ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  MESLEK SEÇİMİ, İŞ ÖĞRENİMİ, ÇALIŞMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 5933

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ NEDİR ?  

     İSLAM DİNİNDE, RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK NEDİR ?  

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK NEDİR ?

     PEYGAMBERLERİMİZİN MESLEKLERİ NEDİR ?

     HAYVANLAR ALEMİNİN MESLEKLERİ NEDİR ?

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK NEDİR ?

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMADAN ASALAK YAŞAMAK NEDİR ?

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              HİCİR SURESİ AYET 20

“ Orada Sizin için Geçim Yolları Yarattık ve Rızkı Size ait Olmayan Kimseler içinde,

Sizin Rızkınızın içinde Onlara Geçim yolları yarattık, Başkasının Rızkını, Kazancını Sizin Rızkınızın

Kazancınızın içine, Sizin Rızkınızı, Kazancınızıda, Başkasının Rızkının, Kazancının içine koyduk,”der,   

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MÜ'MİNUN SURESİ AYET 58

“ Kör Gözle, Gören Göz Eşit olmaz, Allaha ve Rasulune İman edenlerle, İlim ve Bilimle iyi işler çalışmalar

yapanlarla, Kötülük yapanlar, Hıyanetlik yapanlar Düşmanlık yapanlar, İnkar edenler,

Fitne Fesat, Hizipcilik çıkaranlar, Bir ve Eşit olmaz “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              YUNUS SURESİ AYET 61

“ Bir İş, Bir Meslek öğrenip, O İşte Çalışmazsanız, Yapacak, Çalışacak bir İş te bulamazsınız,  ” der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              DEYLEMİ  HADİS No 1279

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını bu

Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 3499

  Sahabeden Ebu Derda  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Aileni Geçindirecek bir şey araman, bir iş araman, bir iş yapman çalışman,

Dünya Sevgisinden değildir, Müminin, Kendisini geçindirecek bir iş araması, bir iş yapması, çalışması,

Dinini güzel anlayışındandır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              ŞURA SURESİ AYET 20 ve 27

“ Kim, Azmederek Ahiret için çalışıyorsa, Ahireti istiyorsa, Onun Ahiret için çalışmasını, Azmini artırırız,

Kim, Dünya hayatını ve Dünyalık kazancı Azmederek, Ahiret kazancına değişirse,

Ona Dünyalık bir kazanç veririz, Fakat onun Ahiretten bir kazancı olmaz,

Allah, Kullarına Rızkı dilediği ölçüde indirir,  Allah Zül Celal kullarına,

Kazancı hesapsızca verse, Kullardan büyük kısmı Hak ve Adaleti yok sayarak azarlar ve sapıtırlar “ der.

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              BAKARA SURESİ AYET 286

“ Herkesin kendi yapacağı bir şey, Hayırlı bir Şeysede, Şerli ( Kötü ) bir şeysede Kendisinedir, “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MAİDE SURESİ AYET 48

“ Topluma ve İnsanlığa yararlı, İyi, Güzel ve Faydalı işlerde çalışın ve yarışın “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, Bunun İçin Çalışsınlar “ der.

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Şübhesizki, Zenaatkar Kulunu, Zeneati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu,

Bir Mesleği olan ve Mesleğinde Maharet sahibi olan Mümin Kulunu Sever, “ dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              BUHARİ MÜFRED HADİS No 245

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara, Vazifelerini, İşlerini, İbadetlerini Öğretin, Öğretirken Güçlük çıkarmayın, Kolaylaştırın, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              FETHUL BARİ HADİS No 4344

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Bir Birinizle Uyumlu olun, Kolaylaştırın, Kolaylık yolunu gösterin, Zorlaştırmayın, Zorluk yoluna girmeyin,

Müjdeleyin, Nefret ettirmeyin, Tebşir edin ( İmrendirin) Tenfir etmeyin (Tiksindirmeyin)”dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Çalışınız, İşlerinizi ve İbadetlerinizi bırakıp kaderiyecilik yapmayınız,

Herkes ne İş yapmak için Azmederse, Azmettiği O iş için kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2135

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkesin, Yapmak için Azmettiği İşi, kendisine kolaylaştırılmıştır, Azmettiği işi kolaylıkla başaracaktır,

Mutluluk ehlinden olan Kimse, Şüphesiz mutluluk için çalışıp çabalayacaktır,

Bedbahtlık ehlinden olan Kimse, Bedbahtlık için çalışıp çabalayacaktır, ” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2151

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Kendisine takdir ettiğine Razı olması,  Ademoğlunu Mutlu eder,

Allah’tan Kendisine Hayır dilemeyi terk etmesi, Kendisine takdir edilene Razı olmaması,

Allah’ın takdir ettiklerine kızgın olması da, Bedbahtlığındandır, “ dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              MÜSLİM HADİS No 2647 / 7

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amel etmek, Çalışmak için Herkese imkân ve Vakit verilmiştir,

Saadet Ehline, Saadet Ehlinin Ameli, Çalışması Müyesser olacaktır,

Şekavet; Kötülük Ehline ise, Şekavet, Kötülük Ehlinin Amelî müyes­ser olacaktır,

Siz Saadet Ehli gibi Çalışmaya devam ediniz, Saadet Ehlinden olanada, Şekavet Ehlinden olanada,

Herkesin Azmederek yapacağı İşi, Ameli, Kendisine kolaylaştırılmıştır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TABARANİ HADİS No 655

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

“ Saadet ehline saadet işlemenin yolu, Kötülük ehline de kötülük işlemenin yolu kolaylaştırılmıştır, 

Allah Zül Celal, Her İnsanın Dünyaya gelişinden gidişine kadar yapacağı her şeyi bilmektedir,

Her Kimin Bedbaht veya Bahtiyar olacağını, Allah Azze ve Celle Muhakkak bilmektedir,

Sizden hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun Cennetteki ve Cehennemdeki yerini yazmamış olsun,

Her Kim olursa olsun Her Şeyi Levhi Mahfuzda yazılmıştır,

Levhi Mahfuzda yazılmış olmasına rağmen, Olsun, yinede Siz, İyi Ameller, iyi İşler yapmaya çalışın, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 313

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Size olan yakınlığım, Ana ve Babanın çocuğuna olan yakınlığı gibidir,

Şüphesiz Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar, Sizde Benim Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar,

Çocuklarınıza Dininizi ve İbadetleri nasıl yapacaklarını öğretiniz,” dedi der, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S276 H6 ve 7

  Sahabeden Ebu Rafi ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evladın, Çocuğun Babası üzerindeki Hakları, Babasının Kendisine,

İslam Dinince Anlamı Güzel olan Bir İsim vermesi ve ona ancak Helal Kazanç kazanarak yedirmesidir,

Kızına, Oğluna, Okumayı Yazmayı, Kuranı Kerimi öğretmesidir, Nafakasını kazanabilecek

Bir Zenaat öğretmesidir, Yüzmeyi ve Kendini korumasını öğretmesidir ve Evlilik vakti gelincede,

Dindar olan İyi bir Aileden, Terbiyeli, Ahlaklı ve Dindar olan bir Kızla yada Oğlanla Evlendirmesidir, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 1972

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun, Küçük yaşta iken bir şey örenmesi, ( Bir Mesleği, Bir Zenaati ve Diğer Eğitim bilgilerini öğrenmesi,)

Hafızasına alması, Mermer üzerine kazılarak yazılan yazı gibi kalıcı olur,

   Kişi, Çocukluktan, Ergenlikten, Gençlikten çıkıp yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmesi,

Su Üzerine yazılan yazı gibidir, anında kaybolur hiçbir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadınlarınıza, Kızlarınıza Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını

öğretin, ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin, Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken )

Yazı yazmayı öğretmeyin, Kadınları, İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın,

Kadınlarınıza, Kızlarınıza, Nur Suresinin Ahkamını öğretin “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              EBU DAVUD HADİS No 3426

  Sahabeden Rafi Bin Rıfaa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının, Cariyenin, Kendi eli ile, Kendi Bilgisi ile, Kendi gayreti ile yaptığı işlerin dışında,

kazanç elde etmesini Nehyetti, Yasakladı, Haramdır “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İ.MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/246 H 29

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimsenin Oğlu ve Kızı olurda, ( Edep ve Haya yı Tam ve Doğru olarak öğretirse, Eğitimi ile İlgilenir,

İyi bir Eğitim almasını sağlarsa, Eğitimi hususunda Ona herhangi bir Zorluk çıkarmazsa,)

Oğluna, Kızına Eziyet etmezse, Oğlunu Kızına tercih etmezse,

Kızını Diri Diri gömmezse, Ölümüne sebep olmazsa, Allah Onu Cennetine koyacaktır, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5187

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınların, Kazanç sağlamak için yaptıkları Hal ve Hareketlerine, Kılık kıyafetlerine dikkat gösterin,

dikkat edin, Kadınların çalışmasına ve kazançlarına dikkat gösterin,

( Mesleki bilgiyi, Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Edebi ve Haya yı, Sakınmayı öğretmeden)

Kadınları, Kazanç sağlamak, Para kazanmak için çalışmaya zorlamayın,

Zira Siz : Mesleki Bilgisi, Kariyeri, Bilimi, Zenaati, Edebi ve Haya'sı olmayan Kadınları,

Kazanç sağlamaya, Para kazanmaya, çalışmaya zorladığınız zaman,

Ferçleri ile, ( Yaratılış tabiatlarında olan Cinsel kimliklerini, Cinsel Cazibelerini Teşhir ederek ) Kazanırlar,

Bu şekil Kazanç elde etme, Para kazanma, Sizi geliştirmez, Tam tersine,

Kazançları ve Bereketi ve Gelişmeyi Yok eder, ( Adına Modern Kadının çalışması, Çağdaş yaşam diyerek )

Fuhuş ve Fuhuşu meydana getirecek şeylerden Uzak durunki,

Allah Sizlere, Bol Üretim, Bol Kazanç ve Bol Bereket versin “ dedi der, ( Muvatta İstizan Hadis no 42 )

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 2298

  Sahabeden Abdad Bin Şürahbil (ra) anlatıyor, Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı gelmişti,

Aç kaldığımdan dolayı Medinede bir bahçeye girerek, O bahçenin mahsulünden karnımı doyurdum,

birazda Ceblerime koydum, Bu arada bahçe sahibi geldi, Bahçe sahibi beni yakalayıp dövdü ve elbisemi aldı,

Bahce Sahibi Allah Rasulune gelip “ Bu adam benim bahçeme girerek hırsızlık yaptı “ diye benden davacı oldu,

Ben de Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in yanına varıp O'na bu durumu anlattım,

Allah Rasulu, Davacı olan adama şu ifadeleri söyledi, “ O Aç iken, Sen ona, onun karnını doyuracak bir şey

vermedin, O Cahil iken, Sen ona bir şey öğretmedin, Nafakasını kazanmak için ona çalışacak bir iş vermedin,

( Eğitim ve Öğretim vermedin veya Eğitim ve Öğrenimine engel oldun diyerek

sorumluluğun ve haksızlığın kimde olduğunu ortaya çıkardı )” der.

 

     Şayet Çocuğunuzu Terbiye etmezseniz, Eğitim vermezseniz, Kuranı Kerim Ahkamını öğretmezseniz,

Nafakasını kazanmak için Zenaat öğretmezseniz, Çocuğunuzu Kendi elinizle Hırsız olarak yetiştirmiş olursunuz, 

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TİRMİZİ HADİS No 2200

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu, Önünüze öyle günler gelecekki,

O Günlerde, İlim ortadan kalkacak, Eğitim ve Öğrenim bozulacak,

( İdeolojik yönlendirmeler, Kavram kargaşaları ile Toplumsal cepheleşmeler oluşacak ) Herç çoğalacaktır dedi,

Yanındaki Sahabeler Herç Nedir ? Diye sordu, Anarşi, Terör, İnsanları Öldürme, ( Kundaklamadır ) “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 3354   

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım,  Açlıktan ( Bilgisizlikten, Eğitimsizlikten, Hainlikten, Hıyanetten, Adaletsizlikten ) Sana sığınırım,

Açlık, ( Bilgisizlik, Eğitimsizlik ) Hainlik, Hıyanet ne kötü şeydir, ne Acıdır, diye dua etti “ der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S316 H8

  Sahabeden Utayye İbni Büsr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını bu

Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 669

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bana Kuranı Kerimle birlikte, Cevaimul Kelim verildi,

Cevamiul Kelim, Az Sözle Çok Mana, Çok Anlam ve Hükmiyet ifade etme Kabiliyetidir,” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              İBNİ MACE HADİS No 54
     Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,
“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim,

                        Bunlar ve bunları bilebilmek ve Bilinmesi için gerekli İlimler,

                        Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Bunlardan, Ayet ve Hadislerin Bildirdiklerinden çıkarılan İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, ( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan ) Bilgilerin Bilinmesi,

                        Öğrenilmesi ( Yani Kıssalar, Hikayeler,) fazlada Zaruri değildir,

                        Önemli ve Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              TUHEFUL UKUL HADİS No 51, 54 ve 57

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra), anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlim Üç türlüdür, Birincisi, Beden Sağlığı ve Yaşamını sürdürmek için olan İlim, Tıp İlimi, Teknoloji İlmi gibi,

İkincisi, Dinini Öğrenmek için Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Benim Sözlerim Hadislerimden Fıkıh İlmi,

Üçüncüsü, Dilini, Lisanını, Konuşmalarını, Yanlışlardan, Hatalardan korumak için Nahiv İlimidir,”

  İlim, Size Öncülük yapandır, İnsanlığı Doğruya, Doğruluğa çekendir, İlimle Amel etmek, Çalışmak

Destekleyici, Kuvvet getirici Güçtür, Nefsiniz ise, İlme Karşı, İnatcı bir Eşek gibidir,”

  Ey İnsanlar, İyi Bilinizki, İnsanlar, Becerdikleri şeylerle tanınırlar, İnsanların değeri, Becerdiği İş miktarıncadır,

Kendi Kendini övdüğü veya övüldüğü ile değildir, Haksız bir Sözle Rencide olan veya

Kendisinin Övülmesinden hoşlanan biri, Akıl ve İlim Sahibi değildir,

İnsanlar nezdinde değerli olmak ve değerinizi korumak için, İlim ile konuşun, İlim ile Susun,”dedi der,

 

     İŞ ÖĞRENİMİ ve ÖĞRETİMİ MECBURİYETİ              HUUD SURESİ AYET 36 ve 37

“ Nuh Aleyhisselama Vahyolunduki, Bizim Gözetimimiz altında ve Vahyimize göre Gemiyi Yap Dedik” der,  

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      İNŞİRAH SURESİ AYET 7 ve 8

“ Boş kaldığın vakitte, Yine kalk bir başka işe yönel, bir Başka bir İbadete yönel, boş durma,

Çalışmakla ve İbadet etmekle yorul, vaktini boş yere, faydasız olan şeylerle ziyan etme, ”der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ İman eden Kullarıma söyle,

İbadetlerini ( Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Rasulumun gösterdiği şekilde ) dosdoğru yapsınlar,

Alışverişin, Nede bir İnsan Dostluğunun olmadığı Gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz,

( Çalışarak kazandıkları ) Rızıklarından, Kazançlarından, gizli ve açık olarak ve israf etmeden doğru şekilde

Sarfetsinler, Harcasınlar, Kendilerine, Ailelerine, Topluma, Milletine ve İnsanlığa fayda sağlasınlar “ der.

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2577

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Helal olanın Ne olduğunu

öğrenmek ve Öğretmek, Helal olandan Rızkını, Kazanmaya çalışmak, Her Müslüman için Farzdır “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/25 H 3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan İbadetleri eda ettikten yaptıktan sonra, Helal Rızık, Kazanç için çalışmak, Farz kılınmıştır “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 914

  Sahabeden ve Birinci Halife Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlakki, Gündüzünüzde,  Allah Zül Celalin bir Hakkı vardır, O Gündüz Hakkını Gece kabul etmez,

Mutlakki, Gecenizdede, Allah Zül Celalin bir Hakkı vardır, O Gece Hakkını, Gündüz kabul etmez,

ve yine Mutlakki, Allah Zül Celalin Emrettiği Farz olan, Olmazsa olmaz olan İbadetler,

Namaz, Oruç, Zekat, Hac Yerine ve zamanına göre eda edilmeden, yapılmadan,

diğer farz kılınan ibadetler ve Nafileler kabul olunmaz, “ dedi der, 

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1465

  Sahabeden Kaab Bin Ucre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendisinin, Eşinin, Çocuklarının, Ailesinin, Rızkını temin etmek için çalışmaya çıktığında

Allah Yolundadır, Mümin, Anne ve Babasının Bakımı için çalışırsa Allah Yolundadır,

Mümin, Nefsini Haramlara karşı korumak için çalışırsa Allah yolundadır,

Mümin, Başkalarına Gösteriş yapmak, Büyüklenmek, Öğünmek için çalışırsa Şeytanların yolundadır, “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      NESAİ HADİS No 4373

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Yediği En Güzel Kazanç, Kendi Eli ile Kazandığı Meşru olan Kazançtır, “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      BUHARİ HADİS No 967

  Sahabeden Mıkdam İbni Madi Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Elinin Emeği ile Meşru olan kazandığından daha temiz,

daha helal bir kazanç elde etmiş olamaz, “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 431

  Sahabeden Velid Bin Amir Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Âdemoğlu ellerini oynat, Ellerinle bir işle Meşgul olki, Sana bir Rızık, Kazanç kapısı açayım,

Sana Emrettiğim hususlarda Bana itaat et, Senin iyiliğine olan şeyleri Ancak ve Ancak Ben bilirim, “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 846

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ölümlü olan Her Canlının Rızkını yaratmıştır, Allah Zül Celalden Sakının ve

Rızkınızı Güzel ve Helal yollardan arayın, Rızkınızın, Kazancınızın biraz gecikmesi, Rızkınızı, Kazancınızı,

Haram ve Günah olan yollarla aramaya itmesin, “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      TUHEFUL UKUL HADİS No 50

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti İmam Sadık (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

“ Allah Zül Celal, Kullarının Rızıklarını, Kazançlarını, Birbirlerinin içine koymuştur, Birbirlerinin eliyle vermektedir,

Rızkının, Kazancının İyi Kulların, içinde olması, onların elinde kılması için Allah Zül Celale Dua ediniz,

Zira, Rızkının, Kazancının, İyi İnsanların içinde ve elinden olması Saadetindir,

Kötü İnsanların elinden olması, Şekavet ve Betbahlığındır,” dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1236

  Sahabe Kadınlardan Havle Binti Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu, Sıcak görse Sızlanır, Soğuk görse Sızlanır, Sızlanması hiç bitmez,

Sıcağında, Soğuğunda, Kendisine Niymet olarak verildiğini düşünmez, “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      DARİMİ HADİS No 2781

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" İnsanoğlunun iki vadi dolusu Altını, Malı olsa, bunlara ek olarak bir üçüncüsünü ister, Dünya malından doymaz,

İnsanoğlunun içini ancak toprak dolduracaktır, Allah ise, Samimiyetle Tevbe edenin tevbesini kabul eder " dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      ŞURA SURESİ AYET 20 ve 27

“ Kim, Ahiret için çalışıyorsa, Ahireti istiyorsa, Onun Ahiret için çalışmasını artırırız,

Kim, Dünya hayatını ve dünyalık kazancı, Ahiret kazancına değişirse, Ona Dünyalık bir kazanç veririz,

Fakat onun Ahiretten bir kazancı olmaz, Allah, Kullarına Rızkı dilediği ölçüde indirir, Allah kullarına, Kazancı

bollaştırarak hesapsızca verse, Kullardan büyük kısmı Hak ve Adaleti yok sayarak azarlar ve sapıtırlar “ der.

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      CAMİUSSAGIR HADİS No 702

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İlim öğrenmek için, (Rızkınızı Nafakanızı aramak ve kazanmak için, )

Sabah erken vakitte çıkın, Çünkü Sabah Erken Vakitte Sizin için Bereket ve Ba­şarı vardır, “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S52 H 15

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazına Kalkın, Sabah Namazını kıldıktan sonra,

Rabbiniz Allah Zül Celalden Rızık Talebinde Bulunmaktan, Gafil olup da uyumayınız, “ dedi der,
 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMAK                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2517

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabahın, Günün ilk saatlerinde uyumak, Rızkınızı, Kazancınızı Keser, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   FATIR SURESİ AYET 3

 “ Size Yerden, Yerin İçinden ve Gökten, Göklerden Rızık, Kazanç veren Allah Zül Celaldir, “ der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1775 ve 2453

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 148

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziraat yapınız, Zira Ziraatla uğraşmak Sizin için Berekettir ve Mübarektir, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2777 ve 2778 

  Sahabaden İbni Abbas ve Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,“ Fakirlere,

Davar ve Tavuk Beslemelerini Üretmelerini Emretti ve Davar, Hayvan beslemek, Üretmek Berekettir dedi “ der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 639

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Rızkınızı, Kazancınızı, Yerin altındada arayın, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BUHARİ HADİS No 1249

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Beni, Cevâmiü`l Kelim ile gönderdi, Ben Uyuduğumda, Yerin altındaki Hazinelerin,

( Size Faydalı ve Değerli Madenlerin ) anahtarları getirildi ve avucumun içine kondu, 

Ben Bu Hazinelerin çıktığını, çıkarılışını görmeden, Nail olamadan Dünyadan gideceğim,

Yerin altındaki bu Hazineleri Sizler çıkaracaksınız, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 1272

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasaplık, Hacamatcılık, Ramatcılık, ( Kuyumculuk ) Birer Zenaat ve Meslektir” dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C3 S536 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Şübhesizki, Zenaatkar Kulunu, Zenaati ile çalışan Üreten ve Kazanan Kulunu,

Bir Mesleği olan ve Mesleğinde Maharet sahibi olan Mümin Kulunu Sever, “ dedi der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1077

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Helâl Kazanç yolunda Kulunu, Yorgun görmeyi sever, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İNŞİRAH SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allah Zül Celal, Her Güçlüğünüzden sonra Size Sizin için, Bir Kolaylık yaratandır,

Mutlak Her Güçlükle beraber Bir Kolaylık yaratılmıştır, Her Güçlüğün beraberinde bir Kolaylığı vardır, “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   LEYL SURESİ AYET 7 ve 10

“  En Zor Yoluda Hazırlayan, En Kolay yoluda Muvaffak kılan Biziz,”der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RUDANİ HADİS No 7648

  Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 Allah Zül Celal, Her Zenaatkarı, yapacağı Zenaati ile birlikte yaratmıştır,” dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   EBU DAVUD HADİS No 4694

   Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çalışınız, Her Kim, Ne iş yapabilmek üzere yaratıldı ise, O kendine Kolaylıkla eriştilecektir,” dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İBNİ MACE HADİS No 78

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu, Damadı, Ehli Beyti ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkes ne İş yapmak için Azmederse, Azmettiği O iş için kendisine kolaylaştırılmıştır,

Çalışınız, İşlerinizi ve İbadetlerinizi bırakıp kaderiyecilik yapmayınız, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   TİRMİZİ HADİS No 2135

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkesin, Yapmak için Azmettiği İşi, kendisine kolaylaştırılmıştır, Azmettiği işi kolaylıkla başaracaktır,

Mutluluk ehlinden olan Kimse, Şüphesiz mutluluk için çalışıp çabalayacaktır,

Bedbahtlık ehlinden olan Kimse, Bedbahtlık için çalışıp çabalayacaktır, ” dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   MÜSLİM HADİS No 2647 / 7

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Saadet Ehlinede, Şekavet Ehlinede, Herkesin Azmederek yapacağı İşi, Ameli, Kendisine kolaylaştırılmıştır,

Saadet Ehline, İyilik Ehline, Saadet Ehlinin Ameli, Çalışması Müyesser olacaktır,

Şekavet, Kötülük Ehline ise, Şekavet, Kötülük Ehlinin Amelî müyes­ser olacaktır,

Amel etmek, Çalışmak için Herkese imkân ve Vakit verilmiştir,

Siz Saadet Ehli gibi Çalışmaya devam ediniz, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal Sizden, Gücünüzün yetemeyeceği bir şeyi istemez,

Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklememiştir,

Allah Zül Celal, Her Şahsı, Ancak Gücünün yeteceği kadar Mükellef kılar ve Kolaylaştırır,” der,

 

    Hafız Abdullah Dedemim Oğlu, Alaüddevle Cami İmam Hatibi Şerif Hoca Ammimden bir Anekdot,

Ammim, Şerif Hoca, İmamlık yapmakla beraber, Çözgücülükte yaparmış, Çözgü sararmış,

Çözgücülük, Halı dokuması yapılırken, Halının Renkli İpliklerinin dokunarak bağlandığı alt ipliklerdir,

Halı Dokuması yapan biri bir gün, yanında Çocukla ve Çocuğunda sırtında Çözgü Sarılacak İplik Bobini Çuvalı

ile Çocuğun Beli, Çuvalın ağırlığından ezilmiş vaziyette gelmiş ve Şerif Hocadan Çözgü Sarmasını istemiş,

Şerif Hoca, adama Bu Çocuk Kimdir, diye sormuş, adamda O Benim Çırağımdır, Ona Halı Dokumacılığı

öğretiyorum diye cevap vermiş, Şerif Hoca, “ Allah Zül Celal, Hiçbir Kuluna Kendi gücünün,

Kendi taşıyabileceğinin üzerinde Yük Yüklemezken, Sen Nasıl oluyorda Çırağım dediğin bu çocuğa koskoca

ap ağır çuvalı yükleyebiliyorsun, Sen bu çocuğa hiç insaf etmezmisin, Çocuklara dahi Meslek öğretilirken,

Yapabileceğinden, Taşıyabileceğinden, Kavrayabileceğinden fazla yük yüklenmez, Allah Zül Celalin Emri üzere,

Çırağına bir daha, rahatlıkla taşıyabileceğinden fazla yük yükleme “ diyerek İkaz etmiş,     

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   DARİMİ HADİS No 385

   Sahabeden Ebu Freve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsa Aleyhisselam, İlim Öğrenenden, Öğrenmesini Men etme, Yasaklama kısıtlama,

İlim öğrenmek istemeyenede zorla İlim öğretmeye çalışmaya kalkma, İlimi Ziyan eder, Sonra günâha girersin,

İlâcını, fayda vereceğini bildiği yere koyan, Teşhisi ve Tedavisi En iyi olan Hekim, Doktor ol,

Öyle olmazsan, Sonra Cahil Hekim olursun, " dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 835

   Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hekimlik Yapanlar, Şayet Hastanın, Hastalığına, Derdine Derman olurlarsa,

Hastanın Hastalığını iyileştirmeye faydaları olurlarsa, Bu O Hekim için Ne güzeldir,

Lakin, Hekimler, Hekimliğini güzel yapsınlar, Bir Hastanın Ölümüne Sebebiyet vermekten dolayı,

Cehenneme girmekten sakınarak Hekimlik yapsınlar, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabibin, hastaları iyileştirecek şeylerle tedavi edip, kendisini hasta etmesi uygun düşmez,

zira Tabib hastalandığı zaman, hastalığından dolayı, hastalarının tedavisiyle meşgul olamaz,

Tabibin, hastaları tedaviye güç yetirebilmesi gayesiyle kendisi için sağlık (şartları) araştırması gerekir,“dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3619

   Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimki, Bilgisi ve Tecrübesi ve Ehli olmadığı halde, Tabiblik, Hekimlik yaparda,

Bir Hastaya Zarar verirse, O Verdiği Zararı Telafi etmekle Mesuldur, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İBNİ MACE HADİS No 3466

   Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabiblik, Sağlıklı Tedavi etme bilgisi olmadığı halde, 

Tedavi işine girişen ve hastaya zarar veren kimse Zamındır,

Zamın Suçunun cezası Hastaya verdiği zarara gore Diyet, yada Kısas tır, dedi “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   NEML SURESİ AYET 79

“ Rızkını Çalışarak Kazanmaya gayret ettikten sonra, Artık Allah Zül Celale Tevekkül et,

Şüphesiz Sen, Hakikatin Doğruluğun üzerindesin, “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   LEYL SURESİ AYET 4,

“ Doğrusu, Sizin Çalışmalarınız Bölüm Bölümdür, Başka başkadır, Çeşit Çeşittir, ” der,  

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BAKARA SURESİ AYET 148

“ Herkesin : Yöneldiği, Üretimini yaptığı,Ticaretini yaptığı, Eğitimini yaptığı, Çalıştığı, Geliştirdiği bir yönü vardır,

O Halde, Sizin için Hayırlı olan, Kazançlı olan en güzel geleceği hazırlama ve yapma işlerine koşun “der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   MAİDE SURESİ AYET 48

“ Topluma ve İnsanlığa yararlı, İyi, Güzel ve Faydalı işlerde yarışın “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   SAFFAT SURESİ AYET 60 ve 59

“ İşte büyük başarı, Mutluluk ve Dayanışma budur, Çalışanlar, Bunun İçin Çalışsınlar “ der.

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   YUNUS SURESİ AYET 71

“ ( Çalışırkende ) Yalnızca Allah Zül Celale Tevekkül edin, Sonra Çalıştığınız İşiniz, Size Dert olmasın, “ der,   

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   YUNUS SURESİ AYET 100

“ Allah : Rezilliği, Pisliği, İşsizliği, Huzursuzluğu, İstikrarsızlığı, Bereketsizliği, Ekonomik darlığı, Akıllarını,

Beyinlerini, Düşüncelerini, Doğruluktan ve Dürüstlükten, Hak ve Adaletten yana kullanmayanlara verir “ der

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 694

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmetine Talip olmak istiyorsanız Çalışınız,

Çalışmayıp, Temellik yaparak, Aylaklık yaparak Allahın Rahmetini beklemeyiniz,

Zira O Zaman Gazap gelecektir,“ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3499

  Sahabeden Ebu Derda  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendini Aileni Geçindirecek bir şey araman, bir iş araman, bir iş yapman çalışman,

Dünya Sevgisinden değildir, Müminin, Kendisini geçindirecek bir iş araması, bir iş yapması, çalışması,

Dinini güzel anlayışındandır, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RUDANİ HADİS No 4594

  Sahabeden Nafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Rızkınızı kazanmak için bir Yön, Bir Meslek, Bir Ticaret vermiş olduğu zaman, Durumu

bozuluncaya kadar, İşi iyi gitmeyinceye kadar, O işi, O Mesleği O Ticareti bırakmasın, Sabırlı olsun,“dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 376

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal, Sizin Rızık, Kazanç, Gelir kaynağınızı Size Bir Yön ile

bağlamıştır, O Yolla Geçiminizi temin etmekte zorlanmadıkca, O Rızık kapısını terk etmeyiniz, Rızık Kapınıza,

Kazanç Kapınıza, Gelir Kaynağınıza, Onu Terk etmek ile dahi olsa, Nankörlük etmeyiniz “ dedi der, 

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İSRA SURESİ AYET 67

“ Zira İnsanoğlu Çok Nankördür, “ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C5 25 H38

  Sahabeden Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Def, Davul, Ud, Gırnata gibi Çalgı aletleri çalarak, oyun ve eğlencelere dalarak vakit öldürmeyi Nehyetti,“ der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadınlarınıza, Kızlarınıza Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını

öğretin, ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin,) Kadınlarınıza, Kızlarınıza,

Nur Suresinin Ahkamını öğretin ( Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken ) Yazı yazmayı öğretmeyin,

Kadınları, Kızları İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1014 ve 1908

  Sahabeden Ebu Ümame ve ikinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Konuşmalarınızda, Nağme söylemelerinde, Sanat yapıyorum diye yapmacık hareketleri,

konuşmaları, yasak etmiştir, Şarkıcı Kadının, Sanatım diyerek Şarkı söylemesi,

Şarkı söylediğinden dolayı para alması, Onlara bakılması Haramdır, “ dedi der,  “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2361

  Sahabeden Rebi El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınıza Güzel, Faydalı bir Zeneati öğrenmek, alışkanlık haline getirmek, öğretmek, Sizin için Berekettir,

Ahlaksızlık ve Kadınlarınızı İdareciniz yapmanız Sizin için uğursuzluk ve Pişmanlıktır, “ dedi der,

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   BUHARİ HADİS No 1019

  Sahabeden Said İbni Ebül Hasenin İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Hayvanlardan yahut İnsanlardan bir şeyin, Bir Suretini, Tasvirini, ( Yani Resmini yahut Heykelini )

yaparsa, Satarsa yahut alırsa, ( Evinde, İşyerinde yahut bir yerde bulundurursa ) Yevmi Mahşerde ,

Allah Zül Celal Ona, O Yaptığın Suretlere, Tasvirlere ( Resimlere, Heykellere ) Can ve Ruh ver diyecek,

Can ve Ruh vermek, Mutlak olarak Allah Zül Celale ait olduğu içinde, Hiç Kimse Can ve Ruh veremeyecek,

O, O Tasvire, Surete,( Resime yahut Heykele ) Can verinceye kadar, Allah Zül Celal, O Kişiye Azab edecektir,“

dedi, Bir Kişi Allah Rasulune gelip, Benim Maişetim Vasıtası, Benim Nafakamı kazancım, Elimin Sanatından

ibarettir, Ben Tasvirler, Resimler Heykeller yapar satarım, onunla geçimimi sağlarım dedi, Allah Rasulu

O Kişiye, “ Vay Sana Yazıklar oldu, Sanatını işlemek zaruretinde isen, O zaman Sana,

Yaratılışında Ruh olmayan şeylerin, Ağaç gibi, Orman gibi, Dağ gibi, Deniz gibi şeylerin

Tasvirini yapmanı tavsiye ederim,“dedi der,     

 

     MESLEK EDİNMEK, ÇALIŞMAK                                   HUUD SURESİ AYET 36 ve 37

“ Nuh Aleyhisselama Vahyolunduki, Bizim Gözetimimiz altında ve Vahyimize göre Gemiyi Yap Dedik” der,  

 

    PEYGAMBERLERİMİZİN MESLEKLERİ

Hz Adem Aleyhisselam, İlk Ziraat Mühendisi idi Çiftçilik yapardı,

Hz Üzeyir Aleyhisselam, Ziraat Mühendisi idi, ilk kez Meyve ağaçlarını aşılayan ve Fidan yetiştirdi,

Hz Salih Aleyhisselam, Gıda Ürünleri Mühendisi idi, Süt ve Süt Ürünleri İmalatı yapardı, 

Hz Zülkifl Aleyhisselam, Gıda Ürünleri Mühendisi ve Ekmek Fırıncılığı yapardı,

Hz Yusuf Aleyhisselam, Zirai Ürünleri yetiştirme ve Depolama Mühendisi idi, Saati İlk İcad eden Mucit idi,

                                       Devlet Adamlığı, Hazinedarlık yapardı,

Hz Yunus Aleyhisselam, Su Ürünleri Mühendisi idi, Balıkcılık yapardı,  

Hz Şit Aleyhisselam, Tekstil Mühendisi idi, Dokumacılık yapardı,

Hz İlyas Aleyhisselam, Tekstil Mühendisi idi, İplik Üretim ve Dokumacılık yapardı,

Hz İdris Aleyhisselam, Konfeksiyon ürünleri İmalatcısı idi, Terzilik yapardı,

Hz Davud Aleyhisselam, Metalurji Mühendisi idi, Demircilik yapardı, İlk Çeliği yapan ve Düzenli Orduyu kurandı,

Hz Süleyman Aleyhisselam, Hükümdardı, Metalurji Mühendisi idi, Bakırı ilk işleyendi ve Dokumacılık yapardı,

Hz Nuh Aleyhisselam, Gemi Mühendisi idi, Marangozluk yapardı, 

Hz Zekeriya Aleyhisselam, Ahşap işleri Mühendisi idi, Marangozluk yapardı,

Hz İbrahim Aleyhisselam, İnşaat Mühendisi idi, Bina İnşa ederdi, Kabeyi şimdili haliyle İnşa edendir,

Hz Lokman Aleyhisselam, Tıp Mühendisi idi, Farmakoloji ( İlaç yapımı ) Uzmanı idi ve Hekimlik yapardı,

Hz İsa Aleyhisselam, Tıp Mühendisi idi, Hekimlik yapardı, El Aletleri uzmanı idi, El Aletleri yapardı,

Hz Hud Aleyhisselam, Ekonomi Mühendisi idi, Ticaret yapardı,

Hz Lud Aleyhisselam, Seyyah idi, Tarih araştırmacılığı yapardı,

Hz İsmail Aleyhisselam, Yabancı Diller uzmanı idi, Yetmiş Lisan bilirdi ve Mütercimlik yapardı,

Hz Harun Aleyhisselam, Devlet İdarecisi Vezir idi,

Hz Muhammed Aleyhisselam, Ekonomi Mühendisi idi, Ticaret yapardı, Eğitimci Öğretmendi,

                                   Devlet Başkanı idi, Adli Hakim ve Komutandı,

Bütün Peygamberler, Çocukluk yaşından, Geçlik Çağına kadar Çobanlık, Hayvan Üreticiliği yapmıştır,

 

     HAYVANLAR ALEMİNİN MESLEKLERİ

Termitler, İnşaat Mühendisidir, Kunduzlar, Baraj Mühendisidir, Arılar, Çiçek Tozlarını toplayıp,

Hiç bozulmayan bir gıda olan Balı Yapan, ve bu balı Ambalajlayan ve Depolayan Gıda Mühendisidir,

Sivri Sinekler, Anestezi Mühendisidir, Zira Size İğnesini derinizden batırıp, Kanınızı emip gidinceye kadar,

Sivri Sineği hissetmezsiniz, Eşek ve Keçi Yol Mühendisidir, Gelip Gittikleri yolları Dengeli yol Haline getirirler,  

Develer, Filler, Ağır yük Taşıma Mühendisidir, Kuşlar, Yusufcuk Böceği, Uçuş Mühendisidir,

Yasasa, Radar ve Sinyalizasyon Mühendisidir, Zira Gözü Kör olduğu halde Hiç Çarpışmazlar,

Balıklar, Denizaltı Mühendisidir, Karıncalar, Yer altı Mühendisidir,

İpek Böceği ve Örümcek, İplik yapma ve Örme Mühendisidir,

Ağustos Böceği, Bir İş, bir Meslek öğrenmediği ve Eğitilmediği için,

Bugünkü gibi, Bizim Eğitim Sistemimizden Mezun olduktan sonra, İş bulamadığı için, Davulcu, Zurnacı, Sazcı,

Zaman Öldürme Soytarısı Mühendisidir, Domuzlar, Çıplaklık ve Çirkef Pislik Mühendisidir,   

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     İlk Öğretimden, Liseye, Üniversite ve Mastır Eğitim ve Öğretimi sistemindedir,

28 Şubat 1997 Post modem Askeri darbesi ile, İlk Okuldan Lise Sona kadar, Liseyi bitirinceye kadar,

Zorunlu Kesintisiz Eğitim Sistemi Süreci ile, Yaz Tatillerinde dahi, Liseyi bitirmemiş Çırak Çocuk çalıştırma

yasağı ile, Meslek ve İş öğrenimi ve Eğitiminin ortadan kaldırılmasıdır,

Zira, Liseyi bitirme yaşına gelen biri, 16, 17 yaşından sonra, bir Gence,

Çıraklık yaptırıp, Meslek, İş öğretilebilirmi ? Öğrenebilirmi ?

 

     Buğün halen uygulamada olan, Zorunlu Kesintisiz Temel Eğitim ve Öğretimin,

Yaş fakını, Kuşak farkını ve bir Mesleğe yönelebilme farkını ortadan kaldırmasıyla,

Öğrencilere, Üniversite kapısına gelinceye kadar bir Vasıf ve Nitelik kazandırmamasıyla,

Taşımalı Eğitim ve Öğretim adı altında, Doğu Bölgelerimizdeki Öğrencileri Perme Perişan etmesiyle,

Temel Eğitim ve Öğretimin içini İdeolojik ve Partizanca boşaltarak, Eğitim ve Öğretimde telafisiz çelişme ve

çatışmalara yol açmasıyla, Vasıfsız, Niteliksiz ve Başarısız Öğrenciler yetiştirilmek üzere tasarlandığı ve

uygulandığı, Eğitim ve Öğretim Sistemimizin Geçmiş Hükümetler ideolojisinde nasıl bozulduğunun ispatı :

İlk Okul, Ortaokul ve Liselerde, Öğrencinin O seneyi tekrar etmesi demek olan, Sınıfta kalmanın kaldırılması,

Öğrencilerin, Sorumsuzlukla yetiştirilmesi ile Netice, Lise Giriş Sınavlarında ve Üniversiteye giriş ÖSS

sınavında, 2004 yılı ve sonrasında, Sayıları 30.000. ve 60.000. ile ifade edilen ve yıl geçtikce dahada artan

Öğrencilerin bu Sınavlardan Sıfır Puan almasıdır, Liseyi bitirip Bir Fakülteye girebilen Öğrencilerin ise,

Fakülteden Mezun olduktan sonra, Hiçbir Vasfı ve Niteliği olmayan İşsizler Ordusuna katılmasıdır.

 

     Temel Eğitim ve Öğretimde Matematik Dersi ve Diğer Dersler, Birbiriyle alakasız ve ne işe yaradığı

verilmeksizin, neticesiz bir şekilde verilen Dersleri, İnsan Zekası reddediği için,

Öğretim ve Eğitimde olan Öğrencilerin % 90 nı Matematikte, Fizikte, Kimya ve Biyoloji derslerinde Başarısızdır,

Kalan % 10 ise Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin birbiriyle bağlantısını kuramıyor, Onun içinde

Türkiye Bilim ve Teknoloji Üretemiyor, Kısır ve Çirkef Politika Siyasetinde ve

Çirkef Ekonomide boğulup kalıyor, 

 

     18 Yaşından sonra verilen Matematik Dersi, veya birbiriyle alakasız ve neticesiz verilen Matematik ve Diğer

Dersler, Fizik, Kimya Biyoloji, Edebiyat Dersi, Öğrenciye veya Öğrenene bir fayda vermeyeceği gibi,

18 yaşından sonra verilen Din Dersi Öğretimi ve Eğitimi, Ahlak ve Kültür derside hiçbir fayda vermez,

18 yaşından sonra verilen İş seçebilme ve yapabilme Öğretimi ve Eğitimide, hiçbir fayda vermez,

 

     Neticesiz Eğitim veren Eğitim Sistemimizde, Üniversite Mezunu olunuyor ama, İş öğrenme,

Meslek öğrenme geliştirme Öğretilmiyor, Bu Üniversiteler Ne işe yarıyor ?

İşsiz, Mesleksiz Bilgisiz adam yetiştiriyor, İşsizler ordusu hazırlıyor, 

İşsizlik İstikrarsızlık nereden çıkıyor şimdi anlayabildinizmi ?

 

     İş Bilene, Meslek Bilene, İşinde, Mesleğinde başarılı olana, İşini, Mesleğini geliştirene, Üretene, İş Çok,

İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayana, İşini, Mesleğini geliştirmeyene,

Üretmeyene İş yok, İş Bilmeyen, Meslek Bilmeyen, İşinde, Mesleğinde başarılı olmayan,

İşini, Mesleğini geliştirmeyen, Çalışmayan, Üretmeyen, Üretmeden Tüketen,

Çalıştığı işine ve İş Yerine Hainlik, Hıyanet yapan, Hainliğe ve Hıyanetliğe çalışan,

Arsız, yapacak İş bulamadığında Yüzüne Tükürmüşler,  Arsız Yağmur Yağıyor zannetmiş,

Siz Hiçbir İş bilmeyeni İşten anlamayanı, İşinizde Randıman vermeyeni, İşinizi kötü edeni, İşe alırmısınız ?  

Zira Memleketimizde “ Yağ var, Un var, Şeker var, Fırın var, Helva yapacak Usta yok “ !

 

     İnsanlarımızdaki gelişim, İş bulabilme Geçim sağlayabilme şekli, ya Futbolcu, ya Popcu, Şarkıcı,

ya Mankenlik gibi Şöhret olmaya yönelmekte değillermi ? ,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Ülkemizdeki İşsizliğin, İş yokluğunun, Üretimin, İmalatın, Ticaretin yokluğunun,

İstikrarsızlığın, Ekonomik Krizlerin, İç kargaşanın, Terörün, Temel nedeni,

İş öğrenmemek, İş bilmemek, İş beğenmemek, Yapılan veya yaptırılan işin hakkını tam olarak ve Zamanında

vermemek ve İş öğretmemektir,  Devleti, İş Kapısı ve İş Garantisi olarak görmektir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Akılsız ve yersiz harcama yapmaktır, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmaktır,

Faizli Alış verişler yapmaktır,  Rüşvet Almak veya vermektir, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık

yapmaktır, Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmektir,

 

     TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

     Kendi Yurdunuzda, Kendi kaynaklarınızla, Kendi Üretim ve İstihdamınızla üretebileceğiniz

Tüketim Mallarını dahi, Üretim, İmalat, İstihdam yapmadan, sadece İthalat yaparak tüketim yapmaktır,

Tüm Kazancınızı, Yurt dışından yaptığınız İthalatın bedelini borcunu ödemeye ayırmak zorunda kaldığınızda,

Esnafın, Sanayicinin Eli ile Para Piyasadan çekilip, Yurt dışına gittiğinde,

İşsizlik, İş Darlığı ve İş yokluğu Tüm felaketi ile meydana çıkar,

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Kırizden Şikayet edenler,

Perişan olanlar, Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli Sağlamdıda, Hile, Hıyanet ve Hainlik

yapmadınızda, “ Müşteriniz Vaadıda, İşinizde İstikrarınız Vaadıda,”

İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu, İslam Dinimi Bozdu, Yok etti ?

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        FETHUL BARİ HADİS No 2408

  Sahabeden Mugire İbni Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Dedi Kodu ve Gıybeti, Ana ve Babanıza Karşı gelmeyi, Diklenmeyi, Bağırıp Çağırmayı,

Çocukları Diri Diri Gömmeyi, ( Onları Allah Zül Celal ve Benim öğrettiğim şekilde eğitmemeyi,)

Hakkınız olmayan bir şeyi bir şekilde almayı, Aldığınız bir borcu veya borçlandığınızı ÖDEMEMEYİ, 

Sizin olan Malınızıda Boş yere Zayi etmeyi, harcamayı, HARAM KILDI, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        İBNİ MACE HADİS No 4100

  Sahabeden Ebu Zer Gıfari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyaya Rağbet göstermemek demek, Ne, Dünyadan yüz çevirmek, Ne, Helal olan Şeyleri,

Kendine Harammış gibi görmektir, Nede, Malı Zayi etmektir, yersiz ve faydasız harcama yapmaktır,

  Dünyaya Rağbet göstermemek demek, Elinde bulunan, Mallara ve İmkanlara güvenir olmaman,

Allahın Rahmetine, Bereketine, Mağfiretine, Şifasına, Şefkatine Sevgisine, Aşkına, Dostluğuna güvenir olmandır,

  Üzerinize, Başınıza bir Felaket, Rızık daralması, Hastalık, Bir Afet, geldiği zaman,

Bunun Sadece ve sadece, Allah Zül Celalin Sizi İmtihan için gönderdiği Dünyada,

Sizin Devamlı İmtihanda olduğunuzu hissetmek, Allah Zül Celale Razı olmak ve

Dünyalıklar yerine Allah Zül Celalin Rızasına rağbet göstermektir “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        CAMİUS SAGIR HADİS No 2316

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Dünya Malına önem vermemek, helâl olanı kendine yasaklamak veya malı boşu boşuna harcamak değildir,

Dünya Malına Önem vermemek, Al­lah'ın elindekine kendi elindekinden daha fazla güvenmen,

musi­bete uğradığın ve onu çektiğin esnada da mükafatı sevabına istekli oluşuna göredir, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MUVATTA SAÇ SAKAL HADİS No 17

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşlerinde, İşinden Kazandığı Kazançlarında, Kazançlarının Harcamasında, iktisatlı olmak, yumuşak davranmak

Güzel bir yol tutmak, Nübüvvete İmanın, İslam Dinini yaşayışın Yirmi beşte bi­ridir, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 677

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ İktisadlı olan, Tasarruflu harcama yapan geçim sıkıntısı çekmez,

istişare eden, danışan pişman olmaz, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 214

  Sahabeden İbni Ebi Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Süleyman (as) Söyle demiştir, “ Biz insanlara verilen, verilmeyen herşey bildirilmiştir,

Biz, insanların sahip olduğu ve olmadığı herşeyin bilgisine sahiptik, Şu üç Vasıftan daha faziletli birşey yoktur, 

Sinirlenecek, Gazaplanacak, Öfkelenilecek yerde, Yumuşak ve Hoşgörülü olmak,

Zengin­likte de, Fakirlikte de iktisatlı davranmak, olmak, Kendini aşmayan Ölçülü harcama yapmak,

Gizli hallerinde de, Aşikâr hallerinde de, Dai­ma,  Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Hidayetini, Mağfiretini,

Rahmetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusunu yaşamaktır, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S174 H7

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mallarınızda, Nafakalarınızda, İaşe, Giyim ve Tüm harcamalarınızda Aşırılıktan,

Lüksten, Gereksizlikten, İsraftan sakınınız, Size iktisatlı harcama yapmayı,

sadece size gerekli olan harcamaları yapmayı tavsiye ederim,

İktisadlı harcama yapan, Bir Kavim, Bir İnsan asla Fakirliğe, Muhtaçlığa, İşsizliğe düşmez, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 268

   Sahabeden Cabir Bin Semre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Size Bir Rızık, Bir Kazanç İhsan ettiğinde, verdiğinde,

O Rızkı, Kazancı, Önce Kendisi ile Aile Efradının ihtiyaçları için harcasın,” dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MÜSLİM HADİS No 994

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En değerli Kazanç, Ailesi için harcadığı Kazançtır, Allah yolunda olan Arkadaşı için harcadığı Kazançtır,

Yoksullar, Muhtaçlar için harcadığı Kazançtır,  Allah yolunda çalıştırdığı aracı için harcadığı Kazançtır “dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/237 H 11

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Kendisine, Çoçuklarına, Ailesine, Akrabalarına, Arkadaşlarına, Kazancından harcadığı miktar,

Kendisi için Sadakadır, Bir İbadettir“dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 258

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Ayakkabı alacağınız zaman, iyisini alın, Bir Elbise alacağınız zaman iyisini alın “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RANUZEL HADİS HADİS No C1 S30 H 11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ayakkabı alacağınız zaman

Sağlamını alın, Elbise alacağınızda iyisini alın, Bir Binek alacağınızda Beyazını alın,” dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 343

  Sahabeden İbni Ahvas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına,

Üstü başı pejmürde sanki paçavra gibi ve Kirli olan bir Adam geldi, Allah Rasulu O Adama,

" Senin Paran Malın Mülkün, Kudretin varmıdır “ diye sordu, Adam, Ey Allahın Rasulu Allah bana her Nimetten

verdi, Paramda, Malımda, Mülkümde, Kudretimde var " dedi,  Bunun üzerine Allah Rasulu O Adama,

" Kendisine Mal, Mülk, Kudret ve Nimet verilenin, İsrafa, İfrata, Gösterişe, Riyakarlığa girmemesi şartıyla,

Allah, Kuluna verdiği Mal, Mülk, Kudretin ve Nimetin eserini O Kulunun Üzerinde görmeyi sever ve hoşlanır,

böyle Üstü başı pejmürde sanki paçavra gibi ve Kirli olandan değil “ dedi der

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        BUHARİ HADİS No 1844

  Sahabeden ve ikinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kendisine ait olan Hurma bahcesinin Mahsülü toplandığında, Mahsülünü satar,

Ailesinin Bir Senelik Nafakası kadarını kendinde muhafaza ederdi, “ der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S296 H13

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Bahcenden, Ekininden aldığın Mahsülün, Üçte birini Tohum olarak Tekrar ekmek için ayır,

Üçte Birini Aile Fertlerinle ye, Üçte Birinide, Fakirlere Hayrat için ver, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S18 H 8

  Sahabeden Ebu Kebse (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size şu Sözleri Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Bir kulun malı sadaka vermekle katiyyen noksanlaşmaz,

Bir kul Borç veya Dilenme kapısını açarsa ( Devamlı başkanlarından isteklerde bulunursa),

ona fakirlik kapısı açılır,  Bir kul bir zulme uğrar da, o zulme sabrederse,

Allah Azze ve Celle o sebeble o Kulun izzetini arttırır,“ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/239 H 13

“ Allahın Yardım göndermesi, Rızık göndermesi, Kazanç göndermesi,

Yaptığınız İnfaklar, Doğru işler, Hayırlı Ameller, Doğru ve Güzel Harcamalar ile

Zorluklara, Sıkıntılara, Yokluklara, Kıtlıklara, Bela ve Musibetlere, Sabretme ölçüsünde gelir “ dedi der

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        MUVATTA  KONUŞMA HADİS No 6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mallarınızı gereksiz yerle­re, Boş şeylere, Bir fayda ve yarar sağlamayan şeylere,

İsraf ederek, Harcamanıza, Cevabını bildiğiniz ve İşinize gelmediği halde, Maksatlı olarak Soru sormanıza,

Laf Ebeliği yapanlara, Laf getirip Laf götürene, Dedikodu, Gıybet yapmanıza, Gazab eder, Öfkelenir,“ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RUM SURESİ AYET 54

“ Allah Zül Celal Sizi, Bebek olarak Gücsüzce Yaratandır, Sonra Ergenliğe ve Yetişkinliğe geldiğinizde,

O Güzsüzlüğünüzün arkasından Size Güç Kuvvet verendir,

Sonra onun arkasından, İhtiyarlık verip Sizi yine Güçsüz ve Kuvvetsiz kılandır,” der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 2 v 3

  Sahabeden Amir İbni Meymun El Evdi ve Guneym İbni Kays (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beş Şey gelmeden O Beş Şeyin Kıymetini çok çok iyi biliniz,

1, Size Onulmaz bir Hastalık gelmezden önce, Onulmaz Hastalıktan korunmaya çalışınız,

2, Geçip gittikten ve hiçbir şekilde geri dönmeyecek olan Boş Zamanlarınızda, fayda verecek şeylerle uğraşınız,

3, İhtiyaçların için, Başkalarına Muhtaç olmadan önceki, Kudretinin, Zenginliğinin, Kıymetini çok çok iyi biliniz,

4, Size İhtiyarlık gelmeden önce, Gençliğinizde, İhtiyarlığınızın Muhtaciyeti için çalışınız,

5, Size Ölüm gelmezden önce, Ahiret Hayatınızı kazanmak için, çalışınız,    

ve işte Bunlara göre hareket ediniz, çalışmalarınıza bunlara göre şekil veriniz, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No C/1 H/563

  Sahabeden Cabir İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Zulumden Sakının, Çirkin sözlerden, Çirkin işlerden sakının, Cimrilikten ve gereksiz yere harcamadan sakının,

Allah, Zulmu, Çirkin sözleri, Çirkin işleri, Cimriliği ve gereksiz Harcamaları, İsrafı sevmez,  Çünkü Zulum,

Çirkin Söz, Çirkin işler ve Cimrilik, Gereksiz harcama ve İsraf Sahibini, Karanlıkta, Buhranda bırakır,

Zulum, Çirkin Söz, Çirkin işler ve Cimrilik, Gereksiz harcama ve İsraf, Sizden Öncekilere,

Kendilerine Haram olan, Yasak olan şeyleri, Helal ve Mübah saydırdı, Güzel gösterdi, Yasak olan şeylere,

Haram olan şeylere yöneltti ve Onları Helak etti, Helak olanları Biliyorsunuz,

Zulum, Çirkin Söz, Çirkin işler ve Cimrilik, Gereksiz harcama ve İsraf,

Sizden öncekilerin kanlarını döktürdü, Mahvetti, “dedi der,

 

    RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK         TABERANİ HADİS No 341

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Mal ve Para kazanmak için, Hırsları artacak, Bu Hırsla Cimrilikleri artacak, Malayağni, Boş şeyler,

Aslı Astarı olmayan, Ne kendisine, Nede Topluma faydası olmayan şeyler, konuşmalar gittikce artacak,

Zaman daralacak, Kıyamet: bu Şerli İnsanların çoğalması ile, Kıyametiniz kopmuş demektir, “ dedi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 786

  Sahabeden İmran Bin Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allahım, İşimi yoluna koymam için Senden Hidâyet diliyorum, Nefsimin Şerrinden

( Nesimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğim zaman Nefsimin dahi Kabul etmediği Şerlerinden,

Kötülüklerinden,) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınıyorum " diye dua ederdi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TABARANİ HADİS No 217

  Sahabeden Enes bin Mâlik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'ım, Acizlikten ve Tembellikten Sana Sığınırım, Kalp katılığından, Gafletten, Başkasına yük olmaktan,

Zilletten ve Miskinlikten Sana Sığınırım, Günahkarlıktan, Hak olana ters düşmekten, İki yüzlülükten,

İbadetlerimi İşitsinler ve Görsünler diye Riyakarlıkla amel işlemekten Sana sığınırım,

Sağırlıktan, Dilsizlikten, Delilikten, Alaca hastalığından, Ruh Hastalığından, Cüzzamdan ve

Kötü hastalıklardan Sana sığınırım, “ diye dua ederdi der,

 

     RIZKI, KAZANCI DOĞRU YERE, DOĞRU HARCAMAK        TİRMİZİ HADİS No 3484

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah’ım, Sıkıntıdan, Üzüntüden, Acizlikten, Tembellikten, Cimrilikten, Borçlanmamın belimi bükmesinden,

Borcumu ödeyememekten, İnsanların bana tahakkümünden Sana sığınırım,” diye Dua ederdi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMADAN ASALAK YAŞAMAK      TABERANİ HADİS No 95

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kul, gerek geçimi ve iaşesi için, ( gereksede Devlet idamesi için,)

Çalışmayıp Dilenme veya borç isteme kapısını açtımı, Allah O zavallıya, Fakirlik, Yoksulluk,

( Kargaşa, Huzursuzluk, İstikrasızlık ) kapısını açar “ dedi der,

 

     RIZIK, KAZANÇ İÇİN ÇALIŞMADAN ASALAK YAŞAMAK      NESAİ HADİS No 2556

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemden, 

Bir şeyler istedim verdi, sonra yine istedim yine verdi sonra da bana şöyle dedi,

“ Ey Hakim, Dünya Malı Tatlıdır, Kim Cömertçe ve Tok gözlülükle kazanırsa bereketlenir,

Kimde açgözlü olarak ve hırsla kazanırsa bereketi kalmaz,

Böyle kimseler yiyip yiyip de doymayan kimse gibidir. Veren el alan elden üstündür,” dedi,

bende, Ey Allah’ın Rasûlü, Seni hak ile gönderen Allah’a yemin olsun ki,

ondan sonra ölünceye kadar kimseye el açmayacağım dedim “ der,

 

    YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                        TİRMİZİ HADİS No 2200

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Önünüze öyle Zaman gelecekki, O Zamanlarda, İlim ortadan kalkacak, ( Eğitim ve Öğrenim bozulacak,

İdeolojik yönlendirmeler, Kavram kargaşaları ile Toplumsal cepheleşmeler oluşacak ) Herç çoğalacaktır dedi,

Yanındaki Sahabeler Herç Nedir ? Diye sordu,

Allah Rasulu,İnsanları Öldürme, ( Terör ve Kundaklama ) Hadiseleridir, “ diye cevap verdi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/ 149 H 21

  Sahabeden Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Faizli Alış verişlerde bulunan, Faizle İştigal eden, Hiçbir Toplum yokturki,

Allah O Topluluğu, Kıtlık yılları ile onları cezalandırmış olmasın, Yine Hiçbir Toplum yokturki,

Aralarında Rüşvet vermek almak olurda, Allah O Toplumu Korku ile cezalandırmış olmasın “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       İBNİ MACE HADİS No 3953

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Zeynep Binti Cahş (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Millet içinde, Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp

yaygınlaşınca, ( Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmeyince,)

Günahlar Alenen ve aşikare işlenmeye başladığı zaman, Fasıklık, Bozgunculuk, Hilekarlık çoğaldığı zaman,

 Aranızda Salih Müminlerde olsa dahi, Helak olursunuz, “ dedi der,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       TİRMİZİ HADİS No 2210 ve 2211

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim onbeş kötülüğü işlerlerse başlarına belalar iner dedi ve saydı

  Ganimet, ( Devlete Ait Mal ve Paralar, Borç Alma ve Verme ve Sermaye,) 

Belli kişiler arasında dönüp dolaşmaya başladığı zaman,

  İslam Dininin Hükümlerinden, İslam Dininin yolundan ayrılan, Aşağılık kimselerin, Toplumun başına,

Başkan veya İdareci oldukları, Toplumun başına idareci olarak geçtikleri zaman.

Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram ve hürmet gösterildiği zaman,

  Her Türlü Emanete Riayet etmek kalmadığı zaman,

Hainlik yapmanın, Hıyanet yapmanın Meşru sayıldığı zaman,

İlim Öğrenirken ve Öğretirken, Dini İlimlerin ve Bilgilerin gereksiz sayılıp dışlandığı öğrenilmediği zaman,

Dini İlimlerin ve Bilgilerin Vicdanlara Hapsedilip, Dinin, Ruhban Din Adamlarına bırakıldığı zaman,   

  Kişi, Hanımına itaat edip, Annesine Babasına Asi olup Saygısızlık ve Zulüm yaptığı zaman,

Kişi, Arkadaşlarına karşı iyi, yakın, Samimi olupta, Ana, Babasından uzaklaştığı, Sıkıntı, üzüntü verdiği zaman,

  Mescidlerde,  Allah ve Rasûlünün Sevmediği Sesler, Riyakarlık yükseldiği zaman,

Edepsizlikle ve Hayasızlıkla Lüks, Şatafatlı, Gösterişli, Cinselliği teşhirci olan ipekli elbiseler giyildiği zaman,

  Şarkıcı ve Sanatçı denilen Kadınlar ve Erkekler ortaya çıkıp ve Meşhur oldukları zaman,

Her türlü çalgı aletleri çıkıp alınıp satıldığı zaman, Her türlü çalgı aletleri yapılıp, alınıp satıldığı, kullanıldığı

zaman, Her türlü Saz aletleri çıkıp çalınıp Şarkılarla Türkülerle Zaman öldürüldüğü zaman, 

  Her türlü Alkollu İçkiler Mübah, Güzel, Helal sayılıp bol bol içildiği zaman,

Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarını lanetlediği zaman,

  Zekat İbadeti, Bir Cereme Zulum ve Haksızlık sayıldığı zaman, Zekatlar Angarya gibi verilmeye başladığı

zaman, Sizlere Afetler olacak olan, Yağmurlarınızı kesecek olan, Kuraklık getirecek olan,

Kızıl Rüzgarları bekleyin, Depremlerle Helak olmanızı bekleyin, Topluca Yere Batmaları bekleyin,

Şekil ve Kılık değiştirerek gelecek olan Belaları bekleyin “ dedi der, 

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde )

Yerlerine harcanmadığında, Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında,

Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

Annesine ve Babasına Sert ve Kaba davrandığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda,   

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda  Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     Şimdi yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Sağlamasını yapalım, anlamaya çalışalım, 

     İslam Memleketi olduğunu iddia ettiğimiz Bizim Memleketimizde ve Diğer İslam Memleketlerinde,

Terör varmıdır ? Yaşam korkuları varmıdır ? Kuraklık varmıdır, ? Sel Felaketi varmıdır ? Afetler varmıdır ?

Üretimsizlik Kazançsızlık varmıdır ? Fakirlik varmıdır, ? Açlık varmıdır ? Geçim Sıkıntıları varmıdır ?

Sömürgeler ve İşgaller varmıdır ? Devamlı Kılık değiştiren Felaketler, Belalar varmıdır ?  VARDIR.

 

     Toplumun : Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Fuhuşa ve Teröre düşmemesi için,

Toplumdaki İnsanların : İslam Dininin bildirdiği Sosyal yaşam kurallarının tamamına tam olarak uyması,

bu kuralların, hiç birini herhangi bir şekilde, kendine uydurmaması şarttır, Şayet bu şekilde olmazsa :

İnsan Vucudunda, Kanserli bir hücrenin diğer sağlam hücreleri sararak, bütün vucudu kanserli hasta yapması,

Vucudu istila eden kanserli hastalıktan vucudun kurtulma şansı olmadığı ve sonrada o vucudu öldürmesi gibi,

Fakirlik, Yoksulluk ve gücsüzlük, aynı kanserli hücre gibi O Toplumu sarar,

O Toplum : Fakirlikten, yoksulluktan ve gücsüzlükten kurtulamaz,

O Toplumda Siyasal ve Ekonomik kölelik başlar, Zaman içinde asimile olarak yok olur gider.

Dünya Toplumların Tarihine baktığınızda bu neticeyi görürsünüz.

 

     Dünya Tarihinde, Ani bir felaketle yok olanlar Arkeleojik kazılarla bilinmektedir,  Asimile ile Helak olmanın :

Birinci aşaması           : Yolsuzluk, Vurgunculuk, Dolandırıcılık, Rüşvet, Fıskı Fucur Fuhuş normal yaşam olur,

İkinci aşaması            : Faiz alıp verme ile Üretim Bereket yok olur, Faiz fayda vermez harap eder,

Ücüncü aşaması        : Doğruluk, Dürüstlük, Hak ve Adalet yok olur,

Dördüncü aşaması     : Toplum içinde huzursuzluk, geçim darlığı, işsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık,Terör çıkar,

Beşinci aşaması         : Adaletsizlikle kendi benliğinizi kaybedersiniz, Toplum Terörden kurtulamaz,

Altıncı aşaması           : Özendiğiniz Memleketlere, Ekonomik, Siyasal ve Sosyal açıdan tamamen Köle olursunuz,

Yedinci aşaması         : Devletinizi kaybederek Ekonomik, Siyasal ve Askeri açıdan Sömürgesi olursunuz,

                                     Kölesi olduğunuz Millet içinde, Asimile ile kaybolursunuz.

 

     İnsanlık yaratıldığından bu yana, Milletler ve Devletler bu aşamaların hepsini yaşadı,

asimile olup kaybolup gittiler, Biz Şimdi hangi aşamadayız ?

Yukarıdaki  Ayet ve Hadisler Ata Sözlerimizde, “ Bataklığa düşen Yılana sarılır “ diye açıklanır,

Lakin, Böyle Bir Millet, Bataklığa düştüğünün, farkında dahi olamazki, Yılana sarıldığının farkında olabilsin.

Yani Kazancınız Sizi Mahveden, Yok eden, Helak eden bir kazanç olmamasına dikkat emeniz gerekliliği şartıdır,

     İslam Dininde belirtilen Sosyal yaşam kurallarına tam olarak uyulduğu zaman, O Toplumun :

Fakirliğe, Yoksulluğa, Gücsüzlüğe, Teröre düşmesi veya düşürülmesi için bir sebep yoktur bulamazsınız,

 

     YOLSUZLUK, HİLE, FUHUŞLA KAZANÇIN NETİCESİ                       İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Fıskı Fucur, Fuhuş, Sosyal İhtiyaçlar olarak görülüp yaygınlaşınca, Alenen ve Aşikare işlenmeye başladığında,

Zina, Toplumsal bir Suç olmaktan çıkarılıp, Şahsi özgürlük sayılıp Cezası verilmediğinde,

O Yerde Mutlaka, Daha önceki Milletlerde görülmemiş Sapıklık hastalıkları ortaya çıkıp yayınlaşır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı,

Dolandırıcının, Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı, haklı çıktığı gibi

Adli hükümler verilip ve yaygınlaştığında, Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup,

Milletin Güveni sarsıldığında,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

  Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,  Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci düşmanlarını

musallat eder,  Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

    Yukarıdaki Hadislerdeki “ Yağmurlarınız kesilir, Yağmurlarınız yağmaz,

Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür, Sizleri Helak edecek olan Kızıl Kuraklık Rüzgarlarını

bekleyin,” ifadesini biraz anlamaya çalışalım,

 

     Küresel Isınmadan dolayı Eriyen ve Buharlaşan Su Miktarı, Yağmur olarak geri dönmüyorsa,

Yeryüzünde Kuralık oluyorsa, Buharlaşan Su Miktarı nerededir ? Cevap verebilirmisiniz ?

Kara Kıtalarındaki, Susuz kalmanın Çölleşmenin veya çok fazla yağmur ile Sel felaketine uğramanın nedenleri

sadece fiziki nedenlermidir, ? Bu Felaketleri Fiziki olarak önleyebilirmisiniz ?

Bırakın Diğer Memleketleri Sizin Memleketinizde, Üzerine Yağmur yağacak Adam Kaldımı ?

 

     Bağılnem Oranı fazlası Su Buharının, Havada duramayacağı, Yağmur olarak geri döneceği,

Bilimsel olarak ispatlanmış olduğu halde, Sizin Yağmurunuz nerededir, ?

Sizin Yağmurunuz Sizin Oraya değil, Okyanusa veya Denizlere Yağmıyormu, ?

Hadiste belirtilen,  “ Yağmurları kesilir,  Yağmurları yağmaz “ kanununun gereği,

Yağmursuzluğun veya aşırı Yağmurun, nasıl bir Felaket olduğunu anlayabildinizmi ?  

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     ATATÜRKÜN İzmir İktisat Kongresinde,

“ Çalışmadan, Yorulmadan, Üretmeden : Para kazanma ve harcama yolunu tutmuş Milletler,

Önce Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, daha Sonrada İstiklallerini kaybetmeye MAHKUMDUR “ dediği sözü,

Memleketimizin kalkınması için kalkınma çalışmalarına başlaması,

“ Manda ve Himaye kabul olunamaz, Borç alan Emir alır, En iyi İktisatcılar, Muhasebeyi iyi yapanlardır,

“ TÜRK : Çalış, Güven, Öğün“ dediği sözleri ve İlkeleri, ANAYASAMIZIN : 48, 49, 50 ve 5 ci Maddeleri,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ?  Bu Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Çalışmak istemiyorum, Çalışmaya karşıyım, Asalak olarak yaşamak istiyorum,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim