H 2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Iğne usulu ile, ( Müşterisine Veresiye satıp, Sattığı Müşterisinden Peşin paraya, Sattığı fiyattan az fiata alır)

İntikar usulu ile, ( Alıcısı olan malın fiyatını artıracak Stokculuk ile, Zulum ile, Yemin ile, Faizli alış veriş ile,)

Ticaret yaparsanız, Allah yolunda, ( Malınızla, İlimle, Bilimle, Canınızla,) Cihadı yapmayı terk ederseniz,

Allah Sizi Zillete düşürür, ( Doğruluğa, Dürüstlüğe, ) Dininize tekrar dönünceye kadar,

Zilleti Perişanlığı, İş Darlığını üzerinizden kaldırmayacaktır, “ dedi der,

 

     DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜKTEN ŞAŞMAK                  İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin son kısmının başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar muhakkak gelecektir,

öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar gelecek ki, bazısı diğer bazısını hafifletecek

( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif kalacaktır,)

Artık Mu'min Kul, böyle bir fitne, kriz geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, kırız budur diyecek,

bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek ve Mu'min Kul,

işte beni helak edicek fitne, kriz budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecek,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecek tir “ dedi der,

 

 

     RIZIK, KAZANÇ, Akılsız ve yersiz harcama yapmakla değil, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmakla değil,

Rüşvet Almak veya vermekle değil, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık yapmakla değil,

Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmekle değil, Faiz alıp vermekle değil,

Hak ve Adalet adına, Doğru ve Dürüst üretim, Doğru Ticaret ve yerinde harcama ile çoğalır,

İşte, Cenabı Hakkın bize vaad ettiği BEREKET kavramının en basit izahı budur.

Üretim, İmalat ve Ticaret yapmak Rızkın, Kazancın en doğru yoludur,

 

     RIZIK ve KAZANÇ kavramına, İktisadi bir kavram olarak bugün “ Fert başına düşen Milli gelir ” diyorlar,

     Bir Memurun veya İşcinin yapabileceği işi, 10 Memur veya 10 İşci yaparsa,

Memurun veya İşcinin aylaklığından, verimsizliğinden dolayı,

Devlet işleri Memurlara aylık ödeme yapmak üzere ayrılan bütcede,

Özel Sektörde İşcilere aylık ödeme yapmak üzere ayrılan bütcede, 

Bir kişinin alacağı ücret, 10 kişiye paylaştırılmak zorunda kalınır,

Memurun veya işcinin eline geçen ücret 10 da 9 oranında azalır, 10 da 1 i kalır,

ve aynı orandada Bereketsiz, Sağlıksız, Sıhhatsiz ve Huzursuz olur.

Rızkın 10 da dokuzundan geriye kalanı, Fert başına Milli geliri şimdi anlayabildinizmi ?

 

     Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Kapalı ve Esintisi olmayan bir odada,

Sigara Dumanının en fazla 10 cm yükselip darma dağın olduğu gibi,

Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Sigara Dumanının doğru olduğu kadar doğru ve dürüst olduğunuz sürece,

Sizin Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Kaç cm dir ?

Hoca Nasreddinin ifadesi ile, “ Bindiğiniz dalı kestiğiniz “ sürece,

Ticareti : bir aldatma sanatı olarak gördüğünüz ve Fahiş kar isteyerek yaptığınız sürece,

Huzurlu olamazsınız, Sağlıklı olamazsınız, Sıhhatli, İstikrarlı olamazsınız, Rekabet yapamazsınız, 

 

İşci ve Memur,                       İşinin ve görevinin hakkını tam olarak yerine getirmediği, Doğru ve Dürüst olmadığı sürece,

İşveren,                      İşcinin hakkını tam olarak vermediği sürece, Doğru ve Dürüst olmadığı sürece,

Bir Yahudi kadar,       Ticareti Doğru yapmadığınız sürece,

Bir Alman kadar,        Sosyal yaşam standartlarında mal üretmediğiniz sürece,

Bir Amerikalı kadar,   Silah Teknolojinizi kendiniz üretmediğiniz sürece,   

Bir Japon kadar,         Zekanızı doğru yerde doğru ve dürüst şekilde kullanmadığınız, sadakatsiz olduğunuz sürece,

                                   ( bu ifadeler onlar için bir övgü değil, Bizim kaybettiğimiz değerlerimizdir )

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var,

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Krizden Şikayet edenler, Perişan olanlar,

“ Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli ve Sağlamdıda, Güvenli Bir Marka ve Kişi idinizde,

İşinizde İstikrarınız Vaadıda, İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu, ?

Müşteriniz Vaadıda, Müşterinizi, Hükümetmi, Devletmi Kaybetti, ?

     Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınmanız,

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur. !!!

 

     Allah Rasulunun “ Rızkın, Kazancın, 10 da Dokuzu Ticarettedir,” sözüne karşılık 

10 da Dokuz Kazançtan, sadece ve sadece bir HİÇ alırsınız.

     Onun İçin her nereye gidiyorsan, her ne yapıyorsan, Öldüğünde onların hesabını vereceğini düşünerekten

Emanetlerini, sorumluluklarını, vazifeni yerine getir, yap, 

 

     İnsanların En İyisi, En Mükemmeli, Hem Dünya İşlerine Hemde İbadetlerine En İyi şekilde İtina gösterendir,

Çeşitli Kavramlar adı altında, Dünyasının yaşam Kanunları için, Dininin İbadet yükümlüğünden vazgeçen,

Dininin İbadet yükümlülüğü için, Dünyasının Yaşam Kanunlarından vazgeçen,

İkisinden birini yok sayan veya savsaklayan, İbadetlerini yapanlara veya yapmayanlara Hakaret eden değildir,

Dinin İbadet Yükümlülüğünü, Çeşitli Kavramlarla aşağılamak değildir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim