ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 157

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ NEDİR ? 

     ATATÜRKÜN, CUMHURİYET İLKELERİNDEN BİRİ OLAN LAİKLİĞİ, EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ TANIMLAMASI,

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU,

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan, INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNU, 

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan, INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNU,

TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME KANUNUNU, 

 

     ANAYASAMIZDA EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     KASAS SURESİ AYET 85

“ Rasulum, Kuranı Kerim Okumayı Öğrenmeyi, Öğretmeyi, Tebliğ etmeyi ve Kuranı Kerimin İnsanlar için verdiği,

Sosyal Yaşam biçimine uymayı, Zorunlu FARZ,  bir İbadet kıldık” der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     ABESE SURESİ AYET 1, 2, 3, 4, 11 ve 12

“ Ey Dinine Yüz çeviren, Ey Dini bilgiye Yüz çeviren, Ey İbadete Yüz çeviren, Ey Namaz kılmaya Yüz çeviren,

Ey Dinine Kör olan, Ey Dini Bilgiye Kör bakan, Ey İbadete Kör olan, Ey Namaz Kılmaya Kör olan,

Dinine Ağma olma, Dinine, İbadetlere Kör bakan olma,” 

“ Günahlarından, Hatalarından, Kusurlarından arınmak için,

Dinini, İbadetini, ilk önce kendin öğreneceksin, ibadetini yapacaksın, sonrada öğreteceksin,

Öğretmek banamı kaldı demeyeceksin,

Öğrettiğine ihtiyaç hissetmeyene, Anlattığına kulak asmayana dahi yüz çevirmeyeceksin,

Bu Kuranı Kerim, Size bir öğütler, Bir Kurallar Nasihatidir, Dilerseniz artık düşünürsünüz, ” der

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 243 ve 212

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) ve Osman Bin Affan (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Müslümanların en faziletlisi, Allaha en yakını, Kuran okumayı öğrenip, başka Müslümana öğretendir,

“ Sizin en hayırlılarınız, en Faziletlileriniz, Kuran’ı öğrenenler ve öğretenlerdir,” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara nın ve Deniz in karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 3318

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın ziyafet yemeğidir. Kuranın ziyafet yemeğinden, gücünüzün yettiği kadar öğrenin,

Şüphe yokturki, Kur'an Allah'ın Nuru ve Faydalı Şifanın da kendisidir. O, kendisine sarılan için koruyucu,

kendisine uyan için Koruyucu ve kurtarıcıdır.  Onun şaşırtıcı şeyleri bitmez. O, çok tekrar edilmekle eskimez.

Kuranı Kerim sapmaz ki, Kuranı Kerim Eğilip bükülmez ki, düzeltilsin. Binaenaleyh,

Kuranı Kerimi okuyun, anlayın, anlatın ve Kuranı Kerimden, Allahın Sizden Razı olmasını isteyin,” dedi der

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 247 ve 249 

  Sahabeden Ebu Said Hudri (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Alimler, İlim Sahipleri, Muhakkakki İnsanlar Size Tabidirler,

Behemahal Onlar Dinlerinde Fıkıh bilgisini öğrenmek için, ( Hukuk bilgisini, Hak ve Adalet bilgisini ) öğrenmek

için, Dünyanın her yerinden Sizin yanınıza gelecekler, İlim talep eden topluluklar Size gelecekler,

Onlar Sizlerin yanına geldiğinde,  Allah Rasulunun Bizlere Tavsiye Sizlere Merhaba diyerek karşılayın ve

Onlara Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim, İlimini, Fıkıhı, Bilimi, Hak, Hukuk ve Adaleti Öğretin, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 54

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Aslı Üç tür, Bu üç İlim, Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan

Ayetler, Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sünnetlerim, Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Bilnmesi Olmazsa olmaz olan İlimlerle, çıkarılan İlimlerin ötesinde kalan İlimlerin bilinmesi,

( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan İlimlerin, bilgilerin, ) bilinmesi fazlada Zaruri değildir, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 611

   Sahabeden Fudayl El Ameş (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin Ashabı Suffe Mektebinde

 Sahabeden İsmail Bin Recâl, (ra) Çocukları Ashabı Suffe Mektebinde toplar,

Onlara Allah Rasulunun Sözlerini, Hadislerini Okur, Öğrettirdi “ der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1972

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun, Küçük yaşta iken bir şey örenmesi, ( İslam Dinini ve Diğer Eğitim bilgilerini öğrenmesi,)

Hafızasına alması, Mermer üzerine kazılarak yazılan yazı gibi kalıcı olur,

   Kişi, Çocukluktan, Ergenlikten, Gençlikten çıkıp yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmesi,

Su Üzerine yazılan yazı gibidir, anında kaybolur hiçbir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/391 H/7

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlimi, Bilimi, Kuranı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi, Dininizi, Çocukluğunuzda Küçükken

Öğrenmek, Taşın, Kayanın, Beyaz Bir Mermerin üzerine yazılan, yapılan bir Nakış gibidir, Hiç unutulmaz,

  Orta yaşınıza veya İhtiyarlığınıza geldiğinizde Öğrenmeye çalışmak, Su üzerine yazılan Yazı gibidir,

Su üzerinde ise Hiçbir Yazı kalmaz, “ dedi der,

 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H12

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her doğan Çocuk, İslam Fıtratı üzerine doğar,  Akıl Baliğ olunca,

Kendi Kendini Kendi Aklı ile yönetebilme yaşına gelince, Lisanı gönlündekine tercüman olunca,

ya Müslüman Bir Kul, Yada Allah Zül Celale Küfreden Kafir bir Kul olur, Dinini Kendisi seçmiş olur, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     MÜSLİM HADİS No 2658

   Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Doğan Çocuk, İslam Dini Fıtratı, İslam Dini üzere doğar, Sonra Anne ve Babası,

O Çocuğu Yahudileştirir, veya Hiristiyanlaştırır, veya Mecusileştirir, Kendi Dinine yöneltir, 

Yani Herkes Kendi Dinine tabidir, Hangi Dini seçerse, O Dinde devam eder “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S170 H 2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ İyi biliniz ki,

Sizden Her Kim Kur'anı öğrenir, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi Öğrenir, ve Onda olanı Anlamaya gayret

gösterir anlarsa ve Anladığınıda Öğretirse, Bende onun Cennete sevk edicisi ve delili olurum, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     TAHA SURESİ AYET 132

“ Rasulum, Ailene, Ehli Beytine, Yakınlarına ve Ümmetine Namaz kılmayı Emret,

Kendinde Namaza Sımsıkı sarıl, Namazını kılmaya Sabırla devam et,” der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     TİRMİZİ HADİS No 407

  Sahabeden Rabi Bin Sebre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğunuz yedi yaşına geldiği zaman, Ona Namaz kılmayı öğretin ve Namaz kılmasını Emredin,

On Yaşına geldiğinde halen Namaz kılmıyorsa, Çocuğunuz Size Asi oluyorsa

( Anaya ve Babaya Asi olan Çocuk Allahada Asi olur,)  dövmek suretiyle cezalandırın, Asiliğinden vazgeçirin,

Namazını kılmalarını ve devam etmelerini sağlayın,  ” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/99 H/9

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,  Allah Rasûlu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Cennette olan birinin derecesi yükseltir, Derecesi yükseltilen ise,

Yarabbi bu derecemin yüksekliği nereden ileri gelmektedir diye sorduğunda, Allahta Ona, Çocuğun Namaz kıldı ve

senin için Tevbe istiğfar etti de onun için Derecen yükseltildi, diye cevab verecektir,“ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/158 H/5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Önemsemediğiniz için, gerekli önemi vermediğiniz için, Dininizden ilk kaybedeceğiniz İbadetleriniz,

Emaneti yerine getirme İbadetiniz ve sonra da Beş vakit Namaz ibadetiniz olacaktır” dedi der,

 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/362 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz, Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi

anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve

Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla, yaşatmaya çalışmakla,

İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

    EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                      DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini, İbadetlerini, Sözlerimden,

Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin, Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim,

Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca, Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce,

çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz, Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek,

Sünnetler çokda önemli değildir demek, Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir,

Benim Gıybetimi yapmak demektir, Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine,

Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve

İbadet edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,

  Dininizi, İmanınızı, ( Hak ve Hürriyetlerinizi ) Ne yıkar, Ne Yok eder, Biliyormusunuz, ?

Geçmişte, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili, Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

  O Ruhban Din Adamları, Amelleriyle, Allahın Kitabını değiştirerek,

Allaha Muhalefet ederek, karşı gelerek, aykurı işler yaparak, Mevkilerinin altüst olmasından, Fitne Fesatlarının

ortaya çıkmaması için Toplulukların hile yapma yollarını araştırdılar,

Bunun için Allah'ın Kitâb'ını yorumlarıyla Değiştirdiler, Değiştiremediklerinide gizlediler,

Bu yaptıkları, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 303 ve 304

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Gerçek Fakih, İnsanları Allah'ın Rahmetinden Ümitsizliğe düşürmeyendir,

Allaha İsyan etmek demek olan hususlardan, Allaha İsyan etmekten, ettirmekten Şiddetle sakındırandır,

Allah'ın azabından kurtuluşun ancak ve ancak Allahın Rızasını kazanmak olduğunu,

Allahın Azabından başka şekilde kurtuluşun olmadığı esasında, azabtan kurtuluşu Menkıbelerle, Hikayelerle,

Masallarla Emin kılmayandır, Kur'anı Kerim İlmini, Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim İlmini Tahsil edip öğrenip,

öğrenmeyi isteyip daha sonra, İslam Dinine Sonradan uydurulan Bidad Amellere,

Hurafelere meyletmeyen Kimsedir,

   Durum şu ki, Kendisinde İlminde, Anlama, Anlaşılma ve Anlayış olmayan ilimde, Bilimde,

Kendisinde düşünme ve Düşünce olmayan Okumada hiçbir Hayır, iyilik ve Fayda Yoktur,

İçinde ilim olmayan, İlimle yapılmayan İşlerde, Amellerde, İbadetlerde,

Hiçbir Yarar, Fayda, İyilik ve Hayır yoktur, olamaz " dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     TİRMİZİ HADİS No 2952 ve 2950

  Sahabeden Cündüp Bin Abdullah (ra) ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her kim Kur’ân ayetleri hakkında Bilgisizce ve Kasıtlı olarak, kendi görüş ve tahminlerine göre

Kuran Ayetleri hakkında Aldatıcı yanıltıcı ve değiştirici şekilde konuşur ve hüküm verirse,

Cehennemdeki yerine Hazır olsun, Şüphesiz O kimse Sapıklıktadır, Sapıtmışlıktadır ” dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 3753

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Din Adamlığı ile Ruhbanlık ile Gösteriş yapan, Dini bir mevzunun, Asliyetini, Hükmiyetini  Masallaştıran,

Hikayeleştiren, bununla Şöhret sahibi olan, ) Riyakar kişilerden başkası, Millete, Halka, Topluma,

Kıssa olarak anlatıp Milleti uyutmaz, Riyakar olmayan Kişilerden başkasıda Onları dinlemez “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 311

  Sahabeden Hz Ömer (ra) hın  Oğlu Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vakıa Şu ki, Her Kim yada Kimler, İlimsizce, Bilgisizce, Bence veya Bizce böyledir diyerek,

ibâdet yapmaya kalkarsa, Bence veya Bizce, İslam Dinindeki Ameller İbadetler böyledir, demeye kalkarsa,

İslam Dininin Amelleri, İbadetleri konusunda Bilgisizce, Edepsizce ve Pervasızca Münakaşa ederse, 

Bence veya Bizce diyerek yaptığı Amelleri, İbadetleri ile İslam Dinini Bozmuş olur, Tahrip etmiş olur,

İnkar etmiş olur, İslam Dinine karşı Savaş açmış olur,  Kendince İslam Dininin Amellerini,

İbadetlerini daha iyi anladığını ve düzelttiği sandığı şeylerle, Bidad larla, Uydurmaları ile düzelttiğini sandığı

fakat bozduğu, Tahrip ettiği Dini ile Hüsrana düşecektir, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No 65 ve 66

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahilleri Öğretmeyen Alimlerin, İlim adamlarının Vay Haline, Vaylar Haline,

Alimlere, İlim Adamlarına İtaat ediyorum diyerek, Öğrenmeyenlerin Vay Haline, Vaylar Haline,

  Din Alimi sıfatındaki Riyakar Fasık ve Kötü huylu Din Adamlarından, Ümmetimin Vay Haline, Vaylar Haline,

Zira Halk, Fasık olup olmadığını ayırt edemeden, bilemeden İlim Adamlarının, Bilim Adamlarının, Davranışlarını

ve Söylediklerini alır, Onların Söylediklerini, Yaptıklarını, İslam Dinine uygun olduğunu sanarlar,

Halk Bu Fasık Din Adamlarının Söylediklerinin ve Yaptıklarının doğru olduğunu sanarak Onlara tabi

olduklarında, Sapıttıklarının farkında dahi olmayarak İslam Dininden çıkmış olurlar, “ dedi der,

 

     Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Geçmiş Kavimlerin Hikayeleri veya Masalları vardır,

Lakin Bu Hikaye ve Masallarda dahi Günümüze ait Hükümler vardır, 

Bugün Din Adamı diye Kimi, Kimleri dinliyorsanız, Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde ve 

Sünnetlerinde bulunan Hükümleri, Hikayeleştirerek, Masallaştırarak, Yok ederek anlatmaktadır,

Kişiyi, Dini Hükümler konusunda aldırmazlığa, uyuşukluğa, önemsizliğe sevk eden Masal, Hikaye anlatmaktadır,

Dini asliyeti, Dini Hükmü değilde, Asliyetle Hükümle ilişkisi olmayan, Kişinin yaşantısına bir faydası olmayan,

Masallar, Hikayeler, Menkıbeler, Nakaratlı değişler, anlatmakta, Milleti uyutmakta,

Kuranı Kerimdeki Kıssalar, Hadislerdeki Kıssalar, Size göre sadece Masal ve Hikayemidir ?

Kuranı Kerimdeki Kıssalardan veya Hadislerdeki Kıssalardan,

Bu günümüze, Kendinize, Toplum Yaşamınıza, Sosyal Hayatınıza, İşlerinize alacağınız Hükümler yokmudur ? 

 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz ve İmanınızda eskiyip

gidecek, Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde,

İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir, Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir,

Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir, Edep ve Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü

öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler, Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken, Öğrenmek

istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah, “ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler

için, “ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Kalbinde, İlimden, Bilimden, Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir,

İlimden, Bilimden Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin,

Sakın Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     Şimdi Soruyorum, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunun söylediği zaman, Bu Zaman değimli ?

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     HAÇ SURESİ AYET 8

“ İnsanlardan Kimileri, Dini veya herhangi bir konu üzerinde bilgileri olmadan,

Dini veya herhangi bir konuyu bilmeden, öğrenmeden, nede bir öğreteni olmadan,

Doğru güvenilir bir kaynağı kitabı olmadan, kendi zanlarına göre tartışırlar, hüküm yürütürler,

karar verirler, yargılar ve cezalandırırlar “der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     ENFAL SURESİ AYET 22

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celale, İnsanların En Kötüsü, En Şerlisi, En Çirkefi,

Allah Zül Celalin Yarattıklarını ve Ayetlerini Hiç Düşünmeyenlerdir,

  Hiç Düşünmemekle, Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarını Anlamaya çalışmayanlardır, anlatmayanlardır,

Allah Zül Celalin Emir ve Yasaklarına Sağır olanlardır, Kör olanlardır,

  Yeryüzündeki Canlıların en Kötüsü, En Çirkefi,

Gerçeği Akletmeyen, Düşünmeyen, Sağır ve Dilsizmiş gibi davrananlardır, “ der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S362 H4

  Sahabeden Abdullah İbni Cerad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gözü kör olan değil, Basireti Kör olan, ( görmesi elzem olan şeyi görmeyen )  Kimse kördür, “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     ARAF SURESİ AYET 179

“ Andolsunki, Çoğu Kadınlarınız ve Erkekleriniz, Sanki Cehennem için yaratılmış gibi hareket etmekteler,

Onların, Gözleri var, Gözleri ile görmeye çalışmazlar,

Kulakları var, Kulakları ile işittiklerini anlamaya çalışmazlar,

Kalbleri, Beyinleri var, Lakin, Onlarla düşünmezler,

İşte Onlar Aşağılıkların aşağısı Mahlukatlardır, “ der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 3309

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesiz içinde Kur'an'dan birşey bulunmayan, Kuranı Kerimi okumayan, anlamaya çalışmayan, anlatmayan 

Kimse, İçinde hiçbir şey bulunmayan ve oturulamayacak kadar harap pis bir Ev gibidir " dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 3312

“ Ebû Hüreyre ra anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hakikaten İçinde Kur'an okunan, anlatılan, anlaşılan Ev, Sakinlerine genişler, O Evde Huzur ve Hayır Çok olur,

Melekler O Eve dolar, Şeytanlar O Evi terkeder,

  İçinde Kur'an okunmamakla ise, Ev sakinlerine daralır, Melekler O Evi terkeder, Şeytanlar O Eve dolar,

ve O Evin Huzuru Hayrı olmaz, Huzursuzluğu, Buhranı, Ruhi sıkıntısı, Geçimsizliği Çok olacaktır, " dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     DARİMİ HADİS No 246 ve 294

  Sahabeden Ebu Umame (ra) Ziyâd Bin Lebîd El Ensâri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin İlmini, Yok olup gitmesinden önce alınız, tahsil ediniz “ dedi, Dehşetle Göğe bakakaldı,

“ Bir Zaman gelecekki, İslam Dini İlimi İnsanlardan alınacaktır, Öyleki onlar, O İnsanlar O (ilimden) hiçbir

fayda göremeyeceklerdir, dedi " Ey Allahın Rasulu, Kur'anı, İlmi okumuş olduğumuz halde O Kuran,

O İlim bizden nasıl alınır, diye sorduk, Allah Rasulu, İşte şu Tevrat, Yahudilerin, Şu İncil, Hıristiyanların yanında

(mevcut bulunuyor) Peki, onlara ne faydası oluyor ? Yakın Zamanda, Huşu içinde Cuma Namazı Kılmak için

Mescide, (camiye) gireceksin de, orada Huşu sahibi, Anlayış Sahibi, hiç kimse Görmeyeceksiniz, dedi,

  Bundan sonra, Vallahi, Kuranı, İlmi okuyacağım, Kadınlarımıza ve Çocuklarımıza okutacağım dedim,

Bunun üzerine Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, 

" Ey Ziyâd, Sen hakikaten, Fakihlerdensin (derin kavrayışlı alimlerindensin) “ dedi der, 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/183 H/7

  Sahabeden ve Beşinci Halife Muavye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey insanlar! İlim ancak çalışmakla öğrenilir. Fıkıh da öyle, gayretle elde edilir,

Kimki, Allahtan Hayır Murad eder, Gölünü Dinine açarsa,

Allahta Onu Dininde Fakih kılar, Anlayışlı Kılar,  ” dedi der,

 

     Yani, Bu  Ayet ve Hadislerdeki alınacak Ders, Şayet Dininizi ve Diğer İlimleri Bilgileri, İlkönce Siz,

Tam ve Doğru olarak Öğrenir ve Sonrada, Kendi Kadınlarınız ve Çocuklarınızdan başlamak üzere Öğretirseniz,

Allahın ve Rasulunun Sevdiği Taktir ettiği, Fakih, Takva Sahibi İnsanlardan olursunuz der, 

 

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/81 H 2

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hameleyi Kur'an'a ( Kur'an'ın İlmine sahip olanlara) ikram ediniz,

Kim ki onlara ikram ederse, Allah'a ikram etmiş olur, Onlara hürmette de kusur etmeyin,

Çünkü onlar Allah indinde Peygamberler gibidir, Yalnız kendilerine Vahiy olunmaz “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/177 H 1

  Sahabeden Erkam İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahım, Faydasız İlimden, Zarar Veren İlimden, Sana Yönelmeyen Kalpten, Doymayan Nefisten,

Kabul edilmeyen Duadan, Sana Sığınırım “ dedi der,

 

     EĞİTİMDE, DİN EĞİTİMİ ve ÖĞRENİMİ ÖNEMİ                     BUHARİ HADİS No 255

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasûlu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, “ Her Kim, Bizim Kıblemize

Kağbeye yönelerek, Bizim Kıldığımız Namazı kılar, Kestiğimizi yerse, Allâhın ve Rasûlunun Ahdü Emânını

hak eden Gerçek Mümin Müslüman işte odur, Artık Allâh`a ve Resûlüne karşı öyle olan bir kimsenin,

Kağbeye yönelerek Namazını kılmaya çalışan Kimsenin, Ahdü Emânına Hıyânet etmeyiniz, “ dedi der,

 

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez, Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur

kalır, Artık Hiçbir olumsuzluktan şikayet etmeye hakkı kalmaz,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf olan bir Söz yada Fiil, Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda herkes kendisi yapsın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

 

    ATATÜRKÜN, CUMHURİYET İLKELERİNDEN BİRİ OLAN LAİKLİĞİ, EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ TANIMLAMASI

“ Bizim Dinimizde, İslam Dininde Ruhbanlık yoktur,

Sahte Dindarlarla, Gerçek Dindarlar, Din İstismarı yapanlarla, Dini İstismar edenler, ancak,

Gerçek Din Eğitimi ve Öğretimi ile ayırt edilebilirler,

     Hepimiz eşitiz, Dinimizin Hükümlerini Eşit olarak öğrenmeye, Mecburuz,

Din Eğitimi ve Öğretimi almayan Milletlerin ayakta kalması mümkün değildir,

Her fert : İstediğini düşünmek veya İstediğine inanmak, Seçtiği Dinin İcaplarını yapmak veya yapmamak,

Kendine mahsus Siyasi bir fikre malik olmak, Hak ve Hürriyetine sahiptir,

Kimsenin : Fikrine ve Vicdanına Hakim olunamaz,

     Her Kişi, Dinini Din İşlerini, İmanını öğrenmek için bir yere Muhtaçtır, ORASIDA OKULDUR,

( Eğitim ve Öğrenim yerleri Ruhbanlar ve Ruhban Kurumları değildir, )

“ Türkiye Cumhuriyeti, Şeyhler, Dervişler ve Müritler Devleti olamaz “

( Ruhban Din Adamları, Devletin İdare İşlerine, Devlet Adamlarıda, Dinin İbadet İşlerine karışamaz, )

“ En Hakiki Mürşit İLİMDİR, Öğretmenler, Yeni Nesiller, Sizin Eseriniz olacaktır “ diye ifade etmedimi ?

 

 

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNUN,

 

1 ci maddesi : Türkiye dahilindeki bütün ilmiye ve Tedrisiye müeessesatı, MAARİF VEKALETİNE merbuttur der,

 

2 ci maddesi : Şeriye ve Evkaf Velkaleti, veyahut Hususi Vakıfalar tarafından İdare olunan,

                        bilcümle Medrese ve Mektepler, Maarif Vekaletine devir ve Raptedilmiştir, der,

 

4 cü maddesi : Maarif Vekaleti, Yüksek Diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere,

                         Darülfununda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve İmamet ve Hitabet gibi,

                         Hidematı Diniyenin ifası vazifesiyle, mükellef memurların yetişmesi için de,

                         aynı Mektepler küşat edecektir, der,

 

7 ci maddesi  : İş bu Kanunun, İcrayı ahkamına, İcra Vekilleri memurdur, der,

 

     Yani : Dini Eğitim ve Öğretimde dahil olmak üzere, Türkiyedeki Bütün Eğitim ve Öğretim,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet Okullarında ve Üniversitelerde yapılmak zorundadır, der,

Aynı mektepler, yani okullar küşat edilirken, Aynı okullar açılırken,

aynı dereceye, statüye ve aynı eşitliğe sahip olur, dileyen dilediği Liseye gider veya sonra değiştirir,

( başka kurum ve kuruluş karışamaz, İşte Gerçek Laiklik burada başlar )

 

     Tevhidi Tedrisat Kanunu, Halen yürürlükte olan ve Anayasamızın 174 cü maddesine göre,

Ikılap Kanunlarının korunması kapsamında bulunan,  Değiştirilmesi yada Eğitim ve Öğretim birliği adı altında,

başka şekilde yorumlanması ile  diğer Devlet kurumlarının müdahale dahi edemeyeceği Temel bir Kanundur,

Eğitim ve Öğretim birliğide, Din Eğitimi ve Öğretimini diğer derslerden ayırmak kısıtlamak yasaklamak

ve kaldırmak veya Orta öğretim okullarından mezun olan öğrencilerin Üniversitede önünü kesmek değildir.

Tevhidi Tedrisat Kanunun amacı, Eğitim ve Öğretim birliği adı altında

Tek yönlü olan Eğitim ve Öğretimle ve İdeolojiler ile şartlanmış nesiller yetiştirmek değildir.

 

     Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumları :

Şahsa veya bir Zümreye yönelik ve Tek yönlü Eğitim ve Öğretim Kurumları değildir, Olamaz.

Topluma ve Millete yönelik Eğitim ve Öğretim Kurumlarıdır.

Milletin : Bilgilendirileceği, Eğitileceği, Uzlaştırılacağı, Bütünleştirileceği Kurumlardır.

 

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan, INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNUN, 

 

1 ci maddesi,  Her hangi Din ve Mezhebe Mensup olurlarsa olsunlar,

                        RUHANİLERİN, Mabet ve Ayinler haricinde, Ruhani Kisve Taşımaları yasaktır,

                        Hükümet, Her Din ve Mezhepten, Münasip göreceği yalnız bir Ruhaniye,

                        Mabet ve Ayin haricinde, Ruhani Kıyafeti taşıyabilmek için Muvafakat Müsaadeler verebilir,

                        Bu Müsaade müddetinin hitamına, onun aynı Ruhani hakkında yenilenmesi veya

                        bir başka Ruhaniye verilmesi Caizdir, der,

 

2 ci maddesi, Türkiyede, Kanuna Tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan, İzcilik, Sporculuk gibi topluluklar,

                        ve CEMİYET, ve Kulup gibi heyetler ve Mektepler, Mahsus Kıyafet, Alamet ve Levazım

                        taşımak istedikleri zaman, Yalnız Nizamname veya Talimatname ile,

                        Muayyen tiplere uygun kıyafet ve Levazım taşıyabilirler, der,

 

5 ci maddesi, Türkiye Devleti nezdine Memur bulunanların Kıyafetleri Beynelmilel Mer”i adetlere,

                        ( Yani, Milletin Görenek ve Adetlerine ) tabidir, der,

 

6 cı maddesi, Bu Kanunun, Tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır, der

 

8 ci maddesi, Bu Kanunun İcrasına, İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MEMURDUR “ der,

Yani Mahkeme Üyeleri ve başka kurum ve kuruluş karışamaz, İşte Gerçek Laiklik burada başlar, 

 

 

     ATATÜRK İLKELERİNDEN olan, INKILAP KANUNUMUZ olan ve Anayasamıza göre Korunması gereken

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNUN,

TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME KANUNUNUN, 

 

5 ci maddesi,  Türk Inkılabına, Rejimine ve Vahdetine Muhalif bir ciheti olmamak,

                         Hükümetce, kabul edilmiş Resmi kıyafetlerden ayrı olmamak, ( kaydı ile )

                         İzcilik ve Sporculuk gibi Topluluklar ve Cemiyet ve Kulup gibi Heyetlerce,

                         Bu gün kullanılmakta olan ve yukarıdaki şartlara uygun olduğu bu teşekküllerin,

                         altıncı maddeye göre verecekleri beyannamelerle,

                         Mahalli Hükümetlerince anlaşılan Kıyafet ve Levazım Tip olarak kabul edilecektir,

                         ( yani Aynı Şartlara Haiz olmak üzere başka Tiplerde kabul edilebilir,)  der,

 

6.cı maddesi,  Kıyafet tebdili ( düzenlemesi ) halinde, İstimalden evvel, ( Yürürlüğe girmesinden öce )

                         Beyanname ile, ( Yönetmelik ile ) Yeniden kurulacak, İzcilik ve Sporculuk gibi topluluklar ve

                         Kulup gibi heyetler, Bir Kıyafet, Alamet ve Levazım taşımak istedikleri taktirde,

                         Nizamnameleri ile birlikte, Onları gösteren bir Beyannameyi ( Yönetmeliği )

                         aynı Makama tevdi eder,  

 

8 ci maddesi,   Mektep ve Başka bilgi Müesseselerine devam edenlerin, Bir Kıyafet, Alameti farika

                         kullanmalarına luzum görüldüğü taktirde, TİP TAYİNİ bu Mektep ve Müesseselerin,

                         Merbut bulundukları VEKİLLİKCE ( BAKANLIKCA ) Talimatname yapılır, 

                         Bu gibi Mektep ve Müesseseler için kabul olunacak alametleri,

                         Mektep ve Müesseselerden Mezun olanlarda taşıyabilirler, der,

 

11 ci maddesi, 2596 numaralı kanunun, 6 cı maddesine göre tanzim olunmuş ve Şürayı Devletce görülmüş

                         olan, bu Nizamname Hükümlerini İcra Vekilleri ( Bakanlıklar ) Heyeti yürütür, der,

 

     Yani ; Milletin Manevi değerlerine, Örfüne, Sosyal ve Sıhhı yaşantıyı korumaya yönelik olarak,

Görevin gerektirdiği Niteliklerle Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği düzenlenir der,

Hiçbir İnsan veya Devlet görevlisi, İslam Dininin Sosyal yaşantısını,

İslam Dininin İbadetlerinin bir tanesini dahi yok sayamaz, değiştiremez, kendine uyduramaz,

 

     Türk olmayan bir Yabancının, Türk Vatandaşlığına girmesi için bir zorlama varmı ?

Fakat Türk Vatandaşı oluncada, Türk Anayasa ve Kanunlarına uyması Zorunlu değilmi ?

Askeri disipline uymayan veya kendine uyduran bir İnsana Asker denilemeyeceği gibi,

Ben Müslümanın diyeninde, İslam Dininin Maneviyatına uyma ve

İslam Dininin Maneviyatını maddi olarak yaşama arzusundan daha doğal ne olabilir ?

 

     Yani Atatürk Kılık Kıyafet Kanununu, Dini, Ruhbanların, Ruhbanlık Kılık Kıyafetinden kurtarmak için çıkarmıştır,

Kadınların Kızların, Başını Kıçını açması için değil, 

 

     İslam Dininde ; Çocuk, Yaşlı, Kadın veya Erkek gibi, Cinsiyet ve YAŞ ayrımı yapmaksızın

Kısıtlama ve yasaklama getirmeksizin, Beşikten Mezara kadar Eğitim ve Öğrenim almak ve vermek,

Tüm Müslümanlara Farz, Zorunlu, Dokunulamaz, Devredilemez ve Vazgeçilemez bir İbadettir.

Bu günkü Din Eğitimi ve Öğretimi, İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetlerinden ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadislerinden yapılmadığı için,

Din Eğitimi ve Öğretimi kişilerin kendi görüşlerine ve ideolojilerine göre yapılan öğretiler olduğu için,

Toplumdaki İnsanlarımız, Çelişkilere ve sapıklıklara saplanmışlardır.

 

     Tevhidi Tedrisat Kanununun, Laikliğin, Anayasamızın ve 24 cü Maddesinin ve dahi Atatürk İlkelerinin amacı,

Eğitim ve Öğretimi birleştirmektir, Kız ve Erkek Öğrencileri birleştirmek değildir.

Atatürkten sonra, bir şekilde Devleti İdare yetkisini eline geçiren,

Lafta Çağdaş, Aydın ve Laik olarak geçinen, Örümcek Beyinli Bunak ve Karanlık kafalar,

Tevhidi Tedrisat Kanununu : Kız ve Erkek Öğrencileri birleştirmek olarak anlamış,

Laikliği : Din Eğitimi ve Öğretimi Derslerini diğer derslerden dışlamak, kısıtlamak ve yasaklamak olarak

anlamış, Anayasamızın Eğitim Öğretimde Eşitlik ilkelerini, 24 Maddesi İlkelerini, kendi çıkarlarına kullanmak

olarak almış, Atatürk İlkeleri ve Çağdaşlığı, Edepsizlik ve Hayasızlık Özgürlüğü olarak anlamış,

bu şekilde uygulamışlardır.

     4 ve 5 yaşlarındaki çocuklara kendi Kültürümüzde  olmayan Bale, Opera, Resim, Piyano, Keman dersleri

verilmesinin Modernlik, Çağdaşlık ve İlericilik göterilmesine karşılık, Temel Eğitim ve Öğretimde Din Eğitimi ve

Öğretiminin kısıtlanması, Yaş Sınırlaması getirilmesi, “ Çocuk, Din Eğitim ve Öğretimini 18 yaşına gelince kendi

seçsin ve yapsın “  gibi Masumane yalanlar ve Hiziplerle kısıtlanması,

Açık ve Net olarak İslam Dini ve Milletin Maneviyatı düşmanlığı değilmidir ? 

 

     Tevhidi Tedrisat Kanununun, Laikliğin, Anayasamızın ve 24 cü Maddesinin ve dahi Atatürk İlkelerinin amacı,

Eğitim ve Öğretimi birleştirmektir, Kız ve Erkek Öğrencileri birleştirmek değildir.

Atatürkten sonra, bir şekilde Devleti İdare yetkisini eline geçiren,

Lafta Çağdaş, Aydın ve Laik olarak geçinen, Örümcek Beyinli Bunak ve Karanlık kafalar,

Tevhidi Tedrisat Kanununu : Kız ve Erkek Öğrencileri birleştirmek olarak anlamış,

Laikliği : Din Eğitimi ve Öğretimi Derslerini diğer derslerden dışlamak, kısıtlamak ve yasaklamak olarak anlamış,

Anayasamızın Eğitim Öğretimde Eşitlik ilkelerini, 24 Maddesi İlkelerini, kendi çıkarlarına kullanmak olarak almış,

Atatürk İlkeleri ve Çağdaşlığı, Edepsizlik ve Hayasızlık Özgürlüğü olarak anlamış, bu şekilde uygulamışlardır.

Bu Olay : Lise ve Üniversite Kız Tuvaletlerinde, Çöplüklerde Bebek Ceninleri olarak önünüze gelmedimi ?

Bu Olay : Gayri Meşru Bebekler olarak Önünüze gelmedimi ?

Bu Olay : Kadın ve Kız Pazarlayan ve Pazarlananlar, Mafyasına düşürülenler olarak önünüze gelmedimi ?

Bu Olay : Namus İntiharları, Namus Cinayetleri, Töre Cinayetleri olarak, Önünüze gelmedimi ?

Bu Olayı : Televizyon Dizileri, Filmleri, Magazin Basını, gayet normal bir yaşam gibi gösterip teşvik etmiyorlarmı ?

Çağdaş Eğitim diyerek Liselerde ders olarak verilmek istenen Cinsellik Eğitiminin sonucu, bu olmayacakmı ?

Bu Olayı : Öğrencilere Prezervatif dağıtarakmı önlemeyi düşünüyorlar,

 

 

     İlk Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri ve Atatürk,

Eğitim ve Öğretimin nasıl yapılması gerektiğini Kanunla belirlemek için, Aklı Hür, Fikri Hür,

Nesiller yetiştirilmesi için, TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU'nu çıkardılar,

 

     Tevhidi Tedrisat Kanunun ismi ; Türkceleşmiş iki Arabca kelimedir,

“ TEVHİD “ Birleştirmek, “TEDRİSAT “ Dersler demektir,

Bütün itibarı ile “TEVHİDİ TEDRİSAT “ Din Eğitimi ve Öğretiminin, diğer derslerle birleştirilerek

bütünleştirilerek Eğitim ve Öğretim kurumlarında verilmesi zorunluluğu demektir.

 

     Temel Eğitim ve Öğretimde verilecek ders sayısı ve niteliği,

Tevhidi Tedrisat Kanununa göre belirlenmek zorundadır.

     Temel Din Eğitimi, Öğretimi ve İbadetler, Onun bunun söylediğine göre değil,

Herhangi bir İdeoloji temeline göre değil, İslam Dininin Asli kaynağı, Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Muhammedin Hadisleri dahilinde öğrenilmesi ve öğretilmesi, Eğitim ve Öğretiminin yapılması zorunludur.

 

     Temel Din Eğitimi, Öğretimi ve İbadetler, Onun bunun söylediğine göre değil,

Herhangi bir İdeoloji temeline göre değil, İslam Dininin Asli kaynağı, Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi

Hz.Muhammedin Hadisleri dahilinde öğrenilmesi ve öğretilmesi, Eğitim ve Öğretiminin yapılması zorunludur.

 

     DİN DERSİ ÖĞRETİMİ ve EĞİTİMİ,

 

     Din Dersleri diye, Din diye, Dinler veya Din Tarihi değil, Dinin Savaşları değil,

Peygamberlerin Hayatı veya Siyer değil, Sahabelerin ve Muhterem Zaatların Menkıbeleri değil,

Nemrutun, Eblehenin Tarihi değil, Dini Yorumlayanların Yorumları ile değil, Din Diye Mezhepler Anlatımları değil,

Sadece “ Ben İnandım ve İman ettim,” demekle değil, Din Diye Sadece Dua etmekle değil,

Bilinmesi ve Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan, asli konular, Yaş Guruplarına göre,

 

İlk Okulda,      Allah Zül Celal ve Rasulu Sevgisi ve Muhabbeti Konuları,

Orta Okulda,   Allah Zül Celal ve Rasulu Sevgisi ve MuhabbetiKonuları, Ehlibeyt Sevgisi ve Muhabbeti Konuları,

                        Ana Baba, Akraba ve Komşuluk Sevgisi ve  Muhabbeti, Konuları, Sevgi Saygı ve Hoşgörü Konuları,

                        Nasıl İman edilir, Nasıl İbadet edilir, Edep Haya ve İffet Konuları,

Lisede,            Nasıl İman edilir, Nasıl İbadet edilir, Yapmamız gerekenler, Yapmamamız gerekenler Konuları,

                        Helaller ve Haramlar Nedir Konuları,            Nasıl bir İş öğrenilecek, Ekonomi, Nasıl bir Zenaat öğrenilecek,  

                        Nasıl bir Meslek öğrenilecek Konuları, İlim ve Bilimin, Eğitimin Nasıllığı Konuları,

                        Devlet İdaresi Hükmiyeti ve Devlet İdareciliği Konuları,

 

     Edep Haya ve İffet Konuları, Yaş ve Cinsiyet guruplarına göre, Erkek ve Bayan Din Dersi Öğretmenlerince

Dinin Asliyetinden, Dinin Sahibinden, Direkt, Allah Zül Celalin Ayetleri Hükmiyetleri İfadesi sıralaması ile,

Direkt,  Allah Rasulunun, Sözleri, Fiiliyatları, Hadislerdeki Hükmiyetleri İfadesi sıralaması ile,

Belgesel Niteliğinde Anlatım ifadeleri ile verilmesi ELZEMDİR.

Böylece, İnternetin Zararlı yönlerinden, kendini kurtarabilecek Nesiller yetişmiş olacaktır,

Bu Konular, İmamhatip Liselerinde, İlahiyat Fakültelerinde dahi Varmı ? !!!

Din Dersinde öğretilen ve Öğrendiğimiz Konular Din midir ? !!!

 

     Tevhidi Tedrisat Kanunun anlamı ve amacı : Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında,

Temel Eğitim ve Öğretim dersleri, Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih derslerini,

Tam ve Doğru şekilde birleştirilerek, birbiriyle alakaları ve neticeleri olan şekilde, Beşeri derslerle birlikte,

Temel Din Eğitimi ve Öğretimi derslerinin, Din Eğitimi ve Öğretimi dersleri ile birleştirilip bütünleştirilip,

En doğru şekilde düşünebilen, Medeni bir şekilde tartışabilen,

doğru kararları alıp doğru icraatlar yapabilecek olan, Aklı Hür, Vicdanı Hür, Nesiller yetiştirebilmek tir.

 

     ATATÜRK ün, Belirttiği gibi “ Aklı Hür Vicdanı Hür Nesiller yetiştirilmek “ isteniyorsa, !

Atatürk İlkeleri, Atatürkün Laikliği ve Eğitim ve Öğretimi tanımlaması gereği,

Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği : Eğitim ve Öğretim Diğer Derslerle birlikte verilmek zorundadır.

Din Eğitimi ve Öğretimi, Devletimizin Eğitim ve Öğretim kurumlarında tam ve doğru olarak verilmediği için,

ne olduğu belirsiz sapık tarikatların, Dinci gibi gözüken yada Dinci olmadığını söyleyen,

ne emelde olduğunu gizleyen Siyasetcilerin, Simsarların elinde İdeolojik olarak kullanılmaya mahkum oluyor,

Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında, Din Eğitimi ve Öğretimi, kısıtlamalar, yasaklamalar ve

çarpıtmalar ile asliyetini kaybettirerek verilirse, Bilimin, gelişmenin ve çağdaşlığın olması mümkün değildir,

Devletin Eğitim ve Öğrenim kurumlarında, Beşeri derslerle birlikte ve birbiriyle alakalı şekilde,

Din Eğitimi ve öğretimi verilmelidirki, Bilim, araştırma, geliştirme ve çağdaşlık olabilsin.

 

     Anayasamızın 24. maddesi ve Inkılab Kanunu olan Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince,

Devletin Eğitim ve Öğretim kurumlarında verilmesi zorunlu olan Temel Din Eğitimi ve Öğretimi bugün,

bir anlam ifade eden tam ve doğru şekilde verilmediğinden,

Laik Eğitim ve Öğretim adı altında kısıtlandığından, Hiç kimse,

İslam Dininin asli kaynağı olan Kuranı Kerim Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin

Hadislerinin neyi ifade ettiğini öğrenemiyor, anlayamıyor,

 

     Inkılab Kanunumuz olan Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Anayasamızın 24 cü maddesi de aynı şartları koyar.

Eğitim ve Öğretimi bazı kavramlar adı altında, Tek yönlü yapmak veya yaptırmak,

birde Eğitim ve Öğretime İdeolojileri karıştırmak, Toplumsal hoşgörüsüzlüğü, cepheleşmeyi,

zıtlaşmayı ve Terörü getirdiği açık ve net olarak ortada değilmidir, ?

 

     Kuranı Kerimin Ayetlerinde ve Hz.Muhammedin Hadislerinde,

Hata, eksiklik ve çağdışılık arayan, kendi hatasını, eksikliğini ve çağdışılığını bulur.

Devletin Eğitim ve Öğretim kurumlarında Din eğitimi sadece masal olarak geçiyor,

İmam Hatip liselerinde ise, yetersiz ve yersiz bir Müfredatla sınırlanıyor,

İmam Hatip Liseleri Müfredatında dahi, yukarıdaki konu bazlı

Ayet ve Hadis incelemesi Eğitimi ve Öğretimi verilmezken,

Diğer vatandaşlar, Dinini nereden ve nasıl öğrenecek,

Din vicdanlara hapsedilecek bir olgumudur ? DİN Eğitimi ve Öğretimi İrticamıdır, Gereksizmidir ?

 

     İnancının gereğini öğrenmeyenler, Öğrenmek istemeyenler, yaşayamayanlar,

Yaşadığının Doğru İnanç olduğuna inanmak zorunda kalır,

İslam Dininin İnancını ve İbadetlerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmeyenler, Öğrenmek istemeyenler,

yaşamayanlar, yaşadıklarının doğru inanç ve ibadet olduğuna inanır,

İnancın ve İbadetin ne olduğunu bilmedikleri ve İbadetleri olmadığı için, İbadet ve Devlet işlerini ayırt

edemezler, Ancak ve ancak, İslam Dininin İcaplarını, İbadetlerini öğrenenler ve yerine getirenler,

Din ve Devlet işlerini birbirinden ayırt edebilirler,

 

     İnancının gereğini Öğrenmeyen, Öğrenmek istemeyen, yaşamayan,

yaşadığının doğru inanç olduğunu zanneden, Şimdiki Laik Zümreler,

Laikliği : İnançsızlıklarına inanmak olarak gördüklerinden,

Laikliği : Dinin Sosyal yaşantısını Toplumdan soyutlamak ve İbadetlerin reddedilmesi olarak gördüklerinden,

Laikliği : Şahsı, Dininin Sosyal yaşantısından, kısıtlanarak uzaklaştırılması olarak gördüklerinden,

Laikliği : Din Eğitimi ve Öğretimini, kısıtlamak ve çarpıtmak olarak gördüklerinden,

İslam Dinin Sosyal yaşam biçimi ve İbadetlerini, İrticai faaliyet ve Laiklik karşıtı eylem olarak nitelendiriyor,

İslam Dininin İbadetlerini ve Sosyal yaşam biçimini, Devlet adına Suç olarak icat ediyor ve nitelendiriyor,

Kişiyi ve Toplumu bunlardan dolayı, Yargılıyor, cezalandırıyor, Toplumdan tecrit ediyor.

Akılsız, Mantıksız saçma sapan yasaklamalar ve kısıtlamalar getiriyorlar. Laikliği, Dinsizlikmiş gibi uyguluyorlar,

Bu vakıa, Sosyal Hukuk ve Adalet İlkelerine bağlı Devlet anlayışı ile taban tabana zıt değilmi ?

Bu vakıa, Türk Milletinin, Ülkesi ile bölünmez bütünlüğünün parçalanması demek olan Sosyal Terör değilmi ?

 

     Toplumda : Sosyal Yaşam ve Din Kuralları ve Din Eğitimi ve Öğretimi :

Devlet Okullarında birbirinden ayrılırsa, Soyutlanırsa, aşağıdaki sapıklıklar ortaya çıkar,

Din ve Sosyal Yaşam Kuralları olarak yerleşir,

Şayet, Ayetlerdeki ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerdeki, Düşünceyi, Felsefeyi, Siz anlamaya çalışmazsanız,

Tartışmazsanız, Ayet ve Hadislerin Düşüncesini, Felsefesini, Tartışmasını,

Münafıklar, Münafık Din Adamları Münafık Basın ve Medya yapar,

Düşüncesi ve Felsefesi olmayan bir adam, Köyün altında bir yalan atar, üstüne çıkar kendide inanır,

Onların, Çirkef Düşünce, Felsefesinde ve Tartışmasında boğulur kalırsınız,

Fakat, Tartışma yaparkende, Adam Gibi Tartışma yapacaksınız, başka şekilde değil !

 

     Ayet ve Hadislerden, Kendi Bilgisini, Kariyerini, Kendi yönünü geliştirmesini, bırakın herkes kendisi yapsın,

Zira, bir diğeri çıkıp, Laiklik taraflılığı adına, İrticai faaliyet ve Laiklik ve Laik Eğitim ve Öğretim, Kavramları adı

altında, İslam Dinine, Kuranı Kerim ve Ayetlerine, İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerine,

İslam Dininin İbadetlerine, Ezan, Namaz, Oruç, Haç ve Türban İbadetlerine ve Mukaddesata,

1400 yıl önceki karanlık, Kara kitap, Bu adamları belliycez, Yarasalar, Yobazlar, Kökten Dinciler, Aşırı Dinciler,

Çağdışı adamlar, Karanlık Kafalılar, İrticacılar, Takiyyeciler, Beyin yıkayıcılar, Bir Metrelik bezin peşine

düşenler, Tarikatcılar, Laiklik ve Rejim düşmanları diye, Çirkef bir Siyasetle, Milletin Manevi değerlerine

hakaretlerle saldıranlara, Sen İftira ve Hakaret ediyorsun diyemiyor,

 

     Laiklik ve Laik Eğitim ve Öğrenim ve Cumhuriyet kazanımları kavramları adı altında,

Anayasal Devlet Yetkisini, İdeolojik ve Partizan olarak kötüye kullanan,

İslam Dinini : Sosyal Yaşamı ve İbadetleri olmayan, yok sayan bir İnanç Sistemi olarak gösteren ve uygulayan,

İslam Dininin Hiçbir İbadetini ve Sosyal Yaşamını karşısında görmek istemeyen, Çağ dışı olarak niteleyen,

Din Eğitim ve Öğrenimini kısıtlayan yasaklayan ve engelleyen, gerek Siyasilerin, gerek Dinci gibi gözüken ve

Tamamıda İslam Dinine saygısı özde değil lafta olan soysuz Demokratların ve

İdarecilerin yetki diktatörlüğüne, bırakmıyormu ?

 

     Toplumumuz, Doğru Toplum ve Temel Din Eğitimi ve Öğretimini, Toplumsal Sosyal Vatandaşlık bilgilerini,

Temel Türk Tarihi Eğitimi ve Öğretimi, Temel Kimliğimiz ve Kişilik Eğitimini,

Türk Bilimi ve Sosyal yaşama geçiriliş şekli ve Türk Medeniyetini,

Tam ve Doğru ve Nitelikli olarak, İdeolojilerden arındırılmış şekilde, Devletimizin Okullarında,

Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında, Zorunlu Temel Eğitim ve Öğretimde, Diğer Derslerle birlikte ve

birbirlerine olan alakaları dahilinde, Doğru ve gerçek bir müfredatla birleştirilerek öğrenirlerse,

Sizinde hoşlanmadığınız, benimde hoşlanmadığım, Şuursuzluk, Bilinçsizlik ve tamamen cahillikten oluşan

boşluğu kullanan İnsanlar ve Zümreler, kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Oluşturulmaya çalışılan, Laik Devlet İdeolojisi ve Laik Eğitim Öğretim adı altında

Din Eğitimi ve Öğretiminin kısıtlanması ile veya başka yolla değil.

 

     Din Eğitim ve Öğretimini Devletin Eğitim ve Öğretim kurumlarından dışlarsanız,

dışardan alınan Din eğitimi ve öğretimi ne kadar doğru olur ?

 

     Araştırma, Öğrenme ve Toplumun anlayacağı biçimde anlatma yerine,

İslam Dininin, İnsana ve Topluma ve Sosyal Hayata ve Sosyal yaşantıya hitap eden doğru şekli yerine,

Pornofösör Entel dantel İlahiyat Dekanlarının ve İslamcı yazarların,

Televizyonlara çıkıp Safsatalar uydurması, tiksinti veren asliyeti olmayan Masallar ve Hikayeler anlatması,

bu safsatalarıda gerçekte varmış gibi anlatması,

Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği Hutbe ve Vaazlar, Merkezi Sistem Vaazlar ve Hutbeler, Konuşmalar,

Cuma Vaazlarında Merkezi sistemle, Din Adamı sıfatında Uyuşturulmuş, Cahilleştirilmiş Vaizlere,

Vaaz ve Hutbelerde hikaye ve masal anlattırmak, Camilerdeki Din Görevlilerine, Namaz kıldırma Memurlarına,

Cemaate sadece Namaz komutları verdirmek, Toplumumuzda Cehaletin kaynağı olmuştur,

     İspatı ;

İnsana ve Topluma, Sosyal Hayata, Sosyal Yaşama neler getirdiğini bildiren Ayet ve Hadislerden,

Kuranı Kerim Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi Hz Muhammedin sözleri olan Hadislerden,

Bu yazımda bulunan Ayet ve Hadislerden, Cuma Vaazlarında ve Hutbelerinde hiç anlatıldımı ?

     Anlattırmazlar, çünkü bu doğruların öğrenilmesi, Şu anda Hakimiyeti elinde tutanların işine gelmez,

Toplumu ve Milleti devamlı kargaşa ve Terör içinde bırakmak isterler, Kargaşa ve Terörden çıkar sağlarlar,

Bu Doğrular öğrenilirse, Kendi İdeolojilerinin İnsana, İnsanlığa ve Topluma ne kadar zararlı olduğu ortaya çıkar,

İmam Hatipler, Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanı yetiştiriyor diyerek, Bunlar İrtica yuvası diyerek,

Yalan ve İftira atarak, Kendi pisliklerini örtmeye ve kapatmaya çalışırlar,

“ Dün dündür, Bugün bugündür “ Benim Memurum İşini Bilir, “ diyerek,  Bu pislikler, Yolsuzluklar,

Vurgunculuklar, Milleti Fakru Zaruret içinde Harap ve Bitap düşürmeler olarak önünüze gelmedimi ?

 

     İslam Dininin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerinin

kısaca Şeriatın Biz İnsanlara verdiği ve gösterdiği Devlet Yönetimi şekli,

Sosyal Hukuk ve Adalet İlkelerine bağlı, Tam Demokratik ve Tam Laik Cumhuriyet şeklidir.

Bunu anlamnın tek yolu ise, ancak ve ancak Kuranı Kerimim Ayetlerini ve Hz.Muhammedin Hadislerini okumak,

tam ve doğru biçimde anlamak, öğrenmek ve öğretmektir.

Hak Hukuk ve Adalet adına, Eğitim ve Öğretim adına, Ticaret ve Ekonomi adına, her ne iş yaparsanız,

Beşeri Bilimleri ve Manevi Bilimleri, Maddi ve Felsefi Bilimleri ve İhtiyaçlarınızı ararsanız,

kısaca İnsanlık için ne ararsanız, En güzelini, en idealini, en iyisini ;

Kuranı Kerimin Ayetlerinde ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerini okur ve

kastettiği mana açılımlarını anlamaya çalışırsanız, Hepsini bulursunuz,

 

    ATATÜRKÜN, CUMHURİYET İLKELERİNDEN BİRİ OLAN LAİKLİĞİ, EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ TANIMLAMASI

“ En Hakiki Mürşit İlimdir İlkesi, “ Muasır Medeniyet seviyesi “ olarak gösterdiği ilericilik ve çağdaşlık,

yukarıdaki Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ?

     Ruhbanlık Eğitimi ve öğretimi vermeye başlayan Tekke ve Zaviyeleri kapatması,

Ruhbanlık Kurumu olmaya başlayan Halifeliği ve Hilafeti, Yeni Devletimiz kurulduğunda, Resmen kaldırması,

Tevhidi Tedrisat Kanununu Yani Dini Eğitimi ve Öğretiminin Diğer Derslerle birleştirilmesi Kanununu çıkarması,

Dinin, Ruhbanlık Kılığından kurtarılması için, Kılık ve Kıyafet Kanununu çıkarması,

     Anayasamızın 26, 27, 42, 24, 12, 20, 17, 19, 15, 13, 124, 130, 131, 10, 11, 38, 14 ve 5. maddeleri ve

Din Eğitim ve Öğretiminin Birleştirilmesi Kanunu, Tevhidi Tedrisat Kanunu,

yukarıdaki  Ayet ve Hadisleri ifade etmiyormu ? Bu Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

 

     ANAYASAMIZDA EĞİTİM ve ÖĞRENİM HAKKI NEDİR ?

 

     Anayasamızın 1. maddesi : Türkiye Devleti,  bir Cumhuriyettir der,

 

     Anayasamızın 2. maddesi :

Türkiye Cumhuriyeti,Toplumun Huzuru, Milli dayanışma ve Adalet anlayışı içinde, İnsan Haklarına Saygılı,

Atatürk Milliyetciliğine ve Anayasanın başlangıçtaki Temel İlkelere dayanan,

Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devletidir der,

 

     Anayasamızın 12. maddesi :

Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler :

Kişinin : Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarınıda ihtiva eder, der,

 

     Anayasamızın 20. maddesi :

Herkes, Özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir, der,

 

     Anayasamızın 27. maddesi :

Herkes : Bilim ve Sanatı, serbestce öğrenme ve öğretme, açıklama,

yayma ve bu alanda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir, der,

 

     Anayasamızın 26. maddesi :

Herkes düşünce ve kanaatlerini, Söz, yazı, resim veya başka yollarla,

tek başına veya toplu olarak açıklama veya yayma hakkına sahiptir der.

 

     Anayasamızın 5. maddesi : DEVLETİN, AMAÇ ve GÖREVLERİ :

TÜRK MİLLETİNİN, Ülkesi ve Milleti ile Bütünlüğünü ve Bölünmezliğini, Bağımsızlığını, Cumhuriyeti ve

Demokrasiyi korumaya, Kişilerin ve Toplumun : Refah, Huzur ve Mutluluğunu sağlamaya çalışmaktır,

Kişinin : Temel Hak ve Hürriyetlerini, Sosyal Hukuk Devleti ve Adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak suretle

sınırlayan, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik engelleri kaldırmaya çalışmaktır,

İnsanın : Maddi ve Manevi Varlığının gelişmesi için, gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır, der,

 

     Anayasamızın 10. maddesi :

Herkes : Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasi düşünce, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve benzeri sebeplerle,

ayrım gözetilmeksizin, Kanunlar ( Anayasa Hükümleri ) önünde eşittir,

Hiçbir kişiye, Aileye, Zümreye veya Sınıfa, imtiyaz tanınamaz, Devlet Organları ve İdare Makamları,

Bütün işlerinde, Kanunlar önünde Eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek Zorundadır, der,

 

     Anayasamızın 70. maddesi :

Her Türk : Kamu Hizmetine girme hakkına sahiptir, ( Kamu Hizmeti alma Hakkınada Sahiptir )

Kamu Hizmetine alınmada, ( Kamu Hizmeti Alırkende )

Görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez, der,

 

     Anayasamızın 19. maddesi :

Herkes ; Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir,

Şekil ve şartları kanunla gösterilen hallerin dışında, Kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz der.

 

     Anayasamızın 130. maddesi :

Üniversiteler ile Öğretim Üyeleri ve yardımcıları, her türlü araştırma ve yayında bulunabilirler,

Ancak bu yetki, Devletin varlığını ve Milletin bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez, der,

 

     Anayasamızın 15. maddesi :

Kişinin ; Maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne, yaşama hakkına DOKUNULAMAZ,  Kimse ; Din, vicdan,

düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, bunlardan dolayı suçlanamaz, Suçluluğu Mahkeme kararı ile

saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz, Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, der.

 

     Anayasamızın 17. maddesi :

Herkes, Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme hakkına sahiptir,

Kimse, İnsan Haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz, der,

Yani :   Türkiye Cumhuriyeti Devleti : Devleti eline geçiren Zümrelerin,

            İdeolojisine göre kısıtlamalar, Yasaklamalar getiren Engizisyon Devleti değildir, der,

 

     Anayasamızın 38. maddesi :

İdare : Kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz, der,

 

     Anayasamızın 131. maddesi :

Yüksek Öğretim Kurumlarının, Öğretimi planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek,

Yükseköğretim Kurumlarındaki, Eğitim ve Öğretim ve Bilimsel faaliyetleri yönlendirmek,

Bu Kurumların, Kanunda belirtilen amaç ve İlkeler doğrultusunda kurulmasını geliştirilmesini,

Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yüksek Öğretim Kurulu kurulur, der,

 

     Anayasamızın 124. maddesi :

Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren,

Kanunların ve Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak şartıyla Yönetmelikler çıkarabilirler, der,

 

     Anayasamızın 11. maddesi :

Anayasa hükümleri, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını, İdare makamlarını ve diğer kurum, kuruluş ve

Kişileri bağlayan TEMEL HUKUK KURALLARIDIR, Kanunlar, ( Mahkeme kararları, Kılık Kıyafet yönetmeliği, )

ANAYASAYA AYKIRI OLAMAZ, der,

 

     Anayasamızın 42. maddesi :

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tesbit edilir ve düzenlenir,  Eğitim ve öğrenim, Atatürk İlkeleri ve Inkılabları

doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır,

Eğitim ve Öğrenim kurumlarında, sadece eğitim, öğrenim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür,

Kimse Eğitim ve ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz der.

 

     Anayasamızın 14. maddesi :

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma

hakkını verir şeklinde yorumlanamaz, der,

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ; Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,

Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Temel Hak ve hürriyetleri yok etmek,

Devletin ; bir kişi veya Zümre tarafından yönetilmesi, Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde

egemenliğini sağlamak, Dil, Irk, Din ve Mezhep ayrımı yaratmak, ve sair herhangi bir yoldan kavram ve

görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar der.

 

     Anayasamızın 24. maddesi :

Herkes : Vicdan, Dini İnanç ( İbadet ) ve Kanaat Hürriyetine Sahiptir,

Kimse, İbadete, Dini Ayin ve Törenlere katılmaya, Dini İnanç ve Kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz,

Kimse, Dini İnanç ve Kanaatlerinden ( İbadetlerinden ) dolayı kınanamaz ve Suçlanamaz, der.

14, madde Hükümlerine aykırı olmamak şartıyle, İbadet, Dini Ayin ve Törenler Serbesttir, der,

  Kimse : Her Ne Suretle olursa olsun, Din veya Din Duygularını,

Dince Kutsal sayılan şeyleri İstismar edemez ve kötüye kullanamaz der,

Kimse, Devletin : Sosyal, Ekonomik, Siyasi veya Hukuki düzenini, Kısmende olsa,

Din Kurallarına dayandırma veya Siyasi ve Kişisel Nufuz sağlama amacıyla kullanamaz,

  Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi : Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır,

Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi : İlk ve Orta Öğretim kurumlarında okutulan Zorunlu dersler arasında yer alır,

Bunun dışındaki Din Eğitimi ve Öğretimi, ( Diğer Dinler Eğitimi ve Öğretimi ) ancak Kişilerin kendi isteğine,

Küçüklerin Kanuni Temsilcilerinin talebine bağlıdır, der,

 

     Dini İbadetlerden hiçbiri Anayasamızın 14. maddesine muhalif veya aykırı değildir olamaz,

Dini İnanç ve Kanaatlerin açıklanmaya zorlanamayacağı,

Kanaatlerinden, İbadetlerinden dolayı kınanamayacağı, Suçlanamayacağı gibi,

Dini İnanç, Kanaatler, İbadetler açıklanmak zorunda kalındığında da,

Herhangibir Yasaklama ve Cezai Müeyyide uygulanamaz,

Anayasamızın 14 cü maddesine aykırı olmadığı halde, Bir Yasaklama ve Cezai Müeyyide uygulanırsa,

Bunun adı hangi Anayasa ve Hukuk olur ?

 

     Anayasamızın 153. maddesi :

Anayasa Mahkemesi, ( ve YÜKSEK MAHKEMELER ) bir Kanun veya Kanun hükmünde kararnamenin

tamamını veya bir bölümünü veya bir hükmünü iptal ederken,

Kanun koyucu gibi bir haraketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez, der,

 

     Anayasamızın 13. Maddesi :

Temel Hak ve Hürriyetlerle ilgili, Genel, Özel sınırlamalar,

Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve ön görüldükleri amaç dışında kullanılamaz,

Temel Hak ve Hürriyetler : Devletin, Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin,

Cumhuriyetin, Milli güvenliğin, Kamu düzeninin, Genel asayişin, Kamu yararının,

Genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen

özel sebeplerle, Anayasanın Sözüne ve ruhuna uygun olarak ( ANCAK VE ANCAK ) Kanunla sınırlanabilir,

( MAHKEME KARARLARI İLE DEĞİL ) der.

 

     Anayasamız Bu Maddeleri, Acaba Şu anda Kimlere der ? 

 

     3 MART 1340 Tarih, 430 sayılı TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU,

2  ARALIK 1934 Tarih, 2596 sayılı BAZI KİSVELERİN GİYİLEMEYECEĞİNE DAİR, KILIK KIYAFET KANUNU,

18 ŞUBAT 1935 Tarih, 2933 sayılı 2596 sayılı Kanunun tatbik suretini gösterir, NİZAMNAME KANUNU,

Inkılap Kanunlarımız, 5 Şubat 1937 de Kabul edilen Laiklik İlkesinden önce kabul edilmiştir,

Inkılap Kanunları İdeolojik Laikliğe değil, Laiklik, Inkılap Kanunlarına dayanmaktadır,

     Dini : Siyasete alet ediyorsunuz, Din İstismarcılığı yapıyorsunuz, Takiyye yapıyorsunuz,

Bölücülük yapıyorsunuz diyerek, gerek Dini bilgileri, gerek Hukuki bilgileri, gerek Beşeri bilgileri,

gerek Ekonmomi bilgilerini, gerek Tarihimizi, Kaynağından ve Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında

öğrenmemizi ve değerlendirmemizi, Muhakeme edebilmemizi, Doğruyu bulmamızı : İdeolojik olarak engelleyen,

Kökten fanatik Partizan Siyasilerin ve İdarecilerin asli emellerini şimdi anlayabildinizmi ?

 

     Anayasamızın 24. maddesi ne göre Din Eğitimi ve Öğretimi Temel ve zorunlu dersler arasında yer alır,

 Temel, Din Eğitimi ve Öğretimi, Devletin Eğitim ve Öğrenim kurumlarında,

Toplumumuzun, Milletimizin her ferdine verilmek zorundadır.

 Ancak bu şekil Eğitim ve Öğretim ile, Toplumsal cepheleşme, Toplumsal huzursuzluk, Toplumsal tahrikler,

Toplumsal çatışma ve hoşgörüsüzlük Dinci ve Dinci olmayan her türlü simsarlık ve istismar ortadan kalkar,

İdeolojiler ile şartlanmış Eğitim ve Öğretimle yada başka yollarla değil,

 

     Din Eğitimi ve Öğretimi, Tam ve Doğru şekilde, Devletimizin Eğitim ve Öğretim kurumlarında verilmelidir ki,

başka yerlere gidilip : “ Türkiye Devleti Darul Harptir, İslam Ülkesi değildir “ diyerek

Terörist olarak geri gelmesin, Sizde : İslam Dininin gerçekleri ile, Terörü ayırt edin, İslamcı Terör gibi iftiralarla

Milleti aldatmaya kalkmayın, Temel Din Eğitimi ve Öğretimi içeriği, Mahkeme Kararları ile, Anayasaya aykırı

olarak gösterilir, Temel Eğitim ve Öğretimden ayrılır, kısıtlanır, kaldırılır, Diğer Temel Derslerle alakasız hale

getirilir veya yok sayılırsa, Başkaları devreye girer, Başka yerlerden öğrenilen yanlış Dini bilgilerle

Terörist olarak gelir, Din Eğitim ve Öğretimini Devletin Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Tam ve Doğru olarak

verinki, Dışarıdan öğrenilen Yanlış bilgilerle Terörist olarak gelinmesin

 

     Hizbul Vahşi Terörü, Hizbul Tahrir Terörü, Elkaide Terörü, nasıl oluyorda kendi kendine çıkıyor ve

hiç bir İz bırakmadan tekrar kayboluyor, Hizbul Vahşi Terörünü, Hizbul Tahrir Terörünü, Elkaide Terörünü

besleyip büyütenler, İslam Dinini Sosyal yaşantısı ile Maneviyatını yaşamaya çalışan İnsanlarmıdır,

Yoksa Sizinde ve Herkesinde bildiği gibi, Kendini Dünyanın Jandarmalığına çıkarmış olan

Amerika ve İngiliz Siyaseti Terörümüdür ?

Bu Teröristlerin arkasından gelip, Çeşitli kavram kargaşaları ile Milletimizi kamplara bölenler kimlerdir ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL, İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN

YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Eğitim ve Öğretim Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim