ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 5174

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR, ?

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR ?

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ NEDİR, ?

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK NEDİR ?  

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR,?

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR,?

     ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ HÜKMİYETİ NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     ENFAL SURESİ AYET 39

“( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla, Canla Başla, Gayretle Cehd ediniz,” der,

 

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      BURUC SURESİ AYET 13

“ Allah Zül Celal Yok tan Yarattandırır, Öldürüp Sonra tekrar diriltecek olandır,” der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      NUH SURESİ AYET 14

“ O, Allah Zül Celal, Sizi, Aşama, aşama Yaratmıştır,” der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      SECDE SURESİ AYET 7, 8 ve 9

“ Sizi, İnsanı Çamurdan yaratan, Sonra İnsanın Neslini, Kendinden çıkan Hakir bir Suyun özelliği ile devam

ettiren, Sonra Annesinin karnında iken, İşitmeniz için Kulaklar, Görmeniz için Gözler, Hissetmeniz için Gönüller

yaratarak İnsana Biçimini veren, Her Şeyinizi, Her Azanızı Mutlak Mükemmel derecede Güzel yapan ve İnsanı,

Daha önce Hiçbir Örneği ve Benzeri olmaksızın Tasvir edip Mutlak Yaratan ve Sonra O İnsana

Kendi Sıfatlarından bir Terkip olarak Yarattığı Ruhunu Üfleyen, İnsana Ruhunu veren Allah Zül Celaldir,” der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      CASİYE SURESİ AYET 26

“ Kendilerine Kulaklar, Gözler ve Kalbler verdik” der

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      İNFİTAR SURESİ AYET 7 ve 8

“ İnsanı Yaratan, İnsanın Organlarına Ölçülü Biçim veren,

Ölçülü Biçimde birbirine Ekleyen, Allah Zül Celaldir, “der

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      MÜRSELAT SURESİ AYET 23

“ İnsanı ve Organlarını En güzel biçimde Biçimlendireniz, Ne Güzel Biçimlendireniz,” der, 

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      YUNUS SURESİ AYET 56

“ Can veren, O Canı alan, Mutlak Allah Zül Celaldir,” der,

 

      ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,     RUM SURESİ AYET 54

“ Sizi, bir Za' dan, Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir, “ der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      ALAK SURESİ AYET 2 de ve NAHL SURESİ AYET  4

“ Allah Zül Celal İnsanı, Birbiriyle Aşılanan bir Nutfeden, ( Kök Hücreden ) yarattı, “ der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      TARIK SURESİ AYET 5, 6 ve 7

“ İnsan, Neyden yaratıldığına bir baksın, Erkeğin Beli arasından, Kadının Göğüs Kafesi arasından çıkan,

Atık bir Suyun içindeki bir Nutfeden ( Kök Hücreden ) Yaratıldı,“der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      NECM SURESİ AYET 45, 46 ve 47

“ Erkeği ve Dişiyi, Allah Yarattı, Hiç Şüphe yokturki, Erkeğin ve Dişinin attığı,

Pek Zayıf Pek Cılız ) bir KÖK ( Hücreden ) Yaratmaya devam etmektedir,

Tekrar yaratmaya devam etmekte Allah Zül Celal için zor birşey değildir, “der

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      BUHARİ HADİS No 1816

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın, ( yani ) Havva Anneniz, Adem Aleyhisselamın, Eğe Kemiği ( İliği Kökünden) Yaratılmıştır,” dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      RUM SURESİ AYET  27

“ İlk defa Yaratmayı yapan ve sonrada Yaratmayı Tekrarlayan, Tekrar Tekrar Yaratan Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      YUNUS SURESİ AYET 34

“ Onlara Deki, Allah Zül Celal Yaratmak İstediğini yaratır, Bir defa Yarattığını, Çevirir Yeniden Yaratır, “ der,

 

    ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,       ANKEBUD SURESİ AYET 19

“ Görmüyormusunuz, Allah Zül Celal Yaratmayı Nasıl başlatıyor ve sonra onu İade ediyor,

Cevirip yeniden Yaratıyor, Yaratmakta, Çevirip yeniden Yaratmakta Mutlak Allah Zül Celale Kolaydır, “ der,

 

    ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,       RUDANİ HADİS No 9974 ve 9973

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan Ölüp Kabre konulduğunda, İnsanoğlunun Kuyruk Sokumu hariç, Her Yerini Toprak yiyip bitirecektir,

Nihayet Çürüyüp Toprak olmayan bir yeri kalmayacaktır,

 ( Mahşer, Hesaba çekilme Yeniden Diriliş gününde,) Allah Zül Celal, Gökten Yağmur indirecek,

Toprakta Çürüyen O İnsanoğlu, Mahşer gününde, Kuyruk Sokumundan,

Topraktan yeşeren Sebze gibi, Tekrar yeniden Yaratılıp diriltilecektir,” dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      TUR SURESİ AYET 35 ve 36

“ Allah Zül Celali ve Yaratmasını İnkar edenler,!!! Siz Bir Yaratıcı olmadanmı Yaratıldınız,

Kainatın ve Kendilerinin bir Raslantı sonucu ilemi meydana geldiğini zannediyorsunuz, ?

Kainatı ve İnsanı Yaratan Kendilerimidir, Kendilerimi Yarattılar, Yaratılan Kendileri değilmidir, “ der,

 

     ORGANLARINIZIN YARATILMASI NEDİR,      KAF SURESİ AYET 15

“ Allah Zül Celal, Ben Kainatı ve Sizi, İlk Yaratmadan Acizmi kaldımki, Yeniden Yaratmaya Aciz kalayım,

Benim Yaratma Kudretimden, Nasıl olurda Kuşku duyarsınız, “ der,

 

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       ENAM SURESİ AYET 95

 “ Taneleri, Çekirdekleri, Kök Hücreleri Yaratan, Ölüden Diri Çıkaran, Diriden Ölü Çıkaran, Allah Zül Celaldir,”der

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       RUM SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celal, Ölüden Diri çıkarandır, Diriden de Ölü çıkarandır, Ölümden sora geri Diriltendir, “ der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       BAKARA SURESİ AYET 56

“ Sizler Şükredesiniz diye, Ölümünün ardından, ( Ölüden Diri Çıkarmakla ) Sizi Yeniden Dirilteniz,” der,  

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       YUNUS SURESİ AYET 34

“ Mahlukatı, Önce yaratıp, Sonra Öldürüp, Sonra Onu Yeniden Diriltebilecek olan varmıdır ?

Mahlukatı, Önce yaratıp, Sonra Öldüren, Sonra Onu Yeniden Diriltebilecek olan, Mutlak Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       ALİ İMRAN SURESİ AYET 26 ve 27

“ Canların, Malların, Mülklerin Mutlak Sahibi Allah Zül Celaldir, Allah Zül Celal, Malı Mülkü Dilediğine verendir,

Dilediğine Sayısız Rızık Kazanç verendir, Dilediğinden de geri alandır, 

Dilediğini Yücelten, Saygınlık kazandıran, Dilediğini de Zelil edendir,

Geceyi Gündüzden çıkaran, Gündüzü Geceden çıkarandır,

Ölüden Diri çıkarandır, Diriden de Ölü çıkarandır, Her şey Mutlak Kadir olan Kendinin Kudretindedir,” der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 330 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Ben Mü'min bir kulumu Hasta ettiğimde, O da Beni ziyaretçilerine şikayet etmediğinde,

hastalıktan onu, Etinin yerine daha hayırlı bir Et, Kanının yerine de daha hayırlı bir kan vererek iyileştiririm,

onun defterini silip, yeni bir defterle onu amele başlatırım,” dedi der

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       İBNİ MACE HADİS No 3436 ve 3438

  Sahabeden Usame Bin Şerik ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Allahın Kulları, Allah Zül Celal, İhtiyarlık ve Ölüm hariç, Her Hastalığın Şifasını, Devasını, Tedavisini de

O Hastalıkla beraber yaratmıştır, Bir İlaç Vermiştir, Onu arayıp bularak Tedavi Olunuz, “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       YASİN SURESİ AYET 6 ve 36

“ Sizin Ölü olarak gördüğünüz Toprak ta Sizin İçin Allah Zül Celalin bir Ayetidir,

O Ölü olarak gördüğünüz Toprak Diridir, ve Öyleki, O Topraktan, Toprağın Bitirdiklerinden, Yetiştirdiklerinden,

Sizin Beslenmeniz ve Şifanız ve Devanız için Çok Çeşitli Nebatadlar çıkaran,

Kendilerinizden Yarattığımız Çiftlerden ve daha Bilmediğiniz fakat bileceğiniz nice şeylerden,

Çeşitli Şifanızı ve Devanızı çıkaran, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       MUVATTA NAZAR HADİS No 12

  Sahabeden Zeyd Bin Eşlem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında,

Bir İşci yaralandı ve Çok Kan Kaybetti, Emmar Oğullarından O Yaralı Hastaya bakabilecek İki Adam çağrıldı,

Allah Rasulu Onlara, “ Bu Hastayı Tedavi edebilecek Bilgiyi, Tıbbı Bilimi, hanginiz daha iyi biliyor “ diye sordu,

Onlarda, Tedavide, Tıbbı Müdahalede bir fayda varmıdır diye sordular,

Allah Rasulu, “ Hastalıkları indiren Allah Zül Celal Deva ve Çareleride indirmiştir “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/208 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hastalığına Deva bulmak, Şifa bulmak Kaderinde Maduddur, Yazılıdır, 

Tedavi olmak için İlaç bulmak, İlacı kullanabilmek, Allah Zül Celalin Dilemesi ve izni iledir,

İlacın Devası, Şifası Allah Zül Celalin dilediğine Deva ve Şifa olur, Dilemediğine değil, “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       İNSAN SURESİ AYET 28 ve 30

“ İnsanı, İnsanın Mafsallarını, Organlarını Biz Yarattık, Mafsallarını Sıkıca bağladık, 

Dilediğimiz zamanda, Onları Benzerleriyle değiştiririz,

“ Organlarınızın Mutlakki İlim ve Hikmet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir Kulum Kendi eli ile yaptıklarına, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine ve Becerisine değilde,

Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi, Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin,

Allah Zül Celal olduğunu bilerek, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Allah Zül Celale Tevekkül eder,

Allah Zül Celale Sırtını dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine göre,

Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

Hangi Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden,

Allah Zül Celal Ona Çıkış kapıları ve Genişlik açar,

Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açar, “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN ORGAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

     Allah Zül Celalin, Ölüden Diri çıkarandır, Her şey Mutlak Kadir olan Kendinin Kudretindedir, dediği,

İnsan Öldükten Sonra, Organlarının Belirli bir vakte kadar ölmemesi, hala yaşıyor ve vazife yapabilecek olması,

Yani, O Organ, O Organı ölmüş Bir Başka hastaya nakledildiğinde,

O Hasta O Organla iyileşip Hayat bulduğunda, İşte Bu, Ölüden Diri Çıkması değilmidir, ?

 

     Allah Zül Celalin,“ Sizi, bir Za' dan, Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir,“

“ Onlara Deki, Allah Zül Celal Yaratmak İstediğini yaratır, Bir defa Yarattığını, Cevirir Yeniden Yaratır, “ 

dediği, Kök Hüçre Tedavisi ile O Organın yenilenmesi, O Organın Tekrar çevrilip yaratılması değilmidir, ?

 

     Allah Rasulunun Allah Zül Celalden söylediği

“ O Hasta olanın, Hastalıktan iyileşmesi için, Kanını, daha hayırlı daha iyi bir Kan ile değiştiririm,

Etini, daha hayırlı, daha iyi bir et ile değiştiririm, Şifasını, Devasını veririm,” dediği

Şafi Olanın, Şifayı, Devayı verenin, Allah Zül Celal olduğu değilmidir, ?

 

     Allah Zül Celalin “ İnsanı, İnsanın Mafsallarını, Organlarını Biz Yarattık,

Organlarınızın İlim, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh Zül Celaldir,“ Dilediğimiz zamanda,

Onları Benzerleriyle değiştiririz, Allâh Zül Celal dilemedikçe siz dileyemezsiniz, dediği,

Organ Nakli yapılabişlmesi için yapılan tetkikler, Kan uyuşması, Doku uyuşması, Gen Uyuşması gibi Tetkiklerin

Yapılmasından sonra Organ nakli için uygundur veya değildir neticesi çıkmıyormu ?

Kan uyuşması, Doku uyuşması, Gen uyuşması tamam olup Organ Nakli yapıldıktan sonra Vucudun onu kabul etmemesi denilen,  Attı denilen,  Allâh Zül Celal dilemedikçe siz dileyemezsiniz, değilmidir ?        

 

     Allah Zül Celalin,“ Sizi, bir Za' dan, Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir,“

Allah Rasulunun, “ Kadın, Havva Anneniz, Şüphesizki, Adem Aleyhisselamın Eğe Kemiği ( İliği Kökünden )

Yaratılmıştır, “ dediği, Kadının, Kaburga Kemiği İliği Kök'ünden Yaratılışı, İnsanlığa bir Adres vermektedir,

Görevini yapamaz duruma gelmiş, İnsan organlarının tedavisinde, Kısırlık Tedavisinde,

Gözlerdeki Körlüğün Tedavisinde, Kanser Tedavisinde, Organ Nakli ve KÖK Hücre Tedavisi,

Tıb Biliminin, henüz yeni ulaştığı bir gelişmedir,

 

     Şimdi 1400 yıl önceki karanlık diye karalanmaya çalışılan İslam Dini,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, Genetik Biliminin Mendel tarafından

Keşfinden Çok öncesinde bildirilmiştir, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerin,

Nasıl Bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti ile, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek veya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       BAKARA SURESİ AYET 155

“ Andolsunki Sizleri, Mallarınızı, Ürünlerinizi, Eksiltmekle, Daraltmakla, Bollaştırmakla, Genişletmekle,

Açlık, Sıhhat, ve Can Korkuları ile, bizce belirlenen vakitlerde ve sürelerde tekrar tekrar İmtihan ederiz, “ der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek, Musibet vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan

eder, Kendisine Hamdetmenizi bekler, Kulun İmtihandaki vazifesi ve Allah Zül Celale Hamd etmesi,

Kendisine gelen Felaketler, Musıbetler, Hastalıklar Üzerine Sabretmesidir,

Kendisine gelen, Kazançlara, Sıhhatlere, Çocuklara karşılık, Tüm Benliği ile Allah Zül Celalin ve

Habibi Rasulu Zişan Muhammed Aleyhisselamın Emir ve Yasaklarına Gücü yettiği kadar Riayet etmesi,

Yapınız dediklerini yapması, Yapmayınız dediklerini yapmaması, İbadetlerini yerine getirmesidir,” dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 188

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın İnsanlara İki Nimet vardır ki, İnsanla­rın çoğu kıymetini bilmez,

Bunlar boş Vakti ve Sıhhatidir, " dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       BUHARİ HADİS No 2019

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Allah Zül Celalin verdiği İki Nimet vardır ki, bunlar İnsanın Sıhhatli iken,

Sıhhatinin değerini bilmesi, Sıhhatinin bozulmaması için gerekeni yapması ve

Boş vakitleri Zamanlarını, Kendisine ve çevresindekilere faydalı bir vakte zamana çevirme konularında,

insanların çoğu bu nimetleri doğru kullanabilmede Kendi kendini aldatmaktadır, “ dedi der, 

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlığınız ve Boş zamanınız,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

  Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2321 ve 2320

  Sahabeden Raşid Bin Saad ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Asıl Niymet, Kişinin Mutlu, Huzurlu olmasıdır, Asıl Zenginlik, Bedeninin Sıhhatli olmasıdır, İçinde bulunduğunuz

Emniyetinizdende, Mutluluğunuzdanda, Huzurunuzdanda, Sıhhatinizdende Hesaba çekileceksiniz, “ dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       ENFAL SURESİ AYET 24 ve 27

“ Ey İman Edenler, Allah ve Rasulu, Size Hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah ve Rasulune İtaat edin,

Allah ve Rasulunun, Yapın dediklerini yapın, Yapmayın dediklerini yapmayın,

Allahın ve Rasulunun Söylediklerine Hainlik Hıyanetlik yapmayın, Allaha ve Rasulune Hainlik,

Hıyanetlik yaparsanız, bile bile kendi Emanetlerinize Hainlik, Hıyanetlik yapmış olursunuz,

Allaha ve Rasulune Hainlik, Hıyanetlik yaptığınızda, Bilinizki, Allah, Kişi ile Onun Kalbi, Düşüncesi arasına girer,

Kalbinizi Mühürler, Kalbi Mühürlenen ise, artık İyi olan Güzel olan Doğru olan Hiçbir şeyi Hissedemez,

İyiyi Kötüden, Kötüyü İyiden ayırt edemez Seçemez ve Yapamaz,   “ der

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1851

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Uğradığı bir Amansız bir Hastalığı İnsanlara Şikayet etmeyip, Derdinin Dermanını Allah Zül Celale Arz eden,

Kulu için Allah Zül Celal şöyle der, “ Verdiğim Amansız Hastalık ve Derde Kulum Sabretti,

Beni Kendisini Ziyarete gelenlere Şikayet etmedi, Bende O Amansız Hastalığı ile Eriyen Etinin yerine

daha hayırlı bir Et, Eriyen Kanı yerine daha hayırlı Bir Kan vereceğim, Ecel vakti Gelmemişse,

Onu iyileştireceğim, Onu Hiçbir Günahı kalmamış bir şekilde Sıhhatine kavuşturacağım,

Eceli gelmişse, Rahmetime Kavuşturacağım,” dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       CAMİUSSAGIR HADİS No 2895

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal diyorki, Mümin Bir Kuluma bir Hastalık, bir Bela verdiğimde,

Kendisini Ziyaret edenlere O Hastalığı, O Belayı Şikayet etmez, Sabır gösterirse,

Onu, verdiğim Hastalığın, Belanın esaretinden kurtarırım,

  Sonra O Hastalıktan iyileşmesi için, Kanını, daha hayırlı daha iyi bir Kan ile değiştiririm,

Etini, daha hayırlı, daha iyi bir et ile değiştiririm, Şifasını, Devasını veririm,

Kulumun Başına verdiğim O Hastalık, O Bela, O Kulumun İmtihanıdır,

O Mümin Kulumun Günahlarına Kefarettir,” dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       TİRMİZİ HADİS No 2400 ve 2401

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mümin Kullarımdan Her Kimin, bir Organını alırsan, Organının vazife yapmasını giderirsem,

O Mümin Kulumda, bu Hastalığına, Özürlülüğüne, Nakıslığına, Benim Rızam için Sabrederse,

Benim Yanımda Onun Sabretmiş olmasına karşılık, Mükafatı Cennettir, “ dedi der,

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C / 7 H 456

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinizden Herkim, Bir Belaya, Bir Musıbete, Bir Zarara, Bir Özürlülüğe uğramış bir Kimseyi gördüğü anda,

Ya Rabbel Alemiyn, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten, Bizleri Sen Esirge,

Bizleri Onlardan Muaf tut, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten Bizleri Esirgedin,

Muaf Tuttun,  Beni Yaratan ve Alemlerin Rabbi Allah Zül Celale Hamd ederim, Hamd Mutlak ve Ancak Alemlerin

Rabbi Allah Zül Celaledir, diye Hamd ederek Dua ederse, O Bela, O Müsibet, O Zarar, O Özürlülük,

Onun başından uzaklaştırılır, yinede Allah Zül Celalin Takdiri hesabındadır, “ dedi der, Tirmizi

 

     ORGANLARINIZIN SİZİN İÇİN DEĞERİ                       CAMİUSSAGIR HADİS No 356

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz, Bir Musıbete uğramış bir Kişi gördüğünde,

Musıbete uğramış olanın, O Musıbetten kurtulması için Allah Zül Celale Dua etsin,

O Musıbete Kendisini uğratmadığı ve Kendi Durumu iyi olduğu için Allah Zül Celale Hamd etsin,

Lakin, Bu Hamd etmeyi içinden gizli olarak yapsın, Musıbete uğramış olana,

Hastalığa uğramış olana duyurmasın,“ dedi der,

 

     Yani, Her Musibetin, Her Sıkıntının, Her Umutsuzluğun ve Çaresizliğin arkasında, Bir Umut, Bir Çare vardır,

Musibetin, Sıkıntının, Umutsuzluğun, Çaresizliğin Çaresini Yalnızca ve yalnızca Allah Zül Celalden isteyiniz, 

 

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,       MAİDE SURESİ AYET 32

“ Kim, Bir Cana kıymamış, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış,

Bir İnsanı Öldürürse veya Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Sanki Bütün İnsanlığı Öldürmüş gibi olur,

Kimde, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur “ der.

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,       NAHL SURESİ AYET 97

“ Erkek ve Kadınlardan, Herkim İnanmış ve İman etmiş olarak, Haktan, Adaletten,  İyilikten yana

her ne iş yaparsa, Onu Dünya Hayatında iken, Huzur ve Mutluluk içinde Hoş bir hayatla yaşatırız “ der.

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,       TİRMİZİ HADİS No 1541 ve 1547

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi bir Müslüman kimse, Müslüman bir Köleyi Hürriyetine kavuşturursa, Allah Zül Cellalde,

O Kölenin her bir organı karşılığında, O Kimsenin Her bir organını Cehennemden kurtaracaktır,

O Köle, O kimsenin Cehennemden kurtuluşuna sebep olacaktır,

  Herhangi bir Müslüman kişi, iki Müslüman Cariyeyi, Kadın köleyi, hürriyetine kavuşturursa,

O Cariye Kadının her bir organı karşılığında,

Allah Zül Celalde O Kadının Herbir organını Cehennemden kurtaracaktır,

O Cariye İki Kadın, O kimsenin Cehennemden kurtuluşuna sebep olur,

  Herhangi bir Müslüman kadın, Müslüman kadın köleyi hürriyetine kavuşturursa,

O cariyenin her bir organı, O Kimsenin her bir organını Cehennemden kurtaracaktır,

O Kadın kendisinin Cehennemden kurtuluşuna sebep olacaktır,

( Yani Her Kim Mümin Bir Hastayı, bir organı karşılığında, Hayata döndürürse,

Onun O Organı, O kimseyi ateşten, Cehennemden kurtaracaktır,) ” dedi der,

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,       TİRMİZİ HADİS No 1349

  Sahabe Kadınlardan Semure (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ömür boyu denilerek yapılan bağışlar, yapılan kimse için caiz olup, Bağışı yapan kimsenin ehli için mirastır,

Ömür boyu o kimse o maldan istifade eder o kimse ölünce Mirascılarına geçer,

Mirascıları, Onun Vasiyetini yerine getirmekle mükelleftir, “ dedi der,

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,       İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan

iki gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim, Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak

ölürse, O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş, Takva ve Şehadet üzerine,

Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,       MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk,

bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, Bir Sıhhatsizlik gördüğünde, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

Seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin, Buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak

veya yazarak veya diğer vasıtalarla ) onu düzeltsin, bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip

bunları düzeltmeye çalışamazsa ) Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği

yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin, Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek,

Sadece Kalbiyle Buğz etmek ( Beni ilgilendirmez demek, Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını

kaybettiği, İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği, İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der,

 

     ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAK,       RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır,

Üstünlük, En yüksek değerlerle sadece ve sadece Allaha İbadet ve

En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayetlerdeki ve Hadislerdeki Manalardan biride,

Kişinin Hayatta iken yani sağlığında Kan vermesi, Kan Bağışı yapması, Organ Bağışı yapması veya

Ölümünden sonra, Vasiyeti ile Organlarını Bağışlaması, Allah Rasulunden Günümüze gelinceye kadar,

Allah Rasulunun anlaşılmamış bir Sünnettir, Kesinlikle bir İbadettir,

 

     Siz Hiç, Dalağı İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ?

     Siz Hiç, Karaciğerleri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ?

     Siz Hiç, Akciğeri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ? O artık Sizin gibi Nefes alamaz,

     Siz Hiç, Göz Mercekleri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ? O artık Sizin gibi görememektedir,

     Siz Hiç, Böbrekleri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ? O Bir Yudum Suyu, kaka kana içemez,

İçtiği Suyuda çıkaramaz, Diyaliz Makinesine Mahkumdur, Diyaliz Makinasındada O Sıhhatini bulamaz,

Zira Bunlar Sizden gittimi bir daha geri dönmez, Ölümünüzden sonra artık Sizin ihtiyaç duymayacağınız ve

Toprak olup gidecek olan bu organlarınızı, Böyle Hasta olan Bir İnsanı, kalan Ömründe rahat yaşatmak için,

onlara bağışlamak, Sizce İnsan olmanın, En Üst anlayışlarından biri değilmidir ?

 

     Modernlik Cehaleti ile, Dini Bilgileri gericilik sayanlar kulak tıkayanlar,

Dini Bilgilerin öğrenilmesini engellendiğinden, kısıtlanıp anlamsız şekle getirildiğinden,

Güya, İslam Dinine Mensup olan Müslüman olan Milletimiz,

İnsan Sağlığı için Hayati Önemi olan, Kan Bağışı ve Organ Bağışının İbadet olduğunu bilmiyor,

Kan ve Organ Bağışı yapılmıyor, Kan ve Organ Bekleyen Hastalar çaresizlik içinde ölüp gidiyor,

 

    Allah Rasulunun, “ İnsanlara Allahın İki Nimet vardır ki, İnsanla­rın çoğu kıymetini bilmez,

Bunlar boş vakit ve sıhhattir " ifadesini, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

Şayet bu anlaşılabilmiş olsa idi, İslam Toplumlarının hiç birinde Kan ve Organ bekleyen bir Hasta kalırmıydı ?  

 

   Ülkemizde ve İslam Toplumları içinde Kan ve Organ Bağışı yapılmadığı veya Pek az ve Yetersiz yapıldığı için,

Günümüzde Ülkemizde ve Tüm Dünyada En Acımasız bir şekilde Organ Mafyası çıkmış Türemiş değilmidir ?

 

     Organ Mafyasının kaçırdığı ve Organlarını alarak bir köşeye attığı İnsanların Çocukların Haberlerini,

Haberlerde devamlı dinliyorsunuzda, bunun Nasıl yok edileceğini düşünmüyorsunuz,

Organ Mafyasını Yok edecek olan İşte bu Şeriat Kanunudur,

Sadece Müslüman olanlar Organlarını Bağışlasa, Dünyada Organ Mafyası diye bir Mafya gurubu kalılırmıydı, ?

 

     Din Eğitimi almayı ve vermeyi Laiklik karşıtı eylem, İrticai Faaliyet sayanlar,

Sizin Modernliğiniz Ne Kadar Kan ve Organ bağışı yaptırıyor ?

 

     Sizde olan bu Sağlam Organlar için, Sadece Böbreğiniz için, Allah Zül Celale Hamd etmenin neresindesiniz ?

Biz Allah Zül Celalin Bize verdiği Niymetlerin, Rızıkların, Kazançların, Çoluk Çocuğun, Sıhhatimizin,

Şükrü ve Hamdı için, Allah Zül Celale Hamd etmenin  Ufkundan dahi geçebiliyormuyuz ?

 

    Allah Zül Celale, Hamdetmek, Şükretmek, Sadece ve Sadece Lisan Yarabbi Şükür demek değildir,

Allah Zül Celale, Hamdetmek ve Şükür etmek, Allah ve Allah Rasulunun Çizdiği Çerçeve içersinde,

yapın dediği şeyleri yapmak, yapmayın dediği şeyleri yapmamaktır, Allah ve Allah Rasulune Tabi olmaktır,

Allahın Size verdiklerine ve vereceklerine Razı olmaktır, Allahtan Razı olmaktır, Siz Allahtan Razımısınız ?

Bunun haricindeki sadece kuru bir söz ile Şükretmek, Şükür değildir, Hamdetmek, Hamd demek değildir,

 

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    MÜMİNUN SURESİ AYET 78

“ Sizin için Kulağınızı, Gözlerinizi, Gönüllerinizi yaratan Allah Zül Celaldir,

Siz Hiç Bunlar için Şükretmezmisiniz, ?” der,  

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Çoğu Kadınlarınız ve Erkekleriniz, Sanki Cehennem için yaratılmış gibi hareket etmekteler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    BUHARİ HADİS No 1816

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın, ( yani ) Havva Anneniz, Adem Aleyhisselamın, Eğe Kemiği ( İliği Kökünden) Yaratılmıştır,” dedi der,

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    İ.AZAM MÜSNED HADİS No 479 /1

  Sahabeden Numan İbni Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan Vucudunda bir Et parçası vardır, O, Sıhhatli olursa Vucudun diğer uzuv­ları da onunla Sıhhatli olur,

O hasta olursa, Vucudun diğer uzuvlarıda, Tüm Vucutta hasta olur, O Et parçasına Dikkat edin,

O Et Parçası Vucudunuzdaki Kalbinizdir, “ dedi der,

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2953

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalb hükümdardır. Askerleri vardır, Hükümdar düzgün olunca askerleri de düzgün olur,

O bozulunca da askerleri de bozulur, Ku­laklar muhafızdır, Gözler gözcü, Dil Tercüman, Eller Askerî cenahlar,

Ayaklar sürücü, Karaciğer şefkat, Dalak gülme, Böbrekler hile ve Akci­ğer nefestir,” dedi der,

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    BUHARİ MÜFRED HADİS No 457

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıl Kalptedir, Merhamet Karaciğerdedir, Esirgeğiş Dalaktadır, Nefes Akciğerdedir, “ dedi der,

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    TUHEFUL UKUL MÜFRED HADİS No 124

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Sadık (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Suyun Tadı, Hayattır, Ekmeğin Tadı, Kuvvettir, Aklın Merkezi, Beyindir, Sertlik ve Merhamet Kalptedir,

Bedenin Zafiyeti veya Kuvveti, Böbrek yağlarınızın azalıp çoğalmasından ileri gelir,” dedi der,

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    RUDANİ HADİS No 7481

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mide, Bedenin havuzudur, Damarlar ona gelirler, Mide sağlıklı olursa damarlar da sağ­lıklı olur,

Mide hasta olursa damarlar da hasta olur,” dedi der,

 

     HELAL OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR                    EBU DAVUD HADİS No 3874

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Hastalığın Şifasını, Devasını, Tedavisini de O Hastalıkla beraber yaratmıştır,

Bir İlaç Verdi, Onu arayıp bularak Tedavi Olunuz, Lakin Haram olan Şeylerle tedavi olmayınız, “ dedi der,

 

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      MÜMİNUN SURESİ AYET 6, 5 ve 7

“ Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

  Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımı ile Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocası ile Cinsel İlişki kurabilir,

Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşi ile Cinsi yakınlaşma kurabilir ve Tatmin olabilirler,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir,

  Onlarki Mümin ve Müslüman Erkek ve Kadınlarki,

Irzlarını, Namuslarını ve İffetlerini Allah için olan Nikahla, Edep ve Haya ile korurlar, “ der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      METEALİBUL ALİYE HADİS No 1558

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Kendisini, Kocasına arzetmedikce, sunmadıkca, yatağa girip uyuması Helal değildir, ” dedi,

Allah Rasulune, Kadın Kendisini Kocasına nasıl arzedecek, diye sorduk,

Allah Rasulu, “ Elbisesini çıkarıp, Yatağına, Kocası ile beraber girecek, Tenini Kocasının Tenine yapıştıracak,

Böyle yaptığı zaman, Kadın Kendisini Kocasına arzetmiş olur,” dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      NUR SURESİ AYET 31  

“ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin olan Kadınlara ve Kızlara deki,

  Saçınız, Omuzunuzdan Bileklerinize kadar Ziynet yerleriniz,  Boynunuz,

( Göğüsleriniz, Baldır ve Bacaklarınız,) Mahrem Yerlerinizdir, “ der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      NUR SURESİ AYET 30 

 “ Rasulum, İman eden, İbadetlerini yapmaya çalışan, Mümin Erkeklere deki,

Hanımınızdan başka Kadınların Mahrem Yerlerine, Saçına, Omuzundan Bileklerine kadar olan Ziynet yerlerine,

Boyunlarına, ( Göğüslerine, Baldır ve Bacaklarına, ) Bakmanız Haram ve Yasaktır,

Kendinize Haram olan Kadınlara Şehvetle Bakmayınız, Irzınızı, İffetinizi ve Namusunuzu Koruyunuz, “ der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      CAMİUSSAGIR HADİS No 1620

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir Kadın, Kendisine ait olmayan bir Saçı Başına takarsa, Naklederse,

O Kendisinede, Saçın Sahibinede Vebaldir,”dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      TİRMİZİ HADİS No 2793 ve 2792

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) ve Ebu Said Elhudri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğe, Hanımından başka Kadının Avret yerleri Haramdır,

Kadına, Kocasından başka Erkeğin Avret yerleri Haramdır,

  Erkeğin, Başka bir Erkeğin Avret yerlerine bakması Haramdır,

Kadının, Başka bir Kadının Avret yerlerine bakması haramdır, 

  Bir Örtü veya yatak içersinde veya Ayakta iken, Kadının Kadına, yada Erkeğin Erkeğe,

yada Erkek Hanımı haricindekine, Kadın Kocası haricindekine,

Vucudlarını birbirlerine dokunduracak şekilde sokulması, yatması Zinadır, Haramdır,  

  Kadın, Çıplak şekilde Başka bir Kadının Vucuduna dokunup birlikte olması yatması, Zinadır, Haramdır,

Erkeğin, Çıplak şekilde Başka Bir Erkeğin Vucuduna dokunup birlikte olması, yatması, Zinadır, Haramdır,

  Erkek, Hanımı haricindeki bir Kadının Vucudunu, Kadın Kocası haricindeki bir Erkeğin Vucudunu

görüyormuşcasına vasıflandırıp birlikte olması Haramdır,

Bu Haller Sapıklıktır, Bu Haller Zina yapmaktır “ dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      METALİBUL ALİYE HADİS No 1637

  Sahabeden Ubeyd Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadına Cinsel Organı, Kocasının Emaneti kılınmıştır, ( Kocaya Cinsel Organı, Hanımın Emaneti kılınmıştır,)

Emanetinize Hıyanet etmeniz Zinadır, Haramdır, ” dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      MÜNZİRİ HADİS No C1 S342 H5 S344 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlar, İnsan olan Kocasının, Ar ve Namusudur,  Kadın, Na Mahremdir,” dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kadın, Tepeden Tırnağa kadar Avrettir, Avreti itibari ile Yabancı Erkek ve Kadınlara görünmemesi gerekendir,

Avretiniz, Namusunuzdur, İffetinizdir, Edebinizdir, Hayanızdır,“ dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      İBNİ MACE HADİS No 1460

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mahrem Yerlerini (Cinsel Yerlerini )  Açma, Açtırma, Belirginleştirme, Belirginleştirilmiş vaziyette gezdirme,

Ne Sağ olanın, Nede Ölü olanın, Mahrem yerlerine ( Cinsel yerlerine ) Bakma, Baktırma “ dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      ALAK SURESİ AYET 2 de ve NAHL SURESİ AYET  4

“ Allah Zül Celal İnsanı, Birbiriyle Aşılanan bir Nutfeden, ( Kök Hücreden ) yarattı, “ der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      CAMİUSSAGIR HADİS No 1762

  Allah Rasulunun Hanımlarında ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Alllah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Nutfelerinizi nereye bırakacağınıza dikkat ediniz,

Denklerinizle evleniniz ve denkleri denkleriyle evlen­diriniz, dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      İBNİ MACE HADİS No 1936 ve 1935  

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hulle yapan lar En aşağılık Mahlukattır,

Hulleci Koca, Kiralık Döl Hayvanı dır, Allah Hulleci Kocayı, Kendisi için Hulle yapılanı, Lanetlemiştir, “ dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      GUNYETUT TALİBİN HADİS No C1 S147

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cinsel Arzu ve İstek duymak On Parça olarak yaratılmıştır,

Bir Parçası Erkeğe verilmiştir, Dokuz Parcası Kadına verilmiştir, “ dedi der,  

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S69 H 1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu Dört şey, Fıtratından dolayı Dört şeyden doymaz,  Arz Yağmura doymaz, Alim İlime doymaz,

Göz bakmaya doymaz, Dişi olan Erkeğine doymaz, “ dedi der,

 

     HARAM OLAN ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ NEDİR      MECMUAZ ZEVAHİD C 4 S 293 

  Sahabeden Amir Bin As (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadının Cinsel Arzusun daki doyumsuzluğunun, Erkeğinkine göre Fazla olması,

Kör Balta izinin, İğne İzine oranı gibidir, Allah Zül Celal, Kadınlardaki Bu Cinsel Doyumsuzluğu,

Edep ve Haya ile örtülmesini, gizlenmesini Kocasına saklamasını Emretmiştir, “ dedi der,

 

     Yukarıda okuduğunuz Ayet ve Hadislere göre,

Şahsi Mahremiyet, Namus ve İffet Kavramlarının ifadesi kısaca şöyledir,

“ Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz bazı Organların,

Cinselliğinizin Kullanım hakkı size ait değildir, 

 

     Avret Mahalli, Yani Cinsel Organlarınız, Testisler, Yumurtalıklar, Üreme Organlarınız, Siperminiz,

Yumurtanız, Süt verme organlarınız, Allah Zül Celalin Kişiye özel yarattığı Organlardır, yani Kocanın Hanımına,

Hanımın Kocasına Özel Mahrem Organlardır, bu Organların bağış yapılması, Organ Nakli olarak alınması,

Nakledilmesi, İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerine karşı gelmiş olunması itibari ile bunların Nakli Haramdır, 

 

     Erkekliğinizin, Erkek Cinselliğinizin kullanım Hakkı, Sadece ve sadece Hanımınıza aittir,

Erkekliğinizi, Erkek Cinselliğinizi, Çapkınlık, Zamparalık, Flört etmek gibi, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam,

Çağdaş yaşam, Modern yaşam, Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Hanımınızdan başka Kadınlara

sergileyemez ve Teşhir edemez ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir,

Zira Hiçbir Kadın Fıtratı bunu kabul etmez, sonra Hanımının sizden boşanması veya Size Boynuz takması

nereden çıkıyor diye aramayın,   

 

     Güzelliğinizin, Cinselliğinizin, Dişiliğinizin, kullanım hakkı, sadece ve sadece kocanıza aittir,

Güzelliğinizi, Cinselliğinizi, Dişiliğinizi, Şıklık, Sosyal Hayat, Sosyal Yaşam, Çağdaş yaşam, Modern yaşam,

Özgür yaşam, gibi kavram Kargaşaları ile, Kocanızdan başka Erkeklere sergileyemez ve Teşhir edemezsiniz,

ve kullanamazsınız, Zira bu Özgürlük ve Özgürlüğünüz değildir, Zira Hiçbir Erkek Fıtratı bunu kabul etmez,

sonra Kadınlara karşı Şiddet ve Tecavüz nereden çıkıyor diye aramayın,

hatta ve hatta sonu, Kıskançlık ve Namus Cinayetlerine kadar gider, Haberlerden izliyorsunuzdur,

Fıtratınızda, Yaratılışınızda, Bedeninizde Sahibi olduğunuz Cinselliğinizin kullanım hakkının

size ait olmadığını, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ? 

 

     Ayetlerdeki ve Hadislerdeki anlamı, Avami dilde amiyane olarak söylenen bir Söz ile,

“ Başkasının Şeyi ile Gerdeğe girilmez,” sözü ile günümüze daha iyi anlayabildinizmi ? 

Başkasının Şeyi ile Gerdeğe giren, Zina yapmış olur,

Başkasının Şeyi ile Gerdeğe girenin Çocuğu Kendisinin olmaz, Doğan Çocuk Zina veledi olur,

 

 

     ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ HÜKMİYETİ                        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen kimse ile, Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu inkar

eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ?  Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ HÜKMİYETİ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinide Tefekkuh, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve Üzerinde Düşünmekle

Mükelleftir, Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ HÜKMİYETİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2731

  Sahabeden Hakim Bin Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalplerinizi Murakabeye, Düşünmeye alıştırın, İbret almak için Çokca düşünün, “ dedi der,

 

     ORGAN BAĞIŞI ve NAKLİ HÜKMİYETİ                        DARİMİ HADİS No 598

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Benden bir Söz, Hadis yada Sünnet Nakledildiği edildiği, anlatıldığı zaman,

ona en doğru, takvaya en uygun ve şekilce en güzel olan mânâyı, anlamı düşünün ve anlayın “ dedi der,

 

     Siz Hiç, Beyni İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ? Gerçi Bu Zamanımızda Beyin Nakli yapılamamaktadır,

Şayet Beyin Nakli yapılacak Zaman gelirse, Hayırlı bir Amel yapmayı,

Allah Zül Celale Hamdetmeyi düşünmeyen Beyinlere, belki Bir Düşünme yeteneği verebilir, diye düşünüyorum,

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

“ Cami Sayısı Çok Fazla, Bu Kadar Caminin Ne Gereği Var, !!!!!!!  denilen

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Namazını kılsa idi, bu Mevcut Camiler Yetermiydi ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Ramazan Orucunu Tutsa idi, Oruçlu olma Vaktinde, Gündüz Vaktinde,

Lokantaları, Kafeleri, tıkabasa dolduran Yemek Yiyen Kimseleri Görebilirdiyminiz, ?

     Oruç Tutmayanlara Saygılı olunuz Hümanistliği varda, Lakin Tam Zıddına,

Oruç Tutmayanların, Oruçlu Olanlara, Oruç Tutanlara Hiç Saygısını görebiliyormusunuz ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, Zekatını Tam ve Doğru şekilde verse idi,

Pardon, İlk Önce Zekat nedir Onu anlamaya gayret etse idi, Memleketimizde İşsizlik ve Fakir kalırmıydı ?

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen,“ Kılık Kıyafetime karışma, Benim Bedenim Benim Kararım,”diyen Her Kadın ve Kız, 

Kılık Kıyafetinde, Giyinik Çıplaklığıyla, Tüm Cinselliğini, Dişiliğini Teşhir edip, Dışarı Fışkırtmasaydı,

Cinsel Taciz, Fuhuş, Zina, Tecavüze uğrama, Irzına geçilme, Cinsel Kölelik olurmuydu, ?    

 

     % 99 u Güya Müslüman olduğu Zannedilen Memleketimizde,

Şayet, Ben Müslümanım diyen Herkes, İslamın Hayat Yaşamı Hükmiyetlerini bilse idi,

“ Her Kim, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur,” diyen Kitabımız Kuranı Kerime göre, Ölmeden Önce Organlarını Bağışlasa idi, Organ bekleyen bir Hasta kalırmıydı ?

Kan Nakli Bekleyen Kimse kalırmıydı ?

 

     İSLAM DİNİNE İMAN ETMİŞ OLMANIN ŞARTLARI               ANKEBUT SURESİ AYET 2 ve 11

“ İnsanların, Edep ve Haya ya Riayet etmeden, Edep ve Haya ile yaşamadan, İmtihandan geçirilmeden,

Sadece ağızları ile “ Bizde Sizin gibi İslam Dinine İman ediyoruz  “ demeleri ile,

İmanlarının kabul edileceğinimi ve Müslüman olduklarınımı zannediyorsunuz “ der,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Siz Hiç, İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ?

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek,

İbadetlerinizi Kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Zira İmanın ve Amelin İspatı,

İman etmemiş olarak, Salih Amel işlemek olmayacağı gibi,

Amelsiz İman da, İman edilmiş sayılmaz, Zira İmanın İspatı Salih Ameldir,

 

     İmanınızı Bana değil, İlk Önce buyurun İmanınızı Kendinize İspatlayın,

Zira Yevmi Ahirde, İmanını Kendi Kendine İspatlayamamış olan, Allah Zül Celale İmanını İspatlayamaz,

 

     Din Eğitimi almayı ve vermeyi Laiklik karşıtı eylem, İrticai Faaliyet sayanlar,

     Yüzdeliğiniz Yüzsüzlüğünüzü, % Kaç Müslüman olduğumuzu Şimdi Görebildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim anlatılıyor, Kuranı Kerim Ayetlerinin, Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Ayet Hükmü YOK !!!

Allah Rasulu anlatılıyor, Allah Rasulunun, Kendisini Nasıl anlattığı YOK !!! Anlatımın içinde Hadis Hükmü YOK !!!

Kuranı Kerimdeki, Hadislerdeki, İslam Dinindeki bir Hüküm anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet, Hadis Hükmü YOK

Okullarda, okutulan Din Dersi var, Veriliyor, Kitabında, İçinde Ayet Hadis Hükmü YOK !!!

Edep ve HAYA, Allaha ve İnsanlara Sevgi ve Saygı anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmü YOK !!!

 

     Anlatımın içinde Ayet ve Hadis olsa dahi, Ayet ve Hadisi anlatan, Ayet ve Hadislerdeki Hükümleri,

Hikayeleştiriyor, Masallaştırıyor, anlamsız bir şekle getiriyor, Hikaye, Masal olduğundanda İlgi, Alaka kalmıyor,

Onun içinde Ne anlatanda nede Dinleyende, Ayet ve Hadisin, hiçbir mana, anlam ve verdiği Hükmü kalmıyor,

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

 

     Ancak ve Ancak, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz Muhammed

Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ifadeleri, Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri, sayamayacağınız kadar anlam, Adres taşır,

     Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ta Hiristiyanlığın Kitabı İNCİL de, böyle Çeşitli yönler,

Çeşitli anlamlar ve adresler Yoktur, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratta, Hiristiyanların Tahrip ettiği İncilde,

İnsan İfadelerinde, Sözlerinde böyle çeşitli Yönler Anlamlar çıkması mümkün değildir ve mümkün olamaz,

İnsan İfadelerinde böyle çeşitli yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

    Kuranı Kerim ve Şeriat, İlim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Şifa Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, İnsanlık Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Ahlak Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Eğitim ve Öğrenim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, İlkeler Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Sosyal Hukuk, Sosyal Adalet Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Demokratiklik Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Temel Hak ve Hürriyetler, İlkeler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet,

Medeniyet Kitabı olduğu için,  ANAYASA  KİTABIDIR.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sııhat üzere Maddi ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Organ Bağışında bulunmak istemiyorum, Organ Nakli gerektiren bir hastalık veya Kaza geçirdiğimde,

Bana Organ Lazım olduğundada Hiç Kimsenin Organ Bağışında bulunmasını istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL, İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN

YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com


GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim