ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KAN NAKLİ VE KAN BAĞIŞI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 7642

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR ?

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK NEDİR ? 

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              ENAM SURESİ AYET 95

“ Taneleri, Çekirdekleri, Kök Hücreleri Yaratan, Ölüden Diri Çıkaran, Diriden Ölü Çıkaran, Allah Zül Celaldir,”der

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              RUM SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celal, Ölüden Diri çıkarandır, Diriden de Ölü çıkarandır, Ölümden sora geri Diriltendir, “ der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              BAKARA SURESİ AYET 56

“ Sizler Şükredesiniz diye, Ölümünün ardından, ( Ölüden Diri Çıkarmakla ) Sizi Yeniden Dirilteniz,” der,  

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              YUNUS SURESİ AYET 34

“ Mahlukatı, Önce yaratıp, Sonra Öldürüp, Sonra Onu Yeniden Diriltebilecek olan varmıdır ?

Mahlukatı, Önce yaratıp, Sonra Öldüren, Sonra Onu Yeniden Diriltebilecek olan, Mutlak Allah Zül Celaldir,” der,   

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              YASİN SURESİ AYET 6 ve 36

“ Sizin Ölü olarak gördüğünüz Toprak ta Sizin İçin Allah Zül Celalin bir Ayetidir,

O Ölü olarak gördüğünüz Toprak Diridir, ve Öyleki, O Topraktan, Toprağın Bitirdiklerinden, Yetiştirdiklerinden,

Sizin Beslenmeniz ve Şifanız ve Devanız için Çok Çeşitli Nebatadlar çıkaran,

Kendilerinizden Yarattığımız Çiftlerden ve daha Bilmediğiniz fakat bileceğiniz nice şeylerden,

Çeşitli Şifanızı ve Devanızı çıkaran, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              MÜSLİM HADİS No 1577

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisi ile Tedavi olduğunuz en iyi şey Hacatmattır, ( Kan vermek Kan aldırmaktır, Tedavi olmanız veya

Başkalarının Tedavi olması için gereken en iyi en güzel davranış Başkaları için Kan Bağışında bulunmanızdır )

Kan aldırmaktır, Kan vermektir, Hacamat Sizin Tedavi olduğunuz En iyi ilaçlarınızdandır, dedi “ der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              İBNİ MACE HADİS No 3436 ve 3438

  Sahabeden Usame Bin Şerik ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Allahın Kulları, Allah Zül Celal, İhtiyarlık ve Ölüm hariç, Her Hastalığın Şifasını, Devasını, Tedavisini de

O Hastalıkla beraber yaratmıştır, Bir İlaç Vermiştir, Onu arayıp bularak Tedavi Olunuz, “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              MUVATTA NAZAR HADİS No 12

  Sahabeden Zeyd Bin Eşlem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında,

Bir İşci yaralandı ve Çok Kan Kaybetti, Emmar Oğullarından O Yaralı Hastaya bakabilecek İki Adam çağrıldı,

Allah Rasulu Onlara, “ Bu Hastayı Tedavi edebilecek Bilgiyi, Tıbbı Bilimi, hanginiz daha iyi biliyor “ diye sordu,

Onlarda, Tedavide, Tıbbı Müdahalede bir fayda varmıdır diye sordular,

Allah Rasulu, “ Hastalıkları indiren Allah Zül Celal Deva ve Çareleride indirmiştir “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 330 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, “ Ben Mü'min bir kulumu Hasta ettiğimde, O da Beni ziyaretçilerine şikayet etmediğinde,

hastalıktan onu, Etinin yerine daha hayırlı bir Et, Kanının yerine de daha hayırlı bir kan vererek iyileştiririm,

onun defterini silip, yeni bir defterle onu amele başlatırım,” dedi der

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              ALİ İMRAN SURESİ AYET 26 ve 27

“ Canların, Malların, Mülklerin Mutlak Sahibi Allah Zül Celaldir, Allah Zül Celal, Malı Mülkü Dilediğine verendir,

Dilediğine Sayısız Rızık Kazanç verendir, Dilediğinden de geri alandır, 

Dilediğini Yücelten, Saygınlık kazandıran, Dilediğini de Zelil edendir,

Geceyi Gündüzden çıkaran, Gündüzü Geceden çıkarandır,

Ölüden Diri çıkarandır, Diriden de Ölü çıkarandır, Her şey Mutlak Kadir olan Kendinin Kudretindedir,” der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              İNSAN SURESİ AYET 28 ve 30

“ İnsanı, İnsanın Mafsallarını, Organlarını Biz Yarattık, Mafsallarını Sıkıca bağladık, 

Dilediğimiz zamanda, Onları Benzerleriyle değiştiririz,

“ Organlarınızın Mutlakki İlim ve Hikmet Sahibi olan Allah Zül Celaldir,

Allah Zül Celal Dilemedikce, Siz Dileyemezsiniz,” der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/208 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hastalığına Deva bulmak, Şifa bulmak Kaderinde Maduddur, Yazılıdır, 

Tedavi olmak için İlaç bulmak, İlacı kullanabilmek, Allah Zül Celalin Dilemesi ve izni iledir,

İlacın Devası, Şifası Allah Zül Celalin dilediğine Deva ve Şifa olur, Dilemediğine değil, “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir Kulum Kendi eli ile yaptıklarına, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine ve Becerisine değilde,

Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi, Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin,

Allah Zül Celal olduğunu bilerek, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Allah Zül Celale Tevekkül eder,

Allah Zül Celale Sırtını dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine göre,

Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

Hangi Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden,

Allah Zül Celal Ona Çıkış kapıları ve Genişlik açar,

Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açar, “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

     TEDAVİ İÇİN KAN NAKLİ YAPILMASI NEDİR              KEHF SURESİ AYET 18

“ Onlar uykuda iken, sen onları uyanık sanırdın, Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk,”der

 

     Tıptaki diğer önemli bilgiden biride, Uzun süre aynı şekilde yatılamayacağınır,

Zira üzerine yatılan Dokuya Kan gitmemekte, Dokular Çürümektedir ve Kangren olmaktadır,

 

     Yukarıdaki Ayetlerdeki ve Hadislerdeki Manalardan biride,

Kişinin Hayatta iken yani sağlığında Kan vermesi, Kan Bağışı yapması, Organ Bağışı yapması veya

Ölümünden sonra, Vasiyeti ile Organlarını Bağışlaması, Allah Rasulunden Günümüze gelinceye kadar,

Allah Rasulunun anlaşılmamış bir Sünnettir, Kesinlikle bir İbadettir,

 

     Siz Hiç, Dalağı İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ?

     Siz Hiç, Karaciğerleri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ?

     Siz Hiç, Akciğeri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ? O artık Sizin gibi Nefes alamaz,

     Siz Hiç, Göz Mercekleri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ? O artık Sizin gibi görememektedir,

     Siz Hiç, Böbrekleri İflas etmiş bir Hasta görmedinizmi ? O Bir Yudum Suyu, kaka kana içemez,

İçtiği Suyuda çıkaramaz, Diyaliz Makinesine Mahkumdur, Diyaliz Makinasındada O Sıhhatini bulamaz,

Zira Bunlar Sizden gittimi bir daha geri dönmez, Ölümünüzden sonra artık Sizin ihtiyaç duymayacağınız ve

Toprak olup gidecek olan bu organlarınızı, Böyle Hasta olan Bir İnsanı, kalan Ömründe rahat yaşatmak için,

onlara bağışlamak, Sizce İnsan olmanın, En Üst anlayışlarından biri değilmidir ?

 

     Allah Rasulunun Allah Zül Celalden söylediği

“ O Hasta olanın, Hastalıktan iyileşmesi için, Kanını, daha hayırlı daha iyi bir Kan ile değiştiririm,

Etini, daha hayırlı, daha iyi bir et ile değiştiririm, Şifasını, Devasını veririm,” dediği

Şafi Olanın, Şifayı, Devayı verenin, Allah Zül Celal olduğu değilmidir, ?

 

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               MAİDE SURESİ AYET 32

“ Kim, Bir Cana kıymamış, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış,

Bir İnsanı Öldürürse veya Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Sanki Bütün İnsanlığı Öldürmüş gibi olur,

Kimde, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur “ der.

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               NAHL SURESİ AYET 97

“ Erkek ve Kadınlardan, Herkim İnanmış ve İman etmiş olarak, Haktan, Adaletten,  İyilikten yana

her ne iş yaparsa, Onu Dünya Hayatında iken, Huzur ve Mutluluk içinde Hoş bir hayatla yaşatırız “ der.

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/202 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hacamat, ( Kan Vermek ) Bütün Hastalıklara Şifadır,  Hacamat olun, ( Kan verin ) “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1997

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Şifa aramaya niyet eden Kişinin, Tedavisi için Kan aldırması, Kan Vermesi,

Yedi derde Devadır, Cüzam Hastalığına, Alaca Hastalığına, Uyuklama hastalığına,

Delilik Hastalığına, Göz Kararması Hastalığına, Baş Ağrısına, Diş Ağrısına, Devadır, Şifadır,”dedi der, 

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/202 H/2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aç karnına Hacamat olmak, ( Kan aldırmak  ) Sizin için Devadır, Şifadır,

Tok karnına Hacamat olmak, ( Kan aldırmak ) Sizin için Derttir,

Ayın on yedinci günü Hacamat olmak ( Kan aldırmak ) Sizin için Şifadır,

Salı günü Hacamat olmak ( Kan aldırmak ) Bedeniniz için Sıhhattir,

Cebrail (a.s) Hacamatı, ( Kan aldırmayı ) O kadar Tavsiye etti ki, Mutlaka lüzumludur dedim “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/71 H/6

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sıcağın şiddetinden korunmak için, Hacamatla ( Kan Vermekle ) istiâne ediniz ( Sıhhat bulunuz )

Zira (Sıcakta ) Kan yoğunlaşır ( Koyulaşır ) adamı Hasta eder, hatta öldürür “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 1996

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Yahudi Kadının Zehirlediği Yemeği yediğimde, Cebrail Aleyhisselam, Kan aldırmamı istemişti “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               TİRMİZİ HADİS No 2052

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Miraca çıkarıldığım İsrâ ve Mîrâc gecesinde, Meleklerden hangi guruba uğradıysam,

Bana, Ümmetine, Kan aldırmayı, ( Kan Vermeyi ) Emret dediler “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/202 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hacamat, ( Kan Vermek ) Bütün Hastalıklara Şifadır,  Hacamat olun, ( Kan verin ) “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/444 H 12

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Usulune uygun, ( Steril ve Hijyen olarak) İyi bir şekilde Kan aldırmada, Kan vermekte Şifa ve Bereket vardır,

Kan aldırmak, Kan vermek, Aklı ve Hafıza gücünü kuvvetlendirir “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               İBNİ MACE HADİS No 3487

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hacamat, Kan Vermek, Aç karnına yapılırsa daha faydalı olur, Kan vernekte Şifa ve Bereket vardır,

Kan vermek, Akıl ve Hafıza kuvvetini artırır, Belleme, Öğrenme kuvvetini, Zeka kuvvetini artırır,

Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerinde Kan veriniz, Sıhhat bulunuz,

  Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde Kan vermekten sakınınız,

Zira Cüzzam ve Baras Hastalığı Çarşamba günü veya gecesi dışında

hiçbir gün ve gecede meydana gelmez, “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               İBNİ MACE HADİS No 3486

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Ayın Onyedinci, Ondokuzuncu, ve Yirmibirinci günü Kan aldırırsa ( Kan Verirse ) her derde Deva olur,

Bütün Hastalıklardan Şifa bulur, Deva olur İyileşir, Hava Sıcaklığı artınca, Kan aldırmak, Kan vermek suretiyle,

Kan ( Basıncının) yükselmesi ile, Sizi öldürmesinden korununuz, dedi  “ der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               CAMİUSSAGIR HADİS No 2069 

  Sahabeden Hüseyinil Hatimi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Haya ile İman ve İbadet etmek, Hilm, yani Güzel ahlaklı olmak, Ağız temizliği için Misvak kullanmak,

Temiz olmak, Temiz giyinmek ve Rahatsız edici olmayan güzel koku kullanmak ve Kan aldırmak, Kan vermek,

Benim ve Bütün Peygamberlerin Sünnetidir, “ dedi der,

 

     KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK               ENFAL SURESİ AYET 24 ve 27

“ Ey İman Edenler, Allah ve Rasulu, Size Hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah ve Rasulune İtaat edin,

Allah ve Rasulunun, Yapın dediklerini yapın, Yapmayın dediklerini yapmayın,

Allahın ve Rasulunun Söylediklerine Hainlik Hıyanetlik yapmayın, Allaha ve Rasulune Hainlik, Hıyanetlik

yaparsanız, bile bile kendi Emanetlerinize Hainlik, Hıyanetlik yapmış olursunuz,

Allaha ve Rasulune Hainlik, Hıyanetlik yaptığınızda, Bilinizki, Allah, Kişi ile Onun Kalbi, Düşüncesi arasına girer,

Kalbinizi Mühürler, Kalbi Mühürlenen ise, artık İyi olan Güzel olan Doğru olan Hiçbir şeyi Hissedemez,

İyiyi Kötüden, Kötüyü İyiden ayırt edemez Seçemez ve Yapamaz,   “ der

 

     Yukarıdaki Ayetlerdeki ve Hadislerdeki Manalardan biride,

Kişinin Hayatta iken yani sağlığında Kan vermesi, Kan Bağışı yapması, Organ Bağışı yapması veya

Ölümünden sonra, Vasiyeti ile Organlarını Bağışlaması, Allah Rasulunden Günümüze gelinceye kadar,

Allah Rasulunun anlaşılmamış bir Sünnettir, Kesinlikle bir İbadettir,

 

     Allah Zül Celalin “ İnsanı, İnsanın Mafsallarını, Organlarını Biz Yarattık,

Organlarınızın İlim, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh Zül Celaldir,“ Dilediğimiz zamanda,

Onları Benzerleriyle değiştiririz, Allâh Zül Celal dilemedikçe siz dileyemezsiniz, dediği,

Organ Nakli yapılabişlmesi için yapılan tetkikler, Kan uyuşması, Doku uyuşması, Gen Uyuşması gibi Tetkiklerin

Yapılmasından sonra Organ nakli için uygundur veya değildir neticesi çıkmıyormu ?

Kan uyuşması, Doku uyuşması, Gen uyuşması tamam olup Organ Nakli yapıldıktan sonra Vucudun onu kabul etmemesi denilen,  Attı denilen,  Allâh Zül Celal dilemedikçe siz dileyemezsiniz, değilmidir ?        

 

     Allah Zül Celalin,“ Sizi, bir Za' dan, Pek Zayıf Pek Cılız, bir KÖK ( Hücreden ) den Yaratan, Allah Zül Celal dir,“

Allah Rasulunun, “ Kadın, Havva Anneniz, Şüphesizki, Adem Aleyhisselamın Eğe Kemiği ( İliği Kökünden )

Yaratılmıştır, “ dediği, Kadının, Kaburga Kemiği İliği Kök'ünden Yaratılışı, İnsanlığa bir Adres vermektedir,

Görevini yapamaz duruma gelmiş, İnsan organlarının tedavisinde, Kısırlık Tedavisinde,

Gözlerdeki Körlüğün Tedavisinde, Kanser Tedavisinde, Organ Nakli ve KÖK Hücre Tedavisi,

Tıb Biliminin, henüz yeni ulaştığı bir gelişmedir,

 

     Modernlik Cehaleti ile, Dini Bilgileri gericilik sayanlar kulak tıkayanlar,

Dini Bilgilerin öğrenilmesini engellendiğinden, kısıtlanıp anlamsız şekle getirildiğinden,

Güya, İslam Dinine Mensup olan Müslüman olan Milletimiz,

İnsan Sağlığı için Hayati Önemi olan, Kan Bağışı ve Organ Bağışının İbadet olduğunu bilmiyor,

Kan ve Organ Bağışı yapılmıyor, Kan ve Organ Bekleyen Hastalar çaresizlik içinde ölüp gidiyor,

 

    Allah Rasulunun, “ İnsanlara Allahın İki Nimet vardır ki, İnsanla­rın çoğu kıymetini bilmez,

Bunlar boş vakit ve sıhhattir " ifadesini, Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

Şayet bu anlaşılabilmiş olsa idi, İslam Toplumlarının hiç birinde Kan ve Organ bekleyen bir Hasta kalırmıydı ?  

 

   Ülkemizde ve İslam Toplumları içinde Kan ve Organ Bağışı yapılmadığı veya Pek az ve Yetersiz yapıldığı için,

Günümüzde Ülkemizde ve Tüm Dünyada En Acımasız bir şekilde Organ Mafyası çıkmış Türemiş değilmidir ?

 

     Organ Mafyasının kaçırdığı ve Organlarını alarak bir köşeye attığı İnsanların Çocukların Haberlerini,

Haberlerde devamlı dinliyorsunuzda, bunun Nasıl yok edileceğini düşünmüyorsunuz,

Organ Mafyasını Yok edecek olan İşte bu Şeriat Kanunudur,

Sadece Müslüman olanlar Organlarını Bağışlasa, Dünyada Organ Mafyası diye bir Mafya gurubu kalılırmıydı, ?

 

     Sizde olan bu Sağlam Organlar için, Sadece Böbreğiniz için, Allah Zül Celale Hamd etmenin neresindesiniz ?

Biz Allah Zül Celalin Bize verdiği Niymetlerin, Rızıkların, Kazançların, Çoluk Çocuğun, Sıhhatimizin,

Şükrü ve Hamdı için, Allah Zül Celale Hamd etmenin  Ufkundan dahi geçebiliyormuyuz ?

 

    Allah Zül Celale, Hamdetmek, Şükretmek, Sadece ve Sadece Lisan Yarabbi Şükür demek değildir,

Allah Zül Celale, Hamdetmek ve Şükür etmek, Allah ve Allah Rasulunun Çizdiği Çerçeve içersinde,

yapın dediği şeyleri yapmak, yapmayın dediği şeyleri yapmamaktır, Allah ve Allah Rasulune Tabi olmaktır,

Allahın Size verdiklerine ve vereceklerine Razı olmaktır, Allahtan Razı olmaktır, Siz Allahtan Razımısınız ?

Bunun haricindeki sadece kuru bir söz ile Şükretmek, Şükür değildir, Hamdetmek, Hamd demek değildir,

 

     Din Eğitimi almayı ve vermeyi Laiklik karşıtı eylem, İrticai Faaliyet sayanlar,

Sizin Modernliğiniz Ne Kadar Kan ve Organ bağışı yaptırıyor ?

 

    Kuranı Kerim ve Şeriat, İlim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Şifa Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, İnsanlık Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Ahlak Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Eğitim ve Öğrenim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, İlkeler Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Sosyal Hukuk, Sosyal Adalet Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Demokratiklik Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Temel Hak ve Hürriyetler, İlkeler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet,

Medeniyet Kitabı olduğu için,  ANAYASA  KİTABIDIR.

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

     Ancak ve Ancak, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz Muhammed

Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ifadeleri, Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri,

sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

     Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ta Hiristiyanlığın Kitabı İNCİL de, böyle Çeşitli yönler,

Çeşitli anlamlar ve adresler Yoktur, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratta, Hiristiyanların Tahrip ettiği İncilde,

İnsan İfadelerinde, Sözlerinde böyle çeşitli Yönler Anlamlar çıkması mümkün değildir ve mümkün olamaz,

İnsan İfadelerinde böyle çeşitli yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sıhhat üzere Maddi ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz, İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır,

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendin yap, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin, Ayet ve Hadislerin, Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Kan Bağışında bulunmak istemiyorum, Kan almayı gerektiren bir hastalık veya Kaza geçirdiğimde,

Bana Kan Lazım olduğundada Hiç Kimseden Kan Bağışında bulunmasını istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim