ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İŞCİ ve İŞVEREN HAKLARI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 14039

      YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI NEDİR ?

      İŞ HAKKI NEDİR ?

      İŞCİ HAKLARI NEDİR ?

      İŞ ve İŞVEREN HAKKI NEDİR ?

      İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                NİSA SURESİ AYET 58 ve 59

“ Bütün İşlerin en doğru şekilde yapılması gerekliliği ve zorunluluğu için,

Allah Size, Emanetleri, ( yani Her türlü işlerininizi, ) Mutlaka,

Bıranşında bilgili ve Uzman olan Ehline vermenizi, Emreder,” der

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğunuz gibi, Kendi, kendinizi dahi aldatmayan Doğrulukla, Dos Doğru ve Dürüst olun,

Allah Her işinizde yaptıklarınızı görendir, “ der.

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                İSRA SURESİ AYET 80

“ Rasulum Onlara deki, Gireceğiniz yere Dürüstlükle girin, Yapacağınız işe Dürüstlükle başlayın,

Çıkacağınız yerden Dürüstlükle çıkın, Yapacağınız işi Dürüstlükle yapın,” der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                BAKARA SURESİ AYET 195

“ Her türlü hareketinizde, Doğru ve Dürüst davranın, Çünkü Allah, Doğru ve Dürüstleri sever,

Kendi Kendinizi aldatmayan Doğrulukla ve Dürüstlükle Yaşayın, İslam Dininin Yolundan ayrılmayın,

Her şeyi yapamazsınız, İyi ve yararlı ameller, işler yapın “ der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                HAC SURESİ AYET 30

“ Yalan Konuşmaktan, Aldatıcı olan Sözlerden ve Fiiliyatlardan Sakının,”der, 

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                BAKARA SURESİ AYET 42

“ Hak olanı, Hak olmayanla, Haksızlıklarla, Batıl olanla karıştırmayın, Hak Olanıda, Gizlemeyin,” der, 

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                NAHL SURESİ AYET 94

“ Yeminlerinizi, Birbirinizi, aldatmak Vasıtası yapmayın, Yeminlerinizle Fitne Fesada Yol açmayın, ” der,  

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                AHZAB SURESİ AYET 23

“ Allaha, Rasulune, İslam Dinine İman eden Müminler Onlardırki, Verdikleri Söze Sadakat gösterirler,” der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/25 H 3

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan İbadetleri eda ettikten yaptıktan sonra, Helal Rızık, Kazanç için çalışmak, Farz kılınmıştır “ dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                BUHARİ HADİS No 967

  Sahabeden Mıkdam İbni Madi Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Elinin Emeği ile Meşru yoldan kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmiş olamaz, “ dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/425 H 44

  Sahabeden Ebu Semah El Ezdi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, İnsanların İşlerinden birini üzerine alır, Sonra kapılarını Gücsüzlere, Fakirlere, Mazluma, Miskine    

İhtiyaç sahiplerine, İşsizlere kapatırsa, Onun da bir İhtiyaca en Muhtaç olduğu anda,

Allahta Onun önüne, Fakirliği, Gücsüzlüğü, Çaresizliği kapatır “ dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                CAMİUSSAGIR HADİS No 1775

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                CAMİUSSAGIR HADİS No 148

  Sahabeden Ali Bin Hüseyin Bin Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziraat yapınız, Mahsül yetiştiriniz, Zira Ziraat yapmak Sizin için Bereket ve Mubarektir, “ dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                TİRMİZİ HADİS No 1378

   Sahabeden Said Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim sahipsiz işlenmeyen Ölü bir araziyi ekip dikerek o toprağı canlandırırsa o toprak onun olur,

Zalimce Ben buraya geldiğimde Kimse yoktu diyerek Araziyi sahiplemek, Gasb etmek yoktur,

Zâlimce olan bir damar için öyle bir hak yoktur, “ dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                MÜSLİM HADİS No 1552

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bİr müslüman bir ağaç dikerse, Bir Ekin Ekerse O ağacın Meyvasından, O Ekinin Mahsülünden,

İnsanların yediğide, Kuşların yediğide, Hayvanların yediğide, O Müslüman için mutlaka Sadakayı Cari,

Yani Devam eden Sadaka olur, O ağacın, O Ekinin çalınan Meyvesi, Mahsülü dahi,

O Müslüman için Mutlaka Sadakayı Cari olur, Mutlaka O Müslüman için Sadakayı Caridir,

Devam eden Sadakadır, Devam eden Sadaka Mükafatı vardır, “dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                TABARANİ HADİS No 510

   Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'a güvenerek ve Mükafatını Allah'tan bekleyerek, Ölü bir toprak parçasını ekilip biçilen bir hale getiren

kimseye, Allahın yardım etmesi ve Mübarek kılması, Allah Azze ve Celle üzerine bir Hak olur,“ dedi der,   

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                BUHARİ MÜFRED HADİS No 481

  Sahabeden Abdullah İbni Selam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametin koptuğunu görsen dahi, Elinde dikebileceği bir Fidanı olan Onu Diksin, “ dedi der,

 

     YAPACAĞINIZ İŞİN HAKKI                                DARİMİ HADİS No 2610

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim ölü bir yeri bayındır hale getirerek canlandırırsa veya bir İlim açarsa, O yerde O İlimde

Ona Rızık, Kazanç ve Mükafat Sevap vardır, Rızıkını arayan canlılar ondan ne yerlerse,

O İlimden faydalanırlarsa, Ona Sadakayı Cari, yani kendisi için Devam eden Sadaka Mükafatı vardır “ dedi der,

 

 

     İŞCİ HAKKI                       NİSA SURESİ AYET 36

“ Ananıza, Babanıza, Akrabalarınıza, Yetimlerinize, Akraba olan Komşularınıza, Akraba olmayan Komşularınıza,

Arkadaşlarınıza, Yoksullara, Sahibi olduğunuz, yanınızda çalıştırdığınız Hizmetinizde bulunan İşcilerinize,

( Kölelerinize ) Yolda Kalmışlara, Muhtaçlara, İyilikler ediniz, Güzellikler ediniz, Yardımlaşmalar ediniz,

İyi ve Hoş davranınız, Allah zül Celal, İyilikleri ile, Güzellikleri ile, Yardımlaşması ile Övünenleri, Kibirlenenleri

sevmez, Sadece ve Sadece Allah’a kulluk edin ve Allahtan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın,” der, 

 

     İŞCİ HAKKI                       NAHL SURESİ AYET 71 ve 112

“ Allah : Rızıkta, Kazançta, Kiminizi kiminizden üstün kıldı, Kazançta üstün kılınanlar,

Zenginler, İşverenler, yahut özel olarak ücretle bir iş yaptıranlar,

Kazançlarından, Ellerinin altında çalışan İşcilerin, hakkı olan Ücretini tam olarak vermeden, Eşit olmazlar,

“ İşverenler, yahut özel olarak ücretle bir iş yaptıranlar, İşin ve İşcinin, Ücretini tam olarak vermezse,

Allah : Sizin Kazancınıza, Açlık ve Korku elbisesi giydirecektir, “ der

 

     İŞCİ HAKKI                       NESAİ HADİS No 3797 ve 3798

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) ve Hasanı Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Yanında Bir İşci Çalıştırırsan, O iş için, Ona vereceğin Ücretini Ona bildir,

Alacağı Ücreti bildirilmeden, İşci çalıştırılmaz, İş yaptırılamaz, " dedi der,

 

     İŞCİ HAKKI                       İ.AZAM MÜSNED HADİS No 335 / 15

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ücretle Çalıştıracağın İşciye, Irgata, Memura, Personele, İşin Ücretini Önceden Bildiriniz Anlaşınız “ dedi der,

 

     İŞCİ HAKKI                       İBNİ MACE HADİS No 2443

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşci çalıştıranlar, yahut özel olarak ücretle bir iş yaptıranlar, İstifade ettiğiniz İşin ve İşcinin Ücretini,

İşcinin, İşi Yapanın, Alın Teri Kurumadan önce, Acele ederek verin, Sallamayın, “ dedi der,

 

     İŞCİ HAKKI                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1446

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, İşcisinin Üçretinde ve çalışma şartlarında Haksızlık yaparsa, Onun Bütün Ameli boşa gider,

Cennete giremeyeceği gibi, Cennetin Kokusundan dahi Mahrum bırakılacaktır,” dedi der,

 

     İŞCİ HAKKI                       TİRMİZİ HADİS No 1945

   Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yanlarınızda çalışanlarınız Sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin emrinizle Size hizmet etmektedirler,

Kimin yanında çalıştırdığı Hizmetçisi, personeli, İşcisi varsa, ona yediğinden yedirsin giydiğinden giydirsin

Onlara güçlerinin yetmeyeceği bir işi ona yüklemesin, şayet güç bir işi ona yüklerse,

O işte ona yardım etsin, Yardımcı olsun, “ dedi der,

 

     İŞCİ HAKKI                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/495 H 56

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ana ve Babaya Saygılı ve Şefkatli davranana, Zayıf, Güçsüz ve Çaresizlere Merhametli davranana,

Uşak, Hizmetçi ve İşçilerine İyi davranana ve Onları İncitmeyene, Güzel Huy ve Davranış sahibine,

Allah Zül Celal Rahmetini, Bereketini ve Mağfiretini açar,  “ dedi der,

 

     İŞCİ HAKKI                       TABARANİ HADİS No 482

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” İşciyi İşvereni aleyhine kışkırtan, İşvereni İşcisi aleyhine kışkırtan,

İşci ile İşvereninin arasını bozan, bizden değildir, “ dedi der,
 

     İŞCİ HAKKI                       NUR SURESİ AYET 33

“ Ellerinizin altındaki Kölelerden, ( İşcilerden, ) Şayet kendilerinde Bir Hayır, Bir Zenaat, Bir Hüner, Bir Kabiliyet,

Sadakat görüyorsanız, Onların Hür olmaları, Kendi Hürriyetlerinde çalışabilmeleri için,

Kendi Geçimlerini Kendilerinin elde etmeleri için, Allah Zül Celalin Sizlere verdiği Mallardan, Kazançlardan,

Onlara verin, Onlara bu şekilde Mükatepe yapın, “ der,

 

     İŞCİ HAKKI                       MÜSLİM HADİS No 1715 / 593

  Sahabeden Mugiratu İbni Şay (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesizki Allah, Vermesi gerekeni vermeyip, ( yani bir işi yapmak için bir işe giripte işin gereğini yapmayıp )

Hak etmediği ücreti istemeyi, Kazancı anlamsız ve Boş şeylere harcamayı, Haram Kılmıştır “ dedi der,

 

     İŞCİ HAKKI                       DARİMİ HADİS No 2754

  Sahabeden El Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Anaya ve Babaya Asi olmayın, İtaatsizlik etmeyin, Kızlarınızı diri diri toprağa gömmeyin,

Çocuklarınızı Eğitimsiz ve Öğretimsiz bırakmayın, Gıybet, Dedikodu ve Laf getirip götürme yapmayın,

Anlamsız ve gereksiz yere veya Cevabını bilipte işinize gelmediği için maksatlı olarak soru sormayın,

Malınızı İsraf ederek, Gereksiz yere harcayarak İsraf etmeyin zayi etmeyin,

Vermeniz gereken Şeyleri yerine veriniz, Hak etmediğiniz, Hakkınız olmayan şeyide istemeyiniz, “ dedi der

 

     İŞCİ HAKKI                       RUDANİ HADİS No 9161

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Önceki Ümmetlerden bir kişi, Yanımda Bir çok İşci çalıştırdım, Hepsininde Ücretlerini Tam olarak verdim,

Yalnız içlerinden biri Ücretini almadan gitti, hayli bir müddet sonra O adam çıka geldi ve Ay Allahın Kulu,

Hani Ben Senin yanında biraz işcilik yapmıştım, Ücretimide almadan gittim, haydi benim ücretimi şimdi ver dedi,

bende O adama, Şu gördüğün Koyunlar, Develer, Sığırlar Senin Ücretindir, haydi onları al dedim,

Adam, Ey Allahın Kulu Benimle alay etme dedi, Bende, Hayır alay etmiyorum,

( Sana veremediğim ücretinle, bir kaç Dişi Kuzu alıp onları Senin için saklamaya başladım,

Onlarda Koyun olup çogaldıkca çoğaldı, çoğalması ile onların yanına Develer, Sığırlarda Eklendi )

Senin için Semaye oldu, Şimdi bunların hepsi senindir, Onları al götür dedim,

Oda Onlardan hiçbirtane bırakmamacasına aldı ve götürdü

ve Ben Yarabbel Alemiyn Bunu Senin Rızan için yaptı isem Beni Af ve Mağfiret et diye Dua etti,” dedi der,      

 

    İŞCİ HAKKI                        ZUHRUF SURESİ AYET 32

“ Allahın Rahmetini, Bereketini, Onlarmı Tayin ediyor, Paylaştırıyor, bölüştürüyor, ?

Dünya Hayatında, İnsanların geçimliklerini, kazançlarını aralarında biz taksim ettik, bölüştürdük,

İnsanlardan kimilerini, kimilerine derecelerle, kazançlarla üstün kıldıkki, Biri diğerine İş gördürebilsin “der

 

     Herkes dilediği kadar Zengin olsa idi, Sosyal olarak yaşamak zorunda olan İnsan, Kime İş yaptırabilirdi ?

Bugün Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam dediğiniz Toplumsal yaşam olabilirmiydi ?

 

 

     İŞ HAKKI                          MÜSLİM HADİS No 1536

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimim, Arazisi varsa O Araziyi Eksin, Her kimin, boşta duran kullanmadığı, Ekmediği arazisi varsa,

Arazisini Ekmiyorsa, Ekemiyorsa, O araziyi boşta durdurmasın, Dîn kardeşine ektirsin, “ dedi der,

 

     İŞ HAKKI                          İBNİ MACE HADİS No 2449

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Bir Araziyi, Ancak üç kişi ekebilir,  Arazinin Mülkiyeti kendisine ait olan, kendi Arazisini eker,

Bir Araziyi, sadece Ekin Ekmek için belirli bir süre içinde, Kiralayan Araziyi ekebilir,

Bir Arazi, O Araziyi ekebilecek birine, belirli bir süre içinde, 

herhangi bir karşılık alınmadan verilen kişide O Araziyi Ekebilir, “ dedi der,

 

     İŞ HAKKI                          EBU DAVUD HADİS No 3403

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Sahibinden izinsiz olarak, bir kimsenin toprağını ekerse ona ekinden bir hak yoktur,

sadece yaptığı masraflar ve Nafakası kendisine ödenir, “ dedi der,

 

     İŞ HAKKI                          İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S296 H13

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahcenden, Ekininden aldığın Mahsülün, Üçte birini Tohum olarak Tekrar ekmek için ayır,

Üçte Birini Aile Fertlerinle ye, Üçte Birinide, Fakirlere Hayrat için ver, “ dedi der,

 

     İŞ HAKKI                          CAMİUSSAGIR HADİS No 639

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Rızkızı, Kazancınızı, Yerin altındada arayın, “ dedi der,

 

     İŞ HAKKI                          CAMİUSSAGIR HADİS No 376

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Sizin Rızık, Kazanç, Gelir kaynağınızı

Size bağlamıştır, Rızık Kapınıza, Kazanç Kapınıza, Gelir Kaynağınıza, Onu Terk etmek ile dahi olsa,

Nankörlük etmeyiniz “ dedi der, 

 

 

     İŞ ve İŞCİ HAKKI             TİRMİZİ HADİS No 1655

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hürriyetine kavuşabilmek için tesbit edilen belli bir parayı ödemek için çalışıp çabalayan Köleye,

Çalıştığı işinde aldığı ücreti Hak etmek için Çalışıp Çabalayan Kimseye yardım etmek,

Allah Zül Celal için bir haktır, “ dedi der,

 

     İŞ ve İŞCİ HAKKI             RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 21 H 3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ O Çalıştırdığınız İnsanlar, köle de olsa senin islamda kardeşindir.

Ona ancak gücünün yettiği işi yükle. Yediğinden yedir, giydiğinden ona da giydir.” dedi der,

 

     İŞ ve İŞCİ HAKKI             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2781  

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sahip olduğunuz Köleleriniz, İşcileriniz hakkında, Allahtan korkunuz,

Kölelerinizin, İşcilerinizin Karınlarını doyurunuz, Sırtlarını, Üstlerini giydiriniz, İş tehlikesini gidermeye çalışınız, 

Onlara Yumuşak Söz söyleyiniz,” dedi der,

 

     İŞ ve İŞCİ HAKKI             TABARANİ HADİS No 334

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” İki çeşit kimsenin kıldığı namaza Allah Azze ve Celle İtibar etmez,

Birincisi  Geri dönünceye kadar efendisinden kaçan Kölenin, 

( Bu günkü değişik durum şekli ile, Bir İşe giripte, Gerek sonra habersizce işe gelmeyen,

Gerek yaptığı işi yarım bırakıp giden, Gerek yaptığı işi savsaklayıp yaptığı işi murdar ederek,

Aldığı Ücretini hak etmeyen İşcinin, ) kıldığı namaza  Allah Azze ve Celle İtibar etmez,

  Diğeri de Kocasınna İsyan edip isyanından vaz geçmeyen, Kocasına Küfranı Nimet eden, Nankör olan Kadın,

Kocasına yapığı İsyanına, Nankörlüğüne pişman olduğunu ve

Birdaha Kocasına böyle bir şey yapmayacağını arz ederek, Kocasından özür dilemedikce,

Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar etmedikce, O Kadının kıldığı Namaza  Allah Zül Celal İtibar etmez, Kaale almaz,

( yani Bu günkü deyişik durum şekli ile, Kocası ile Evlendikten sonra, Kocasının haberi  olmaksızın,

habersizce Evinden başka bir yere giden, Evinin işlerini yarım bırakıp giden, Gerek yaptığı Ev işlerini

savsaklayıp yaptığı işi murdar eden,) Kadının kıldığı namaza  Allah Azze ve Celle İtibar etmez,“ dedi der,

 

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                KASAS SURESİ AYET 26

 “ Bir Ücretle, birini çalıştıracağın zaman, O çalışacak olanın Güçlü ve güvenilir olmasına bak,

Yapacağı işi, En iyi şekilde yapacak olana bak, ” der,

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                METEALİBUL ALİYE HADİS No 2641

  Sahabeden El Laccac (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İş yaptıracağınızda, İşinizi, Güzel yüzlü, Güzel davranışlı,

Güler yüzlü, Güvenilir ve Maharetli kimselere yaptırın, Lakin aldanmamaya dikkat edin,” dedi der, 

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                CAMİUSSAGIR HADİS No 1068

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İşi üslendiğinizde ve yaptığınızda, O İşin Hakkını vererek Tam yapın “ dedi der,

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                BEYHAKİ HADİS No 4 / 3344

  Sahabeden Ata ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Zül Celal,

Sizden birinizin yaptığı işi, Görevi, Sağlam, Doğru, İyi ve Güzel yapmasından hoşnud olur,” dedi der,

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                CAMİUSSAGIR HADİS No 418

  Sahabeden Ata ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birine veya Kendinize Bir İş yaptığınızda, O İşi Tam Layıkıyla Sağlam şekilde yapın,

Bu Şekil, yaptığınız İşinizden dolayı Musibete ve Belalara uğramanızı engeller, “ dedi der,

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                FETHUL BARİ HADİS No 2260 ve 2261

  Sahabeden Ebu Musa El Eş ari, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güvenilir çalışan, iş yapan, Meşru bir şekilde Kendisinden istenilenleri, Emredilenleri,

Gönül Hoşnutluğu içinde yerine getirendir,”

“ Güvenilmez olanları, İşi yapamadığı veya beceremediği halde Hırslı olanları İstihdam etmeyiniz,” dedi der,   

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                METEALİBUL ALİYE HADİS No 2780  

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim bir Köle alırda, Bir İş için İşci alırda, Onun Ahlakı bozuk olursa Onu geri göndersin,

Onun yerine Ahlakı güzel olan, huyu huyuna uyan birini alsın, Zira İnsanlar Farklı Huylarda Yaratılmıştır,

Sakın, İş hakkından, İşin hakkından çirkefleşip Allahın Kullarına İşkence ve Zulum yapmayın,”dedi der,

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/191 H/2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emanete Riayet, İşinize Riayet, Üzerinize Rızkı, Kazancı Celbeder Çeker,

Hıyanet, Hainlik ise, Üzerinize Darlığı, İstikrarsızlığı, Fakirliği, Muhtaçlığı Çeker, “ dedi der,

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                TİRMİZİ HADİS No 164

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana Emanet edilen şeyi, Sahibine Teslim et,

Sana Hıyanet, Hainlik edene, Sen Hıyanet ve Hainlik Etme “ dedi der,

 

     İŞ ve İŞVEREN HAKKI                EBU DAVUD HADİS No 2716

   Sahabeden Semure Bin Cündüp (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hıyanet eden, Hile yapan, Aldatan Kimseyi Saklayan, Aşikare etmeyen Kimsede,

Hıyanet eden gibidir “ dedi der,

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      BAKARA SURESİ AYET 282

“ Ey İman edenler, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman,

( Bir İş yaptırmaya veya yapmak için anlaştığınız zaman

Alış Veriş yaptığınız zaman, İhtalat İhracat yaptığınız zaman, Bir Anlaşma yaptığı zaman ve Her türlü işlerinizi, )

bir sözleşme ile yazılı bir Anlaşma olarak yapın “ der.

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      BAKARA SURESİ AYET 276

“ Allah Zül Celal, Hainlik ve Hıyanetle olan, Hileli olan, Aldatma ile olan, Faizli olan Ticareti, Alışverişi,

Kazançları, Çalışma işlerini, Mahveder, Helak eder, Yok eder, Kazancın Bereketini kaldırır yok eder, “ der,

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      FETHUL BARİ HADİS No 2551

   Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbine Güzelce Kulluk eden, Efendisine, ( İşverenine ) karşı, Görev ve Sorumluluklarını yerine getiren,

Kölenin, ( İşcinin, İş yapanın ) En Az İki Kat Mükafatı vardır,” dedi der,   

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2782  

  Sahabeden ve Birinci Halife Hz Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennete ilk girecek olan, Allah Zül Celale İman ve İtaat edip İbadetini yapan,

Efendisine, İşverenine İtaat edip verdiği işi Hakkıyla ve Savsaklamadan yapan Köledir, İşcidir,” dedi der,  

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/172 H 5 ve 7

  Sahabeden İbni Abbas ve Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kölenin, Bir İşcinin Vazifesi İş Sahibine İtaat etmektir,

( Onun verdiği işi Hakkıyla yerine getirmek, Layıkıyla yapmak, Hıyanet etmemek,)

Hizmet ettiği İş Sahibine karşı Emniyet ve Samimiyetle davranmaktır,

Bu şekil hareket edip, Allaha için, İbadetlerini güzelce yaparsa,

Allah Onu, Efendilerinden, İş Sahibinden, Yetmiş yıl önce Cennete koyacaktır,” dedi der,

 

     İslam Dışı Köle Statüsü, ezmek, sömürmek, herhangi bir hak ve bedel vermeden her işinizi yaptırmaktı.    

     İslamda Köle sahibi olmak demek, O Kölenin Yemesini, İçmesini, Giyinmesini, Barınmasını,

Sağlığını ve İş Öğrenimini sağladıktan sonra O köleye İş yaptırmaktır, O Kölenin böyle bir Masrafı yoktur,

Bu masrafların hepsi Kölenin sahibine aittir, Günümüzde Allah Rasulunun zamanındaki gibi bir Kölelik Statüsü

Kalmamıştır, onun yerine anlaşmalı işcilik Statüsü gelmiştir, Lakin Anlaşmalı İşcilik Statüsünde,

İşcinin İşte çalışırken Bir öğün Yemek yemesi haricinde yemek yedirme yoktur,

Sağlık masrafı işverene ait değildir, İş Öğrenimi masrafını görmek genellikle İşciye aittir,

Barınma, Kira masrafı İşciye aittir, Lakin Asgari ücret hesablaması ve verilmesi,

Devlet tarafından sadece ve sadece Yeme içme giyim masrafı yönünden hasaplanıp tayin edilmektedir,

İşcinin Barınma ve Kira masrafı ve İş Öğrenimi Masrafı, bu hesaplamanın içinde yoktur,

Yani Kölelik zamanındaki Köleler, Şimdiki İşcilerden çok daha fazla imkanlara ve haklara sahiptiler,

Bugün Köle işciye sadece Asgari ücret verilip, bütün masrafını bu kadar bir ücretle karşılaması mecbur ediliyor,

Kölelik nedir Ne değildir Şimdi anlayabildinizmi ?        

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      İ.MÜNZİRİ HADİS No C/ 6 S/18 H 23

  Sahabeden Safvan Bin Süleyman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Anlaşma yaptığı kimseye ( Ecnebi de olsa ) Haksızlık yapar, Hakkını eksik verirse,

Gücünün yetmediği sorumluluk ve yükü yüklerse, bir varlığını Gasp ederse,

Mahşer günü Onun Davacısı Benim, “ dedi der,

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      BUHARİ HADİS No 1020

  Sahabeden Ebu Hüreyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Mahşer gününde, Hesap gününde, Benim Üç Hasmım vardır dedi, Bu Hasımlarım,

Benimle veya Benim Adımla bir başkasına Yemin edip, Bir Ahidde Sözleşmede bulunup, Bir Vaadde bulunup,

O Vaadinden, Sözünden, Ahdinden, Sözleşmesinden dönen, yerine getirmeyen Kimsedir,

Bir Kimseyi, Bir İşciyi Köle gibi çalıştırıp, yahut özel olarak ücretle bir iş yaptırıp,

Ücretini hakkından az veren yada hiç vermeyen, Üçretini yiyen, Kimsedir,

İşverenin verdiği veya aldığı İşi, işi Hakkıyla yerine getirmeyen, Layıkıyla yapmayan, Hıyanet eden Kimsedir,

Allah, Ben Kimin Hasmı olursam, Onu Helak edeceğim, “ dedi der,

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 376

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Sizin Rızık, Kazanç, Gelir kaynağınızı Size Bir Yön ile

bağlamıştır, O Yolla Geçiminizi temin etmekte zorlanmadıkca, O Rızık kapısını terk etmeyiniz, Rızık Kapınıza,

Kazanç Kapınıza, Gelir Kaynağınıza, Onu Terk etmek ile dahi olsa, Nankörlük etmeyiniz “ dedi der,

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      İSRA SURESİ AYET 67

“ Zira İnsanoğlu Çok Nankördür, “ der,

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      MAİDE SURESİ AYET 48

“ Topluma ve İnsanlığa yararlı, İyi, Güzel ve Faydalı işlerde yarışın “ der,

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, Bunun İçin Çalışsınlar “ der.

 

     İŞVEREN ve İŞCİ İŞ AKDİ                      YUNUS SURESİ AYET 71

“ ( Çalışırkende ) Yalnızca Allah Zül Celale Tevekkül edin, Sonra Çalıştığınız İşiniz, Size Dert olmasın, “ der,   

 

     İşcinin, veya Ücretle bir iş yapanların İstediği Ücreti, Fahiş bir Ücret olmamak şartı ile,

İşcinin, veya İşi yapanın kabullenmek zorunda kaldığı düşük bir ücret olmamak şartı ile,

İşin Hakkı olan bedeldir, İşci veya İşi yapan, İşin hakkını vermeliki, Fahiş bir Ücret istememeliki

İşci veya İşi yapan, İş aradığında İş Hakkını, İş yaptığında Ücret Hakkını bulabilsin,

İşci veya İşi yapan, İşin Hakkını vermeyecek, Sonrada Hak talep edecek, Bu, Akla ve Mantığa uygunmudur ?

 

 

     DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK               KASAS SURESİ AYET 77

“ Allah'ın sana verdiği şeylerde Dünyadaki Nasibini Gözet, Dünyan içinde çalış,

Lakin Ahiret Yurdunu unutma, Ahiret yurdunuda Gözet, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun,

Yeryüzünde İnsanlar arasında Bozgunculuk ve Karışıklık çıkarmayın, Zira Allah Bozguncuları sevmez,” der

 

     DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK               AHZAB SURESİ AYET 70 ve 71

“ Ey İman Edenler, Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şefkatini ve Şifasını

kaybetmekten korkun, Doğru Söz Söyleyin, İşlerinizi Doğru yapın, Adaletsizlik, Zulum ve Hıyanet yapmayınki,

Allah ta Sizin, Dünyadaki İşlerinizi, Alış verişinizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der.

 

     DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1775 ve 2453

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 626

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünyalık işlerinizi yoluna koymaya çalışınız, Yarın ölecekmiş gibide Ahiretinizi kazanmaya çalışınız,

İnsanların En İyisi, En Mükemmeli, Hem Dünya İşlerine Hemde İbadetlerine

En İyi şekilde İtina gösterendir,” dedi der,

 

     DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK               METEALİBUL ALİYE HADİS No 3115 ve 3118

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların en kötüsü, Dünyasının Şehveti, Mal Mülkü için Ahiretini yok eden kimsedir,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Ahiretini arayana, Dünyalığınıda verendir,

Lakin, sadece Dünya ve Dünyalık Peşinde koşanlara, ahreti umursamayanlara Ahireti vermeyecektir,” dedi der,    

 

     DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK               TİRMİZİ HADİS No 2333

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünya Hayatında, Sağlıklı zamanında, Dünyada garip bir yabancı gibi, yada garip bir yolcuymuşsun gibi ol,

Sabaha eriştiğinde, Akşamı görebileceğini dahi zannetme, Kendini Ölmüşlerden say,

Dünya Malına, Dünya Yaşamına, Dünya Hayatına aşırı bağlanma, Yaşadığın sürece, Çok çalış,

Hasta olmadan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalığın için hazırlık yap, Yine çok çalış,

Ölümünden önce Ahiretin için de Hazırlık yap, Böyle yapmazsanız, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ, Akılsız ve yersiz harcama yapmakla değil, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmakla değil,

Rüşvet Almak veya vermekle değil, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık yapmakla değil,

Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmekle değil, Faiz alıp vermekle değil,

Hak ve Adalet adına, Doğru ve Dürüst üretim, Doğru Ticaret ve yerinde harcama ile çoğalır,

İşte, Cenabı Hakkın bize vaad ettiği BEREKET kavramının en basit izahı budur.

Üretim, İmalat ve Ticaret yapmak Rızkın, Kazancın en doğru yoludur,

 

     RIZIK ve KAZANÇ kavramına, İktisadi bir kavram olarak bugün “ Fert başına düşen Milli gelir ” diyorlar,

     Bir Memurun veya İşcinin yapabileceği işi, 10 Memur veya 10 İşci yaparsa,

Memurun veya İşcinin aylaklığından, verimsizliğinden dolayı,

Devlet işleri Memurlara aylık ödeme yapmak üzere ayrılan bütcede,

Özel Sektörde İşcilere aylık ödeme yapmak üzere ayrılan bütcede, 

Bir kişinin alacağı ücret, 10 kişiye paylaştırılmak zorunda kalınır,

Memurun veya işcinin eline geçen ücret 10 da 9 oranında azalır, 10 da 1 i kalır,

ve aynı orandada Bereketsiz, Sağlıksız, Sıhhatsiz ve Huzursuz olur.

Rızkın 10 da dokuzundan geriye kalanı, Fert başına Milli geliri şimdi anlayabildinizmi ?

 

     Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Kapalı ve Esintisi olmayan bir odada,

Sigara Dumanının en fazla 10 cm yükselip darma dağın olduğu gibi,

Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Sigara Dumanının doğru olduğu kadar doğru ve dürüst olduğunuz sürece,

Sizin Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Kaç cm dir ?

Hoca Nasreddinin ifadesi ile, “ Bindiğiniz dalı kestiğiniz “ sürece,

Ticareti : bir aldatma sanatı olarak gördüğünüz ve Fahiş kar isteyerek yaptığınız sürece,

Huzurlu olamazsınız, Sağlıklı olamazsınız, Sıhhatli, İstikrarlı olamazsınız, Rekabet yapamazsınız, 

 

İşci ve Memur,                       İşinin ve görevinin hakkını tam olarak yerine getirmediği, Doğru ve Dürüst olmadığı sürece,

İşveren,                      İşcinin hakkını tam olarak vermediği sürece, Doğru ve Dürüst olmadığı sürece,

Bir Yahudi kadar,       Ticareti Doğru yapmadığınız sürece,

Bir Alman kadar,        Sosyal yaşam standartlarında mal üretmediğiniz sürece,

Bir Amerikalı kadar,   Silah Teknolojinizi kendiniz üretmediğiniz sürece,   

Bir Japon kadar,         Zekanızı doğru yerde doğru ve dürüst şekilde kullanmadığınız, sadakatsiz olduğunuz sürece,

                                   ( bu ifadeler onlar için bir övgü değil, Bizim kaybettiğimiz değerlerimizdir )

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var,

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Krizden Şikayet edenler, Perişan olanlar,

“ Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli ve Sağlamdıda, Güvenli Bir Marka ve Kişi idinizde,

İşinizde İstikrarınız Vaadıda, İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu, ?

Müşteriniz Vaadıda, Müşterinizi, Hükümetmi, Devletmi Kaybetti, ?

     Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınmanız,

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur. !!!

 

     Allah Rasulunun “ Rızkın, Kazancın, 10 da Dokuzu Ticarettedir,” sözüne karşılık 

10 da Dokuz Kazançtan, sadece ve sadece bir HİÇ alırsınız.

     Onun İçin her nereye gidiyorsan, her ne yapıyorsan, Öldüğünde onların hesabını vereceğini düşünerekten

Emanetlerini, sorumluluklarını, vazifeni yerine getir, yap, 

 

     İnsanların En İyisi, En Mükemmeli, Hem Dünya İşlerine Hemde İbadetlerine En İyi şekilde İtina gösterendir,

Çeşitli Kavramlar adı altında, Dünyasının yaşam Kanunları için, Dininin İbadet yükümlüğünden vazgeçen,

Dininin İbadet yükümlülüğü için, Dünyasının Yaşam Kanunlarından vazgeçen,

İkisinden birini yok sayan veya savsaklayan, İbadetlerini yapanlara veya yapmayanlara Hakaret eden değildir,

Dinin İbadet Yükümlülüğünü, Çeşitli Kavramlarla aşağılamak değildir,

 

     TİCARET : Bilimi geliştirir, BİLİM : Ticareti geliştirir,

Akılsız, Mantıksız, Çirkef Siyaset ve İdeoloji her ikisinide yok eder,

Bir Tüccar, Üç yıl üst üste Sermayesinden zarar etse, açık verse, Sermayesini akılsızca yok etse,

Dördüncü yıl ayakta kalabilmesi ve Ticaret yapabilmesi ve Saygın olabilmesi mümkünmü ?

 

     Toplumun, Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Fuhuşa ve Teröre düşmemesi için,

Toplumdaki İnsanların, İslam Dininin bildirdiği Sosyal yaşam kurallarının tamamına tam olarak uyması,

bu kuralların, hiç birini herhangi bir şekilde, kendine uydurmaması şarttır, Şayet bu şekilde olmazsa :

İnsan Vucudunda, Kanserli bir hücrenin diğer sağlam hücreleri sararak, bütün vucudu kanserli hasta yapması,

Vucudu istila eden kanserli hastalıktan vucudun kurtulma şansı olmadığı ve sonrada o vucudu öldürmesi gibi,

Fakirlik, Yoksulluk ve gücsüzlük, aynı kanserli hücre gibi O Toplumu sarar,

O Toplum : Fakirlikten, yoksulluktan ve gücsüzlükten kurtulamaz,

O Toplumda Siyasal ve Ekonomik kölelik başlar,

 

     TİCARET : Sosyal bir yaşam biçimidir.

Çağımız Ekonomide, Bilimde Teknolojide üstün olanların Çağıdır,

gelecek Çağlarda Ekonomide, Bilimde ve Teknolojide üstün olanların hakimiyeti altında olacaktır,

ağzında laf salatası ile kendini Çağdaş olarak yutturmaya çalışanların değil,

Ticareti, Sermayeyi ve Bilimi : Dinci, İrticai, Yeşil ve Laik Sermaye diye ayıranlar ancak ve ancak Ahmaklardır,

Devletin, Kurumlarına ve Makamlarına verdiği Anayasal yetkiyi,

Konusu Suç teşkil eden, Kanunsuz ve İdeolojik emirler ile, Anayasal yetkiyi kötüye kullanmaktır,

Diktatör Despot Cunta yönetimi yapmak demektir,

Türkiye Cumhuriyeti önümüzdeki Çağa başı dik olarak girebilecekmi ?

 

     Türkiyenin geri kalmışlığını İslam Dinine bağlayan, bir Rektör,

“ Keşke Türkler Müslüman olmasaydı “ demedimi ?

     İslam Ülkelerinde ve Ülkemizde, Fakirlik, Yoksulluk, Gücsüzlük ve Geri kalmışlık varsa,

Ben Müslümanın diyenin, İslam Dininin Sosyal yaşam kurallarına uymadığı veya kendine uydurduğu için vardır.

İslam Dinini Siyasal olarak niteleyenler, İslam Dinine hakaret edenler, Gavur olsa gam keder değildir,

İslam Ülkelerinin ve Türkiyenin, Ekonomide, Bilimde ve Siyasette geri kalmışlığının nedeni, İslam Dini değildir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Bilim adamları Ticareti bilmiyor, Ticaret Adamları Bilimi bilmiyor, Siyaset Adamlarımız, Devlet Adamlarımız,

Hem Bilimi, Hem Ticareti Hem Gerçek Siyaset nedir onu bilmiyor ama,

Kökten Fanatik Partizanlıkla ve çirkef bir siyasetle Meclise ve İktidara bunlar geliyor,

     Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sadece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Baş ve Kıç açmayı Çağdaşlık, Uygarlık,

İlericilik, Medeniyet, zanneden, İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen,

ortadan kaldıran, Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların, Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler, İdareciler ve Üniversitelerimizde, Geri kalmış Örümcek kafalı Ord. Rrof. Doç. Dr. Rektörlerimiz,

Dekanlarımız, Araştırma görevlilerimizdir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Ekonomide, Bilimde, Siyasette ilerlemeyi ve çağdaşlığı Sedece Batı bilir diyen,

İlerlemeyi ve çağdaşlığı, Kılık kıyafette Edepsizlik özgürlüğü ile Batıya benzemek olarak zanneden,

İslam Dininin Sosyal yaşantısını, Çağdışı ve yobazlık olarak niteleyen, ortadan kaldıran,

Halkın değerleri olan Mukaddesata Hakaret eden, Yolsuzlukların ve Vurgunculuğun hamisi olan,

Siyasiler ve İdarecilerdir.  İspatı : Siyasiler ve İdareciler, utanmadan sıkılmadan, Milletin gözünün içine baka

baka partizanca yalanlar söylemeye, Mahalle karıları gibi dedikodu yapmaya,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek Milleti aldatmaya devam etmiyorlarmı ?

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Mühendisin, Gerçek Mühendislikle, İlim ve Bilim Mühendisliği ile Çalışması alakası yok,

Matematikcinin, Ne işe yarayacağı konusunda Matematikle alakası yok,

Fizikcinin, Ne işe yaradığı ile alakası yok. Biyolojicinin, Biyolojinin ne işe yaradığını hakkında alakası yok,

 

     Temel Eğitim ve Öğretimde Matematik Dersi ve Diğer Dersler, Birbiriyle alakasız ve ne işe yaradığı

verilmeksizin, neticesi verilmeksizin bir şekilde verilen Dersleri, İnsan Zekası reddediği için,

Öğretim ve Eğitimde olan Öğrencilerin % 90 nı Matematikte, Fizikte ve Kimyada Başarısızdır,

Kalan % 10 ise bağlantı kuramıyor, Türkiye Bilim ve Teknoloji Üretemiyor,

Kısır ve Çirkef Politika Siyaseti Ekonomisinde boğulup kalıyor, 

 

     18 Yaşından sonra verilen Matematik Dersi, veya birbiriyle alakasız ve neticesiz verilen Matematik ve Diğer

Dersler, Fizik, Kimya Biyoloji, Edebiyat Dersi, Öğrenciye veya Öğrenene bir fayda vermeyeceği gibi,

18 yaşından sonra verilen İş seçebilme ve yapabilme Öğretimi ve Eğitimide,

Din Dersi Öğretimi ve Eğitimi, Ahlak ve Kültür Dersi Öğretimi ve Eğitimide hiçbir fayda vermez,

Bilim ve Teknolojide İleri olan, Öğretim ve Eğitiminde Ahlak bulunmayan Milletler, 

Ne Kadar Medenidir ? Ne kadar Çağdaştır ? Ne Kadar Uygardır ?

İçinde Ahlak bulunmayan Bilim ve Teknoloji Ne kadar Uygardır ? Ne kadar Çağdaştır ? Ne kadar Medenidir ?

 

     Neticesiz Eğitim Sistemimizde, Üniversite Mezunu olunuyor ama, İş öğrenme, Meslek öğrenme geliştirme

Öğretilmiyor, Bu Üniversiteler Ne işe yarıyor ? İşsiz, Mesleksiz Bilgisiz adam yetiştiriyor,

İşsizler ordusu hazırlıyor, İşsizlik İstikrarsızlık nereden çıkıyor şimdi anlayabildinizmi ?

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     İlk Öğretimden, Üniversite ve Mastır Eğitim ve Öğretimi sistemindedir,

     Zorunlu Kesintisiz Temel Eğitim ve Öğretiminde, Yaş fakının, Kuşak farkının ve bir Mesleğe yönelebilme farkının

ortadan kaldırmasıyla, Öğrencilere, Üniversite kapısına gelinceye kadar bir Vasıf ve Nitelik kazandırmamasıyla,

Taşımalı Eğitim ve Öğretim adı altında, Doğu Bölgelerimizdeki Öğrencileri Perme Perişan etmesiyle,

Temel Eğitim ve Öğretimin içini İdeolojik ve Partizanca boşaltarak, Eğitim ve Öğretimde telafisiz çelişme ve

çatışmalara yol açmasıyla, Vasıfsız, Niteliksiz ve Başarısız Öğrenciler yetiştirilmek üzere tasarlandığı ve

uygulandığı, Eğitim ve Öğretim Sistemimizin Geçmiş Hükümetler ideolojisinde nasıl bozulduğunun ispatı :

     İlk Okul, Ortaokul ve Liselerde, Öğrencinin O seneyi tekrar etmesi demek olan, Sınıfta kalmanın kaldırılması,

Öğrencilerin, Sorumsuzlukla yetiştirilmesi ile Netice, Lise Giriş Sınavlarında ve Üniversiteye giriş ÖSS sınavlarında,

Oranlaması % 40 larla ifade edilen oranda Sınavlardan Sıfır Puan alınmasıdır,

Liseyi bitirip Bir Fakülteye girebilen Öğrencilerin ise, Fakülteden Mezun olduktan sonra,

Hiçbir Vasfı ve Niteliği olmayan İşsizler Ordusuna katılmasıdır.

 

     İş Bilene, Meslek Bilene, İşinde, Mesleğinde başarılı olana, İşini, Mesleğini geliştirene, Üretene, İş Çok,

İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayana, İşini, Mesleğini geliştirmeyene,

Üretmeyene İş yok, İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayan,

İşini, Mesleğini geliştirmeyen, Çalışmayan, Üretmeyen, Üretmeden Tüketen,

Çalıştığı işine ve İş Yerine Hainlik, Hıyanet yapan, Hainliğe ve Hıyanetliğe çalışan,

Arsız, yapacak İş bulamadığında Yüzüne Tükürmüşler,  Arsız Yağmur Yağıyor zannetmiş,

Siz Hiçbir İş bilmeyeni İşten anlamayanı, İşinizde Randıman vermeyeni, İşinizi kötü edeni, İşe alırmısınız ?  

Zira Memleketimizde “ Yağ var, Un var, Şeker var, Fırın var, Helva yapacak Usta yok “ !

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Ülkemizdeki İşsizliğin, İş yokluğunun, Üretimin, İmalatın, Ticaretin yokluğunun,

İstikrarsızlığın, Ekonomik Krizlerin, İç kargaşanın, Terörün, Temel nedeni,

İş öğrenmemek, İş bilmemek, İş beğenmemek, Yapılan veya yaptırılan işin hakkını tam olarak ve Zamanında

vermemek ve İş öğretmemektir,  Devleti, İş Kapısı ve İş Garantisi olarak görmektir,

 

     İnsanlarımızdaki gelişim, İş bulabilme Geçim sağlayabilme şekli, ya Futbolcu, ya Popcu, Şarkıcı,

ya Mankenlik gibi Şöhret olmaya yönelmekte değillermi ? ,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Akılsız ve yersiz harcama yapmaktır, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmaktır,

Faizli Alış verişler yapmaktır,  Rüşvet Almak veya vermektir, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık

yapmaktır, Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmektir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebileceğiniz

Tüketim Mallarını dahi, Üretim, İmalat, İstihdam yapmadan, sadece İthalat yaparak tüketim yapmaktır,

Tüm Kazancınızı, Yurt dışından yaptığınız İthalatın bedelini borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnafın, Sanayicinin Eli ile Para Piyasadan çekilip, Yurt dışına gittiğinde,

İşsizlik, İş Darlığı ve İş yokluğu Tüm felaketi ile meydana çıkar,

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizden Şikayet edenler,

Perişan olanlar,  Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli ve Sağlamdıda,

Hile, Hıyanet ve Hainlik yapmadınızda, Müşteriniz Vaadıda, İşinizde İstikrarınız Vaadıda,

İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Başkalarımı bozdu, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu,

İslam Dinimi bozdu,Yok etti ?

 

     Bizim zamanımız Temel Eğitim ve Öğretiminde, Orta Okulda öğretilen bir bilgi,

Dünya Coğrafyası üzerinde : Akarsuları, Tarımsal potansiyeli, Yer üstü ve Yer altı Maden zenginliği,

Enerji Kaynakları ile kendi kendine yeten, Kalkınmak ve Halkının ihtiyaçlarını karşılamak için,

dışardan ithalata ihtiyaç duymayan veya çok az bir ithalat yapmaya ihtiyaç duyan Ülkeler olarak 7 Ülke sayılırdı “

Bu 7 Ülke Topraklarından biride Türkiye Cumhuriyeti Topraklarıydı,

Sadece Konya Ovası Türkiyenin Tahıl ve Buğday ambarı idi, Türkiyeye yettiği gibi Dünyaya İhraç edilirdi,

Trakya Ayçiçegi ve Pirinç Anbarı idi, Türkiyeye yettiği gibi Dünyaya İhraç edilirdi,

 

     Bugün Nasıl oluyorda Türkiyede ekilen Türkiyeye yetmiyor, ?

Buğday, Ayçicek yağı, Pirinc, Bakliyat neden dışarıdan ithal eder duruma gelindi ?

 

     Yolsuzluklar ve Beyinsizlikler olmasa ve dahi kendi Egemenliğimiz altında bulunan kaynaklarımız

en doğru biçimde kullanılsa, Türkiye Cumhuriyeti Toprakları,

Vatandaşı olarak doğan çocuğa, normal bir geçim sağlayacak aylık bağlayacak kadar zengindir.

Bu günkü gibi sadece İthalata dayalı Ekonomik Sistemi ve

İthalat yapmak için dışardan borç para dilenme politikasını, İktisadi olarak izah edebilirmisiniz ?

 

     Hıyanet etmenin, Hainlik yapmanın En basit Ölçüsü ve Tanımı,

Kendini, Karşısındakinin yerine, Karşısındakini, Kendinin yerine koyarak,

Yaptığını Sen Kabul edecekmisin hesabıdır,

Kendine yapılmasını kabul etmeyeceği şeyi, Kendisinin yapması, Hıyanet ve Hainliktir,

Hiç Kimse, bu hesabı yapmadığı için, Yaptığının Hıyanet ve Hainlik olduğunu dahi kabul etmemektedir,

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var, Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınma

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur.

 

     ANAYASAMIZDA, TİCARET, ÇALIŞMA  ve KAZANÇ ELDE ETME NEDİR ? 

 

     ANAYASAMIZIN 5. maddesi : Devletin Temel Amaç ve Görevleri :

Türk Milletinin Bağımsızlığını ve Bütünlüğünü, Ülkesinin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak,

Kişilerin : Refah, Huzur ve Mutluluğunu sağlamak,

Kişinin   : Temel Hak ve Hürriyetlerini, Sosyal Hukuk Devleti ve Adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak suretle

                sınırlayan, Siyasal, Ekonomik ve Sosyal engelleri kaldırmaya çalışmaktır, der,

İnsanın  : Maddi ve Manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır der.

 

     ANAYASAMIZIN 48. maddesi :

Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir, Özel teşebbüsler kurmak serbesttir,

Devlet, Özel teşebbüslerin, Milli Ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini güvenlik ve

kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır,  der,

 

     ANAYASAMIZIN 49. maddesi :

Çalışma : Herkesin hakkı ve Ödevidir,

Devlet : Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak,

çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır, der,

 

     ANAYASAMIZIN 50. maddesi :

Küçükler ve Kadınlar, çalışma şartları ( ve Eğitim ve Öğrenim Şartları ) bakımından özel olarak korunurlar, der,

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri,

 Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     1938 de Atatürkün Ölümünden sonra Milli Şeflik,  Atatürkcülük ve Atatürkcü Düşünce kavramları adı altında,

” Gaflet, Dalalet ve hatta Hıyanet içinde bulunan,Şahsi menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi emelleri ile tevhid

eden, Fanatik Partizan taraftarlıkla iş başına gelen, Ekonomi nedir bilmeyen, Başbakanların, Bakanların,

Bürokratların ve İdarecilerin, Ticaret ve Ekonomi nedir bilmeyen, İktidar sahiplerinin,

Faizli İç ve Dış borçlanma icraatları ile, Despot ve Fanatik fikirleri ile,

Paparazzici Televoleci Basının, Medyanın Basın Özgürlüğü diye Edepsizlik özgürlüğü ile,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek,  Bu pislikler, Yolsuzluklar,

Vurgunculuklar, Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve Bitap düşürmeler ile,

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İç ve Dış Siyasetteki Haysiyeti ve Hürriyeti kaybettirilmiştir,

İstiklali kaybetme yolunda ise çok felaket bir hızla devam edilmektedir,

İstiklali kazanmak hiç kolay olmadı, İstiklali kaybedip tekrar kazanmak ise hiç kolay gözükmemektedir,

Ticaret : Sosyal bir yaşam biçimidir, Mektebi yoktur,

Ticaretin ve Sermayenin Bu Fanatik ve Bunakların çirkef İdeolojisinden kurtarılması şarttır,

Hükümetlerimiz bu bilançoya rağmen, Avrupa birliğine girmek için,

her varlığımızı kaybetme noktasında devam etmektedirler,

 

     Kökten Fanatik ve İdeolojik Hükümetlerin hazırladığı Bütceler,

Türkiye Bütcesine çok büyük açıklar ve zararlar verdiriyor,

Türkiye Bütcesini, Tüccarlar gurubu yapsa, Türkiye Bütcesi acaba açık verir ve zarar ederrmi ?

 

     Dünya Ülkeleri arasında Ekonomik büyüklük olarak 16 cı Ekonomik büyüklüğe sahip olan Türkiyenin,

Dünya Ekonomisinde ve Ticaretinde, Dünyanın en gerisinde kalmasının nedenlerini

İktisadi olarak izah edebilirmisiniz ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim