ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ÇOCUK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 510

     ÇOCUK TERBİYESİ NASIL OLMALIDIR ?  

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ NASIL OLMALIDIR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 180

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuklarınızı, Kuran Okutmakla, Kuranı Anlamakla, İbadetlerini yapmakla,

Allahın Rasulu olan Benim Sevgimle ve Ehli Beytimin Sevgisi ile Terbiye ediniz, “ dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 826

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuklarınızı Güzelce Terbiye etmek suretiyle, Çocuklarınızı Toplum İçinde Değerli kılınız,

Zira Terbiyeli olmak, Toplum İçinde Değerli olmaktır, “ dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    BUHARİ MÜFRED HADİS No 92 ve 154

  Sahabeden Velid İbni Umeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Terbiyeniz Babanızdandır, ( ve dahi Annenizdendir ),

Sizler Kimi Kısır ( yani Çocuğu olmayan ) Zannedersiniz, ?

Asıl Kısır olanlarınız, Çocuklarına Ahiret Terbiyesi vermeyenlerdir, “ dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    TİRMİZİ HADİS No 1951ve 1952

  Sahabeden Cabir Bin Semure (ra) Eyüp Bin Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir kimsenin, Çocuğuna iyi bir Terbiye vererek ( Küçüklerimize şefkat eden, Büyüklerine Saygı

gösteren, Saygılı olan şekilde ) Çocuğunu eğitmesi, O Müslüman için Sadakayı Caridir, Devam eden Sadakadır,

Hiçbir Anne, Baba Çocuğuna güzel bir Terbiyeden daha üstün bir şey daha veremez, Miras bırakamaz,” dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S66 H10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuk Doğduğu Zaman, Allah Zül Celal O Çocuğun üzerine Bereketini yağdıran bir Melek gönderir,

O Çocuk, Kız Çocuğu ise, O Melek " Zaiften ve Aciz bir Kul doğdu, O Kız Çocuğuna yardım edenler,

Kıyamete kadar yardım görücüdürler, " der, O Çocuk, Erkek Çocuğu ise,

O Melek O Çocuğun iki gözü arasından öper ve " Allah Zül Celal Sana Selamını gönderdi, " dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    BUHARİ HADİS No 1324

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Kendisine Doğrular bildirilen, Kendiside Doğru söyleyen,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana, İnsanın Hilkatinden Atvârından, Yaratılışından haber verdi,

“ İnsanın Hilkati, Atvarı, Yaratılışı, Baba Mebdeinden, Ananın Karnında Kırk Gün toplanır, Sonra O maddeler,

Kırk gün kadar zamân içinde katı bir kan pıhtısı hâlini, Müdga, Cenin, yani bir çiğnemlik Et halini alır 

Sonra, İnsan gibi Vucud azaları hasıl olur, Sonra, Üçüncü ayın sonunda, Dördüncü ayın başında,

Dördüncü Tekamül Tavında, Devam eden Yaratılışın Tamamlanması için,  Allah Zül Celal bir Melek gönderir,

Tekâmül eden Müdgaya, O Cenine, Doğumunu, Onun Ne işle iştigal edeceğini, Rızkını, Şaki veya Said Bir

Kimsemi olacağını, İmanlı birimi, İmansız birimi olacağını, Kaderini, Ecelini yazmasını emreder,

Melek, O Ceninin Fıtratına, Şaki kişiliğinide, Said kişiliğinide yazar, ( Yani Her İnsanın İki Kişiliği vardır,)

Melek, Cenine bunları yazdıktan sonra, O Cenine Ruhu verilir, O cenin artık Tam bir İnsan olur, 

O Çocuk Doğup Akıl Baliğ yaşa geldikten, Doğru ile Yanlışı seçebilme yaşına geldikten sonra,

O Çocuk, Said bir kişiliği ile, Doğru Ameller yaparsa, Cennetlik olanların Amelini yaparsa,

Cennete girmesi için, Onunla Cennet arasında sadece birkaç kulaç, birkaç adım mesafe kalır,

Yok şayet, Şaki bir kişiliği ile, Haram olan, Yasak olan şeyleri yaptığında ve sakınmadığında,

Doğru amelleri yapmadığında, Cehennemliklerin Amelini yapmaya başladığında Cehennem ile onun arasında,

birkaç kulaç, birkaç adım mesafe kalır, Bu Ona verilen Ömür süresince devam eder,

Ömrünün sonunda Şaki olarak ölürse Cehenneme gider, Said bir kişi olarak ölürse, Cennete gider,

O Meleğin, O,  Anne karnında iken yazdığı yazısı tahakkuk eder, “ dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    MÜSLİM HADİS No 2658

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Doğan Çocuk, İslam Dini Fıtratı, İslam Dini üzere doğar, Sonra Anne ve Babası,

O Çocuğu Yahudileştirir, veya Hiristiyanlaştırır, veya Mecusileştirir, Kendi Dinine yöneltir,

Yani Herkes Kendi Dinine tabidir, Hangi Dini seçerse, O Dinde devam eder “ dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S340 H12

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her doğan Çocuk, İslam Fıtratı üzerine doğar, Akıl Baliğ olunca,

Kendi Kendini Kendi Aklı ile yönetebilme yaşına gelince, Lisanı gönlündekine tercüman olunca,

ya Müslüman Bir Kul, Yada Allah Zül Celale Küfreden Kafir bir Kul olur, Dinini Kendisi seçmiş olur, “ dedi der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    İBNİ MACE HADİS No 82

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Ensar’dan Ergenlik Çağına ermeden Vefat eden bir Çocuğun, Cenaze Namazı kılınması için getirilmişti,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Ey Allahın Rasulu, Ne Mutlu O çocuğa, Günah işleme çağına

ermeden, Hiçbir Kötülük ve Günah işlemeden, Vefat eden bu Çocuk Cennet kuşlarından bir kuştur değilmi ?

diye sordum, Allah Rasulu cevaben bana, Ya Aişe dedi, “ Şu söylediğin sözü söylememen,

Susman daha uygun olur, Kimin Ne Hal içinde olduğunu Ancak Allah Zül Celal bilir, 

  Şüphesiz Allah Zül Celal Bir Kısım İnsanları Cenneti için yarattı, Bir Kısım İnsanlarıda Cehennem için yarattı,

İnsan oğlu, Fıtratındaki, Kendisine yazılmış olan Şaki Kişiliğine yönelen bir kişilik taşıyorsa, Cehennem için

yaratılmış olur, İnsan oğlu, Fıtratındaki, Kendisine yazılmış olan Said Kişiliğine yönelen bir kişilik taşıyorsa,

Cehennem için yaratılmış olur, Çocuklar,  Ana ve Babasının henüz Bellerinde iken ( vede doğumlarından sonra,

Ana ve Babanın Çocuklarına verecekleri Terbiyeye göre,) Bazılarını Cennet için Yaratılmış olur,

Bazılarıda Cehennem için Yaratılmış olur, ( Ebebeyni Şayet İslam Terbiyesi verecekse O Çocuk Cennette gider,

Ebebeyni Şayet Sapıklık Sapıtmışlık Terbiyesi verecekse, Cehenneme gider, ) “ dedi der, 

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    FATIR SURESİ AYET 8

“ Yapığı Kötü ve Çirkin şeyleri, Güzel ve Hoş gören Kimseler, Kötü ve Çirkin şeyleri Süsleyip Güzel gösterenler, 

Vehinlerini, Kötü şeylerini, Kötü Amellerini, Aklı ile Güzel ve Hoş görmeyen Kimselerle,

Gerçeği gören Kimselerle, Bir olurmu ?

Allah Zül Celale, Kuranı Kerim Ayetlerine, Rasulumun Sözlerine, Hadislerine, Sünnetlerine

Gönlünü açmayan Kişiyi, Allah Zül Celal Sapıklık içinde bırakır, Gönlünü açan Kimseyi, Doğru yoluna iletir,

Allah Zül Celal Herkesin Niyetini ve Ne yaptığını ve Ne Yapacağını Bilendir, “ der,

 

     ÇOCUK TERBİYESİ                    BUHARİ HADİS No 680

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mümin Çocuklarıda, Müşrik Çocuklarınıda yaratırken,

O Çocukların Nasıl yaşayıp Ne işleyeceklerini bilendir, “ dedi der,

 

  Allah Zül Celal Her Ceninin Fıtratına, Şaki kişiliğinide, Said kişiliğinide yazar, yani İki yoluda gösterir,

Sizi Yaratırken birde, Size Basiret, İrade verir, Düşünme ve Düşünmek zamanı verir,

İradenize göre Direksiyonu hangi tarafa cevirirseniz, Başınıza gelecek olan bellidir,

İşte Kaderiniz budur, İmanlı veya İmansız olacağınız sadece ve sadece kendi seçiminize aittir,

yani Allah Zül Celal Hiç Kimseyi Şaki olarak, yada Cehennemlik olarak yaratmış değildir,

Allah Zül Celal Sizin Hangi yolu, Şaki bir kişiliğimi, Said bir Kişiliğimi seçeceğinizi bilendir, 

 

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S276 H 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evladın, Çocuğun Babası üzerindeki Hakları, Kızına, Oğluna, Okumayı Yazmayı, Kuranı Kerimi öğretmesidir,

Nafakasını kazanabilecek Bir Zenaat öğretmesidir, Yüzmeyi ve Kendini korumasını öğretmesidir,

Evlilik vakti gelincede, Dindar olan İyi bir Aileden, Terbiyeli, Ahlaklı ve Dindar olan bir Kızla yada

Oğlanla Evlendirmesidir, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              CAMİUSSAGIR HADİS No 1979

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellem, “ Çocuğun Ebebeyni üzerindeki hakkı, Ona güzel bir İsim koyması, Ona İyi bir Anne ve Baba olması,

Eğitimi için Durumuna göre uygun bir Muhit ( okul ) seçmesi, ve Güzel bir Terbiye vermesidir, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              İBNİ MACE HADİS No 313

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Size olan yakınlığım, Ana ve Babanın çocuğuna olan yakınlığı gibidir,

Şüphesiz Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar, Sizde Benim Size Dininizi Öğrettiğim ve Eğittiğim kadar,

Cocuklarınıza Dininizi ve İbadetleri nasıl yapacaklarını öğretiniz, dedi, “ der, 

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              FETHUL BARİ HADİS No 2408

  Sahabeden Mugire İbni Şu be (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Dedi Kodu ve Gıybeti, Ana ve Babanıza Karşı gelmeyi, Diklenmeyi, Bağırıp Çağırmayı,

Çocukları Diri Diri Gömmeyi, ( Onları Allah Zül Celal ve Benim öğrettiğim şekilde eğitmemeyi,)

Hakkınız olmayan bir şeyi bir şekilde almayı, Aldığınız bir borcu veya borçlandığınızı ÖDEMEMEYİ, 

Sizin olan Malınızıda Boş yere Zayi etmeyi, harcamayı, HARAM KILDI, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              CAMİUSSAGIR HADİS No 1435

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,“ Dikkat ediniz,

Yalandan sakınınız, Şaka yolluda olsa yalan söylemeyiniz, Zira Yalan söylemek Cehenneme götürür,

Doğru söylemek ise Cennete götürür, bu nedenle, Küçük Çocuğunuza dahi söz veripte, Sözünüzü yerine

getirmemezlik yapmayın, Sözünüzü yerine getirmezseniz, Yalan Söylemiş olursunuz, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              CAMİUSSAGIR HADİS No 2636

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuk Küçükken, Ele Avuca sığmaz olması, Çok Hareketli olması, Sizin ne yaptığınızı takip ediyor ve yapıyor

olması ve Meraklı olması, Büyüdüğünde Aklının, Zekasının Çok olacağına işarettir, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              CAMİUSSAGIR HADİS No 1972

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğun, Küçük yaşta iken bir şey öğrenmesi, ( İslam Dinini ve Diğer Eğitim bilgilerini öğrenmesi,)

Hafızasına alması, Mermer üzerine kazılarak yazılan yazı gibi kalıcı olur,

   Kişi, Çocukluktan, Ergenlikten, Gençlikten çıkıp yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmesi,

Su Üzerine yazılan yazı gibidir, anında kaybolur hiçbir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              CAMİUSSAGIR HADİS No 2361

  Sahabeden Rebi El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Oğullarınıza, Kızlarınıza, Çocuklarınza Güzel ve Faydalı bir Zeneati öğrenmek, alışkanlık haline getirmek,

öğretmek, Sizin için Berekettir, Ahlaksızlık ve Kadınlarınızı İdareciniz yapmanız,

Sizlere uğursuzluk ve Pişmanlıktır,“ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              CAMİUSSAGIR HADİS No 2660

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kız Çocuklarınıza İp Eğirmeyi öğretin, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/480 H/3

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadınlarınıza, Kızlarınıza Dikiş dikmesini ve Yemek yapmasını

öğretin, ( Çocuklarınıza Zeneaati, Çalışmayı, Üretmeyi öğretin, Name, Şiir, Şarkı gibi İlgi ve alakayı çeken )

Yazı yazmayı öğretmeyin, Kadınları, İlgi ve Alaka çeken ve göze çarpar mevkilere oturtmayın,

Kadınlarınıza, Kızlarınıza Nur Suresinin Ahkamını öğretin “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              CAMİUSSAGIR HADİS No 2664

  Sahabeden Mücahid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek Çocuklarınıza Maide Suresinin Ahkamını,

Kız Çocuklarınıza, Nisa Suresinin Ahkamını öğretin, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              TİRMİZİ HADİS No 407

  Sahabeden Rabi Bin Sebre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çocuğunuz yedi yaşına geldiği zaman, Ona Namaz kılmayı öğretin ve Namaz kılmasını Emredin,

On Yaşına geldiğinde halen Namaz kılmıyorsa, Çocuğunuz Size Asi oluyorsa

hafice dövmek suretiyle cezalandırın, ( Zira Anaya ve Babaya Asi olan Çocuk Allahada Asi olur,)

Asiliğinden vazgeçirin, Namazını kılmalarını ve devam etmelerini sağlayın,  ” dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 493

   Sahabeden Abdullah Bin Bekir El Huzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ana veya Babanın, Evladını gerektiğinde dövme­si, Mahsül almak için, Tarlanın Sürülüp,

Gübrelenerek, Ziraat yapmaya elverişli hale getirilmesi Kuvvetlendirilmesi gibidir," dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              TAHRİM SURESİ AYET 6

“ Ey Allah Zül Celale ve İslam Dinine İman edenler, Kendinizi, Eşinizi, Çocuklarınızı, Ailenizi,

İslami Terbiye ederek, Eğiterek, Öğreterek Dini Eğitiminide vererek, 

Yakıtı İnsanlar ve Taşlar olan Gayet katı ve Şiddet ötesi olan Cehennem Ateşinden koruyunuz, “ der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S316 H8

  Sahabeden Utayye İbni Büsr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İlk İnsan Hz Ademe 1000 Meslek öğretmiş, Sonrada Adem Aleyhisselama,

Ey Adem, Çocuklarına, Zürriyetine, Bu Mesleklerden öğret, Dünyalıklarını, Rızıklarını, Kazançlarını

bu Mesleklerle Çalışıp kazanarak elde etmeye çalışsınlar, Dinini kullanarak Dünyalık elde etmeye çalışmasınlar,

Zira Din, sadece bana aittir, Dini karşılığında Dünyalık talep eden kimselere yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/246 H 29

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimsenin Oğlu ve Kızı olurda, ( Edep ve Haya yı Tam ve Doğru olarak öğretirse, Eğitimi ile İlgilenir,

İyi bir Eğitim almasını sağlarsa, Eğitimi hususunda Ona herhangi bir Zorluk çıkarmazsa,)

Oğluna, Kızına Eziyet etmezse, Oğlunu Kızına tercih etmezse,

Kızını Diri Diri gömmezse, Ölümüne sebep olmazsa, Allah Onu Cennetine koyacaktır, “ dedi der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              İBNİ MACE HADİS No 2298

  Sahabeden Abdad Bin Şürahbil (ra) anlatıyor, Başımıza bir açlık ve kıtlık yılı gelmişti,

Aç kaldığımdan dolayı Medinede bir bahçeye girerek, O bahçenin mahsulünden karnımı doyurdum,

birazda Ceblerime koydum, Bu arada bahçe sahibi geldi, Bahçe sahibi beni yakalayıp dövdü ve elbisemi aldı,

Bahce Sahibi Allah Rasulune gelip “ Bu adam benim bahçeme girerek hırsızlık yaptı “ diye benden davacı oldu,

Ben de Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in yanına varıp O'na bu durumu anlattım,

Allah Rasulu, Davacı olan adama şu ifadeleri söyledi,

“ O Aç iken, Sen ona, onun karnını doyuracak bir şey vermedin,

O Cahil iken, Sen ona bir şey öğretmedin, Nafakasını kazanmak için ona çalışacak bir iş vermedin,

dedi ve ( Eğitim ve Öğretim vermedin veya Eğitim ve Öğrenimine engel oldun diyerek

sorumluluğun ve haksızlığın kimde olduğunu ortaya çıkardı )” der.

 

     Yani, Çocuklarla ilgilenmek, Onların Maişeti için İslamın Helal gördüğü Dünyalık işlerle uğraşmak,

kazanç elde edip, Çocuklarınızı, İslam Dininin Emri dairesinde yetiştirmek, Temel İbadetlerinizdendir,  

     Şayet Çocuğunuzu Terbiye etmezseniz, Eğitim vermezseniz, Kuranı Kerim Ahkamını öğretmezseniz,

Nafakasını kazanmak için Zenaat öğretmezseniz, Çocuğunuzu Kendi elinizle Hırsız olarak yetiştirmiş olursunuz,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal Sizden, Gücünüzün yetemeyeceği bir şeyi istemez,

Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklemez,

Allah Zül Celal, Her Şahsı, Ancak Gücünün yeteceği kadar Mükellef kılar, Kolaylaştırmak ister ve Kolaylaştırır,

Herkesin kendi yapacağı bir şey, Hayırlı bir Şeysede, Şerli ( Kötü ) bir şeysede Kendisinedir, “ der,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S365 H 10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Küçüklere Merhamet,

Büyüklere Hürmet etmeyen, Maruf ile emir ve Münkerden Nehy etmeyen bizden değildir, “ dedi der,

 

    Hafız Abdullah Dedemim Oğlu, Alaüddevle Cami İmam Hatibi Şerif Hoca Ammimden bir Anekdot,

Ammim, Şerif Hoca, İmamlık yapmakla beraber, Çözgücülükte yaparmış, Çözgü sararmış,

Çözgücülük, Halı dokuması yapılırken, Halının Renkli İpliklerinin dokunarak bağlandığı alt ipliklerdir,

Halı Dokuması yapan biri bir gün, yanında Çocukla ve Çocuğunda sırtında Çözgü Sarılacak İplik Bobini Çuvalı

ile Çocuğun Beli, Çuvalın ağırlığından ezilmiş vaziyette gelmiş ve Şerif Hocadan Çözgü Sarmasını istemiş,

Şerif Hoca, adama Bu Çocuk Kimdir, diye sormuş, adamda O Benim Çırağımdır, Ona Halı Dokumacılığı

öğretiyorum diye cevap vermiş, Şerif Hoca, “ Allah Zül Celal, Hiçbir Kuluna Kendi gücünün,

Kendi taşıyabileceğinin üzerinde Yük Yüklemezken, Sen Nasıl oluyorda Çırağım dediğin bu çocuğa koskoca

ap ağır çuvalı yükleyebiliyorsun, Sen bu çocuğa hiç insaf etmezmisin, Çocuklara dahi Meslek öğretilirken,

Yapabileceğinden, Taşıyabileceğinden, Kavrayabileceğinden fazla yük yüklenmez, Allah Zül Celalin Emri üzere,

Çırağına bir daha, rahatlıkla taşıyabileceğinden fazla yük yükleme “ diyerek İkaz etmiş,

 

     ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ                              İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan

iki gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim, Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak

ölürse, O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş,Takva ve Şehadet üzerine,

Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     İslam Dinini Direkt Kendi Kaynağından, Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden

Hadislerinden öğrenmek ve öğretmek için, Anlam ve Hüküm sıralamasına yazmaya gayret ettiğim

Ayet ve Hadislerden İlmihal diye isimlendirdiğim Yazım, Evladına Güzel bir Terbiye vermek,

Evladına Güzel Bir Zenaat, Bir Meslek öğretmek, Benim Kızıma ve Oğluma onlarında abu evladına Vasiyetimdir,

 

 

      TÜRKİYENİN GERİ KALMIŞLIĞININ ve TÜRKİYEDEKİ İŞSİZLİĞİN, İŞ YOKLUĞUNUN NEDENİ,

      Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları adı altında, Müstevlilerin,  yani  Avrupa Birliğinin direktifi ile,

1997  28 Şubat Sürecinde, Kesintisiz Zorunlu Eğitim süresince,

Kesintisiz Zorunlu Eğitime Tabi olan Yaş gurubundaki çocuklara,

Çıraklıkla İş öğrenme, Meslek öğrenme maksadıyla dahi olsa, Çalışma yasağı getirilmesidir,

     Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları adı altında, Müstevlilerin, Avrupa Birliğinin direktifi ile,

28 Şubat Sürecinin devamıyla, Kesintisiz Zorunlu Eğitim Sistemine getirilen Çalışma yasağı ile,

Eğitim ve Öğretimde, Yaş fakını, Kuşak farkını ve bir Mesleğe yönelebilme farkının ortadan kaldırmasıyla,

18, 19 Yaşına kadar Öğrencilere, Üniversite kapısına gelinceye kadar bir Vasıf ve Nitelik kazandırılmamasıyla,

Yani, Kendi başınada Bir iş yapabilir durumu, Esnaflık ve Zenaatkarlık ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR,

Yani Esnaflığın, Zenaatkarlığın Öldürülmesi değilmidir ?,

Esnaflık ve Zenaatlarlık Öldürülmüş olduğu içinde, Yeni Esnaf ve Zenaatkarlar yetişebiliyormu ?

 

     Orta Okul, Liselerimiz ve Fakültelerimiz geneli,

Reel Hayata bir Vasıf, Bir Zenaat, bir Meslek kazandırmamaktadır,

Zira Ancak, Çıraklıktan yetişenler, Vasıflı, Zenaatli ve bir Meslek sahibi olabilmektedir,

Daha sonrada imkanlarının gelişmesi ile Kendine ait bir İş yeri açabilmektedir,

Vasıfsızlar, Zenaatsizler, bir Meslek sahibi olamayanlar değil,

Hiç, Vasıfsız, Zenaatsiz Mesleksiz birinin kendine ait bir iş yeri açabildiğini gördünüzmü ? 

Bir Vasıfı, Bir Zenaati, Bir Mesleği olmadığı içinde, İşsizlik ve Gizli İşsizlik denilen faktör, Katlanarak artmaktadır,

 

     Hiçbir İş, Hiçbir Zenaat, Hiçbir Meslek,

Zorunlu Kesintisiz ve 18 Yaş altı Çocuklara Çalışma yasağı getirilen, Eğitim Öğretim süreci ile öğrenilemez,

Zorunlu Kesintisiz El Becerisi ve Gayretle, Ustası ve aynı zamanda İşvereni Nezaretinde,

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık safhaları ile Öğrenilebilir, 

Zira, Liseyi bitirme yaşına gelen biri, 19, 20 yaşından sonra, bir Gence,

Çıraklık yaptırıp, Meslek, İş öğretilebilirmi ?  Öğrenebilirmi ?

İş Öğretende, Meslek Öğretende, İş Öğrenende, Meslek Öğrenende yok edilmedimi ?

Sonrasında da işte bu İşsizlik Felaketi yaşanmakta ve dahi devam ettirilmekte değilmidir, ?

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim Öğretim sürecinde, Yani 18 Yaşına gelinceye kadar,

Bir İş Bir Meslek Bir Zenaat öğrenme için Çalışma yasağı varken, Devlet, Onu Reşit Saymadığı haldeyken,

Velisinin İmzası olamadan, hiçbir muamele yapamazken, Evlenme Yasağı varken, Devlet Ehliyet dahi vermezken,

Devlet Askere dahi Almazken,

     Meslek Odalarında, Kalfalık, Ustalık belgesi alabilmek için, Stajyerlik süresi ve Stajyerlik Sınavı varken, 

Serbest Mesleklerde, Avukatlık, Mali Müşavirlik, Doktorluk için, En az 3 yıl ve daha uzun süreli

Stajyerlik süresi ve Stajyerlik Sınavı varken, 

     Bir Gün önce, Oy dahi kullanamazken, Siyaset yasağı varken, Bir Gün Sonra Yaşı,

Seçilme Yaşı 18 olduğundan, Herhangi bir Vasfı, Zenaati, Mesleği olmasada, Bakan dahi olabilir,  

Bu Felaket bir açmaz, Felaket bir Tezat değilmidir, ?

     Lakin, Sanat, Tiyatro, Sinema, Dizi Oyunculuğu denilerek, Bebek, Çocuk Sanat Çıraklığı var,

Sporcu yetiştirmek adı altında, Çocuk Futbol Çıraklığı var, Bu Bebeklere, Bu Çocuklara Çalışma yasağı yok, !!!

Onlara Çalışma Yasağı yok ta, Zenaat, Meslek Öğrenecek Genç Çocuklara Çalışma yasağı neden var ?

 

     Avrupa Birliği Uyum Süreci Yasaları adı altında, Müstevlilerin, Avrupa Birliğinin direktifi ile,

28 Şubat Sürecinin devamıyla, Zorunlu Kesintisiz Eğitim süresi sonunda, 18 veya 19 yaşlarına geldiğinizde,

Liseyi bitirebilmiş oluyorsunuz, Lakin Bir Üniversiteye, Size Meslek Öğretecek verecek Bir Fakülteye Girebilecek

Eğitim Kalitesi alamadığınızda,  Çıraklıkla bir iş Bir meslek öğrenebilme yaşını geçmiş olduğunuzdan,

Bir İş Bir Meslek öğrenemediğiniz için çalışabilecek bir iş bulamıyorsunuz,

Gizli İşsizler Ordusu denilen Guruplara girmiş oluyorsunuz,

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimi bitirenlerin Hepsinin,        Devlet Memuru olamayacağına göre,

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimi bitirenlerin Hepsinin,        Masabaşı Bir işi olamayacağına göre,

Endistüri Meslek Liseleri sayısı ve Çıraklık Eğitim merkezleri yeterli olmadığına, olamayacağına göre,

Mevcutta bulunan Üniversiteler, Fakülteler, Mezun edebildikleri örgencilerine bir meslek

bir iş öğretemediklerine göre, Zorunlu Kesintisiz Eğitim Sürecini, Lise yi bitirene kadar, Liseden sonra,

yani Yaş 18, 19 yaşlarına gelince, Çıraklıkla bir iş, bir Meslek öğrenemeyeceğine göre,

İş Öğrenemeyenin, Meslek öğrenemeyenin, Yapabileceği, Geçimini sağlayabileceği bir işi olabilirmi ?

 

     Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimin, İlk Dört Yılı İlk Okuldan ve İkinci Dört Yılı Orta Okuldan Sonra,

Ortaokul ve Lisede Sınavlara Devam zorunluluğu şartıyla,

Ebanın Televizyon ve İnternet dersleri ile, Açık Ortaokul, Açık Lise olarak Devam edilebilmesi ve

Açık Ortaokula ve Açık Liseye Devam ile Zorunlu Eğitim ve Öğretimin Tamamlanması Şartı ile,

Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimle birlikte, bir İş, bir Zenaat ve bir Meslek öğrenebilmesi,

İş ve Meslek öğrenemediği için Mesleksiz ve İşsiz kalmaması için, 18 Yaş altı çocuklara,

Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında olan işler haricinde, Çırak olarak Çalışma Yasağının kaldırılması ile,

Zorunlu Eğitim ve Öğretimin Tamamlanması, Zorunlu ve Elzemdir, 

Zira bir İş Öğrenemeyenin, Meslek öğrenemeyenin, Yapabileceği, Geçimini sağlayabileceği bir işi olabilirmi ?

 

     Endistüri Meslek Liselerinin Sayısı yeterli değildir,     

Zorunlu Kesintisiz Eğitim ve Öğretimimizde, Düz Liselerin, İmam Hatip Liselerinin, En Az Yarısının,

Ticaret Liselerinin ve Düz Meslek Liselerinin Tamamının, Endistüri Meslek Liselerine dönüştürülmesi ile,

Çıraklık Eğitimi, Vasıflı, Zenaatli ve Meslekli İnsan yetiştirilmesi, Zorunlu ve Elzemdir,   

 

     Eğitim ve Öğretim Sürecinde, Vasıfsız, Zenaatsiz Mesleksiz İnsanlar yetiştirmek yerine,

Çıraklıkla, Deneyimle Vasıf, Zenaat, Meslek kazandırma yolunun tekrar açılmasıyla,

18 yaş altı Çalışma yasağının kaldırılmasıyla, Vasıfsız İşciliklere, Vasıf Kazandırmak,

Vasıflı Elaman Niteliği Kazandırmak, AHİLİK Geleneğimizdendir,

 

     Mevcut İstihdamın Yüzde Kaçı, Bir Zenaat, Bir Mesleki tecrübe ile olan İstihdammıdır, ?

Çırak Çalışma yasağından bu yana, Vasıfsız işciliğe İstihdam denilebilirmi ?

Vasıfsız, Niteliksiz İstihdam, Robotize İşcilik değilmidir ?  Robotize işcilik, Bir Niteliktir, bir Vasıftır diyebilirmisiniz ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal, Manevi ve Maddi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Cocuk Sevgisini, Terbiyesini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim